Parenteel van Sijbe Jans

 

Bijgewerkt op: 25 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Sijbe Jans.


Generatie I

(tot 1826)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1764 en 1772. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Birdaard - Janum (2x) en Janum.

I  Sijbe Jans, wonende te Raard, is overleden voor 29 november 1826.

Sijbe trouwt (Herv.) op 16 september 1759 te Genum met Akke Sakes. Akke, wonende te Hogebeintum, is overleden voor 29 november 1826.

Van Sijbe en Akke zijn drie kinderen bekend:

1  Aagtie Sijbes is Herv. gedoopt op 15 januari 1764 in de Herv. gemeente Birdaard - Janum.

2  Jan Sybes Elsinga is Herv. gedoopt op 20 september 1767 in de Herv. gemeente Birdaard - Janum, zie II-A.

3  Sake Sybes Elzinga is geboren te Janum, is Herv. gedoopt op 29 maart 1772 in de Herv. gemeente Birdaard - Janum, zie II-B.


Generatie II

(van 1764 tot 1847)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1801 en 1817. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Janum (4x) en Birdaard (4x).

II-A  Jan Sybes Elsinga, zoon van Sijbe Jans (I) en Akke Sakes, arbeider en boerenknecht, wonende te Janum en te Rinsumageest, is Herv. gedoopt op 20 september 1767 in de Herv. gemeente Birdaard - Janum, is overleden op 28 november 1826 15.30 uur te Rinsumageest (Huis 8) (nalatende één kind). Jan werd 59 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Jan Sybes nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Janum en gaf 1 kind op.

Jan trouwt (Herv.) op 19 mei 1800 te Janum op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Doetje Lieuwes Reitsma, dochter van Lieuwe Pieters Reitsma en Grietje Jans. Doetje, arbeidster, wonende te Rinsumageest en te Janum, is geboren op 24 november 1775 te Genum, is Herv. gedoopt op 31 december 1775 te Genum, is overleden op 4 december 1813 04.00 uur te Janum (Huis 5). Doetje werd 38 jaar en 10 dagen.<1>

Van Jan en Doetje zijn twee kinderen bekend:

1  Akke Sijbes is geboren op 19 mei 1801 te Janum, is Herv. gedoopt op 31 mei 1801 in de Herv. gemeente Birdaard - Janum.

2  Sybe Jans Elzinga is geboren op 21 november 1809 te Janum, is Herv. gedoopt op 3 december 1809 in de Herv. gemeente Birdaard - Janum, zie III-A.<2,3>

II-B  Sake Sybes Elzinga, zoon van Sijbe Jans (I) en Akke Sakes, arbeider en dagloner, wonende te Janum en te Birdaard, is geboren te Janum, is Herv. gedoopt op 29 maart 1772 in de Herv. gemeente Birdaard - Janum, is overleden op 14 maart 1847 01.30 uur te Birdaard. Sake werd 74 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Sake Sybes nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Birdaard en gaf 4 kinderen op.

Sake trouwt (Herv.) op 18 januari 1801 te Janum op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Joukes, dochter van Jouke Thijssens Tijsma en Trijntje Joostes. Trijntje, zonder beroep, wonende te Birdaard, is geboren op 13 februari 1777 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 16 maart 1777 te Hallum - Frl., is overleden op 31 januari 1848 te Dantumadeel. Trijntje werd 70 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Van Sake en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Aukje Sakes Elzinga is geboren op 9 januari 1803 te Janum, is Herv. gedoopt op 20 februari 1803, zie III-B.

2  Jouke Sakes Elzinga is geboren op 4 juni 1805 te Janum (akte van bekendheid), zie III-C.

3  Sijbe Sakes Elsinga, boerenknecht, wonende te Birdaard, is geboren op 15 september 1807 te Birdaard, is Herv. gedoopt op 1 november 1807, is ongehuwd overleden op 15 mei 1832 14.00 uur te Birdaard (Huis 60). Sijbe werd 24 jaar en 8 maanden.

