Parenteel van Gerben Pieters

 

Bijgewerkt op: 31 mei 2018

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerben Pieters.


Generatie I

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 10 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1735 en 1757. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Driesum (4x), Wouterswoude (3x), Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude (2x) en Dantumawoude.

I  Gerben Pieters, landbouwer, wonende te Driesum.

Gerben was gehuwd met Baukje Meinderts. Baukje, landbouwer, wonende te Driesum.

Van Gerben en Baukje zijn tien kinderen bekend:

1  Meinert Gerbens is geboren te Driesum, is Herv. gedoopt op 15 mei 1735 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude.

2  Trijntje Gerbens is geboren te Driesum, is gedoopt op 20 maart 1737 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, zie II-A.

3  Pieter Gerbens is Herv. gedoopt op 20 februari 1739 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude.

4  Marten Gerbens is geboren rond 1741 te Driesum.

5  Sjoukje Gerbens is Herv. gedoopt op 1 december 1743 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude.

6  Heine Gerbens is geboren te Wouterswoude, is Herv. gedoopt op 25 februari 1746 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude.

7  Antje Gerbens is geboren te Wouterswoude, is Herv. gedoopt op 20 oktober 1748 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, zie II-B.

8  Pietje Gerbens is geboren te Wouterswoude, is Herv. gedoopt op 17 maart 1751 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude.

9  Baukjen Gerbens, zonder beroep, wonende te EE, is geboren te Driesum, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1755 te Dantumawoude, is overleden op 21 mei 1838 23.30 uur te EE (Huis 49). Baukjen werd 82 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<1,2>

Baukjen was gehuwd met Klaas Lolkes Venema. Klaas, landbouwer, wonende te EE, is overleden voor 23 mei 1838.<3>

10  Wijtske Gerbens is Herv. gedoopt op 23 oktober 1757 te Dantumawoude.


Generatie II

(van 1735 tot 1838)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1759 en 1788. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit EE (5x), Oudwoude (4x), Wouterswoude en Dantumawoude.

II-A  Trijntje Gerbens, dochter van Gerben Pieters (I) en Baukje Meinderts, renteniersche en zonder beroep, wonende te Wouterswoude, te Driesum en te Kollum, is geboren te Driesum, is gedoopt op 20 maart 1737 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, is overleden op 1 juli 1823 03.00 uur te Kollum. Trijntje werd 86 jaar, 3 maanden en 11 dagen.<4>

Trijntje trouwt (Herv.) op 4 februari 1759 te Dantumawoude op 21-jarige leeftijd met Sjoerd Wijbes. Sjoerd, wonende te Wouterswoude, is overleden op 22 januari 1797 (volgens akte van bekendheid; volgens lidmatenboek al vr 25 november 1781 overleden).<5>

Van Sjoerd en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Gerben Sjoerds Wiersma, landbouwer, wonende te Kollum, is Herv. gedoopt op 9 december 1759 te Dantumawoude.

2  Wijbe Sjoerds Wiersma, huisman (boer) en boer, wonende te Oudwoude, is Herv. gedoopt op 21 februari 1762 te Wouterswoude.

Wijbe trouwt op 29 mei 1812 te Oudwoude op 50-jarige leeftijd met Baukje Jacobs Wiersma, dochter van Jacob Wierds Wiersma en Sybrigje Klazes. Baukje, hoedenmaakster, wonende te Oudwoude.<6>

3  Pieter Sjoerds Wiersma, wonende te Kollum, is Herv. gedoopt op 29 juli 1764 te Oudwoude.

4  Gerrit Sjoerds Wiersma is Herv. gedoopt op 9 oktober 1768 te Oudwoude, zie III-A.<7>

5  Meindert Sjoerds Wiersma, tolman, wonende te Damwoude en te Dantumawoude, is geboren op 29 juli 1773 te Oudwoude, is Herv. gedoopt op 13 augustus 1773 te Oudwoude.

