Parenteel van Philippes Dirks

Bijgewerkt op: 5 januari 2020
Home Pagina  Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -:Parenteel van Phillippes Dirks
- of in het Register van familienamen.


Generatie I

(van 1730 tot 1768)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1755 en 1767. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Twijzel - Kooten (5x) en Twijzel (2x).

I  Philippes Dirks, wonende te Twijzel, is geboren rond 1730, is gedoopt op 1 maart 1754 (doop op belijdenis), is overleden voor december 1768 te Twijzel. Philippes werd hoogstens 38 jaar.

Philippes Dirks en zijn huisvrouw Antie Jans te Twijzel worden in april 1758 te Achtkarspelen vermeld als lidmaat.

Philippes was gehuwd met Antje Jans. Antje, wonende te Twijzel, is geboren rond 1730, is overleden te Twijzel.

Philippes Dirks en zijn huisvrouw Antie Jans te Twijzel worden in april 1758 te Achtkarspelen vermeld als lidmaat.

Antje was later gehuwd (2) met Bauke Baukes.<1>

Van Philippes en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Philippes is Herv. gedoopt op 13 mei 1755 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten.

2  Dirk Philippes is Herv. gedoopt op 17 oktober 1756 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten.

3  Lolkje Philippes is Herv. gedoopt op 2 juli 1758 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten.

4  Jan Philippes is Herv. gedoopt op 6 april 1760 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten.

5  Dirk Phylippes Elzinga is geboren te Twijzel, is Herv. gedoopt op 14 november 1762 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten, zie II.

6  Rienk Philippes is Herv. gedoopt op 19 mei 1765 te Twijzel (oud ongeveer 4 weken).

7  Wijbe Philippes Elzinga, mr. schoenmaker en schoenmaker, wonende te Twijzel en te Optwijzel, is Herv. gedoopt op 23 augustus 1767 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten (oud 3 weken), is overleden op 10 april 1827 te Twijzel. Wijbe werd 59 jaar, 7 maanden en 18 dagen.<2>

Wybe Philippes nam in 1811 als familienaam de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Twijzel en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 24 december 1811.

Wijbe trouwt (kerk) op 5 juli 1795 te Oudega op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Hiltje Joukes Joukema, dochter van Jouke Tijsses en Yfke Allerts. Hiltje, zonder beroep, wonende te Twijzel, is geboren op 18 oktober 1772 te Smalle Ee, is Herv. gedoopt op 15 november 1772 te Boornbergum, is overleden op 18 juni 1857 01.00 uur te Twijzel, is als overleden aangegeven op 19 juni 1857 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Ritske Hendriks Ritsma (niet verwant) en Johannes Johannes Nicolai (neef)). Hiltje werd 84 jaar en 8 maanden.<3,4>

Hiltje was later gehuwd (2) met Melle Johannes Wouda.<5..7>


Generatie II

(van 1755 tot 1827)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1787 en 1805. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Surhuisterveen (4x) en Twijzel (3x).

II  Dirk Phylippes Elzinga, zoon van Philippes Dirks (I) en Antje Jans, schoenmaker, wonende te Twijzel, te Surhuisterveen en te Surhuizum, is geboren te Twijzel, is Herv. gedoopt op 14 november 1762 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten, is overleden op 10 september 1827 16.30 uur te Surhuizum (in het open veld onder den dorpe Surhuizum in het water overleden), is als overleden aangegeven op 11 september 1827 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Luitzen Durks van der Molen (buurman) en zijn zoon Lammer Durks Elzinga (zoon) (zie III-G)). Dirk werd 64 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<8,9>

Dirk Phylippes nam in 1811 als familienaam de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Surhuisterveen en gaf 7 kinderen op.
Akte datum: 30 december 1811.

Dirk trouwt (kerk) op 21 mei 1786 te Twijzel op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Sijtske Ritzerds van der Wal. Sijtske, huisvrouw, zonder beroep en dagloonster, wonende te Surhuisterveen en te Surhuizum, is geboren op 24 februari 1764 te Lutjepost, is gedoopt op 25 maart 1764, is overleden op 1 juni 1837 te Surhuisterveen. Sijtske werd 73 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Van Dirk en Sijtske zijn zeven kinderen bekend:

1  Philippes Dirks Elzinga is geboren op 1 februari 1787 te Twijzel, is gedoopt op 25 maart 1787 te Twijzel, zie III-A.<10>

2  Ridzert Dirks Elzinga is geboren op 8 december 1788 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 28 december 1788 te Twijzel, zie III-B.

3  Antje Dirks Elzinga is geboren op 6 januari 1792 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 12 februari 1792 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten, zie III-C.

4  Jan Dirks Elzinga is geboren op 30 januari 1795 te Surhuisterveen, is gedoopt op 1 maart 1795 te Surhuisterveen, zie III-D.

5  Lolkje Dirks Elzinga is geboren op 28 juni 1798 te Surhuisterveen, is gedoopt op 12 augustus 1798 te Surhuisterveen, zie III-E.

6  Jitske Dirks Elzinga is geboren op 11 december 1801 te Surhuisterveen, is gedoopt op 31 januari 1802 te Surhuisterveen, zie III-F.

7  Lammert Dirks Elzinga is geboren op 10 december 1805 te Surhuisterveen, is gedoopt op 5 januari 1806 te Surhuisterveen, zie III-G.


Generatie III

(van 1787 tot 1872)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 35 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1813 en 1845. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuisterveen (14x), Grootegast (8x), Doezum (7x), Achtkarspelen (2x), Rijperkerk, Lutjegast, Hardegarijp en Giekerk.

III-A  Philippes Dirks Elzinga, zoon van Dirk Phylippes Elzinga (II) en Sijtske Ritzerds van der Wal, landbouwersknecht, arbeider, dagloner en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen en te Grootegast, is geboren op 1 februari 1787 te Twijzel, is gedoopt op 25 maart 1787 te Twijzel, is overleden op 22 februari 1864 te Grootegast. Philippes werd 77 jaar en 21 dagen.<11>

Philippes trouwt op 21 mei 1812 te Grootegast (huwelijksgetuigen waren zijn broer Ritse Durks Elsinga (zie III-B), Willem Hendriks Top (goede vriend), zijn zwager Halbe Wijtses Brouwer (zwager van de bruid) en zijn zwager Albert Ines Huistra) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jantje Ynes Huistra, dochter van Jan Alberts Huistra en Klaaske Roelfs. Jantje, dienstmaagd en dagloonster, wonende te Grootegast, is gedoopt op 21 maart 1784 te Grootegast, is overleden op 29 oktober 1853 te Grootegast. Jantje werd 69 jaar, 7 maanden en 8 dagen.<12,13>

Van Philippes en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirk Philippus Elzinga is geboren op 11 mei 1813 te Grootegast, zie IV-A.

2  Yne Philippus Elzinga is geboren op 9 augustus 1816 te Grootegast, is overleden op 24 november 1817 te Grootegast. Yne werd 1 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

3  Sietske Philippus Elzinga is geboren op 3 december 1820 te Grootegast, zie IV-B.

4  Yne Philippus Elzinga is geboren op 30 december 1825 te Grootegast, zie IV-C.

5  Klaaske Philippus Elzinga is geboren op 28 april 1828 te Grootegast, is overleden op 14 juni 1894 te Opende - Gr.. Klaaske werd 66 jaar, 1 maand en 17 dagen.

III-B  Ridzert Dirks Elzinga, zoon van Dirk Phylippes Elzinga (II) en Sijtske Ritzerds van der Wal, schoenmaker en schoenmakersgezel, wonende te Lutjegast, te Surhuisterveen en te Surhuizum, is geboren op 8 december 1788 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 28 december 1788 te Twijzel, is overleden op 30 september 1815 te Lutjegast (Huis 79). Ridzert werd 26 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Ridzert trouwt op 17 oktober 1812 te Surhuizum op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Jeltje Jannes van Tuinen, dochter van Jannes van Tuinen en Anke Harms. Jeltje, hoedenmaakster, daglonerse en dagloonster, wonende te Lutjegast en te Burum, is Herv. gedoopt op 31 oktober 1790 te Lutjegast, is overleden op 2 maart 1875 te Lutjegast. Jeltje werd 84 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Jeltje was later gehuwd (2) met Focke Hindriks Boonstra.<14,15>

Van Ridzert en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jannes Ridzerts Elzinga is geboren op 9 maart 1813 te Lutjegast, zie IV-D.

2  Dirk Ridzerts Elsinga is geboren op 7 juni 1814 te Doezum, zie IV-E.

III-C  Antje Dirks Elzinga, dochter van Dirk Phylippes Elzinga (II) en Sijtske Ritzerds van der Wal, dienstmaagd en dagloonster, wonende te Grootegast en te Surhuisterveen, is geboren op 6 januari 1792 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 12 februari 1792 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten, is overleden op 16 januari 1858 te Doezum. Antje werd 66 jaar en 10 dagen.

Antje trouwt op 15 april 1817 te Grootegast (huwelijksgetuigen waren Philippus Dirks Elzinga en Jan Dirks Elzinga) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jille Jacobs van der Veen, zoon van Jacob Jilts van der Veen en Wietske Hendriks. Jille, landbouwersknecht en dagloner, wonende te Doezum, is geboren op 14 april 1794 te Nuis, is gedoopt op 4 mei 1794 te Nuis, is overleden op 20 september 1847 te Doezum. Jille werd 53 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Van Jille en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jakob Jilles van der Veen, dagloner en boerenknecht, wonende te Doezum, is geboren op 2 november 1818 te Doezum, is overleden op 16 januari 1871 te Grootegast. Jakob werd 52 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Jakob trouwt op 19 mei 1845 te Grootegast op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Gaaske Sijtses Ploeg, dochter van Sijtse Jans Ploeg en Aaltje Aukes Huizenga. Gaaske, dienstmeid, is geboren rond 1823.

2  Sietske Jilles van der Veen is geboren op 3 april 1821 te Doezum.

3  Wietske Jilles van der Veen is geboren op 1 januari 1825 te Doezum, is overleden op 1 juli 1896 te Doezum. Wietske werd 71 jaar en 6 maanden.

Wietske trouwt op 7 maart 1850 te Grootegast (huwelijksgetuigen waren Jakob Jilles van der Veen en Philippus Dirks Elzinga) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelf Pot, zoon van Karst Feikes Pot en Martje Klasens Post. Roelf is geboren op 17 april 1824 te Sebaldeburen, is overleden op 10 april 1896 te Doezum. Roelf werd 71 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

4  Derkje Jilles van der Veen is geboren op 11 februari 1828 te Doezum.

5  Dirk van der Veen, boerenknecht, is geboren op 15 februari 1832 te Doezum.

Dirk trouwt op 21 mei 1860 te Grootegast op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Hendrika Kraaijinga, dochter van Feike Annes Kraaijinga en Geertje Hendriks Veldman. Hendrika, dienstmeid, is geboren rond 1840 te Doezum.

III-D  Jan Dirks Elzinga, zoon van Dirk Phylippes Elzinga (II) en Sijtske Ritzerds van der Wal, schoenmaker, wonende te Giekerk, te Surhuizum en te Surhuisterveen, is geboren op 30 januari 1795 te Surhuisterveen, is gedoopt op 1 maart 1795 te Surhuisterveen, is overleden op 1 juli 1870 17.00 uur te Surhuisterveen, is als overleden aangegeven op 2 juli 1870 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Kornelis Edzes van der Molen (niet verwant) en zijn zoon Ridzerd Jans Elzinga (zoon) (zie IV-H)). Jan werd 75 jaar, 5 maanden en 1 dag.<16,17>

Jan trouwt op 25 april 1819 te Achtkarspelen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Joekjen Jans de Vries, dochter van Jan Douwes de Vries en Froukjen Harms. Joekjen, naaister, zonder beroep en schoenmaker, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 12 augustus 1793 te Kooten - Frl., is overleden op 15 juli 1858 te Surhuisterveen. Joekjen werd 64 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Van Jan en Joekjen zijn vier kinderen bekend:

1  Durk Jans Elzinga is geboren op 10 augustus 1820 te Surhuisterveen, zie IV-F.<18>

2  Froukjen Jans Elzinga is geboren op 10 mei 1822 te Giekerk, zie IV-G.

3  Ridzert Jans Elzinga is geboren op 24 december 1824 te Rijperkerk, zie IV-H.

4  Sytske Jans Elzinga is geboren op 1 februari 1827 te Hardegarijp, zie IV-I.

III-E  Lolkje Dirks Elzinga, dochter van Dirk Phylippes Elzinga (II) en Sijtske Ritzerds van der Wal, dagloonster, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 28 juni 1798 te Surhuisterveen, is gedoopt op 12 augustus 1798 te Surhuisterveen, is overleden op 7 november 1861 te Grootegast. Lolkje werd 63 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Lolkje trouwt op 26 mei 1821 te Surhuisterveen op 22-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Jan Sweitzes Ydema, zoon van Sweitze Jans en Aaltje Harmens. Jan, boerenknecht, is geboren in maart 1784 te Tietjerk, is overleden op 24 januari 1832 te Surhuisterveen. Jan werd 47 jaar en 10 maanden.

