Parenteel van Wate Harmens

 

Bijgewerkt op: 23 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Wate Harmens.


Generatie I

(van 1710 tot 1800)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1745 en 1756. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Twijzel (2x) en Westergeest.

I  Wate Harmens, mogelijk zoon van Harmen Waetes en Trijn Rommerts, wonende te Twijzel, is geboren rond 1710 te Optwijzel, is overleden voor 1800 te Wouterswoude (akte van bekendheid). Wate werd hoogstens 90 jaar.<1>

Waate Harmens komt voor in de quotisatiekohieren van 1749, als zeer arme arbeider wonende te Twijzel.
Het gezin bestaat dan uit 2 volwassenen en 3 kinderen.

In het Diaconierekeningboek van de Herv. Gemeente Buitenpost en Lutjepost is vermeld dat op 18 april 1768 de broer van Rommert Harmens is overleden en Rommert Harmens de huur van het oud laken over zijn broeders kiste heeft voldaan.
Mogelijk is Wate Harmens dus op 18 april 1768 overleden.

Wate gaat in ondertrouw (kerk) op 23 juli 1741 te Bergum op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Sijtske Andries, dochter van Andries Liepes en Tijtje Kornelis. Sijtske, wonende te Hardegarijp, is gedoopt op 19 juni 1718 te Bergum, is overleden voor 1800 te Wouterswoude (akte van bekendheid). Sijtske werd hoogstens 81 jaar, 6 maanden en 13 dagen.<2>

Van Wate en Sijtske zijn drie kinderen bekend:

1  Andries Wates is geboren op 10 maart 1745 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 14 september 1775 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten (doop op belijdenis), zie II-A.

2  Tietje Wates is geboren op 10 maart 1748, is Herv. gedoopt op 14 mei 1776 te Westergeest (doop op belijdenis), zie II-B.

3  Harm Wates Elsinga is geboren in oktober 1756 te Twijzel (geboren een week voor de Dragster markt), is Herv. gedoopt op 17 april 1775 te Westergeest (doop op belijdenis), zie II-C.


Generatie II

(van 1745 tot 1829)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1778 en 1794. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Driesum (4x), Twijzel (3x), Wouterswoude (2x), Oudwoude (2x) en Veenklooster/Westergeest.

II-A  Andries Wates, zoon van Wate Harmens (I) en Sijtske Andries, wonende te Twijzel, is geboren op 10 maart 1745 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 14 september 1775 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten (doop op belijdenis), is overleden voor 2 maart 1829. Andries werd hoogstens 83 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<3>

Andries trouwt op 11 mei 1788 te Twijzel op 43-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Sijtske Joukes, dochter van Jouke Gabes en Aaltje Wijbes. Sijtske, wonende te Kooten - Frl., is geboren rond september 1755 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 23 januari 1757 te Buitenpost, is overleden op 2 maart 1829 23.00 uur te Optwijzel. Sijtske werd ongeveer 73 jaar en 6 maanden.<4>

Van Andries en Sijtske zijn drie kinderen bekend:

1  Aaltje Andriesse is geboren op 4 juni 1789, is Herv. gedoopt op 26 juli 1789 te Twijzel (doopgetuige was haar vader Andries Wates (vader) (zie II-A)), is overleden voor 1793. Aaltje werd hoogstens 3 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

2  Wate Andries van der Leest, zonder beroep, is geboren op 3 oktober 1790, is Herv. gedoopt op 17 oktober 1790 te Twijzel (doopgetuige was zijn vader Andries Wates (vader) (zie II-A)), is ongehuwd overleden op 19 december 1849 01.00 uur te Optwijzel. Wate werd 59 jaar, 2 maanden en 16 dagen.<5>

3  Aaltje Andriesse is geboren op 15 april 1793, is Herv. gedoopt op 19 mei 1793 te Twijzel (doopgetuige was haar vader Andries Wates (vader) (zie II-A)).

II-B  Tietje Wates, dochter van Wate Harmens (I) en Sijtske Andries, wonende te Westergeest, is geboren op 10 maart 1748, is Herv. gedoopt op 14 mei 1776 te Westergeest (doop op belijdenis), is overleden op 11 december 1812 te Wouterswoude. Tietje werd 64 jaar, 9 maanden en 1 dag.<6>

Tietje trouwt op 10 december 1775 te Westergeest op 27-jarige leeftijd met Rinse Alles. Rinse, wonende te Westergeest, is overleden rond 1802 te EE (akte van bekendheid).<7>

Van Rinse en Tietje zijn zes kinderen bekend:

1  Wate Rinses Dijkstra is geboren op 16 mei 1778 te Veenklooster/Westergeest, is Herv. gedoopt op 8 juni 1778 te Westergeest, zie III-A.

2  Tjitske Rinses is geboren op 3 juni 1779 te Oudwoude, is Herv. gedoopt op 20 juni 1779 te Oudwoude.

3  Tjitske Rinses is geboren op 2 november 1781 te Oudwoude, is Herv. gedoopt op 25 november 1781 te Oudwoude.

4  Sijtse Rinses is geboren op 27 april 1783 te Wouterswoude, is Herv. gedoopt op 1 juni 1783 te Driesum.

5  Sijtske Rinses is geboren op 2 mei 1789 te Driesum, is Herv. gedoopt op 17 mei 1789 te Driesum.

6  Sijtse Rinses is geboren op 6 maart 1792 te Driesum, is Herv. gedoopt op 1 april 1792 te Driesum.

II-C  Harm Wates Elsinga, zoon van Wate Harmens (I) en Sijtske Andries, schoenmaker, wonende de Valom onder Dantumawoude, is geboren in oktober 1756 te Twijzel (geboren een week voor de Dragster markt), is Herv. gedoopt op 17 april 1775 te Westergeest (doop op belijdenis), is overleden in 1800 te Wouterswoude (??) (akte van bekendheid, overleden in de nazomer van 1800). Harm werd 44 jaar.<8>

Harm trouwt op 3 juni 1781 te Dantumawoude op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Murkje Jans, dochter van Jan Dirks en Gertje Jans. Murkje, wonende te Wouterswoude, is gedoopt op 15 april 1754 te Dantumawoude, is overleden op 28 april 1816 10.00 uur te Wouterswoude (Huis 21) (bij haar overlijden werd vermeld dat zij 54 jaar oud was, mogelijk klopt haar doopdatum dus niet). Murkje werd 62 jaar en 13 dagen.<9>

Moetke Jans, de weduwe van Harm Wates, nam voor haar kinderen in 1811 de naam Elsinga aan. Zij woonde toen in Wouterswoude en gaf 3 kinderen op.

