Parenteel van Anne Hendriks

Bijgewerkt op: 15 juli 2019

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam - :
Parenteel van Anne Hendriks.


Generatie I

(tot 1784)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1755 en 1764. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oosterend - Hennaarderadeel, Oosterend - Hennaard en Nijland - Súdwest Fryslân.

I  Anne Hendriks, wonende te Zijlsterhuizen (gem. Nijland), is overleden tussen 20 juni 1784 en 15 maart 1803.

Anne trouwt (Herv.) op 5 januari 1755 te Oosterend - Hennaarderadeel met de 21-jarige Akke Aukes, dochter van Auke Gerbens en Itske Yemes. Akke, zonder beroep, wonende te Zijlsterhuizen (gem. Nijland), te Sneek en te Sneek (Wijk 8 35), is geboren te Oosterend - Hennaarderadeel, is Herv. gedoopt op 20 december 1733 in de Herv. gemeente Oosterend - Hennaard, is overleden op 25 januari 1815 02.00 uur te Sneek, is als overleden aangegeven op 26 januari 1815 te Sneek (aangevers overlijden waren Fredrik Lojinga (buurman) en haar zoon Auke Annes Flapper (zoon) (zie II-B)). Akke werd 81 jaar, 1 maand en 5 dagen.<1..3>

Van Anne en Akke zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Annes is geboren op 20 november 1755 te Oosterend - Hennaarderadeel, is Herv. gedoopt op 30 november 1755 in de Herv. gemeente Oosterend - Hennaard.

2  Idske Annes Flapper is Herv. gedoopt op 22 juli 1759 in de Herv. gemeente Oosterend - Hennaard, zie II-A.

3  Auke Annes Vlapper is geboren te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 4 november 1764 te Nijland - Súdwest Fryslân, zie II-B.


Generatie II

(van 1755 tot 1846)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1777 en 1808. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nijland - Súdwest Fryslân (16x) en Ysbrechtum (2x).

II-A  Idske Annes Flapper, dochter van Anne Hendriks (I) en Akke Aukes, vroedvrouw, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, te Westhem en te Nieuwland - Frl., is Herv. gedoopt op 22 juli 1759 in de Herv. gemeente Oosterend - Hennaard, is overleden op 24 oktober 1846 te Westhem. Idske werd 87 jaar, 3 maanden en 2 dagen.<4>

Idske trouwt (Herv.) op 1 september 1776 te Nijland - Súdwest Fryslân op 17-jarige leeftijd met de 23-jarige Barteld Allerts Idserda, zoon van Aaldert Bartels Idzerda en Fokeltje Ottes IJzendoorn. Barteld, dorpsrechter en schoolmeester, schoolmeester en glazenmaker en verver, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 17 december 1752 te Heeg, is overleden op 13 oktober 1826 11.00 uur te Nijland - Súdwest Fryslân. Barteld werd 73 jaar, 9 maanden en 26 dagen.<5>

Barteld Allerts Idserda (Idzerda) was - evenals zijn vader en broers - schoolmeester.
Hij was schoolmeester in Nijland tussen 1775 en zijn overlijden in 1826.

Bron: Schoolmeesters in Friesland, 1600 - 1950 (Fryske Akademy).

Van Barteld en Idske zijn elf kinderen bekend:

1  Fokeltje Bartelds Idserda is geboren op 10 april 1777 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 13 april 1777 te Nijland - Súdwest Fryslân.

2  Anne Bartelds Idserda is geboren op 12 november 1778 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 15 november 1778 te Nijland - Súdwest Fryslân.

3  Folkert Bartelds Idserda is geboren op 11 februari 1781 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 18 februari 1781 te Nijland - Súdwest Fryslân.

4  Hendrik Bartelds Idserda is geboren op 29 november 1782 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 8 december 1782 te Nijland - Súdwest Fryslân.

5  Anna Bartelds Idserda, wonende te Bolsward, is geboren op 3 april 1785 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 24 april 1785 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 20 september 1812 17.00 uur te Bolsward (Huis 622). Anna werd 27 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Anna trouwt op 8 mei 1811 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Fedde Fransen Kooltjer, zoon van Frans Feddes Kooltjer en Klaaske Yntes. Fedde, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren rond 1786 te Bolsward, is overleden op 3 januari 1859 23.00 uur te Bolsward (Huis 591). Fedde werd ongeveer 73 jaar.

