Parenteel van Idserd Harmens

 

Bijgewerkt op: 26 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Idserd Harmens.


Generatie I

(tot 1812)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1772 en 1780. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Winsum - Frl. (5x).

I  Idserd Harmens, wonende te Winsum - Frl., is overleden voor 24 februari 1812.

Idserd trouwt (Herv.) op 30 juni 1771 te Winsum - Frl. met de ongeveer 26-jarige Trijntje Romkes. Trijntje, wonende te Winsum - Frl., is geboren rond 1745, is overleden op 25 december 1809 te Winsum - Frl.. Trijntje werd ongeveer 64 jaar.

Van Idserd en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Idzerds Elsinga is geboren op 15 mei 1772 te Winsum - Frl., is Herv. gedoopt op 31 mei 1772 te Winsum - Frl., zie II-A.

2  Luirtske Idserds is geboren op 22 januari 1774, is Herv. gedoopt op 16 februari 1774 te Winsum - Frl., zie II-B.

3  Romke Idserds is geboren op 29 februari 1776, is Herv. gedoopt op 7 april 1776 te Winsum - Frl., is overleden op 28 juni 1777. Romke werd 1 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

4  Zelias Idserds Dijkstra is geboren op 6 mei 1777 te Winsum - Frl., is Herv. gedoopt op 22 juni 1777 te Winsum - Frl., zie II-C.

5  Romke Idserds is geboren op 17 februari 1780, is Herv. gedoopt op 5 maart 1780 te Winsum - Frl., is overleden op 24 februari 1812 te Stettin (jager onder het 33e regiment lichte infanterie 4e bataljon, 2e Kompagnie). Romke werd 32 jaar en 7 dagen.


Generatie II

(van 1772 tot 1838)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1798 en 1816. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zaltbommel (8x), Winsum - Frl. (6x) en Berlikum - Frl..

II-A  Klaas Idzerds Elsinga, zoon van Idserd Harmens (I) en Trijntje Romkes, arbeider, wonende te Winsum - Frl., is geboren op 15 mei 1772 te Winsum - Frl., is Herv. gedoopt op 31 mei 1772 te Winsum - Frl., is overleden op 20 januari 1838 07.30 uur te Winsum - Frl. (Huis 82). Klaas werd 65 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Klaas Idzerds nam in 1811 de familienaam Elsinga aan. Hij woonde toen in Winsum en gaf 5 kinderen op.
Akte datum: 25 september 1813.

Klaas trouwt (Herv.) op 25 mei 1800 te Winsum - Frl. op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Tjitske Tjitzes. Tjitske, wonende te Winsum - Frl., is geboren rond 1777, is overleden op 2 februari 1815 22.00 uur te Winsum - Frl. (Huis 65), is als overleden aangegeven op 3 februari 1815 te Bozum (aangevers overlijden waren Bartele Dirks Hoekstra en Ane Freerks). Tjitske werd ongeveer 38 jaar.<1..3>

Van Klaas en Tjitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Idzerdt Klazes Elsinga, zonder beroep, wonende te Winsum - Frl. en te Bergum, is geboren op 23 september 1802, is Herv. gedoopt op 3 oktober 1802 te Winsum - Frl., is ongehuwd overleden op 25 maart 1846 te Bergum. Idzerdt werd 43 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

2  Tjitze Klazes Elsinga, boerenknecht, wonende te Winsum - Frl., is geboren op 8 december 1804 te Winsum - Frl., is Herv. gedoopt op 13 januari 1805 te Winsum - Frl., is overleden op 19 april 1840 te Baarderadeel. Tjitze werd 35 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Tjitze Klazes Elzinga komt voor op een Lijst van Militairen van onderscheiden rang bij de 1 ste Afdeling Friesche Mobiele Schutterij, 2de Bataillon, die geacht worden aanspraak te hebben op het onderscheidingsteken ingesteld bij Zijne Majesteits Besluit van den 12de september 1831 no. 70.
Als gronden worden vermeld dat hij als schutter heeft deelgenomen aan de 10 daagse veldtocht.

