Parenteel van Jelle Reiners
Bijgewerkt op: 4 maart 2020
Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten 


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Jelle Reiners (els060)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1725 en 1745. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Finkum (8x).

I  Jelle Reiners, wonende te Oude Leije.

Jelle trouwt (Herv.) op 16 april 1724 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum (1) met Sijke Andries. Sijke, wonende te Oude Leije.

Van Jelle en Sijke zijn acht kinderen bekend:

1  Douwe Jelles is Herv. gedoopt op 4 februari 1725 te Finkum.

2  Neeltje Jelles is Herv. gedoopt op 30 januari 1729 te Finkum.

3  Reinder Jelles is Herv. gedoopt op 21 oktober 1731 te Finkum, zie II.

4  Andris Jelles is Herv. gedoopt op 8 november 1733 te Finkum.

5  Fijke Jelles is Herv. gedoopt op 27 mei 1736 te Finkum.

6  Jan Jelles is Herv. gedoopt op 18 mei 1738 te Finkum.

7  Antje Jelles is Herv. gedoopt op 22 april 1742 te Finkum.

8  Jacob Jelles is Herv. gedoopt op 25 april 1745 te Finkum.

Jelle gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 11 maart 1752 te Hallum - Frl., trouwt (Herv.) op 2 april 1751 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum (2) met Jeltje Minnes. Jeltje, wonende te Oude Leije en te Finkum.


Generatie II

(van 1725 tot 1810)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1784 en 1800. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Hallum - Frl. (4x) en Leije onder Hallum.

II  Reinder Jelles, zoon van Jelle Reiners (I) en Sijke Andries, schipper, wonende te Oude Leije, is Herv. gedoopt op 21 oktober 1731 te Finkum, is overleden op 24 december 1810 op de Leije onder Hallum (akte van bekendheid). Reinder werd 79 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Reinder trouwt op 15 juni 1783 te Hallum - Frl. op 51-jarige leeftijd met de 17-jarige Katalyna Lieuwes van Dijk, dochter van Lieuwe Jochums en Maaike Fransen. Katalyna, arbeidster, wonende te Oude Leije en te Hallum - Frl., is gedoopt op 16 maart 1766 te Hallum - Frl., is overleden op 16 januari 1837 15.00 uur te Hallum - Frl. (Huis 86). Katalyna werd 70 jaar en 10 maanden.

Kathrina Lieuwes nam als weduwe van Reinder Jelles in 1811 voor haar kinderen de naam Elsenga aan. Zij woonde toen in Hallum en gaf 4 kinderen op.

Katalyna was later gehuwd (2) met Hette Joosten Miersma.<1,2>

Van Reinder en Katalyna zijn vijf kinderen bekend:

1  Sijke Reinders Elzinga is geboren op 24 februari 1784 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 20 mei 1793 te Hallum - Frl., zie III-A.

2  Jelle Reinders Elzinga is geboren op 8 maart 1788 op de Leije onder Hallum, is Herv. gedoopt op 20 mei 1793 te Hallum - Frl., zie III-B.<3>

3  Maaike Reinders Elzinga is geboren op 5 september 1790 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 20 mei 1793 te Hallum - Frl., zie III-C.

4  Lieuwe Reinders Elsenga is geboren op 28 mei 1796 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 17 juli 1796 te Hallum - Frl., zie III-D.

5  Jakob Lieuwes Elsinga is geboren op 22 juni 1800 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 20 juli 1800 te Hallum - Frl..


Generatie III

(van 1784 tot 1865)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1811 en 1834. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hallum - Frl. (9x), Hijum (5x), Ferwerderadeel (2x), Stiens en Marrum.

III-A  Sijke Reinders Elzinga, dochter van Reinder Jelles (II) en Katalyna Lieuwes van Dijk, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 24 februari 1784 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 20 mei 1793 te Hallum - Frl., is overleden op 5 februari 1842 te Marrum. Sijke werd 57 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Sijke trouwt (Herv.) op 18 mei 1807 te Hallum - Frl. op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Meindert Lieuwes Fokkema, zoon van Lieuwe Fokkes Fokkema en Maaike Meinderts. Meindert, timmerknecht, wonende te Hallum - Frl., is geboren rond 1783, is overleden op 3 oktober 1831 te Ferwerderadeel. Meindert werd ongeveer 48 jaar.

