Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga

Bijgewerkt op:16 januari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichtenInleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - Elzinga -: Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga (els023)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(tot 1799)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1767 en 1783. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Spannum (3x), Schettens (2x) en Oosterlittens.

I  Klaas Hendriks Elzinga, schoolmeester, wonende te Spannum en te Schettens, is overleden op 1 januari 1799 te Leeuwarden (akte van bekendheid), is begraven op 5 januari 1799 te Cornwerd (akte van bekendheid).<1,2>

Schettens en Longerhouw:
In Mei 1778 kwam mr. Klaas Hendriks Elzinga hier als schoolmeester; zijn vrouw heette Antje Ulbes. Den 4 April 1783 werd hier nog hun zoon Hindrik geboren. Kort daarna, in Mei 1783, vinden we hem als schoolmeester te Kornwerd.
Bron: Schoolmeesters in Friesland, 1600 - 1950 (Fryske Akademy).

Klaas trouwt (Herv.) op 24 mei 1767 te Spannum met de 24-jarige Antje Ulbes Kuipers, dochter van Ulbe N.N.. Antje, dienstbare, wonende te Spannum en te Idsegahuizum, is geboren in 1743 te Oosterlittens, is overleden op 12 december 1829 03.00 uur te Idsegahuizum (Huis J. 2). Antje werd 86 jaar.<3,4>

Van Klaas en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Klazes is geboren op 2 december 1767 te Oosterlittens, is Herv. gedoopt op 10 januari 1768 te Spannum.

2  Ulbe Klazes Elzinga, timmerman en zonder beroep, wonende te Cornwerd en te Makkum, is geboren op 18 maart 1770 te Spannum, is Herv. gedoopt op 1 april 1770 te Spannum, is overleden op 23 januari 1841 20.00 uur te Makkum (Huis D. 299). Ulbe werd 70 jaar, 10 maanden en 5 dagen.<5>

Ulbe Clases nam in 1811 de naam Elzinga aan.
Hij woonde toen in Kornwerd (Cornwerd) en gaf geen kinderen op.

Ulbe Klazes is op 53 jarige leeftijd getrouwd als jongman, hij was dus niet eerder gehuwd

Ulbe trouwt op 6 september 1823 te Wonseradeel op 53-jarige leeftijd met de 42-jarige Ietje Oepkes Heyma, dochter van Oepke Ates Heyma en Trijntje Hessels. Ietje, zonder beroep, wonende te Cornwerd, te Makkum en te Gaast, is geboren te Cornwerd, is R.K. gedoopt op 7 oktober 1780 te Makkum, is overleden op 7 maart 1847 19.00 uur te Gaast. Ietje werd 66 jaar en 5 maanden.<6..8>

3  Hendrik Klazes is geboren op 30 december 1772 te Spannum, is Herv. gedoopt op 10 januari 1773 te Spannum.

4  Rommertje Klazes Elzinga is geboren op 30 december 1775 te Spannum, is Herv. gedoopt op 4 februari 1776 te Spannum, zie II-A.

5  Klaaske Klases Elzinga, wonende te Allingawier, is geboren op 3 januari 1779 te Schettens, is Herv. gedoopt op 17 januari 1779 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, is overleden op 11 november 1807 te Allingawier. Klaaske werd 28 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Klaaske trouwt op 10 april 1803 te Idsegahuizum op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 63-jarige Hans Alberts Wiersma. Hans, zonder beroep, wonende te Allingawier en te Oosterlittens, is geboren rond 1740, is overleden op 17 maart 1822 04.00 uur te Oosterlittens (Huis 44) (geen kinderen nalatende). Hans werd ongeveer 82 jaar.<9,10>

Hans Alberts nam in 1811 als familienaam de naam Wiersma aan. Hij woonde toen in Kubaard en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 16 december 1811.

Hans was eerder gehuwd (1) met N.N..<11> Hans was later gehuwd (3) met Klaaske Klazes van Tuinen.<12..16>

6  Hendrik Klazes Elzinga is geboren op 4 april 1783 te Schettens, is Herv. gedoopt op 6 april 1783 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, zie II-B.


Generatie II

(van 1767 tot 1847)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 6 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1804 en 1825. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Idsegahuizum (3x), Wonseradeel (2x) en Huins.

II-A  Rommertje Klazes Elzinga, dochter van Klaas Hendriks Elzinga (I) en Antje Ulbes Kuipers, huishoudster en zonder beroep, wonende te Huins, te Rauwerd en te Drachten, is geboren op 30 december 1775 te Spannum, is Herv. gedoopt op 4 februari 1776 te Spannum, is overleden op 24 februari 1847 03.00 uur te Drachten (Huis A 24). Rommertje werd 71 jaar, 1 maand en 25 dagen.<17>

Rommertje trouwt (Herv.) op 1 mei 1803 te Huins op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Pals Luitses de Haan, zoon van Luitse Sippes de Haan en Durkje Pals. Pals, arbeider, wonende te Huins, is geboren rond 1771, is overleden op 30 januari 1819 10.00 uur te Huins (Huis 7) (nalatende vrouw en twee kinderen). Pals werd ongeveer 48 jaar.<18,19>

Pals Luitses nam in 1811 als familienaam de naam de Haan aan.
Hij woonde toen in Huins en gaf 2 kinderen op.

