Parenteel van Klaas Lammerts

Parenteel van Klaas Lammerts is bijgewerkt.

Klaas Lammerts woonde in Oostermeer en trouwde met Tetje Heerkes.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend, waaronder Gerkje Klases en Heerke Klazes.
Gerkje Klases
 kreeg een zoon Lammert Klazis, die in 1811 als familienaam de naam Elsinga aan nam. Lammert Klazis Elsinga trouwde met Barber Bruinsma. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:
Bruin Lammerts Elsinga en Klaas Lammerts Elsinga.

Heerke Klazes trouwde met Tjitske Gerbens. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend:
Tetje Heerkes
Minke Heerkes de Vries
Antje Heerkes
Gerben Heerkes de Vries
Klaas Heerkes Hof
Elske Heerkes

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Klaas Lammerts (6 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen)  van Klaas Lammerts (8 generaties)

elz001