Parenteel van Jakob Bartles

 

Bijgewerkt op: 19 januari 2017

Home Pagina     


Generatie I

(tot 1800)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1764 en 1770. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kimswerd (3x).

I  Jakob Bartles, wonende te Wijnaldum en te Kimswerd, is overleden rond 1800 te Kimswerd.

Jakob trouwt (Herv.) op 22 mei 1763 te Kimswerd (1) met Geertie Baukes. Geertie, wonende te Pingjum.

Van Jakob en Geertie zijn drie kinderen bekend:

1  Bartle Jacobs Elzinga is geboren op 28 februari 1764 te Kimswerd, is Herv. gedoopt op 11 maart 1764 te Kimswerd, zie II-A.

2  Bauke Jacobs Elzinga is geboren op 11 oktober 1766 te Kimswerd, is Herv. gedoopt op 26 oktober 1766 te Kimswerd, zie II-B.

3  Wike Jacobs is geboren op 27 augustus 1770 te Kimswerd, is Herv. gedoopt op 16 september 1770 te Kimswerd.

Jakob trouwt (Herv.) op 23 maart 1777 te Kimswerd (2) met Akke Jarigs. Akke, wonende te Kimswerd, is overleden op 27 februari 1786 te Kimswerd.


Generatie II

(van 1764 tot 1828)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1793 en 1803. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kimswerd (4x) en Achlum (4x).

II-A  Bartle Jacobs Elzinga, zoon van Jakob Bartles (I) en Geertie Baukes, schipper, wonende te Kimswerd en te Arum, is geboren op 28 februari 1764 te Kimswerd, is Herv. gedoopt op 11 maart 1764 te Kimswerd, is overleden op 22 juli 1828 te Kimswerd. Bartle werd 64 jaar, 4 maanden en 24 dagen.<1>

Bartle Jacobs nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Kimswerd en gaf 2 zoons op.
Akte datum 12-12-1811.

Bartle trouwt (Herv.) op 20 mei 1792 te Kimswerd op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Tjib Anskes, dochter van Anske Karstens en Trijntje Pieters. Tjib, wonende te Arum, is geboren rond 1763, is overleden op 13 maart 1837 te Kimswerd. Tjib werd ongeveer 74 jaar.<2>

Van Bartle en Tjib zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Bartles Elzinga is geboren op 18 april 1793, is Herv. gedoopt op 5 mei 1793 te Kimswerd, zie III-A.

2  Anske Bartles Elzinga is geboren op 27 december 1797 te Kimswerd, is Herv. gedoopt op 21 januari 1798 te Kimswerd, zie III-B.

3  Tjerk Bartles Elzinga is geboren op 13 juli 1801 te Kimswerd, is Herv. gedoopt op 2 augustus 1801 te Kimswerd, is overleden op 9 december 1804 te Kimswerd. Tjerk werd 3 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

II-B  Bauke Jacobs Elzinga, zoon van Jakob Bartles (I) en Geertie Baukes, koopman, wonende te Kimswerd, is geboren op 11 oktober 1766 te Kimswerd, is Herv. gedoopt op 26 oktober 1766 te Kimswerd, is overleden op 7 april 1826 te Wonseradeel (Huis K 46), is als overleden aangegeven op 10 april 1826 te Wonseradeel (aangever overlijden was zijn schoonzoon Cornelis Taekes Harkema (aangetrouwde zoon)). Bauke werd 59 jaar, 5 maanden en 27 dagen.<3,4>

Bauke Jacobs nam in 1811 de naam Elzinga aan.
Hij woonde toen in Kimswerd en gaf 2 kinderen op.

Bauke trouwt (Herv.) op 10 mei 1795 te Achlum op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Grietje Jans de Groot, dochter van Jan Meines de Groot en Trijntje Simmes. Grietje, wonende te Kimswerd, is geboren rond 1764 te Achlum, is overleden op 16 mei 1824 15.00 uur te Kimswerd (Huis K46). Grietje werd ongeveer 60 jaar.