Van Meindert en Sijke zijn vijf kinderen bekend:

1  Reinder Meinderts Fokkema is geboren rond 1811, is overleden op 8 maart 1812 te Hallum - Frl.. Reinder werd ongeveer 1 jaar.

2  Maaike Meinderts Fokkema is geboren op 26 januari 1813 te Hallum - Frl., is overleden op 25 maart 1881 te Ferwerderadeel. Maaike werd 68 jaar, 1 maand en 27 dagen.<4>

Maaike trouwt op 25 augustus 1836 te Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Johannes de Vries, zoon van Johannes Bouwes de Vries en Baukje Hendriks. Hendrik is geboren op 8 mei 1812 te Suawoude.

3  Catalina Meinderts Fokkema is geboren op 18 januari 1816 te Hallum - Frl., is overleden op 7 maart 1901 te Ferwerderadeel. Catalina werd 85 jaar, 1 maand en 17 dagen.<5>

Catalina was gehuwd met Renze Terpstra.

4  Reinouw Meinderts Fokkema is geboren op 30 juni 1819 te Hallum - Frl., is overleden op 18 april 1896 te Ferwerderadeel. Reinouw werd 76 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Reinouw was gehuwd met Lieuwe Harmens Reitsma.

5  Reinder Meinderts Fokkema is geboren op 30 april 1828 te Marrum, is overleden op 16 oktober 1900 te Ferwerderadeel. Reinder werd 72 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Reinder was gehuwd met Janke van Dijk.

III-B  Jelle Reinders Elzinga, zoon van Reinder Jelles (II) en Katalyna Lieuwes van Dijk, schoenmaker, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 8 maart 1788 op de Leije onder Hallum, is Herv. gedoopt op 20 mei 1793 te Hallum - Frl., is overleden op 5 december 1828 te Ferwerderadeel. Jelle werd 40 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<6>

Jelle trouwt op 17 mei 1817 te Ferwerderadeel op 29-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Jietske Johannes Dijkstra, dochter van Johannes Pieters Dijkstra en Geeske Teunis. Jietske, zonder beroep, wonende te Vrouwenparochie, op de Leije onder Finkum en te Hallum - Frl., is geboren op 17 december 1784 te Vrouwenparochie, is Herv. gedoopt op 6 februari 1785 te Vrouwenparochie, is overleden op 15 april 1823 te Marrum. Jietske werd 38 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<7..9>

Van Jelle en Jietske zijn twee kinderen bekend:

1  Reinder Jelles Elzenga is geboren op 29 januari 1821 te Hallum - Frl., zie IV-A.

2  Johannes Jelles Elzinga is geboren op 26 februari 1822 te Hallum - Frl., zie IV-B.

Jelle trouwt op 11 december 1823 te Marrum op 35-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus de 35-jarige Akke Feikes van der Ploeg, dochter van Feike Nammens en Grietje Walings. Akke is geboren op 17 juni 1788 te Hijum, is Herv. gedoopt op 3 augustus 1788 te Hijum, is overleden op 3 november 1851 te Ferwerderadeel. Akke werd 63 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Akke was eerder gehuwd (1) met Jakob Kornelis Kuipers.<10> Akke was eerder gehuwd (2) met Lieuwe Reinders Elsenga (zie III-D).<11,12>

Van Jelle en Akke zijn drie kinderen bekend:

3  Katalina Jelles Elzinga is geboren op 27 juni 1824 te Ferwerderadeel, zie IV-C.

4  Feykje Jelles Elzinga is geboren op 5 maart 1826 te Ferwerderadeel, is overleden op 12 april 1835 te Ferwerderadeel. Feykje werd 9 jaar, 1 maand en 7 dagen.

5  Maaike Jelles Elzinga is geboren op 8 augustus 1828 te Hallum - Frl., zie IV-D.

III-C  Maaike Reinders Elzinga, dochter van Reinder Jelles (II) en Katalyna Lieuwes van Dijk, wonende te Hallum - Frl. en te Hijum, is geboren op 5 september 1790 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 20 mei 1793 te Hallum - Frl., is overleden op 30 juni 1865 te Hijum. Maaike werd 74 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<13>

Maaike trouwt op 23 januari 1813 te Hallum - Frl. op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Dirk Bouwes van der Meer, zoon van Bouwe Jans van der Meer en Romkje Berends. Dirk, gardenier en zonder beroep, wonende te Hallum - Frl. en te Hijum, is geboren in mei 1784 te Wijns, is overleden op 11 september 1871 05.30 uur te Hijum (Huis 41). Dirk werd 87 jaar en 4 maanden.<14>

Van Dirk en Maaike zijn zeven kinderen bekend:

1  Romkje Dirks van der Meer is geboren op 31 oktober 1813 te Stiens.

2  Reinder Dirks van der Meer is geboren op 20 november 1815 te Hallum - Frl..

Reinder trouwt op 25 mei 1844 te Ferwerderadeel op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Berends Vos, dochter van Berend Vos en Cornelia Pletting. Grietje is geboren op 10 maart 1818 te Leeuwarden.

