Parenteel van Sijbren Fongers

 

Bijgewerkt op: 22 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Sijbren Fongers.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1765 en 1772. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Tjerkwerd (4x).

I  Sijbren Fongers, wonende te Tjerkwerd.

Sijbren trouwt (gerecht) op 2 juli 1763 te Wonseradeel met Waltje Jetses. Waltje, wonende te Tjerkwerd.

Van Sijbren en Waltje zijn vier kinderen bekend:

1  Fonger Sybrens Elsinga is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 7 mei 1765 te Blauwhuis (doopgetuige was Sioeke Ietses), zie II.

2  Sioeke Sijbrens is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 23 april 1768 te Blauwhuis (doopgetuige was Sioeke Ietses).

3  Sitske Sijbrens is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 1 oktober 1769 te Blauwhuis (doopgetuige was Mersen Harings).

4  Sitske Sijbrens is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 16 juli 1772 te Blauwhuis (doopgetuige was Mersen Harings).


Generatie II

(van 1765 tot 1817)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1807 en 1816. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Tjerkwerd (3x) en Blauwhuis.

II  Fonger Sybrens Elsinga, zoon van Sijbren Fongers (I) en Waltje Jetses, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 7 mei 1765 te Blauwhuis (doopgetuige was Sioeke Ietses), is overleden op 13 november 1817 08.00 uur te Tjerkwerd (Huis F. 12) nalatende 4 kinderen. Fonger werd 52 jaar, 6 maanden en 6 dagen.<1>

Fonger Sybrens nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Tjerkwerd en gaf 2 kinderen op.

Fonger trouwt (kerk) (R.K.) op 18 mei 1806 te Blauwhuis op 41-jarige leeftijd met de 19-jarige Akke Mattheus Booser, dochter van Matthijs Booser en Antje Tjallings. Akke, schapenmelkster, winkelierster en zonder beroep, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Stavoren, is R.K. gedoopt op 3 september 1786 te Bakhuizen, is overleden op 11 april 1858 07.00 uur te Tjerkwerd. Akke werd 71 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Akke was later gehuwd (2) met Johannes Pieters Steenberg.<2,3>

Van Fonger en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Fongers Elsinga is R.K. gedoopt op 28 mei 1807 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Waltje Ziebrens).

2  Sijbren Fongers Elzinga is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 7 maart 1810 te Blauwhuis (doopgetuige was Trientie Tjallius), zie III-A.

3  Waltje Fongers Elzinga, dienstbare, wonende te Westhem, is geboren op 11 februari 1813 te Tjerkwerd, is ongehuwd overleden op 19 augustus 1833 08.00 uur te Westhem. Waltje werd 20 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

4  Sjuwke Fongers Elsinga is geboren op 12 mei 1816 te Tjerkwerd, zie III-B.


Generatie III

(van 1807 tot 1879)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1839 en 1856. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tjerkwerd (5x), Wonseradeel (4x) en Hartwerd.

III-A  Sijbren Fongers Elzinga, zoon van Fonger Sybrens Elsinga (II) en Akke Mattheus Booser, boerenknecht, arbeider en werkman, wonende te Tjerkwerd en te Bolsward, is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 7 maart 1810 te Blauwhuis (doopgetuige was Trientie Tjallius), is overleden op 1 februari 1879 17.00 uur te Bolsward (Huis 434). Sijbren werd 68 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Sijbren trouwt op 7 mei 1842 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Trijntje Jelles Veltman, dochter van Jelle Sybrens Veltman en Froukjen Klaases. Trijntje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 17 oktober 1814 te Westhem, is overleden op 7 december 1892 te Bolsward. Trijntje werd 78 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van Sijbren en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Akke Elzinga is geboren op 9 april 1843 te Hartwerd, zie IV-A.<4>

2  Froukje Siebrens Elzinga, dienstmeid, wonende te Oldeklooster - Frl., is geboren op 15 november 1844 te Tjerkwerd, is overleden op 9 juli 1923 te Bolsward, is begraven op 12 juli 1923 te Bolsward (R.K. Kerkhof). Froukje werd 78 jaar, 7 maanden en 24 dagen.<5>

Froukje trouwt op 14 mei 1872 te Bolsward op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Jacobus Fransen, zoon van Feddrik Wijtzes Fransen en Catharina Jacobs Wiersma. Jacobus, timmerknecht, wonende te Bolsward, is geboren op 11 augustus 1841 te Wijtgaard, is overleden op 20 mei 1900 18.30 uur te Bolsward. Jacobus werd 58 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

3  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 30 maart 1847 te Wonseradeel.

