Parenteel van Dirk Pieters

 

Bijgewerkt op: 15 juli 2019

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam - :
Parenteel van Dirk Pieters.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1720. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Woudsend.

I  Dirk Pieters, wonende te Woudsend.

Dirk trouwt (gerecht) op 4 februari 1711 te Bolsward met Meike Wiepkes Flapper, mogelijk dochter van Wypcke Syttes en Marycke Pijtters. Meike, wonende te Bolsward en te Woudsend, is overleden voor 25 maart 1814.<1>

Van Dirk en Meike zijn vier kinderen bekend:

1  Reijer Dirks Flapper, zie II-A.

2  Pieter Dirks Flapper, zie II-B.

3  Wiepke Dirks Flapper, zie II-C.

4  Marijke Dirks Flapper is geboren in 1720 te Woudsend, zie II-D.


Generatie II

(van 1720 tot 1825)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1745 en 1764. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (6x), Woudsend (2x), Bolsward (2x), Oosthem, Heide onder Sint Nicolaasga, Blauwhuis en Abbega.

II-A  Reijer Dirks Flapper, zoon van Dirk Pieters (I) en Meike Wiepkes Flapper, wonende te Tjerkwerd en te Workum, is overleden op 15 augustus 1789 te Workum.

Reyer Dirks Flapper werd op 31 december 1751 ingeschreven als burger van Workum.
*.*
Reijer Dirks komt in de Nederlandse Sontregisters voor als Reijer Dirks Flapper. Hij was schipper en is de Sont bij Elseneur in Denemarken met zijn schip tussen 1751 en 1763 volgens die registers 22 keer gepasseerd.

Reijer trouwt op 5 mei 1748, trouwt (kerk) (R.K.) op 8 mei 1748 te Bolsward (St. Franciscus) (huwelijksgetuigen waren Imke Thomas en zijn zus Marike Dirx (zie II-D)) met Tietje Lieuwes. Tietje, wonende te Workum, is afkomstig uit Bolsward, is overleden op 30 april 1790 te Workum.

Van Reijer en Tietje zijn vier kinderen bekend:

1  Lieuwe Reijers is R.K. gedoopt op 5 november 1751 te Workum (doopgetuige was Ieke Lieuwes).

2  Meike Reijers is R.K. gedoopt op 12 november 1753 te Workum (doopgetuige was haar oom Pieter Dirks (zie II-B)), is overleden op 16 december 1753 te Workum. Meike werd 1 maand en 4 dagen.

3  Maaike Reijers Flapper is gedoopt op 16 oktober 1755 te Workum (doopgetuige was haar oom Pieter Dirks Flapper (zie II-B)), zie III-A.

4  Pieter Reijers Flapper is R.K. gedoopt op 3 november 1759 te Workum (doopgetuige was zijn oom Wiepke Dirks (zie II-C)), zie III-B.

II-B  Pieter Dirks Flapper, zoon van Dirk Pieters (I) en Meike Wiepkes Flapper, is overleden op 10 augustus 1789 (aan boord overleden).

Pytter Flapper werd op 31 december 1747 ingeschreven als burger van Workum.
*.*
Pieter Dirks komt in de Nederlandse Sontregisters voor als Pieter Dirks Flapper. Hij was schipper en is de Sont bij Elseneur in Denemarken met zijn schip tussen 1751 en 1753 volgens die registers 9 keer gepasseerd.
Na 1753 komt Pieter Dirks Flapper in de Sontregisters niet meer voor.

In de Middelburgsche Courant (Bron: Koninklijke Bibliotheek, Historische Kranten) van 29 juni 1760 is in de rubriek Zee-Tydingen vermeld dat op 24 maart in Texel diverse schepen zijn uitgezeild, waaronder de d'Eendracht", met P.D. Flapper en de "Drie Gebroeders" met Wipke D. Flapper, bestemming Frankrijk.

In de Middelburgsche Courant (Bron: Koninklijke Bibliotheek, Historische Kranten) van 2 september 1760 is in de rubriek Zee-Tydingen vermeld dat
op 1 september 1760 in Middelbrug diverse schepen arriveerden waaronder de "de Eendracht", kapitein Pieter Dirk Flapper de 6 augustus vertrokken uit Koningsbergen.

Pieter trouwt (Ger.) op 13 februari 1747 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 13 februari 1747 te Workum met Jeltje Siebes.

Van Pieter en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Dorick Pieters is R.K. gedoopt op 21 september 1749 te Workum (doopgetuige was zijn oom Wiepkje Dirks (zie II-C)).

2  Dorck Pieters is R.K. gedoopt op 9 mei 1757 te Workum (doopgetuige was zijn oom Reyer Dirks (zie II-A)).

II-C  Wiepke Dirks Flapper, zoon van Dirk Pieters (I) en Meike Wiepkes Flapper, wonende te Woudsend, is overleden voor 31 juli 1825.<2>

Wiepke Dirks komt in de Nederlandse Sontregisters voor als Wiepke Dirks Flapper. Hij was schipper en is de Sont bij Elseneur in Denemarken met zijn schip tussen 1751 en 1763 volgens die registers 15 keer gepasseerd.

In de Middelburgsche Courant van 1 juli 1758 is in de rubriek Zee-Tydingen vermeld dat op 24 juni in Texel diverse schepen zijn uitgezeild, waaronder de "Drie Gebroeders" met Wiepke Dirks Flapper; bestemming Frankrijk (Bron: Koninklijke Bibliotheek, Historische Kranten).

In de Middelburgsche Courant (Bron: Koninklijke Bibliotheek, Historische Kranten) van 29 juni 1760 is in de rubriek Zee-Tydeingen vermeld dat op 24 maart in Texel diverse schepen zijn uitgezeild, waaronder de d'Eendracht", met P.D. Flapper en de "Drie Gebroeders" met Wipke D. Flapper, bestemming Frankrijk.

Wiepke trouwt (Herv.) op 6 januari 1745 te Woudsend, trouwt (kerk) (R.K.) op 9 januari 1745 te Woudsend met de 23-jarige Sibbeltje Sybrens, dochter van Siebrant Jelmers en Anke Broers. Sibbeltje, wonende te Abbega, is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 5 januari 1722 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Tial Broers), is overleden voor 31 juli 1825. Sibbeltje werd hoogstens 103 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<3>

Van Wiepke en Sibbeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Meike Wijpkes Flapper, zie III-C.

2  N.N. Flapper is begraven op 25 september 1749 te Workum.

3  Broer Wiepkes Flapper, zonder beroep, wonende te Woudsend, is geboren rond 1754 te Woudsend, is ongehuwd overleden op 31 juli 1825 01.00 uur te Woudsend. Broer werd ongeveer 71 jaar.<4,5>

4  Durk Wiebkes Flapper is gedoopt op 29 juli 1764 te Woudsend Gedoopt Theodorus (Durk) (doopgetuige was zijn oom Pieter Flapper (zie II-B)).