4  Trijntje Sakes Elsinga is geboren op 30 oktober 1810 te Birdaard, is Herv. gedoopt op 9 december 1810, zie III-D.

5  Akke Sakes Elzinga, zonder beroep, wonende te Jelsum, is geboren op 15 juli 1814 te Birdaard, is overleden op 19 juni 1880 06.00 uur te Jelsum (Huis 45). Akke werd 65 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Akke trouwt op 3 mei 1838 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Tjitze Pieters Fierstra, zoon van Pieter Ritskes Fierstra en Jantje Tjitzes Memerda. Tjitze, landbouwer, wonende te Jelsum, is geboren op 22 januari 1811, is Herv. gedoopt op 28 april 1811 te Stiens, is overleden op 1 maart 1860 03.30 uur te Jelsum (Huis 29). Tjitze werd 49 jaar, 1 maand en 8 dagen. Akke trouwt op 11 mei 1864 te Leeuwarderadeel op 49-jarige leeftijd (2) met de 58-jarige Johannes Willems Tullener, zoon van Willem Johannes Tullener en Jitske Pieters van den Akker. Johannes, zonder beroep, wonende te Jelsum, is geboren op 21 maart 1806 te Jelsum, is Herv. gedoopt op 16 april 1806 te Leeuwarden, is overleden op 21 mei 1890 03.00 uur te Jelsum (Huis 45). Johannes werd 84 jaar en 2 maanden.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Jitske Alberts Boersma.<4,5>

6  Jan Sakes Elzinga, wonende te Stiens, is geboren op 8 maart 1817 te Birdaard, is als geboren aangegeven op 10 maart 1817 te Dantumadeel (aangevers geboorte waren Paulus Migchiels Bijlsma, Pieter van der Beek en zijn vader Sake Sijbes Elzinga (vader) (zie II-B)), is overleden op 25 juni 1890 04.00 uur te Stiens (Huis 516). Jan werd 73 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<6,7>

Jan trouwt op 23 november 1848 te Leeuwarderadeel op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 39-jarige Sjoukje Folkerts Hassinga, dochter van Folkert Pyters Hassinga en Antje Anderys. Sjoukje is geboren rond 1809 te Franeker.


Generatie III

(van 1801 tot 1892)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1833 en 1857. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarderadeel (7x), Stiens (5x), Hijum (2x), Finkum (2x), Tietjerksteradeel en Oudkerk - Tietj..

III-A  Sybe Jans Elzinga, zoon van Jan Sybes Elsinga (II-A) en Doetje Lieuwes Reitsma, werkman, timmerknecht, arbeider, dagloner en timmerman, wonende te Stiens, te Hijum, te Oudkerk - Tietj. en te Janum, is geboren op 21 november 1809 te Janum, is Herv. gedoopt op 3 december 1809 in de Herv. gemeente Birdaard - Janum, is overleden op 19 juli 1892 te Dantumadeel. Sybe werd 82 jaar, 7 maanden en 28 dagen.<8,9>

Sybe trouwt op 9 maart 1842 te Leeuwarderadeel op 32-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Pietje Kornelis Huizinga, dochter van Cornelis Taekes Huizinga en Idske Gosses Smid. Pietje, zonder beroep, wonende te Stiens, is geboren op 22 januari 1819 te Hijum, is overleden op 21 december 1842 te Leeuwarderadeel. Pietje werd 23 jaar, 10 maanden en 29 dagen.<10>

Van Sybe en Pietje is een kind bekend:

1  Pietje Sybes Elzenga is geboren op 21 december 1842 te Leeuwarderadeel, is overleden op 24 januari 1843 te Leeuwarderadeel. Pietje werd 1 maand en 3 dagen.

Sybe trouwt op 6 juni 1844 te Leeuwarderadeel op 34-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Trijntje Ulbes Bos, dochter van Ulbe Durks Bos en Rinske Johannes. Trijntje, naaister, dagloner en zonder beroep, wonende te Finkum, te Oudkerk - Tietj. en te Janum, is geboren op 25 december 1816 te Finkum, is overleden op 28 april 1875 te Janum. Trijntje werd 58 jaar, 4 maanden en 3 dagen.<11,12>

Van Sybe en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

2  Rinske Sybes Elzenga is geboren op 13 juni 1845 te Hijum, zie IV-A.

3  Jantje Sybes Elzinga, zonder beroep, wonende te Janum, is geboren op 17 juli 1846 te Hijum, is ongehuwd overleden op 3 juni 1870 15.00 uur te Janum (Huis 13). Jantje werd 23 jaar, 10 maanden en 17 dagen.<13>

4  Ulbe Sybes Elzinga is geboren op 17 mei 1854 te Tietjerksteradeel, is overleden op 10 november 1861 te Tietjerksteradeel. Ulbe werd 7 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

5  Jan Sybes Elzinga is geboren op 31 oktober 1857 te Oudkerk - Tietj., is overleden op 6 juli 1861 04.00 uur te Oudkerk - Tietj.. Jan werd 3 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Sybe trouwt op 11 oktober 1879 te Dantumadeel op 69-jarige leeftijd (3) met de 52-jarige Jantje Dirks Tamminga, dochter van Dirk Teves Tamminga en Akke Andries Hoornsma. Jantje, zonder beroep, wonende te Janum, is geboren op 17 oktober 1826 te Genum.<14,15>

