Parenteel van Marten Willems

 

Bijgewerkt op: 2 februari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen:
Parenteel van Marten Willems.


Generatie I

(tot 1796)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1786 en 1791. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Winsum - Frl. (2x).

I  Marten Willems, wonende te Winsum - Frl., is overleden op 10 maart 1796 te Winsum - Frl..<1>

Marten trouwt (Herv.) op 18 juli 1784 te Winsum - Frl. met Johantje Johannes. Johantje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Huins, te Baard en te Britswerd, is overleden op 5 december 1824 20.00 uur te Baard (Huis 33).<2>

Van Marten en Johantje zijn twee kinderen bekend:

1  Pietje Martens Elzinga is geboren in 1786 te Winsum - Frl. (akte van bekendheid), zie II-A.<3>

2  Johannes Martens Elsinga is geboren op 8 september 1791 te Winsum - Frl., zie II-B.<4>


Generatie II

(van 1786 tot 1854)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1815 en 1830. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Britswerd (5x), Huins (4x) en Baarderadeel (4x).

II-A  Pietje Martens Elzinga, dochter van Marten Willems (I) en Johantje Johannes, arbeidster en zonder beroep, wonende te Britswerd, is geboren in 1786 te Winsum - Frl. (akte van bekendheid), is overleden op 3 november 1854 11.00 uur te Britswerd (Huis 21). Pietje werd 68 jaar.<5,6>

Pietje trouwt op 11 september 1819 te Baarderadeel op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Tjalling Yves Visser, zoon van Yve Visser en Jeltje Rinzes. Tjalling, visser, wonende te Britswerd, is geboren in 1785 te Britswerd (akte van bekendheid), is overleden op 31 januari 1848 te Baarderadeel. Tjalling werd 63 jaar.<7,8>

Van Tjalling en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  Iede Tjallings Visser is geboren op 16 januari 1815 te Britswerd (gewettigd bij huwelijk ouders op 11 september 1819), is overleden op 16 april 1872 te Baarderadeel. Iede werd 57 jaar en 3 maanden.<9>

Iede trouwt op 20 mei 1843 te Baarderadeel op 28-jarige leeftijd met Wytske Heerkes Walinga, dochter van Heerke Walings Walinga en Hinke Okkes.

2  Johantie Tjallings Visser is geboren op 20 januari 1817 te Britswerd (gewettigd bij huwelijk ouders op 11 september 1819).<10>

3  Jeltje Tjallings Visser is geboren op 27 juni 1819 te Britswerd (gewettigd bij huwelijk ouders op 11 september 1819).<11>

Jeltje trouwt op 13 mei 1850 te Hennaarderadeel op 30-jarige leeftijd met Harmen Folkerts Bakker, zoon van Folkert Annes Bakker en Nieske Harmens Beista.

4  Rinske Tjallings Visser is geboren op 26 maart 1822 te Baarderadeel, is overleden op 7 januari 1830 te Baarderadeel. Rinske werd 7 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

5  Iefke Tjallings Visser, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Britswerd, is geboren op 22 september 1824 te Britswerd, is overleden op 3 januari 1884 te Baarderadeel. Iefke werd 59 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Iefke trouwt op 25 april 1855 te Baarderadeel op 30-jarige leeftijd (1) met Jorrit Watzes van der Ploeg, zoon van Watze Aukes van der Ploeg en Trijntje Jorrits Hiemstra. Jorrit, boerenknecht, wonende te Britswerd, is geboren te Lutkewierum, is overleden voor 14 december 1861.<12,13> Iefke trouwt op 14 december 1861 te Baarderadeel op 37-jarige leeftijd (2) met Auke Watzes van der Ploeg, zoon van Watze Aukes van der Ploeg en Trijntje Jorrits Hiemstra. Auke, arbeider, wonende te Wieuwerd.<14>

Auke was eerder gehuwd (1) met Johantje Sijbrens Piersma.<15,16>

6  Marten Tjallings Visser is geboren op 17 augustus 1828 te Britswerd, zie III-A.

II-B  Johannes Martens Elsinga, zoon van Marten Willems (I) en Johantje Johannes, boerenknecht, wonende te Huins en te Baard, is geboren op 8 september 1791 te Winsum - Frl., is overleden op 22 september 1843 te Baarderadeel. Johannes werd 52 jaar en 14 dagen.<17>

