Parenteel van Jan Obes

Bijgewerkt op: 2 oktober 2018

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Jan Obes.


Generatie I

(tot 1820)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1737 en 1739. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Tjerkwerd en Blauwhuis.

I  Jan Obes, boer, wonende te Idzega, is overleden voor 30 augustus 1820 te Idzega (akte van bekendheid, voor zeer vele jaren overleden).<1>

Jan trouwt (kerk) (R.K.) op 3 mei 1736 te Blauwhuis met Trijntje Klaases. Trijntje, boerin, wonende te Abbega, is overleden voor 30 augustus 1820 te Abbega (akte van bekendheid, voor een reeks van jaren overleden).<2>

Van Jan en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Obe Jans is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 17 februari 1737 te Blauwhuis (doopgetuige was Klaas Jans).

2  Meye Jans Hobma is R.K. gedoopt op 29 juni 1739 te Blauwhuis (doopgetuige was Meinert Jans), zie II.


Generatie II

(van 1737 tot 1816)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1791 en 1796. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Wolsum, Blauwhuis en Abbega.

II  Meye Jans Hobma, zoon van Jan Obes (I) en Trijntje Klaases, boer, wonende te Abbega, is R.K. gedoopt op 29 juni 1739 te Blauwhuis (doopgetuige was Meinert Jans), is overleden op 1 november 1816 13.00 uur te Abbega (nalatende een weduwe en twee kinderen). Meye werd 77 jaar, 4 maanden en 3 dagen.<3>

Meye Jans nam in 1811 de naam Hobma aan. Hij woonde toen in Abbega en gaf 2 kinderen op.

Meye was gehuwd met Froukje Sjoukes, dochter van Sjouke Sipkes en Jetske Ruurds. Froukje is R.K. gedoopt op 13 mei 1755 te Heeg (doopgetuige was Iedske Liurdsens), is overleden op 19 januari 1819 14.00 uur te Abbega (nalatende twee meerderjarige kinderen). Froukje werd 63 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<4>

Van Meye en Froukje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Meyes is R.K. gedoopt op 27 november 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was Meye Fekkis), is jong overleden.

2  Trijntje Meyes Hobma is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 15 juli 1793 te Blauwhuis (doopgetuige was Geertie Luwis), zie III-A.<5>

3  Jan Meyes Hobma is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 6 juli 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was Meye Fekkis), zie III-B.<6>


Generatie III

(van 1791 tot 1855)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1821 en 1835. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (6x), Wymbritseradeel (4x), Idzega (3x) en Abbega (3x).

III-A  Trijntje Meyes Hobma, dochter van Meye Jans Hobma (II) en Froukje Sjoukes, boerin, zonder beroep en winkelierster, wonende te Abbega en te Workum, is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 15 juli 1793 te Blauwhuis (doopgetuige was Geertie Luwis), is overleden op 16 januari 1855 05.30 uur te Workum. Trijntje werd 61 jaar, 6 maanden en 1 dag.<7,8>

Trijntje trouwt op 3 juni 1820 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Hijlke Folkerts Graafsma, zoon van Folkert Reintjes Graafsma en Elizabeth Hielkes de Blaauw. Hijlke, boerenzoon en timmermansknecht, wonende te Heeg en te Workum, is R.K. gedoopt op 4 juni 1794 te Heeg (doopgetuige was zijn tante Sjoukje Hielkes), is overleden op 21 december 1833 08.00 uur te Workum (Huis F10). Hijlke werd 39 jaar, 6 maanden en 17 dagen.<9,10>

Van Hijlke en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Meye Hielkes Graafsma is geboren op 23 april 1821 te Wymbritseradeel, is overleden op 2 september 1822 te Wymbritseradeel. Meye werd 1 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

2  Meye Hielkes Graafsma, boerenknecht, wonende te Workum, is geboren op 2 december 1822 te Wymbritseradeel, is overleden op 3 juli 1849 te Workum. Meye werd 26 jaar, 7 maanden en 1 dag.

3  Folkert Hielkes Graafsma is geboren op 3 oktober 1825 te Workum, is overleden op 18 september 1826 te Workum. Folkert werd 11 maanden en 15 dagen.

4  Sjoerd Hielkes Graafsma is geboren op 3 oktober 1825 te Workum, is overleden op 23 september 1826 te Workum. Sjoerd werd 11 maanden en 20 dagen.

5  Lysbeth Hielkes Graafsma is geboren op 17 december 1827 te Workum.

6  Folkert Hielkes Graafsma is geboren op 12 augustus 1830 te Workum, is overleden op 17 december 1833 te Workum. Folkert werd 3 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

7  Frouwkjen Hielkes Graafsma is geboren op 12 december 1831 te Workum.

8  Trijntje Hielkes Graafsma is geboren op 12 september 1833 te Workum.

III-B  Jan Meyes Hobma, zoon van Meye Jans Hobma (II) en Froukje Sjoukes, boer, werkman, boerenarbeider en arbeider, wonende te Abbega, te Oudega - Wymbr. en te Idzega, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 6 juli 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was Meye Fekkis), is overleden op 29 augustus 1849 te Abbega. Jan werd 53 jaar, 1 maand en 23 dagen.<11,12>

Jan trouwt op 30 augustus 1820 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Agnietje Folkerts Graafsma, dochter van Folkert Reintjes Graafsma en Elizabeth Hielkes de Blaauw. Agnietje, zonder beroep en werkvrouw, wonende te Heeg, te Oudega - Wymbr., te Idzega, te Abbega en te Westhem, is R.K. gedoopt op 3 september 1796 te Heeg (doopgetuige was haar tante Trintje Jostes), is overleden op 13 oktober 1890 02.00 uur te Tirns. Agnietje werd 94 jaar, 1 maand en 10 dagen.<13,14>

