Parenteel van Jan Folkerts

Bijgewerkt op: 22 september 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    
Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Jan Folkerts

Generatie I

(van 1734 tot 1807)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1766 en 1778. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Workum (4x) en Stavoren.

I  Jan Folkerts, wonende te Workum, is geboren rond 1734, is overleden op 5 december 1807 te Workum (gehuwd geweest, nalatende twee kinderen uit drie huwelijken, aangever was zijn zoon Ieme Jans). Jan werd ongeveer 73 jaar.

Jan trouwt (Herv.) op 1 mei 1762 te Stavoren op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) mogelijk met mogelijk Antie Sijtses.

Van Jan en Antie is een kind bekend:

1  Antien Jans is Herv. gedoopt op 23 februari 1766 te Stavoren.

Jan gaat in ondertrouw (gerecht) op 15 juli 1769 te Workum, trouwt (Herv.) op 16 juli 1769 in de Herv. gemeente Lemmer - Follega - Eesterga (eerste proclamatie, met attestatie naar Workum) op ongeveer 35-jarige leeftijd (2) met Marij Filippus. Marij, wonende te Lemmer, is overleden voor 4 maart 1827.<1>

Van Jan en Marij zijn vier kinderen bekend:

2  Hinke Jans is Herv. gedoopt op 19 augustus 1770 te Workum.

3  Folkert Jans Elsinga is geboren op 9 september 1773 te Workum, is Herv. gedoopt op 26 september 1773 te Workum, zie II-A.<2>

4  Yme Jans Elsinga is geboren op 8 maart 1776 te Workum, is Herv. gedoopt op 22 maart 1776 te Workum (doopgetuige was Trijn Jogchums), zie II-B.

5  Hendrik Jans is geboren op 27 maart 1778 te Workum, is Herv. gedoopt op 10 april 1778 te Workum (doopgetuige was Wijpkje Tjallings).

Jan trouwt (gerecht) op 20 februari 1785 te Workum, trouwt (kerk) (Herv.) op 20 februari 1785 te Workum op ongeveer 51-jarige leeftijd (3) met Taetske Feykes. Taetske, wonende te Workum, is overleden op 22 januari 1804 te Workum.


Generatie II

(van 1766 tot 1827)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1805 en 1822. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (8x).

II-A  Folkert Jans Elsinga, zoon van Jan Folkerts (I) en Marij Filippus, kok, is geboren op 9 september 1773 te Workum, is Herv. gedoopt op 26 september 1773 te Workum, is overleden op 19 december 1819 01.00 uur te Workum (kok aan boord van het kofschip genaamd "De Hoop"). Folkert werd 46 jaar, 3 maanden en 10 dagen.<3,4>

Folkert trouwt op 18 oktober 1801 te Workum, trouwt (kerk) (Herv.) op 18 oktober 1801 te Workum op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Grietje Abrahams Tadema, dochter van Abraham Jacobs Tadema en Trijntje Annes. Grietje, wonende te Workum, is geboren te Workum, is Herv. gedoopt op 2 oktober 1768 te Workum, is overleden op 23 december 1825 04.00 uur te Workum (Huis F69). Grietje werd 57 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Van Folkert en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Folkerts Elsinga is Herv. gedoopt op 6 april 1805 te Workum, zie III-A.

2  Jan Folkerts Elsinga is geboren op 17 februari 1808 te Workum, is Herv. gedoopt op 28 februari 1808 te Workum, zie III-B.

II-B  Yme Jans Elsinga, zoon van Jan Folkerts (I) en Marij Filippus, arbeider, werkman en zoutbrandersknecht, wonende te Workum, is geboren op 8 maart 1776 te Workum, is Herv. gedoopt op 22 maart 1776 te Workum (doopgetuige was Trijn Jogchums), is overleden op 4 maart 1827 09.00 uur te Workum (Huis D. 96) (aangevers zijn buren). Yme werd 50 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<5>

Yme Jans nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Workum en gaf 1 kind op.
Akte datum 24-12-1811.

