Parenteel van Jan Cornelis

 

Bijgewerkt op: 30 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Jan Cornelis.


Generatie I

(tot 1812)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1732 en 1743. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Dokkum (4x).

I  Jan Cornelis, schoenmaker, wonende te Dokkum, is overleden voor 8 januari 1812.

Jan Cornelis (schoenmaker) en zijn huisvrouw Fetje Faber zijn in mei 1736 op belijdenis aangenomen tot lidmaat van de Herv. gemeente Dokkum.
Bron: Lidmatenregister Herv. Gemeente Dokkum.

Jan gaat in ondertrouw (gerecht) op 20 maart 1732 te Dokkum, trouwt (Herv.) op 14 april 1732 te Dokkum met Fettje Haijes Faber. Fettje, wonende te Dokkum, is overleden voor 8 januari 1812.

Jan Cornelis (schoenmaker) en zijn huisvrouw Fetje Faber zijn in mei 1736 op belijdenis aangenomen tot lidmaat van de Herv. gemeente Dokkum.
Bron: Lidmatenregister Herv. Gemeente Dokkum.

Van Jan en Fettje zijn vier kinderen bekend:

1  Haije Jans is Herv. gedoopt op 10 december 1732 te Dokkum.

2  Trijntje Jans Elsinga, wonende te Dokkum, is Herv. gedoopt op 29 december 1735 te Dokkum, is overleden op 29 september 1810 te Dokkum. Trijntje werd 74 jaar en 9 maanden.

Trijntje gaat in ondertrouw (gerecht) op 11 mei 1761 te Dokkum, trouwt (kerk) (Herv.) op 11 mei 1761 te Dokkum op 25-jarige leeftijd (1) met Pyter Sytses. Pyter, bakkersknecht, wonende te Dokkum. Trijntje gaat in ondertrouw (gerecht) op 10 juli 1768 te Dokkum, trouwt (kerk) (Herv.) op 10 juli 1768 te Dokkum op 32-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Hessel Hendriks Bontekoe, zoon van Hendrik Bontekoe en Akke Willems. Hessel, intendant, wonende te Dokkum, is Herv. gedoopt op 16 september 1742 te Dokkum, is overleden op 25 oktober 1825 22.00 uur te Dokkum (Huis A75). Hessel werd 83 jaar, 1 maand en 9 dagen.<1>

3  Hinke Jans Elsinga is Herv. gedoopt op 23 juni 1739 te Dokkum, zie II-A.

4  Corneliske Jans Elsinga is Herv. gedoopt op 28 april 1743 te Dokkum, zie II-B.


Generatie II

(van 1732 tot 1812)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1763 en 1777. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Dokkum (7x) en Leeuwarden.

II-A  Hinke Jans Elsinga, dochter van Jan Cornelis (I) en Fettje Haijes Faber, wonende te Dokkum, is Herv. gedoopt op 23 juni 1739 te Dokkum, is overleden op 9 oktober 1793 te Dokkum. Hinke werd 54 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Hinke trouwt (gerecht) op 1 februari 1761 te Dokkum, trouwt (kerk) (Herv.) op 1 februari 1761 te Dokkum op 21-jarige leeftijd (1) met Reid Teunis Klaver. Reid, wonende te Dokkum.

Van Reid en Hinke is een kind bekend:

1  Geeltje Reids Klaver, vroedvrouw, wonende te Harlingen, is Herv. gedoopt op 16 februari 1763 te Dokkum.

Geeltje trouwt op 16 maart 1783 te Harlingen op 20-jarige leeftijd (1) met Johannes Fransen Bensonides. Johannes is overleden voor 28 juli 1814.<2> Geeltje trouwt op 28 juli 1814 te Harlingen op 51-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 34-jarige Jacob Adolfs Pas, zoon van Adolph Pieters Pas en Aaltje Jacobs. Jacob, grafmaker, wonende te Harlingen, is geboren rond 1780 te Harlingen.<3>

Hinke gaat in ondertrouw (gerecht) op 13 maart 1768 te Dokkum, trouwt (Herv.) op 13 maart 1768 te Dokkum op 28-jarige leeftijd (2) met Saake Kaspers Kleisma. Saake, stokersknecht, wonende te Dokkum, is overleden voor 1 april 1782.

