Parenteel van Hendrik Karsten Elsinga

Bijgewerkt op: 23 januari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - Elsinga -: Parenteel van Hendrik Karsten Elsinga. (els021)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(van 1739 tot 1813)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1770 en 1785. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Steggerda (7x).

I  Hendrik Karsten Elsinga, wonende te Steggerda, is geboren rond 1739, is overleden op 26 oktober 1813 03.00 uur te Steggerda (Huis 41). Hendrik werd ongeveer 74 jaar.<1>

Hendrik Karsten nam in 1811 als familienaam naam Elsinga aan.
Hij woonde toen in Steggerda en gaf 5 kinderen op.
Akte datum: 3 februari 1812.

Hendrik was gehuwd met Tjeerdjen Klasen. Tjeerdjen is overleden voor 16 juli 1812.<2>

Van Hendrik en Tjeerdjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Aaltje Hendriks is Herv. gedoopt op 11 maart 1770 te Steggerda.

2  Vroukje Hendriks Elsinga is geboren op 5 mei 1772 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 10 mei 1772 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, zie II-A.

3  Annigje Hendriks is geboren op 16 mei 1775 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 21 mei 1775 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega.

4  Geertje Hendriks Elsinga is geboren op 9 december 1777 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 14 december 1777 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, zie II-B.

5  Karste Hendriks Elsinga is geboren op 1 maart 1781 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 4 maart 1781 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, zie II-C.

6  Klaasjen Hendriks Elsinga is geboren op 19 december 1783 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 28 december 1783 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, zie II-D.

7  Klaas Hendriks Elsinga is geboren op 26 december 1785 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 8 januari 1786 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, zie II-E.<3>


Generatie II

(van 1770 tot 1864)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 34 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1802 en 1833. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Steggerda (20x), Weststellingwerf (5x), Noordwolde - Frl. (5x), Blesdijke (3x) en Steggerda en Vinkega.

II-A  Vroukje Hendriks Elsinga, dochter van Hendrik Karsten Elsinga (I) en Tjeerdjen Klasen, boerin, wonende te Steggerda, is geboren op 5 mei 1772 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 10 mei 1772 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is overleden op 23 januari 1823 18.00 uur te Steggerda (zonder nummer), is als overleden aangegeven op 24 januari 1823 te Weststellingwerf (aangevers overlijden waren Jan Engberts van Huizen (buurman) en Folkert Alberts Elzinga (buurman)). Vroukje werd 50 jaar, 8 maanden en 18 dagen.<4,5>

Vroukje was gehuwd met Jan Roelofs Patrijs, zoon van Roelof Koerts en Jantje Lenzen. Jan, huisman (boer) en boer, wonende te Steggerda, is geboren rond 1761 te Oosterwolde, is overleden op 9 januari 1830 11.00 uur te Steggerda (in een nieuw gebouw te Steggerda). Jan werd ongeveer 69 jaar.<6,7>

Jan Roelofs nam in 1811 de naam Patrijs aan. Hij woonde toen in Steggerda en gaf 1 kind op.
Vóór 1811 werd de naam Patrijs ook al gebruikt.

Van Jan en Vroukje zijn drie kinderen bekend:

1  Jantien Jans Patrijs is geboren op 15 juni 1802 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 20 juni 1802 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, zie III-A.

2  Tjeertje Jans Patrijs is geboren op 5 april 1807 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 19 april 1807 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is begraven op 11 augustus 1808 te Steggerda. Tjeertje werd 1 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Op 11 augustus 1808 is een kind van Jan Patrijs begraven.

3  Roelof Jans Patrijs is geboren op 14 december 1809 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 17 december 1809 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is overleden op 11 november 1811 te Weststellingwerf. Roelof werd 1 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

II-B  Geertje Hendriks Elsinga, dochter van Hendrik Karsten Elsinga (I) en Tjeerdjen Klasen, arbeidster, wonende te Steggerda, is geboren op 9 december 1777 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 14 december 1777 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is overleden op 24 februari 1844 18.00 uur te Steggerda. Geertje werd 66 jaar, 2 maanden en 15 dagen.<8>

Geertje trouwt (Herv.) op 17 mei 1801 te Steggerda op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Albert Dirks Slootstra, zoon van Dirk Barten Slootstra en Klaasje Klazen. Albert, arbeider, wonende te Steggerda, is geboren op 1 juni 1774 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 3 juli 1774 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is overleden op 27 juli 1853 11.30 uur te Steggerda (zonder nummer). Albert werd 79 jaar, 1 maand en 26 dagen.<9>

Albert Dirks nam in 1811 de naam Slootstra aan. Hij woonde toen in Steggerda en ga 4 kinderen op.

Van Albert en Geertje zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk Alberts is geboren op 25 juli 1802, is Herv. gedoopt op 1 augustus 1802 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega.

2  Tjeertje Alberts Slootstra is geboren op 20 oktober 1803 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 30 oktober 1803 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega.

3  Klaasje Alberts Slootstra is geboren op 10 december 1805 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 15 december 1805 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega.

4  Aaltje Alberts Slootstra is geboren op 22 april 1808 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 24 april 1808 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega.

Aaltje trouwt op 11 april 1829 te Weststellingwerf op 20-jarige leeftijd (1) met Thijs Hannes Menger, zoon van Hanne Jans Menger en Willemtje Harmens. Aaltje trouwt op 4 april 1856 te Weststellingwerf op 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 38-jarige Lammert Gerrits Visser, zoon van Gerrit Lamberts Visser en Lutske Lolkes. Lammert, arbeider, wonende te Steggerda, is geboren rond 1818 te Steggerda, is overleden op 4 november 1874 09.00 uur te Steggerda (Huis 16). Lammert werd ongeveer 56 jaar.

Lammert was eerder gehuwd (1) met Aaltje Adolfs Timmerman.<10..12>

5  Dirk Alberts Slootstra is geboren op 22 december 1810 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 13 januari 1811 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega.

6  Hendrik Alberts Slootstra is geboren op 19 maart 1814 te Noordwolde - Frl..

Hendrik trouwt op 6 april 1849 te Weststellingwerf op 35-jarige leeftijd met Grietjen Jans Lantinga, dochter van Jan Klazes Lantinga en Zwaantje Jannis. Grietjen, dienstmeid, wonende te Steenwijk, is geboren te Vinkega.

7  Jan Alberts Slootstra is geboren op 23 september 1816 te Noordwolde - Frl..

8  Annegien Alberts Slootstra is geboren op 18 oktober 1820 te Weststellingwerf, zie III-B.

II-C  Karste Hendriks Elsinga, zoon van Hendrik Karsten Elsinga (I) en Tjeerdjen Klasen, boer en huisman (boer), wonende te Steggerda en te Blesdijke, is geboren op 1 maart 1781 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 4 maart 1781 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is overleden op 24 augustus 1827 te Blesdijke. Karste werd 46 jaar, 5 maanden en 23 dagen.<13>

Karste Hendriks nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Blesdijke en gaf 1 kind op te weten Gerrit Schulting geboren 27 januari 1812.
Ook verklaarde hij te weten dat zijn vader Hendrik Karsten wonende te Steggerda nog in leven is.
Akte datum: 28 januari 1812.

Karste trouwt (Herv.) op 16 december 1810 te Peperga op 29-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Anna Maria Gerrits Schulting, dochter van Gerrit Roelofs Schulting en Jantje Hessels Clarenberg. Anna, wonende te Peperga en te Blesdijke, is geboren in 1778, is overleden op 18 februari 1814 04.00 uur te Blesdijke (Huis 61). Anna werd 36 jaar.<14>

Van Karste en Anna is een kind bekend:

1  Gerrit (Gerrit Schulting) Karstens Elsinga is geboren op 27 januari 1812 te Blesdijke, is overleden op 30 januari 1812 te Blesdijke. Gerrit werd 3 dagen.<15,16>

Op 27 januari 1812 is de geboorte van Gerrit aangegeven door zijn vader Karste Hendriks. Op 28 januari 1812 heeft Karste Hendriks voor zichzelf en zijn zoon Gerrit Schulting als familienaam de naam Elsinga aangenomen.
Op 31 januari 1812 werd het overlijden van Gerrit aangegeven, waar hij werd vermeld als Gerrit Schulting.