Meindert was gehuwd (1) met Maaike Minnes Minnema. Maaike is overleden voor 11 mei 1816.<8> Meindert trouwt op 11 mei 1816 te Dantumawoude op 42-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Grietje Hessels Hollander, dochter van Hessel Hibbes en Trijntje Binnes. Grietje, landbouwster, wonende te Bergum, is geboren op 19 december 1778 te Bergum, is Herv. gedoopt op 24 januari 1779 te Veenwouden.<9>

Tjitske Hessels nam in 1811 - mede als gelastige van haar zuster Grijttje Hessels mede wonende te Bergum, als familienaam de naam Hollander aan.
Zij woonde toen in Bergum en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 27 december 1811.

6  Ymkjen Sjoerds is geboren op 11 januari 1776 te Oudwoude, is Herv. gedoopt op 4 februari 1776 te Oudwoude.

II-B  Antje Gerbens, dochter van Gerben Pieters (I) en Baukje Meinderts, zonder beroep, wonende te Hallum - Frl. en te EE, is geboren te Wouterswoude, is Herv. gedoopt op 20 oktober 1748 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, is overleden op 19 februari 1829 te EE. Antje werd 80 jaar, 3 maanden en 30 dagen.<10>

Antje gaat in ondertrouw (Herv.) op 20 juli 1770 te Hallum - Frl. op 21-jarige leeftijd (1) met Jacob Hendriks. Jacob, landbouwer, wonende te EE, is overleden voor 1790 te EE (akte van bekendheid).<11>

Van Jacob en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Jacobs Obma is geboren te EE, is Herv. gedoopt op 30 juni 1771 te EE, zie III-B.<12>

2  Gerben Jacobs Obma is geboren op 2 oktober 1774 te EE, is Herv. gedoopt op 30 oktober 1774 te EE, zie III-C.

3  Maaike Jacobs Obma is geboren op 20 november 1779, is Herv. gedoopt op 12 december 1779 te EE, zie III-D.<13,14>

Antje trouwt (Herv.) op 12 februari 1786 te EE op 37-jarige leeftijd (2) met Tjibbe Geerts. Tjibbe, wonende te EE, is overleden voor 2 juli 1815 te EE (akte van bekendheid: reeds voor geruime tijd overleden).<15>


<16>

Van Tjibbe en Antje zijn twee kinderen bekend:

4  Baukjen Tjibbes is geboren op 24 augustus 1786 te EE, is gedoopt op 17 september 1786 te EE.<17,18>

5  Geert Tjibbes Obma is geboren op 20 augustus 1788 te EE (Oude Terp onder EE), is Herv. gedoopt op 7 september 1788 te EE, zie III-E.<19>


Generatie III

(van 1759 tot 1868)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 24 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1810 en 1835. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit EE (19x), Driesum (2x), Oostdongeradeel en Engwierum.

III-A  Gerrit Sjoerds Wiersma, zoon van Sjoerd Wijbes en Trijntje Gerbens (II-A), assessor en landbouwer, wonende te Driesum, is Herv. gedoopt op 9 oktober 1768 te Oudwoude, is overleden op 13 oktober 1863 23.00 uur te Driesum. Gerrit werd 95 jaar en 4 dagen.<20>

Gerrit trouwt op 6 september 1821 te Dantumadeel (huwelijksgetuigen waren Roelof Steringa, Hendrik Sakes Hoekstra, Doede Tjallings Ferwerda en zijn broer Gerben Sjoerds Wiersma (broer van de bruidegom) (zie II-A.1)) op 52-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 41-jarige Maaike Jacobs Obma, zie III-D.<21>

Van Gerrit en Maaike is een kind bekend:

1  Sjoerd Gerrits Wiersma is geboren op 22 december 1822 04.30 uur te Driesum, is overleden op 28 mei 1892 te Dantumadeel. Sjoerd werd 69 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

III-B  Hendrik Jacobs Obma, zoon van Jacob Hendriks en Antje Gerbens (II-B), gardenier, wonende te Engwierum en te EE, is geboren te EE, is Herv. gedoopt op 30 juni 1771 te EE, is overleden op 11 januari 1832 te Engwierum. Hendrik werd 60 jaar, 6 maanden en 12 dagen.<22,23>

Hindrik Jacobs nam in 1811 de naam Obbema aan. Hij woonde toen in Engwierum en gaf geen kinderen op. Akte datum 6-12-1811.

