Parenteel van Jan Oedses

 

Bijgewerkt op: 18 augustus 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    
Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens: 
Parenteel van Jan Oedses.

Generatie I

(tot 1797)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1772 en 1778. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Tzummarum (4x).

I  Jan Oedses, wonende te Tzummarum, is overleden in 1797.

Jan Oedzes en Pijttje Hiddes komen voor in het lidmatenregister van de Herv. gemeente Tzummarum, aantekeningen vanaf 1786. In 1797 is Jan Oedzes overleden op 6 augustus 1801 is Pijttje Hiddes overleden.

Jan trouwt (Herv.) op 13 mei 1770 te Tzummarum met Pietje Hiddes. Pietje, wonende te Tzummarum, is overleden op 6 augustus 1801.

Jan Oedzes en Pijttje Hiddes komen voor in het lidmatenregister van de Herv. gemeente Tzummarum, aantekeningen vanaf 1786. In 1797 is Jan Oedzes overleden op 6 augustus 1801 is Pijttje Hiddes overleden.

Van Jan en Pietje zijn vier kinderen bekend:

1  Hijke Jans is Herv. gedoopt op 2 juli 1772 te Tzummarum.

2  Oeds Jans Bruinsma is geboren op 17 oktober 1773 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 7 november 1773 te Tzummarum, zie II-A.

3  Hidde Jans Bruinsma is geboren op 22 juni 1775 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 2 juli 1775 te Tzummarum, zie II-B.

4  Baukje Jans Elzinga is geboren op 23 november 1778 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 20 december 1778 te Tzummarum, zie II-C.


Generatie II

(van 1772 tot 1842)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1809 en 1818. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tzummarum (5x), Almenum (3x), Tzum en Barradeel.

II-A  Oeds Jans Bruinsma, zoon van Jan Oedses (I) en Pietje Hiddes, arbeider, wonende te Tzummarum, is geboren op 17 oktober 1773 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 7 november 1773 te Tzummarum, is overleden op 29 oktober 1819 11.00 uur te Tzummarum (Huis 28). Oeds werd 46 jaar en 12 dagen.<1>

Oeds Jans nam in 1811 de naam Bruinsma aan. Hij woonde toen in Sexbierum en gaf 1 kind op.
Akte datum 29-3-1812.

Oeds trouwt (Herv.) op 20 mei 1810 te Tzummarum op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jetske Stevens Groenevelt, dochter van Steven Cornelis en Lutske. Jetske, arbeider en arbeidster, wonende te Peins en te Tzummarum, is geboren rond 1788 te Hitzum, is overleden op 3 juni 1827 te Tzummarum (Huis T66). Jetske werd ongeveer 39 jaar.<2>

Jetske had eerder een relatie (1) met Sape Jans Kasma.<3..10>

Van Oeds en Jetske zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Oedses Elsinga is geboren op 14 april 1811 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 28 april 1811 te Tzummarum, zie III.

2  Luutske Oedses Bruinsma is geboren op 28 maart 1818 te Barradeel, is overleden op 11 maart 1829 te Veenhuizen - gem. Norg. Luutske werd 10 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

II-B  Hidde Jans Bruinsma, zoon van Jan Oedses (I) en Pietje Hiddes, arbeider, wonende te Achlum en te Herbaijum, is geboren op 22 juni 1775 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 2 juli 1775 te Tzummarum, is overleden op 25 december 1837 14.00 uur te Herbaijum. Hidde werd 62 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<11>

Hidde trouwt (Herv.) op 28 mei 1809 te Achlum op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Akke Huites, dochter van Huite Dirks en Mayke Gerbens. Akke, werkvrouw, wonende te Achlum, is geboren rond 1781 te Achlum, is overleden op 20 december 1816 02.00 uur te Achlum (Huis 14). Akke werd ongeveer 35 jaar.<12,13>

Van Hidde en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Hoite Hiddes Bruinsma is geboren op 25 december 1809 te Tzum, is Herv. gedoopt op 11 januari 1810 in de Herv. gemeente Achlum - Hichtum.

