Parenteel van Oeble Herres

Bijgewerkt op: 9 februari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Oeble Herres (012D OH)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1725 en 1730. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Bergum (4x).

I  Oeble Herres, boer en arbeider, wonende te Bergum.

Oeble gaat in ondertrouw (Herv.) op 27 november 1723 te Bergum (1) met Aaltje Sjoerds. Aaltje, wonende te Garijp, is overleden in 1734.

Van Oeble en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoerd Oebeles is Herv. gedoopt op 8 juni 1725 te Bergum, zie II.<1>

2  Ytje Oebles is Herv. gedoopt op 15 juni 1727 te Bergum.

3  Ytje Oebles is Herv. gedoopt op 17 oktober 1728 te Bergum.

4  Here Oebeles, wonende te Bergum, is Herv. gedoopt op 28 mei 1730 te Bergum.

Here gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 13 december 1755 te Bergum op 25-jarige leeftijd met Hiltje Aukes. Hiltje, wonende te Bergum.

Oeble gaat in ondertrouw (Herv.) op 28 juni 1738 te Bergum (2) met Minke Tomas, dochter van Thomas Hendriks en Baukje Wiegers. Minke, wonende te Bergum, is overleden op 26 maart 1764 te Bergum.


Generatie II

(van 1725 tot 1787)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1756 en 1757. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Bergum (2x).

II  Sjoerd Oebeles, zoon van Oeble Herres (I) en Aaltje Sjoerds, wonende te Bergum, is Herv. gedoopt op 8 juni 1725 te Bergum, is overleden op 1 juni 1787 te Bergum. Sjoerd werd 61 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<2>

Sjoerd was gehuwd (1) met Janke Berends. Janke, wonende te Bergum, is overleden voor 7 mei 1821.<3>

Van Sjoerd en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Sjoerds is Herv. gedoopt op 4 januari 1756 te Bergum.

2  Berend Sjoerds Bekema is Herv. gedoopt op 18 december 1757 te Bergum, zie III.

Sjoerd trouwt op 1 mei 1785 te Bergum op 59-jarige leeftijd (2) met Attje Fokkes. Attje, wonende te Bergum, is overleden voor 13 april 1822.

Attje was eerder gehuwd (1) met Jan Rijks.<4..7>


Generatie III

(van 1756 tot 1821)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1781 en 1792. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Blija (4x).

III  Berend Sjoerds Bekema, zoon van Sjoerd Oebeles (II) en Janke Berends, arbeider en gardenier, wonende te Westernijkerk en te Blija, is Herv. gedoopt op 18 december 1757 te Bergum, is overleden op 7 mei 1821 05.00 uur te Blija (Huis 120). Berend werd 63 jaar, 4 maanden en 19 dagen.<8>

Beern Sjoerds nam in 1811 de naam Bekema aan. Hij woonde toen in Blija en gaf 4 kinderen op.
Akte datum 12-3-1812.
*.*
Bij zijn overlijden wordt opgegeven dat hij 66 jaar, 11 maanden en 4 dagen oud was.
De enige gevonden persoon met deze naam Berend/Beern die in Bergum werd gedoopt als kind van Sjoerd Oebeles, is gedoopt op 18 december 1757.
Mogelijks is zijn leeftijd bij overlijden verkeerd opgegeven of werd hij pas enkele jaren later gedoopt.