Van Jan en Agnietje zijn acht kinderen bekend:

1  Lijsbeth Jans Hobma is geboren op 8 juni 1821 08.00 uur te Abbega, is als geboren aangegeven op 9 juni 1821 te Wymbritseradeel (aangever geboorte was haar vader Jan Meijes Hobma (zie III-B); getuigen aangifte geboorte waren Jarig Aukes Leenstra en Dirk Hennis Koopmans), zie IV-A.<15,16>

2  Vroukjen Jans Hobma is geboren op 8 juni 1821 07.00 uur te Abbega, is als geboren aangegeven op 9 juni 1821 te Wymbritseradeel (aangever geboorte was haar vader Jan Meijes Hobma (zie III-B); getuigen aangifte geboorte waren Jarig Aukes Leenstra en Dirk Hennis Koopmans), is overleden op 19 november 1904 te Tirns, is begraven te Roodhuis. Vroukjen werd 83 jaar, 5 maanden en 11 dagen.<17,18>

Vroukjen trouwt op 7 mei 1852 te Wymbritseradeel op 30-jarige leeftijd met de 42-jarige Lolke Innes Swaga, zoon van Inne Pieters Swaga en Popkjen Gosses van der Heide. Lolke, wonende te Doniaga, is R.K. gedoopt op 21 juni 1809 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Jeele Herms), is overleden op 30 augustus 1884 te Tirns, is begraven te Blauwhuis. Lolke werd 75 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

3  Antje Jans Hobma is geboren op 19 april 1823 te Abbega, zie IV-B.

4  Aaltje Jans Hobma is geboren op 10 augustus 1827 te Wymbritseradeel, is overleden op 4 mei 1829 te Idzega. Aaltje werd 1 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

5  Meije Jans Hobma is geboren op 10 augustus 1827 te Wymbritseradeel, is overleden op 4 september 1853 te Oegstgeest. Meije werd 26 jaar en 25 dagen.

6  Folkert Jans Hobma is geboren op 6 juni 1830 te Idzega, zie IV-C.<19>

7  Obbe Jans Hobma is geboren op 19 augustus 1832 te Idzega, zie IV-D.

8  Sjoerd Jans Hobma is geboren op 17 maart 1835 te Idzega, zie IV-E.


Generatie IV

(van 1821 tot 1920)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1848 en 1891. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westhem (10x), Wymbritseradeel (3x), Oudega - Hem. Old. (3x), Oudega - Wymbr., Keokuk - Iowa - U.S.A. en Bolsward.

IV-A  Lijsbeth Jans Hobma, dochter van Jan Meyes Hobma (III-B) en Agnietje Folkerts Graafsma, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 8 juni 1821 08.00 uur te Abbega, is als geboren aangegeven op 9 juni 1821 te Wymbritseradeel (aangever geboorte was haar vader Jan Meijes Hobma (zie III-B); getuigen aangifte geboorte waren Jarig Aukes Leenstra en Dirk Hennis Koopmans).<20,21>

Lijsbeth trouwt op 13 mei 1848 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd (1) met Bauke Jans Ettema, zoon van Jan Baukes Ettema en Sjouk (Susanna) Eelkes Veltman. Bauke is overleden voor 22 november 1874.

Van Bauke en Lijsbeth is een kind bekend:

1  Jan Ettema is geboren rond 1851 te Bolsward, zie V-A.

Lijsbeth trouwt op 24 mei 1868 te Bolsward op 46-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Klaas Yps Kramer, zoon van Yp Klases Kramer en Inske Pieters de Boer. Klaas is geboren op 15 juli 1822 te Bolsward.

Lijsbeth trouwt op 30 april 1876 te Bolsward op 54-jarige leeftijd (3) met de 59-jarige Frids Douwes van der Zee, zoon van Douwe Johannes van der Zee en Hyke Taekes Ettema. Frids is geboren op 29 januari 1817 te Dedgum.

Frids was eerder gehuwd (1) met Baukje Riemers Huitema.<22..25>

IV-B  Antje Jans Hobma, dochter van Jan Meyes Hobma (III-B) en Agnietje Folkerts Graafsma, is geboren op 19 april 1823 te Abbega, is overleden op 20 juli 1907, is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Antje werd 84 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Antje emigreerde met haar man en drie kinderen naar de U.S.A.

Antje trouwt op 30 augustus 1847 te Hemelumer Oldeferd op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Sipke (Joseph T. Landman) Tittes Landman, zoon van Tjitte Foekes Landman en Afke Johannes de Winter. Sipke is geboren op 9 september 1812 te Oudega - Hem. Old., is overleden op 25 januari 1866, is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Sipke werd 53 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Sipke emigreerde met zijn vrouw en drie kinderen naar de U.S.A.

Van Sipke en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjitte (Timothy Joseph Landman) Landman is geboren op 25 juli 1848 11.00 uur te Oudega - Hem. Old., is overleden op 30 augustus 1932 te Keokuk - Iowa - U.S.A.. Tjitte werd 84 jaar, 1 maand en 5 dagen.