Pals was eerder gehuwd (1) met Willemke Piebes.<20,21>

Van Pals en Rommertje is een kind bekend:

1  Klaas Palses de Haan, timmerknecht, kastelein en herbergier, wonende te Rauwerd, te Rien en te Menaldum, is geboren op 22 februari 1804 te Huins, is Herv. gedoopt op 1 april 1804 te Huins, is overleden op 8 juli 1885 te Menaldum. Klaas werd 81 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Klaas trouwt op 7 juni 1834 te Rauwerderhem op 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Willemke Freerks Rijpstra, dochter van Freerk Johannes Rijpstra en Jeltje Hendriks Sybrandy. Willemke, zonder beroep, wonende te Rauwerd, is geboren rond 1804 te Rauwerd.<22,23> Klaas trouwt op 14 juni 1854 te Menaldumadeel op 50-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 51-jarige Janke Hoogterp, dochter van Ruurd Klazes Hoogterp en Rigtie Wytzes de Vries. Janke is geboren rond 1803 te Leeuwarden.<24,25>

II-B  Hendrik Klazes Elzinga, zoon van Klaas Hendriks Elzinga (I) en Antje Ulbes Kuipers, arbeider, wonende te Allingawier en te Idsegahuizum, is geboren op 4 april 1783 te Schettens, is Herv. gedoopt op 6 april 1783 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, is overleden op 14 april 1839 13.00 uur te Idsegahuizum (Huis J 2). Hendrik werd 56 jaar en 10 dagen.<26>

Hendrik Klases nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Idsegahuizen. Er werden geen kinderen opgegeven.
Akte datum 17-12-1811.

Bij het overlijden van Hendrik Klazes Elzinga op 14 april 1839 wordt hij aangegeven als "Hendrik Klazes Elzinga 56 jaar, arbeider, geboren te Schettens, ongehuwde zoon van Klaas Hendriks Elzinga en Antje Ulbes Kuipers, beide overleden ".

Hendrik trouwt op 12 juni 1808 te Piaam op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Lolkje Jetses, dochter van Jetze Alberts van der Ploeg en Rins Douwes. Lolkje, wonende te Allingawier, is geboren op 16 oktober 1786 te Koudum, is Herv. gedoopt op 22 oktober 1786 te Koudum, is overleden op 3 december 1861 09.00 uur te Idsegahuizum. Lolkje werd 75 jaar, 1 maand en 17 dagen.<27>

Lolkje Jetses werd bij haar huwelijk en bij haar overlijden zonder familienaam vermeld.

Van Hendrik en Lolkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Hendriks Elzinga is geboren op 9 juli 1815 te Idsegahuizum, zie III-A.<28>

2  Johannes Hendriks Elzinga is geboren op 10 juni 1817 te Wonseradeel, is overleden op 19 september 1818 te Wonseradeel. Johannes werd 1 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

3  Jetse Hendriks Elzinga, boerenknecht, wonende te Idsegahuizum, is geboren op 10 juni 1817 te Wonseradeel, is ongehuwd overleden op 14 december 1840 17.00 uur te Idsegahuizum (Huis J 5). Jetse werd 23 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<29>

4  Antje Hendriks Elzinga is geboren op 23 augustus 1821 te Idsegahuizum, zie III-B.<30>

5  Johannes Hendriks Elzinga is geboren op 30 september 1825 te Idsegahuizum, zie III-C.<31>


Generatie III

(van 1804 tot 1908)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1848 en 1868. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Idsegahuizum (9x), Witmarsum (7x) en Wonseradeel (6x).

III-A  Klaas Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Klazes Elzinga (II-B) en Lolkje Jetses, arbeider, wonende te Idsegahuizum, is geboren op 9 juli 1815 te Idsegahuizum, is overleden op 29 oktober 1865 15.00 uur te Idsegahuizum. Klaas werd 50 jaar, 3 maanden en 20 dagen.<32,33>

Klaas trouwt op 13 november 1851 te Wonseradeel op 36-jarige leeftijd met de 24-jarige Taetske Aants de Vries, dochter van Aant Gabes de Vries en Sytske Johannes Kooning. Taetske, zonder beroep, wonende te Idsegahuizum, is geboren op 17 november 1826 te Makkum, is overleden op 12 november 1902 19.00 uur te Idsegahuizum. Taetske werd 75 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<34,35>

Van Klaas en Taetske zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Elzinga is geboren op 26 juni 1853 te Idsegahuizum, zie IV-A.

2  Aant Elzinga is geboren op 24 maart 1855 te Idsegahuizum, zie IV-B.<36>

3  Johannes Elzinga is geboren op 11 november 1856 te Idsegahuizum, zie IV-C.

4  Sytske Klazes Elzinga, wonende te Idsegahuizum, is geboren op 25 september 1860 te Idsegahuizum, is overleden op 29 oktober 1860 08.00 uur te Idsegahuizum, is als overleden aangegeven op 30 oktober 1860 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Bauke Falkena (bekende) en haar vader Klaas Hendriks Elzinga (zie III-A)). Sytske werd 1 maand en 4 dagen.

