Parenteel van Obe Sioerts

Parenteel van Obe Sioerts is bijgewerkt.

Obe Sioerts trouwde in Blauwhuis in 1707 met Wibke Haies en in 1710 met Gritie Klasens. In 1744 trouwde hij met Hinke Upkes.
Uit het huwelijk met Gritie Klasens zijn 6 kinderen bekend.
Van kleinzoon Sjoerd Hotzes zijn 4 kinderen bekend waaronder:
Trijntje Sjoerds Elsinga
Gerrit Sjoerds Elzinga
Sjoerdtje Sjoerds Elsinga

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Obe Sioerts (5 generaties)
of in een andere layout:
Parenteel (nakomelingen) van Obe Sioerts (6 generaties)