Parenteel van Tjerk Jacobs

 Bijgewerkt op: 8 augustus 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Tjerk Jacobs.


Generatie I

(tot 1795)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1761 en 1763. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Huizum (2x) en Leeuwarden.

I  Tjerk Jacobs, wonende te Huizum, is overleden voor 1 april 1795.

Op 1 april 1795 is te Huizum gedoopt op belijdenis: Pietje Gatzes, weduwe van Tjerk Jakobs.

Tjerk trouwt (Herv.) op 4 november 1759 te Huizum met de ongeveer 34-jarige Pietje Gatzes. Pietje, wonende te Deinum, is geboren rond 1725, is Herv. gedoopt op 1 april 1795 te Huizum (doop op belijdenis: Pietje Gatzes, weduwe van Tjerk Jakobs), is overleden rond 1797 te Huizum (akte van bekendheid). Pietje werd ongeveer 72 jaar.<1>

Van Tjerk en Pietje zijn drie kinderen bekend:

1  Gaatse Tjerks is Herv. gedoopt op 5 juli 1761 te Huizum.

2  Jitske Tjerks is Herv. gedoopt op 5 juli 1761 te Huizum.

3  Gatze Tjerks Elsinga is Herv. gedoopt op 4 maart 1763 te Leeuwarden (Westerkerk), zie II.


Generatie II

(van 1761 tot 1813)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1795 en 1803. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Wirdum - Frl. (3x) en Goutum en Swichtum.

II  Gatze Tjerks Elsinga, zoon van Tjerk Jacobs (I) en Pietje Gatzes, wonende te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 4 maart 1763 te Leeuwarden (Westerkerk), is overleden op 10 februari 1813 04.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 6). Gatze werd 49 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Gatze Tjerks nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Wirdum en gaf 4 kinderen op.

Gatze trouwt (Herv.) op 18 mei 1794 te Wirdum - Frl. op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Grietje Ruurds Blom, dochter van Ruurd Wobbes Blom en Jetske Andries. Grietje, werkvrouw, wonende te Wirdum - Frl., is geboren rond april 1767 te Swichum, is overleden op 13 oktober 1828 09.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 101). Grietje werd ongeveer 61 jaar en 6 maanden.

Van Gatze en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Pietje Gatzes Elzinga is geboren op 3 april 1795 17.00 uur te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 26 april 1795 te Wirdum - Frl., zie III-A.

2  Ruurd Gatzes Elsinga is geboren op 1 juni 1797 te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 2 juli 1797 te Swichum, zie III-B.

3  Tjerk Gatzes Elsinga is geboren op 5 juni 1800, is Herv. gedoopt op 6 juli 1800 te Goutum en Swichtum, is ongehuwd overleden op 28 februari 1857 te Leeuwarderadeel. Tjerk werd 56 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

4  Jetske Gatzes Elzinga is geboren op 6 april 1803, is Herv. gedoopt op 24 april 1803 te Wirdum - Frl., zie III-C.


Generatie III

(van 1795 tot 1858)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1820 en 1840. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wirdum - Frl. (5x), Leeuwarderadeel (4x), Leeuwarden (4x), Rauwerderhem (2x) en Deinum.

III-A  Pietje Gatzes Elzinga, dochter van Gatze Tjerks Elsinga (II) en Grietje Ruurds Blom, is geboren op 3 april 1795 17.00 uur te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 26 april 1795 te Wirdum - Frl., is overleden op 8 juni 1830 te Leeuwarden. Pietje werd 35 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Pietje trouwt op 8 juni 1823 te Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Minne Jochems van der Werff, zoon van Jochem Minnes van der Werff en Minke Andries van Zeegen. Minne is geboren op 27 september 1790 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 3 oktober 1790 te Dokkum.

