Parenteel van Dirk Johannes Elzinga

 

Bijgewerkt op: 24 juni 2018

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Elzinga:
Parenteel van Dirk Johannes Elzinga.


Generatie I

(van 1745 tot 1827)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1783 en 1797. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Terbandsterschans (4x) en Leeuwarden.

I  Dirk Johannes Elzinga, voerman, herbergier en assessor, wonende te Heerenveen, te Huizum, te Terbandsterschans, te Terband en te Aengwirden, is geboren in december 1745 te Huizum, is overleden op 18 oktober 1827 te Terbandsterschans (Huis 2) (nalatende 3 kinderen). Dirk werd 81 jaar en 10 maanden.<1,2>

Dirk gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 28 april 1782 te Huizum, trouwt (kerk) (Herv.) op 5 mei 1782 te Huizum op 36-jarige leeftijd met de 25-jarige Angenietje Tjalkes Faber, dochter van Tjalke Sipkes Faber en Attje Tjeerds. Angenietje, herbergier en renteniersche, wonende te Heerenveen, te Pietersbierum, te Terbandsterschans, te Terband, te Nijehaske en te Aengwirden, is Herv. gedoopt op 20 december 1756 te Pietersbierum, is overleden op 21 december 1849 te Heerenveen (Huis 3) nalatende 3 meerderjarige kinderen. Angenietje werd 93 jaar en 1 dag.

Van Dirk en Angenietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjalke Dirks Elzinga is geboren op 13 februari 1783 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 9 maart 1783 te Leeuwarden, zie II-A.

2  Neeltje Durks Elzinga, zonder beroep, wonende te Terbandsterschans, is geboren op 15 maart 1786 te Terbandsterschans, is Herv. gedoopt op 16 april 1786 te Terband, is overleden op 21 augustus 1818 17.00 uur te Terbandsterschans (Huis 1). Neeltje werd 32 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

3  Syttje Durks Elzinga, wonende te Terbandsterschans, is geboren op 11 februari 1789 te Terbandsterschans, is Herv. gedoopt op 22 maart 1789 te Terband, is overleden voor 18 oktober 1827. Syttje werd hoogstens 38 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

4  Attje Durks Elzinga te Terbandsterschans, is geboren op 26 oktober 1790 te Terbandsterschans, te Terbandsterschans, is Herv. gedoopt op 5 december 1790 te Tjalleberd, zie II-B.

5  Elske Durks Elzinga is geboren op 19 augustus 1797 te Terbandsterschans, is gedoopt op 1 oktober 1797 te Tjalleberd, zie II-C.


Generatie II

(van 1783 tot 1859)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1806 en 1838. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Aengwirden (9x), Leeuwarden (2x), Watergraafsmeer en Joure.

II-A  Tjalke Dirks Elzinga, zoon van Dirk Johannes Elzinga (I) en Angenietje Tjalkes Faber, timmerknecht, wonende te Terbandsterschans en te Terband, is geboren op 13 februari 1783 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 9 maart 1783 te Leeuwarden, is overleden op 12 november 1859 17.00 uur te Heerenveen overleden in het armenhuis, nalatende 1 minderjarig kind. Tjalke werd 76 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Tjalke trouwt (Herv.) op 7 april 1805 te Terband (is gescheiden op 16 november 1828 te Aengwirden) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Maria Klazes de Jong, dochter van Klaas Klases de Jong en Ytje Oenes. Maria, zonder beroep, wonende te Woudsend en te Gersloot, is geboren rond 1783 te Gersloot, is overleden op 6 januari 1841 07.00 uur te Woudsend (Huis 210). Maria werd ongeveer 58 jaar.<3>

Van Tjalke en Maria is een kind bekend:

1  Durk Tjalkes Elzinga is geboren op 15 maart 1806 te Joure, is Herv. gedoopt op 30 maart 1806 te Joure-Westermeer-Snikzwaag, zie III-A.

II-B  Attje Durks Elzinga, dochter van Dirk Johannes Elzinga (I) en Angenietje Tjalkes Faber, zonder beroep, wonende te Terbandsterschans, te Leeuwarden, te Aengwirden, te Terband en te Heerenveen, is geboren op 26 oktober 1790 te Terbandsterschans, is Herv. gedoopt op 5 december 1790 te Tjalleberd.

De 5 december 1790 is te Tjalleberd gedoopt een dogtertje van Durk Elzinga en Agnietje Tjalkes echtelieden te Terbandsterschans onder de klokslag van Terband geboren den 26 oktober 1790 en genaamd Attje.

