Parenteel van Teekle Hommes

Parenteel van Teekle Hommes is bijgewerkt

Teekle Hommes trouwde in 1744 in Workum met Beertje Sjoerds.
Nakomelingen van dit echtpaar namen in 1811 als familienaam de naam Hobma aan.
Een van de nakomelingen was Feikjen Wiegers Hobma de overgrootmoeder van Sietze.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Teekle Hommes (6 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen)  van Teekle Hommes (7 generaties)