Parenteel van Eise Uilkes

Bijgewerkt op: 6 oktober 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Eise Uilkes.

Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1666 en 1682. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Opeinde - Frl. (4x) en Drogeham en Harkema Opeinde.

I  Eise Uilkes, snijdersgezel, wonende te Witveen en te Buweklooster.

Eise, komt ook voor met de namen Ieske, Jisk, Iscke en Jelke

Eise trouwt (Herv.) op 29 januari 1665 te Drogeham (1) met Iencke Johannes. Iencke, wonende te Rottevalle.

Van Eise en Iencke is een kind bekend:

1  N.N. Eises is Herv. gedoopt op 7 januari 1666 in de Herv. gemeente Drogeham en Harkema Opeinde.

Eise trouwt op 6 mei 1666 te Drogeham (2) met Lijsbeth Johannes. Lijsbeth, wonende te Rottevalle.

Van Eise en Lijsbeth zijn vier kinderen bekend:

2  Johannes Yskes is Herv. gedoopt op 26 maart 1671 te Opeinde - Frl., zie II.

3  Trijntje is Herv. gedoopt op 13 juli 1673 te Opeinde - Frl..

4  mogelijk Sysje is Herv. gedoopt op 30 december 1677 te Opeinde - Frl..

5  Uilke is Herv. gedoopt op 2 juli 1682 te Opeinde - Frl..


Generatie II

(van 1666)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1696 en 1704. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oostermeer (5x).

II  Johannes Yskes, zoon van Eise Uilkes (I) en Lijsbeth Johannes, wonende te Surhuisterveen, is Herv. gedoopt op 26 maart 1671 te Opeinde - Frl..

Johannes trouwt op 11 november 1694 te Nijega - Smal. op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Sjoerdje Hotses, dochter van Hotse Sjoerds en Grietje Hylkes. Sjoerdje, wonende te Hardegarijp, is geboren in 1668, is gedoopt op 9 november 1683 te Hardegarijp.

Van Johannes en Sjoerdje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aukje Johannes is Herv. gedoopt op 2 februari 1696 te Oostermeer.

2  Aukje Johannes is Herv. gedoopt op 4 september 1698 te Oostermeer.

3  Hotse Jannes is Herv. gedoopt op 11 september 1701 te Oostermeer, zie III-A.

4  Eise Johannes is Herv. gedoopt op 11 september 1701 te Oostermeer, zie III-B.

5  Yskje Johannes is Herv. gedoopt op 9 november 1704 te Oostermeer, is overleden tussen 1745 en 1747 te Oudkerk - Tietj.. Yskje werd hoogstens 42 jaar, 1 maand en 23 dagen.


Generatie III

(van 1696 tot 1785)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 6 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1729 en 1740. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostermeer.

III-A  Hotse Jannes, zoon van Johannes Yskes (II) en Sjoerdje Hotses, arbeider, wonende te Oostermeer, te Harkema Opeinde en te Rottevalle, is Herv. gedoopt op 11 september 1701 te Oostermeer.

Hotse trouwt op 13 augustus 1724 te Oostermeer op 22-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Taapke Tjallings, dochter van Tjalling Tjeerds en Geeske Foekes. Taapke, wonende te Oostermeer en te Rottevalle, is gedoopt op 20 oktober 1695 te Oostermeer.

Van Hotse en Taapke zijn vier kinderen bekend:

1  Jisk Hotzes, zie IV-A.

2  Tjalling Hotzes Booi is geboren in 1729, zie IV-B.

3  Johannes Hotzes Boom is geboren in 1729, zie IV-C.

4  Foeke Hotzes Tuinstra is geboren in 1740, is overleden op 27 februari 1813 te Oudega - Smal.. Foeke werd 73 jaar.

Hotse trouwt op 31 maart 1765 te Rottevalle op 63-jarige leeftijd (2) met Lijsbeth Dirks. Lijsbeth, wonende te Opende - Gr..

III-B  Eise Johannes, zoon van Johannes Yskes (II) en Sjoerdje Hotses, is Herv. gedoopt op 11 september 1701 te Oostermeer, is overleden op 20 maart 1785. Eise werd 83 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Eise was gehuwd met Aatje Halbes.

Van Eise en Aatje zijn twee kinderen bekend:

1  Halbe Eises, zie IV-D.

2  Aukje Eises is geboren rond 1734 te Oostermeer, zie IV-E.<1>


Generatie IV

(van 1729 tot 1825)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1750 en 1779. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rottevalle (4x), Oostermeer (2x), Witveen, Harkema Opeinde en Achtkarspelen.

IV-A  Jisk Hotzes, zoon van Hotse Jannes (III-A) en Taapke Tjallings, wonende te Rottevalle, is overleden voor 3 september 1825.<2>

Jisk trouwt (Herv.) op 27 september 1748 te Rottevalle met Liske Jogchums van der Veen. Liske, wonende te Rottevalle, is overleden op 18 januari 1822 te Achtkarspelen.

Van Jisk en Liske zijn vijf kinderen bekend:

1  Hotze Jiskes van der Veen is geboren rond 1750, zie V-A.

2  Jogchum Jiskes van der Veen is geboren rond 1763 te Rottevalle, is overleden op 23 maart 1829 te Smallingerland. Jogchum werd ongeveer 66 jaar.

Jogchum trouwt op 3 juli 1826 te Smallingerland op ongeveer 63-jarige leeftijd met de ongeveer 47-jarige Trijntje Johannes Blauwwykel, dochter van Johannes Melles Blauwwykel en Grietje Jans. Trijntje is geboren rond 1779 te Drachten.

3  Jisk Jiskes van der Veen, arbeider, is geboren in 1764, is overleden op 9 oktober 1831 te Achtkarspelen. Jisk werd 67 jaar.

4  Taapke Jiskes is geboren in 1766, is overleden op 18 oktober 1811 te Smallingerland. Taapke werd 45 jaar.

5  Iebeltje Jiskes van der Veen is geboren rond 1776 te Rottevalle, zie V-B.

IV-B  Tjalling Hotzes Booi, zoon van Hotse Jannes (III-A) en Taapke Tjallings, wonende te Rottevalle, is geboren in 1729, is overleden op 7 februari 1814 te Oudega - Smal.. Tjalling werd 85 jaar.

Tjalling Hotzes nam in 1811 de naam Booi aan.
Hij woonde toen in Rottevalle en gaf 5 kinderen en gaf 15 kleinkinderen op.
Akte datum: 13 december 1812.

Tjalling trouwt (kerk) (Herv.) op 8 februari 1750 te Rottevalle op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Aukjen Andries, dochter van Andries Sakes en Aaltje Hayes. Aukjen, wonende te Rottevalle, is geboren op 20 maart 1730 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 27 juli 1783 te Rottevalle (doop op belijdenis), is overleden voor 7 februari 1814. Aukjen werd hoogstens 83 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Van Tjalling en Aukjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Andries Tjallings Booi, arbeider en zonder beroep, wonende te Rottevalle en te Drachten, is geboren rond 1756, is overleden op 11 juli 1818 22.00 uur te Drachten (Huis 167). Andries werd ongeveer 62 jaar.<3>

Andries Tjallings nam in 1811 de naam Booi aan.
Hij woonde toen, evenals zijn vader in Rottevalle en gaf geen kinderen op.

Andries trouwt op 12 december 1773 te Rottevalle op ongeveer 17-jarige leeftijd met de ongeveer 15-jarige Trijntje Arjens, dochter van Arjen Sietzes en Antje Harmens. Trijntje, wonende te Rottevalle, is geboren rond 1758 te Rottevalle, is overleden op 22 juli 1814 15.00 uur te Rottevalle (Huis 15), is als overleden aangegeven op 23 juli 1814 te Oudega - Smal. (aangevers overlijden waren Sieds Renderts van der Heide (buurman) en haar man Andries Tjallings Booi (echtgenoot) (zie IV-B.1)). Trijntje werd ongeveer 56 jaar.

2  Hotze Tjallings Top is geboren rond 1759, zie V-C.

3  Taapke Tjallings Booi is geboren rond 1762, zie V-D.

4  Sake Tjallings Booi is geboren rond 1763, zie V-E.

5  Hessel Tjallings Booi is geboren rond 1773, zie V-F.

IV-C  Johannes Hotzes Boom, zoon van Hotse Jannes (III-A) en Taapke Tjallings, is geboren in 1729, is overleden op 18 maart 1812 te Smallingerland. Johannes werd 83 jaar.

Johannes trouwt op 2 februari 1755 te Rottevalle op 26-jarige leeftijd (1) met Baukje Pieters.

Johannes trouwt op 27 februari 1763 te Rottevalle op 34-jarige leeftijd (2) met Leentje Klazes Boom. Leentje, wonende te Rottevalle.

Leentje Klazes, weduwe van Johannes Hotzes Boom, wonende in de Rottevalle no. 29 heeft verklaard dat zij aan neemt de naam van Boom voor familienaam.
Akte datum: 25 maart 1812.

Van Johannes en Leentje zijn zes kinderen bekend:

1  Taapke Johannes Boom, zie V-G.

2  Hotze Johannes Boom is geboren op 14 november 1763, is Herv. gedoopt op 30 maart 1766 te Rottevalle, zie V-H.

3  Arnoldus Johannes Boom, schipper, wonende te Rottevalle, is geboren op 8 maart 1766 te Achtkarspelen, is Herv. gedoopt op 30 maart 1766 te Rottevalle, is overleden op 4 maart 1847 te Smallingerland. Arnoldus werd 80 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Arnoldus Johannes, wonende in de Rottevalle no. 71 heeft op 13 februari 1812 verklaard dat zijn vader Johannes Hotzes, aldaar woonachtig, nog in leven is.
Akte datum: 13 februari 1812.

Arnoldus was gehuwd met Aaltje Jans Pool.

4  Teetske Johannes is geboren op 24 maart 1769 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 16 april 1769 te Rottevalle.

5  Jitske Johannes Boom, wonende te Rottevalle, is geboren op 10 mei 1772 te Harkema Opeinde, is Herv. gedoopt op 31 mei 1772 te Rottevalle, is ongehuwd overleden op 11 november 1827 te Rottevalle. Jitske werd 55 jaar, 6 maanden en 1 dag.<4>

Jitske Johannes , wonende in de Rottevalle no. 29 heeft verklaard dat zij haar familienaam van Boom wil behouden.
Akte datum: 25 maart 1812.
Deze akte is ingeschreven direct na de ake van haar moeder Leentje Klazes Boom.