Berend trouwt (Herv.) op 18 juni 1780 te Hogebeintum op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige Trijntje Jans, dochter van Jan Jans Jansma en Aafke Dirks. Trijntje, gardenier, gardeniersche en zonder beroep, wonende te Blija, is Herv. gedoopt op 24 december 1747 te Holwerd, is overleden op 17 januari 1827 te Blija. Trijntje werd 79 jaar en 24 dagen.<9>

Van Berend en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Berends Bekema, gardenier en arbeider, is geboren op 5 september 1781 te Blija, is Herv. gedoopt op 14 oktober 1781 te Blija, is ongehuwd overleden op 28 december 1857 te Marrum. Jan werd 76 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

2  Janke Berends Bekema is geboren op 3 juni 1783 te Blija, is Herv. gedoopt op 22 juni 1783 te Blija, zie IV-A.

3  Sjoerd Berends Bekema is geboren op 12 mei 1789 te Blija, is Herv. gedoopt op 14 juni 1789 te Blija, zie IV-B.<10,11>

4  Abe Berends Bekema, arbeider, is geboren op 10 september 1792 te Blija, is Herv. gedoopt op 14 oktober 1792 te Blija, is overleden op 9 juni 1829 te Marrum. Abe werd 36 jaar, 8 maanden en 30 dagen.


Generatie IV

(van 1781 tot 1857)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1814 en 1843. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ferwerderadeel (6x) en Blija (6x).

IV-A  Janke Berends Bekema, dochter van Berend Sjoerds Bekema (III) en Trijntje Jans, boerendienstmeid en arbeidster, wonende te Holwerd en te Blija, is geboren op 3 juni 1783 te Blija, is Herv. gedoopt op 22 juni 1783 te Blija, is overleden op 22 januari 1835 te Blija. Janke werd 51 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<12>

Janke trouwt op 13 mei 1813 te Holwerd op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Adolf Jakobs Muller, zoon van Theodorus Johannes (Joes) Müller en Aaltje Harmens Dijkstra. Adolf, boerenknecht, arbeider en gardenier, wonende te Brantgum en te Blija, is geboren op 1 januari 1789 te Holwerd, is Herv. gedoopt op 8 februari 1789 te Holwerd, is overleden op 20 september 1857 te Ferwerderadeel. Adolf werd 68 jaar, 8 maanden en 19 dagen.<13..15>

Adolf was later gehuwd (2) met Ytje Fransen Dijkstra.<16..21>

Van Adolf en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob Adolfs Muller is geboren op 9 maart 1814 te Blija, is overleden op 24 mei 1817 te Blija. Jacob werd 3 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

2  Trijntje Adolfs Mulder is geboren op 30 november 1816 te Blija, is overleden op 24 april 1863 te Ferwerderadeel. Trijntje werd 46 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Trijntje trouwt op 16 mei 1840 te Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd met Jan Harings Feenstra, zoon van Haring Tjallings Feenstra en Aaltje Jans Miedema. Jan, arbeider.

3  Jacob Adolfs Mulder is geboren op 27 augustus 1818 te Blija, is overleden op 11 januari 1840 te Groningen. Jacob werd 21 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

4  Berend Adolfs Mulder is geboren op 30 januari 1821 te Blija.

5  Ale Adolfs Muller is geboren op 4 april 1824, is ongehuwd overleden op 17 november 1864 te Ferwerderadeel. Ale werd 40 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

IV-B  Sjoerd Berends Bekema, zoon van Berend Sjoerds Bekema (III) en Trijntje Jans, koopman, arbeider, gardenier en winkelier, wonende te Blija, is geboren op 12 mei 1789 te Blija, is Herv. gedoopt op 14 juni 1789 te Blija, is overleden op 7 januari 1845 te Blija. Sjoerd werd 55 jaar, 7 maanden en 26 dagen.<22,23>

Sjoerd trouwt op 9 december 1824 te Ferwerderadeel (huwelijksgetuige was zijn schoonvader Rindert Wijbes Lelia) op 35-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Baukje Rinderts Lelia, dochter van Rindert Wijbes Lelia en Antje Roelofs Olivier. Baukje, winkelier, wonende te Blija, is geboren op 2 januari 1801 te Marrum, is Herv. gedoopt op 3 februari 1801 te Marrum, is overleden op 6 januari 1829 te Blija. Baukje werd 28 jaar en 4 dagen.<24..27>

Van Sjoerd en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Berend Sjoerds Bekema, gardenier, wonende te Blija en te Vaarde-Buren onder Blija, is geboren op 16 oktober 1826 te Blija, is overleden op 25 oktober 1860 08.00 uur te Blija (Huis 120). Berend werd 34 jaar en 9 dagen.

