Parenteel van Ocke Reins

Parenteel van Ocke Reins is bijgewerkt.

Ocke Reins trouwde in 1687 in Roodhuis met Reinske Ottes.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend, waaronder Rein Okkes.

Rein Okkes trouwde in 1724 in Roodhuis met Enne Pieters.
Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen bekend, waaronder Pieter Reins.

Pieter Reins trouwde in 1762 in Bolsward met Waltje Sijmons.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend, waarvan enkelen de familienaam Miedema aan namen.
Een van de kinderen, Intje Pieters Miedema trouwde in 1799 met Yette Jacobs Flapper.
Nakomelingen van dit huwelijk zijn te vinden bij de familienaam Flapper.

Meer nakomelingen zijn te vinden in:
Genealogie van Ocke Reins (6 generaties)
(waarin alleen de mannelijke lijnen zijn uitgewerkt);
of
Parenteel van Ocke Reins (8 generaties) 
(met ook de vrouwelijke lijnen en in een andere layout).

048