6  Fokeltje Bartelds Idserda is geboren op 3 april 1785 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 24 april 1785 te Nijland - Súdwest Fryslân.

7  Hendrik Bartelds Idserda, herbergier, wonende te Hindeloopen, is geboren op 12 april 1787 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 29 april 1787 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 8 juni 1844 te Hindeloopen (geen kinderen nalatende). Hendrik werd 57 jaar, 1 maand en 27 dagen.<6>

Hendrik trouwt op 23 december 1840 te Hindeloopen op 53-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Hiltje Alberts Steigenga, dochter van Albert Lammerts Steigenga en Aaltje Johannes Helmis. Hiltje, koemelkster, wonende te Hindeloopen, is geboren rond 1797 te Woudsend.<7>

Hiltje was eerder gehuwd (1) met Haye Davids van Pruimen.<8..10> Hiltje was later gehuwd (3) met Jacob Fekkes Deinum.<11..15>

8  Fokeltje Bartelds Idserda, rentenierster en renteniersche, wonende te Westhem, is geboren op 19 oktober 1789 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 1 november 1789 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 29 november 1855 te Heeg. Fokeltje werd 66 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Fokeltje trouwt op 7 oktober 1814 te Nijland - Súdwest Fryslân op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 56-jarige Yke Johannes Ykema, zoon van Johannes Ykema en Heike Bontiema. Yke is geboren rond 1758, is overleden op 9 januari 1829 te Westhem. Yke werd ongeveer 71 jaar.<16> Fokeltje trouwt op 11 december 1830 te Wymbritseradeel op 41-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Theodorus Ykes Ykema, zoon van Yke Theodorus Ykema en Geertjen Eeltjes Bangma. Theodorus, assessor, der grietenij Wymbritseradeel en assessor, wonende te Westhem, is geboren op 28 oktober 1783 te Westhem, is overleden op 15 december 1844 te Westhem. Theodorus werd 61 jaar, 1 maand en 17 dagen.<17,18>

Theodorus was eerder gehuwd (1) met Gatske Sybrens Koopmans.<19,20>

9  Aaldert Bartelds Idserda is geboren op 14 juni 1792 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 24 juni 1792 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden voor 24 oktober 1846. Aaldert werd hoogstens 54 jaar, 4 maanden en 10 dagen.<21>

10  Sjoerd Bartelds Idserda, timmerman, wonende te Abbega, is geboren op 2 november 1795 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 8 november 1795 te Nijland - Súdwest Fryslân.

11  Aurelius Bartelds Idserda, slager, is geboren op 11 april 1801 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 19 april 1801 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 21 maart 1868 te Bolsward. Aurelius werd 66 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Aurelius trouwt op 29 april 1825 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met Trijntje Jans Buwalda, dochter van Jan Jans Buwalda en Tiettje Hotzes.

II-B  Auke Annes Vlapper, zoon van Anne Hendriks (I) en Akke Aukes, huisman (boer) en slagter, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân en te Sneek, is geboren te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 4 november 1764 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 28 augustus 1828 02.00 uur te Sneek (Wijk 1 63). Auke werd 63 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<22>

Auke Annes nam in 1811 de naam Vlapper aan. Hij woonde toen in Nijland en gaf 6 kinderen op. De jaren erna komt de naam bij verschillende kinderen terug als Flapper, andere kinderen behouden de naam Vlapper.
Akte datum: 28 december 1811.

Auke trouwt (Herv.) op 11 september 1791 te Ysbrechtum op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Martzen Dooitzes Dijkstra, dochter van Dooitze Jans Dijkstra en Ynskje Eeltjes Bootsma. Martzen, zonder beroep, wonende te Tirns en te Sneek, is Herv. gedoopt op 3 februari 1771 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 21 oktober 1845 23.30 uur te Sneek (Wijk 7 63). Martzen werd 74 jaar, 8 maanden en 18 dagen.<23>

Van Auke en Martzen zijn zeven kinderen bekend:

1  Dooitzen Aukes Flapper is geboren op 23 februari 1792 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 4 maart 1792, zie III-A.

