Parenteel van Benedix Gerbens

 

Bijgewerkt op: 1 april 2018

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Benedix Gerbens.


Generatie I

(van 1706 tot 1783)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1731 en 1758. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Britswerd en Wieuwerd (8x).

I  Benedix Gerbens, boer en huisman (boer), wonende te Jeth, te Bozum en te Britswerd, is geboren rond 1706, is overleden op 9 oktober 1783. Benedix werd ongeveer 77 jaar.

Benedictus Gerbens werd op 10 mei 1753 op belijdenis des geloofs te Britswerd ingeschreven als lid van de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd.
Benedix Gerbens en zijn vrouw Leentje Laases waren rond 1756/1757 nog ingeschreven als lidmaat van die gemeente.
Op 1 mei 1772 werd opnieuw een lidmatenlijst gemaakt waarop als ledematen te Wieuwert onder andere zijn vermeld Benedix Gerbens en zijn huisvrouw Leentje Laases.
Op dezelfde lijst van lidmaten maar dan in Britswerd zijn ze vermeld als Benedix Gerbens en zijn huisvrouw Leentje Lases.
In de margine is daar vermeld: "Benediks Gerbens en Leentje Lases zijn met attestatie vertrokken naar Oosterlittens."

Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd (www.allefriezen.nl).

Op 15 mei 1776 werden in het lidmatenregister van de Herv. gemeente Oosterlittens ingeschreven Benedix Gerbens, huisman te Wammert onder Oosterlittens en Leentje Lases, zijne vrouw met attesatie van Britswerd.

Op 28 november 1781 werd opnieuw een lidmatenlijst gemaakt waarop als lidmaten onder andere zijn vermeld Benediks Gerbens huisman te Wammert en Leentje Lazes zijn huisvrouw Leentje.
In de margine is vermeld dat Benediks Gerbens is overleden 9 oktober 1783 oud 77 jaar.

Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Oosterlittens (www.allefriezen.nl).

Benedix trouwt op 30 mei 1728 te Britswerd (derde proclamatie, met attestatie naar Bozum) op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Lozijntje Pieters, dochter van Pieter Cornelis en Fetje Aukes. Lozijntje, wonende te Britswerd, is Herv. gedoopt op 20 maart 1698 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, is overleden voor 19 april 1738. Lozijntje werd hoogstens 40 jaar en 30 dagen.<1>

Lozijntje was eerder gehuwd (1) met Keimpe Jans.<2,3>

Van Benedix en Lozijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerben Bendiks is Herv. gedoopt op 20 mei 1731 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, zie II-A.

2  Fetje Bendiks is Herv. gedoopt op 26 april 1733 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, zie II-B.

3  Pieter Bendiks is Herv. gedoopt op 10 april 1735 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, zie II-C.

4  Cornelis Bendiks is Herv. gedoopt op 15 april 1736 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, zie II-D.

5  Keimpe Bendiks is Herv. gedoopt op 23 maart 1738 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, zie II-E.

Benedix trouwt op 14 juli 1743 te Wieuwerd op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 27-jarige Leentje Lazes. Leentje, wonende te Britswerd, is geboren rond 1716, is overleden op 12 mei 1792. Leentje werd ongeveer 76 jaar.

Leentje Laases, huisvrouw van Benedikt Gerbens werd op 22 mei1754 op belijdenis des geloofs ingeschreven als lidmaat van de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd.
Benedix Gerbens en zijn vrouw Leentje Laases waren rond 1756/1757 nog ingeschreven als lidmaat van die gemeente.
Op 1 mei 1772 werd opnieuw een lidmatenlijst gemaakt waarop als ledematen te Wieuwert onder andere zijn vermeld Benedix Gerbens en zijn huisvrouw Leentje Laases.
Op dezelfde lijst van lidmaten maar dan in Britswerd zijn ze vermeld als Benedix Gerbens en zijn huisvrouw Leentje Lases.
In de margine is daar vermeld: "Benediks Gerbens en Leentje Lases zijn met attestatie vertrokken naar Oosterlittens."

Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd (www.allefriezen.nl).

Op 15 mei 1776 werden in het lidmatenregister van de Herv. gemeente Oosterlittens ingeschreven Benedix Gerbens, huisman te Wommert onder Oosterlittens en Leentje Lases, zijne vrouw met attesatie van Britswerd.

Op 28 november 1781 werd opnieuw een lidmatenlijst gemaakt waarop als lidmaten onder andere zijn vermeld Benediks Gerbens huisman te Wammert en Leentje Lazes zijn huisvrouw Leentje.
In de margine is vermeld dat Leentje Lazes is overleden in de nacht tussen 11 en 12 mei 1792 oud bij de 76 jaren.

Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Oosterlittens (www.allefriezen.nl).

Van Benedix en Leentje zijn drie kinderen bekend:

6  Rintje Bendiks is Herv. gedoopt op 16 februari 1749 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, zie II-F.

7  Livius Bendiks is Herv. gedoopt op 13 oktober 1754 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd.

8  Livius Bendiks is Herv. gedoopt op 5 februari 1758 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd.


Generatie II

(van 1731 tot 1831)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 27 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1756 en 1793. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Warga (13x), Wieuwerd (5x), Jorwerd (3x), Hilaard, Britsum en Bozum.

II-A  Gerben Bendiks, zoon van Benedix Gerbens (I) en Lozijntje Pieters, slagter, wonende te Wieuwerd en te Britswerd, is Herv. gedoopt op 20 mei 1731 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, is overleden in 1804 te Britswerd. Gerben werd 73 jaar.

