Parenteel van Rykle Baukes

 

Bijgewerkt op: 17 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Rykle Baukes.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1766 en 1777. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Drogeham (2x), Augustinusga (2x) en Harkema Opeinde.

I  Rykle Baukes, wonende te Buweklooster.

Rykle trouwt (Herv.) op 30 maart 1766 te Drogeham met Ybeltje Jelkes. Ybeltje, wonende te Buweklooster.

Van Rykle en Ybeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Janke Riekeles Elzinga is geboren te Harkema Opeinde, is Herv. gedoopt op 27 november 1766 te Drogeham, zie II-A.<1>

2  Bauke Rykles is geboren op 2 november 1768, is Herv. gedoopt op 4 december 1768 te Drogeham.

3  Jelke Rykles is geboren op 23 augustus 1771, is Herv. gedoopt op 29 september 1771 te Drogeham.

4  Andries Riekles Elsenga is geboren op 18 februari 1774 te Augustinusga, is Herv. gedoopt op 6 maart 1774 te Augustinusga, zie II-B.<2>

5  Jeltje Rykles is geboren op 26 april 1777 te Augustinusga, is Herv. gedoopt op 25 mei 1777 te Augustinusga.


Generatie II

(van 1766 tot 1842)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1797 en 1817. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuisterveen (5x) en Surhuizum (2x).

II-A  Janke Riekeles Elzinga, dochter van Rykle Baukes (I) en Ybeltje Jelkes, arbeidster en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen, is geboren te Harkema Opeinde, is Herv. gedoopt op 27 november 1766 te Drogeham, is overleden op 22 juli 1842 02.00 uur te Surhuisterveen. Janke werd 75 jaar, 7 maanden en 25 dagen.<3,4>

Janke trouwt (gerecht) op 19 februari 1797 te Surhuisterveen, trouwt (kerk) (Herv.) op 19 februari 1767 te Surhuisterveen op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jakob Wybes Wagenaar, zoon van Wybe Popkes Wagenaar en Tietje Jacobs. Jakob, arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren rond 1775 te Surhuisterveen, is overleden op 22 mei 1831 19.00 uur te Surhuisterveen, is als overleden aangegeven op 24 mei 1831 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Bauke Piers Wondaal (gebuur) en zijn schoonzoon Albert Reinders Westra (aangetrouwde zoon)). Jakob werd ongeveer 56 jaar.<5..8>

Van Jakob en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Ybeltje Jacobs Wagenaar, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 29 mei 1797 te Surhuisterveen, is Herv. gedoopt op 2 juli 1797 te Surhuisterveen.

Ybeltje trouwt op 11 februari 1818 te Achtkarspelen op 20-jarige leeftijd met Albert Reinders Westra, zoon van Dieuwke Reinders. Albert, arbeider, wonende te Augustinusga.

2  Tietje Jacobs Wagenaar, dienstmeid, wonende te Surhuisterveen en te Smilde, is geboren op 15 juli 1800 te Surhuisterveen, is Herv. gedoopt op 10 augustus 1800 te Surhuisterveen.

Tietje trouwt op 4 maart 1834 te Smilde (huwelijksgetuigen waren Lukas Dieters Douwma (niet verwant), Jan Moes (de Jonge) (halve neef van de bruidegom), Geert Moes (halve neef van de bruidegom) en zijn zwager Jan Moes (neef van de bruidegom)) op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 49-jarige Roelof Smidt, zoon van Andries Roelofs Smidt en Berentje Roelofs. Roelof, kleermaker, wonende te Steenwijk en te Smilde, is geboren rond 1785, is Ger. gedoopt te Steenwijk.<9..11>

Roelof was eerder gehuwd (1) met Grietje Jans.<12,13>

3  Riekeltje Jacobs is geboren op 29 januari 1804, is Herv. gedoopt op 4 maart 1804 te Surhuisterveen.

4  Jeltje Jakobs Wagenaar is geboren rond 1810, is overleden op 23 december 1815 te Surhuizum. Jeltje werd ongeveer 5 jaar.

II-B  Andries Riekles Elsenga, zoon van Rykle Baukes (I) en Ybeltje Jelkes, schoenmaker, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 18 februari 1774 te Augustinusga, is Herv. gedoopt op 6 maart 1774 te Augustinusga, is overleden op 13 september 1836 04.00 uur te Surhuisterveen. Andries werd 62 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<14,15>

Andries Riekles nam in 1811 de naam Elsenga aan. Hij woonde toen in Surhuisterveen en gaf 3 kinderen op.
Akte datum 30-12-1811.