Minne was eerder gehuwd (1) met Janke Gerrits Broekstra.<2,3>

Van Minne en Pietje zijn vier kinderen bekend:

1  Gatze Minnes van der Werff is geboren op 21 oktober 1823 te Leeuwarden.

2  Andries Minnes van der Werff is geboren op 28 januari 1826 te Leeuwarden.

3  Tjerk Minnes van der Werff is geboren op 21 oktober 1827 te Leeuwarden.

4  Jan Minnes van der Werff is geboren op 25 september 1829 te Leeuwarden.

Van Pietje is een kind bekend:

5  Johanna Johannes Fritske Elzinga is geboren op 17 september 1821 te Leeuwarderadeel, is ongehuwd overleden op 13 maart 1840 te Leeuwarden. Johanna werd 18 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

III-B  Ruurd Gatzes Elsinga, zoon van Gatze Tjerks Elsinga (II) en Grietje Ruurds Blom, boerenknecht en werkman, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 1 juni 1797 te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 2 juli 1797 te Swichum, is overleden op 5 oktober 1858 12.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 154). Ruurd werd 61 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Ruurd trouwt op 6 mei 1819 te Leeuwarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Janke Louws de Graaf, dochter van Louw Joukes de Graaf en Grietje Jans. Janke, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 11 augustus 1796 te Rauwerd, is gedoopt op 21 augustus 1796 te Rauwerd, is overleden op 27 december 1885 07.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 239). Janke werd 89 jaar, 4 maanden en 16 dagen.<4>

Van Ruurd en Janke zijn negen kinderen bekend:

1  Gatze Ruurds Elzinga, arbeider, wonende te Warga, is geboren op 21 februari 1820 te Wirdum - Frl., is overleden op 16 februari 1901 15.00 uur te Warga. Gatze werd 80 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Gatze trouwt op 13 mei 1852 te Idaarderadeel op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Sjoerdtje Jans Kamstra, dochter van Jan Pieters Kamstra en Hieke Johannes Wiersma. Sjoerdtje is geboren op 16 november 1825 te Warga, is overleden op 6 juni 1901 te Warga. Sjoerdtje werd 75 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

2  Louw Ruurds Elzinga is geboren op 23 januari 1822 te Leeuwarderadeel, is overleden op 31 maart 1837 te Leeuwarderadeel. Louw werd 15 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

3  Jan Ruurds Elsinga is geboren op 5 april 1824 te Deinum, zie IV-A.

4  Grietje Ruurds Elsinga is geboren op 16 november 1826 te Leeuwarderadeel, is ongehuwd overleden op 22 maart 1852 te Leeuwarderadeel. Grietje werd 25 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

5  Tjerk Ruurds Elzinga is geboren op 12 februari 1830 te Wirdum - Frl., zie IV-B.

6  Anne Ruurds Elsinga is geboren op 20 februari 1834 te Wirdum - Frl., zie IV-C.<5>

7  Gerrit Ruurds Elsinga is geboren op 20 februari 1834 te Leeuwarderadeel, is overleden op 2 mei 1835 te Leeuwarderadeel. Gerrit werd 1 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

8  Gerritje Ruurds Elsinga is geboren op 2 februari 1837 te Wirdum - Frl., zie IV-D.

9  Louw Ruurds Elzinga is geboren op 30 december 1839 te Wirdum - Frl..

Louw trouwt op 20 mei 1869 te Menaldumadeel op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Ymkje Baukes Hovinga, dochter van Bauke Binnes Hovinga en Baukje Geerts Klopma. Ymkje is geboren op 7 oktober 1839 te Cornjum.

III-C  Jetske Gatzes Elzinga, dochter van Gatze Tjerks Elsinga (II) en Grietje Ruurds Blom, naaister, is geboren op 6 april 1803, is Herv. gedoopt op 24 april 1803 te Wirdum - Frl., is overleden op 9 maart 1844 te Rauwerderhem. Jetske werd 40 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Jetske trouwt op 20 mei 1837 te Rauwerderhem op 34-jarige leeftijd met de 35-jarige Jelle Hayes Wiersma, zoon van Haye Sytses Wiersma en Frouwkje Jacobs. Jelle, kuiper, wonende te Irnsum, is geboren op 23 april 1802 te Warga, is gedoopt op 9 mei 1802 te Warga, is overleden op 18 maart 1877 12.30 uur te Irnsum (Huis 47). Jelle werd 74 jaar, 10 maanden en 23 dagen.<6..8>

Jelle was later gehuwd (2) met zijn volle nicht Akke Sytzes Wiegersma.<9,10>

Van Jelle en Jetske zijn twee kinderen bekend:

1  Vrouwkjen Wiersma is geboren op 29 maart 1838 te Rauwerderhem.

2  Gatze Wiersma is geboren op 12 mei 1840 te Rauwerderhem, is overleden op 13 januari 1922 te Rauwerderhem. Gatze werd 81 jaar, 8 maanden en 1 dag.