Van Harm en Murkje zijn drie kinderen bekend:

1  Gertje Harmens Elsinga is geboren op 10 juli 1784 te Driesum, is Herv. gedoopt op 25 juli 1784 te Driesum, zie III-B.

2  Wate Harmens Elsinga is geboren op 10 september 1789 te Driesum, is Herv. gedoopt op 18 oktober 1789 te Driesum, zie III-C.

3  Sijtske Harmens Elzinga is geboren op 11 januari 1794 te Wouterswoude, is gereformeerd gedoopt op 16 maart 1794 te Dantumawoude, zie III-D.<10,11>


Generatie III

(van 1778 tot 1859)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1810 en 1833. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Blija (6x), Dantumadeel (4x), Oostdongeradeel (2x), Marrum, Ferwerderadeel en Dantumawoude.

III-A  Wate Rinses Dijkstra, zoon van Rinse Alles en Tietje Wates (II-B), wagenmaker, wonende te EE, is geboren op 16 mei 1778 te Veenklooster/Westergeest, is Herv. gedoopt op 8 juni 1778 te Westergeest, is overleden op 19 oktober 1840 08.00 uur te EE (Huis 67). Wate werd 62 jaar, 5 maanden en 3 dagen.<12>

Wate Rinses nam in 1811 de familienaam Dijkstra aan.
Hij woonde toen in Ee en gaf geen kinderen op.
Aktye datum: 6 december 1811.

Wate was gehuwd (1) met Grietje Minnolts. Grietje, wonende te EE, is overleden op 18 augustus 1818 17.30 uur te EE (Huis 90).<13>

Grietje was eerder gehuwd (1) met Hendrik Pieters.

Wate trouwt op 12 november 1825 te Oostdongeradeel op 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 27-jarige Trijntje Folkerts Kooistra, dochter van Folkert Jans Kooistra en Beitske Hendriks Eestra. Trijntje, huishoudster, wonende te EE, is geboren rond 1798, is overleden op 7 juli 1828 te EE. Trijntje werd ongeveer 30 jaar.<14,15>

Van Wate en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Tietje Wates Dijkstra is geboren op 28 december 1825 te Oostdongeradeel.

2  Rinse Wates Dijkstra is geboren op 26 juni 1828 te Oostdongeradeel, is overleden op 29 november 1873 te Dantumadeel. Rinse werd 45 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

III-B  Gertje Harmens Elsinga, dochter van Harm Wates Elsinga (II-C) en Murkje Jans, wonende te Dantumadeel, te Dantumawoude en te Wouterswoude, is geboren op 10 juli 1784 te Driesum, is Herv. gedoopt op 25 juli 1784 te Driesum, is overleden op 1 juni 1815 04.00 uur te Wouterswoude (Huis 21). Gertje werd 30 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Gertje trouwt op 11 juni 1809 te Dantumawoude op 24-jarige leeftijd met Lammert Lammerts Postma, zoon van Lammert Tjommes en Symke Hendriks. Lammert, arbeider, wonende te Dantumawoude, is overleden op 18 april 1813 13.30 uur te Dantumawoude (Huis 36).<16>

Lammert Lammerts nam in 1811 de naam Postma aan. Hij woonde toen in Dantumawoude en gaf 1 kind op.

Van Lammert en Gertje is een kind bekend:

1  Harmen Lammerts Postma, zonder beroep, wonende te Rinsumageest, is geboren in 1810, is ongehuwd overleden op 19 oktober 1836 05.30 uur te Rinsumageest. Harmen werd 26 jaar.

III-C  Wate Harmens Elsinga, zoon van Harm Wates Elsinga (II-C) en Murkje Jans, dienstknecht en schoenmaker, wonende te Dantumawoude, te Baard, te Genum en te Blija, is geboren op 10 september 1789 te Driesum, is Herv. gedoopt op 18 oktober 1789 te Driesum, is overleden op 1 februari 1859 14.00 uur te Blija (Huis 38). Wate werd 69 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Wate Harmens nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen onder Dantumawoude en gaf geen kinderen op.

Wate trouwt op 30 mei 1811 te Holwerd op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Jitske Jans Wybenga, dochter van Jan Andries Wijbenga en Aaltje Louws de Vries. Jitske, zonder beroep, wonende te Genum en te Blija, is geboren op 7 februari 1791 te Hantumhuizen, is gedoopt op 6 maart 1791 te Hantumhuizen, is overleden op 28 november 1877 te Ferwerderadeel. Jitske werd 86 jaar, 9 maanden en 21 dagen.<17,18>

Van Wate en Jitske zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Wates Elzinga is geboren op 29 april 1812 te Dantumawoude, is overleden op 4 mei 1813 te Dantumadeel. Jan werd 1 jaar en 5 dagen.<19,20>

2  Jan Wates Elzinga is geboren op 19 maart 1814 te Blija, is overleden op 21 augustus 1815 te Marrum. Jan werd 1 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

3  Jan Wates Elsinga is geboren op 18 oktober 1816 te Blija, zie IV-A.<21>

4  Harmen Wates Elsinga, militair, is geboren op 20 april 1819 te Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op 9 februari 1848 te 's-Hertogenbosch. Harmen werd 28 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

5  Eelke Wates Elzinga is geboren op 26 juli 1821 te Blija, zie IV-B.

6  Andries Wates Elzinga is geboren op 31 oktober 1823 te Blija, is ongehuwd overleden op 20 september 1846 te Blija. Andries werd 22 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

7  Sijtze Wates Elzinga is geboren op 16 december 1825 te Blija, zie IV-C.

8  Aaltje Wates Elzenga is geboren op 4 mei 1828 te Marrum, is ongehuwd overleden op 30 september 1846 te Blija. Aaltje werd 18 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

9  Dirk Wates Elzinga is geboren op 4 december 1832 te Blija, zie IV-D.<22>

III-D  Sijtske Harmens Elzinga, dochter van Harm Wates Elsinga (II-C) en Murkje Jans, wonende te Rinsumageest, is geboren op 11 januari 1794 te Wouterswoude, is gereformeerd gedoopt op 16 maart 1794 te Dantumawoude, is overleden op 23 januari 1848 te Dantumadeel. Sijtske werd 54 jaar en 12 dagen.<23,24>