II-D  Marijke Dirks Flapper, dochter van Dirk Pieters (I) en Meike Wiepkes Flapper, wonende te Hartwerd, te Woudsend en te Bolsward, is geboren in 1720 te Woudsend, is overleden op 23 maart 1814 21.00 uur te Hartwerd (Huis 4) (nalatende 5 kinderen). Marijke werd 94 jaar.<6>

Marijke trouwt op 24 mei 1744 te Woudsend op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Iete Dirks, zoon van Dirk Ietes en Waltje Wiebrens. Iete, boer, wonende te Dijken en te Bolsward, is geboren te Boornzwaag, is R.K. gedoopt op 1 maart 1717 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Inne Ittes), is overleden op 4 november 1759 te Bolsward, is begraven te Bolsward. Iete werd 42 jaar, 8 maanden en 3 dagen.<7>

Van Iete en Marijke zijn zes kinderen bekend:

1  Waltje Yettes Flapper is geboren op 30 november 1745 te Abbega, is R.K. gedoopt op 30 november 1745 te Workum (doopgetuige was Fokke Dirks), zie III-D.

2  Dirk Yetes Flapper is R.K. gedoopt op 19 oktober 1747 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ryer Doerks (zie II-A)), zie III-E.

3  Fokke Ytes Flapper is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 16 december 1749 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Bouke Doerks), zie III-F.

4  Jacob Ietes Flapper is geboren op 10 april 1752, is R.K. gedoopt op 10 april 1752 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Simme Dirks), zie III-G.

5  Douwe Ietes Flapper is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 29 april 1755 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Gatske Simmens i.p.v. Piter Durx Flapper), zie III-H.

6  Meije Ietes is R.K. gedoopt op 19 september 1758 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Gatske Simmens i.p.v. Marten Durkx Flapper), is overleden (vermoedelijk overleden vóór 1811).


Generatie III

(van 1745 tot 1835)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 53 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1765 en 1831. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (9x), Hartwerd (8x), Woudsend (7x), Workum (7x), Wolsum (6x), Blauwhuis (6x), Oudega (4x), Witmarsum (2x), Burgwerd (2x), Parrega en Jouswerd.

III-A  Maaike Reijers Flapper, dochter van Reijer Dirks Flapper (II-A) en Tietje Lieuwes, wonende te Workum, is gedoopt op 16 oktober 1755 te Workum (doopgetuige was haar oom Pieter Dirks Flapper (zie II-B)), is overleden op 14 februari 1787 te Workum. Maaike werd 31 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Maaike trouwt (gerecht) op 28 juli 1777 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 29 juli 1777 te Workum op 21-jarige leeftijd met Tjepke Simkes Bruinsma, zoon van Simke Hylkes Bruinsma en Antje Eesges. Tjepke, wonende te Woudsend, is overleden op 26 maart 1805 te Woudsend (akte van bekendheid).<8>

Tjepke was later gehuwd (2) met Johanna Jans Veenstra.<9..11>

Van Tjepke en Maaike zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Tjepkes Bruinsma is R.K. gedoopt op 5 oktober 1778 te Workum (doopgetuige was haar tante Hitje Simmes).

2  Leuwe Tjepkes Bruinsma is R.K. gedoopt op 18 april 1783 te Workum (doopgetuige was Dirk Reyers).

3  Anna Tjepkes Bruinsma is R.K. gedoopt op 9 februari 1785 te Workum (doopgetuige was Nienke Edgers).

III-B  Pieter Reijers Flapper, zoon van Reijer Dirks Flapper (II-A) en Tietje Lieuwes, kofschipper, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 3 november 1759 te Workum (doopgetuige was zijn oom Wiepke Dirks (zie II-C)), is overleden op 19 januari 1808 te Workum. Pieter werd 48 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Pieter trouwt (gerecht) op 25 februari 1791 te Workum op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Paulus de Bruin, dochter van Paulus Baukes en Herckjen Iepes. Grietje is R.K. gedoopt op 3 maart 1765 te Workum (doopgetuige was Trientje Klaas), is overleden op 13 oktober 1806 te Workum. Grietje werd 41 jaar, 7 maanden en 10 dagen.<12>

Van Pieter en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Reyer Pieters Flapper, verver, schoenmaker en verwer, wonende te Workum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 17 juli 1792 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Paulus Baukes), is overleden op 1 juli 1848 te Workum. Reyer werd 55 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

IIn 1811 gaf Hidde Krasburg als voogd voor Reijer en zijn zuster Herkjen in Workum de naam Flapper op.

Reyer trouwt op 24 januari 1819 te Workum (huwelijksgetuigen waren haar volle neef Jelle Jacobs de Boer (aangetrouwde neef van de bruid), haar oom Marten Hendriks Bakker (oom van de bruid), zijn halfoom Bauke Paulus de Bruin (oom van de bruidegom) en zijn zwager Andries Jacobs de Boer (aangetrouwde broer (zwager) van de bruidegom)) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Aukjen Goikes Krasburg, dochter van Goike Lieuwes Crasburg en Oeke Hendriks. Aukjen, dienstmeid en winkelierster, wonende te Workum, is gedoopt op 17 oktober 1796 te Workum, is overleden na 1 mei 1853. Aukjen werd minstens 56 jaar, 6 maanden en 14 dagen.<13>

2  Tetje Pieters Flapper is R.K. gedoopt op 3 januari 1795 te Workum (doopgetuige was haar achternicht (5e graad) Marijke Wiepkes (zie III-C)).

3  Herkje Pieters Flapper is R.K. gedoopt op 3 januari 1795 te Workum (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Hiltje Douwes).

4  Herkjen Pieters Flapper, zonder beroep, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 26 december 1796 te Workum (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Hiltje Douwes), is overleden op 26 december 1828 12.00 uur te Workum (Huis E49). Herkjen werd 32 jaar.<14>

In 1811 gaf Hidde Krasburg als voogd in Workum voor Reijer en zijn zuster Herkjen de naam Flapper op.

Herkjen trouwt op 9 november 1817 te Workum op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Andries Jacobs de Boer, zoon van Jacob Andries de Boer en Lijsbeth Jelles. Andries, schippersknecht en schipper, wonende te Workum, is geboren op 21 september 1794 te Workum, is R.K. gedoopt op 21 september 1794 te Workum (doopgetuige was zijn oom Otte Jelles).<15>

III-C  Meike Wijpkes Flapper, dochter van Wiepke Dirks Flapper (II-C) en Sibbeltje Sybrens, wonende te Woudsend, is overleden op 9 augustus 1791 te Woudsend.

Meike trouwt (Herv.) op 20 mei 1781 te Woudsend, trouwt (kerk) (R.K.) op 20 mei 1781 te Woudsend met de 26-jarige Minne Hendriks de Boer, zoon van Hendrik Minnes en Grietje Gerbens. Minne, grootschipper en scheepskapitein, wonende te Woudsend, is R.K. gedoopt op 7 augustus 1754 te Woudsend (doopgetuige was Merten Gerbens), is overleden voor 31 oktober 1830 (akte van bekendheid: op zee verongelukt op een reize van Cette naar Amsterdam). Minne werd hoogstens 76 jaar, 2 maanden en 24 dagen.<16>

Minne was eerder gehuwd (1) met Metje Jentjes.<17,18> Minne was later gehuwd (3) met Hinke Lodewijks Verwer.<19,20>

Van Minne en Meike zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik de Boer is R.K. gedoopt op 8 maart 1782 te Woudsend (doopgetuige was Gerben Hendriks).

