Parenteel van Hendrik Lucas Elsinga

 

Bijgewerkt op: 24 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elsinga -:
Parenteel van Hendrik Lucas Elsinga.


Generatie I

(tot 1794)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1748 en 1755. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (3x).

I  Hendrik Lucas Elsinga, gortmakersgezel en opzichter, bij de molen, wonende te Leeuwarden, te Akkerwoude, te Anjum en te Blija, is overleden in 1794 te Blija.

Op 12 juli 1785 zijn Hendrik Elsinga en Minke Baukes met attestatie vertrokken naar Akkerwoude.
Bron: Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden.
Op 22 juli 1785 zijn Hendrik Elsinga, opzichter bij de molen in Akkerwoude en Minke Baukes (echtelieden) als lidmaat met attestatie overgekomen vanuit Leeuwarden.
Op 26 april 1789 zijn beide met attestatie vertrokken naar Anjum.
Bron: Lidmatenregister Herv. Gemeente Veenwouden.
Op 10 juli 1789 zijn met attestatie overgekomen van Akkerwoude Hendrik Elsinga en Minke Baukes (echtelieden).
Op 15 april 1793 zijn beide met attestatie vertrokken naar Blija.
Bron: Lidmatenregister Herv. Gemeente Anjum.
Op 26 mei 1793 zijn met attestatie van Anjum overgekomen Hendrik Elzinga en Minke Baukes.
Hendrik Elzinga is overleden 1794 en Minke Baukes is op 3 juni 1796 met attestatie vertrokken naar Leeuwarden.
Bron: Lidmatenregister Herv. Gemeente Blija en Hogebeintum.

Hendrik trouwt (kerk) (Herv.) op 14 mei 1747 te Leeuwarden (Westerkerk) met Minke Baukes. Minke, wonende te Leeuwarden, te Akkerwoude, te Anjum en te Blija.

Op 12 juli 1785 zijn Hendrik Elsinga en Minke Baukes met attestatie vertrokken naar Akkerwoude.
Bron: Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden.
Op 22 juli 1785 zijn Hendrik Elsinga, opzichter bij de molen in Akkerwoude en Minke Baukes (echtelieden) als lidmaat met attestatie overgekomen vanuit Leeuwarden.
Op 26 april 1789 zijn beide met attestatie vertrokken naar Anjum.
Bron: Lidmatenregister Herv. Gemeente Veenwouden.
Op 10 juli 1789 zijn met attestatie overgekomen van Akkerwoude Hendrik Elsinga en Minke Baukes (echtelieden).
Op 15 april 1793 zijn beide met attestatie vertrokken naar Blija.
Bron: Lidmatenregister Herv. Gemeente Anjum.
Op 26 mei 1793 zijn met attestatie van Anjum overgekomen Hendrik Elzinga en Minke Baukes.
Hendrik Elzinga is overleden 1794 en Minke Baukes is op 3 juni 1796 met attestatie vertrokken naar Leeuwarden.
Bron: Lidmatenregister Herv. Gemeente Blija en Hogebeintum.
In 1796 is Minke Baukes met attestatie overgekomen van Blija.
Bron: Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden.
*.*
Mogelijk is Minke Baukes op 5 februari 1797 in Leeuwarden hertrouwd met Hendrik Platz.

Van Hendrik en Minke zijn drie kinderen bekend:

1  Lucas Hendriks Elzinga is Herv. gedoopt op 15 maart 1748 te Leeuwarden (Westerkerk), zie II-A.

2  Bauke Hendriks Elzinga is Herv. gedoopt op 9 juli 1751 te Leeuwarden (Westerkerk), zie II-B.

3  Cornelis Hendriks Elzinga is geboren te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 4 juni 1755 te Leeuwarden (Westerkerk), zie II-C.


Generatie II

(van 1748 tot 1822)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1772 en 1795. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (13x) en Blija.

II-A  Lucas Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Lucas Elsinga (I) en Minke Baukes, mr. chirurgijn, wonende te Beetsterzwaag en te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 15 maart 1748 te Leeuwarden (Westerkerk), is overleden voor 8 december 1805. Lucas werd hoogstens 57 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Lucas had een buitenechtelijke relatie (1) met Tjitske Ages. Tjitske, dienstmeid, wonende te Alkmaar.