Generatie IV

(van 1820 tot 1922)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1849 en 1880. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Menaldumadeel (8x), Marssum (7x), Mantgum, Hardegarijp en Deinum.

IV-A  Jan Ruurds Elsinga, zoon van Ruurd Gatzes Elsinga (III-B) en Janke Louws de Graaf, arbeider, wonende te Deinum, is geboren op 5 april 1824 te Deinum, is overleden op 6 mei 1868 22.00 uur te Deinum (Huis 24). Jan werd 44 jaar, 1 maand en 1 dag.

Jan trouwt op 3 mei 1848 te Menaldumadeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Johannes Kuperus, dochter van Johannes Nannes Kuperus en Maaike Aukes Ferwerda. Grietje is geboren op 25 februari 1823 te Deinum, is overleden op 17 juli 1859 te Deinum. Grietje werd 36 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Van Jan en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Maaike Jans Elsinga is overleden op 27 mei 1852 te Deinum.<11>

2  Ruurd Jans Elsinga, boerenknecht, is geboren op 4 februari 1849 te Marssum, is overleden op 7 januari 1924 te Menaldumadeel. Ruurd werd 74 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Ruurd trouwt op 20 mei 1875 te Menaldumadeel op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Jans Koopal, dochter van Jan Willems Koopal en Ytje Klazes Wassenaar. Antje is geboren op 11 december 1851 te Engelum.<12,13>

3  Johannes Jans Elzinga, boerenknecht, is geboren op 14 augustus 1850 te Mantgum.

Johannes trouwt op 21 mei 1874 te Menaldumadeel op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Klaaske Reins Postma, dochter van Rein Jans Postma en Botje Kempenaar. Klaaske is geboren op 9 oktober 1851 te Mantgum.<14>

4  Nanne Jans Elzinga is geboren op 20 mei 1853 te Deinum, is overleden op 2 april 1948 te Deinum. Nanne werd 94 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Nanne trouwt op 7 maart 1884 te Utingeradeel op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Klaaske de Jong, dochter van Harmen Tjeerds de Jong en Janke Tjibbes de Roos. Klaaske is geboren rond 1857 te Akkrum, is overleden op 5 mei 1936. Klaaske werd ongeveer 79 jaar.

5  Gatze Jans Elzinga is geboren op 16 mei 1855 te Menaldumadeel.

6  Tjerk Jans Elzinga is geboren op 15 april 1857 te Menaldumadeel.

7  Anne Jans Elzinga is geboren op 9 februari 1859 te Menaldumadeel.

IV-B  Tjerk Ruurds Elzinga, zoon van Ruurd Gatzes Elsinga (III-B) en Janke Louws de Graaf, is geboren op 12 februari 1830 te Wirdum - Frl..

Tjerk trouwt op 11 mei 1861 te Menaldumadeel op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Adriaantje Sakes de Vries, dochter van Sake Jans de Vries en Antje Heerkes Wiersma. Adriaantje is geboren op 15 maart 1840 te Marssum.

Van Tjerk en Adriaantje zijn zes kinderen bekend:

1  Ruurd Elzinga is geboren op 17 augustus 1863 te Menaldumadeel, is overleden op 11 juni 1864 te Menaldumadeel. Ruurd werd 9 maanden en 25 dagen.