6  Grietje Johannes Boom, schippersche, wonende te Rottevalle, is geboren op 29 september 1777, is Herv. gedoopt op 30 november 1777 te Rottevalle.

IV-D  Halbe Eises, zoon van Eise Johannes (III-B) en Aatje Halbes, arbeider, wonende te Rottevalle, is overleden op 3 september 1808 te Rottevalle (twee kinderen nalatende).<5>

Halbe trouwt op 2 mei 1773 te Oostermeer (1) met Haebeltje Robberts.

Van Halbe en Haebeltje is een kind bekend:

1  Minke Halbes Halbersma, arbeidster, wonende te Rottevalle, is geboren rond 1779 te Oostermeer.

Minke trouwt op 29 december 1813 te Oudega - Smal. op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Geert Oedzes van Slooten, zoon van Oedze Jans van Slooten en Geertje Geerts. Geert, boerenknecht, wonende te Witveen, is geboren rond 1784 te Witveen.<6>

Halbe trouwt op 9 november 1788 te Oostermeer (2) met Antje Siedses.

IV-E  Aukje Eises, dochter van Eise Johannes (III-B) en Aatje Halbes, zonder beroep, wonende te Rottevalle en te Harkema Opeinde, is geboren rond 1734 te Oostermeer, is overleden op 4 juli 1819 18.00 uur te Harkema Opeinde (Huis 44), is als overleden aangegeven op 5 juli 1819 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Sjoerd Jans Westerhof (gebuur) en haar zoon Halbe Tjeerds van der Heide (zie V-K)). Aukje werd ongeveer 85 jaar.<7..9>

Aukje trouwt op 2 januari 1757 te Oostermeer op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Tjeerd Bonnes van der Heide, zoon van Bonne Fokkes en Jantje N.N.. Tjeerd, zonder beroep, wonende te Rottevalle, is geboren rond 1733 te Murmerwoude (in de overlijdensakte is vermeld geboren te Mudwolde), is overleden op 4 december 1816 15.00 uur te Rottevalle, is als overleden aangegeven op 5 december 1816 te Oudega - Smal. (aangevers overlijden waren Haaije Jans Veenstra (buurman) en zijn zoon Halbe Tjeerds van der Heide (zoon) (zie V-K)). Tjeerd werd ongeveer 83 jaar.<10..12>

Van Tjeerd en Aukje zijn vier kinderen bekend:

1  Bonne Tjeerds, zie V-I.

2  Fokke Tjeerds, zie V-J.

3  Halbe Tjeerds van der Heide is geboren rond 1762, zie V-K.<13>

4  Eize Tjeerds van der Heide is geboren rond 1767 te Witveen, is overleden op 21 januari 1817 18.00 uur te Rottevalle (in het water aldaar overleden), is als overleden aangegeven op 22 januari 1817 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Haaije Jans Feenstra (buurman) en zijn broer Halbe Tjeerds van der Heide (broer) (zie V-K)). Eize werd ongeveer 50 jaar.<14..16>


Generatie V

(van 1750 tot 1847)

In deze generatie zijn 11 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 46 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1778 en 1827. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rottevalle (6x), Garijp (5x), Leeuwarden (4x), Balk (4x), Vrouwenparochie (2x), Oostermeer - Eestrum (2x), Wijns, Stiens, Oostermeer, Noorderdrachten, Harkema Opeinde en Achtkarspelen.

V-A  Hotze Jiskes van der Veen, zoon van Jisk Hotzes (IV-A) en Liske Jogchums van der Veen, arbeider, wonende te Rottevalle, is geboren rond 1750, is overleden op 1 september 1825 09.00 uur te Achtkarspelen (Huis 2), is als overleden aangegeven op 3 september 1825 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren zijn zus Jisk Jiskes van der Veen (broer) (zie IV-A.3) en Louweren Rinzes de Haan (buurman)). Hotze werd ongeveer 75 jaar.<17,18>

Hotze Jiskes nam in 1811 de naam van der Veen aan. Hij woonde toen in Rottevalle. Hij gaf 5 kinderen en 10 kleinkinderen op.
Akte datum: 14 februari 1812.

Hotze trouwt (Herv.) op 21 mei 1775 te Rottevalle op ongeveer 25-jarige leeftijd met Lutske Alberts. Lutske, arbeider en zonder beroep, wonende te Rottevalle.

Van Hotze en Lutske is een kind bekend:

1  Jisk Hotzes van der Veen is geboren rond 1778 te Rottevalle, zie VI-A.<19>

V-B  Iebeltje Jiskes van der Veen, dochter van Jisk Hotzes (IV-A) en Liske Jogchums van der Veen, wonende te Rottevalle, is geboren rond 1776 te Rottevalle, is overleden op 18 juni 1820 te Achtkarspelen. Iebeltje werd ongeveer 44 jaar.

Iebeltje trouwt (Herv.) op 22 december 1799 te Rottevalle of trouwt op 22 december 1799 te Rottevalle op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Geert Lammerts Lamsma, zoon van Lammert Geerts Lamsma en Grietje Jans. Geert, wonende te Rottevalle, is geboren in 1771, is overleden op 25 juni 1813 te Oudega - Smal.. Geert werd 42 jaar.

Van Geert en Iebeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jitske Geerts Lamsma is geboren rond 1804 te Rottevalle.

Jitske trouwt op 12 juni 1830 te Achtkarspelen op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Roel Jelkes van der Valle, zoon van Jelke Gerrits van de Valle en Grietje Jans van der Valle. Roel is geboren rond 1796 te Rottevalle.

2  Jisk Geerts Lamsma is geboren rond 1812, is overleden op 13 maart 1813 te Oudega - Smal.. Jisk werd ongeveer 1 jaar.

Iebeltje trouwt op 22 februari 1815 te Smallingerland op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Andries Hendriks de Groot, zoon van Hendrik Edzes en Aukje Siebes. Andries is geboren in 1767 te Rottevalle.

Van Andries en Iebeltje is een kind bekend:

3  Hendrik Andries de Groot is geboren op 13 maart 1819 te Achtkarspelen.

V-C  Hotze Tjallings Top, zoon van Tjalling Hotzes Booi (IV-B) en Aukjen Andries, schuitenvoerder en schipper, wonende te Balk, is geboren rond 1759, is overleden op 19 augustus 1826 16.00 uur te Balk (Huis W No. 38) (wonende op zijn schip genaamd De Vriendschap, liggende in de Lutz). Hotze werd ongeveer 67 jaar.<20>

De vader van Hotze Tjallings neemt in 1811 de naam Booi aan en geeft dan zijn kinderen en kleinkinderen op.
Hotze Tjallings overlijdt met de naam Top. Bij zijn kinderen wordt soms de naam Top en soms de naam Booi gebruikt.

Hotze trouwt (Herv.) op 28 januari 1781 te Balk op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jaike Huites Pietersen, dochter van Hoite Pieters en Idske Teekes. Jaike, wonende te Balk, is geboren op 15 september 1756 te Balk, is Herv. gedoopt op 10 oktober 1756 te Balk, is overleden op 23 november 1819 18.00 uur te Balk (Huis 2). Jaike werd 63 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Jaaike Huites, vrouw nam in 1811 als familienaam de naam Pietersen aan. Zij woonde toen in Balk en gaf 3 kinderen op, in echte gewonnen bij Hotze Tjallings.
Akte datum: 31 december 1811.

Van Hotze en Jaike zijn vier kinderen bekend:

1  Idskje Hotzes Top is geboren op 26 december 1781 te Balk, is Herv. gedoopt op 10 januari 1782 te Balk, zie VI-B.

2  Aukjen Hotzes is geboren op 18 april 1786 te Balk, is Herv. gedoopt op 14 mei 1786 te Balk, is overleden op 28 juni 1786 te Balk. Aukjen werd 2 maanden en 10 dagen.

3  Aukjen Hotzes Booi (Top) is geboren op 16 februari 1791 te Balk, is Herv. gedoopt op 6 maart 1791 te Balk, zie VI-C.

4  Huite Hotzes Booi (Top) is geboren op 3 juli 1788 te Balk, is Herv. gedoopt op 20 juli 1788 te Balk, zie VI-D.

V-D  Taapke Tjallings Booi, dochter van Tjalling Hotzes Booi (IV-B) en Aukjen Andries, daglonerse, wonende te Suameer en te Garijp, is geboren rond 1762, is overleden op 6 juli 1847 te Smallingerland. Taapke werd ongeveer 85 jaar.

Taapke trouwt (Herv.) op 6 april 1783 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Geele Martens van der Wal, zoon van Marten Doeyes en Tjitske Geeles. Geele, wonende te Suameer en te Garijp, is geboren rond 1759 te Veenwouden, is overleden op 11 februari 1817 12.30 uur te Garijp (Huis 69). Geele werd ongeveer 58 jaar.

Van Geele en Taapke zijn vijf kinderen bekend:

1  Aukje Gaeles van der Wal, wonende te Rinsumageest, is geboren op 28 mei 1784 te Garijp, is Herv. gedoopt op 4 juli 1784 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude.

Aukje was gehuwd met Jan Ruurds Dijkstra, zoon van Ruurd Tietes Dijkstra en Nieske Jans van der Wal. Jan, verver, wonende te Rinsumageest, is geboren op 23 februari 1788 te Rinsumageest, is Herv. gedoopt op 30 maart 1788 te Rinsumageest, is overleden op 7 november 1850 te Ferwerderadeel. Jan werd 62 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

2  Tjitske Gaeles van der Wal is geboren op 12 april 1786 te Garijp, is Herv. gedoopt op 29 april 1804 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude, zie VI-E.

3  Tjalling Geeles van der Wal is geboren in 1793, is Herv. gedoopt op 29 april 1804 te Garijp, is overleden op 21 augustus 1815 te Mons - België. Tjalling werd 22 jaar.

4  Andries Geeles is geboren rond 1797 te Garijp, is Herv. gedoopt op 29 april 1804 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude.

5  Jitske Geeles van der Wal, wonende te Drachten, is geboren op 12 maart 1804 te Garijp, is Herv. gedoopt op 29 april 1804 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude, is overleden op 5 april 1895 te Smallingerland. Jitske werd 91 jaar en 24 dagen.

Jitske trouwt op 11 oktober 1826 te Smallingerland op 22-jarige leeftijd met Thijs Kornelis Thijssen, zoon van Kornelis Thijsses Thijssen en Joukjen Molles. Thijs, arbeider, wonende te Drachten, is overleden voor 5 april 1895.