2  Aafke Landman is geboren op 28 juli 1850 16.00 uur te Oudega - Hem. Old..

3  Johannes (John Landman) Landman is geboren op 31 maart 1852 22.00 uur te Oudega - Hem. Old., is overleden op 9 februari 1925 te Keokuk - Iowa - U.S.A.. Johannes werd 72 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

4  Peter Sebastian Landman is geboren op 22 juli 1858 te Keokuk - Iowa - U.S.A., zie V-B.

IV-C  Folkert Jans Hobma, zoon van Jan Meyes Hobma (III-B) en Agnietje Folkerts Graafsma, boerenknecht, schipper, arbeider en boerenarbeider, wonende te Abbega, te Westhem en te Greonterp, is geboren op 6 juni 1830 te Idzega, is overleden op 3 februari 1920 te Blauwhuis, is begraven te Blauwhuis. Folkert werd 89 jaar, 7 maanden en 28 dagen.<26>

Folkert trouwt op 7 mei 1856 te Gaasterland op 25-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Grietje Jans Monkelbaan, dochter van Jan Jans Monkelbaan en Hiltje Thomas Asma. Grietje, zonder beroep, wonende te Abbega en te Westhem, is geboren op 21 januari 1828 02.30 uur te Sondel, is overleden op 6 augustus 1886 13.00 uur te Westhem, is begraven te Blauwhuis. Grietje werd 58 jaar, 6 maanden en 16 dagen.<27..29>

Van Folkert en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Angenietje Hobma is geboren op 28 juni 1858 te Oudega - Wymbr., zie V-C.<30>

2  Hiltje Hobma, wonende te Westhem, is geboren op 30 december 1860 te Wymbritseradeel, is overleden op 3 mei 1869 te Sondel. Hiltje werd 8 jaar, 4 maanden en 3 dagen.<31>

3  Jantje Hobma is geboren op 12 april 1863 te Westhem, zie V-D.

4  Marijke Hobma is geboren op 6 december 1865 te Westhem, zie V-E.

5  Afke Hobma is geboren op 24 september 1868 te Westhem, zie V-F.

6  Jan Hobma is geboren op 28 september 1873 te Westhem, is overleden op 8 februari 1936 te Warga, is begraven te Warga. Jan werd 62 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Jan trouwt op 24 mei 1902 te Idaarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Janke Bergsma, dochter van Jan Jozef Bergsma en Antje Piers Bovenga. Janke is geboren op 2 november 1878 te Warga, is overleden op 7 januari 1921 te Warga, is begraven te Warga. Janke werd 42 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Folkert trouwt op 12 mei 1888 te Wymbritseradeel op 57-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Uilkje Kok, dochter van Klaas Johannes Kok en Akke Gerbens Jonkman. Uilkje is geboren op 7 mei 1844 te Woudsend, is overleden op 1 november 1903 te Greonterp, is begraven te Blauwhuis. Uilkje werd 59 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Uilkje was eerder gehuwd (1) met Pieter Johannes Beersma.<32,33>

Van Folkert en Uilkje is een kind bekend:

7  Sjoerd Hobma is geboren op 13 februari 1891 te Westhem, is overleden op 23 april 1916 te IJmuiden, is begraven te Blauwhuis. Sjoerd werd 25 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

IV-D  Obbe Jans Hobma, zoon van Jan Meyes Hobma (III-B) en Agnietje Folkerts Graafsma, boerenknecht en koopman, wonende te Idzega en te Westhem, is geboren op 19 augustus 1832 te Idzega, is overleden op 26 december 1864 03.00 uur te Westhem. Obbe werd 32 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<34>

Obbe trouwt op 3 juni 1859 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Annigjen Annes de Lange, dochter van Anne Andries de Lange en Afke Sijbrens Molenaar. Annigjen, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Idzega, te Westhem en te Greonterp, is geboren op 23 februari 1832 te Lemmer, is overleden op 28 februari 1909 te Greonterp, is begraven op 3 maart 1909 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Annigjen werd 77 jaar en 5 dagen.

Annigjen was later gehuwd (2) met Jan van der Schuit.<35,36>

Van Obbe en Annigjen is een kind bekend:

1  Jan Obes Hobma is geboren op 8 april 1863 te Westhem, zie V-G.

IV-E  Sjoerd Jans Hobma, zoon van Jan Meyes Hobma (III-B) en Agnietje Folkerts Graafsma, schipper, wonende te Westhem, is geboren op 17 maart 1835 te Idzega, is overleden op 11 juli 1919 te Westhem, is begraven te Blauwhuis. Sjoerd werd 84 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Sjoerd trouwt op 24 mei 1862 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Marijke Meinderts van der Ark, dochter van Meindert Taekes van der Ark en Janke Riemers Huitema. Marijke is geboren op 28 december 1838 te Dedgum, is overleden op 9 juni 1864 te Blauwhuis, is begraven te Westhem. Marijke werd 25 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van Sjoerd en Marijke is een kind bekend:

1  Jan Hobma is geboren op 30 mei 1864 te Westhem, zie V-H.

Sjoerd trouwt op 23 mei 1868 te Wymbritseradeel op 33-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Anna Roorda, dochter van Jan Doedes Roorda en Marijke Sjoerds Brattinga. Anna is geboren op 20 november 1837 te Heeg, is overleden op 24 mei 1917 te Westhem, is begraven op 29 mei 1917 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof St. Vitus). Anna werd 79 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<37,38>

Van Sjoerd en Anna zijn vijf kinderen bekend:

2  Hobbe Hobma is geboren op 22 juni 1869 te Westhem, is overleden op 10 januari 1946 te Greonterp, is begraven op 14 januari 1946 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Hobbe werd 76 jaar, 6 maanden en 19 dagen.<39..41>

Hobbe trouwt op 18 mei 1901 te Wymbritseradeel op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Joukje van der Werf, dochter van Sytze van der Werf en Jinke van der Schuit. Joukje is geboren op 14 september 1873 te Westhem, is overleden op 14 april 1950 te Greonterp, is begraven op 18 april 1950 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Joukje werd 76 jaar en 7 maanden.<42..44>

3  Johannes Hobma is geboren op 13 mei 1873 te Wymbritseradeel.

4  Johannes Hobma is geboren op 3 mei 1874 te Westhem, is overleden op 2 juli 1964 te Blauwhuis, is begraven te Blauwhuis. Johannes werd 90 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Johannes trouwt op 22 augustus 1903 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Sjuttje Portiek, dochter van Hielke Johannes Portiek en Margaretha Maria Neuring. Sjuttje is geboren op 9 april 1878 te Harich, is overleden op 27 april 1955 te Sneek, is begraven te Blauwhuis. Sjuttje werd 77 jaar en 18 dagen.

