Parenteel van Klaas Lammerts

Bijgewerkt op: 23 februari 2020
Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten 

Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Klaas Lammerts (els037)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1716 en 1732. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oostermeer (7x).

I  Klaas Lammerts, wonende te Oostermeer (bij de Wal).

Bij de volkstelling in 1744 wordt vermeld Klaas Lammerts uit Oostermeer, gealimenteerd, 4 personen.

Klaas was gehuwd met Tetje Heerkes, dochter van Heerke Ypes en Antje Pieters. Tetje is Herv. gedoopt op 2 oktober 1689 te Oostermeer.<1>

Van Klaas en Tetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jeltje Klases is Herv. gedoopt op 19 april 1716 te Oostermeer.

2  Antje Klases is Herv. gedoopt op 10 september 1719 te Oostermeer.

3  Lammert Klases is Herv. gedoopt op 25 december 1720 te Oostermeer.

4  Antje Klases is Herv. gedoopt op 30 mei 1723 te Oostermeer.

5  waarschijnlijk Janke Klases is geboren rond december 1727, is Herv. gedoopt op 2 mei 1728 te Oostermeer oud 2 1/2 jaar, is overleden na november 1730. Janke werd minstens 2 jaar en 11 maanden.<2>

6  waarschijnlijk Gerkje Klases is Herv. gedoopt op 2 mei 1728 te Oostermeer, zie II-A.

7  Heerke Klazes is Herv. gedoopt op 1 juni 1732 te Oostermeer, zie II-B.


Generatie II

(van 1716 tot 1832)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1750 en 1777. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rottevalle (3x), Opeinde - Frl. (3x) en Oostermeer.

II-A  (?) Gerkje Klases, waarschijnlijk dochter van Klaas Lammerts (I) en Tetje Heerkes, is Herv. gedoopt op 2 mei 1728 te Oostermeer.

Van Gerkje is een kind bekend:

1  Lammert Klazis Elsinga is geboren op 6 december 1750 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 29 oktober 1797 te Oostermeer (doop op belijdenis), zie III-A.

II-B  Heerke Klazes, zoon van Klaas Lammerts (I) en Tetje Heerkes, arbeider, wonende te Rottevalle, is Herv. gedoopt op 1 juni 1732 te Oostermeer, is overleden voor 6 februari 1832. Heerke werd hoogstens 99 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Heerke trouwt (Herv.) op 8 mei 1763 te Rottevalle op 30-jarige leeftijd met Tjitske Gerbens. Tjitske, wonende te Rottevalle, is overleden in 1781.<3>

Van Heerke en Tjitske zijn zes kinderen bekend:

1  Tetje Heerkes is geboren op 14 februari 1764, is Herv. gedoopt op 18 maart 1764 te Rottevalle.

2  Minke Heerkes de Vries is geboren op 26 november 1765, is Herv. gedoopt op 22 december 1765 te Rottevalle, zie III-B.

3  Antje Heerkes is geboren op 14 mei 1768 te Opeinde - Frl., is Herv. gedoopt op 5 juni 1768 te Rottevalle.

4  Gerben Heerkes de Vries is geboren op 14 april 1771, is Herv. gedoopt op 5 mei 1771 te Rottevalle, zie III-C.

5  Klaas Heerkes Hof is geboren op 3 augustus 1773 te Opeinde - Frl., is Herv. gedoopt op 22 augustus 1773 te Rottevalle, zie III-D.

6  Elske Heerkes is geboren op 28 juli 1777 te Opeinde - Frl., is Herv. gedoopt op 31 augustus 1777 te Rottevalle.


Generatie III

(van 1750 tot 1843)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1774 en 1823. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Opeinde - Frl. (6x), Noorderdrachten (6x), Oostermeer en Drachten.

III-A  (?) Lammert Klazis Elsinga, zoon van Gerkje Klases (II-A), schoenmaker, wonende te Oostermeer, is geboren op 6 december 1750 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 29 oktober 1797 te Oostermeer (doop op belijdenis), is overleden op 19 mei 1835 04.00 uur te Oostermeer (Huis 5). Lammert werd 84 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Lammert Klazis nam in 1811 als familienaam de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Oostermeer. Hij gaf 1 zoon genaamd Klaas en 4 kleinkinderen van zijn overleden zoon Bouwe Lammerts op.
Akte datum: 27-12-1811.
---
Zijn overlijden is aangegeven door buren. Als naam van de vader is daarin vermeld Lammert, de naam van de moeder was niet bekend.

Lammert trouwt (kerk) op 23 mei 1773 te Oostermeer op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Barber Bruins Bruinsma, dochter van Bruin Arends en Pytje Clazes. Barber, wonende te Oostermeer, is geboren op 9 februari 1746 te Oenkerk, is Herv. gedoopt op 29 oktober 1797 te Oostermeer (doop op belijdenis), is overleden op 13 januari 1826 te Tietjerksteradeel. Barber werd 79 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Van Lammert en Barber zijn twee kinderen bekend:

1  Bruin Lammerts Elsinga is geboren op 23 juli 1774 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 17 oktober 1779 te Drachten, zie IV-A.