Van Lucas en Tjitske is een natuurlijk kind bekend:

1  Lutske Lucas Elsinga, winkelierster, wonende te Harlingen, is geboren op 19 juli 1779 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 13 augustus 1779 te Leeuwarden, is overleden op 18 april 1821 22.00 uur te Harlingen (Wijk G 92). Lutske werd 41 jaar, 8 maanden en 30 dagen.<1>

Lutske was gehuwd (1) met Jacob van Rooyen. Jacob is overleden op 31 maart 1813 te St. Katharine /Graafschap Middlesex /Eng. (Engeland) in het Hollands Hospitaal, is begraven op 7 juni 1813 te St. Katharine /Graafschap Middlesex /Eng. (Engeland).<2,3> Lutske trouwt op 21 augustus 1820 te Harlingen op 41-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Jacob Sipkes van Slooten, zoon van Sipke Janes van Slooten en Maaike Jacobs Kok. Jacob, stadsbode, wonende te Harlingen, is Herv. gedoopt op 9 september 1766 te Harlingen, is overleden op 5 december 1847 te Harlingen. Jacob werd 81 jaar, 2 maanden en 26 dagen.<4,5>

Jacob was eerder gehuwd (1) met Riemke Wybes.<6,7> Jacob was eerder gehuwd (2) met Elisabeth Pieters Alkema.<8..10>

Lucas trouwt (Herv.) op 14 mei 1769 te Beetsterzwaag op 21-jarige leeftijd (2) met Meintje Tjibbes. Meintje, wonende te Lekkum, is overleden voor 14 juni 1846.<11>

Van Lucas en Meintje zijn drie kinderen bekend:

2  N.N. Elsinga is begraven op 29 november 1773 te Leeuwarden (Jacobijnerkerkhof) (begraven een kind van Lucas Elsinga).

3  Hendrik Lucas Elzinga is Herv. gedoopt op 8 januari 1772 te Leeuwarden, zie III-A.

4  Pietje Lucas Elzinga is geboren op 15 december 1774 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 28 december 1774 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk).

Lucas trouwt (kerk) (Herv.) op 26 december 1779 te Leeuwarden (Westerkerk) op 31-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 27-jarige Ymkje (Aukje) Johannes Walpert, dochter van Johannes Folkerts en Sijtske Johannes. Ymkje, arbeidster, wonende te Leeuwarden en te Rinsumageest, is geboren rond 1752, is overleden op 1 november 1812 14.00 uur te Rinsumageest (Huis 82), is als overleden aangegeven op 2 november 1812 te Dantumadeel (aangevers overlijden waren Dreves Uitterdijk (buurman) en haar zoon Johannes Elzinga (zie II-A.6)). Ymkje werd ongeveer 60 jaar.<12..14>

Ymkje was later gehuwd (2) met Jan Hattums Faber.<15..17>

Van Lucas en Ymkje zijn twee kinderen bekend:

5  Minke Lucas Elzinga is geboren op 19 februari 1780 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 8 maart 1780 te Leeuwarden, zie III-B.

6  Johannes Lucas Elsinga, arbeider, wonende te Rinsumageest, is geboren op 15 november 1785 te Blija, is Herv. gedoopt op 4 december 1785 te Blija, is ongehuwd overleden op 10 november 1812 04.00 uur te Rinsumageest (Huis 82). Johannes werd 26 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<18>

Johannes Lucas nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Rinsumageest en gaf geen kinderen op.

II-B  Bauke Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Lucas Elsinga (I) en Minke Baukes, boekbinder, wonende te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 9 juli 1751 te Leeuwarden (Westerkerk), is overleden op 9 mei 1805 te Leeuwarden (Blokhuissteeg), is begraven op 9 mei 1805 te Leeuwarden (Jacobijnerkerkhof). Bauke werd 53 jaar en 10 maanden.

Bauke gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 3 november 1775 te Leeuwarden, trouwt (kerk) (Herv.) op 19 november 1775 te Leeuwarden (Westerkerk) op 24-jarige leeftijd met Geeske Jans. Geeske, wonende te Leeuwarden.

