Parenteel van Jan Ennes van Boerum

Bijgewerkt op: 31 januari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - Hende, van den -: Parenteel van Jan Ennes van Boerum (030)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(tot 1816)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1752 en 1764. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Dokkum (7x).

I  Jan Ennes van Boerum, metselaar, wonende te Dokkum, is overleden voor 10 april 1816.

Jan trouwt (kerk) (Herv.) op 13 februari 1752 te Dokkum met Gertje Martens. Gertje, wonende te Dokkum, is overleden voor 10 april 1816.

Van Jan en Gertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Enne Jans van Boerum is Herv. gedoopt op 12 november 1752 te Dokkum, zie II-A.

2  Marten Jans van Boerum is geboren op 6 april 1755, is Herv. gedoopt te Dokkum.

3  Grietje Jans van Boerum is Herv. gedoopt op 6 april 1755 te Dokkum.

4  Marten Jans van Boerum is Herv. gedoopt op 25 maart 1756 te Dokkum, zie II-B.

5  Grietje Jans van Boerum is Herv. gedoopt op 20 januari 1763 te Dokkum.

6  Sijmen Jans van Boerum is Herv. gedoopt op 1 april 1764 te Dokkum, zie II-C.

7  Grietje Jans van Boerum is Herv. gedoopt op 1 april 1764 te Dokkum.


Generatie II

(van 1752 tot 1826)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1786 en 1804. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Dokkum (14x).

II-A  Enne Jans van Boerum, zoon van Jan Ennes van Boerum (I) en Gertje Martens, arbeider, wonende te Dokkum, is Herv. gedoopt op 12 november 1752 te Dokkum, is overleden op 10 april 1816 12.00 uur te Dokkum (Huis N. 183). Enne werd 63 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Enne gaat in ondertrouw (gerecht) op 16 mei 1785 te Dokkum, trouwt (kerk) (Herv.) op 16 mei 1785 te Dokkum op 32-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Grietje Christiaans Tijpels, dochter van Christiaan Tijpels. Grietje, wonende te Dokkum, is Herv. gedoopt op 19 november 1752 te Dokkum.

Van Enne en Grietje is een kind bekend:

1  Gettje Ennes van Burum is geboren op 14 juli 1786 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 23 juli 1786 te Dokkum (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder IJtje Pijtters (weduwe van Christ Tijpels)).

Enne gaat in ondertrouw (gerecht) op 13 november 1791 te Dokkum, trouwt (kerk) (Herv.) op 13 november 1791 te Dokkum op 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 27-jarige Sijke Jochems Dijkstra. Sijke, wonende te Dokkum, is geboren rond 1764, is overleden op 21 september 1807 te Dokkum. Sijke werd ongeveer 43 jaar.

Van Enne en Sijke zijn vijf kinderen bekend:

2  Jan Ennes van Boerum is geboren op 22 augustus 1792, is Herv. gedoopt op 2 september 1792 te Dokkum (doopgetuige was zijn tante Rebecca Aene (gehuwd met Marten Jans)).

3  Gertje Ennes van Boerum is geboren op 18 mei 1797, is Herv. gedoopt op 28 mei 1797 te Dokkum (doopgetuige was Ytje Pieters (weduwe van Christiaan Typels)), zie III-A.

4  Hiske Ennes van Boerum is geboren op 28 november 1793 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 4 december 1793 te Dokkum (doopgetuige was Elske Meinderts (gehuwd met Pijtter Jacobs)), zie III-B.

5  Jantje Jans van Boerum is geboren op 29 oktober 1799, is Herv. gedoopt op 17 november 1799 te Dokkum (doopgetuige was Getije Pieters).

6  Jan Jans van Boerum is geboren op 25 februari 1804, is Herv. gedoopt op 14 maart 1804 te Dokkum.

II-B  Marten Jans van Boerum, zoon van Jan Ennes van Boerum (I) en Gertje Martens, is Herv. gedoopt op 25 maart 1756 te Dokkum, is overleden voor 18 november 1826. Marten werd hoogstens 70 jaar, 7 maanden en 24 dagen.<1>

Marten trouwt (Herv.) op 2 oktober 1785 te Dokkum op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Rebecca Alberts Ainé. Rebecca is geboren in 1755, is overleden op 10 november 1826 te Dokkum. Rebecca werd 71 jaar.