3  Bouwe Dirks van der Meer is geboren op 2 september 1817 12.00 uur te Hijum.

Bouwe trouwt op 3 juli 1858 te Leeuwarderadeel op 40-jarige leeftijd met de 40-jarige Renske Wytzes de Vries, dochter van Wytze IJsbrands de Vries en Pietje Pieters Boersma. Renske is geboren op 20 november 1817 te Marrum.

4  Kalina Dirks van der Meer is geboren op 3 februari 1820 09.00 uur te Hijum.

Kalina trouwt op 7 mei 1857 te Leeuwarderadeel op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Hendrik Cornelis Palstring, zoon van Cornelis Hendriks Palstring en Ytje Jans Bos. Hendrik is geboren rond 1825 te Vrouwenparochie.

5  Jacob Dirks van der Meer, wonende te Hijum, is geboren op 11 mei 1822 22.00 uur te Hijum, is overleden op 7 januari 1830 13.00 uur te Hijum (Huis 33). Jacob werd 7 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

6  Pieter Dirks van der Meer, koopman, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 5 november 1824 08.00 uur te Hijum, is overleden op 27 februari 1904 te Hallum - Frl.. Pieter werd 79 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Pieter trouwt op 20 mei 1848 te Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Maaike Boelens, dochter van Romke Jans Boelens en Rinske Jans Andrae. Maaike is geboren op 10 januari 1829 te Hallum - Frl..

7  Jacob Dirks van der Meer, wonende te Hijum, is geboren op 29 januari 1830 06.00 uur te Hijum, is overleden op 14 april 1830 06.00 uur te Hijum (Huis 33). Jacob werd 2 maanden en 16 dagen.

III-D  Lieuwe Reinders Elsenga, zoon van Reinder Jelles (II) en Katalyna Lieuwes van Dijk, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 28 mei 1796 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 17 juli 1796 te Hallum - Frl., is overleden op 17 maart 1850 te Leeuwarderadeel. Lieuwe werd 53 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Lieuwe trouwt op 14 april 1831 te Ferwerderadeel op 34-jarige leeftijd met de 42-jarige Akke Feikes van der Ploeg, dochter van Feike Nammens en Grietje Walings. Akke is geboren op 17 juni 1788 te Hijum, is Herv. gedoopt op 3 augustus 1788 te Hijum, is overleden op 3 november 1851 te Ferwerderadeel. Akke werd 63 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Akke was eerder gehuwd (1) met Jakob Kornelis Kuipers.<15> Akke was later gehuwd (3) met Jelle Reinders Elzinga (zie III-B).<16,17>

Van Lieuwe en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Feyke Jelle Lieuwes Elzenga, zonder beroep, wonende te Hijum, is geboren op 22 januari 1834 te Hallum - Frl., is overleden op 8 januari 1916 05.00 uur te Hijum. Feyke werd 81 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Feyke trouwt op 11 mei 1870 te Leeuwarderadeel op 36-jarige leeftijd met de 30-jarige Trijntje Klazes Post, dochter van Klaas Klazes Post en Dieuwke Alberts Visser. Trijntje, zonder beroep, wonende te Pietersbierum, is geboren op 25 oktober 1839 te Hallum - Frl., is overleden op 23 december 1905 18.00 uur te Pietersbierum. Trijntje werd 66 jaar, 1 maand en 28 dagen.

2  Reinder Lieuwes Elzenga is geboren op 22 januari 1834 te Hallum - Frl., zie IV-E.


Generatie IV

(van 1811 tot 1916)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 25 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1852 en 1884. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ferwerderadeel (10x), Hijum (6x), Leeuwarderadeel (4x), Finkum (3x) en Hallum - Frl. (2x).