2  Anne Aukes Flapper is geboren op 22 oktober 1793 te Ysbrechtum, is Herv. gedoopt op 27 oktober 1793 te Ysbrechtum, zie III-B.

3  Eeltje Aukes Vlapper is geboren op 28 februari 1796 te Ysbrechtum, is Herv. gedoopt op 6 maart 1796 te Ysbrechtum.

4  Hendrik Aukes Vlapper is geboren op 18 september 1800 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 28 september 1800 te Nijland - Súdwest Fryslân, zie III-C.<24,25>

5  Akke Aukes Vlapper is geboren op 29 december 1801 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 31 januari 1802 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 5 maart 1875 te Sneek. Akke werd 73 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

6  Jan Aukes Vlapper, arbeider en koemelker, wonende te Sneek, is geboren op 8 oktober 1804 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 21 oktober 1804 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 23 december 1887 te Wymbritseradeel. Jan werd 83 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Jan trouwt op 5 augustus 1837 te Baarderadeel op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Janke Pieters Bruinsma, dochter van Pieter Oepkes Bruinsma en Sepkjen Jans Terpstra. Janke, dienstmeid, wonende te Tersoal, te Britswerd en te Sneek, is geboren in 1803.

7  Teunis Aukes is geboren op 15 juli 1808 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 24 juli 1808 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 27 oktober 1808. Teunis werd 3 maanden en 12 dagen.


Generatie III

(van 1777 tot 1887)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1819 en 1840. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (6x), Wymbritseradeel (2x), Dronrijp (2x), Folsgare, Bozum en Baarderadeel.

III-A  Dooitzen Aukes Flapper, zoon van Auke Annes Vlapper (II-B) en Martzen Dooitzes Dijkstra, arbeider, is geboren op 23 februari 1792 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 4 maart 1792, is overleden op 21 februari 1856 te Wymbritseradeel. Dooitzen werd 63 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Dooitzen trouwt op 30 mei 1818 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Akke Idzes de Boer, dochter van Ids Hotzes de Boer en Wiebe Jentjes. Akke is geboren op 16 oktober 1793 te Ysbrechtum, is Herv. gedoopt op 8 november 1793 te Ysbrechtum.

Van Dooitzen en Akke zijn drie kinderen bekend:

1  Wytske Dooitses Flapper is geboren op 4 maart 1819 te Wymbritseradeel, is overleden op 18 september 1841 te Sneek. Wytske werd 22 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

2  Ids Dooitzens Flapper is geboren op 9 september 1823 te Folsgare.

Ids trouwt op 17 mei 1851 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Saakjen Sikkens Goinga, dochter van Sikke Willems Goënga en Antje Jarigs Jaarsma. Saakjen is geboren op 10 januari 1826 te Nijland - Súdwest Fryslân.

3  Auke Dooitzes Flapper is geboren op 30 juli 1826 te Wymbritseradeel, is overleden op 5 augustus 1866 te Veenhuizen - gem. Norg. Auke werd 40 jaar en 6 dagen.

III-B  Anne Aukes Flapper, zoon van Auke Annes Vlapper (II-B) en Martzen Dooitzes Dijkstra, landbouwer en boer, wonende te Dronrijp, is geboren op 22 oktober 1793 te Ysbrechtum, is Herv. gedoopt op 27 oktober 1793 te Ysbrechtum, is overleden op 16 september 1857 te Dronrijp (Huis 53). Anne werd 63 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Anne trouwt op 8 juli 1820 te Baarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Tjitske Aukes de Boer, dochter van Auke Cornelis en Sjoukje Hessels. Tjitske, wonende te Dronrijp, is geboren op 6 januari 1799 te Bozum, is overleden op 19 januari 1858 te Dronrijp. Tjitske werd 59 jaar en 13 dagen.

Van Anne en Tjitske zijn vier kinderen bekend:

1  Auke Annes Flapper is geboren op 6 mei 1821 te Baarderadeel, is overleden op 7 september 1821 te Baarderadeel. Auke werd 4 maanden en 1 dag.