Van Marten en Rebecca zijn vier kinderen bekend:

1  Fokeltje Martens van Boerum is geboren op 23 juli 1786, is Herv. gedoopt op 6 augustus 1786 te Dokkum.

2  Albert Martens Elzinga is geboren op 3 november 1787, is Herv. gedoopt op 25 november 1787 te Dokkum, zie III-C.

3  Jan Martens van Boerum is geboren op 8 december 1790, is Herv. gedoopt op 22 december 1790 te Dokkum.

4  Jan Martens van Boerum is geboren op 17 mei 1792, is Herv. gedoopt op 28 mei 1792 te Dokkum (doopgetuige was Yttje Fonk (weduwe van Christ Tijpels)).

II-C  Sijmen Jans van Boerum, zoon van Jan Ennes van Boerum (I) en Gertje Martens, timmermansknecht, wonende te Dokkum, is Herv. gedoopt op 1 april 1764 te Dokkum, is overleden op 16 april 1814 11.00 uur te Dokkum (Huis C. 206). Sijmen werd 50 jaar en 15 dagen.

Sijmen gaat in ondertrouw (gerecht) op 5 maart 1786 te Dokkum, trouwt (kerk) (Herv.) op 5 maart 1786 te Dokkum op 21-jarige leeftijd met Trijntje Jans. Trijntje, wonende te Dokkum.

Van Sijmen en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Jans Simons van Boerum is geboren op 13 november 1786 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 26 november 1786 te Dokkum (doopgetuige was zijn tante Rebecca Aene Gehuwd met Marten Jans).

2  Jan Simons van Boerum is geboren op 16 december 1787 te Dokkum, is gedoopt op 30 december 1787 te Dokkum (doopgetuige was zijn tante Rebecca Alberts Gehuwd met Marten Jans), zie III-D.

3  Gertje Simens van Boerum is geboren op 6 augustus 1791, is Herv. gedoopt op 14 augustus 1791 te Dokkum (doopgetuige was haar tante Rebecca Aene Gehuwd Met Marten Jans), is overleden op 30 augustus 1849 te Dokkum. Gertje werd 58 jaar en 24 dagen.

4  Ettje Simens van Boerum is geboren op 10 september 1794, is Herv. gedoopt op 24 september 1794 te Dokkum, zie III-E.


Generatie III

(van 1786 tot 1871)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1814 en 1832. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Dokkum (16x) en Rinsumageest.

III-A  Gertje Ennes van Boerum, dochter van Enne Jans van Boerum (II-A) en Sijke Jochems Dijkstra, zonder beroep, wonende te Dokkum, is geboren op 18 mei 1797, is Herv. gedoopt op 28 mei 1797 te Dokkum (doopgetuige was Ytje Pieters (weduwe van Christiaan Typels)), is overleden op 6 januari 1871 12.30 uur te Dokkum (Huis A134). Gertje werd 73 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<2>

Gertje trouwt op 11 mei 1823 te Dokkum op 25-jarige leeftijd met Geert van Dijk. Geert is overleden voor 6 januari 1871.<3>

Van Geert en Gertje is een kind bekend:

1  Gerrit Geerts van Dijk is geboren op 14 februari 1824 te Dokkum.

III-B  Hiske Ennes van Boerum, dochter van Enne Jans van Boerum (II-A) en Sijke Jochems Dijkstra, dienstmeid en arbeidster, wonende te Ried en te Dokkum, is geboren op 28 november 1793 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 4 december 1793 te Dokkum (doopgetuige was Elske Meinderts (gehuwd met Pijtter Jacobs)), is overleden op 25 april 1857 te Dokkum. Hiske werd 63 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Hiske trouwt op 4 juni 1818 te Franekeradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Sytse Foppes Ypey, zoon van Foppe Sijtses Ypey en Trijntje Alles Dijkstra. Sytse, timmerknecht, wonende te Boer, is geboren op 5 juli 1797 te Ried, is Herv. gedoopt op 16 juli 1797 te Ried, is overleden op 23 juni 1822 te Franeker. Sytse werd 24 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Hiske trouwt op 14 mei 1837 te Dokkum op 43-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Jochum Steenstra, zoon van Gerke Tjeerds en Marike Jochums. Jochum, arbeider en koopmansknecht, wonende te Dokkum, is geboren op 15 juli 1788 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 3 augustus 1788 te Dokkum.

Jochum was eerder gehuwd (1) met Antje Jacobs Seetsma.<4>

Van Hiske zijn drie kinderen bekend:

1  Sijke van Boerum is geboren op 24 augustus 1814, is overleden op 23 september 1814 te Franekeradeel. Sijke werd 30 dagen.