5  Folkert Hobma is geboren op 5 januari 1876 te Westhem, is overleden op 2 september 1958 te Sneek, is begraven te Blauwhuis. Folkert werd 82 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Folkert trouwt op 23 mei 1908 te Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 26-jarige Wietske van der Meer, dochter van Matheus Taekles van der Meer en Elisabeth van der Beek. Wietske is geboren op 8 maart 1882 te Bolsward, is overleden op 20 februari 1966 te Blauwhuis, is begraven te Blauwhuis. Wietske werd 83 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

6  Pieter Hobma is geboren op 15 juli 1878 te Wymbritseradeel.


Generatie V

(van 1848 tot 1964)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1882 en 1912. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (10x), Westhem (8x), Leeuwarden (8x), Keokuk - Iowa - U.S.A. (6x), Wymbritseradeel (4x), Warga, Oudega - Wymbr., Heeg en Amsterdam.

V-A  Jan Ettema, zoon van Bauke Jans Ettema en Lijsbeth Jans Hobma (IV-A), timmerknecht, wonende te Bolsward, is geboren rond 1851 te Bolsward, is overleden voor 27 juni 1918. Jan werd hoogstens 67 jaar.

Jan trouwt op 22 november 1874 te Bolsward op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Catharina Kampman, dochter van Wensie Haaf Douwes Kampman en Susanna Klazes de Vreeze. Catharina, dienstmeid, wonende te Bolsward, is geboren rond 1851 te Hindeloopen, is overleden voor 27 juni 1918. Catharina werd hoogstens 67 jaar.

Van Jan en Catharina is een kind bekend:

1  Dominicus Nicolaas Ettema, koperslager, wonende te Hatert, is geboren op 27 mei 1894 te Amsterdam, is overleden op 8 mei 1979 te Nijmegen, is begraven op 11 mei 1979 te Nijmegen. Dominicus werd 84 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Dominicus trouwt op 27 juni 1918 te Nijmegen (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Jacobus Huiskens (zwager van de bruid) en zijn zwager Petrus Antonius Wilhelmus Graven (broer van de bruid)) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Aleida Wilhelmina Graven, dochter van Wilhelmus Graven en Wilhelmina Kregting. Aleida, zonder beroep, wonende te Hatert, is geboren rond 1896 te Bemmel.

V-B  Peter Sebastian Landman, zoon van Sipke (Joseph T. Landman) Tittes Landman en Antje Jans Hobma (IV-B), is geboren op 22 juli 1858 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is overleden op 26 februari 1903 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Peter werd 44 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Peter trouwt op 29 oktober 1884 te Keokuk - Iowa - U.S.A. op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Mary Elizabeth Morris, dochter van Michael Morris en Catherine Mernagh. Mary is geboren op 10 maart 1861 te Toronto - Can., is overleden op 10 mei 1957 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Mary werd 96 jaar en 2 maanden.

Van Peter en Mary zijn acht kinderen bekend:

1  Sebastian Joseph Landman is geboren op 5 februari 1886 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is overleden op 9 mei 1971 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Sebastian werd 85 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

2  Katherine E. Landman is geboren op 19 mei 1888 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is overleden op 29 december 1974 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Katherine werd 86 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Katherine was gehuwd met Jesse Albert Reeves. Jesse is geboren op 7 september 1892 te Pocahontas - Iowa - U.S.A., is overleden op 13 mei 1972 te Arizona - U.S.A., is begraven op 18 mei 1972 te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Jesse werd 79 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

3  Joseph Morris Landman is geboren op 14 juli 1890 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is overleden op 29 december 1975 te Des Moines - Iowa - U.S.A., is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Joseph werd 85 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Joseph was gehuwd met Kathryn Irma Doty. Kathryn is geboren op 29 augustus 1889, is overleden op 27 januari 1958, is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Kathryn werd 68 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

4  Lawrence Peter (Peter L.) Landman is geboren op 9 oktober 1893 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is overleden in 1989 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Lawrence werd 96 jaar.

Lawrence trouwt op 22 juni 1920 te Keokuk - Iowa - U.S.A. op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Margaret Loretta Cavanaugh, dochter van Terrance Cavanaugh en Anna McKenzie. Margaret is geboren op 5 juli 1890 te Mooar - Iowa - U.S.A., is overleden op 15 juli 1959 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Margaret werd 69 jaar en 10 dagen.

5  Marion Joseph Landman is geboren op 30 september 1896 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is overleden op 20 februari 1983 te Chicago - Illinois - U.S.A., is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Keokuk National Cemetery). Marion werd 86 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

6  Anna A. Landman is geboren op 5 september 1897, is overleden op 3 juni 1994, is gecremeerd te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Anna werd 96 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Anna was gehuwd met N.N. Baird.

7  Mary Elizabeth Landman is geboren op 20 augustus 1899 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is overleden op 18 september 1988 te Keokuk - Iowa - U.S.A., is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Mary werd 89 jaar en 29 dagen.

8  John M. Landman is geboren op 20 oktober 1901, is overleden op 21 april 1978, is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). John werd 76 jaar, 6 maanden en 1 dag.

