Parenteel van Arjen Pieters Elzinga

 

Bijgewerkt op: 19 januari 2017

Home Pagina     


Generatie I

(van 1735 tot 1823)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1760 en 1778. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Hilaard (3x) en Hijlaard/Lions (2x).

I  Arjen Pieters Elzinga, rentenier, wonende te Hilaard, is geboren rond 1735, is overleden op 2 april 1823 14.00 uur te Hilaard. Arjen werd ongeveer 88 jaar.<1,2>

Arjen Pieters nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Hilaard en gaf 1 kind en 3 kleinkinderen op.
Akte datum: 15 juli 1813.

Het overlijden van Arjen Pieters werd aangegeven door goede bekenden, de namen van zijn ouders zijn niet in de overlijdensakte vermeld.

Mogelijk is Arjen Pieters op 4 april 1735 gedoopt als zoon van Pieter Arjens en Grietje Harmens, maar dat bewijs ontbreekt nog.
In dat geval is hij een broer van Geert Pieters, die in 1811 als familienaam de naam Bleeksma aan nam.

Arjen was gehuwd met Trijntje Ates. Trijntje is geboren rond 1735 (herleid aan de hand van de doopdatum eerste kind, Trijntje), is Herv. gedoopt op 20 november 1778 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions (doop op belijdenis), is overleden voor 10 juni 1815. Trijntje werd hoogstens 80 jaar.<3>

Van Arjen en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Arjens is Herv. gedoopt op 3 maart 1760 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is jong overleden.

2  Trijntje Arjens is geboren op 1 november 1770 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is Herv. gedoopt op 16 december 1770 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 4 juli 1792. Trijntje werd 21 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

3  Pieter Arjens Elzinga is geboren op 15 februari 1773 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 21 maart 1773 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, zie II.<4>

4  Ate Arjens is geboren op 20 oktober 1775 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 19 november 1775 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden voor 15 juli 1813. Ate werd hoogstens 37 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

5  Lijsbert Arjens is geboren op 31 augustus 1778 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 20 september 1778 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is jong overleden.


Generatie II

(van 1760 tot 1847)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1802 en 1811. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Hilaard (4x).

II  Pieter Arjens Elzinga, zoon van Arjen Pieters Elzinga (I) en Trijntje Ates, schipper, mr. schoenmaker, koopman, schoenmaker en schipper en schoenmaker, wonende te Hilaard, is geboren op 15 februari 1773 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 21 maart 1773 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 11 september 1847 10.30 uur te Hilaard (Huis 31). Pieter werd 74 jaar, 6 maanden en 27 dagen.<5,6>

Pieter was gehuwd (1) met Jantje Pieters. Jantje is overleden op 21 december 1811 te Hilaard.<7>

Van Pieter en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Eeke Pieters Elzinga is geboren op 2 mei 1802 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 23 mei 1802 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, zie III.

2  Arjen Pieters Elzinga, schoenmakersknecht, wonende te Hilaard, is geboren op 1 november 1803 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 20 november 1803 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is ongehuwd overleden op 9 oktober 1826 te Baarderadeel. Arjen werd 22 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

3  Trijntje Pieters is geboren op 24 juni 1806 te Hilaard, is gedoopt op 13 juli 1806 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 13 februari 1808 te Hilaard. Trijntje werd 1 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

4  Trijntje Pieters Elzinga, wonende te Boksum, is geboren op 28 juni 1809 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 9 juli 1809 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions.<8>

Trijntje trouwt op 24 oktober 1835 te Baarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Sjoerd Hendriks van der Wal, zoon van Hendrik Hiddes van der Wal en Antje Meinderts van Lekkum. Sjoerd, koopman, wonende te Boksum, is geboren op 20 juli 1810 te Burum, is gedoopt op 5 augustus 1811 te Baarderadeel.<9..11>

5  N.N. Elzinga is geboren op 17 december 1811, is overleden op 18 december 1811 te Hilaard. N werd 1 dag.

Pieter trouwt op 10 juni 1815 te Baarderadeel (huwelijksgetuigen waren zijn vader Arjen Pieters Elzinga (zie I), zijn schoonvader Hendrik Jochums van der Bij, haar oom Doede Ages Fransma en zijn zwager Bauke Folkerts Kamstra) op 42-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Wypkjen Hendriks van der Bij, dochter van Hendrik Jochums en Wietske Ages. Wypkjen, dienstmeid, wonende te Hilaard, is geboren op 17 oktober 1780 te Britswerd, is Herv. gedoopt op 5 november 1780 te Britswerd, is overleden op 11 april 1839 te Hilaard (geen kinderen nalatende). Wypkjen werd 58 jaar, 5 maanden en 25 dagen.<12..14>


Generatie III

(van 1802 tot 1894)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1833 en 1839. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Blessum (2x).

