Parenteel van Andries Durks

 

Bijgewerkt op: 21 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Andries Durks.


Generatie I

(tot 1820)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1760 en 1769. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Anjum (5x).

I  Andries Durks, wonende te Anjum, is overleden voor 27 januari 1820.

Andries trouwt (Herv.) op 3 juni 1759 te Anjum met Sjoukjen Jans. Sjoukjen, wonende te Anjum.

Van Andries en Sjoukjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Andries, wonende te Anjum, is Herv. gedoopt op 31 augustus 1760 te Anjum, is overleden op 27 januari 1820 te Anjum. Trijntje werd 59 jaar, 4 maanden en 27 dagen.<1>

Trijntje trouwt (Herv.) op 26 mei 1793 te Anjum op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Pieter Sapes Wierenga, zoon van Sape Joukes en Froukje N.N.. Pieter, arbeider en doodgraver, wonende te Anjum, is geboren rond 1756 te Engwierum, is overleden op 24 februari 1824 12.00 uur te Anjum in het Armenhuis, is als overleden aangegeven op 26 februari 1824 te Oostdongeradeel (aangevers overlijden waren Romke Pieters Dijkstra (huisgenoot en niet verwant) en Diederik Hendriks Kroonstra (huisgenoot en niet verwant)). Pieter werd ongeveer 68 jaar.<2..4>

2  Dirk Andries is Herv. gedoopt op 28 februari 1762 te Anjum.

3  Dirk Andries Elzinga is Herv. gedoopt op 10 juni 1764 te Anjum, zie II.

4  Janke Andries is Herv. gedoopt op 18 mei 1766 te Anjum.

5  Janke Andries is Herv. gedoopt op 22 oktober 1769 te Anjum.


Generatie II

(van 1760 tot 1823)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1796 en 1808. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Anjum (5x).

II  Dirk Andries Elzinga, zoon van Andries Durks (I) en Sjoukjen Jans, schoenmaker, wonende te Anjum en te EE, is Herv. gedoopt op 10 juni 1764 te Anjum, is overleden op 23 juni 1823 te Anjum. Dirk werd 59 jaar en 13 dagen.

Durk Andries nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Anjum en gaf 3 kinderen op.
Akte datum: 12-12-1811. Later wordt de naam steeds als Elzinga geschreven.

Dirk trouwt (Herv.) op 15 maart 1795 te Anjum op 30-jarige leeftijd met Aaltje Sjoerds. Aaltje, wonende te Anjum en te EE, is overleden na 23 juni 1823.

Van Dirk en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Andries Durks Elzinga is geboren op 20 januari 1796 te Anjum, is Herv. gedoopt op 7 februari 1796 te Anjum, zie III-A.

2  Trijntje Dirks is geboren op 27 december 1800 te Anjum, is Herv. gedoopt op 11 januari 1801 te Anjum.

3  Sjoerd Dirks Elzinga, boerenknecht en arbeider, wonende te Anjum, te Nijkerk - Frl. en te Nes - bij Wierum, is geboren op 8 april 1802 te Anjum, is Herv. gedoopt op 25 april 1802 te Anjum, is overleden op 30 juni 1849 te Nes - bij Wierum (geen kinderen nalatende). Sjoerd werd 47 jaar, 2 maanden en 22 dagen.<5..7>

Sjoerd trouwt op 21 mei 1829 te Oostdongeradeel op 27-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Tjipkjen Jans Dijkstra, dochter van Jan Meines Dijkstra en Maaike Thyssens Dijkstra. Tjipkjen, wonende te Anjum, is geboren op 14 september 1798 te EE, is Herv. gedoopt op 14 oktober 1798 te EE, is overleden op 25 november 1838 te Anjum. Tjipkjen werd 40 jaar, 2 maanden en 11 dagen.<8> Sjoerd trouwt op 18 mei 1846 te Oostdongeradeel op 44-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Froukje Jans van der Gang, dochter van Jan Louws van der Gang en Maaike Idses Bangma. Froukje, dienstmeid, wonende te Nijkerk - Frl. en te Nes - bij Wierum, is geboren op 8 oktober 1819 te Nes, is overleden op 21 februari 1893 te Westdongeradeel. Froukje werd 73 jaar, 4 maanden en 13 dagen.<9>

4  Abe Dirks Elzinga is geboren op 17 februari 1805 te Anjum, is Herv. gedoopt op 3 maart 1805 te Anjum, zie III-B.

5  Trijntje Dirks is geboren op 11 december 1808 te Anjum, is Herv. gedoopt op 1 januari 1809 te Anjum.


Generatie III

(van 1796 tot 1849)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1819 en 1845. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostdongeradeel (9x), Metslawier (4x), Damwoude, Anjum en Aalsum - Frl..

III-A  Andries Durks Elzinga, zoon van Dirk Andries Elzinga (II) en Aaltje Sjoerds, arbeider, wonende te Anjum en te Aalsum - Frl., is geboren op 20 januari 1796 te Anjum, is Herv. gedoopt op 7 februari 1796 te Anjum, is overleden op 2 juni 1842 te Dokkum. Andries werd 46 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Andries heeft gediend bij de 3de kompagnie van het Bataljon infanterie Nationale Militie en werd door loting uit dienst ontslagen op 6-4-1916 te Gendt. Hij is bij dit bataljon door loting aangekomen 3-3-1814.
Bijzonderheden: "De veldtogt van 1815 in Frankrijk."