Andries trouwt op 17 mei 1801 te Surhuisterveen op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Sietske Teunis Jansma, dochter van Theunis Jannes Jansma en Jeltje Pieters Boelens. Sietske, arbeidster, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 14 juni 1779 te Bakkeveen, is Herv. gedoopt op 4 juli 1779 in de Herv. gemeente Wijnjeterp - Duurswoude - Bakkeveen, is overleden op 9 april 1850 te Achtkarspelen. Sietske werd 70 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van Andries en Sietske zijn vier kinderen bekend:

1  Jeltje Andries Elzenga is geboren op 21 september 1801 te Surhuizum, is Herv. gedoopt op 8 november 1801 te Surhuizum, zie III-A.

2  Teunis Andries Elzinga is geboren op 16 februari 1804 te Surhuizum, is Herv. gedoopt op 8 april 1804 te Surhuizum, zie III-B.<16,17>

3  Riekele Andries Elzinga is geboren op 11 september 1811 te Surhuisterveen, is Herv. gedoopt op 13 oktober 1811 te Surhuisterveen, zie III-C.

4  Ybeltje Andries Elzinga is geboren op 23 augustus 1817 te Surhuisterveen, zie III-D.


Generatie III

(van 1797 tot 1900)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1828 en 1852. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuisterveen (8x), Grijpskerk (2x), Achtkarspelen (2x), Westerhorn, Waarden, Visvliet, Surhuizum en Noordhorn.

III-A  Jeltje Andries Elzenga, dochter van Andries Riekles Elsenga (II-B) en Sietske Teunis Jansma, wonende te Surhuisterveen en te Zuidhorn, is geboren op 21 september 1801 te Surhuizum, is Herv. gedoopt op 8 november 1801 te Surhuizum, is overleden op 18 december 1861 te Niezijl. Jeltje werd 60 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Jeltje trouwt op 25 mei 1829 te Grijpskerk op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Rense Berends Tiemersma, zoon van Berend Ouwds Timersma en Antje Jans de Boer. Rense, arbeider en koopman, wonende te Zuidhorn, is geboren rond 1807 te Ruigezand, is overleden op 27 november 1866 te Niezijl. Rense werd ongeveer 59 jaar.

Van Rense en Jeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Berend Tiemersma, koopman, is geboren op 15 februari 1830 te Visvliet, is overleden op 19 april 1893 te Niezijl. Berend werd 63 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Berend trouwt op 10 oktober 1863 te Grijpskerk op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Grietje Homan, dochter van Douwe Homan en Fenje Berends Hummel. Grietje is geboren rond 1842 te Sebaldeburen.

2  Sijtske Tiemersma is geboren op 30 september 1832 te Grijpskerk.

3  Anderies Tiemersma, arbeider, is geboren op 30 januari 1835 te Westerhorn, is overleden op 10 mei 1901 te Utrecht. Anderies werd 66 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Anderies trouwt op 18 mei 1866 te Grijpskerk op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Trientje Hoeksema, dochter van Enne Hoeksema en Antje Tjebbes Kits. Trientje is geboren rond 1837 te Niezijl.

4  Sijtse Tiemersma is geboren op 18 maart 1838 te Noordhorn.

Sijtse trouwt op 14 mei 1870 te Oldehove - Gr. op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Aafke Hoogstra, dochter van Jacob Hoogstra en Anna Nanninga. Aafke is geboren rond 1844 te Leek.

5  Antje Tiemersma is geboren op 7 april 1841 te Grijpskerk.

6  Oud Timersma, boerenknecht, is geboren op 10 september 1844 te Waarden, is overleden op 15 oktober 1868 te Niezijl. Oud werd 24 jaar, 1 maand en 5 dagen.