John was gehuwd met Kathryn M. N.N.. Kathryn is geboren op 23 oktober 1903, is overleden op 17 september 1994, is begraven te Keokuk - Iowa - U.S.A. (Oakland Cemetery). Kathryn werd 90 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

V-C  Angenietje Hobma, dochter van Folkert Jans Hobma (IV-C) en Grietje Jans Monkelbaan, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Westhem en te Sneek, is geboren op 28 juni 1858 te Oudega - Wymbr., is overleden op 25 juli 1949, is begraven te Sneek (R.K. Kerkhof). Angenietje werd 91 jaar en 27 dagen.<45>

Angenietje trouwt op 14 mei 1881 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Willebrordus Bos, zoon van Dorothea Bos. Willebrordus, schoenmakersknecht, schoenmaker en zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 25 februari 1851 te Sneek, is overleden op 28 februari 1924 08.30 uur te Sneek. Willebrordus werd 73 jaar en 3 dagen.<46..48>

Van Willebrordus en Angenietje zijn tien kinderen bekend:

1  Dorathea Maria Bos is geboren op 22 februari 1882 te Sneek.

Dorathea trouwt op 27 mei 1906 te Franeker op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Johan Hoekstra, zoon van Marten Hoekstra en Jitske van Vugt. Johan is geboren rond 1879 te Franeker.

2  Margaretha Bos is geboren op 8 augustus 1883 te Sneek, is overleden op 19 mei 1956 te Sneek. Margaretha werd 72 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Margaretha trouwt op 1 juni 1912 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd met Wybe de Jong, zoon van Bauke de Jong en Rinke Tromp. Wybe is geboren te Woudsend.

3  Joachim Petrus Bos is geboren op 12 januari 1885 te Sneek.

4  Hillegonda Bos is geboren op 29 november 1886 te Sneek.

5  Petronella Geertruida Bos is geboren op 4 november 1888 te Sneek.

Petronella trouwt op 10 oktober 1914 te Sneek op 25-jarige leeftijd met Franciscus Philippus van der Harst, zoon van Pihilippus van der Harst en Hendrika Wilhelmina Postma. Franciscus is geboren te Leeuwarden.

6  Folquinus Bos is geboren op 1 april 1891 te Sneek, is overleden op 1 april 1952 te Sneek. Folquinus werd 61 jaar.

Folquinus was gehuwd met Akke Jetzes, dochter van Jan Jetzes en Minke Stellingwerff. Akke is geboren te Sneek.

7  Johanna Bernardina Bos is geboren op 28 oktober 1895 te Sneek.

Johanna trouwt op 2 september 1922 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met Abraham Kreulen, zoon van Jannes Kreulen en Johanna Maria Reynders. Abraham is geboren te Leeuwarden.

8  Petronella Maria Bos, dienstbode, is geboren op 3 oktober 1897 te Sneek, is overleden op 16 juli 1973, is begraven te Sneek (R.K. Kerkhof). Petronella werd 75 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Petronella trouwt op 15 mei 1920 te Steenwijkerwold op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Jozef Zwaga, zoon van Anne Zwaga en Maria Cornelia van Galen. Jozef, schoenmaker, is geboren op 30 september 1892 te Steenwijkerwold, is overleden op 27 februari 1978, is begraven te Sneek (R.K. Kerkhof). Jozef werd 85 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

9  Jan Bos, machinist, wonende te Sneek, is geboren op 20 april 1901 te Sneek.<49>

Jan trouwt op 15 december 1921 te Apeldoorn (huwelijksgetuigen waren Sake Huizinga en Leo Marie Antoon Kramer (zwager van de bruid)) op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Johanna Waard, dochter van Theunis Waard en Gerrigje Dekker. Johanna, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, is geboren rond 1903 te Zwartsluis.<50,51>

10  Joachim Petrus Bos is geboren op 20 april 1901 te Sneek.

V-D  Jantje Hobma, dochter van Folkert Jans Hobma (IV-C) en Grietje Jans Monkelbaan, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 12 april 1863 te Westhem, is overleden op 14 januari 1904 22.00 uur te Westhem. Jantje werd 40 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<52>

Jantje trouwt op 9 mei 1885 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Tjitte Hepkes van der Zee, zoon van Hinke Tietes Tromp en Hepke Tjallings van der Zee. Tjitte is geboren op 9 augustus 1859 te Greonterp, is overleden op 14 maart 1901 te Westhem, is begraven op 18 maart 1901 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof St. Vitus). Tjitte werd 41 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<53..55>

Van Tjitte en Jantje is een kind bekend:

1  Grietje van der Zee is geboren op 1 juli 1892 te Wymbritseradeel, is overleden op 21 januari 1929 te Sittard. Grietje werd 36 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Grietje trouwt op 14 mei 1915 te Doniawerstal op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Johannes Antonius de Ree, zoon van Jan de Ree en Antje Werkman. Johannes is geboren rond 1890 te Amsterdam.

Jantje trouwt op 19 april 1902 te Wymbritseradeel op 39-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Sietze Epkes Leenstra, zoon van Epke Sietzes Leenstra en Rinske Siemens Bouwhuis. Sietze is geboren op 8 februari 1857 te Idskenhuizen, is overleden op 15 februari 1927 te Blauwhuis, is begraven te Blauwhuis. Sietze werd 70 jaar en 7 dagen.

Sietze was later gehuwd (2) met Agenes Yntema.<56,57>

V-E  Marijke Hobma, dochter van Folkert Jans Hobma (IV-C) en Grietje Jans Monkelbaan, zonder beroep, wonende te Heeg, is geboren op 6 december 1865 te Westhem, is overleden op 24 september 1900 te Heeg, is begraven te Blauwhuis. Marijke werd 34 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Marijke trouwt op 23 mei 1891 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 38-jarige Murk Hiemstra, zoon van Sybren Sjoerds Hiemstra en Aaltje Wiebes van der Zee. Murk, arbeider, wonende te Heeg, is geboren op 10 oktober 1852 te Oudega - Wymbr., is overleden op 14 april 1931 te Blauwhuis, is begraven te Blauwhuis. Murk werd 78 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Van Murk en Marijke zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd Hiemstra, klompmaker, wonende te Heeg, is geboren op 9 mei 1892 te Wymbritseradeel, is overleden op 29 juni 1959 te Bussum. Sjoerd werd 67 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Sjoerd trouwt op 4 augustus 1917 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Sjieuwke Bonte, dochter van Otte Bonte en Aukje Dooper. Sjieuwke, zonder beroep, wonende te Heeg, is geboren op 16 december 1894 te Heeg.