Hoite trouwt op 23 mei 1832 te Menaldumadeel op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Fokkes Feitsma, dochter van Fokke Ruurds Feitsma en Maaike Halbes Algra. Antje is geboren op 17 oktober 1810 te Dronrijp, is Herv. gedoopt op 11 november 1810 te Dronrijp.

2  Jan Hiddes Bruinsma is geboren op 19 januari 1814 te Almenum, is overleden op 12 maart 1814 te Almenum. Jan werd 1 maand en 21 dagen.

3  Jan Hiddes Bruinsma, boerenknecht, wonende te Kimswerd, is geboren op 27 februari 1815 te Almenum.

Jan trouwt op 6 mei 1843 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met Jetske Johannes Sjaarda, dochter van Johannes Jans Sjaarda en Aafke Pieters Hoekstra. Jetske, dienstmeid, wonende te Kimswerd, is geboren te Arum.<14>

4  Pieter Hiddes Bruinsma is geboren op 27 februari 1815 te Almenum, is overleden op 17 maart 1815 te Almenum. Pieter werd 18 dagen.

II-C  Baukje Jans Elzinga, dochter van Jan Oedses (I) en Pietje Hiddes, arbeidster en naaister, wonende te Tzummarum, is geboren op 23 november 1778 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 20 december 1778 te Tzummarum, is overleden op 20 november 1842 te Tzummarum (Huis 122). Baukje werd 63 jaar, 11 maanden en 28 dagen.<15>

Baukje was gehuwd met Cornelis Stevens Bruinsveld, zoon van Steven Cornelis en Lutske. Cornelis, arbeider, wonende te Tzummarum, is geboren rond 1780 te Hitzum, is overleden op 29 september 1824 16.00 uur te Tzummarum (Huis 47 1/2). Cornelis werd ongeveer 44 jaar.<16,17>

Van Cornelis en Baukje zijn vier kinderen bekend:

1  Steven Cornelis Bruinsveld is geboren rond 1809 te Tzummarum (akte van bekendheid).

Steven trouwt op 19 november 1842 te Barradeel op ongeveer 33-jarige leeftijd met Janke Hendriks de Haan, dochter van Hendrik Sybes de Haan en Jantje Thomas Westra.

2  Pietje Cornelis Bruinsveld is geboren op 4 september 1812 te Tzummarum.

Pietje trouwt op 2 april 1842 te Franekeradeel op 29-jarige leeftijd met Staas Oepkes van Haitsma, zoon van Oepke Willems van Haitsma en Pietje Hendriks Bollema. Staas is geboren te Franeker.

3  Luutske Cornelis Bruinsveld is geboren op 1 april 1814 te Tzummarum.

Luutske trouwt op 3 mei 1845 te Barradeel op 31-jarige leeftijd met Pieter Johannes Keuning, zoon van Johannes Keuning en Trijntje Wopkes Rinsma. Pieter is geboren te Tzummarum.

4  Jan Cornelis Bruinsveld is geboren op 26 september 1816 te Tzummarum.

Jan trouwt op 26 mei 1847 te Menaldumadeel op 30-jarige leeftijd met Grietje Meinderts Groeneveld, dochter van Meindert Lumes Groeneveld en Jeltje Jans. Grietje is geboren te Beetgum.


Generatie III

(van 1809 tot 1848)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1838 en 1844. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oosterbierum (4x).

III  Jan Oedses Elsinga, zoon van Oeds Jans Bruinsma (II-A) en Jetske Stevens Groenevelt, arbeider, wonende te Oosterbierum, is geboren op 14 april 1811 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 28 april 1811 te Tzummarum, is overleden op 23 april 1848 te Oosterbierum. Jan werd 37 jaar en 9 dagen.<18>

Jan trouwt op 14 april 1838 te Barradeel op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Susanna Harkes Harkema, dochter van Harke Aukes en Aukje Johannes. Susanna, arbeider, wonende te Oosterbierum, is geboren op 13 februari 1808, is Herv. gedoopt op 13 maart 1808 te Franeker.