2  Wijpke de Boer is R.K. gedoopt op 22 november 1783 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Broer Wiepkes Flapper (zie II-C.3)).

3  Hendrik de Boer, grenadier, is R.K. gedoopt op 22 november 1784 te Woudsend (doopgetuige was Gerben Hendriks), is gesneuveld op 27 november 1812 te Rusland (aan de Berezina, soldaat in het leger van Napoleon). Hendrik werd 28 jaar en 5 dagen.

4  Sibbeltje de Boer is R.K. gedoopt op 25 november 1786 te Woudsend (doopgetuige was haar oom Broer Wiebkes Flapper (zie II-C.3)).

5  Sibbeltje de Boer is R.K. gedoopt op 14 augustus 1788 te Woudsend (doopgetuige was haar oom Broer Wybkes Flapper (zie II-C.3)).

6  Margaretha de Boer is R.K. gedoopt op 18 september 1789 te Woudsend (doopgetuige was haar oom Feijke Hendriks de Boer).

7  Wijpke de Boer is R.K. gedoopt op 27 oktober 1790 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Broer Wypkes Flapper (zie II-C.3)), is begraven op 3 januari 1809 te Delfzijl. Wijpke werd 18 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

III-D  Waltje Yettes Flapper, dochter van Iete Dirks en Marijke Dirks Flapper (II-D), zonder beroep, wonende te Greonterp en te Bolsward, is geboren op 30 november 1745 te Abbega, is R.K. gedoopt op 30 november 1745 te Workum (doopgetuige was Fokke Dirks), is overleden op 22 januari 1834 14.00 uur te Greonterp (Huis G 9). Waltje werd 88 jaar, 1 maand en 23 dagen.<21>

Waltje trouwt (Herv.) op 1 januari 1765 te Westhem, trouwt (kerk) (R.K.) op 2 januari 1765 te Bolsward op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaas Dooitses Ydema, zoon van Douwe Klazes en Lutske Fekkes. Klaas, boer, wonende te Wolsum, te Parrega en te Greonterp, is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 5 december 1738 te Blauwhuis, is overleden op 14 januari 1823 te Greonterp. Klaas werd 84 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van Klaas en Waltje zijn zes kinderen bekend:

1  Dooitse Klazes Ydema, boer en huisman (boer), wonende te Gosenloop en te Oudega - Wymbr., is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 17 november 1765 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Fokke Ytes (zie III-F)), is overleden op 12 september 1831 te Greonterp. Dooitse werd 65 jaar, 9 maanden en 26 dagen.<22>

Dooitse was gehuwd met Vrouk Lazes van der Zee, dochter van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes. Vrouk, boerin, wonende te Idzega en te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 14 oktober 1768 te Blauwhuis (doopgetuige was Ulck Hepkes), is overleden op 29 november 1820 15.00 uur te Oudega - Wymbr., is als overleden aangegeven op 1 december 1820 te Wymbritseradeel (aangevers overlijden waren Douwe Romkes Wijnia en haar man Dooitse Klazes Ydema (zie III-D.1)). Vrouk werd 52 jaar, 1 maand en 15 dagen.<23,24>

Vrouk Lazes van der Zee werd ook vermeld als Vroukjen Lazes Zijlstra. Zo werd zij onder meer bij haar overlijden - aangegeven door haar echtgenoot Dooitse Klazes Ydema - vermeld als Vroukjen Lazes Zijlstra.

Vrouk was eerder gehuwd (1) met Gerke Ruurds.<25,26>

2  Marijke Klazes Yedema, arbeidster, wonende te Greonterp, is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 9 maart 1768 te Blauwhuis (doopgetuige was Ytte Doerks), is overleden op 31 december 1844 te Greonterp. Marijke werd 76 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Marijke trouwt (Herv.) op 15 augustus 1790 te Parrega op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Jans Brandenburg, zoon van Jan Johannes en Waltje Yedes. Johannes, boerenknecht en arbeider, wonende te Greonterp, is geboren in 1765 te Bakhuizen, is overleden op 7 november 1827 te Greonterp (Huis G9). Johannes werd 62 jaar.

3  Yte Klazes is R.K. gedoopt op 15 februari 1773 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Jacob Ytes (zie III-G)).

4  Wypke Klazes Ydema, arbeider, wonende te Greonterp, is R.K. gedoopt op 11 maart 1776 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Douwe Ytes (zie III-H)), is overleden voor 22 januari 1834. Wypke werd hoogstens 57 jaar, 10 maanden en 11 dagen.<27>

Wypke trouwt (Herv.) op 20 april 1806 te Parrega (attestatie afgegeven R.K. getrouwd Blauwhuis) op 30-jarige leeftijd met Ytje Andries Andriesma, dochter van Andries Pieters en Martzen Johannes. Ytje, wonende te Greonterp.

5  Sybren Klazes Ydema, boer en huisman (boer), wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Parrega, is R.K. gedoopt op 8 juni 1778 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Durk Ytes (zie III-E)), is overleden op 22 oktober 1847 te Oudega - Wymbr.. Sybren werd 69 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Sybren was gehuwd (1) met Doetje Ypes, dochter van Ype Joannis en Liesbet Gerbens. Doetje, boerin, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 29 maart 1783 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Jelle Johannis), is overleden op 21 november 1829 te Oudega - Wymbr. (aangevers overlijden waren Tjeerd Wopkes Bekema en Johannes Thomas Symonsma). Doetje werd 46 jaar, 7 maanden en 23 dagen. Sybren trouwt op 13 mei 1837 te Wymbritseradeel op 58-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Joukje Lieuwes Mulder, dochter van Lieuwe Jacobs Mulder en Johanna Harmens Sipkema. Joukje, boerin, wonende te Oudega, is geboren op 14 juni 1814 te Bolsward.

Joukje was later gehuwd (2) met Sjoerd Johannes van der Schuit.<28..31>

6  Lutske Klazes Ydema, wonende te Greonterp, is R.K. gedoopt op 25 augustus 1781 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Fokke Ytes (zie III-F)), is overleden voor 31 december 1849. Lutske werd hoogstens 68 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Lutske trouwt (Herv.) op 27 april 1800 te Blauwhuis, trouwt (kerk) (R.K.) op 27 april 1800 te Blauwhuis op 18-jarige leeftijd (1) met Jan Hielkes Tromp, zoon van Hylke Palzes Tromp en Rimke Tietes. Jan, wonende te Dedgum, is overleden voor 29 april 1819.<32> Lutske trouwt op 25 april 1818 te Wonseradeel op 36-jarige leeftijd (2) met Gerard Hendrik ter Braak, zoon van Johannes Robertus ter Braak en Maria Josepha Barenbrugge. Gerard, arbeider en koopman en arbeider, wonende te Greonterp.

III-E  Dirk Yetes Flapper, zoon van Iete Dirks en Marijke Dirks Flapper (II-D), wonende te Greonterp, is R.K. gedoopt op 19 oktober 1747 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ryer Doerks (zie II-A)), is overleden op 29 juli 1821 te Abbega. Dirk werd 73 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Dirk Ietes nam in 1811 de naam Flapper aan. Hij woonde toen in Greonterp en gaf 1 kind op.