Gerben Benedixz werd op 10 mei 1768 op belijdenis des geloofs ingeschreven als lid van de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd.
Op 1 mei 1772 werd opnieuw een lidmatenlijst gemaakt waarop als ledematen te Wieuwert onder andere zijn vermeld Benedix Gerbens en zijn huisvrouw Leentje Laases.
Op dezelfde lijst van lidmaten maar dan in Britswerd zijn ze vermeld als Gerben Bendix en zijn huisvrouw Sjoertje Oeges.
Op de lidmatenlijst aangelegd in 1785 zijn ze vermeld als Gerben Benedix en zijn vrouw Sjoerdtje Oeges (lidmaten onder Bristwerd).
Deze lijst van lidmaten is na verloop van 5 jaren Anno 1790 vernieuwd. Daarop staan ze nog vermeld als lidmaat. In de margine is toegevoegd dat Gerben Benedix in 1804 is overleden en dat Sjoerdtje Oeges in 1796 is overleden.

Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd (www.allefriezen.nl).

Gerben trouwt (Herv.) op 22 december 1765 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd op 34-jarige leeftijd met Sjoerdje Oeges. Sjoerdje, wonende te Wieuwerd, is overleden in oktober 1796 te Britswerd.

Sjoertje Oeges, huisvrouw van Gerben Benedixs werd op 25 augustus 1769 op belijdenis des geloofs ingeschreven als lid van de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd.
Op dezelfde lijst van lidmaten maar dan in Britswerd zijn ze vermeld als Gerben Bendix en zijn huisvrouw Sjoertje Oeges.
Op de lidmatenlijst aangelegd in 1785 zijn ze vermeld als Gerben Benedix en zijn vrouw Sjoerdtje Oeges (lidmaten onder Bristwerd).
Deze lijst van lidmaten is na verloop van 5 jaren Anno 1790 vernieuwd. Daarop staan ze nog vermeld als lidmaat. In de margine is toegevoegd dat Gerben Benedix in 1804 is overleden en dat Sjoerdtje Oeges in 1796 is overleden.

Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd (www.allefriezen.nl).

Van Gerben en Sjoerdje zijn vijf kinderen bekend:

1  Lezijntje Gerbens Tjallema is geboren op 29 januari 1767 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 1 februari 1767 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, zie III-A.

2  Fetje Gerbens is geboren op 18 mei 1769 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 21 mei 1769 te Wieuwerd, zie III-B.

3  Benedix Gerbens is geboren op 3 december 1771 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 15 december 1771 te Wieuwerd.

4  Liefke Gerbens Tjallema is geboren op 3 november 1773 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 7 november 1773 te Wieuwerd, zie III-C.

5  Pieter Gerbens is geboren op 23 november 1776 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 1 december 1776 te Wieuwerd, zie III-D.

II-B  Fetje Bendiks, dochter van Benedix Gerbens (I) en Lozijntje Pieters, wonende te Jorwerd, is Herv. gedoopt op 26 april 1733 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd.

Fetje trouwt (Herv.) op 16 november 1755 te Jorwerd op 22-jarige leeftijd met Jan Jacobs, zoon van Jacob Jans. Jan, schipper, wonende te Jorwerd.

Van Jan en Fetje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Jans is geboren op 30 december 1756 te Jorwerd, is Herv. gedoopt op 9 januari 1757 te Jorwerd.

2  Losijntje Jans is geboren op 31 januari 1759 te Jorwerd, is Herv. gedoopt op 5 augustus 1759 te Jorwerd.

3  Jacob Jans is geboren op 13 juli 1762 te Jorwerd, is Herv. gedoopt op 18 juli 1762 te Jorwerd.

II-C  Pieter Bendiks, zoon van Benedix Gerbens (I) en Lozijntje Pieters, boerenknecht, wonende te Bozum, is Herv. gedoopt op 10 april 1735 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, is overleden voor 10 mei 1818. Pieter werd hoogstens 83 jaar en 1 maand.<4>

Op 1 mei 1772 werd in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd een lidmatenlijst gemaakt waarop als lidmaten te Wieuwert onder andere zijn vermeld Pijter Bendix en zijn huisvrouw Trijntje Douwes.
Op dezelfde lijst van lidmaten maar dan in Britswerd zijn ze vermeld als Pieter Benedix en zijn huisvrouw Trintje Douwes.
In de margine is daar vermeld: "Pieter Benedix en deszelfs huisvrouw Trintje Douwes zijn met attestatie vertrokken na Hijlaard."

Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd (www.allefriezen.nl).

Pieter trouwt (Herv.) op 25 juli 1762 te Bozum op 27-jarige leeftijd met Trijntje Douwes.

Op 1 mei 1772 werd in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd een lidmatenlijst gemaakt waarop als lidmaten te Wieuwert onder andere zijn vermeld Pijter Bendix en zijn huisvrouw Trijntje Douwes.
Op dezelfde lijst van lidmaten maar dan in Britswerd zijn ze vermeld als Pieter Benedix en zijn huisvrouw Trintje Douwes.
In de margine is daar vermeld: "Pieter Benedix en deszelfs huisvrouw Trintje Douwes zijn met attestatie vertrokken na Hijlaard."

Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd (www.allefriezen.nl).

Van Pieter en Trijntje is een kind bekend:

1  Bendix Pieters, rentenier, wonende te Hilaard, is Herv. gedoopt op 17 oktober 1762 te Bozum, is overleden op 6 februari 1842 15.00 uur te Hilaard (Huis 23) (geen kinderen nalatende). Bendix werd 79 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Bendix was gehuwd met Trijntje Klazes de Vries. Trijntje is overleden voor 7 februari 1842.

