Parenteel van Jacob Annes

 

Bijgewerkt op: 14 juni 2018

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Jacob Annes.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen.

I  Jacob Annes, wonende te Hemelum.

Jacob trouwt (Herv.) op 19 februari 1708 te Hemelum met Marijke Reintjes. Marijke, wonende te Hemelum.

Van Jacob en Marijke zijn drie kinderen bekend:

1  Wabe Jacobs, zie II.

2  Jentje Jacobs is overleden na 1781.

3  Hendrik Jacobs is overleden na 1774.


Generatie II

(tot 1784)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 11 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1746 en 1776. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Koudum (10x).

II  Wabe Jacobs, zoon van Jacob Annes (I) en Marijke Reintjes, wonende te Koudum, is overleden tussen 29 april en 26 mei 1784.

Bij de doop van zoon Jacob in 1776 wordt vermeld dat de vader mennist (doopsgezind) is.

Wabe trouwt op 27 juni 1745 te Koudum (1) met de 21-jarige Holk Waltes, dochter van Walte Ippes en Trijn Jans. Holk is Herv. gedoopt op 5 maart 1724 te Koudum, is overleden tussen 1751 en 1755 te Koudum. Holk werd hoogstens 30 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Van Wabe en Holk zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Wabes is gedoopt op 8 januari 1746 te Koudum, zie III-A.

2  Trijn Wabes is Herv. gedoopt op 15 juni 1749 te Koudum, zie III-B.

3  Walte Wabes is Herv. gedoopt op 15 december 1751 te Koudum (doopgetuige was zijn grootvader Walte Ippes), is begraven op 27 december 1753 te Hindeloopen. Walte werd 2 jaar en 12 dagen.

Wabe trouwt (Herv.) op 28 september 1755 te Koudum (2) met de 23-jarige Jel Ellerts, dochter van Ellert Sjouwes en Rink Eelkes. Jel, wonende te Koudum, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1732 te Koudum, is overleden voor 29 april 1784. Jel werd hoogstens 51 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Wabe en Jel zijn acht kinderen bekend:

4  Ellert Wabes is Herv. gedoopt op 11 juli 1756 te Koudum, is jong overleden.

5  Marij Wabes is geboren rond 1761, zie III-C.

6  Eelke Wabes Visser is Herv. gedoopt op 28 februari 1762 te Koudum, zie III-D.

7  Rink Wabes is Herv. gedoopt op 16 december 1763 te Koudum, is overleden na 26 mei 1784. Rink werd minstens 20 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

8  Ymke Wabes Westra is geboren op 31 mei 1766 te Koudum, is Herv. gedoopt op 26 februari 1794 te Koudum (doop op belijdenis), zie III-E.

9  Antje Wabes is Herv. gedoopt op 28 januari 1770 te Koudum, is overleden voor 26 mei 1784. Antje werd hoogstens 14 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

10  Anne Wabes Westra is geboren op 20 april 1771 te Koudum, is Herv. gedoopt op 13 maart 1796 te Koudum (doop op belijdenis), zie III-F.

11  Jacob Wabes de Jong is geboren op 11 augustus 1776, is Herv. gedoopt op 8 september 1776 te Koudum (doopgetuige was zijn grootvader Ellert Sjouwes (grootvader)), zie III-G.


Generatie III

(van 1746 tot 1851)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 34 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1772 en 1825. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Koudum (20x), Hindeloopen (6x), Hemelumer Oldeferd (5x), Harlingen (2x) en Lemmer.

III-A  Jacob Wabes, zoon van Wabe Jacobs (II) en Holk Waltes, landbouwer, wonende te Koudum, is gedoopt op 8 januari 1746 te Koudum, is overleden op 29 juli 1800 te Koudum (akte van bekendheid). Jacob werd 54 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Bij de doop van zijn dochter Jantje in 1778 is vermeld dat de vader mennist is.

Jacob trouwt (Herv.) op 21 mei 1775 te Koudum op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Gatske Sijtzes van der Laan, dochter van Sijtze Jacobs van der Laan en Jantje Gijsberts. Gatske, boerin en zonder beroep, wonende te Koudum, is Herv. gedoopt op 26 juni 1754 te Workum, is overleden op 25 juli 1823 16.00 uur te Koudum. Gatske werd 69 jaar en 29 dagen.<1>

Van Jacob en Gatske zijn vier kinderen bekend:

1  Wabe Jacobs Schaper is geboren rond 1777, is Herv. gedoopt op 11 mei 1809 te Koudum (doop op belijdenis), zie IV-A.

2  Jantje Jacobs Schaper is geboren op 5 september 1778, is Herv. gedoopt op 27 september 1778 te Koudum, zie IV-B.

3  Sijtze Jacobs Schaper is geboren op 19 december 1782, is Herv. gedoopt op 19 januari 1783 te Koudum, zie IV-C.

4  Doede Jacobs Schaper is geboren rond 16 september 1791 te Koudum (akte van bekendheid), zie IV-D.

III-B  Trijn Wabes, dochter van Wabe Jacobs (II) en Holk Waltes, wonende te Koudum, is Herv. gedoopt op 15 juni 1749 te Koudum, is overleden in 1786. Trijn werd 37 jaar.

Trijn trouwt (Herv.) op 8 maart 1772 te Koudum op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Sibren Joostes, zoon van Joost Sybrens en Janke Jurres. Sibren, wonende te Koudum, is Herv. gedoopt op 12 oktober 1749 te Koudum, is overleden voor 28 december 1797. Sibren werd hoogstens 48 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Van Sibren en Trijn zijn vier kinderen bekend:

1  Joost Sibrens is geboren op 27 november 1772, is Herv. gedoopt op 6 december 1772 te Koudum.

2  Holk Sibrens is geboren op 16 maart 1774, is Herv. gedoopt op 27 maart 1774 te Koudum.

3  Janke Sibrens is geboren op 11 november 1775 te Koudum, is Herv. gedoopt op 19 november 1775 te Koudum, zie IV-E.

4  Iek Sibrens is geboren op 30 augustus 1777, is Herv. gedoopt op 14 september 1777 te Koudum.

III-C  Marij Wabes, dochter van Wabe Jacobs (II) en Jel Ellerts, wonende te Koudum, is geboren rond 1761, is begraven op 13 november 1801 te Makkum (kerk) (aan de suyd kant van de kerk op no. 17 het 12e graf). Marij werd ongeveer 40 jaar.<2>

Marij trouwt (Herv.) op 11 december 1791 te Koudum op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Hindrik Klik, zoon van Michiel Klik en Albertje Gerhardus. Hindrik, gepensioneerd opzichter, wonende te Koudum, te Joure en te Oldeboorn, is geboren rond 1755 te Maastricht, is overleden op 16 mei 1829 01.00 uur te Oldeboorn (Huis 92). Hindrik werd ongeveer 74 jaar.

Hindrik was later gehuwd (2) met Sytske Alles Vink.<3..5>

Van Hindrik en Marij zijn twee kinderen bekend:

1  Jel Hendriks Klik, zonder beroep, wonende te Harlingen, is geboren op 27 december 1794 te Koudum, is Herv. gedoopt op 11 januari 1795 te Koudum, is overleden op 16 oktober 1847 11.00 uur te Harlingen (Wijk G 26). Jel werd 52 jaar, 9 maanden en 19 dagen.<6,7>

Jel trouwt op 16 november 1823 te Harlingen op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas van der Vleugel, zoon van Nolke Klazes en Jetske Tjerks. Klaas, turfdrager, wonende te Harlingen, is geboren op 19 januari 1798 te Stavoren, is Herv. gedoopt op 14 februari 1798 te Stavoren.<8..10>

2  Machiel Hendriks Klik is geboren op 27 juni 1798 te Lemmer, is Herv. gedoopt op 8 juli 1798 in de Herv. gemeente Lemmer - Follega - Eesterga.

III-D  Eelke Wabes Visser, zoon van Wabe Jacobs (II) en Jel Ellerts, boer, wonende te Koudum en te Hindeloopen, is Herv. gedoopt op 28 februari 1762 te Koudum, is overleden op 21 november 1826 te Hindeloopen. Eelke werd 64 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Eelke Wabes nam in 1811 de naam Visser aan. Hij woonde toen in Hindeloopen en gaf 5 kinderen en 1 kleinkind op.

Eelke trouwt (Herv.) op 5 mei 1782 te Koudum op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Hijke Sijtzes, dochter van Sytze Jacobs en Jantje Dirks. Hijke, zonder beroep, wonende te Hindeloopen en te Koudum, is geboren rond 1761 te Hindeloopen, is overleden op 21 april 1832 13.00 uur te Koudum (Huis 22). Hijke werd ongeveer 71 jaar.

Van Eelke en Hijke zijn zes kinderen bekend:

1  Jel Eelkes is geboren op 25 juni 1783, is Herv. gedoopt op 20 juli 1783 te Hindeloopen, zie IV-F.

2  Sietze (Sijtze Eelkes Veugel) Eelkes Visser is geboren op 12 januari 1785 te Hindeloopen, is geboren gedoopt op 10 april 1785 te Hindeloopen, zie IV-G.

3  Jantje Eelkes Visser, wonende te Koudum, is geboren op 7 oktober 1787, is geboren gedoopt op 21 oktober 1787 te Hindeloopen, is overleden op 28 augustus 1857 te Hemelumer Oldeferd. Jantje werd 69 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Jantje was gehuwd met Hendrik Jaspers van der Heide. Hendrik, wonende te Koudum.

4  Rinke (Rintk) Eelkes Visser is geboren op 25 april 1790, is geboren gedoopt op 9 mei 1790 te Hindeloopen, zie IV-H.

5  Wabe Eelkes Visser is geboren op 20 september 1795, is geboren gedoopt op 27 september 1795 te Hindeloopen, zie IV-I.

6  Jeltje Eelkes is geboren op 1 april 1798, is geboren gedoopt op 8 april 1798 te Hindeloopen.

III-E  Ymke Wabes Westra, dochter van Wabe Jacobs (II) en Jel Ellerts, zonder beroep, wonende te Koudum en te Almenum, is geboren op 31 mei 1766 te Koudum, is Herv. gedoopt op 26 februari 1794 te Koudum (doop op belijdenis), is overleden op 28 maart 1829 17.00 uur te Almenum (Huis A87). Ymke werd 62 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<11>

Ymke trouwt (gerecht) op 27 april 1800 te Hemelumer Oldeferd, trouwt (kerk) (Herv.) op 27 april 1800 te Hemelumer Oldeferd op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Okke Jacobs Bijlsma, zoon van Jacob Thomas Bijlsma en Baukje Sipkes. Okke, houtzaag molenaar, wonende te Koudum en te Almenum, is Herv. gedoopt op 2 februari 1772 te Koudum, is overleden op 28 oktober 1846 03.00 uur te Harlingen (Wijk J. H. 23). Okke werd 74 jaar, 8 maanden en 26 dagen.<12>

Okke was later gehuwd (2) met Richtje Willems Bijlsma.<13>

Van Okke en Ymke zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Okkes is geboren op 20 december 1804, is Herv. gedoopt op 13 januari 1805 te Harlingen (Grote kerk).

2  Jeltje Okkes is geboren op 6 juli 1807 te Harlingen, is Herv. gedoopt op 26 juli 1807 te Harlingen (Grote kerk).

III-F  Anne Wabes Westra, zoon van Wabe Jacobs (II) en Jel Ellerts, timmerknecht, molenmaker en timmerman, wonende te Koudum, te Almenum, te Grettingabuurt onder Almenum en te Heerenveen, is geboren op 20 april 1771 te Koudum, is Herv. gedoopt op 13 maart 1796 te Koudum (doop op belijdenis), is overleden op 16 januari 1831 02.00 uur te Heerenveen (Huis 124) (nalatende twee kinderen). Anne werd 59 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<14>

Anne trouwt (Herv.) op 8 november 1795 te Koudum op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Tjitske Hilles van der Brug, dochter van Hille Klazes van der Brug en Antje Minks. Tjitske, zonder beroep, wonende te Koudum, te Grettingabuurt onder Almenum en te Heerenveen, is geboren op 30 juni 1770 te Schraard, is Herv. gedoopt op 8 juli 1770 te Schraard, is overleden op 19 december 1847 te Heerenveen of is overleden op 19 december 1847 03.00 uur te Heerenveen (Huis 122). Tjitske werd 77 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<15>

Van Anne en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Jel Annes Westra, zonder beroep, wonende te Almenum en te Grettingabuurt onder Almenum, is geboren op 22 augustus 1796 te Koudum, is Herv. gedoopt op 4 september 1796 te Koudum.<16>

Jel trouwt op 17 oktober 1821 te Barradeel (huwelijksgetuigen waren zijn schoonvader Anne Wabes Westra (vader van de bruid) (zie III-F), Jetse Sijbes Wouda (niet verwant), Jan Beikes Baarda (niet verwant) en Hendrik van der Linde (niet verwant)) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelof Ybeles Radsma, zoon van IJbele Roelofs en Antje Jans Nijboer. Roelof, schoenmakersknecht, turfmaker en schoenmaker, wonende te Almenum en te Grettingabuurt onder Almenum, is geboren op 31 december 1795 te Harlingen.<17,18>

2  Wabe Annes Westra, onderwijzer, is geboren op 27 december 1799 te Koudum, is Herv. gedoopt op 12 januari 1800 te Koudum.<19,20>

Wabe trouwt op 17 mei 1823 te Leeuwarderadeel (huwelijksgetuige was zijn schoonvader Rijkle Sjoukes Zetstra (vader van de bruid)) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Folkje Rykles Zetstra, dochter van Rykle Sjoukes Zetstra en Dieuwke Romkes. Folkje, zonder beroep, wonende te Huizum, is geboren op 11 september 1801 te Huizum, is Herv. gedoopt op 27 september 1801 te Huizum.<21..23>

III-G  Jacob Wabes de Jong, zoon van Wabe Jacobs (II) en Jel Ellerts, timmerman en mr. timmerman, wonende te Koudum en te Mirns en Bakhuizen, is geboren op 11 augustus 1776, is Herv. gedoopt op 8 september 1776 te Koudum (doopgetuige was zijn grootvader Ellert Sjouwes (grootvader)), is overleden op 31 augustus 1851 03.00 uur te Mirns en Bakhuizen. Jacob werd 75 jaar en 20 dagen.<24>

Jappik Wabes, bij doop genoemd Jacob Wabes, nam in 1811 als familienaam de naam de Jong aan. Hij woonde toen in Koudum en gaf 4 kinderen op.
De ambtenaar schreef zijn voornaam als Wappik. Jacob ondertekende met Jappik Wabes de Jong.
Akte datum 31 december 1811.

Jacob trouwt (gerecht) op 16 april 1803 te Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Wijbrig Jacobs Bijlsma, dochter van Jacob Thomas Bijlsma en Baukje Sipkes. Wijbrig, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 17 december 1781 te Koudum, is Herv. gedoopt op 23 december 1781 te Koudum, is overleden op 6 december 1832 18.00 uur te Koudum (Huis 53). Wijbrig werd 50 jaar, 11 maanden en 19 dagen.<25>

Van Jacob en Wijbrig zijn veertien kinderen bekend:

1  Jel Jacobs de Jong, wonende te Rijs, is geboren op 25 mei 1804, is Herv. gedoopt op 10 juni 1804 te Koudum.

Jel trouwt op 18 augustus 1850 te Gaasterland op 46-jarige leeftijd met Kornelis Pieters de Kroon, zoon van Pieter Kornelis en Pietertje Jans. Kornelis, werkman, wonende te Rijs.

2  Jacob Jacobs de Jong is geboren op 16 januari 1806 te Koudum, is Herv. gedoopt op 2 februari 1806 te Koudum, zie IV-J.<26,27>

3  Bauk Jacobs is geboren op 21 maart 1807, is Herv. gedoopt op 5 april 1807 te Koudum, is overleden voor 31 december 1811. Bauk werd hoogstens 4 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

4  Wabe Jacobs de Jong, timmerman en huisman (boer), wonende te Koudum en te Ymedam onder Molkwerum, is geboren op 3 december 1808, is Herv. gedoopt op 1 januari 1809 te Koudum.

Wabe trouwt op 17 september 1835 te Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jisk Jans van der Meulen, dochter van Jan Rinses van der Meulen en Minke Bottes Bouwma. Jisk, wonende te Ymedam onder Molkwerum, is geboren rond 1812 te Koudum.

5  Ellert Jacobs de Jong, militair, is geboren op 10 september 1810, is Herv. gedoopt op 23 september 1810 te Koudum, is overleden op 9 september 1832 te Haarlem. Ellert werd 21 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

6  Jan Jacobs de Jong, timmerknecht, wonende te Koudum, is geboren op 2 juli 1812 te Koudum.<28>

7  Bauk Jappiks de Jong is geboren op 28 juli 1814 03.00 uur te Koudum, is ongehuwd overleden op 12 mei 1832 te Hemelumer Oldeferd. Bauk werd 17 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<29>

8  Marij Jappiks de Jong, wonende te Mirns, is geboren op 5 juli 1816 00.30 uur te Koudum.<30>

Marij trouwt op 5 mei 1848 te Hemelumer Oldeferd op 31-jarige leeftijd met Gerlof Ferdinands Keulen, zoon van Ferdinand Hendriks Keulen en Jetske Jans van Dijk. Gerlof, boer, wonende te Mirns.

9  Rink Jacobs de Jong, wonende te Koudum, is geboren op 4 mei 1819 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 3 maart 1820 24.00 uur te Koudum (Huis 58). Rink werd 9 maanden en 28 dagen.<31>

10  Doede Jacobs de Jong, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 4 mei 1819 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 4 december 1832 01.00 uur te Koudum (Huis 53). Doede werd 13 jaar en 7 maanden.

11  Rinke Jacobs de Jong, wonende te Koudum, is geboren op 3 juni 1820 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 1 september 1820 03.00 uur te Koudum (Huis 58). Rinke werd 2 maanden en 29 dagen.<32>

12  Rink Jacobs de Jong is geboren op 29 september 1821 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 29 september 1821 te Hemelumer Oldeferd.