Van Jan en Susanna zijn vier kinderen bekend:

1  Oeds Jans Elsinga is geboren op 18 augustus 1838 te Oosterbierum, zie IV-A.<19>

2  Aukje Jans Elsinga is geboren op 12 juni 1840 te Oosterbierum, zie IV-B.<20>

3  Johannes Jans Elsinga is geboren op 4 november 1842 te Oosterbierum, is overleden op 26 augustus 1846 te Oosterbierum. Johannes werd 3 jaar, 9 maanden en 22 dagen.<21,22>

4  Steven Jans Elsinga is geboren op 26 november 1844 te Oosterbierum, zie IV-C.


Generatie IV

(van 1838 tot 1917)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1863 en 1884. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tzummarum (4x), Oosterbierum (4x), Franeker (3x), Barradeel (2x), Klooster - Lidlum en Heerenveen.

IV-A  Oeds Jans Elsinga, zoon van Jan Oedses Elsinga (III) en Susanna Harkes Harkema, arbeider, wonende te Oosterbierum en te Klooster - Lidlum, is geboren op 18 augustus 1838 te Oosterbierum.<23>

Oeds Elsinga is op 27 april 1881 vertrokken naar Noord Amerika.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

Oeds trouwt op 16 mei 1868 te Barradeel op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Hendriks Boersma, dochter van Hendrik Sytses Boersma en Grietje Cornelis Jepma. Trijntje, wonende te Klooster - Lidlum, is geboren op 20 maart 1845 te Tzummarum.<24,25>

Van Oeds en Trijntje is een kind bekend:

1  Jan Oeds Elsinga is geboren op 15 november 1876 te Klooster - Lidlum.<26>

IV-B  Aukje Jans Elsinga, dochter van Jan Oedses Elsinga (III) en Susanna Harkes Harkema, arbeidster, wonende te Tzummarum en te Oosterbierum, is geboren op 12 juni 1840 te Oosterbierum.<27>

Aukje Jans is op 19 augustus 1892 vertrokken naar Noord-Amerika, samen met haar man Pieter Duimstra en zijn kinderen Jan, Jacob en Frederik Duimstra.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

Op 7 oktober 1910 trouwen in Orange City, Sioux, Iowa G.H. Aalders, bruidegom geboren 1833, oud 77 jaar, ouders J. Aalders en Berendje Lering
en
P. Duijnstra, bruid, geboren 1839, oud 71 jaar, ouders J. Elzenga en Susanna Harkema.
Bron: Iowa Marriages, 1809-1992, familysearch.org.

Aukje trouwt op 15 mei 1862 te Barradeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Gerrit Heins van der Meij, zoon van Hein Sikkes van der Meij en Reintje Gerrits Walta. Gerrit, arbeider, schipper en turfschipper, wonende te Oosterbierum en te Tzummarum, is geboren op 12 oktober 1827 te Oosterbierum, is overleden voor 18 april 1891. Gerrit werd hoogstens 63 jaar, 6 maanden en 6 dagen.<28..30>

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Anna Gerbens Gerkema.<31..33>

Van Gerrit en Aukje zijn elf kinderen bekend:

1  Reintje van der Meij is geboren op 20 april 1863 te Tzummarum.

2  Jan van der Mei is geboren op 7 april 1864 te Tzummarum, is overleden op 6 maart 1865 te Barradeel. Jan werd 10 maanden en 27 dagen.

3  Jan van der Meij is geboren op 3 maart 1867 te Oosterbierum.

4  Hein van der Meij is geboren op 8 mei 1869 te Oosterbierum.

Hein van der Meij is 7 april 1896 met zijn vrouw Kunskje vertrokken naar de U.S.A. en op 5 februari 1902 terug gekeerd van Paterson U.S.A. en vertrokken naar Leeuwarden op 29 december 1902. Kunskje werd bij zijn terugkeer niet vermeld.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

Hein trouwt op 8 juli 1893 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met Kunskje de Zee, dochter van Cornelis Dirks de Zee en Gerritje Cornelis Proost.

Kunskje de Zee is op 7 april 1896 met haar man Hein van der Meij vertrokken naar de U.S.A.
Hein is op 5 februari 1902 teruggekeerd van Paterson U.S.A. en vertrokken naar Leeuwarden op 29 december 1902.
Bij zijn terugkeer werd Kunskje niet vermeld.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

5  Gerben van der Meij is geboren op 9 november 1870 te Oosterbierum, is overleden op 19 april 1871 te Opsterland. Gerben werd 5 maanden en 10 dagen.