II-D  Cornelis Bendiks, zoon van Benedix Gerbens (I) en Lozijntje Pieters, wonende te Warga, is Herv. gedoopt op 15 april 1736 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, is overleden voor 11 januari 1831. Cornelis werd hoogstens 94 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<5>

Cornelis trouwt (Herv.) op 21 augustus 1757 te Warga op 21-jarige leeftijd (1) met Jentz Gerbens. Jentz, wonende te Warga, is overleden voor 11 januari 1831.<6>

Van Cornelis en Jentz zijn drie kinderen bekend:

1  Benedictus Kornelis is geboren op 1 juli 1758 te Warga, is Herv. gedoopt op 9 juli 1758 te Warga, is jong overleden.

2  Jentje Kornelis Koopmans is geboren op 2 april 1761 te Warga, is gedoopt op 26 april 1761 te Warga, zie III-E.

3  Rinze Kornelis is geboren op 12 februari 1765 te Warga, is Herv. gedoopt op 12 februari 1765 te Warga (in het DTB staat geboren 12 februari en gedoopt 10 februari), zie III-F.

Cornelis trouwt (Herv.) op 21 februari 1768 te Warga op 31-jarige leeftijd (2) met Trijntje Sikkes. Trijntje, wonende te Warga.

Van Cornelis en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

4  Lesijntje Kornelis, wonende te Wartena, is geboren op 12 januari 1771 te Warga.

Lesijntje was gehuwd met Sybe Jacobs van der Woude.

5  Hinke Kornelis is geboren rond 1773 te Warga, zie III-G.<7>

6  Sikke Kornelis Hoekstra is geboren op 30 juli 1773 te Warga, is Herv. gedoopt op 22 augustus 1773 te Warga, zie III-H.

7  Rinske Kornelis is geboren op 7 mei 1775 te Warga, is Herv. gedoopt op 28 mei 1775 te Warga.

8  Tetje Kornelis is geboren op 17 maart 1778 te Warga, is Herv. gedoopt op 5 april 1778 te Warga.

9  Benediktus Kornelis Kingma is Herv. gedoopt op 29 april 1781 te Warga, zie III-I.

10  Jitske Kornelis Hoekstra is geboren op 21 januari 1784 te Warga, is Herv. gedoopt op 8 februari 1784 te Warga, zie III-J.

11  Tjitske Kornelis Hoekstra is geboren op 18 juli 1786 te Warga, is Herv. gedoopt op 6 augustus 1786 te Warga.

Tjitske was gehuwd met Rients Douwes van der Meer. Rients, landbouwer, wonende te Grouw.

12  Jitske (Wytske) Kornelis, boerin, wonende te Warga, is geboren op 15 juli 1788 te Warga, is Herv. gedoopt op 3 augustus 1788 te Warga, is overleden op 5 juni 1845 02.00 uur te Warga, is als overleden aangegeven op 7 juni 1845 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren Ype Kornelis Zetstra (nabuur) en haar zwager Wopke Martens de Boer). Jitske werd 56 jaar, 10 maanden en 21 dagen.<8,9>

Jitske trouwt op 11 december 1820 te Idaarderadeel op 32-jarige leeftijd met Gosse Martens de Boer, zoon van Marten Sipkes en Reinouw Gosses. Gosse is overleden voor 7 juni 1845.<10>

13  Sijke Kornelis is geboren op 20 januari 1793 te Warga, is Herv. gedoopt op 17 februari 1793 te Warga.

II-E  Keimpe Bendiks, zoon van Benedix Gerbens (I) en Lozijntje Pieters, is Herv. gedoopt op 23 maart 1738 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, is overleden voor 1 mei 1792. Keimpe werd hoogstens 54 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Op 1 mei 1772 werd in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd een lidmatenlijst gemaakt waarop als lidmaten te Wieuwert onder andere zijn vermeld Keimpe Bendix en zijn huisvrouw Froukje Pijters.
Op dezelfde lijst van lidmaten maar dan in Britswerd zijn ze vermeld als Keimpe Benedix en zijn huisvrouw Froukje Pieters.
Op de lidmatenlijst aangelegd in 1785 zijn ze vermeld als Keimpe Benedix en zijn vrouw Froukje Pieters (lidmaten onder Britswerd).
Deze lijst van lidmaten is na verloop van 5 jaren Anno 1790 vernieuwd. Daarop staan ze nog vermeld als lidmaat. In de margine is bij beiden vermeld dat ze zijn overleden (zonder datum).
De eerstvolgende aantekening in het lidmatenregister is op 7 mei 1792. Beiden zijn dus vr 1 mei 1792 overleden.

Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd (www.allefriezen.nl).

Keimpe was gehuwd met Froukje Pieters. Froukje is overleden voor 1 mei 1792.

Op 1 mei 1772 werd in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd een lidmatenlijst gemaakt waarop als lidmaten te Wieuwert onder andere zijn vermeld Pijter Bendix en zijn huisvrouw Trijntje Douwes.
Op dezelfde lijst van lidmaten maar dan in Britswerd zijn ze vermeld als Keimpe Benedix en zijn huisvrouw Froukje Pieters.
Op de lidmatenlijst aangelegd in 1785 zijn ze vermeld als Keimpe Benedix en zijn vrouw Froukje Pieters (lidmaten onder Britswerd).
Deze lijst van lidmaten is na verloop van 5 jaren Anno 1790 vernieuwd. Daarop staan ze nog vermeld als lidmaat. In de margine is bij beiden vermeld dat ze zijn overleden (zonder datum).
De eerstvolgende aantekening in het lidmatenregister is op 7 mei 1792. Beiden zijn dus vr 1 mei 1792 overleden.

Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd (www.allefriezen.nl).

Van Keimpe en Froukje zijn vier kinderen bekend:

1  Lozijntje Keimpes, zie III-K.

2  Bendix Keimpes Kuipers, zie III-L.

3  Pieter Keimpes Kuipers, zie III-M.

4  Gerrit Keimpes Kuipers is geboren rond 1776 te Britsum, zie III-N.

II-F  Rintje Bendiks, zoon van Benedix Gerbens (I) en Leentje Lazes, wonende te Oosterlittens, is Herv. gedoopt op 16 februari 1749 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, is overleden op 10 mei 1818 te Oosterlittens (geen kinderen nalatende). Rintje werd 69 jaar, 2 maanden en 24 dagen.<11>

Rintje was gehuwd met Rinske Annes, dochter van Anne Jans en IJttje Jelles. Rinske, wonende te Hilaard, is geboren rond 1750, is overleden op 20 april 1840 te Hilaard (geen kinderen nalatende). Rinske werd ongeveer 90 jaar.<12,13>

Van Rintje en Rinske is een kind bekend:

1  Benedix Rintjes is geboren op 18 oktober 1776 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 27 oktober 1776 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is jong overleden.


Generatie III

(van 1756 tot 1853)

In deze generatie zijn 14 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 55 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1789 en 1811. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wieuwerd (5x), Warga (4x), Rien (3x) en Friens.

III-A  Lezijntje Gerbens Tjallema, dochter van Gerben Bendiks (II-A) en Sjoerdje Oeges, arbeidsman, wonende te Britswerd en te Wieuwerd, is geboren op 29 januari 1767 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 1 februari 1767 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd, is overleden op 21 juni 1852 03.30 uur te Wieuwerd (Huis 20). Lezijntje werd 85 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Lezijntje trouwt (kerk) (Herv.) op 2 december 1792 in de Herv. gemeente Britswerd en Wieuwerd op 25-jarige leeftijd met Job Ulbes Faber. Job, arbeider, wonende te Britswerd en te Wieuwerd, is overleden op 27 september 1826 te Wieuwerd.<14>

Job Ulbes nam in 1811 als familienaam de naam Faber aan. Hij woonde toen in Wieuwerd en gaf 5 kinderen op.
Akte datum: 22 oktober 1813.

Van Job en Lezijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Pietje Jobs Faber, wonende te Britswerd, is geboren op 21 oktober 1793 te Friens.

Pietje was gehuwd met Pier Abes Santema, zoon van Abe Piers en Maria Gerrits. Pier, boer en landbouwer, wonende te Britswerd en te Jeth.

2  Gerben Jobs Faber, koopman, wonende te Britswerd, is geboren op 16 februari 1795 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 1 maart 1795 te Wieuwerd.

Gerben trouwt op 30 mei 1829 te Baarderadeel op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gerbrig Gerrits Lanting, dochter van Gerrit Jans Lanting en Dirkje Willems Koopmans. Gerbrig is geboren rond 1805 te Bozum, is overleden voor 7 december 1853. Gerbrig werd hoogstens 48 jaar.<15>

3  Ulbe Jobs Faber, koopman, wonende te Rien, is geboren op 4 april 1797 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 17 april 1797 te Wieuwerd, is overleden voor 4 mei 1889. Ulbe werd hoogstens 92 jaar en 1 maand.

Ulbe trouwt op 10 augustus 1822 te Baarderadeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Klaaske Roukes Jellema, dochter van Rouke Joostes Jellema en Rinske Poppes Vlietstra. Klaaske is geboren rond 1797 te Hilaard, is overleden voor 4 mei 1889. Klaaske werd hoogstens 92 jaar.

4  Sjoerdje Jobs is geboren op 8 december 1798 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 23 december 1798 te Wieuwerd, is jong overleden.

5  Sjoerd Jobs Faber, timmerknecht, boer en koopman, wonende te Britswerd, is geboren op 25 mei 1801 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 7 juni 1801 te Wieuwerd.

Sjoerd trouwt op 26 juli 1828 te Hennaarderadeel op 27-jarige leeftijd met Anke Jetzes Visser, dochter van Jetze Kornelis Visser en Oentje Hessels Schilstra. Anke, wonende te Britswerd.

6  Fetje Jobs Faber is geboren op 14 maart 1807 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 30 maart 1807 te Wieuwerd.

Fetje trouwt op 21 december 1839 te Baarderadeel op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Abe Ruurds Hemstra, zoon van Ruurd Ruurds en Wytske Abes. Abe, schipper, is geboren rond 1805 te Britswerd.

III-B  Fetje Gerbens, dochter van Gerben Bendiks (II-A) en Sjoerdje Oeges, is geboren op 18 mei 1769 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 21 mei 1769 te Wieuwerd.

Fetje was gehuwd met Jakob Johannes.

Van Jakob en Fetje zijn twee kinderen bekend:

1  Yttje Jakobs Kooistra, wonende te Rien.

Yttje was gehuwd met Ids Wiebes Jellema. Ids, schipper en winkelier, wonende te Rien en te Lutkewierum.