Dirk trouwt (Herv.) op 22 mei 1786 te Sandfirden op 38-jarige leeftijd met de 24-jarige Saske Pieters, dochter van Pieter Alles en Iemkje Baukes. Saske is geboren te Menaldum, is R.K. gedoopt op 30 januari 1762 te Dronrijp, is overleden op 19 mei 1790 te Wolsum. Saske werd 28 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Dirk en Saske zijn twee kinderen bekend:

1  Jytte Durks is R.K. gedoopt op 20 februari 1787 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn tante Waltie Klasis (zie III-D)).

2  Yette Dirks Flapper, arbeider, wonende te Greonterp, is geboren op 11 juni 1788 te Jouswerd, is R.K. gedoopt op 11 juni 1788 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Douwe Jyttis (zie III-H)), is overleden op 18 augustus 1847 te Greonterp. Yette werd 59 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Yette trouwt op 20 mei 1819 te Wymbritseradeel op 30-jarige leeftijd met de 40-jarige Jeltje Bootes Bootsma, dochter van Boote Sjoukes en Afke Jans. Jeltje is geboren op 3 april 1779 te Dedgum, is R.K. gedoopt op 3 april 1779 te Blauwhuis (doopgetuige was Douwe Sioukes), is overleden op 24 februari 1849 te Greonterp. Jeltje werd 69 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

III-F  Fokke Ytes Flapper, zoon van Iete Dirks en Marijke Dirks Flapper (II-D), wonende te Bolsward, is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 16 december 1749 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Bouke Doerks), is overleden op 24 april 1812 te Bolsward (Huis 670). Fokke werd 62 jaar, 4 maanden en 8 dagen.<33>

Fokke Ytes nam in 1811 de naam Flapper aan. Hij woonde toen in Bolsward en gaf 9 kinderen op. Akte datum 28-11-1811.

Fokke trouwt (gerecht) op 24 mei 1786 te Bolsward, trouwt (kerk) (R.K.) op 24 mei 1786 te Bolsward (St. Martinus) op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige Stijntje Melis, dochter van Melis Hielkes en Akke Teekeles. Stijntje, boerin en zonder beroep, wonende te Bolsward, te Tjerkwerd en te Westhem, is R.K. gedoopt op 3 maart 1763 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Maryke Joannis i.p.v. Fonger Tekles), is overleden op 17 april 1827 te Westhem. Stijntje werd 64 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Van Fokke en Stijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Akke Fokkes Flapper, zonder beroep, wonende te Bolsward en te Tjerkwerd, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 26 februari 1787 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar tante Ringske Melis), is overleden op 3 december 1837 te Wonseradeel. Akke werd 50 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Akke trouwt op 8 mei 1814 te Bolsward op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Eeling Siebes Homminga, zoon van Sibe Sjoukes Homminga en Grietje Wiebes. Eeling, huisman (boer) en boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 29 oktober 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Auke Suwkis), is overleden op 15 september 1848 te Tjerkwerd. Eeling werd 56 jaar, 10 maanden en 17 dagen.<34,35>

2  Marijke Fokkes Flapper, zonder beroep, wonende te Wommels, te Allingawier, te Westhem en te Tjerkwerd, is gedoopt op 4 oktober 1788 te Bolsward, is overleden op 7 april 1858 te Wymbritseradeel. Marijke werd 69 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Marijke trouwt op 25 juni 1812 te Wommels op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Ulbe Feikes Yntema, zoon van Feike Johannes Yntema en Marijke Ulbes Wytsman. Ulbe, boer en zonder beroep, wonende te Tjerkwerd en te Westhem, is geboren te Wommels, is R.K. gedoopt op 2 februari 1785 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Ulbe Simkes), is overleden op 11 april 1853 17.30 uur te Westhem (geen kinderen nalatende). Ulbe werd 68 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<36>

3  Meike Fokkes Flapper, dienstmaagd, wonende te Bolsward, te Allingawier en te Makkum, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 29 oktober 1790 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar oom Douwe Yttis (zie III-H)), is overleden op 13 januari 1875 03.00 uur te Makkum. Meike werd 84 jaar, 2 maanden en 15 dagen.<37>

Meike trouwt op 8 november 1817 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Wybren Klazes Altena, zoon van Klaas Feikes Altena en Antje Sijbrens. Wybren, zonder beroep en arbeider, wonende te Idsegahuizum en te Makkum, is R.K. gedoopt op 3 maart 1796 te Makkum (doopgetuige was zijn oom Ernst Feikis), is overleden op 24 juli 1865 te Wonseradeel. Wybren werd 69 jaar, 4 maanden en 21 dagen.<38,39>

4  Hiske Fokkes Flapper, dienstmaagd en boerin, wonende te Wommels, te Oudega - Wymbr. en te Tjerkwerd, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 2 oktober 1792 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar oom Hiske Melis "i.p.v. Inse Cornelis"), is overleden op 10 maart 1869 te Tjerkwerd, is begraven te Tjerkwerd. Hiske werd 76 jaar, 5 maanden en 8 dagen.<40>

Hiske trouwt op 2 juni 1821 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Wiebe Siebes Homminga, zoon van Sibe Sjoukes Homminga en Grietje Wiebes. Wiebe, boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 3 mei 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn halfoom Yppe Willems), is overleden op 25 augustus 1823 te Tjerkwerd, is begraven te Tjerkwerd. Wiebe werd 27 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<41..43>

5  Ytte Fokkes Flapper, boerenknecht, boer en landbouwer, wonende te Bolsward, te Tjerkwerd en te Nijhuizum, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 17 december 1793 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Douwe Yttis (zie III-H)), is overleden op 22 mei 1844 te Nijhuizum. Ytte werd 50 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Ytte trouwt op 7 november 1818 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Tjitske Dirks Kortrijk, dochter van Durk Eeltjes Kortrijk en Marijke Joosten. Tjitske, boerin, wonende te Nijhuizum en te Folsgare, is geboren op 14 september 1794 te Mantgum, is R.K. gedoopt op 14 september 1794 te Wijtgaard (doopgetuige was haar halfzus Nieske Durks), is overleden op 6 januari 1848 11.00 uur te Nijhuizum. Tjitske werd 53 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

6  Taetske Fokkes Flapper, zonder beroep, wonende te Bolsward en te Westhem, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 2 november 1797 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Rinske Anskis), is overleden op 22 februari 1858 te Wymbritseradeel. Taetske werd 60 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Taetske trouwt op 15 januari 1823 te Wymbritseradeel (huwelijksgetuige was zijn zwager Ulbe Feikes Yntema) op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Bauke Pieters Veldman, zoon van Pieter Pieters en Maaike Piers. Bauke, timmerknecht en timmerman, wonende te Westhem, te Oudega - Wymbr. en te Blauwhuis, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 9 oktober 1791 te Balk (doopgetuige was Volkert Jelles Jellesma), is overleden op 8 april 1836 19.00 uur te Westhem. Bauke werd 44 jaar, 5 maanden en 30 dagen.<44>

7  Melis Fokkes Flapper, boerenknecht, wonende te Bolsward en te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 21 april 1800 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Hiltje Meeltis), is ongehuwd overleden op 21 augustus 1848 17.00 uur te Tjerkwerd, is begraven op 25 augustus 1848 te Tjerkwerd. Melis werd 48 jaar en 4 maanden.<45>