13  Rinke Jacobs de Jong is geboren op 4 januari 1823 te Hemelumer Oldeferd.

14  Sipkjen Jacobs de Jong, wonende te Koudum, is geboren op 17 augustus 1825 te Koudum, is overleden op 1 september 1825 08.00 uur te Koudum (Huis 59), is als overleden aangegeven op 1 september 1825 te Hemelumer Oldeferd (aangevers overlijden waren Gerke Douwes van Randen (buurman) en haar vader Jacob Wabes de Jong (zie III-G)). Sipkjen werd 15 dagen.<33,34>


Generatie IV

(van 1772 tot 1857)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 36 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1799 en 1836. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Koudum (19x), Hemelumer Oldeferd (6x), Hindeloopen (5x) en Warns (2x).

IV-A  Wabe Jacobs Schaper, zoon van Jacob Wabes (III-A) en Gatske Sijtzes van der Laan, landbouwer en boer, wonende te Koudum en te in de Poel onder Koudum, is geboren rond 1777, is Herv. gedoopt op 11 mei 1809 te Koudum (doop op belijdenis), is overleden op 24 januari 1825 22.00 uur te in de Poel onder Koudum. Wabe werd ongeveer 48 jaar.<35>

Wabe Jacobs nam in 1811 de naam Schaper aan. Hij woonde toen in Koudum en gaf 2 kinderen op.
Akte datum: 30 december 1811.

Wabe trouwt (Herv.) op 12 februari 1809 te Koudum op ongeveer 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Jol Willems Jaarsma, dochter van Willem Gerbens en Jatske Thijssens. Jol, wonende te Koudum, is geboren op 23 januari 1788, is Herv. gedoopt op 3 februari 1788 te Koudum, is overleden op 25 juni 1818 te Koudum (Huis 24) (nalatende 4 kinderen, waarvan 3 jongens). Jol werd 30 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Jol Willems nam in 1811 de familienaam de Boer aan. Zij woonde toen in Koudum. Jol Willems verklaarde niet te kunnen schrijven.
Akte datum: 30 december 1811.
Deze akte staat in het register van aangenomen familienamen direct na die van haar man Wabe Jacobs.

Jol Willems wordt in latere huwelijks- en overlijdensakten van haar kinderen als Jol Willems Jaarsma vermeld. In haar overlijdensakte wordt als familienaam de naam Jaarsma vermeld.

Van Wabe en Jol zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Wabes Schaper is geboren op 21 mei 1809 te Koudum, is Herv. gedoopt op 4 juni 1809 te Koudum, zie V-A.

2  Jantje Wabes Schaper is geboren op 17 september 1811 13.00 uur te Koudum, is Herv. gedoopt op 29 september 1811 te Koudum, zie V-B.<36>

3  Willem Wabes Schaper is geboren op 6 maart 1814 te Koudum (akte van bekendheid), zie V-C.<37>

4  Dirk Wabes Schaper is geboren op 8 oktober 1816 te Koudum, zie V-D.

IV-B  Jantje Jacobs Schaper, dochter van Jacob Wabes (III-A) en Gatske Sijtzes van der Laan, wonende te Koudum, is geboren op 5 september 1778, is Herv. gedoopt op 27 september 1778 te Koudum, is overleden op 31 januari 1833 te Koudum. Jantje werd 54 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Jantjen Jacobs nam in 1811 de naam Schaper aan. Zij woonde toen in Koudum en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 30 december 1811.

Jantje trouwt op 23 maart 1800 te Koudum op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Harmen Jans de Bok. Harmen is geboren rond 1765 te Koudum, is overleden op 24 mei 1834. Harmen werd ongeveer 69 jaar.

Van Harmen en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Harmens de Bok is geboren rond 1801, is ongehuwd overleden op 28 februari 1863 te Koudum. Jan werd ongeveer 62 jaar.

2  Jacob Harmens de Bok is geboren rond 1803, is ongehuwd overleden op 3 november 1855 te Koudum. Jacob werd ongeveer 52 jaar.

3  Wypk Harmens de Bok is geboren rond 1810 te Koudum.

Wypk trouwt op 15 mei 1828 te Hemelumer Oldeferd op ongeveer 18-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 23-jarige Jacob Sybrens Steiginga, zoon van Sybren Freerks Steiginga en Janke Sibrens (IV-E). Jacob, arbeider, wonende te Koudum, is geboren op 21 oktober 1804, is Herv. gedoopt op 4 november 1804 te Koudum.

Jacob was later gehuwd (2) met Pietrik Jentjes de Boer.<38,39>

4  Rein Harmens de Bok is geboren rond 1814 te Koudum, zie V-E.

IV-C  Sijtze Jacobs Schaper, zoon van Jacob Wabes (III-A) en Gatske Sijtzes van der Laan, landbouwer en boer, wonende te Koudum, is geboren op 19 december 1782, is Herv. gedoopt op 19 januari 1783 te Koudum, is overleden op 9 april 1848 te Koudum. Sijtze werd 65 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Sytze Jacobs nam in 1811 de naam Schaper aan. Hij woonde toen in Koudum en gaf 1 kind op.

Sijtze trouwt (kerk) (Herv.) op 4 juli 1802 te Koudum op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jetske Ages van der Stal. Jetske, boerin, wonende te Koudum, is geboren rond 1779, is overleden op 22 mei 1834 te Koudum. Jetske werd ongeveer 55 jaar.

Van Sijtze en Jetske zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Sytzes is geboren op 24 november 1802, is Herv. gedoopt op 5 december 1802 te Koudum.

2  Jacob Sijtzes Schaper is geboren op 21 januari 1807 te Koudum, is gedoopt op 1 februari 1807 te Koudum (Herv.), zie V-F.

3  Geertje Sytzes Schaper is geboren op 5 februari 1812 te Koudum, is overleden op 2 juni 1847 te Hemelumer Oldeferd. Geertje werd 35 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Geertje trouwt op 26 februari 1837 te Hemelumer Oldeferd op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Eeuwe Meinderts Feenstra, zoon van Meindert Eeuwes Feenstra en Antje Dirks ten Dam. Eeuwe, boerenknecht, is geboren op 5 juni 1812 te Koudum, is overleden op 30 maart 1848 te Hemelumer Oldeferd. Eeuwe werd 35 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

4  Gatske Sytzes Schaper, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren rond 1814, is ongehuwd overleden op 17 augustus 1841 17.00 uur te Koudum. Gatske werd ongeveer 27 jaar.

IV-D  Doede Jacobs Schaper, zoon van Jacob Wabes (III-A) en Gatske Sijtzes van der Laan, landbouwer en boerenknecht, wonende te Koudum en te Oudemirdum, is geboren rond 16 september 1791 te Koudum (akte van bekendheid), is overleden op 11 mei 1840 16.00 uur te Koudum. Doede werd ongeveer 48 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Doede Jacobs nam in 1811 de naam Schaper aan. Hij woonde toen in Koudum en gaf geen kinderen op.

Doede trouwt op 11 juli 1813 te Hemelumer Oldeferd op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntje Cornelis Hollander, dochter van Cornelis Jans Hollander en Geertje Oeges. Trijntje, boerin, wonende te Koudum, is geboren op 16 augustus 1787 te Molkwerum, is gedoopt op 16 september 1787, is overleden op 20 februari 1856. Trijntje werd 68 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Van Doede en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Doedes Schaper is geboren op 29 oktober 1813 te Koudum, zie V-G.

2  Gertje Doedes Schaper, boerin, wonende te Koudum, is geboren op 24 januari 1816 te Koudum, is overleden op 6 oktober 1840 23.00 uur te Koudum (geen kinderen nalatende). Gertje werd 24 jaar, 8 maanden en 12 dagen.<40>

Gertje trouwt op 13 december 1839 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Ageus Johannes Eidsma, zoon van Johannes Ageus Eidsma en Heije Wiggerts. Ageus, landbouwer, wonende te Koudum, is geboren op 9 februari 1816 te Hindeloopen, is overleden op 28 maart 1840 22.00 uur te Koudum (geen kinderen nalatende). Ageus werd 24 jaar, 1 maand en 19 dagen.

IV-E  Janke Sibrens, dochter van Sibren Joostes en Trijn Wabes (III-B), boerin, wonende te Wijckel, is geboren op 11 november 1775 te Koudum, is Herv. gedoopt op 19 november 1775 te Koudum, is overleden op 26 maart 1822 22.30 uur te Wijckel (Huis 1). Janke werd 46 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Janke trouwt op 9 juni 1799 te Koudum, trouwt (kerk) (Herv.) op 9 juni 1799 te Koudum op 23-jarige leeftijd met Sybren Freerks Steiginga. Sybren, boer, wonende te Wijckel.

Sybren Freerks nam in 1811 de naam Steigenga aan. Hij woonde toen in Koudum en gaf 4 kinderen op.
Akte datum: 31 december 1811.

Van Sybren en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Freerk Sybrens Steiginga is geboren op 16 augustus 1799, is Herv. gedoopt op 1 september 1799 te Koudum.

2  Sybren Sybrens Steiginga is geboren op 9 juli 1802, is Herv. gedoopt op 1 augustus 1802 te Koudum.

3  Jacob Sybrens Steiginga, arbeider, wonende te Koudum, is geboren op 21 oktober 1804, is Herv. gedoopt op 4 november 1804 te Koudum.

Jacob trouwt op 15 mei 1828 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (6e graad) de ongeveer 18-jarige Wypk Harmens de Bok, dochter van Harmen Jans de Bok en Jantje Jacobs Schaper (IV-B). Wypk is geboren rond 1810 te Koudum. Jacob trouwt op 4 mei 1859 te Workum op 54-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Pietrik Jentjes de Boer, dochter van Jentje Jelles de Boer en Antje Meinderts Bijlsma. Pietrik is geboren op 8 september 1810 te Workum, is Herv. gedoopt op 7 oktober 1810 te Workum.

4  Yke Sybrens Steiginga is geboren op 30 december 1806, is Herv. gedoopt op 11 juli 1807 te Koudum.

IV-F  Jel Eelkes, dochter van Eelke Wabes Visser (III-D) en Hijke Sijtzes, wonende te Hindeloopen, is geboren op 25 juni 1783, is Herv. gedoopt op 20 juli 1783 te Hindeloopen, is overleden op 19 december 1806 te Hindeloopen (gehuwd en drie kinderen nalatende). Jel werd 23 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Jel trouwt (Herv.) op 22 november 1801 te Koudum op 18-jarige leeftijd met Jan Sjoerds. Jan, wonende te Koudum en te Hindeloopen, is overleden op 27 november 1810 te Hindeloopen (de overledene laat een kind na).

Jan was later gehuwd (2) met Metje Eelkes.<41,42>

Van Jan en Jel zijn drie kinderen bekend:

1  Eelke Jans Visser, boerenknecht, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 3 juni 1802 te Koudum, is Herv. gedoopt op 20 juni 1802 te Koudum.

Eelke trouwt op 5 januari 1830 te Wymbritseradeel (huwelijksgetuigen waren Douwe Romkes Wijnja (niet verwant), zijn zwager Thomas Hettes Brouwer (aangetrouwde broer), zijn zwager Jelle Cornelis van den Brug (aangetrouwde broer) en zijn zwager Wijntzen Jeltes Jelsma (aangetrouwde broer)) op 27-jarige leeftijd met Hinke Pieters de Jong, dochter van Pier Taekes en Hinke Tjallings de Jong. Hinke, dienstmaagd, wonende te Sandfirden.

2  Sjoerd Jans is geboren op 7 december 1803, is Herv. gedoopt op 1 januari 1804 te Hindeloopen.

3  Hieke Jans is geboren op 24 december 1805, is Herv. gedoopt op 12 januari 1806 te Hindeloopen.

IV-G  Sietze (Sijtze Eelkes Veugel) Eelkes Visser, zoon van Eelke Wabes Visser (III-D) en Hijke Sijtzes, boerenarbeider en arbeider, wonende te Koudum en te Hindeloopen, is geboren op 12 januari 1785 te Hindeloopen, is geboren gedoopt op 10 april 1785 te Hindeloopen, is overleden op 26 december 1819 05.00 uur te Koudum (Huis 63). Sietze werd 34 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

De vader van Sietze, Eelke Wabes nam in 1811 als familienaam de naam Visser aan.
Van 1812 tot 1818 worden bij de geboorte van de kinderen van Sietze en Emmetje Andries, als familenaam de naam Visser vermeld.
In de overlijdensakte van Sietze en in de geboorteakte van de na zijn overlijden geboren zoon Sijtze, wordt als familienaam de naam Veugel vermeld.

Sietze trouwt op 23 mei 1811 te Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Emmetje Andries Zijlstra, dochter van Andries Zijlstra en Lemme Engberts. Emmetje, wonende te Hemelumer Oldeferd, is geboren op 9 september 1787 te Workum.<43,44>

Van Sietze en Emmetje zijn zes kinderen bekend:

1  Hyke Sytzes Visser is geboren op 2 augustus 1812 te Koudum, is overleden op 16 juni 1814 te Hemelumer Oldeferd. Hyke werd 1 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

2  Lemme Sytzes Visser is geboren op 18 februari 1814 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 8 oktober 1817 te Hemelumer Oldeferd. Lemme werd 3 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

3  Hieke Sytzes Visser is geboren op 18 januari 1816 te Hemelumer Oldeferd.

4  Eelke Sytzes Visser is geboren op 31 augustus 1817 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 17 september 1817 te Hemelumer Oldeferd. Eelke werd 17 dagen.

5  Eelke Sytzes Visser is geboren op 30 november 1818 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 30 september 1821 te Hemelumer Oldeferd. Eelke werd 2 jaar en 10 maanden.

6  Sijtze Eelkes Veugel is geboren op 31 maart 1820 02.00 uur te Koudum.

IV-H  Rinke (Rintk) Eelkes Visser, dochter van Eelke Wabes Visser (III-D) en Hijke Sijtzes, zonder beroep, wonende te Hindeloopen, is geboren op 25 april 1790, is geboren gedoopt op 9 mei 1790 te Hindeloopen, is overleden op 25 juni 1818 15.00 uur te Hindeloopen (Huis A 81). Rinke werd 28 jaar en 2 maanden.<45>

Rinke trouwt op 5 juli 1812 te Hindeloopen op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Wiebe Klases, zoon van Klaas Wiebes en Anna (Janna) Pieters. Wiebe, arbeider, wonende te Hindeloopen, is geboren rond 1790 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 25 juni 1842 te Hindeloopen. Wiebe werd ongeveer 52 jaar.<46>

Wiebe was later gehuwd (2) met Symen Heeres Duif.<47..49>

Van Wiebe en Rinke zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Wiebes Klazes is geboren rond 1813 te Hindeloopen.

Klaas trouwt op 19 mei 1841 te Workum op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Foekje Jacobs van der Wal, dochter van Jacob Sjoerds van der Wal en Elske Martens Brurkema. Foekje is geboren rond 1815 te Elahuizen.

2  Eelke Wiebes Klazes is geboren rond 1817 te Hindeloopen.

IV-I  Wabe Eelkes Visser, zoon van Eelke Wabes Visser (III-D) en Hijke Sijtzes, is geboren op 20 september 1795, is geboren gedoopt op 27 september 1795 te Hindeloopen, is overleden op 18 oktober 1824 te Hindeloopen. Wabe werd 29 jaar en 28 dagen.

Wabe trouwt op 19 november 1823 te Hindeloopen op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Antke Alberts Broodwinner, dochter van Albert Jappes Broodwinner en Trijntje Bouwes. Antke is geboren rond 1801 te Hindeloopen.

Van Wabe en Antke is een kind bekend:

1  Hieke Wabes Visser is geboren op 18 januari 1824 te Hindeloopen.

IV-J  Jacob Jacobs de Jong, zoon van Jacob Wabes de Jong (III-G) en Wijbrig Jacobs Bijlsma, timmerman en timmerknecht, wonende te Warns, is geboren op 16 januari 1806 te Koudum, is Herv. gedoopt op 2 februari 1806 te Koudum.<50,51>

In de akte van overlijden van zoontje Jacob Jacobs de Jong is vermeld dat vader Jacob Jacobs de Jong, timmerman, woont in Warns.
In de later opgemaakte memorie van aangifte successierechten bij dit overlijden is vermeld dat vader Jacob Jacobs de Jong, vroeger timmerman te Warns, zich bevindt in het huis van arrest te Hoorn.

Jacob trouwt op 16 mei 1830 te Hemelumer Oldeferd op 24-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Willemke Tjommes Elsinga, dochter van Tjomme Lykles en Trijntje Fokkes Boonstra. Willemke, dienstmeid, wonende te Warns en te Hindeloopen, is geboren op 31 oktober 1801 te Koudum, is Herv. gedoopt op 20 december 1801 te Koudum, is overleden op 19 oktober 1835 te Hemelumer Oldeferd. Willemke werd 33 jaar, 11 maanden en 18 dagen.<52..54>

Van Jacob en Willemke zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Jacobs de Jong, wonende te Warns en te Koudum, is geboren op 23 februari 1831 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 18 juli 1840 18.00 uur te Warns. Jacob werd 9 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

2  Tjomme Jacobs de Jong is geboren op 29 augustus 1832 te Warns.

3  Eldert Jacobs de Jong is geboren op 21 november 1833 te Warns.

4  Trijntje Jacobs de Jong is geboren op 15 januari 1835 te Hemelumer Oldeferd.

Jacob trouwt op 5 mei 1836 te Hemelumer Oldeferd op 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 31-jarige Sjutje Hendriks de Vries, dochter van Hendrik Jans de Vries en Miek Baukes de Vries. Sjutje is geboren rond 1805 te Warns.

Van Jacob en Sjutje zijn twee kinderen bekend:

5  Wybrand Jacobs de Jong.

6  Hendrik Jacobs de Jong is geboren op 19 december 1836 te Koudum.


Generatie V

(van 1799 tot 1895)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1827 en 1859. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hemelumer Oldeferd (10x), Koudum (8x), Molkwerum (6x), Gaasterland (2x), Balk (2x), Wijckel, Oudemirdum en Hemelum.

V-A  Jacob Wabes Schaper, zoon van Wabe Jacobs Schaper (IV-A) en Jol Willems Jaarsma, arbeider en boerenknecht, wonende te Koudum, is geboren op 21 mei 1809 te Koudum, is Herv. gedoopt op 4 juni 1809 te Koudum, is overleden op 10 juni 1833 te Koudum. Jacob werd 24 jaar en 20 dagen.