Karste trouwt op 8 mei 1816 te Weststellingwerf op 35-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Jacobje Koenes Bonte, dochter van Koene Pieters Bonte en Annichjen Koenderts. Jacobje, boerin, wonende te Blesdijke en te Steggerda, is Herv. gedoopt op 9 oktober 1796 te Vledder, is overleden op 10 maart 1843 te Steggerda. Jacobje werd 46 jaar, 5 maanden en 1 dag.<17..19>

Jacobje was later gehuwd (2) met Gjolt Sipkes de Vries.<20..23>

Van Karste en Jacobje zijn vier kinderen bekend:

2  Anna Maria Karstes Elzinga, dienstmeid, wonende te Blesdijke, is geboren op 24 februari 1817 te Weststellingwerf, is overleden op 23 maart 1884 te Weststellingwerf. Anna werd 67 jaar en 28 dagen.<24>

Anna trouwt op 27 mei 1841 te Weststellingwerf op 24-jarige leeftijd met de 35-jarige Hans Sipkes de Vries, zoon van Sipke Gjolts de Vries en Jeltje Jans Nijholt. Hans, boer, wonende te Blesdijke, is geboren op 17 november 1805 te Blesdijke, is Herv. gedoopt op 24 november 1805 te Blesdijke.

3  Tjeerdjen Karstes Elzinga is geboren op 25 september 1818 te Blesdijke, zie III-C.

4  Annigje Karsten Elzinga is geboren op 24 april 1821 te Blesdijke, zie III-D.

5  Froukje Karsten Elsinga, wonende te Blesdijke en te Steggerda, is geboren op 5 december 1825 te Weststellingwerf, is overleden op 22 juni 1896 te Weststellingwerf. Froukje werd 70 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Froukje trouwt op 23 april 1846 te Weststellingwerf op 20-jarige leeftijd met haar volle neef de 20-jarige Jacob Luiten Kuperus, zoon van Luite Tjabels Kuperus en Klaasjen Hendriks Elsinga (II-D). Jacob, wonende te Steggerda, is geboren op 4 september 1825 te Steggerda.

II-D  Klaasjen Hendriks Elsinga, dochter van Hendrik Karsten Elsinga (I) en Tjeerdjen Klasen, wonende te Steggerda, is geboren op 19 december 1783 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 28 december 1783 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is overleden op 5 mei 1864 te Weststellingwerf. Klaasjen werd 80 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Klaasjen trouwt (Herv.) op 1 mei 1803 te Steggerda op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Luite Tjabels Kuperus, zoon van Tjabel Luiten Kuperus en Grietje Annes. Luite, huisman (boer) en kuiper, wonende te Steggerda, is geboren op 29 november 1779 te Steggerda, is gedoopt op 5 december 1779 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is overleden op 27 mei 1859 te Weststellingwerf. Luite werd 79 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Luite Tjabels nam in 1811 als familienaam de naam Kuperus aan. Hij woonde toen in Noordwolde en gaf 1 kind op.
Ook verklaarde hij dat zijn vader Tjabel Luiten, wonende te Steggerda nog in leven was.
Akte datum: 30 januari 1812.

Van Luite en Klaasjen zijn tien kinderen bekend:

1  Tjabel Luites is geboren op 8 september 1804 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 9 september 1804 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega.

2  Hendrik Luites is geboren op 19 juni 1806 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 20 juli 1806 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega.

3  Tjeerdje Luites Kuperus is geboren op 4 oktober 1807 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 11 oktober 1807 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, zie III-E.

4  Grietje Luites is geboren op 12 juni 1810 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 17 juni 1810 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega.

5  Grietjen Luites Kuperus is geboren op 30 april 1812 te Noordwolde - Frl..

6  Grietjen Luites Kuperus is geboren op 19 augustus 1814 te Steggerda, zie III-F.

7  Tjabel Luiten Kuperus is geboren op 15 februari 1817 te Steggerda, zie III-G.

8  Annegjen Luites Kuperus is geboren op 13 november 1818 te Steggerda.

Annegjen trouwt op 22 mei 1840 te Weststellingwerf op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Geert Pieters Wapstra, zoon van Pieter Hendriks Wapstra en Elisabeth Geerts Bakker. Geert is geboren op 10 april 1809 te Vinkega, is Herv. gedoopt op 30 april 1809 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega.

Geert was later gehuwd (2) met Eltje Joosten Bovenkamp.<25,26>

9  Hendrik Luiten Kuperus is geboren op 7 mei 1820 te Steggerda.

Hendrik trouwt op 27 maart 1845 te Weststellingwerf op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrigje Thijsen Punter, dochter van Thijs Luiten Punter en Jantjen Hendriks Koster. Gerrigje is geboren op 8 oktober 1821 te Steggerda.

10  Jacob Luiten Kuperus, wonende te Steggerda, is geboren op 4 september 1825 te Steggerda.

Jacob trouwt op 23 april 1846 te Weststellingwerf op 20-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 20-jarige Froukje Karsten Elsinga, dochter van Karste Hendriks Elsinga (II-C) en Jacobje Koenes Bonte. Froukje, wonende te Blesdijke en te Steggerda, is geboren op 5 december 1825 te Weststellingwerf, is overleden op 22 juni 1896 te Weststellingwerf. Froukje werd 70 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

II-E  Klaas Hendriks Elsinga, zoon van Hendrik Karsten Elsinga (I) en Tjeerdjen Klasen, huisman (boer), boer, kerkvoogd, van de dorpen Steggerda en Vinkega en zonder beroep, wonende te Steggerda en te Vinkega, is geboren op 26 december 1785 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 8 januari 1786 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is overleden op 9 augustus 1863 21.00 uur te Vinkega (Huis 24). Klaas werd 77 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<27,28>

Klaas trouwt op 16 juli 1812 te Noordwolde - Frl. (huwelijksgetuigen waren zijn vader Hendrik Karsten Elsinga (zie I) en zijn schoonvader Jannes Tates van Els) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Neeltje Jannes van Els, dochter van Jannes Tates van Els en Rensje Eyses. Neeltje, boerin, wonende te Peperga en te Steggerda, is geboren op 18 januari 1789 te Elsloo - Frl., is Herv. gedoopt op 1 februari 1789 te Elsloo - Frl., is overleden op 13 februari 1842 te Steggerda. Neeltje werd 53 jaar en 26 dagen.<29..32>

Van Klaas en Neeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Tjeertjen Klazes Elsinga is geboren op 3 mei 1813 te Noordwolde - Frl., zie III-H.

2  Jannes Klazes Elsinga is geboren op 12 april 1816 te Noordwolde - Frl., zie III-I.

3  Rensjen Klazes Elsinga is geboren op 29 oktober 1818 te Weststellingwerf, zie III-J.

4  Vroukjen Klazes Elzinga, zonder beroep, wonende te Steggerda en te Vinkega, is geboren op 3 augustus 1821 te Weststellingwerf, is overleden op 25 februari 1870 20.30 uur te Vinkega (Huis 42). Vroukjen werd 48 jaar, 6 maanden en 22 dagen.<33>

Vroukjen trouwt op 10 mei 1850 te Weststellingwerf op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Roelofs van Wijland, zoon van Roelof Jans van Wijlandt en Hiltje Lijkles Berkenbosch. Jan is geboren op 4 mei 1828 te Weststellingwerf.