8  Pieter Fokkes Flapper, boerenknecht en zonder beroep, wonende te Bolsward en te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 10 februari 1803 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Douwe Itis (zie III-H)), is overleden op 7 oktober 1844 09.00 uur te Tjerkwerd, is als overleden aangegeven op 10 oktober 1844 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Atte Rienks Posthumus (bekende) en zijn zwager Eling Siebes Homminga), is begraven op 11 oktober 1844 te Tjerkwerd. Pieter werd 41 jaar, 7 maanden en 27 dagen.<46..48>

9  Reijer Fokkes Flapper, timmerman, arbeider, timmerknecht en timmermansknecht, wonende te Tjerkwerd en te Workum, is R.K. gedoopt op 4 november 1805 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Durk Itis (zie III-E)), is overleden op 27 januari 1849 te Workum. Reijer werd 43 jaar, 2 maanden en 23 dagen.<49>

Reijer trouwt op 24 mei 1829 te Workum (huwelijksgetuigen waren zijn verre neef (6e graad) Reyer Pieters Flapper (neef van de bruidegom) (zie III-B.1), haar volle neef Gerben Lieuwes Andela (neef van de bruid), haar oom Bauke Ages Walta (oom van de bruid) en zijn broer Itte Fokkes Flapper (broer van de bruidegom) (zie III-F.5)), trouwt (kerk) op 29 mei 1829 te Workum op 23-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Rooske Steffens Walta, dochter van Steffen Ages Walta en Liskje Klazes Brinksma. Rooske, naaister en dienstmeid, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 23 oktober 1801 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Rooske Douwes), is overleden op 14 februari 1836 te Workum. Rooske werd 34 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<50> Reijer trouwt op 27 juli 1836 te Workum op 30-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Froukjen Rintjes Ketelaar, dochter van Rintje Ypkes Ketelaar en Tjitske Lieuwes van der Meulen. Froukjen is R.K. gedoopt op 10 augustus 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Johannes Ypkes), is overleden op 23 december 1857 te Workum. Froukjen werd 63 jaar, 4 maanden en 13 dagen.<51,52>

III-G  Jacob Ietes Flapper, zoon van Iete Dirks en Marijke Dirks Flapper (II-D), boer, wonende te Oudega, te Westhem en te Abbega, is geboren op 10 april 1752, is R.K. gedoopt op 10 april 1752 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Simme Dirks), is overleden op 15 juni 1818 te Abbega (nalatende 6 meerderjarige kinderen). Jacob werd 66 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Jacob Ietes nam in 1811 de naam Flapper aan. In het register van naamsgeving werd op 28-12-1811 de naam als Vlapper geschreven. Hij woonde toen in Westhem en gaf 6 kinderen en 6 kleinkinderen van Iete Jacobs en Antje Pieters op.

Jacob trouwt op 28 juli 1776 te Bolsward, trouwt (kerk) (R.K.) op 28 juli 1776 te Bolsward op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Lijsbeth Gerrits Westendorp, dochter van Gerrit Douwes en Gerbrich Hinnes. Lijsbeth, wonende te Oudega en te Westhem, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 9 augustus 1755 te Bolsward (doopgetuige was haar tante Imke Hinnes), is overleden op 28 november 1814 02.00 uur te Westhem (Huis 1). Lijsbeth werd 59 jaar, 3 maanden en 19 dagen.<53>

Van Jacob en Lijsbeth zijn tien kinderen bekend:

1  Yette Jacobs Flapper, huisman (boer) en boer, wonende te Burgwerd, te Oudega - Wymbr., te Hartwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Oegeklooster, is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 17 februari 1777 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Fokke Ytes (zie III-F)), is overleden op 10 maart 1835 te Oldeklooster - Frl., is begraven op 14 maart 1835 te Burgwerd. Yette werd 58 jaar en 21 dagen.<54>

Yette gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 12 mei 1799 te Burgwerd, trouwt (kerk) (R.K.) te Bolsward op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Intje Pieters Miedema, dochter van Pieter Reins en Waltje Sijmons. Intje, wonende te Burgwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Oegeklooster, is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 1 maart 1776 te Bolsward (doopgetuige was Gerbrich Jans i.p.v. Kuy Klaas), is overleden op 14 januari 1832 te Oldeklooster - Frl., is begraven op 17 januari 1832 te Burgwerd. Intje werd 55 jaar, 10 maanden en 13 dagen.<55>

2  Gerberig Jacobs Flapper, boerin, wonende te Abbega en te Oudega, is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 7 februari 1779 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Jan Geries), is overleden op 3 november 1848 18.00 uur te Abbega, is begraven op 8 november 1848 te Oudega. Gerberig werd 69 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<56>

Gerberig trouwt (Herv.) op 15 mei 1803 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Wiebe Lazes van der Zee, zoon van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes. Wiebe, boer, wonende te Abbega, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 4 september 1772 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Oukke Hymmes), is overleden op 23 mei 1836 05.00 uur te Abbega, is begraven op 26 mei 1836 te Oudega. Wiebe werd 63 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

3  Gerrit Jacobs is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 25 februari 1781 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Douwe Yttes (zie III-H)), is overleden rond 1786. Gerrit werd ongeveer 5 jaar.

4  Marijke Jacobs Flapper, wonende te Abbega en te Oudega - Wymbr., is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 10 maart 1783 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Walte Jeltis Klasis (zie III-D)), is overleden op 13 april 1821 te Witmarsum. Marijke werd 38 jaar, 1 maand en 3 dagen.<57>

Marijke trouwt (kerk) (R.K.) op 3 mei 1811 te Blauwhuis op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Thomas Bokkes van der Zee, zoon van Bokke Hepkes en Hiske Thomas. Thomas, huisman (boer) en boer, wonende te Pingjum en te Oudega - Wymbr., is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 7 maart 1789 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ziebolt Thomas), is overleden op 7 april 1832 te Pingjum. Thomas werd 43 jaar en 1 maand.<58>

BIj het overlijden van zijn halfbroer Gerrit Sjeuwkes van der Zee, die geen kinderen naliet, is een memorie van aangifte successierechten opgemaakt. Thomas Bokkes van der Zee heeft "uit egenzinnige stijfhoofdigheid" geweigerd in een en dezelfde memorie met zijn beide halfzusters aangifte te doen en heeft dat in een aparte memorie gedaan.

Thomas was later gehuwd (2) met Antje Sjoerds Kingma.<59,60>

5  Meije Jacobs is R.K. gedoopt op 26 oktober 1786 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootmoeder Marijke Flappert (zie II-D)), is overleden (vermoedelijk overleden voor 1811).

