Parenteel van Jan Nannes

Parenteel van Jan Nannes is bijgewerkt.

Jan Nannes trouwde in 1710 in Usquert met Hijke Eisses.
Uit dit huwelijk zijn 12 kinderen bekend, waaronder Nanne Jans.

Nanne Jans trouwde in 1758 met Geertruid Jacobs.
Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen bekend, waaronder Jakob Nannings Bekema.

Meer nakomelingen zijn te vinden in:
Genealogie van Jan Nannes (6 generaties)
of
Parenteel van Jan Nannes (6 generaties)

012D JN