5  Jetze Klazes Elzinga, wonende te Idsegahuizum, is geboren op 19 april 1862 te Wonseradeel, is overleden op 2 mei 1862 01.00 uur te Idsegahuizum. Jetze werd 13 dagen.

6  Sytske Klazes Elzinga, wonende te Idsegahuizum, is geboren op 23 augustus 1863 te Idsegahuizum, is overleden op 30 januari 1868 18.00 uur te Idsegahuizum. Sytske werd 4 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

7  Lolkje Elzinga, zonder beroep, wonende te Wonseradeel, is geboren op 24 oktober 1864 te Wonseradeel, is overleden op 30 september 1932 06.30 uur te Wagenborgen. Lolkje werd 67 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

III-B  Antje Hendriks Elzinga, dochter van Hendrik Klazes Elzinga (II-B) en Lolkje Jetses, zonder beroep, wonende te Witmarsum, is geboren op 23 augustus 1821 te Idsegahuizum, is overleden op 27 december 1908 10.00 uur te Witmarsum, is als overleden aangegeven op 28 december 1908 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Rein Bonnema (niet verwant) en haar zoon Hendrik Tolsma (zie III-B.2)). Antje werd 87 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<37..39>

Antje trouwt op 15 mei 1847 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Sybren Sjoerds Tolsma, zoon van Sjoerd Klazes Tolsma en Ytje Sybrens Boxhoorn. Sybren, arbeider en voerman, wonende te Witmarsum, is geboren op 2 augustus 1821 te Witmarsum, is overleden op 2 januari 1896 23.30 uur te Witmarsum, is als overleden aangegeven op 4 januari 1896 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Dooitze Smeding (niet verwant) en zijn zoon Sjoerd Tolsma (zie III-B.1)). Sybren werd 74 jaar en 5 maanden.<40,41>

Van Sybren en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Sjoerd Sybrens Tolsma, vrachtrijder, wonende te Witmarsum, is geboren op 27 augustus 1848 19.00 uur te Witmarsum.

2  Hendrik Sybrens Tolsma, koemelker, wonende te Witmarsum, is geboren op 3 december 1850 02.00 uur te Witmarsum.

3  Jetze Sybrens Tolsma is geboren op 18 april 1853 07.00 uur te Witmarsum.

4  Klaas Sybrens Tolsma is geboren op 1 februari 1856 23.30 uur te Witmarsum.

5  Johannes Sybrens Tolsma is geboren op 2 februari 1856 00.30 uur te Witmarsum.

6  Jetze Sybrens Tolsma is geboren op 16 november 1858 te Wonseradeel.

7  Ietje Sybrens Tolsma is geboren op 23 september 1861 te Wonseradeel.

8  doodgeboren zoon Tolsma is doodgeboren op 10 juni 1867 18.00 uur te Witmarsum.

III-C  Johannes Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Klazes Elzinga (II-B) en Lolkje Jetses, boerenknecht en arbeider, wonende te Piaam en te Gaast, is geboren op 30 september 1825 te Idsegahuizum, is overleden op 16 februari 1903 21.30 uur te Gaast. Johannes werd 77 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<42>

Johannes trouwt op 18 mei 1850 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 18-jarige Antje Sijmons Heins, dochter van Symon Jans Heins en Aaltje Jans Kroonstra. Antje, dienstmeid, wonende te Gaast, is geboren op 8 november 1831 te Gaast, is overleden op 13 maart 1881 te Gaast. Antje werd 49 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<43,44>

Van Johannes en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Lolkjen Elzinga is geboren op 9 maart 1852 te Wonseradeel.

2  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 5 juni 1854 te Wonseradeel.

3  Aaltje Elzinga is geboren op 17 maart 1858 17.30 uur te Idsegahuizum.

4  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 1 maart 1861 21.00 uur te Idsegahuizum.

5  Aaltje Elzinga is geboren op 4 november 1862 te Idsegahuizum.

6  Grietje Elsinga is geboren op 1 juli 1865 09.00 uur te Idsegahuizum, zie IV-D.

7  Symon Elzinga is geboren op 24 november 1868 te Witmarsum, zie IV-E.


Generatie IV

(van 1848 tot 1951)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1877 en 1908. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wonseradeel (11x), Makkum (9x), Wons (5x), Gaast (5x), Workum (4x), Idsegahuizum (4x), Garfield - New Jersey - U.S.A. (3x) en gem. Wonseradeel.