2  Klaas Lammerts Elsinga, schoenmaker en arbeider, wonende te Oostermeer, is geboren op 5 juni 1779 te Drachten, is Herv. gedoopt op 17 oktober 1779 te Drachten, is overleden op 17 maart 1847 te Tietjerksteradeel. Klaas werd 67 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Klaas trouwt (Herv.) op 26 mei 1805 te Oostermeer op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jantje Wessels Nieuwenhuis, dochter van Wessel Jans Nieuwenhuis en Aaltje Jans Bruinsma. Jantje, zonder beroep, wonende te Oudega - Smal. en te Oostermeer, is geboren rond 1779, is overleden op 19 april 1862 20.00 uur te Oostermeer. Jantje werd ongeveer 83 jaar.<4>

III-B  Minke Heerkes de Vries, dochter van Heerke Klazes (II-B) en Tjitske Gerbens, is geboren op 26 november 1765, is Herv. gedoopt op 22 december 1765 te Rottevalle, is overleden op 30 maart 1842 13.30 uur te Kootstertille, is als overleden aangegeven op 31 maart 1842 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Gerrit Alberts Swarte en haar zoon Wolbe Berends Reitsma (zoon) (zie III-B.1)). Minke werd 76 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<5,6>

Minke trouwt (Herv.) op 23 mei 1790 te Buitenpost op 24-jarige leeftijd met Berend Hielkes Reitsma. Berend is overleden voor 31 maart 1842.<7>

Van Berend en Minke is een kind bekend:

1  Wolbe Berends Reitsma, landbouwer, wonende te Lutjewoude.

III-C  Gerben Heerkes de Vries, zoon van Heerke Klazes (II-B) en Tjitske Gerbens, arbeider, wonende te Opeinde - Frl. en te Drachten, is geboren op 14 april 1771, is Herv. gedoopt op 5 mei 1771 te Rottevalle, is overleden op 3 december 1843 21.00 uur te Drachten. Gerben werd 72 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<8>

Gerben Herkes nam in 1811 als familienaam de naam de Vries aan.
Hij woonde toen in Opeinde en gaf 3 kinderen op.
Akte datum: 21 februari 1812.

Gerben trouwt (kerk) (Herv.) op 19 mei 1805 in de Herv. gemeente Oudega - Nijega - Opeinde op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Pietje Sjoerds de Vries, dochter van Sjoerd Simmes en Teetske Foppes. Pietje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Opeinde - Frl., te Noorderdrachten en te Drachten, is geboren rond 1780 te Noorderdrachten, is overleden op 26 juli 1854 23.30 uur te Noorderdrachten. Pietje werd ongeveer 74 jaar.

Van Gerben en Pietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Tjetske Gerbens de Vries is geboren op 28 maart 1806, is Herv. gedoopt op 18 mei 1806 te Opeinde - Frl..

2  Sjoerd Gerben de Vries is geboren op 14 december 1808 te Opeinde - Frl., is Herv. gedoopt op 15 januari 1809 te Opeinde - Frl., zie IV-B.

3  Tettje Gerbens de Vries is geboren op 19 juni 1811 11.30 uur te Opeinde - Frl., is Herv. gedoopt op 21 juli 1811 te Opeinde - Frl., is overleden op 21 juni 1877 te Smallingerland. Tettje werd 66 jaar en 2 dagen.

4  Teetske Gerbens de Vries is geboren op 17 februari 1814 08.30 uur te Noorderdrachten.

5  Heerke Gerbens de Vries is geboren op 5 november 1816 te Noorderdrachten.

6  Foppe Gerbens de Vries is geboren op 6 december 1819 te Noorderdrachten.

7  Minke Gerbens de Vries is geboren op 28 april 1823 te Noorderdrachten, zie IV-C.

III-D  Klaas Heerkes Hof, zoon van Heerke Klazes (II-B) en Tjitske Gerbens, arbeider, wonende te Opeinde - Frl., te Noorderdrachten en te Drachten, is geboren op 3 augustus 1773 te Opeinde - Frl., is Herv. gedoopt op 22 augustus 1773 te Rottevalle, is overleden op 6 februari 1832 23.00 uur te Drachten (overleden in huis no. 74 wijk F te Drachten, aangevers buren). Klaas werd 58 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<9>

Klaas Heerkes nam in 1811 als familienaam de naam Hof aan.
Hij woonde toen in Opeinde en gaf 2 kinderen op.
Akte datum: 21 februari 1812.

Klaas trouwt (Herv.) op 18 mei 1806 te Opeinde - Frl. op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Antje Sjoerds Loonstra, dochter van Sjoerd Sapes en Lokke. Antje, arbeidster, wonende te Bergum, te Noorderdrachten en te Drachten, is geboren rond 1777, is overleden op 5 december 1855 te Drachten. Antje werd ongeveer 78 jaar.

Van Klaas en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Heerke Klazes Hof is geboren op 29 maart 1807 te Opeinde - Frl., is Herv. gedoopt op 10 mei 1807 te Opeinde - Frl., zie IV-D.