Yme trouwt (gerecht) op 9 november 1806 te Workum, trouwt (kerk) op 9 november 1806 te Workum op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Piers Nauta, dochter van Pier Jans Nauta en Jantjen Douwes. Jantje, zonder beroep en werkster, wonende te Workum, is geboren op 8 september 1783 te Workum, is overleden op 9 mei 1873 te Workum. Jantje werd 89 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Yme en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Ymes Elsinga is geboren op 28 juli 1809 te Workum, is Herv. gedoopt op 6 augustus 1809 te Workum, is overleden op 23 januari 1813 te Workum. Jan werd 3 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

2  Jan Ymes Elsinga is geboren op 14 februari 1813 te Workum, is overleden op 20 oktober 1818 te Workum. Jan werd 5 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<6>

3  Marijke Ymes Elsinga is geboren op 5 april 1815 te Workum, is ongehuwd overleden op 18 maart 1888 10.30 uur te Workum. Marijke werd 72 jaar, 11 maanden en 13 dagen.<7,8>

4  Trientje Ymes Elsinga is geboren op 6 oktober 1818 te Workum, zie III-C.<9>

5  Jan Ymes Elsinga is geboren op 22 april 1820 te Workum, zie III-D.<10>

6  Jantje Ymes Elsinga is geboren op 30 januari 1822 te Workum, zie III-E.<11>


Generatie III

(van 1805 tot 1891)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1826 en 1860. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (14x), Koudum en Hemelumer Oldeferd.

III-A  Trijntje Folkerts Elsinga, dochter van Folkert Jans Elsinga (II-A) en Grietje Abrahams Tadema, zonder beroep, wonende te Workum, is Herv. gedoopt op 6 april 1805 te Workum, is ongehuwd overleden op 1 november 1826 08.00 uur te Workum (Huis A23). Trijntje werd 21 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Van Trijntje is een kind bekend:

1  Aaltje Elsinga, wonende te Workum, is geboren op 15 januari 1826 te Workum, is overleden op 25 mei 1826 23.30 uur te Workum (Huis F69). Aaltje werd 4 maanden en 10 dagen.

III-B  Jan Folkerts Elsinga, zoon van Folkert Jans Elsinga (II-A) en Grietje Abrahams Tadema, werkman, wonende te Workum, is geboren op 17 februari 1808 te Workum, is Herv. gedoopt op 28 februari 1808 te Workum, is overleden op 2 juni 1849 05.00 uur te Workum (Huis F69). Jan werd 41 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Jan trouwt op 2 juli 1845 te Hemelumer Oldeferd op 37-jarige leeftijd met At Heyes Heyes.

Van Jan en At zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Jans Elsinga is geboren op 30 juli 1844 te Hemelumer Oldeferd.

2  Trijntje Jans Elsinga is geboren op 25 oktober 1845 te Workum, is overleden op 29 juli 1846 te Workum. Trijntje werd 9 maanden en 4 dagen.

3  Grietje Jans Elzinga is geboren rond 1846 te Koudum, zie IV-A.

III-C  Trientje Ymes Elsinga, dochter van Yme Jans Elsinga (II-B) en Jantje Piers Nauta, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 6 oktober 1818 te Workum, is overleden op 9 april 1881 te Workum. Trientje werd 62 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<12>

Trientje trouwt op 12 mei 1852 te Workum op 33-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Pieters Flietstra, zoon van Pieter Inzes Flietstra en Jeltje Aukes Prom. Johannes, werkman, wonende te Workum, is geboren op 14 september 1820 te Workum.<13>

Van Johannes en Trientje zijn drie kinderen bekend:

1  Jeltje Johannes Vliedstra is geboren op 23 april 1853 te Workum.

2  doodgeboren zoon Flietstra is doodgeboren op 30 december 1855 te Workum.

3  doodgeboren zoon Flietstra is doodgeboren op 14 maart 1859 te Workum.

III-D  Jan Ymes Elsinga, zoon van Yme Jans Elsinga (II-B) en Jantje Piers Nauta, werkman, wonende te Workum, is geboren op 22 april 1820 te Workum, is overleden op 21 november 1859 07.00 uur te Workum. Jan werd 39 jaar, 6 maanden en 30 dagen.<14,15>

Jan trouwt op 7 november 1849 te Workum op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Grietje Rinkes de Jager, dochter van Rinke Rinses de Jager en Gatske Sytses de Vries. Grietje, werkster, zonder beroep en turftonster, wonende te Workum, is geboren op 25 februari 1826 te Workum, is overleden op 30 juli 1866 03.30 uur te Workum. Grietje werd 40 jaar, 5 maanden en 5 dagen.<16>

Van Jan en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Jans Elsinga is geboren op 31 december 1849 te Workum, is overleden op 10 februari 1850 te Workum. Jantje werd 1 maand en 10 dagen.