IV-A  Reinder Jelles Elzenga, zoon van Jelle Reinders Elzinga (III-B) en Jietske Johannes Dijkstra, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 29 januari 1821 te Hallum - Frl., is overleden op 19 september 1861 04.00 uur te Hallum - Frl. (Huis 133). Reinder werd 40 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Reinder trouwt op 15 mei 1851 te Ferwerderadeel op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Fokje Jacobs Helder, dochter van Jakob Baukes Helder en Reino Klazes Lepstra. Fokje is geboren op 11 mei 1825 te Hallum - Frl., is overleden voor 23 juni 1883. Fokje werd hoogstens 58 jaar, 1 maand en 12 dagen.<18>

Van Reinder en Fokje zijn drie kinderen bekend:

1  Reino Elzenga is geboren op 8 april 1852 te Ferwerderadeel.

2  Jelle Elzenga, arbeider, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 12 februari 1855 te Hallum - Frl..

Jelle trouwt op 23 juni 1883 te Ferwerderadeel op 28-jarige leeftijd met de 37-jarige Liskje Dominicus Obma, dochter van Dominicus Tjeerds Obma en Antje Jans Elzinga. Liskje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hallum - Frl. en te Anjum, is geboren op 12 september 1845 te Hantum, is overleden op 17 juli 1923 07.00 uur te Anjum. Liskje werd 77 jaar, 10 maanden en 5 dagen.<19,20>

3  Jitske Elzenga is geboren op 7 mei 1858 te Ferwerderadeel.

IV-B  Johannes Jelles Elzinga, zoon van Jelle Reinders Elzinga (III-B) en Jietske Johannes Dijkstra, werkman, wonende te Hijum, is geboren op 26 februari 1822 te Hallum - Frl., is overleden op 26 januari 1880 04.30 uur te Hijum (Huis 66). Johannes werd 57 jaar en 11 maanden.

Johannes trouwt op 28 september 1859 te Leeuwarderadeel op 37-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Bontje Jakobs Stelpstra, dochter van Jakob Jakobs Stelpstra en Dieuwke Hilbrands Ferwerda. Bontje is geboren op 13 mei 1825 te Hallum - Frl., is overleden op 21 oktober 1870 te Leeuwarderadeel. Bontje werd 45 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Van Johannes en Bontje zijn drie kinderen bekend:

1  Dieuwke Johannes Elzinga is geboren op 30 december 1860 te Hijum, zie V-A.

2  Jelle Johannes Elzinga, boerenknecht, wonende te Hijum, is geboren op 14 juni 1863 te Hijum, is ongehuwd overleden op 16 september 1888 04.30 uur te Leeuwarden. Jelle werd 25 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

3  Jitske Johannes Elsinga, zonder beroep, wonende te Hijum, is geboren op 27 september 1865 te Hijum, is overleden op 20 februari 1922 14.30 uur te Hijum. Jitske werd 56 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Jitske trouwt op 26 mei 1898 te Het Bildt op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Loonstra, zoon van Cornelis Loonstra en Hendrikje Stapert. Jan, arbeider, wonende te Hijum, is geboren op 30 december 1867 te Sint Annaparochie, is overleden op 18 oktober 1927 22.00 uur te Leeuwarden in het Diakonessenhuis. Jan werd 59 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Johannes trouwt op 29 december 1871 te Leeuwarderadeel op 49-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Wytske Symens Hoekstra, dochter van Symen Aedes Hoekstra en Trijntje Symens Hovinga. Wytske, zonder beroep, wonende te Hijum, is geboren op 10 mei 1838 te Finkum, is overleden op 23 december 1884 12.00 uur te Hijum. Wytske werd 46 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Van Johannes en Wytske zijn drie kinderen bekend:

4  Symen Johannes Elzinga is geboren op 2 juli 1872 01.30 uur te Hijum, is overleden op 1 maart 1873 te Hijum. Symen werd 7 maanden en 27 dagen.

5  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 2 juli 1872 02.00 uur te Hijum (Huis 49).

6  Aede Johannes Elzinga is geboren op 16 februari 1876 02.00 uur te Hijum, is overleden op 20 juli 1876 te Hijum. Aede werd 5 maanden en 4 dagen.

IV-C  Katalina Jelles Elzinga, dochter van Jelle Reinders Elzinga (III-B) en Akke Feikes van der Ploeg, is geboren op 27 juni 1824 te Ferwerderadeel, is overleden op 19 december 1905 te Ferwerderadeel. Katalina werd 81 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Katalina trouwt op 15 mei 1851 te Ferwerderadeel op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Lipke Klazes bij de Ley, zoon van Klaas Lipkes bij de Ley en Grietje Jans Bakker. Lipke is geboren op 21 januari 1828 te Finkum, is overleden op 21 januari 1895 te Ferwerderadeel. Lipke werd 67 jaar.