III-B  Teunis Andries Elzinga, zoon van Andries Riekles Elsenga (II-B) en Sietske Teunis Jansma, arbeider, wonende te Surhuisterveen, te Kortwoude, te Surhuizum en te Augustinusga, is geboren op 16 februari 1804 te Surhuizum, is Herv. gedoopt op 8 april 1804 te Surhuizum, is overleden op 14 maart 1852 13.30 uur te Achtkarspelen. Teunis werd 48 jaar en 27 dagen.<18..20>

Teunis trouwt op 23 februari 1850 te Achtkarspelen op 46-jarige leeftijd met de 42-jarige Aukje Taekes Bruining, dochter van Take Folkerts Bruining en Antje Bondzes. Aukje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen en te Surhuizum, is geboren in november 1807 te Augustinusga (akte van bekendheid), is overleden op 19 december 1878 te Achtkarspelen. Aukje werd 71 jaar en 1 maand.<21,22>

Van Teunis en Aukje zijn twee kinderen bekend:

1  Andries Theunis Elzinga is geboren op 12 december 1828 te Surhuisterveen, is overleden op 31 december 1828 11.00 uur te Surhuisterveen, is als overleden aangegeven op 31 december 1828 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Wijbe Annes Kreeft (gebuur) en zijn vader Theunis Andries Elzinga (zie III-B)). Andries werd 19 dagen.<23,24>

2  Antje Teunis Elzinga is geboren op 30 mei 1830 te Surhuizum, is ongehuwd overleden op 23 mei 1902 te Augustinusga. Antje werd 71 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

III-C  Riekele Andries Elzinga, zoon van Andries Riekles Elsenga (II-B) en Sietske Teunis Jansma, klompmaker en arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 11 september 1811 te Surhuisterveen, is Herv. gedoopt op 13 oktober 1811 te Surhuisterveen, is overleden op 22 augustus 1874 te Surhuisterveen. Riekele werd 62 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Riekele trouwt op 13 mei 1832 te Achtkarspelen op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Ettje Gabes Bron, dochter van Gabe Jans Bron en Trijntje Andries van der Veer. Ettje is geboren op 27 augustus 1806, is Herv. gedoopt op 28 september 1806 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden op 5 november 1856 te Surhuisterveen. Ettje werd 50 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<25>

Van Riekele en Ettje zijn zes kinderen bekend:

1  Trientje Riekeles Elzinga, arbeidster, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 4 juni 1833 te Surhuisterveen, is ongehuwd overleden op 2 januari 1895 15.00 uur te Surhuisterveen. Trientje werd 61 jaar, 6 maanden en 29 dagen.<26>

2  Andries Riekeles Elzinga is geboren op 4 november 1835 te Surhuisterveen, is overleden op 16 juni 1904 te Surhuisterveen. Andries werd 68 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Andries trouwt op 10 mei 1879 te Achtkarspelen op 43-jarige leeftijd met de 45-jarige Grietje Oedzes Jansen, dochter van Oeds Jansen en Stijntje Oeges Hoekstra. Grietje, zonder beroep, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 29 juli 1833 01.30 uur te Roohel, is overleden op 24 augustus 1904 16.30 uur te Surhuisterveen. Grietje werd 71 jaar en 26 dagen.<27,28>

Grietje was eerder gehuwd (1) met Jan Jilles Tjoelker.<29,30>

3  Sytske Riekeles Elzinga, arbeidster en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 10 september 1838 te Surhuisterveen, is overleden op 11 juli 1913 21.30 uur te Surhuisterveen. Sytske werd 74 jaar, 10 maanden en 1 dag.<31>

Sytske trouwt op 12 mei 1864 te Achtkarspelen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Meindert Visser, zoon van Melle Meinderts Visser en Gepke Mients Stienstra. Meindert, arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 16 september 1839 te Drogeham, is overleden op 23 februari 1870 17.00 uur te Surhuisterveen. Meindert werd 30 jaar, 5 maanden en 7 dagen.<32>

4  Jan Riekeles Elzinga is geboren op 19 juni 1843 te Surhuisterveen, zie IV-A.<33>

5  Gabe Riekeles Elzinga is geboren op 25 juli 1847 te Surhuisterveen, zie IV-B.

6  Jeltje Riekeles Elzinga is geboren op 30 oktober 1852 te Surhuisterveen, zie IV-C.

III-D  Ybeltje Andries Elzinga, dochter van Andries Riekles Elsenga (II-B) en Sietske Teunis Jansma, dienstmeid, arbeidster en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 23 augustus 1817 te Surhuisterveen, is overleden op 21 februari 1900 te Surhuisterveen. Ybeltje werd 82 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Ybeltje trouwt op 19 februari 1848 te Buitenpost op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Waatze Jans van Dijk, zoon van Jan Wijgers van Dijk en Houkje Waatzes Nicolai. Waatze, arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 14 mei 1823 te Harkema Opeinde, is overleden op 14 oktober 1893 17.00 uur te Surhuisterveen, is als overleden aangegeven op 16 oktober 1893 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Wobbe Liebes Bouma en zijn zoon Jan Waatzens van Dijk (zie III-D.2)). Waatze werd 70 jaar en 5 maanden.<34..37>