Uit de stukken blijkt niet of de onderscheiding werd toegekend.

Tjitze trouwt op 14 mei 1836 te Baarderadeel op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Grietje Jans Leyenaar, dochter van Jan Jans Leyenaar en Symentje Douwes Faber. Grietje, naaister, wonende te Winsum - Frl., is geboren rond 1817 te Winsum - Frl..<4,5>

3  Andries Klazes Elsinga is geboren op 21 maart 1807 te Winsum - Frl., is Herv. gedoopt op 22 december 1807 te Winsum - Frl., zie III-A.

4  Baukjen Klazes Elsinga is geboren op 5 maart 1809, is Herv. gedoopt op 23 april 1809 te Winsum - Frl., zie III-B.

5  Romke Klazes Elsinga, arbeider, wonende te Winsum - Frl., is geboren op 19 juli 1813 te Winsum - Frl., is overleden op 2 november 1849 20.00 uur te Winsum - Frl. (Huis 54). Romke werd 36 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Romke trouwt op 20 juni 1840 te Baarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Lijsbeth Pieters Riemersma, dochter van Pieter Tjerks Riemersma en Grietje Jallerts Fokkema. Lijsbeth, dienstbode, wonende te Winsum - Frl., is geboren op 3 juli 1817 te Winsum - Frl..<6>

II-B  Luirtske Idserds, dochter van Idserd Harmens (I) en Trijntje Romkes, wonende te Winsum - Frl. en te Zaltbommel, is geboren op 22 januari 1774, is Herv. gedoopt op 16 februari 1774 te Winsum - Frl., is overleden op 23 april 1816 11.00 uur te Zaltbommel. Luirtske werd 42 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Luirtske gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 26 maart 1797 te Winsum - Frl. (derde proclamatie, gehuwd te Zaltbommel), trouwt op 26 maart 1797 te Zaltbommel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Jan van Os, zoon van Jan van Os en Everdina van Batenburg. Jan, wonende te Zaltbommel, is geboren rond 1761 te Zaltbommel, is overleden op 3 februari 1817 04.00 uur te Zaltbommel. Jan werd ongeveer 56 jaar.

Van Jan en Luirtske zijn negen kinderen bekend:

1  Everdina van Os is geboren op 11 maart 1798 te Zaltbommel.

2  Klaas Jans van Os is geboren op 24 juli 1799, is Herv. gedoopt op 4 augustus 1799 te Winsum - Frl..

3  Trijntje van Os is geboren op 26 december 1801 te Zaltbommel, is overleden op 24 november 1862 te Rotterdam. Trijntje werd 60 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Trijntje was gehuwd met Leendert Schipperus.

4  Jan van Os is geboren op 18 december 1803 te Zaltbommel.

5  Christiaan van Os is Herv. gedoopt op 3 juli 1806 te Zaltbommel.

6  Jantje van Os is Herv. gedoopt op 13 december 1807 te Zaltbommel.

7  Christiaan van Os, arbeider, wonende te Avereest, is geboren te Zaltbommel, is Herv. gedoopt op 2 maart 1809 te Zaltbommel.<7>

Christiaan trouwt op 1 juli 1854 te Avereest op 45-jarige leeftijd met de ongeveer 39-jarige Jennegien Spijker, dochter van Jan Spijker en Fennegien Bondhuis. Jennegien, zonder beroep, wonende te Avereest, is geboren rond 1815 te Dalfsen.<8,9>

8  Evert van Os, fuselier, wonende te Zaltbommel, is geboren op 23 oktober 1811 te Zaltbommel, is overleden op 5 juni 1835 14.00 uur te Willemstad - N.B.. Evert werd 23 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

9  Clasina van Os is geboren op 2 maart 1816 te Zaltbommel, is overleden op 13 juni 1816 te Zaltbommel. Clasina werd 3 maanden en 11 dagen.