Van Lipke en Katalina zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Lipkes bij de Ley is geboren op 25 maart 1852 te Ferwerderadeel, is overleden op 1 maart 1867 te Ferwerderadeel. Klaas werd 14 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

2  Jelle Lipkes bij de Ley is geboren op 6 maart 1855 te Ferwerderadeel.

Jelle trouwt op 15 mei 1879 te Ferwerderadeel op 24-jarige leeftijd met Grietje Wiersma, dochter van Sije Sijes Wiersma en Franske Meints de Vries.

3  Grietje Lipkes bij de Ley is geboren op 25 juli 1858 te Ferwerderadeel, is overleden op 9 november 1887 te Ferwerderadeel. Grietje werd 29 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Grietje trouwt op 19 augustus 1883 te Ferwerderadeel op 25-jarige leeftijd met haar zwager Broer Gerlofs Bouma, zoon van Gerlof Broers Bouma en Antje Jacobs Extra. Broer is geboren te Hallum - Frl..

Broer was later gehuwd (2) met Akke Lipkes bij de Ley (zie IV-C.4).<21,22>

4  Akke Lipkes bij de Ley is geboren op 17 januari 1861 te Ferwerderadeel, is overleden op 7 juni 1939 te Ferwerderadeel. Akke werd 78 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Akke trouwt op 11 mei 1889 te Ferwerderadeel op 28-jarige leeftijd met Broer Gerlofs Bouma, zoon van Gerlof Broers Bouma en Antje Jacobs Extra. Broer is geboren te Hallum - Frl..

Broer was eerder gehuwd (1) met Grietje Lipkes bij de Ley (zie IV-C.3).<23,24>

5  Klaas Lipkes bij de Ley is geboren op 22 juli 1868 te Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op 16 september 1891 te Ferwerderadeel. Klaas werd 23 jaar, 1 maand en 25 dagen.

IV-D  Maaike Jelles Elzinga, dochter van Jelle Reinders Elzinga (III-B) en Akke Feikes van der Ploeg, is geboren op 8 augustus 1828 te Hallum - Frl..

Maaike trouwt op 5 mei 1859 te Leeuwarderadeel op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Wiemer Hanses Leistra, zoon van Hans Klazes Leistra en Pietje Wiemers van der Woude. Wiemer is geboren op 17 juli 1834 te Finkum.

Van Wiemer en Maaike zijn vier kinderen bekend:

1  Pietje Wiemers Leistra is geboren op 1 augustus 1859 te Ferwerderadeel.

Pietje trouwt op 25 november 1880 te Leeuwarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem Hendriks Visbeek, zoon van Hendrik Douwes Visbeek en Lijsbert Dirks de Jong. Willem is geboren op 24 maart 1858 te Hallum - Frl..

2  Jelle Leystra is geboren op 3 juni 1862 te Ferwerderadeel.

Jelle trouwt op 14 mei 1887 te Het Bildt op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Pietje Halma, dochter van Jan Halma en Aaltje Kuypers. Pietje is geboren op 19 september 1859 te Vrouwenparochie. Jelle trouwt op 31 december 1903 te Het Bildt op 41-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Ymkje Halma, dochter van Jan Halma en Aaltje Kuypers. Ymkje is geboren op 8 november 1866 te Vrouwenparochie.

3  Hans Leistra is geboren op 11 januari 1866 te Leeuwarderadeel.

Hans trouwt op 30 november 1889 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Symkje van Dijk, dochter van Meindert Wytses van Dijk en Pietje Willems Miedema. Symkje is geboren op 12 augustus 1866 te Hallum - Frl..

4  Lieuwe Leistra is geboren op 12 juli 1870 te Leeuwarderadeel.

IV-E  Reinder Lieuwes Elzenga, zoon van Lieuwe Reinders Elsenga (III-D) en Akke Feikes van der Ploeg, schoenmaker, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 22 januari 1834 te Hallum - Frl., is overleden op 23 november 1898 te Ferwerderadeel. Reinder werd 64 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Reinder trouwt op 17 mei 1862 te Marrum op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Berber Kornelis Hoekstra, dochter van Kornelis Foppes Hoekstra en Trijntje Andries Oosterling. Berber, zonder beroep, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 20 februari 1838 te Hallum - Frl., is overleden op 14 augustus 1909 te Ferwerderadeel. Berber werd 71 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Van Reinder en Berber zijn zeven kinderen bekend:

1  Tietje Elzinga is geboren op 19 augustus 1863 te Finkum, zie V-B.

2  Lieuwe Elzinga, zadelmaker, is geboren op 8 augustus 1867 te Finkum, is overleden op 15 augustus 1914 te Ferwerderadeel. Lieuwe werd 47 jaar en 7 dagen.