Johannes trouwt op 4 mei 1816 te Bozum (huwelijksgetuigen waren Bouke Rintjen Buringe, Jan Eises Eisma, Pieter Folkert Meilema en Harnd Elsinga) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertje Anes Dijkstra, dochter van Ane Jans en Aaltje Pals. Geertje, boerenmeid, wonende te Huins en te Winsum - Frl., is geboren op 12 mei 1788 te Bozum, is Herv. gedoopt op 23 maart 1794 te Beers, is overleden voor 30 januari 1853. Geertje werd hoogstens 64 jaar, 8 maanden en 18 dagen.<18..20>

Van Johannes en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Marten Johannes Elzinga is geboren op 8 augustus 1816 te Huins.

Marten trouwt op 29 september 1848 te Leeuwarderadeel op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Jeltje Klazes van der Woude, dochter van Klaas Jans van der Woude en Aukje Wiegers Grafstra. Jeltje is geboren op 1 september 1816 te Hallum - Frl..

2  Aaltje Johannes Elzinga, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 12 november 1818 te Huins, is overleden op 23 december 1891 te Franeker (Wijk TO 230). Aaltje werd 73 jaar, 1 maand en 11 dagen.<21,22>

Aaltje trouwt op 10 februari 1856 te Leeuwarden op 37-jarige leeftijd met de 46-jarige Rinse Oedses Toonstra, zoon van Oeds Klaases Toonstra en Geeske Jacobs Tamminga. Rinse, wonende te Franeker, is geboren op 4 april 1809 te Peins, is Herv. gedoopt op 11 mei 1809 te Peins, is overleden op 22 juni 1892 05.00 uur te Franeker (Wijk FO 234). Rinse werd 83 jaar, 2 maanden en 18 dagen.<23..25>

Rinse was eerder gehuwd (1) met Martijntje Douwes Brok.<26..28>

3  Ane Johannes Elzinga is geboren op 6 december 1820 te Huins, zie III-B.

4  Johantje Johannes Elzinga is geboren op 14 november 1822 te Huins, zie III-C.

5  Klaaske Johannes Elsinga is geboren op 17 april 1825 te Baarderadeel.

6  Pietje Johannes Elzinga is geboren op 9 december 1827 te Baarderadeel, zie III-D.

7  Pals Johannes Elzinga is geboren op 9 december 1830 te Baarderadeel.


Generatie III

(van 1815 tot 1891)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1853 en 1869. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (8x), Harlingen (2x), Oosterlittens en Almenum.

III-A  Marten Tjallings Visser, zoon van Tjalling Yves Visser en Pietje Martens Elzinga (II-A), boerenknecht, wonende te Hartwerd en te Britswerd, is geboren op 17 augustus 1828 te Britswerd, is overleden op 12 augustus 1867 te Franeker. Marten werd 38 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Marten trouwt op 18 oktober 1856 te Hennaarderadeel op 28-jarige leeftijd met Klaaske Sybes Hiemstra, dochter van Sybe Hyltjes Hiemstra en Hinke Douwes Lubbronk. Klaaske, dienstmeid, wonende te Hidaard.<29>

Van Marten en Klaaske is een kind bekend:

1  Pietje Martens Visser is geboren op 1 maart 1860 te Oosterlittens, zie IV-A.

III-B  Ane Johannes Elzinga, zoon van Johannes Martens Elsinga (II-B) en Geertje Anes Dijkstra, pannenbakker en morgenwekker, wonende te Leeuwarden en te Harlingen, is geboren op 6 december 1820 te Huins, is overleden op 21 november 1882 15.00 uur te Harlingen (Wijk G). Ane werd 61 jaar, 11 maanden en 15 dagen.<30>

Ane trouwt op 30 januari 1853 te Leeuwarden op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Roelofje Johanna van der Miesen, dochter van Petrus van der Miesen en Maria Hobeen. Roelofje, zonder beroep, wonende te Harlingen, is geboren rond 1821 te Irnsum, is overleden op 9 oktober 1899 01.00 uur te Harlingen (Wijk G). Roelofje werd ongeveer 78 jaar.<31,32>

Roelofje was later gehuwd (2) met Gerhardus van Raan.<33..37>

Van Ane en Roelofje zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Elzinga is geboren op 15 november 1853 te Leeuwarden.