Andries trouwt op 9 mei 1818 te Oostdongeradeel op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Trijntje Jans Bokkema, dochter van Jan Aukes Bokma en Elske Kornelis de Vries. Trijntje, dienstmeid, wonende te Aalsum - Frl., is geboren op 28 oktober 1798, is gedoopt op 2 december 1798 te Hantum, is overleden op 4 april 1875 09.00 uur te Hantumhuizen (Huis 47). Trijntje werd 76 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Van Andries en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Aaltje Andries Elzinga, arbeidster, wonende te Anjum, is geboren op 8 november 1819 te Metslawier, is ongehuwd overleden op 20 april 1848 te Anjum. Aaltje werd 28 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

2  Elske Andries Elzinga, wonende te Anjum, is geboren op 4 oktober 1820 te Damwoude, is ongehuwd overleden op 6 augustus 1842 te Anjum. Elske werd 21 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

3  Durk Andries Elzinga, wonende te Dokkum, is geboren op 31 januari 1823 te Aalsum - Frl., is overleden op 13 juli 1826 te Dokkum. Durk werd 3 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

4  Jan Andries Elzinga, wonende te Dokkum, is geboren op 1 december 1824 te Oostdongeradeel, is overleden op 30 juli 1826 te Dokkum. Jan werd 1 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

5  Jantje Andries Elzinga is geboren op 3 augustus 1828 te Oostdongeradeel, is ongehuwd overleden op 12 februari 1849 te Oostdongeradeel. Jantje werd 20 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

6  Dirk Andries Elzinga, wonende te Anjum, is geboren op 7 november 1831 te Oostdongeradeel, is overleden op 4 juli 1882 te Westdongeradeel. Dirk werd 50 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Dirk trouwt op 7 juni 1866 te Westdongeradeel op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 44-jarige Maaike de Vries, dochter van Wynzen Metskes de Vries en Maaike Feddes Keegstra. Maaike is geboren rond 1822 te Nes - bij Wierum.

7  Jan Andries Elzinga is geboren op 10 juni 1835 te Metslawier, is overleden op 23 juni 1835 te Metslawier. Jan werd 13 dagen.

8  Johannes Andries Elzinga, wonende te Anjum, is geboren op 24 juni 1836 te Metslawier, is overleden op 16 augustus 1848 te Anjum. Johannes werd 12 jaar, 1 maand en 23 dagen.

9  Trijntje Andries Elzinga, wonende te Anjum, is geboren op 11 juni 1840 te Metslawier, is overleden op 26 april 1843 te Anjum. Trijntje werd 2 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

10  Elske Andries Elzinga is geboren op 23 december 1842 te Anjum, is overleden op 11 augustus 1843 te Anjum. Elske werd 7 maanden en 19 dagen.

III-B  Abe Dirks Elzinga, zoon van Dirk Andries Elzinga (II) en Aaltje Sjoerds, boerenknecht, wonende te Anjum en te Hantumhuizen, is geboren op 17 februari 1805 te Anjum, is Herv. gedoopt op 3 maart 1805 te Anjum.

Abe trouwt op 9 mei 1835 te Oostdongeradeel op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Antje Tjeerds de Groot, dochter van Tjeerd Jantjes de Groot en Trijntje Botes. Antje is geboren rond 1808 te Metslawier.

Van Abe en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 20 april 1836 te Oostdongeradeel.

2  Tjeerd Abes Elzinga is geboren op 22 mei 1837 te Oostdongeradeel, is overleden op 11 september 1838 te Oostdongeradeel. Tjeerd werd 1 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

3  Trijntje Abes Elzinga is geboren op 3 september 1839 te Oostdongeradeel, is overleden op 10 februari 1908 te Oostdongeradeel. Trijntje werd 68 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Trijntje trouwt op 12 mei 1860 te Oostdongeradeel op 20-jarige leeftijd met Ate Ruurds Kooistra.

4  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 6 maart 1842 te Oostdongeradeel.

5  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 4 juni 1843 te Oostdongeradeel.

6  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 23 september 1845 te Oostdongeradeel.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 21 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Trijntje Andries, overlijdensakte (Oostdongeradeel 27 jan 1820)

2)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Pieter Sapes Wieringa, overlijdensakte (Oostdongeradeel 26 feb 1824)

3)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Pieter Sapes Wieringa, overlijdensakte (Oostdongeradeel 26 feb 1824)

4)  aangifte overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Pieter Sapes Wieringa, overlijdensakte (Oostdongeradeel 26 feb 1824)

5)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Gang, huwelijk (Oostdongeradeel 18 mei 1846)

6)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Gang, huwelijk (Oostdongeradeel 18 mei 1846)

7)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Sjoerd Dirks Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 2 jul 1849)

8)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Gang, huwelijk (Oostdongeradeel 18 mei 1846)

9)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Gang, huwelijk (Oostdongeradeel 18 mei 1846)


Opmerkingen:
els007

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Andries Durks.