Sijtske trouwt op 15 juni 1823 te Dantumadeel op 29-jarige leeftijd met de 43-jarige Gerrit Gerrits Plantinga, zoon van Gerrit Johannes Plantinga en Lijsbeth Gerrits. Gerrit is geboren op 21 maart 1780 te Murmerwoude, is Herv. gedoopt op 23 april 1780 te Murmerwoude, is overleden op 29 december 1844 te Dantumadeel. Gerrit werd 64 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<25..27>

Van Gerrit en Sijtske zijn drie kinderen bekend:

1  Lijsbeth Gerrits Plantinga is geboren op 15 januari 1824 te Dantumadeel.

2  Meike Gerrits Plantinga is geboren op 19 mei 1827 te Dantumadeel, is overleden op 25 oktober 1830 te Dantumadeel. Meike werd 3 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

3  Meike Gerrits Plantinga is geboren op 19 september 1833 te Dantumadeel.

Van Sijtske is een kind bekend:

4  doodgeboren dochter is doodgeboren op 31 oktober 1822 te Dantumadeel.


Generatie IV

(van 1810 tot 1909)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 23 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1842 en 1871. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Marrum (13x), Blija (5x), Pietersbierum (2x), Vrouwenparochie, Ternaard en Minnertsga.

IV-A  Jan Wates Elsinga, zoon van Wate Harmens Elsinga (III-C) en Jitske Jans Wybenga, schoenmaker, is geboren op 18 oktober 1816 te Blija, is overleden op 20 mei 1900 te Dantumadeel. Jan werd 83 jaar, 7 maanden en 2 dagen.<28>

Jan trouwt op 17 december 1840 te Marrum op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Rinkse Watzes van der Zweep, dochter van Watze Jacobs van der Zweep en Janke Goffes de Boer. Rinkse is geboren op 5 september 1818 te Ferwerderadeel, is overleden op 23 februari 1858 te Ferwerderadeel. Rinkse werd 39 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Jan en Rinkse zijn tien kinderen bekend:

1  Jitske Jans Elzinga is geboren op 14 juli 1842 te Marrum, is overleden op 1 september 1931 te Dantumadeel. Jitske werd 89 jaar, 1 maand en 18 dagen.

2  Watze Jans Elzinga is geboren op 30 september 1844 te Marrum, zie V-A.

3  Janke Jans Elzinga is geboren op 17 augustus 1847 te Marrum.

4  Wate Jans Elzenga is geboren op 21 januari 1850 te Marrum, zie V-B.

5  Aaltje Jans Elzinga is geboren op 23 maart 1851 te Marrum, is ongehuwd overleden op 18 januari 1892 te Dantumawoude. Aaltje werd 40 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

6  Harmen Jans Elzinga is geboren op 8 december 1853 te Marrum, is overleden op 12 september 1855 te Marrum. Harmen werd 1 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

7  Maaike Jans Elzinga, wonende te Blija, is geboren op 8 december 1853 te Marrum, is overleden op 28 december 1853 te Blija. Maaike werd 20 dagen.<29>

8  Jacob Jans Elzinga is geboren op 23 juli 1855 te Marrum, is overleden op 10 september 1855 te Marrum. Jacob werd 1 maand en 18 dagen.

9  Harmen Jans Elzinga is geboren op 30 januari 1857 te Marrum, zie V-C.

10  Jacob Jans Elzinga is geboren op 16 februari 1858 te Marrum, zie V-D.

IV-B  Eelke Wates Elzinga, zoon van Wate Harmens Elsinga (III-C) en Jitske Jans Wybenga, arbeider, gardenier en schipper, wonende te Blija, is geboren op 26 juli 1821 te Blija, is overleden op 17 februari 1909 te Marrum. Eelke werd 87 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Eelke Wates Elzinga te Blija, Beurt en Veerdienst van Blija naar Leeuwarden, wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen in 1860.
In het jaar 1878 wordt hij vermeld als schipper op de Jonge Gosse in een document met als onderwerp Beurtveren.
Bron: Anton Musquetier, Index Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland.

Eelke trouwt op 18 mei 1850 te Marrum op 28-jarige leeftijd met de 37-jarige Nijnke Goffes Wiersma, dochter van Goffe Gosses Wiersma en Antje Everts Boersma. Nijnke, zonder beroep, wonende te Blija, is geboren op 31 mei 1812 te Lichtaard, is overleden op 29 juni 1888 te Marrum. Nijnke werd 76 jaar en 29 dagen.

Van Eelke en Nijnke zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Eelkes Elzenga is geboren op 1 oktober 1851 te Marrum, zie V-E.

2  Aaltje Eelkes Elzenga is geboren op 24 februari 1853 te Blija, zie V-F.

3  Goffe Eelkes Elzenga is geboren op 22 oktober 1856 te Blija, zie V-G.

IV-C  Sijtze Wates Elzinga, zoon van Wate Harmens Elsinga (III-C) en Jitske Jans Wybenga, timmerman en timmerknecht, wonende te Blija en te Finkum, is geboren op 16 december 1825 te Blija, is overleden op 29 januari 1874 18.30 uur te Leeuwarderadeel (Huis 77). Sijtze werd 48 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Sijtze trouwt op 18 mei 1850 te Marrum op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige IJtje Goffes Wiersma, dochter van Goffe Gosses Wiersma en Antje Everts Boersma. IJtje, zonder beroep, wonende te Blija, is geboren op 22 juli 1824 te Lichtaard, is overleden op 16 juni 1865 te Blija. IJtje werd 40 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Van Sijtze en IJtje zijn vier kinderen bekend:

1  Goffe Sijtzes Elzinga is geboren op 26 juli 1852 te Blija, zie V-H.

2  Jitske Sijtzes Elzinga is geboren op 29 juli 1855 te Marrum.

3  Wate Sijtzes Elzinga is geboren op 27 november 1857 te Blija, zie V-I.

4  Gosse Sijtzes Elzinga is geboren op 10 november 1860 te Marrum, is overleden op 2 oktober 1934 te Marrum. Gosse werd 73 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Gosse trouwt op 21 mei 1887 te Ferwerderadeel op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Antje Kamminga, dochter van Dirk Kornelis Kamminga en Trijntje Ulbes Smits. Antje is geboren op 7 juli 1854 te Ferwerderadeel, is overleden voor 1934. Antje werd hoogstens 79 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

IV-D  Dirk Wates Elzinga, zoon van Wate Harmens Elsinga (III-C) en Jitske Jans Wybenga, timmerknecht en timmerman, wonende te Minnertsga, te Pietersbierum en te Ternaard, is geboren op 4 december 1832 te Blija.<30>

Dirk trouwt op 23 mei 1857 te Ferwerderadeel op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Gelske Douwes Bosma, dochter van Douwe Jelles Bosma en Aaltje Freerks Stuurmans. Gelske, zonder beroep, wonende te Pietersbierum, te Blija en te Minnertsga, is geboren op 11 december 1829 te Stiens.<31,32>

Van Dirk en Gelske zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Dirks Elzinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 9 mei 1858 te Ternaard.

