Parenteel van Jan Geerts

 

Bijgewerkt op: 23 janaurai 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam - :
Parenteel van Jan Geerts.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1756. Het kind is afkomstig uit Wirdum - Frl..

I  Jan Geerts.

Jan was gehuwd met Jeltje Jacobs.

Van Jan en Jeltje is een kind bekend:

1  Heert Jans Elsinga is geboren rond 1756 te Wirdum - Frl., zie II.<1>


Generatie II

(van 1756 tot 1831)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1781 en 1798. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Wirdum - Frl. (5x), Huins (2x) en Hilaard.

II  Heert Jans Elsinga, zoon van Jan Geerts (I) en Jeltje Jacobs, schoenmaker, wonende te Huins en te Wirdum - Frl., is geboren rond 1756 te Wirdum - Frl., is overleden op 31 januari 1831 20.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 119). Heert werd ongeveer 75 jaar.<2,3>

Heert Jans nam in 1811 als familienaam de naam Elsinga aan.
Hij woonde toen in Wirdum en gaf 5 kinderen op.
Akte datum: 15 januari 1812.

Heert trouwt (Herv.) op 23 juli 1780 te Huins op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Grietje Tjipkes. Grietje, wonende te Huins en te Wirdum - Frl., is geboren rond 1755 te Herbaijum, is overleden op 10 september 1825 07.30 uur te Wirdum - Frl. (Huis 119). Grietje werd ongeveer 70 jaar.<4,5>

Van Heert en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Heertje Heerts Elsinga is geboren op 9 november 1781 te Huins, is Herv. gedoopt op 16 december 1781 te Huins, zie III-A.

2  Aaltje Heerts is geboren op 2 september 1783 te Huins, is Herv. gedoopt op 28 september 1783 te Huins, is overleden voor 15 januari 1812. Aaltje werd hoogstens 28 jaar, 4 maanden en 13 dagen.<6>

3  Aaltje Heerts is geboren op 27 augustus 1785 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 18 september 1785 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden voor 15 januari 1812. Aaltje werd hoogstens 26 jaar, 4 maanden en 19 dagen.<7>

4  Jantje Heerts Elsinga is geboren op 1 maart 1788, is Herv. gedoopt op 30 maart 1788 te Wirdum - Frl., zie III-B.

5  Tjipken Heerts Elsinga is geboren op 31 januari 1791, is Herv. gedoopt op 20 februari 1791 te Wirdum - Frl., is ongehuwd overleden op 17 april 1856 te Menaldumadeel. Tjipken werd 65 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

6  Sjeutje Heerts is geboren op 10 maart 1793, is Herv. gedoopt op 7 april 1793 te Wirdum - Frl., is overleden voor 15 januari 1812. Sjeutje werd hoogstens 18 jaar, 10 maanden en 5 dagen.<8>

7  Sjoerdtje Heerts Elsinga is geboren op 21 juli 1795 te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 9 augustus 1795 te Wirdum - Frl., zie III-C.<9,10>

8  Jan Heerts Elsinga is geboren op 12 oktober 1798, is Herv. gedoopt op 28 oktober 1798 te Wirdum - Frl., is ongehuwd overleden op 2 januari 1847 te Leeuwarderadeel. Jan werd 48 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Jan Heerts Elzinga komt voor op een Lijst van Militairen van onderscheiden rang bij de 1 ste Afdeling Friesche Mobiele Schutterij, 2de Bataillon, die geacht worden aanspraak te hebben op het onderscheidingsteken ingesteld bij Zijne Majesteits Besluit van den 12de september 1831 no. 70.
Als gronden worden vermeld dat hij als schutter op 18 februari 1831 met het gehele bataillon naar de vesting Nijmegen en op den 18 april daaraanvolgend naar het leger is vertrokken.
In de kolom bijzondere omstandigheid is vermeld: op 2 juni 1831 naar de tijdelijke ziekenzaal te Eindhoven, uit de ziekenzaal naar depot gezonden en 2 oktober 1831 aldaar uit den dienstpligt ontslagen.

Uit de stukken blijkt dat Jan Heerts Elzinga dienstpichtige was en dat de onderscheiding werd toegekend.


Generatie III

(van 1781 tot 1859)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1815 en 1834. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Baarderadeel (4x), Marssum (2x), Menaldumadeel en Beetgum.

III-A  Heertje Heerts Elsinga, dochter van Heert Jans Elsinga (II) en Grietje Tjipkes, wonende te Schingen, is geboren op 9 november 1781 te Huins, is Herv. gedoopt op 16 december 1781 te Huins, is overleden op 12 september 1845 te Menaldumadeel. Heertje werd 63 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Heertje trouwt op 25 september 1814 te Menaldumadeel op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Wybe Jans de Jong, zoon van Jan Wybes en Antie Jans. Wybe is geboren rond 1789 te Menaldum.

Van Wybe en Heertje is een kind bekend:

1  Heert Wybes de Jong is geboren op 21 oktober 1815 te Beetgum.

Heert trouwt op 10 juli 1839 te Menaldumadeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Rinske Rintjes van der Wal, dochter van Rintje Foppes van der Wal en Sijke Jacobs Steinfort. Rinske is geboren rond 1814 te Franeker.