2  Gerbrig Jacobs Kooistra, dienstmeid, wonende te Poppingawier.

III-C  Liefke Gerbens Tjallema, dochter van Gerben Bendiks (II-A) en Sjoerdje Oeges, wonende te Lutkewierum en te Rien, is geboren op 3 november 1773 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 7 november 1773 te Wieuwerd, is overleden op 31 januari 1830 10.00 uur te Lutkewierum (Huis 11). Liefke werd 56 jaar, 2 maanden en 28 dagen.<16>

Liefke was gehuwd met Feike Poppes Vlietstra, zoon van Poppe Pieters Vlietstra en Tietje Klazes. Feike is geboren op 20 november 1776, is Herv. gedoopt op 1 december 1776 te Bozum, is overleden op 10 november 1810 te Lutkewierum. Feike werd 33 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Van Feike en Liefke zijn drie kinderen bekend:

1  Poppe Feikes Vlietstra, schipper, wonende te Rien, is geboren rond 1801 te Rien.

Poppe trouwt op 9 mei 1829 te Hennaarderadeel op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Akke Djurres Bergsma, dochter van Djurre Ritskes Bergsma en Tjitske Oepkes Vellinga. Akke is geboren rond 1802 te Oosterend - Hennaarderadeel. Poppe trouwt op 30 september 1837 te Hennaarderadeel op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Lieuwkjen Duyes Glastra, dochter van Duye Sybes Glastra en Aaltje Joukes Dijkstra. Lieuwkjen is geboren rond 1813 te Gorredijk.

2  Sjoerdtje Feikes Vlietstra, wonende te Britswerd, is geboren op 12 oktober 1802 te Rien.

Sjoerdtje trouwt op 9 juni 1827 te Baarderadeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Harmen Gerrits Tjallema, zoon van Gerrit Tjalles Tjallema en Trijntje Wouters. Harmen, koopman, wonende te Britswerd, is geboren rond 1803 te Britswerd.

3  Tietje Feikes Vlietstra, dienstmeid, wonende te Rien, is geboren op 17 november 1805 te Rien.

Tietje trouwt op 4 juni 1831 te Hennaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Cornelis Jetzes Visser, zoon van Jetze Kornelis Visser en Oentje Hessels Schilstra. Cornelis, timmerman, wonende te Rien en te Lutkewierum, is geboren rond 1794 te Lutkewierum.<17>

III-D  Pieter Gerbens, zoon van Gerben Bendiks (II-A) en Sjoerdje Oeges, is geboren op 23 november 1776 te Wieuwerd, is Herv. gedoopt op 1 december 1776 te Wieuwerd, is overleden voor 10 mei 1818. Pieter werd hoogstens 41 jaar, 5 maanden en 17 dagen.<18>

Pieter was gehuwd met Akke Piebes.

Van Pieter en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoerdje Pieters Hoekstra, dienstmeid, wonende te Wieuwerd.

2  Antje Pieters Hoekstra, dienstmeid, wonende te Britswerd.

III-E  Jentje Kornelis Koopmans, zoon van Cornelis Bendiks (II-D) en Jentz Gerbens, koopman en slagter, wonende te Warga, is geboren op 2 april 1761 te Warga, is gedoopt op 26 april 1761 te Warga, is overleden op 10 januari 1831 06.30 uur te Warga (Huis 109), is als overleden aangegeven op 11 januari 1831 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren Gabriel Tjerks Boorsma (nabuur) en zijn zoon Tjipke Jentjes Koopmans (zie III-E.2)). Jentje werd 69 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<19,20>

Jentje was gehuwd met Antje Wytzes. Antje, zonder beroep, wonende te Warga.

Van Jentje en Antje zijn tien kinderen bekend:

1  Lezijntje Jentjes Koopmans, dienstmaagd, wonende te Baard en te Leeuwarden.

Lezijntje trouwt op 23 mei 1819 te Leeuwarden met Tjomme Jans Kingma, zoon van Jan Pals Kingma en Tietje Yntes. Tjomme, winkelier en koopman, wonende te Baard.<21>

Tjomme was eerder gehuwd (1) met Klaaske Ulbes Noordenbos.<22>

2  Tjipke Jentjes Koopmans, vleeshouwer en koopman, wonende te Warga.

3  Hinke Jentjes Koopmans.

Hinke was gehuwd met Jan Arjens Groustra. Jan, werkman, wonende te Jelsum.

4  Wytske Jentjes Koopmans, wonende te Leeuwarden.

Wytske was gehuwd met Jan Fredrik Sterkenburg. Jan, melktapper, wonende te Leeuwarden.

5  Fokje Jentjes Koopmans, wonende te Warga.

6  Engeltje Jentjes Koopmans, naaister, wonende te Warga.

7  Jenke Jentjes Koopmans, huishoudster, wonende te Leeuwarden.

8  Gerben Jentjes Koopmans, wonende te Warga.

9  Wytze Jentjes Koopmans, onderwijzer, wonende te Broek - bij Joure.

10  Cornelis Jentjes Koopmans, koopman, wonende te Warga.

III-F  Rinze Kornelis, zoon van Cornelis Bendiks (II-D) en Jentz Gerbens, slagter, wonende te Aegum en te Wartena, is geboren op 12 februari 1765 te Warga, is Herv. gedoopt op 12 februari 1765 te Warga (in het DTB staat geboren 12 februari en gedoopt 10 februari), is overleden op 29 november 1810 te Warga (gehuwd en 3 kinderen nalatende.). Rinze werd 45 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Rinze trouwt (Herv.) op 15 maart 1789 te Idaard op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Botje Sjoerds, dochter van Sjoerd Rinnerts Tjom. Botje, bolloopster (broodbezorgster), wonende te Aegum en te Warga, is geboren rond 1761 te Warga, is overleden op 30 augustus 1820 21.00 uur te Warga (Huis 98), is als overleden aangegeven op 31 augustus 1820 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren haar zoon Jentje Rinzes Elzinga (zoon) (zie III-F.4) en haar zoon Kornelis Rinzes Elzinga (zoon) (zie III-F.3)). Botje werd ongeveer 59 jaar.<23..25>