Jantje was eerder gehuwd (1) met Pieter Pieters van Driesum.<16,17>

III-B  Aukje Sakes Elzinga, dochter van Sake Sybes Elzinga (II-B) en Trijntje Joukes, zonder beroep, wonende te Birdaard en te Finkum, is geboren op 9 januari 1803 te Janum, is Herv. gedoopt op 20 februari 1803, is overleden op 27 januari 1876 03.00 uur te Finkum (Huis 8). Aukje werd 73 jaar en 18 dagen.

Aukje trouwt op 16 mei 1832 te Leeuwarderadeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Fokke Tjerks Fokkema, zoon van Tjerk Fokkes Fokkema en Grietje Tymens Koopal. Fokke, gardenier en arbeider, wonende te Finkum, is geboren op 10 april 1808, is Herv. gedoopt op 2 september 1810 te Stiens, is overleden op 30 april 1846 18.00 uur te Finkum (Huis 17). Fokke werd 38 jaar en 20 dagen.

Van Fokke en Aukje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjerk Fokkes Fokkema is geboren op 22 juni 1833 te Finkum.

2  Trijntje Fokkes Fokkema is geboren op 18 oktober 1835 te Stiens.

Trijntje trouwt op 21 mei 1856 te Leeuwarderadeel op 20-jarige leeftijd met Jan Lieuwes Boonstra, zoon van Lieuwe Wobbes Boonstra en Wytske Jans van der Haag.

3  Sake Fokkes Fokkema is geboren op 17 juli 1838 te Finkum.

Sake trouwt op 15 mei 1867 te Leeuwarderadeel op 28-jarige leeftijd met Antje Hendriks van der Klinse, dochter van Hendrik Reinders van der Klinse en Wytske Tjallings Palstra.

4  Grietje Fokkes Fokkema is geboren op 1 mei 1842 te Leeuwarderadeel.

5  Tymen Fokkes Fokkema is geboren op 26 september 1844 te Leeuwarderadeel.

III-C  Jouke Sakes Elzinga, zoon van Sake Sybes Elzinga (II-B) en Trijntje Joukes, arbeider, boerenknecht en werkman, wonende te Birdaard, te Hallum - Frl. en te Stiens, is geboren op 4 juni 1805 te Janum (akte van bekendheid), is overleden op 24 november 1857 12.00 uur te Stiens (Huis 212). Jouke werd 52 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Jouke trouwt op 11 mei 1832 te Marrum (huwelijksgetuigen waren Klaas Pieters Keuning, zijn zwager Sijtze IJpes de Vries (broer van de bruid), zijn schoonvader IJpe Harmens de Vries (vader van de bruid) en zijn vader Sake Sijbes Elzinga (vader van de bruidegom) (zie II-B)) op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Hiltje Ypes de Vries, dochter van Ype Harmens de Vries en Tjitske Sytses. Hiltje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Stiens en te Hallum - Frl., is geboren op 9 december 1804 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 24 januari 1805 te Hallum - Frl., is overleden op 24 augustus 1846 te Stiens. Hiltje werd 41 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Van Jouke en Hiltje zijn zes kinderen bekend:

1  Sake Joukes Elzinga is geboren op 20 maart 1833 te Leeuwarderadeel.

2  Trijntje Joukes Elsinga is geboren op 26 november 1834 te Stiens, zie IV-B.

3  Ype Joukes Elzinga is geboren op 1 augustus 1836 te Leeuwarderadeel, zie IV-C.

4  Tjitske Joukes Elsinga is geboren op 30 april 1838 te Stiens, zie IV-D.

5  Aukje Joukes Elzinga is geboren op 21 maart 1840 te Leeuwarderadeel.

6  Janke Joukes Elzinga is geboren op 18 augustus 1846 te Stiens.

Janke trouwt op 13 mei 1875 te Leeuwarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Gerbens Bijlsma, zoon van Gerben Doekes Bijlsma en Antje Kornelis de Boer. Jan is geboren op 20 mei 1842 te Finkum.

Jouke trouwt op 3 maart 1854 te Leeuwarderadeel op 48-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Antje Harmens de Vries, dochter van Harmen Abes en Froukjen Jacobs. Antje, zonder beroep, wonende te Stiens, is geboren op 27 juni 1802 te Holwerd, is Herv. gedoopt op 15 augustus 1802 te Holwerd.