Van Bauke en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertje Baukes is geboren op 13 oktober 1796 te Achlum, is Herv. gedoopt op 30 oktober 1796 in de Herv. gemeente Achlum - Hichtum.

2  Geertje Baukes Elzinga is geboren op 24 oktober 1797 te Achlum, is Herv. gedoopt op 19 november 1797 te Achlum, zie III-C.

3  Jan Baukes Elzinga, zonder beroep, wonende te Achlum, is geboren op 10 maart 1799 te Achlum, is Herv. gedoopt op 24 maart 1799 in de Herv. gemeente Achlum - Hichtum, is overleden op 30 december 1828 06.00 uur te Franeker (Huis EW92). Jan werd 29 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

4  Jacob Baukes is geboren op 28 mei 1800 te Achlum, is Herv. gedoopt op 15 juni 1800 in de Herv. gemeente Achlum - Hichtum.

5  Trijntje Baukes is geboren op 4 maart 1803 te Kimswerd, is Herv. gedoopt op 20 maart 1803 te Kimswerd, is overleden in april 1803 te Kimswerd. Trijntje werd 1 maand.


Generatie III

(van 1793 tot 1860)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1817 en 1837. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wonseradeel (8x), Makkum (4x), Kimswerd (4x) en Gaast.

III-A  Jacob Bartles Elzinga, zoon van Bartle Jacobs Elzinga (II-A) en Tjib Anskes, timmerknecht, wonende te Kimswerd, is geboren op 18 april 1793, is Herv. gedoopt op 5 mei 1793 te Kimswerd, is overleden op 26 januari 1859 te Wonseradeel. Jacob werd 65 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Jacob trouwt op 28 september 1816 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Tietje Ebes Bakker, dochter van Ebe Rinskes Bakker en Jeltje Klazes Tolsma. Tietje, wonende te Kimswerd, is geboren op 18 oktober 1797 te Dronrijp, is overleden op 9 september 1877 te Kimswerd. Tietje werd 79 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<5>

Van Jacob en Tietje zijn drie kinderen bekend:

1  Bartle Jacobs Elzinga is geboren op 20 juni 1817 te Kimswerd, is als geboren aangegeven op 22 juni 1817 te Wonseradeel (aangevers geboorte waren zijn grootvader Ebe Rinkes Bakker, zijn grootvader Bartle Jacobs Elzinga (zie II-A) en zijn vader Jacob Bartles Elzinga (zie III-A)), zie IV-A.<6,7>

2  Aebe Jacobs Elzinga is geboren op 19 juni 1819 te Kimswerd, zie IV-B.

3  Jelte Jacobs Elzinga is geboren op 21 mei 1831 te Wonseradeel.

III-B  Anske Bartles Elzinga, zoon van Bartle Jacobs Elzinga (II-A) en Tjib Anskes, arbeider en bakkersknecht, wonende te Makkum, is geboren op 27 december 1797 te Kimswerd, is Herv. gedoopt op 21 januari 1798 te Kimswerd, is overleden op 23 juli 1847 te Makkum. Anske werd 49 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Anske trouwt op 11 februari 1820 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Anke Pieters de Boer, dochter van Pieter Oepkes en Jantje Jans de Boer. Anke, wonende te Makkum, is geboren op 9 december 1792 te Makkum, is R.K. gedoopt op 9 december 1792 te Makkum (doopgetuige was Boukjen Jans), is overleden op 30 oktober 1843 te Makkum. Anke werd 50 jaar, 10 maanden en 21 dagen.<8>

Anke was eerder gehuwd (1) met Johannes Jans van de Velde.<9,10>

Van Anske en Anke zijn negen kinderen bekend:

1  Tjip Anskes Elzinga is geboren op 28 februari 1821 te Makkum, is overleden op 26 oktober 1821 te Makkum. Tjip werd 7 maanden en 28 dagen.