Van Jan en Lolkje zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Ydema is doodgeboren op 4 november 1822 te Achtkarspelen.

2  Zweitze Jans Idema is geboren op 3 januari 1827 te Achtkarspelen.

Lolkje trouwt op 7 februari 1833 te Grootegast op 34-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Roelf Jans van der Vaart, zoon van Jan Hendricks en Lysbet Alberts. Roelf, dagloner, wonende te Doezum, is geboren op 21 juni 1788 te Ureterp, is gedoopt op 24 augustus 1788 te Ureterp, is overleden op 22 maart 1843 te Grootegast. Roelf werd 54 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Roelf was eerder gehuwd (1) met Tjetske Hendriks Kooistra.<19,20>

Van Roelf en Lolkje zijn vier kinderen bekend:

3  Derk Roelfs van der Vaart, vervener, is geboren op 27 oktober 1833 te Doezum, is overleden op 1 augustus 1893 te Grootegast. Derk werd 59 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Derk trouwt op 28 april 1860 te Leek op 26-jarige leeftijd met Lutske Hut.

4  Lysbert Roelfs van der Vaart, landbouwster, wonende te Niebert, is geboren op 8 februari 1836 te Grootegast, is overleden op 9 oktober 1906 te Niebert. Lysbert werd 70 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Lysbert trouwt op 8 maart 1855 te Grootegast op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Hans van der Veen, zoon van Hendrik Gerrands van der Veen en Wietske Hanses de Ruiter. Hans, dagloner, is geboren rond 1828 te Wetering.

5  Jan Roelfs van der Vaart is geboren op 20 mei 1838 te Grootegast, is overleden op 12 januari 1839 te Grootegast. Jan werd 7 maanden en 23 dagen.

6  Jan Roelfs van der Vaart, dagloner en arbeider, is geboren op 5 mei 1840 te Grootegast, is overleden op 10 januari 1921 te Ezinge. Jan werd 80 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Jan trouwt op 16 april 1865 te Marum - Gr. op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 35-jarige Wietske Koenes, dochter van Jan Gerrits Koenes en Trientje Lammerts Mellema. Wietske is geboren rond 1830 te Grootegast, is overleden voor 14 augustus 1894. Wietske werd hoogstens 64 jaar. Jan trouwt op 14 augustus 1894 te Ezinge op 54-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 49-jarige Janna Koenens, dochter van Lammert Jans Koenens en Henderika Tiemens Horneman. Janna, winkelierster, is geboren rond 1845, is overleden voor 10 januari 1921. Janna werd hoogstens 76 jaar.

Janna was eerder gehuwd (1) met Gerrit Beukema.<21>

III-F  Jitske Dirks Elzinga, dochter van Dirk Phylippes Elzinga (II) en Sijtske Ritzerds van der Wal, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 11 december 1801 te Surhuisterveen, is gedoopt op 31 januari 1802 te Surhuisterveen, is overleden op 21 juli 1863 te Surhuisterveen. Jitske werd 61 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Jitske trouwt op 23 mei 1829 te Buitenpost op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Luitzen Harmens van Dekken, zoon van Harmen Luitzen Dekken en Ybeltje Jacobs Pultrum. Luitzen, timmerman, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 15 februari 1803 te Surhuisterveen, is overleden op 28 mei 1867 te Surhuisterveen. Luitzen werd 64 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Luitzen was later gehuwd (2) met Douwtzen Durks Leest.<22..24>

Van Luitzen en Jitske zijn vier kinderen bekend:

1  Ybeltje Luitzens van Dekken is geboren op 7 februari 1826 te Surhuisterveen, zie IV-J.

2  Dirk Luitzens van Dekken, timmerman, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 2 juni 1828 te Surhuisterveen, is overleden op 17 april 1882 te Surhuisterveen. Dirk werd 53 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Dirk trouwt op 8 mei 1857 te Buitenpost op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Gepke Gerbens Tuinstra. Gepke is geboren op 26 november 1831 te Surhuisterveen, is overleden op 11 januari 1871 te Surhuisterveen. Gepke werd 39 jaar, 1 maand en 16 dagen.

3  Sytske Luitzens van Dekken is geboren op 29 juli 1833 te Surhuisterveen, is ongehuwd overleden op 26 januari 1861 te Surhuisterveen. Sytske werd 27 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

4  Harmke Luitzens van Dekken is geboren op 19 mei 1835 te Surhuisterveen, is overleden op 2 augustus 1864 te Surhuisterveen. Harmke werd 29 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Harmke trouwt op 7 november 1857 te Buitenpost op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Hendriks van der Meer. Pieter is geboren op 19 mei 1835 te Surhuisterveen, is overleden op 2 augustus 1864 te Surhuisterveen. Pieter werd 29 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

III-G  Lammert Dirks Elzinga, zoon van Dirk Phylippes Elzinga (II) en Sijtske Ritzerds van der Wal, schoenmaker, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 10 december 1805 te Surhuisterveen, is gedoopt op 5 januari 1806 te Surhuisterveen, is overleden op 27 augustus 1872 te Surhuisterveen. Lammert werd 66 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Lammert trouwt op 4 juni 1825 te Surhuisterveen op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Antje Ties de Vries, dochter van Tie Jilles de Vries en Jeltje Jans. Antje, dienstmeid, is geboren op 17 augustus 1805 te Surhuisterveen, is overleden op 26 oktober 1845 te Surhuisterveen. Antje werd 40 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Van Lammert en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Sytske Lammerts Elzinga is geboren op 25 juli 1825 te Surhuisterveen, zie IV-K.

2  Jeltje Lammerts Elzinga is geboren op 13 oktober 1827 te Surhuisterveen, is overleden op 22 november 1891. Jeltje werd 64 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Jeltje trouwt op 24 november 1860 te Beetsterzwaag op 33-jarige leeftijd met de 31-jarige Pieter Jans Meeter, zoon van Jan Meter en Josina Pieters van der Bij. Pieter, boerenknecht, wonende te Ureterp, is geboren op 9 juli 1829 te Beetsterzwaag, is overleden op 27 januari 1879 te Ureterp (Huis 349). Pieter werd 49 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

3  Antje Lammerts Elzinga is geboren op 6 november 1829 te Surhuisterveen, is ongehuwd overleden op 5 maart 1917 te Surhuisterveen. Antje werd 87 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

4  Janke Lammerts Elzinga is geboren op 10 februari 1833 te Surhuisterveen, is overleden op 12 oktober 1909 te Drachten. Janke werd 76 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Janke trouwt op 30 oktober 1880 te Beetsterzwaag op 47-jarige leeftijd met de 45-jarige Gerrit Kuipers. Gerrit is geboren op 9 maart 1835 te Idzega.

5  Dirkjen Lammerts Elzinga is geboren op 4 april 1835 te Surhuisterveen, is ongehuwd overleden op 23 januari 1894. Dirkjen werd 58 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

6  Durk Lammerts Elzinga is geboren op 4 juli 1837 te Surhuisterveen, zie IV-L.

7  Tie Lammerts Elzinga is geboren op 17 december 1839 te Surhuisterveen, zie IV-M.

8  Geertje Lammerts Elzinga is geboren op 19 juni 1842 te Surhuisterveen, is overleden op 25 november 1900 te Surhuizum. Geertje werd 58 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Geertje trouwt op 26 januari 1867 te Surhuisterveen op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Siette Oepkes Woudstra. Siette, touwslager en koopman, wonende te Surhuisterveen en te Tijnje, is geboren op 17 juni 1837 te Drachten, is overleden op 25 juni 1913 te Tijnje. Siette werd 76 jaar en 8 dagen.

9  Jitske Lammerts Elzinga is geboren op 27 september 1845 te Surhuisterveen, is overleden op 20 november 1845 te Surhuisterveen. Jitske werd 1 maand en 24 dagen.


Generatie IV

(van 1813 tot 1921)

In deze generatie zijn 13 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 46 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1835 en 1878. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuisterveen (18x), Lutjegast (9x), Grootegast (7x), Achtkarspelen (3x), Ureterp (2x), Surhuizum (2x), Rinsumageest, Driesum, Drachten en Doezum.

IV-A  Dirk Philippus Elzinga, zoon van Philippes Dirks Elzinga (III-A) en Jantje Ynes Huistra, boerenknecht, dagloner en arbeider, wonende te Grootegast en te Surhuizum, is geboren op 11 mei 1813 te Grootegast, is overleden op 7 januari 1863 13.30 uur te Surhuizum, is als overleden aangegeven op 8 januari 1863 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Albert Kornelis Bosman (niet verwant) en zijn zoon Filippus Durks Elzinga (zoon) (zie V-A)). Dirk werd 49 jaar, 7 maanden en 27 dagen.<25,26>

Dirk trouwt op 21 mei 1835 te Grootegast (huwelijksgetuigen waren Willem Eelkes Wieringa (niet verwant), Albert Sakes Hoekstra (niet verwant), zijn oom Jan Willems Wyma en zijn oom Roelf Ynes Huistra) op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Janke Roelfs Reitsma, dochter van Roelf Jelles Reitsma en Aukje Karssens. Janke, dienstmeid, zonder beroep en dagloonster, wonende te Grootegast, te Surhuizum en te Surhuisterveen, is geboren op 15 april 1805 te Leek, is gedoopt op 28 april 1805, is overleden op 19 januari 1886 te Surhuizum. Janke werd 80 jaar, 9 maanden en 4 dagen.<27>

Van Dirk en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Philippus Dirks Elsinga is geboren op 12 september 1835 te Grootegast, zie V-A.

2  Aukje Dirks Elzinga is geboren op 3 februari 1838 te Grootegast, zie V-B.

3  Roelf Dirks Elzinga, arbeider, is geboren op 31 december 1839 te Grootegast, is ongehuwd overleden op 28 februari 1871 te Surhuizum. Roelf werd 31 jaar, 1 maand en 28 dagen.

4  Jan Dirks Elzinga is geboren op 12 april 1843 te Doezum, is overleden op 11 maart 1844 te Doezum. Jan werd 10 maanden en 28 dagen.

5  Jan Durks Elzinga is geboren op 27 november 1846 te Surhuizum, zie V-C.

IV-B  Sietske Philippus Elzinga, dochter van Philippes Dirks Elzinga (III-A) en Jantje Ynes Huistra, dagloonster, is geboren op 3 december 1820 te Grootegast, is overleden op 30 maart 1852 te Sebaldeburen. Sietske werd 31 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Sietske trouwt op 31 augustus 1846 te Grootegast op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Harmannus Boeijing, zoon van Hermannus Hendriks Boeying en Jeltje Johannes Vries. Jan, dagloner en arbeider, wonende te Grootegast, te Sebaldeburen en te Niebert, is geboren op 9 april 1819 te Doezum.

Jan was later gehuwd (2) met Trijntje Smitter.<28,29>

Van Jan en Sietske zijn twee kinderen bekend:

1  Janna Boeijing is geboren rond 1846 te Grootegast.

Janna trouwt op 14 augustus 1875 te Marum - Gr. op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 39-jarige Folkert Postuma, zoon van Fijke Sijbrig Postuma en Bregtje Eijbes Folkers. Folkert, arbeider, is geboren rond 1836 te Oldekerk - Gr..