Jacob trouwt op 15 mei 1828 te Hemelumer Oldeferd op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Martje Jacobs Uffelaar, dochter van Jacob Jans Uffelaar en Hijlkjen Jacobs de Graaf. Martje, wonende te Koudum, is geboren op 22 november 1804 te Ruigahuizen, is gedoopt op 13 december 1804 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 14 mei 1878 te Hemelumer Oldeferd. Martje werd 73 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Van Jacob en Martje zijn drie kinderen bekend:

1  Wabe Jacobs Schaper is geboren op 5 mei 1829 te Koudum, is overleden op 7 mei 1829 te Koudum. Wabe werd 2 dagen.

2  Wabe Jacobs Schaper is geboren op 10 september 1830 te Koudum, zie VI-A.

3  Hylkjen Jacobs Schaper is geboren op 5 juni 1833 te Koudum , zie VI-B.<55>

V-B  Jantje Wabes Schaper, dochter van Wabe Jacobs Schaper (IV-A) en Jol Willems Jaarsma, boerendienstmeid, wonende te Koudum, is geboren op 17 september 1811 13.00 uur te Koudum, is Herv. gedoopt op 29 september 1811 te Koudum, is overleden op 11 maart 1850 te Hemelumer Oldeferd. Jantje werd 38 jaar, 5 maanden en 22 dagen.<56>

Jantje trouwt op 15 mei 1828 te Hemelumer Oldeferd op 16-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacob Jans van der Veer, zoon van Jan Jacobs van der Veer en Murkje Eeuwes Feenstra. Jacob, boerenknecht, boerenbedrijf en winkelier, wonende te Koudum, is geboren op 18 mei 1806 te Koudum, is gedoopt op 25 mei 1806 te Koudum (Herv.), is overleden op 10 mei 1875 te Koudum. Jacob werd 68 jaar, 11 maanden en 22 dagen.<57..59>

Van Jacob en Jantje is een kind bekend:

1  Trijntje van der Veer is geboren op 28 februari 1847 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 1 februari 1926 te Utingeradeel. Trijntje werd 78 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

V-C  Willem Wabes Schaper, zoon van Wabe Jacobs Schaper (IV-A) en Jol Willems Jaarsma, boerenknecht en werkman, wonende te Oudemirdum, te Sondel en te Balk, is geboren op 6 maart 1814 te Koudum (akte van bekendheid), is overleden op 30 november 1849 11.00 uur te Balk (Huis 109). Willem werd 35 jaar, 8 maanden en 24 dagen.<60>

Willem trouwt op 3 mei 1834 te Gaasterland op 20-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Scholtje Rintjes Keizer, dochter van Rintje Hendriks Keizer en Reinsch Jans van der Zee. Scholtje, boerenmeid, wonende te Oudemirdum, is geboren op 16 februari 1810 te Oudemirdum, is Herv. gedoopt op 4 maart 1810 te Oudemirdum (doopgetuige was haar vader Rintje Hendriks), is overleden op 2 oktober 1834 06.00 uur te Oudemirdum (Huis 15). Scholtje werd 24 jaar, 7 maanden en 16 dagen.<61..64>

Van Willem en Scholtje is een kind bekend:

1  Jol Willems Schaper is geboren op 1 juni 1834 te Oudemirdum, zie VI-C.

Willem trouwt op 13 september 1835 te Gaasterland op 21-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Iemkje Jacobs Bremer, dochter van Jacob Jans Bremer en Rimke Lykles Wierstra. Iemkje, zonder beroep, wonende te Balk, is geboren op 25 november 1814 07.00 uur te Sondel, is overleden op 18 maart 1906 22.00 uur te Balk. Iemkje werd 91 jaar, 3 maanden en 21 dagen.<65,66>

Iemkje was later gehuwd (2) met Klaas Piers Jongsma.<67,68> Iemkje was later gehuwd (3) met Bonte de Jager.<69,70>

Van Willem en Iemkje zijn vijf kinderen bekend:

2  Jacobje Willems Schaper is geboren op 24 september 1836 te Gaasterland, is overleden op 29 mei 1839 te Gaasterland. Jacobje werd 2 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

3  Rimke Willems Schaper is geboren op 21 maart 1839 te Wijckel, zie VI-D.

4  Wabe Willems Schaper, wonende te Balk, is geboren op 1 februari 1842 te Balk, is overleden op 28 juli 1843 16.30 uur te Balk (Huis 112). Wabe werd 1 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

5  Jacobje Willems Schaper is geboren op 24 juni 1844 te Gaasterland, zie VI-E.

6  Wabe Willems Schaper is geboren op 11 mei 1846 te Balk, zie VI-F.

V-D  Dirk Wabes Schaper, zoon van Wabe Jacobs Schaper (IV-A) en Jol Willems Jaarsma, arbeider en schipper, wonende te Molkwerum, is geboren op 8 oktober 1816 te Koudum, is overleden op 28 februari 1895 te Koudum. Dirk werd 78 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Dirk trouwt op 9 mei 1839 te Hindeloopen op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Geeske Jans Zeldenrust, dochter van Jan Martens Zeldenrust en Lijsbert Jans Scholtze. Geeske, arbeider en zonder beroep, wonende te Molkwerum, is geboren op 1 juli 1816 te Molkwerum, is overleden op 14 augustus 1894 00.30 uur te Molkwerum (Wijk B 37). Geeske werd 78 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Dirk en Geeske zijn acht kinderen bekend:

1  Wabe Durks Schaper is geboren op 1 februari 1840 te Molkwerum, zie VI-G.

2  Jan Dirks Schaper is geboren op 2 maart 1842 te Molkwerum, zie VI-H.

3  Jol Dirks Schaper is geboren op 11 april 1844 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 26 juni 1846 te Hemelumer Oldeferd. Jol werd 2 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

4  Jacob Durks Schaper, werkman, wonende te Molkwerum, is geboren op 19 augustus 1846 te Molkwerum, is overleden op 3 april 1931 te Leeuwarden. Jacob werd 84 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Jacob trouwt op 15 mei 1870 te Workum op 23-jarige leeftijd (1) met de 42-jarige Geis Muizelaar, dochter van Geert Rinkes Muizelaar en Sipke Engeles de Vries. Geis is geboren op 23 januari 1828 te Warns, is overleden op 22 juni 1907 te Molkwerum. Geis werd 79 jaar, 4 maanden en 30 dagen. Jacob trouwt op 8 april 1909 te Hemelumer Oldeferd op 62-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Klaske Tuinstra, dochter van Rapke Jans Tuinstra en Jantje Jakobs van der Schaaf. Klaske, huishoudster, wonende te Molkwerum, is geboren op 16 juni 1854 te Surhuisterveen.

Klaske was eerder gehuwd (1) met Jacob Veltheer.<71,72>

5  Jol Durks Schaper is geboren op 10 november 1848 te Molkwerum, zie VI-I.

6  Klaas Durks Schaper is geboren op 19 september 1852 te Molkwerum, zie VI-J.

7  Lijsbeth Durks Schaper, wonende te Molkwerum, is geboren op 5 september 1855 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 12 oktober 1858 16.00 uur te Molkwerum. Lijsbeth werd 3 jaar, 1 maand en 7 dagen.

8  Lijsbeth Durks Schaper is geboren op 12 augustus 1859 te Molkwerum, zie VI-K.<73>

V-E  Rein Harmens de Bok, zoon van Harmen Jans de Bok en Jantje Jacobs Schaper (IV-B), is geboren rond 1814 te Koudum.

Rein trouwt op 2 augustus 1835 te Gaasterland op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Grietje Franses Strak, dochter van Frans Franzes Strak en Ieskjen Hendriks Keulen. Grietje is geboren rond 1811 te Rijs.

Van Rein en Grietje is een kind bekend:

1  Jantje Reins de Bok is geboren op 27 april 1836 te Hemelum, zie VI-L.

V-F  Jacob Sijtzes Schaper, zoon van Sijtze Jacobs Schaper (IV-C) en Jetske Ages van der Stal, boerenknecht, arbeider en werkman, wonende te Koudum, is geboren op 21 januari 1807 te Koudum, is gedoopt op 1 februari 1807 te Koudum (Herv.), is overleden op 3 juli 1846 te Sneek. Jacob werd 39 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Jacob trouwt op 25 mei 1826 te Hemelumer Oldeferd op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Fok Jans Hollander, dochter van Jan Sijtzes Hollander en His Alberts Heijes. Fok, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 16 februari 1805 te Molkwerum, is Herv. gedoopt op 28 oktober 1810 te Molkwerum, is overleden op 24 november 1859 te Koudum. Fok werd 54 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Van Jacob en Fok zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Jacobs Schaper is geboren op 8 februari 1827 te Koudum, zie VI-M.<74>

2  Klaaske Jacobs Schaper is geboren op 29 januari 1829 te Hemelumer Oldeferd, zie VI-N.

3  Sijtze Jacobs Schaper is geboren op 17 augustus 1833 te Koudum, zie VI-O.

4  Heye Jacobs Schaper is geboren op 26 maart 1837 te Koudum, zie VI-P.

5  His Jacobs Schaper is geboren op 29 juni 1840 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 12 januari 1841 te Hemelumer Oldeferd. His werd 6 maanden en 14 dagen.

6  Hisse Jacobs Schaper is geboren op 19 september 1843 te Hemelumer Oldeferd.

V-G  Jacob Doedes Schaper, zoon van Doede Jacobs Schaper (IV-D) en Trijntje Cornelis Hollander, huisman (boer), is geboren op 29 oktober 1813 te Koudum, is overleden op 16 januari 1861 te Koudum. Jacob werd 47 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Jacob trouwt op 4 juni 1835 te Hemelumer Oldeferd op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige IJfke Gerlofs Walstra, dochter van Gerlof Hendriks Walstra en Trijntje Dirks Jaarsma. IJfke, boerin, wonende te Koudum, is geboren op 29 december 1815 te Koudum, is overleden op 18 augustus 1882 te Koudum. IJfke werd 66 jaar, 7 maanden en 20 dagen.<75>

IJfke was later gehuwd (2) met haar verre neef (6e graad) Ellert Baukes Kramer.<76,77>

Van Jacob en IJfke zijn zes kinderen bekend:

1  Doede Jacobs Schaper is geboren op 7 april 1836 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 22 juni 1836 te Hemelumer Oldeferd. Doede werd 2 maanden en 15 dagen.

2  Trijntje Jacobs Schaper is geboren op 3 januari 1838 te Hemelumer Oldeferd, zie VI-Q.

3  Geertje Jacobs Schaper is geboren op 12 november 1841 te Koudum, zie VI-R.

4  Doede Jacobs Schaper, wonende te Koudum, is geboren op 5 augustus 1844 te Koudum, is ongehuwd overleden op 6 september 1925 te Workum. Doede werd 81 jaar, 1 maand en 1 dag.

5  Gerlof Jacobs Schaper is geboren op 1 juni 1847 te Hemelumer Oldeferd, zie VI-S.

6  Yke Jacobs Schaper is geboren op 15 november 1850 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 26 april 1855 te Hemelumer Oldeferd. Yke werd 4 jaar, 5 maanden en 11 dagen.


Generatie VI

(van 1827 tot 1946)

In deze generatie zijn 19 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 113 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1852 en 1901. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hemelumer Oldeferd (32x), Molkwerum (17x), Koudum (17x), Gaasterland (17x), Nijega - Hem. Old. (12x), Nijemirdum (7x), Workum (6x), Scharl (3x), Ruigahuizen (2x), Hindeloopen (2x), Baarderadeel (2x), Sneek en Balk.

VI-A  Wabe Jacobs Schaper, zoon van Jacob Wabes Schaper (V-A) en Martje Jacobs Uffelaar, werkman, wonende te Koudum, is geboren op 10 september 1830 te Koudum, is overleden op 6 oktober 1902 te Koudum. Wabe werd 72 jaar en 26 dagen.

Wabe trouwt op 9 oktober 1852 te Hemelumer Oldeferd op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaaske Idzes Valk, dochter van Ieds Jantjes Valk en Johanna Hindriks Haagsma. Klaaske, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 4 oktober 1828 te Koudum, is overleden op 15 januari 1902 17.30 uur te Koudum (Huis A26). Klaaske werd 73 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Van Wabe en Klaaske zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Wabes Schaper is geboren op 28 november 1852 te Hemelumer Oldeferd, zie VII-A.

2  Martje Wabes Schaper is geboren op 9 oktober 1854 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 16 maart 1859 te Hemelumer Oldeferd. Martje werd 4 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

3  Jacob Wabes Schaper is geboren op 23 maart 1857 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 22 augustus 1860 te Hemelumer Oldeferd. Jacob werd 3 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

4  Jacob Wabes Schaper is geboren op 11 juni 1861 te Koudum, zie VII-B.<78>

5  Trijntje Wabes Schaper is geboren op 22 juli 1863 te Koudum, is overleden op 30 november 1918 13.30 uur te Franeker. Trijntje werd 55 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Trijntje trouwt op 4 september 1885 te Hemelumer Oldeferd op 22-jarige leeftijd met Douwe Sandbrink.

6  Hylkje Wabes Schaper is geboren op 6 december 1867 te Hemelumer Oldeferd, zie VII-C.

7  Martje Wabes Schaper is geboren op 29 juli 1870 te Hemelumer Oldeferd, zie VII-D.

VI-B  Hylkjen Jacobs Schaper, dochter van Jacob Wabes Schaper (V-A) en Martje Jacobs Uffelaar, is geboren op 5 juni 1833 te Koudum , is overleden op 10 maart 1855 te Hemelumer Oldeferd. Hylkjen werd 21 jaar, 9 maanden en 5 dagen.<79>

Hylkjen trouwt op 9 november 1851 te Hemelumer Oldeferd op 18-jarige leeftijd met de 30-jarige Rinze Piebes Visser, zoon van Piebe Rinzes Visser en Sijtske Sijbren Potma. Rinze is geboren op 5 mei 1821 te Koudum, is overleden op 14 september 1867 te Hemelumer Oldeferd. Rinze werd 46 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Rinze en Hylkjen zijn twee kinderen bekend:

1  Piebe Visser is geboren op 14 februari 1853 te Hemelumer Oldeferd.

2  Martje Visser is geboren op 26 februari 1855 te Koudum, zie VII-E.

VI-C  Jol Willems Schaper, dochter van Willem Wabes Schaper (V-C) en Scholtje Rintjes Keizer, is geboren op 1 juni 1834 te Oudemirdum, is overleden op 19 maart 1865 te Gaasterland. Jol werd 30 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Jol trouwt op 18 mei 1856 te Gaasterland op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Tjeerd Jans Jansma, zoon van Jan Klazes Jansma en Antje Hendriks Woudstra. Tjeerd, wonende te Oranjewoud, is geboren op 18 september 1828 te Oudeschoot.

Van Tjeerd en Jol zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Tjeerds Jansma is geboren op 21 mei 1857 te Gaasterland.

2  Hendrik Tjeerds Jansma is geboren op 14 september 1859 te Gaasterland.

3  Scholte Tjeerds Jansma is geboren op 22 juli 1864 te Gaasterland.

VI-D  Rimke Willems Schaper, dochter van Willem Wabes Schaper (V-C) en Iemkje Jacobs Bremer, zonder beroep, wonende te Oudega - Hem. Old. en te Balk, is geboren op 21 maart 1839 te Wijckel, is overleden op 24 februari 1888 te Oosterlittens. Rimke werd 48 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Rimke trouwt op 30 november 1872 te Gaasterland op 33-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacob Harmens Postma, zoon van Harmen Gerlofs Postma en Sipkjen Jacobs Hofstra. Jacob, koopman en schipper, wonende te Balk, is geboren op 20 januari 1840 te Balk, is overleden op 22 december 1890 10.00 uur te Sneek (wonende aan boord). Jacob werd 50 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Van Jacob en Rimke zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacoba Jacobs Postma is geboren op 19 juni 1873 te Gaasterland.

2  Sipkje Jacobs Postma is geboren op 19 augustus 1874 te Gaasterland.

3  Harmen Postma is geboren op 4 september 1876 te Baarderadeel.

4  Willemke Postma is geboren op 9 juli 1878 te Sneek.

5  Willemke Postma is geboren op 21 juni 1884 te Baarderadeel, is overleden op 22 augustus 1884 te IJlst. Willemke werd 2 maanden en 1 dag.

VI-E  Jacobje Willems Schaper, dochter van Willem Wabes Schaper (V-C) en Iemkje Jacobs Bremer, is geboren op 24 juni 1844 te Gaasterland, is overleden op 18 februari 1873 te Hemelumer Oldeferd. Jacobje werd 28 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Jacobje trouwt op 19 januari 1873 te Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met Sjoerd Zandstra.

Van Sjoerd en Jacobje zijn twee kinderen bekend:

1  Sybe Zandstra is geboren op 1 februari 1873 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 12 februari 1873 te Hemelumer Oldeferd. Sybe werd 11 dagen.

2  Ymkje Zandstra is geboren op 1 februari 1873 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 3 februari 1873 te Hemelumer Oldeferd. Ymkje werd 2 dagen.

VI-F  Wabe Willems Schaper, zoon van Willem Wabes Schaper (V-C) en Iemkje Jacobs Bremer, boerenknecht, arbeider, koopman en zonder beroep, wonende te Wijckel, te Nijemirdum en te Sondel, is geboren op 11 mei 1846 te Balk, mogelijk is overleden op 9 februari 1927 23.30 uur te Sondel. Wabe werd 80 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Wabe trouwt op 12 maart 1880 te Gaasterland op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Jeltje Schots, dochter van Hijlke Jochems Schots en Hijlkjen Sikkes de Jong. Jeltje, zonder beroep, wonende te Nijemirdum, te Sondel en te Balk, is geboren op 17 augustus 1855 te Oudemirdum, is overleden op 26 januari 1935 23.30 uur te Balk. Jeltje werd 79 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van Wabe en Jeltje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Iemkjen Wabes Schaper is geboren op 16 mei 1880 te Ruigahuizen, is overleden op 29 juli 1880 te Ruigahuizen. Iemkjen werd 2 maanden en 13 dagen.

2  Willem Wabes Schaper is geboren op 12 januari 1882 te Ruigahuizen, zie VII-F.

3  Durk Schaper is geboren op 2 juni 1892 te Nijemirdum, zie VII-G.

4  Hylkje Wabes Schaper is geboren op 21 mei 1883 te Nijemirdum, is overleden op 7 december 1963 te Wijckel. Hylkje werd 80 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Hylkje trouwt op 22 oktober 1904 te Gaasterland op 21-jarige leeftijd met Gert Ottema.