III-D  Trijntje Sakes Elsinga, dochter van Sake Sybes Elzinga (II-B) en Trijntje Joukes, wonende te Birdaard en te Stiens, is geboren op 30 oktober 1810 te Birdaard, is Herv. gedoopt op 9 december 1810, is overleden op 4 oktober 1841 te Stiens. Trijntje werd 30 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Trijntje trouwt op 29 mei 1834 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Dirks Poortman, zoon van Dirk Pieters Poortman en Trijntje Jans Haanstra. Jan, arbeider, wonende te Stiens, is geboren op 1 oktober 1808 te Stiens, is Herv. gedoopt op 9 april 1809 te Stiens.

Van Jan en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Poortman is geboren op 1 januari 1836 te Stiens.

Trijntje trouwt op 12 mei 1859 te Het Bildt op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Doeke Bijlsma, zoon van Klaas Doekes Bijlsma en Dirkje Berends Wagenaar. Doeke, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 20 november 1832 te Vrouwenparochie.

2  Sake Poortman is geboren op 16 mei 1838 te Leeuwarderadeel.


Generatie IV

(van 1833 tot 1882)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1859 en 1879. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Stiens (3x), Raard (2x), Leeuwarderadeel (2x), Oostdongeradeel, Jelsum en Britsum.

IV-A  Rinske Sybes Elzenga, dochter van Sybe Jans Elzinga (III-A) en Trijntje Ulbes Bos, zonder beroep, wonende te EE, is geboren op 13 juni 1845 te Hijum, is overleden op 17 februari 1882 23.00 uur te EE. Rinske werd 36 jaar, 8 maanden en 4 dagen.<18>

Rinske trouwt op 15 mei 1873 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Meindert Willems Terpstra, zoon van Willem Klazes Terpstra en Antje Andries Klaver. Meindert, arbeider, wonende te EE, is geboren op 18 september 1844 te Holwerd, is overleden op 27 september 1896 te Oostdongeradeel. Meindert werd 52 jaar en 9 dagen.

Van Meindert en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1  Sybe Terpstra is geboren op 1 februari 1876 te Raard.

2  Willem Terpstra is geboren op 20 april 1877 te Raard.

3  Jan Terpstra is geboren op 21 oktober 1879 te Oostdongeradeel.

IV-B  Trijntje Joukes Elsinga, dochter van Jouke Sakes Elzinga (III-C) en Hiltje Ypes de Vries, is geboren op 26 november 1834 te Stiens.

Trijntje trouwt op 13 mei 1858 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Anne Paulus Braaksma, zoon van Paulus Johannes Braaksma en Jantje Wijmers Schulpstra. Anne is geboren op 3 september 1828 te Vrouwenparochie.

Van Anne en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Jouke Braaksma is geboren op 1 september 1859 te Stiens.

Jouke trouwt op 19 mei 1887 te Het Bildt op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Lutske Zuidema, dochter van Meindert Berends Zuidema en Antje Dirks Wiersma. Lutske is geboren rond 1863 te Hallum - Frl..

2  Paulus Braaksma is geboren op 13 januari 1865 te Stiens.

Paulus trouwt op 17 mei 1888 te Het Bildt op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Pietje Brouwers, dochter van Pieter Brouwers en Trijntje Faber. Pietje is geboren op 10 september 1863 te Leeuwarden.

3  Hiltje Braaksma is geboren op 4 oktober 1868 te Stiens.

Hiltje trouwt op 22 mei 1890 te Het Bildt op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Sjouke Swart, zoon van Lammert Swart en Feikje Lep. Sjouke is geboren rond 1862 te Vrouwenparochie.

Trijntje trouwt op 13 juni 1891 te Leeuwarderadeel op 56-jarige leeftijd (2) met de 61-jarige Klaas van Alberda, zoon van Johannes Jacobs van Alberda en Trijntje Hilbrands Hooghiemstra. Klaas is geboren op 4 maart 1830 te Huizum.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Trijntje Pieters Booyenga.<19,20> Klaas was eerder gehuwd (2) met Grietje Harmens Boersma.<21,22>

IV-C  Ype Joukes Elzinga, zoon van Jouke Sakes Elzinga (III-C) en Hiltje Ypes de Vries, is geboren op 1 augustus 1836 te Leeuwarderadeel, is overleden op 28 maart 1864 te Jelsum. Ype werd 27 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Ype trouwt op 10 mei 1860 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Adriaantje Hanzes Leistra, dochter van Hans Klazes Leistra en Pietje Wiemers van der Woude. Adriaantje is geboren op 13 september 1831 te Hallum - Frl..