Attje trouwt op 3 juli 1816 te Heerenveen op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Harmens Elzinga, zoon van Harmen Johannes Elsinga en Antie Jans van der Linden. Pieter, slager, mr. slager, kastelein, herbergier en boer, wonende te Leeuwarden, te Aengwirden, te Terbandsterschans, te Terband en te Heerenveen, is geboren op 24 februari 1794 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 14 maart 1794 te Leeuwarden.<4>

Van Pieter en Attje zijn acht kinderen bekend:

1  Angenietje Pieters Elzinga is geboren op 28 juni 1818 te Leeuwarden, zie III-B.

2  Antje Pieters Elzinga is geboren op 7 januari 1821 te Leeuwarden.

3  Neeltje Pieters Elzinga, zonder beroep, wonende te Heerenveen, is geboren op 3 mei 1823 te Aengwirden, is ongehuwd overleden op 27 juli 1846 20.30 uur te Heerenveen (Huis 1). Neeltje werd 23 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

4  Dirkje Pieters Elzinga, wonende te Terbandsterschans, is geboren op 24 januari 1825 te Aengwirden, is overleden op 2 maart 1825 13.00 uur te Terbandsterschans (Huis 4). Dirkje werd 1 maand en 6 dagen.

5  Dirkje Pieters Elzinga, wonende te Terbandsterschans, is geboren op 28 februari 1826 te Aengwirden, is overleden op 1 maart 1826 06.00 uur te Terbandsterschans (Huis 1), is als overleden aangegeven op 1 maart 1826 te Aengwirden (aangevers overlijden waren Heere Harmens Mast en haar vader Pieter Elzinga (vader)). Dirkje werd 1 dag.

6  Dirk Pieters Elzinga is geboren op 9 juni 1829 te Aengwirden, is overleden op 18 april 1830 te Terband. Dirk werd 10 maanden en 9 dagen.

7  Dirk Pieters Elzinga is geboren op 1 maart 1831 te Aengwirden, is overleden op 13 augustus 1831 te Terband. Dirk werd 5 maanden en 12 dagen.

8  Dirk Pieters Elzinga is geboren op 25 december 1836 te Aengwirden.

II-C  Elske Durks Elzinga, dochter van Dirk Johannes Elzinga (I) en Angenietje Tjalkes Faber, zonder beroep, wonende te Heerenveen en te Terband, is geboren op 19 augustus 1797 te Terbandsterschans, is gedoopt op 1 oktober 1797 te Tjalleberd, is overleden op 26 mei 1856 09.00 uur te Heerenveen (Huis 3) (nalatende 4 kinderen, waarvan 2 minderjarig), is begraven te Terband. Elske werd 58 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Elske trouwt op 1 augustus 1822 te Aengwirden op 24-jarige leeftijd met de 37-jarige Jakob Woltman, zoon van Jan Woltman en Hilligje Cooning. Jakob, koopman en olieslager, wonende te Meppel, te Terband en te Heerenveen, is gedoopt op 10 november 1784 te Meppel.

Van Jakob en Elske zijn vier kinderen bekend:

1  Angenietje Woltman is geboren rond 1826 te Watergraafsmeer, zie III-C.

2  Jan Woltman is geboren op 18 juli 1830 te Aengwirden.

3  Dirk Woltman is geboren op 17 september 1836 te Aengwirden.

4  Jacob Woltman is geboren op 10 september 1838 te Aengwirden.


Generatie III

(van 1806 tot 1867)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1833 en 1858. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (2x), Opsterland (2x), Gorredijk (2x), Aengwirden (2x), Schoterland, Jubbega en Heerenveen.

III-A  Durk Tjalkes Elzinga, zoon van Tjalke Dirks Elzinga (II-A) en Maria Klazes de Jong, timmerman, wonende te Jubbega en te Jubbega Schurega, is geboren op 15 maart 1806 te Joure, is Herv. gedoopt op 30 maart 1806 te Joure-Westermeer-Snikzwaag, is overleden op 21 april 1867 te Jubbega. Durk werd 61 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Durk trouwt op 1 september 1831 te Opsterland op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Rimkje Pieters de Vries, dochter van Pieter Jans de Vries en Trijntje Fongers. Rimkje, kasteleinsche en tappersche, wonende te Jubbega en te Jubbega Schurega, is geboren op 3 juli 1812 te Gorredijk, is overleden voor 2 juni 1900. Rimkje werd hoogstens 87 jaar, 10 maanden en 30 dagen.<5>

Van Durk en Rimkje zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Durks Elzinga is geboren op 18 maart 1833 te Opsterland, zie IV-A.

