Parenteel van Allert Dirks

Parenteel van Allert Dirks is bijgewerkt.

Allert Dirks trouwde in 1745 in Finkum met Liepkjen Rinses.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.
Hij trouwde in 1751 in Hijum met Tjitske Folkerts.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend, waaronder Folkert Alderts Elsinga.

Folkert Alderts Elsinga trouwde in 1775 in Finkum met Froukje Fransen.
Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen bekend.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Allert Dirks (4 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen)  van Allert Dirks (6 generaties)

els027