6  Matsen Jacobs Flapper, wonende te Oudega, te Westhem en te Sneek, is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 4 februari 1789 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Dauwe Jyttis (zie III-H)), is overleden op 24 februari 1862 te Westhem, is begraven op 1 maart 1862 te Oudega - Wymbr.. Matsen werd 73 jaar en 20 dagen.<61>

Matsen trouwt (kerk) (R.K.) op 11 augustus 1811 te Blauwhuis op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Feike Meijes Langedijk, zoon van Meije Feikes Langedijk en Berber Romkes. Feike, boer, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 8 september 1792 te Oosthem, is R.K. gedoopt op 9 september 1792 te Blauwhuis (doopgetuige was Deuttie Fekkis), is overleden op 21 september 1848 te Oudega - Wymbr., is begraven op 26 september 1848 te Oudega - Wymbr.. Feike werd 56 jaar en 13 dagen.<62,63>

7  Gerrit Jacobs Flapper, boer, wonende te Westhem, te Oudega, te Hieslum en te Wolsum, is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 26 mei 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn broer Jytte Jacobs (zie III-G.1)), is overleden op 13 oktober 1873 te Oudega - Wymbr., is begraven op 17 oktober 1873 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Gerrit werd 82 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<64>

Gerrit trouwt op 7 januari 1814 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Gatske Meyes Langedijk, dochter van Meije Feikes Langedijk en Berber Romkes. Gatske, zonder beroep, wonende te Wolsum, is R.K. gedoopt op 24 mei 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was Doettie Fekkis), is overleden op 10 juli 1865 te Oudega - Wymbr.. Gatske werd 71 jaar, 1 maand en 16 dagen.

8  Antie Jacobs is R.K. gedoopt op 21 februari 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Hinne Gerrits), is overleden (vermoedelijk overleden voor 1811).

9  Pietter Jacobs is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 21 februari 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Hinne Gerrits), is jong overleden voor 1811. Pietter werd hoogstens 16 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

10  Antje Jacobs Flapper, wonende te Westhem en te Oudega - Wymbr., is geboren op 26 november 1795 te Oudega, is R.K. gedoopt op 26 november 1795 te Blauwhuis (doopgetuige was haar zus Gerbrig Jacobs (zie III-G.2)), is overleden op 7 februari 1819 te Oudega - Wymbr. (nalatende haar echtgenoot Pieter Piekes Nijland, timmerbaas te Oudega). Antje werd 23 jaar, 2 maanden en 12 dagen.<65..67>

Antje trouwt op 27 september 1815 te Heeg op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Piekes Nijland, zoon van Pieke Pieters Nijland en Ymkje Harmens. Pieter, huistimmerman, mr. timmerman, timmerman en timmerbaas, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 8 augustus 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was Ydtie Harmens uit Abbega), is overleden op 13 december 1863 te Wymbritseradeel. Pieter werd 72 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<68,69>

Pieter was later gehuwd (2) met Lydia Bouwes Bandstra.<70..74>

III-H  Douwe Ietes Flapper, zoon van Iete Dirks en Marijke Dirks Flapper (II-D), boer, wonende te Hartwerd, te Bolsward, te onder Bolsward, te Burgwerd en te Wolsum, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 29 april 1755 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Gatske Simmens i.p.v. Piter Durx Flapper), is overleden op 9 januari 1835 06.00 uur te Hartwerd (Huis H4), is als overleden aangegeven op 9 januari 1835 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piers Bakker (bekende) en zijn zwager Simme Douwes van der Werf), is begraven op 13 januari 1835 te Hartwerd. Douwe werd 79 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<75..77>

Douwe Iettes nam in 1811 de naam Flapper aan. Hij woonde toen in Hartwerd en gaf 2 kinderen en 2 kleinkinderen op.

Douwe trouwt (Herv.) op 2 juni 1782 te Burgwerd, trouwt (kerk) (R.K.) op 3 juni 1782 te Bolsward (St. Martinus) (huwelijksgetuige was zijn moeder Maryke Yttis (zie II-D)) op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Antje Jans Teernstra, dochter van Jan Allerts Teernstra en Aaltje Foppes. Antje, wonende te Hartwerd en te Burgwerd, is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 7 november 1760 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Sitske Allards (i.p.v. Tiark Allards)), is overleden op 3 april 1791 te Hartwerd. Antje werd 30 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Douwe en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Yette Douwes Flapper, huisman (boer) en boer, wonende te Hartwerd, te Tjerkwerd en te Westhem, is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 12 juni 1783 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Dirk Ietes (zie III-E)), is overleden op 29 oktober 1867 te Bolsward, is begraven op 2 november 1867 te Bolsward. Yette werd 84 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<78>

Yette trouwt (kerk) (R.K.) op 27 mei 1804 te Bolsward op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Jans Ypma, dochter van Jan Yebs Ypma en Gerritje Hilles. Antje, wonende te Witmarsum, is geboren te Witmarsum, is R.K. gedoopt op 30 oktober 1783 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was haar oom Gerrit Hilles), is overleden op 14 augustus 1858 te Bolsward. Antje werd 74 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

2  Jan Douwes is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 9 mei 1785 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was zijn grootvader Jan Allerts), is jong overleden.

3  Aaltje Douwes Flapper, wonende te Wommels, is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 4 mei 1787 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar oom Haring Jans), is overleden op 13 december 1814 te Wommels. Aaltje werd 27 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Aaltje trouwt rond 1807 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Johannes Feikes Yntema, zoon van Feike Johannes Yntema en Marijke Ulbes Wytsman. Johannes, boer, wonende te Wommels, is geboren te Wommels, is R.K. gedoopt op 5 maart 1783 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Evert Joannes), is overleden op 13 juni 1846 te Wommels. Johannes werd 63 jaar, 3 maanden en 8 dagen.<79>

Johannes was later gehuwd (2) met Boukje Pieters Adema.<80,81>

4  Jan Douwes is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 8 augustus 1788 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Popkje Jorritsma), is jong overleden.

5  Reijer Douwes is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 31 augustus 1790 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Fokke Yttis (zie III-F)), is jong overleden.

Douwe trouwt op 15 februari 1814 te Wonseradeel op 58-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Renske Maurens Rollema, dochter van Maurens Philippus en Jetske Klazes. Renske, boerin en zonder beroep, wonende te Hartwerd en te Bolsward, is geboren op 19 september 1785 te Exmorra, is R.K. gedoopt op 19 september 1785 te Makkum, is overleden op 18 juni 1876 17.00 uur te Bolsward (Huis 181). Renske werd 90 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Van Douwe en Renske zijn zeven kinderen bekend:

6  Mourens Douwes Flapper is geboren op 18 november 1814 te Witmarsum, is overleden op 16 augustus 1826 te Hartwerd. Mourens werd 11 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

7  Meye Douwes Flapper, boerenknecht, boer, koemelker en landbouwer, wonende te Wommels, te Witmarsum en te Westhem, is geboren op 25 juli 1816 te Witmarsum, is overleden op 21 oktober 1888 19.00 uur te Bolsward. Meye werd 72 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Meye trouwt op 11 mei 1839 te Hennaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Taetske Pieters de Boer, dochter van Pieter Laurens de Boer en Antje Jacobs Mulder. Taetske, zonder beroep, wonende te Witmarsum en te Westhem, is geboren op 26 oktober 1816 te Wommels, is overleden op 25 mei 1880 01.00 uur te Westhem, is als overleden aangegeven op 26 mei 1880 te Wymbritseradeel (aangevers overlijden waren haar zoon Pieter Flapper (zoon) en Sake Feenstra). Taetske werd 63 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

8  Marijke Douwes Flapper, kasteleinsche, wonende te Hartwerd en te Bolsward, is geboren op 30 augustus 1818 te Hartwerd, is overleden op 21 maart 1900 te Bolsward. Marijke werd 81 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Marijke trouwt op 8 mei 1841 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Jelle Johannes Hiemstra, zoon van Johannes Jelles Hiemstra en Aaltje Hanzes van der Meer. Jelle, bakker en kastelein, wonende te Bolsward, is geboren op 20 mei 1815 te Makkum of is geboren op 20 mei 1815 te Makkum, is overleden op 11 december 1854 02.00 uur te Bolsward (Huis 99). Jelle werd 39 jaar, 6 maanden en 21 dagen. Marijke trouwt op 22 augustus 1858 te Bolsward op 39-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Tjeerd Lolkes Jelgersma, zoon van Lolke Ruurds Jelgersma en Aaltje (Alida) Tjeerds Overmeer. Tjeerd, smidsknecht, wonende te Bolsward, is geboren op 8 augustus 1834 te Bolsward, is overleden op 5 september 1882 te Bolsward. Tjeerd werd 48 jaar en 28 dagen.