2  Sjoerd Klazes Hof, arbeider, wonende te Opeinde - Frl., is geboren op 15 december 1809, is Herv. gedoopt op 7 januari 1810 te Opeinde - Frl., is overleden op 23 mei 1876 te Smallingerland. Sjoerd werd 66 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Sjoerd trouwt op 26 januari 1839 te Smallingerland op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Sjoukjen Everts Penninga, dochter van Evert Hendriks Penninga en Baukjen Jans Nijboer. Sjoukjen, dienstmeid, wonende te Opeinde - Frl., is geboren op 24 september 1815 te Rottevalle.

3  Gerben Klazes Hof, boerenknecht, wonende te Drachten, is geboren op 19 oktober 1812 te Opeinde - Frl., is overleden op 25 juni 1891 te Smallingerland. Gerben werd 78 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Gerben trouwt op 6 mei 1843 te Smallingerland op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Aukjen Hendriks Storm, dochter van Hendrik Rinzes Storm en Tyttje Aukes Storm. Aukjen, dienstmeid, wonende te Drachten, is geboren op 20 maart 1817 te Oostermeer.<10>

4  Mient (Meint) Klazes Hof is geboren op 14 juli 1816 08.00 uur te Noorderdrachten, is als geboren aangegeven op 15 juli 1816 te Drachten (aangever geboorte was zijn tante Pietje Sjoerds de Vries), is overleden op 18 maart 1817 01.30 uur te Noorderdrachten. Mient werd 8 maanden en 4 dagen.<11>

In de geboorteakte vermeld als Mient, in de overlijdensakte vermeld als Meint.

5  Lolkjen Klazes Hof is geboren op 7 mei 1818 te Noorderdrachten, is overleden op 4 februari 1831 22.00 uur te Noorderdrachten. Lolkjen werd 12 jaar, 8 maanden en 28 dagen.<12>


Generatie IV

(van 1774 tot 1891)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1796 en 1858. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Drachten (8x), Oostermeer (2x), Wartena, Veenwouden, Noorderdrachten en Hardegarijp.

IV-A  (?) Bruin Lammerts Elsinga, zoon van Lammert Klazis Elsinga (III-A) en Barber Bruins Bruinsma, schipper, wonende te Oostermeer, is geboren op 23 juli 1774 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 17 oktober 1779 te Drachten, is overleden op 10 maart 1809 te Oudega - Smal. (gehuwd, nalatende 4 kinderen). Bruin werd 34 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Bruin trouwt op 1 januari 1796 te Oostermeer op 21-jarige leeftijd met de 32-jarige Gertje Roelofs, dochter van Roelof Wobbes en Stijntje Geerts. Gertje, arbeidster, wonende te Oostermeer, is geboren te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 30 oktober 1763 te Oostermeer, is overleden op 8 februari 1831 16.00 uur te Oostermeer (Huis 49). Gertje werd 67 jaar, 3 maanden en 9 dagen.<13,14>

Van Bruin en Gertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Lammert Bruins is geboren op 3 september 1796 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 18 september 1796 te Oostermeer.<15,16>

2  Berber Bruins Elsinga is geboren op 2 juli 1798 te Wartena, is Herv. gedoopt op 15 juli 1798 te Wartena, zie V-A.

3  Stijntje Bruins Elsinga, dienstmeid, wonende te Oostermeer, is geboren op 13 juni 1800 te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 6 juli 1800 te Oostermeer, is overleden op 9 april 1820 te Oostermeer. Stijntje werd 19 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<17..19>

4  Lammert Bruins Elsinga is geboren op 28 oktober 1803 te Hardegarijp, is Herv. gedoopt op 5 december 1803 te Veenwouden, zie V-B.

5  Roelofke Bruins Elzinga, dienstmeid, wonende te Oostermeer en te Oudega - Smal., is geboren op 8 juli 1805 te Veenwouden, is Herv. gedoopt op 11 augustus 1805 te Veenwouden, is overleden op 2 maart 1888 te Smallingerland. Roelofke werd 82 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Roelofke trouwt op 14 april 1838 te Smallingerland op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Feike Barteles Kooistra, zoon van Bartele Kornelis Kooistra en Antje Pieters Annema. Feike, boerenknecht, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 21 april 1809 te Oudega - Smal., is Herv. gedoopt op 28 mei 1809 te Oudega - Smal..<20>

IV-B  Sjoerd Gerben de Vries, zoon van Gerben Heerkes de Vries (III-C) en Pietje Sjoerds de Vries, arbeider, wonende te Drachten, is geboren op 14 december 1808 te Opeinde - Frl., is Herv. gedoopt op 15 januari 1809 te Opeinde - Frl., is overleden op 28 oktober 1853 20.00 uur te Drachten. Sjoerd werd 44 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Sjoerd trouwt op 29 april 1834 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Antje de Jong, dochter van Heinze Siegers de Jong en Sybrigjen Johannes Pool. Antje, arbeidster, wonende te Drachten, is geboren rond 1810 te Drachten.<21>

Van Sjoerd en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Pietje de Vries, zie V-C.