Hendrik trouwt (Herv.) op 19 mei 1805 te EE op 33-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Sijbrigje Fokkes Anjema, dochter van Fokke Jans en Sjieuwke Gerlofs. Sijbrigje, wonende te Engwierum, is geboren op 6 mei 1777 te EE, is Herv. gedoopt op 18 mei 1777 te EE, is overleden op 16 november 1819 te Engwierum (Huis 60) (geen kinderen nalatende). Sijbrigje werd 42 jaar, 6 maanden en 10 dagen.<24>

Hendrik trouwt op 7 oktober 1820 te Oostdongeradeel op 49-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Abeltje Wiebes Nettinga, dochter van Wijbe Pijtters en Jantje Abels. Abeltje, renteniersche, wonende te Engwierum, is geboren op 3 februari 1784 te Kollum, is gedoopt op 11 april 1784 te Kollum.<25..27>

Van Hendrik en Abeltje is een kind bekend:

1  Jacob Hendriks Obma is geboren op 16 april 1822 te Engwierum, zie IV-A.

III-C  Gerben Jacobs Obma, zoon van Jacob Hendriks en Antje Gerbens (II-B), huisman (boer) en landbouwer, wonende te EE, is geboren op 2 oktober 1774 te EE, is Herv. gedoopt op 30 oktober 1774 te EE, is overleden op 10 februari 1831 20.00 uur te EE (Huis 9). Gerben werd 56 jaar, 4 maanden en 8 dagen.<28>

Gerben Jacobs nam in 1811 de naam Obbema aan. Hij woonde toen in Ee en gaf 2 kinderen op. Akte datum 16-12-1811.

Gerben trouwt (Herv.) op 11 december 1808 te EE op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 17-jarige Baukjen Sydzes Tibma, dochter van Sieds Sibrens Tibma. Baukjen, wonende te EE, is geboren rond 1791, is overleden op 27 februari 1875 te Dokkum. Baukjen werd ongeveer 84 jaar.

Baukjen was later gehuwd (2) met Tjitze Sytze Hiemstra.<29>

Van Gerben en Baukjen zijn tien kinderen bekend:

1  Sjoukje Gerbens Obma is geboren op 20 januari 1810, is Herv. gedoopt op 11 februari 1810 te EE, zie IV-B.

2  Sieds Gerbens Obma is geboren op 28 mei 1817 te Oostdongeradeel, zie IV-C.

3  Hendrikje Gerbens Obma, zonder beroep, wonende te Dokkum, is geboren op 29 augustus 1819 te EE, is ongehuwd overleden op 21 mei 1906 17.00 uur te Dokkum. Hendrikje werd 86 jaar, 8 maanden en 22 dagen.<30>

4  Antje Gerbens Obbema is geboren op 12 december 1811 te EE.

5  Antje Gerbens Obma is geboren op 21 januari 1813 te EE.

Antje trouwt op 15 mei 1835 te Oostdongeradeel op 22-jarige leeftijd met Jan Tjerks Ozinga. Jan, bakker, wonende te Paesens.

6  Japke Gerbens Obma is geboren op 4 april 1815 te EE.

Japke trouwt op 6 september 1842 te Dokkum op 27-jarige leeftijd met Douwe Pieters Westra.