2  Jitske Dirks Elzinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 9 september 1859 te Blija.

3  IJbeltje Dirks Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 30 juni 1862 te Vrouwenparochie.

4  Andrieske Dirks Elsinga is geboren op 4 februari 1865 te Minnertsga, zie V-J.<33>

5  Wate Dirks Elsinga is geboren op 2 augustus 1868 te Pietersbierum, is verdronken op 30 september 1895. Wate werd 27 jaar, 1 maand en 28 dagen.<34>

6  Pietje Dirks Elsinga is geboren op 7 juli 1871 te Pietersbierum, zie V-K.


Generatie V

(van 1842 tot 1945)

In deze generatie zijn 11 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 54 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1871 en 1904. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Marrum (12x), Ferwerderadeel (11x), Kampen (9x), Sneek (5x), Tietjerksteradeel (3x), Stiens (3x), Dantumadeel (3x), Blija (3x), Wier, Ternaard, Harlingen, Genum en Franeker.

V-A  Watze Jans Elzinga, zoon van Jan Wates Elsinga (IV-A) en Rinkse Watzes van der Zweep, wonende te Ternaard, is geboren op 30 september 1844 te Marrum, is overleden op 4 april 1887 te Dantumadeel. Watze werd 42 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Watze trouwt op 11 februari 1871 te Marrum op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Maaike Klaver, dochter van Jantje Andries Klaver. Maaike, zonder beroep, wonende te Ternaard, te Zwaagwesteinde en te Leeuwarden, is geboren op 9 februari 1843 te Blija, is overleden op 29 april 1930 11.30 uur te Leeuwarden. Maaike werd 87 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<35>

Van Watze en Maaike zijn zes kinderen bekend:

1  Jantje Watzes Elzinga is geboren op 7 mei 1871 te Marrum.

Jantje trouwt op 20 mei 1893 te Murmerwoude op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Luitzen Fokkes de Bruin, zoon van Fokke Geerts de Bruin en Tietje Luitzens Fink. Luitzen, kramer, is geboren op 25 januari 1868 te Zwaagwesteinde. Jantje trouwt op 7 november 1924 te Steenwijk (is gescheiden (rechtbank) op 2 maart 1932 te Zwolle) op 53-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Hilbert Poortman, zoon van Albert Poortman en Aaltien Bouwknegt. Hilbert is geboren op 2 mei 1875 te Meppel.

2  Renske Watzes Elzinga is geboren op 9 februari 1873 te Marrum.

3  Jan Watzes Elzinga, schoenmaker en directeur, van het bestedelingenhuis, wonende te Hantum, te Leeuwarden en te Den Haag, is geboren op 9 september 1875 te Marrum, is overleden voor 22 oktober 1964. Jan werd hoogstens 89 jaar, 1 maand en 13 dagen.<36>

Jan trouwt op 14 mei 1904 te Westdongeradeel op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Bouma, dochter van Ruurd Gelts Bouma en Sybrigje Gerrits Elzinga. Trijntje, zonder beroep, wonende te Ternaard, te Leeuwarden en te Den Haag, is geboren op 4 juni 1880 te Ternaard, is overleden op 22 oktober 1964 te Sneek. Trijntje werd 84 jaar, 4 maanden en 18 dagen.<37,38>

4  Wate Watzes Elzinga is geboren op 17 juli 1880 te Genum, is overleden op 10 februari 1964 te Hardegarijp. Wate werd 83 jaar, 6 maanden en 24 dagen.<39>

Wate trouwt op 5 juni 1909 te Hennaarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrikje Tuininga, dochter van Jacobus Tuininga en Lijsbeth Rijpma. Hendrikje is geboren op 25 maart 1882 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 2 november 1960 te Hardegarijp. Hendrikje werd 78 jaar, 7 maanden en 8 dagen.<40>

5  Harmen Watzes Elzinga, magazijnbediende, wonende te Leeuwarden, is geboren op 25 december 1883 te Ternaard.

Harmen trouwt op 3 december 1921 te Leeuwarden op 37-jarige leeftijd met de 27-jarige Sijke Kooistra, dochter van Geert Kooistra en Jacoba Osenga. Sijke, werkster, wonende te Leeuwarden, is geboren op 13 juni 1894 te Leeuwarden, is overleden in januari 1978 te Leeuwarden, is begraven op 11 januari 1978 te Lekkum. Sijke werd 83 jaar en 7 maanden.<41..43>

Sijke was eerder gehuwd (1) met A. Garms.<44>

6  Jacob Watzes Elzinga is geboren op 22 maart 1885 te Dantumadeel, is overleden op 18 december 1885 te Dantumadeel. Jacob werd 8 maanden en 26 dagen.

V-B  Wate Jans Elzenga, zoon van Jan Wates Elsinga (IV-A) en Rinkse Watzes van der Zweep, is geboren op 21 januari 1850 te Marrum, is overleden op 20 april 1904 te Marrum. Wate werd 54 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Wate trouwt op 11 mei 1872 te Marrum op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Kornelis van Dijk, dochter van Kornelis Jans van Dijk en Saakje Johannes de Weert. Aaltje is geboren op 16 mei 1850 te Marrum, is overleden op 24 februari 1915 te Marrum. Aaltje werd 64 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Van Wate en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Wates Elzenga is geboren op 3 april 1875 te Marrum, is overleden op 8 augustus 1875 te Marrum. Jan werd 4 maanden en 5 dagen.

