Parenteel van Schelte Ottes

 

Bijgewerkt op: 26 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Schelte Ottes.


Generatie I

(tot 1822)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1753 en 1759. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Wetsens (4x).

I  Schelte Ottes, wonende te Hantumeruitburen, is overleden voor 18 juli 1822 te Wetsens.

Schelte trouwt (Herv.) op 4 juni 1752 te Wetsens met Maaike IJnzes. Maaike, wonende te Hantumeruitburen, is overleden voor 18 juli 1822 te Wetsens.

Van Schelte en Maaike zijn vier kinderen bekend:

1  Otte Scheltes is Herv. gedoopt op 4 maart 1753 te Wetsens.

2  Minne Scheltes is Herv. gedoopt op 28 juli 1754 te Wetsens.

3  Otte Scheltes Elsinga is Herv. gedoopt op 19 juni 1757 te Wetsens, zie II.

4  Minne Scheltes is Herv. gedoopt op 23 december 1759 te Wetsens, is overleden op 31 januari 1811 te Dokkum. Minne werd 51 jaar, 1 maand en 8 dagen.


Generatie II

(van 1753 tot 1822)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1797 en 1802. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Paesens (2x) en Anjum.

II  Otte Scheltes Elsinga, zoon van Schelte Ottes (I) en Maaike IJnzes, schoenmaker, wonende te Anjum en te Paesens, is Herv. gedoopt op 19 juni 1757 te Wetsens, is overleden op 18 juli 1822 05.00 uur te Anjum (Huis 119), is als overleden aangegeven op 18 juli 1822 te Oostdongeradeel (aangevers overlijden waren Pieter Oeges Zijlstra (buurman) en Jan Kornelis Sekema (buurman)). Otte werd 65 jaar en 29 dagen.

Otte Scheltes nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Anjum en gaf 3 kinderen op: Schelte, Hans en Tijttje.
Akte datum 12-12-1811.
*.*
Bij zijn overlijden werd hij aangegeven als Otte Scheltes Wiersma, aangevers waren buren.
Bij het huwelijk van zoon Hans Ottes Elzinga in 1824 werd een akte van bekendheid opgemaakt waarin staat dat vader bij zijn overlijden per abuis is aangeven met de familienaam Wiersma.

Otte trouwt op 11 september 1796 te Paesens op 39-jarige leeftijd met IJmkjen Hanzes. IJmkjen, wonende te Wetsens en te Oosternijkerk, is overleden voor 1804 te Anjum.<1>

Van Otte en IJmkjen zijn drie kinderen bekend:

1  Schelte Ottes Elsinga, wonende te Anjum, is geboren op 3 juli 1797, is Herv. gedoopt op 6 augustus 1797 te Paesens.

2  Hans Ottes Elzinga is geboren op 22 februari 1800 te Paesens, is Herv. gedoopt op 30 maart 1800 te Paesens, zie III.<2,3>

3  Tijttje Ottes Elsinga, wonende te Anjum, is geboren op 2 november 1802 te Anjum, is Herv. gedoopt op 5 december 1802 te Anjum, is overleden op 16 maart 1890 te Oostdongeradeel. Tijttje werd 87 jaar, 4 maanden en 14 dagen.


Generatie III

(van 1797 tot 1890)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1825 en 1836. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oostdongeradeel (4x) en Lioessens.

III  Hans Ottes Elzinga, zoon van Otte Scheltes Elsinga (II) en IJmkjen Hanzes, boerenknecht, arbeider en gardenier, wonende te Anjum, is geboren op 22 februari 1800 te Paesens, is Herv. gedoopt op 30 maart 1800 te Paesens, is overleden op 29 oktober 1881 te Oostdongeradeel. Hans werd 81 jaar, 8 maanden en 7 dagen.<4,5>

Hans trouwt op 3 juni 1824 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Lijsbeth Klazes Dijkstra, dochter van Klaas Botes en Eelkjen Sjoerds. Lijsbeth is geboren op 26 mei 1799 te Anjum, is Herv. gedoopt op 16 juni 1799 te Anjum, is overleden voor 9 september 1863. Lijsbeth werd hoogstens 64 jaar, 3 maanden en 14 dagen.<6..8>

Van Hans en Lijsbeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Eelkjen Hanses Elzinga is geboren op 1 oktober 1825 te Oostdongeradeel, is overleden op 22 augustus 1859 te Westdongeradeel. Eelkjen werd 33 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Eelkjen trouwt op 19 mei 1849 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd met Lolke Jans Docter.

2  Ymkje Hanses Elzinga is geboren op 13 januari 1827 te Oostdongeradeel, is ongehuwd overleden op 26 januari 1864 te Oostdongeradeel. Ymkje werd 37 jaar en 13 dagen.