2  Ruurd Elzinga is geboren op 24 augustus 1865 te Menaldumadeel, is overleden op 29 oktober 1867 te Menaldumadeel. Ruurd werd 2 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

3  Pietje Elzinga is geboren op 17 augustus 1868 te Marssum.

Pietje trouwt op 21 mei 1896 te Menaldumadeel op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Tiemersma, zoon van Ymke Gerbens Tiemersma en Pietje Jans Smits. Jan is geboren op 26 september 1863 te Blessum.

4  Antje Elzinga is geboren op 31 maart 1873 te Marssum, is overleden op 20 juni 1956 te Marssum. Antje werd 83 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Antje trouwt op 9 december 1897 te Menaldumadeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Haije Hiemstra, zoon van Jakob Heemstra en Antje van Dijk. Haije is geboren op 6 september 1871 te Marum - Gr., is overleden op 18 september 1941. Haije werd 70 jaar en 12 dagen.

5  Janke Elzinga is geboren op 15 maart 1878 te Menaldumadeel.

6  Grietje Elzinga is geboren op 13 augustus 1880 te Marssum, is overleden op 4 september 1960 te Leeuwarden. Grietje werd 80 jaar en 22 dagen.

Grietje trouwt op 16 mei 1907 te Menaldumadeel op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Hofstra, zoon van Jacob Lieuwes Hofstra en Hieke Annes Bruining. Jan is geboren op 3 november 1877 te Marssum, is overleden op 13 oktober 1952 te Menaldumadeel. Jan werd 74 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

IV-C  Anne Ruurds Elsinga, zoon van Ruurd Gatzes Elsinga (III-B) en Janke Louws de Graaf, boerenknecht, wonende te Warga en te Marssum, is geboren op 20 februari 1834 te Wirdum - Frl., is overleden op 5 maart 1883 11.00 uur te Franeker (overleden Franeker, huizing wijk TW no.26). Anne werd 49 jaar en 13 dagen.<15>

Anne trouwt op 6 mei 1863 te Menaldumadeel op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Romkje Andries Hofstra, dochter van Andries Pieters Hofstra en Grietje Rinzes de Jong. Romkje, zonder beroep, wonende te Bozum en te Marssum, is geboren op 14 juli 1837 te Bozum, is overleden voor 4 april 1918. Romkje werd hoogstens 80 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<16,17>

Van Anne en Romkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Andries Elzinga, boerenknecht en werkman, wonende te Marssum, is geboren op 5 december 1863 te Marssum, is overleden op 5 februari 1927 12.00 uur te Marssum. Andries werd 63 jaar en 2 maanden.

Andries trouwt op 16 mei 1889 te Menaldumadeel (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 9 februari 1899 te Leeuwarden) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Klaaske van der Berg, dochter van Pieter Klazes van der Berg en Klaaske Dirks Siderius. Klaaske, dienstmeid, wonende te Berlikum - Frl., is geboren rond 1867 te Berlikum - Frl..

2  Ruurd Elzinga is geboren op 8 mei 1865 te Menaldumadeel, is overleden op 29 maart 1930 te Menaldumadeel. Ruurd werd 64 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Ruurd trouwt op 7 mei 1896 te Menaldumadeel op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Fokje Siderius, dochter van Evert Dirks Siderius en Geertje Theunis Hager. Fokje is geboren op 14 maart 1873 te Beetgum, is overleden op 31 december 1947 te Haarlem. Fokje werd 74 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

3  Janke Elzinga, zonder beroep, wonende te Marssum en te Engelum, is geboren op 5 september 1868 te Marssum, is overleden op 31 december 1928 te Leeuwarden. Janke werd 60 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Janke trouwt op 15 november 1894 te Menaldumadeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Klaas Buwalda, zoon van Jan Klazes Buwalda en Trijntje Ypes Kuipers. Klaas, werkman, wonende te Menaldum, is geboren op 18 juni 1868 te Marssum, is overleden op 26 mei 1897 te Menaldum. Klaas werd 28 jaar, 11 maanden en 8 dagen. Janke trouwt op 4 april 1918 te Menaldumadeel op 49-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Pieter Wassenaar, zoon van Arjen Arjens Wassenaar en Ytje Pieters Dijkstra. Pieter, gardenier, wonende te Engelum, is geboren op 20 oktober 1863 te Beetgum.