2  Jan Wates Elzenga is geboren op 22 oktober 1876 te Marrum, is overleden op 31 juli 1944 te Ferwerderadeel. Jan werd 67 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Jan trouwt op 10 mei 1900 te Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Werkstra, dochter van Aant Joukes Werkstra en Tjitske Reinders Hoekstra. Antje is geboren op 11 september 1878 te Hallum - Frl., is overleden op 10 februari 1950 te Ferwerderadeel. Antje werd 71 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

V-C  Harmen Jans Elzinga, zoon van Jan Wates Elsinga (IV-A) en Rinkse Watzes van der Zweep, wonende te Ferwerd, is geboren op 30 januari 1857 te Marrum, is overleden op 13 december 1943 te Ferwerderadeel. Harmen werd 86 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Harmen trouwt op 26 april 1883 te Ferwerderadeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Janke Koopmans, dochter van Gerben Jans Koopmans en Klaaske Wytses Hoogterp. Janke, wonende te Ferwerd, is geboren op 20 februari 1857 te Ferwerderadeel, is overleden op 4 mei 1941 te Marrum. Janke werd 84 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Van Harmen en Janke is een kind bekend:

1  Gerben Elzinga, predikant, is geboren op 13 juli 1887 te Ferwerderadeel.

Gerben trouwt op 14 mei 1912 te Ferwerderadeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Femmigjen Posthumus, dochter van Rein Posthumus en Hendrikje Kroes. Femmigjen is geboren op 26 mei 1887 te Harlingen.<45>

V-D  Jacob Jans Elzinga, zoon van Jan Wates Elsinga (IV-A) en Rinkse Watzes van der Zweep, is geboren op 16 februari 1858 te Marrum.

Jacob trouwt op 2 december 1880 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Douina Albertus Ringenaldus, dochter van Albertus Ringenaldus en Klara Feddes Douma. Douina is geboren op 8 oktober 1855 te Dantumadeel.

Douina was eerder gehuwd (1) met Egbert Jans Boonstra.<46>

Van Jacob en Douina zijn vijf kinderen bekend:

1  Rinske Jacobs Elzinga is geboren op 9 september 1882 te Dantumadeel, is ongehuwd overleden op 17 november 1918 te Tietjerksteradeel. Rinske werd 36 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

2  Klara Jacobs Elzinga is geboren op 3 oktober 1883 te Dantumadeel.

3  Jitske Jacobs Elzinga is geboren op 3 december 1884 te Tietjerksteradeel, is overleden op 9 maart 1887 te Tietjerksteradeel. Jitske werd 2 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

4  Jitske Jacobs Elzinga is geboren op 23 april 1888 te Tietjerksteradeel.

Jitske trouwt op 1 juni 1912 te Murmerwoude op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Jacob Geerts van der Leest, zoon van Geert Jans van der Leest en Atje Repkes Boonstra. Jacob is geboren op 6 februari 1882 te Bergum.

5  Hinke Jacobs Elzinga is geboren op 12 juni 1894 te Tietjerksteradeel, is overleden op 1 januari 1896 te Tietjerksteradeel. Hinke werd 1 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

V-E  Antje Eelkes Elzenga, dochter van Eelke Wates Elzinga (IV-B) en Nijnke Goffes Wiersma, is geboren op 1 oktober 1851 te Marrum, is overleden op 28 maart 1892 te Marrum. Antje werd 40 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Antje trouwt op 18 mei 1878 te Ferwerderadeel op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Jans Rosema. Jan is geboren op 11 juni 1852 te Brantgum.

Van Jan en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Rosema is geboren op 10 februari 1879 te Ferwerderadeel.

2  Jan Jans Rosema is geboren op 21 april 1883 te Ferwerderadeel, is overleden op 20 juli 1883 te Ferwerderadeel. Jan werd 2 maanden en 29 dagen.

3  Nynke Rosema is geboren op 3 juli 1884 te Ferwerderadeel, is overleden op 30 maart 1885 te Ferwerderadeel. Nynke werd 8 maanden en 27 dagen.

4  Nynke Rosema is geboren op 14 april 1886 te Ferwerderadeel.

5  Antje Rosema is geboren op 30 augustus 1887 te Ferwerderadeel, is overleden op 9 november 1887 te Ferwerderadeel. Antje werd 2 maanden en 10 dagen.

6  Nynke Rosema is geboren op 4 februari 1889 te Ferwerderadeel.

7  Jan Rosema is geboren op 28 augustus 1891 te Ferwerderadeel.

V-F  Aaltje Eelkes Elzenga, dochter van Eelke Wates Elzinga (IV-B) en Nijnke Goffes Wiersma, wonende te Blija, is geboren op 24 februari 1853 te Blija, is overleden op 29 december 1940 te Marrum. Aaltje werd 87 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Aaltje trouwt op 29 mei 1880 te Marrum op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Joeke Tjisses van der Velde, zoon van Tjisse Joekes van der Velde en Janke Wybes Faber. Joeke, winkelier, gardenier en arbeider, wonende te Blija, is geboren op 3 maart 1852 te Marrum, is overleden op 28 januari 1929 te Marrum. Joeke werd 76 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Van Joeke en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Eelke van der Velde is geboren op 1 april 1882 te Ferwerderadeel, is overleden op 8 juni 1882 te Blija. Eelke werd 2 maanden en 7 dagen.

2  Janke van der Velde is geboren op 18 februari 1884 te Ferwerderadeel, is overleden op 13 december 1888 te Blija. Janke werd 4 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

3  Eelke van der Velde is geboren op 26 juli 1886 te Ferwerderadeel, is overleden op 18 januari 1889 te Blija. Eelke werd 2 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

4  Janke van der Velde is geboren op 22 november 1889 20.30 uur te Blija, is als geboren aangegeven op 23 november 1889 te Ferwerderadeel (aangever geboorte was haar vader Joeke Tjisses van der Velde (vader)), is overleden op 29 oktober 1981 te Heerenveen, is begraven te Wommels. Janke werd 91 jaar, 11 maanden en 7 dagen.<47,48>

Janke trouwt op 5 juni 1919 te Blija op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Ehlhardt, zoon van Jan Ehlhardt en Jantje Jans Posthuma. Jan is geboren op 10 augustus 1894 te Holwerd, is overleden op 15 april 1966 te Wommels. Jan werd 71 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