Van Waatze en Ybeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan van Dijk, arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 6 mei 1848 te Achtkarspelen.

Jan trouwt op 21 mei 1887 te Achtkarspelen op 39-jarige leeftijd met Ebeltje de Vries, dochter van Gerrit Jans de Vries en Trientje Jans Tienstra.

2  Sytske van Dijk is geboren op 6 augustus 1850 te Achtkarspelen.

Sytske trouwt op 28 januari 1876 te Achtkarspelen op 25-jarige leeftijd met Steffen Dijkstra, zoon van Marten Jans Dijkstra en Aafke Steffens Land.

Van Ybeltje is een kind bekend:

3  Jan Elzinga, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 15 februari 1846 te Surhuisterveen, is overleden op 20 november 1846 23.00 uur te Surhuisterveen. Jan werd 9 maanden en 5 dagen.<38>


Generatie IV

(van 1828 tot 1941)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1865 en 1895. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Achtkarspelen (10x), Surhuisterveen (4x), Houtigehage en Drachten.

IV-A  Jan Riekeles Elzinga, zoon van Riekele Andries Elzinga (III-C) en Ettje Gabes Bron, arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 19 juni 1843 te Surhuisterveen, is overleden op 27 december 1913 te Grootegast. Jan werd 70 jaar, 6 maanden en 8 dagen.<39>

Jan trouwt op 13 maart 1868 te Achtkarspelen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jitske Andries van der Hoek, dochter van Andries Sytzes van der Hoek en Antje Aukes Broersma. Jitske, arbeidster, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 17 februari 1841 te Twijzel.<40,41>

Van Jan en Jitske zijn negen kinderen bekend:

1  Andries Elzinga is geboren op 28 november 1865 te Surhuisterveen, zie V-A.

2  Etje Elzinga is geboren op 23 december 1867 te Achtkarspelen.<42>

3  Antje Elzinga, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 14 maart 1870 te Surhuisterveen, is overleden op 9 juli 1905 te Smallingerland. Antje werd 35 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Antje trouwt op 21 februari 1891 te Achtkarspelen op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Tjerk Slotegraaf, zoon van Foppe Slotegraaf en Jitske Barelds de Jong. Tjerk is geboren op 14 november 1867 te Surhuisterveen.

4  Riekeltje Elzinga is geboren op 6 maart 1872 te Achtkarspelen.

5  Rinze Elzinga is geboren op 26 februari 1875 te Achtkarspelen.

6  Riekele Elzinga, arbeider, is geboren op 10 december 1876 te Surhuisterveen, is overleden op 18 juli 1950 te Grootegast. Riekele werd 73 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Riekele trouwt op 17 februari 1906 te Grootegast op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Aafke Brouwer, dochter van Rinze Brouwer en Tolke van der Lei. Aafke, arbeidster, is geboren op 1 februari 1881 te Grootegast.

7  Riekeltje Elzinga is geboren op 23 juni 1879 te Achtkarspelen.

Riekeltje trouwt op 14 november 1901 te Grootegast op 22-jarige leeftijd met Marten Poelman, zoon van Ritske Poelman en Jantje Alserda.

8  Jeltje Elzinga, wonende te Sebaldeburen, is geboren op 29 april 1882 te Achtkarspelen, is overleden op 30 mei 1962, is begraven te Grootegast. Jeltje werd 80 jaar, 1 maand en 1 dag.