2  Auke Annes Flapper is geboren op 22 september 1822 te Bozum, zie IV-A.

3  Joukje Annes Flapper is geboren op 13 oktober 1830 te Dronrijp, zie IV-B.

4  Eeltje Annes Flapper te Dronrijp, is geboren op 31 juli 1839 te Dronrijp (Huis 37), zie IV-C.

III-C  Hendrik Aukes Vlapper, zoon van Auke Annes Vlapper (II-B) en Martzen Dooitzes Dijkstra, veearts, wonende te Sneek, is geboren op 18 september 1800 te Nijland - Súdwest Fryslân, is Herv. gedoopt op 28 september 1800 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 2 december 1841 07.00 uur te Sneek (Wijk 7 64). Hendrik werd 41 jaar, 2 maanden en 14 dagen.<26..28>

Hendrik trouwt op 19 december 1830 te Sneek op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje Jacobs de Vink, dochter van Jacob Siegers de Vink en Yetske Hayes Boomsma. Antje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Ysbrechtum en te Sneek, is geboren op 7 maart 1805 te Bozum, is gedoopt op 7 april 1805 te Bozum, is overleden na 31 maart 1842. Antje werd minstens 37 jaar en 24 dagen.<29..31>

Van Hendrik en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Martje Hendriks Vlapper is geboren op 26 mei 1831 te Sneek, is overleden op 5 juli 1831 te Sneek. Martje werd 1 maand en 9 dagen.

2  Auke Hendriks Vlapper is geboren op 14 januari 1833 te Sneek, is overleden op 22 september 1845 te Sneek. Auke werd 12 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

3  Martje Hendriks Vlapper is geboren op 15 oktober 1834 te Sneek, zie IV-D.

4  Jacob Hendriks Vlapper is geboren op 28 september 1836 te Sneek, is overleden op 12 februari 1837 te Sneek. Jacob werd 4 maanden en 15 dagen.

5  Jetske Hendriks Vlapper is geboren op 10 november 1837 te Sneek, zie IV-E.

6  Eelkje Hendriks Vlapper is geboren op 9 maart 1840 te Sneek.


Generatie IV

(van 1819 tot 1927)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1852 en 1877. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Menaldumadeel (7x), Dronrijp (6x), Assen (4x), Sneek (3x), Oosterlittens en Baarderadeel.

IV-A  Auke Annes Flapper, zoon van Anne Aukes Flapper (III-B) en Tjitske Aukes de Boer, boer, arbeider en schipper, wonende te Dronrijp, is geboren op 22 september 1822 te Bozum, is overleden op 15 april 1868 te Menaldumadeel. Auke werd 45 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Auke trouwt op 7 mei 1851 te Menaldumadeel op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Pietje Sijtses Terpstra, dochter van Sytze Ydes Terpstra en Geertje Wybes Agema. Pietje, wonende te Dronrijp, is geboren op 21 maart 1829 te Dronrijp, is doopsgezind gedoopt op 27 april 1851 te Baard, is overleden op 13 juni 1901 te Stiens. Pietje werd 72 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Pietje was later gehuwd (2) met Jacob Sybes Oenema.<32,33>

Van Auke en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  Anne Aukes Flapper, veehouder, is geboren op 28 december 1852 te Dronrijp, is overleden op 6 februari 1910 te Stiens. Anne werd 57 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Anne trouwt op 22 mei 1877 te Leeuwarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Namke Klazes Bouma, dochter van Klaas Pieters Bouma en Sjoerdtje Sybes Andringa. Namke is geboren op 5 mei 1855 te Vrouwenparochie, is overleden op 22 oktober 1924 te Stiens. Namke werd 69 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

2  Sijtse Aukes Flapper, wonende te Dronrijp, is geboren op 20 mei 1855 te Dronrijp, is overleden op 10 juni 1855 te Dronrijp (Huis 28). Sijtse werd 21 dagen.

3  Sijtze Aukes Flapper is geboren op 22 oktober 1856 te Menaldumadeel, zie V-A.

4  Eeltje Aukes Flapper is geboren op 11 mei 1859 te Dronrijp, is overleden op 5 april 1860 te Menaldumadeel. Eeltje werd 10 maanden en 25 dagen.