5  Eelke van der Velde, winkelier en gardenier, is geboren op 22 november 1892 te Marrum, is overleden op 2 mei 1968 te Leeuwarden. Eelke werd 75 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Eelke trouwt op 27 juni 1918 te Ferwerd op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Sjoukje Koopmans, dochter van Cornelis Johannes Koopmans en Ytje Jans Jansma. Sjoukje is geboren op 21 februari 1891 te Blija, is overleden op 15 december 1955 te Blija. Sjoukje werd 64 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

V-G  Goffe Eelkes Elzenga, zoon van Eelke Wates Elzinga (IV-B) en Nijnke Goffes Wiersma, predikant, wonende te Kampen, is geboren op 22 oktober 1856 te Blija, is overleden op 24 augustus 1918 te Kampen, is begraven op 29 augustus 1918 te Kampen. Goffe werd 61 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Goffe trouwt op 13 november 1880 te Smilde op 24-jarige leeftijd met de 18-jarige Jantje Margaretha Mulders, dochter van Lukkas Fledderus Mulders en Jantje Kok. Jantje, zonder beroep, wonende te Kampen, is geboren op 26 januari 1862 te Smilde, is overleden op 12 februari 1942 te Kampen, is begraven op 16 februari 1942 te Kampen. Jantje werd 80 jaar en 17 dagen.

Van Goffe en Jantje zijn zeventien kinderen bekend:

1  Eelke (Eelco) Elzenga is geboren op 7 september 1881 te Stiens, is overleden op 4 januari 1967 te Kampen. Eelke werd 85 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Eelke trouwt op 17 mei 1911 te Kampen op 29-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Neeltje de Rijcke, dochter van Abraham de Rijcke en Johanna Gideonse. Neeltje is geboren op 20 december 1887 te Amsterdam, is overleden op 20 september 1924 te Kampen. Neeltje werd 36 jaar en 9 maanden. Eelke trouwt op 6 november 1930 te Kampen op 49-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Charlotte Asselina (HenriŽtte) Woelders, dochter van Jan Woelders en Mina Johanna Zonnenberg. Charlotte is geboren op 2 december 1889 te Zwolle, is overleden op 14 juni 1951 te Kampen. Charlotte werd 61 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

2  Lucas Elzenga, wonende te Kampen, is geboren op 11 oktober 1882 te Stiens, is overleden op 13 mei 1891 08.00 uur te Kampen. Lucas werd 8 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

3  Cathrinus Hilbertus Elzenga, predikant, is geboren op 19 oktober 1883 te Stiens, is overleden op 13 november 1918 te Woubrugge. Cathrinus werd 35 jaar en 25 dagen.

Cathrinus trouwt op 16 november 1911 te Woubrugge op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Maartje van Egmond, dochter van Jan Maurits van Egmond en Krijntje Kroes. Maartje is geboren op 25 maart 1889 te Leiderdorp, is overleden op 23 december 1967 te Lisse. Maartje werd 78 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

4  Hilbert Elzenga is geboren op 8 januari 1885 te Sneek, is overleden op 11 januari 1885 te Sneek. Hilbert werd 3 dagen.

5  Hilbert Lucas Elzenga is geboren op 30 mei 1886 te Sneek, is overleden op 1 september 1886 te Sneek. Hilbert werd 3 maanden en 2 dagen.

6  Jantina Gesina Elzenga is geboren op 15 augustus 1887 te Sneek, is overleden op 16 september 1972 te Kampen. Jantina werd 85 jaar, 1 maand en 1 dag.

7  Hilbert Elzenga is geboren op 31 december 1888 te Sneek, is overleden op 10 april 1889 te Sneek. Hilbert werd 3 maanden en 10 dagen.

8  Nienke Elzenga is geboren op 31 december 1888 te Sneek, is overleden op 3 februari 1889 te Sneek. Nienke werd 1 maand en 3 dagen.

9  Nienke Alberdina Elzenga is geboren op 10 juni 1891 te Kampen, is overleden op 6 maart 1893 te Kampen. Nienke werd 1 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

10  Lucas Fledderus (Luuk) Elzenga, militair, 2e luitenant, der militaire administratie en kapitein, der militaire administratie bij het K.N.I.L., wonende te W. Cornelis, te Den Haag, te Batavia - Ned. IndiŽ, te Koetaradja - Ned. Ind. en te Bandoeng - Ned. IndiŽ, is geboren op 18 januari 1893 te Kampen, is overleden op 12 juni 1944 te Taiwan - Formosa, is begraven te Hong-Kong (Saipan Cemetry). Lucas werd 51 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Volgens de website www.wereldoorlog2.com is Lucas Fledderus Elzenga omgekomen op Formosa in kamp Shirakawa.

Lucas trouwt op 9 januari 1920 te Scheveningen op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna Henriette (Jo) Gispen, dochter van Willem Hendrik Gispen en Anna Maria Catharina van der Dussen. Johanna, wonende te W. Cornelis, te Den Haag, te Batavia - Ned. IndiŽ, te Koetaradja - Ned. Ind. en te Bandoeng - Ned. IndiŽ, is geboren op 14 februari 1898 te Breukelen, is Ger. gedoopt op 20 februari 1898 te Breukelen, is overleden op 15 april 1977 te Bennekom. Johanna werd 79 jaar, 2 maanden en 1 dag.

11  Hibert Elzenga is geboren op 28 maart 1894 te Kampen, is overleden op 17 augustus 1894 te Kampen. Hibert werd 4 maanden en 20 dagen.

12  Johannes Elzenga, employť, bij de B.P., wonende te Harderwijk, te Den Haag en te Balikpapan - Ned. IndiŽ, is geboren op 29 juni 1895 te Kampen, is overleden op 21 januari 1969 te Bennekom. Johannes werd 73 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Johannes trouwt op 17 april 1919 te Kampen op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantina Wilhelmina (Tine) van der Vegte, dochter van Derk Jan van der Vegte en Pietronella Hogeboom. Jantina, wonende te Balikpapan - Ned. IndiŽ en te Den Haag, is geboren op 18 januari 1899 te Kampen, is overleden op 19 januari 1973 te Bennekom. Jantina werd 74 jaar en 1 dag.

13  Godfried Elzinga is geboren op 1 augustus 1896 te Kampen, is overleden op 17 oktober 1964 te Emmen. Godfried werd 68 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Godfried trouwt op 27 mei 1924 te Emmen op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Arentje Wieringa, dochter van Harm Wierenga en Marrigje Essebeen. Arentje is geboren op 25 oktober 1899 te Odoorn, is overleden op 13 oktober 1971 te Emmen. Arentje werd 71 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

14  Nienke Margaretha Elzenga is geboren op 11 september 1897 te Kampen, is overleden op 18 september 1898 te Kampen. Nienke werd 1 jaar en 7 dagen.