III  Eeke Pieters Elzinga, dochter van Pieter Arjens Elzinga (II) en Jantje Pieters, zonder beroep, wonende te Blessum, is geboren op 2 mei 1802 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 23 mei 1802 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 2 mei 1894 03.00 uur te Blessum. Eeke werd 92 jaar.<15>

Eeke trouwt op 22 november 1832 te Menaldumadeel op 30-jarige leeftijd met de 47-jarige Pylgrum Ruurds Wiedema, zoon van Ruurd Pylgrums en Gerbrig Hotzes. Pylgrum, boer en landbouwer, wonende te Hilaard en te Blessum, is geboren op 17 juli 1785 te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 7 augustus 1785 te Wirdum - Frl., is overleden op 5 april 1863 05.30 uur te Blessum (Huis 16). Pylgrum werd 77 jaar, 8 maanden en 19 dagen.<16..18>

Pylgrum was eerder gehuwd (1) met Wietske Aukes de Jong.<19..21>

Van Pylgrum en Eeke zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Pylgrums Wiedema is geboren op 17 oktober 1833 te Blessum.

Pieter trouwt op 7 mei 1862 te Menaldumadeel op 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Joukje Djurres Radelaar, dochter van Djurre Sybrens Radelaar en Sjuwke Jacobs van der Werff. Joukje is geboren rond 1835 te Harlingen. Pieter trouwt op 8 mei 1879 te Menaldumadeel op 45-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 41-jarige Trijntje Ymes van der Valk, dochter van Yme Willems van der Valk en Lipkje Luitzens Winkler. Trijntje is geboren rond 1838 te Deinum.

2  Hotske Pylgrums Wiedema is geboren op 17 april 1839 te Blessum, zie IV.<22>


Generatie IV

(van 1833)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1866. Het kind is afkomstig uit Menaldumadeel.

IV  Hotske Pylgrums Wiedema, dochter van Pylgrum Ruurds Wiedema en Eeke Pieters Elzinga (III), zonder beroep, wonende te Blessum, is geboren op 17 april 1839 te Blessum.<23>

Hotske trouwt op 15 mei 1861 te Menaldumadeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Pieter Ydes Miedema, zoon van Yde Joukes Miedema en Janke Pieters Fierstra. Pieter, zonder beroep, wonende te Engelum, is geboren rond 1828 te Engelum.<24,25>

Van Pieter en Hotske is een kind bekend:

1  Pylgrum Miedema is geboren op 19 november 1866 te Menaldumadeel.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 19 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1823 ovl. - Arjen Pieters Elzinga, overlijdensakte (Baarderadeel 3 apr 1823)

2)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1823 ovl. - Arjen Pieters Elzinga, overlijdensakte (Baarderadeel 3 apr 1823)

3)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elzinga - Bij, huwelijk (Baarderadeel 10 jun 1815)

4)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elzinga - Bij, huwelijk (Baarderadeel 10 jun 1815)

5)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elzinga - Bij, huwelijk (Baarderadeel 10 jun 1815)

6)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Pieter Arjens Elzinga, overlijdensakte (Baarderadeel 13 sep 1847)

7)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1835 ovl - Wal - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 24 okt 1835)

8)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1835 ovl - Wal - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 24 okt 1835)

9)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1835 ovl - Wal - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 24 okt 1835)

10)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1835 ovl - Wal - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 24 okt 1835)

11)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1835 ovl - Wal - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 24 okt 1835)

12)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elzinga - Bij, huwelijk (Baarderadeel 10 jun 1815)

13)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elzinga - Bij, huwelijk (Baarderadeel 10 jun 1815)

14)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elzinga - Bij, huwelijk (Baarderadeel 10 jun 1815)

15)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1894 ovl. - Eke Elzinga, overlijdensakte (Menaldumadeel 2 mei 1894)

16)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1832 H - Wiedema - Elzinga, huwelijk (Menaldumadeel 22 nov 1832)

17)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1832 H - Wiedema - Elzinga, huwelijk (Menaldumadeel 22 nov 1832)

18)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1863 ovl. - Pijlger Ruurds Wiedema, overlijdensakte (Menaldumadeel 7 apr 1863)

19)  Pylgrum trouwt op 7 mei 1812 te Marssum met Wietske.

20)  overlijden: website Tresoar, Franeker, Memories van Successie - Wytske Aukes de Jong, memorie van aangifte successierechten (11 apr 1832)

21)  Wietske Aukes de Jong, dochter van Auke Jetzes de Jong en Fettje Tjeerds. Wietske, wonende te Hilaard, is geboren op 17 december 1790 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 2 januari 1791 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 11 april 1832 te Blessum. Wietske werd 41 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

22)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1861 H - Miedema - Wiedema, huwelijk (Menaldumadeel 15 mei 1861)

23)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1861 H - Miedema - Wiedema, huwelijk (Menaldumadeel 15 mei 1861)

24)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1861 H - Miedema - Wiedema, huwelijk (Menaldumadeel 15 mei 1861)

25)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1861 H - Miedema - Wiedema, huwelijk (Menaldumadeel 15 mei 1861)


Opmerkingen:
elz002

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elzinga -:
Parenteel van Arjen Pieters Elzinga.