2  Marinus Elzinga is geboren op 21 januari 1857 te Harlingen.

3  Johannes Elsinga is geboren op 20 september 1859 te Almenum.

4  Johannes Elsinga is geboren op 13 september 1861 te Harlingen, zie IV-B.

III-C  Johantje Johannes Elzinga, dochter van Johannes Martens Elsinga (II-B) en Geertje Anes Dijkstra, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 14 november 1822 te Huins.

Johantje trouwt op 20 juni 1858 te Leeuwarden op 35-jarige leeftijd met de 48-jarige Jan Michiels Zondervan, zoon van Michiel Sijbrens Zondervan en Rinske Jans. Jan, arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 2 oktober 1809 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 1 november 1809 te Leeuwarden.<38..40>

Jan was eerder gehuwd (1) met Adriana van Otten.<41,42>

Van Jan en Johantje zijn twee kinderen bekend:

1  Geertje Zondervan is geboren op 28 februari 1859 te Leeuwarden.

2  Johannes Zondervan is geboren op 3 februari 1863 te Leeuwarden, is overleden op 22 mei 1924 te Leeuwarden. Johannes werd 61 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

III-D  Pietje Johannes Elzinga, dochter van Johannes Martens Elsinga (II-B) en Geertje Anes Dijkstra, is geboren op 9 december 1827 te Baarderadeel, is overleden op 21 februari 1881 te Leeuwarden. Pietje werd 53 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Pietje trouwt op 10 juni 1860 te Leeuwarden op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaas Stienstra, zoon van Cornelis Stienstra en Pietje Oosterbaan. Klaas is geboren op 1 maart 1836 te Leeuwarden, is overleden op 28 februari 1899 te Leeuwarden. Klaas werd 62 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Klaas was later gehuwd (2) met Andrieske van Gorkum.<43,44>

Van Klaas en Pietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Petronella Geertruida Stienstra is geboren op 20 april 1861 te Leeuwarden, is overleden op 1 juli 1864 te Leeuwarden. Petronella werd 3 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

2  Johannes Stienstra is geboren op 3 juni 1862 te Leeuwarden.

3  Cornelis Stienstra is geboren op 9 januari 1865 te Leeuwarden, is ongehuwd overleden op 9 maart 1921 te Leeuwarden. Cornelis werd 56 jaar en 2 maanden.

4  doodgeboren dochter Stienstra is doodgeboren op 19 januari 1868 te Leeuwarden.

5  Petronella Geertruida Stienstra is geboren op 9 oktober 1869 te Leeuwarden, is overleden op 12 mei 1923 te Leeuwarden. Petronella werd 53 jaar, 7 maanden en 3 dagen.


Generatie IV

(van 1853 tot 1936)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1880 en 1909. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hennaarderadeel (4x), Wommels (2x) en Rotterdam.

IV-A  Pietje Martens Visser, dochter van Marten Tjallings Visser (III-A) en Klaaske Sybes Hiemstra, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 1 maart 1860 te Oosterlittens, is overleden op 26 januari 1936 04.15 uur te Leeuwarden. Pietje werd 75 jaar, 10 maanden en 25 dagen.<45>

Pietje trouwt op 27 oktober 1880 te Hennaarderadeel op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Ruurds Elsinga, zoon van Ruurd Johannes Elsinga en Helena Hendrika Johannes Putto. Jan, schoenmaker, wonende te Leeuwarden, is geboren op 3 maart 1856 te Wommels, is overleden op 17 februari 1924 te Leeuwarden. Jan werd 67 jaar, 11 maanden en 14 dagen.<46>

Van Jan en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  Ruurd Elzinga is geboren op 11 december 1880 te Hennaarderadeel, is overleden op 11 december 1880 te Hennaarderadeel.

2  Klaaske Elzinga, wonende te Heemstede, is geboren op 6 februari 1882 te Hennaarderadeel, is overleden voor 29 september 1950 te Heemstede. Klaaske werd hoogstens 68 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Klaaske was gehuwd met Johannes Jan Heringa, zoon van Ewardus Heringa en Dieuwke Dijkstra. Johannes, wonende te Heemstede, is geboren op 25 april 1871 te Holwerd, is overleden op 29 september 1950 te Haarlem. Johannes werd 79 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Johannes was later gehuwd (2) met Wendelina Pesman.