2  Yme Jans Elsinga is geboren op 7 juli 1851 te Workum.

3  Rinke Jans Elsinga is geboren op 21 juli 1853 te Workum, zie IV-B.

4  Gosse Jans Elsinga is geboren op 19 mei 1856 te Workum, zie IV-C.

5  Sjutje Jans Elsinga is geboren op 3 april 1860 te Workum, is ongehuwd overleden op 19 mei 1882 te Workum. Sjutje werd 22 jaar, 1 maand en 16 dagen.

III-E  Jantje Ymes Elsinga, dochter van Yme Jans Elsinga (II-B) en Jantje Piers Nauta, werkster, wonende te Workum, is geboren op 30 januari 1822 te Workum, is overleden op 11 oktober 1891 te Workum. Jantje werd 69 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<17>

Jantje trouwt op 17 mei 1848 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Greeult Wiegers Hobma, zoon van Wieger Sierks Hobma en Riemke Feikes Velsen. Greeult, verwersknecht, wonende te Workum, is geboren op 15 maart 1823 te Workum, is overleden op 2 januari 1883 te Workum. Greeult werd 59 jaar, 9 maanden en 18 dagen.<18>

Van Greeult en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Yme Hobma, schipper, is geboren op 24 april 1849 te Workum.

Yme trouwt op 16 oktober 1878 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd met Fetje de Graaf, dochter van Bauke Sikkes de Graaf en Willemke Sjoerds van Niessen.

Fetje was eerder gehuwd (1) met Klaas Jans van Gorkum.<19>

2  Riemke Hobma is geboren op 23 september 1851 te Workum.

Riemke trouwt op 31 oktober 1875 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Sikke de Vries, zoon van Tjeerd Piers de Vries en Emilia Sikkes Bakker. Sikke is geboren op 23 oktober 1849 te Workum.

3  doodgeboren zoon Hobma is doodgeboren op 9 maart 1855 te Workum.

4  Marijke Hobma is geboren op 7 september 1857 te Workum, zie IV-D.


Generatie IV

(van 1826 tot 1882)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1874 en 1900. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Amsterdam (6x), Delft (2x), Woerden, Sloten - Frl., Haarlem en Geldermalsen.

IV-A  Grietje Jans Elzinga, dochter van Jan Folkerts Elsinga (III-B) en At Heyes Heyes, is geboren rond 1846 te Koudum.

Grietje trouwt op 12 februari 1890 te Utrecht op ongeveer 44-jarige leeftijd met DaniŽl de Jong, zoon van Cornelis de Jong en Merrigje Kortlever. DaniŽl, koopman.

Van DaniŽl en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis de Jong, koopman, is geboren op 30 september 1875 te Geldermalsen.

Cornelis trouwt op 16 december 1905 te Hilversum (is gescheiden op 18 december 1914) op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Elisabeth van Putten, dochter van Dirk van Putten en Naatje Kollman. Elisabeth is geboren rond 1880 te Hilversum.

2  Jan de Jong is geboren op 15 december 1879 te Haarlem.

3  Otje de Jong is geboren op 25 september 1883 te Woerden, is overleden op 14 augustus 1926 te Veur. Otje werd 42 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Otje trouwt op 5 november 1904 te Hilversum (is gescheiden op 20 december 1912) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Hendrik van Minnen, zoon van Jan van Minnen en Johanna van Eldert. Hendrik is geboren rond 1884 te Amersfoort.

4  Peter de Jong is geboren op 28 oktober 1886 te Delft.

5  Peter Adrianus de Jong is geboren op 28 oktober 1886 te Delft.

Van Grietje is een kind bekend:

6  Margje Elzinga is geboren op 9 september 1874.

IV-B  Rinke Jans Elsinga, zoon van Jan Ymes Elsinga (III-D) en Grietje Rinkes de Jager, arbeider, is geboren op 21 juli 1853 te Workum.

Rinke trouwt op 20 november 1895 te Amsterdam op 42-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Anna Hendrina van Duijkeren, dochter van Franciscus van Duijkeren en Anna Hendrina Monfrooij. Anna is geboren rond 1858 te Amsterdam.