5  Geertje Aukes Flapper is geboren op 28 maart 1861 te Dronrijp, is overleden op 22 mei 1861 te Menaldumadeel. Geertje werd 1 maand en 24 dagen.

6  Eeltje Aukes Flapper is geboren op 30 september 1862 te Dronrijp, is overleden op 30 november 1862 te Menaldumadeel. Eeltje werd 2 maanden.

IV-B  Joukje Annes Flapper, dochter van Anne Aukes Flapper (III-B) en Tjitske Aukes de Boer, is geboren op 13 oktober 1830 te Dronrijp, is overleden op 10 januari 1909 te Menaldumadeel. Joukje werd 78 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Joukje trouwt op 19 mei 1852 te Menaldumadeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Rein Franzes Leen, zoon van Frans Reins Leen en Antje Aukes de Jong. Rein is geboren op 3 juni 1824 te Dronrijp, is overleden op 14 juli 1870 te Dronrijp. Rein werd 46 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Rein en Joukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Frans Leen is geboren op 16 februari 1853 te Menaldumadeel.

2  doodgeboren dochter Leen is doodgeboren op 14 juli 1855 te Menaldumadeel.

3  Anne Leen is geboren op 3 oktober 1856 te Menaldumadeel, zie V-B.

4  Eeltje Leen is geboren op 25 december 1859 te Menaldumadeel.

5  Antje Leen is geboren op 29 januari 1862 te Dronrijp.

Antje trouwt op 1 mei 1884 te Menaldumadeel op 22-jarige leeftijd met Sytze Jans Faber, zoon van Jan Epkes Faber en Trijntje Sytzes van der Werf.

6  Tjitske Leen is geboren op 23 juni 1864 te Menaldumadeel.

Tjitske trouwt op 20 mei 1886 te Menaldumadeel op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Gosse Dijkstra, zoon van Berend Gosses Dijkstra en Namtje Klazes Hiemstra. Gosse is geboren op 12 januari 1861 te Dronrijp.

7  Frans Leen is geboren op 1 februari 1866 te Menaldumadeel.

Joukje trouwt op 18 mei 1876 te Menaldumadeel op 45-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Leffert Baukes Ytsma, zoon van Bauke Fokkes Ytsma en Eelkje Lefferts Wierdsma. Leffert is geboren op 14 juli 1838 te Tzum.

Leffert was eerder gehuwd (1) met Janke Annes Wierdsma.<34,35>

IV-C  Eeltje Annes Flapper, zoon van Anne Aukes Flapper (III-B) en Tjitske Aukes de Boer, winkelier, wonende te Hilaard, te Dronrijp en te Baard, is geboren op 31 juli 1839 te Dronrijp (Huis 37), is overleden op 27 mei 1927 te Baard. Eeltje werd 87 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Eeltje trouwt op 9 november 1870 te Baarderadeel op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Joukje Sikkes Bijlsma, dochter van Sikke Jakobs Bijlsma en Pietje Rientses Terpstra. Joukje, zonder beroep, wonende te Hilaard en te Baard, is geboren op 6 februari 1843 te Parrega, is overleden op 26 november 1922 17.00 uur te Baard. Joukje werd 79 jaar, 9 maanden en 20 dagen.<36>

Joukje was eerder gehuwd (1) met Kornelis Tjerks Joustra.<37,38>

Van Eeltje en Joukje zijn twee kinderen bekend:

1  Sikke Eeltje Flapper, zonder beroep, wonende te Weidum, is geboren op 3 september 1871 te Baarderadeel, is ongehuwd overleden op 17 februari 1940 09.00 uur te Weidum, is als overleden aangegeven op 19 februari 1940 te Baarderadeel (aangever overlijden was Klaas Riemersma (vader in het Tehuis voor Ouden van dagen)). Sikke werd 68 jaar, 5 maanden en 14 dagen.<39,40>