III-B  Jantje Heerts Elsinga, dochter van Heert Jans Elsinga (II) en Grietje Tjipkes, zonder beroep, wonende te Marssum, is geboren op 1 maart 1788, is Herv. gedoopt op 30 maart 1788 te Wirdum - Frl., is overleden op 3 januari 1849 20.00 uur te Marssum (Huis 10) (in de overlijdenakte van Jeltje Heerts Elsinga wordt zij per abuis als Jeltje Yntes Postma vermeld, aldus de huwelijksakte van dochter Jeltje in 1857.). Jantje werd 60 jaar, 10 maanden en 2 dagen.<11>

Jantje trouwt op 16 mei 1821 te Menaldumadeel op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Wopke Jelles Tolsma, zoon van Jelle Wopkes en Wytske Sjerps. Wopke, arbeider, wonende te Marssum, is geboren rond 1800 te Marssum, is overleden op 21 februari 1870 04.00 uur te Oosterend - Hennaarderadeel. Wopke werd ongeveer 70 jaar.

Van Wopke en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Wopkes Tolsma is geboren op 27 augustus 1823 te Marssum.

Grietje trouwt op 10 november 1866 te Hennaarderadeel op 43-jarige leeftijd met Anne Dirks Bouma, zoon van Dirk Jacobs Bouma en Tjitske Ypes. Anne is geboren te Oosterend - Hennaarderadeel.

2  Jeltje Wopkes Tolsma is geboren op 13 december 1828 te Menaldumadeel, is overleden op 13 december 1828 te Menaldumadeel.

3  Jeltje Wopkes Tolsma, zonder beroep, wonende te Marssum, is geboren op 22 april 1830 te Marssum, is overleden op 5 maart 1907 07.00 uur te Marssum. Jeltje werd 76 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Jeltje trouwt op 29 april 1857 te Menaldumadeel op 27-jarige leeftijd met Kornelis Johannes Monsma, zoon van Johannes Kornelis Monsma en Grietje Ymens de Vries. Kornelis is geboren te Beetgum.

III-C  Sjoerdtje Heerts Elsinga, dochter van Heert Jans Elsinga (II) en Grietje Tjipkes, dienstmeid, wonende te Britswerd, is geboren op 21 juli 1795 te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 9 augustus 1795 te Wirdum - Frl., is overleden op 11 oktober 1859 te Menaldumadeel. Sjoerdtje werd 64 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<12,13>

Sjoerdtje trouwt op 22 mei 1824 te Baarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Pier Durks van Sloten, zoon van Durk Tjerks van Sloten en Christina Piers. Pier, timmerknecht, wonende te Britswerd, is geboren op 4 maart 1796 te Britswerd, is Herv. gedoopt op 20 maart 1796 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd.<14..16>

Van Pier en Sjoerdtje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Piers van Sloten is geboren op 22 augustus 1824 te Baarderadeel.

2  Dirk Piers van Sloten is geboren op 15 april 1828 te Baarderadeel, is overleden op 14 februari 1847 te Baarderadeel. Dirk werd 18 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

3  Tjerp Piers van Sloten is geboren op 15 juli 1831 te Baarderadeel.

4  Heert Pieters van Sloten is geboren op 1 september 1834 te Baarderadeel.

Heert trouwt op 22 mei 1880 te Baarderadeel op 45-jarige leeftijd met Trijntje Jans Huizinga, dochter van Jan Aelzes Huizinga en Klaaske Klazes de Vries.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 23 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Heert Jans Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 1 feb 1831)

2)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Heert Jans Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 1 feb 1831)

3)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Heert Jans Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 1 feb 1831)

4)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Grietje Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 12 sep 1825)

5)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Grietje Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 12 sep 1825)

6)  overlijden: Tresoar, Wirdum, register van aangenomen familienamen - Heert Jans Elsinga, aangenomen familienaam (Wirdum - Frl. 15 jan 1812)

7)  overlijden: Tresoar, Wirdum, register van aangenomen familienamen - Heert Jans Elsinga, aangenomen familienaam (Wirdum - Frl. 15 jan 1812)

8)  overlijden: Tresoar, Wirdum, register van aangenomen familienamen - Heert Jans Elsinga, aangenomen familienaam (Wirdum - Frl. 15 jan 1812)

9)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Sloten - Elsinga, huwelijk (Baarderadeel 22 mei 1824)

10)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Sloten - Elsinga, huwelijk (Baarderadeel 22 mei 1824)

11)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Jantje Yntes Postma, overlijdensakte (Menaldumadeel 5 jan 1849)

12)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Sloten - Elsinga, huwelijk (Baarderadeel 22 mei 1824)

13)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Sloten - Elsinga, huwelijk (Baarderadeel 22 mei 1824)

14)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Sloten - Elsinga, huwelijk (Baarderadeel 22 mei 1824)

15)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Sloten - Elsinga, huwelijk (Baarderadeel 22 mei 1824)

16)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1824 H - Sloten - Elsinga, huwelijk (Baarderadeel 22 mei 1824)


Opmerkingen:
els019