Anna was eerder gehuwd (1) met Hermanus Jacobus Visser.<20>

Van Rinke en Anna is een kind bekend:

1  Johannes Franciscus Elsinga is geboren op 9 oktober 1893 te Amsterdam, zie V-A.

IV-C  Gosse Jans Elsinga, zoon van Jan Ymes Elsinga (III-D) en Grietje Rinkes de Jager, verwer, verwersknecht en schilder, wonende te Oudega - Hem. Old., is geboren op 19 mei 1856 te Workum.

Gosse trouwt op 16 mei 1880 te Sloten - Frl. op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Froukje Hofman, dochter van Marten Tjeerds Hofman en Johanna Meines Heerkens. Froukje, zonder beroep, wonende te Sloten - Frl., is geboren op 29 juli 1856 te Sloten - Frl..<21>

Van Gosse en Froukje is een kind bekend:

1  Johanna Elsinga is geboren op 31 mei 1881 te Sloten - Frl..

Gosse trouwt op 3 november 1886 te Amsterdam op 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Antje Rozijn, dochter van Laurentius Rozijn en Antje Senselmeijer. Antje is geboren rond 1857.

Antje was eerder gehuwd (1) met Jacob Krijnen.

Van Gosse en Antje zijn vier kinderen bekend:

2  Grietje Elsinga is geboren rond 1889 te Amsterdam, zie V-B.

3  Wilhelmina Maria Geertruida Elsinga is geboren rond 1891 te Amsterdam.

Wilhelmina trouwt op 31 juli 1912 te Amsterdam op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Willem Gerardus Kroese, zoon van Jacob Adriaan Kroese en Anna Hendrina Heildelberg. Willem, zadelmaker, is geboren rond 1890 te Haarlem.

4  Johannes Elsinga, gasmeteropnemer, is geboren rond 1894 te Amsterdam.

Johannes trouwt op 8 november 1916 te Amsterdam op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Maria Sophia Smit, dochter van Johannes Smit en Maria Sophia Stark. Maria is geboren rond 1894.

5  Simon Laurentius Elsinga is geboren rond 1900 te Amsterdam.

Simon trouwt op 13 augustus 1924 te Sloterdijk op ongeveer 24-jarige leeftijd met Catharina Boer, dochter van Hendrik Boer en Grietje Lutgert.

IV-D  Marijke Hobma, dochter van Greeult Wiegers Hobma en Jantje Ymes Elsinga (III-E), werkster, is geboren op 7 september 1857 te Workum.

Marijke trouwt op 23 oktober 1878 te Amsterdam op 21-jarige leeftijd met Cornelis Antonius Heersma, zoon van Ebe Heersma en Jantje Venema. Cornelis, werkman, milicien.

Van Cornelis en Marijke zijn zeven kinderen bekend:

1  Marijke Heersma.

Marijke trouwt op 18 februari 1915 te Amsterdam met Jacob Frederik Bartels. Jacob, koffiehuishouder.

2  Riemke Heersma.

Riemke trouwt op 28 februari 1912 te Amsterdam met Jacob Rijst, zoon van Willem Rijst en Jakomina Dekker. Jacob, sigarenmaker.

3  Ebe Cornelis Heersma, timmerman.

Ebe trouwt op 16 maart 1916 te Amsterdam met Martina Wilhelmina Cornelia Nieman, dochter van Jan Nieman en Egberdina Bosch.

4  Akkelina Heersma.

Akkelina trouwt op 16 maart 1916 te Amsterdam met Christiaan Stalknecht, zoon van Jacob Stalknecht en Christina Elders. Christiaan, timmerman.

5  Ida Cornelia Heersma.

Ida trouwt op 6 april 1916 te Amsterdam met Hendrik van den Brink, zoon van Aart Hendrik van den Brink en Cornelia Margaretha van Elst. Hendrik, smid.

6  Greult Heersma, timmerman.

Greult trouwt op 1 december 1932 te Amsterdam met Hilletje van Kampen, dochter van Christiaan van Kampen en Hendrika Antonia Buijsman.

7  Jannetje Heersma is geboren te Amsterdam.

Jannetje trouwt op 25 september 1907 te Amsterdam met Jacobus Franciscus Lonte, zoon van Franciscua Joannes Lonte en Jannetje Elisabeth Reijndorp. Jacobus, kantoorbediende, is geboren te Amsterdam.