7  Trijntje Gerbens Obma is geboren op 10 december 1821 te EE, is overleden op 18 februari 1837 te EE. Trijntje werd 15 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

8  Maaike Gerbens Obma is geboren op 7 maart 1824 te EE, zie IV-D.

9  Jantje Gerbens Obma is geboren op 7 november 1826 te EE, is overleden op 24 september 1831 te Oostdongeradeel. Jantje werd 4 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

10  Jacob Gerbens Obma, wonende te Dokkum, is geboren op 13 november 1829 te EE, is overleden op 19 november 1846 11.00 uur te EE (Huis B. 52). Jacob werd 17 jaar en 6 dagen.

III-D  Maaike Jacobs Obma, dochter van Jacob Hendriks en Antje Gerbens (II-B), landbouwster en zonder beroep, wonende te EE en te Driesum, is geboren op 20 november 1779, is Herv. gedoopt op 12 december 1779 te EE, is overleden op 13 mei 1860 20.00 uur te Driesum. Maaike werd 80 jaar, 5 maanden en 23 dagen.<31..33>

Maaike was gehuwd (1) met Jan Fokkes Anjema, zoon van Fokke Jans en Sjieuwke Gerlofs. Jan, landbouwer, wonende te EE, is geboren op 26 mei 1774, is Herv. gedoopt op 5 juni 1774 te EE, is overleden op 23 april 1818 17.00 uur te EE. Jan werd 43 jaar, 10 maanden en 28 dagen.<34>

Van Jan en Maaike zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Jans Anjema.

2  Fokke Jans Anjema is geboren rond 1815, is overleden op 7 februari 1889 te Dantumadeel. Fokke werd ongeveer 74 jaar.

Maaike trouwt op 6 september 1821 te Dantumadeel (huwelijksgetuigen waren Roelof Steringa, Hendrik Sakes Hoekstra, Doede Tjallings Ferwerda en zijn broer Gerben Sjoerds Wiersma (broer van de bruidegom) (zie II-A.1)) op 41-jarige leeftijd (2) met haar volle neef de 52-jarige Gerrit Sjoerds Wiersma, zie III-A.<35>

III-E  Geert Tjibbes Obma, zoon van Tjibbe Geerts en Antje Gerbens (II-B), gardenier, winkelier, koopman en landbouwer, wonende te EE, is geboren op 20 augustus 1788 te EE (Oude Terp onder EE), is Herv. gedoopt op 7 september 1788 te EE, is overleden op 8 maart 1868 20.30 uur te EE (Huis 133). Geert werd 79 jaar, 6 maanden en 17 dagen.<36,37>

Geert Tjebbes nam in 1811 als failienaam de naam Obbema aan. Hij woonde toen in Ee en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 16 december 1811.

Geert trouwt op 2 juli 1815 te EE op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Romkjen Pieters Meindertsma, dochter van Pijtter Meinderts en Zwaantje Jans. Romkjen, winkelier en zonder beroep, wonende te EE, is geboren op 6 december 1794 te EE, is gedoopt op 28 december 1794 te EE, is overleden op 2 februari 1884 05.00 uur te EE. Romkjen werd 89 jaar, 1 maand en 27 dagen.<38..40>

Van Geert en Romkjen zijn tien kinderen bekend:

1  Grietje Geerts Obma, zonder beroep, wonende te EE, is geboren op 17 april 1816 te EE, is overleden op 7 december 1898 06.00 uur te EE. Grietje werd 82 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Grietje trouwt op 17 mei 1839 te Oostdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Gerrit Feddes Berg, zoon van Fedde Gerrits Berg en Hemke Roelofs Bleker. Gerrit is geboren rond 1809 te Kleinemeer.

2  Tjebbe Geerts Obma is geboren op 22 januari 1818 te EE, is overleden op 2 oktober 1893 te Ferwerderadeel. Tjebbe werd 75 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<41>

Tjebbe trouwt op 29 mei 1845 te Ferwerderadeel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Janke Jans Hogendijk, dochter van Jan Klazes Hogendijk en Trijntje Hendriks Kuipers. Janke is geboren rond 1820 te Ferwerd, is overleden op 28 april 1900 te Ferwerderadeel. Janke werd ongeveer 80 jaar.