Jeltje trouwt in mei 1903 op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Ritske Poelman. Ritske, wonende te Sebaldeburen, is geboren op 5 oktober 1881, is overleden op 18 februari 1964, is begraven te Grootegast. Ritske werd 82 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

9  Rinskje Elzinga is geboren op 9 januari 1885 te Achtkarspelen, is overleden op 2 november 1932 te Achtkarspelen, is begraven te Boelenslaan. Rinskje werd 47 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Rinskje trouwt op 5 augustus 1911 te Achtkarspelen op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Errit van der Heide, zoon van Johannes van der Heide en Geeske Witveen. Errit is geboren op 9 november 1880 te Drachten, is overleden op 18 mei 1945, is begraven te Boelenslaan. Errit werd 64 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

IV-B  Gabe Riekeles Elzinga, zoon van Riekele Andries Elzinga (III-C) en Ettje Gabes Bron, arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 25 juli 1847 te Surhuisterveen, is overleden op 6 mei 1920 te Smallingerland. Gabe werd 72 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Gabe trouwt op 22 februari 1879 te Achtkarspelen op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Marijke Pool, dochter van Jasper Freerks Pool en Hiltje Andries van den Bos. Marijke, zonder beroep, wonende te Drachten, is geboren op 5 maart 1855 te Drachten.<43,44>

Van Gabe en Marijke zijn twee kinderen bekend:

1  Hiltje Elzinga is geboren op 22 augustus 1879 te Houtigehage, zie V-B.

2  Etje Elzinga is geboren op 7 juli 1887 te Drachten.

Etje trouwt op 3 november 1916 te Smallingerland op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Gerben Oosterbaan, zoon van Freerk Oosterbaan en Maria Ferdinands van der Wiel. Gerben is geboren rond 1886 te Drogeham. Etje trouwt op 29 december 1922 te Smallingerland op 35-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 38-jarige Boele Velthuis, zoon van Jacob Velthuis en Elizabeth Venema. Boele is geboren rond 1884 te Kolham.

IV-C  Jeltje Riekeles Elzinga, dochter van Riekele Andries Elzinga (III-C) en Ettje Gabes Bron, zonder beroep, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 30 oktober 1852 te Surhuisterveen, is overleden op 27 februari 1941 04.00 uur te Surhuisterveen. Jeltje werd 88 jaar, 3 maanden en 28 dagen.<45>

Jeltje trouwt op 8 januari 1875 te Achtkarspelen op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jakob van der Hoek, zoon van Andries Sytzes van der Hoek en Antje Aukes Broersma. Jakob is geboren op 22 juli 1850 te Surhuizum, is overleden op 20 november 1941 te Grootegast. Jakob werd 91 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Jakob en Jeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Antje van der Hoek is geboren op 12 mei 1876 te Achtkarspelen.

2  Etje van der Hoek is geboren op 3 augustus 1878 te Achtkarspelen.

3  Jitske van der Hoek is geboren rond 1881 te Surhuisterveen.

Jitske trouwt op 23 mei 1908 te Smallingerland op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Auke Jager, zoon van Jogchum Jager en Geertje Buisman. Auke is geboren rond 1877 te Drachten.

4  Andries van der Hoek is geboren op 18 december 1886 te Achtkarspelen.

5  Trijntje van der Hoek is geboren op 6 augustus 1895 te Achtkarspelen.


Generatie V

(van 1865 tot 1962)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1895 en 1923. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Opende - Gr. (7x), Grootegast (2x), Achtkarspelen (2x) en Smallingerland.

V-A  Andries Elzinga, zoon van Jan Riekeles Elzinga (IV-A) en Jitske Andries van der Hoek, arbeider, is geboren op 28 november 1865 te Surhuisterveen, is overleden op 24 mei 1943 te Opende - Gr., is begraven te Opende - Gr.. Andries werd 77 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Andries trouwt op 19 oktober 1894 te Grootegast op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Sietske van der Veen, dochter van Jakob van der Veen en Barbertje Nieuwenhuis. Sietske is geboren op 24 oktober 1873 te Opende - Gr., is overleden op 28 september 1926 te Opende - Gr., is begraven te Opende - Gr.. Sietske werd 52 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Van Andries en Sietske zijn zeven kinderen bekend:

1  Rinse Elzinga is geboren op 2 oktober 1895 te Opende - Gr., zie VI-A.

2  Jakob Elzinga is geboren op 12 juni 1897 te Opende - Gr., zie VI-B.

3  Jan Elzinga is geboren op 20 mei 1900 te Opende - Gr., is overleden op 18 februari 1901 te Grootegast. Jan werd 8 maanden en 29 dagen.