Berend trouwt op 12 mei 1855 te Marrum op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Renske Jietzes Hoogterp, dochter van Jietze Jans Hoogterp en Jaike Gerbens Adema. Renske, zonder beroep, wonende te Vaarde-Buren onder Blija en te Blija, is geboren op 9 mei 1830 te Ferwerd, is overleden op 6 augustus 1869 te Ferwerderadeel. Renske werd 39 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Renske was later gehuwd (2) met Louw Benderts Kuiphof.<28..31>

2  Antje Sjoerds Bekema is geboren op 24 augustus 1828 te Blija, zie V-A.

Sjoerd trouwt op 5 november 1829 te Marrum op 40-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Japke Lieuwes Stoker, dochter van Lieuwe Martens Stoker en Trijntje Jacobs Wagenaar. Japke, arbeidster, wonende te Blija, is geboren op 3 maart 1803 te Stiens, is Herv. gedoopt op 10 april 1803 te Stiens, is overleden op 17 maart 1875 te Ferwerderadeel. Japke werd 72 jaar en 14 dagen.<32..34>

Van Sjoerd en Japke zijn zes kinderen bekend:

3  Jan Sjoerds Bekema is geboren op 22 maart 1830 te Ferwerderadeel, is overleden op 15 juli 1831 te Ferwerderadeel. Jan werd 1 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

4  Jan Sjoerds Bekema is geboren op 5 april 1832 te Ferwerderadeel, is overleden op 23 juli 1832 te Ferwerderadeel. Jan werd 3 maanden en 18 dagen.

5  Lieuwe Sjoerds Bekema, wonende te Blija, is geboren op 22 augustus 1834 te Ferwerderadeel.

6  Trijntje Sjoerds Bekema, wonende te Blija, is geboren op 5 december 1836 te Ferwerderadeel.

Trijntje trouwt op 22 juli 1871 te Ferwerderadeel op 34-jarige leeftijd met Klaas Roelofs Wallendal, zoon van Roelof Wallendal en Trijntje Klazes Wijnstok.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Jantje Sjoerds Bekema (zie IV-B.7).<35,36>

7  Jantje Sjoerds Bekema, wonende te Blija, is geboren op 26 maart 1840 te Ferwerderadeel, is overleden op 29 september 1869 te Ferwerderadeel. Jantje werd 29 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Jantje trouwt op 19 mei 1866 te Ferwerderadeel op 26-jarige leeftijd met haar zwager Klaas Roelofs Wallendal, zoon van Roelof Wallendal en Trijntje Klazes Wijnstok.

Klaas was later gehuwd (2) met Trijntje Sjoerds Bekema (zie IV-B.6).<37,38>

8  Baukje Sjoerds Bekema is geboren op 17 juli 1843 te Ferwerderadeel, zie V-B.


Generatie V

(van 1814 tot 1911)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1853 en 1874. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ferwerderadeel (7x), Drachten en Blija.

V-A  Antje Sjoerds Bekema, dochter van Sjoerd Berends Bekema (IV-B) en Baukje Rinderts Lelia, wonende te Blija en te Ferwerd, is geboren op 24 augustus 1828 te Blija, is overleden op 25 januari 1911 21.00 uur te Marrum. Antje werd 82 jaar, 5 maanden en 1 dag.<39>

Antje trouwt op 18 mei 1850 te Marrum op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Johannes Kok, zoon van Johannes Jurjens Kok en Leentje Pieters de Vries. Jan, schipper, wonende te Blija, is geboren op 27 augustus 1824 te Wonseradeel, is overleden op 9 oktober 1907 te Ferwerderadeel. Jan werd 83 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van Jan en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Sjoerd Jans Kok, arbeider, is geboren te Drachten.