3  Klaas Hanses Elzinga is geboren op 22 januari 1829 te Oostdongeradeel, zie IV.

4  Tiette Hanses Elzinga is geboren op 3 oktober 1831 te Oostdongeradeel, is overleden op 17 juni 1846 te Oostdongeradeel. Tiette werd 14 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

5  Japke Hanses Elzinga, wonende te Anjum, is geboren op 18 september 1836 te Lioessens, is overleden op 18 februari 1914 te Leeuwarden. Japke werd 77 jaar en 5 maanden.

Japke trouwt op 9 september 1863 te Millingen aan de Rijn op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Hendrik Jaarsma, zoon van Paulus Willems Jaarsma en Gertje Sijtzes Gaasterland. Hendrik, sloeproeier, wonende te Millingen aan de Rijn, is geboren op 4 november 1830 te Lioessens.


Generatie IV

(van 1825 tot 1914)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 11 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1852 en 1879. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (11x).

IV  Klaas Hanses Elzinga, zoon van Hans Ottes Elzinga (III) en Lijsbeth Klazes Dijkstra, logementhouder, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 januari 1829 te Oostdongeradeel, is overleden op 11 oktober 1905 te Leeuwarden. Klaas werd 76 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Klaas trouwt op 7 april 1852 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 17-jarige Jantje Hoekstra, dochter van Pietrer Gerrits Hoekstra en Stijntje Sjoerds Nauta. Jantje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1835 te Holwerd.

Van Klaas en Jantje zijn elf kinderen bekend:

1  Elisabeth Elzenga is geboren op 17 november 1852 te Leeuwarden.

2  Pieter Elzenga is geboren op 19 februari 1855 te Leeuwarden.

3  Christina Elzenga is geboren op 25 juli 1857 te Leeuwarden, is overleden op 18 mei 1934 te Franeker, is begraven te Franeker. Christina werd 76 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Christina trouwt op 25 december 1879 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Westerbaan, zoon van Albertus Cornelis Westerbaan en Margrete Dirks Brouwer. Cornelis is geboren op 28 februari 1855 te Bolsward, is overleden op 28 maart 1927 te Franeker, is begraven te Franeker. Cornelis werd 72 jaar en 1 maand.

4  Ymkje Elzenga, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 13 december 1859 te Leeuwarden.

Ymkje trouwt op 28 december 1881 te Leeuwarden (huwelijksgetuigen waren Roelof Vermeulen (niet verwant), Auke Helder (niet verwant), Simon van Loo (niet verwant) en zijn zwager Petrus Albert Matheus van Loo) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Emilius de Vries, zoon van Meindert de Vries en Marcelle Justine Runhout. Emilius, kapper, wonende te Sneek, is geboren op 21 juni 1857 te Leeuwarden.<9>

5  Wimkje Elzenga is geboren op 23 mei 1862 te Leeuwarden.

6  Petronella Elzenga is geboren op 16 juli 1864 te Leeuwarden.

7  Jacoba Elzenga is geboren op 3 april 1867 te Leeuwarden.

8  Jacoba Elzenga is geboren op 20 juni 1869 te Leeuwarden.

9  Pieter Elzenga is geboren op 26 december 1871 te Leeuwarden.

10  Gerhardus Elzinga is geboren op 11 juni 1877 te Leeuwarden.

11  Johanna Elzenga, wonende te Utrecht en te Den Haag, is geboren op 4 april 1879 te Leeuwarden, is overleden voor 7 oktober 1943. Johanna werd hoogstens 64 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<10>

Johanna trouwt op 3 mei 1909 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd met de 34-jarige Franciscus van Doorn, zoon van Franciscus van Doorn en Geertrui van der Vegt. Franciscus, zonder beroep, wonende te Utrecht, te Den Haag en te Norg, is geboren op 8 februari 1875 te Den Haag, is overleden op 7 oktober 1943 te Assen. Franciscus werd 68 jaar, 7 maanden en 29 dagen.<11>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 26 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Oostdongeradeel 3 jun 1824)

2)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Oostdongeradeel 3 jun 1824)

3)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Oostdongeradeel 3 jun 1824)

4)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Oostdongeradeel 3 jun 1824)

5)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Oostdongeradeel 3 jun 1824)

6)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Oostdongeradeel 3 jun 1824)

7)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Oostdongeradeel 3 jun 1824)

8)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Oostdongeradeel 3 jun 1824)

9)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1881 H - Vries - Elzenga, huwelijk (Leeuwarden 28 dec 1881)

10)  geboorte: Doorn - Elzenga, gezinskaart

11)  geboorte: Doorn - Elzenga, gezinskaart


Opmerkingen:
els043

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Schelte Ottes.