IV-A  Hendrik Elzinga, zoon van Klaas Hendriks Elzinga (III-A) en Taetske Aants de Vries, arbeider en zonder beroep, wonende te Idsegahuizum, te Koudum en te Sneek, is geboren op 26 juni 1853 te Idsegahuizum, is overleden op 18 mei 1940 01.30 uur te Sneek. Hendrik werd 86 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<45>

Hendrik trouwt op 12 mei 1876 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Taetske Hilt, dochter van Klaas Arjens Hilt en Jeltje Fokkes Poelstra. Taetske, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 18 augustus 1852 te Wons, is overleden op 9 oktober 1925 17.00 uur te Koudum. Taetske werd 73 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Hendrik en Taetske zijn elf kinderen bekend:

1  Klaas Elzinga, veehouder, is geboren op 22 april 1877 te Wonseradeel, is overleden op 21 juni 1950 te Sneek. Klaas werd 73 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Klaas trouwt op 11 mei 1905 te Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Harmke Dijkstra, dochter van Siek Dijkstra en Harmina Slot. Harmke is geboren op 18 februari 1881 te Workum, is overleden op 4 oktober 1970 te Sijbrandaburen, is begraven te Sneek (alg. begraafplaats). Harmke werd 89 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

2  Jeltje Elzinga is geboren op 13 januari 1879 te Wons, is overleden op 29 september 1942 te Workum. Jeltje werd 63 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Jeltje trouwt op 15 mei 1915 te Workum op 36-jarige leeftijd met de 35-jarige Jacob Hiemstra, zoon van Marten Hiemstra en Pietje Dijkstra. Jacob, veehouder, is geboren op 18 juni 1879 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 28 mei 1938 te Workum. Jacob werd 58 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

3  Taetske Elzinga is geboren op 21 oktober 1880 te Wons, is overleden op 15 juli 1933 te Sneek, is begraven te Workum. Taetske werd 52 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Taetske trouwt op 11 mei 1905 te Hemelumer Oldeferd op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Uilke de Vries, zoon van Anne Eizes de Vries en Maria Janke Zwaan. Uilke is geboren op 6 maart 1881 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 26 augustus 1949 te Hartwerd, is begraven te Workum. Uilke werd 68 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

4  Klaaske Elzinga is geboren op 14 september 1882 te Wons, is overleden op 5 juni 1883 te Wons. Klaaske werd 8 maanden en 22 dagen.

5  Aant Elzinga, wonende te Bolsward, is geboren op 23 juni 1884 te Wonseradeel, is overleden op 28 augustus 1969 te Bolsward, is begraven te Bolsward. Aant werd 85 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Aant trouwt op 21 mei 1910 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Rigtje Schuurmans, dochter van Pieter Pieters Schuurmans en Trijntje Tjerks Wiersma. Rigtje is geboren op 14 januari 1881 te IJlst, is overleden op 19 mei 1963 te Bolsward, is begraven op 22 mei 1963 te Bolsward. Rigtje werd 82 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

6  Johannes Elzinga is geboren op 24 oktober 1886 te Wons, is overleden op 23 december 1970, is begraven te Bolsward (alg. begraafplaats). Johannes werd 84 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Johannes trouwt op 1 juni 1912 te Workum op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Rigtje Vierstra, dochter van Meinte Vierstra en Trijntje Grouwstra. Rigtje is geboren op 29 juni 1887 te Heeg, is overleden op 10 maart 1978 te Bolsward, is begraven op 14 maart 1978 te Bolsward (alg. begraafplaats). Rigtje werd 90 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

7  Klaaske Elzinga is geboren op 11 november 1888 te Wons, is overleden op 26 september 1970 te Joure, is begraven te Molkwerum. Klaaske werd 81 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Klaaske trouwt op 1 juni 1912 te Workum op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Suffridus Kramer, zoon van Cornelis Kramer en Trijntje Schultze. Suffridus, veehouder, is geboren op 23 december 1888 te Molkwerum, is overleden op 5 april 1968 te Molkwerum, is begraven te Molkwerum. Suffridus werd 79 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

8  Lolkje Elzinga is geboren op 3 juni 1890 te Workum, is overleden op 7 mei 1980 te 's-Graveland. Lolkje werd 89 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Lolkje trouwt op 30 maart 1912 te Workum op 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Jan Vierstra, zoon van Meinte Vierstra en Trijntje Grouwstra. Jan, directeur, van een zuivelfabriek, is geboren op 15 februari 1891 te Heeg, is overleden op 31 maart 1941 te Tzum, is begraven te Tzum. Jan werd 50 jaar, 1 maand en 16 dagen. Lolkje trouwt op 2 juni 1954 te Hilversum op 63-jarige leeftijd (2) met haar volle neef de 63-jarige Hendrik Elzinga, zoon van Aant Elzinga (IV-B) en Stientje (Stijntje) Kalsbeek. Hendrik is geboren op 5 juli 1890 te Wonseradeel, is overleden op 1 juli 1979 te 's-Graveland, is begraven op 5 juli 1979 te Amsterdam (begraafplaats Vredenhof). Hendrik werd 88 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Lolkje Horjus.<46,47>

9  Arjen Elzinga, arbeider, is geboren op 13 januari 1892 te Workum, is overleden op 8 januari 1977 te Workum. Arjen werd 84 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Arjen trouwt op 7 februari 1920 te Workum op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacoba de Boer, dochter van Lieuwe de Boer en Jacoba Reitsma. Jacoba is geboren op 31 december 1896 te Bolsward, is overleden op 3 juli 1963 te Sneek. Jacoba werd 66 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

10  Hendrik Elzinga is geboren op 30 augustus 1893 te Workum, is overleden op 8 mei 1956 te Makkum. Hendrik werd 62 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Hendrik trouwt op 26 mei 1922 te Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje Bajema, dochter van Klaas Bajema en Gepke Walstra. Antje is geboren op 4 maart 1897 te Koudum, is overleden op 5 december 1934 te Workum. Antje werd 37 jaar, 9 maanden en 1 dag.