Lieuwe trouwt op 8 augustus 1912 te Ferwerderadeel op 45-jarige leeftijd met de 32-jarige Klaaske Iedema, dochter van Jan Johannes Iedema en Trijntje Klazes Nicolai. Klaaske, huishoudster, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 september 1879 te Jelsum, is overleden op 15 mei 1934 16.30 uur te Leeuwarden. Klaaske werd 54 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

3  Akke Elzinga is geboren op 8 augustus 1867 te Finkum, zie V-C.

4  Kornelis Elzinga is geboren op 29 september 1872 te Leeuwarderadeel, is overleden op 19 april 1874 te Leeuwarderadeel. Kornelis werd 1 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

5  Kornelis Elzinga is geboren op 12 februari 1876 te Leeuwarderadeel, is overleden op 13 maart 1877 te Ferwerderadeel. Kornelis werd 1 jaar, 1 maand en 1 dag.

6  Foppe Elzenga is geboren op 25 december 1878 te Hallum - Frl., zie V-D.

7  doodgeboren zoon Elzenga is doodgeboren op 14 december 1884 te Ferwerderadeel.


Generatie V

(van 1852 tot 1949)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1885 en 1918. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit gem. Leeuwarderadeel (6x), Marrum (4x), Hijum (3x), Dokkum (3x), Hallum - Frl. (2x) en Ferwerderadeel.

V-A  Dieuwke Johannes Elzinga, dochter van Johannes Jelles Elzinga (IV-B) en Bontje Jakobs Stelpstra, zonder beroep, wonende te Hijum, is geboren op 30 december 1860 te Hijum, is overleden op 12 augustus 1934 21.00 uur te Hijum. Dieuwke werd 73 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Dieuwke trouwt op 8 mei 1884 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Dirk Leystra, zoon van Sake Dirk Leystra en Lijsbeth Gerrits Bergsma. Dirk, zonder beroep, wonende te Hijum, is geboren op 22 augustus 1862 te Finkum, is overleden op 18 juli 1940 12.30 uur te Hijum. Dirk werd 77 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Van Dirk en Dieuwke zijn vier kinderen bekend:

1  Sake Leystra is geboren op 21 februari 1885 in de gem. Leeuwarderadeel.

2  Johannes Leystra is geboren op 9 januari 1887 in de gem. Leeuwarderadeel.

3  Johannes Leystra is geboren op 1 maart 1888 in de gem. Leeuwarderadeel.

4  Eelkje Leystra is geboren op 18 juli 1889 te Hijum.

V-B  Tietje Elzinga, dochter van Reinder Lieuwes Elzenga (IV-E) en Berber Kornelis Hoekstra, winkelierster, wonende te Dokkum, is geboren op 19 augustus 1863 te Finkum, is overleden op 24 november 1924 16.00 uur te Dokkum. Tietje werd 61 jaar, 3 maanden en 5 dagen.<25>

Tietje trouwt op 27 mei 1893 te Ferwerderadeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Wieger Kiestra, zoon van Jitze Kiestra en Grietje Bloemsma. Wieger, kleermaker, is geboren op 14 februari 1869 te Dokkum, is overleden op 21 januari 1922 te Dokkum. Wieger werd 52 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Wieger en Tietje zijn drie kinderen bekend:

1  Berber Kiestra is geboren op 27 april 1894 te Dokkum.

2  Grietje Kiestra is geboren op 15 augustus 1896 te Dokkum.

3  Jitze Kiestra is geboren op 18 juli 1900 te Dokkum.

V-C  Akke Elzinga, dochter van Reinder Lieuwes Elzenga (IV-E) en Berber Kornelis Hoekstra, zonder beroep, wonende te Hallum - Frl. en te Hijum, is geboren op 8 augustus 1867 te Finkum, is overleden op 30 mei 1934 07.00 uur te Hijum, is begraven te Finkum. Akke werd 66 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Akke trouwt op 8 juni 1895 te Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Schelte Poelstra, zoon van Willem Nammens Poelstra en Sytske Gerbens Joekema. Schelte, slager, wonende te Hijum, is geboren op 9 november 1864 te Hijum, is overleden op 22 mei 1941 te Hijum, is begraven te Finkum. Schelte werd 76 jaar, 6 maanden en 13 dagen.<26>