4  Fonger Sijbrens Elzinga is geboren op 30 april 1848 te Tjerkwerd, zie IV-B.

5  Waltje Elzinga is geboren op 7 augustus 1852 te Tjerkwerd, is overleden op 21 augustus 1930 te Bolsward, is begraven op 25 augustus 1930 te Bolsward (R.K. Kerkhof). Waltje werd 78 jaar en 14 dagen.<6..8>

Waltje trouwt op 6 mei 1876 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Johannesma, zoon van Foppe Jans Johannesma en Taetske Pieters Stallinga. Pieter is geboren op 5 september 1848 te Bolsward, is overleden op 5 februari 1939 te Bolsward. Pieter werd 90 jaar en 5 maanden.

6  Jeltje Elzinga is geboren op 30 januari 1856 te Tjerkwerd, is overleden op 29 juli 1920 14.30 uur te Bolsward. Jeltje werd 64 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Jeltje trouwt op 19 mei 1878 te Bolsward op 22-jarige leeftijd (1) met Catharinus Jorna. Catharinus is overleden op 23 mei 1894 te Tjerkwerd. Jeltje trouwt op 7 november 1897 te Bolsward op 41-jarige leeftijd (2) met Gerrit de Vries.

7  Siebrigje Elzinga is geboren op 30 januari 1856 te Tjerkwerd, zie IV-C.<9>

III-B  Sjuwke Fongers Elsinga, dochter van Fonger Sybrens Elsinga (II) en Akke Mattheus Booser, naaister, wonende te Tjerkwerd en te Witmarsum, is geboren op 12 mei 1816 te Tjerkwerd, is overleden op 5 augustus 1857 03.00 uur te Witmarsum. Sjuwke werd 41 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Sjuwke trouwt op 28 april 1838 te Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 36-jarige Bernardus Bernardus Posthuma Smit, zoon van Bernardus Smit en Marijke Harmens. Bernardus, arbeider en kooltjer, wonende te Witmarsum, is R.K. gedoopt op 18 april 1802 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuigen waren Anne Harmens en Doutje Siemens).<10>

Bernardus was eerder gehuwd (1) met Dedde (Tietje) Jelles Kloosterhof.<11..14>

Van Bernardus en Sjuwke zijn drie kinderen bekend:

1  Marijke Posthuma Smit is geboren op 25 mei 1839 te Wonseradeel.

2  Fonger Posthuma Smit is geboren op 1 januari 1842 te Wonseradeel.

3  Bernardus Posthuma Smit is geboren op 10 juni 1845 te Wonseradeel.


Generatie IV

(van 1839 tot 1937)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1873 en 1894. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (6x), Hartwerd (2x), Wonseradeel, Tjerkwerd en Franekeradeel.

IV-A  Akke Elzinga, dochter van Sijbren Fongers Elzinga (III-A) en Trijntje Jelles Veltman, is geboren op 9 april 1843 te Hartwerd, is overleden op 15 februari 1928 02.00 uur te Tjerkwerd, is begraven op 18 februari 1928 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Akke werd 84 jaar, 10 maanden en 6 dagen.<15,16>

Akke trouwt op 11 mei 1872 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Floris Jorna, zoon van Doede Floris Jorna en Trijntje Johannes de Rijk. Floris is geboren op 16 januari 1842 te Wijtgaard, is overleden op 7 september 1931 te Wymbritseradeel. Floris werd 89 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Van Floris en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Jorna is geboren op 15 juni 1873 te Tjerkwerd, is overleden op 4 januari 1952 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (Vitushof (R.K.)). Trijntje werd 78 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Trijntje trouwt op 15 mei 1897 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Anne (Antoon) Flapper, zoon van Durk Yettes Flapper en Elske Franses Burkels. Anne is geboren op 2 februari 1869 te Greonterp, is overleden op 26 mei 1929 te Leeuwarden, is begraven op 29 mei 1929 te Leeuwarden (Vitushof (R.K.)). Anne werd 60 jaar, 3 maanden en 24 dagen.<17>