Van Rinze en Botje zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoerd Rinzes van der Velde, koopman, slagter en arbeider, wonende te Warga en te Wartena, is geboren op 7 mei 1789 te Warga, is Herv. gedoopt op 17 mei 1789 te Warga, is ongehuwd overleden op 16 september 1832 01.00 uur te Wartena (Huis 65), is als overleden aangegeven op 17 september 1832 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren Bauke Johannes Elzinga (nabuur) en zijn broer Jentje Rinzes Elzinga (broer) (zie III-F.4)). Sjoerd werd 43 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<26,27>

Sjoerd trouwt op 30 december 1812 te Roordahuizum op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Martzen Johannes de Vries, dochter van Johannes Renzes en Beertje Jelkes. Martzen, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Wartena, is geboren op 19 september 1785 te Ureterp, is Herv. gedoopt op 9 oktober 1785 te Ureterp en Siegerswoude, is overleden op 17 juni 1822 02.00 uur te Wartena (Huis 37), is als overleden aangegeven op 19 juni 1822 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren Pieter Ruurds Achterom (nabuur) en haar man Sjoerd Rinzes van der Velde (echtgenoot) (zie III-F.1)). Martzen werd 36 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<28,29>

2  Iensk Rinzes is geboren op 17 november 1790 te Warga, is Herv. gedoopt op 5 december 1790 te Warga.

3  Kornelis Rinzes Elzinga, schoenmaker en schoenmakersknecht, wonende te Warga, is geboren op 11 juni 1792 te Warga, is Herv. gedoopt op 1 juli 1792 te Warga, is overleden op 10 mei 1855 11.00 uur te Warga, is als overleden aangegeven op 10 mei 1855 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren Pieter Hendriks Popkes (nabuur) en zijn broer Jentje Rinzes Elzinga (broer) (zie III-F.4)). Kornelis werd 62 jaar, 10 maanden en 29 dagen.<30,31>

"Voor ons Maire der gemeente Roordahuizum, Canton Rauwerd, Arrondissement Sneek, Departement Vriesland gecompareerd zijnde Cornelis Rinses wonende te Warga heeft verklaard dat hij aanneemt de naam van Elsinga voor familienaam en dat hij heeft geen vrouw nog kinderen."

Kornelis trouwt op 5 juni 1823 te Idaarderadeel op 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 31-jarige Baukje Durks Bakkers, dochter van Durk Jillerts Bakkers en Antje Jetzes. Baukje is geboren rond 1792 te Irnsum, is overleden op 9 oktober 1833 te Idaarderadeel. Baukje werd ongeveer 41 jaar. Kornelis trouwt op 7 mei 1836 te Idaarderadeel op 43-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Geertje Fokkes Fokkens, dochter van Fokke Symons Fokkens en Akke Hendriks. Geertje, zonder beroep, wonende te Warga, is geboren in 1805 te Grouw, is overleden op 31 januari 1884 te Idaarderadeel. Geertje werd 79 jaar.

4  Jentje Rinzes Elzinga, arbeider en winkelier, wonende te Warga en te Grouw, is geboren op 21 september 1795 te Warga, is Herv. gedoopt op 4 oktober 1795 te Warga, is overleden op 23 juli 1864 04.00 uur te Grouw. Jentje werd 68 jaar, 10 maanden en 2 dagen.<32>

Jentje trouwt op 19 april 1823 te Idaarderadeel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Klaaske Sjoerds Stok, dochter van Sjoerd Abes Stok en Grietje Sjoerds. Klaaske, winkelierster, wonende te Grouw, is geboren rond 1795 te Grouw, is overleden op 2 december 1875 te Idaarderadeel. Klaaske werd ongeveer 80 jaar.

Klaaske was eerder gehuwd (1) met Anne Jacobs van der Zee.<33,34>

III-G  Hinke Kornelis, dochter van Cornelis Bendiks (II-D) en Trijntje Sikkes, zonder beroep, wonende te Wartena, is geboren rond 1773 te Warga, is overleden op 3 december 1851 18.00 uur te Wartena, is als overleden aangegeven op 5 december 1851 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren Kornelis Minzes Visser (nabuur) en haar zoon Jan Sipkes Jong (zie III-G.1)). Hinke werd ongeveer 78 jaar.<35..37>

Hinke was gehuwd met Sipke Jelles de Jong. Sipke is overleden voor 5 december 1851.<38>

Van Sipke en Hinke is een kind bekend:

1  Jan Sipkes de Jong, arbeider.

III-H  Sikke Kornelis Hoekstra, zoon van Cornelis Bendiks (II-D) en Trijntje Sikkes, is geboren op 30 juli 1773 te Warga, is Herv. gedoopt op 22 augustus 1773 te Warga.

Sikke was gehuwd met Trijntje Durks.

Van Sikke en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Sikkes Hoekstra, werkman, wonende te Warga.

2  Kornelis Sikkes Hoekstra, boer, wonende te Wartena.

3  Tietje Sikkes Hoekstra.

III-I  Benediktus Kornelis Kingma, zoon van Cornelis Bendiks (II-D) en Trijntje Sikkes, landbouwer, wonende te Warga en te Wartena, is Herv. gedoopt op 29 april 1781 te Warga, is overleden op 19 augustus 1835 14.00 uur te Wartena (Huis 60), is als overleden aangegeven op 20 augustus 1835 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren zijn zoon Marten Benediktus Kingma (zie III-I.7) en zijn zwager Rienk Douwes van der Meer (zwager)). Benediktus werd 54 jaar, 3 maanden en 21 dagen.<39,40>

Bindix Kornelis nam in 1811 als familienaam de naam Kingma aan. Hij woonde toen in Warga en gaf 2 kinderen op.
Akte datum: 28-12-1811.