3  Ruurd Elzinga, zilversmid en handelsreiziger, wonende te Leeuwarden, is geboren op 13 juli 1884 te Wommels, is overleden op 5 november 1964 te Leeuwarden, is begraven te Huizum. Ruurd werd 80 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Ruurd trouwt op 21 november 1908 te Leeuwarden op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Saakje Hofstra, dochter van Reinder Jacobs Hofstra en Gelbrig Johannes Bruinsma. Saakje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 18 februari 1886 te Leeuwarden, is overleden op 19 februari 1959 te Leeuwarden, is begraven op 23 februari 1959 te Huizum. Saakje werd 73 jaar en 1 dag.<47>

4  Marten Elsinga, wonende te Amsterdam, is geboren op 11 januari 1888 te Hennaarderadeel, is overleden op 25 december 1950 te Leeuwarden. Marten werd 62 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

5  Helena Elzinga, zonder beroep, wonende te Leeuwarden en te Zwolle, is geboren op 2 november 1889 te Hennaarderadeel.

Helena trouwt op 20 mei 1922 te Leeuwarden (huwelijksgetuigen waren zijn broer Luitzen Stoelwinder en zijn zwager Ruurd Elzinga (broer van de bruid) (zie IV-A.3)) op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Roelof Stoelwinder, zoon van Wieger Stoelwinder en Saakje Bos. Roelof, commies bij 's Rijks belastingen, wonende te Heemstede en te Zwolle, is geboren op 25 april 1887 te Oudehorne.<48>

6  Johannes Elzinga, kunstschilder, wonende te Rijswijk - Z.H., te Den Haag en te Leeuwarden, is geboren op 5 december 1893 te Wommels, is overleden op 18 maart 1969 te Leeuwarden. Johannes werd 75 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Johannes trouwt op 27 februari 1935 te Leeuwarden (huwelijksgetuigen waren zijn schoonvader Hendrikus Johannes Peletier (vader van de bruid) en zijn broer Ruurd Elzinga (broer van de bruidegom) (zie IV-A.3)) op 41-jarige leeftijd met de 31-jarige Johanna Jacoba Peletier, dochter van Hendrikus Johannes Peletier en Hemma Gerardina Sijsman. Johanna, tekenares, wonende te Delft, te Den Haag en te Leeuwarden, is geboren op 31 december 1903 te Huizum, is overleden op 27 augustus 1985 te Leeuwarden, is gecremeerd op 30 augustus 1985 te Goutum (Leeuwarden). Johanna werd 81 jaar, 7 maanden en 27 dagen.<49..52>

IV-B  Johannes Elsinga, zoon van Ane Johannes Elzinga (III-B) en Roelofje Johanna van der Miesen, is geboren op 13 september 1861 te Harlingen, is overleden op 24 maart 1914 te Rotterdam. Johannes werd 52 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Johannes trouwt op 18 april 1906 te Rotterdam op 44-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria Wilhelmina Susanna Verheij, dochter van Johannes Verheij en Aaltje den Besten. Maria is geboren op 14 oktober 1877 te Rotterdam.

Maria was later gehuwd (2) met Jan Scheen.<53,54>

Van Johannes en Maria is een kind bekend:

1  Antoon Johannes Elsinga is geboren op 17 juni 1909 te Rotterdam.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 2 februari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 11 sep 1819)

2)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Johantje Johannes, overlijdensakte (Baarderadeel 6 dec 1824)

3)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 11 sep 1819)

4)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Bozum 4 mei 1816)

5)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 11 sep 1819)

6)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1854 ovl. - Pietje Martens Elzinga, overlijdensakte (Baarderadeel 6 nov 1854)

7)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 11 sep 1819)

8)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 11 sep 1819)

9)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 11 sep 1819)

10)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 11 sep 1819)

11)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 11 sep 1819)

12)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1855 H - Ploeg - Visser, huwelijk (Baarderadeel 25 apr 1855)

13)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1861 H - Ploeg - Visser, huwelijk (Baarderadeel 14 dec 1861)

14)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1861 H - Ploeg - Visser, huwelijk (Baarderadeel 14 dec 1861)

15)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1861 H - Ploeg - Visser, huwelijk (Baarderadeel 14 dec 1861)

16)  Johantje Sijbrens Piersma. Johantje is overleden voor 14 december 1861.