Sjoerd trouwt op 22 mei 1875 te Ferwerderadeel met Janke Sipkes Bouma, dochter van Sipke Symens Bouma en Maaike Annes Dorhout. Janke is geboren te Ferwerd.<40>

2  Johannes Kok is geboren op 23 februari 1853 te Ferwerderadeel, is overleden op 6 maart 1853 te Ferwerderadeel. Johannes werd 11 dagen.

3  doodgeboren zoon Kok is doodgeboren op 14 november 1856 te Ferwerderadeel.

4  Berend Kok is geboren op 2 januari 1858 te Ferwerderadeel, is overleden op 16 januari 1858 te Ferwerderadeel. Berend werd 14 dagen.

5  Baukje Kok is geboren op 17 februari 1860 te Blija.

Baukje trouwt op 26 april 1884 te Ferwerderadeel op 24-jarige leeftijd met Jetse Amelander, zoon van Jan Bokkes Amelander en Atje Jetses Rodenhuis. Jetse, timmerknecht, is geboren te Blija.<41>

6  Berend Kok is geboren op 28 november 1864 te Ferwerderadeel.

V-B  Baukje Sjoerds Bekema, dochter van Sjoerd Berends Bekema (IV-B) en Japke Lieuwes Stoker, wonende te Blija, is geboren op 17 juli 1843 te Ferwerderadeel.

Baukje trouwt op 15 mei 1869 te Ferwerderadeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Otte Meinderts Winkel, zoon van Meindert Gerrits Winkel en Freerkjen Eeltjes Miedema. Otte is geboren rond 1845 te Genum, is overleden op 27 maart 1895 te Ferwerderadeel. Otte werd ongeveer 50 jaar.

Van Otte en Baukje zijn vier kinderen bekend:

1  Meindert Ottes Winkel is geboren op 27 november 1869 te Ferwerderadeel, is overleden op 13 januari 1909 te Ferwerderadeel. Meindert werd 39 jaar, 1 maand en 17 dagen.

2  doodgeboren zoon Winkel is doodgeboren op 8 december 1870, is overleden te Ferwerderadeel.

3  Jantje Ottes Winkel is geboren op 5 november 1871 te Ferwerderadeel.

4  Sjoerd Ottes Winkel is geboren op 14 november 1874 te Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op 12 december 1895 te Ferwerderadeel. Sjoerd werd 21 jaar en 28 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 8 februari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Sjoerd Oebeles, persoonsgegevens

2)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Sjoerd Oebeles, persoonsgegevens

3)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Bekema - Lelia, huwelijk (Ferwerderadeel 9 dec 1824)

4)  Attje trouwt (Herv.) op 20 april 1766 te Bergum met Jan.

5)  Jan gaat in ondertrouw (Herv.) op 4 maart 1730 te Bergum met Antje.

6)  Antje Claases. Antje is overleden voor 26 maart 1760.

7)  Jan Rijks. Jan is overleden voor 13 april 1822. Jan was eerder gehuwd (1) met Antje Claases.

8)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1821 ovl. - Berend Sjoerds Bekema, overlijdensakte (Marrum 7 mei 1821)

9)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Bekema - Stoker, huwelijk (Marrum 5 nov 1829)

10)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Bekema - Lelia, huwelijk (Ferwerderadeel 9 dec 1824)

11)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Bekema - Stoker, huwelijk (Marrum 5 nov 1829)

12)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1838 H - Muller - Dijkstra, huwelijk (Ferwerderadeel 18 jan 1838)

13)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1813 H - Muller - Bekema, huwelijk (Holwerd 13 mei 1813)

14)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1838 H - Muller - Dijkstra, huwelijk (Ferwerderadeel 18 jan 1838)

15)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1838 H - Muller - Dijkstra, huwelijk (Ferwerderadeel 18 jan 1838)

16)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1838 H - Muller - Dijkstra, huwelijk (Ferwerderadeel 18 jan 1838)

17)  Adolf trouwt op 18 januari 1838 te Ferwerderadeel (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Jan Derks Roeda (aangetrouwde broer (zwager) van de bruid) en zijn zwager Johannes Franses Dijkstra (broer van de bruid)) met Ytje.