Van Schelte en Akke zijn vijf kinderen bekend:

1  Willem Poelstra is geboren op 1 februari 1897 in de gem. Leeuwarderadeel.

2  Betje Poelstra is geboren op 27 oktober 1898 te Hijum.

Betje trouwt op 22 mei 1926 te Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Dirk Kramer, zoon van Jacob Kramer en Jiskje Olijnsma. Dirk is geboren rond 1903 te Hijum.

3  Reinder Poelstra is geboren op 27 oktober 1898 te Hijum.

4  Aaltje Poelstra is geboren op 11 december 1901 in de gem. Leeuwarderadeel.

5  Aaltje Poelstra is geboren op 20 augustus 1903 in de gem. Leeuwarderadeel.

Aaltje trouwt op 6 augustus 1930 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Willem Radersma, zoon van Dirk Radersma en Arjaantje Kooistra. Willem is geboren rond 1902 te Stiens.

V-D  Foppe Elzenga, zoon van Reinder Lieuwes Elzenga (IV-E) en Berber Kornelis Hoekstra, koopman en schoenhandelaar, wonende te Hallum - Frl. en te Marrum, is geboren op 25 december 1878 te Hallum - Frl., is overleden op 4 april 1949 01.00 uur te Marrum, is begraven te Marrum. Foppe werd 70 jaar, 3 maanden en 10 dagen.<27>

Foppe trouwt op 21 mei 1908 te Ferwerderadeel op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Antje Thijseling, dochter van Otte Engelbertus Thijseling en Antje Jans Cuperus. Antje, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 3 november 1877 te Hallum - Frl., is overleden op 13 februari 1943 te Marrum, is begraven te Marrum. Antje werd 65 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Van Foppe en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Reinder Elzenga is geboren op 16 juni 1909 17.30 uur te Hallum - Frl., is overleden op 27 januari 1980 te Sint Annaparochie, is begraven op 31 januari 1980 te Marrum. Reinder werd 70 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

2  Antje Elzenga is geboren op 2 oktober 1910 19.00 uur te Hallum - Frl., is overleden op 12 juli 1976 te Marrum, is begraven te Westernijkerk. Antje werd 65 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Antje was gehuwd met Hendrik Pieters Fennema, zoon van Pieter Jelles Fennema en Akke Gerbens Postma. Hendrik, wonende te Marrum, is geboren op 20 oktober 1908 te Marrum, is overleden op 3 april 1995, is begraven te Westernijkerk. Hendrik werd 86 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

3  Berber Elzenga, wonende te Marrum, is geboren op 7 mei 1912 te Marrum, is overleden op 4 mei 2000 te Ferwerderadeel, is begraven te Marrum. Berber werd 87 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

4  Otte Elzenga, wonende te Heerde, is geboren op 26 mei 1913 te Marrum, is overleden op 2 juni 2001 te Zwolle. Otte werd 88 jaar en 7 dagen.

Otte trouwt op 1 mei 1937 te Heerde op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Willemina Koetzier. Willemina is geboren op 18 februari 1916 te Heerde, is overleden op 9 januari 1956 te Zwolle. Willemina werd 39 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<28> Otte trouwt op 3 april 1958 te Heerde op 44-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Hendrika Berghorst. Hendrika, wonende te Heerde, is geboren op 5 mei 1918 te Heerde, is overleden op 24 mei 2008 te Heerde, is begraven op 29 mei 2008 te Heerde. Hendrika werd 90 jaar en 19 dagen.

Hendrika was eerder gehuwd (1) met Jan Bijsterbosch.<29>

5  Tietje Elzenga, wonende te Marrum, is geboren rond augustus 1914 te Marrum, is overleden op 18 april 1915 03.00 uur te Marrum. Tietje werd ongeveer 8 maanden.

6  Lieuwe Elzenga, wonende te Marrum, is geboren rond september 1916 te Marrum, is overleden op 13 oktober 1916 06.00 uur te Marrum. Lieuwe werd ongeveer 1 maand.