5  Hielke Schaper is geboren op 21 mei 1885 te Nijemirdum, zie VII-H.

6  Ymkjen Schaper is geboren op 27 november 1886 te Nijemirdum.

Ymkjen trouwt op 1 mei 1909 te Gaasterland op 22-jarige leeftijd met Johannes Betsema, zoon van Sietse Jacobs Betsema en Arendje Gerrits Bakker.

7  Rimke Schaper, zonder beroep, wonende te Sondel, is geboren op 3 juli 1888 te Nijemirdum, is overleden op 14 april 1950 te It Heidenskip. Rimke werd 61 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Rimke trouwt op 24 mei 1913 te Gaasterland op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jakke van der Kamp, zoon van Marten Jakkes van der Kamp en Jeltje van Solkema. Jakke, arbeider, wonende te Oudemirdum, is geboren op 23 mei 1886 te Oudemirdum.

8  Joukje Schaper is geboren op 22 februari 1890 te Gaasterland, zie VII-I.

9  Sikke Schaper, wonende te Nijemirdum, is geboren op 18 november 1894 te Nijemirdum, is overleden op 6 januari 1896 10.00 uur te Nijemirdum. Sikke werd 1 jaar, 1 maand en 19 dagen.

10  Sikke Schaper, wonende te Nijemirdum, is geboren op 20 oktober 1896 te Nijemirdum, is overleden op 8 november 1896 04.00 uur te Nijemirdum. Sikke werd 19 dagen.

11  Sieds Schaper is geboren op 20 oktober 1896 te Gaasterland.

Sieds trouwt op 10 juni 1916 te Gaasterland op 19-jarige leeftijd met Gosse Meerstra.

12  Sikke Schaper is geboren op 29 november 1901 te Gaasterland, is overleden op 9 januari 1902 te Gaasterland in de overlijdensakte wordt hij dochter genoemd ?. Sikke werd 1 maand en 11 dagen.

VI-G  Wabe Durks Schaper, zoon van Dirk Wabes Schaper (V-D) en Geeske Jans Zeldenrust, los werkman, wonende te Scharl, is geboren op 1 februari 1840 te Molkwerum, is overleden op 28 februari 1917 23.45 uur te Scharl. Wabe werd 77 jaar en 27 dagen.

Wabe trouwt op 10 mei 1863 te Hindeloopen op 23-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 27-jarige Jantje Reins de Bok, zie VI-L.

Van Wabe en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Rein Wabes Schaper is geboren op 12 mei 1864 te Workum, zie VII-J.

2  Durk Wabes Schaper is geboren op 12 mei 1864 te Workum, is overleden op 25 augustus 1873 te Hemelumer Oldeferd. Durk werd 9 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

3  Grietje Wabes Schaper is geboren op 7 januari 1874 te Molkwerum, zie VII-K.

4  Geeske Wabes Schaper is geboren op 14 mei 1867 te Molkwerum, zie VII-L.

5  Jan Schaper is geboren op 16 november 1869 te Molkwerum, zie VII-M.

6  Jacob Wabes Schaper is geboren op 17 juli 1872 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 20 augustus 1872 te Hemelumer Oldeferd. Jacob werd 1 maand en 3 dagen.

VI-H  Jan Dirks Schaper, zoon van Dirk Wabes Schaper (V-D) en Geeske Jans Zeldenrust, is geboren op 2 maart 1842 te Molkwerum, is overleden op 2 augustus 1905 te Molkwerum. Jan werd 63 jaar en 5 maanden.

Jan trouwt op 12 augustus 1866 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Johanna Pieters Hartog, dochter van Pieter Arijans Hartog en Lolkje Pieters de Haas. Johanna, zonder beroep en huishoudster, wonende te Molkwerum, is geboren op 8 november 1846 te Idsegahuizum, is overleden op 26 november 1934 te Molkwerum. Johanna werd 88 jaar en 18 dagen.

Van Jan en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Durk Schaper is geboren op 5 juni 1867 te Molkwerum, zie VII-N.

2  Pieter Schaper is geboren op 16 november 1868 te Molkwerum, zie VII-O.

3  Geeske Schaper is geboren op 19 januari 1871 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 19 november 1873 te Hemelumer Oldeferd. Geeske werd 2 jaar en 10 maanden.

4  Wabe Schaper is geboren op 11 november 1872 te Hemelumer Oldeferd, zie VII-P.

5  Lolke Schaper is geboren op 14 september 1874 te Molkwerum, is overleden op 18 augustus 1973, is begraven te Arum. Lolke werd 98 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Lolke trouwt op 27 augustus 1898 te Gaasterland op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Ike Falkena, dochter van Sieger Ykes Falkena en Stijntje Durks Kampen. Ike is geboren op 21 maart 1874 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 27 november 1903 te Longerhouw. Ike werd 29 jaar, 8 maanden en 6 dagen. Lolke trouwt op 9 september 1905 te Wonseradeel op 30-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Siementje Wiersma, dochter van Anne Wiersma en Klaaske Schuurman. Siementje is geboren op 24 augustus 1875 te Tzum, is overleden op 10 juni 1973, is begraven te Arum. Siementje werd 97 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Siementje was eerder gehuwd (1) met Meindert Jongsma.<80>

6  Jacob Schaper is geboren op 26 augustus 1876 te Hemelumer Oldeferd, zie VII-Q.

7  Cornelis Schaper is geboren op 30 september 1878 te Hemelumer Oldeferd, zie VII-R.

8  Geeske Schaper is geboren op 12 juli 1882 te Hemelumer Oldeferd.

VI-I  Jol Durks Schaper, dochter van Dirk Wabes Schaper (V-D) en Geeske Jans Zeldenrust, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 10 november 1848 te Molkwerum, is overleden op 9 november 1941 16.00 uur te Koudum. Jol werd 92 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Jol trouwt op 11 mei 1871 te Hemelumer Oldeferd op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Sytze Boersma, zoon van Wietze (Wieger/Anthoons Bakker) Duyes Boersma en Aag (Wieger/Anthoons Bakker) Sytzes Visser. Sytze is geboren op 29 juni 1841 te Warns, is overleden op 17 april 1916 te Scharl. Sytze werd 74 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Van Sytze en Jol zijn drie kinderen bekend:

1  Wietze Boersma is geboren op 15 maart 1872 te Scharl.

Wietze trouwt op 14 mei 1896 te Hemelumer Oldeferd op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Martje Jongstra, dochter van Ane Hendriks Jongstra en Trijntje Jans de Boer. Martje is geboren rond 1873 te Hemelum.

2  Geeske Boersma is geboren op 30 oktober 1874 te Scharl.

Geeske trouwt op 22 februari 1901 te Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Anne Bakker, zoon van Wieger Anthoons Bakker en Lijsbert Ales Bos. Anne is geboren rond 1874 te Sloten - Frl..

3  Aagje Boersma is geboren op 15 februari 1888 te Scharl, is overleden op 27 februari 1888. Aagje werd 12 dagen.

VI-J  Klaas Durks Schaper, zoon van Dirk Wabes Schaper (V-D) en Geeske Jans Zeldenrust, schipper, is geboren op 19 september 1852 te Molkwerum, is overleden op 9 juni 1917 te Nijega - Hem. Old.. Klaas werd 64 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Klaas trouwt op 11 juni 1875 te Hemelumer Oldeferd op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Lolkje Pieters van der Wal, dochter van Pieter Jacobs van der Wal en Sjuttje Ages de Vries. Lolkje is geboren op 26 juni 1853 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 2 februari 1941. Lolkje werd 87 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Klaas en Lolkje zijn zestien kinderen bekend:

1  Durk Schaper is geboren op 3 april 1876 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 15 september 1876 te Hemelumer Oldeferd. Durk werd 5 maanden en 12 dagen.

2  Sjoerdje Schaper is geboren op 1 januari 1878 te Hindeloopen, zie VII-S.

3  Geeske Schaper is geboren op 8 januari 1879 te Hindeloopen, zie VII-T.

4  Elske Schaper is geboren op 18 maart 1880 te Molkwerum, zie VII-U.

5  Dirk Schaper is geboren op 15 maart 1881 te Workum, zie VII-V.

6  Joltje Schaper is geboren op 6 januari 1883 te Nijega - Hem. Old., is ongehuwd overleden op 8 september 1904 te Hemelumer Oldeferd. Joltje werd 21 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

7  Pieter (Peter) Schaper, visser, is geboren op 15 oktober 1884 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 11 februari 1958. Pieter werd 73 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Is naar Amerika geëmigreerd.

Pieter was gehuwd met Tina van Assendelft. Tina is geboren op 27 december 1885, is overleden op 20 juni 1976. Tina werd 90 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

8  Age (Arie) Schaper is geboren op 25 oktober 1885 te Nijega - Hem. Old., zie VII-W.

9  Wabe Schaper is geboren op 24 maart 1887 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 12 december 1940 te Wolvega, is begraven te Wolvega (alg. begraafplaats). Wabe werd 53 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Wabe trouwt op 21 juli 1916 te Weststellingwerf op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Hitje Hofstra, dochter van Jan Hofstra en Aagje Weerstra. Hitje, wonende te Wolvega, is geboren op 23 december 1889 te Wonseradeel, is overleden op 18 november 1974, is begraven te Wolvega (alg. begraafplaats). Hitje werd 84 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

10  Geertje Schaper is geboren op 29 november 1888 te Nijega - Hem. Old., zie VII-X.

11  Jacob Schaper is geboren op 24 mei 1890 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 28 april 1892 te Hemelumer Oldeferd. Jacob werd 1 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

12  Jan Schaper is geboren op 31 augustus 1891 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 11 oktober 1891 te Hemelumer Oldeferd. Jan werd 1 maand en 10 dagen.

13  Jacob Schaper is geboren op 26 februari 1893 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 11 maart 1894 te Hemelumer Oldeferd. Jacob werd 1 jaar en 13 dagen.

14  Wietske Schaper is geboren op 13 september 1894 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 15 januari 1958. Wietske werd 63 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Wietske trouwt op 30 augustus 1917 te Gaasterland op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Huisman, zoon van Hendrik Huisman en Stijntje Feenstra. Johannes, boer, is geboren op 30 september 1891 te Balk.

15  Elisabeth Schaper, verpleegster, is geboren op 26 maart 1896 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 17 januari 1985 te Sneek, is begraven te Oudega - Hem. Old. (kerk). Elisabeth werd 88 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

16  Jacobje Schaper is geboren op 20 december 1897 te Nijega - Hem. Old., is ongehuwd overleden op 21 oktober 1930 te Amersfoort. Jacobje werd 32 jaar, 10 maanden en 1 dag.

VI-K  Lijsbeth Durks Schaper, dochter van Dirk Wabes Schaper (V-D) en Geeske Jans Zeldenrust, is geboren op 12 augustus 1859 te Molkwerum, is overleden op 19 maart 1946 te Molkwerum, is begraven te Molkwerum. Lijsbeth werd 86 jaar, 7 maanden en 7 dagen.<81>

Lijsbeth trouwt op 19 januari 1881 te Hemelumer Oldeferd op 21-jarige leeftijd met de 37-jarige Scholte Hendriks Keizer, zoon van Hendrik Scholtes Keizer en Tjenkje Jans Zeldenrust. Scholte, boerenknecht, is geboren op 7 april 1843 te Molkwerum, is overleden op 4 maart 1902 te Molkwerum, is begraven te Molkwerum. Scholte werd 58 jaar, 10 maanden en 25 dagen.<82,83>

Van Scholte en Lijsbeth zijn acht kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Keizer is doodgeboren op 12 september 1881 te Hemelumer Oldeferd.

2  Tjenkje Keizer is geboren op 16 oktober 1882 te Molkwerum.

Tjenkje trouwt op 22 mei 1913 te Gaasterland op 30-jarige leeftijd met Bouwe van der Zee, zoon van Stoffel van der Zee en Romkje Bouwman.

3  Geeske Keizer is geboren op 21 november 1883 te Molkwerum, is overleden op 1 april 1885. Geeske werd 1 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

4  Hendrikje Keizer is geboren op 15 februari 1885 te Molkwerum.

5  Geeske Keizer is geboren op 5 juni 1886 te Molkwerum.

6  Hendrik Keizer is geboren op 29 juli 1887 te Molkwerum.

7  Durk Keizer is geboren op 14 januari 1889 te Molkwerum.

8  Gerrit Keizer is geboren op 19 maart 1890 te Molkwerum.

Gerrit trouwt op 23 mei 1918 te Lemsterland op 28-jarige leeftijd met Johanneske van der Goot, dochter van Jacobus van der Goot en Maaike Wienia.

VI-L  Jantje Reins de Bok, dochter van Rein Harmens de Bok (V-E) en Grietje Franses Strak, is geboren op 27 april 1836 te Hemelum, is overleden op 11 maart 1877 te Molkwerum. Jantje werd 40 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Jantje trouwt op 10 mei 1863 te Hindeloopen op 27-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 23-jarige Wabe Durks Schaper, zie VI-G.

VI-M  Jan Jacobs Schaper, zoon van Jacob Sijtzes Schaper (V-F) en Fok Jans Hollander, boerenknecht en arbeider, wonende te Workum en te Koudum, is geboren op 8 februari 1827 te Koudum, is overleden op 19 mei 1871 te Hemelumer Oldeferd. Jan werd 44 jaar, 3 maanden en 11 dagen.<84>

Jan trouwt op 16 mei 1852 te Hemelumer Oldeferd op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Janke Johannes Adama, dochter van Johannes Adama en Hendrika Harmens Gorter. Janke, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 3 september 1828 te Leeuwarden.<85,86>

Van Jan en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrica Jans Schaper, wonende te Koudum, is geboren op 21 maart 1853 te Koudum, is overleden op 14 april 1853 04.00 uur te Koudum. Hendrica werd 24 dagen.

2  Hendrica Schaper is geboren op 6 maart 1854 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 1 maart 1942 te Hemelumer Oldeferd. Hendrica werd 87 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

3  Sytze Schaper is geboren op 15 september 1856 te Koudum.

4  Johannes Jans Schaper is geboren op 11 februari 1862 te Koudum, zie VII-Y.

5  Harmen Schaper is geboren op 15 december 1867 te Koudum, zie VII-Z.

VI-N  Klaaske Jacobs Schaper, dochter van Jacob Sijtzes Schaper (V-F) en Fok Jans Hollander, is geboren op 29 januari 1829 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 5 januari 1912 te Gaasterland. Klaaske werd 82 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Klaaske trouwt op 11 december 1852 te Gaasterland op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Willem Ages ten Brink, zoon van Age Willems ten Brink en Sjoukje Jans Woudstra. Willem is geboren op 16 juli 1823 te Sondel.

Van Willem en Klaaske zijn negen kinderen bekend:

1  Age ten Brink is geboren op 17 oktober 1853 te Gaasterland.

2  Jacob ten Brink is geboren op 6 december 1855 te Gaasterland.

3  Sjouke ten Brink is geboren op 21 april 1857 te Gaasterland.

4  Sjoukje ten Brink is geboren op 1 november 1859 te Gaasterland.

5  Jan ten Brink is geboren op 6 juni 1862 te Gaasterland.

6  Fok ten Brink is geboren op 15 januari 1865 te Gaasterland.

7  Sytze ten Brink is geboren op 5 oktober 1867 te Gaasterland.

8  His ten Brink is geboren op 8 mei 1870 te Gaasterland.

9  Fokke ten Brink is geboren op 8 februari 1873 te Gaasterland.

VI-O  Sijtze Jacobs Schaper, zoon van Jacob Sijtzes Schaper (V-F) en Fok Jans Hollander, is geboren op 17 augustus 1833 te Koudum, is overleden op 1 april 1863 te Workum. Sijtze werd 29 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Sijtze trouwt op 13 mei 1855 te Hemelumer Oldeferd op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Rimke Jeeps de Vries, dochter van Jeep Willems de Vries en Grietje Doedes Molema. Rimke, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 6 december 1829 te Koudum, is overleden op 17 februari 1918 te Koudum. Rimke werd 88 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Van Sijtze en Rimke zijn vier kinderen bekend:

1  Fok Sytzes Schaper, wonende te Koudum, is geboren op 24 november 1855 te Koudum, is overleden op 23 september 1872 te Franeker. Fok werd 16 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

2  Geertje Sytzes Schaper is geboren op 9 augustus 1857 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 28 maart 1863 te Workum. Geertje werd 5 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

3  Jacob Sytzes Schaper is geboren op 17 november 1859 te Koudum, zie VII-AA.

4  Willemke Schaper is geboren op 15 oktober 1861 te Workum, zie VII-AB.

VI-P  Heye Jacobs Schaper, zoon van Jacob Sijtzes Schaper (V-F) en Fok Jans Hollander, arbeider, is geboren op 26 maart 1837 te Koudum, is overleden op 28 juli 1903 te Hemelumer Oldeferd. Heye werd 66 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Heye trouwt op 30 januari 1862 te Hemelumer Oldeferd op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrikjen Jans Doele, dochter van Jan Hendrik Doele en Johanna Halbes Drijfhout. Hendrikjen, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 4 december 1835 te Balk, is overleden op 23 juli 1910 04.00 uur te Joure. Hendrikjen werd 74 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Van Heye en Hendrikjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Schaper is geboren op 28 november 1861 te Balk, zie VII-AC.

2  Sytze Schaper is geboren op 24 maart 1865 te Koudum, zie VII-AD.

3  Johan Schaper is geboren op 3 augustus 1867 te Koudum, zie VII-AE.

4  Jacob Schaper is geboren op 14 maart 1870 te Koudum, zie VII-AF.

5  Fok Schaper is geboren op 25 maart 1872 te Hemelumer Oldeferd.

VI-Q  Trijntje Jacobs Schaper, dochter van Jacob Doedes Schaper (V-G) en IJfke Gerlofs Walstra, is geboren op 3 januari 1838 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 19 oktober 1857 te Hemelumer Oldeferd. Trijntje werd 19 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Trijntje trouwt op 25 mei 1856 te Hemelumer Oldeferd op 18-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob Sjouwes van der Veer, zoon van Sjoerd Jacobs van der Veer en Trijntje Jacobs Donia. Jacob is geboren op 20 december 1830 te Koudum.

