Parenteel van Oeble Herres

Parenteel van Oeble Herres is bijgewerkt

Oeble Herres uit Bergum trouwde in 1723 met Aaltje Sjoerds.
Uit uit huwelijk zijn 4 kinderen bekend, waaronder Sjoerd Oebeles.

Sjoerd Oebeles is gedoopt in Bergum in 1725. Hij trouwde met Janke Berends
Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend, waaronder Berend Sjoerds Bekema.

Berend Sjoerd Bekema trouwde in 1780 in Hogebeintum met Trijntje Jans.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend, allen geboren in Blija:
Jan Berends Bekema, geboren 1781
Janke Berends Bekema, geboren in 1783
Sjoerd Berends Bekema, geboren in 1789
Abe Berends Bekema, geboren in 1792

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Oeble Herres (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Oeble Herres (5 generaties)