2  Tjalke Durks Elzinga is geboren op 12 september 1836 te Gorredijk, zie IV-B.

3  Maria Durks Elzinga is geboren op 22 oktober 1839 te Opsterland, zie IV-C.

4  Mettje Durks Elzinga, zonder beroep, wonende te Jubbega Schurega, is geboren op 2 december 1842 te Gorredijk, is overleden op 7 januari 1873 08.00 uur te Franeker. Mettje werd 30 jaar, 1 maand en 5 dagen.

5  Pietje Durks Elzinga, wonende te Jubbega, is geboren op 29 juni 1846 te Jubbega, is overleden op 25 juli 1847 te Jubbega. Pietje werd 1 jaar en 26 dagen.

6  Pietje Durks Elzinga is geboren op 20 juli 1854 te Schoterland, zie IV-D.

III-B  Angenietje Pieters Elzinga, dochter van Pieter Harmens Elzinga en Attje Durks Elzinga (II-B), zonder beroep, wonende te Heerenveen, is geboren op 28 juni 1818 te Leeuwarden, is overleden op 4 april 1848 te Aengwirden. Angenietje werd 29 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Angenietje trouwt op 12 mei 1843 te Aengwirden op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Stevens Ruiter, zoon van Steven Jans Ruiter en Trijntje Teeuwes de Wit. Jan, zonder beroep en logementhouder, wonende te Leeuwarden, is geboren op 8 augustus 1815 te Tjalleberd.<6>

Jan was later gehuwd (2) met Janke Wiegers Douwenga.<7,8>

Van Jan en Angenietje zijn drie kinderen bekend:

1  Attje Dirks Jans Ruiter is geboren op 11 februari 1844 te Aengwirden.

2  Trijntje Jans Ruiter is geboren op 22 mei 1845 te Aengwirden.

3  Pieter Jans Ruiter is geboren op 3 november 1846 te Heerenveen, is overleden op 2 augustus 1926 te Utingeradeel. Pieter werd 79 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Pieter trouwt op 31 augustus 1877 te Utingeradeel op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Aaltje Atzes Fennema, dochter van Atze Jentjes Fennema en Reinske Wybrens Wieling. Aaltje is geboren op 10 augustus 1847 te Akkrum.

III-C  Angenietje Woltman, dochter van Jakob Woltman en Elske Durks Elzinga (II-C), is geboren rond 1826 te Watergraafsmeer.

Angenietje trouwt op 1 juni 1848 te Aengwirden op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Christiaan Jacobs Brunings, zoon van Georg Willem Brunings en Gepke Sap. Christiaan is geboren op 29 november 1817 te Sneek.

Van Christiaan en Angenietje zijn twee kinderen bekend:

1  Elske Brunings is geboren op 4 oktober 1853 te Sneek.

2  Gepke Rinskea Janna Bruinings is geboren op 3 september 1858 te Sneek.


Generatie IV

(van 1833 tot 1926)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1860 en 1891. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Jubbega Schurega (10x), Jubbega (2x), Schoterland, Opsterland en Leeuwarden.

IV-A  Trijntje Durks Elzinga, dochter van Durk Tjalkes Elzinga (III-A) en Rimkje Pieters de Vries, is geboren op 18 maart 1833 te Opsterland.

Trijntje trouwt op 25 februari 1860 te Opsterland op 26-jarige leeftijd met Meint Iedes Vellekamp, zoon van Iede Meints Vellekamp en Antje Jans Oosterbaan.

Van Meint en Trijntje is een kind bekend:

1  Antje Vellema is geboren op 14 maart 1860 te Opsterland.

IV-B  Tjalke Durks Elzinga, zoon van Durk Tjalkes Elzinga (III-A) en Rimkje Pieters de Vries, timmerknecht en timmerman, wonende te Jubbega Schurega en te Gorredijk, is geboren op 12 september 1836 te Gorredijk, is overleden op 2 juni 1900 22.00 uur te Jubbega Schurega. Tjalke werd 63 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<9>