2  Sybrigje Jorna is geboren op 8 oktober 1876 te Wonseradeel.

IV-B  Fonger Sijbrens Elzinga, zoon van Sijbren Fongers Elzinga (III-A) en Trijntje Jelles Veltman, is geboren op 30 april 1848 te Tjerkwerd, is overleden op 7 februari 1937 te Bolsward in het R.K. Liefdegesticht, is begraven op 11 februari 1937 te Bolsward (R.K. Kerkhof). Fonger werd 88 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<18>

Fonger trouwt op 12 mei 1877 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Lipkje Ensing, dochter van Jakle Gerrits Ensing en Reintje Tjepkes Hobma. Lipkje is geboren op 14 oktober 1849 te Franeker, is overleden op 2 februari 1923 te Bolsward. Lipkje werd 73 jaar, 3 maanden en 19 dagen.<19>

Van Fonger en Lipkje zijn acht kinderen bekend:

1  Reintje Elzinga is geboren op 5 augustus 1878 te Hartwerd, is overleden op 14 januari 1956 te Bolsward, is begraven op 18 januari 1956 te Bolsward. Reintje werd 77 jaar, 5 maanden en 9 dagen.<20>

Reintje trouwt op 5 november 1904 te Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Rein Postma, zoon van Rein Postma en Ymkje Zwart. Rein is geboren op 17 januari 1873 te Wymbritseradeel, is overleden op 29 juli 1957, is begraven te Bolsward. Rein werd 84 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

2  Trijntje Elzinga is geboren op 10 februari 1880 te Hartwerd, is overleden op 13 juni 1961 te Breda, is begraven op 16 juni 1961 te Aalst. Trijntje werd 81 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Trijntje trouwt op 24 oktober 1935 te Eindhoven op 55-jarige leeftijd (1) met de 43-jarige Petrus Henricus Raaijmakers. Petrus is geboren op 11 maart 1892 te Mierlo, is overleden op 23 mei 1961 te Eindhoven. Petrus werd 69 jaar, 2 maanden en 12 dagen. Trijntje was gehuwd (2) met Nicolaas Pietersma.

3  Siebren Elzinga, handelsreiziger, wonende te Leeuwarden, is geboren op 16 april 1882 te Bolsward, is overleden op 17 februari 1970 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (Vitushof (R.K.)). Siebren werd 87 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Siebren was gehuwd met Julia Vroklage, dochter van Lieuwe Vroklage en Jebbigje Koning. Julia, wonende te Leeuwarden, is geboren op 30 maart 1878 te Ter Idzard, is overleden op 2 december 1959, is begraven te Leeuwarden (Vitushof (R.K.)). Julia werd 81 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

4  Jacobus Elzinga is geboren op 19 november 1884 te Bolsward, is overleden op 19 januari 1971 te Bolsward, is begraven op 23 januari 1971 te Bolsward (R.K. Kerkhof). Jacobus werd 86 jaar en 2 maanden.<21>

Jacobus trouwt op 3 juni 1911 te Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Tjitske Veltman, dochter van Jilke Veltman en Marijke Tolsma. Tjitske is geboren op 25 april 1886 te Wonseradeel, is overleden op 31 maart 1953 te Sneek, is begraven te Bolsward (R.K. Kerkhof). Tjitske werd 66 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

5  Gerrit Elzinga is geboren op 27 juli 1886 te Bolsward, is overleden op 27 december 1887 te Bolsward. Gerrit werd 1 jaar en 5 maanden.

6  Gerrit Elzinga, schilder, is geboren op 8 april 1889 te Bolsward, is overleden op 27 maart 1955 te Harlingen in het St. Joseph ziekenhuis, is begraven op 30 maart 1955 te Leeuwarden (R.K. Kerkhof). Gerrit werd 65 jaar, 11 maanden en 19 dagen.<22>

Gerrit trouwt op 23 mei 1914 te Workum op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Minke Polstra, dochter van Sjoerd Polstra en Christina Huisman. Minke is geboren op 18 februari 1890 te Workum, is overleden op 19 april 1944 te Franeker, is begraven te Leeuwarden (Vitushof (R.K.)). Minke werd 54 jaar, 2 maanden en 1 dag.