Van Bauke en Geeske zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N. Elsinga is begraven op 9 december 1778 te Leeuwarden (Jacobijnerkerkhof) (begraven een kind van Bauke Elsinga).

2  N.N. Elsinga is begraven op 22 augustus 1776 te Leeuwarden (Jacobijnerkerkhof) (begraven een kind van Bauke Elsinga).

3  Minke Baukes Elsinga is geboren op 25 november 1779, is Herv. gedoopt op 1 december 1779 te Leeuwarden, is begraven op 7 februari 1780 te Leeuwarden (Jacobijnerkerkhof) (begraven een kind van Bauke Elsinga). Minke werd 2 maanden en 13 dagen.

4  Minke Baukes Elsinga is geboren op 10 mei 1781, is Herv. gedoopt op 27 mei 1781 te Leeuwarden.

Mogelijk is Minke Baukes in 1803 in Leeuwarden overleden.

5  Jan Baukes Elsinga is geboren op 10 mei 1781, is Herv. gedoopt op 27 mei 1781 te Leeuwarden.

II-C  Cornelis Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Lucas Elsinga (I) en Minke Baukes, mr. glazenmaker en verwer, glazenmakersknecht, bediende, bediende van een collecteur, collecteur, collecteur of gaarder van de Impostschap op het gemaal in Leeuwarden, zonder beroep, touporteur (turfdrager), Taupateur der gebouwen in Maasland, stadsbode, controleur Stads Octrooi, glazenmaker en mr. verwer, glazenmaker en glazenmaker en verver, wonende te Leeuwarden, is geboren te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 4 juni 1755 te Leeuwarden (Westerkerk), is overleden op 2 december 1822 07.00 uur te Leeuwarden (Huis H73). Cornelis werd 67 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<19>

Kornelis Elzinga heeft in 1820 aan de Prins van Oranje een request gericht om voorspraak in de toekenning van een pensioen.

Cornelis trouwt (kerk) (Herv.) op 19 mei 1776 te Leeuwarden (Westerkerk) op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Grietje van Slooten, dochter van Jane Jans van Slooten en Elske Rutgers Akkringa. Grietje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 30 juli 1755 te Leeuwarden, is overleden op 14 juni 1822 17.00 uur te Leeuwarden (Huis H73). Grietje werd 66 jaar, 10 maanden en 15 dagen.<20>

Van Cornelis en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Elske Cornelis Elzinga is geboren op 28 september 1777, is Herv. gedoopt op 17 oktober 1777 te Leeuwarden, zie III-C.

2  Hendrik Cornelis Elzinga is geboren op 28 januari 1780 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 13 oktober 1780 te Leeuwarden, zie III-D.

3  Jane Cornelis Elzinga is geboren op 16 mei 1783, is Herv. gedoopt op 1 juni 1783 te Leeuwarden.

4  Minke Cornelis Elzinga is geboren op 23 juli 1786 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 11 augustus 1786, zie III-E.

5  Sikke Cornelis Elzinga is geboren op 31 mei 1790, is Herv. gedoopt op 18 juni 1790 te Leeuwarden (Westerkerk).

Sikke Cornelis Elsinga was loteling in de lichting 1810, hij was fuselier in het leger van Napoleon en werd eind 1814 vermist. Zijn laatste bericht kwam uit Leipzig,

6  Baukje Cornelis Elzinga, naaister, is geboren op 31 oktober 1795, is Herv. gedoopt op 20 november 1795 te Leeuwarden.


Generatie III

(van 1772 tot 1856)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 27 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1798 en 1832. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (14x), Blija (7x), Hogebeintum en Dokkum.

III-A  Hendrik Lucas Elzinga, zoon van Lucas Hendriks Elzinga (II-A) en Meintje Tjibbes, timmerman, wonende te Blija, is Herv. gedoopt op 8 januari 1772 te Leeuwarden, is overleden op 16 juni 1846 te Blija. Hendrik werd 74 jaar, 5 maanden en 8 dagen.<21>

Hendrik Lucas nam in 1811 de naam Elsinga aan.
Hij woonde toen in Blija en gaf 3 kinderen op.