V-E  Sake Tjallings Booi, zoon van Tjalling Hotzes Booi (IV-B) en Aukjen Andries, arbeider, wonende te Rottevalle en te Noorderdrachten, is geboren rond 1763, is overleden op 31 december 1838 te Rottevalle. Sake werd ongeveer 75 jaar.

Sake Tjallings nam in 1811 de naam Booi aan.
Hij woonde toen evenals zijn vader in Rottevalle en gaf geen kinderen op.
Zijn vader gaf als kinderen van Sake op:
Sietske, Tjalling, Aukjen, Jannes en Halbe.

Sake was gehuwd (1) met Baukjen Gerrits, dochter van Gerrit Baukes en Aafke Hendriks. Baukjen is geboren in 1770, is overleden op 11 juni 1846 te Drachten. Baukjen werd 76 jaar.

Van Sake en Baukjen zijn twee kinderen bekend:

1  Aalsen Sakes Booi is geboren op 1 juni 1815 te Rottevalle, zie VI-H.

2  Aafke Sakes Booi is geboren op 16 januari 1819 te Rottevalle, zie VI-I.

Sake trouwt (Herv.) op 23 november 1794 te Rottevalle op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met Atje Jannes, dochter van Jannes Eises en Seeske Jans. Atje, wonende te Witveen, is overleden voor 1811 (akte van bekendheid in 1831: "overleden vóór de tijd dat daarvan akten werden opgemaakt".<21>

Van Sake en Atje zijn vijf kinderen bekend:

3  Teetske Sakes Booi, arbeidster, wonende te Beetsterzwaag, is geboren rond 1795, is overleden op 11 juli 1853 23.30 uur te Beetsterzwaag (Huis 64). Teetske werd ongeveer 58 jaar.

Teetske trouwt op 7 mei 1818 te Opsterland op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Pieter Hayes de Roos, zoon van Haye Pieters de Roos en Grietje Tjibbes. Pieter, arbeider, wonende te Beets en te Beetsterzwaag, is geboren rond 1786, is overleden op 2 oktober 1881 te Leeuwarden. Pieter werd ongeveer 95 jaar.

4  Tjalling Sakes Booi is geboren op 25 september 1798 te Rottevalle (akte van bekendheid: "geboren onder Noorderdrachten", in huwelijkakte geboren Rottevalle), zie VI-F.<22>

5  Jannes Sakes Booi is geboren rond 1802.

6  Aukjen Sakes Booi is geboren rond 1803 te Noorderdrachten.

Aukjen trouwt op 11 juni 1831 te Smallingerland op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Anne Sikkes Talhout, zoon van Sikke Gerrits Talhout en Hiltje Hoitzes de Jong. Anne is geboren rond 1807 te Woudsend, is overleden op 22 februari 1853 te Smallingerland. Anne werd ongeveer 46 jaar.

7  Halbe Sakes Booi is geboren rond 1807, zie VI-G.

V-F  Hessel Tjallings Booi, zoon van Tjalling Hotzes Booi (IV-B) en Aukjen Andries, sjouwer, wonende te Rottevalle, te Vrouwenbuurt en te Leeuwarden, is geboren rond 1773, is overleden op 28 maart 1829 09.00 uur te Leeuwarden (Wijk K 121). Hessel werd ongeveer 56 jaar.<23>

Hessel trouwt (kerk) (Herv.) op 18 januari 1807 te Vrouwenparochie op ongeveer 34-jarige leeftijd met Grietje Jurjens Hofman. Grietje, zonder beroep en breister, wonende te Vrouwenparochie en te Leeuwarden, is overleden op 2 februari 1871 te Leeuwarden.

Van Hessel en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Aukje Hessels Booij is geboren op 5 december 1807 te Vrouwenparochie, is Herv. gedoopt op 10 januari 1808 te Vrouwenparochie, zie VI-J.

2  Joukjen Hessels Booi is geboren op 7 december 1809 te Vrouwenparochie, is Herv. gedoopt op 7 januari 1810 te Vrouwenparochie, zie VI-K.

3  Tjallings Hessels is geboren rond november 1811, is overleden op 22 december 1811 te Leeuwarden. Tjallings werd ongeveer 1 maand.

4  Tjalling Hessels Booij is geboren op 25 mei 1813 te Leeuwarden, is gedoopt op 16 juni 1813 te Leeuwarden, is overleden op 16 juli 1814 te Leeuwarden. Tjalling werd 1 jaar, 1 maand en 21 dagen.

5  Sjouke Hessels Booi is geboren op 30 april 1815 te Stiens.

In de overlijdensakte van Sjuwke is vermeld dat zij is geboren te Wijns en 26 jaar oud was.
Het kind met de naam Sjouke dat geboren is in 1815 werd aangegeven als mannelijk. Van dat kind is geen andere akte terug gevonden.
Van een dochter geboren rond 1818 is ook geen akte gevonden. Mogelijk gaat het in beide akten dus om dezeflde persoon.
In de memorie van aangifte successierechten van Sjuwke komt geen broer Sjouke voor.

6  Tjalling Hessels Booij is geboren op 15 mei 1819 te Leeuwarden, zie VI-L.

7  Sjuwke Hessels Booij, dienstbode, wonende te Leeuwarden, is geboren in 1818 te Wijns, is ongehuwd overleden op 28 mei 1844 20.00 uur te Leeuwarden. Sjuwke werd 26 jaar.<24>

In de overlijdensakte van Sjuwke is vermeld dat zij is geboren te Wijns en 26 jaar oud was.
Het kind met de naam Sjouke dat geboren is in 1815 werd aangegeven als mannelijk. Van dat kind is geen andere akte terug gevonden.
Van een dochter geboren rond 1818 is ook geen akte gevonden. Mogelijk gaat het in beide akten dus om dezeflde persoon.
In de memorie van aangifte successierechten van Sjuwke komt geen broer Sjouke voor.

8  Ytje Hessels Booi is geboren op 6 april 1823 te Leeuwarden.

9  Jurjen Hessels Booi is geboren op 23 december 1827 te Leeuwarden, is overleden op 12 maart 1830 te Leeuwarden. Jurjen werd 2 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

V-G  Taapke Johannes Boom, dochter van Johannes Hotzes Boom (IV-C) en Leentje Klazes Boom.

Taapke was gehuwd met Binne Gerrits de Vrij. Binne, schipper.

Van Binne en Taapke zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Binnes de Vrij.

2  Rinske Binnes de Vrij.

V-H  Hotze Johannes Boom, zoon van Johannes Hotzes Boom (IV-C) en Leentje Klazes Boom, schipper en zonder beroep, wonende te Rottevalle en te Wierum - Frl., is geboren op 14 november 1763, is Herv. gedoopt op 30 maart 1766 te Rottevalle, is overleden op 16 februari 1831 12.00 uur te Rottevalle. Hotze werd 67 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Hotze trouwt (Herv.) op 11 februari 1787 te Rottevalle op 23-jarige leeftijd met Jantie Eeuwes. Jantie, vroedvrouw, wonende te Rottevalle en te Wierum - Frl..

Van Hotze en Jantie zijn zes kinderen bekend:

1  Saapke Hotzes Boom.

Saapke was gehuwd met Jetze Johannes de Jong. Jetze, mr. bakker.

2  Heiltje Hotzes Boom.

Heiltje was gehuwd met Remmeren Sjoukes Vaderloos. Remmeren, timmerman.

3  Johanna Hotzes Boom, wonende te Harlingen.

Johanna was gehuwd met Rendert Klazes Visser. Rendert, zeeman, wonende te Harlingen.

4  Leentje Hotzes Boom.

In de memorie van aangifte succeccierechten die in verband met het overlijden van haar vader in 1831 werd opgemaakt, is vermeld dat Leentje gedetineerd was in Hoorn.

5  Anke Hotzes Boom, dienstmeid.

In de memorie van aangifte succeccierechten die in verband met het overlijden van haar vader in 1831 werd opgemaakt, is vermeld dat Anke woonde in het Groningerland..

6  Eeuwe Hotzes Boom is geboren rond 1796 te Rottevalle.

Eeuwe trouwt op 28 februari 1816 te Buitenpost op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Maria Pieters Bosma, dochter van Pieter Piers Bosma en Gertie Annes. Maria is geboren rond 1790 te Kollum.

V-I  Bonne Tjeerds, zoon van Tjeerd Bonnes van der Heide en Aukje Eises (IV-E).

Bonne trouwt op 22 februari 1778 te Rottevalle met Fetje Johannes.

Van Bonne en Fetje is een kind bekend:

1  Aukje Bonnes is geboren rond 1794, is overleden op 19 augustus 1818 te Achtkarspelen. Aukje werd ongeveer 24 jaar.

V-J  Fokke Tjeerds, zoon van Tjeerd Bonnes van der Heide en Aukje Eises (IV-E), wonende te Witveen, is overleden op 23 augustus 1809 te Witveen (weduwnaar en vier kinderen nalatende).

Fokke trouwt (gerecht) op 7 juli 1799 te Tietjerksteradeel, trouwt (kerk) (Herv.) op 30 juni 1799 te Rottevalle met Baukjen Gerrits. Baukjen, wonende te Rottevalle.

Van Fokke en Baukjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerrit Fokkes is geboren rond 1800.

2  Aukje Fokkes Postma is geboren rond 1801, is ongehuwd overleden op 24 juli 1862 te Drachten. Aukje werd ongeveer 61 jaar.

3  Tjeerd Fokkes is geboren rond 1803.

4  Age Fokkes van der Heide is geboren op 11 augustus 1808 te Oostermeer.

Age trouwt op 12 mei 1830 te Smallingerland op 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 31-jarige Antje Johannes Smeding, dochter van Johannes Wiemers Smeeding en Ypkje Geerts Smeding. Antje is geboren rond 1799 te Opeinde - Frl.. Age trouwt op 13 februari 1879 te Smallingerland op 70-jarige leeftijd (2) met de 57-jarige Pietje Bergsma, dochter van Wybe Cornelis Bergsma en Antje Alles Wagenaar. Pietje is geboren op 18 november 1821 te Oostermeer, is overleden op 1 maart 1909 te Smallingerland. Pietje werd 87 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Pietje was later gehuwd (2) met Douwe Johannes Booi.<25..28>

5  Fokke Fokkes Postma is geboren rond 1809.

Fokke trouwt op 13 april 1839 te Achtkarspelen op ongeveer 30-jarige leeftijd met Sjoukje Andries Scholte, dochter van Andries Jans Scholte en Hinke Goslings Land.