Van Ype en Adriaantje zijn drie kinderen bekend:

1  Jouke Elzinga is geboren op 25 maart 1861 te Leeuwarderadeel.

2  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 3 mei 1863 te Leeuwarderadeel.

3  Ype Elsinga, zonder beroep, wonende te Stiens, is geboren op 4 mei 1864 te Jelsum, is overleden op 5 september 1929 12.00 uur te Stiens. Ype werd 65 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Ype trouwt op 18 oktober 1888 te Leeuwarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Fokkens, dochter van Jan Johannes Fokkens en Lotje Watzes Nicolai. Trijntje is geboren op 7 juli 1865 te Britsum, is overleden te Amsterdam.

IV-D  Tjitske Joukes Elsinga, dochter van Jouke Sakes Elzinga (III-C) en Hiltje Ypes de Vries, is geboren op 30 april 1838 te Stiens.

Tjitske trouwt op 12 mei 1864 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 31-jarige Sjoerd Klazes Kemstra, zoon van Klaas Sjoerds Kemstra en Aaltje Jans Kingma. Sjoerd is geboren rond 1833 te Finkum.

Tjitske trouwt op 19 maart 1868 te Leeuwarderadeel op 29-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Lieuwe Watzes Nicolay, zoon van Watze Klazes Nicolay en Trijntje Allardus Nicolay. Lieuwe is geboren op 17 december 1835 te Britsum.

Van Lieuwe en Tjitske is een kind bekend:

1  Jouke Nicolay is geboren rond 1875 te Britsum.

Jouke trouwt op 23 april 1921 te Leeuwarderadeel op ongeveer 46-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Trijntje Terpstra, dochter van Tjalling Terpstra en Ytje Wiersma. Trijntje is geboren rond 1895 te Arum.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 25 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Doetje Lieuwes Reitsma, overlijdensakte (Rinsumageest 6 dec 1813)

2)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1879 H - Elzinga - Damminga, huwelijk (Dantumadeel 11 okt 1879)

3)  doop: Tresoar, Birdaard - Janum, Dtb. DTB 162 - Sijbe Jans, doop (Birdaard - Janum 3 dec 1809)

4)  Johannes trouwt op 14 mei 1834 te Leeuwarderadeel met Jitske.

5)  Jitske Alberts Boersma, dochter van Albert Jans Boersma en Eeke Sybrands Andringa. Jitske is geboren op 11 december 1810, is Herv. gedoopt op 16 januari 1811 te Leeuwarden, is overleden op 3 april 1861 te Leeuwarderadeel. Jitske werd 50 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

6)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 10 mrt 1817)

7)  aangifte geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 10 mrt 1817)

8)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1879 H - Elzinga - Damminga, huwelijk (Dantumadeel 11 okt 1879)

9)  doop: Tresoar, Birdaard - Janum, Dtb. DTB 162 - Sijbe Jans, doop (Birdaard - Janum 3 dec 1809)

10)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1842 H - Elzinga - Huizinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 9 mrt 1842)

11)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1844 H - Elzenga - Bos, huwelijksakte (Leeuwarderadeel 6 jun 1844)

12)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1879 H - Elzinga - Damminga, huwelijk (Dantumadeel 11 okt 1879)

13)  ongehuwd overleden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1870 ovl. - Jantje Sybes Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 3 jun 1870)

14)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1879 H - Elzinga - Damminga, huwelijk (Dantumadeel 11 okt 1879)

15)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1879 H - Elzinga - Damminga, huwelijk (Dantumadeel 11 okt 1879)

16)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1879 H - Elzinga - Damminga, huwelijk (Dantumadeel 11 okt 1879)

17)  Pieter Pieters van Driesum. Pieter is overleden op 15 mei 1873 te Ferwerd.

18)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1882 ovl. - Renske Elzenga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 20 feb 1882)

19)  Klaas trouwt op 10 mei 1855 te Leeuwarderadeel met Trijntje.

20)  Trijntje Pieters Booyenga, dochter van Pieter Pieters Booyenga en Riemke Riemers Spanjer. Trijntje is geboren op 29 mei 1833 te Britsum.

21)  Klaas trouwt op 14 mei 1868 te Leeuwarderadeel met Grietje.

22)  Grietje Harmens Boersma, dochter van Harmen Fokkes Boersma en Janke Wybrens Koolstra. Grietje is geboren op 14 juni 1833 te Rinsumageest.


Opmerkingen:
els050

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Sijbe Jans.