5  Hendrik Klazen Elzinga, wonende te Steggerda, is geboren op 19 juli 1824 te Steggerda, is overleden op 25 maart 1826 te Steggerda. Hendrik werd 1 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<34>

6  Hendrikje Klazes Elsinga is geboren op 28 januari 1827 te Steggerda, zie III-K.

7  Aaltjen Klazes Elzinga is geboren op 17 oktober 1829 te Steggerda, zie III-L.

8  Hendrik Klazes Elsinga is geboren op 17 mei 1833 te Steggerda, zie III-M.


Generatie III

(van 1802 tot 1946)

In deze generatie zijn 13 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 52 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1825 en 1876. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Steggerda (25x), Vinkega (17x), Weststellingwerf (4x) en Noordwolde - Frl. (2x).

III-A  Jantien Jans Patrijs, dochter van Jan Roelofs Patrijs en Vroukje Hendriks Elsinga (II-A), is geboren op 15 juni 1802 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 20 juni 1802 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega.

Jantien trouwt op 11 mei 1825 te Weststellingwerf op 22-jarige leeftijd met Jurjen Heeren.

Van Jurjen en Jantien zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Jurjens Heeren is geboren op 15 augustus 1825 te Steggerda.

2  Ibeling Jurjens Heeren is geboren op 28 september 1827 te Steggerda.

III-B  Annegien Alberts Slootstra, dochter van Albert Dirks Slootstra en Geertje Hendriks Elsinga (II-B), wonende te Vinkega, is geboren op 18 oktober 1820 te Weststellingwerf, is overleden op 5 juli 1848 te Vinkega. Annegien werd 27 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Annegien trouwt op 22 april 1844 te Weststellingwerf op 23-jarige leeftijd met Harmen Eises de Graaf, zoon van Eyse de Graaf en Jantje Hendriks Koster.

Harmen was later gehuwd (2) met Grietje Thijsses Boelen.<35,36>

Van Harmen en Annegien zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Harmens de Graaf.

2  Geertje Harmens de Graaf.

III-C  Tjeerdjen Karstes Elzinga, dochter van Karste Hendriks Elsinga (II-C) en Jacobje Koenes Bonte, dienstmeid, wonende te Blesdijke, te Steggerda en te Vinkega, is geboren op 25 september 1818 te Blesdijke, is overleden op 6 maart 1905 te Weststellingwerf. Tjeerdjen werd 86 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Tjeerdjen trouwt op 19 mei 1843 te Weststellingwerf op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Hermanus Jans van Wijlandt, zoon van Jan van Wijlandt en Wemmigjen Roelofs Smit. Hermanus, boer, wonende te Vinkega, is geboren op 16 januari 1817 te Vinkega.

Van Hermanus en Tjeerdjen is een kind bekend:

1  Wemmigje van Wijlandt is geboren op 7 oktober 1847 te Vinkega.

Wemmigje trouwt op 8 mei 1874 te Weststellingwerf op 26-jarige leeftijd met Anne Alberts Postma, zoon van Albert Alberts Postma en Jantje Annes Vrind.

III-D  Annigje Karsten Elzinga, dochter van Karste Hendriks Elsinga (II-C) en Jacobje Koenes Bonte, wonende te Blesdijke, te Steggerda en te Vinkega, is geboren op 24 april 1821 te Blesdijke, is overleden op 24 december 1844 te Weststellingwerf. Annigje werd 23 jaar en 8 maanden.

Annigje trouwt op 2 december 1841 te Weststellingwerf op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Jacobs Molenbuur, zoon van Jacob Roelofs Molenbuur en Jantje Sippes Bultsma. Jan, boer, wonende te Vinkega, is geboren op 4 mei 1817 te Vinkega, is overleden op 30 september 1846 te Vinkega. Jan werd 29 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Van Jan en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Karste Jans Molenbuur is geboren rond 1 september 1842, is overleden op 8 september 1842 te Vinkega. Karste werd ongeveer 7 dagen.

2  Jantje Jans Molenbuur is geboren op 2 september 1843 te Vinkega, is overleden op 30 mei 1847 te Vinkega. Jantje werd 3 jaar, 8 maanden en 28 dagen.<37>

III-E  Tjeerdje Luites Kuperus, dochter van Luite Tjabels Kuperus en Klaasjen Hendriks Elsinga (II-D), dienstmeid, wonende te Steggerda, is geboren op 4 oktober 1807 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 11 oktober 1807 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is overleden op 30 april 1890 te Weststellingwerf. Tjeerdje werd 82 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Tjeerdje trouwt op 20 mei 1826 te Weststellingwerf (huwelijksgetuigen waren Andries Blinxsma, zijn volle neef Barteld Jans Bosma (neef van de bruidegom), Pieter Alberts Koning en Tjeerd Andries Koster) op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Rinke Andries Bosma, zoon van Andries Rinkes en Trijntje Klazes. Rinke, boerenknecht en zonder beroep, wonende te Steggerda, is geboren in maart 1805 te Drachten (akte van bekendheid, ouders waren doopsgezind, geboren in de Vlekke Drachten), is overleden op 12 mei 1889 08.00 uur te Steggerda. Rinke werd 84 jaar en 2 maanden.<38..40>

In verband met het huwelijk van Rinke Andries Bosma, zijn er in 1826 twee akten van bekendheid opgemaakt. De ene akte betreft het overlijden van zijn ouders, de andere akte betreft zijn geboorte.
In beide akten wordt Barteld Bosma als getuige vermeld. In de akte over zijn geboorte is vermeld dat Rinke Andries Bosma van kinds af aan door Barteld Bosma als zuigeling was opgebracht.
In de huwelijksakte is Barteld Jans Bosma als getuige vermeld en is vermeld dat hij neef van de bruidegom is.

Rinke is grootgebracht door Barteld Jans Bosma, zoon van zijn tante Geertje Rinkes (zuster van zijn vader) en Baarte Roelofs. Daarom zal hij ook de familienaam Bosma hebben gekregen.

Van Rinke en Tjeerdje zijn acht kinderen bekend:

1  Andries Rinkes Bosma is geboren op 30 augustus 1826 te Vinkega.

Andries trouwt op 19 maart 1852 te Vledder op 25-jarige leeftijd (1) met Jantjen Room, dochter van Hendrik Klaassen Room en Baatjen Roelofs Bosscha. Andries trouwt op 24 augustus 1860 te Weststellingwerf op 33-jarige leeftijd (2) met Klaasjen de Graaf, dochter van Jannes Eyses de Graaf en Cornelisjen Pieters. Klaasjen is geboren te Steggerda. Andries trouwt op 21 oktober 1871 te Weststellingwerf op 45-jarige leeftijd (3) met Harmtje Koning, dochter van Klaas Alberts Koning en Antje Harmens Noteboom.

2  Luite Rinkes Bosma is geboren op 14 mei 1830 te Steggerda.

3  Trijntje Rinkes Bosma is geboren op 18 juli 1833 te Noordwolde - Frl., is overleden op 7 januari 1902 te Steenwijk. Trijntje werd 68 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

4  Klaasje Rinkes Bosma is geboren op 30 juni 1836 te Steggerda, is overleden op 28 juli 1926 te Ossenzijl. Klaasje werd 90 jaar en 28 dagen.

5  Barteld Rinkes Bosma is geboren op 7 juli 1839 te Steggerda.

Barteld trouwt op 16 november 1872 te Weststellingwerf op 33-jarige leeftijd (1) met Lamke Luitzens van der Laan, dochter van Luitzen Jelles van der Laan en Antje Lammerts Visser. Barteld trouwt op 6 mei 1876 te Weststellingwerf op 36-jarige leeftijd (2) met Grietje van der Veen, dochter van Eite Jans van der Veen en Jantje Jans Poepjes.