2  Heinze Sjoerd de Vries is geboren op 8 oktober 1836 te Drachten, zie V-D.

IV-C  Minke Gerbens de Vries, dochter van Gerben Heerkes de Vries (III-C) en Pietje Sjoerds de Vries, arbeidster, wonende te Drachten, is geboren op 28 april 1823 te Noorderdrachten, is overleden op 8 april 1862 te Smallingerland. Minke werd 38 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Minke trouwt op 19 mei 1855 te Smallingerland op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 40-jarige Jisk Jogchums van der Veen, zoon van Jogchum Jiskes van der Veen en Trijntje Johannes Blauwwykel. Jisk, arbeider, wonende te Drachten, is geboren rond 1815 te Rottevalle.

Van Jisk en Minke zijn twee kinderen bekend:

1  Gerben van der Veen is geboren op 13 februari 1856 te Drachten, is overleden op 21 maart 1932 te Drachten. Gerben werd 76 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Gerben trouwt op 30 mei 1885 te Smallingerland op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Trijntje Slabbertje, dochter van Hans Kornelis Slabbertje en Aukjen Everts Koning. Trijntje is geboren rond 1860 te Drachten.

2  Jogchum van der Veen is geboren op 4 maart 1858 te Drachten.

Jogchum trouwt op 13 mei 1894 te Franeker op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Jochumke Buwalda, dochter van Sybren Abdias Buwalda en Antje Nijdam. Jochumke is geboren rond 1861 te Franeker.

IV-D  Heerke Klazes Hof, zoon van Klaas Heerkes Hof (III-D) en Antje Sjoerds Loonstra, boerenknecht en arbeider, wonende te Drachten, is geboren op 29 maart 1807 te Opeinde - Frl., is Herv. gedoopt op 10 mei 1807 te Opeinde - Frl., is overleden op 21 januari 1860 17.00 uur te Drachten. Heerke werd 52 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Heerke trouwt op 25 november 1831 te Smallingerland op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Roels van der Brug, dochter van Roel Harmens van der Brug en Aukjen Liebbes. Grietje, dienstmaagd en zonder beroep, wonende te Opeinde - Frl. en te Drachten, is geboren op 23 april 1806 te Drachten, is Herv. gedoopt op 8 juni 1806 te Drachten.

Van Heerke en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Herkes Hof is geboren op 27 september 1832 12.00 uur te Noorderdrachten, is overleden op 9 januari 1890 te Smallingerland. Klaas werd 57 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

2  Aukjen Hof is geboren op 28 oktober 1835 18.00 uur te Drachten, is overleden op 16 december 1915 te Smallingerland. Aukjen werd 80 jaar, 1 maand en 18 dagen.

3  Lolkje Hof is geboren op 14 januari 1839 06.00 uur te Drachten, is ongehuwd overleden op 11 mei 1867 te Smallingerland. Lolkje werd 28 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

4  Roel Hof is geboren op 14 december 1842 07.00 uur te Drachten, is overleden op 2 juli 1843 04.30 uur te Drachten. Roel werd 6 maanden en 18 dagen.

5  Roelof Hof is geboren op 8 september 1844 23.00 uur te Drachten, is overleden op 17 augustus 1894. Roelof werd 49 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

6  Binne Hof is geboren op 10 mei 1849 07.30 uur te Drachten.


Generatie V

(van 1796 tot 1932)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 9 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1825 en 1879. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tietjerksteradeel (3x), Rijperkerk (2x), Oostermeer, Nijega - Smal., Drachten en Achtkarspelen.

V-A  (?) Berber Bruins Elsinga, dochter van Bruin Lammerts Elsinga (IV-A) en Gertje Roelofs, arbeidster en arbeider, wonende te Oostermeer en te Nijega - Smal., is geboren op 2 juli 1798 te Wartena, is Herv. gedoopt op 15 juli 1798 te Wartena, is overleden op 31 maart 1876 16.00 uur te Rottevalle. Berber werd 77 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<22>

Berber trouwt op 30 november 1835 te Tietjerksteradeel op 37-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Pieter Reins Teunissen, zoon van Rein Pieters Teunissen en Aaltje Geerts. Pieter, boerenknecht en arbeider, wonende te Oostermeer, is geboren in mei 1804 te Suameer (akte van bekendheid), is overleden op 13 februari 1859 te Smallingerland. Pieter werd 54 jaar en 9 maanden.<23,24>

Pieter was eerder gehuwd (1) met Antje Johannes Iedema.<25..28>

Van Pieter en Berber zijn drie kinderen bekend:

1  Rein Pieters Teunissen is geboren op 19 oktober 1836 te Tietjerksteradeel, is ongehuwd overleden op 21 maart 1862 te Smallingerland. Rein werd 25 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

2  Stijntje Pieters Teunissen is geboren op 30 januari 1839 te Tietjerksteradeel, zie VI-B.

3  Klaas Pieters Teunissen is geboren op 26 juni 1842 te Nijega - Smal., zie VI-C.

Berber trouwt op 29 oktober 1869 te Achtkarspelen op 71-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 71-jarige Klaas Lenses de Jong, zoon van Lense Klaases de Jong en Janke Rinses. Klaas, arbeider, is geboren rond 1798 te Oostermeer, is overleden op 10 augustus 1879 05.00 uur te Rottevalle. Klaas werd ongeveer 81 jaar.<29>

Klaas was eerder gehuwd (1) met Grietje Jakobs Helder.<30> Klaas was eerder gehuwd (2) met Antje Hendriks Wijma.<31>