2  Sijke van Boerum is geboren op 18 december 1828 te Dokkum.

3  Jantje van Boerum is geboren op 3 februari 1832 te Dokkum.

III-C  Albert Martens Elzinga, zoon van Marten Jans van Boerum (II-B) en Rebecca Alberts Ainé, schoenmakersknecht en turfmeter, wonende te Dokkum, is geboren op 3 november 1787, is Herv. gedoopt op 25 november 1787 te Dokkum, is overleden op 16 november 1826 22.30 uur te Dokkum (Huis C103). Albert werd 39 jaar en 13 dagen.<5>

Van Albert Martens zijn (nog) geen gegevens van de naamsaanname in 1811 gevonden.

Albert trouwt (Herv.) op 9 september 1810 te Dokkum op 22-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Luukje Christiaans Plieger. Luukje is geboren in 1784, is overleden op 17 december 1814 te Dokkum. Luukje werd 30 jaar.

Albert trouwt op 28 mei 1815 te Dokkum op 27-jarige leeftijd (2) met Klaaske Pieters Dijkstra. Klaaske, arbeider en werkster, wonende te Dokkum, is geboren te Dokkum.

Van Albert en Klaaske zijn vijf kinderen bekend:

1  Marten Alberts Elsinga is geboren op 17 mei 1816 20.00 uur te Dokkum, zie IV-A.<6>

2  Tjeerd Alberts Elzinga is geboren op 25 april 1818 te Rinsumageest, zie IV-B.

3  Pieter Alberts Elzinga is geboren op 1 juli 1820 te Dokkum, zie IV-C.

4  Grietje Alberts Elzinga is geboren op 23 januari 1823 te Dokkum, is overleden op 19 maart 1824 te Dokkum. Grietje werd 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.

5  Jan Alberts Elzinga is geboren op 17 mei 1825 te Dokkum, zie IV-D.

III-D  Jan Simons van Boerum, zoon van Sijmen Jans van Boerum (II-C) en Trijntje Jans, timmerman en doodgraver, wonende te Dokkum, is geboren op 16 december 1787 te Dokkum, is gedoopt op 30 december 1787 te Dokkum (doopgetuige was zijn tante Rebecca Alberts Gehuwd met Marten Jans), is overleden op 28 december 1870 05.00 uur te Dokkum (Huis C. 188). Jan werd 83 jaar en 12 dagen.

Jan was gehuwd met Antje Jacobs Heslinga. Antje is overleden voor 28 december 1870.

Van Jan en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Sjoerd Jans van Boerum is geboren op 1 mei 1815 te Dokkum.

2  Trijntje Jans van Boerum is geboren op 28 november 1817 te Dokkum, is jong overleden op 11 december 1824 te Dokkum. Trijntje werd 7 jaar en 13 dagen.<7>

3  Sjoerdje Jans van Boerum is geboren op 17 december 1820 te Dokkum.

4  Jacob Jans van Boerum is geboren op 3 juli 1823 te Dokkum.

5  Trijntje Jans van Boerum is geboren op 13 december 1825 te Dokkum, zie IV-E.

6  Trijntje Jans van Boerum is geboren op 13 december 1825 te Dokkum.

7  Gerrit Jans van Boerum is geboren op 5 mei 1829 te Dokkum.

8  Gertje Jans van Boerum is geboren op 29 juli 1832 te Dokkum.

III-E  Ettje Simens van Boerum, dochter van Sijmen Jans van Boerum (II-C) en Trijntje Jans, is geboren op 10 september 1794, is Herv. gedoopt op 24 september 1794 te Dokkum, is ongehuwd overleden op 24 maart 1828 te Dokkum. Ettje werd 33 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Ettje had een relatie met Kornelis Edsers Dijkstra.

Van Kornelis en Ettje is een natuurlijk kind bekend:

1  Elske Kornelis Dijkstra is geboren op 28 april 1825 te Dokkum.


Generatie IV

(van 1814 tot 1898)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 27 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1840 en 1866. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Dokkum (27x) en Sneek (6x).