II-C  Zelias Idserds Dijkstra, zoon van Idserd Harmens (I) en Trijntje Romkes, arbeider, wonende te Klooster Anjum en te Berlikum - Frl., is geboren op 6 mei 1777 te Winsum - Frl., is Herv. gedoopt op 22 juni 1777 te Winsum - Frl., is overleden op 31 oktober 1834 19.00 uur te Berlikum - Frl. (Huis 26). Zelias werd 57 jaar, 5 maanden en 25 dagen.<10>

Selias Idses Dijkstra en Trijntje Jans, echtelieden zijn op 15 mei 1814 op belijdenis des geloofs aangenomen als lidmaat van de Herv. gemeente Berlikum.
Bron: lidmatenregister van die gemeente op www.allefriezen.nl.

Zelias trouwt (Herv.) op 11 mei 1806 te Berlikum - Frl. op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Trijntje Jans Runia, dochter van Jan Jacobs Runia en Trijntje Hanzes van der Schuur. Trijntje, zonder beroep en arbeidster, wonende te Berlikum - Frl., is geboren rond 1783 te Berlikum - Frl., is overleden op 10 september 1843 16.00 uur te Berlikum - Frl. (Huis 26). Trijntje werd ongeveer 60 jaar.<11,12>

Trijntje Jans Runia komt voor in het register van aangenomen familienamen te Berlikum rond 1811 op een lijst van personen die dacht niet te hoeven komen.
Zij wordt daar vermeldt als weduwe.
Zij was op dat moment gehuwd met Zelias Idserds Dijkstra.

Selias Idses Dijkstra en Trijntje Jans, echtelieden zijn op 15 mei 1814 op belijdenis des geloofs aangenomen als lidmaat van de Herv. gemeente Berlikum.
Bron: lidmatenregister van die gemeente op www.allefriezen.nl.

In het lidmatenregister van de Herv. gemeente Berlikum wordt ze in 1835 vermeld als Trijntje Jans Runia, weduwe van S.P. Dijkstra.

Van Zelias en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Zelias Dijkstra, wonende te Berlikum - Frl., is geboren rond 1813, is overleden op 18 juli 1814 01.00 uur te Berlikum - Frl. (Huis 150). Trijntje werd ongeveer 1 jaar.

2  Trijntje Zelias Dijkstra, dienstmeid, wonende te Berlikum - Frl., is geboren op 15 juni 1816 te Berlikum - Frl., is ongehuwd overleden op 20 juni 1875 15.00 uur te Berlikum - Frl. (Huis 193). Trijntje werd 59 jaar en 5 dagen.


Generatie III

(van 1798 tot 1875)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1834 en 1844. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Winsum - Frl. (4x) en Baarderadeel (3x).

III-A  Andries Klazes Elsinga, zoon van Klaas Idzerds Elsinga (II-A) en Tjitske Tjitzes, arbeider, wonende te Winsum - Frl., is geboren op 21 maart 1807 te Winsum - Frl., is Herv. gedoopt op 22 december 1807 te Winsum - Frl..

Andries trouwt op 14 maart 1835 te Baarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Sjerpke Pieters Leistra, dochter van Pieter Harmens Leistra en Tjitske Sjerps Hoitema. Sjerpke, dienstmeid, wonende te Winsum - Frl., is geboren op 13 april 1803, is Herv. gedoopt op 31 januari 1808 te Winsum - Frl., is overleden op 17 maart 1851 te Baarderadeel. Sjerpke werd 47 jaar, 11 maanden en 4 dagen.<13>

Van Andries en Sjerpke zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjitske Andries Elsinga is geboren op 24 juli 1835 te Winsum - Frl..

Tjitske trouwt op 23 april 1859 te Baarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Sytze Hendriks Spoelstra, zoon van Hendrik Harmens Spoelstra en Uilkjen Sjoerds Langeraap. Sytze is geboren op 8 februari 1829 te Delfstrahuizen.