11  Jetze Elzinga is geboren op 30 april 1895 te Workum, is overleden op 24 maart 1902 te Workum. Jetze werd 6 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Hendrik trouwt na oktober 1925 op minstens 72-jarige leeftijd (2) met Fetje Eekma. Fetje is overleden voor 18 mei 1940.<48>

IV-B  Aant Elzinga, zoon van Klaas Hendriks Elzinga (III-A) en Taetske Aants de Vries, arbeider, karrijder, werkman en zonder beroep, wonende te Idsegahuizum en te Makkum, is geboren op 24 maart 1855 te Idsegahuizum, is overleden op 30 november 1929 14.00 uur te Makkum. Aant werd 74 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<49>

Aant trouwt op 17 september 1881 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Stientje (Stijntje) Kalsbeek, dochter van Anne Geerts Kalsbeek en Tjitske Feikes Rolsma. Stientje, dienstmeid, wonende te Wons en te Makkum, is geboren op 30 augustus 1860 13.00 uur te Wons, is overleden op 29 december 1940 te Sneek. Stientje werd 80 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<50>

Van Aant en Stientje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Tjiskje Elzinga is geboren op 2 september 1881 te Idsegahuizum, is overleden op 17 maart 1893 te Groningen. Tjiskje werd 11 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

2  Taetske Elzinga, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 10 september 1882 te Makkum.

Taetske trouwt op 18 mei 1907 te Sneek op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Andreas Johannes Kooij, zoon van Hendrikus Kooij en Janneke Muller. Andreas, letterzetter, wonende te Sneek, is geboren rond 1882 te Amsterdam.<51>

3  Hittje Elzinga is geboren op 21 november 1883 te Wonseradeel.

Hittje trouwt op 4 februari 1905 te Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met Pieter Arema.

4  Klaas Elzinga, schipper, wonende te Makkum, is geboren op 18 juli 1885 te Idsegahuizum, is overleden op 20 juli 1963 te Makkum, is begraven te Makkum. Klaas werd 78 jaar en 2 dagen.

Klaas trouwt op 28 augustus 1909 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Wietske de Jong, dochter van Abraham de Jong en Baukje Blok. Wietske, zonder beroep, wonende te Makkum, is geboren op 26 januari 1884 te Makkum, is overleden op 9 oktober 1962 te Makkum, is begraven te Makkum. Wietske werd 78 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

5  Tietje Elzinga, wonende te Makkum, is geboren op 30 april 1887 te Idsegahuizum, is overleden op 7 januari 1888 17.00 uur te Makkum. Tietje werd 8 maanden en 8 dagen.

6  Anne (Andrew) Elzinga, gepensioneerd, wonende te U.S.A. en te Racine - Wisconsin - U.S.A., is geboren op 29 oktober 1888 te Wonseradeel.

Is rond 1910 naar Amerika vertrokken.

Anne was gehuwd met Oetsche N.N.. Oetsche, wonende te Racine - Wisconsin - U.S.A..

7  Hendrik Elzinga is geboren op 5 juli 1890 te Wonseradeel, is overleden op 1 juli 1979 te 's-Graveland, is begraven op 5 juli 1979 te Amsterdam (begraafplaats Vredenhof). Hendrik werd 88 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Hendrik trouwt op 6 februari 1915 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Lolkje Horjus, dochter van Jelle Horjus en Taetske Lautenbach. Lolkje is geboren op 21 november 1893 te Koudum, is overleden op 3 oktober 1952 te Amsterdam, is begraven op 7 oktober 1952 te Amsterdam. Lolkje werd 58 jaar, 10 maanden en 12 dagen. Hendrik trouwt op 2 juni 1954 te Hilversum op 63-jarige leeftijd (2) met zijn volle nicht de 63-jarige Lolkje Elzinga, dochter van Hendrik Elzinga (IV-A) en Taetske Hilt. Lolkje is geboren op 3 juni 1890 te Workum, is overleden op 7 mei 1980 te 's-Graveland. Lolkje werd 89 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Lolkje was eerder gehuwd (1) met Jan Vierstra.<52,53>

8  Tietje Elzinga, wonende te Makkum, is geboren op 28 februari 1892 te Makkum, is ongehuwd overleden op 6 augustus 1924 te Leeuwarden. Tietje werd 32 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

9  Tjiskje Elzinga, wonende te Makkum, is geboren op 29 april 1893 te Makkum, is overleden op 12 september 1893 22.00 uur te Makkum. Tjiskje werd 4 maanden en 14 dagen.

10  Tjiskje Elzinga, wonende te Makkum, is geboren op 6 augustus 1896 te Makkum, is overleden op 14 mei 1897 06.30 uur te Makkum. Tjiskje werd 9 maanden en 8 dagen.

11  Tjiskje Elzinga, wonende te Makkum, is geboren op 6 april 1900 te Makkum, is overleden op 25 september 1900 14.30 uur te Makkum. Tjiskje werd 5 maanden en 19 dagen.

12  Tjiskje Elzinga, wonende te Makkum, is geboren op 27 november 1901 te Makkum, is overleden op 15 januari 1902 23.30 uur te Makkum. Tjiskje werd 1 maand en 19 dagen.