2  Grietje Hiemstra, zonder beroep, wonende te Heeg, is geboren op 19 augustus 1894 te Oudega - Wymbr., is overleden op 25 maart 1946 te Arnhem. Grietje werd 51 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Grietje trouwt op 30 juni 1917 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Andries ter Veer, zoon van Pieter ter Veer en Beeuwkjen Monkel. Andries, schoenmaker, wonende te Heeg, is geboren rond 1887 te Westhem.

3  Folkert Hiemstra is geboren op 5 oktober 1898 12.30 uur te Heeg, is als geboren aangegeven op 6 oktober 1898 te Wymbritseradeel (aangever geboorte was zijn vader Murk Hiemstra (vader)), is overleden op 13 juli 1900 18.00 uur te Heeg. Folkert werd 1 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<58,59>

V-F  Afke Hobma, dochter van Folkert Jans Hobma (IV-C) en Grietje Jans Monkelbaan, dienstbode en zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 24 september 1868 te Westhem, is overleden op 17 september 1952 te Friens, is begraven te Leeuwarden. Afke werd 83 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Afke trouwt op 15 mei 1897 te Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Bergsma, zoon van Jan Jozef Bergsma en Antje Piers Bovenga. Pieter, boerenarbeider, zertboer en veehouder, wonende te Warga en te Leeuwarden, is geboren op 3 oktober 1869 te Idaarderadeel, is overleden op 6 mei 1941 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden. Pieter werd 71 jaar, 7 maanden en 3 dagen.<60>

Van Pieter en Afke zijn negen kinderen bekend:

1  Grietje Bergsma, wonende te Leeuwarden, is geboren op 11 april 1898 20.00 uur te Warga, is overleden op 1 juli 1906 09.00 uur te Leeuwarden. Grietje werd 8 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

2  Jan Martinus Bergsma, veehouder, wonende te Leeuwarden, is geboren op 11 november 1899 te Leeuwarden.

Jan trouwt op 7 mei 1929 te Leeuwarden (huwelijksgetuigen waren zijn broer Joseph Nicolaas Bergsma (broer van de bruidegom) (zie V-F.5) en zijn zwager Gerrit Douwes de Vries (zwager van de bruid)) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Agatha Reitsma, dochter van Kornelis Reitsma en Mietje Metz. Agatha, dienstbode, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1899 te Oostrum.

3  Anna Bergsma, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 16 februari 1902 te Leeuwarden.

Anna trouwt op 24 september 1931 te Leeuwarden (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Joseph Nicolaas Bergsma (broer van de bruidegom) (zie V-F.5) en zijn broer Hendrikus Johannes Huizenga (broer van de bruid)) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Frederik Theodorus Huizenga, zoon van Gerbrandus Johannes Huizenga en Aukje Leistra. Frederik, kelner, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1908 te Leeuwarden.

4  Folkert Bergsma is geboren op 15 september 1904 te Leeuwarden.

Folkert trouwt op 25 april 1939 te Leeuwarden op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Francisca Aurelia Kemper, dochter van Petrus Johannes Kemper en Anna Hildegardus van der Horst. Francisca is geboren rond 1906 te Steggerda.

5  Joseph Nicolaas Bergsma, veehouder, wonende te Leeuwarden, is geboren op 5 december 1905 te Leeuwarden.

Joseph trouwt op 14 september 1938 te Leeuwarden op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Margarete Gesine Schwarting, dochter van Hinrich Albert Johann Schwarting en Gesine Hinrike Maas. Margarete is geboren rond 1914 te Neuenbrok - Dld..

6  Grietje Bergsma is geboren op 11 september 1907 te Leeuwarden, is overleden op 11 oktober 1907 te Leeuwarden. Grietje werd 1 maand.

7  Gerardus Bergsma is geboren op 19 oktober 1908 te Leeuwarden.

Gerardus trouwt op 23 mei 1934 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Hiltje Wierstra, dochter van Thijs Wierstra en Harmke Jager. Hiltje is geboren rond 1912 te Heerenveen.

8  Petrus Bergsma is geboren op 28 oktober 1909 te Leeuwarden.

9  Cornelis Bergsma is geboren op 2 februari 1912 te Leeuwarden.

V-G  Jan Obes Hobma, zoon van Obbe Jans Hobma (IV-D) en Annigjen Annes de Lange, boerenknecht, fabrieksarbeider en arbeider, wonende te Greonterp en te Leeuwarden, is geboren op 8 april 1863 te Westhem, is overleden op 27 april 1938 03.00 uur te Leeuwarden. Jan werd 75 jaar en 19 dagen.<61>

Jan trouwt op 19 mei 1888 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Gatske van der Zee, dochter van Tjeerd Douwes van der Zee en Martentje Hendriks de Jong. Gatske, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Hieslum, te Leeuwarden en te Witmarsum, is geboren op 15 maart 1860 te Witmarsum, is overleden op 16 maart 1948 08.30 uur te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden. Gatske werd 88 jaar en 1 dag.