3  Zwaantje Obma, boerin, wonende te Zweins, is geboren op 7 november 1819 te EE, is als geboren aangegeven op 8 november 1819 te Oostdongeradeel, is overleden op 2 mei 1881 11.00 uur te Zweins. Zwaantje werd 61 jaar, 5 maanden en 25 dagen.<42..44>

Zwaantje trouwt op 20 maart 1857 te Oostdongeradeel op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Anne van der Geest, zoon van Jochum Jitzes van der Geest en Tettje Annes Wassenaar. Anne is geboren rond 1831.

4  Pieter Obma is geboren op 7 november 1821 te EE, is overleden op 8 november 1821. Pieter werd 1 dag.<45>

5  Antje Obma is geboren op 20 december 1823 te EE, is overleden op 11 juni 1829 te Oostdongeradeel. Antje werd 5 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

6  Jan Obma is geboren op 29 januari 1826 te EE, zie IV-E.<46>

7  Yttje Geerts Obma, wonende te EE, is geboren op 9 december 1828 te EE, is overleden op 21 maart 1842 06.00 uur te EE (Huis 87). Yttje werd 13 jaar, 3 maanden en 12 dagen.<47>

8  Anne Geerts Obma is geboren op 1 januari 1831 te EE, is ongehuwd overleden op 16 maart 1889 te Dantumadeel. Anne werd 58 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

9  Meindert Geerts Obma is geboren op 12 april 1833 te EE.

10  Sybe Geerts Obma, zonder beroep, wonende te Anjum, is geboren op 12 mei 1835 te EE, is ongehuwd overleden op 18 juni 1917 13.30 uur te Anjum. Sybe werd 82 jaar, 1 maand en 6 dagen.<48>


Generatie IV

(van 1810 tot 1917)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 6 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1844 en 1872. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit EE (2x), Oostrum, Morra en Dokkum.

IV-A  Jacob Hendriks Obma, zoon van Hendrik Jacobs Obma (III-B) en Abeltje Wiebes Nettinga, zonder beroep, wonende te Engwierum en te EE, is geboren op 16 april 1822 te Engwierum, is overleden op 24 maart 1898 te EE. Jacob werd 75 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Jacob trouwt op 15 mei 1851 te Oostdongeradeel op 29-jarige leeftijd met Hiltje Jans Alberda, dochter van Jan Jans Alberda en Sikje Tjallings de Boer. Hiltje, zonder beroep, wonende te Engwierum, is overleden voor 16 november 1920.<49,50>

Van Jacob en Hiltje zijn twee kinderen bekend:

1  Abeltje Obma, zonder beroep, wonende te EE, is geboren op 24 februari 1852 te EE, is overleden op 14 november 1920 18.30 uur te EE. Abeltje werd 68 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<51>

Abeltje was gehuwd met Ids Wiersma.

2  Sikjen Obma is geboren op 19 september 1854 te EE, is overleden op 26 mei 1909 te Oostdongeradeel. Sikjen werd 54 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

IV-B  Sjoukje Gerbens Obma, dochter van Gerben Jacobs Obma (III-C) en Baukjen Sydzes Tibma, is geboren op 20 januari 1810, is Herv. gedoopt op 11 februari 1810 te EE, is overleden op 24 juli 1876 te Oostdongeradeel. Sjoukje werd 66 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Sjoukje trouwt op 20 mei 1836 te Oostdongeradeel op 26-jarige leeftijd met Biense Sytzes Hiemstra. Biense, kastelein, wonende te Oostrum.

Van Biense en Sjoukje is een kind bekend:

1  Gerben Hiemstra is geboren rond 1844 te Oostrum, is overleden op 26 mei 1930 te Westerbork. Gerben werd ongeveer 86 jaar.

Gerben was gehuwd met Boukje van der Werf.

