Parenteel van Johannes Bootes

 

Bijgewerkt op: 30 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Johannes Bootes.


Generatie I

(van 1770 tot 1810)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1810. Het kind is afkomstig uit Akkrum.

I  Johannes Bootes, mr. schoenmaker, wonende te Akkrum, is geboren rond 1770 te Akkrum, is overleden (verdronken) op 5 april 1810 te Akkrum (verdronken, overlijden is op 5 april 1810 aangegeven; gehuwd, zonder kinderen). Johannes werd ongeveer 40 jaar.<1,2>

Johannes trouwt (kerk) (Herv.) op 31 mei 1795 te Akkrum op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Jeeps Kalsbeek, dochter van Jeep Rykles en Uilkjen Jelkes. Trijntje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Nes, te Boornbergum en te Sneek, is geboren op 1 mei 1772 te Boornbergum, is overleden op 2 september 1843 12.00 uur te Sneek (twee kinderen nalatende). Trijntje werd 71 jaar, 4 maanden en 1 dag.<3>

Trijntje was later gehuwd (2) met Eeldert Wybes van der Werf.<4..7>

Van Johannes en Trijntje is een kind bekend:

1  Johanna Elsinga is geboren op 23 mei 1810 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 10 juni 1810 te Akkrum, zie II.


Generatie II

(van 1810 tot 1867)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1836 en 1858. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Sneek (7x).

II  Johanna Elsinga, dochter van Johannes Bootes (I) en Trijntje Jeeps Kalsbeek, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 23 mei 1810 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 10 juni 1810 te Akkrum, is overleden op 15 juli 1867 04.30 uur te Sneek (Huis 705). Johanna werd 57 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Johanna trouwt op 27 december 1835 te Sneek op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Teeke Wilhelmi, zoon van Hendrik Wilhelmi en Bregtje Pieters Buurmans. Teeke, touwpluizersband, opzichter en opzichter, bij het stads-werkhuis, wonende te Sneek, is geboren op 10 oktober 1812 te Sneek, is overleden op 29 januari 1842 te Sneek. Teeke werd 29 jaar, 3 maanden en 19 dagen.<8,9>

Van Teeke en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Wilhelmi is geboren op 2 april 1836 te Sneek, is overleden op 15 juni 1842 te Sneek. Hendrik werd 6 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

2  Johanna Wilhelmi is geboren op 30 maart 1838 te Sneek.

3  Bregtje Wilhelmi is geboren op 26 maart 1840 te Sneek, is overleden op 9 juni 1842 te Sneek. Bregtje werd 2 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Johanna trouwt op 4 december 1842 te Sneek op 32-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Jakob Karstkarel, zoon van Klaas Jakobs en Aaltje Heeres. Jakob, pottenbakkersknecht en oppasser, wonende te Sneek, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1803 te Sneek.

Jakob was eerder gehuwd (1) met Johanna Willems van Dam.<10,11>

Van Jakob en Johanna zijn vier kinderen bekend:

4  Aaltje Karstkarel is geboren op 18 mei 1843 te Sneek.

5  Trijntje Karstkarel is geboren op 13 juni 1848 te Sneek.

6  Wybrigje Karstkarel is geboren op 9 maart 1851 te Sneek.

Wybrigje trouwt op 4 mei 1876 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Benne de Vries, zoon van Willem Bennes de Vries en Arendje Tjerks Kunst. Benne, winkelbediende, is geboren op 2 oktober 1852 te Groningen.

7  Johannes Karstkarel is geboren op 12 november 1858 te Sneek.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 30 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1835 H - Wilhelmi - Elzinga, huwelijk (Sneek 27 dec 1835)

2)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1835 H - Wilhelmi - Elzinga, huwelijk (Sneek 27 dec 1835)

3)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1814 H - Werf - Trijntje Jeeps, huwelijk (Akkrum 9 jun 1814)

4)  huwelijk: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1814 H - Werf - Trijntje Jeeps, huwelijk (Akkrum 9 jun 1814)

5)  Trijntje trouwt op 9 juni 1814 te Akkrum met Eeldert.

6)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1814 H - Werf - Trijntje Jeeps, huwelijk (Akkrum 9 jun 1814)

7)  Eeldert Wybes van der Werf, zoon van Wybe Eelderts van der Werf en Reenske Jacobs. Eeldert, uurwerkmakersknecht, wonende te Boornbergum, is geboren op 8 juni 1780 te Sneek.

8)  huwelijk: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1835 H - Wilhelmi - Elzinga, huwelijk (Sneek 27 dec 1835)

9)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1835 H - Wilhelmi - Elzinga, huwelijk (Sneek 27 dec 1835)

10)  Jakob trouwt op 10 mei 1829 te Sneek met Johanna.

11)  Johanna Willems van Dam. Johanna, wonende te Sneek, is geboren rond 1803 te Sneek, is overleden op 23 december 1841 te Sneek. Johanna werd ongeveer 38 jaar.


Opmerkingen:
els065

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Johannes Bootes.