Benediktus was gehuwd met Sipkje Martens de Boer. Sipkje, wonende te Wartena.

Van Benediktus en Sipkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelia Benediktus Kingma, wonende te Warga.

Cornelia trouwt op 11 mei 1837 te Idaarderadeel met Marten Sipkes de Boer, zoon van Sipke Martens de Boer en Antje Freerks Terpstra. Marten, werkman, wonende te Warga.

Marten was later gehuwd (2) met Antje Wybes Lageveen.<41,42>

2  Kornelis Benedictus Kingma.

3  Reinou Benedictus Kingma.

4  Aaltje Benedictus Kingma.

5  Sikke Benedictus Kingma.

6  Trijntje Benedictus Kingma, wonende te Wartena en te Warga, is geboren in 1809.

Trijntje trouwt op 11 mei 1837 te Idaarderadeel op 28-jarige leeftijd met Ate Huberts Westerhuis, zoon van Hubert Ates Westerhuis en Trijntje Jans. Ate, wonende te Wartena.

7  Marten Benedicts Kingma, werkman en landbouwer, wonende te Wartena en te Warga, is geboren in 1811.

III-J  Jitske Kornelis Hoekstra, dochter van Cornelis Bendiks (II-D) en Trijntje Sikkes, zonder beroep, wonende te Warga, is geboren op 21 januari 1784 te Warga, is Herv. gedoopt op 8 februari 1784 te Warga, is overleden op 25 januari 1845 21.00 uur te Warga, is als overleden aangegeven op 27 januari 1845 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren haar zoon Kornelis Reits de Jong (zie III-J.2) en haar zoon Jelle Reits de Jong (zie III-J.1)). Jitske werd 61 jaar en 4 dagen.<43,44>

Jitske was gehuwd met Reid Jelles de Jong. Reid, inlandse kramer, wonende te Warga.

Van Reid en Jitske zijn twee kinderen bekend:

1  Jelle Reits de Jong, landbouwer.

2  Kornelis Reits de Jong, landbouwer.

III-K  Lozijntje Keimpes, dochter van Keimpe Bendiks (II-E) en Froukje Pieters, is overleden voor 10 mei 1818.<45>

Lozijntje was gehuwd met Louw Ruurds.

Van Louw en Lozijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Getje Louws Wiersma, wonende te Zweins.

Getje was gehuwd met Andries Wybes Zijlstra.

2  Ruurd Louws Wiersma, boer, wonende te Wieuwerd.

3  Ruurdtje Louws Wiersma, wonende te Scharnegoutum.

Ruurdtje trouwt op 3 juni 1826 te Baarderadeel met haar volle neef Bouwe Pieters Kuipers, zoon van Pieter Keimpes Kuipers (III-M) en Akke Ages. Bouwe, verver, wonende te Scharnegoutum.

4  Froukje Louws Wiersma, wonende te Wieuwerd.

Froukje was gehuwd met Auke Kornelis de Boer. Auke, werkman, wonende te Wieuwerd.

5  Keimpe Louws Wiersma, werkman, wonende te Mantgum.

III-L  Bendix Keimpes Kuipers, zoon van Keimpe Bendiks (II-E) en Froukje Pieters.

Bendix was gehuwd met Wytske Wybes Zijlstra.

Van Bendix en Wytske zijn vier kinderen bekend:

1  Ymkje Benedix Kuipers, wonende te Kingmatille.

Ymkje was gehuwd met Aede Sipkes Meter. Aede, koopman, wonende te Kingmatille.

2  Kempe Benedicts Kuipers, kleermaker, wonende te Britswerd.

3  Froukje Bendiks Kuipers, dienstmeid, wonende te Britswerd.

Froukje was gehuwd met Ype Annes van der Woude.

4  Martzen Bendiks Kuipers, wonende te Britswerd.

III-M  Pieter Keimpes Kuipers, zoon van Keimpe Bendiks (II-E) en Froukje Pieters.

Pieter was gehuwd met Akke Ages.

Van Pieter en Akke zijn vijf kinderen bekend:

1  Bouwe Pieters Kuipers, verver, wonende te Scharnegoutum.

Bouwe trouwt op 3 juni 1826 te Baarderadeel met zijn volle nicht Ruurdtje Louws Wiersma, dochter van Louw Ruurds en Lozijntje Keimpes (III-K). Ruurdtje, wonende te Scharnegoutum.

2  Age Pieters Kuipers, kuiper, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel.

3  Rintje Pieters Kuipers, kuipersknecht, wonende te Scharnegoutum.

4  Keimpe Pieters Kuipers.

Keimpe was gehuwd met Pietje Berends Singelsma. Pietje, wonende te Scharnegoutum.

5  Jacob Pieters Kuipers, kuiper, wonende te Poppingawier.

Jacob trouwt op 29 augustus 1835 te Rauwerderhem met zijn volle nicht Maria Gerrits Kuipers, dochter van Gerrit Keimpes Kuipers (III-N) en Richtje Abes Zantema.

III-N  Gerrit Keimpes Kuipers, zoon van Keimpe Bendiks (II-E) en Froukje Pieters, rentenier, boer en zonder beroep, wonende te Akkrum en te Rauwerd, is geboren rond 1776 te Britsum, is overleden op 7 december 1853 01.00 uur te Akkrum. Gerrit werd ongeveer 77 jaar.

Gerrit was gehuwd met Richtje Abes Zantema, dochter van Abe Piers en Maria Gerrits. Richtje, wonende te Rauwerd.