IV-A  Marten Alberts Elsinga, zoon van Albert Martens Elzinga (III-C) en Klaaske Pieters Dijkstra, arbeider, wonende te Dokkum, is geboren op 17 mei 1816 20.00 uur te Dokkum, is overleden voor 19 november 1887. Marten werd hoogstens 71 jaar, 6 maanden en 2 dagen.<8,9>

Marten trouwt op 19 mei 1839 te Dokkum op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Marijke Jans Visser, dochter van Jan Willems Visser en Antje Karstens Kleisma. Marijke, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Dokkum, is geboren op 13 april 1820 09.00 uur te Dokkum, is overleden voor 19 november 1887. Marijke werd hoogstens 67 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<10..12>

Van Marten en Marijke zijn negen kinderen bekend:

1  Albert Elsinga, arbeider, wonende te Dokkum, is geboren op 20 mei 1840 te Dokkum, is overleden op 19 december 1877 te Dokkum. Albert werd 37 jaar, 6 maanden en 29 dagen.<13>

Albert trouwt op 2 oktober 1869 te Dokkum op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Lijte Holwerda, dochter van Sijtze Baukes Holwerda en Sjoukje Tjeerds Visser. Lijte, dienstmeid, wonende te Oostrum, is geboren op 28 februari 1845 te Paesens, is overleden voor 24 mei 1922. Lijte werd hoogstens 77 jaar, 2 maanden en 26 dagen.<14>

2  Antje Martens Elsinga is geboren op 8 maart 1842 te Dokkum.

Antje trouwt op 14 november 1869 te Dokkum op 27-jarige leeftijd met de 38-jarige Koert Pieters Nijland, zoon van Pieter Koerts Nijland en Grietje Hilberts Bos. Koert is geboren op 28 december 1830 te Dokkum.

Koert was eerder gehuwd (1) met Hinderica Jeltema.<15>

3  Grietje Martens Elzinga is geboren op 4 oktober 1844 te Dokkum.

4  Jantje Martens Elzinga is geboren op 26 juli 1847 te Dokkum.

5  Klaaske Martens Elzinga is geboren op 11 april 1850 te Dokkum.

6  Willem Martens Elzinga is geboren op 12 oktober 1852 te Dokkum.

7  Willemke Martens Elzinga is geboren op 31 maart 1854 te Dokkum.

8  Lieuwkje Martens Elzinga, dienstbode, wonende te Leeuwarden, is geboren op 1 december 1857 te Dokkum, is overleden op 20 januari 1949 te Leeuwarden. Lieuwkje werd 91 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Lieuwkje trouwt op 19 november 1887 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Anske van der Poel, zoon van Auke van der Poel en Tietje Annes Kooistra. Anske, bediende, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1862, is overleden op 4 december 1944. Anske werd ongeveer 82 jaar.<16,17>

9  Marijke Martens Elzinga is geboren op 27 maart 1860 te Dokkum.

IV-B  Tjeerd Alberts Elzinga, zoon van Albert Martens Elzinga (III-C) en Klaaske Pieters Dijkstra, winkelier, wonende te Dokkum, is geboren op 25 april 1818 te Rinsumageest, is overleden op 2 september 1850 te Dokkum. Tjeerd werd 32 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Tjeerd trouwt op 23 mei 1841 te Dokkum op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Geertruida Johannes Zeilmaker, dochter van Johannes Eeltjes Zeilmaker en Albertje Jeppes Haanstra. Geertruida, wonende te Dokkum, is geboren op 7 april 1820 te Dokkum, is overleden op 8 februari 1862 te Dokkum. Geertruida werd 41 jaar, 10 maanden en 1 dag.<18>

Geertruida was later gehuwd (2) met Renze Wates Dijkstra.<19>

Van Tjeerd en Geertruida zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes Elzinga is geboren op 4 mei 1842 te Dokkum, is overleden op 19 mei 1887 te Dokkum. Johannes werd 45 jaar en 15 dagen.

Johannes trouwt op 24 november 1867 te Dokkum op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Detmers. Grietje is geboren in 1842, is overleden op 20 maart 1917 te Oostdongeradeel. Grietje werd 75 jaar.

2  Albert Tjeerds Elzinga is geboren op 28 maart 1844 te Dokkum.

3  Albertje Tjeerds Elzinga is geboren op 30 april 1845 te Dokkum, is overleden op 23 januari 1924 te Leeuwarderadeel. Albertje werd 78 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

4  Klaaske Tjeerds Elsinga is geboren op 10 januari 1847 te Dokkum.

Klaaske trouwt op 16 juni 1870 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Sipke Klazes Jongsma, zoon van Klaas Douwes Jongsma en Tjietske Pieters Prins. Sipke, slager, wonende te Dokkum, is geboren op 18 oktober 1845 te Dokkum.<20>