V-K  Halbe Tjeerds van der Heide, zoon van Tjeerd Bonnes van der Heide en Aukje Eises (IV-E), arbeider en koemelker, wonende te Rottevalle en te Harkema Opeinde, is geboren rond 1762, is overleden op 11 april 1846 17.00 uur te Harkema Opeinde, is als overleden aangegeven op 14 april 1846 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Jan Benderts Douma (niet verwant) en zijn schoonzoon Hendrik Goitzens Loonstra). Halbe werd ongeveer 84 jaar.<29..31>

Halbe trouwt (Herv.) op 17 mei 1789 te Oostermeer op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met Menke Jochums. Menke is overleden op 16 juni 1808 te Harkema Opeinde (gehuwd en twee kinderen nalatende).

Van Halbe en Menke zijn twee kinderen bekend:

1  Bintje Halbes van der Heide is geboren op 6 maart 1790, is Herv. gedoopt op 24 februari 1793 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie VI-M.

2  Aukje Halbes van der Heide is geboren op 22 december 1792, is Herv. gedoopt op 24 februari 1793 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Halbe trouwt (Herv.) op 25 december 1808 te Drogeham op ongeveer 46-jarige leeftijd (2) met Sijke Durks Kuipers. Sijke, koemelker en zonder beroep, wonende te Harkema Opeinde.

Van Halbe en Sijke is een kind bekend:

3  Jantje Halbes van der Heide, arbeidster, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 7 oktober 1809 te Harkema Opeinde (akte van bekendheid).

Jantje trouwt op 19 november 1836 te Achtkarspelen op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Goitsens Loonstra, zoon van Goitsen Hendriks Loonstra en Trijntje Baukes Oldenburger. Hendrik, arbeider, wonende te Surhuisterveen en te Harkema Opeinde, is geboren op 20 november 1807 te Surhuisterveen (akte van bekendheid).


Generatie VI

(van 1778 tot 1907)

In deze generatie zijn 13 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 63 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1806 en 1868. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (18x), Smallingerland (10x), Balk (7x), gem. Dantumadiel (4x), Gaasterland (4x), gem. Achtkarspelen (3x), Rottevalle (3x), Drachten (2x), Nijega - Hem. Old., Surhuisterveen, Oostermeer, Augustinusga, Oudega - Smal., Echten - Lemsterland, Driesum en Houtigehage.

VI-A  Jisk Hotzes van der Veen, zoon van Hotze Jiskes van der Veen (V-A) en Lutske Alberts, schipper, wonende te Rottevalle, is geboren rond 1778 te Rottevalle, is overleden op 26 juni 1816 15.00 uur te Oostermeer (overleden in het schip te Oostermeer), is als overleden aangegeven op 26 juni 1816 te Oudega - Smal.. Jisk werd ongeveer 38 jaar.<32..34>

Jisk trouwt op 12 januari 1800 te Rottevalle op ongeveer 22-jarige leeftijd met Grietje Dirks. Grietje, wonende te Rottevalle.

Van Jisk en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Jiskes van der Veen is geboren rond 1807, is overleden op 6 augustus 1849 te Smallingerland. Jacob werd ongeveer 42 jaar.

2  Eelke Jiskes van der Veen is geboren rond 1811, is overleden op 29 december 1818 te Smallingerland. Eelke werd ongeveer 7 jaar.

VI-B  Idskje Hotzes Top, dochter van Hotze Tjallings Top (V-C) en Jaike Huites Pietersen, wonende te Balk, is geboren op 26 december 1781 te Balk, is Herv. gedoopt op 10 januari 1782 te Balk, is overleden op 8 november 1858 te Gaasterland. Idskje werd 76 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Idskje trouwt op 19 mei 1804 te Balk, trouwt (kerk) op 19 mei 1804 te Balk op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Hendrik Rinzes Rinzema, zoon van Rinze. Hendrik, veerschipper en winkelier, wonende te Balk, is geboren rond 1766, is overleden op 12 september 1827 te Balk. Hendrik werd ongeveer 61 jaar.

Hendrik rinzes nam in 1811 de naam Rinzema aan.
Hij woonde toen in Balk en gaf 3 kinderen op, alle 3 bij hem inwonende en bij Itske Hotses in echte verwekt.
Akte datum: 30 december 1811.

Van Hendrik en Idskje zijn zes kinderen bekend:

1  Sytske Hendriks Rinzema, wonende te Wijckel, is geboren op 26 november 1806 te Balk, is Herv. gedoopt op 14 december 1806 te Balk.

Sytske was gehuwd met Watze Sipkes Schilstra. Watze, huisman (boer), wonende te Wijckel.

2  Rinze Hendriks Rinzema, schipper, is geboren op 1 januari 1809 te Balk, is Herv. gedoopt op 22 januari 1809 te Balk.

3  Jaike Hendriks Rinzema is geboren op 27 september 1810 te Balk, is Herv. gedoopt op 14 oktober 1810 te Balk.

4  Hotze Hendriks Rinsema is geboren op 2 oktober 1812 te Balk, is overleden op 29 oktober 1814 te Balk. Hotze werd 2 jaar en 27 dagen.

5  Marijke Hendriks Rinzema, wonende te Balk, is geboren op 21 juni 1816 te Balk, is overleden op 22 oktober 1817 12.00 uur te Balk (Huis 38). Marijke werd 1 jaar, 4 maanden en 1 dag.

6  Hotskje Hendriks Rinzema is geboren op 21 juni 1816 te Balk.

VI-C  Aukjen Hotzes Booi (Top), dochter van Hotze Tjallings Top (V-C) en Jaike Huites Pietersen, zonder beroep, wonende te Balk, is geboren op 16 februari 1791 te Balk, is Herv. gedoopt op 6 maart 1791 te Balk, is overleden op 18 december 1856 15.00 uur te Balk (wonende aan boord van het schip van haar zoon Hotze Jelles Dijkstra, liggende in de Lutz). Aukjen werd 65 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

De grootvader van Aukje / Tjalling Hotzes / nam in 1811 als familienaam voor zichzelf, zijn kinderen en kleinkinderen de naam Booi aan.
Bij haar huwelijken wordt zij vermeld als Aukjen Hotzes Top. Bij de geboorte van zoon Jelle wordt haar familienaam als Booy vermeld. Bij haar overlijden wordt zij vermeld als Aukjen Hotzes Booy.

Aukjen trouwt op 17 juni 1819 te Gaasterland op 28-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Jelle Kornelis Dijkstra, zoon van Kornelis Jelles Dijkstra en Geesjen Meelis. Jelle, houtkoopman, praamschipper en schipper, wonende te Balk, is geboren op 29 mei 1785 te Haskerdijken, is Herv. gedoopt op 19 juni 1785 in de Herv. gemeente Nijehaske - Haskerdijken, is overleden op 28 december 1826 14.00 uur te Echten - Lemsterland. Jelle werd 41 jaar, 6 maanden en 29 dagen.<35>

Van Jelle en Aukjen zijn vier kinderen bekend:

1  Kornelis Jelles Dijkstra, boerenknecht, wonende te Broek - bij Joure, is geboren op 11 oktober 1819, is ongehuwd overleden op 16 januari 1845 te Broek - bij Joure (in een schip overleden). Kornelis werd 25 jaar, 3 maanden en 5 dagen.<36>

2  Hotze Jelles Dijkstra, wonende te Balk, is geboren op 1 maart 1821 te Smallingerland.

Hotze trouwt op 15 augustus 1841 te Gaasterland op 20-jarige leeftijd met Grietje Tjeerds Visser, dochter van Tjeerd Harmens Visser en Aaltje Hendriks Kram.

3  Jan Jelles Dijkstra is geboren op 29 september 1823 te Echten - Lemsterland, is overleden op 11 juni 1838 09.00 uur te Joure (overleden in het schip liggende te Joure). Jan werd 14 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

4  Jaaitje Jelles Dijkstra is geboren op 10 maart 1825 te Gaasterland.

Aukjen trouwt op 20 februari 1833 te Haskerland op 42-jarige leeftijd (2) met Kornelis Jans de Vries, zoon van Jan Tjeerds de Vries en Haske Rentjes Hanema. Kornelis, schipper, is geboren te Groningen.

VI-D  Huite Hotzes Booi (Top), zoon van Hotze Tjallings Top (V-C) en Jaike Huites Pietersen, schipper en turfschipper, wonende te Balk, is geboren op 3 juli 1788 te Balk, is Herv. gedoopt op 20 juli 1788 te Balk, is overleden op 26 april 1858 11.00 uur te Woudsend. Huite werd 69 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

De grootvader van Huite - Tjalling Hotzes - nam in 1811 als familienaam voor zichzelf, zijn kinderen en kleinkinderen de naam Booi aan.

Bij het huwelijk van Huite wordt nog de naam Top gebruikt, evenals bij de geboorte van zijn kinderen. In zijn overlijdensakte wordt weer de naam Booy gebruikt.

Huite trouwt op 23 mei 1813 te Balk op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jeltje Gerrits Fellinga, dochter van Gerrit Binnes Fellinga en Jitske Jans Bos. Jeltje, zonder beroep, wonende te Balk, is geboren op 13 mei 1788 te Balk, is Herv. gedoopt op 25 mei 1788 te Balk, is overleden op 26 juni 1879 17.00 uur te Woudsend. Jeltje werd 91 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Huite en Jeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Jaaike Huites Top is geboren op 10 februari 1816 te Balk, zie VII-A.

2  Itskje Huites Top is geboren op 28 juni 1818 te Gaasterland.

Bij Idskje (Itskje) werd de familienaam Top, Booi, Booy gebruikt.

Itskje trouwt op 4 december 1850 te Hemelumer Oldeferd op 32-jarige leeftijd met Jelle Hendriks Drijfhout.

3  Gerritje Huites Top is geboren op 2 januari 1821 te Gaasterland.

4  Hotske Huites Top is geboren op 29 april 1823 te Gaasterland.

Hotske trouwt op 14 juli 1861 te Workum op 38-jarige leeftijd met Waaje Heeres Schotsman, zoon van Heere Symens Schotsman en Hylkjen Feddes Postma.

5  Gerrit Huites Booi is geboren op 24 juni 1826 te Nijega - Hem. Old., zie VII-B.

6  Pieter Huites Booi is geboren op 25 mei 1830 te Augustinusga.

Pieter trouwt op 15 juni 1856 te Haskerland op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Sibbeltje Thaekes de Jong, dochter van Thaeke Gabes de Jong en Sjoerdje Jans Kooyker. Sibbeltje is geboren op 1 februari 1829 te Joure.

