Parenteel van Fokele Paulus

Parenteel van Fokele Paulus is bijgewerkt

Fokele Paulus trouwde in 1743 in Menaldum met Yda Sijmons.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend, van wie er enkelen de naam Obbema aan namen.

Een van de nakomelingen was Jantje Maurens Obbema, overgrootmoeder van Marga.
Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Fokele Paulus (5 generaties)
of in een andere layout:
Parenteel (Nakomelingen) van Fokele Paulus (6 generaties)