Jacob was later gehuwd (2) met Aafke Hoekema.<87,88>

Van Jacob en Trijntje is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon van der Veer is doodgeboren op 18 oktober 1857 te Hemelumer Oldeferd.

VI-R  Geertje Jacobs Schaper, dochter van Jacob Doedes Schaper (V-G) en IJfke Gerlofs Walstra, is geboren op 12 november 1841 te Koudum, is overleden op 17 februari 1880 te Hemelumer Oldeferd. Geertje werd 38 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Geertje trouwt op 23 november 1862 te Hemelumer Oldeferd op 21-jarige leeftijd met haar achterneef (5e graad) de 23-jarige Dirk Jurjens Jaarsma, zoon van Jurjen Dirks Jaarsma en Jeltje Bottes Bouma. Dirk is geboren op 15 december 1838 te Koudum.

Van Dirk en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Jaarsma is doodgeboren op 5 oktober 1863 te Hemelumer Oldeferd.

2  Jurjen Jaarsma is geboren op 1 februari 1865 te Hemelumer Oldeferd.

3  Trijntje Jaarsma is geboren op 29 september 1867 te Hemelumer Oldeferd.

Trijntje trouwt op 30 mei 1889 te Hemelumer Oldeferd op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Straatsma, zoon van Pieter Pieters Straatsma en Antje Jogchums Seekles. Pieter is geboren op 13 september 1863 04.00 uur te Witmarsum, is overleden op 9 januari 1934 09.00 uur te Witmarsum. Pieter werd 70 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

4  Jacob Jaarsma, directeur, van een melkinrichting, is geboren op 12 februari 1870 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 18 november 1925 te Zutphen. Jacob werd 55 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Jacob trouwt op 17 maart 1905 te Steenderen op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Petronella Lamberta Wunderink, dochter van Peter Gerrit Jans Wunderink en Lammertjen Polman. Petronella is geboren rond 1882 te Steenderen.

5  doodgeboren dochter Jaarsma is doodgeboren op 11 maart 1873 te Hemelumer Oldeferd.

6  Jurjen Jaarsma is geboren op 8 mei 1877 te Hemelumer Oldeferd.

7  Jeltje Jaarsma, zonder beroep, is geboren op 25 september 1879 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 12 juli 1947 te Elst - Gld.. Jeltje werd 67 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Jeltje trouwt op 2 juni 1905 te Hemelumer Oldeferd op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Fredrik Albartus Pennekamp, zoon van Peter Fredrik Pennekamp en Aaltjen Lubbers. Fredrik is geboren rond 1873 te Hummelo.

VI-S  Gerlof Jacobs Schaper, zoon van Jacob Doedes Schaper (V-G) en IJfke Gerlofs Walstra, arbeider, wonende te Koudum, is geboren op 1 juni 1847 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 14 februari 1929 te Bolsward. Gerlof werd 81 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Gerlof trouwt op 12 mei 1872 te Hindeloopen op 24-jarige leeftijd met de 18-jarige Janke Petrus Hoekema, dochter van Petrus Hoekema en Ruurdje Kuipers. Janke, zonder beroep, wonende te Koudum en te Bolsward, is geboren op 26 augustus 1853 te Hindeloopen, is overleden op 3 februari 1924 07.30 uur te Bolsward. Janke werd 70 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Van Gerlof en Janke zijn tien kinderen bekend:

1  Yfke Schaper, wonende te Koudum, is geboren op 1 april 1873 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 30 juni 1875 19.00 uur te Koudum. Yfke werd 2 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

2  Petrus Schaper is geboren op 5 februari 1875 te Koudum, zie VII-AG.

3  Jacob Doede Schaper is geboren op 12 januari 1877 te Koudum, zie VII-AH.

4  Yfke Schaper is geboren op 6 december 1878 te Koudum, zie VII-AI.

5  Doede Schaper is geboren op 15 maart 1880 te Koudum, zie VII-AJ.

6  Gerlof Schaper is geboren op 9 augustus 1881 te Koudum, zie VII-AK.

7  Ruurdtje Schaper is geboren op 20 november 1882 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 8 december 1882 te Hemelumer Oldeferd. Ruurdtje werd 18 dagen.

8  Sjoerd Schaper is geboren op 12 april 1884 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 28 september 1901 te Bolsward. Sjoerd werd 17 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

9  Geertje Schaper is geboren op 1 mei 1886 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 28 maart 1887 te Hemelumer Oldeferd. Geertje werd 10 maanden en 27 dagen.

10  Hendrik Schaper is geboren op 7 juni 1896 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 11 februari 1900 te Bolsward. Hendrik werd 3 jaar, 8 maanden en 4 dagen.


Generatie VII

(van 1852 tot 1985)

In deze generatie zijn 37 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1876 en 1924. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hemelumer Oldeferd (27x), Koudum (8x), Drogeham (5x), Warns (5x), Joure (5x), gem. Achtkarspelen (4x), Leeuwarden (4x), Gaasterland (4x), Vlaardingen (4x), Molkwerum (4x), Ysbrechtum (3x), Hoogezand (2x), gem. Wymbritseradeel (2x), Essen - Rüttenscheid - Dld. (2x), Bolsward (2x), Harlingen (2x), Vlaardinger-Ambacht (2x), Stavoren (2x), Amsterdam, Azul, Barradeel, Wymbritseradeel, Wijnjeterp, Vrijenban, Hindeloopen, Utingeradeel, Kraij - Duitsland, Groningen, Sneek, Sintjohannesga, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Alphen aan de Rijn - Z.H., Scharl en Follega. Er zijn momenteel nog 6 van de 145 kinderen in leven.

VII-A  Johanna Wabes Schaper, dochter van Wabe Jacobs Schaper (VI-A) en Klaaske Idzes Valk, is geboren op 28 november 1852 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 16 november 1942 te Hemelumer Oldeferd. Johanna werd 89 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Johanna trouwt op 15 september 1876 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Yke Gerrits van der Molen, zoon van Gerrit Ypes van der Molen en Antje Ykes de Boer. Yke, werkman, wonende te Stavoren, is geboren op 21 september 1853 te Stavoren, is overleden op 1 augustus 1885 te Hemelumer Oldeferd. Yke werd 31 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Van Yke en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit van der Molen, arbeider, is geboren op 21 oktober 1876 te Koudum, is overleden op 5 januari 1940 te Enkhuizen. Gerrit werd 63 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Gerrit was gehuwd (1) met Janke Smits. Gerrit trouwt op 17 april 1913 te Enkhuizen op 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 37-jarige Grietje de Wit, dochter van Gerrit de Wit en Maartje Eijkel. Grietje, huishoudster, is geboren rond 1876 te Wormerveer.

2  Antje van der Molen is geboren op 10 oktober 1878 te Hemelumer Oldeferd.

3  Klaaske van der Molen is geboren op 13 september 1880 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 15 maart 1882 te Hemelumer Oldeferd. Klaaske werd 1 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

4  Klaaske van der Molen is geboren op 29 december 1883 te Koudum, is overleden op 26 augustus 1940 te Wonseradeel. Klaaske werd 56 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Klaaske trouwt op 27 maart 1903 te Hemelumer Oldeferd op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Franke Hendriks de Boer, zoon van Hendrik Wytzes de Boer en Jitske Frankes de Jong. Franke, pakhuisknecht, is geboren op 21 juli 1879 te Utingeradeel.

Johanna trouwt op 6 mei 1887 te Hemelumer Oldeferd op 34-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Hendrik Smits, zoon van Cornelis Douwes Smits en Gerbrig Hendriks Deinum. Hendrik, schoenmakersknecht en schoenmaker, is geboren op 27 december 1862 te Koudum, is overleden op 24 januari 1933 te Enkhuizen. Hendrik werd 70 jaar en 28 dagen.

Van Hendrik en Johanna zijn vier kinderen bekend:

5  doodgeboren zoon Smits is doodgeboren op 12 april 1888 te Hemelumer Oldeferd.

6  Gerberig Smits is geboren rond 1890 te Azul, is overleden op 6 juni 1950 te Enkhuizen. Gerberig werd ongeveer 60 jaar.

Gerberig trouwt op 22 mei 1913 te Hemelumer Oldeferd op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Dirk Mantel, zoon van Dirk Mantel en Antje Gorter. Dirk is geboren rond 1887 te Andijk.

7  Jacoba Smits is geboren op 22 december 1892 te Hemelumer Oldeferd.

8  Cornelia Smits is geboren op 22 december 1892 te Hemelumer Oldeferd.

VII-B  Jacob Wabes Schaper, zoon van Wabe Jacobs Schaper (VI-A) en Klaaske Idzes Valk, arbeider, wonende te Koudum, is geboren op 11 juni 1861 te Koudum.<89>

Jacob trouwt op 13 maart 1885 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Grietje Korfmaker, dochter van Anne Tjidzes Korfmaker en Jantje Pieters Jelsma. Grietje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Kolderwolde en te Koudum, is geboren op 20 december 1864 te Oudega - Hem. Old..<90>

Van Jacob en Grietje zijn elf kinderen bekend:

1  Wabe Schaper, wonende te Koudum, is geboren op 23 februari 1886 te Koudum, is overleden op 20 december 1891 03.00 uur te Koudum (Huis A22). Wabe werd 5 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

2  Klaaske Schaper is geboren op 7 februari 1893 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 24 december 1979 te Joure. Klaaske werd 86 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Klaaske trouwt op 24 juli 1919 te Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Ruurd Visser, zoon van Bauke Visser en Lijsbert Visser. Ruurd is geboren op 6 december 1895 te Warns, is overleden op 10 mei 1962. Ruurd werd 66 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

3  Jantje Schaper, wonende te Koudum, is geboren op 21 oktober 1887 te Koudum, is overleden op 7 juli 1889 04.30 uur te Koudum (Huis A22). Jantje werd 1 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

4  Anne Schaper, melkventer, wonende te Koudum, is geboren op 13 mei 1889 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 16 april 1945, is begraven te Koudum. Anne werd 55 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Anne trouwt op 16 mei 1919 te Hemelumer Oldeferd op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Wiepkje Schram, dochter van Eibert Hendriks Schram en Wesseltje Huites van der Kamp. Wiepkje is geboren op 24 mei 1894 te Balk, is overleden op 28 oktober 1970, is begraven te Koudum. Wiepkje werd 76 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

5  Jantje Schaper is geboren op 11 februari 1891 te Hemelumer Oldeferd.

Jantje trouwt op 25 mei 1916 te Hemelumer Oldeferd op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Sipke van der Veen, zoon van Rinke van der Veen en Immetje Westhof. Sipke is geboren op 15 maart 1891 te Koudum.<91,92>

6  Wabe Schaper is geboren op 23 juni 1895 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 4 oktober 1895 te Hemelumer Oldeferd. Wabe werd 3 maanden en 11 dagen.

7  Johanna Schaper is geboren op 29 juni 1896 te Koudum.

Johanna trouwt op 23 november 1918 te Hindeloopen op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Sietse Talhout, zoon van Jan Talhout en Francina Banning. Sietse is geboren op 4 november 1896 12.00 uur te Hindeloopen.

8  Wabe Schaper is geboren op 10 december 1897 te Hemelumer Oldeferd.

9  Wabe Schaper is geboren op 8 mei 1899 te Hemelumer Oldeferd.

10  Pieter Schaper is geboren op 7 december 1900 te Hemelumer Oldeferd.

11  Trijntje Schaper is geboren op 7 juni 1902 te Hemelumer Oldeferd.

VII-C  Hylkje Wabes Schaper, dochter van Wabe Jacobs Schaper (VI-A) en Klaaske Idzes Valk, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 6 december 1867 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 25 september 1935 te Hindeloopen. Hylkje werd 67 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Hylkje trouwt op 16 oktober 1890 te Hemelumer Oldeferd op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 32-jarige Hendrik Draijer, zoon van Christiaan Jurjens Draijer en Beitske Baukes Kramer. Hendrik, van boerenbedrijf, wonende te Koudum, is geboren rond 1858 te Koudum, is overleden voor 27 maart 1903. Hendrik werd hoogstens 45 jaar.<93>

Hylkje trouwt op 27 maart 1903 te Hemelumer Oldeferd op 35-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 39-jarige Romke de Jong, zoon van Ynze Durks de Jong en Geert Romkes Sluis. Romke, visser, wonende te Hindeloopen, is geboren rond 1864 te Hindeloopen.<94>

Romke was eerder gehuwd (1) met Pietertje Korfmaker.<95..97>

Van Romke en Hylkje is een kind bekend:

1  Klaske de Jong is geboren rond juni 1908, is overleden op 24 oktober 1908 te Hindeloopen. Klaske werd ongeveer 4 maanden.

VII-D  Martje Wabes Schaper, dochter van Wabe Jacobs Schaper (VI-A) en Klaaske Idzes Valk, wonende te Koudum, is geboren op 29 juli 1870 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 5 augustus 1944 te Enkhuizen. Martje werd 74 jaar en 7 dagen.

Martje trouwt op 4 mei 1894 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd met Pieter Korfmaker, zoon van Anne Tjidzes Korfmaker en Jantje Pieters Jelsma. Pieter, wonende te Koudum.

Van Pieter en Martje zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaaske Korfmaker.

Klaaske trouwt op 14 mei 1921 te Workum met Sjoerd Boxhoorn, zoon van Siebren Boxhoorn en Neeltje Wiersma.

2  Grietje Korfmaker is geboren op 13 januari 1901 te Hemelumer Oldeferd.

3  Wabe Korfmaker is geboren in augustus 1903 te Utingeradeel, is overleden op 3 november 1903 te Utingeradeel. Wabe werd 3 maanden.

4  Cathrinus Korfmaker, wonende te Koudum, is geboren op 5 maart 1910 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 10 december 1910 te Meppel. Cathrinus werd 9 maanden en 5 dagen.

5  Grietje Korfmaker, wonende te Koudum, is geboren op 5 maart 1910 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 2 december 1910 te Meppel. Grietje werd 8 maanden en 27 dagen.

VII-E  Martje Visser, dochter van Rinze Piebes Visser en Hylkjen Jacobs Schaper (VI-B), is geboren op 26 februari 1855 te Koudum, is overleden op 22 februari 1892 te Stavoren. Martje werd 36 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Martje trouwt op 1 augustus 1878 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem Thomas Albertsma, zoon van Thomas Dirks Albertsma en Jeltje Frederiks Boer. Willem is geboren op 24 april 1851 te Stavoren, is overleden op 27 augustus 1930 te Stavoren. Willem werd 79 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Van Willem en Martje zijn zes kinderen bekend:

1  Thomas Albertsma is geboren in 1879, is overleden op 20 januari 1891. Thomas werd 12 jaar.

2  Rinze Albertsma is geboren op 29 juni 1881, is overleden op 3 december 1957 te Stavoren. Rinze werd 76 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Rinze trouwt op 30 mei 1907 te Stavoren op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Pietertje Walthuis, dochter van Foppe Floris Walthuis en Freerikje Breemer. Pietertje is geboren op 25 november 1884 te Workum, is overleden op 5 december 1970 te Sneek, is begraven te Stavoren. Pietertje werd 86 jaar en 10 dagen.

3  Dirk Albertsma is geboren op 4 november 1883, is overleden op 25 januari 1891 te Stavoren. Dirk werd 7 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

4  Hylkje Albertsma is geboren op 8 oktober 1886.

5  Jeltje Albertsma is geboren op 9 oktober 1889 te Stavoren, is overleden op 15 oktober 1889 te Stavoren. Jeltje werd 6 dagen.

6  Jeltje Albertsma is geboren op 6 februari 1891.

VII-F  Willem Wabes Schaper, zoon van Wabe Willems Schaper (VI-F) en Jeltje Schots, wonende te Balk, is geboren op 12 januari 1882 te Ruigahuizen.

Willem trouwt op 21 mei 1904 te Gaasterland op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jantje Wagenaar, dochter van Jan Wagenaar en Eelkje ten Wolde. Jantje is geboren rond 1881 te Balk.

Van Willem en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  W. Schaper, wonende te Balk.

2  Jeltje Schaper, wonende te Balk, is geboren rond 1906 te Essen - Rüttenscheid - Dld..

Jeltje trouwt op 14 mei 1930 te Gaasterland op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Rinze Westra, zoon van Bote Westra en Riemke Wieringa. Rinze, wonende te Balk, is geboren rond 1902 te Sloten - Frl..

3  Johann Schaper, wonende te Balk, is geboren rond 1907 te Essen - Rüttenscheid - Dld..

Johann trouwt op 28 december 1931 te Sneek op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Pietje Elizabeth de Vries, dochter van Eduard de Vries en Jiskjen Feenstra. Pietje, wonende te Balk, is geboren rond 1908 te Sneek, is overleden op 23 oktober 1944 te Apeldoorn. Pietje werd ongeveer 36 jaar.

VII-G  Durk Schaper, zoon van Wabe Willems Schaper (VI-F) en Jeltje Schots, wonende te Tzum, is geboren op 2 juni 1892 te Nijemirdum, is overleden op 22 juli 1984, is begraven te Koudum. Durk werd 92 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Durk trouwt op 21 juli 1917 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Antje Rondhout, dochter van Mijljes Rondhout en Eelkje Ploegstra. Antje, zonder beroep, wonende te It Heidenskip, is geboren rond 1897 te Woudsend, is overleden op 24 november 1921 09.30 uur te Sneek. Antje werd ongeveer 24 jaar.

Van Durk en Antje is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter Schaper is doodgeboren op 3 oktober 1917 te Wymbritseradeel.

Durk trouwt op 28 juli 1923 te Workum op 31-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Willemke van Dijk, dochter van Rommert Romkes van Dijk en Beitske Taekes de Vries. Willemke is geboren op 21 september 1887 te Warns, is overleden op 2 november 1943 te Tzum. Willemke werd 56 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Willemke was eerder gehuwd (1) met Pieter Feenstra.<98,99>

VII-H  Hielke Schaper, zoon van Wabe Willems Schaper (VI-F) en Jeltje Schots, wonende te Lemmer, is geboren op 21 mei 1885 te Nijemirdum.