Van Saake en Hinke zijn vier kinderen bekend:

2  Antje Sakes Kleisma, wonende te Dokkum, is Herv. gedoopt op 29 maart 1769 te Dokkum.

Antje trouwt (kerk) (Herv.) op 13 september 1795 te Dokkum op 26-jarige leeftijd met Coenraad Henneman. Coenraad, soldaat, wonende te Rotterdam.

3  Fettje Sakes Kleisma is Herv. gedoopt op 10 februari 1771 te Dokkum, zie III-A.

4  Jan Sakes Kleisma is geboren op 13 januari 1774 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 26 januari 1774 te Dokkum.

5  Hendrik Sakes Kleisma is geboren op 27 december 1777 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 7 januari 1778 te Dokkum.

Hinke trouwt (Herv.) op 1 april 1782 te Dokkum op 42-jarige leeftijd (3) met Jeroen Geukes de Haan. Jeroen, schipsbeschieter, wonende te Dokkum, is overleden voor 20 april 1791.

Van Hinke is een kind bekend:

6  Johanna Henkes Elsinga is Herv. gedoopt op 11 september 1765 te Dokkum.

II-B  Corneliske Jans Elsinga, dochter van Jan Cornelis (I) en Fettje Haijes Faber, wonende te Dokkum, is Herv. gedoopt op 28 april 1743 te Dokkum, is overleden op 8 januari 1812 11.00 uur te Dokkum (Huis C 65). Corneliske werd 68 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Corneliske gaat in ondertrouw (gerecht) op 29 januari 1764 te Dokkum, trouwt (kerk) (Herv.) op 29 januari 1764 te Dokkum op 20-jarige leeftijd met DaniŽl Bauke van Reenen. DaniŽl, leerlooijersknecht, wonende te Dokkum, is overleden voor 16 juli 1811.<4>

Van DaniŽl en Corneliske zijn twee kinderen bekend:

1  Bauke Daniels van Reenen is geboren op 17 januari 1773 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 24 januari 1773 te Dokkum, zie III-B.

2  Fettie Daniels van Reenen is geboren op 5 november 1777, is Herv. gedoopt op 16 november 1777 te Leeuwarden.


Generatie III

(van 1763 tot 1828)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1789 en 1811. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Dokkum (7x).

III-A  Fettje Sakes Kleisma, dochter van Saake Kaspers Kleisma en Hinke Jans Elsinga (II-A), zonder beroep, wonende te Harlingen, is Herv. gedoopt op 10 februari 1771 te Dokkum, is overleden op 20 oktober 1828 14.00 uur te Harlingen. Fettje werd 57 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<5>

Fetje Sakes, weduwe van Hendrik Werner, wonende te Harlingen heeft verklaart dat zij voor haar kinderen aanneemt de naam van Werner voor familienaam.
Zij heeft de volgende kinderen: Frans, oud 13 jaar, Johannes, oud 11 jaar en Jan, oud 7 jaar, allen wonende te Harlingen.
Akte datum: december 1811.

Fettje was gehuwd met Hendrik Werner. Hendrik is geboren rond 1766, is overleden op 27 februari 1810 te Harlingen (gehuwd en vier kinderen nalatende). Hendrik werd ongeveer 44 jaar.<6>

Van Hendrik en Fettje zijn zeven kinderen bekend:

1  Henriette Catharina Hendriks Werner is geboren op 18 maart 1789, is Herv. gedoopt op 22 maart 1789 te Dokkum (doopgetuige was Dieuke Bartels (gehuwd Met Arent Sybouts)), is overleden voor december 1811. Henriette werd hoogstens 22 jaar, 8 maanden en 13 dagen.<7>

2  Henke Hendriks Werner is geboren op 20 januari 1792, is Herv. gedoopt op 29 januari 1792 te Dokkum (doopgetuige was Janke Arjens (gehuwwd Met Feike Ronner)), is overleden voor december 1811. Henke werd hoogstens 19 jaar, 10 maanden en 11 dagen.<8>

3  Antje Hendriks Werner is geboren op 4 september 1794, is Herv. gedoopt te Dokkum, is overleden voor december 1811. Antje werd hoogstens 17 jaar, 2 maanden en 27 dagen.<9>

4  Johan Frans Hendriks Werner is geboren op 21 februari 1797, is Herv. gedoopt op 12 maart 1797 te Dokkum, zie IV.

5  Johan Bernart Hendriks Werner, wonende te Harlingen, is geboren op 25 oktober 1799, is gedoopt op 6 november 1799 te Dokkum.