Van Jan en Gatske zijn drie kinderen bekend:

1  Obe Hobma, beambte, in het Rijksopvoedingsgesticht, wonende te Leeuwarden, is geboren op 2 februari 1890 te Westhem, is overleden op 28 maart 1987 te Leeuwarden, is begraven op 1 april 1987 te Leeuwarden (R.K. begraafplaats). Obe werd 97 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Obe trouwt op 12 mei 1921 te Bolsward op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Baukje de Bruin, dochter van Ype de Bruin en Sytske van der Zee. Baukje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden en te Bolsward, is geboren op 1 juli 1897 te Bolsward, is overleden op 14 augustus 1983 te Noordbergum, is begraven op 17 augustus 1983 te Leeuwarden (R.K. Kerkhof). Baukje werd 86 jaar, 1 maand en 13 dagen.<62..65>

2  Martzen (Martha) Hobma is geboren op 21 maart 1893 te Westhem, is overleden op 21 juli 1974 te Leeuwarden. Martzen werd 81 jaar en 4 maanden.

Martzen was gehuwd met Wabe de Bruin, zoon van Simen de Bruin en Wilhelmina van der Zee. Wabe is geboren op 10 mei 1886 te Harlingen, is overleden op 4 augustus 1959 te Leeuwarden, is begraven op 7 augustus 1959 te Leeuwarden (R.K. begraafplaats). Wabe werd 73 jaar, 2 maanden en 25 dagen.<66..68>

3  Tjeerd Hobma, fabrieksarbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 19 november 1895 te Westhem, is overleden op 14 juni 1980. Tjeerd werd 84 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Tjeerd trouwt op 27 juni 1922 te Haskerland op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Geertruida Maria (Truus) Gaarman, dochter van Christiaan Hendrikus Gaarman en Maria Adams. Geertruida, zonder beroep, wonende te Westermeer, is geboren op 8 september 1897 te Joure, is overleden op 10 december 1986 te Leeuwarden. Geertruida werd 89 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

V-H  Jan Hobma, zoon van Sjoerd Jans Hobma (IV-E) en Marijke Meinderts van der Ark, schipper, wonende te Westhem, is geboren op 30 mei 1864 te Westhem, is overleden op 13 november 1928 te Westhem, is begraven te Blauwhuis. Jan werd 64 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op 15 november 1890 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje van der Zee, dochter van Tjeerd Douwes van der Zee en Martentje Hendriks de Jong. Jantje, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 14 januari 1863 te Greonterp, is overleden op 26 april 1946 te Blauwhuis, is begraven te Blauwhuis. Jantje werd 83 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Van Jan en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sjoerd Hobma is geboren op 8 december 1892 te Wymbritseradeel, is overleden (Is overleden op 7 december 197?, jaartal onbekend. bron www.graftombe.nl), is begraven te Bolsward.

Sjoerd trouwt op 17 mei 1919 te Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Elisabeth Maria Postma, dochter van Hermanus Postma en Anna van der Meer. Elisabeth, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 9 september 1889 te Bolsward, is overleden op 31 maart 1964 22.30 uur te Sneek. Elisabeth werd 74 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

2  Martzen Hobma is geboren op 6 maart 1894 te Wymbritseradeel.

3  Anna Hobma is geboren op 18 december 1896 te Westhem, is overleden op 24 juli 1924, is begraven te Blauwhuis. Anna werd 27 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

4  Marijke Hobma is geboren op 23 augustus 1898 08.30 uur te Westhem, is overleden op 12 juli 1899 te Westhem. Marijke werd 10 maanden en 19 dagen.

5  Tjeerd Hobma is geboren op 8 januari 1900 15.00 uur te Westhem, is overleden op 6 september 1900 te Westhem. Tjeerd werd 7 maanden en 29 dagen.

6  Tjeerd (Gerrit) Hobma is geboren op 7 september 1901 09.00 uur te Westhem, is overleden op 9 november 1979 te Heerlen. Tjeerd werd 78 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

7  Obbe Hobma is geboren op 14 oktober 1902 12.00 uur te Westhem, is overleden op 7 februari 1905 te Westhem. Obbe werd 2 jaar, 3 maanden en 24 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 2 oktober 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Hobma - Graafsma, huwelijk (Wymbritseradeel 30 aug 1820)

2)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Hobma - Graafsma, huwelijk (Wymbritseradeel 30 aug 1820)

3)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Meye Jans Hobma, overlijdensakte (Heeg 1 nov 1816)

4)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Froukjen Sjoukes, overlijdensakte (Wymbritseradeel 20 jan 1819)

5)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Trijntje Meyes Hobma, overlijdensakte (Workum 16 jan 1855)

6)  geboorte: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1856 H - Hobma - Monkelbaan, huwelijk (Gaasterland 7 mei 1856)

7)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Trijntje Meyes Hobma, overlijdensakte (Workum 16 jan 1855)

8)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Trijntje Meyes Hobma, overlijdensakte (Workum 16 jan 1855)

9)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Graafsma - Hobma, huwelijk (Wymbritseradeel 3 jun 1820)

10)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1833 ovl. - Hielke Folkerts Graafsma, overlijdensakte (Workum 21 dec 1833)

11)  geboorte: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1856 H - Hobma - Monkelbaan, huwelijk (Gaasterland 7 mei 1856)

12)  overlijden: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1856 H - Hobma - Monkelbaan, huwelijk (Gaasterland 7 mei 1856)

13)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Hobma - Graafsma, huwelijk (Wymbritseradeel 30 aug 1820)

14)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1890 ovl. - Agniet Graafsma, overlijdensakte (Wymbritseradeel 14 okt 1890)

15)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Lijsbeth Hobma, geboorteakte (Wymbritseradeel 9 jun 1821)

16)  aangifte geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Lijsbeth Hobma, geboorteakte (Wymbritseradeel 9 jun 1821)

17)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Vroukjen Hobma, geboorteakte (Wymbritseradeel 9 jun 1821)

18)  aangifte geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Vroukjen Hobma, geboorteakte (Wymbritseradeel 9 jun 1821)

19)  geboorte: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1856 H - Hobma - Monkelbaan, huwelijk (Gaasterland 7 mei 1856)

20)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Lijsbeth Hobma, geboorteakte (Wymbritseradeel 9 jun 1821)

21)  aangifte geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Lijsbeth Hobma, geboorteakte (Wymbritseradeel 9 jun 1821)

22)  Frids trouwt op 21 februari 1846 te Wonseradeel met Baukje.