VI-E  Tjitske Gaeles van der Wal, dochter van Geele Martens van der Wal en Taapke Tjallings Booi (V-D), dienstdoende, wonende te Sybrandahuis - Dantumadeel en te Driesum, is geboren op 12 april 1786 te Garijp, is Herv. gedoopt op 29 april 1804 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude, is overleden op 19 januari 1846 17.00 uur te Murmerwoude. Tjitske werd 59 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Tjitske trouwt op 4 mei 1817 te Dantumadeel op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerlof Egberts Elderhuis, zoon van Egbert Geerts en Klaaske Gerlofs. Gerlof, boerenknecht en dagloner, wonende te Raard, te Sybrandahuis - Dantumadeel en te Driesum, is geboren op 12 mei 1794 te Driesum, is Herv. gedoopt op 1 juni 1794 te Driesum, is overleden op 10 september 1838 te Dantumadeel. Gerlof werd 44 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<37,38>

De voogd van Gerlof Egberts nam in 1811 voor hem als familienaam de naam Elsinga aan. Later wordt voor hem en zijn nakomelingen de familienaam Elderhuis gebruikt.

Van Gerlof en Tjitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Egbert Gerlofs Elderhuis is geboren op 25 augustus 1818 in de gem. Dantumadiel, zie VII-C.

2  Tjalling Gerlofs Elderhuis is geboren op 12 november 1820 in de gem. Dantumadiel.

3  Tjalling Gerlofs Elderhuis is geboren op 6 februari 1823 in de gem. Dantumadiel.

4  Tjalling Gerlofs Elderhuis is geboren op 2 april 1824 in de gem. Dantumadiel.

5  Klaaske Gerlofs Elderhuis, arbeidster, wonende te Holwerd, is geboren op 30 maart 1829 te Driesum, is overleden op 19 september 1875 13.30 uur te Holwerd (Huis 254). Klaaske werd 46 jaar, 5 maanden en 20 dagen.<39,40>

Klaaske was gehuwd met Dirk Sijbes Venema.

VI-F  Tjalling Sakes Booi, zoon van Sake Tjallings Booi (V-E) en Atje Jannes, wonende te Drachten, is geboren op 25 september 1798 te Rottevalle (akte van bekendheid: "geboren onder Noorderdrachten", in huwelijkakte geboren Rottevalle), is overleden in 1856 te Illionis - U.S.A.. Tjalling werd 58 jaar.<41>

Diverse bronnen op internet geven aan dat Tjalling Sakes Booi met zijn gezin naar Amerika is geëmigreerd.

Tjalling trouwt op 28 april 1831 te Smallingerland op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Eelkjen Jelles Drijfstra, dochter van Jelle Freerks Drijfstra en Gettje Freerks Bakkerus. Eelkjen, dienstmaagd, is geboren in oktober 1802 te Noorderdrachten (akte van bekendheid: "geboren in het laatst van de maand okotber 1802").<42,43>

Diverse bronnen op internet geven aan dat Tjalling Sakes Booi met zijn gezin naar Amerika is geëmigreerd.

Van Tjalling en Eelkjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Sake Tjallings Booi is geboren op 18 mei 1829 te Smallingerland.

2  Folkert Tjallings Booi is geboren op 13 september 1832 te Smallingerland, is overleden op 24 februari 1841 te Smallingerland. Folkert werd 8 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

3  Attje Tjallings Booi is geboren op 24 januari 1835 te Smallingerland.

4  Eize Tjallings Booi is geboren op 8 september 1837 te Smallingerland, is overleden op 17 juli 1906 te Danford - Iroquios - Illinois - U.S.A.. Eize werd 68 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Diverse bronnen op internet geven aan dat Eize in Amerika bekend was onder de naam Eize C. Booi. De C. zou staan voor Charles, zoals zijn vader in de U.S.A. genoemd werd. Eize zou twee keer zijn gehuwd en op 17 juli 1906 zijn overleden.

5  Geertje Tjallings Booi is geboren op 11 maart 1840 te Smallingerland.

6  Folkert Tjallings Booi is geboren op 26 november 1842 te Smallingerland.

7  Sjoukjen Tjallings Booi is geboren op 25 september 1845 te Smallingerland.

VI-G  Halbe Sakes Booi, zoon van Sake Tjallings Booi (V-E) en Atje Jannes, is geboren rond 1807, is ongehuwd overleden op 17 oktober 1850 te Achtkarspelen. Halbe werd ongeveer 43 jaar.

Halbe had een relatie met Wietske Hendriks Luchtenveld, dochter van Hendrik Wietzes Luchtenveld en Grietje Jans. Wietske is geboren rond 1798, is overleden op 11 mei 1881 te Smallingerland. Wietske werd ongeveer 83 jaar.

Van Halbe en Wietske is een natuurlijk kind bekend:

1  Jelle Booi is geboren op 15 juli 1838 te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 17 juli 1838 te Achtkarspelen (getuige aangifte geboorte was zijn vader Halbe Sakes Booi (zie VI-G)), is overleden op 15 april 1897 te Smallingerland. Jelle werd 58 jaar en 9 maanden.

Jelle trouwt op 14 mei 1870 te Smallingerland op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Simke Wijma, dochter van Sjoerd Gerbens Wijma en Feike Wibbes Kloosterman. Simke is geboren rond 1841 te Drogeham, is overleden voor 15 april 1897. Simke werd hoogstens 56 jaar.

VI-H  Aalsen Sakes Booi, zoon van Sake Tjallings Booi (V-E) en Baukjen Gerrits, is geboren op 1 juni 1815 te Rottevalle, is overleden op 30 mei 1876 te Smallingerland. Aalsen werd 60 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Aalsen trouwt op 9 maart 1839 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Gerkjen Sjoerds Dijkstra, dochter van Sjoerd Ruurds Dijkstra en Joukjen Gerkes Helder. Gerkjen is geboren op 5 juli 1806 te Nijega - Smal., is Herv. gedoopt op 3 augustus 1806 te Nijega - Smal., is overleden op 2 februari 1863 te Smallingerland. Gerkjen werd 56 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Van Aalsen en Gerkjen zijn vier kinderen bekend:

1  Baukjen Aalzens Booi is geboren op 26 oktober 1839 te Smallingerland, is overleden op 29 januari 1840 te Smallingerland. Baukjen werd 3 maanden en 3 dagen.

2  Baukjen Aalzens Booi is geboren op 1 januari 1841 te Smallingerland, is ongehuwd overleden op 23 oktober 1869 te Smallingerland. Baukjen werd 28 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

3  Sjoerd Aalsens Booi is geboren op 12 juli 1843 te Drachten, zie VII-D.

4  Sake Aalsens Booi is geboren op 12 augustus 1848 te Drachten, zie VII-E.

VI-I  Aafke Sakes Booi, dochter van Sake Tjallings Booi (V-E) en Baukjen Gerrits, arbeidster, wonende te Rottevalle, is geboren op 16 januari 1819 te Rottevalle, is overleden op 27 februari 1902 te Drachten. Aafke werd 83 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Sake Booi is geboren op 25 november 1840 te Rottevalle, is overleden op 5 juni 1841 12.00 uur te Rottevalle. Sake werd 6 maanden en 11 dagen.<44>

2  Sake Booi, zonder beroep, is geboren op 31 juli 1844 te Houtigehage, is overleden op 26 mei 1924 03.00 uur te Uithuizen. Sake werd 79 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Sake trouwt op 25 november 1877 te Groningen (is gescheiden op 27 september 1899 te Groningen) op 33-jarige leeftijd met Hinderkien Heres, dochter van Meindert Heres en Lammegien Rijkens.

Hinderkien was eerder gehuwd (1) met Rinke Nienhuis.<45,46>

3  Bauke Booi is geboren op 25 september 1850 te Rottevalle, zie VII-F.

4  Jacobus Booi is geboren rond juni 1866, is overleden op 16 oktober 1866 te Surhuisterveen. Jacobus werd ongeveer 4 maanden.

VI-J  Aukje Hessels Booij, dochter van Hessel Tjallings Booi (V-F) en Grietje Jurjens Hofman, arbeidster en zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 5 december 1807 te Vrouwenparochie, is Herv. gedoopt op 10 januari 1808 te Vrouwenparochie, is overleden op 5 april 1891 te Leeuwarden. Aukje werd 83 jaar en 4 maanden.

Aukje trouwt op 19 juni 1836 te Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Jans Holwerda, zoon van Jan Sijtzes Holwerda en Yke Simons Sijtsma. Johannes is geboren op 11 december 1804 te Anjum, is Herv. gedoopt op 6 januari 1805 te Anjum, is overleden op 22 maart 1842 te Leeuwarden. Johannes werd 37 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Van Johannes en Aukje is een kind bekend:

1  Grietje Holwerda is geboren op 24 november 1837 te Leeuwarden, is overleden op 14 december 1921 te Leeuwarden. Grietje werd 84 jaar en 20 dagen.

Grietje trouwt op 6 september 1863 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Frederik van Straten, zoon van Jan van Straten en Hendrika Gerritsen. Frederik is geboren rond 1839, is overleden op 2 oktober 1907 te Leeuwarden. Frederik werd ongeveer 68 jaar.

Van Aukje zijn drie kinderen bekend:

2  Nicolaas Booij is geboren op 26 februari 1849 te Leeuwarden, zie VII-G.

3  Johanna Catharina Booy is geboren op 9 juni 1844 te Leeuwarden, zie VII-H.

4  Sjuwke Booy is geboren op 27 mei 1846 te Leeuwarden, is overleden op 13 januari 1860 te Leeuwarden. Sjuwke werd 13 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

VI-K  Joukjen Hessels Booi, dochter van Hessel Tjallings Booi (V-F) en Grietje Jurjens Hofman, zonder beroep, wonende te Leeuwarden en te Rien, is geboren op 7 december 1809 te Vrouwenparochie, is Herv. gedoopt op 7 januari 1810 te Vrouwenparochie, is overleden op 25 juli 1859 te Leeuwarderadeel. Joukjen werd 49 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Joukjen trouwt op 27 oktober 1839 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Olferd Luitzens Boersma, zoon van Luitzen Ulbes Boersma en Antje Olferds Odinga. Olferd, zonder beroep en arbeider, wonende te Lutkewierum, te Rien en te Wirdum - Frl., is geboren op 26 januari 1813 te Wirdum - Frl., is overleden op 9 maart 1875 09.00 uur te Wirdum - Frl.. Olferd werd 62 jaar, 1 maand en 11 dagen.<47>

Van Olferd en Joukjen is een kind bekend:

1  Luitzen Boersma is geboren op 30 januari 1840 te Leeuwarden.

VI-L  Tjalling Hessels Booij, zoon van Hessel Tjallings Booi (V-F) en Grietje Jurjens Hofman, is geboren op 15 mei 1819 te Leeuwarden, is overleden op 2 januari 1907 te Leeuwarden. Tjalling werd 87 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Tjalling trouwt op 30 maart 1845 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Rinske Fredriks, dochter van Jan Fredriks en Wijpkje Lieuwes Deinema. Rinske, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 2 juni 1824 te Leeuwarden, is overleden op 1 augustus 1849 20.00 uur te Leeuwarden. Rinske werd 25 jaar, 1 maand en 30 dagen.<48>

Van Tjalling en Rinske zijn twee kinderen bekend:

1  Wypkje Booy is geboren op 25 september 1844 te Leeuwarden, is overleden op 1 april 1848 te Leeuwarden. Wypkje werd 3 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

2  Hessel Booy, baardscheerder, is geboren op 5 december 1847 te Leeuwarden.

Hessel trouwt op 25 juli 1880 te Edam op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 45-jarige Jansje de Vries, dochter van Laurens de Vries en Maretje Fijn. Jansje is geboren rond 1835 te Edam.