2  Pieter Anskes Elzinga is geboren op 5 november 1822 te Gaast, zie IV-C.

3  Tjip Anskes Elzinga is geboren op 30 januari 1825 te Makkum, is overleden op 6 oktober 1829 te Makkum. Tjip werd 4 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

4  Jantje Anskes Elsinga is geboren op 15 maart 1827 te Makkum, zie IV-D.

5  Bartle Anskes Elzinga is geboren op 15 november 1829 te Wonseradeel, is overleden op 1 juni 1830 te Wonseradeel. Bartle werd 6 maanden en 17 dagen.

6  Bartle Anskes Elzinga is geboren op 22 juli 1831 te Makkum, zie IV-E.

7  Tjeb Anskes Elzinga is geboren op 9 februari 1834 te Wonseradeel, is overleden op 18 april 1834 te Wonseradeel. Tjeb werd 2 maanden en 9 dagen.

8  Teekeltje Anskes Elzinga is geboren op 9 februari 1834 te Wonseradeel.

Teekeltje trouwt op 13 mei 1865 te Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met Johannes Boomsma.

9  Tjepkjen Anskes Elzinga is geboren op 8 mei 1837 te Wonseradeel, is overleden op 3 juni 1837 te Wonseradeel. Tjepkjen werd 26 dagen.

III-C  Geertje Baukes Elzinga, dochter van Bauke Jacobs Elzinga (II-B) en Grietje Jans de Groot, winkelierster, wonende te Kimswerd, is geboren op 24 oktober 1797 te Achlum, is Herv. gedoopt op 19 november 1797 te Achlum, is overleden op 6 januari 1860 03.00 uur te Kimswerd, is als overleden aangegeven op 7 januari 1860 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Bauke Falkena (bekende) en haar zoon Harmen Cornelis Harkema (zoon) (zie III-C.4)). Geertje werd 62 jaar, 2 maanden en 13 dagen.<11,12>

Geertje trouwt op 26 april 1817 te Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelis Taekes Harkema, zoon van Taeke Jacobs Harkema en Trijntje Wietses. Cornelis, boerenknecht, kooltjer en arbeider, wonende te Kimswerd, is gedoopt op 29 december 1793, is overleden op 2 april 1830 te Wonseradeel. Cornelis werd 36 jaar, 3 maanden en 4 dagen.<13>

Van Cornelis en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tryntje Cornelis Harkema is geboren op 27 april 1817 te Kimswerd, is als geboren aangegeven op 29 april 1817 te Wonseradeel (aangever geboorte was haar vader Cornelis Taekes Harkema; getuigen aangifte geboorte waren Age Tjerks Siemonsma en haar grootvader Bauke Jacobs Elzinga (zie II-B)).<14,15>

Tryntje trouwt op 22 mei 1841 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Klaas Sierks van der Schaaf, zoon van Sierk Andries van der Schaaf en Fettje Alberts de Jong. Klaas is geboren op 28 november 1813 te Cornwerd.

2  Bauke Cornelis Harkema is geboren op 20 februari 1819 te Kimswerd, is als geboren aangegeven op 22 februari 1819 te Wonseradeel (aangever geboorte was zijn vader Cornelis Taekes Harkema; getuigen aangifte geboorte waren Jan Gerrits Spoelstra en zijn grootvader Bauke Jacobs Elzinga (zie II-B)).<16,17>

3  Wytse Cornelis Harkema is geboren op 22 december 1821 te Wonseradeel, is overleden op 6 september 1829 te Wonseradeel. Wytse werd 7 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

4  Harmen Cornelis Harkema, schipper, wonende te Kimswerd, is geboren op 21 januari 1824 te Wonseradeel.

5  Grietje Cornelis Harkema is geboren op 11 april 1828 te Wonseradeel.


Generatie IV

(van 1817 tot 1894)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1843 en 1869. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wonseradeel (10x), Harlingen (5x), Kimswerd (3x) en Cornwerd.