15  Margaretha Jantina Elzenga, wonende te Kampen, is geboren op 17 februari 1899 te Kampen, is overleden op 1 september 1907 18.00 uur te Kampen. Margaretha werd 8 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

16  Helprich Marinus Elzenga is geboren op 20 juni 1903 te Kampen, is overleden op 9 januari 1966 te Kampen. Helprich werd 62 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Helprich trouwt op 1 mei 1946 te Kampen op 42-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Drenth, dochter van Albert Drenth en Willemina Zwiers. Grietje is geboren op 14 december 1916 te Assen, is overleden op 27 januari 1984 te Kampen. Grietje werd 67 jaar, 1 maand en 13 dagen.

17  Hilbertus (Bertus) Elzenga, winkelier, is geboren op 18 oktober 1904 te Kampen, is overleden op 9 april 1995 te Utrecht, is begraven op 13 april 1995 te Kampen. Hilbertus werd 90 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Hilbertus trouwt op 27 maart 1930 te De Bilt op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Gezina (Gezien) Bennekom, dochter van Cornelis van Bennekom en Aleida Johanna Breeman. Gezina is geboren op 2 december 1903 te Elburg, is overleden op 16 juni 1987 te Leusden. Gezina werd 83 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

V-H  Goffe Sijtzes Elzinga, zoon van Sijtze Wates Elzinga (IV-C) en IJtje Goffes Wiersma, landarbeider, is geboren op 26 juli 1852 te Blija, is overleden op 2 januari 1938 te Blija. Goffe werd 85 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Goffe was bestuurslid van de Chr. school te Blija.

Goffe trouwt op 17 mei 1879 te Blija op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Maaike Harmens Smits, dochter van Harmen Ulbes Smits en Sjoerdje Martens Elzinga. Maaike is geboren op 5 februari 1855 te Blija, is overleden op 17 juli 1944 te Marrum. Maaike werd 89 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van Goffe en Maaike zijn acht kinderen bekend:

1  IJtje Goffes Elzinga is geboren op 28 februari 1880 te Marrum.

2  Sjoerdje Goffes Elzinga is geboren op 22 december 1882 te Marrum.

3  Sijtse Goffes Elzenga, landarbeider, is geboren op 25 februari 1885 te Blija, is overleden op 23 januari 1935 te Ferwerd. Sijtse werd 49 jaar, 10 maanden en 29 dagen.<49>

Sijtse trouwt op 23 mei 1912 te Ferwerderadeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirkje Sakes de Boer, dochter van Sake de Boer en Trijntje Gelders. Dirkje is geboren op 13 oktober 1886 te Marrum, is overleden op 1 mei 1938 te Blija. Dirkje werd 51 jaar, 6 maanden en 18 dagen.<50>

4  Renske Goffes Elzinga is geboren op 27 juli 1886 te Marrum.

Renske trouwt op 26 mei 1910 te Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd met haar volle neef Harmen Beintema, zoon van Gerrit Beintema en Ynske Smits. Harmen, arbeider.

5  Harmen Goffes Elzinga is geboren op 19 september 1888 te Marrum.

6  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 24 november 1890 te Marrum.

7  Gosse Goffes Elzinga is geboren op 20 juli 1894 te Marrum, is overleden op 8 maart 1971, is begraven te Blija. Gosse werd 76 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Gosse trouwt op 20 mei 1920 te Ferwerderadeel op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrikje Dam, dochter van Gerrit Dam en Lijsbeth Gros. Hendrikje is geboren op 15 november 1893 te Leeuwarden, is overleden op 9 juli 1967 te Sneek, is begraven te Blija. Hendrikje werd 73 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

8  Jitske Goffes Elzinga is geboren op 27 juni 1897 te Blija.

Jitske trouwt op 8 december 1921 te Blija op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Veenstra, zoon van Rinse Veenstra en Jantje Reitsma. Pieter, agent van politie, wonende te Aerdenhout, is geboren op 28 juli 1897 te Birdaard.

V-I  Wate Sijtzes Elzinga, zoon van Sijtze Wates Elzinga (IV-C) en IJtje Goffes Wiersma, arbeider, wonende te Wier, is geboren op 27 november 1857 te Blija, is overleden voor 17 maart 1933. Wate werd hoogstens 75 jaar, 3 maanden en 18 dagen.<51>

Wate trouwt op 27 oktober 1881 te Menaldumadeel op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Froukje Hager, dochter van Popke Jelles Hager en Tjitske Rinses van Haitsma. Froukje, zonder beroep, wonende te Wier, is geboren op 15 februari 1855 te Minnertsga, is overleden voor 17 maart 1933. Froukje werd hoogstens 78 jaar, 1 maand en 2 dagen.<52>

Van Wate en Froukje is een kind bekend:

1  Ytje Elzinga, zonder beroep, wonende te Sint Annaparochie, is geboren rond 1889 te Wier, is overleden op 16 maart 1933 22.30 uur te Sint Annaparochie. Ytje werd ongeveer 44 jaar.<53,54>

Ytje trouwt op 13 januari 1910 te Menaldumadeel (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 8 april 1915 te Leeuwarden) op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met Wybren Hogerhuis, zoon van Jan Hogerhuis en Sytske Bokma. Ytje trouwt op 26 augustus 1920 te Het Bildt (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 18 maart 1926 te Leeuwarden) op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met Kornelis Korf, zoon van Jan Korf en Hyke van der Ley. Kornelis is geboren te Cornjum.

V-J  Andrieske Dirks Elsinga, dochter van Dirk Wates Elzinga (IV-D) en Gelske Douwes Bosma, is geboren op 4 februari 1865 te Minnertsga, is overleden op 25 november 1945 te Franeker. Andrieske werd 80 jaar, 9 maanden en 21 dagen.<55>

Andrieske trouwt op 4 juni 1893 te Franeker op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Piebe Jan Hoekstra, zoon van Meine Hoekstra en Sytske Westra. Piebe is geboren op 16 oktober 1865 te Franeker, is overleden op 29 oktober 1944 te Franeker. Piebe werd 79 jaar en 13 dagen.