2  Philippus Boeijng is geboren op 19 mei 1850 te Grootegast.

IV-C  Yne Philippus Elzinga, zoon van Philippes Dirks Elzinga (III-A) en Jantje Ynes Huistra, dienstknecht, koopman, dagloner en winkelier, wonende te Grootegast, is geboren op 30 december 1825 te Grootegast, is overleden op 9 november 1890 te Grootegast. Yne werd 64 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Yne trouwt op 14 mei 1849 te Grootegast op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Sjouktje Kornelis de Vries, dochter van Kornelis Pieters de Vries en Foektje Wiltjes Kloosterman. Sjouktje is geboren op 17 april 1824 te Visvliet, is overleden op 7 januari 1855 te Grootegast. Sjouktje werd 30 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Van Yne en Sjouktje zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Elzinga is geboren op 8 mei 1850 te Grootegast, is overleden op 24 augustus 1864 te Grootegast. Jantje werd 14 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

2  Kornelis Elzinga, onderwijzer, is geboren op 3 september 1853 te Grootegast.

Yne trouwt op 13 mei 1858 te Grootegast op 32-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Grietje Joons Kramer, dochter van Joon Piers Kramer en Dieuwke Sipke Sipkens. Grietje, koopman en winkelierster, wonende te Grootegast, is geboren op 5 september 1816 te Twijzel, is overleden op 10 augustus 1893 te Grootegast. Grietje werd 76 jaar, 11 maanden en 5 dagen.<30>

IV-D  Jannes Ridzerts Elzinga, zoon van Ridzert Dirks Elzinga (III-B) en Jeltje Jannes van Tuinen, dagloner, wonende te Lutjegast, is geboren op 9 maart 1813 te Lutjegast, is overleden op 3 februari 1854 te Lutjegast. Jannes werd 40 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Jannes trouwt op 7 september 1840 te Grootegast op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Minnes Brandsma, dochter van Minne Alderts Brandsma en Janke Edsgers. Antje, dagloonster, is geboren op 19 augustus 1817 te Sebaldeburen, is overleden op 12 februari 1892 te Grootegast. Antje werd 74 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Van Jannes en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ridzerd Elzinga is geboren op 27 maart 1841 te Lutjegast.

Ridzerd trouwt op 14 maart 1895 te Oldehove - Gr. op 53-jarige leeftijd met de 37-jarige Grietje van der Molen, dochter van Hessel Bienings van der Molen en Janke Melles Boltjes. Grietje is geboren op 4 november 1857 te Kollum.

2  Anne Elsinga is geboren op 27 juli 1842 te Lutjegast, zie V-D.

3  Dirk Jannes Elzinga is geboren in 1844, is overleden op 12 december 1845 te Grootegast. Dirk werd 1 jaar.

4  Jeltje Elzinga is geboren op 27 februari 1847 te Lutjegast, zie V-E.

5  Anke Elzinga is geboren in 1849 te Lutjegast, is overleden op 12 augustus 1863 te Grootegast. Anke werd 14 jaar.

IV-E  Dirk Ridzerts Elsinga, zoon van Ridzert Dirks Elzinga (III-B) en Jeltje Jannes van Tuinen, boerenknecht en dagloner, wonende te Lutjegast, is geboren op 7 juni 1814 te Doezum, is overleden op 22 mei 1867 te Grootegast. Dirk werd 52 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Dirk trouwt op 21 mei 1851 te Grootegast op 36-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertje Jans Klunder, dochter van Jan Reinders Klunder en Jetske Jurjens Reitsema. Geertje, dagloonster en arbeidster, is geboren op 28 juni 1823 te Lutjegast, is overleden op 18 maart 1897 te Lutjegast. Geertje werd 73 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Dirk en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jeltje Elsinga is geboren op 24 augustus 1852 te Lutjegast, is overleden op 6 september 1875 te Grootegast. Jeltje werd 23 jaar en 13 dagen.

2  Jetske Elzinga is geboren op 21 november 1855 te Lutjegast, zie V-F.

3  Jan Elsinga, arbeider, is geboren op 5 maart 1861 te Lutjegast, is overleden op 20 februari 1893 te Grootegast. Jan werd 31 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

4  Rikstje Elsinga is geboren op 25 mei 1862 te Lutjegast, is overleden op 11 september 1862 te Grootegast. Rikstje werd 3 maanden en 17 dagen.

5  Rikstje Elsinga, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 december 1864 te Lutjegast, is overleden op 4 februari 1927 20.00 uur te Leeuwarden, is als overleden aangegeven op 5 februari 1927 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren Hendrikus Johannes Friedrich Wilhelm Bresser en haar man Eelze Hoogsteen (echtgenoot)). Rikstje werd 62 jaar, 1 maand en 7 dagen.<31,32>

Rikstje trouwt op 19 mei 1894 te Grijpskerk op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Eelze Hoogsteen, zoon van Eerde Hoogsteen en Trijntje Eelzes van der Veen. Eelze, spoorbrugwachter, wonende te Leeuwarden, is geboren op 5 september 1872 te Westerhorn, is overleden op 11 juni 1956 te Leeuwarden. Eelze werd 83 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Eelze was later gehuwd (2) met Grietje Hoogeveen.<33,34>

IV-F  Durk Jans Elzinga, zoon van Jan Dirks Elzinga (III-D) en Joekjen Jans de Vries, boerenknecht en arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 10 augustus 1820 te Surhuisterveen, is overleden op 4 november 1875 02.00 uur te Surhuisterveen, is als overleden aangegeven op 4 november 1875 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Reinder Simons Luimstra (niet verwant) en zijn broer Ridzert Jans Elzinga (broer) (zie IV-H)). Durk werd 55 jaar, 2 maanden en 25 dagen.<35..37>

Durk trouwt op 19 mei 1849 te Buitenpost op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Korneliske Jakobs Zuidema, dochter van Jakob Hebeles Zuidema en Trientje Geerts Hoekstra. Korneliske, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen en te Driesum, is geboren op 14 april 1826 te Surhuizum, is overleden op 25 januari 1905 te Dantumadeel. Korneliske werd 78 jaar, 9 maanden en 11 dagen.<38>

Korneliske was later gehuwd (2) met Sijtze Wijbes de Jager.<39..41>

Van Durk en Korneliske is een kind bekend:

1  Wijbe Elzinga is geboren op 8 oktober 1866 11.00 uur te Driesum (Toevallig geboren ten huize van Sijtze Wijbes Jager, aldus de aangever.), is als geboren aangegeven op 10 oktober 1866 te Dantumadeel (aangever geboorte was zijn stiefvader Sijtze Wijbes de Jager; getuigen aangifte geboorte waren Jan Johannes van der Woude en Jan Harmens de Jong), zie V-G.<42,43>

IV-G  Froukjen Jans Elzinga, dochter van Jan Dirks Elzinga (III-D) en Joekjen Jans de Vries, dienstmeid, wonende te Hoornsterzwaag, is geboren op 10 mei 1822 te Giekerk, is overleden op 26 januari 1877 te Smallingerland. Froukjen werd 54 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Froukjen trouwt op 13 mei 1849 te Schoterland op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Karst Pieters van der Veen, zoon van Pieter Karstens van der Veen en Aaltje Jans Snel. Karst, boerenknecht en arbeider, wonende te Hoornsterzwaag, is geboren op 16 september 1824 te Ureterp, is overleden op 21 juni 1884 te Smallingerland. Karst werd 59 jaar, 9 maanden en 5 dagen.<44>

Van Karst en Froukjen zijn drie kinderen bekend:

1  Joekjen van der Veen is geboren op 16 mei 1852 te Ureterp, zie V-H.

2  Pieter van der Veen is geboren rond 1858 te Ureterp.

Pieter trouwt op 11 januari 1879 te Smallingerland op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Grietje Papa, dochter van Gerben Hendriks Papa en Antje Rinzes Wietsma. Grietje is geboren rond 1853 te Drachten.

3  Aaltje van der Veen is geboren op 12 april 1861 te Drachten.

Aaltje trouwt op 12 april 1885 te Groningen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Regnerus Klaver, zoon van Frederikus Roberts Klaver en Maria Antonetta Muller. Regnerus is geboren op 26 november 1859 te Eenrum.

IV-H  Ridzert Jans Elzinga, zoon van Jan Dirks Elzinga (III-D) en Joekjen Jans de Vries, arbeider en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 24 december 1824 te Rijperkerk, is overleden op 7 januari 1906 16.30 uur te Surhuisterveen. Ridzert werd 81 jaar en 14 dagen.<45>

Ridzert trouwt op 15 november 1851 te Buitenpost op 26-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Sara Sakes Hamstra, dochter van Sake Wolters Hamstra en Anna Jans Helmus. Sara is geboren op 1 januari 1826 te Drogeham, is overleden op 28 oktober 1872 te Surhuisterveen. Sara werd 46 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Van Ridzert en Sara zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Ridzerts Elzinga is geboren op 17 januari 1852 te Surhuisterveen, zie V-I.

2  Sake Ridzerts Elzinga is geboren op 7 augustus 1855 te Surhuisterveen, zie V-J.

3  Dirk Elzinga, arbeider, is geboren op 13 september 1859 te Surhuisterveen, is ongehuwd overleden op 14 september 1925 te Surhuisterveen. Dirk werd 66 jaar en 1 dag.

4  Anne Elzinga, zonder beroep, wonende te Opende - Gr., is geboren op 3 februari 1862 te Surhuisterveen, is ongehuwd overleden op 9 januari 1941 21.00 uur te Opende - Gr.. Anne werd 78 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Ridzert trouwt op 26 februari 1876 te Buitenpost op 51-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Trijntje Johannes Kramer, dochter van Johannes Alles Kramer en Theodora Petrus de Brouwer. Trijntje, zonder beroep en arbeidster, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 6 april 1837 te Drachten, is overleden op 21 mei 1927 te Drachten. Trijntje werd 90 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Minne Liekeles Kuipers.<46,47>

Van Ridzert en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

5  Alle Ridserts Elzinga is geboren op 21 maart 1876 23.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 22 maart 1876 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn vader Ridzert Jans Elzinga (vader) (zie IV-H)), zie V-K.

6  Sijtze Ridzerts Elzinga is geboren op 29 juli 1878 te Achtkarspelen, is overleden op 4 april 1965. Sijtze werd 86 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Sijtze was gehuwd met IJnske Bos.

IV-I  Sytske Jans Elzinga, dochter van Jan Dirks Elzinga (III-D) en Joekjen Jans de Vries, arbeidster, is geboren op 1 februari 1827 te Hardegarijp, is overleden op 16 januari 1902. Sytske werd 74 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Sytske trouwt op 8 mei 1852 te Surhuisterveen op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Roel Haayes Postma, zoon van Haaye Kornelis Postma en Ietje Roels Poelstra. Roel, arbeider, is geboren op 22 december 1823 te Surhuisterveen, is overleden op 5 december 1912 te Surhuisterveen. Roel werd 88 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Van Roel en Sytske zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Postma is geboren op 16 november 1852 te Surhuisterveen.

2  Ietje Postma is geboren op 16 november 1852 te Surhuisterveen.

3  Jan Postma, arbeider, is geboren op 30 september 1855 te Surhuizum, is overleden op 1 januari 1934 te Grijpskerk. Jan werd 78 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Jan trouwt op 17 mei 1879 te Grijpskerk op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Aafke Mulder, dochter van Gerrit Jans Mulder en Sijbrigje Jans Hiddema. Aafke is geboren rond 1853 te Oldehove - Gr., is overleden op 8 november 1926 te De Waarden - Grijpskerk. Aafke werd ongeveer 73 jaar.

4  Dirk Postma, arbeider, is geboren op 25 mei 1859 te Surhuisterveen, is overleden op 8 september 1923 te De Waarden - Grijpskerk. Dirk werd 64 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

5  Joekje Postma is geboren op 7 juni 1862 te Surhuisterveen.

6  Tryntje Postma is geboren op 9 augustus 1865 te Surhuisterveen.

IV-J  Ybeltje Luitzens van Dekken, dochter van Luitzen Harmens van Dekken en Jitske Dirks Elzinga (III-F), is geboren op 7 februari 1826 te Surhuisterveen, is overleden op 24 oktober 1864 te Surhuisterveen. Ybeltje werd 38 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Ybeltje trouwt op 6 maart 1858 te Buitenpost op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Louwe Sjoerds de Wit, zoon van Sjoerd Minderts de Wit en Tjettje Louwes Liekelema. Louwe is geboren op 2 februari 1825 te Surhuisterveen, is overleden op 14 december 1885 te Surhuisterveen. Louwe werd 60 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Louwe was later gehuwd (2) met Antje Thijsses Adema.<48,49>

Van Louwe en Ybeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Luitzen de Wit is geboren op 8 juli 1858 te Achtkarspelen.