H. Elzinga uit Blija komt voor op een recapitulatie staat, gedatdeerd 23 december 1816, ingediend door de voormalige gemeente Blij bij Gedeputeerde Staten van Vriesland in verband met geleverde paarden voor de Russische Armee.

Hendrik trouwt (Herv.) op 17 juni 1798 te Blija op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Aafke Abes van Dijk, dochter van Abe Haebeles van Dijk en Taetske Gerbens Reitsma. Aafke, wonende te Blija, is geboren op 8 december 1772 te Holwerd, is Herv. gedoopt op 3 januari 1773 te Holwerd, is overleden op 7 augustus 1859 te Ferwerderadeel. Aafke werd 86 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Van Hendrik en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Mientje Hendriks Elzinga is geboren op 23 september 1798 te Blija, is Herv. gedoopt op 21 oktober 1798 te Blija, zie IV-A.

2  Taetske Hendriks Elzinga is geboren op 13 december 1803 te Blija, is Herv. gedoopt op 8 januari 1804 te Blija, is ongehuwd overleden op 16 september 1867 te Ferwerderadeel. Taetske werd 63 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

3  Pietje Hendriks Elzinga is geboren op 25 mei 1807 te Blija, is Herv. gedoopt op 21 juni 1807 te Blija, zie IV-B.

4  Jan Hendriks Elzinga is geboren op 20 maart 1817 te Blija, is ongehuwd overleden op 10 juli 1882 te Ferwerderadeel. Jan werd 65 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

III-B  Minke Lucas Elzinga, dochter van Lucas Hendriks Elzinga (II-A) en Ymkje (Aukje) Johannes Walpert, arbeidster, wonende te Blija, is geboren op 19 februari 1780 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 8 maart 1780 te Leeuwarden, is overleden op 6 november 1812 15.00 uur te Blija (Huis 58), is als overleden aangegeven op 7 november 1812 te Blija (getuigen aangifte overlijden waren Ide Andries (buurman) en haar man Hendrik Jarigs Ynia (echtgenoot)). Minke werd 32 jaar, 8 maanden en 18 dagen.<22,23>

Minke trouwt (Herv.) op 16 juni 1799 te Blija op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrik Jarigs Ynia, zoon van Jarig Gerbens en Janke Hendriks. Hendrik, wonende te Blija, is geboren op 13 november 1777 te Blija, is Herv. gedoopt op 13 december 1777 te Blija, is overleden op 24 februari 1820 te Ferwerderadeel. Hendrik werd 42 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Van Hendrik en Minke zijn vijf kinderen bekend:

1  Jarig Hendriks Ynia is geboren op 23 februari 1800 te Blija, is Herv. gedoopt op 23 maart 1800 te Blija, is overleden op 7 oktober 1817 te Ferwerderadeel. Jarig werd 17 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

2  Ymkje Hendriks Ynia is geboren op 7 mei 1802 te Blija, is Herv. gedoopt op 30 mei 1802 te Blija.

3  Lucas Hendriks Ynia is geboren op 23 april 1804 te Blija, is Herv. gedoopt op 13 mei 1804 te Blija.

4  Janke Hendriks Ynia is geboren rond 1805 te Hogebeintum, zie IV-C.<24>

5  Wiebe Hendriks Ynia is geboren rond 1807, is overleden op 14 januari 1823 te Ferwerderadeel. Wiebe werd ongeveer 16 jaar.