Tjalling trouwt op 23 december 1849 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Catharina van Lottum, dochter van Jan van Lottum en Tjitske Wassenaar. Catharina is geboren rond 1824, is overleden op 16 april 1911 te Utrecht. Catharina werd ongeveer 87 jaar.

Van Tjalling en Catharina zijn elf kinderen bekend:

3  Jan Booy is geboren op 4 september 1850 te Leeuwarden, is overleden op 15 december 1851 te Leeuwarden. Jan werd 1 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

4  Grietje Booy is geboren op 23 april 1852 te Leeuwarden, is overleden op 12 november 1930 te Utrecht. Grietje werd 78 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Grietje trouwt op 24 mei 1882 te Utrecht op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Gerardus Coenraad Takken, zoon van Jan Takken en Susanna Christina Opperhuizen. Gerardus is geboren rond 1857 te Utrecht.

5  Jan Booy is geboren op 20 december 1854 te Leeuwarden, is overleden op 12 augustus 1856 te Leeuwarden. Jan werd 1 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

6  doodgeboren zoon Booy is doodgeboren op 4 september 1857 te Leeuwarden.

7  Tjitske Booy is geboren op 7 februari 1859 te Leeuwarden.

8  Aukje Booij is geboren op 19 april 1861 te Leeuwarden, zie VII-I.

9  Ytje Booy is geboren op 19 april 1861 te Leeuwarden, is overleden op 15 juni 1862 te Leeuwarden. Ytje werd 1 jaar, 1 maand en 27 dagen.

10  Jan Booy is geboren op 6 juni 1863 te Leeuwarden, is overleden op 15 december 1944 te Utrecht. Jan werd 81 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Jan trouwt op 8 mei 1889 te Utrecht op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gesina Balt, dochter van Pieter Balt en Klaasje van der Steeg. Gesina is geboren rond 1865 te Leeuwarden.

11  Karel Willem Booy is geboren op 6 juni 1863 te Leeuwarden.

Karel trouwt op 8 mei 1889 te Utrecht op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Grietje van Keulen, dochter van Jan van Keulen en Baukje van Daalen. Grietje is geboren rond 1868 te Leeuwarden.

12  Ytje Booy is geboren op 21 juli 1865 te Leeuwarden, is overleden op 5 januari 1866 te Leeuwarden. Ytje werd 5 maanden en 15 dagen.

13  Tjalling Booy is geboren op 19 oktober 1868 te Leeuwarden, is overleden op 31 oktober 1868 te Leeuwarden. Tjalling werd 12 dagen.

VI-M  Bintje Halbes van der Heide, dochter van Halbe Tjeerds van der Heide (V-K) en Menke Jochums, arbeidster, wonende te Rottevalle, is geboren op 6 maart 1790, is Herv. gedoopt op 24 februari 1793 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden op 1 november 1872 te Drogeham. Bintje werd 82 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Bintje trouwt op 9 juli 1809 te Oostermeer op 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 32-jarige Geert Johannes van der Meer, zoon van Johannes Luitzens en Barber Geerts. Geert, arbeider, wonende te Rottevalle, is geboren rond mei 1777 te Oostermeer, is overleden op 3 november 1827 15.00 uur te Rottevalle. Geert werd ongeveer 50 jaar en 6 maanden.

Van Geert en Bintje zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Geerts van der Meer is geboren op 8 april 1810 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 1 september 1811 te Rottevalle.

Johannes trouwt op 19 maart 1831 te Achtkarspelen op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Lolkjen Freerks Vaatstra, dochter van Freerk Teyes Vaatstra en Jetske Sytzes van der Schaaf. Lolkjen is geboren rond 1806 te Harkema Opeinde.

2  Minke Geerts van der Meer is geboren op 3 juni 1811 te Rottevalle, is Herv. gedoopt op 1 september 1811 te Rottevalle.

Minke trouwt op 17 december 1836 te Kollumerland op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Feike Willems de Boer, zoon van Willem Feikes de Boer en Eelkje Jans Postma. Feike is geboren rond 1801 te Kollumerzwaag.

3  Barber Geerts van der Meer is geboren op 10 oktober 1813 te Oudega - Smal..

Barber trouwt op 13 mei 1837 te Achtkarspelen op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Jacob Jacobs Nink, zoon van Jacob Nink en Trijntje Hayes Pruimboom. Jacob is geboren rond 1809 te Bergum.

4  Halbe Geerts van der Meer is geboren op 25 juni 1817 in de gem. Achtkarspelen.

5  Aukjen Geerts van der Meer is geboren op 10 november 1820 in de gem. Achtkarspelen.

6  Halbe Geerts van der Meer is geboren op 21 oktober 1823 in de gem. Achtkarspelen.

Bintje trouwt op 26 april 1845 te Achtkarspelen op 55-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 78-jarige Jan Hendrik Rolfing, zoon van Jan Rolfing en Fenne Brinkman. Jan, linnenwever, wonende te Buitenpost, is geboren rond 1767 te Schuttorf - Dld..

Jan was eerder gehuwd (1) met Ienske Martens Bogema.<49>


Generatie VII

(van 1806 tot 1950)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1844 en 1893. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (13x), Drachten (13x), Wymbritseradeel (3x), Woudsend (2x), Opeinde - Frl. (2x), Utrecht, Surhuisterveen, Koudum, Hemelumer Oldeferd, Harich, Gaasterland, Barradeel en Balk.

VII-A  Jaaike Huites Top, dochter van Huite Hotzes Booi (Top) (VI-D) en Jeltje Gerrits Fellinga, is geboren op 10 februari 1816 te Balk.

De familienaam Top, Booi en Booy werd bij Jaaike gebruikt.

Jaaike trouwt op 2 september 1843 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met Jan Jacobs Bijlsma.

Van Jan en Jaaike zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob Bijlsma is geboren op 9 september 1844 te Wymbritseradeel.

2  doodgeboren dochter Bijlsma is doodgeboren op 3 maart 1847 te Wymbritseradeel.

3  Jeltje Bijlsma is geboren op 8 augustus 1849 te Wymbritseradeel.

4  Hiltje Bijlsma is geboren op 26 januari 1853 05.30 uur te Woudsend.

Hiltje trouwt op 17 augustus 1879 te Sneek op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Daniel van der Werf, zoon van Hylke van der Werf en Hendrikje de Vries. Daniel is geboren rond 1857 te Sneek.

5  Huite Bijlsma is geboren op 16 mei 1858 te Barradeel.

VII-B  Gerrit Huites Booi, zoon van Huite Hotzes Booi (Top) (VI-D) en Jeltje Gerrits Fellinga, schipper en zonder beroep, wonende te Nijega - Hem. Old., is geboren op 24 juni 1826 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 18 november 1902 te Joure. Gerrit werd 76 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Gerrit trouwt op 26 februari 1857 te Hemelumer Oldeferd op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Berber Minzes Zwerver, dochter van Minze Melles Zwerver en Fennigje Jans Mezenbroek. Berber, zonder beroep, wonende te Nijega - Hem. Old., is geboren op 23 januari 1827 te Delfstrahuizen, is overleden op 8 augustus 1890 23.30 uur te Woudsend. Berber werd 63 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Van Gerrit en Berber zijn zes kinderen bekend:

1  Huite Booy is geboren op 4 april 1855 te Harich.

Huite trouwt op 17 mei 1885 te Sneek op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Baukje Wagenmakers, dochter van Sytze Wagenmakers en Jetske Heegstra. Baukje is geboren rond 1862 te Makkum.

2  Fintje Booy is geboren op 9 december 1856 te Gaasterland.

3  Minze Booy is geboren op 22 oktober 1858 te Koudum, is overleden op 26 oktober 1928, is begraven te Joure. Minze werd 70 jaar en 4 dagen.

Minze trouwt op 26 augustus 1883 te Haskerland op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Geertje Sniksma, dochter van Gerrit Hendriks Sniksma en Tjitske Ruurds van der Zee. Geertje is geboren op 29 juni 1859 te Joure, is overleden op 14 mei 1957, is begraven te Joure. Geertje werd 97 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

4  Jeltje Booi is geboren op 3 juni 1861 te Hemelumer Oldeferd.

5  Pieter Booy is geboren op 30 maart 1864 te Woudsend.

Pieter trouwt op 12 maart 1892 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Wypkje Viersen, dochter van Folkert Jans Viersen en Janke Rienks Huizinga. Wypkje is geboren op 28 januari 1861 te Ferwerd.

6  Aaltje Booy is geboren rond 1867 te Balk.

Aaltje trouwt op 11 december 1887 te Haskerland op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Ype Camminga, zoon van Eldert Camminga en Eelkje van der Zee. Ype is geboren rond 1860 te Joure.

VII-C  Egbert Gerlofs Elderhuis, zoon van Gerlof Egberts Elderhuis en Tjitske Gaeles van der Wal (VI-E), is geboren op 25 augustus 1818 in de gem. Dantumadiel, is overleden op 6 februari 1873 te Dantumadeel. Egbert werd 54 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Egbert trouwt op 5 juni 1842 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Martha Gerrits Luhof, dochter van Gerrit Bernardus Luhof en Taetske Jans van Loon. Martha is geboren rond 1823 te Wanswerd, is overleden op 16 februari 1901 te Dantumadeel. Martha werd ongeveer 78 jaar.