IV-A  Bartle Jacobs Elzinga, zoon van Jacob Bartles Elzinga (III-A) en Tietje Ebes Bakker, koemelker, wonende te Kimswerd, is geboren op 20 juni 1817 te Kimswerd, is als geboren aangegeven op 22 juni 1817 te Wonseradeel (aangevers geboorte waren zijn grootvader Ebe Rinkes Bakker, zijn grootvader Bartle Jacobs Elzinga (zie II-A) en zijn vader Jacob Bartles Elzinga (zie III-A)), is overleden op 8 januari 1894 06.00 uur te Kimswerd. Bartle werd 76 jaar, 6 maanden en 19 dagen.<18..20>

Bartle trouwt op 25 mei 1839 te Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Folkertje Klazes Westra, dochter van Klaas Ages Westra en Grietje Sipkes Rijpma. Folkertje, wonende te Kimswerd, is geboren op 30 november 1818 te Kimswerd, is overleden op 1 juli 1890 19.00 uur te Kimswerd. Folkertje werd 71 jaar, 7 maanden en 1 dag.<21>

Van Bartle en Folkertje zijn vier kinderen bekend:

1  Tietje Elzinga is geboren op 18 februari 1843 te Kimswerd, zie V-A.

2  Klaas Elzinga, gardenier, wonende te Kimswerd, is geboren op 31 maart 1846 te Kimswerd, is overleden op 24 januari 1896 03.30 uur te Kimswerd. Klaas werd 49 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Klaas trouwt op 3 juli 1880 te Wonseradeel op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Sijke Hoogterp, dochter van Tjalling Lijckles Hoogterp en Saakje Rinses Bootsma. Sijke, wonende te Kimswerd, is geboren op 27 augustus 1849 te Kimswerd, is overleden op 24 maart 1936 09.30 uur te Harlingen. Sijke werd 86 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

3  Grietje Elzinga is geboren op 15 oktober 1851 te Wonseradeel, zie V-B.

4  Geertje Elzinga, wonende te Kimswerd, is geboren op 19 juli 1859 te Cornwerd, is overleden op 28 augustus 1862 02.00 uur te Kimswerd. Geertje werd 3 jaar, 1 maand en 9 dagen.

IV-B  Aebe Jacobs Elzinga, zoon van Jacob Bartles Elzinga (III-A) en Tietje Ebes Bakker, is geboren op 19 juni 1819 te Kimswerd.

Aebe trouwt op 6 december 1851 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met Doutzen Jans de Boer, dochter van Jan Hettes de Boer en Trijntje Douwes Westra. Doutzen is geboren te Achlum.

Van Aebe en Doutzen zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Elzinga is geboren op 28 maart 1852 te Wonseradeel.

2  Rinke Elzinga is geboren op 23 juli 1856 te Kimswerd, zie V-C.

3  Trijntje Elzinga is geboren op 10 april 1858 te Wonseradeel.

IV-C  Pieter Anskes Elzinga, zoon van Anske Bartles Elzinga (III-B) en Anke Pieters de Boer, schulpvisser, wonende te Makkum, is geboren op 5 november 1822 te Gaast, is overleden voor 16 november 1861 (is op 16 november 1861 om 18.00 uur gevonden aan het strand bij het eiland Ameland en op 20 november te Makkum aan wal gebracht), is als overleden aangegeven op 21 november 1861 te Wonseradeel. Pieter werd hoogstens 39 jaar en 11 dagen.<22,23>

Pieter trouwt op 4 juli 1852 te Workum op 29-jarige leeftijd met de 35-jarige Akke Klazes van de Kam, dochter van Klaas Johans van der Kam en Gatske Klazes van der Meer. Akke is geboren op 17 maart 1817 te Franeker.

Van Pieter en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Gatske Elzinga is geboren op 19 mei 1853 te Wonseradeel.