III-C  Elske Cornelis Elzinga, dochter van Cornelis Hendriks Elzinga (II-C) en Grietje van Slooten, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 september 1777, is Herv. gedoopt op 17 oktober 1777 te Leeuwarden, is overleden op 1 juni 1818 10.00 uur te Leeuwarden (Huis H73). Elske werd 40 jaar, 8 maanden en 4 dagen.<25>

Elske gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 10 augustus 1798 te Leeuwarden, trouwt (Herv.) op 26 augustus 1798 te Leeuwarden op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Douwe Gerrits Kamminga, zoon van Klaas Kamminga en Geertruida Bongers. Douwe, gepensioneerd officier en gepensioneerd eerste luitenant, wonende te Leeuwarden, is geboren op 8 maart 1774 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 20 maart 1774 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk), is overleden op 1 mei 1820 11.00 uur te Leeuwarden (Huis H 73), is als overleden aangegeven op 2 mei 1820 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren Hendrik Smeding en zijn schoonvader Cornelis Elzinga (zie II-C)). Douwe werd 46 jaar, 1 maand en 23 dagen.<26..28>

Van Douwe en Elske zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelius Douwes Kamminga is geboren op 14 juli 1799, is Herv. gedoopt op 2 augustus 1799 te Leeuwarden, is overleden voor 2 december 1822. Cornelius werd hoogstens 23 jaar, 4 maanden en 18 dagen.<29>

2  Klaasina Geertruida Douwes Kamminga is geboren rond 1803, is overleden op 4 juli 1833 te Hellevoetsluis. Klaasina werd ongeveer 30 jaar.

3  Margaretha Douwes Kamminga is geboren op 16 juli 1809, is Herv. gedoopt op 16 augustus 1809 te Leeuwarden, is ongehuwd overleden op 19 juli 1858 04.30 uur te Leeuwarden. Margaretha werd 49 jaar en 3 dagen.<30>

III-D  Hendrik Cornelis Elzinga, zoon van Cornelis Hendriks Elzinga (II-C) en Grietje van Slooten, glazenmaker en verver, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 januari 1780 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 13 oktober 1780 te Leeuwarden, is overleden op 18 september 1821 19.00 uur te Leeuwarden (Huis H 73), is als overleden aangegeven op 19 september 1821 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren Hendrik Smeding en zijn vader Cornelius Elzinga (zie II-C)). Hendrik werd 41 jaar, 7 maanden en 21 dagen.<31,32>

Hendrik gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 29 juli 1803 te Leeuwarden, trouwt (kerk) (Herv.) op 21 augustus 1803 te Anjum op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Sakes van Aalsum, dochter van Sake van Aalsum en Anna Jeltema. Anna, wonende te Dokkum en te Leeuwarden, is geboren op 8 april 1778 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 15 april 1778 te Dokkum, is overleden op 16 april 1822 te Leeuwarden. Anna werd 44 jaar en 8 dagen.<33>

Van Hendrik en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N. Elsinga is begraven op 3 april 1804 te Leeuwarden (Jacobijnerkerkhof) (begraven een kind van Hendrik Elsinga).

2  Cornelius Hendriks Elzinga is geboren op 17 januari 1806 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 19 februari 1806 te Leeuwarden, is begraven op 24 maart 1806 te Leeuwarden. Cornelius werd 2 maanden en 7 dagen.

3  Cornelius Hendriks Elzinga, soldaat, is geboren op 17 februari 1807 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 11 maart 1807 te Leeuwarden, is overleden voor 16 april 1822. Cornelius werd hoogstens 15 jaar, 1 maand en 30 dagen.<34>

Cornelius wordt in 1822 in de memories van aangifte succesirechten van zijn grootouders van vaders kant vermeld als soldaat en afwezig. In dezelfde memories bij het overlijden van zijn ouders, wordt hij niet meer vemeld.
Mogelijk is hij rond of vr 1822 overleden.

4  Anna Margarieta Hendriks Elzinga, zonder beroep en naaister, wonende te Leeuwarden, is geboren op 7 maart 1808 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 4 mei 1808 te Leeuwarden.

Anna trouwt op 21 mei 1836 te Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik van der Heide, zoon van Hendrik van der Heide en Tettje van der Moolen. Hendrik, zilversmidsgezel, wonende te Leeuwarden, is geboren op 30 november 1806, is Herv. gedoopt op 1 januari 1807 te Leeuwarden.