6  Hiltje van der Meij is geboren op 5 december 1873 te Oosterbierum.

7  Hiltje van der Meij is geboren op 2 augustus 1875 te Franeker, is overleden op 30 november 1875 te Franeker. Hiltje werd 3 maanden en 28 dagen.

8  Reinder van der Meij is geboren op 6 december 1876 te Franeker, is overleden op 14 maart 1877 te Opsterland. Reinder werd 3 maanden en 8 dagen.

9  Reinder van der Meij is geboren op 1 juli 1878 te Heerenveen, is overleden op 17 oktober 1878 te Franeker. Reinder werd 3 maanden en 16 dagen.

10  Reinder van der Meij is geboren op 20 april 1880 te Franeker.

11  Hiltje van der Mei is geboren op 17 mei 1882 te Barradeel.

Aukje trouwt op 18 april 1891 te Barradeel op 50-jarige leeftijd (2) met Pieter Duimstra, zoon van Jakob Freerks Duimstra en Jeltje Pieters Dijkstra. Pieter, arbeider, wonende te Oosterbierum.<34>

Pieter Duimstra is op 19 augustus 1892 met zijn vrouw Aukje Jans Elsinga vertrokken naar Noord-Amerika, samen zijn kinderen Jan, Jacob en Frederik Duimstra.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Grietje Herrema.<35,36>

IV-C  Steven Jans Elsinga, zoon van Jan Oedses Elsinga (III) en Susanna Harkes Harkema, arbeider, wonende te Tzummarum, is geboren op 26 november 1844 te Oosterbierum, is overleden op 31 maart 1917 te Barradeel. Steven werd 72 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Steven trouwt op 6 mei 1871 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaaske Tjammes Stapert, dochter van Tjamme Jakobs Stapert en Antje Everts Hattema. Klaaske, zonder beroep, wonende te Tzummarum, is geboren op 5 februari 1845 te Tzummarum, is overleden op 22 maart 1930 te Barradeel. Klaaske werd 85 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Van Steven en Klaaske zijn drie kinderen bekend:

1  Tjamme Elsinga, arbeider, wonende te Tzummarum, is geboren op 14 juni 1873 19.00 uur te Tzummarum, is overleden op 20 oktober 1912 04.00 uur te Tzummarum. Tjamme werd 39 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Tjamme trouwt op 17 mei 1902 te Barradeel op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Rinkse Terpstra, dochter van Pieter Terpstra en Hinke Terpstra. Rinkse, zonder beroep, wonende te Tzummarum, is geboren op 3 oktober 1875 te Tzummarum.

2  Susanna Elsenga is geboren op 19 februari 1877 te Barradeel.

3  Jan Elsinga is geboren op 15 juli 1884 te Tzummarum, zie V.


Generatie V

(van 1863 tot 1912)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1907. Het kind is afkomstig uit Tzummarum.

V  Jan Elsinga, zoon van Steven Jans Elsinga (IV-C) en Klaaske Tjammes Stapert, arbeider, is geboren op 15 juli 1884 te Tzummarum.

Jan trouwt op 18 mei 1907 te Barradeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jetske Fopma, dochter van Frans Fopma en Johanna Walle. Jetske is geboren op 17 augustus 1883 te Sint Jacobiparochie.

Van Jan en Jetske is een kind bekend:

1  Johanna Elsinga is geboren rond oktober 1907 te Tzummarum, is overleden op 26 maart 1908 20.00 uur te Tzummarum. Johanna werd ongeveer 5 maanden.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 30 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Oeds Jans Bruinsma, overlijdensakte (Barradeel 31 okt 1819)

2)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Jetske Stevens Groenevelt, overlijdensakte (Barradeel 4 jun 1827)

3)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1823 G. - Trijntje Kasma, geboorteakte (Barradeel 10 okt 1823)

4)  Fetje Jans Knol. Fetje is overleden voor 3 augustus 1844 te Tzummarum.

5)  Sape trouwt op 3 augustus 1844 te Barradeel met Jannigje.