IV-C  Johannes Elzinga, zoon van Klaas Hendriks Elzinga (III-A) en Taetske Aants de Vries, timmerknecht en timmerman, wonende te Idsegahuizum, te Makkum en te Paterson - Passaic County - New Jersey - U.S.A., is geboren op 11 november 1856 te Idsegahuizum, is overleden op 14 maart 1948 te Paterson - Passaic County - New Jersey - U.S.A.. Johannes werd 91 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Is rond 1890 naar Amerika vertrokken.

Johannes trouwt op 14 mei 1881 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Duttje Reitsma, dochter van Ate Baukes Reitsma en Martha Klazes Kooistra. Duttje, wonende te Paterson - Passaic County - New Jersey - U.S.A. en te Makkum, is geboren op 7 oktober 1859 te Cornwerd, is overleden in augustus 1941 te Paterson - Passaic County - New Jersey - U.S.A.. Duttje werd 81 jaar en 10 maanden.

Van Johannes en Duttje zijn zeven kinderen bekend:

1  Martha Elzinga, wonende te Makkum, is geboren op 8 maart 1882 19.00 uur te Idsegahuizum, is overleden op 30 november 1887 20.00 uur te Makkum. Martha werd 5 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

2  Klaas Elzinga is geboren op 3 april 1884 te Makkum, is overleden op 19 december 1887 15.00 uur te Makkum. Klaas werd 3 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

3  Ate Elzinga is geboren op 6 mei 1886 07.00 uur te Makkum, is overleden op 30 december 1887 te Makkum. Ate werd 1 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

4  Martha Elzinga is geboren op 15 november 1888 12.00 uur te Makkum, is overleden in maart 1959 te Chesterfield - New Hampshire - U.S.A.. Martha werd 70 jaar en 4 maanden.

Martha was gehuwd met Duke Atema.

5  Klaas (Nick) Elzinga is geboren op 20 september 1891 te Garfield - New Jersey - U.S.A..

Klaas trouwt op 20 maart 1916 te Colorado - U.S.A. op 24-jarige leeftijd met Jennie van Hoogdalen. Jennie is geboren rond 1916, is overleden op 16 maart 1960. Jennie werd ongeveer 44 jaar.

6  Teatsche (Tessie) Elzinga is geboren op 30 januari 1895 te Garfield - New Jersey - U.S.A., is overleden in november 1918 te Richland - Pennsylvania - U.S.A.. Teatsche werd 23 jaar en 10 maanden.

Jessie was doofstom.

7  Ate (Arthur) Elzinga, wonende te Luverne - Minnesota - U.S.A., is geboren op 4 februari 1898 te Garfield - New Jersey - U.S.A..

Was ongehuwd.

IV-D  Grietje Elsinga, dochter van Johannes Hendriks Elzinga (III-C) en Antje Sijmons Heins, wonende te Gaast, is geboren op 1 juli 1865 09.00 uur te Idsegahuizum, is overleden op 29 februari 1948 te Wonseradeel. Grietje werd 82 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Grietje trouwt op 10 mei 1890 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Bijlsma. Johannes is geboren op 27 juni 1864 te Wonseradeel, is overleden op 12 juli 1923 te Wonseradeel. Johannes werd 59 jaar en 15 dagen.

Van Johannes en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Joost Bijlsma is geboren op 8 mei 1894 te Wonseradeel, is overleden op 21 mei 1964, is begraven te Gaast. Joost werd 70 jaar en 13 dagen.

Joost trouwt op 10 mei 1922 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Jitske Beswerda, dochter van Jarig Beswerda en Gabesche Hylarides. Jitske is geboren op 27 april 1899 te Wonseradeel, is overleden op 16 mei 1979, is begraven te Gaast. Jitske werd 80 jaar en 19 dagen.

2  Johannes Bijlsma is geboren op 19 november 1895 te Wonseradeel, is overleden op 22 mei 1970, is begraven te Gaast. Johannes werd 74 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Johannes was gehuwd met Pietertje van Gunst, dochter van Laas van Gunst en Jantje de Boer. Pietertje is geboren op 17 mei 1895 te Wonseradeel, is overleden op 26 juli 1972, is begraven te Gaast. Pietertje werd 77 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

3  Trijntje Bijlsma is geboren op 16 januari 1901 te Wonseradeel, is overleden op 14 maart 1959, is begraven te Lollum. Trijntje werd 58 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Trijntje trouwt op 1 september 1923 op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Andela, zoon van Remmelt Andela en Jitske van der Graaf. Jan is geboren op 26 april 1897 te Wonseradeel, is overleden op 16 juni 1982, is begraven te Lollum. Jan werd 85 jaar, 1 maand en 21 dagen.