Tjalke trouwt op 10 juni 1860 te Schoterland op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Hiltje Sijtzes Woudstra, dochter van Sijtze Sakes Woudstra en Trijntje Jacobs van der Brug. Hiltje, zonder beroep, wonende te Jubbega Schurega, is geboren op 6 februari 1836 te Hoornsterzwaag, is overleden op 5 april 1887 te Jubbega Schurega. Hiltje werd 51 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Van Tjalke en Hiltje zijn negen kinderen bekend:

1  Durk Elzinga is geboren op 31 augustus 1861 te Jubbega, zie V-A.

2  Sietze Elzinga is geboren op 19 juni 1863 te Jubbega Schurega, zie V-B.

3  Rimke Trijntje Elzinga is geboren op 16 augustus 1865 te Jubbega Schurega.

Rimke trouwt op 7 juni 1885 te Schoterland op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Koen, zoon van Pieter Symens Koen en Janke Martens de Jong. Hendrik is geboren op 11 januari 1863 te Nieuwehorne.

4  Pietje Elzinga is geboren op 19 juli 1867 te Jubbega Schurega, zie V-C.

5  Anna Elzinga, zonder beroep, wonende te Jubbega Schurega, is geboren op 16 oktober 1869 te Jubbega Schurega, is ongehuwd overleden op 5 november 1890 12.00 uur te Jubbega Schurega. Anna werd 21 jaar en 20 dagen.

6  Harmen Elzinga is geboren op 13 augustus 1871 te Jubbega, zie V-D.

7  Jan Elzinga, wonende te Jubbega Schurega, is geboren op 20 oktober 1873 te Jubbega Schurega, is overleden op 12 augustus 1876 02.30 uur te Jubbega Schurega. Jan werd 2 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

8  Rinze Elzinga is geboren op 2 maart 1876 te Schoterland, zie V-E.

9  Metje Elzinga is geboren op 1 augustus 1878 te Jubbega Schurega, is overleden op 28 februari 1959 te Heerenveen. Metje werd 80 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Metje trouwt op 13 mei 1900 te Schoterland op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob Wisman, zoon van Klaas Jans Wisman en Tjamke Jacobs Klaver. Jacob, arbeider, wonende te Mildam, is geboren op 9 juli 1874 te Nieuweschoot, is overleden op 15 maart 1931 20.00 uur te Mildam. Jacob werd 56 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Tjalke trouwt op 28 juni 1894 te Schoterland op 57-jarige leeftijd (2) met de 65-jarige Grietje Kornelis Rinsema, dochter van Kornelis Rinzes Rinsema en Joukjen Jan Wedman. Grietje, zonder beroep, wonende te Kortezwaag, is geboren op 29 mei 1829 te Beetsterzwaag, is overleden op 1 februari 1907 02.30 uur te Kortezwaag. Grietje werd 77 jaar, 8 maanden en 3 dagen.<10,11>

Grietje was eerder gehuwd (1) met Rinze Lammerts Harmsma.<12..14> Grietje was later gehuwd (3) met Michiel de Vries.<15,16>

IV-C  Maria Durks Elzinga, dochter van Durk Tjalkes Elzinga (III-A) en Rimkje Pieters de Vries, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 oktober 1839 te Opsterland, is overleden op 30 januari 1911 te Leeuwarden. Maria werd 71 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Maria trouwt op 15 mei 1869 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Jelke Johannes de Roos, zoon van Abel Johannes de Roos en Fetje Boudewijns. Jelke, arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 maart 1842 te Leeuwarden, is overleden op 24 september 1916 te Leeuwarden. Jelke werd 74 jaar, 5 maanden en 27 dagen.<17>

Van Jelke en Maria is een kind bekend:

1  Dirk Jelke de Roos is geboren op 24 juli 1883 te Leeuwarden.

IV-D  Pietje Durks Elzinga, dochter van Durk Tjalkes Elzinga (III-A) en Rimkje Pieters de Vries, zonder beroep, wonende te Jubbega Schurega en te Noordwolde - Frl., is geboren op 20 juli 1854 te Schoterland, is overleden op 20 januari 1924 16.30 uur te Noordwolde - Frl.. Pietje werd 69 jaar en 6 maanden.

Pietje trouwt op 9 mei 1878 te Schoterland op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Jacob van der Zee, zoon van Jacob Rijkeles van der Zee en Romkjen Terwisga Hogeveen. Jacob, winkelier, wonende te Jubbega Schurega, is geboren op 19 oktober 1843 te Gorredijk, is overleden op 16 november 1909 te Leeuwarden. Jacob werd 66 jaar en 28 dagen.