6  Geesje Rinkes Bosma is geboren op 9 januari 1843 te Steggerda.

Geesje trouwt op 2 mei 1873 te Weststellingwerf op 30-jarige leeftijd met Jelte Jans Bruinewoud, zoon van Jan Idzes Bruinewoud en Meintje Annes Bosma.

7  Karste Rinkes Bosma is geboren op 12 juni 1846 te Steggerda, is overleden op 7 februari 1922 te Vledder. Karste werd 75 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Karste trouwt op 3 september 1886 te Weststellingwerf op 40-jarige leeftijd met Hiltje Jans Bos, dochter van Jan Jans Bos en Antje Lammerts Oosterlo.

8  Baarte Rinkes Bosma is geboren op 22 juni 1849 te Steggerda.

Baarte trouwt op 16 november 1872 te Weststellingwerf op 23-jarige leeftijd met Grietje Sleifer, dochter van Roelof Hendriks Sleifer en Hiltje Jans van der Veen.

III-F  Grietjen Luites Kuperus, dochter van Luite Tjabels Kuperus en Klaasjen Hendriks Elsinga (II-D), is geboren op 19 augustus 1814 te Steggerda, is overleden op 23 mei 1880 te Weststellingwerf. Grietjen werd 65 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Grietjen trouwt op 30 juni 1836 te Weststellingwerf op 21-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Arent Freriks Berkenbosch, zoon van Frerik Arends Berkenbosch en Trijntien Jans. Arent is geboren op 31 januari 1799 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 3 februari 1799 te Noordwolde - Frl., is overleden op 8 april 1855 te Weststellingwerf. Arent werd 56 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Grietjen trouwt op 7 oktober 1858 te Weststellingwerf op 44-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Roelof Klazen Bakker, zoon van Klaas Roelofs Bakker en Metje Jans Mulder. Roelof is geboren op 17 januari 1816 te Vinkega, is overleden op 1 juli 1876 te Weststellingwerf. Roelof werd 60 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Roelof was eerder gehuwd (1) met Egbertjen Jans Kluiver.<41,42>

Van Roelof en Grietjen is een kind bekend:

1  Martinus Bakker is geboren op 16 december 1859 te Vinkega, is overleden op 29 november 1948 te Vinkega, is begraven te Vinkega. Martinus werd 88 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Martinus trouwt op 6 september 1884 te Weststellingwerf op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelofje Koopmans, dochter van Jan Annes Koopmans en Aaltje Wybes Slager. Roelofje is geboren op 15 februari 1859 te Vinkega, is overleden op 15 december 1947 te Vinkega, is begraven te Vinkega. Roelofje werd 88 jaar en 10 maanden.

III-G  Tjabel Luiten Kuperus, zoon van Luite Tjabels Kuperus en Klaasjen Hendriks Elsinga (II-D), kuiper, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 15 februari 1817 te Steggerda.

Tjabel trouwt op 31 mei 1839 te Weststellingwerf op 22-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Aaltje Douwes Timmerman, dochter van Douwe Reinders Timmerman en Trijntje Tjerks Kamerling. Aaltje is geboren op 21 april 1819 te Steggerda, is overleden op 6 juni 1843 te Noordwolde - Frl.. Aaltje werd 24 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Tjabel en Aaltje is een kind bekend:

1  Douwe Tjabels Kuperus.

Tjabel trouwt op 12 april 1844 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Klaasjen Klazes Eits, dochter van Klaas Jans Eits en Margjen Jans Sjongers. Klaasjen is geboren op 16 augustus 1817 te Noordwolde - Frl..

III-H  Tjeertjen Klazes Elsinga, dochter van Klaas Hendriks Elsinga (II-E) en Neeltje Jannes van Els, zonder beroep, wonende te Steggerda, is geboren op 3 mei 1813 te Noordwolde - Frl., is overleden op 15 mei 1872 04.00 uur te Steggerda (Huis 27). Tjeertjen werd 59 jaar en 12 dagen.<43>

Tjeertjen trouwt op 22 mei 1840 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Roelof Jans Hoogkamp, zoon van Jan Arents Hoogkamp en Froukjen Hendriks Bos. Roelof, arbeider en zonder beroep, wonende te Steggerda, is geboren op 14 april 1806 te Steggerda, is Herv. gedoopt op 20 april 1806 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is overleden op 8 januari 1883 05.00 uur te Steggerda (Huis 27). Roelof werd 76 jaar, 8 maanden en 25 dagen.<44>

Van Roelof en Tjeertjen zijn vier kinderen bekend:

1  Froukje Roelofs Hoogkamp is geboren op 4 april 1841 te Steggerda.

Froukje trouwt op 22 juni 1867 te Weststellingwerf op 26-jarige leeftijd met de 37-jarige Gerrit Joosten Bovenkamp, zoon van Joost Gerrits Bovenkamp en Annigje Jans Prakken. Gerrit is geboren op 3 maart 1830 te Noordwolde - Frl..

2  Neeltje Roelofs Hoogkamp is geboren op 5 maart 1843 te Steggerda.

3  Jan Roelofs Hoogkamp is geboren op 26 februari 1845 te Steggerda.

4  Roelofje Roelofs Hoogkamp is geboren op 28 augustus 1847 te Steggerda, zie IV-A.

III-I  Jannes Klazes Elsinga, zoon van Klaas Hendriks Elsinga (II-E) en Neeltje Jannes van Els, boerenarbeider, wonende te Steggerda, is geboren op 12 april 1816 te Noordwolde - Frl., is overleden op 2 januari 1893 te Weststellingwerf. Jannes werd 76 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Jannes trouwt op 15 mei 1845 te Weststellingwerf op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Grietjen Roelofs Hulzinga, dochter van Roelof Johannes Hulzinga en Antje Martens Houtstra. Grietjen is geboren op 11 januari 1818 te Noordwolde - Frl., is overleden op 26 augustus 1898 te Weststellingwerf. Grietjen werd 80 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Jannes en Grietjen zijn zes kinderen bekend:

1  Nieltje Jannes Elsinga is geboren op 17 augustus 1846 te Steggerda, zie IV-B.

2  Antje Jannes Elsinga is geboren op 13 juli 1849 te Vinkega, zie IV-C.

3  Klaasje Jannes Elsinga is geboren op 8 januari 1852 te Vinkega, zie IV-D.

4  Roelofje Jannes Elsinga is geboren op 17 mei 1855 te Vinkega.

5  Lammigje Jannes Elsinga is geboren op 26 februari 1858 te Vinkega.

6  Froukje Jannes Elsinga is geboren op 28 september 1860 te Noordwolde - Frl., zie IV-E.

III-J  Rensjen Klazes Elsinga, dochter van Klaas Hendriks Elsinga (II-E) en Neeltje Jannes van Els, wonende te Steggerda, is geboren op 29 oktober 1818 te Weststellingwerf.

Rensjen trouwt op 9 april 1846 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Geert Bartelds Bosma, zoon van Barteld Jans Bosma en Geesje Baartens Groenland. Geert is geboren op 17 augustus 1817 te Westerbeeksloot, is overleden op 24 januari 1892 te Vinkega. Geert werd 74 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Van Geert en Rensjen zijn negen kinderen bekend:

1  Barteld Geerts Bosma is geboren op 7 mei 1846 te Vinkega.

Barteld trouwt op 11 september 1875 te Weststellingwerf op 29-jarige leeftijd met de 18-jarige Grietje Bruinenberg, dochter van Lammert Aalderts Bruinenberg en Grietje Fokes Gouma. Grietje is geboren op 16 januari 1857 te Ter Idzard.