7  Tietje Elzenga, wonende te Haulerwijk, is geboren op 19 november 1918 te Ferwerderadeel, is overleden op 19 januari 2008 te Ooststellingwerf, is begraven te Haulerwijk. Tietje werd 89 jaar en 2 maanden.<30,31>

Tietje trouwt op 21 mei 1942 te Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Lieuwe Vroom, zoon van Sjouke Vroom en Minke Gros. Lieuwe, wonende te Haulerwijk, is geboren op 11 februari 1918 te Hallum - Frl., is overleden op 11 december 1995 te Appelscha, is begraven op 16 december 1995 te Haulerwijk. Lieuwe werd 77 jaar en 10 maanden.<32..34>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 3 maart 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  Katalyna trouwt op 14 juni 1812 te Marrum met Hette.

2)  Hette Joosten Miersma, zoon van Joost Rinzes en Sytske Hettes. Hette, koopman en arbeider, wonende te Marrum, is gedoopt op 19 maart 1758 te Vrouwenparochie, is overleden voor 17 januari 1837. Hette werd hoogstens 78 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

3)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1817 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Marrum 17 mei 1817)

4)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1813 G. - Maaike Fokkema, geboorteakte (Marrum 28 jan 1813)

5)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1816 G. - Catalina Fokkema, geboorteakte (Marrum 20 jan 1816)

6)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1817 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Marrum 17 mei 1817)

7)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1817 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Marrum 17 mei 1817)

8)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1817 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Marrum 17 mei 1817)

9)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1817 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Marrum 17 mei 1817)

10)  Jakob Kornelis Kuipers, zoon van Cornelis Jacobs en Sjieuwke Martens. Jakob, arbeider, wonende op de Leije onder Hallum, is geboren rond 1781, is overleden op 16 april 1822 te Hallum - Frl.. Jakob werd ongeveer 41 jaar.

11)  Akke trouwt op 14 april 1831 te Ferwerderadeel met Lieuwe (zie III-D).

12)  Lieuwe Reinders Elsenga, zie III-D.

13)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1865 ovl. - Maaike Reinders Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 1 jul 1865)

14)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1813 H - Meer - Elzinga, huwelijk (Hallum - Frl. 23 jan 1813)

15)  Jakob Kornelis Kuipers, zie noot 10.

16)  Akke trouwt op 11 december 1823 te Marrum met Jelle (zie III-B).

17)  Jelle Reinders Elzinga, zie III-B.

18)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1883 H - Elzenga - Obma, huwelijk (Ferwerderadeel 23 jun 1883)

19)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1883 H - Elzenga - Obma, huwelijk (Ferwerderadeel 23 jun 1883)

20)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1923 ovl. - Liskje Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 18 jul 1923)

21)  Broer trouwt op 11 mei 1889 te Ferwerderadeel met Akke (zie IV-C.4).

22)  Akke Lipkes bij de Ley, dochter van Lipke Klazes bij de Ley en Katalina Jelles Elzinga (IV-C). Akke is geboren op 17 januari 1861 te Ferwerderadeel, is overleden op 7 juni 1939 te Ferwerderadeel. Akke werd 78 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

23)  Broer trouwt op 19 augustus 1883 te Ferwerderadeel met Grietje (zie IV-C.3).

24)  Grietje Lipkes bij de Ley, dochter van Lipke Klazes bij de Ley en Katalina Jelles Elzinga (IV-C). Grietje is geboren op 25 juli 1858 te Ferwerderadeel, is overleden op 9 november 1887 te Ferwerderadeel. Grietje werd 29 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

25)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1924 ovl. - Tietje Elzinga, overlijdensakte (Dokkum 25 nov 1924)

26)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1895 H - Poelstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 8 jun 1895)

27)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1949 ovl. - Foppe Elzenga, overlijdensakte (Ferwerderadeel 5 apr 1949)

28)  geboorte: Foppe Elzenga, persoonslijst (28 jul 2017)

29)  Jan Bijsterbosch. Jan is overleden op 14 november 1956.

30)  geboorte: Tietje Elzinga, persoonslijst (19 jan 2008)

31)  overlijden: Tietje Elzinga, persoonslijst (19 jan 2008)

32)  huwelijk: Tietje Elzinga, persoonslijst (19 jan 2008)

33)  geboorte: Tietje Elzinga, persoonslijst (19 jan 2008)

34)  overlijden: Tietje Elzinga, persoonslijst (19 jan 2008)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Jelle Reiners (els060)
- of in het Register van familienamen

els060