23)  Baukje trouwt op 25 mei 1839 te Wonseradeel met Klaas.

24)  Klaas Romkes Hoeksma, zoon van Romke Klazes Hoeksma en Froukjen Johannes Woudboer. Klaas is geboren rond 1802.

25)  Baukje Riemers Huitema, dochter van Riemer Ruurds Huitema en Antje Boukes Kuipers. Baukje is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 2 december 1806 te Blauwhuis (doopgetuige was Tietje Baukis). Baukje was eerder gehuwd (1) met Klaas Romkes Hoeksma.

26)  geboorte: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1856 H - Hobma - Monkelbaan, huwelijk (Gaasterland 7 mei 1856)

27)  huwelijk: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1856 H - Hobma - Monkelbaan, huwelijk (Gaasterland 7 mei 1856)

28)  geboorte: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1856 H - Hobma - Monkelbaan, huwelijk (Gaasterland 7 mei 1856)

29)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1886 H - Grietje Jans Monkelbaan, overlijdensakte (Wymbritseradeel 7 aug 1886)

30)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1881 H - Bos - Hobma, huwelijk (Wymbritseradeel 14 mei 1881)

31)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1869 ovl. - Hiltje Folkerts Hobma, overlijdensakte (Wymbritseradeel 5 mei 1869)

32)  Uilkje trouwt op 14 mei 1870 te Wymbritseradeel met Pieter.

33)  Pieter Johannes Beersma, zoon van Pieter Douwes Beersma en Akke Pieters de Winter.

34)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1864 ovl. - Obbe Hobma, overlijdensakte (Wymbritseradeel 27 dec 1864)

35)  Annigjen trouwt op 28 mei 1870 te Wymbritseradeel met Jan.

36)  Jan van der Schuit, zoon van Johannes Sjoerds van der Schuit en Jenne Johannes van der Zee. Jan is geboren op 7 oktober 1823 te Greonterp, is overleden voor 28 februari 1909. Jan werd hoogstens 85 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

37)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Antje Roorda (24 mei 1917)

38)  begraven: eigen archief, bidprentje - Antje Roorda (24 mei 1917)

39)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Obe Hobma (10 jan 1946)

40)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Obe Hobma (10 jan 1946)

41)  begraven: eigen archief, bidprentje - Obe Hobma (10 jan 1946)

42)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Joukje van der Werf (14 apr 1950)

43)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Joukje van der Werf (14 apr 1950)

44)  begraven: eigen archief, bidprentje - Joukje van der Werf (14 apr 1950)

45)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1881 H - Bos - Hobma, huwelijk (Wymbritseradeel 14 mei 1881)

46)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1881 H - Bos - Hobma, huwelijk (Wymbritseradeel 14 mei 1881)

47)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1881 H - Bos - Hobma, huwelijk (Wymbritseradeel 14 mei 1881)

48)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1924 ovl. - Willebrordus Bos, overlijdensakte (Sneek 28 feb 1924)

49)  geboorte: Geld. Arch., Apeldoorn, burgelijke stand BS 1921 H - Bos - Waard, huwelijk (Apeldoorn 15 dec 1921)

50)  huwelijk: Geld. Arch., Apeldoorn, burgelijke stand BS 1921 H - Bos - Waard, huwelijk (Apeldoorn 15 dec 1921)

51)  geboorte: Geld. Arch., Apeldoorn, burgelijke stand BS 1921 H - Bos - Waard, huwelijk (Apeldoorn 15 dec 1921)

52)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1904 ovl. - Jantje Hobma, overlijdensakte (Wymbritseradeel 15 jan 1904)

53)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Tjitte Hepkes van der Zee (14 mrt 1901)

54)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Tjitte Hepkes van der Zee (14 mrt 1901)

55)  begraven: eigen archief, bidprentje - Tjitte Hepkes van der Zee (14 mrt 1901)

56)  Sietze trouwt op 30 mei 1908 te Wymbritseradeel met Agenes.

57)  Agenes Yntema, dochter van Hyltje Douwes Yntema en Marijke Veltman. Agenes is geboren op 26 april 1876 te Oosterzee, is overleden op 26 december 1932 te Westhem, is begraven te Blauwhuis. Agenes werd 56 jaar en 8 maanden.

58)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1898 G. - Folkert Hiemstra, geboorteakte (Wymbritseradeel 6 okt 1898)

59)  aangifte geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1898 G. - Folkert Hiemstra, geboorteakte (Wymbritseradeel 6 okt 1898)

60)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1897 H - Bergsma - Hobma, huwelijk (Leeuwarden 15 mei 1897)

61)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1938 ovl. - Jan Obma, overlijdensakte (Leeuwarden 27 apr 1938)

62)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1921 H - Hobma - Bruin, huwelijk (Bolsward 12 mei 1921)

63)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Baukje de Bruin (14 aug 1983)

64)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Baukje de Bruin (14 aug 1983)

65)  begraven: eigen archief, bidprentje - Baukje de Bruin (14 aug 1983)

66)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Wabe de Bruin (4 aug 1959)

67)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Wabe de Bruin (4 aug 1959)

68)  begraven: eigen archief, bidprentje - Wabe de Bruin (4 aug 1959)


Opmerkingen:
020E JO

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Ja Obes.