2  Geesje Geerts Bosma is geboren op 14 januari 1850 te Vinkega, zie IV-F.

3  Neeltje Geerts Bosma is geboren op 26 april 1848 te Vinkega, is overleden voor 9 augustus 1884. Neeltje werd hoogstens 36 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Neeltje trouwt op 9 mei 1873 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaas Kornelis Elsinga, zoon van Cornelis Alberts Elsinga en Wemmigjen Roelofs Nijholt. Klaas, zonder beroep, wonende te Vinkega, is geboren op 19 mei 1846 te Vinkega, is overleden op 15 november 1927 10.00 uur te Vinkega. Klaas werd 81 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Klaas was later gehuwd (2) met Geesje Geerts Bosma (zie IV-F).<45,46>

4  Klaas Geerts Bosma is geboren op 21 maart 1853 te Vinkega.

Klaas trouwt op 5 mei 1876 te Weststellingwerf op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Jannegje Oosten, dochter van IJssebrand Bouwes Oosten en Klaasje Tymens de Boer. Jannegje is geboren op 8 januari 1857 te Oldetrijne.

5  Antje Geerts Bosma is geboren op 17 januari 1855 te Vinkega, is overleden op 6 februari 1855 te Vinkega. Antje werd 20 dagen.

6  Anna Geerts Bosma is geboren op 4 november 1857 te Vinkega.

7  Johannes Geerts Bosma is geboren op 23 maart 1860 te Vinkega.

8  doodgeboren dochter Bosma is doodgeboren op 21 januari 1862 te Weststellingwerf.

9  doodgeboren dochter Bosma is doodgeboren op 7 november 1865 te Weststellingwerf.

III-K  Hendrikje Klazes Elsinga, dochter van Klaas Hendriks Elsinga (II-E) en Neeltje Jannes van Els, wonende te Steggerda, is geboren op 28 januari 1827 te Steggerda.

Hendrikje trouwt op 28 november 1850 te Weststellingwerf op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Martinus Klazes Bakker, zoon van Klaas Roelofs Bakker en Metje Jans Mulder. Martinus is geboren op 17 februari 1829 te Vinkega.

Van Martinus en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Bakker is geboren op 2 juni 1854 te Steggerda.

Klaas trouwt op 6 oktober 1877 te Weststellingwerf op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Feikje Wijnsma, dochter van Johannes Sakes Wijnsma en Eelkjen Pieters van Bartjes. Feikje is geboren op 31 juli 1853 te Sintjohannesga.

2  Trijntje Bakker is geboren op 6 december 1869 te Steggerda.

Trijntje trouwt op 16 mei 1896 te Weststellingwerf op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Durk Gorter, zoon van Jan Jacobs Gorter en Hiltje Koenes Lolkema. Jan is geboren op 18 februari 1868 te Makkinga.

III-L  Aaltjen Klazes Elzinga, dochter van Klaas Hendriks Elsinga (II-E) en Neeltje Jannes van Els, wonende te Steggerda, is geboren op 17 oktober 1829 te Steggerda.

Aaltjen trouwt op 16 mei 1854 te Weststellingwerf op 24-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan Pieters Koning, zoon van Pieter Alberts Koning en Baukjen Jans Kraak. Jan is geboren op 25 oktober 1818 te Steggerda.

Van Jan en Aaltjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Koning is geboren op 7 april 1856 te Steggerda.

2  Pieter Koning is geboren op 16 december 1857 te Steggerda.

Pieter trouwt op 14 mei 1892 te Steenwijkerwold op 34-jarige leeftijd met Aaltje Kolk, dochter van Berend Kolk en Aaltje Smit.

3  Neeltje Koning is geboren op 28 januari 1861 te Steggerda, is overleden op 4 november 1924 te Paaslo. Neeltje werd 63 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Neeltje trouwt op 1 mei 1884 te Vledder op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Hans Doosjen, zoon van Gerrit Doosjen en Grietje Oost. Hans is geboren rond 1860 te Wanneperveen. Neeltje trouwt op 6 mei 1905 te Oldemarkt op 44-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 49-jarige Roelof van Leuveren, zoon van Jacob van Leuveren en Maria Bootsma. Roelof is geboren rond 1856 te Oldemarkt, is overleden op 15 augustus 1938 te Oldemarkt. Roelof werd ongeveer 82 jaar.

Roelof was eerder gehuwd (1) met Johanna Brinksma.<47,48>

4  Baukje Koning is geboren op 18 juli 1865 te Steggerda, is overleden op 5 augustus 1940 te Oldemarkt. Baukje werd 75 jaar en 18 dagen.

Baukje trouwt op 19 april 1890 te Steenwijkerwold op 24-jarige leeftijd met Evert Hetebrij, zoon van Hendrik Hetebrij en Jantje Hovink.

5  Klaasje Koning is geboren op 19 januari 1870 te Steggerda, is overleden op 15 augustus 1906 te Groningen. Klaasje werd 36 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Klaasje trouwt op 21 april 1894 te Steenwijkerwold op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Anne Brouwer, zoon van Jan Brouwer en Trijntje Groen. Anne is geboren rond 1867 te Steenwijkerwold, is overleden op 12 januari 1949 te Steenwijkerwold. Anne werd ongeveer 82 jaar.

Anne was later gehuwd (2) met Luitje Onderweegs.<49,50>

III-M  Hendrik Klazes Elsinga, zoon van Klaas Hendriks Elsinga (II-E) en Neeltje Jannes van Els, boer, wonende te Steggerda en te Vinkega, is geboren op 17 mei 1833 te Steggerda, is overleden voor 6 september 1946. Hendrik werd hoogstens 113 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Hendrik trouwt op 24 mei 1853 te Weststellingwerf op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Wemmigje Roelofs van Wijland, dochter van Roelof Jans van Wijlandt en Hiltje Lijkles Berkenbosch. Wemmigje, wonende te Vinkega en te Steggerda, is geboren op 25 maart 1834 te Vinkega, is overleden op 20 mei 1880 te Vinkega (Huis 12). Wemmigje werd 46 jaar, 1 maand en 25 dagen.<51,52>

Van Hendrik en Wemmigje zijn negen kinderen bekend:

1  Klaas Elsinga is geboren op 13 mei 1854 te Vinkega.

Klaas trouwt op 28 maart 1896 te Weststellingwerf op 41-jarige leeftijd met Geesje Hoekstra, dochter van Jan Egberts Hoekstra en Vroukje Jans Visser.

2  Folkert Elsinga is geboren op 23 juni 1873 te Vinkega.

Folkert trouwt op 28 mei 1909 te Weststellingwerf op 35-jarige leeftijd met de 29-jarige Antje Jubbega, dochter van Jan Jubbega en Jacobje Terpstra. Antje is geboren op 18 januari 1880 te Noordwolde - Frl..

3  Roelof Elsinga is geboren op 21 juni 1856 te Steggerda, zie IV-G.

4  Johannes Elsinga is geboren op 2 april 1859 te Steggerda.

5  Jan Elsinga is geboren op 29 januari 1862 te Steggerda, zie IV-H.

6  Lykel Elsinga is geboren op 24 november 1864 te Weststellingwerf, is overleden op 5 januari 1945, is begraven te Boijl (klokkenstoel). Lykel werd 80 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Lykel trouwt op 13 mei 1916 te Weststellingwerf op 51-jarige leeftijd met de 43-jarige Tryntje Akkerman, dochter van Evert Martens Akkerman en Immigje Egberts Oosterhof. Tryntje is geboren op 31 maart 1873 te Weststellingwerf, is overleden op 31 december 1946, is begraven te Boijl (klokkenstoel). Tryntje werd 73 jaar en 9 maanden.