Johan trouwt op 2 november 1823 te Harlingen op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Antje Sjierks de Boer, dochter van Sjierk Pieters en Pietje Hendriks. Antje is geboren rond 1798 te Harlingen.

6  Johan Christiaan Lodewijk Hendriks Werner is geboren op 23 juli 1802, is Herv. gedoopt op 8 augustus 1802 te Dokkum, is overleden op 17 september 1807 te Harlingen. Johan werd 5 jaar, 1 maand en 25 dagen.

7  Jan Kornelis Hendriks Werner, wonende te Harlingen, is geboren op 17 juni 1805, is Herv. gedoopt op 3 juli 1805 te Dokkum.

III-B  Bauke Daniels van Reenen, zoon van DaniŽl Bauke van Reenen en Corneliske Jans Elsinga (II-B), barbier, wonende te Dokkum, is geboren op 17 januari 1773 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 24 januari 1773 te Dokkum.

Bauke trouwt op 16 juli 1811 te Dokkum op 38-jarige leeftijd met de 27-jarige Wytske Hendriks, dochter van Hendrik Ales en Jitske Jans. Wytske, dienstmaagd, wonende te Dokkum, is geboren op 2 januari 1784 te Sneek, is overleden op 9 augustus 1811 te Dokkum. Wytske werd 27 jaar, 7 maanden en 7 dagen.<10,11>

Van Bauke en Wytske is een kind bekend:

1  Jetske Baukes van Reenen is geboren rond 4 augustus 1811, is overleden op 18 augustus 1811 te Dokkum. Jetske werd ongeveer 14 dagen.


Generatie IV

(van 1789 tot 1811)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1821. Het kind is afkomstig uit Harlingen.

IV  Johan Frans Hendriks Werner, zoon van Hendrik Werner en Fettje Sakes Kleisma (III-A), schoenmakersknecht, wonende te Harlingen, is geboren op 21 februari 1797, is Herv. gedoopt op 12 maart 1797 te Dokkum.

Johan trouwt op 31 maart 1822 te Harlingen op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Yemkje Dries van den Broek, dochter van Dries Ottes en Janke Beerends. Yemkje, wonende te Harlingen, is geboren rond 1791.<12,13>

Van Johan en Yemkje is een kind bekend:

1  Hendrik Werner is geboren op 8 november 1821 te Harlingen.<14>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 30 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Hessel Hendriks Bontekoe, overlijdensakte (Dokkum 25 okt 1825)

2)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1814 H - Pas - Klaver, huwelijk (Harlingen 28 jul 1814)

3)  huwelijk: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1814 H - Pas - Klaver, huwelijk (Harlingen 28 jul 1814)

4)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1811 H - Reenen - Hendrks, huwelijk (Dokkum 16 jul 1811)

5)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1828 ovl. - Fettje Zakes Kleistra, overlijdensakte (Harlingen 21 okt 1828)

6)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1822 H - Werner - Broek, huwelijk (Harlingen 31 mrt 1822)

7)  overlijden: Fetje Sakes, aangenomen familienaam kinderen (Harlingen dec 1811)

8)  overlijden: Fetje Sakes, aangenomen familienaam kinderen (Harlingen dec 1811)

9)  overlijden: Fetje Sakes, aangenomen familienaam kinderen (Harlingen dec 1811)

10)  huwelijk: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1811 H - Reenen - Hendrks, huwelijk (Dokkum 16 jul 1811)

11)  geboorte: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1811 H - Reenen - Hendrks, huwelijk (Dokkum 16 jul 1811)

12)  huwelijk: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1822 H - Werner - Broek, huwelijk (Harlingen 31 mrt 1822)

13)  geboorte: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1822 H - Werner - Broek, huwelijk (Harlingen 31 mrt 1822)

14)  geboorte: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1822 H - Werner - Broek, huwelijk (Harlingen 31 mrt 1822)


Opmerkingen:
els102

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Jan Cornelis.