4  Boukje Elzinga is geboren op 31 mei 1902 te Opende - Gr., is overleden op 17 juli 1902 te Grootegast. Boukje werd 1 maand en 16 dagen.

5  Boukje Elzinga is geboren op 11 mei 1906 te Grootegast.

Boukje was sinds 18 september 1927 gehuwd met N.N.

6  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 21 juni 1908 08.00 uur te Opende - Gr..

7  Jan Elzinga is geboren rond 1912 te Opende - Gr., is overleden op 25 juli 1946 te Grootegast. Jan werd ongeveer 34 jaar.

V-B  Hiltje Elzinga, dochter van Gabe Riekeles Elzinga (IV-B) en Marijke Pool, is geboren op 22 augustus 1879 te Houtigehage, is overleden op 28 maart 1941 te Opende - Gr., is begraven te Opende - Gr.. Hiltje werd 61 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Hiltje trouwt op 21 oktober 1899 te Smallingerland op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Oeds Helmhout, zoon van Hendrik Helmhout en Aafke Eilander. Oeds is geboren op 24 november 1877 te Surhuisterveen, is overleden op 1 december 1952 te Opende - Gr., is begraven te Opende - Gr.. Oeds werd 75 jaar en 7 dagen.

Van Oeds en Hiltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Marijke Helmhout is geboren op 5 maart 1901 te Smallingerland, is overleden op 14 mei 1935 te Groningen. Marijke werd 34 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Marijke trouwt op 2 november 1918 te Groningen op 17-jarige leeftijd met de 21-jarige Jelle Bekkema, zoon van Johannes Jacobs van der Heide en Antje Bekkema. Jelle is geboren op 14 december 1896 te Surhuisterveen, is overleden op 19 mei 1974 te Drachten. Jelle werd 77 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

2  Karst Oedses Helmhout is geboren rond 1911 te Achtkarspelen, is overleden op 24 februari 1937 te Groningen. Karst werd ongeveer 26 jaar.

3  Sjoerd Oedses Helmhout is geboren rond 1915 te Achtkarspelen, is overleden in 1945. Sjoerd werd ongeveer 30 jaar.

Sjoerd was gehuwd met N.N.

4  doodgeboren zoon Helmhout is doodgeboren op 26 mei 1917 te Grootegast.

5  Oeds Geert Helmhout is geboren in 1923 te Opende - Gr., zie VI-C.


Generatie VI

(van 1895 tot 2003)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1920 en 1937. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Grootegast (5x) en Opende - Gr.. Er is momenteel nog 1 van de 7 kinderen in leven.

VI-A  Rinse Elzinga, zoon van Andries Elzinga (V-A) en Sietske van der Veen, is geboren op 2 oktober 1895 te Opende - Gr., is overleden op 9 januari 1968 te Leens, is begraven te Leens. Rinse werd 72 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Rinse trouwt op 20 mei 1919 te Grootegast op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Tjitske Hofstede, dochter van Filippus Hofstede en Mettje Eizinga. Tjitske, wonende te Leens (A198), te Leens (A189) en te Leens (Julianalaan 13), is geboren op 17 augustus 1897 te Opende - Gr., is overleden op 19 juni 1967 te Groningen, is begraven te Kloosterburen. Tjitske werd 69 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Van Rinse en Tjitske zijn drie kinderen bekend:

1  Martje Elzinga is geboren op 28 februari 1920 te Grootegast, is overleden op 24 februari 1975, is begraven te Grijpskerk. Martje werd 54 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Martje was gehuwd met Wietze Westra. Wietze is overleden op 5 februari 2002.

2  Andries Elzinga is geboren op 25 april 1922 te Grootegast, is overleden op 2 mei 1985, is begraven te Marum - Gr.. Andries werd 63 jaar en 7 dagen.

Andries was sinds 21 april 1949 gehuwd met N.N.