7  Neeltje Elsinga is geboren op 27 november 1867 te Steggerda, zie IV-I.

8  Hiltje Elsinga is geboren op 10 oktober 1870 te Steggerda, zie IV-J.

9  Grietje Elsinga is geboren op 17 april 1876 te Weststellingwerf.


Generatie IV

(van 1825 tot 1958)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 38 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1876 en 1912. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Weststellingwerf (19x), Vinkega (6x), Ooststellingwerf (4x), Steenwijkerwold (3x), Oldeberkoop (3x), Steggerda (2x) en Boijl.

IV-A  Roelofje Roelofs Hoogkamp, dochter van Roelof Jans Hoogkamp en Tjeertjen Klazes Elsinga (III-H), is geboren op 28 augustus 1847 te Steggerda, is overleden op 9 april 1884 te Weststellingwerf. Roelofje werd 36 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Roelofje trouwt op 8 januari 1876 te Weststellingwerf op 28-jarige leeftijd met de 39-jarige Harmen Dirks Elsinga, zoon van Dirk Arents Elsinga en Willemtje Harmens Edinga. Harmen is geboren op 19 april 1836 te Peperga.

De voorouders van Harmen Dirks Elsinga zijn terug te vinden in het overzicht van Arent Jans Elzinga.

Harmen was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Hendriks Wapstra.<53,54>

Van Harmen en Roelofje zijn zes kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Elsinga is doodgeboren op 7 augustus 1876 te Weststellingwerf.

2  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 29 oktober 1877 te Weststellingwerf.

3  Tjeerd Elsinga, landarbeider, is geboren op 5 januari 1879 te Weststellingwerf, is overleden op 7 september 1950 te Apeldoorn, is begraven te Steenwijkerwold. Tjeerd werd 71 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

4  Elisabeth Elsinga is geboren op 5 april 1880 te Weststellingwerf, is overleden op 12 november 1957 te Steenwijkerwold, is begraven te Steenwijkerwold. Elisabeth werd 77 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Elisabeth trouwt op 29 april 1905 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Lubbert Groen, zoon van Geert Groen en Aaltje Nijk. Lubbert is geboren op 11 maart 1874 te Steenwijkerwold, is overleden op 23 maart 1961, is begraven te Steenwijkerwold. Lubbert werd 87 jaar en 12 dagen.

5  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 11 juli 1881 te Weststellingwerf.

6  doodgeboren zoon Elsinga is doodgeboren op 23 augustus 1883 te Weststellingwerf.

IV-B  Nieltje Jannes Elsinga, dochter van Jannes Klazes Elsinga (III-I) en Grietjen Roelofs Hulzinga, is geboren op 17 augustus 1846 te Steggerda.

Nieltje trouwt op 8 mei 1875 te Weststellingwerf op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Hofstee, zoon van Sjoerd Roelofs Hofstee en Grietje Jans Hulzinga. Johannes is geboren op 7 juli 1848 te Oldeholtpade.

Van Johannes en Nieltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Hofstee is geboren op 11 januari 1878 te Weststellingwerf.

Grietje trouwt op 22 april 1899 te Weststellingwerf op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Dokter, zoon van Jan Jans Dokter en Piertje Abeles de Vries. Jan is geboren op 22 oktober 1875 te Donkerbroek.

2  Annegje Hofstee is geboren op 25 augustus 1879 te Steggerda.

Annegje trouwt op 16 februari 1907 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Posthumus, zoon van Rinke Teyes Posthumus en Albertje Willems Oosterloo. Willem is geboren op 7 april 1880 te Boijl.

3  Johannes Hofstee is geboren op 31 oktober 1881 te Boijl.

Johannes trouwt op 4 mei 1907 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje van Zanden, dochter van Jan Remmelts van Zanden en Meintje Jans Donker. Jantje is geboren op 15 december 1881 te Noordwolde - Frl..

4  Antje Hofstee is geboren op 1 februari 1884 te Weststellingwerf.

Antje trouwt op 4 mei 1907 te Weststellingwerf op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Anders Scheper, zoon van Halbe Ales Scheper en Geeske Dirks Seinstra. Anders is geboren op 17 november 1881 te Bovenknijpe.

5  Sjoerd Hofstee is geboren op 14 mei 1890 te Weststellingwerf.

IV-C  Antje Jannes Elsinga, dochter van Jannes Klazes Elsinga (III-I) en Grietjen Roelofs Hulzinga, is geboren op 13 juli 1849 te Vinkega.

Antje trouwt op 8 mei 1875 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Roelof Hulzinga, zoon van Marten Roelofs Hulzinga en Annigje Jans de Boer. Roelof is geboren op 26 januari 1851 te Noordwolde - Frl., is overleden op 16 november 1929 te Ooststellingwerf. Roelof werd 78 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Van Roelof en Antje is een kind bekend:

1  Marten Hulzinga is geboren op 2 september 1889 te Weststellingwerf, is overleden op 5 juli 1934 te Ooststellingwerf. Marten werd 44 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Marten trouwt op 17 mei 1913 te Ooststellingwerf op 23-jarige leeftijd met Geesje Hofstee, dochter van Jan Siegers Hofstee en Hendrikje Meinderts Lapstra.

IV-D  Klaasje Jannes Elsinga, dochter van Jannes Klazes Elsinga (III-I) en Grietjen Roelofs Hulzinga, wonende te Steenwijkerwold, is geboren op 8 januari 1852 te Vinkega.

Klaasje trouwt op 27 april 1878 te Weststellingwerf op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jacobus Alberts Veurman, zoon van Albert Veurman en Maria ten Berge. Jacobus is geboren rond 1856 te Steenwijkerwold.

Van Jacobus en Klaasje zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Albert Veurman is geboren rond 1881 te Steenwijkerwold.

Johannes trouwt op 7 februari 1903 te Weststellingwerf op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Berendina Catharina Cavaljé, dochter van Berend Cavaljé en Catharina Johanna van Asperen. Berendina is geboren rond 1874 te Oosterhesselen.

2  Grietje Veurman is geboren rond 1886 te Steenwijkerwold, is overleden op 2 mei 1888 te Molenhoek - Steenwijkerwold. Grietje werd ongeveer 2 jaar.

3  Albertus Johannes Veurman is geboren rond 1888 te Steenwijkerwold.

Albertus trouwt op 24 mei 1918 te Nieuwe Niedorp op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Elisabeth Meijer, dochter van Jacob Meijer en Eefje de Jonge. Elisabeth is geboren rond 1890 te Amsterdam.

IV-E  Froukje Jannes Elsinga, dochter van Jannes Klazes Elsinga (III-I) en Grietjen Roelofs Hulzinga, is geboren op 28 september 1860 te Noordwolde - Frl..

Froukje trouwt op 16 mei 1891 te Weststellingwerf op 30-jarige leeftijd met Jan Akkerman, zoon van Marten Everts Akkerman en Jacobje Luichjes Berghof. Jan is geboren te Boijl.