4  Louw Elzinga, kaasmaker, wonende te Marrum, is geboren op 11 november 1871 te Marssum, is overleden op 14 april 1940 te Ferwerderadeel. Louw werd 68 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Louw trouwt op 3 oktober 1901 te Ferwerderadeel op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Janne Daan, dochter van Albertus Daan en Franske Klazes Schotanus. Janne, zonder beroep, wonende te Marrum en te Westernijkerk, is geboren op 14 augustus 1880 te Marrum, is overleden op 25 juni 1945 03.00 uur te Westernijkerk. Janne werd 64 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

5  Grietje Elzinga, wonende te Deinum, is geboren op 2 april 1878 te Menaldumadeel, is overleden op 30 januari 1879 16.00 uur te Deinum (Huis 120). Grietje werd 9 maanden en 28 dagen.

IV-D  Gerritje Ruurds Elsinga, dochter van Ruurd Gatzes Elsinga (III-B) en Janke Louws de Graaf, is geboren op 2 februari 1837 te Wirdum - Frl..

Gerritje trouwt op 16 mei 1863 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Klaas Hotzes Sytsma, zoon van Hotze Sjoerds Sytsma en Beitske Klazes Stok. Klaas is geboren op 6 april 1836 te Warga.

Van Klaas en Gerritje is een kind bekend:

1  Beitske Klazes Sytsma is geboren op 8 maart 1864 te Hardegarijp.

Beitske trouwt op 2 mei 1894 te Rotterdam op 30-jarige leeftijd met de 36-jarige Klaas Dijkstra, zoon van Sipke Klazes Dijkstra en Antje Hessels Postma. Klaas is geboren op 29 september 1857 te Almenum.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 6 augustus 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20170425 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1837 H - Wiersma - Elzinga, huwelijk (Rauwerderhem 20 mei 1837)

2)  Minne gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 7 juni 1812 te Leeuwarden, trouwt op 21 juni 1812 te Leeuwarden met Janke.

3)  Janke Gerrits Broekstra, dochter van Gerrit Broekstra en Tietje Klazes. Janke is geboren rond 1789, is overleden op 23 april 1822 te Leeuwarden. Janke werd ongeveer 33 jaar.

4)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1819 H - Elsinga - Graaf, huwelijk (Leeuwarderadeel 6 mei 1819)

5)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1863 H - Elsinga - Hofstra, huwelijksakte (Menaldumadeel 6 mei 1863)

6)  huwelijk: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1837 H - Wiersma - Elzinga, huwelijk (Rauwerderhem 20 mei 1837)

7)  geboorte: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1837 H - Wiersma - Elzinga, huwelijk (Rauwerderhem 20 mei 1837)

8)  doop: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1837 H - Wiersma - Elzinga, huwelijk (Rauwerderhem 20 mei 1837)

9)  Jelle trouwt op 3 oktober 1850 te Rauwerderhem met zijn volle nicht Akke.

10)  Akke Sytzes Wiegersma, dochter van Sytze Wiegers Wiegersma en Tjettje Sytzes. Akke, zonder beroep, wonende te Irnsum, is geboren op 19 april 1816 te Akkrum.

11)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11074 - Maaike Jans Elzinga, memorie van aangifte successierechten (27 mei 1852)

12)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1875 H - Elsinga - Koopal, huwelijk (Menaldumadeel 20 mei 1875)

13)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1875 H - Elsinga - Koopal, huwelijk (Menaldumadeel 20 mei 1875)

14)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1874 H - Elzinga - Postma, huwelijk (Menaldumadeel 21 mei 1874)

15)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1863 H - Elsinga - Hofstra, huwelijksakte (Menaldumadeel 6 mei 1863)

16)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1863 H - Elsinga - Hofstra, huwelijksakte (Menaldumadeel 6 mei 1863)

17)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1863 H - Elsinga - Hofstra, huwelijksakte (Menaldumadeel 6 mei 1863)


Opmerkingen:
els013

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Tjerk Jacobs.