2  Tjitske Eeltjes Flapper is geboren op 11 januari 1873 te Oosterlittens, is overleden op 4 augustus 1959 te De Wilp - Gr.. Tjitske werd 86 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Tjitske trouwt op 14 juni 1894 te Baarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Rients Scheltes Gratama, zoon van Schelte Gratama en Fettje Postema. Rients is geboren op 1 februari 1871 te Kimswerd, is overleden op 4 juni 1955 te Siegerswoude. Rients werd 84 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

IV-D  Martje Hendriks Vlapper, dochter van Hendrik Aukes Vlapper (III-C) en Antje Jacobs de Vink, dienstmeid, wonende te Assen, is geboren op 15 oktober 1834 te Sneek, is overleden op 18 augustus 1917 te Assen. Martje werd 82 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Martje trouwt op 9 mei 1860 te Assen (huwelijksgetuigen waren zijn broer Willem Abrahamij, zijn volle neef Hendrik Mensing Winters, zijn volle neef Harm Winters en zijn volle neef Roelof Winters) op 25-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Lodewijk Abrahamij, zoon van Geert Mensing Abrahamij en Sjoukje Bakker. Lodewijk, timmerman, wonende te Assen, is geboren op 19 augustus 1831 te Assen, is overleden op 26 augustus 1866 13.00 uur te Assen (Stegeweg). Lodewijk werd 35 jaar en 7 dagen.

Van Lodewijk en Martje zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoukje Abrahamij is geboren op 25 oktober 1860 te Assen, is overleden op 1 april 1929 te Zeist. Sjoukje werd 68 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

2  Hendrik Abrahamij is geboren op 14 april 1862 te Assen.

3  Geert Willem Abrahamij, wonende te Assen, is geboren op 17 januari 1864 te Assen, is overleden op 7 december 1865 19.00 uur te Assen (Stegeweg). Geert werd 1 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

4  Johannes Abrahamij is geboren op 20 juli 1865 te Assen, is overleden op 13 oktober 1866 te Assen. Johannes werd 1 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Van Martje en een onbekende man is een kind bekend:

5  Johanna Vlapper is geboren op 8 oktober 1867 te Sneek, is overleden op 9 januari 1874 te Sneek. Johanna werd 6 jaar, 3 maanden en 1 dag.

IV-E  Jetske Hendriks Vlapper, dochter van Hendrik Aukes Vlapper (III-C) en Antje Jacobs de Vink, zonder beroep, wonende te Leeuwarden en te Sneek, is geboren op 10 november 1837 te Sneek, is overleden op 1 februari 1880 06.00 uur te Sneek. Jetske werd 42 jaar, 2 maanden en 22 dagen.<41>

Jetske trouwt op 17 februari 1864 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met Johannes Klebach. Johannes, wonende te Leeuwarden, is overleden voor 25 mei 1877.

Van Johannes en Jetske zijn twee kinderen bekend:

1  Hermanna Klebach is geboren op 28 maart 1864 te Sneek.

2  Johanna Klebach is geboren op 24 mei 1877 te Sneek.


Generatie V

(van 1852 tot 1959)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1883 en 1888. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Stiens (3x), Leeuwarderadeel en Baarderadeel.

V-A  Sijtze Aukes Flapper, zoon van Auke Annes Flapper (IV-A) en Pietje Sijtses Terpstra, is geboren op 22 oktober 1856 te Menaldumadeel, is overleden op 4 oktober 1925 te Stiens. Sijtze werd 68 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Sijtze trouwt op 11 mei 1882 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige Pietje Siedses Brouwers, dochter van Sieds Pieters Brouwers en Grietje Klazes Keuning. Pietje is geboren op 17 oktober 1863 te Leeuwarderadeel.