5  Cornelius Hendriks Elzinga, kleermaker, wonende te Leeuwarden, is geboren op 7 juli 1810 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 22 augustus 1810 te Leeuwarden, is overleden op 18 januari 1894 te Tietjerksteradeel. Cornelius werd 83 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Cornelius trouwt op 19 mei 1833 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met Taetske Kisjes, dochter van Jan Kisjes en Catharina Bekker. Taetske, zonder beroep, wonende te Leeuwarden.<35>

6  Sako Hendriks Elzinga is geboren op 9 april 1813 te Dokkum, zie IV-D.

7  Grietje Hendriks Elzinga is geboren op 20 september 1816 te Leeuwarden, is overleden op 21 november 1843 te Leeuwarden (geen kinderen nalatende). Grietje werd 27 jaar, 2 maanden en 1 dag.<36>

Grietje trouwt op 17 mei 1843 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Kromsigt.

III-E  Minke Cornelis Elzinga, dochter van Cornelis Hendriks Elzinga (II-C) en Grietje van Slooten, wonende te Leeuwarden, is geboren op 23 juli 1786 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 11 augustus 1786, is overleden op 18 augustus 1856 te Leeuwarden. Minke werd 70 jaar en 26 dagen.

Minke trouwt (kerk) (Herv.) op 5 juni 1808 te Leeuwarden (Westerkerk) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Adam Zelle, zoon van Herman Otto Zelle en Huberdina Zervaas. Adam, kastenmaker, schrijnwerker, mr. kastmaker en kastmaker, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 november 1785 te Leeuwarden, is overleden op 15 februari 1862 te Leeuwarden. Adam werd 76 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Van Adam en Minke zijn acht kinderen bekend:

1  Herman Otto Zelle is geboren op 6 februari 1809 te Leeuwarden, zie IV-E.

2  Cornelis Zelle is geboren op 21 januari 1812 te Leeuwarden, zie IV-F.

3  Joukje Zelle is geboren op 29 mei 1815 te Leeuwarden, is overleden op 14 mei 1896 te Leeuwarden. Joukje werd 80 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Joukje was gehuwd met Jan Coets. Jan, hoedenmaker en koopman.

4  Yge Martens Zelle, bakkersknecht en bakker, wonende te Baard en te Vrouwenparochie, is geboren op 30 augustus 1818 te Leeuwarden.

Yge trouwt op 26 december 1850 te Het Bildt op 32-jarige leeftijd met de 36-jarige Jeanne Marguerita Louise Deel, dochter van Jean Philippe Marie Deel en Everdina Berends Veen. Jeanne is geboren op 2 oktober 1814 te Oudeschans, is gedoopt te Oudeschans.<37>

5  Baukje Zelle is geboren op 5 mei 1821 te Leeuwarden, is overleden op 9 oktober 1832. Baukje werd 11 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

6  Jane van Slooten Zelle, fijnsmid en koperslager, is geboren op 13 maart 1824 te Leeuwarden, is overleden op 26 januari 1897 te Leeuwarden. Jane werd 72 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Jane was gehuwd (1) met Aletta Helena Visser. Jane was gehuwd (2) met Francina Broersma, dochter van Roeloff Broersma en Anna Maria Broersma. Francina is geboren op 3 september 1827 te Leeuwarden, is overleden op 16 januari 1893 te Utrecht. Francina werd 65 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

7  Margaretha Huberdina Zelle is geboren op 27 augustus 1827 te Leeuwarden, is overleden op 22 april 1848 te Leeuwarden. Margaretha werd 20 jaar, 7 maanden en 26 dagen.<38>

8  Gerrit Jans Zelle, kastmaker, is geboren in 1832, is overleden op 10 februari 1901 te Leeuwarden. Gerrit werd 69 jaar.


Generatie IV

(van 1798 tot 1901)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1826 en 1855. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Peize (6x), Leeuwarden (4x), Dokkum (3x), Hallum - Frl. (2x), Zweeloo, Franeker en Ferwerderadeel.