Van Berber is een kind bekend:

4  Jantje Baukes Haarsma is geboren op 22 december 1825 te Oostermeer, zie VI-A.<32>

V-B  (?) Lammert Bruins Elsinga, zoon van Bruin Lammerts Elsinga (IV-A) en Gertje Roelofs, schoenmakersknecht en schoenmaker, wonende te Rijperkerk en te Oostermeer, is geboren op 28 oktober 1803 te Hardegarijp, is Herv. gedoopt op 5 december 1803 te Veenwouden, is overleden op 7 juli 1836 te Tietjerksteradeel. Lammert werd 32 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Lammert trouwt op 20 december 1828 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaaske Eeltjes van der Klinse, dochter van Eeltje Jelles van de Klinse en Grietje Rinks Nieuwenhuis. Klaaske, dienstmeid en arbeidster, wonende te Rijperkerk, is geboren op 3 november 1805 te Oenkerk, is gedoopt op 1 december 1805 te Oenkerk, is overleden op 7 september 1837 01.00 uur te Rijperkerk. Klaaske werd 31 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Van Lammert en Klaaske zijn drie kinderen bekend:

1  Gertje Lammerts Elsinga is geboren op 13 april 1829 te Rijperkerk, is overleden op 26 september 1837 te Tietjerksteradeel. Gertje werd 8 jaar, 5 maanden en 13 dagen.<33>

2  Eeltje Lammerts Elzinga is geboren op 6 oktober 1831 te Rijperkerk, zie VI-D.

3  Bruin Lammerts Elsinga is geboren op 29 januari 1836 te Tietjerksteradeel, is overleden op 25 april 1836 te Tietjerksteradeel. Bruin werd 2 maanden en 27 dagen.

V-C  Pietje de Vries, dochter van Sjoerd Gerben de Vries (IV-B) en Antje de Jong.

Pietje trouwt op 10 mei 1862 te Smallingerland met Koene Rinzema, zoon van Jan Renzes Rinzema en Jacobje Koenes bij de Brug.

Van Koene en Pietje is een kind bekend:

1  Jan Rinzema is geboren op 30 juli 1871 te Drachten, zie VI-E.

V-D  Heinze Sjoerd de Vries, zoon van Sjoerd Gerben de Vries (IV-B) en Antje de Jong, arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 8 oktober 1836 te Drachten.

Heinze trouwt op 3 juni 1862 te Drachten op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Maaike Hendriks Bethlehem, dochter van Hendrik Haayes Bethlehem en Trijntje Roel van der Meulen. Maaike is geboren op 15 januari 1838 te Drachten, is overleden voor 15 december 1906. Maaike werd hoogstens 68 jaar en 11 maanden.

Van Heinze en Maaike is een kind bekend:

1  Gepke Heinzes de Vries is geboren op 11 augustus 1879 te Achtkarspelen, zie VI-F.


Generatie VI

(van 1825 tot 1946)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1857 en 1920. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rijperkerk (6x), Tietjerksteradeel (4x), Smallingerland (4x), Surhuisterveen (3x), Opsterland, Langweer en Achtkarspelen.

VI-A  (?) Jantje Baukes Haarsma, dochter van Berber Bruins Elsinga (V-A), dienstmeid, wonende te Langweer en te Nijega - Smal., is geboren op 22 december 1825 te Oostermeer, is overleden op 15 september 1861 te Langweer. Jantje werd 35 jaar, 8 maanden en 24 dagen.<34,35>

Jantje trouwt op 22 december 1847 te Doniawerstal op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Rauke Klazes Henstra, zoon van Klaas Douwes Henstra en Ruurdje Raukes van der Hoek. Rauke, scheepstimmerman en scheepstimmermansknecht, wonende te Langweer, is geboren op 1 november 1821 te Terhorne.<36,37>

Van Rauke en Jantje is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Henstra is doodgeboren op 13 september 1861 te Langweer.

VI-B  (?) Stijntje Pieters Teunissen, dochter van Pieter Reins Teunissen en Berber Bruins Elsinga (V-A), is geboren op 30 januari 1839 te Tietjerksteradeel, is overleden op 27 mei 1868 te Smallingerland. Stijntje werd 29 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Stijntje trouwt op 14 maart 1867 te Achtkarspelen op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Arnoldus Pieters Boeyenk, zoon van Pieter Arnoldus Boeyenk en Gerkje Jans Daniels. Arnoldus, spoorwegbeambte, is geboren op 21 oktober 1838 te Buitenpost.

Arnoldus was later gehuwd (2) met Antje Oedzes van der Meer.<38,39>

Van Arnoldus en Stijntje is een kind bekend:

1  Barber Dina Boeyenk is geboren op 7 februari 1868 te Smallingerland, is overleden op 19 februari 1908 te Leeuwarden. Barber werd 40 jaar en 12 dagen.

Barber trouwt op 7 mei 1898 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd met Wopke Steen.