5  Abe Elzinga is geboren op 12 maart 1849 te Dokkum, is overleden op 19 januari 1943 te Amsterdam. Abe werd 93 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Abe trouwt op 17 mei 1874 te Dokkum op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jeltje Bloemsma, dochter van Berend Bloemsma en Sytske Zijlstra. Jeltje is geboren op 11 oktober 1850 te Dokkum, is overleden op 22 december 1932 te Woerden. Jeltje werd 82 jaar, 2 maanden en 11 dagen.<21>

IV-C  Pieter Alberts Elzinga, zoon van Albert Martens Elzinga (III-C) en Klaaske Pieters Dijkstra, wonende te Dokkum, is geboren op 1 juli 1820 te Dokkum, is overleden voor 8 december 1898. Pieter werd hoogstens 78 jaar, 5 maanden en 7 dagen.<22>

Pieter trouwt op 23 mei 1847 te Dokkum op 26-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 21-jarige Trijntje Jans van Boerum, zie IV-E.

Van Pieter en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Albert Pieters Elzinga is geboren op 19 februari 1848 te Dokkum.

2  Jan Pieters Elzinga, fabriekswerker, wonende te Oostrum, is geboren op 26 augustus 1849 te Dokkum, is overleden op 6 februari 1922 te Aalsum - Frl., is begraven te Aalsum - Frl.. Jan werd 72 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Jan trouwt op 13 oktober 1872 te Dokkum op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Eelkje Pekelsma, dochter van Wouter Pekelsma en Sjoukje Boomsma. Eelkje, zonder beroep, wonende te Oostrum, is geboren op 24 augustus 1846 te Dokkum (bij huwelijk ouders erkend), is overleden op 14 februari 1931 te Driesum, is begraven te Aalsum - Frl.. Eelkje werd 84 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

3  Simen Pieters Elzinga, pannenbakkersknecht, wonende te Altenessen - Dld., is geboren op 22 april 1851 te Dokkum, is overleden op 19 januari 1904 te Altenessen - Dld.. Simen werd 52 jaar, 8 maanden en 28 dagen.<23>

Simen trouwt op 24 mei 1874 te Dokkum op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltje Brouwer, dochter van Johannes Willems Brouwer en Aukje Wijnands. Aaltje, wonende te Muntendam, is geboren op 22 april 1851 te Dokkum, is overleden op 29 april 1932 te Muntendam. Aaltje werd 81 jaar en 7 dagen.

4  Klaaske Pieters Elzinga is geboren op 2 februari 1853 te Dokkum.

5  Antje Pieters Elzinga is geboren op 12 oktober 1855 te Dokkum.

6  Albert Pieters Elzinga is geboren op 28 februari 1857 te Dokkum.

IV-D  Jan Alberts Elzinga, zoon van Albert Martens Elzinga (III-C) en Klaaske Pieters Dijkstra, pottenbakkersleerling, wonende te Dokkum, is geboren op 17 mei 1825 te Dokkum, is overleden op 11 december 1866 te Sneek. Jan werd 41 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Jan trouwt op 19 mei 1850 te Dokkum op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertje van der Veer, dochter van Ype Peters van der Veer en Grietje Dirks Boersma. Geertje is geboren op 9 oktober 1822 te Dokkum, is overleden op 2 juli 1868 te Sneek. Geertje werd 45 jaar, 8 maanden en 23 dagen.<24,25>

Van Jan en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Klaaske Elsinga is geboren op 15 maart 1851 te Sneek.

2  Albert Elzinga is geboren op 23 juni 1852 te Sneek, is overleden op 21 december 1939 te Sneek, is begraven te Sneek. Albert werd 87 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Albert trouwt op 16 juli 1876 te Sneek op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Liskje Weidijk. Liskje, huishoudster, is geboren op 22 september 1855 te Sneek, is overleden op 3 november 1932 te Sneek, is begraven te Sneek. Liskje werd 77 jaar, 1 maand en 12 dagen.

3  Grietje Elsinga, zonder beroep, wonende te Apeldoorn en te Sneek, is geboren op 9 september 1854 te Sneek, is overleden op 17 december 1920 05.00 uur te Sneek. Grietje werd 66 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Grietje trouwt op 2 juni 1878 te Sneek op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Lambertus Giliam, zoon van Thomas Giliam en Aagje Bakker. Lambertus, klerk, is geboren op 7 juni 1854 te Sneek, is overleden op 20 juli 1902 te Sneek. Lambertus werd 48 jaar, 1 maand en 13 dagen.