Van Jan en Froukje zijn drie kinderen bekend:

1  Jacobje Akkerman is geboren op 4 april 1892 te Weststellingwerf.

2  Johannes Akkerman is geboren op 5 maart 1894 te Weststellingwerf.

3  Marten Akkerman is geboren op 7 juli 1898 te Weststellingwerf.

IV-F  Geesje Geerts Bosma, dochter van Geert Bartelds Bosma en Rensjen Klazes Elsinga (III-J), is geboren op 14 januari 1850 te Vinkega, is overleden voor 15 november 1927. Geesje werd hoogstens 77 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Geesje trouwt op 9 augustus 1884 te Weststellingwerf (bruidegom is zwager van de bruid en heeft toestemming voor het huwelijk van de Koning) op 34-jarige leeftijd met haar zwager de 38-jarige Klaas Kornelis Elsinga, zoon van Cornelis Alberts Elsinga en Wemmigjen Roelofs Nijholt. Klaas, zonder beroep, wonende te Vinkega, is geboren op 19 mei 1846 te Vinkega, is overleden op 15 november 1927 10.00 uur te Vinkega. Klaas werd 81 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Neeltje Geerts Bosma (zie III-J.3).<55,56>

Van Klaas en Geesje is een kind bekend:

1  Wemmigje Elsinga, wonende te Vinkega, is geboren op 7 september 1888 te Vinkega, is overleden op 12 februari 1890 01.00 uur te Vinkega. Wemmigje werd 1 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

IV-G  Roelof Elsinga, zoon van Hendrik Klazes Elsinga (III-M) en Wemmigje Roelofs van Wijland, is geboren op 21 juni 1856 te Steggerda, is overleden op 1 december 1933 te Ooststellingwerf. Roelof werd 77 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Roelof trouwt op 16 mei 1891 te Weststellingwerf op 34-jarige leeftijd met de 22-jarige Klaasje de Vries, dochter van Gerrit Jans de Vries en Femke Zeilstra. Klaasje is geboren op 19 augustus 1868 te Noordwolde - Frl., is overleden op 13 juli 1936 te Ooststellingwerf. Klaasje werd 67 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Van Roelof en Klaasje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Elsinga, commies, wonende te Brunssum en te Den Haag, is geboren op 4 april 1892 te Oldeberkoop.

Hendrik trouwt op 29 mei 1920 te Weststellingwerf op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Maat, dochter van Harmen Maat en Feikje Cuperus. Grietje, wonende te Brunssum en te Den Haag, is geboren op 8 april 1898 te Noordwolde - Frl..

2  Femmigje Elsinga is geboren op 15 mei 1894 te Ooststellingwerf, is overleden op 17 juni 1907 te Ooststellingwerf. Femmigje werd 13 jaar, 1 maand en 2 dagen.

3  Gerrit Elsinga is geboren op 9 september 1895 te Ooststellingwerf, is overleden op 29 september 1977. Gerrit werd 82 jaar en 20 dagen.<57>

Gerrit trouwt op 30 januari 1925 op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Janke Stuurman. Janke is geboren op 18 januari 1903 te Weststellingwerf, is overleden op 10 november 1985 te Heerenveen, is gecremeerd op 14 november 1985 te Goutum (Goutum). Janke werd 82 jaar, 9 maanden en 23 dagen.<58,59>

4  Wemmigje Elsinga is geboren op 23 juni 1902 te Ooststellingwerf, is overleden op 15 maart 1908 te Ooststellingwerf. Wemmigje werd 5 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

5  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 5 mei 1909 te Ooststellingwerf.

IV-H  Jan Elsinga, zoon van Hendrik Klazes Elsinga (III-M) en Wemmigje Roelofs van Wijland, veehouder en zonder beroep, wonende te Vinkega, is geboren op 29 januari 1862 te Steggerda, is overleden op 6 september 1946 01.45 uur te Heerenveen. Jan werd 84 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Jan trouwt op 26 juli 1902 te Weststellingwerf op 40-jarige leeftijd met de 30-jarige Annegje Dragtsma, dochter van Barteld Hendriks Dragtsma en Aaltje Martens Hulsinga. Annegje, zonder beroep, wonende te Vinkega, is geboren op 18 april 1872 te Noordwolde - Frl., is overleden op 21 april 1948 te Vinkega. Annegje werd 76 jaar en 3 dagen.

Van Jan en Annegje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aaltje Elsinga is geboren op 7 november 1903 te Vinkega, is overleden op 3 juni 1983 te Steenwijk ( Zuidveen ). Aaltje werd 79 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Aaltje trouwt op 17 augustus 1935 te Weststellingwerf op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Luite Veen. Luite is geboren op 30 oktober 1911 te Steenwijkerwold, is overleden in 1994. Luite werd 83 jaar.

2  Hendrik Elsinga is geboren op 14 november 1904 te Vinkega, is overleden op 22 februari 1982 te Vinkega. Hendrik werd 77 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

3  Wemmigje Elsinga is geboren op 22 februari 1910 te Vinkega, is overleden op 30 januari 1972 te Noordwolde - Frl.. Wemmigje werd 61 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Wemmigje trouwt op 22 maart 1945 te Wolvega op 35-jarige leeftijd met de 36-jarige Lambert Dedden. Lambert is geboren op 10 januari 1909 te Steenwijkerwold, is overleden in 1994. Lambert werd 85 jaar.

4  Immigje Elsinga is geboren op 20 maart 1911 te Vinkega, is overleden op 27 juli 1911 te Vinkega. Immigje werd 4 maanden en 7 dagen.

5  Barteld Elsinga, veehouder, is geboren op 31 augustus 1912 te Vinkega, is overleden op 9 juli 1978 te Vinkega. Barteld werd 65 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

IV-I  Neeltje Elsinga, dochter van Hendrik Klazes Elsinga (III-M) en Wemmigje Roelofs van Wijland, is geboren op 27 november 1867 te Steggerda, is overleden op 13 april 1958 te Steenwijk. Neeltje werd 90 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Neeltje trouwt op 21 mei 1892 te Weststellingwerf op 24-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 28-jarige Roelof Schulting, zoon van Gerrit Roelofs Schulting en Grietje Pieters Punter. Roelof is geboren op 25 mei 1863 te Peperga, is overleden op 15 december 1926 te Noordwolde - Frl.. Roelof werd 63 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Van Roelof en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerrit Schulting is geboren op 29 januari 1893 te Weststellingwerf.

Gerrit trouwt op 11 september 1920 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Menger, dochter van Jan Menger en Magdalena Elisabeth Henze. Antje is geboren op 16 oktober 1895 te Steggerda.

2  Wemmigje Schulting is geboren op 29 mei 1894 te Steggerda.

Wemmigje trouwt op 14 februari 1917 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Marinus Augustijn, zoon van Govert Johannes Augustijn en Elisabeth Helena Bolkenbaas. Johannes is geboren op 3 mei 1893 te Rotterdam.

3  Hendrik Schulting is geboren op 3 juli 1895 te Weststellingwerf.

4  Grietje Schulting is geboren op 1 oktober 1896 te Weststellingwerf.

5  Pieter Schulting is geboren op 9 maart 1900 te Weststellingwerf.

6  Hiltje Schulting is geboren op 3 november 1902 te Weststellingwerf.

7  doodgeboren dochter Schulting is doodgeboren op 22 april 1905 te Weststellingwerf.

IV-J  Hiltje Elsinga, dochter van Hendrik Klazes Elsinga (III-M) en Wemmigje Roelofs van Wijland, is geboren op 10 oktober 1870 te Steggerda.

Hiltje trouwt op 30 april 1892 te Weststellingwerf op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Lomme Oosterhof, zoon van Jan Jacobs Oosterhof en Lamkjen Lommes de Vries. Lomme is geboren op 1 maart 1864 te Nieuweschoot.

Van Lomme en Hiltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Oosterhof is geboren op 28 februari 1893 te Oldeberkoop.

Jan trouwt op 14 mei 1921 te Weststellingwerf op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Froukje Wapstra, dochter van Geert Hendriks Wapstra en Beertje Veen. Froukje is geboren op 6 mei 1890 te Vinkega.

2  Wemmigje Oosterhof is geboren op 4 november 1895 te Oldeberkoop.

Wemmigje trouwt op 2 oktober 1920 te Weststellingwerf op 24-jarige leeftijd met de 33-jarige Jacob van der Wey, zoon van Hendrik van der Wey en Antje Oosterhof. Jacob is geboren op 11 januari 1887 te Noordwolde - Frl..