2  Sjoerd de Wit is geboren op 2 januari 1860 te Achtkarspelen.

3  Sjoerd de Wit is geboren op 10 januari 1863 te Surhuisterveen.

IV-K  Sytske Lammerts Elzinga, dochter van Lammert Dirks Elzinga (III-G) en Antje Ties de Vries, dienstbode, is geboren op 25 juli 1825 te Surhuisterveen, is overleden op 26 november 1901 te Surhuisterveen. Sytske werd 76 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Sytske trouwt op 13 mei 1865 te Buitenpost op 39-jarige leeftijd met de 44-jarige Albert Roels Mijnheer. Albert, arbeider, is geboren op 6 november 1820 te Rottevalle, is overleden op 10 maart 1903 te Surhuisterveen. Albert werd 82 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Albert was eerder gehuwd (1) met Antje Jans Pama.<50,51>

Van Albert en Sytske is een kind bekend:

1  Sjoerd Alberts Mijnheer is geboren rond 1870 te Surhuisterveen.

Sjoerd trouwt op 5 mei 1894 te Smallingerland op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Elisabeth Numan, dochter van Hendrik Tabes Numan en Aliet Zanstra. Elisabeth is geboren rond 1869 te Drachten.

IV-L  Durk Lammerts Elzinga, zoon van Lammert Dirks Elzinga (III-G) en Antje Ties de Vries, schoenmaker, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 4 juli 1837 te Surhuisterveen, is overleden op 12 februari 1902 te Surhuisterveen, is begraven te Surhuisterveen (N.H. kerk). Durk werd 64 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Durk trouwt op 16 mei 1862 te Achtkarspelen op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige IJtje Tjerks Sikkema, dochter van Tjerk Hendriks Sikkema en Trientje Klazes van der Veen. IJtje, dienstmeid, schoenmaakster en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 5 november 1831 te Surhuizum, is overleden op 9 december 1900, is begraven te Surhuisterveen Ned. Herv. kerk.. IJtje werd 69 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Van Durk en IJtje zijn zes kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 16 mei 1863 21.30 uur te Surhuisterveen, is als overleden aangegeven op 19 mei 1863 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn vader Durk Elzinga (vader) (zie IV-L)).

2  Antje Elzinga is geboren op 26 mei 1864 17.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 28 mei 1864 te Achtkarspelen (aangever geboorte was haar vader Durk Lammerts Elzinga (vader) (zie IV-L)), zie V-L.

3  Lammert Elzinga is geboren op 20 augustus 1866 09.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 21 augustus 1866 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn vader Durk Lammerts Elzinga (vader) (zie IV-L)), zie V-M.

4  Trijntje Elzinga, dienstbode, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 november 1868 12.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 24 november 1868 te Achtkarspelen (aangever geboorte was haar vader Durk Lammerts Elzinga (vader) (zie IV-L)), is overleden op 6 december 1954 te Assen. Trijntje werd 86 jaar en 14 dagen.

Trijntje trouwt op 19 mei 1897 te Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 36-jarige Jitze de Vries, zoon van Reinder de Vries en Geertje van der Meij. Jitze, zilversmid, wonende te Leeuwarden, is geboren op 27 februari 1861 te Sint Annaparochie, is overleden op 21 april 1935 te Assen. Jitze werd 74 jaar, 1 maand en 25 dagen.

5  Baukje Elzinga is geboren op 18 februari 1871 15.30 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 21 februari 1871 te Achtkarspelen (aangever geboorte was haar vader Durk Lammerts Elzinga (vader) (zie IV-L)), is overleden op 12 april 1872 te Surhuisterveen. Baukje werd 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.

6  Baukje Elzinga, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 2 juli 1873 11.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 3 juli 1873 te Achtkarspelen (aangever geboorte was haar vader Durk Lammerts Elzinga (vader) (zie IV-L)), is overleden op 15 mei 1970 te Veenwouden. Baukje werd 96 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Baukje trouwt op 16 november 1904 te Leeuwarden op 31-jarige leeftijd met de 58-jarige Jelke Jacobus de Haan, zoon van Jacobus Jans de Haan en Antje Jelkes Fokkinga. Jelke, veehandelaar en zonder beroep, wonende te Leeuwarden en te Suameer, is geboren op 8 mei 1846 te Surhuisterveen, is overleden op 1 juni 1935 14.00 uur te Suameer. Jelke werd 89 jaar en 24 dagen.

Jelke was eerder gehuwd (1) met Jantje Koops van de Velde.<52,53>

IV-M  Tie Lammerts Elzinga, zoon van Lammert Dirks Elzinga (III-G) en Antje Ties de Vries, schoenmaker en brievengaarder, is geboren op 17 december 1839 te Surhuisterveen, is overleden op 9 april 1901 te Rinsumageest, is begraven te Rinsumageest. Tie werd 61 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Tie trouwt op 13 mei 1871 te Driesum op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Leentje Tjallings Dijkstra. Leentje is geboren op 21 januari 1841 te Rinsumageest, is overleden op 8 december 1913 te Rinsumageest, is begraven te Rinsumageest. Leentje werd 72 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Van Tie en Leentje is een kind bekend:

1  Lammert Elzinga is geboren op 29 augustus 1871 te Rinsumageest.


Generatie V

(van 1835 tot 1970)

In deze generatie zijn 13 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 66 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1863 en 1920. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuisterveen (15x), Grijpskerk (12x), Lutjegast (7x), Doezum (7x), Surhuizum (4x), Smallingerland (4x), Driesum (4x), Visvliet (3x), Drachten (3x), Achtkarspelen (3x), Opsterland (2x) en Nijeveen.

V-A  Philippus Dirks Elsinga, zoon van Dirk Philippus Elzinga (IV-A) en Janke Roelfs Reitsma, boerenknecht, koopman, dagloner en arbeider, wonende te Grijpskerk en te Doezum, is geboren op 12 september 1835 te Grootegast, is overleden op 3 juli 1907 te Grijpskerk. Philippus werd 71 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Philippus trouwt op 16 mei 1863 te Grootegast (huwelijksgetuigen waren Sijbe van Loo (niet verwant), Jacobus Johan Anton Manso (niet verwant), Jakob Hendriks Buffinga (niet verwant) en zijn oom Yne Elsinga (zie IV-C)) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrikje Boonstra, dochter van Sjoerd Feikes Boonstra en Hiltje Luitzens van der Brug. Hendrikje, dienstmeid en arbeidster, wonende te Doezum, is geboren op 10 februari 1839 23.00 uur te Surhuizum, is overleden op 25 november 1919 te Oldehove - Gr.. Hendrikje werd 80 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<54>

Van Philippus en Hendrikje zijn zeven kinderen bekend:

1  Janke Elsinga is geboren op 5 december 1863 te Doezum, is overleden op 25 juni 1902 te Leeuwarden. Janke werd 38 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Janke trouwt op 25 oktober 1888 te Idaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Dirk van der Veen, zoon van Roel Folkerts van der Veen en Antje Ulbes Visser. Dirk is geboren op 13 augustus 1857 te Swichum.

2  Sjoerd Elsinga, pakhuisknecht en vertegenwoordiger, wonende te Franeker, is geboren op 22 december 1866 te Doezum, is overleden op 17 december 1943 te Leeuwarden, is begraven te Franeker. Sjoerd werd 76 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Sjoerd trouwt op 6 juli 1895 te Grijpskerk op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Trijntje Dijkstra, dochter van Jan Dijkstra en Kunje de Jager. Trijntje, dienstbode, is geboren op 29 april 1867 te Grijpskerk, is overleden op 17 februari 1959 te Franeker, is begraven te Franeker. Trijntje werd 91 jaar, 9 maanden en 19 dagen.<55>

3  Dirk Elsinga, arbeider, wonende te Niehove, is geboren op 28 mei 1869 te Doezum, is overleden op 6 mei 1947 te Sauwerd. Dirk werd 77 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Dirk trouwt op 11 mei 1895 te Grijpskerk op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Franktje Loppersum, dochter van Doede Loppersum en Antje van der Molen. Franktje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Niehove, is geboren op 17 februari 1872 te Waarden, is overleden op 2 januari 1964 te Winsum. Franktje werd 91 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

4  Hilbrand Elsinga, arbeider, landbouwer en landarbeider, wonende te Grijpskerk, is geboren op 19 februari 1872 te Doezum, is overleden op 15 december 1939 te Pieterzijl. Hilbrand werd 67 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Hilbrand trouwt op 13 mei 1896 te Grijpskerk op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Siebriena Bosma, dochter van Oetse Bosma en Antje Mersman. Siebriena, dienstmeid, arbeidster en zonder beroep, wonende te Grijpskerk, is geboren op 20 januari 1874 te Oldehove - Gr., is overleden op 16 maart 1950 te Grijpskerk. Siebriena werd 76 jaar, 1 maand en 24 dagen.<56>

5  Jan Elsinga, arbeider, is geboren op 27 december 1874 te Doezum, is overleden op 29 oktober 1909 te Grijpskerk. Jan werd 34 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

6  Luitje Elsinga, arbeider, wonende te Oldehove - Gr., te Grijpskerk en te Ulrum, is geboren op 21 januari 1878 te Visvliet, is overleden op 1 oktober 1945 te Zuidhorn. Luitje werd 67 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Luitje trouwt op 13 mei 1899 te Grijpskerk op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Geeske Kuipers, dochter van Christiaan Kuipers en Klaaske Eilander. Geeske, dienstmeid, is geboren op 15 april 1879 te Opende - Gr., is overleden op 28 september 1955 te Zuidhorn. Geeske werd 76 jaar, 5 maanden en 13 dagen.<57>

7  Roelof Elsinga, arbeider en broodventer, wonende te Visvliet, is geboren op 8 november 1882 te Visvliet, is overleden op 11 juni 1957 te Drachten, is begraven op 14 juni 1957 te Visvliet. Roelof werd 74 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Roelof trouwt op 20 mei 1905 te Grijpskerk op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Sjoukje Nicolai, dochter van Klaas Nicolai en Jantje Spoelstra. Sjoukje, dienstbode, is geboren op 10 maart 1883 te Burum, is overleden op 16 januari 1956 te Groningen, is begraven op 20 januari 1956 te Visvliet. Sjoukje werd 72 jaar, 10 maanden en 6 dagen.<58>

V-B  Aukje Dirks Elzinga, dochter van Dirk Philippus Elzinga (IV-A) en Janke Roelfs Reitsma, dienstmeid, arbeidster en zonder beroep, wonende te Surhuizum, is geboren op 3 februari 1838 te Grootegast, is overleden op 26 februari 1918 02.00 uur te Surhuizum. Aukje werd 80 jaar en 23 dagen.<59>

Van Aukje en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Dirk Elzinga, zonder beroep, wonende te Surhuizum, is geboren op 26 oktober 1877 te Doezum, is ongehuwd overleden op 23 april 1898 05.00 uur te Surhuizum. Dirk werd 20 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Aukje trouwt op 16 april 1887 te Achtkarspelen op 49-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Jelle Huizenga, zoon van Auke Jelles Huizenga en Pietje Halbes Brouwer. Jelle, arbeider, wonende te Surhuizum, is geboren op 13 februari 1839 te Surhuisterveen, is overleden op 21 februari 1925 16.00 uur te Surhuizum. Jelle werd 86 jaar en 8 dagen.

Jelle was eerder gehuwd (1) met Aukje Ybeles Vaatstra.<60,61>

V-C  Jan Durks Elzinga, zoon van Dirk Philippus Elzinga (IV-A) en Janke Roelfs Reitsma, arbeider, wonende te Surhuizum, is geboren op 27 november 1846 te Surhuizum, is overleden op 18 maart 1910 22.30 uur te Surhuizum. Jan werd 63 jaar, 3 maanden en 19 dagen.<62>

Jan trouwt op 20 juni 1874 te Achtkarspelen op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Wijtske Boonstra, dochter van Wilko Jacobs Boonstra en Sjoukje Poppes Graansma. Wijtske is geboren op 23 november 1847 te Surhuizum, is overleden op 29 september 1896 te Surhuizum. Wijtske werd 48 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Van Jan en Wijtske zijn zes kinderen bekend:

1  Sjoukje Jans Elzinga, zonder beroep, wonende te Surhuizum, is geboren op 4 juni 1875 te Surhuizum, is overleden op 4 april 1948 09.00 uur te Achtkarspelen. Sjoukje werd 72 jaar en 10 maanden.<63>

Sjoukje trouwt op 9 oktober 1897 te Buitenpost op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob Hedzers de Vries, zoon van Hedzer Jakobs de Vries en Antje Hendriks Kooi. Jacob, wonende te Surhuizum, is geboren op 29 april 1872 te Surhuizum.

2  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 11 juli 1877 te Achtkarspelen.