2  Trijntje Andries Elsinga is geboren op 3 juni 1837 te Winsum - Frl..

Trijntje trouwt op 18 maart 1868 te Hennaarderadeel op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Sybrens Fopma, zoon van Sybren Taekes Fopma en Ymkje Jans Noordmans. Jan is geboren op 22 maart 1841 te Oosterlittens.

3  Klaaske Andries Elsinga is geboren op 27 december 1839 te Baarderadeel, is overleden op 6 juli 1840 te Baarderadeel. Klaaske werd 6 maanden en 9 dagen.

4  Klaas Andries Elsinga is geboren op 1 juli 1842 te Winsum - Frl..

Klaas trouwt op 5 mei 1875 te Baarderadeel op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Rinske Aizes Meintema, dochter van Aize Jentjes Meintema en Sietske Franses Leegsma. Rinske is geboren op 11 augustus 1847 te Baard.

5  Harmke Andries Elsinga is geboren op 9 januari 1844 te Winsum - Frl..

Harmke trouwt op 14 mei 1868 te Baarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jentje Aizes Meintema, zoon van Aize Jentjes Meintema en Sietske Franses Leegsma. Jentje is geboren op 18 oktober 1842 te Huins.

III-B  Baukjen Klazes Elsinga, dochter van Klaas Idzerds Elsinga (II-A) en Tjitske Tjitzes, zonder beroep, wonende te Winsum - Frl., is geboren op 5 maart 1809, is Herv. gedoopt op 23 april 1809 te Winsum - Frl., is overleden op 13 januari 1837 10.30 uur te Winsum - Frl. (Huis 70). Baukjen werd 27 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Baukjen trouwt op 25 september 1830 te Baarderadeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Ype Jans Ypma, zoon van Jan Ulbes Ypma en Trijntje Ypes Joustra. Ype is geboren rond 1806 te Kubaard.

Van Ype en Baukjen zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Ypes Ypma is overleden op 8 februari 1865 te Baarderadeel.

2  Jan Ypes Ypma is geboren op 23 januari 1834 te Baarderadeel, is overleden op 26 september 1835 te Baarderadeel. Jan werd 1 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

3  Trijntje Ypes Ypma is geboren op 13 november 1836 te Baarderadeel, is overleden op 9 januari 1839 te Baarderadeel. Trijntje werd 2 jaar, 1 maand en 27 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 25 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 ovl. - Tjitske Tjitzes, overlijdensakte (Bozum 2 feb 1815)

2)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 ovl. - Tjitske Tjitzes, overlijdensakte (Bozum 2 feb 1815)

3)  aangifte overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 ovl. - Tjitske Tjitzes, overlijdensakte (Bozum 2 feb 1815)

4)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1836 H - Elzinga - Leyenaar, huwelijk (Baarderadeel 14 mei 1836)

5)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1836 H - Elzinga - Leyenaar, huwelijk (Baarderadeel 14 mei 1836)

6)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elsinga - Riemersma, huwelijk (Baarderadeel 20 jun 1840)

7)  geboorte: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1854 H - Os - Spijker, huwelijk (Avereest 1 jul 1854)

8)  huwelijk: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1854 H - Os - Spijker, huwelijk (Avereest 1 jul 1854)

9)  geboorte: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1854 H - Os - Spijker, huwelijk (Avereest 1 jul 1854)

10)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1834 ovl. - Selias Idzes Dijkstra, overlijdensakte (Menaldumadeel 31 okt 1834)

11)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1843 H - Trijntje Jans Runia, overlijdensakte (Menaldumadeel 10 sep 1843)

12)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1843 H - Trijntje Jans Runia, overlijdensakte (Menaldumadeel 10 sep 1843)

13)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Leistra, huwelijk (Baarderadeel 14 mrt 1835)


Opmerkingen:
els032

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Idserd Harmens.