17)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Bozum 4 mei 1816)

18)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Bozum 4 mei 1816)

19)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Bozum 4 mei 1816)

20)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1853 H - Elzinga - Miesen, huwelijk (Leeuwarden 30 jan 1853)

21)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1856 H - Toonstra - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 10 feb 1856)

22)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1891 ovl. - Antje Elsinga, overlijdensakte (Franeker 23 dec 1891)

23)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1856 H - Toonstra - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 10 feb 1856)

24)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1856 H - Toonstra - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 10 feb 1856)

25)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1856 H - Toonstra - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 10 feb 1856)

26)  Rinse trouwt op 24 januari 1847 te Franeker met Martijntje.

27)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1856 H - Toonstra - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 10 feb 1856)

28)  Martijntje Douwes Brok, dochter van Douwe Taekes Brok en Janke Martens Feenstra. Martijntje, wonende te Franeker, is geboren op 6 december 1803 te Franeker, is Herv. gedoopt op 4 januari 1804 te Franeker, is overleden op 29 december 1848 te Franeker. Martijntje werd 45 jaar en 23 dagen.

29)  huwelijk: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1856 H - Visser - Hiemstra huwelijk (Hennaarderadeel 18 okt 1856)

30)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1882 ovl. - Anne Elzinga, overlijdensakte (Harlingen 22 nov 1882)

31)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1853 H - Elzinga - Miesen, huwelijk (Leeuwarden 30 jan 1853)

32)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1899 ovl. - Roelofje Johanna van der Miesen, overlijdensakte (Harlingen 9 okt 1899)

33)  huwelijk: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1887 H - Raan - Miesen, huwelijk (Harlingen 24 nov 1887)

34)  Roelofje trouwt op 24 november 1887 te Harlingen met Gerhardus.

35)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1887 H - Raan - Miesen, huwelijk (Harlingen 24 nov 1887)

36)  Hendrikje van Hettinga. Hendrikje is overleden voor 24 november 1887.

37)  Gerhardus van Raan, zoon van Hendrik van Raan en Diena Reuvenhorst. Gerhardus, zonder beroep, wonende te Harlingen. Gerhardus was eerder gehuwd (1) met Hendrikje van Hettinga.

38)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1858 H - Zondervan - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 20 jun 1858)

39)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1858 H - Zondervan - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 20 jun 1858)

40)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1858 H - Zondervan - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 20 jun 1858)

41)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1858 H - Zondervan - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 20 jun 1858)

42)  Adriana van Otten. Adriana is overleden op 14 juli 1849 te Leeuwarden.

43)  Klaas trouwt op 21 mei 1881 te Leeuwarden met Andrieske.

44)  Andrieske van Gorkum, dochter van Jan Andries van Gorkum en Bartje Klazes de Boer. Andrieske is geboren op 1 juni 1851 te Winsum - Frl..

45)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1936 ovl. - Pietje Visser, overlijdensakte (Leeuwarden 27 jan 1936)

46)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1856 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Hennaarderadeel 4 mrt 1856)

47)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1908 H - Elzinga - Hofstra, huwelijk (Leeuwarden 21 nov 1908)

48)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1922 H - Stoelwinder - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 20 mei 1922)

49)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1935 H - Elzinga - Peletier, huwelijk (Leeuwarden 27 feb 1935)

50)  geboorte: Johanna Jacoba Peletier, gezinskaart

51)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Johanna Jacoba Peletier, overlijdensadvertentie (27 aug 1985)

52)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Johanna Jacoba Peletier, overlijdensadvertentie (27 aug 1985)

53)  Maria trouwt op 7 april 1915 te Rotterdam met Jan.

54)  Jan Scheen, zoon van Philippus Scheen en Geertruida van Eeken. Jan is geboren te Den Helder.


Opmerkingen:
Dit overzicht is mede tot stand gekomen dankzij informatie van:
• Natascha Toonstra

• en andere personen die mogelijk vergeten zijn (Ben ik u vergeten, laat het s.v.p. even weten)

032

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen:
Parenteel van Marten Willems.