3  Durk Jans Elzinga, schipper, arbeider en conciërge, wonende te Surhuizum en te Groningen, is geboren op 27 januari 1879 te Surhuizum.

Durk trouwt op 7 maart 1903 te Achtkarspelen op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige IJbeltje Dirksen, dochter van Dirk Dirksen en IJtje Brandsma. IJbeltje, naaister en zonder beroep, wonende te Surhuizum en te Groningen, is geboren op 24 maart 1883 te Surhuizum, is overleden op 10 januari 1957 te Rotterdam. IJbeltje werd 73 jaar, 9 maanden en 17 dagen.<64>

4  Wilko Elzinga, veehouder, wonende te Surhuizum, is geboren op 4 december 1882 te Surhuizum, is overleden op 20 juli 1954, is begraven te Surhuizum (kerk). Wilko werd 71 jaar, 7 maanden en 16 dagen.<65>

Wilko trouwt op 2 oktober 1909 te Buitenpost op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Hinke Postma, dochter van Pieter Postma en Baukje Poelstra. Hinke, zonder beroep, wonende te Surhuizum, is geboren op 21 juli 1882 te Augustinusga, is overleden op 8 augustus 1970, is begraven te Surhuizum (kerk). Hinke werd 88 jaar en 18 dagen.<66>

5  Filippus Elzinga is geboren op 1 mei 1886 te Achtkarspelen.

6  Janke Elzinga is geboren op 4 oktober 1890 te Surhuizum.

Janke trouwt op 13 mei 1911 te Tietjerksteradeel op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Zandstra, zoon van Eelke Pieters Zandstra en Lutske Dirks Dijkstra. Pieter is geboren op 8 april 1886 te Oostermeer, is overleden op 22 maart 1924 te Ferwerderadeel. Pieter werd 37 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

V-D  Anne Elsinga, zoon van Jannes Ridzerts Elzinga (IV-D) en Antje Minnes Brandsma, koopman, landbouwer, zaadhandelaar, dagloner en arbeider, wonende te Lutjegast en te Grijpskerk, is geboren op 27 juli 1842 te Lutjegast, is overleden op 16 november 1909 te Lutjegast. Anne werd 67 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Anne trouwt op 27 mei 1865 te Grootegast op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrikje van Zanten, dochter van Ties van Zanten en Cornelia Ulderika Boerma. Hendrikje, arbeidster, is geboren op 9 december 1843 te Stroobos, is overleden op 3 oktober 1909 te Gaarkeuken. Hendrikje werd 65 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Anne en Hendrikje zijn dertien kinderen bekend:

1  Ties Elsinga is geboren op 17 november 1865 te Doezum, is overleden op 31 december 1941 te Heemstede. Ties werd 76 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Ties was gehuwd (1) met Maria van Dijk, dochter van Hijmen van Dijk en Willemijntje Methorst. Maria is geboren rond 1877, is overleden op 31 maart 1947 te Heemstede. Maria werd ongeveer 70 jaar. Ties trouwt op 22 november 1891 te Groningen op 26-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Geertruida Vink, dochter van Franciscus Johannes Vink en Aaltje Bakker. Geertruida is geboren op 2 december 1869 te Hoogezand.

2  Jannes Elsinga, koopman, winkelier en kruidenier, wonende te Kommerzijl, is geboren op 26 augustus 1867 te Grijpskerk, is overleden op 21 januari 1930 21.00 uur te Groningen. Jannes werd 62 jaar, 4 maanden en 26 dagen.<67>

Jannes trouwt op 6 februari 1893 te Oldehove - Gr. op 25-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Bouktje Timersma, dochter van Harm Timersma en Feiktje Berends Smit. Bouktje, winkelierster en zonder beroep, wonende te Kommerzijl, is geboren op 18 juni 1857 te Oldehove - Gr., is overleden op 14 december 1903 te Kommerzijl. Bouktje werd 46 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Bouktje was eerder gehuwd (1) met Martin Martini.<68>

Jannes trouwt op 4 oktober 1906 te Grijpskerk op 39-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Cecilia Petronella Engwirda, dochter van Jan Engwirda en Baukje Zelle. Cecilia is geboren op 23 november 1879 te Groningen, is overleden op 21 mei 1926 te Kommerzijl. Cecilia werd 46 jaar, 5 maanden en 28 dagen. Jannes trouwt op 12 januari 1905 te Zuidhorn op 37-jarige leeftijd (3) met de 29-jarige Jantje Ploeg, dochter van Jakob Ploeg en Antje Koning. Jantje is geboren op 5 juli 1875 te Noordhorn, is overleden op 15 april 1906 te Groningen. Jantje werd 30 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Teke van Ellen.<69>

Jannes trouwt op 20 oktober 1928 te Loppersum op 61-jarige leeftijd (4) met de 45-jarige Jantje Hulsebos, dochter van Abraham Hulsebos en Lutgerdina Sterenberg. Jantje, dagloonster, is geboren op 25 april 1883 te Slochteren, is overleden op 24 november 1932 te Groningen, is begraven te Groningen (Esserveld). Jantje werd 49 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Freerk Rozema.<70,71> Jantje was eerder gehuwd (2) met Feike Meertens.<72,73>

3  Anke Elsinga, dienstmeid, wonende te Grootegast, is geboren op 28 mei 1869 te Grijpskerk, is overleden op 5 april 1922 te Groningen, is begraven te Grijpskerk. Anke werd 52 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Anke trouwt op 15 mei 1897 te Grootegast op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Geert Hamstra, zoon van Hendrik Hamstra en Jantje Hut. Geert, dienstknecht, wonende te Lutjegast en te Oldekerk - Gr., is geboren op 24 augustus 1870 te Opende - Gr..

4  Cornelis Elsinga, dienstknecht, is geboren op 8 september 1871 te Grijpskerk, is overleden op 20 juli 1886 te Grijpskerk. Cornelis werd 14 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

5  Ridzert Elsinga is geboren op 16 juni 1873 te Grijpskerk.

Ridzert trouwt op 13 augustus 1902 te Rotterdam op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Catharina Luijk, dochter van Hubrecht Luijk en Quirina Klaasse. Catharina is geboren op 25 juli 1875 te Zierikzee.

6  Jan Elsinga is geboren op 16 april 1875 te Grijpskerk, is overleden op 2 februari 1888 te Grijpskerk. Jan werd 12 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

7  Antje Elsinga is geboren op 16 april 1877 te Grijpskerk.

Antje trouwt op 30 oktober 1902 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Heine Minnema, zoon van Durk Minnema en Hendrikje van der Wal. Heine is geboren op 7 januari 1877 te Burum, is overleden op 21 december 1919 te Rotterdam. Heine werd 42 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

8  Trientje Elsinga is geboren in mei 1879 te Grijpskerk, is overleden op 17 augustus 1880 te Grijpskerk. Trientje werd 1 jaar en 3 maanden.

9  Dirk Elsinga, wonende te Oldehove - Gr. en te Grijpskerk, is geboren op 1 juni 1881 te Grijpskerk, is overleden op 21 juli 1947 te Bennebroek. Dirk werd 66 jaar, 1 maand en 20 dagen.<74>

Dirk trouwt op 27 januari 1909 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Gerrigje van Gameren, dochter van Gijsbert van Gameren en Cornelia Verschuur. Gerrigje is geboren op 20 januari 1880 te Zeist, is overleden op 9 februari 1962 te Haarlem. Gerrigje werd 82 jaar en 20 dagen.

Gerrigje was eerder gehuwd (1) met N.N..

10  Trientje Elsinga is geboren op 22 augustus 1883 te Grijpskerk, is overleden op 23 augustus 1883 te Grijpskerk. Trientje werd 1 dag.

11  Gerrit Elsinga is geboren op 29 juli 1884 te Grijpskerk, is overleden op 25 oktober 1918 te Schildwolde. Gerrit werd 34 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Gerrit trouwt op 23 mei 1908 te Slochteren op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Jantje Wildeboer, dochter van Hendrik Wildeboer en Zwaantje Bos. Jantje is geboren op 28 juni 1888 te Slochteren, is overleden op 5 februari 1953, is begraven te Peize. Jantje werd 64 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Jantje was later gehuwd (2) met Gerrit van der Woude.<75,76>

12  Jeltje Elsinga is geboren op 19 november 1885 te Grijpskerk, is overleden op 20 januari 1888 te Grijpskerk. Jeltje werd 2 jaar, 2 maanden en 1 dag.

13  Jeltje Elsinga is geboren op 27 november 1888 te Grijpskerk.

V-E  Jeltje Elzinga, dochter van Jannes Ridzerts Elzinga (IV-D) en Antje Minnes Brandsma, dienstmeid, is geboren op 27 februari 1847 te Lutjegast, is overleden op 16 mei 1906 te Visvliet. Jeltje werd 59 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Jeltje trouwt op 3 september 1873 te Grijpskerk op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Willem Coopsen, zoon van Hidde Bernardus Coopsen en Geertje Mennes Rot. Willem, werkman, arbeider en landgebruiker, is geboren rond 1844 te Zuidbroek, is overleden op 19 juni 1907 te Visvliet. Willem werd ongeveer 63 jaar.

Van Willem en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jannes Coopsen is overleden op 17 februari 1875 te Visvliet.

2  Geertje Coopsen, modiste, is geboren in 1874 te Visvliet, is overleden op 4 februari 1932 te Grijpskerk. Geertje werd 58 jaar.

Geertje trouwt op 16 mei 1901 te Grijpskerk op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Tie Postma, zoon van Sietze Postma en Ietje Hofstede. Tie, koopman, is geboren rond 1873 te Drachten, is overleden voor 4 februari 1932. Tie werd hoogstens 59 jaar.

V-F  Jetske Elzinga, dochter van Dirk Ridzerts Elsinga (IV-E) en Geertje Jans Klunder, is geboren op 21 november 1855 te Lutjegast, is overleden in januari 1937 te Evergreen Park - Illinois - U.S.A.. Jetske werd 81 jaar en 2 maanden.

Jetske trouwt op 24 april 1880 te Grootegast op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas Solle, zoon van Heinrich Solle en Marijke van Sloten. Klaas, wever, koopman en karreman, is geboren op 11 januari 1855 te Lutjegast, is overleden op 26 april 1935 te Evergreen Park - Illinois - U.S.A.. Klaas werd 80 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van Klaas en Jetske zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Solle, schoenmakersknecht, is geboren op 14 juli 1880 te Lutjegast, is overleden op 6 juni 1903 te Lutjegast. Hendrik werd 22 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

2  Geertje (Gertrude) Solle is geboren op 21 oktober 1882 te Lutjegast, is overleden op 4 februari 1977 te Oak Lawn - Illinois - U.S.A.. Geertje werd 94 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Geertje trouwt op 20 november 1906 op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Arend (Edward) Jongsma, zoon van Ate Bonnes Jongsma en Antje Huizinga. Arend is geboren op 10 februari 1883 te Surhuisterveen, is overleden op 25 april 1935 te Evergreen Park - Illinois - U.S.A.. Arend werd 52 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

3  Dirk Solle (Richard) is geboren op 15 maart 1885 te Lutjegast, is overleden in 1959 te Chicago - Cook County - Illinois - U.S.A.. Dirk werd 74 jaar.

Dirk trouwt in 1949 op 64-jarige leeftijd met de 60-jarige Grace Beukema-Schutt. Grace is geboren op 6 november 1889 te Chicago - Cook County - Illinois - U.S.A., is overleden op 19 januari 1976 te Chicago - Cook County - Illinois - U.S.A.. Grace werd 86 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

4  Marijke (Mary) Solle is geboren op 30 december 1887 te Lutjegast, is overleden op 26 april 1961 te Cutlerville - Michigan - U.S.A.. Marijke werd 73 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

5  Ipe (Edward) Solle is geboren op 26 december 1890 te Lutjegast, is overleden op 17 november 1976 te Harvey - Illinois - U.S.A.. Ipe werd 85 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Ipe trouwt op 22 december 1914 op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Grietje (Grace) Scholtens, dochter van Albert Scholtens en Geertruid van den Berg. Grietje is geboren op 18 juli 1894 te Uithuizermeeden, is overleden op 18 oktober 1974 te Evergreen Park - Illinois - U.S.A.. Grietje werd 80 jaar en 3 maanden.