Van Jacob en Pietje zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon van der Zee is doodgeboren op 5 maart 1879 te Jubbega Schurega.

2  Jacob van der Zee, metselaar, wonende te Boijl, is geboren op 19 maart 1881 te Jubbega Schurega, is overleden op 28 juli 1952 te Boijl. Jacob werd 71 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Jacob trouwt op 11 augustus 1906 te Diever op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Sjoukje Kalsbeek, dochter van Jippe Kalsbeek en Elisabeth Wiebes Duin. Sjoukje, zonder beroep, wonende te Boijl, is geboren rond 1873 te Appelscha, is overleden op 30 mei 1955 te Boijl. Sjoukje werd ongeveer 82 jaar.

3  Durk van der Zee, wonende te Oosterwolde, is geboren op 21 september 1884 te Jubbega Schurega, is overleden op 10 mei 1961 te Oosterwolde. Durk werd 76 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Durk trouwt op 15 mei 1908 te Ooststellingwerf op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Iebeltje Hofstra, dochter van Sytte Hofstra en Tjipkjen Brouwer. Iebeltje is geboren rond 1874 te Makkinga.

4  Marcus van der Zee is geboren op 13 februari 1891 te Jubbega Schurega.

Marcus trouwt op 26 oktober 1918 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Neeltje de Vries, dochter van Sjoerd de Vries en Klaasje Bakker. Neeltje is geboren rond 1900 te Noordwolde - Frl..


Generatie V

(van 1860 tot 1961)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1887 en 1910. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Jubbega Schurega (9x), Kortezwaag (4x), Amsterdam (3x) en Zutphen (2x).

V-A  Durk Elzinga, zoon van Tjalke Durks Elzinga (IV-B) en Hiltje Sijtzes Woudstra, timmerknecht, timmerman en zonder beroep, wonende te Jubbega Schurega, is geboren op 31 augustus 1861 te Jubbega, is overleden op 12 augustus 1930 09.00 uur te Jubbega Schurega. Durk werd 68 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Durk trouwt op 23 mei 1886 te Heerenveen op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Jitske Werkman, dochter van Hielke Jacobs Werkman en Janke Brughs Anninga. Jitske, zonder beroep, wonende te Kortezwaag en te Jubbega Schurega, is geboren op 23 september 1857 te Kortezwaag, is overleden op 1 december 1936 te Jubbega. Jitske werd 79 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Van Durk en Jitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Hiltje Elzinga, wonende te Jubbega Schurega, is geboren op 11 april 1887 te Jubbega Schurega, is overleden op 14 maart 1889 18.00 uur te Jubbega Schurega. Hiltje werd 1 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

2  Janke Elzinga is geboren op 22 december 1888 te Jubbega Schurega.

3  Hiltje Elzinga, wonende te Jubbega Schurega, is geboren op 23 november 1890 te Jubbega Schurega, is overleden op 23 maart 1891 03.00 uur te Jubbega Schurega. Hiltje werd 4 maanden.

4  Pietje Elzinga is geboren op 15 maart 1892 te Jubbega Schurega, is overleden in 1967, is begraven te Wijnjeterp. Pietje werd 75 jaar.

Pietje trouwt op 18 november 1920 op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Antoon Ludolf de Vries, zoon van Arend de Vries en Johanna Potgieter. Antoon is geboren op 18 december 1891 te Buitenpost, is overleden in 1950, is begraven te Wijnjeterp. Antoon werd 59 jaar.

5  Tjalke Elzinga is geboren op 13 oktober 1895 te Jubbega Schurega, zie VI-A.

6  Hielke Elzinga is geboren op 1 maart 1898 te Jubbega Schurega, zie VI-B.

7  Hiltje Elzinga, zonder beroep, wonende te Jubbega Schurega, is geboren op 13 september 1900 te Jubbega Schurega, is overleden op 27 december 1987 te Drachten, is gecremeerd op 31 december 1987 te Assen (de Boskamp). Hiltje werd 87 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Hiltje trouwt op 17 september 1925 te Schoterland op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Blom, zoon van Harm Blom en Hendrikje de Jong. Jan, directeur, van een zuivelfabriek, wonende te Oosterhesselen, is geboren op 3 april 1901 te Gorredijk, is overleden op 4 oktober 1986 te Drachten, is gecremeerd op 8 oktober 1986 te Goutum. Jan werd 85 jaar, 6 maanden en 1 dag.