7  Pieter Elzinga is geboren op 2 februari 1891 te Bolsward.

8  Akke Elzinga is geboren op 1 juli 1894 te Bolsward, is overleden op 31 januari 1940 te Bolsward. Akke werd 45 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Akke had mogelijk een relatie met Theodoor van Bergen.

IV-C  Siebrigje Elzinga, dochter van Sijbren Fongers Elzinga (III-A) en Trijntje Jelles Veltman, is geboren op 30 januari 1856 te Tjerkwerd, is overleden op 5 april 1936 te Sneek, is begraven op 8 april 1936 te Sneek (R.K. Kerkhof). Siebrigje werd 80 jaar, 2 maanden en 6 dagen.<23..25>

Siebrigje trouwt op 12 mei 1877 te Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Petrus van Vellinga, zoon van Tjipke Pieters van Vellinga en Sieuwke Pieters Jorna. Petrus is geboren op 26 december 1853 te Bolsward, is overleden op 24 augustus 1939 te Sneek. Petrus werd 85 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Petrus en Siebrigje is een kind bekend:

1  doodgeboren kind Vellinga is doodgeboren op 23 februari 1878 te Franekeradeel.<26>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 22 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Fonger Sybrens Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 15 nov 1817)

2)  Akke trouwt op 19 mei 1822 te Bolsward met Johannes.

3)  Johannes Pieters Steenberg, zoon van Petrus Steenberg en Helena Wirth. Johannes, dagloner, wonende te Bolsward, is geboren rond 1773 te Wehr - Pruisen - Dld., is overleden op 14 september 1829 te Wonseradeel. Johannes werd ongeveer 56 jaar.

4)  geboorte: Akke Elzinga, bidprentje (15 feb 1928)

5)  begraven: Froukje Siebrens Elzinga, bidprentje (9 jul 1923)

6)  geboorte: Waltje Elzinga, bidprentje (21 aug 1930)

7)  overlijden: Waltje Elzinga, bidprentje (21 aug 1930)

8)  begraven: Waltje Elzinga, bidprentje (21 aug 1930)

9)  geboorte: Siebrigje Elzinga, bidprentje (5 apr 1936)

10)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1838 H - Posthuma Smit - Elzinga, huwelijk (Wonseradeel 28 apr 1838)

11)  Bernardus trouwt op 30 mei 1835 te Wonseradeel met Dedde.

12)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1837 ovl. - Dedde Jelles Kloosterhof, overlijdensakte (Wonseradeel 6 okt 1837)

13)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1837 ovl. - Dedde Jelles Kloosterhof, overlijdensakte (Wonseradeel 6 okt 1837)

14)  Dedde (Tietje) Jelles Kloosterhof, dochter van Jelle Harmens Kloosterhof en Reinske Deddes. Dedde, zonder beroep, wonende te Witmarsum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 3 september 1801 te Workum (doopgetuige was haar tante Ietje Deddes), is overleden op 6 oktober 1837 03.00 uur te Witmarsum (Huis W94), is als overleden aangegeven op 6 oktober 1837 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piers Bakker (bekende) en haar man Bernardus Bernardus Posthuma Smit). Dedde werd 36 jaar, 1 maand en 3 dagen.

15)  geboorte: Akke Elzinga, bidprentje (15 feb 1928)

16)  begraven: Akke Elzinga, bidprentje (15 feb 1928)

17)  geboorte: Antoon Flapper, bidprentje (26 mei 1929)

18)  begraven: Fonger S. Elzinga, bidprentje (9 feb 1937)

19)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1877 H - Elzinga - Ensing, huwelijk (Wonseradeel 12 mei 1877)

20)  begraven: Reintje Elzinga, bidprentje (14 jan 1956)

21)  begraven: Jacobus Elzinga, bidprentje (19 jan 1971)

22)  begraven: Gerrit Fonger Elzinga, bidprentje (27 mrt 1955)

23)  geboorte: Siebrigje Elzinga, bidprentje (5 apr 1936)

24)  overlijden: Siebrigje Elzinga, bidprentje (5 apr 1936)

25)  begraven: Siebrigje Elzinga, bidprentje (5 apr 1936)

26)  doodgeboren: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1878 ovl. - Levenloos kind Vellinga - Elsinga (Franekeradeel 25 feb 1878)


Opmerkingen:
els012

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Sijbren Fongers.