Van Egbert en Martha is een kind bekend:

1  Gerlof Egberts Elderhuis.

VII-D  Sjoerd Aalsens Booi, zoon van Aalsen Sakes Booi (VI-H) en Gerkjen Sjoerds Dijkstra, is geboren op 12 juli 1843 te Drachten, is overleden op 14 maart 1880 te Smallingerland. Sjoerd werd 36 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Sjoerd trouwt op 24 september 1870 te Smallingerland op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Froukje de Jong, dochter van Arjen Ouwes de Jong en Baukjen Hermanus Loos. Froukje, zonder beroep, wonende te Drachten, is geboren op 27 oktober 1836 te Surhuisterveen, is overleden op 15 april 1894 12.00 uur te Drachten, is als overleden aangegeven op 17 april 1894 te Smallingerland (aangevers overlijden waren Taede Elzinga en Siebe Jans Boomsma). Froukje werd 57 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Van Sjoerd en Froukje is een kind bekend:

1  Gerkje Booi, zonder beroep, wonende te Amsterdam, is geboren op 13 april 1868 te Drachten.

Gerkje trouwt op 14 juni 1895 te Sloten - NH op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Nicolaas Cornelissen, zoon van Willem Cornelissen en Catharina Cornelissen. Nicolaas, landbouwersknecht en landbouwer, wonende te Amsterdam, is geboren rond 1868 te Zijpe - N.H..

VII-E  Sake Aalsens Booi, zoon van Aalsen Sakes Booi (VI-H) en Gerkjen Sjoerds Dijkstra, is geboren op 12 augustus 1848 te Drachten, is overleden op 20 juni 1889 te Smallingerland. Sake werd 40 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Sake trouwt op 14 oktober 1871 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Bekkema, dochter van Andries Bekkema en Aaltje Wytzes Holwerda. Trijntje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Beets en te Drachten, is geboren op 26 juli 1847 te Surhuisterveen, is overleden op 14 november 1926 23.00 uur te Drachten. Trijntje werd 79 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Trijntje was later gehuwd (2) met Meine van Hoek.<50,51>

Van Sake en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aaltje Booi, wonende te Warga, is geboren op 25 oktober 1875 te Drachten, is overleden op 24 augustus 1932 te Leeuwarden. Aaltje werd 56 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Aaltje trouwt op 6 oktober 1900 te Leeuwarden op 24-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Andries Zorn, zoon van Antoon Leonard Lodewijk Zorn en Pietje Tromp. Andries, huisschilder, wonende te Warga, is geboren op 8 maart 1867 te Den Haag, is overleden op 6 oktober 1901 te Leeuwarden. Andries werd 34 jaar, 6 maanden en 28 dagen. Aaltje trouwt op 12 maart 1904 te Leeuwarden op 28-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Cornelis Zorn, zoon van Antoon Leonard Lodewijk Zorn en Pietje Tromp. Cornelis, arbeider, is geboren op 31 januari 1879 te Leeuwarden.

2  Andries Booi, arbeider, wonende te Drachten, is geboren op 11 september 1882 te Drachten, is overleden op 14 juli 1963, is begraven te Boelenslaan. Andries werd 80 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Andries trouwt op 2 december 1905 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Aukje Dootjes, dochter van Auke Dootjes en Jeltje Taekema. Aukje, zolderknecht, wonende te Drachten, is geboren op 21 maart 1885 te Drachten, is overleden op 7 mei 1960 te Boelenslaan. Aukje werd 75 jaar, 1 maand en 16 dagen.

3  Gerkje Booi, huishoudster, is geboren op 27 januari 1879 te Drachten, is overleden op 25 november 1940 te Groningen. Gerkje werd 61 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Gerkje trouwt op 18 mei 1912 te Grootegast op 33-jarige leeftijd met de 55-jarige Sweitze Oldenburger, zoon van Aafke Jans Oldenburger. Sweitze, arbeider, is geboren op 20 januari 1857 te Surhuisterveen, is overleden op 17 augustus 1940 te Grootegast. Sweitze werd 83 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Sweitze was eerder gehuwd (1) met Antje Spoelstra.<52,53>

4  Aalzen Booi, hulparbeider, wonende te Essen - Rüttenscheid - Dld., is geboren op 18 december 1871 te Drachten, is overleden op 22 oktober 1918 07.30 uur te Essen - Dld. in het Kruppschen Krankenhause (Norbertstrasse 2). Aalzen werd 46 jaar, 10 maanden en 4 dagen.<54>

Aalzen trouwt op 22 maart 1902 te Smallingerland op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Metje Ongersma, dochter van Luitzen Koenes Ongersma en Elizabeth Harrits Boonstra. Metje is geboren op 13 september 1873 te Surhuisterveen, is overleden op 21 december 1948 te Drachten, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Metje werd 75 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Metje was later gehuwd (2) met Albert Bos.<55,56>

5  Joukje Booi is geboren op 3 maart 1886 te Drachten.

Joukje trouwt op 29 november 1919 te Leeuwarderadeel op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 44-jarige Douwe Faber, zoon van Gerhardus Douwes Faber en Antje Jans de Boer. Douwe is geboren rond 1875 te Warga.

VII-F  Bauke Booi, zoon van Aafke Sakes Booi (VI-I), arbeider, wonende te Drachten en te Opeinde - Frl., is geboren op 25 september 1850 te Rottevalle, is overleden op 9 augustus 1930 te Drachten. Bauke werd 79 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Bauke trouwt op 18 oktober 1873 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje van der Wal, dochter van Sietze Sietes van der Wal en Froukjen Jans Kaspers. Trijntje is geboren op 7 juli 1850 te Drachten, is overleden op 15 juni 1931 te Smallingerland. Trijntje werd 80 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Bauke en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Sytze Booi is geboren op 11 februari 1874 te Surhuisterveen, is overleden op 26 december 1964 te Drachten. Sytze werd 90 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Sytze trouwt op 30 november 1895 te Smallingerland op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Rinske van Bruggen, dochter van Auke van Bruggen en Sytske de Boer. Rinske is geboren op 12 januari 1874 te Drachten, is overleden op 14 mei 1944 te Drachten. Rinske werd 70 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

2  Sake Booi is geboren op 31 januari 1876 te Opeinde - Frl., is overleden op 6 februari 1876 te Opeinde - Frl.. Sake werd 6 dagen.

3  Aafke Booi is geboren op 9 mei 1877 te Opeinde - Frl..

Aafke trouwt op 6 mei 1899 te Smallingerland op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Rinzema, zoon van Koene Rinzema en Pietje de Vries. Jan is geboren op 30 juli 1871 te Drachten.

4  Froukje Booi is geboren op 10 maart 1879 te Drachten, is overleden op 2 december 1901 te Drachten. Froukje werd 22 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

5  Sake Booi is geboren op 2 februari 1881 te Drachten, is overleden op 23 maart 1881 te Drachten. Sake werd 1 maand en 21 dagen.

6  Sake Booi, arbeider, is geboren op 6 mei 1882 te Drachten, is overleden op 12 juni 1969 te Drachtstercompagnie. Sake werd 87 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Sake trouwt op 13 september 1902 te Smallingerland (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 1 februari 1907 te Heerenveen) op 20-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Neeltje de Jong, dochter van Teun de Jong en Lutske Drost. Neeltje is geboren op 23 februari 1880 te Smallingerland, is overleden op 29 januari 1954, is begraven te Drachten (Noorderbegraafplaats). Neeltje werd 73 jaar, 11 maanden en 6 dagen. Sake trouwt op 24 december 1915 te Smallingerland op 33-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Jenke Duursma, dochter van Berend Duursma en Lutske Postma. Jenke is geboren op 20 januari 1884 te Ureterp, is overleden op 17 november 1965 te Drachtstercompagnie. Jenke werd 81 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

7  Siete Booi is geboren op 25 oktober 1885 te Drachten, is overleden op 28 maart 1940 te Groningen, is begraven te Drachtstercompagnie. Siete werd 54 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Siete trouwt op 3 juni 1911 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Pietje Koopmans, dochter van Jan Koopmans en Japikje Renzema. Pietje is geboren op 27 november 1887 te Beetsterzwaag, is overleden op 8 november 1962, is begraven te Drachtstercompagnie. Pietje werd 74 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

8  Tetje Booi is geboren op 24 november 1886 te Drachten, is overleden op 27 januari 1935 te Smallingerland. Tetje werd 48 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Tetje trouwt op 26 februari 1910 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Wytze Herder, zoon van Jan Gerrits Herder en Bartje de Vries. Wytze is geboren op 13 mei 1881 te Surhuisterveen.

9  Aalzen Booi is geboren op 30 maart 1890 te Drachten, is overleden op 8 december 1970, is begraven te Drachtstercompagnie. Aalzen werd 80 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Aalzen trouwt op 18 mei 1917 te Smallingerland op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Baukje Reitsma, dochter van Ybele Reitsma en Aukje Roels van Dekken. Baukje is geboren op 3 juli 1890 te Wijnjeterp, is overleden op 26 januari 1967, is begraven te Drachtstercompagnie. Baukje werd 76 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

10  Neeltje Booi is geboren op 15 juli 1893 te Drachten, is overleden op 27 mei 1904 te Drachten. Neeltje werd 10 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

VII-G  Nicolaas Booij, zoon van Aukje Hessels Booij (VI-J), bediende en melksalonhouder, wonende te Leeuwarden, is geboren op 26 februari 1849 te Leeuwarden, is overleden op 25 augustus 1915 09.00 uur te Leeuwarden. Nicolaas werd 66 jaar, 5 maanden en 30 dagen.<57>

Nicolaas trouwt op 2 december 1876 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Saakje Simons, dochter van Simon Jan Simons en Grietje Stavinga. Saakje, zonder beroep en melksalonhoudster, wonende te Leeuwarden, is geboren op 27 september 1848 te Leeuwarden, is overleden op 3 februari 1932 te Enschede. Saakje werd 83 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<58>

Van Nicolaas en Saakje zijn zes kinderen bekend:

1  Aukje Booy is geboren op 8 augustus 1878 te Leeuwarden, is overleden op 27 augustus 1878 te Leeuwarden. Aukje werd 19 dagen.

2  Aukje Booy is geboren op 4 november 1879 te Leeuwarden, is overleden op 3 juli 1880 te Leeuwarden. Aukje werd 7 maanden en 29 dagen.

3  Grietje Booy is geboren op 17 augustus 1881 te Leeuwarden, is overleden op 14 juli 1882 te Leeuwarden. Grietje werd 10 maanden en 27 dagen.

