Parenteel van Evert Eizes Elzinga

 

Bijgewerkt op: 30 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen familienaam Elzinga:
Parenteel van Evert Eizes Elzinga.


Generatie I

(van 1781 tot 1817)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1810 en 1816. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (4x).

I  Evert Eizes Elzinga, schoenmaker en schoenmakersknecht, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1781, is overleden op 21 maart 1817 22.00 uur te Leeuwarden (Huis A. 27). Evert werd ongeveer 36 jaar.<1,2>

Evert trouwt (gerecht) op 21 mei 1809 te Leeuwarden op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Catharina Barteles, dochter van Bart Fokkes en Grietje Andries. Catharina, arbeidster, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1787 te Dokkum, is overleden op 26 september 1859 11.00 uur te Leeuwarden. Catharina werd ongeveer 72 jaar.<3,4>

Van Evert en Catharina zijn vier kinderen bekend:

1  Bartele Everts Elzinga is geboren op 16 februari 1810 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 18 maart 1810 te Leeuwarden, zie II-A.<5,6>

2  Eise Everts Elzinga is geboren op 27 februari 1812 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 18 maart 1812 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk), zie II-B.<7>

3  Fokke Everts Elzinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 25 september 1814 te Leeuwarden, is overleden op 20 oktober 1814 06.00 uur te Leeuwarden (Huis N 236). Fokke werd 25 dagen.<8>

4  Fokke Everts Elsinga is geboren op 8 juli 1816 te Leeuwarden, is overleden op 13 december 1817 te Leeuwarden. Fokke werd 1 jaar, 5 maanden en 5 dagen.<9>


Generatie II

(van 1810 tot 1883)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 6 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1842 en 1853. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (6x).

II-A  Bartele Everts Elzinga, zoon van Evert Eizes Elzinga (I) en Catharina Barteles, arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 16 februari 1810 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 18 maart 1810 te Leeuwarden, is overleden op 30 januari 1861 te Ommerschans. Bartele werd 50 jaar, 11 maanden en 14 dagen.<10,11>

Bartele trouwt op 23 mei 1841 te Leeuwarden op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Jans Kleinstra, dochter van Jan Hendriks Kleinstra en Antje Aukes Feenstra. Grietje, wonende te Leeuwarden, is geboren op 21 juni 1811 te Surhuisterveen, is Herv. gedoopt op 14 juli 1811 te Surhuisterveen, is overleden op 15 oktober 1859 te Leeuwarden. Grietje werd 48 jaar, 3 maanden en 24 dagen.<12..14>

Van Bartele en Grietje is een kind bekend:

1  Catharina Elzinga is geboren op 20 april 1844 te Leeuwarden, is overleden op 14 oktober 1859 te Leeuwarden. Catharina werd 15 jaar, 5 maanden en 24 dagen.<15>

II-B  Eise Everts Elzinga, zoon van Evert Eizes Elzinga (I) en Catharina Barteles, verwersknecht en verver, wonende te Leeuwarden, is geboren op 27 februari 1812 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 18 maart 1812 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk), is overleden op 30 november 1883 te Leeuwarden. Eise werd 71 jaar, 9 maanden en 3 dagen.<16>

Eise trouwt op 12 juni 1842 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Trijntje Gosses Miedema, dochter van Gosse Sijes Miedema en Trijntje Lubbes van de Woude. Trijntje, wonende te Leeuwarden, is geboren op 2 november 1813 te Leeuwarden, is overleden op 24 juli 1867 te Leeuwarden. Trijntje werd 53 jaar, 8 maanden en 22 dagen.<17,18>

Van Eise en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Evert Elzinga is geboren op 2 augustus 1842 te Leeuwarden, is overleden op 17 augustus 1842 te Leeuwarden. Evert werd 15 dagen.

2  Catharina Elzinga is geboren op 4 november 1844 te Leeuwarden, is overleden op 20 mei 1848 te Leeuwarden. Catharina werd 3 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

3  Gosse Elzinga is geboren op 8 juni 1846 te Leeuwarden, zie III.

4  Trijntje Elzinga is geboren op 18 februari 1850 te Leeuwarden, is overleden op 6 maart 1853 07.00 uur te Leeuwarden, is als overleden aangegeven op 7 maart 1853 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren Thomas Schafraad en haar vader Eise Elzinga (zie II-B)). Trijntje werd 3 jaar en 16 dagen.<19,20>

5  Bartele Elzinga, arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 2 augustus 1853 te Leeuwarden, is overleden op 19 januari 1874 18.00 uur te Leeuwarden, is als overleden aangegeven op 20 januari 1874 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren zijn broer Gosse Elzinga (zie III) en zijn vader Eise Elzinga (zie II-B)). Bartele werd 20 jaar, 5 maanden en 17 dagen.<21,22>


Generatie III

(van 1842 tot 1889)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1871 en 1885. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (6x).