IV-C  Sieds Gerbens Obma, zoon van Gerben Jacobs Obma (III-C) en Baukjen Sydzes Tibma, is geboren op 28 mei 1817 te Oostdongeradeel, is overleden op 2 november 1868 te Dokkum. Sieds werd 51 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Sieds trouwt op 3 februari 1848 te Dokkum op 30-jarige leeftijd met Trijntje Sybrandus Bakker.

Van Sieds en Trijntje is een kind bekend:

1  Baukje Siedzes Obma is geboren op 25 november 1848 te Dokkum, zie V.

IV-D  Maaike Gerbens Obma, dochter van Gerben Jacobs Obma (III-C) en Baukjen Sydzes Tibma, is geboren op 7 maart 1824 te EE.

Maaike trouwt op 29 september 1846 te Dokkum op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Arend Gerber, zoon van Carel Gerber en Geesje van Waveren. Arend is geboren rond 1805 te Haarlem.

Van Arend en Maaike is een kind bekend:

1  Jacobus Arend Gerber.

IV-E  Jan Obma, zoon van Geert Tjibbes Obma (III-E) en Romkjen Pieters Meindertsma, landbouwer, wonende te Morra, is geboren op 29 januari 1826 te EE, is overleden op 2 januari 1890 10.30 uur te Morra. Jan werd 63 jaar, 11 maanden en 4 dagen.<52>

Jan trouwt op 15 juni 1871 te Oostdongeradeel op 45-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Antje Reiding, dochter van Jacob Jans Reiding en Martha Nannes Benthem. Antje is geboren rond 1836 te Morra.

Van Jan en Antje is een kind bekend:

1  Martha Obma, zonder beroep, wonende te Morra, is geboren rond 1872 te Morra, is ongehuwd overleden op 16 mei 1940 09.30 uur te Morra. Martha werd ongeveer 68 jaar.<53,54>


Generatie V

(van 1844 tot 1940)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1880 en 1881. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Charlois (2x).

V  Baukje Siedzes Obma, dochter van Sieds Gerbens Obma (IV-C) en Trijntje Sybrandus Bakker, is geboren op 25 november 1848 te Dokkum, is overleden op 4 mei 1887 te Genemuiden. Baukje werd 38 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Baukje trouwt op 13 februari 1877 te Dokkum op 28-jarige leeftijd met Pier Hessels Wiersma.

Van Pier en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Siderius Johannes Wiersma is geboren op 12 november 1880 te Charlois.

2  Johanna Maria Wiersma is geboren op 19 december 1881 te Charlois.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 31 mei 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Baukjen Gerbens, overlijdensakte (Oostdongeradeel 23 mei 1838)

2)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Baukjen Gerbens, overlijdensakte (Oostdongeradeel 23 mei 1838)

3)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Baukjen Gerbens, overlijdensakte (Oostdongeradeel 23 mei 1838)

4)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1823 H - Trijntje Gerbens, overlijdensakte (Kollumerland 1 jul 1823)

5)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1812 H - Wiersma - Wiersma, huwelijk (Oudwoude 29 mei 1812)

6)  huwelijk: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1812 H - Wiersma - Wiersma, huwelijk (Oudwoude 29 mei 1812)

7)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Wiersma - Obma, huwelijk (Dantumadeel 6 sep 1821)

8)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Wiersma - Hollander, huwelijk (Dantumawoude 11 mei 1816)

9)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Wiersma - Hollander, huwelijk (Dantumawoude 11 mei 1816)

10)  overlijden: website Tresoar, Dokkum, Memories van Successie 3011 - Antje Gerbens, memorie van aangifte successierechten (19 feb 1829)

11)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Obma - Nettinga, huwelijk (Oostdongeradeel 7 okt 1820)

12)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Obma - Nettinga, huwelijk (Oostdongeradeel 7 okt 1820)

13)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Wiersma - Obma, huwelijk (Dantumadeel 6 sep 1821)

14)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Wiersma - Obma, huwelijk (Dantumadeel 6 sep 1821)

15)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Obma - Meindertsma, huwelijk (EE 2 jul 1815)