18)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1838 H - Muller - Dijkstra, huwelijk (Ferwerderadeel 18 jan 1838)

19)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1838 H - Muller - Dijkstra, huwelijk (Ferwerderadeel 18 jan 1838)

20)  Douwe Jans Sterk, zoon van Jan Jansen Sterk en Neeltje Kornelis Bloem. Douwe, arbeider, wonende te Blija, is geboren rond 1793, is overleden op 10 april 1832 te Blija. Douwe werd ongeveer 39 jaar.

21)  Ytje Fransen Dijkstra, dochter van Frans Hendriks Dijkstra en Lutske Johannes Dijkstra. Ytje, zonder beroep, wonende te Blija, is geboren op 20 maart 1794 te Blija (akte van bekendheid), is overleden op 11 oktober 1864 te Ferwerderadeel. Ytje werd 70 jaar, 6 maanden en 21 dagen. Ytje was eerder gehuwd (1) met Douwe Jans Sterk.

22)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Bekema - Lelia, huwelijk (Ferwerderadeel 9 dec 1824)

23)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Bekema - Stoker, huwelijk (Marrum 5 nov 1829)

24)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Bekema - Lelia, huwelijk (Ferwerderadeel 9 dec 1824)

25)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Bekema - Lelia, huwelijk (Ferwerderadeel 9 dec 1824)

26)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Bekema - Lelia, huwelijk (Ferwerderadeel 9 dec 1824)

27)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Bekema - Stoker, huwelijk (Marrum 5 nov 1829)

28)  Renske trouwt op 3 juni 1865 te Ferwerderadeel met Louw.

29)  Louw trouwt op 3 februari 1872 te Ferwerderadeel met Aafke.

30)  Aafke Nammens Ploegstra, dochter van Nammen Feikes Ploegstra en Aafke Binnes Plat. Aafke is geboren op 19 april 1845 te Hallum - Frl..

31)  Louw Benderts Kuiphof, zoon van Bendert Harmens Kuiphof en Siebrich Louws Louwrens. Louw is geboren op 4 april 1825 te Marrum. Louw was later gehuwd (2) met Aafke Nammens Ploegstra.

32)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Bekema - Stoker, huwelijk (Marrum 5 nov 1829)

33)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Bekema - Stoker, huwelijk (Marrum 5 nov 1829)

34)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Bekema - Stoker, huwelijk (Marrum 5 nov 1829)

35)  Klaas trouwt op 19 mei 1866 te Ferwerderadeel met Jantje (zie IV-B.7).

36)  Jantje Sjoerds Bekema, dochter van Sjoerd Berends Bekema (IV-B) en Japke Lieuwes Stoker. Jantje, wonende te Blija, is geboren op 26 maart 1840 te Ferwerderadeel, is overleden op 29 september 1869 te Ferwerderadeel. Jantje werd 29 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

37)  Klaas trouwt op 22 juli 1871 te Ferwerderadeel met Trijntje (zie IV-B.6).

38)  Trijntje Sjoerds Bekema, dochter van Sjoerd Berends Bekema (IV-B) en Japke Lieuwes Stoker. Trijntje, wonende te Blija, is geboren op 5 december 1836 te Ferwerderadeel.

39)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1911 ovl. - Antje Bekema, overlijdensakte (Marrum 28 jan 1911)

40)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1875 H - Kok - Bouma, huwelijk (Ferwerderadeel 22 mei 1875)

41)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1884 H - Amelander - Kok, huwelijk (Ferwerderadeel 26 apr 1884)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Oeble Herres (012D OH)
- of in het Register van familienamen

012D OH