9  Klaas Douwes Flapper, veehouder, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 27 augustus 1820 te Hartwerd, is overleden op 20 juni 1893 te Wymbritseradeel, is begraven op 3 juli 1893 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Klaas werd 72 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<82..84>

Klaas trouwt op 26 mei 1855 te Wonseradeel op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Trijntje Pieters Jorna, dochter van Pyter Pyters Jorna en Bottje Pieters Adema. Trijntje, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 8 mei 1825 te Lollum, is overleden op 11 april 1900 te Wymbritseradeel, is begraven op 14 april 1900 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof St. Vitus). Trijntje werd 74 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<85,86>

10  Durk Douwes Flapper, koemelker, is geboren op 13 september 1822 te Hartwerd, is overleden op 16 december 1859 te Schettens. Durk werd 37 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Durk trouwt op 12 mei 1849 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 37-jarige Antje Harmens Mulder, dochter van Harmen Jacobs Mulder en Wiebrigje Jelles Westra. Antje is R.K. gedoopt op 25 januari 1812 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was Akke Jans), is overleden op 29 oktober 1883 te Bolsward. Antje werd 71 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

11  Jacob Douwes Flapper, zonder beroep, wonende te Burgwerd, te Hieslum en te Witmarsum, is geboren op 22 december 1824 te Hartwerd, is overleden op 26 april 1910 22.00 uur te Witmarsum, is als overleden aangegeven op 27 april 1910 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Hendricus Adrianus de Bruin en zijn neef Pieter Flapper (neef)), is begraven op 30 april 1910 te Bolsward. Jacob werd 85 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<87>

Jacob trouwt op 28 mei 1853 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met zijn achternicht (5e graad) de 31-jarige Teetske Andries Symonsma, dochter van Andries Johannes Symonsma en Tjitske Durks Scheltinga. Teetske, boerin, wonende te Burgwerd, te Hieslum en te Witmarsum, is geboren op 28 maart 1822 te Workum, is overleden op 25 november 1892 03.30 uur te Witmarsum. Teetske werd 70 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Teetske was eerder gehuwd (1) met Sijmon Yettes Flapper.<88..93>

12  Jetske Flapper is geboren op 14 oktober 1831 te Hartwerd, is overleden op 20 januari 1921 13.30 uur te Mirns en Bakhuizen, is begraven te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Jetske werd 89 jaar, 3 maanden en 6 dagen.<94>

Jetske trouwt op 6 mei 1854 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 34-jarige Obe Douwes Veltman, zoon van Douwe Eelkes Veldman en Akke Obes Popma. Obe is geboren op 18 juli 1819 te Workum, is overleden op 19 juli 1881 te Mirns. Obe werd 62 jaar en 1 dag.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 14 juli 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190708 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Marijke Dirks Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 25 mrt 1814)

2)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Broer Wiepkes Flapper, overlijdensakte (Wymbritseradeel 31 jul 1825)

3)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Broer Wiepkes Flapper, overlijdensakte (Wymbritseradeel 31 jul 1825)

4)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Broer Wiepkes Flapper, overlijdensakte (Wymbritseradeel 31 jul 1825)

5)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Broer Wiepkes Flapper, overlijdensakte (Wymbritseradeel 31 jul 1825)

6)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Marijke Dirks Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 25 mrt 1814)

7)  begraven: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1836 H - Flapper - Ketelaar, huwelijk (Workum 27 jul 1836)

8)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1838 H - Draisma - Bruinsma, huwelijk (Bolsward 3 jun 1838)

9)  Tjepke trouwt (R.K.) op 28 oktober 1798 te Woudsend met Johanna.

10)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1838 H - Draisma - Bruinsma, huwelijk (Bolsward 3 jun 1838)

11)  Johanna Jans Veenstra, dochter van Jan Jans en Marijke Ringenerus. Johanna, wonende te Woudsend, is overleden op 26 maart 1805 te Woudsend.

12)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Flapper - Crasburg, huwelijk (Workum 24 jan 1819)

13)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Flapper - Crasburg, huwelijk (Workum 24 jan 1819)

14)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1828 ovl. - Herkjen Pieters Flapper, overlijdensakte (Workum 27 dec 1828)

15)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1817 H - Boer - Flapper, huwelijk (Workum 9 nov 1817)

16)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1830 H - Boer - Boer, huwelijk (Bolsward 31 okt 1830)

17)  Minne trouwt (Herv.) op 31 januari 1779 te Lemmer, trouwt (kerk) (R.K.) op 31 januari 1779 te Lemmer (huwelijksgetuigen waren zijn broer Feike Henderix en Gerben Henderikx) met Metje.

18)  Metje Jentjes. Metje, wonende te Lemmer.

19)  Minne trouwt (Herv.) op 10 februari 1793 te Woudsend, trouwt (kerk) (R.K.) op 10 februari 1793 te Woudsend met Hinke.

20)  Hinke Lodewijks Verwer, dochter van Lodewijk Verwer en Fronica Sytzes de Boer. Hinke, zonder beroep, wonende te Woudsend en te Bolsward, is R.K. gedoopt op 16 januari 1768 te Woudsend (doopgetuige was Trintje Sjoerds), is overleden op 1 augustus 1841 te Bolsward. Hinke werd 73 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

21)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1834 ovl. - Waltje Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 23 jan 1834)

22)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Dooitse Klazes Yedema, overlijdensakte (Wonseradeel 13 sep 1831)

23)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Vroukjen Lazes Zijlstra, overlijdensakte (Wymbritseradeel 1 dec 1820)

24)  aangifte overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Vroukjen Lazes Zijlstra, overlijdensakte (Wymbritseradeel 1 dec 1820)

25)  Vrouk trouwt (gerecht) op 19 mei 1795 te Wymbritseradeel met Gerke.

26)  Gerke Ruurds, zoon van Ruurd Riemers en Anske Gerkes. Gerke, huisman (boer), wonende te Heeg, is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 27 mei 1770 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Gerke Sioukes), is overleden op 17 maart 1800 te Heeg (akte van bekendheid}. Gerke werd 29 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

27)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2026 - Waltje Yettes Flapper, memorie van aangifte successierechten (22 jan 1834)

28)  Joukje trouwt op 4 juni 1853 te Wymbritseradeel met Sjoerd.