VI-C  (?) Klaas Pieters Teunissen, zoon van Pieter Reins Teunissen en Berber Bruins Elsinga (V-A), is geboren op 26 juni 1842 te Nijega - Smal., is overleden op 25 november 1862 te Nijega - Smal.. Klaas werd 20 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Klaas trouwt op 11 oktober 1862 te Smallingerland op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Bontje Rinzes Jager, dochter van Rinze Gubbes Jager en Grietje Roelfs Blaauwykel. Bontje is geboren op 2 september 1837 te Ureterp.

Van Klaas en Bontje is een kind bekend:

1  Klaas Teunissen is geboren op 2 februari 1863 te Opsterland.

Klaas trouwt op 22 november 1889 te Doniawerstal op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 39-jarige Akke Brandsma, dochter van Hendrik Brandsma en Aaltje de Jong. Akke is geboren rond 1850.

VI-D  (?) Eeltje Lammerts Elzinga, zoon van Lammert Bruins Elsinga (V-B) en Klaaske Eeltjes van der Klinse, arbeider, wonende te Rijperkerk, is geboren op 6 oktober 1831 te Rijperkerk, is overleden op 1 februari 1906 te Rijperkerk. Eeltje werd 74 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Eeltje trouwt op 24 mei 1856 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jitske Jonas Ritsma, dochter van Jonas Annes Ritsma en Ruurdtje Douwes van der Heide. Jitske, zonder beroep, wonende te Rijperkerk, is geboren op 16 oktober 1831 te Oenkerk, is overleden op 22 november 1916 19.00 uur te Rijperkerk. Jitske werd 85 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Van Eeltje en Jitske zijn tien kinderen bekend:

1  Lammert Eeltjes Elzinga is geboren op 6 mei 1857 te Tietjerksteradeel, is overleden op 30 maart 1866 te Tietjerksteradeel. Lammert werd 8 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

2  Ruurdtje Eeltjes Elzinga, zonder beroep, wonende te Huizum, is geboren op 20 januari 1859 te Rijperkerk, is overleden op 18 januari 1935 01.00 uur te Huizum. Ruurdtje werd 75 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Ruurdtje trouwt op 20 mei 1882 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Sipke Jans Veenje, zoon van Jan Aukes Veenje en Marijke Jochums Visser. Sipke, arbeider, wonende te Huizum, is geboren op 10 januari 1857 te Huizum, is overleden op 23 augustus 1928 04.00 uur te Huizum. Sipke werd 71 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

3  Joon Eeltjes Elzinga is geboren op 23 april 1861 te Tietjerksteradeel, is overleden op 4 maart 1868 te Tietjerksteradeel. Joon werd 6 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

4  Klaas Eeltjes Elzinga is geboren op 20 oktober 1863 te Tietjerksteradeel, is overleden op 8 juni 1870 te Tietjerksteradeel. Klaas werd 6 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

5  Klaaske Eeltjes Elzinga, zonder beroep, wonende te Bergum, is geboren op 1 februari 1866 te Rijperkerk, is overleden op 11 januari 1947 22.00 uur te Bergum. Klaaske werd 80 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Klaaske trouwt op 18 mei 1889 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas Taekes Kooistra, zoon van Taeke Keimpes Kooistra en Sytske Klazes Boskma. Klaas, wonende te Bergum, is geboren op 12 mei 1864 te Hardegarijp, is overleden op 18 maart 1964 te Bergum. Klaas werd 99 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

6  Jantje Eeltjes Elzinga is geboren op 3 maart 1868 te Rijperkerk, is overleden op 21 april 1926 te Leeuwarden. Jantje werd 58 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Jantje trouwt op 21 mei 1892 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jelle Ruurds Bergsma, zoon van Ruurd Jelles Bergsma en Sjieuwke Harmens van der Meer. Jelle is geboren op 3 februari 1867 te Tietjerk.

7  Lammert Eeltjes Elzinga, boerenknecht, boerenarbeider, arbeider en zonder beroep, wonende te Rijperkerk en te Tietjerk, is geboren op 6 mei 1870 te Rijperkerk.

Lammert trouwt op 30 mei 1894 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Sipkje Franzes Venema, dochter van Frans Douwes Venema en Aafke Sipkes Steensma. Sipkje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te De Wilp - Gr. en te Tietjerk, is geboren op 11 oktober 1874 te Hardegarijp, is overleden op 9 november 1940 22.00 uur te Tietjerk. Sipkje werd 66 jaar en 29 dagen.<40>

8  Maaike Eeltjes Elzinga, zonder beroep, wonende te Huizum, is geboren op 30 september 1871 te Rijperkerk, is overleden op 4 maart 1938 20.00 uur te Huizum. Maaike werd 66 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Maaike trouwt op 18 mei 1895 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Alles Allema, zoon van Alle Jans Allema en Grietje Douwes Venema. Jan, wonende te Leeuwarden, is geboren op 9 december 1871 te Suawoude, is overleden op 17 juni 1920 te Leeuwarden. Jan werd 48 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

9  Jonas Eeltjes Elzinga is geboren op 20 november 1874 te Tietjerksteradeel, is begraven op 25 november 1955 te Wapenveld. Jonas werd 81 jaar en 5 dagen.