2  Anske Elzinga is geboren op 29 december 1855 te Wonseradeel.

IV-D  Jantje Anskes Elsinga, dochter van Anske Bartles Elzinga (III-B) en Anke Pieters de Boer, is geboren op 15 maart 1827 te Makkum, is overleden op 31 januari 1870 te Wonseradeel. Jantje werd 42 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Jantje trouwt op 23 juli 1853 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 37-jarige Ynte Wopkes Bleeker, zoon van Wopke Yntes Bleeker en Hielkjen Sjierks. Ynte is geboren op 13 april 1816 te Makkum.

Van Ynte en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Anske Bleeker is geboren op 30 juni 1855 te Wonseradeel.

2  Hielkje Bleeker is geboren op 15 september 1859 te Wonseradeel.

3  Wopke Bleeker is geboren op 9 mei 1863 te Wonseradeel.

Wopke trouwt op 11 november 1893 te Franekeradeel op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Marijke Miedema, dochter van Tjeerd Pieters Miedema en Antje Tjallings van der Velde. Marijke is geboren op 2 juli 1867 te Franekeradeel.

IV-E  Bartle Anskes Elzinga, zoon van Anske Bartles Elzinga (III-B) en Anke Pieters de Boer, schulpvisser, schippersknecht en schipper, wonende te Makkum en te Harlingen, is geboren op 22 juli 1831 te Makkum, is overleden op 19 juni 1876 01.00 uur te Harlingen. Bartle werd 44 jaar, 10 maanden en 28 dagen.<24>

Bartle trouwt op 24 mei 1856 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Gooitske Meinderts Krol, dochter van Meindert Gerbens Krol en Janke Lolkes de Jong. Gooitske, dienstmeid, wonende te Sint Nicolaasga, is geboren op 19 februari 1832 te Sint Nicolaasga, is overleden op 29 maart 1867 te Harlingen. Gooitske werd 35 jaar, 1 maand en 10 dagen.<25>

Van Bartle en Gooitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Meindert Elzinga is geboren op 8 augustus 1859 te Wonseradeel.

2  Janke Elzinga is geboren op 9 februari 1861 te Wonseradeel, is overleden op 13 januari 1862 te Harlingen. Janke werd 11 maanden en 4 dagen.

3  Pieter Elzinga is geboren op 8 april 1862 te Harlingen, is overleden op 20 september 1862 te Harlingen. Pieter werd 5 maanden en 12 dagen.

4  Pieter Elzinga is geboren op 5 oktober 1863 te Harlingen, is overleden op 8 februari 1864 te Harlingen. Pieter werd 4 maanden en 3 dagen.

5  Janke Elzinga is geboren op 31 augustus 1865 te Harlingen, is overleden op 12 mei 1866 te Harlingen. Janke werd 8 maanden en 11 dagen.

Bartle trouwt op 1 augustus 1867 te Harlingen op 36-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Elizabeth Huytema, dochter van Bouwe Foppes Huytema en Jetske Pieters Kerkhoven. Elizabeth is geboren op 7 februari 1832 te Harlingen, is overleden op 27 augustus 1869 te Harlingen. Elizabeth werd 37 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Elizabeth was eerder gehuwd (1) met Bernardus Pieters Smeeding.<26,27>

Van Bartle en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

6  Jantje Elzinga is geboren op 20 juni 1868 te Harlingen.

7  Pietje Elzinga is geboren op 21 juli 1869 te Harlingen.

Bartle trouwt op 5 mei 1870 te Harlingen op 38-jarige leeftijd (3) met de 45-jarige Resina Maria Stork, dochter van Johannes Adams Stork en Tjitske Karels. Resina, dienstbode, wonende te Harlingen, is geboren op 22 januari 1825 te Harlingen, is overleden op 31 december 1886 11.00 uur te Harlingen. Resina werd 61 jaar, 11 maanden en 9 dagen.


Generatie V

(van 1843 tot 1938)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1870 en 1899. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kimswerd (5x), Harlingen (2x), Wonseradeel, Barradeel en Almenum.