3  N.N.

VI-B  Jakob Elzinga, zoon van Andries Elzinga (V-A) en Sietske van der Veen, is geboren op 12 juni 1897 te Opende - Gr., is overleden op 10 november 1975, is begraven te Opende - Gr.. Jakob werd 78 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Jakob trouwt op 20 april 1926 te Grootegast op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Dopstra, dochter van Jaldert Dopstra en Tietje Stavasius. Grietje is geboren op 13 oktober 1899 23.00 uur te Lucaswolde, is als geboren aangegeven op 14 oktober 1899 te Marum - Gr. (aangever geboorte was haar vader Jaldert Dopstra; getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Bakker en Wolter Cuperij), is overleden op 27 maart 1991, is begraven. Grietje werd 91 jaar, 5 maanden en 14 dagen.<46,47>

Van Jakob en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Sietske Elzinga is geboren op 16 januari 1929 te Grootegast, is overleden op 22 maart 2012 te Groningen, is begraven op 26 maart 2012 te Haren - Gr.. Sietske werd 83 jaar, 2 maanden en 6 dagen.<48,49>

Sietske trouwt op 2 oktober 1951 te Grootegast op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Lammert Vrieling, zoon van Lammert Vrieling en Maria Berends. Lammert is geboren op 8 oktober 1926 te Vries, is overleden op 20 april 2005 te Haren - Gr.. Lammert werd 78 jaar, 6 maanden en 12 dagen.<50..52>

2  Ienje Elzinga is geboren op 12 februari 1931 te Opende - Gr., is overleden op 16 oktober 2008 te Drachten. Ienje werd 77 jaar, 8 maanden en 4 dagen.<53,54>

Ienje trouwt op 14 juli 1950 te Grootegast op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Hendrik Hamstra. Hendrik is geboren op 4 juni 1930 te Grootegast, is overleden op 11 december 1992 te Grootegast, is begraven te Opende - Gr.. Hendrik werd 62 jaar, 6 maanden en 7 dagen.<55..57>

3  Andries Elzinga is geboren op 23 maart 1937 te Grootegast, is overleden op 25 november 2004 te Smallingerland, is begraven op 30 november 2004 te Opeinde - Frl.. Andries werd 67 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

VI-C  Oeds Geert Helmhout, zoon van Oeds Helmhout en Hiltje Elzinga (V-B), is geboren in 1923 te Opende - Gr., is overleden in 2003 te Drachten. Oeds werd 80 jaar.

Van Oeds is een kind bekend:

1  Oeds Henrik Helmhout, wonende te Tifton - Georgia - U.S.A..


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 17 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Janke Riekeles Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 22 jul 1842)

2)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1836 ovl. - Andries Riekeles Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 13 sep 1836)

3)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Janke Riekeles Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 22 jul 1842)

4)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Janke Riekeles Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 22 jul 1842)

5)  huwelijk: Tresoar, Achtkarspelen, rechterlijk archief DTB - Jacob Wybes - Janke Rykeles (Surhuisterveen 19 feb 1797)

6)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Jakob Wybes Wagenaar, overlijdensakte (Achtkarspelen 24 mei 1831)

7)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Jakob Wybes Wagenaar, overlijdensakte (Achtkarspelen 24 mei 1831)

8)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Jakob Wybes Wagenaar, overlijdensakte (Achtkarspelen 24 mei 1831)

9)  huwelijk: Dr. Arch., Smilde, burgelijke stand BS 1834 H - Smidt - Wagenaar, huwelijk (Smilde 4 mrt 1834)

10)  geboorte: Dr. Arch., Smilde, burgelijke stand BS 1834 H - Smidt - Wagenaar, huwelijk (Smilde 4 mrt 1834)

11)  doop: Dr. Arch., Smilde, burgelijke stand BS 1834 H - Smidt - Wagenaar, huwelijk (Smilde 4 mrt 1834)

12)  Roelof trouwt op 4 november 1810 te Kloosterveen met Grietje.

13)  Grietje Jans, dochter van Jan Geerts en Jantien Pieters. Grietje, wonende te Roden, is geboren op 10 januari 1774 te Lieveren, is gedoopt te Roden, is overleden op 20 juni 1833 te Smilde. Grietje werd 59 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

14)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1836 ovl. - Andries Riekeles Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 13 sep 1836)

15)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1836 ovl. - Andries Riekeles Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 13 sep 1836)

16)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1850 H - Elzinga - Bruining, huwelijk (Achtkarspelen 23 feb 1850)

17)  doop: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1850 H - Elzinga - Bruining, huwelijk (Achtkarspelen 23 feb 1850)

18)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1850 H - Elzinga - Bruining, huwelijk (Achtkarspelen 23 feb 1850)