6  Rikstje (Rika) Solle is geboren op 16 februari 1894 te Lutjegast, is overleden op 5 januari 1996 te Orland Park - Illinois - U.S.A.. Rikstje werd 101 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Rikstje trouwt op 25 november 1915 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacob N. Sluis. Jacob is geboren op 13 december 1892 te Enkhuizen, is overleden te Palos Heights - Illinois - U.S.A..

7  Siepke (Susie) Solle is geboren op 16 april 1898 te Lutjegast, is overleden op 13 november 1997 te Lansing - Illinois - U.S.A.. Siepke werd 99 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Siepke trouwt op 3 december 1919 op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Visser, zoon van Douwe Visser en Meike Kooy. Johannes is geboren op 7 november 1892 te Leeuwarden, is overleden op 25 januari 1976 te Munster - Lake County - Indiana - U.S.A.. Johannes werd 83 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

V-G  Wijbe Elzinga, zoon van Durk Jans Elzinga (IV-F) en Korneliske Jakobs Zuidema, arbeider, wonende te Driesum, is geboren op 8 oktober 1866 11.00 uur te Driesum (Toevallig geboren ten huize van Sijtze Wijbes Jager, aldus de aangever.), is als geboren aangegeven op 10 oktober 1866 te Dantumadeel (aangever geboorte was zijn stiefvader Sijtze Wijbes de Jager; getuigen aangifte geboorte waren Jan Johannes van der Woude en Jan Harmens de Jong), is overleden op 27 mei 1958 te Driesum. Wijbe werd 91 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<77,78>

Uit de geboorteakte van Wijbe:
"Gecompareerd Sijtze Wijbes de Jager, oud 38 jr., dagloner w. te Driesum die verklaarde dat aldaar toevallig te zijnen huise uit Korneliske Jacobs Zuidema, 36 jr., zonder beroep verblijf houdende te Driesum, huisvrouw van Bauke Jans Elzinga, dagloner w. te Surhuiserveen, een kind van het mannelijk geslacht is geboren waaraan hij als bij de bevalling aanwezig geweest zijnde verklaarde dat de voornaam zoude worden gegeven van Wijbe."

Omdat Sijtze Wijbes de Jager in 1884 alsnog trouwt met Korneliske Jakobs Zuidema, wordt Sijtze Wijbes de Jager door het uitvoerprogramma als aangever vermeld met de aanduiding "stiefvader".
De naamgeving Wijbe, de plaats van geboorte en de aangifte door Sijtze Wijbes de Jager, wekken de indruk Wijbe een zoon is van Sijtze Wijbes de Jager.
Ook de vermelding huisvrouw van Bauke Jans Elzinga klopt niet, dat moet zijn Durk Jans Elzinga.

In het bevolkingsregister van Barradeel over 1869 (bladzijde 125) is Sijtze Wijbes de Jager vermeld als hoofd, Corneliske Jacobs Zuidema als vrouw en Wybe Sijtzes de Jager met geboortedatum 8 oktober 1866 als zoon.
Achter Wybe Sytzes de Jager is in de kolom opmerkingen vermeld: "is een kind van Korneliske Jacobs Zuidema, huisvrouw van Bauke Jans Elzinga".

In de huwelijksakte van Wijbe is vermeld dat Dirk Jans dezelfde is als Bauke Jans Elzinga, vermeld in het geboorte extract van Wijbe.

Wijbe trouwt op 26 mei 1897 te Dantumadeel op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Lutske de Vries, dochter van Jan Berends de Vries en Antje Tjibbes Hoekstra. Lutske, dienstmeid, zonder beroep en arbeider, wonende te Driesum, is geboren op 26 februari 1867 te Murmerwoude, is overleden op 4 augustus 1957 te Driesum. Lutske werd 90 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van Wijbe en Lutske zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelia Elzinga, zonder beroep, wonende te Driesum, is geboren op 22 augustus 1898 00.30 uur te Driesum, is als geboren aangegeven op 23 augustus 1898 te Dantumadeel (aangever geboorte was haar vader Wijbe Elzinga (vader) (zie V-G)).

Cornelia trouwt op 31 mei 1919 te Dantumadeel op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Roelof Boersma, zoon van Sierd Willems Boersma en Aaltje Roelofs Raap. Roelof, arbeider, wonende te Driesum, is geboren rond 1898.<79,80>

2  Jan Elzinga is geboren op 10 mei 1902 09.00 uur te Driesum, is als geboren aangegeven op 12 mei 1902 te Dantumadeel (aangever geboorte was zijn vader Wijbe Elzinga (vader) (zie V-G)), is overleden op 25 november 1977 te Driesum, is begraven te Driesum. Jan werd 75 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Jan trouwt op 31 januari 1924 te Dantumadeel op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Tjipkje Bosgraaf, dochter van Jarig Tjeerds Bosgraaf en Tjitske Annes van der Bij. Tjipkje is geboren op 28 oktober 1898 13.00 uur te Dantumawoude, is overleden op 30 mei 1965 te Driesum, is begraven op 2 juni 1965 te Driesum. Tjipkje werd 66 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

3  Antje Elzinga is geboren op 10 juni 1907 te Driesum.

Antje trouwt op 27 augustus 1931 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Gustav Adolp Oostra, zoon van Bertus Lucas Oostra en CatharinaTunderman. Gustav is geboren rond 1908 te Rotterdam.

4  Sijtse Elzinga, venter, wonende te Drachten, is geboren op 20 oktober 1908 te Driesum.

Sijtse trouwt op 16 februari 1933 te Tietjerksteradeel (is gescheiden op 14 februari 1963) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Sijtske Roorda, dochter van Einte Gjalts Roorda en Sjoukje Tjeerdsma. Sijtske, zonder beroep, wonende te Garijp, is geboren op 12 december 1909 te Tietjerksteradeel, is overleden op 10 november 2016 te Enschede, is gecremeerd op 16 november 2016 te Usselo (Enschede). Sijtske werd 106 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Sijtske was eerder gehuwd (1) met N.N..

V-H  Joekjen van der Veen, dochter van Karst Pieters van der Veen en Froukjen Jans Elzinga (IV-G), is geboren op 16 mei 1852 te Ureterp.

Joekjen trouwt op 1 mei 1875 te Beetsterzwaag op 22-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Roel Aizes van der Meulen, zoon van Aize Melles van der Meulen en Wimke Roels Frieswijk. Roel, boerenknecht, wonende te Ureterp, is geboren op 17 januari 1842 te Duurswoude, is overleden op 3 juli 1904 te Haarlemmermeer. Roel werd 62 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Roel was eerder gehuwd (1) met Kaatje Eilander.<81>

Van Roel en Joekjen zijn zes kinderen bekend:

1  Karst van der Meulen is geboren op 4 februari 1876 te Opsterland.

2  Froukje van der Meulen is geboren op 22 december 1876 te Opsterland.

3  Melle van der Meulen is geboren op 15 augustus 1879 te Smallingerland, is overleden op 15 juni 1957 te Haarlemmermeer, is begraven te Hoofddorp (Iepenhof). Melle werd 77 jaar en 10 maanden.

Melle trouwt op 27 maart 1912 te Haarlemmermeer op 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Teuntje Tanis, dochter van Klaas Ewit Tanis en Pieternella Baron. Teuntje is geboren op 26 januari 1891 te Haarlemmermeer, is overleden op 26 oktober 1980 te Haarlemmermeer, is begraven te Hoofddorp (Iepenhof). Teuntje werd 89 jaar en 9 maanden.

4  Aaltje van der Meulen is geboren op 23 juni 1882 te Smallingerland.

5  Jan van der Meulen is geboren op 28 oktober 1884 te Smallingerland.

Jan trouwt op 28 maart 1906 te Haarlemmermeer op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Lena Elisabeth Tanis, dochter van Klaas Ewit Tanis en Pieternella Baron. Lena is geboren op 9 januari 1887 te Haarlemmermeer, is overleden op 29 januari 1953 te Haarlemmermeer, is begraven te Hoofddorp. Lena werd 66 jaar en 20 dagen.

6  Fokje van der Meulen is geboren op 21 juli 1887 te Smallingerland, is overleden op 31 december 1967 te Rijk, is begraven te Hoofddorp (Iepenhof). Fokje werd 80 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Fokje trouwt op 13 maart 1907 te Haarlemmermeer op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Hermanus van den Berg. Hermanus is geboren op 24 februari 1884 te Haarlemmermeer, is overleden op 9 januari 1953 te Bloemendaal, is begraven te Hoofddorp (Iepenhof). Hermanus werd 68 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Joekjen trouwt op 29 mei 1909 te Aengwirden op 57-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Hendrik Hendriks Luik, zoon van Hendrik Roelofs Luik en Jantje Pieters Bakker. Hendrik, schipper, is geboren op 26 augustus 1856 te Tjalleberd.

V-I  Jan Ridzerts Elzinga, zoon van Ridzert Jans Elzinga (IV-H) en Sara Sakes Hamstra, arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 17 januari 1852 te Surhuisterveen, is overleden op 31 maart 1908 te Surhuisterveen. Jan werd 56 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op 21 juli 1877 te Buitenpost op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Wijtske Drost, dochter van Maria Elisabeth (Betje Jans) Drost. Wijtske, koopvrouw en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 7 maart 1853 04.00 uur te Opende - Gr., is als geboren aangegeven op 7 maart 1853 te Grootegast (getuige aangifte geboorte was haar stiefvader IJtje Geerts Bakker), is overleden op 3 december 1943 22.00 uur te Surhuisterveen, is begraven te Boelenslaan. Wijtske werd 90 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Aangever geboorte was IJtje Geerts Bakker (man), die verklaarde bij de geboorteaanwezig te zijn geweest.
In de overlijdensakte van Wijtske Drost staan onjuiste ouders vermeld.

Van Jan en Wijtske zijn zeven kinderen bekend:

1  Sara Elzinga, zonder beroep, wonende te Surhuisterveen en te Opende - Gr., is geboren op 17 mei 1878 te Surhuisterveen, is overleden op 25 juli 1949 te Surhuisterveen, is begraven te Opende - Gr.. Sara werd 71 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Sara trouwt op 8 november 1902 te Grootegast op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Geert van der Veen, zoon van Jakob van der Veen en Barbertje Nieuwenhuis. Geert, arbeider en timmerman, wonende te Opende - Gr., is geboren op 10 maart 1883 te Opende - Gr., is overleden op 7 februari 1945 te Opende - Gr., is begraven te Opende - Gr.. Geert werd 61 jaar, 10 maanden en 28 dagen.<82>

2  IJtzen Elzinga is geboren op 18 november 1880 te Surhuisterveen, is ongehuwd overleden op 18 september 1952 te Smallingerland, is begraven te Boelenslaan. IJtzen werd 71 jaar en 10 maanden.

3  Ridzert Elzinga, arbeider en koopman, wonende te Surhuisterveen en te Groningen, is geboren op 24 maart 1883 te Surhuisterveen, is overleden op 5 december 1978 te Groningen, is begraven te Groningen (Selwerderhof). Ridzert werd 95 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Ridzert trouwt op 18 mei 1907 te Achtkarspelen op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Trijntje de Haan, dochter van Tije Jan de Haan en Popkje Kuipers. Trijntje, dienstmeid, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 22 augustus 1884 20.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 25 augustus 1884 te Achtkarspelen (aangever geboorte was haar grootmoeder Trijntje Johannes Kramer), is overleden op 15 januari 1913 te Surhuisterveen. Trijntje werd 28 jaar, 4 maanden en 24 dagen. Ridzert trouwt op 4 juli 1914 te Marum - Gr. op 31-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Martje Burgstra, dochter van Jentje Burgstra en Antje Doornbosch. Martje, zonder beroep, wonende te Zevenhuizen - Leek en te Groningen, is geboren op 2 september 1887 te Zevenhuizen - Leek, is overleden op 9 januari 1960 te Groningen, is begraven rond 14 januari 1960 te Groningen (Selwerderhof). Martje werd 72 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

4  Geert Elzinga, koopman, wonende te Doezum, is geboren op 9 oktober 1885 te Surhuisterveen, is overleden op 11 oktober 1974 te Grootegast, is begraven te Doezum. Geert werd 89 jaar en 2 dagen.

Geert trouwt op 9 juli 1909 te Marum - Gr. op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Antje de Vries, dochter van Jan de Vries en Eelktje Terpstra. Antje is geboren op 14 april 1891 te Noordwijk - Marum, is overleden op 29 juli 1970 te Grootegast, is begraven te Doezum. Antje werd 79 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

5  Sake Elzinga, arbeider en koopman, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 6 oktober 1888 te Surhuisterveen, is overleden op 22 april 1978 te Opende - Gr. Wilhelmina Rustoord, is begraven op 26 april 1978 te Opende - Gr.. Sake werd 89 jaar, 6 maanden en 16 dagen.<83>

Ook genaamd Sake Segaar.