Van Piebe en Andrieske is een kind bekend:

1  Halbe Hoekstra is geboren op 4 augustus 1901 te Franeker, is overleden op 14 maart 1964, is begraven te Franeker. Halbe werd 62 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Halbe was gehuwd met Trijntje Harsema. Trijntje is geboren op 24 augustus 1900, is overleden op 14 juni 1995, is begraven te Franeker. Trijntje werd 94 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

V-K  Pietje Dirks Elsinga, dochter van Dirk Wates Elzinga (IV-D) en Gelske Douwes Bosma, dienstbode, wonende te Harlingen, is geboren op 7 juli 1871 te Pietersbierum.

Pietje trouwt op 25 juni 1896 te Harlingen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Eelke Kueter, zoon van Klaas Kueter en Lieuwtje de Jong. Eelke, tabakskerver, wonende te Harlingen, is geboren op 2 april 1869 te Harlingen.

Van Eelke en Pietje is een kind bekend:

1  Klaas Kueter is geboren op 3 juli 1899 te Harlingen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 23 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Plantinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 15 jun 1823)

2)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Plantinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 15 jun 1823)

3)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Sytske Joukes, overlijdensakte (Achtkarspelen 2 mrt 1829)

4)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Sytske Joukes, overlijdensakte (Achtkarspelen 2 mrt 1829)

5)  ongehuwd overleden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Wate Andries van der Leest, overlijdensakte (Achtkarspelen 19 dec 1849)

6)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Tietje Wates, overlijdensakte (Dantumadeel 12 dec 1812)

7)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Dijkstra - Kooistra, huwelijk (Oostdongeradeel 12 nov 1825)

8)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Plantinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 15 jun 1823)

9)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Plantinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 15 jun 1823)

10)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Plantinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 15 jun 1823)

11)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Plantinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 15 jun 1823)

12)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1840 ovl. - Wate Rinzes Dijkstra, overlijdensakte (Oostdongeradeel 19 okt 1840)

13)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1818 ovl. - Grietje Minnolts, overlijdensakte (Oostdongeradeel 20 aug 1818)

14)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Dijkstra - Kooistra, huwelijk (Oostdongeradeel 12 nov 1825)

15)  overlijden: website Tresoar, Dokkum, Memories van Successie 3010 - Trientje Folkerts Kooistra, memorie van aangifte successierechten (7 jul 1828)

16)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Lammert Lammerts Postma, overlijdensakte (Dantumawoude 20 apr 1813)

17)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1811 H - Wate Harmens - Jetske Jans, huwelijk (Westdongeradeel 30 mei 1811)

18)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1811 H - Wate Harmens - Jetske Jans, huwelijk (Westdongeradeel 30 mei 1811)

19)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1812 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Dantumawoude 2 mei 1812)

20)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Jan Wates Elzenga, geboorteakte (Dantumadeel 6 mei 1813)

21)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1816 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Marrum 20 okt 1816)

22)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1857 H - Elzinga - Bosma, huwelijksakte (Marrum 23 mei 1857)

23)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Plantinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 15 jun 1823)

24)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Plantinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 15 jun 1823)

25)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Plantinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 15 jun 1823)

26)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Plantinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 15 jun 1823)

27)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Plantinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 15 jun 1823)

28)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1816 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Marrum 20 okt 1816)

29)  overlijden: website Tresoar, Holwerd, Memories van Successie 42.9006 - Maaike Jans Elzinga, memorie van aangifte successierechten (28 dec 1853)

30)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1857 H - Elzinga - Bosma, huwelijksakte (Marrum 23 mei 1857)

31)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1857 H - Elzinga - Bosma, huwelijksakte (Marrum 23 mei 1857)

32)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1857 H - Elzinga - Bosma, huwelijksakte (Marrum 23 mei 1857)

33)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1865 G. - Andrieske Elsinga, geboorteakte (Barradeel 4 feb 1865)

34)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1868 G. - Wate Elsinga, geboorteakte (Barradeel 3 aug 1868)

35)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1930 ovl. - Maaike Klaver, overlijdensakte (Leeuwarden 30 apr 1930)

36)  overlijden: Trijntje Bouma, overlijdensadvertentie (22 okt 1964)

37)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1904 H - Elzenga - Bouma, huwelijk (Westdongeradeel 14 mei 1904)

38)  overlijden: Trijntje Bouma, overlijdensadvertentie (22 okt 1964)

39)  overlijden: Wate Elzinga, overlijdensadvertentie (10 feb 1964)

40)  overlijden: Hendrikje Tuininga, overlijdensadvertentie (2 nov 1960)

41)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1921 H - Elzinga - Kooistra, huwelijk (Leeuwarden 3 dec 1921)

42)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Sijke Kooistra, overlijdensadvertentie (11 jan 1978)

43)  begraven: eigen archief, overlijdensadvertenties - Sijke Kooistra, overlijdensadvertentie (11 jan 1978)

44)  A. Garms. A, wonende te Leeuwarden.

45)  geboorte: Harmen Rein Elzenga, persoonslijst (23 sep 2012)

46)  Douina trouwt op 5 november 1874 te Dantumadeel met Egbert.

47)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1889 G. - Janke van der Velde, geboorteakte (Ferwerderadeel 23 nov 1889)

48)  aangifte geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1889 G. - Janke van der Velde, geboorteakte (Ferwerderadeel 23 nov 1889)

49)  geboorte: Baukje Elzenga, persoonslijst (Smallingerland 23 jul 1998)

50)  geboorte: Baukje Elzenga, persoonslijst (Smallingerland 23 jul 1998)

51)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1933 ovl. - Ytje Elzinga, overlijdensakte (Het Bildt 17 mrt 1933)

52)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1933 ovl. - Ytje Elzinga, overlijdensakte (Het Bildt 17 mrt 1933)

53)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1933 ovl. - Ytje Elzinga, overlijdensakte (Het Bildt 17 mrt 1933)

54)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1933 ovl. - Ytje Elzinga, overlijdensakte (Het Bildt 17 mrt 1933)

55)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1865 G. - Andrieske Elsinga, geboorteakte (Barradeel 4 feb 1865)


Opmerkingen:
Dit overzicht is mede tot stand gekomen dankzij informatie van:
ē Siebolt Elsinga
ē
ē en andere personen die mogelijk vergeten zijn (Ben ik u vergeten, laat het s.v.p. even weten)

els017

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Wate Harmens.