V-B  Sietze Elzinga, zoon van Tjalke Durks Elzinga (IV-B) en Hiltje Sijtzes Woudstra, timmerman, wonende te Nieuwer-Amstel, is geboren op 19 juni 1863 te Jubbega Schurega, is overleden op 9 januari 1897 13.00 uur te Harlingen (overleden in wijk C.). Sietze werd 33 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Sietze trouwt op 8 juli 1889 te Harlingen op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacoba Bakker, dochter van Berend Bakker en Grietje Blok. Jacoba, zonder beroep, wonende te Harlingen, is geboren op 19 december 1864 te Harlingen, is overleden op 24 januari 1947 14.00 uur te Harlingen. Jacoba werd 82 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Jacoba was later gehuwd (2) met Sjabertus Broersma.<18..21>

Van Sietze en Jacoba zijn twee kinderen bekend:

1  Margaretha Jacoba Elzinga is geboren op 3 mei 1892 te Amsterdam, is overleden op 22 april 1931 03.00 uur te Harlingen, is begraven op 25 april 1931 te Harlingen (R.K. Kerkhof). Margaretha werd 38 jaar, 11 maanden en 19 dagen.<22,23>

Margaretha trouwt op 25 mei 1914 te Harlingen op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Bauke Posthuma, zoon van Dirk Posthuma en Jantje de Groot. Bauke is geboren op 24 december 1889 te Harlingen, is overleden op 3 februari 1951, is begraven te Harlingen (R.K. Kerkhof). Bauke werd 61 jaar, 1 maand en 10 dagen.

2  Barend Elzinga is geboren op 20 september 1895 te Amsterdam, zie VI-C.<24>

V-C  Pietje Elzinga, dochter van Tjalke Durks Elzinga (IV-B) en Hiltje Sijtzes Woudstra, zonder beroep, wonende te Kortezwaag, is geboren op 19 juli 1867 te Jubbega Schurega, is overleden op 28 februari 1906 16.00 uur te Kortezwaag. Pietje werd 38 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Pietje trouwt op 16 oktober 1890 te Schoterland op 23-jarige leeftijd met de 33-jarige Wessel van der Schaar, zoon van Hylke Pieters van der Schaar en Elisabeth Wessels Woudstra. Wessel, arbeider, wonende te Kortezwaag, is geboren op 8 september 1857 te Nijehaske, is overleden op 12 september 1904 17.30 uur te Kortezwaag. Wessel werd 47 jaar en 4 dagen.

Van Wessel en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  Elisabeth van der Schaar is geboren op 30 november 1890 te Jubbega Schurega.

2  Hiltje van der Schaar is geboren op 30 november 1890 te Jubbega Schurega.

3  Hiltje van der Schaar is geboren op 18 februari 1892 te Kortezwaag.

4  Hielke van der Schaar is geboren op 20 november 1893 te Kortezwaag.

5  Hielke van der Schaar is geboren op 7 mei 1897 te Kortezwaag.

6  Durk van der Schaar is geboren op 28 juli 1900 te Kortezwaag.

V-D  Harmen Elzinga, zoon van Tjalke Durks Elzinga (IV-B) en Hiltje Sijtzes Woudstra, winkelbediende, is geboren op 13 augustus 1871 te Jubbega, is overleden op 6 juni 1937 te Rotterdam. Harmen werd 65 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Harmen trouwt op 12 december 1902 te Zutphen (is gescheiden op 25 juli 1931 te Den Haag) op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Martina Hendrika Wissink, dochter van Gerrit Wissink en Hendrika Gardina Klein Kraanenbarg. Martina, winkelierster, is geboren op 1 februari 1869 te Zutphen, is overleden op 28 juni 1954 te Zutphen. Martina werd 85 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Harmen en Martina zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Hendrik Elzinga is geboren op 21 februari 1904 te Zutphen, is overleden op 10 mei 1941 te Zutphen. Gerrit werd 37 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

2  Hendrika Hiltje Elzinga is geboren op 14 februari 1910 te Zutphen, is overleden op 20 augustus 1999 te Zutphen. Hendrika werd 89 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

V-E  Rinze Elzinga, zoon van Tjalke Durks Elzinga (IV-B) en Hiltje Sijtzes Woudstra, timmerman, is geboren op 2 maart 1876 te Schoterland.

Rinze trouwt op 8 juni 1898 te Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Jacoba Seegers, dochter van Christiaan Seegers en Jacoba Terbeek. Jacoba is geboren rond 1879 te Amsterdam.

