Sible Harings

 

Bijgewerkt op: 24 januari 2019 (geen wijzigingen of aanvullingen gevonden sinds 2015)

Home Pagina     


Generatie I

(van 1768 tot 1826)

In deze generatie zijn gezinnen met kinderen bekend.

I-A  Sible Harings Elsinga, wonende te Oosterlittens.

Sible Harings nam in 1811 de naam Elsinga aan.
Hij woonde toen in Oosterlittens en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 2-10-1813

Op 19 mei 1805 deed Sible Harings, vrijgezel, belijdenis in de Herv. gemeente Oosterlittens.
Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Oosterlittens.

I-B  Sibbele Harings, zoon van Haring Romkes en Sara Sibbeles, arbeider, wonende te Jorwerd, is geboren op 3 juli 1768 te Jorwerd, is Herv. gedoopt op 17 juli 1768 te Jorwerd, is ongehuwd overleden op 10 november 1826 01.00 uur te Jorwerd (Huis 33). Sibbele werd 58 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<1>

Sibbele Harings, oud 57 jaar is ongehuwd overleden op 10 november 1826 in Jorwerd. In de overlijdensakte zijn als ouders vermeld Haring Hendriks en Sara Sibbeles, beiden overleden. Als geboortedplaats is Jorwerd vermeld.
In 1768 is in Jorwerd geboren en gedoopt Sibbele, ouders Haring en Sara Sibles.

Sara Sibbeles, huisvrouw van Haring is op 14 mei 1764 op belijdenis aangenomen tot lidmaat van de Herv. gemeente Jorwerd.
In de margine is toegevoegd op 26 februari 1772 vertrokken naar Bozum.
Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Jorwerd.

In de memorie van aangifte successierechten die bij zijn overlijden is opgemaakt, wordt volgens www.allefriezen.nl als familienaam de naam Kevelaar vermeld.

Vermoedelijk heeft Sibbele Harings in 1811 als familienaam de naam Elsinga aangenomen. Hij woonde toen in Oosterlittens.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 19 december 2015 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  ongehuwd overleden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1826 ovl - Sibbele Harings, overlijdensakte (Baarderadeel 10 nov 1826)


els052