Sake trouwt op 15 oktober 1910 te Grootegast op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna Boonstra, dochter van Klaas Boonstra en Aafke de Jong. Anna, wonende te Opende - Gr., is geboren op 14 januari 1890 te Opende - Gr., is overleden op 19 september 1979 te Opende - Gr., is begraven op 24 september 1979 te Opende - Gr.. Anna werd 89 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

6  Elisabeth Elzinga, naaister, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 16 maart 1892 te Surhuisterveen, is overleden op 29 augustus 1988 te Smallingerland, is begraven te Boelenslaan. Elisabeth werd 96 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Elisabeth trouwt op 27 mei 1911 te Buitenpost op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Geert Geerts Bos, zoon van Geert Geerts Bos en Jantje Johannes Veenstra. Geert, timmerman, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 26 oktober 1886 te Surhuisterveen, is overleden op 30 april 1968 te Smallingerland, is begraven te Boelenslaan. Geert werd 81 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

7  Hiske Elzinga is geboren op 28 juni 1896 te Surhuisterveen, is overleden op 8 januari 1991 te Smallingerland, is begraven te Boelenslaan. Hiske werd 94 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Hiske trouwt op 9 juli 1914 te Buitenpost op 18-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Sietze Brouwer, zoon van Rinze Brouwer en Tolke van der Lei. Sietze is geboren op 17 oktober 1890 te Smallingerland, is overleden op 9 augustus 1918 te Opende - Gr.. Sietze werd 27 jaar, 9 maanden en 23 dagen. Hiske trouwt op 11 juni 1920 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Sieger Brouwer, zoon van Rinze Brouwer en Tolke van der Lei. Sieger is geboren op 18 juni 1887 te Drachten, is overleden op 20 maart 1968 te Smallingerland, is begraven te Boelenslaan. Sieger werd 80 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

V-J  Sake Ridzerts Elzinga, zoon van Ridzert Jans Elzinga (IV-H) en Sara Sakes Hamstra, arbeider en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 7 augustus 1855 te Surhuisterveen, is overleden op 7 maart 1945 23.00 uur te Achtkarspelen. Sake werd 89 jaar en 7 maanden.<84>

Sake trouwt op 19 mei 1894 te Achtkarspelen op 38-jarige leeftijd met de 38-jarige Janna Drost, dochter van Maria Elisabeth (Betje Jans) Drost. Janna, arbeidster en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 8 april 1856 17.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 10 april 1856 te Surhuisterveen (aangever geboorte was haar stiefvader Ytje Geerts Bakker), is overleden op 26 september 1941 te Surhuisterveen. Janna werd 85 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<85>

Aangever geboorte was IJtje Geerts Bakker (man), die verklaarde dat het kind in zijn huis en in zijn tegenwoordigheid is geboren.

Van Sake en Janna is een kind bekend:

1  Ridzerd Elzinga, arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 25 april 1897 16.30 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 26 april 1897 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn vader Sake Elzinga (vader) (zie V-J)), is overleden op 20 januari 1975 te Smallingerland. Ridzerd werd 77 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Ridzerd trouwt op 22 september 1917 te Achtkarspelen op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Antje van Dellen, dochter van Klaas van Dellen en Martje Gorter. Antje, zonder beroep, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 7 april 1895 te Surhuisterveen, is overleden op 20 juli 1970 te Smallingerland. Antje werd 75 jaar, 3 maanden en 13 dagen.<86>

V-K  Alle Ridserts Elzinga, zoon van Ridzert Jans Elzinga (IV-H) en Trijntje Johannes Kramer, arbeider, wonende te Surhuisterveen en te Boelenslaan, is geboren op 21 maart 1876 23.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 22 maart 1876 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn vader Ridzert Jans Elzinga (vader) (zie IV-H)), is overleden op 12 mei 1957 te Drachten. Alle werd 81 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Alle trouwt op 15 december 1906 te Achtkarspelen (met legitimatie van drie kinderen) op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Gepke Heinzes de Vries, dochter van Heinze Sjoerd de Vries en Maaike Hendriks Bethlehem. Gepke, arbeidster en zonder beroep, wonende te Surhuisterveen en te Boelenslaan, is geboren op 11 augustus 1879 te Achtkarspelen, is overleden op 28 april 1946 te Achtkarspelen, is begraven te Boelenslaan. Gepke werd 66 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Van Alle en Gepke zijn vier kinderen bekend:

1  Ridzerd Elzinga, arbeider en grondwerker, wonende te Surhuisterveen en te Houtigehage, is geboren op 15 juni 1899 07.00 uur te Surhuisterveen (erkend bij huwelijk ouders op 15 december 1906), is als geboren aangegeven op 16 juni 1899 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn grootmoeder Trijntje Kramer), is overleden op 24 juli 1952 te Houtigehage, is begraven op 29 juli 1952 te Boelenslaan. Ridzerd werd 53 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Ridzerd trouwt op 23 augustus 1924 te Achtkarspelen op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige Wietske Bekkema, dochter van Kornelis Bekkema en Antje Nijboer. Wietske, kruidenierster en zonder beroep, wonende te Houtigehage, is geboren op 6 januari 1906 te Drachten, is overleden op 5 september 1983 te Drachten, is begraven op 9 september 1983 te Boelenslaan. Wietske werd 77 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

2  Heinze Elzinga, arbeider, wonende te Boelenslaan, is geboren op 3 oktober 1900 12.30 uur te Surhuisterveen (erkend bij huwelijk ouders op 15 december 1906), is als geboren aangegeven op 5 oktober 1900 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn grootmoeder Trijntje Kramer), is overleden op 25 november 1989 te Surhuisterveen, is gecremeerd op 29 november 1989 te Goutum. Heinze werd 89 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Heinze trouwt op 6 oktober 1928 te Achtkarspelen op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Bekkema, dochter van Eelke Bekkema en Eelkje van der Meer. Antje, dienstbode, wonende te Drachten, is geboren op 18 juni 1907 23.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 21 juni 1907 te Achtkarspelen (vader Eelke Bekkema, wonende te Surhuisterveen, was afwezig) (aangever geboorte was haar grootvader Jelle Andries Bekkema), is overleden op 23 februari 1976, is begraven te Boelenslaan. Antje werd 68 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

3  Sijtze Elzinga, veehouder, wonende te Boelenslaan, is geboren op 9 juni 1906 14.00 uur te Surhuisterveen (erkend bij huwelijk ouders op 15 december 1906), is als geboren aangegeven op 11 juni 1906 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn grootmoeder Trijntje Kramer), is overleden op 30 juli 1962 te Drachten. Sijtze werd 56 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Sijtze trouwt op 11 december 1941 te Achtkarspelen op 35-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje van der Meer. Antje is geboren op 27 november 1920 te Achtkarspelen, is overleden op 23 oktober 1986 te Boelenslaan, is gecremeerd op 28 oktober 1986 te Goutum. Antje werd 65 jaar, 10 maanden en 26 dagen.<87,88>

4  Martinus Elzinga, wonende te Ogden - Weber County - Utah - U.S.A., is geboren op 3 februari 1920 te Achtkarspelen, is overleden op 21 oktober 2002, is begraven te North Ogden - Weber County - Utah - U.S.A. (Ben Lomond Cemetery). Martinus werd 82 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Martinus trouwt op 3 februari 1944 te Achtkarspelen op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Boukje (Bertha) Kuipers. Boukje, wonende te Ogden - Weber County - Utah - U.S.A., is geboren op 11 november 1921, is overleden op 6 mei 2010, is begraven te North Ogden - Weber County - Utah - U.S.A. (Ben Lomond Cemetery). Boukje werd 88 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

V-L  Antje Elzinga, dochter van Durk Lammerts Elzinga (IV-L) en IJtje Tjerks Sikkema, dienstbode en zonder beroep, wonende te Drachten, te Nijega - Smal. en te Leeuwarden, is geboren op 26 mei 1864 17.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 28 mei 1864 te Achtkarspelen (aangever geboorte was haar vader Durk Lammerts Elzinga (vader) (zie IV-L)), is overleden op 12 mei 1942 11.45 uur te Leeuwarden. Antje werd 77 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Antje trouwt op 28 mei 1892 te Drachten op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Evert Vrijburg, zoon van Arjen Vrijburg en Froukjen Everts Bouma. Evert, letterzetter, armmeester, bezoldigd armvoogd, armvoogd en zonder beroep, wonende te Drachten en te Nijega - Smal., is geboren op 22 maart 1864 te Beets, is overleden op 17 maart 1936 18.00 uur te Nijega - Smal.. Evert werd 71 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<89>

Van Evert en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Arjen Vrijburg, leerling machinist, wonende te Amersfoort, is geboren op 23 oktober 1892 08.00 uur te Drachten, is als geboren aangegeven op 25 oktober 1892 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Evert Vrijburg (vader)).

Arjen trouwt op 16 november 1916 te Opsterland op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Aaltje Dikkerboom, dochter van Ynze Iemes Dikkerboom en Geertje Wuring. Aaltje, dienstdoende, wonende te Gorredijk, is geboren rond 1891 te Oudehaske.

2  Ietje Vrijburg, dienstbode, wonende te Leeuwarden, is geboren op 14 maart 1894 10.00 uur te Drachten, is als geboren aangegeven op 15 maart 1894 te Smallingerland (aangever geboorte was haar vader Evert Vrijburg (vader)).

Ietje trouwt op 14 augustus 1920 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Kornelis de Jong, zoon van Jacob de Jong en Antje Kramer. Kornelis, smid, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1895 te Drachten.

3  Froukje Vrijburg, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 3 november 1895 16.00 uur te Drachten, is als geboren aangegeven op 4 november 1895 te Smallingerland (aangever geboorte was haar vader Evert Vrijburg (vader)).

Froukje trouwt op 19 juli 1922 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Bernardus Johannes Stokker, zoon van Simon Carolus Eugenius Stokker en Lutske Kolk. Bernardus, barbier, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1893 te Leeuwarden.

Van Antje is een kind bekend:

4  Tie Elzinga, timmerman en conciërge, wonende te Drachten en te Groningen, is geboren op 15 januari 1888 15.30 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 17 januari 1888 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn grootvader Durk Lammerts Elzinga (zie IV-L)), is overleden op 16 juni 1943 te Groningen, is begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Tie werd 55 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Tie trouwt op 23 mei 1914 te Drachten op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Halma. Johanna is geboren op 21 januari 1892 te Groningen, is overleden op 29 januari 1971 te Groningen, is begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Johanna werd 79 jaar en 8 dagen.

V-M  Lammert Elzinga, zoon van Durk Lammerts Elzinga (IV-L) en IJtje Tjerks Sikkema, schoenmaker, veldwachter en gemeente-ontvanger, wonende te Surhuisterveen en te Nijeveen, is geboren op 20 augustus 1866 09.00 uur te Surhuisterveen, is als geboren aangegeven op 21 augustus 1866 te Achtkarspelen (aangever geboorte was zijn vader Durk Lammerts Elzinga (vader) (zie IV-L)), is overleden op 27 maart 1936 te Nijeveen. Lammert werd 69 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Lammert trouwt op 11 mei 1893 in de gem. Achtkarspelen op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Trijntje Tilstra, dochter van Tjeerd Simmes Tilstra en Etje Hendriks Tillema. Trijntje, strohoedenmaakster, wonende te Drogeham, is geboren op 4 september 1864 te Drogeham, is overleden op 8 april 1935 te Nijeveen. Trijntje werd 70 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van Lammert en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Durk Lammerts Elzinga is geboren op 15 februari 1894 te Surhuisterveen, is overleden op 10 augustus 1894 te Surhuisterveen. Durk werd 5 maanden en 26 dagen.

2  Ettina Elzinga, gediplomeerd verpleegkundige, wonende te Groningen en te Ammerstol, is geboren op 9 december 1895 te Surhuisterveen, is overleden op 21 september 1968 te Groningen, is begraven te Nijeveen (Herv. begraafplaats). Ettina werd 72 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

3  Ytje Elzinga, wonende te Nijeveen en te Groningen, is geboren op 11 maart 1898 te Surhuisterveen, is overleden op 22 oktober 1965 te Groningen, is begraven te Nijeveen (Herv. begraafplaats). Ytje werd 67 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

4  Durk Elzinga, chef, van de afdeling Algemene Zaken van de Rijksverkeerinspectie, wonende te De Wijk en te Arnhem, is geboren op 17 september 1903 te Nijeveen, is overleden op 28 november 1960 te Arnhem, is gecremeerd op 1 december 1960 te Dieren. Durk werd 57 jaar, 2 maanden en 11 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 5 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  Antje trouwt (kerk) op 4 december 1768 te Twijzel met Bauke.