Van Rinze en Jacoba is een kind bekend:

1  Jacobus Elzinga, wonende te Watergraafsmeer, is geboren rond 1903 te Amsterdam, is overleden op 11 juni 1904 06.30 uur te Watergraafsmeer. Jacobus werd ongeveer 1 jaar.


Generatie VI

(van 1887 tot 1999)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1923 en 1929. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rotterdam (2x), Opsterland, Harlingen en gem. Opsterland. Er zijn momenteel nog 2 van de 6 kinderen in leven.

VI-A  Tjalke Elzinga, zoon van Durk Elzinga (V-A) en Jitske Werkman, timmerman, wonende te Jubbega Schurega, is geboren op 13 oktober 1895 te Jubbega Schurega, is overleden op 2 november 1976 te Drachten. Tjalke werd 81 jaar en 20 dagen.

Tjalke trouwt op 7 juni 1923 te Opsterland op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Fardouw de Jong, dochter van Jan de Jong en Aanke Boersma. Fardouw, zonder beroep, wonende te Kortezwaag, is geboren op 15 april 1898 te Kortezwaag.

Van Tjalke en Fardouw zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Elzinga is geboren op 5 januari 1925 in de gem. Opsterland, is overleden op 22 mei 2016 te Zaanstad. Dirk werd 91 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<25,26>

Dirk trouwt op 5 januari 1925 te Opsterland met prenataal Maria Johannetta Vermeer, dochter van Johannes Christoffel Vermeer en Maria Johanna Helena Schilderman. Maria is geboren op 28 februari 1927 te Utrecht, is overleden op 19 januari 2016 te Zaanstad. Maria werd 88 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<27..29>

2  Jan Elzinga is geboren op 2 maart 1929 te Opsterland, is overleden op 14 februari 2001 te Amsterdam, is gecremeerd op 20 februari 2001 te Utrecht (Daelwijck). Jan werd 71 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<30>

Jan was sinds 24 maart 1961 gehuwd met N.N.

VI-B  Hielke Elzinga, zoon van Durk Elzinga (V-A) en Jitske Werkman, timmerman, wonende te Jubbega Schurega, is geboren op 1 maart 1898 te Jubbega Schurega, is overleden op 30 juni 1987 te Drachten, is gecremeerd op 3 juli 1987 te Goutum (Leeuwarden). Hielke werd 89 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Hielke trouwt op 4 juni 1925 te Opsterland op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelia van der Duim, dochter van Sietze van der Duim en Fokje de Haan. Cornelia, zonder beroep, wonende te Beets, is geboren op 1 januari 1904 te Beets, is overleden op 22 december 1986 te Drachten, is gecremeerd op 27 december 1986 te Goutum (Leeuwarden). Cornelia werd 82 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Van Hielke en Cornelia is een kind bekend:

1  N.N.

VI-C  Barend Elzinga, zoon van Sietze Elzinga (V-B) en Jacoba Bakker, 1e stuurman, op de Koopvaardij, wonende te Harlingen en te Schiedam, is geboren op 20 september 1895 te Amsterdam.<31>

Barend trouwt op 27 juli 1920 te Harlingen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Froukje Overzet, dochter van Fokke Overzet en Japke Bekius. Froukje, zonder beroep, wonende te Harlingen en te Schiedam, is geboren op 14 januari 1896 te Harlingen.

Van Barend en Froukje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  Jacoba Elzinga is geboren op 11 september 1924 te Rotterdam, is overleden op 31 maart 2014 te Schiedam. Jacoba werd 89 jaar, 6 maanden en 20 dagen.<32,33>

Jacoba trouwt op 18 september 1947 te Schiedam op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem Catlender, zoon van Jan Frederik Catlender en Johanna Elisabeth Hoedemakers. Willem is geboren op 2 juli 1920 te Rotterdam, is overleden op 6 oktober 1999 te Vlaardingen. Willem werd 79 jaar, 3 maanden en 4 dagen.<34..36>

3  Sjaberthus Sietze Elzinga is geboren op 27 september 1928 te Harlingen, is overleden op 25 januari 2016 te Hilversum. Sjaberthus werd 87 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<37,38>

Sjaberthus was sinds 22 december 1954 gehuwd met N.N.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 23 juni 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Aengwirden, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Durk Elzinga, overlijdensakte (Aengwirden 19 okt 1827)