19)  doop: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1850 H - Elzinga - Bruining, huwelijk (Achtkarspelen 23 feb 1850)

20)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1852 ovl. - Teunis Andries Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 15 mrt 1852)

21)  huwelijk: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1850 H - Elzinga - Bruining, huwelijk (Achtkarspelen 23 feb 1850)

22)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1850 H - Elzinga - Bruining, huwelijk (Achtkarspelen 23 feb 1850)

23)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1828 ovl. - Andries Theunis Elzinga, overlijdenakte (Achtkarspelen 31 dec 1828)

24)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1828 ovl. - Andries Theunis Elzinga, overlijdenakte (Achtkarspelen 31 dec 1828)

25)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1868 H - Elzinga - Hoek, huwelijksakte (Achtkarspelen 13 mrt 1868)

26)  ongehuwd overleden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1895 ovl. - Trijntje Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 3 jan 1895)

27)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1833 G. - Grietje Oedzes Jansen, geboorteakte (Achtkarspelen 30 jul 1833)

28)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1904 H - Grietje Oedzes Janzen, overlijdensakte (Achtkarspelen 25 aug 1904)

29)  Grietje trouwt op 14 mei 1859 te Achtkarspelen met Jan.

30)  Jan Jilles Tjoelker, zoon van Jille Ates Tjoelker en Gepke Rinzes de Vries. Jan is geboren op 3 september 1831 te Augustinusga, is overleden voor 10 mei 1879. Jan werd hoogstens 47 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

31)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1913 ovl. - Sytske Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 12 jul 1913)

32)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1870 ovl. - Meindert Melles Visser, overlijdensakte (Achtkarspelen 25 feb 1870)

33)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1868 H - Elzinga - Hoek, huwelijksakte (Achtkarspelen 13 mrt 1868)

34)  huwelijk: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1848 H - Dijk - Elzinga, huwelijk (Achtkarspelen 19 feb 1848)

35)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1848 H - Dijk - Elzinga, huwelijk (Achtkarspelen 19 feb 1848)

36)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1893 ovl. - Waatze Jans van Dijk, overlijdensakte (Achtkarspelen 16 okt 1893)

37)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1893 ovl. - Waatze Jans van Dijk, overlijdensakte (Achtkarspelen 16 okt 1893)

38)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Jan Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 21 nov 1846)

39)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1868 H - Elzinga - Hoek, huwelijksakte (Achtkarspelen 13 mrt 1868)

40)  huwelijk: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1868 H - Elzinga - Hoek, huwelijksakte (Achtkarspelen 13 mrt 1868)

41)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1868 H - Elzinga - Hoek, huwelijksakte (Achtkarspelen 13 mrt 1868)

42)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1867 G. - Etje Elzinga, geboorteakte (Achtkarspelen 24 dec 1867)

43)  huwelijk: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1879 H - Elzinga - Pool, huwelijk (Achtkarspelen 22 feb 1879)

44)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1879 H - Elzinga - Pool, huwelijk (Achtkarspelen 22 feb 1879)

45)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1941 ovl. - Jeltje Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 27 feb 1941)

46)  geboorte: Gron. Arch., Marum, burgelijke stand BS 1899 G. - Grietje Dopstra, geboorteakte (Marum - Gr. 14 okt 1899)

47)  aangifte geboorte: Gron. Arch., Marum, burgelijke stand BS 1899 G. - Grietje Dopstra, geboorteakte (Marum - Gr. 14 okt 1899)

48)  geboorte: Sietske Elzinga, persoonslijst (22 mrt 2012)

49)  overlijden: Sietske Elzinga, persoonslijst (22 mrt 2012)

50)  huwelijk: Sietske Elzinga, persoonslijst (22 mrt 2012)

51)  geboorte: Lammert Vrieling, persoonslijst (20 apr 2005)

52)  overlijden: Lammert Vrieling, persoonslijst (20 apr 2005)

53)  geboorte: Ienje Elzinga, persoonslijst (16 okt 2008)

54)  overlijden: Ienje Elzinga, persoonslijst (16 okt 2008)

55)  huwelijk: Ienje Elzinga, persoonslijst (16 okt 2008)

56)  geboorte: Ienje Elzinga, persoonslijst (16 okt 2008)

57)  overlijden: Ienje Elzinga, persoonslijst (16 okt 2008)


Opmerkingen:
els062

Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Rykle Baukes.