Jonas trouwt op 22 mei 1897 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Dirkje Bierma, dochter van Jorrit Jans Bierma en Eelkje Bouwes Bergmans. Dirkje, zonder beroep, wonende te Heerde, is geboren op 24 september 1870 te Engwierum, is overleden op 24 september 1937 07.30 uur te Zwolle. Dirkje werd 67 jaar.

10  Geertje Eeltjes Elzinga, zonder beroep, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 26 oktober 1877 te Rijperkerk, is overleden op 3 september 1950 21.30 uur te Oudega - Smal.. Geertje werd 72 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Geertje trouwt op 14 mei 1898 te Tietjerksteradeel op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirk Hendriks de Boer, zoon van Hendrik Pieters de Boer en Jaike Folkerts van der Meer. Dirk is geboren op 25 november 1872 te Oenkerk, is overleden op 22 mei 1939 te Oudega - Smal.. Dirk werd 66 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

VI-E  Jan Rinzema, zoon van Koene Rinzema en Pietje de Vries (V-C), is geboren op 30 juli 1871 te Drachten.

Jan trouwt op 6 mei 1899 te Smallingerland op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Aafke Booi, dochter van Bauke Booi en Trijntje van der Wal. Aafke is geboren op 9 mei 1877 te Opeinde - Frl..

Van Jan en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Rinzema, dienstbode, is geboren op 7 oktober 1899 te Smallingerland.

Trijntje trouwt op 25 oktober 1919 te Assen op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jan Schuiling, zoon van Hendrik Schuiling en Hillegien Westerhof. Jan, melkventer, is geboren rond 1896 te Assen.

2  Pietje Rinzema is geboren op 14 november 1900 te Smallingerland.

3  Koene Rinzema is geboren op 28 mei 1902 te Smallingerland, is overleden op 2 juli 1981, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Koene werd 79 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Koene was gehuwd met Grietje Paulusma. Grietje is geboren op 26 april 1905, is overleden op 10 januari 1975, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Grietje werd 69 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

4  Sjoerd Rinzema is geboren rond 1909, is overleden op 1 juni 1945 te Maastricht. Sjoerd werd ongeveer 36 jaar.

Sjoerd was gehuwd met Jantje van Gameren.

VI-F  Gepke Heinzes de Vries, dochter van Heinze Sjoerd de Vries (V-D) en Maaike Hendriks Bethlehem, arbeidster en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen en te Boelenslaan, is geboren op 11 augustus 1879 te Achtkarspelen, is overleden op 28 april 1946 te Achtkarspelen, is begraven te Boelenslaan. Gepke werd 66 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Gepke trouwt op 15 december 1906 te Achtkarspelen (met legitimatie van drie kinderen) op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Alle Ridserts Elzinga, zoon van Ridzert Jans Elzinga en Trijntje Johannes Kramer. Alle, arbeider, wonende te Surhuisterveen en te Boelenslaan, is geboren op 21 maart 1876 23.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 22 maart 1876 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn vader Ridzert Jans Elzinga (vader)), is overleden op 12 mei 1957 te Drachten. Alle werd 81 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Alle en Gepke zijn vier kinderen bekend:

1  Ridzerd Elzinga, arbeider en grondwerker, wonende te Surhuisterveen en te Houtigehage, is geboren op 15 juni 1899 07.00 uur te Surhuisterveen (erkend bij huwelijk ouders op 15 december 1906), is als geboren aangegeven op 16 juni 1899 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn grootmoeder Trijntje Kramer), is overleden op 24 juli 1952 te Houtigehage, is begraven op 29 juli 1952 te Boelenslaan. Ridzerd werd 53 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Ridzerd trouwt op 23 augustus 1924 te Achtkarspelen op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige Wietske Bekkema, dochter van Kornelis Bekkema en Antje Nijboer. Wietske, kruidenierster en zonder beroep, wonende te Houtigehage, is geboren op 6 januari 1906 te Drachten, is overleden op 5 september 1983 te Drachten, is begraven op 9 september 1983 te Boelenslaan. Wietske werd 77 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

2  Heinze Elzinga, arbeider, wonende te Boelenslaan, is geboren op 3 oktober 1900 12.30 uur te Surhuisterveen (erkend bij huwelijk ouders op 15 december 1906), is als geboren aangegeven op 5 oktober 1900 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn grootmoeder Trijntje Kramer), is overleden op 25 november 1989 te Surhuisterveen, is gecremeerd op 29 november 1989 te Goutum. Heinze werd 89 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Heinze trouwt op 6 oktober 1928 te Achtkarspelen op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Bekkema, dochter van Eelke Bekkema en Eelkje van der Meer. Antje, dienstbode, wonende te Drachten, is geboren op 18 juni 1907 23.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 21 juni 1907 te Achtkarspelen (vader Eelke Bekkema, wonende te Surhuisterveen, was afwezig) (aangever geboorte was haar grootvader Jelle Andries Bekkema), is overleden op 23 februari 1976, is begraven te Boelenslaan. Antje werd 68 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