6)  Jannigje trouwt op 26 maart 1815 te Barradeel met Sieds.

7)  Tjeerdje Pieters, dochter van Pieter Doedes en Akke Jacobs. Tjeerdje is geboren te Oenkerk , is overleden op 26 februari 1814 te Tzummarum.

8)  Sieds Dirks Boersma, zoon van Dirks Siedses Boersma en Antje Hendriks. Sieds, arbeider, wonende te Tzummarum, is geboren op 22 september 1773 te Marrum, is Herv. gedoopt op 14 november 1773 te Marrum, is overleden op 2 april 1828 te Tzummarum. Sieds werd 54 jaar, 6 maanden en 11 dagen. Sieds was eerder gehuwd (1) met Tjeerdje Pieters.

9)  Jannigje Pieters Stroosma, dochter van Pieter Berends en Grietje Johannes Ruitenschild. Jannigje, zonder beroep, wonende te Tzummarum, is geboren rond 1795 te Sint Annaparochie. Jannigje was later gehuwd (2) met Sieds Dirks Boersma.

10)  Sape Jans Kasma, zoon van Jan Sapes Kasma en Trijntje Jans. Sape, arbeider, wonende te Tzummarum, is geboren rond 1790, is overleden op 5 juli 1856 te Tzummarum. Sape werd ongeveer 66 jaar. Sape was eerder gehuwd (1) met Fetje Jans Knol. Sape was later gehuwd (3) met Jannigje Pieters Stroosma.

11)  overlijden: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1837 ovl. - Hidde Jans Bruinsma, overlijdensakte (Franekeradeel 25 dec 1837)

12)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Akke Huites, overlijdensakte (Barradeel 23 dec 1816)

13)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Akke Huites, overlijdensakte (Barradeel 23 dec 1816)

14)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1843 H - Bruinsma - Sjaarda, huwelijk (Wonseradeel 6 mei 1843)

15)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Baukje Jans Elzinga, overlijdensakte (Barradeel 21 nov 1842)

16)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Kornelis Steevens Bruinsveld, overlijdensakte (Barradeel 1 okt 1824)

17)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Kornelis Steevens Bruinsveld, overlijdensakte (Barradeel 1 okt 1824)

18)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1868 H - Elsinga - Boersma, huwelijk (Barradeel 16 mei 1868)

19)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1868 H - Elsinga - Boersma, huwelijk (Barradeel 16 mei 1868)

20)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1862 H - Mey - Elsinga, huwelijk (Barradeel 15 mei 1862)

21)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1842 G. - Johannes Elzinga, geboorteakte (Barradeel 5 nov 1842)

22)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Johannes Jans Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 27 aug 1846)

23)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1868 H - Elsinga - Boersma, huwelijk (Barradeel 16 mei 1868)

24)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1868 H - Elsinga - Boersma, huwelijk (Barradeel 16 mei 1868)

25)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1868 H - Elsinga - Boersma, huwelijk (Barradeel 16 mei 1868)

26)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1876 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Barradeel 16 nov 1876)

27)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1862 H - Mey - Elsinga, huwelijk (Barradeel 15 mei 1862)

28)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1862 H - Mey - Elsinga, huwelijk (Barradeel 15 mei 1862)

29)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1862 H - Mey - Elsinga, huwelijk (Barradeel 15 mei 1862)

30)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1891 H - Duimstra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 18 apr 1891)

31)  Gerrit trouwt op 30 december 1849 te Barradeel met Anna.

32)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1862 H - Mey - Elsinga, huwelijk (Barradeel 15 mei 1862)

33)  Anna Gerbens Gerkema, dochter van Gerben Johannes Gerkema en Janke Olferts Kiestra. Anna, zonder beroep, wonende te Oosterbierum, is geboren op 5 mei 1824 te Oosterbierum, is overleden op 28 januari 1860 te Oosterbierum. Anna werd 35 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

34)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1891 H - Duimstra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 18 apr 1891)

35)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1888 H - Elgersma - Duimstra, huwelijk (Barradeel 17 nov 1888)

36)  Grietje Herrema. Grietje is overleden voor 17 november 1888.


Opmerkingen:
els100

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Jan Oedses.