Van Gerrit en Richtje is een kind bekend:

1  Maria Gerrits Kuipers.

Maria trouwt op 29 augustus 1835 te Rauwerderhem met haar volle neef Jacob Pieters Kuipers, zoon van Pieter Keimpes Kuipers (III-M) en Akke Ages. Jacob, kuiper, wonende te Poppingawier.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 1 april 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Froukje Keimpes, inschrijving in autorisatieboeken (19 apr 1738)

2)  Lozijntje trouwt op 15 november 1722 te Britswerd met Keimpe.

3)  Keimpe Jans, zoon van Jan. Keimpe, wonende te Britswerd, is overleden voor 30 mei 1728.

4)  overlijden: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie 14050 - Rintje Bendiks, memorie van aangifte successierechten (10 mei 1818)

5)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 18341 ovl. - Jentje Kornelis Koopmans, overlijdensakte (Idaarderadeel 11 jan 1831)

6)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 18341 ovl. - Jentje Kornelis Koopmans, overlijdensakte (Idaarderadeel 11 jan 1831)

7)  geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1851 ovl. - Hinke Cornelis de Jong, overlijdensakte (Idaarderadeel 5 dec 1851)

8)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1845 ovl. - Wytske Kornelis, overlijdensakte (Idaarderadeel 7 jun 1845)

9)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1845 ovl. - Wytske Kornelis, overlijdensakte (Idaarderadeel 7 jun 1845)

10)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1845 ovl. - Wytske Kornelis, overlijdensakte (Idaarderadeel 7 jun 1845)

11)  overlijden: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie 14050 - Rintje Bendiks, memorie van aangifte successierechten (10 mei 1818)

12)  geboorte: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie 14050 - Rinske Annes, memorie van aangifte successierechten (20 apr 1840)

13)  overlijden: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie 14050 - Rinske Annes, memorie van aangifte successierechten (20 apr 1840)

14)  overlijden: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie 14016 - Job Ulbes Faber, memorie van aangifte successierechten (27 sep 1826)

15)  overlijden: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie 14071 - Gerrit Jans Lanting, memorie van aangifte successierechten (7 dec 1853)

16)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1831 H - Visser - Vlietstra, huwelijk (Hennaarderadeel 4 jun 1831)

17)  huwelijk: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1831 H - Visser - Vlietstra, huwelijk (Hennaarderadeel 4 jun 1831)

18)  overlijden: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie 14050 - Rintje Bendiks, memorie van aangifte successierechten (10 mei 1818)

19)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 18341 ovl. - Jentje Kornelis Koopmans, overlijdensakte (Idaarderadeel 11 jan 1831)

20)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 18341 ovl. - Jentje Kornelis Koopmans, overlijdensakte (Idaarderadeel 11 jan 1831)

21)  huwelijk: HCL, Leeuwarden, begraafboeken BS 1819 H - Kingma - Koopmans, huwelijk (Leeuwarden 23 mei 1819)

22)  Klaaske Ulbes Noordenbos, dochter van Ulbe Noordenbos en Jacomina Kruger.

23)  geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Botje Sjoerds, overlijdensakte (Idaarderadeel 31 aug 1820)

24)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Botje Sjoerds, overlijdensakte (Idaarderadeel 31 aug 1820)

25)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Botje Sjoerds, overlijdensakte (Idaarderadeel 31 aug 1820)

26)  ongehuwd overleden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Sjoerd Rinzes van der Velde, overlijdensakte (Idaarderadeel 16 sep 1832)

27)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Sjoerd Rinzes van der Velde, overlijdensakte (Idaarderadeel 16 sep 1832)

28)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Martzen Johannes de Vries, overlijdensakte (Idaarderadeel 19 jun 1822)

29)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Martzen Johannes de Vries, overlijdensakte (Idaarderadeel 19 jun 1822)

30)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Kornelis Rinzes Elzinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 10 mei 1855)

31)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Kornelis Rinzes Elzinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 10 mei 1855)

32)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1864 ovl. - Jentje Rinzes Elzinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 23 jul 1864)

33)  Klaaske trouwt op 6 juli 1815 te Idaarderadeel met Anne.

34)  Anne Jacobs van der Zee, zoon van Jacob Annes en Trijntje Jetzes. Anne is geboren rond 1786 te Oldeboorn.

35)  geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1851 ovl. - Hinke Cornelis de Jong, overlijdensakte (Idaarderadeel 5 dec 1851)

36)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1851 ovl. - Hinke Cornelis de Jong, overlijdensakte (Idaarderadeel 5 dec 1851)

37)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1851 ovl. - Hinke Cornelis de Jong, overlijdensakte (Idaarderadeel 5 dec 1851)

38)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1851 ovl. - Hinke Cornelis de Jong, overlijdensakte (Idaarderadeel 5 dec 1851)

39)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Benediktus Kornelis Kingma, overlijdensakte (Idaarderadeel 20 aug 1835)

40)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Benediktus Kornelis Kingma, overlijdensakte (Idaarderadeel 20 aug 1835)

41)  Marten trouwt op 28 april 1847 te Idaarderadeel met Antje.

42)  Antje Wybes Lageveen, dochter van Wiebe Gerrits Lageveen en Aaltje Roels.

43)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1845 ovl. - Jitske Kornelis Hoekstra, overlijdensregister (Idaarderadeel 27 jan 1845)

44)  aangifte overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1845 ovl. - Jitske Kornelis Hoekstra, overlijdensregister (Idaarderadeel 27 jan 1845)

45)  overlijden: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie 14050 - Rintje Bendiks, memorie van aangifte successierechten (10 mei 1818)


Opmerkingen:
els036

Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Benedix Gerbens.