4  Lolkje Bijlsma is geboren op 31 december 1903 te Wonseradeel, is overleden op 7 juni 1967, is begraven te Gaast. Lolkje werd 63 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Lolkje trouwt op 31 oktober 1928 op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Araham Couperus, zoon van Bauke Couperus en Baukje Visser. Araham is geboren op 19 februari 1902 te Wonseradeel, is overleden op 3 december 1962, is begraven te Gaast. Araham werd 60 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

IV-E  Symon Elzinga, zoon van Johannes Hendriks Elzinga (III-C) en Antje Sijmons Heins, koemelker, wonende te Gaast en te Koudum, is geboren op 24 november 1868 te Witmarsum, is overleden op 10 oktober 1951 te Koudum, is begraven te Gaast. Symon werd 82 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Symon trouwt op 5 mei 1894 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Pool, dochter van Gerben Pool en Trijntje Santema. Jantje, zonder beroep, wonende te Gaast en te Koudum, is geboren op 1 maart 1871 te Hartwerd, is overleden op 26 januari 1957 te Koudum, is begraven te Gaast. Jantje werd 85 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Van Symon en Jantje zijn acht kinderen bekend:

1  Antje Elzinga is geboren op 17 maart 1895 te Wonseradeel, is ongehuwd overleden op 8 november 1918 te Workum, is begraven te Gaast. Antje werd 23 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

2  Gerben (Garry) Elzinga is geboren op 21 april 1897 te Gaast, is overleden op 19 januari 1984, is begraven te Totowa - Passaic County - New Jersey - U.S.A. (Laurel Grove Memorial Park). Gerben werd 86 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Gerben trouwt op 14 mei 1924 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Woltje Bokma, dochter van Gerrit Bokma en Grietje Wiarda. Woltje, zonder beroep, wonende te Nijemirdum, is geboren op 25 mei 1901 te Ferwoude, is overleden op 13 september 1929 09.00 uur te Wons. Woltje werd 28 jaar, 3 maanden en 19 dagen. Gerben trouwt op 27 augustus 1931 te Gaasterland op 34-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Lijsbert (Elizabeth) van der Kooy, dochter van Yede van der Kooy en Jannigjen de Boer. Lijsbert is geboren op 4 april 1898 te Hindeloopen, is overleden op 18 oktober 1951 te Sussex - Sussex County - New Jersey - U.S.A.. Lijsbert werd 53 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Lijsbert was eerder gehuwd (1) met Hein de Blauw.<54>

Gerben was gehuwd (3) met Huberta Wilhelmina (Wilhelmina) Heerema, dochter van Clarence Heerema en Gertrude Hagedoorn. Huberta is geboren op 31 maart 1910 te New Jersey - U.S.A., is overleden op 20 maart 1996 te Haledon - Passaic County - New Jersey - U.S.A., is begraven te Totowa - Passaic County - New Jersey - U.S.A. (Laurel Grove Memorial Park). Huberta werd 85 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

3  Johannes Elzinga is geboren op 29 oktober 1898 te Gaast, is overleden op 22 november 1898 10.00 uur te Gaast, is begraven te Gaast. Johannes werd 24 dagen.

4  Trijntje Elzinga is geboren op 15 november 1900 te Wonseradeel, is overleden op 13 januari 1901 10.00 uur te Gaast, is begraven te Gaast. Trijntje werd 1 maand en 29 dagen.

5  Trijntje Elzinga is geboren op 2 mei 1902 te Gaast, is overleden op 12 november 1911 12.30 uur te Gaast, is begraven te Gaast. Trijntje werd 9 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

6  Johanna Elzinga is geboren op 2 juni 1904 te Gaast, is overleden op 11 oktober 1969 te Wirdum - Frl., is begraven te Koudum. Johanna werd 65 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Johanna trouwt op 10 mei 1928 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Lammert Vlieg, zoon van Epeus Vlieg en Wiebrig de Jong. Lammert is geboren op 31 mei 1901 te Koudum, is overleden op 9 januari 1978 te Noordbergum, is begraven te Koudum. Lammert werd 76 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

7  Johannes Elzinga is geboren op 14 juni 1906 04.30 uur te Gaast, is overleden op 28 oktober 1978 te Sussex - Wisconsin - U.S.A.. Johannes werd 72 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Johannes trouwt op 8 mei 1930 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Hoekema, dochter van Andries Hoekema en Pierkjen Rusticus. Trijntje is geboren op 5 september 1908 te Koudum, is overleden op 26 juni 1983 te Wayne - Passaic Country - New Jersey - U.S.A.. Trijntje werd 74 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

8  Jan Elzinga is geboren op 9 oktober 1908 in de gem. Wonseradeel, is overleden op 24 september 1914 te Workum, is begraven te Gaast. Jan werd 5 jaar, 11 maanden en 15 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 15 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 6 sep 1823)

2)  begraven: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 6 sep 1823)

3)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Antje Ulbes Kuipers, overlijdensakte (Wonseradeel 12 dec 1829)

4)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Antje Ulbes Kuipers, overlijdensakte (Wonseradeel 12 dec 1829)

5)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Ulbe Klazes Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 26 jan 1841)

6)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 6 sep 1823)

7)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Ytje Oepkes Heyma, overlijdensakte (Wonseradeel 7 mrt 1847)

8)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Ytje Oepkes Heyma, overlijdensakte (Wonseradeel 7 mrt 1847)

9)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Hans Alberts Wiersma, overlijdensakte (Baarderadeel 18 mrt 1822)

10)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Hans Alberts Wiersma, overlijdensakte (Baarderadeel 18 mrt 1822)

11)  N.N.. N is overleden voor 10 april 1803.