2)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Wybe Philippus Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 11 apr 1827)

3)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1857 ovl. - Hiltje Joukes Joukema, overlijdensakte (Achtkarspelen 18 jun 1857)

4)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1857 ovl. - Hiltje Joukes Joukema, overlijdensakte (Achtkarspelen 18 jun 1857)

5)  Hiltje trouwt op 6 september 1828 te Achtkarspelen met Melle.

6)  overlijden: website Tresoar, Hardegarijp, Memories van Successie 42.6005 - Melle Johannes Wouda, memorie van aangifte successierechten (2 sep 1856)

7)  Melle Johannes Wouda, zoon van Johannes Hendriks Wouda en Jantje (Jantje Taekes Rinkema) Taekes Wouda. Melle is geboren op 20 maart 1796 te Surhuizum, is Herv. gedoopt op 24 april 1796 te Surhuizum, is overleden op 2 september 1856 te Optwijzel (geen kinderen nalatende). Melle werd 60 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

8)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Durk Phillippus Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 11 sep 1827)

9)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Durk Phillippus Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 11 sep 1827)

10)  geboorte: Gron. Arch., Grootegast, burgelijke stand BS 1812 H - Elsinga - Jans, huwelijk (Grootegast 21 mei 1812)

11)  geboorte: Gron. Arch., Grootegast, burgelijke stand BS 1812 H - Elsinga - Jans, huwelijk (Grootegast 21 mei 1812)

12)  huwelijk: Gron. Arch., Grootegast, burgelijke stand BS 1812 H - Elsinga - Jans, huwelijk (Grootegast 21 mei 1812)

13)  doop: Gron. Arch., Grootegast, burgelijke stand BS 1812 H - Elsinga - Jans, huwelijk (Grootegast 21 mei 1812)

14)  Jeltje trouwt op 27 maart 1818 te Grootegast met Focke.

15)  Focke Hindriks Boonstra. Focke, landbouwersknecht, wonende te Lutjegast en te Burum, is gedoopt op 24 maart 1793 te Visvliet, is overleden op 6 april 1867 te Grijpskerk. Focke werd 74 jaar en 13 dagen.

16)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1870 ovl. - Jan Dirks Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 2 jul 1870)

17)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1870 ovl. - Jan Dirks Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 2 jul 1870)

18)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1849 H - Elzinga - Zuidema, huwelijk (Achtkarspelen 19 mei 1849)

19)  Roelf trouwt op 21 mei 1818 te Grootegast met Tjetske.

20)  Tjetske Hendriks Kooistra, dochter van Hendrik Hanzens Kooistra en Janke Jans Kamminga. Tjetske is geboren op 1 maart 1789, is overleden op 14 september 1832 te Grootegast. Tjetske werd 43 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

21)  Gerrit Beukema. Gerrit is overleden voor 14 augustus 1894.

22)  Luitzen trouwt op 7 oktober 1865 te Buitenpost met Douwtzen.

23)  Aalzen Folkerts de Jong. Aalzen is geboren rond 1801, is overleden op 17 september 1861 te Oudega. Aalzen werd ongeveer 60 jaar.

24)  Douwtzen Durks Leest, dochter van Durk Berends Leest en Sijke Klazes van der Schuit. Douwtzen is geboren op 26 mei 1821 te Rottevalle, is overleden op 8 januari 1880 te Surhuisterveen. Douwtzen werd 58 jaar, 7 maanden en 13 dagen. Douwtzen was eerder gehuwd (1) met Aalzen Folkerts de Jong.

25)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1863 ovl. - Dirk Filippus Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 8 jan 1863)

26)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1863 ovl. - Dirk Filippus Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 8 jan 1863)

27)  huwelijk: Gron. Arch., Grootegast, burgelijke stand BS 1835 H - Elsinga - Reitsma, huwelijk (Grootegast 21 mei 1835)

28)  Jan trouwt op 12 augustus 1854 te Marum - Gr. met Trijntje.

29)  Trijntje Smitter, dochter van Wobbe Jans Smitter en Janna Tunnes. Trijntje is geboren rond 1809 te Oldekerk - Gr., is overleden op 28 november 1897 te Niebert. Trijntje werd ongeveer 88 jaar. Trijntje was eerder gehuwd (1) met Arend Wilts Burema.

30)  huwelijk: Gron. Arch., Grootegast, burgelijke stand BS 1858 H - Elsinga - Kramer, huwelijk (Grootegast 13 mei 1858)

31)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1927 ovl. - Rikstje Elzenga, overlijdensakte (Leeuwarden 5 feb 1927)

32)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1927 ovl. - Rikstje Elzenga, overlijdensakte (Leeuwarden 5 feb 1927)

33)  Eelze trouwt op 13 februari 1929 te Leeuwarden met Grietje.

34)  Grietje Hoogeveen, dochter van Tijmen Hoogeveen en Corneliske Pranger. Grietje is geboren op 7 juni 1895 te Lemsterland, is overleden op 17 oktober 1975 te Leeuwarden. Grietje werd 80 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

35)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1849 H - Elzinga - Zuidema, huwelijk (Achtkarspelen 19 mei 1849)

36)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Durk Jans Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 4 nov 1875)

37)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Durk Jans Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 4 nov 1875)

38)  huwelijk: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1849 H - Elzinga - Zuidema, huwelijk (Achtkarspelen 19 mei 1849)

39)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1884 H - Jager - Zuidema, huwelijk (Dantumadeel 15 mei 1884)

40)  Korneliske trouwt op 15 mei 1884 te Dantumadeel (getuigen niet verwant) met Sijtze.

41)  Sijtze Wijbes de Jager, zoon van Wijbe Johannes de Jager en Antje Sijtzes Ferwerda. Sijtze, dagloner, wonende te Driesum, is geboren op 1 november 1827 te Westergeest.

42)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1866 G. - Wijbe Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 10 okt 1866)

43)  aangifte geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1866 G. - Wijbe Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 10 okt 1866)

44)  huwelijk: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1849 H - Veen - Elsinga, huwelijk (Schoterland 13 mei 1849)

45)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1906 ovl. - Ridzert Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 8 jan 1906)

46)  Trijntje trouwt op 17 december 1862 te Achtkarspelen met Minne.

47)  Minne Liekeles Kuipers, zoon van Lykle Jacobs Kuipers en Popkje Minnes Helder. Minne is geboren op 11 juli 1836 te Lemmer, is overleden op 5 september 1870 te Achtkarspelen. Minne werd 34 jaar, 1 maand en 25 dagen.

48)  Louwe trouwt op 27 oktober 1866 te Achtkarspelen met Antje.

49)  Antje Thijsses Adema, dochter van Thijs Aukes Adema en Jeltje Kornelis Draaisma. Antje was eerder gehuwd (1) met Oebele Ates Loonstra.

50)  Albert trouwt op 20 april 1840 te Buitenpost met Antje.

51)  Antje Jans Pama. Antje is overleden op 11 september 1860.

52)  Jelke trouwt op 18 mei 1878 te Achtkarspelen met Jantje.

53)  Jantje Koops van de Velde, dochter van Koop Oenes van de Velde en Froukje Jakobs van der Kooi. Jantje is geboren op 21 december 1851 te Surhuisterveen, is overleden op 26 mei 1903. Jantje werd 51 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

54)  huwelijk: Gron. Arch., Grootegast, burgelijke stand BS 1863 H - Elsinga - Boonstra, huwelijk (Grootegast 16 mei 1863)

55)  huwelijk: Gron. Arch., Grijpskerk, burgelijke stand BS 1895 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Grijpskerk 6 jul 1895)

56)  huwelijk: Gron. Arch., Grijpskerk, burgelijke stand BS 1896 H - Elsinga - Bosma, huwelijk (Grijpskerk 13 mei 1896)

57)  huwelijk: Gron. Arch., Grijpskerk, burgelijke stand BS 1899 H - Elsinga - Kuipers, huwelijk (Grijpskerk 13 mei 1899)

58)  huwelijk: Gron. Arch., Grijpskerk, burgelijke stand BS 1905 H - Elsinga - Nicolai, huwelijk (Grijpskerk 20 mei 1905)

59)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1918 ovl. - Aukje Elsinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 26 feb 1918)

60)  Jelle trouwt op 14 mei 1864 te Achtkarspelen met Aukje.

61)  Aukje Ybeles Vaatstra, dochter van Ybele Freerks Vaatstra en Hiltje Johannes van der Woude. Aukje is geboren op 31 maart 1841 te Oostermeer, is overleden op 22 februari 1886 te Surhuizum. Aukje werd 44 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

62)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1910 ovl. - Jan Durks Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 19 mrt 1910)

63)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1948 ovl. - Sjoukje Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 5 apr 1948)

64)  huwelijk: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1903 H - Elzinga - Dirksen, huwelijk (Achtkarspelen 7 mrt 1903)

65)  geboorte: Janke Elzinga, persoonslijst (2 nov 2009)

66)  geboorte: Janke Elzinga, persoonslijst (2 nov 2009)

67)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1930 ovl. - Jannes Elsinga, overlijdensakte (Groningen 29 jan 1930)

68)  Martin Martini. Martin is geboren op 3 november 1855 te Grijpskerk, is overleden op 25 oktober 1890 te Trinidad. Martin werd 34 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

69)  Teke van Ellen, zoon van Fokke van Ellen en Jantje van Straten. Teke is geboren rond 1875 te Kommerzijl, is overleden op 16 december 1901 te Noordhorn. Teke werd ongeveer 26 jaar.

70)  Jantje trouwt op 27 juni 1907 te Hoogezand met Freerk.

71)  Freerk Rozema, zoon van Freerk Rozema en Jantje Schuringa. Freerk, klompmaker en arbeider, is geboren rond 1884 te Slochteren, is overleden op 7 november 1911 te Slochteren. Freerk werd ongeveer 27 jaar.

72)  Jantje trouwt op 6 februari 1914 te Slochteren met Feike.

73)  Feike Meertens, zoon van Egbert Meertens en Hinderkien de Jong. Feike, schipper en korenschipper, is geboren rond 1882 te Veendam, is overleden op 25 april 1917 te Loppersum. Feike werd ongeveer 35 jaar. Feike was eerder gehuwd (1) met Antje Fietje.

74)  geboorte: Cornelis Elsinga, persoonslijst (24 mrt 2013)

75)  Jantje trouwt op 9 april 1921 te Slochteren met Gerrit.

76)  Gerrit van der Woude, zoon van Derk van der Woude en Kunnechien Lenting. Gerrit, arbeider, is geboren op 29 augustus 1889 te Noordbroek, is overleden op 3 januari 1972, is begraven te Peize. Gerrit werd 82 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

77)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1866 G. - Wijbe Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 10 okt 1866)

78)  aangifte geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1866 G. - Wijbe Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 10 okt 1866)

79)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1919 H - Boersma - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 31 mei 1919)

80)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1919 H - Boersma - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 31 mei 1919)

81)  Kaatje Eilander, dochter van Oeds Tiezes Eilander en Geertje Kornelis Raven. Kaatje is geboren op 6 augustus 1843 te Surhuisterveen, is overleden op 19 juni 1873 te Ureterp. Kaatje werd 29 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

82)  huwelijk: Gron. Arch., Grootegast, burgelijke stand BS 1902 H - Veen - Elzinga, huwelijk (Grootegast 8 nov 1902)

83)  begraven: Sake Elzinga, overlijdensadvertentie (22 apr 1978)

84)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1944 ovl. - Sake Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 7 mrt 1945)

85)  huwelijk: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1894 H - Elzinga - Drost, huwelijk (Achtkarspelen 19 mei 1894)

86)  huwelijk: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1917 H - Elzinga - Dellen, huwelijk (Achtkarspelen 22 sep 1917)

87)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Antje van der Meer, overlijdensadvertentie (23 okt 1986)

88)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Antje van der Meer, overlijdensadvertentie (23 okt 1986)

89)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1892 H - Vrijburg - Elzinga, huwelijk (Smallingerland 28 mei 1892)


Opmerkingen:
elz008

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -:Parenteel van Phillippes Dirks
- of in het Register van familienamen.