Van Sijtze en Pietje zijn vier kinderen bekend:

1  Sieds Flapper is geboren op 1 mei 1883 te Leeuwarderadeel, is overleden op 7 april 1972. Sieds werd 88 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Sieds was gehuwd met Maria Adriana Cornelia de Leeuw. Maria is geboren op 29 augustus 1889 te Everdingen, is overleden op 20 juli 1980. Maria werd 90 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

2  Auke Flapper is geboren op 6 juni 1884 te Stiens, is overleden op 27 mei 1953 te Stiens, is begraven te Stiens. Auke werd 68 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Auke trouwt op 13 mei 1911 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Rinske Tiemersma, dochter van Anne Tiemersma en Rinske Andringa. Rinske is geboren op 25 augustus 1888 te Leeuwarderadeel, is overleden op 28 november 1964 te Leeuwarden, is begraven te Stiens. Rinske werd 76 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

3  Grietje Flapper is geboren op 13 augustus 1885 te Stiens, is overleden op 14 december 1967 te Stiens. Grietje werd 82 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Grietje trouwt op 9 mei 1908 te Leeuwarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Nanne Hovinga, zoon van Albert Lieuwes Hovinga en Dirkje Klazes Bakker. Nanne is geboren op 29 juni 1884 te Cornjum, is overleden op 11 februari 1958 te Leeuwarderadeel. Nanne werd 73 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

4  Anne Flapper is geboren op 28 januari 1888 te Stiens, is overleden op 4 september 1962 te Stiens. Anne werd 74 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Anne trouwt op 16 mei 1917 te Leeuwarderadeel op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia Bakker, dochter van Hermanus Bakker en Janke Brouwers. Cornelia is geboren op 7 december 1894 te Boksum, is overleden op 5 december 1955 te Stiens. Cornelia werd 60 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

V-B  Anne Leen, zoon van Rein Franzes Leen en Joukje Annes Flapper (IV-B), is geboren op 3 oktober 1856 te Menaldumadeel, is overleden op 8 juni 1935 te Dronrijp. Anne werd 78 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Anne trouwt op 14 mei 1885 te Menaldumadeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Yke Terpstra, dochter van Tjalling Meyes Terpstra en Tjietske Wypkes Zijlstra. Yke is geboren op 24 april 1863 te Dronrijp, is overleden op 17 februari 1886 te Baard. Yke werd 22 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Anne en Yke is een kind bekend:

1  Tjitske Leen is geboren op 12 februari 1886 te Baarderadeel, is overleden op 19 februari 1886 te Baarderadeel. Tjitske werd 7 dagen.

Anne trouwt op 15 mei 1890 te Menaldumadeel op 33-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Riemke de Jong, dochter van Jelle Robijns de Jong en Tjitske Feikes Bergsma. Riemke is geboren op 20 juni 1865 te Arum.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 14 juli 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190708 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1815 ovl. - Akke Aukes, overlijdensakte (Sneek 26 jan 1815)

2)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1815 ovl. - Akke Aukes, overlijdensakte (Sneek 26 jan 1815)

3)  aangifte overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1815 ovl. - Akke Aukes, overlijdensakte (Sneek 26 jan 1815)

4)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Idske Annes Flapper, overlijdensakte (Wymbritseradeel 24 okt 1846)

5)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Bartelt Allerts Idserda, overlijdensakte (Wymbritseradeel 13 okt 1826)

6)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2042 - Hendrik Bartholds Idserda, memorie van aangifte successierechten (8 jun 1844)

7)  huwelijk: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1840 H - Idzerda - Steigenga, huwelijk (Hindeloopen 23 dec 1840)

8)  Hiltje trouwt op 26 augustus 1821 te Workum met Haye.

9)  overlijden: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1840 H - Idzerda - Steigenga, huwelijk (Hindeloopen 23 dec 1840)

10)  Haye Davids van Pruimen, zoon van David Harmens en Gerritje Johannes. Haye, schippersknecht, wonende te Workum, is geboren rond 1792 te Workum, is overleden rond 2 december 1823 (akte van bekendheid: als schippersknecht met een palingschuit thuis horende in de Gaastmeer schipper Johannes Aukes Bruinsma, op 2-12-1823 van Texel uitgezeild met bestemming Londen waarna het vaartuig door een hevige storm met man en muis is vergaan). Haye werd ongeveer 31 jaar.

11)  Hiltje trouwt op 27 december 1848 te Hindeloopen met Jacob.

12)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 1245 - Jacob Fekkes Deinum, memorie van aangifte successierechten (8 sep 1851)

13)  Jacob trouwt op 21 september 1828 te Hindeloopen met Aaltje.