Generatie V

(van 1874 tot 1926)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 2 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren in 1908 en 1916. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Amsterdam (2x).

V-A  Johannes Franciscus Elsinga, zoon van Rinke Jans Elsinga (IV-B) en Anna Hendrina van Duijkeren, is geboren op 9 oktober 1893 te Amsterdam.

Johannes trouwt op 17 februari 1915 te Amsterdam op 21-jarige leeftijd met Anna Catharina Limburg, dochter van Antonius Limburg en Anna Catharina Schouten.

Van Johannes en Anna is een kind bekend:

1  Antonius Elsinga is geboren op 27 maart 1916 te Amsterdam, zie VI.

V-B  Grietje Elsinga, dochter van Gosse Jans Elsinga (IV-C) en Antje Rozijn, is geboren rond 1889 te Amsterdam.

Grietje trouwt op 16 oktober 1907 te Amsterdam op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Johannes Hendricus Doeser, zoon van Johannes Doeser en Elisabeth Wilhelmina van den Heiligenberg. Johannes, meubelmaker, is geboren rond 1880 te Utrecht.

Van Johannes en Grietje is een kind bekend:

1  Antje Doeser is geboren rond 1908 te Amsterdam.

Antje trouwt op 12 oktober 1932 te Sloterdijk op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Dirk Stofberg, zoon van Dirk Stofberg en Alberdina Maria Magdalena Maas. Dirk is geboren rond 1906 te Amsterdam.


Generatie VI

(van 1908 tot 1999)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1939 en 1963. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Amsterdam (2x). Alle 2 kinderen zijn momenteel nog in leven.

VI  Antonius Elsinga, zoon van Johannes Franciscus Elsinga (V-A) en Anna Catharina Limburg, is geboren op 27 maart 1916 te Amsterdam, is overleden op 22 maart 1999 te Amsterdam. Antonius werd 82 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Antonius was van 17 mei 1939 tot 5 februari 1949 gehuwd (1) met N.N.

Antonius was sinds 31 maart 1949 gehuwd (2) met N.N.

Van Antonius en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 21 september 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Yme Jans Elsinga, overlijdensakte (Workum 5 mrt 1827)

2)  doop: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 ovl - Folkert Jans, overlijdensakte (Workum 19 dec 1819)

3)  doop: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 ovl - Folkert Jans, overlijdensakte (Workum 19 dec 1819)

4)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 ovl - Folkert Jans, overlijdensakte (Workum 19 dec 1819)

5)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Yme Jans Elsinga, overlijdensakte (Workum 5 mrt 1827)

6)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1813 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Workum 15 feb 1813)

7)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1815 G. - Marijke Elsinga, geboorteakte (Workum 7 apr 1815)

8)  ongehuwd overleden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1888 ovl. - Marijke Elzinga, overlijdensakte (Workum 19 mrt 1888)

9)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1818 G. - Trientje Elsinga, geboorteakte (Workum 7 okt 1818)

10)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1820 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Workum 24 apr 1820)

11)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1822 G. - Jantjen Elsinga, geboorteakte (Workum 31 jan 1822)

12)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1818 G. - Trientje Elsinga, geboorteakte (Workum 7 okt 1818)

13)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1852 H - Vliedstra - Elsinga, huwelijk (Workum 12 mei 1852)

14)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1820 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Workum 24 apr 1820)

15)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1859 ovl. - Jan Ymes Elsinga, overlijdensakte (Workum 22 nov 1859)

16)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1849 H - Elsinga - Jager, huwelijk (Workum 7 nov 1849)

17)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1822 G. - Jantjen Elsinga, geboorteakte (Workum 31 jan 1822)

18)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1848 H - Hobma - Elsinga, huwelijk (Workum 17 mei 1848)

19)  Fetje (is gescheiden voor 16 oktober 1878) met Klaas.

20)  Hermanus Jacobus Visser. Hermanus is overleden voor 20 november 1895.

21)  huwelijk: Tresoar, Sloten-Fr., burgelijke stand BS 1880 H - Elsinga - Hofman, huwelijk (Sloten - Frl. 16 mei 1880)


Opmerkingen:
Dit overzicht wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Jan Folkerts (9010)
- of in het Register van familienamen

9010