III  Gosse Elzinga, zoon van Eise Everts Elzinga (II-B) en Trijntje Gosses Miedema, arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 8 juni 1846 te Leeuwarden, is overleden op 23 januari 1889 te Leeuwarden. Gosse werd 42 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Gosse trouwt op 5 november 1871 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Christina Steerenberg, dochter van Geert Steerenberg en Jacoba Siegers. Christina, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 13 januari 1843 te Leeuwarden, is overleden op 14 april 1926 te Leeuwarderadeel. Christina werd 83 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Van Gosse en Christina zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Elzinga is geboren op 15 november 1871 te Leeuwarden, is overleden op 10 december 1899 te Leeuwarden. Trijntje werd 28 jaar en 25 dagen.

Trijntje trouwt op 8 mei 1896 te Leeuwarden op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Slof, zoon van Jan Willems Slof en Eelkje Groothelm. Johannes is geboren op 25 februari 1865 te Leeuwarden.

2  Jacobus Elzinga, bakkersknecht, wonende te Leeuwarden, is geboren op 1 juli 1873 te Leeuwarden, is overleden op 15 mei 1940 te Leeuwarden. Jacobus werd 66 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Jacobus trouwt op 27 april 1895 te Leeuwarden op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Attje van der Meulen, dochter van Wijbe Jans van der Meulen en Aaltje Wiegers Klaren. Attje, zonder beroep, wonende te Warga, is geboren op 7 mei 1876 te Warga.

3  Bauke Elzinga is geboren op 9 juni 1875 te Leeuwarden.

4  Eise Elzinga, broodbakker, wonende te Leeuwarden, is geboren op 16 juni 1877 te Leeuwarden.

Eise trouwt op 11 mei 1907 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met Zijtske van der Vlerk, dochter van Johannes van der Vlerk en Geertruida Boerma. Zijtske, dienstbode, wonende te Leeuwarden, is geboren te Leeuwarden.<23>

5  Bartele Elzinga is geboren op 2 juni 1879 te Leeuwarden.

6  Johanna Elzinga, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 1 februari 1885 te Leeuwarden, is overleden op 13 september 1959 te Leeuwarden, is begraven op 16 september 1959 te Huizum. Johanna werd 74 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Johanna trouwt op 18 november 1908 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Fokke Bakker, zoon van Teije Bakker en Elizabeth Booijenga. Fokke, broodbakker, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 oktober 1879 te Heeg.<24>

Fokke was eerder gehuwd (1) met Eelkje Wiersma.<25,26>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 30 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Evert Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 22 mrt 1817)

2)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Evert Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 22 mrt 1817)

3)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1908 H - Bakker - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 18 nov 1908)

4)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BD 1859 ovl. - Catharina Barts, overlijdensakte (Leeuwarden 27 sep 1859)

5)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1841 H - Elzinga - Kleinstra, huwelijk (Leeuwarden 23 mei 1841)

6)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1841 H - Elzinga - Kleinstra, huwelijk (Leeuwarden 23 mei 1841)

7)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1842 H - Elzinga - Miedema, huwelijk (Leeuwarden 12 jun 1842)

8)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Fokke Everts Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 21 okt 1814)

9)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1816 G. - Fokke Elsinga, geboorteakte (Leeuwarden 9 jul 1816)

10)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1841 H - Elzinga - Kleinstra, huwelijk (Leeuwarden 23 mei 1841)

11)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1841 H - Elzinga - Kleinstra, huwelijk (Leeuwarden 23 mei 1841)

12)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1841 H - Elzinga - Kleinstra, huwelijk (Leeuwarden 23 mei 1841)

13)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1841 H - Elzinga - Kleinstra, huwelijk (Leeuwarden 23 mei 1841)

14)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1841 H - Elzinga - Kleinstra, huwelijk (Leeuwarden 23 mei 1841)

15)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1859 H - Catharina Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 14 okt 1859)

16)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1842 H - Elzinga - Miedema, huwelijk (Leeuwarden 12 jun 1842)

17)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1842 H - Elzinga - Miedema, huwelijk (Leeuwarden 12 jun 1842)

18)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1842 H - Elzinga - Miedema, huwelijk (Leeuwarden 12 jun 1842)

19)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1853 ovl. - Trijntje Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 7 mrt 1853)

20)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1853 ovl. - Trijntje Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 7 mrt 1853)

21)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1874 ovl. - Bartele Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 20 jan 1874)

22)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1874 ovl. - Bartele Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 20 jan 1874)

23)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1907 H. - Elzinga - Vlerk, huwelijk (Leeuwarden 11 mei 1907)

24)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1908 H - Bakker - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 18 nov 1908)

25)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1908 H - Bakker - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 18 nov 1908)

26)  Eelkje Wiersma. Eelkje is overleden voor 18 november 1908.


Opmerkingen:
031

Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen familienaam Elzinga:
Parenteel van Evert Eizes Elzinga.