16)  Opzoeken DTB EE: - doop kinderen

17)  geboorte: Tresoar, Ee, Dtb. - Tjibbe Geerts - Antje Gerbens, gedoopte kinderen (EE 1786/1788)

18)  doop: Tresoar, Ee, Dtb. - Tjibbe Geerts - Antje Gerbens, gedoopte kinderen (EE 1786/1788)

19)  geboorte: Tresoar, Ee, Dtb. - Tjibbe Geerts - Antje Gerbens, gedoopte kinderen (EE 1786/1788)

20)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Wiersma - Obma, huwelijk (Dantumadeel 6 sep 1821)

21)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Wiersma - Obma, huwelijk (Dantumadeel 6 sep 1821)

22)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Obma - Nettinga, huwelijk (Oostdongeradeel 7 okt 1820)

23)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Hendrik Jacobs Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 11 jan 1832)

24)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Obma - Nettinga, huwelijk (Oostdongeradeel 7 okt 1820)

25)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Obma - Nettinga, huwelijk (Oostdongeradeel 7 okt 1820)

26)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Obma - Nettinga, huwelijk (Oostdongeradeel 7 okt 1820)

27)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Obma - Nettinga, huwelijk (Oostdongeradeel 7 okt 1820)

28)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Gerben Jacobs Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 12 feb 1831)

29)  Baukjen trouwt op 26 juni 1832 te Oostdongeradeel met Tjitze.

30)  ongehuwd overleden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1906 ovl. - Hendrikje Obma, overlijdensakte (Dokkum 22 mei 1906)

31)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Wiersma - Obma, huwelijk (Dantumadeel 6 sep 1821)

32)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Wiersma - Obma, huwelijk (Dantumadeel 6 sep 1821)

33)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1860 ovl. - Maaike Jacobs Obma, overlijdensakte (Dantumadeel 15 mei 1860)

34)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Wiersma - Obma, huwelijk (Dantumadeel 6 sep 1821)

35)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Wiersma - Obma, huwelijk (Dantumadeel 6 sep 1821)

36)  geboorte: Tresoar, Ee, Dtb. - Tjibbe Geerts - Antje Gerbens, gedoopte kinderen (EE 1786/1788)

37)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1868 ovl. - Geert Tjibbes Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 9 mrt 1868)

38)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Obma - Meindertsma, huwelijk (EE 2 jul 1815)

39)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Obma - Meindertsma, huwelijk (EE 2 jul 1815)

40)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Obma - Meindertsma, huwelijk (EE 2 jul 1815)

41)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1818 G. - Tjebbe Obma, geboorteakte (Oostdongeradeel 24 jan 1818)

42)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1819 G. - Zwaantje Obma, geboorteakte (Oostdongeradeel 8 nov 1819)

43)  aangifte geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1819 G. - Zwaantje Obma, geboorteakte (Oostdongeradeel 8 nov 1819)

44)  overlijden: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1881 ovl. - Zwaantje Obma, overlijdensakte (Franekeradeel 3 mei 1881)

45)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Pieter Obma, geboorteakte (Oostdongeradeel 8 nov 1821)

46)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1826 G. - Jan Obma, geboorteakte (Oostdongeradeel 30 jan 1826)

47)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Yttje Geerts Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 21 mrt 1842)

48)  ongehuwd overleden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1917 ovl. - Sybe Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 19 jun 1917)

49)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1851 H - Obma - Alberda, huwelijk (Oostdongeradeel 15 mei 1851)

50)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1920 ovl. - Abeltje Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 16 nov 1920)

51)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1920 ovl. - Abeltje Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 16 nov 1920)

52)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1826 G. - Jan Obma, geboorteakte (Oostdongeradeel 30 jan 1826)

53)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1940 ovl. - Martha Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 17 mei 1940)

54)  ongehuwd overleden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1940 ovl. - Martha Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 17 mei 1940)


Opmerkingen:
013A

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerben Pieters.