29)  Sjoerd trouwt op 25 mei 1839 te Wonseradeel met Gatske.

30)  Gatske Piers Huitema, dochter van Pier Romkes Huitema en IJtje Ages de Boer. Gatske, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 18 juni 1813 te Lemmer, is overleden op 15 december 1852 te Oudega - Wymbr.. Gatske werd 39 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

31)  Sjoerd Johannes van der Schuit, zoon van Johannes Sjoerds van der Schuit en Jenne Johannes van der Zee. Sjoerd, kastelein, winkelier en timmerman, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 15 januari 1815 te Greonterp, is overleden op 23 augustus 1884 te Oudega - Wymbr.. Sjoerd werd 69 jaar, 7 maanden en 8 dagen. Sjoerd was eerder gehuwd (1) met Gatske Piers Huitema.

32)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2002 - Riemke Tjittes, memorie van aangift successierechten (29 apr 1819)

33)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 H - Altena - Flapper, huwelijk (Wonseradeel 8 nov 1817)

34)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1814 H - Homminga - Flapper, huwelijk (Bolsward 8 mei 1814)

35)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1814 H - Homminga - Flapper, huwelijk (Bolsward 8 mei 1814)

36)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1853 ovl. - Ulbe Feikes Yntema, overlijdensakte (Wymbritseradeel 12 apr 1853)

37)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Meike Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 14 jan 1875)

38)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 H - Altena - Flapper, huwelijk (Wonseradeel 8 nov 1817)

39)  doop: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 H - Altena - Flapper, huwelijk (Wonseradeel 8 nov 1817)

40)  begraven: eigen archief, bidprentje - Homminga - Flapper (27 aug 1823)

41)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Homminga - Flapper, huwelijk (Wonseradeel 2 jun 1821)

42)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Homminga - Flapper (27 aug 1823)

43)  begraven: eigen archief, bidprentje - Homminga - Flapper (27 aug 1823)

44)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Veldman - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 15 jan 1823)

45)  begraven: eigen archief, bidprentje - Melis Fokkes Flapper (21 aug 1848)

46)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Pieter Fokkes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 10 okt 1844)

47)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Pieter Fokkes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 10 okt 1844)

48)  begraven: Pieter Fokkes Flapper (7 okt 1844)

49)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1858 H - Flapper - Bosman, huwelijk (Workum 16 mei 1858)

50)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1829 H - Flapper - Walta, huwelijk (Workum 24 mei 1829)

51)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1836 H - Flapper - Ketelaar, huwelijk (Workum 27 jul 1836)

52)  doop: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1836 H - Flapper - Ketelaar, huwelijk (Workum 27 jul 1836)

53)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Lysbeth Gerrits, overlijdensakte (Nijland - Súdwest Fryslân 29 nov 1814)

54)  begraven: eigen archief, bidprentje - Yette Jacobs Flapper (10 mrt 1835)

55)  begraven: eigen archief, bidprentje - Entje Pieters Miedema (14 jan 1832)

56)  begraven: eigen archief, bidprentje - Gerberig Jakobs Flapper (3 nov 1848)

57)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Marijke Jacobs Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 15 apr 1821)

58)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Thomas Bokkes van der Zee, overlijdensakte (Wonseradeel 8 apr 1832)

59)  Thomas trouwt op 16 augustus 1828 te Wonseradeel met Antje.

60)  Antje Sjoerds Kingma, dochter van Sjoerd Jentjes Kingma en Dutje Pieters Pietersma. Antje, wonende te Idzega en te Bolsward, is geboren op 5 mei 1797 te Idzega, is R.K. gedoopt op 5 mei 1797 te Blauwhuis, is overleden op 21 februari 1847 te Idzega. Antje werd 49 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

61)  begraven: eigen archief, bidprentje - Matzen Jacobs Flapper (24 feb 1862)

62)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Feike Meijes Langedijk (21 sep 1848)

63)  begraven: eigen archief, bidprentje - Feike Meijes Langedijk (21 sep 1848)

64)  begraven: eigen archief, bidprentje - Gerrit Jakobs Flapper (13 okt 1873)

65)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

66)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

67)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

68)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

69)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

70)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

71)  Pieter trouwt op 8 september 1822 te Wymbritseradeel met Lydia.

72)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

73)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

74)  Lydia Bouwes Bandstra, dochter van Bouwe Fopkes en IJtje Remkes. Lydia, zonder beroep, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 11 juni 1797 te Oudega - Wymbr., is Herv. gedoopt op 25 juni 1797 te Oudega - Wymbr..

75)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Douwe Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jan 1835)

76)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Douwe Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jan 1835)

77)  begraven: eigen archief, bidprentje - Douwe Yettis Flapper (9 jan 1835)

78)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jitte Douwes Flapper (29 okt 1867)

79)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Johannes Feikes Yntema, overlijdensakte (Bolsward 15 jun 1846)

80)  Johannes trouwt op 28 juni 1816 te Wommels met Boukje.

81)  Boukje Pieters Adema, dochter van Pieter Sijmons Adema en Sieuwke Gerbens Palstra. Boukje is R.K. gedoopt op 27 april 1790 te Workum (doopgetuige was haar tante Trientje Siemens), is overleden op 23 maart 1837 te Wommels. Boukje werd 46 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

82)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Klaas Douwes Flapper (20 jun 1893)

83)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Klaas Douwes Flapper (20 jun 1893)

84)  begraven: eigen archief, bidprentje - Klaas Douwes Flapper (20 jun 1893)

85)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Trientje Pieters Jorna (11 apr 1900)

86)  begraven: eigen archief, bidprentje - Trientje Pieters Jorna (11 apr 1900)

87)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jacob Douwes Flapper (26 apr 1910)

88)  Teetske trouwt op 24 oktober 1840 te Wonseradeel met Sijmon.

89)  Sijmon trouwt op 13 april 1834 te Workum met Tjitske.

90)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Tjitske Joannes van der Meulen (12 mei 1838)

91)  begraven: eigen archief, bidprentje - Tjitske Joannes van der Meulen (12 mei 1838)

92)  Tjitske Johannes van der Meulen, dochter van Johannes Lieuwes van der Meulen en Taetske Ypes Ketelaar. Tjitske, boerin, is geboren op 22 januari 1812 te Workum, is R.K. gedoopt op 22 januari 1812 te Workum (doopgetuige was haar grootvader Lieuwe L. van der Meulen), is overleden op 12 mei 1838 te Burgwerd, is begraven op 16 mei 1838 te Burgwerd. Tjitske werd 26 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

93)  Sijmon Yettes Flapper, zoon van Yette Jacobs Flapper en Intje Pieters Miedema. Sijmon, boer en boerenknecht, wonende te Burgwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Workum, is geboren op 14 december 1808 te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 29 december 1808 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Obe Pieters), is overleden op 25 januari 1848 te Burgwerd, is begraven op 28 januari 1848 te Burgwerd. Sijmon werd 39 jaar, 1 maand en 11 dagen. Sijmon was eerder gehuwd (1) met Tjitske Johannes van der Meulen.

94)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jetsche D. Flapper (20 jan 1921)


Opmerkingen:
044

Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam - :
Parenteel van Dirk Pieters.