14)  Aaltje Hendriks de Koe, dochter van Hendrik Ypes de Koe en Sophia Paulus Bijlsma. Aaltje is geboren rond 1810 te Hindeloopen.

15)  Jacob Fekkes Deinum, zoon van Fekke Gerbens Deinum en Hylkjen Jacobs. Jacob, wonende te Hindeloopen, is geboren rond 1793 te Hindeloopen, is overleden op 8 september 1851 te Hindeloopen. Jacob werd ongeveer 58 jaar. Jacob was eerder gehuwd (1) met Aaltje Hendriks de Koe.

16)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Ykema - Idzerda, huwelijksakte (Wymbritseradeel 11 dec 1830)

17)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Ykema - Idzerda, huwelijksakte (Wymbritseradeel 11 dec 1830)

18)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Ykema - Idzerda, huwelijksakte (Wymbritseradeel 11 dec 1830)

19)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Ykema - Idzerda, huwelijksakte (Wymbritseradeel 11 dec 1830)

20)  Gatske Sybrens Koopmans. Gatske is overleden op 21 mei 1822 te Westhem.

21)  overlijden: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie 14063 - Idske Annes Flapper, memorie van aangifte sucessierechten (24 okt 1846)

22)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1828 ovl. - Auke Vlapper, overlijdensakte (Sneek 29 aug 1828)

23)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1845 ovl. - Martzen Dijkstra, overlijdensakte (Sneek 21 okt 1845)

24)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand akte 65 - Vlapper - Vink, huwelijk (Sneek 19 dec 1830)

25)  doop: Tresoar, Sneek, burgelijke stand akte 65 - Vlapper - Vink, huwelijk (Sneek 19 dec 1830)

26)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand akte 65 - Vlapper - Vink, huwelijk (Sneek 19 dec 1830)

27)  doop: Tresoar, Sneek, burgelijke stand akte 65 - Vlapper - Vink, huwelijk (Sneek 19 dec 1830)

28)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Hendrik Aukes Vlapper, overlijdensakte (Sneek 3 dec 1841)

29)  huwelijk: Tresoar, Sneek, burgelijke stand akte 65 - Vlapper - Vink, huwelijk (Sneek 19 dec 1830)

30)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand akte 65 - Vlapper - Vink, huwelijk (Sneek 19 dec 1830)

31)  overlijden: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie 14055 - Yetske Hayes Boomsma, memorie van aangifte successierechten (31 mrt 1842)

32)  Pietje trouwt op 8 juni 1870 te Leeuwarderadeel met Jacob.

33)  Jacob Sybes Oenema, zoon van Sybe Geerts Oenema en Trijntje Jacobs Mulder. Jacob is geboren op 2 augustus 1830 te Stiens, is overleden op 31 augustus 1903 te Baarderadeel. Jacob werd 73 jaar en 29 dagen.

34)  Leffert trouwt op 16 mei 1866 te Menaldumadeel met Janke.

35)  Janke Annes Wierdsma, dochter van Anne Foppes Wierdsma en Jifke Tietes Westerveld. Janke is geboren op 25 juli 1839 te Dronrijp, is overleden op 11 juli 1870 te Dronrijp. Janke werd 30 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

36)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1922 ovl. - Joukje Bijlsma, overlijdensakte (Baarderadeel 27 nov 1922)

37)  Joukje trouwt op 29 oktober 1868 te Baarderadeel met Kornelis.

38)  Kornelis Tjerks Joustra, zoon van Tjerk Haantjes Joustra en Jeltje Kornelis Hof. Kornelis is geboren op 28 juni 1841 te Baard, is overleden op 23 oktober 1869 te Baarderadeel. Kornelis werd 28 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

39)  ongehuwd overleden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1940 ovl. - Sikke Flapper, overlijdensakte (Baarderadeel 19 feb 1940)

40)  aangifte overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1940 ovl. - Sikke Flapper, overlijdensakte (Baarderadeel 19 feb 1940)

41)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1880 ovl. - Jetske Flapper, overlijdensakte (Sneek 2 feb 1880)


Opmerkingen:
037

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam - :
Parenteel van Anne Hendriks.