V-A  Tietje Elzinga, dochter van Bartle Jacobs Elzinga (IV-A) en Folkertje Klazes Westra, zonder beroep, wonende te Kimswerd, is geboren op 18 februari 1843 te Kimswerd, is overleden op 13 maart 1899 10.00 uur te Kimswerd. Tietje werd 56 jaar en 23 dagen.

Tietje trouwt op 26 maart 1870 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Hessel Postma, zoon van Wiebe Klazes Postma en Tjeerdje Hessels Rinia. Hessel, landbouwer, is geboren op 3 april 1837 te Kimswerd.

Van Hessel en Tietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjeerdtje Postma is geboren op 17 december 1870 03.30 uur te Kimswerd.

2  Geertje Postma is geboren op 19 december 1872 12.00 uur te Kimswerd.

3  Joukje Postma is geboren op 26 januari 1874 15.00 uur te Kimswerd.

4  Folkertina Postma is geboren op 12 mei 1877 10.00 uur te Kimswerd.

5  Wiebe Postma is geboren op 28 juni 1884 08.00 uur te Kimswerd.

V-B  Grietje Elzinga, dochter van Bartle Jacobs Elzinga (IV-A) en Folkertje Klazes Westra, is geboren op 15 oktober 1851 te Wonseradeel, is overleden op 17 december 1921 te Soest. Grietje werd 70 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Grietje trouwt op 4 juni 1874 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met Douwe van der Veer.

Van Douwe en Grietje is een kind bekend:

1  Lambartus van der Veer is geboren op 6 april 1875 te Wonseradeel.

V-C  Rinke Elzinga, zoon van Aebe Jacobs Elzinga (IV-B) en Doutzen Jans de Boer, is geboren op 23 juli 1856 te Kimswerd, is overleden op 28 januari 1938 te Tietjerksteradeel. Rinke werd 81 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Rinke trouwt op 22 december 1888 te Franeker op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Pietje Snoekstra, dochter van Ruurd Hendriks Snoekstra en Baukjen Tjallings Bartsma. Pietje is geboren op 12 april 1859 te Hennaard, is overleden op 8 april 1938 te Tietjerksteradeel. Pietje werd 78 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van Rinke en Pietje zijn vier kinderen bekend:

1  Douwtje Elzinga is geboren op 15 juni 1889 te Harlingen, is overleden op 30 januari 1958 te Leeuwarden. Douwtje werd 68 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Douwtje trouwt op 29 juni 1911 te Harlingen op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Bauke Bergsma, zoon van Johannes Bergsma en Rinske de Boer. Bauke, stoomboot kapitein, wonende te Harlingen, is geboren op 9 december 1886 te Harlingen, is overleden op 12 juli 1937 10.30 uur te Harlingen. Bauke werd 50 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

2  Ruurd Elzinga is geboren op 28 juli 1890 te Harlingen, zie VI.<28>

3  Baukje Elzinga is geboren op 9 april 1896 te Barradeel.

4  Trijntje Elzinga is geboren op 15 augustus 1899 te Almenum.

Trijntje trouwt op 24 april 1919 te Harlingen op 19-jarige leeftijd met Dirk Bos, zoon van Cornelis Bos en Susanna de Groot. Dirk is geboren te Harlingen.


Generatie VI

(van 1870 tot 1958)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1917 en 1923. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (2x) en Zwolle.

VI  Ruurd Elzinga, zoon van Rinke Elzinga (V-C) en Pietje Snoekstra, is geboren op 28 juli 1890 te Harlingen.<29>

Ruurd trouwt op 1 juni 1916 te Harlingen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Geertruida Tigchelaar, dochter van Gerrit Tigchelaar en Maatje Visser. Geertruida is geboren op 7 september 1891 te Almenum.<30>

Van Ruurd en Geertruida zijn drie kinderen bekend:

1  Rinke Elzinga is geboren op 19 augustus 1917 te Zwolle.

2  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 22 januari 1922 te Leeuwarden.