4  Ype Elzinga is geboren op 23 april 1857 te Sneek.

5  Klaaske Elsinga is geboren op 10 mei 1860 te Sneek.

Klaaske trouwt op 24 juli 1889 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd met Christiaan Frederik Eibink, zoon van Jan Nelis Eibink en Fenna Kolk.

6  Jan Elzinga, wonende te Sneek, is geboren op 11 januari 1863 te Dokkum.

Jan trouwt op 24 mei 1902 te Sneek op 39-jarige leeftijd met de 38-jarige Frederika Buikstra, dochter van Jan Buikstra en Maartje Meijrink. Frederika, wonende te Sneek (Bothniakade 5) en te Sneek, is geboren op 15 april 1864 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 16 juni 1951 te Sneek (Bothniakade 5). Frederika werd 87 jaar, 2 maanden en 1 dag.

7  Martha Elzinga is geboren op 27 november 1866 te Sneek.

IV-E  Trijntje Jans van Boerum, dochter van Jan Simons van Boerum (III-D) en Antje Jacobs Heslinga, naaister en zonder beroep, wonende te Dokkum, is geboren op 13 december 1825 te Dokkum, is overleden op 7 december 1898 23.30 uur te Dokkum (Huis C162). Trijntje werd 72 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<26>

Trijntje trouwt op 23 mei 1847 te Dokkum op 21-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 26-jarige Pieter Alberts Elzinga, zie IV-C.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 31 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Albert Martens Elzinga, overlijdensakte (Dokkum 18 nov 1826)

2)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1871 ovl. - Geltje van Boerum, overlijdensakte (Dokkum 6 jan 1871)

3)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1871 ovl. - Geltje van Boerum, overlijdensakte (Dokkum 6 jan 1871)

4)  Antje Jacobs Seetsma. Antje, arbeidster, wonende te Dokkum, is overleden op 22 juni 1833 23.00 uur te Dokkum (Huis A 72).

5)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Albert Martens Elzinga, overlijdensakte (Dokkum 18 nov 1826)

6)  geboorte: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1839 H - Elsinga - Visser, huwelijk (Dokkum 19 mei 1839)

7)  jong overleden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Trijntje van Boerum, overlijdensakte (Dokkum 11 dec 1824)

8)  geboorte: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1839 H - Elsinga - Visser, huwelijk (Dokkum 19 mei 1839)

9)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1887 H - Elzinga - Poel, huwelijk (Leeuwarden 19 nov 1887)

10)  huwelijk: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1839 H - Elsinga - Visser, huwelijk (Dokkum 19 mei 1839)

11)  geboorte: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1839 H - Elsinga - Visser, huwelijk (Dokkum 19 mei 1839)

12)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1887 H - Elzinga - Poel, huwelijk (Leeuwarden 19 nov 1887)

13)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1901 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Barradeel 23 mrt 1901)

14)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1922 H - Elsinga - Wiersma, huwelijksakte (Wonseradeel 24 mei 1922)

15)  Hinderica Jeltema, dochter van Jelte Hendriks Jeltema en Antje Lubberts van der Hoek. Hinderica is geboren in 1833, is overleden op 3 juni 1863 te Dokkum. Hinderica werd 30 jaar.

16)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1887 H - Elzinga - Poel, huwelijk (Leeuwarden 19 nov 1887)

17)  geboorte: Jacob Elsinga, persoonslijst (21 jan 2011)

18)  huwelijk: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1841 H - Elzinga - Zeilmaker, huwelijk (Dokkum 23 mei 1841)

19)  Geertruida trouwt op 30 oktober 1852 te Dokkum met Renze.

20)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1870 H - Jongsma - Elsinga, huwelijk (Dantumadeel 16 jun 1870)

21)  geboorte: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1850 G. - Jeltje Bloemsma, geboorteakte (Dokkum 14 okt 1850)

22)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1898 ovl. - Trijntje van Boerum, overlijdensakte (Dokkum 8 dec 1898)

23)  overlijden: Gron. Arch., Veendam, burgelijke stand BS 1913 H - Boer - Elsinga, huwelijk (Veendam 29 nov 1913)

24)  huwelijk: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Veer, huwelijk (Dokkum 19 mei 1850)

25)  geboorte: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Veer, huwelijk (Dokkum 19 mei 1850)

26)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1898 ovl. - Trijntje van Boerum, overlijdensakte (Dokkum 8 dec 1898)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - Hende, van den -: Parenteel van Jan Ennes van Boerum (030)
- of in het Register van familienamen

030