Hielke trouwt op 3 juni 1910 te Doniawerstal op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hiltje Poepjes, dochter van Klaas Poepjes en Grietje Poepjes. Hiltje, wonende te Lemmer, is geboren op 19 juli 1884 te Oosterzee, is overleden op 22 november 1940 te Zeist. Hiltje werd 56 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Van Hielke en Hiltje zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Schaper, wonende te Lemmer en te Sneek, is geboren op 1 juni 1911 te Follega, is overleden op 21 oktober 1992 te Sneek. Klaas werd 81 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Klaas trouwt op 25 mei 1935 te Sneek op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Aaltje Tolman. Aaltje, wonende te Sneek, is geboren op 22 november 1914 te Weidum, is overleden op 26 mei 2002 te Sneek. Aaltje werd 87 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

2  Jeltje Schaper, wonende te Lemmer, is geboren na 1912, waarschijnlijk is overleden rond 1974. Jeltje werd hoogstens 62 jaar.

Jeltje was gehuwd met Sake Visser. Sake, wonende te Lemmer.

3  Dirk Jan Schaper, bakschipper, wonende te Lemmer en te Lemsterland, is geboren op 19 juli 1916 te Leeuwarden, is overleden op 4 augustus 1950 te IJsselmeer, is begraven te Lemmer. Dirk werd 34 jaar en 16 dagen.

Dirk was gehuwd met Stijntje Betsema. Stijntje, wonende te Lemmer en te Eesterga.

4  Pieter Schaper, wonende te Lemmer, is geboren op 16 oktober 1920 te Amsterdam, is overleden op 12 augustus 1942 te Hamburg - Dld.. Pieter werd 21 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Volgens de overlijdensadvertentie is Pieter Schaper overleden door oorlogdgeweld. Men zegt dat zijn schip getorpedeerd zou zijn.
Aanvullende gegevens zijn gevonden op de website van de oorlosgravenstichting www.oorlogsgravenstichting.nl.
Daar is vermeld dat hij is overleden in Hamburg, Stadtkreis Hamburg.

VII-I  Joukje Schaper, dochter van Wabe Willems Schaper (VI-F) en Jeltje Schots, zonder beroep, wonende te Sintjohannesga, is geboren op 22 februari 1890 te Gaasterland, is overleden op 13 september 1941 te Heerenveen. Joukje werd 51 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Joukje trouwt op 8 augustus 1907 te Schoterland op 17-jarige leeftijd met de 19-jarige Evert Knijpstra, zoon van Albert Knijpstra en Rinskje van der Molen. Evert, arbeider, wonende te Sintjohannesga, is geboren op 20 februari 1888 te Rotsterhaule.

Van Evert en Joukje is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Knijpstra is doodgeboren op 19 november 1915 04.00 uur te Sintjohannesga.

VII-J  Rein Wabes Schaper, zoon van Wabe Durks Schaper (VI-G) en Jantje Reins de Bok (VI-L), schipper, wonende te Scharl, is geboren op 12 mei 1864 te Workum, is overleden op 14 mei 1934. Rein werd 70 jaar en 2 dagen.

Rein trouwt op 6 november 1890 te Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Geertje Jacobs Lunenburg, dochter van Jacob Hendriks Luinenburg en Attje Jans Bos. Geertje, zonder beroep, wonende te Scharl, is geboren op 18 maart 1862 te Gaasterland, is overleden op 13 maart 1936. Geertje werd 73 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Van Rein en Geertje zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Schaper is geboren op 26 juli 1887 te Gaasterland.

2  Jantje Schaper is geboren op 21 april 1891 te Hemelumer Oldeferd.

3  Wabe Schaper is geboren op 27 maart 1892 te Wijnjeterp, is overleden op 14 juli 1892 08.00 uur te Scharl (overleden in een schip liggende in de vaart te Scharl). Wabe werd 3 maanden en 17 dagen.

4  Wabe Schaper is geboren op 15 oktober 1893 te Gaasterland.

5  Atje Schaper is geboren op 29 april 1897 te Gaasterland.

6  Jeltje Schaper is geboren op 21 maart 1900 te Gaasterland.

VII-K  Grietje Wabes Schaper, dochter van Wabe Durks Schaper (VI-G) en Jantje Reins de Bok (VI-L), is geboren op 7 januari 1874 te Molkwerum.

Grietje trouwt op 28 juni 1894 te Hemelumer Oldeferd op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Popke Visser, zoon van Harmen Sytzes Visser en Trijntje Poppes Lam. Popke, zonder beroep, wonende te Warns, is geboren op 24 oktober 1869 te Scharl, is overleden op 12 juni 1937 04.00 uur te Warns. Popke werd 67 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Van Popke en Grietje is een kind bekend:

1  Harmen Popke Visser, opperwachtmeester der Marechaussee, is geboren op 25 november 1894 te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, is overleden op 7 mei 1945 te Weststellingwerf, is begraven te Oudemirdum. Harmen werd 50 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Harmen trouwt op 30 mei 1919 te Hemelumer Oldeferd op 24-jarige leeftijd met Sietske Tromp.

VII-L  Geeske Wabes Schaper, dochter van Wabe Durks Schaper (VI-G) en Jantje Reins de Bok (VI-L), is geboren op 14 mei 1867 te Molkwerum.

Geeske trouwt op 29 mei 1891 te Stavoren op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Auke Jurjens Faber, zoon van Jurjen Faber en Aafke Lootsma. Auke is geboren op 6 juni 1869 te Workum.

Van Auke en Geeske is een kind bekend:

1  Jurjen Faber is geboren op 26 juni 1892 te Stavoren, is overleden op 7 januari 1893 te Stavoren. Jurjen werd 6 maanden en 12 dagen.

VII-M  Jan Schaper, zoon van Wabe Durks Schaper (VI-G) en Jantje Reins de Bok (VI-L), visser, arbeider en schipper, wonende te Scharl en te Hemelumer Oldeferd, is geboren op 16 november 1869 te Molkwerum.

Jan trouwt op 13 augustus 1891 te Hemelumer Oldeferd op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje de Vries, dochter van Wybren Jans de Vries en Tettje Harmens van der Sluis. Jantje, zonder beroep en schipper, wonende te Scharl en te Hemelumer Oldeferd, is geboren op 10 februari 1870 te Scharl, is overleden op 29 december 1918 te Warns. Jantje werd 48 jaar, 10 maanden en 19 dagen.<100>

Van Jan en Jantje zijn negen kinderen bekend:

1  Wabe Schaper, wonende te Scharl, is geboren op 25 december 1891 te Warns, is overleden op 24 juli 1892 01.00 uur te Scharl (Huis D29). Wabe werd 6 maanden en 29 dagen.

2  Wybren Schaper, wonende te Scharl, is geboren op 25 december 1891 te Warns, is overleden op 8 augustus 1893 19.00 uur te Scharl (Huis D ongenummerd). Wybren werd 1 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

3  Jantje Schaper is geboren op 23 augustus 1893 te Hemelumer Oldeferd.

4  Tettje Schaper is geboren op 25 december 1894 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 29 mei 1900 te Hemelumer Oldeferd. Tettje werd 5 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

5  Wybren Schaper is geboren op 6 augustus 1896 te Hemelumer Oldeferd.

6  Wabe Schaper, schipper, wonende te Warns, is geboren op 12 november 1897 te Scharl.

Wabe trouwt op 12 juni 1919 te Hemelumer Oldeferd op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje Bruinsma, dochter van Arend Bruinsma en Harmke de Jong. Jantje, wonende te Warns, is geboren op 21 augustus 1897 te Warns.<101,102>

7  Rein Schaper is geboren op 30 juli 1899 te Hemelumer Oldeferd.

8  Harmen Schaper, wonende te Hemelumer Oldeferd, is geboren op 29 november 1900 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 20 oktober 1904 te Leek. Harmen werd 3 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

9  Tetje Schaper is geboren op 25 augustus 1902 te Hemelumer Oldeferd.

VII-N  Durk Schaper, zoon van Jan Dirks Schaper (VI-H) en Johanna Pieters Hartog, smid, wonende te Vlaardingen, is geboren op 5 juni 1867 te Molkwerum, is overleden in 1943 te Vlaardingen. Durk werd 76 jaar.

Durk trouwt op 11 oktober 1889 te Hemelumer Oldeferd op 22-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Fokje Elzinga, dochter van Albert Lubberts Elzinga en Hiltje Martens Prins. Fokje is geboren op 28 mei 1869 te Appelscha, is overleden in 1908 te Vlaardingen. Fokje werd 39 jaar.

Van Durk en Fokje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Johanna Schaper is geboren op 17 oktober 1890 te Hindeloopen, is overleden in 1983 te Vlaardingen. Johanna werd 93 jaar.

2  Albert Schaper is geboren op 28 april 1892 te Groningen.

Albert trouwt op 1 oktober 1914 te Brielle (is gescheiden op 22 februari 1943 te Rotterdam) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Adriana van Enoo, dochter van Pieter Johannes van Enoo en Adriaantje Krijgsman. Adriana is geboren rond 1889 te Brielle.

3  Hiltje Schaper is geboren op 30 april 1894 te Hoogezand.

4  Jan Schaper is geboren op 26 mei 1896 te Hoogezand.

5  Pieter Schaper is geboren op 17 september 1898 te Vrijenban, is overleden in 1949 te Vlaardingen. Pieter werd 51 jaar.

6  Geeske Schaper is geboren op 10 mei 1900 te Vlaardinger-Ambacht.

7  Durk Schaper is geboren op 31 maart 1902 te Vlaardinger-Ambacht, is overleden in 1903 te Vlaardingen. Durk werd 1 jaar.

8  Dirkje Schaper is geboren in 1904.

9  Elisabeth Schaper, verpleegster, wonende te Schiedam, is geboren rond 1906 te Vlaardingen, is overleden op 30 november 1940 07.00 uur te Vlaardingen. Elisabeth werd ongeveer 34 jaar.

10  Durk Schaper is geboren in 1907 te Vlaardingen, is overleden in 1970 te Vlaardingen. Durk werd 63 jaar.

11  Jacob Schaper is geboren in 1910 te Vlaardingen.

12  Cornelis Schaper is geboren in 1912 te Vlaardingen, is overleden in 2002 te Vlaardingen. Cornelis werd 90 jaar.

Durk trouwt op 8 september 1909 te Vlaardingen op 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Stijntje Blenk, dochter van Jacob Blenk en Kornelia van der Struijs. Stijntje, zonder beroep, wonende te Vlaardingen, is geboren rond 1879 te Vlaardingen, is overleden rond maart 1948 te Vlaardingen. Stijntje werd ongeveer 69 jaar.

VII-O  Pieter Schaper, zoon van Jan Dirks Schaper (VI-H) en Johanna Pieters Hartog, arbeider, wonende te Molkwerum, is geboren op 16 november 1868 te Molkwerum, is overleden op 11 april 1913 02.00 uur te Molkwerum. Pieter werd 44 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Pieter trouwt op 14 mei 1896 te Hemelumer Oldeferd op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Woudstra, dochter van Sjouke Gerbens Woudstra en Romelia Rinkes de Jong. Antje, wonende te Molkwerum, is geboren op 11 november 1871 17.00 uur te Scharl.

Van Pieter en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Romelia Schaper is geboren op 16 februari 1904 te Molkwerum, is overleden op 16 december 1980 te Hemelum, is begraven op 20 december 1980 te Hemelum. Romelia werd 76 jaar en 10 maanden.

Romelia trouwt op 28 april 1927 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Duije Visser, zoon van Jacob Visser en Wikje Visser. Duije, wonende te Hemelum, is geboren op 17 juni 1902 te Warns, is overleden op 7 augustus 1985, is begraven te Hemelum. Duije werd 83 jaar, 1 maand en 21 dagen.

2  Johanna Schaper is geboren op 18 mei 1908 te Molkwerum.

3  Uilkje Schaper is geboren op 30 mei 1911 te Molkwerum.

4  Jan Schaper is geboren op 19 juni 1898 te Molkwerum.

VII-P  Wabe Schaper, zoon van Jan Dirks Schaper (VI-H) en Johanna Pieters Hartog, is geboren op 11 november 1872 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 2 juli 1967, is begraven te Koudum (alg. begraafplaats). Wabe werd 94 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Wabe trouwt op 14 mei 1896 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Feenstra, dochter van Hendrik Feenstra en Trijntje Zeldenthuys. Jantje, wonende te Koudum, is geboren op 21 mei 1872 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 16 juli 1970, is begraven te Koudum (alg. begraafplaats). Jantje werd 98 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Wabe en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  Trijntje IJtje Schaper, wonende te Enkhuizen, is geboren rond 1902, is overleden op 18 februari 2000 te Lutjebroek. Trijntje werd ongeveer 98 jaar.

Trijntje was gehuwd met Barend Volgers. Barend is overleden in 1965.

VII-Q  Jacob Schaper, zoon van Jan Dirks Schaper (VI-H) en Johanna Pieters Hartog, los arbeider, wonende te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, is geboren op 26 augustus 1876 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 31 januari 1937 23.25 uur te Haarlem. Jacob werd 60 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Jacob trouwt op 12 januari 1901 te Gaasterland op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Afke Roskam, dochter van Atte Pieters Roskam en His Hendriks de Vries. Afke is geboren op 11 januari 1876 te Wijckel, is overleden op 24 juni 1910 te Sloten - Frl.. Afke werd 34 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Van Jacob en Afke zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Schaper is geboren op 1 april 1901 te Hemelumer Oldeferd.

2  Atte Schaper is geboren op 1 augustus 1902 te Hemelumer Oldeferd.

3  His Schaper is geboren rond 1909, is overleden op 8 april 1910 te Sloten - Frl.. His werd ongeveer 1 jaar.

4  Pieter Schaper is geboren rond januari 1910, is overleden op 2 juli 1910 te Gaasterland. Pieter werd ongeveer 6 maanden.

VII-R  Cornelis Schaper, zoon van Jan Dirks Schaper (VI-H) en Johanna Pieters Hartog, arbeider, wonende te Breukelen, is geboren op 30 september 1878 te Hemelumer Oldeferd.

Cornelis trouwt op 4 mei 1906 te Hemelumer Oldeferd op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Feikje de Boer, dochter van Sjoerd de Boer en Akke Cnosse. Feikje is geboren op 21 mei 1884 04.00 uur te Molkwerum.

Van Cornelis en Feikje zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd Schaper, fabrieksarbeider, wonende te Maarssen, is geboren op 25 augustus 1906.

Sjoerd was gehuwd met Janna Cornelia Vonk. Janna is geboren op 8 september 1906.

2  Jan Schaper, fabrieksarbeider, wonende te Utrecht, is geboren op 24 juli 1909, is overleden op 28 juni 1995, is begraven te Oud-Zuilen. Jan werd 85 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Jan trouwt op 19 mei 1937 op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Aartje van den Berg. Aartje is geboren op 11 maart 1912, is overleden op 16 november 1999, is begraven te Oud-Zuilen. Aartje werd 87 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

3  Akke Schaper is geboren op 8 september 1911.

Akke was gehuwd met Johannes Cleef. Johannes, timmerman, wonende te Breukelen, is geboren op 28 januari 1915.

VII-S  Sjoerdje Schaper, dochter van Klaas Durks Schaper (VI-J) en Lolkje Pieters van der Wal, is geboren op 1 januari 1878 te Hindeloopen, is overleden op 28 juli 1969, is begraven te Koudum (kerk). Sjoerdje werd 91 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Sjoerdje trouwt op 7 mei 1904 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Zijlstra, zoon van Taeke Zijlstra en Lipkje Rolsma. Pieter, bakker, is geboren op 8 augustus 1877 te Wymbritseradeel, is overleden op 10 januari 1939, is begraven te Koudum (kerk). Pieter werd 61 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van Pieter en Sjoerdje zijn twee kinderen bekend:

1  Lolkje Zijlstra is geboren op 25 maart 1906.

Lolkje trouwt op 15 november 1928 op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Tjeerd Ypma. Tjeerd is geboren op 28 september 1904, is overleden op 10 februari 1978. Tjeerd werd 73 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

2  Taeke Zijlstra is geboren op 11 februari 1909, is overleden op 3 november 1988. Taeke werd 79 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

VII-T  Geeske Schaper, dochter van Klaas Durks Schaper (VI-J) en Lolkje Pieters van der Wal, is geboren op 8 januari 1879 te Hindeloopen, is overleden op 2 maart 1971 te Wolvega. Geeske werd 92 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Geeske trouwt op 23 mei 1908 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Hylke Wierda, zoon van Sytze Wierda en Geertje Fortuin. Hylke, timmerman, is geboren op 26 april 1881 te Wymbritseradeel, is overleden op 12 juli 1956. Hylke werd 75 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Van Hylke en Geeske zijn vijf kinderen bekend:

1  Sytse Wierda is geboren op 5 april 1909, is overleden op 11 september 1909. Sytse werd 5 maanden en 6 dagen.

2  Sytse Wierda is geboren op 21 maart 1910, is overleden op 2 oktober 1987. Sytse werd 77 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Sytse trouwt op 4 juni 1932 op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Wiepkje Schotanus. Wiepkje is geboren op 26 februari 1908, is overleden op 26 september 1951. Wiepkje werd 43 jaar en 7 maanden.

3  Lolkje Wierda is geboren op 17 juli 1912, is overleden op 12 mei 1918. Lolkje werd 5 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

4  N.N.

5  Klaas Wierda is geboren op 2 januari 1919, is overleden op 8 juli 1993. Klaas werd 74 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Klaas trouwt op 12 april 1946 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Hanna Hendrina (Annie) Koppelman. Hanna is geboren op 14 september 1923, is overleden op 8 mei 1993. Hanna werd 69 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

VII-U  Elske Schaper, dochter van Klaas Durks Schaper (VI-J) en Lolkje Pieters van der Wal, is geboren op 18 maart 1880 te Molkwerum, is overleden op 16 november 1974. Elske werd 94 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Elske trouwt op 14 februari 1908 te Hemelumer Oldeferd op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Wiemer Bijlsma, zoon van Jacob Bijlsma en Johanna Glastra. Wiemer, spoorwegarbeider, is geboren op 25 juli 1879 te Lemsterland, is overleden op 2 april 1955. Wiemer werd 75 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Van Wiemer en Elske zijn vier kinderen bekend:

1  Lolkje Bijlsma is geboren op 11 september 1909, is overleden op 22 juni 1958. Lolkje werd 48 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Lolkje trouwt op 6 april 1944 op 34-jarige leeftijd met de 42-jarige Frederik Jacob van Campen. Frederik is geboren op 3 januari 1902.