3  Gerrit Elzinga is geboren op 16 februari 1923 te Leeuwarden, is overleden op 10 februari 2009 te Heerenveen. Gerrit werd 85 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<31,32>

Gerrit was gehuwd met Henderika Osinga. Henderika is geboren op 16 augustus 1923 te Franekeradeel, is overleden op 28 juli 1995 te Heerenveen, is gecremeerd op 2 augustus 1995 te Heerenveen (Nieuweschoot). Henderika werd 71 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<33,34>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 19 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1818 ovl. - Bartle Jacobs Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 22 jul 1828)

2)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand 'BS 1837 - Tjib Anskes, overlijdensakte (Wonseradeel 13 mrt 1837)

3)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Bauke Jacobs Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 10 apr 1826)

4)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Bauke Jacobs Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 10 apr 1826)

5)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1816 H - Elzinga - Bakker, huwelijk (Arum 28 sep 1816)

6)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Bartle Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 22 jun 1817)

7)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Bartle Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 22 jun 1817)

8)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Elzinga - Boer, huwelijk (Wonseradeel 11 feb 1820)

9)  Anke trouwt op 5 november 1812 te Makkum met Johannes.

10)  Johannes Jans van de Velde, zoon van Jan Tjeerds en Eelkjen Pieters. Johannes is geboren op 21 april 1790 te Makkum, is overleden op 27 juni 1814 te Makkum. Johannes werd 24 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

11)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1860 ovl. - Geertje Baukes Elzinga (Wonseradeel 7 jan 1860)

12)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1860 ovl. - Geertje Baukes Elzinga (Wonseradeel 7 jan 1860)

13)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 H - Harkema - Elzinga, huwelijk (Wonseradeel 26 apr 1817)

14)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Tryntje Harkema, geboorteakte (Wonseradeel 29 apr 1817)

15)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Tryntje Harkema, geboorteakte (Wonseradeel 29 apr 1817)

16)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1819 G. - Bauke Harkema, geboorteakte (Wonseradeel 22 feb 1819)

17)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1819 G. - Bauke Harkema, geboorteakte (Wonseradeel 22 feb 1819)

18)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Bartle Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 22 jun 1817)

19)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Bartle Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 22 jun 1817)

20)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1894 ovl. - Bartele Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jan 1894)

21)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1890 ovl. - Folkertje Westra, overlijdensakte (Wonseradeel 3 jul 1890)

22)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Pieter Anskes Elsinga, overlijdensakte (Wonseradeel 21 nov 1861)

23)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Pieter Anskes Elsinga, overlijdensakte (Wonseradeel 21 nov 1861)

24)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1876 ovl. - Bartele Elzinga, overlijdensakte (Harlingen 19 jun 1876)

25)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1856 H - Elzinga - Krol, huwelijk (Wonseradeel 24 mei 1856)

26)  Elizabeth trouwt op 27 november 1851 te Harlingen met Bernardus.

27)  Bernardus Pieters Smeeding, zoon van Pieter Smeeding en Jantje Pieters. Bernardus is geboren op 3 januari 1827 te Harlingen, is overleden voor 1 augustus 1867. Bernardus werd hoogstens 40 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

28)  geboorte: Gerrit Elzinga, persoonslijst (10 feb 2009)

29)  geboorte: Gerrit Elzinga, persoonslijst (10 feb 2009)

30)  geboorte: Gerrit Elzinga, persoonslijst (10 feb 2009)

31)  geboorte: Gerrit Elzinga, persoonslijst (10 feb 2009)

32)  overlijden: Gerrit Elzinga, persoonslijst (10 feb 2009)

33)  geboorte: Gerrit Elzinga, persoonslijst (10 feb 2009)

34)  overlijden: Gerrit Elzinga, persoonslijst (10 feb 2009)


Opmerkingen:
Dit overzicht is mede tot stand gekomen dankzij informatie van:
• Martin de Boer

• en andere personen die mogelijk vergeten zijn (Ben ik u vergeten, laat het s.v.p. even weten)

elz003

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Jakob Bartles.