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 23 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Hendrik Karsten Elsinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 27 okt 1813)

2)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1812 H - Elsinga - Els, huwelijk (Weststellingwerf 16 jul 1812)

3)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1812 H - Elsinga - Els, huwelijk (Weststellingwerf 16 jul 1812)

4)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1823 ovl. - Vroukje Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 23 jan 1823)

5)  aangifte overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1823 ovl. - Vroukje Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 23 jan 1823)

6)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1830 ovl. - Jan Roelofs Patrijs, overlijdensakte (Weststellingwerf 11 jan 1830)

7)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1830 ovl. - Jan Roelofs Patrijs, overlijdensakte (Weststellingwerf 11 jan 1830)

8)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Geertje Hendriks Elsinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 24 feb 1844)

9)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1853 ovl. - Albert Dirks Slootstra, overlijdensakte (Weststellingwerf 27 jul 1853)

10)  Lammert trouwt op 29 april 1840 te Weststellingwerf met Aaltje.

11)  overlijden: website Tresoar, Oldeberkoop, Memories van Successie 42.13004 - Harmen Hylkes de Vries, memorie van aangifte successierechten (2 dec 1848)

12)  Aaltje Adolfs Timmerman, dochter van Adolf Reinders Timmerman en Jacobjen Gerrits Bovenkamp. Aaltje is geboren op 30 januari 1818 te Steggerda, is overleden voor 2 december 1848. Aaltje werd hoogstens 30 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

13)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Karste Hendriks Elsinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 24 aug 1827)

14)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1816 H - Elsinga - Bonte, huwelijk (Weststellingwerf 8 mei 1816)

15)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1812 G. - Gerrit Karstens, geboorteakte (Noordwolde - Frl. 27 jan 1812)

16)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Gerrit Schulting, overlijdensakte (Weststellingwerf 31 jan 1812)

17)  huwelijk: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1816 H - Elsinga - Bonte, huwelijk (Weststellingwerf 8 mei 1816)

18)  doop: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1816 H - Elsinga - Bonte, huwelijk (Weststellingwerf 8 mei 1816)

19)  overlijden: website Tresoar, Oldeberkoop, Memories van Successie 42.13001 - Jacobje Koenen Bont, memorie van aangifte successierechten (10 mrt 1843)

20)  Jacobje trouwt op 25 december 1828 te Weststellingwerf met Gjolt.

21)  Gjolt trouwt op 3 november 1819 te Weststellingwerf met Antje.

22)  Antje Jans de Jong, dochter van Jan Jakobs de Jong en Antje Reitzes. Antje is geboren te Oudeschoot.

23)  Gjolt Sipkes de Vries, zoon van Sipke Gjolts de Vries en Jeltje Jans Nijholt. Gjolt, boer, wonende te Steggerda. Gjolt was eerder gehuwd (1) met Antje Jans de Jong.

24)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1817 G. - Anna Maria Elsinga, geboorteakte (Weststellingwerf 24 feb 1817)

25)  Geert trouwt op 9 oktober 1869 te Weststellingwerf met Eltje.

26)  Eltje Joosten Bovenkamp, dochter van Joost Gerrits Bovenkamp en Annigje Jans Prakken. Eltje is geboren op 17 oktober 1825 te Noordwolde - Frl..

27)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1812 H - Elsinga - Els, huwelijk (Weststellingwerf 16 jul 1812)

28)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1863 ovl. - Klaas Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 12 aug 1863)

29)  huwelijk: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1812 H - Elsinga - Els, huwelijk (Weststellingwerf 16 jul 1812)

30)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1812 H - Elsinga - Els, huwelijk (Weststellingwerf 16 jul 1812)

31)  doop: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1812 H - Elsinga - Els, huwelijk (Weststellingwerf 16 jul 1812)

32)  overlijden: website Tresoar, Gorredijk, Memories van Successie 42.5031 - Neeltje Jannes van Els, memorie van aangifte successierechten (13 feb 1842)

33)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1870 ovl. - Vroukjen Klazes Elsinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 25 feb 1870)

34)  overlijden: website Tresoar, Gorredijk, Memories van Successie 42.5010 - Hendrik Klazen Elzinga, aangifte successierechten (25 mrt 1826)

35)  Harmen trouwt op 4 juli 1856 te Weststellingwerf met Grietje.

36)  Grietje Thijsses Boelen, dochter van Thijs Hendriks Boelen en Sybrigjen Aukes Kok.

37)  overlijden: website Tresoar, Oldeberkoop, Memories van Successie 42.13004 - Jantje Jans Molenbuur, memorie van aangifte successierechten (30 mei 1847)

38)  huwelijk: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1826 H - Bosma - Kuperus, huwelijk (Weststellingwerf 20 mei 1826)

39)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1826 H - Bosma - Kuperus, huwelijk (Weststellingwerf 20 mei 1826)

40)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1889 H - Rinke Andries Bosma, overlijdensakte (Weststellingwerf 13 mei 1889)

41)  Roelof trouwt op 6 mei 1841 te Weststellingwerf met Egbertjen.

42)  Egbertjen Jans Kluiver, dochter van Jan Egberts Kluiver en Hilligjen Jacobs Egberts. Egbertjen is geboren op 10 november 1819 te Wapserveen, is overleden op 5 juni 1856 te Weststellingwerf. Egbertjen werd 36 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

43)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1872 ovl. - Tjeertjen Elsinga, overlijdenakte (Weststellingwerf 15 mei 1872)

44)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1883 ovl. - Roelof Jans Hoogkamp, overlijdensakte (Weststellingwerf 8 jan 1883)

45)  Klaas trouwt op 9 augustus 1884 te Weststellingwerf (bruidegom is zwager van de bruid en heeft toestemming voor het huwelijk van de Koning) met Geesje (zie IV-F).

46)  Geesje Geerts Bosma, zie IV-F.

47)  Roelof trouwt op 27 april 1883 te Weststellingwerf met Johanna.

48)  Johanna Brinksma, dochter van Hendrik Jannes Brinksma en Jantje Egberts van de Boer. Johanna is geboren op 14 mei 1861 te Blesdijke, is overleden op 3 november 1893 te Paaslo. Johanna werd 32 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

49)  Anne trouwt op 31 oktober 1908 te Steenwijkerwold met Luitje.

50)  Luitje Onderweegs, dochter van Cornelis Onderweegs en Luitje Ellen. Luitje is geboren rond 1870 te Oldemarkt, is overleden op 27 december 1941 te Achterbuurt - Steenwijkerwold. Luitje werd ongeveer 71 jaar.

51)  huwelijk: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1853 H - Elzinga - Wijlandt, huwelijk (Weststellingwerf 24 mei 1853)

52)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1880 ovl. - Wemmigje Roelofs van Wijland, overlijdensakte (Weststellingwerf 21 mei 1880)

53)  Harmen trouwt op 8 mei 1868 te Weststellingwerf met Elisabeth.

54)  Elisabeth Hendriks Wapstra, dochter van Hendrik Pieters Wapstra en Annigje Pieters Punter. Elisabeth is geboren op 6 december 1840 te Vinkega, is overleden op 9 oktober 1874 te Weststellingwerf. Elisabeth werd 33 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

55)  Klaas trouwt op 9 mei 1873 te Weststellingwerf met Neeltje (zie III-J.3).

56)  Neeltje Geerts Bosma, dochter van Geert Bartelds Bosma en Rensjen Klazes Elsinga (III-J). Neeltje is geboren op 26 april 1848 te Vinkega, is overleden voor 9 augustus 1884. Neeltje werd hoogstens 36 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

57)  overlijden: Janke Stuurman, overlijdensadvertentie (10 nov 1985)

58)  overlijden: Janke Stuurman, overlijdensadvertentie (10 nov 1985)

59)  crematie: Janke Stuurman, overlijdensadvertentie (10 nov 1985)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - Elsinga -: Parenteel van Hendrik Karsten Elsinga. (els021)
- of in het Register van familienamen

els021