12)  Hans trouwt (Herv.) op 19 juni 1808 te Piaam met Klaaske.

13)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1862 ovl. - Klaaske Klazes van Tuinen, overlijdensakte (Hennaarderadeel 28 okt 1862)

14)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1862 ovl. - Klaaske Klazes van Tuinen, overlijdensakte (Hennaarderadeel 28 okt 1862)

15)  aangifte overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1862 ovl. - Klaaske Klazes van Tuinen, overlijdensakte (Hennaarderadeel 28 okt 1862)

16)  Klaaske Klazes van Tuinen, dochter van Klaas Jacobs van Tuinen en Johantje Ulbes. Klaaske, zonder beroep, wonende te Kubaard, te Oosterlittens en te Edens, is geboren rond 1787 te Kubaard, is overleden op 27 oktober 1862 00.30 uur te Edens (Huis 8), is als overleden aangegeven op 28 oktober 1862 te Hennaarderadeel (aangevers overlijden waren Sible Johannes Bonsma (niet verwant) en haar neef Ynte Wijpkes Hofstra (neef)). Klaaske werd ongeveer 75 jaar.

17)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1847 ovl - Rommertje Klazes Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 25 feb 1847)

18)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Pals Luitsens de Haan, overlijdensakte (Baarderadeel 30 jan 1819)

19)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Pals Luitsens de Haan, overlijdensakte (Baarderadeel 30 jan 1819)

20)  Pals trouwt op 26 april 1795 te Blessum met Willemke.

21)  Willemke Piebes. Willemke is overleden op 17 maart 1796.

22)  huwelijk: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1834 H - Haan - Rijpstra, huwelijk (Rauwerderhem 7 jun 1834)

23)  geboorte: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1834 H - Haan - Rijpstra, huwelijk (Rauwerderhem 7 jun 1834)

24)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1854 H - Haan - Hoogterp, huwelijk (Menaldumadeel 14 jun 1854)

25)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1854 H - Haan - Hoogterp, huwelijk (Menaldumadeel 14 jun 1854)

26)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1839 ovl. - Hendrik Klazes Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 16 apr 1839)

27)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Lolkje Jetses, overlijdensakte (Wonseradeel 4 dec 1861)

28)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1851 H - Elzinga - Vries, huwelijksakte (Wonseradeel 13 nov 1851)

29)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1840 ovl. - Jetze Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 15 dec 1840)

30)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1847 H - Tolsma - Elzinga, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1847)

31)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elzinga - Heins, huwelijk (Wonseradeel 18 mei 1850)

32)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1851 H - Elzinga - Vries, huwelijksakte (Wonseradeel 13 nov 1851)

33)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1865 ovl. - Klaas Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 30 okt 1865)

34)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1851 H - Elzinga - Vries, huwelijksakte (Wonseradeel 13 nov 1851)

35)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1851 H - Elzinga - Vries, huwelijksakte (Wonseradeel 13 nov 1851)

36)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1881 H - Elzinga - Kalsbeek, huwelijk (Wonseradeel 17 sep 1881)

37)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1847 H - Tolsma - Elzinga, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1847)

38)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1908 ovl. - Antje Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 28 dec 1908)

39)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1908 ovl. - Antje Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 28 dec 1908)

40)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1847 H - Tolsma - Elzinga, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1847)

41)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1847 H - Tolsma - Elzinga, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1847)

42)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elzinga - Heins, huwelijk (Wonseradeel 18 mei 1850)

43)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elzinga - Heins, huwelijk (Wonseradeel 18 mei 1850)

44)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elzinga - Heins, huwelijk (Wonseradeel 18 mei 1850)

45)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1940 ovl. - Hendrik Elzinga, overlijdensakte (Sneek 18 mei 1940)

46)  Hendrik trouwt op 6 februari 1915 te Wonseradeel met Lolkje.

47)  Lolkje Horjus, dochter van Jelle Horjus en Taetske Lautenbach. Lolkje is geboren op 21 november 1893 te Koudum, is overleden op 3 oktober 1952 te Amsterdam, is begraven op 7 oktober 1952 te Amsterdam. Lolkje werd 58 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

48)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1940 ovl. - Hendrik Elzinga, overlijdensakte (Sneek 18 mei 1940)

49)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1881 H - Elzinga - Kalsbeek, huwelijk (Wonseradeel 17 sep 1881)

50)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1881 H - Elzinga - Kalsbeek, huwelijk (Wonseradeel 17 sep 1881)

51)  huwelijk: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1907 H - Kooy - Elzinga (Sneek 18 mei 1907)

52)  Lolkje trouwt op 30 maart 1912 te Workum met Jan.

53)  Jan Vierstra, zoon van Meinte Vierstra en Trijntje Grouwstra. Jan, directeur, van een zuivelfabriek, is geboren op 15 februari 1891 te Heeg, is overleden op 31 maart 1941 te Tzum, is begraven te Tzum. Jan werd 50 jaar, 1 maand en 16 dagen.

54)  Hein de Blauw. Hein is overleden voor 27 augustus 1931.


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - Elzinga -: Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga (els023)
- of in het Register van familienamen

els023