IV-A  Mientje Hendriks Elzinga, dochter van Hendrik Lucas Elzinga (III-A) en Aafke Abes van Dijk, naaister en bakkerse, wonende te Blija en te Hallum - Frl., is geboren op 23 september 1798 te Blija, is Herv. gedoopt op 21 oktober 1798 te Blija, is overleden op 16 augustus 1859 01.00 uur te Hallum - Frl. (Huis 128). Mientje werd 60 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Mientje trouwt op 16 mei 1829 te Westdongeradeel op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Hidde Jans Hoekstra, zoon van Jan Reinders Hoekstra en Ynske Piebes. Hidde, bakker en mr. bakker, wonende te Holwerd en te Hallum - Frl., is geboren rond 1796 te Marrum, is overleden op 30 juni 1832 04.00 uur te Hallum - Frl. (Huis 128). Hidde werd ongeveer 36 jaar.<39,40>

Van Hidde en Mientje zijn twee kinderen bekend:

1  Afke Hiddes Hoekstra is geboren op 18 september 1826 te Hallum - Frl., is overleden op 9 juli 1866 te Hallum - Frl.. Afke werd 39 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Afke trouwt op 12 mei 1855 te Ferwerderadeel op 28-jarige leeftijd met Aeelze Jietzes Sinnema.

2  Ynske Hiddes Hoekstra is geboren op 26 maart 1831 te Hallum - Frl., is overleden op 23 september 1832 te Hallum - Frl.. Ynske werd 1 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

IV-B  Pietje Hendriks Elzinga, dochter van Hendrik Lucas Elzinga (III-A) en Aafke Abes van Dijk, is geboren op 25 mei 1807 te Blija, is Herv. gedoopt op 21 juni 1807 te Blija, is overleden op 2 juli 1841 te Ferwerderadeel. Pietje werd 34 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Pietje trouwt op 26 mei 1836 te Ferwerderadeel op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Tjalling Jans Miedema, zoon van Jan Tjallings Miedema en Tietje Piebes. Tjalling is geboren rond 1805 te Westernijkerk.

Van Tjalling en Pietje zijn twee kinderen bekend:

1  Afke Tjallings Miedema.

2  Tietje Tjallings Miedema.

IV-C  Janke Hendriks Ynia, dochter van Hendrik Jarigs Ynia en Minke Lucas Elzinga (III-B), dienstmeid, wonende te Hogebeintum, is geboren rond 1805 te Hogebeintum, is overleden op 10 maart 1875 te Ferwerderadeel. Janke werd ongeveer 70 jaar.<41>

Janke trouwt op 24 december 1829 te Ferwerderadeel (huwelijksgetuigen waren Douwe Tjallings Buursma (niet verwant), Klaas Geerts Hamstra (niet verwant), Willem Willems de Jong (niet verwant) en zijn broer Jan Eintes Voersma) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Sas Eintes Voersma, zoon van Einte Sasses Voersma en Tjitske Jans. Sas, schoenmaker, wonende te Ferwerd, is geboren rond 1801 te Ferwerd.<42,43>

Sas was eerder gehuwd (1) met Stijntje Roelofs Schenkel.<44,45>

Van Sas en Janke is een kind bekend:

1  Hendrik Voersma is geboren op 13 maart 1836 te Ferwerderadeel.

IV-D  Sako Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Cornelis Elzinga (III-D) en Anna Sakes van Aalsum, zadelmaker en mr. zadelmaker, wonende te Dokkum, is geboren op 9 april 1813 te Dokkum, is overleden op 3 april 1869 07.00 uur te Dokkum (Huis A 14). Sako werd 55 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<46>

Sako trouwt op 13 november 1839 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met Tjetje van Loo.

Van Sako en Tjetje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Elzinga is geboren op 8 januari 1842 te Dokkum, is overleden op 5 februari 1917 te Winschoten. Hendrik werd 75 jaar en 28 dagen.

2  Ietje Elzinga is geboren op 29 oktober 1844 te Dokkum, is overleden op 13 december 1925 te Winschoten. Ietje werd 81 jaar, 1 maand en 14 dagen.