3  Sijtze Elzinga, veehouder, wonende te Boelenslaan, is geboren op 9 juni 1906 14.00 uur te Surhuisterveen (erkend bij huwelijk ouders op 15 december 1906), is als geboren aangegeven op 11 juni 1906 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn grootmoeder Trijntje Kramer), is overleden op 30 juli 1962 te Drachten. Sijtze werd 56 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Sijtze trouwt op 11 december 1941 te Achtkarspelen op 35-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje van der Meer. Antje is geboren op 27 november 1920 te Achtkarspelen, is overleden op 23 oktober 1986 te Boelenslaan, is gecremeerd op 28 oktober 1986 te Goutum. Antje werd 65 jaar, 10 maanden en 26 dagen.<41,42>

4  Martinus Elzinga, wonende te Ogden - Weber County - Utah - U.S.A., is geboren op 3 februari 1920 te Achtkarspelen, is overleden op 21 oktober 2002, is begraven te North Ogden - Weber County - Utah - U.S.A. (Ben Lomond Cemetery). Martinus werd 82 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Martinus trouwt op 3 februari 1944 te Achtkarspelen op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Boukje (Bertha) Kuipers. Boukje, wonende te Ogden - Weber County - Utah - U.S.A., is geboren op 11 november 1921, is overleden op 6 mei 2010, is begraven te North Ogden - Weber County - Utah - U.S.A. (Ben Lomond Cemetery). Boukje werd 88 jaar, 5 maanden en 25 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 20 februari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

2)  overlijden: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

3)  huwelijk: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Klaas Lammerts, aantekeningen diverse gegevens

4)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1862 ovl. - Jantje Wessels Nieuwenhuis, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 22 apr 1862)

5)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Minke Heerkes de Vries, overlijdenakte (Achtkarspelen 31 mrt 1842)

6)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Minke Heerkes de Vries, overlijdenakte (Achtkarspelen 31 mrt 1842)

7)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Minke Heerkes de Vries, overlijdenakte (Achtkarspelen 31 mrt 1842)

8)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1843 ovl. - Gerben Heerkes de Vries, overlijdenskate (Smallingerland 4 dec 1843)

9)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Klaas Hendriks Hof, overlijdensakte (Smallingerland 7 feb 1832)

10)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1843 H - Hoff - Storm, huwelijk (Smallingerland 6 mei 1843)

11)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Meint Klazes Hof, overijdensakte (Smallingerland 18 mrt 1817)

12)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Lolkjen Klazes Hof, overlijdensakte (Smallingerland 5 feb 1831)

13)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Gertje Roelofs, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 9 feb 1831)

14)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Gertje Roelofs, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 9 feb 1831)

15)  geboorte: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

16)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

17)  geboorte: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

18)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

19)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Stijntje Bruins Elsinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 10 apr 1820)

20)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1838 H - Kooistra - Elzinga, huwelijk (Smallingerland 14 apr 1838)

21)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1834 H - Vries - Jong, huwelijk (Smallingerland 29 apr 1834)

22)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1876 ovl. - Berber Bruins Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 3 apr 1876)

23)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Teunissen - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 30 nov 1835)

24)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Teunissen - Iedema, huwelijk (Tietjerksteradeel 5 mei 1830)

25)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Teunissen - Iedema, huwelijk (Tietjerksteradeel 5 mei 1830)

26)  Pieter trouwt op 5 mei 1830 te Tietjerksteradeel met Antje.

27)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Teunissen - Iedema, huwelijk (Tietjerksteradeel 5 mei 1830)

28)  Antje Johannes Iedema, dochter van Johannes Cornelis Iedema en Saakje Wybes Bander. Antje, dienstmeid, wonende te Oostermeer, is geboren in juli 1806 te Oostermeer (akte van bekendheid), is overleden op 7 december 1830 te Tietjerksteradeel. Antje werd 24 jaar en 5 maanden.

29)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1879 ovl. - Klaas Linzes de Jong, overlijdensakte (Achtkarspelen 10 aug 1879)

30)  Grietje Jakobs Helder. Grietje is overleden voor 29 oktober 1869.

31)  Antje Hendriks Wijma. Antje is overleden voor 29 oktober 1869.

32)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Jantje Baukes Harsma Elsinga, geboorteakte (Tietjerksteradeel 24 dec 1825)

33)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1829 G - Gertje Elzinga, geboorteakte (Tietjerksteradeel 14 apr 1829)

34)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Jantje Baukes Harsma Elsinga, geboorteakte (Tietjerksteradeel 24 dec 1825)

35)  overlijden: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Jantje Baukes Haarsma, overlijdensakte (Doniawerstal 16 sep 1861)

36)  huwelijk: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1847 H - Henstra - Harsma, huwelijk (Doniawerstal 22 dec 1847)

37)  geboorte: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1847 H - Henstra - Harsma, huwelijk (Doniawerstal 22 dec 1847)

38)  Arnoldus trouwt op 20 mei 1869 te Achtkarspelen met Antje.

39)  Antje Oedzes van der Meer, dochter van Oeds Sjoerds van der Meer en Trijntje Jans Albartema. Antje is geboren te Bergum.

40)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1894 H - Elzinga - Venema, huwelijk (Tietjerksteradeel 30 mei 1894)

41)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Antje van der Meer, overlijdensadvertentie (23 okt 1986)

42)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Antje van der Meer, overlijdensadvertentie (23 okt 1986)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Klaas Lammerts (els037)
- of in het Register van familienamen

els037