2  Johanna Bijlsma is geboren op 19 oktober 1910, is overleden op 27 juni 1942 te Amersfoort. Johanna werd 31 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Johanna trouwt op 24 maart 1938 op 27-jarige leeftijd met Johann Schouten.

3  Geertje Bijlsma is geboren op 28 februari 1912, is overleden op 16 september 1985. Geertje werd 73 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Er zijn kinderen en achterkleinkinderen bekend.

Geertje trouwt op 21 juli 1938 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Hartogsveld. Jan is geboren op 9 oktober 1911, is overleden op 4 maart 1993. Jan werd 81 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

4  Geeske Bijlsma is geboren op 28 februari 1912, is overleden op 9 juli 1995. Geeske werd 83 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Geeske trouwt op 12 september 1935 op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik van Dijk. Hendrik is geboren op 8 augustus 1911, is overleden in 1978. Hendrik werd 67 jaar.

Er zijn kinderen en achterkleinkinderen bekend.

VII-V  Dirk Schaper, zoon van Klaas Durks Schaper (VI-J) en Lolkje Pieters van der Wal, is geboren op 15 maart 1881 te Workum, is overleden op 22 mei 1955. Dirk werd 74 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Dirk trouwt op 1 juni 1906 te Hemelumer Oldeferd op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Sytske de Boer, dochter van Tymen de Boer en Grietje van Dijk. Sytske is geboren op 21 oktober 1884 te Berlikum - Frl., is overleden op 1 juni 1953 te Wolvega, is begraven te Wolvega (alg. begraafplaats). Sytske werd 68 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Van Dirk en Sytske zijn drie kinderen bekend:

1  Griet Schaper, wonende te Utrecht, is geboren op 10 april 1908, is overleden op 16 december 1996, is begraven te Utrecht (Daelwijck). Griet werd 88 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Griet trouwt op 18 augustus 1932 op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Atte Bootsma. Atte, wonende te Utrecht, is geboren op 3 november 1905, is overleden op 7 augustus 1979, is begraven te Utrecht (Daelwijck). Atte werd 73 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

2  Klaas Dirk Schaper, wonende te Wolvega, is geboren op 31 augustus 1910, is overleden op 31 januari 1979, is begraven te Wolvega (alg. begraafplaats). Klaas werd 68 jaar en 5 maanden.

Klaas trouwt op 20 februari 1939 op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrika Catharina Pauw. Hendrika, wonende te Wolvega, is geboren op 3 mei 1913, is overleden op 10 mei 2001, is begraven te Wolvega (alg. begraafplaats). Hendrika werd 88 jaar en 7 dagen.

3  Lolkje (Loes) Schaper, wonende te Assen, is geboren op 10 februari 1914, is overleden op 31 juli 1982. Lolkje werd 68 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Lolkje trouwt op 10 mei 1939 op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Arend Strop. Arend, wonende te Assen, is geboren op 24 februari 1909, is overleden op 14 september 1980. Arend werd 71 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

VII-W  Age (Arie) Schaper, zoon van Klaas Durks Schaper (VI-J) en Lolkje Pieters van der Wal, visser, is geboren op 25 oktober 1885 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 12 februari 1981. Age werd 95 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Is naar Amerika geëmigreerd.

Age was gehuwd met Etta Sietsma. Etta is geboren op 15 april 1896, is overleden op 28 mei 1983. Etta werd 87 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Age en Etta zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas (Clarence) Schaper is geboren op 18 november 1918.

Klaas was gehuwd met Marie Douma. Marie is geboren op 24 juli 1923.

2  Mildred Schaper is geboren op 14 oktober 1920, is overleden op 19 februari 1921. Mildred werd 4 maanden en 5 dagen.

3  Stanley Schaper is geboren op 18 mei 1924.

Stanley was gehuwd met Patricia Brown. Patricia is geboren op 10 januari 1929.

VII-X  Geertje Schaper, dochter van Klaas Durks Schaper (VI-J) en Lolkje Pieters van der Wal, is geboren op 29 november 1888 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 4 februari 1979. Geertje werd 90 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Geertje trouwt op 1 oktober 1909 te Hemelumer Oldeferd op 20-jarige leeftijd met de 32-jarige Jarig Bijlsma, zoon van Jacob Bijlsma en Johanna Glastra. Jarig, spoorwegarbeider, is geboren op 26 december 1876 te Lemsterland, is overleden op 6 juli 1959 te Amersfoort. Jarig werd 82 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Van Jarig en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Bijlsma, wonende te Rotterdam, is geboren op 28 januari 1908, is overleden op 20 mei 1948 te Amersfoort. Johanna werd 40 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Johanna trouwt op 15 december 1938 op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrik Jacobus Guyt. Hendrik is geboren op 28 januari 1908, is overleden op 12 januari 1967. Hendrik werd 58 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

2  Jacoba (Cobe) Bijlsma is geboren op 28 oktober 1910, is overleden op 25 december 1982. Jacoba werd 72 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Jacoba trouwt op 27 maart 1952 op 41-jarige leeftijd met de 63-jarige Franciscus Hendrik Stam. Franciscus is geboren op 17 juli 1888, is overleden op 7 augustus 1963. Franciscus werd 75 jaar en 21 dagen.

VII-Y  Johannes Jans Schaper, zoon van Jan Jacobs Schaper (VI-M) en Janke Johannes Adama, bakkersknecht, broodbakker en zonder beroep, wonende te Molkwerum, te Huizum en te Nieuwer-Amstel, is geboren op 11 februari 1862 te Koudum, is overleden op 19 december 1942 22.00 uur te Nieuwer-Amstel, is begraven te Huizum. Johannes werd 80 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Johannes trouwt op 21 mei 1892 te Franekeradeel op 30-jarige leeftijd met de 18-jarige Janke Ruurds Leyenaar, dochter van Ruurd Wopkes Leyenaar en Antje Jans Posthuma. Janke, zonder beroep, wonende te Huizum, is geboren op 4 april 1874 te Midlum, is overleden op 27 januari 1924 14.00 uur te Huizum, is begraven te Huizum. Janke werd 49 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Van Johannes en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Antje (Annie) Schaper, zonder beroep, wonende te Huizum, is geboren op 6 oktober 1892 te Harlingen.

Antje trouwt op 2 mei 1927 te Leeuwarderadeel op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Joost Hendrik (Hendrik) Schlebaum, zoon van Wilhelm Herman Schlebaum en Helena Hubelmeyer. Joost, electro monteur en winkelier, wonende te Amsterdam, is geboren rond 1890 te Amsterdam.

Joost was eerder gehuwd (1) met Johanna Doormann.<103,104>

2  Jan Schaper is geboren op 9 maart 1894 te Barradeel, is overleden op 22 augustus 1894 te Harlingen. Jan werd 5 maanden en 13 dagen.

3  Janke Schaper, wonende te Rotterdam, is geboren op 27 oktober 1895 te Harlingen, is overleden op 21 november 1947 te Wassenaar. Janke werd 52 jaar en 25 dagen.

Janke trouwt op 12 mei 1920 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Piet Bote Zuidema, zoon van Jan Zuidema en Pietje van der Meer. Piet, wonende te Rotterdam, is geboren op 8 juli 1896 te Sneek.

4  Jan Rudolf Schaper is geboren op 2 maart 1901 te Leeuwarden, is overleden op 30 juni 1901 te Leeuwarden. Jan werd 3 maanden en 28 dagen.

VII-Z  Harmen Schaper, zoon van Jan Jacobs Schaper (VI-M) en Janke Johannes Adama, is geboren op 15 december 1867 te Koudum, is overleden op 5 april 1948 te Tzummarum. Harmen werd 80 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Harmen trouwt op 4 juni 1904 te Leeuwarden op 36-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Lammegien Stap, dochter van Gerrit Stap en Jantje Knol. Lammegien, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 7 mei 1869 te Sleen, is overleden op 10 mei 1909 17.00 uur te Leeuwarden. Lammegien werd 40 jaar en 3 dagen.

Van Harmen en Lammegien zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Schaper is geboren op 8 december 1905 te Leeuwarden, is overleden op 30 oktober 1907 te Leeuwarden. Jan werd 1 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

2  Jan Lambertus Schaper is geboren op 31 december 1908 te Leeuwarden, is overleden op 23 november 1977, is begraven te Tzummarum. Jan werd 68 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Jan was gehuwd met Adriaantje Anema. Adriaantje is geboren op 14 september 1911, is overleden op 26 november 1991, is begraven te Tzummarum. Adriaantje werd 80 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Harmen trouwt op 14 oktober 1911 te Leeuwarderadeel op 43-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Iebeltje Algera, dochter van Johannes Tjipkes Algera en Janke Reins Brouwer. Iebeltje is geboren op 24 april 1868 te Huizum, is overleden op 19 februari 1953 te Tzummarum. Iebeltje werd 84 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

VII-AA  Jacob Sytzes Schaper, zoon van Sijtze Jacobs Schaper (VI-O) en Rimke Jeeps de Vries, boerenknecht en koopman, wonende te Koudum, is geboren op 17 november 1859 te Koudum, is overleden op 11 mei 1916 17.00 uur te Koudum. Jacob werd 56 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Jacob trouwt op 10 augustus 1888 te Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met de 19-jarige Corneliske Brouwer, dochter van Uilke Uilkes Brouwer en Geeske Durks Postma. Corneliske, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 11 juli 1869 te Hemelum, is overleden op 15 mei 1934 11.00 uur te Koudum. Corneliske werd 64 jaar, 10 maanden en 4 dagen.<105,106>

Van Jacob en Corneliske zijn drie kinderen bekend:

1  Sytze Schaper is geboren op 8 oktober 1889 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 25 juni 1891 te Hemelumer Oldeferd. Sytze werd 1 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

2  Sytze Schaper, decoratieschilder, is geboren op 5 juli 1891 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 17 februari 1947 te De Bilt. Sytze werd 55 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Sytze was gehuwd (1) met Karoline Wallerstein. Sytze trouwt op 22 januari 1920 te Amsterdam (is gescheiden op 7 april 1934) op 28-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Aaltje Vierstra, dochter van Sijmen Meintes Vierstra en Aaltje Tjibbes Gratama. Aaltje, helpster, in een kinderbewaarplaats, is geboren op 21 januari 1893 te Baarderadeel.

3  Riemke Schaper is geboren op 14 augustus 1896 te Koudum.<107>

Riemke trouwt op 6 mei 1920 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Durk Bijlsma, zoon van Bauke Bijlsma en Tietje Schakel. Durk is geboren op 2 september 1895 te Hemelumer Oldeferd.<108,109>

VII-AB  Willemke Schaper, dochter van Sijtze Jacobs Schaper (VI-O) en Rimke Jeeps de Vries, wonende te Sneek, is geboren op 15 oktober 1861 te Workum, is overleden op 6 april 1930 20.00 uur te Sneek. Willemke werd 68 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Willemke trouwt op 7 augustus 1886 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Douwe Boschma, zoon van Sytze Hilbrands Boschma en Grietje Douwes Boschma. Douwe, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 26 augustus 1859 te Ysbrechtum, is overleden op 22 september 1942 05.30 uur te Sneek. Douwe werd 83 jaar en 27 dagen.

Van Douwe en Willemke zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Boschma, wonende te Tzum, is geboren op 1 juni 1887 te Ysbrechtum.

Grietje trouwt op 7 mei 1910 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Regnerus Steensma, zoon van Romke Steensma en Maaike van Wijngaarden. Regnerus, wonende te Tzum, is geboren rond 1885 te Tzum.

2  Riemke Boschma, wonende te Scharnegoutum, is geboren op 16 juli 1888 in de gem. Wymbritseradeel.

Riemke trouwt op 7 mei 1910 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Metske Koopmans, zoon van Sybren Koopmans en Hinke Elgersma. Metske, wonende te Scharnegoutum, is geboren rond 1886 te Oosthem.

3  Sytze Boschma, wonende te Ysbrechtum, is geboren op 10 december 1889 te Ysbrechtum.

Sytze trouwt op 8 november 1917 te Menaldumadeel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Antje Jongema, dochter van Age Jongema en Corneliske Wynia. Antje, wonende te Ysbrechtum, is geboren rond 1895 te Arum.

4  Hilbrand Boschma, wonende te Oegstgeest, is geboren op 22 april 1893 in de gem. Wymbritseradeel.

Hilbrand was gehuwd met W. Braat. W, wonende te Oegstgeest.

5  Geertje Boschma, wonende te Sneek, is geboren op 18 januari 1895 te Ysbrechtum, is overleden op 30 november 1925 te Utrecht. Geertje werd 30 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Geertje trouwt op 3 april 1924 te Sneek op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Wiebe Nauta, zoon van Lolle Nauta en Yttje Cnossen. Wiebe is geboren rond 1898 te Elahuizen.

VII-AC  Jan Schaper, zoon van Heye Jacobs Schaper (VI-P) en Hendrikjen Jans Doele, is geboren op 28 november 1861 te Balk, is overleden op 16 januari 1955 te Koudum. Jan werd 93 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Jan trouwt op 10 mei 1889 te Hemelumer Oldeferd op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Meintje de Jong, dochter van Femme Meinzes de Jong en Sieuwke Gerrits Schultze. Meintje is geboren op 15 mei 1867 te Molkwerum, is overleden op 16 januari 1955 te Koudum. Meintje werd 87 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Jan en Meintje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikje Schaper, wonende te Hindeloopen, is geboren op 6 april 1890 10.00 uur te Warns, is overleden op 26 september 1974 te Koudum, is begraven te Koudum. Hendrikje werd 84 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Hendrikje trouwt op 10 juni 1915 te Hindeloopen op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Wabe Borneman, zoon van Sybrend Borneman en Antke Smid. Wabe is geboren op 6 augustus 1892 te Hindeloopen, is overleden op 5 juli 1952 te Sneek, is begraven te Hindeloopen. Wabe werd 59 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

2  Sieuwke Schaper, wonende te Koudum, is geboren op 6 december 1891 te Koudum, is overleden op 19 april 1981 te Koudum. Sieuwke werd 89 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Sieuwke trouwt op 21 januari 1916 te Hemelumer Oldeferd op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Berend van der Meer, zoon van Marinus van der Meer en Jaike Kamstra. Berend is geboren op 11 juli 1891 te Sneek, is overleden op 10 mei 1951 te Hemelumer Oldeferd. Berend werd 59 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

3  Heye Schaper, wonende te Oudega - Hem. Old., is geboren op 12 november 1902 09.00 uur te Koudum, is overleden op 17 januari 1980 te Koudum, is begraven te Koudum. Heye werd 77 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Heye was gehuwd met IJbeltje de Vries. IJbeltje, wonende te Oudega - Hem. Old., is geboren op 12 september 1905 te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, is overleden op 20 augustus 1985, is begraven te Koudum. IJbeltje werd 79 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

VII-AD  Sytze Schaper, zoon van Heye Jacobs Schaper (VI-P) en Hendrikjen Jans Doele, wonende te Warns, is geboren op 24 maart 1865 te Koudum, is overleden op 20 december 1951, is begraven te Warns. Sytze werd 86 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Sytze trouwt op 13 mei 1892 te Hemelumer Oldeferd op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Akke Bruinsma, dochter van Geert Harmens Bruinsma en Aaltje Reins de Vries. Akke, zonder beroep, wonende te Warns, is geboren op 23 februari 1862 te Warns, is overleden op 2 maart 1939 11.00 uur te Warns, is begraven te Warns. Akke werd 77 jaar en 7 dagen.

Van Sytze en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Schaper, wonende te Koudum, is geboren op 8 oktober 1894 te Warns, is overleden op 12 april 1966, is begraven te Koudum. Aaltje werd 71 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Aaltje trouwt op 27 september 1923 te Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Carel van Asperen, zoon van Age van Asperen en Liekeltje Groos. Carel, wonende te Koudum, is geboren op 26 juni 1898 te Koudum, is overleden op 10 oktober 1970, is begraven te Koudum. Carel werd 72 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

2  Heye Schaper, wonende te Warns, is geboren op 16 december 1897 te Warns, is overleden op 2 januari 1975, is begraven te Warns. Heye werd 77 jaar en 17 dagen.

Heye trouwt op 19 mei 1932 te Hemelumer Oldeferd op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Hiltje Folkertsma, dochter van Jacob Folkertsma en Idskje Wijbrands. Hiltje, wonende te Warns, is geboren op 2 mei 1902 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 21 juli 1988, is begraven te Warns. Hiltje werd 86 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

VII-AE  Johan Schaper, zoon van Heye Jacobs Schaper (VI-P) en Hendrikjen Jans Doele, is geboren op 3 augustus 1867 te Koudum, is overleden op 30 augustus 1947, is begraven te Joure (alg. begraafplaats). Johan werd 80 jaar en 27 dagen.

Johan trouwt op 23 mei 1901 te Haskerland op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Wietske van der Zee, dochter van Teerdse van der Zee en Trijntje Tieleman. Wietske is geboren op 30 januari 1874 te Joure, is overleden op 27 november 1954 te Joure, is begraven te Joure (alg. begraafplaats). Wietske werd 80 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Van Johan en Wietske zijn vijf kinderen bekend:

1  Teartse Schaper, wonende te Wassenaar, is geboren op 5 april 1902 te Joure, is overleden op 8 september 1982. Teartse werd 80 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Teartse trouwt op 3 januari 1928 te Haskerland op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Frida Engelina Goudschal, dochter van Frides Goudschal en Engelina Margaretha de Wijk. Frida, wonende te Wassenaar en te Den Haag, is geboren op 15 november 1901 te Hamburg - Dld., is overleden op 11 juli 2005 te Den Haag. Frida werd 103 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

2  Hendrika Fok Schaper is geboren op 1 juli 1904 te Joure, is overleden op 18 juli 1945 te Batavia - Ned. Indië (overleden in Kamp Tjideng (bron: www.oorlogsgravenstochting.nl)). Hendrika werd 41 jaar en 17 dagen.

Hendrika trouwt op 7 augustus 1928 te Haskerland op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Hermanus Jongbloed, zoon van Pieter Jongbloed en Aaltje Margje Langenberg. Hermanus is geboren rond 1905 te Joure.