2)  overlijden: Tresoar, Aengwirden, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Durk Elzinga, overlijdensakte (Aengwirden 19 okt 1827)

3)  scheiding: Tresoar, Aengwirden, burgelijke stand BS 1828 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Aengwirden 16 nov 1828)

4)  huwelijk: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1816 H. - Elzinga - Elzinga, huwelijk (Heerenveen 3 jul 1816)

5)  overlijden: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1900 ovl. - Tjalke Elzinga, overlijdensakte (Schoterland 2 jun 1900)

6)  huwelijk: Tresoar, Aengwirden, burgelijke stand BS 1843 H - Ruiter - Elzinga, huwelijk (Aengwirden 12 mei 1843)

7)  Jan trouwt op 15 juni 1851 te Aengwirden met Janke.

8)  Janke Wiegers Douwenga, dochter van Wieger Andries Douwenga en Jantje Beenes Moed. Janke is geboren op 29 maart 1830 te Bovenknijpe.

9)  overlijden: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1900 ovl. - Tjalke Elzinga, overlijdensakte (Schoterland 2 jun 1900)

10)  huwelijk: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1894 H - Elzinga - Rinsma, huwelijk (Schoterland 28 jun 1894)

11)  geboorte: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1894 H - Elzinga - Rinsma, huwelijk (Schoterland 28 jun 1894)

12)  Grietje trouwt op 27 juni 1856 te Opsterland met Rinze.

13)  overlijden: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1894 H - Elzinga - Rinsma, huwelijk (Schoterland 28 jun 1894)

14)  Rinze Lammerts Harmsma, zoon van Lammert Rinzes Harmsma en Sytske Hendriks Meyerhof. Rinze is geboren rond 1815 te Beetsterzwaag, is overleden op 5 januari 1892 te Noordwolde - Frl.. Rinze werd ongeveer 77 jaar.

15)  Grietje trouwt op 31 juli 1903 te Opsterland met Michiel.

16)  Michiel de Vries, zoon van Brugt Jeens de Vries en Limke Johannes. Michiel, wonende te Kortezwaag, is geboren rond 1831 te Kortezwaag.

17)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1869 H - Roos - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 15 mei 1869)

18)  Jacoba trouwt op 17 maart 1910 te Harlingen met Sjabertus.

19)  Sjabertus trouwt op 15 januari 1883 te Harlingen met Anna.

20)  Anna Bakker, dochter van Piet Bakker en Trijntje de Vries.

21)  Sjabertus Broersma, zoon van Sybe Sjabbes Broersma en Kaatje Kiel. Sjabertus is geboren op 11 augustus 1859 te Harlingen, is overleden op 24 januari 1945 te Harlingen. Sjabertus werd 85 jaar, 5 maanden en 13 dagen. Sjabertus was eerder gehuwd (1) met Anna Bakker.

22)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Margaretha Jacoba Elzinga (22 apr 1931)

23)  begraven: eigen archief, bidprentje - Margaretha Jacoba Elzinga (22 apr 1931)

24)  geboorte: Sjaberthus Sietze Elsinga, persoonslijst (25 jan 2016)

25)  geboorte: Dirk Elzinga, persoonslijst (22 mei 2016)

26)  overlijden: Dirk Elzinga, persoonslijst (22 mei 2016)

27)  huwelijk: Dirk Elzinga, persoonslijst (22 mei 2016)

28)  geboorte: Maria Johannetta Vermeer, persoonslijst (19 jan 2016)

29)  overlijden: Maria Johannetta Vermeer, persoonslijst (19 jan 2016)

30)  crematie: Jan Elzinga, overlijdensadvertentie (14 feb 2001)

31)  geboorte: Sjaberthus Sietze Elsinga, persoonslijst (25 jan 2016)

32)  geboorte: Jacoba Elzinga, persoonslijst (31 mrt 2014)

33)  overlijden: Jacoba Elzinga, persoonslijst (31 mrt 2014)

34)  huwelijk: Jacoba Elzinga, persoonslijst (31 mrt 2014)

35)  geboorte: Willem Catlender, persoonslijst (6 okt 1999)

36)  overlijden: Willem Catlender, persoonslijst (6 okt 1999)

37)  geboorte: Sjaberthus Sietze Elsinga, persoonslijst (25 jan 2016)

38)  overlijden: Sjaberthus Sietze Elsinga, persoonslijst (25 jan 2016)


Opmerkingen:
9015

Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Elzinga:
Parenteel van Dirk Johannes Elzinga.