4  Grietje Booy is geboren op 16 december 1883 te Leeuwarden, is overleden op 26 november 1937 23.00 uur te Leeuwarden. Grietje werd 53 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Grietje trouwt op 5 juni 1907 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met Siebe Visser. Siebe, orgelmaker, wonende te Leeuwarden, is overleden op 5 juli 1941 te Leeuwarden.

5  Simon Booy is geboren op 16 oktober 1887 te Leeuwarden, is overleden op 9 augustus 1888 te Leeuwarden. Simon werd 9 maanden en 24 dagen.

6  Aukje Booij, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 6 juli 1891 te Leeuwarden.

Aukje trouwt op 7 februari 1917 te Leeuwarden (huwelijksgetuigen waren zijn broer Pieter Dam en zijn zwager Siebe Visser (zwager van de bruid)) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Bouwe Dirk Dam, zoon van Hendrik Hendriks Dam en Rieuwkje Hofstee. Bouwe, adjunct commies, bij de gemeentewerken, wonende te Enschede, is geboren op 29 maart 1891 te Rottum - Fr..<59>

VII-H  Johanna Catharina Booy, dochter van Aukje Hessels Booij (VI-J), is geboren op 9 juni 1844 te Leeuwarden, is overleden op 21 juli 1923 te Deventer. Johanna werd 79 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Johanna trouwt op 6 maart 1870 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Franciscus Mulder, zoon van Thomas Mulder en Elisabeth Margreta Leefman. Franciscus is geboren rond 1846 te Amsterdam, is overleden op 28 februari 1931 te Deventer. Franciscus werd ongeveer 85 jaar.

Van Franciscus en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Aukje Elisabeth Margaretha Mulder is geboren op 3 september 1871 te Leeuwarden.

Aukje was gehuwd met H. Sterk.

2  Thomas Nicolaas Mulder is geboren op 22 augustus 1873 te Leeuwarden.

3  Elisabeth Margaretha Maria Mulder is geboren op 25 maart 1876 te Leeuwarden.

4  Thomas Nicolaas Mulder is geboren op 8 april 1878 te Leeuwarden.

5  Elisabeth Margaretha Mulder is geboren op 22 juni 1879 te Leeuwarden.

6  doodgeboren zoon Mulder is doodgeboren op 31 juli 1882 te Leeuwarden.

7  doodgeboren zoon Mulder is doodgeboren op 19 maart 1887 te Leeuwarden.

VII-I  Aukje Booij, dochter van Tjalling Hessels Booij (VI-L) en Catharina van Lottum, is geboren op 19 april 1861 te Leeuwarden, is overleden op 20 februari 1950 te Utrecht. Aukje werd 88 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Aukje trouwt op 8 mei 1889 te Utrecht op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Pieter Johan Diteweg, zoon van Johan Peter Ditewig en Maria Schouten. Pieter is geboren rond 1866 te Amerongen, is overleden op 1 februari 1897 te Utrecht. Pieter werd ongeveer 31 jaar.

Van Pieter en Aukje is een kind bekend:

1  Pieter Johan Diteweg is geboren rond 1890 te Utrecht.

Pieter trouwt op 7 mei 1919 te Utrecht op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Neeltje van der Heijden, dochter van Johannes Leendert Nicolaas van der Heijden en Jannetje Staartjes. Neeltje is geboren rond 1897 te Westbroek.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 9 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Auktje Eizes, overlijdensakte (Achtkarspelen 5 jul 1819)

2)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Hotze Jiskes van der Veen, overlijdensakte (Achtkarspelen 3 sep 1825)

3)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1818 ovl. - Andries Tjallings, overlijdensakte (Smallingerland 11 jul 1818)

4)  ongehuwd overleden: website Tresoar, Gorredijk, Memories van Successie 42.5012 - Jetske Johannes Boom, memorie van aangifte successierechten (11 nov 1827)

5)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1813 H - Slooten - Halbersma, huwelijk (Oudega - Smal. 29 dec 1813)

6)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1813 H - Slooten - Halbersma, huwelijk (Oudega - Smal. 29 dec 1813)

7)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Auktje Eizes, overlijdensakte (Achtkarspelen 5 jul 1819)

8)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Auktje Eizes, overlijdensakte (Achtkarspelen 5 jul 1819)

9)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Auktje Eizes, overlijdensakte (Achtkarspelen 5 jul 1819)

10)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Tjeerd Bonnes van der Heide, overlijdensakte (Oudega - Smal. 5 dec 1816)

11)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Tjeerd Bonnes van der Heide, overlijdensakte (Oudega - Smal. 5 dec 1816)

12)  aangifte overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Tjeerd Bonnes van der Heide, overlijdensakte (Oudega - Smal. 5 dec 1816)

13)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Halbe Tjeerds van der Heide, overlijdensakte (Achtkarspelen 14 apr 1846)

14)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Eisse Tjeerds van der Heide, overlijdensakte (Achtkarspelen 22 jan 1817)

15)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Eisse Tjeerds van der Heide, overlijdensakte (Achtkarspelen 22 jan 1817)

16)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Eisse Tjeerds van der Heide, overlijdensakte (Achtkarspelen 22 jan 1817)

17)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Hotze Jiskes van der Veen, overlijdensakte (Achtkarspelen 3 sep 1825)

18)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Hotze Jiskes van der Veen, overlijdensakte (Achtkarspelen 3 sep 1825)

19)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Jisk Hotzes van der Veen, overlijdensakte (Smallingerland 26 jun 1816)

20)  overlijden: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Hotze Tjallings Top, overlijdensakte (Gaasterland 19 aug 1826)

21)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1831 H - Booi - Drijfstra, huwelijk (Smallingerland 28 apr 1831)

22)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1831 H - Booi - Drijfstra, huwelijk (Smallingerland 28 apr 1831)

23)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Hessel Booy, overlijdensakte (Leeuwarden 28 mrt 1829)

24)  ongehuwd overleden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1844 H - Sjuwke Hessels Booy, overlijdensakte (Leeuwarden 29 mei 1844)

25)  Pietje trouwt op 23 juni 1888 te Smallingerland met Douwe.

26)  Douwe trouwt op 2 augustus 1862 te Smallingerland met Marijke.

27)  Marijke Freerks Dalstra, dochter van Freerk Feites Dalstra en Trijntje Aukes Bijstra. Marijke is geboren op 27 november 1831 te Drachten, is overleden op 27 april 1881 te Smallingerland. Marijke werd 49 jaar en 5 maanden.

28)  Douwe Johannes Booi, zoon van Johannes Andries Booy en Sjoukjen Douwes de Vries. Douwe is geboren op 9 februari 1824 te Rottevalle, is overleden op 9 januari 1890 te Smallingerland. Douwe werd 65 jaar en 11 maanden. Douwe was eerder gehuwd (1) met Marijke Freerks Dalstra.

29)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Halbe Tjeerds van der Heide, overlijdensakte (Achtkarspelen 14 apr 1846)

30)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Halbe Tjeerds van der Heide, overlijdensakte (Achtkarspelen 14 apr 1846)

31)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Halbe Tjeerds van der Heide, overlijdensakte (Achtkarspelen 14 apr 1846)

32)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Jisk Hotzes van der Veen, overlijdensakte (Smallingerland 26 jun 1816)

33)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Jisk Hotzes van der Veen, overlijdensakte (Smallingerland 26 jun 1816)

34)  aangifte overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Jisk Hotzes van der Veen, overlijdensakte (Smallingerland 26 jun 1816)

35)  overlijden: Tresoar, Lemsterland, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Jelle Cornelis Dijkstra, overlijdensakte (Lemsterland 29 dec 1826)

36)  ongehuwd overleden: website Tresoar, Lemmer, Memories van Successie 42.12015 - Kornelis Jelles Dijkstra, memorie van aangifte successierechten (16 jan 1845)

37)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1817 H - Elderhuis - Wal, huwelijk (Dantumadeel 4 mei 1817)

38)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Gelf Egberts Elderhuis, overlijdensakte (Dantumadeel 10 sep 1838)

39)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Klaaske Gerlofs Elderhuis, overlijdensakte (Westdongeradeel 20 sep 1875)

40)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Klaaske Gerlofs Elderhuis, overlijdensakte (Westdongeradeel 20 sep 1875)

41)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1831 H - Booi - Drijfstra, huwelijk (Smallingerland 28 apr 1831)

42)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1831 H - Booi - Drijfstra, huwelijk (Smallingerland 28 apr 1831)

43)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1831 H - Booi - Drijfstra, huwelijk (Smallingerland 28 apr 1831)

44)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Sake Booi, overlijdensakte (Achtkarspelen 7 jun 1841)

45)  Hinderkien trouwt op 5 maart 1865 te Groningen met Rinke.

46)  Rinke Nienhuis, zoon van Pieter Pieters Nienhuis en Trientien Jans Kregel.

47)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1844 H - Boersma - Booy, huwelijk (Leeuwarden 27 okt 1839)

48)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1845 H - Booy - Fredriks, huwelijk (Leeuwarden 30 mrt 1845)

49)  Ienske Martens Bogema. Ienske is overleden voor 26 april 1845.

50)  Trijntje trouwt op 19 september 1902 te Opsterland met Meine.

51)  Meine van Hoek, zoon van Arend Meines van Hoek en Antje Berends Palstra. Meine is geboren rond 1835 te Drachten, is overleden voor 14 november 1926. Meine werd hoogstens 91 jaar.

52)  Sweitze trouwt op 19 februari 1881 te Achtkarspelen met Antje.

53)  Antje Spoelstra, dochter van Jan Edzes Spoelstra en Lubbertje Tiemens van der Horn. Antje is geboren rond 1860 te Surhuisterveen, is overleden voor 18 mei 1912. Antje werd hoogstens 52 jaar.

54)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1921 H - Veenstra - Booi, huwelijk (Achtkarspelen 20 aug 1921)

55)  Metje trouwt op 2 september 1922 te Achtkarspelen met Albert.

56)  Albert Bos, zoon van Albert Geerts Bos en Geeske Alberts Mijnheer. Albert is geboren rond 1873 te Surhuisterveen.

57)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1915 ovl. - Nicolaas Booij, overlijdensakte (Leeuwarden 25 aug 1915)

58)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1876 H - Booij - Simons, huwelijk (Leeuwarden 2 dec 1876)

59)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1917 H - Dam - Booij, huwelijk (Leeuwarden 7 feb 1917)


Opmerkingen:

042

Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam - :
Parenteel van Eise Uilkes.