3  Heije Schaper is geboren op 8 september 1906 te Joure, is overleden op 26 mei 1996 te Den Haag. Heije werd 89 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

4  Hielke Schaper is geboren op 18 november 1907 te Joure.

5  Jan Sietze Schaper, wonende te Emmen, is geboren op 15 mei 1911 te Joure.

Jan was gehuwd met N.N.

VII-AF  Jacob Schaper, zoon van Heye Jacobs Schaper (VI-P) en Hendrikjen Jans Doele, is geboren op 14 maart 1870 te Koudum, is overleden op 12 juli 1936 te Alphen aan de Rijn - Z.H.. Jacob werd 66 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Jacob trouwt op 13 oktober 1905 te Vianen - Utr. op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Johanna Koetsier, dochter van Jacob Koetsier en Wilhelmina van Geffen. Johanna is geboren op 4 september 1877 te Hagestein.

Van Jacob en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Wilhelmina Schaper is geboren rond juni 1905, is overleden op 21 januari 1906 te Vianen - Utr.. Wilhelmina werd ongeveer 7 maanden.

2  Wilhelmina Hendrika Schaper is geboren rond 1907, is overleden op 27 maart 1934 te Leiden. Wilhelmina werd ongeveer 27 jaar.

Wilhelmina was gehuwd met Hendrikus Hellema.

3  Jacoba Schaper is geboren op 30 november 1916 te Alphen aan de Rijn - Z.H., is overleden op 3 juni 1934 te Leiden. Jacoba werd 17 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

VII-AG  Petrus Schaper, zoon van Gerlof Jacobs Schaper (VI-S) en Janke Petrus Hoekema, bakker, wonende te Drogeham, is geboren op 5 februari 1875 te Koudum, is overleden op 9 mei 1952 in de gem. Achtkarspelen, is begraven te Drogeham. Petrus werd 77 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Petrus trouwt op 9 mei 1901 te Rauwerderhem op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Froukje de Haan, dochter van Kornelis Wybren Feites de Haan en Lamkje Ruurds Winia. Froukje, wonende te Drogeham, is geboren op 16 december 1878 16.00 uur te Friens, is overleden op 20 januari 1955 te Drogeham, is begraven te Drogeham. Froukje werd 76 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Van Petrus en Froukje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Schaper, bakker, wonende te Drogeham en te St. Marys - N.S.W. - Australië, is geboren op 11 juli 1903 te Drogeham.

Hendrik trouwt op 22 januari 1931 te Groningen op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Geertje Dijk, dochter van Jakob Dijk en Hinke van der Veen. Geertje, zonder beroep, wonende te Niebert en te St. Marys - N.S.W. - Australië, is geboren op 6 januari 1909 te Lucaswolde.

2  Lamkje Schaper, wonende te Voorburg, is geboren op 25 februari 1905 te Drogeham, is overleden op 4 oktober 1998 te Drachten, is begraven op 8 oktober 1998 te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Lamkje werd 93 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Lamkje was gehuwd met N.N.

3  Yfke Schaper, wonende te Halfweg, is geboren op 9 februari 1909 te Drogeham.

Yfke was gehuwd met Markus Huitema. Markus, wonende te Halfweg, is geboren rond 1909, is overleden op 30 april 1992 te Zwanenburg. Markus werd ongeveer 83 jaar.

4  N.N.

5  N.N.

VII-AH  Jacob Doede Schaper, zoon van Gerlof Jacobs Schaper (VI-S) en Janke Petrus Hoekema, is geboren op 12 januari 1877 te Koudum.

Jacob trouwt op 24 mei 1902 te Bolsward op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Riemke Ypma, dochter van Sake Ypma en Geertje Yesma. Riemke is geboren op 28 april 1879 te Longerhouw.

Van Jacob en Riemke zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertje Schaper is geboren op 14 september 1903 in de gem. Achtkarspelen.

2  doodgeboren zoon Schaper is doodgeboren op 28 januari 1905 te Bolsward.

3  Gerlof Schaper is geboren op 22 februari 1908 in de gem. Achtkarspelen.

4  Petrus Schaper is geboren op 19 juni 1910 in de gem. Achtkarspelen.

5  Sake Schaper is geboren op 19 juni 1910 in de gem. Achtkarspelen.

VII-AI  Yfke Schaper, dochter van Gerlof Jacobs Schaper (VI-S) en Janke Petrus Hoekema, wonende te Bolsward, is geboren op 6 december 1878 te Koudum, is overleden op 23 april 1975 te Bolsward, is begraven op 26 april 1975 te Bolsward (alg. begraafplaats). Yfke werd 96 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Yfke trouwt op 30 april 1904 te Bolsward op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Ate Klom, zoon van Harmen Klom en Maaike Buma. Ate, wonende te Bolsward, is geboren op 12 januari 1879 te Bolsward, is overleden op 24 mei 1961 te Bolsward. Ate werd 82 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Van Ate en Yfke zijn twee kinderen bekend:

1  Maaike Klom, wonende te Bolsward, te Nieuwleusen en te Deventer.

Maaike was gehuwd met J. Vos. J, wonende te Nieuwleusen en te Deventer.

2  Janke Klom, wonende te Bolsward, is geboren op 4 mei 1906 te Bolsward, is overleden op 24 november 1994, is begraven te Bolsward. Janke werd 88 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Janke trouwt op 15 juni 1932 te Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas van Gosliga, zoon van Tjitze van Gosliga en Feikjen Faber. Klaas, wonende te Bolsward, is geboren op 20 februari 1907 te Bolsward, is overleden op 10 november 1982, is begraven te Bolsward. Klaas werd 75 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

VII-AJ  Doede Schaper, zoon van Gerlof Jacobs Schaper (VI-S) en Janke Petrus Hoekema, is geboren op 15 maart 1880 te Koudum.

Doede trouwt op 18 december 1909 te Bolsward op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Hendrikje Bastiaannet, dochter van Warner Bastiaannet en Johanna Toons. Hendrikje is geboren rond 1882 te Wilsum.

Van Doede en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Schaper is geboren op 22 februari 1912 te Kraij - Duitsland.

Johanna trouwt op 10 april 1929 te Brunssum op 17-jarige leeftijd met de 25-jarige Antonio Fon, zoon van Antonio Fon en Giusseppina Trebse. Antonio, mijnwerker, wonende te Brunssum, is geboren op 13 juni 1903 te Serpenizza - Italië, is overleden op 29 juni 1950 te Heerlen. Antonio werd 47 jaar en 16 dagen.

2  Janke Schaper is geboren rond 1917 te Sneek.

Janke trouwt op 12 oktober 1939 te Amstenrade op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Maximiliaan Hubert Strijbos, zoon van Henricus Leonardus Strijbos en Maria Elisabeth Geurts. Maximiliaan, mijnwerker, is geboren rond 1915 te Roermond.

VII-AK  Gerlof Schaper, zoon van Gerlof Jacobs Schaper (VI-S) en Janke Petrus Hoekema, is geboren op 9 augustus 1881 te Koudum, is overleden op 29 november 1970, is begraven te Drogeham. Gerlof werd 89 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Gerlof trouwt op 30 juni 1904 te Achtkarspelen op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Freerkje van der Leest, dochter van Harm Pieters van der Leest en Freerkje Wypkes de Jong. Freerkje is geboren op 22 juni 1878 te Kooten - Frl., is overleden op 27 juni 1956, is begraven te Drogeham. Freerkje werd 78 jaar en 5 dagen.

Van Gerlof en Freerkje is een kind bekend:

1  Janke Schaper is geboren op 19 mei 1905, is overleden op 5 maart 1934 te Groningen, is begraven te Drogeham. Janke werd 28 jaar, 9 maanden en 14 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 13 juni 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1828 H - Veer - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 15 mei 1828)

2)  begraven: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1823 H - Vleugel - Klik, huwelijk (Harlingen 16 nov 1823)

3)  Hindrik trouwt (Herv.) op 16 december 1804 te Joure met Sytske.

4)  Cornelis de Vries. Cornelis is overleden voor 1804.

5)  Sytske Alles Vink. Sytske, zonder beroep en arbeidster, wonende te Woudsend, te Oldeboorn en te Rotsterhaule, is geboren rond 1760, is overleden op 2 december 1830 15.00 uur te Rotsterhaule (Huis 3) (nalatende drie kinderen uit haar eerste huwelijk). Sytske werd ongeveer 70 jaar. Sytske was eerder gehuwd (1) met Cornelis de Vries.

6)  geboorte: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1823 H - Vleugel - Klik, huwelijk (Harlingen 16 nov 1823)

7)  doop: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1823 H - Vleugel - Klik, huwelijk (Harlingen 16 nov 1823)

8)  huwelijk: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1823 H - Vleugel - Klik, huwelijk (Harlingen 16 nov 1823)

9)  geboorte: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1823 H - Vleugel - Klik, huwelijk (Harlingen 16 nov 1823)

10)  doop: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1823 H - Vleugel - Klik, huwelijk (Harlingen 16 nov 1823)

11)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Ymkje Wabes Westra, overlijdensakte (Barradeel 30 mrt 1829)

12)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1846 H - Okke Bijlsma, overlijdensakte (Harlingen 30 okt 1846)

13)  Okke trouwt op 26 januari 1832 te Harlingen met Richtje.

14)  overlijden: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Anne Wabes Westra, overlijdensakte (Schoterland 17 jan 1831)

15)  overlijden: website Tresoar, Heerenveen, Memories van Successie 42.8032 - Tjitske Hilles van der Brug, memorie van aangifte successierechten (19 dec 1847)

16)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Radsma - Westra, huwelijk (Barradeel 17 okt 1821)

17)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Radsma - Westra, huwelijk (Barradeel 17 okt 1821)

18)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Radsma - Westra, huwelijk (Barradeel 17 okt 1821)

19)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Westra - Zetstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 17 mei 1823)

20)  doop: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Westra - Zetstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 17 mei 1823)

21)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Westra - Zetstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 17 mei 1823)

22)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Westra - Zetstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 17 mei 1823)

23)  doop: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Westra - Zetstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 17 mei 1823)

24)  overlijden: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1851 ovl. - Jacob Wabes de Jong, overlijdensakte (Gaasterland 31 aug 1851)

25)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Wiebrig Jacobs (Hemelumer Oldeferd 7 dec 1832)

26)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

27)  doop: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

28)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1812 G. - Jan de Jong, geboorteakte (Hemelumer Oldeferd 2 jul 1812)

29)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1814 G. - Bauk de Jong, geboorteakte (Hemelumer Oldeferd 29 jul 1814)

30)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1816 G. - Marij de Jong, geboorteakte (Hemelumer Oldeferd 6 jul 1816)

31)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Rink Jacobs de Jong, overlijdensakte (Hemelumer Oldeferd 3 mrt 1820)

32)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Rinke Jacobs de Jong, overlijdensakte (Hemelumer Oldeferd 1 sep 1820)

33)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Sipkjen Jacobs de Jong, overlijdensakte (Hemelumer Oldeferd 1 sep 1825)

34)  aangifte overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Sipkjen Jacobs de Jong, overlijdensakte (Hemelumer Oldeferd 1 sep 1825)

35)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1828 H - Veer - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 15 mei 1828)

36)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1828 H - Veer - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 15 mei 1828)

37)  geboorte: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1834 H - Schaper - Keizer, huwelijk (Gaasterland 3 mei 1834)

38)  Jacob trouwt op 4 mei 1859 te Workum met Pietrik.

39)  Pietrik Jentjes de Boer, dochter van Jentje Jelles de Boer en Antje Meinderts Bijlsma. Pietrik is geboren op 8 september 1810 te Workum, is Herv. gedoopt op 7 oktober 1810 te Workum.

40)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1840 ovl. - Gertje Doedes Schaper, overlijdenakte (Hemelumer Oldeferd 7 okt 1840)

41)  Jan trouwt (Herv.) op 9 juli 1809 te Hindeloopen met Metje.

42)  Metje Eelkes. Metje, wonende te Hindeloopen.

43)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1811 H - Sytze Eelkes - Emmetje Andries Zijlstra, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 23 mei 1811)

44)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1811 H - Sytze Eelkes - Emmetje Andries Zijlstra, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 23 mei 1811)

45)  overlijden: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1818 ovl. - Rink Eelkes Visser, overlijdensakte (Hindeloopen 27 jun 1818)

46)  overlijden: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Wiebe Klazes, overlijdensakte (Hindeloopen 27 jun 1842)

47)  Wiebe trouwt op 3 april 1822 te Hindeloopen met Symen.

48)  overlijden: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Wiebe Klazes, overlijdensakte (Hindeloopen 27 jun 1842)

49)  Symen Heeres Duif, dochter van Heere Klazes de Jong en Hoek Sybrens. Symen is overleden voor 27 juni 1842.

50)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

51)  doop: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

52)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

53)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

54)  doop: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

55)  vader was wegens ziekte verhinderd aangifte te doen.

56)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1828 H - Veer - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 15 mei 1828)

57)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1828 H - Veer - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 15 mei 1828)

58)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1828 H - Veer - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 15 mei 1828)

59)  doop: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1828 H - Veer - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 15 mei 1828)

60)  geboorte: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1834 H - Schaper - Keizer, huwelijk (Gaasterland 3 mei 1834)

61)  huwelijk: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1834 H - Schaper - Keizer, huwelijk (Gaasterland 3 mei 1834)

62)  geboorte: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1834 H - Schaper - Keizer, huwelijk (Gaasterland 3 mei 1834)

63)  doop: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1834 H - Schaper - Keizer, huwelijk (Gaasterland 3 mei 1834)

64)  overlijden: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1835 H - Schaper - Bremer, huwelijk (Gaasterland 13 sep 1835)

65)  huwelijk: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1835 H - Schaper - Bremer, huwelijk (Gaasterland 13 sep 1835)

66)  geboorte: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1835 H - Schaper - Bremer, huwelijk (Gaasterland 13 sep 1835)

67)  Iemkje trouwt op 29 september 1850 te Gaasterland met Klaas.

68)  Klaas Piers Jongsma, zoon van Pier Piers en Grietje Klazes. Klaas is geboren op 9 juni 1803 te Rijs, is Herv. gedoopt op 24 juli 1803 te Hemelum.

69)  Iemkje trouwt op 20 mei 1869 te Gaasterland met Bonte.

70)  Bonte de Jager, zoon van Geert Bontes de Jager en Aaltje Tijsses Tijsma. Bonte is geboren op 12 juli 1822 te Balk.

71)  Klaske trouwt op 9 juni 1878 te Hindeloopen met Jacob.

72)  Jacob Veltheer, zoon van Pieter Douwes Veltheer en Lolke Jans de Boer. Jacob, visser, wonende te Hindeloopen, is geboren rond 1853.

73)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1881 H - Keizer - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 19 jan 1881)

74)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1852 H - Schaper - Adama, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1852)

75)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1882 ovl. - Yfke Gerlofs Walstra, overlijdensakte (Hemelumer Oldeferd 19 aug 1882)

76)  IJfke trouwt op 14 augustus 1863 te Hemelumer Oldeferd met haar verre neef (6e graad) Ellert.

77)  Ellert Baukes Kramer, zoon van Bauke Kramer en Trijntje Ellerts de Boer. Ellert, landbouwer, wonende te Koudum, is geboren op 3 juni 1815 te Koudum, is overleden op 5 maart 1867 14.00 uur te Koudum. Ellert werd 51 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

78)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1885 H - Schaper - Korfmaker, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 13 mrt 1885)

79)  vader was wegens ziekte verhinderd aangifte te doen.

80)  Meindert Jongsma. Meindert is overleden op 16 december 1901 te Tzum.

81)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1881 H - Keizer - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 19 jan 1881)

82)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1881 H - Keizer - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 19 jan 1881)

83)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1881 H - Keizer - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 19 jan 1881)

84)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1852 H - Schaper - Adama, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1852)

85)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1852 H - Schaper - Adama, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1852)

86)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1852 H - Schaper - Adama, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1852)

87)  Jacob trouwt op 18 november 1869 te Hemelumer Oldeferd met Aafke.

88)  Aafke Hoekema, dochter van Piebe Teekes Hoekema en Tietje Andries van Solkema.

89)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1885 H - Schaper - Korfmaker, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 13 mrt 1885)

90)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1885 H - Schaper - Korfmaker, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 13 mrt 1885)

91)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1916 H - Veen - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 25 mei 1916)

92)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1916 H - Veen - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 25 mei 1916)

93)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1903 H - Jong - Schaper (Hemelumer Oldeferd 27 mrt 1903)

94)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1903 H - Jong - Schaper (Hemelumer Oldeferd 27 mrt 1903)

95)  Romke trouwt op 21 mei 1891 te Hindeloopen met Pietertje.

96)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1903 H - Jong - Schaper (Hemelumer Oldeferd 27 mrt 1903)

97)  Pietertje Korfmaker, dochter van Anne Tjidzes Korfmaker en Jantje Pieters Jelsma. Pietertje is geboren rond 1862 te Oudega - Hem. Old., is overleden voor 27 maart 1903. Pietertje werd hoogstens 41 jaar.

98)  Willemke trouwt op 17 mei 1907 te Hemelumer Oldeferd met Pieter.

99)  Pieter Feenstra, zoon van Rein Innes Feenstra en Trijntje de Jong. Pieter, melkveehouder, wonende te Workum, is geboren op 12 november 1886 te Koudum, is overleden op 31 juli 1917 te Sneek. Pieter werd 30 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

100)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1919 H - Schaper - Bruinsma, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 12 jun 1919)

101)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1919 H - Schaper - Bruinsma, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 12 jun 1919)

102)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1919 H - Schaper - Bruinsma, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 12 jun 1919)

103)  Joost trouwt op 9 januari 1913 te Amsterdam met Johanna.

104)  Johanna Doormann, dochter van Carl Hermann Diedrich Doormann en Marretje Timman. Johanna is geboren rond 1889 te Amsterdam, is overleden voor 2 mei 1927. Johanna werd hoogstens 38 jaar.

105)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1888 H - Schaper - Brouwer, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 10 aug 1888)

106)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1888 H - Schaper - Brouwer, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 10 aug 1888)

107)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1920 H - Bijlsma - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 6 mei 1920)

108)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1920 H - Bijlsma - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 6 mei 1920)

109)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1920 H - Bijlsma - Schaper, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 6 mei 1920)


Opmerkingen:
008 WJ

Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Jacob Annes.