3  Anna Elzinga is geboren op 28 april 1847 te Dokkum, is overleden op 16 oktober 1923 te Winschoten. Anna werd 76 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

IV-E  Herman Otto Zelle, zoon van Adam Zelle en Minke Cornelis Elzinga (III-E), geneesheer, medisch doctor, zeilmaker en zonder beroep, wonende te Peize, te Zweeloo en te Harlingen, is geboren op 6 februari 1809 te Leeuwarden, is overleden op 10 januari 1894 21.30 uur te Harlingen. Herman werd 84 jaar, 11 maanden en 4 dagen.<47>

Herman trouwt op 17 februari 1836 te Utrecht op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Maria Anna Sibilla Schlecht, dochter van Gerhardus Schlecht en Susanna Margaretha van der Schroef. Maria, zonder beroep, wonende te Harlingen, is geboren op 20 juli 1816 te Sonnega.

Van Herman en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Dorothea Johanna Zelle is geboren op 8 maart 1839 te Franeker.

2  Susanna Margaretha Zelle is geboren op 27 augustus 1841 te Peize.

3  Adam Zelle is geboren op 24 november 1843 te Peize.

4  Eleonira Maria Zelle is geboren op 15 juni 1846 te Peize.

5  Johan Philip Zelle is geboren op 10 januari 1849 te Peize, is overleden op 12 september 1849 te Peize. Johan werd 8 maanden en 2 dagen.

6  Johan Reinier Philip Zelle is geboren op 1 augustus 1850 te Peize.

7  Margaretha Huberdina Zelle is geboren op 23 december 1852 te Peize, is overleden op 12 juli 1854 te Peize. Margaretha werd 1 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

8  Margaretha Huberdina Zelle is geboren op 16 augustus 1855 te Zweeloo.

IV-F  Cornelis Zelle, zoon van Adam Zelle en Minke Cornelis Elzinga (III-E), koopman, kastenmaker en pettenmaker, is geboren op 21 januari 1812 te Leeuwarden, is overleden op 25 mei 1880 te Leeuwarden. Cornelis werd 68 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Cornelis trouwt op 11 december 1839 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Margaretha (Grietje) Hamstra, dochter van Coenraad Hamstra en Geertruida Berkebijl. Margaretha is geboren op 12 juni 1811 te Leeuwarden, is overleden op 19 januari 1868 te Leeuwarden. Margaretha werd 56 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Cornelis en Margaretha zijn vier kinderen bekend:

1  Adam Zelle is geboren op 2 oktober 1840 te Leeuwarden, zie V.

2  Geertruida Zelle is geboren op 16 januari 1842 te Leeuwarden.

3  Minke Zelle is geboren op 7 augustus 1843 te Leeuwarden.

Minke trouwt op 26 april 1877 te Leeuwarden op 33-jarige leeftijd met Jan Willem Tuinenberg.

4  Margaretha Huberdina Zelle is geboren op 7 september 1848 te Leeuwarden.

Margaretha trouwt op 1 juni 1870 te Leeuwarden op 21-jarige leeftijd met Roelof Visser.


Generatie V

(van 1826 tot 1925)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1876 en 1881. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (4x).

V  Adam Zelle, zoon van Cornelis Zelle (IV-F) en Margaretha (Grietje) Hamstra, koopman in hoeden, wonende te Leeuwarden, te Den Haag en te Amsterdam, is geboren op 2 oktober 1840 te Leeuwarden, is overleden op 13 maart 1910 te Amsterdam. Adam werd 69 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Adam trouwt op 4 juni 1873 te Franeker (is gescheiden op 4 september 1890) op 32-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Antje van der Meulen. Antje is geboren op 21 april 1842 te Franeker, is overleden op 9 mei 1891 te Leeuwarden. Antje werd 49 jaar en 18 dagen.

Van Adam en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Margaretha Geertruida (Mata Hari) Zelle is geboren op 7 augustus 1876 te Leeuwarden, zie VI.

2  Johannes Henderikus Zelle is geboren op 26 november 1878 te Leeuwarden.

3  Cornelis Coenraad Zelle is geboren op 9 augustus 1881 te Leeuwarden, is overleden op 31 mei 1956 te Amsterdam. Cornelis werd 74 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

4  Arie Anne Zelle is geboren op 9 augustus 1881 te Leeuwarden.

Adam trouwt op 9 februari 1893 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Susanna Catharina ten Hoove. Susanna is geboren op 11 maart 1844 te Amsterdam, is overleden op 1 december 1913 te Amsterdam. Susanna werd 69 jaar, 8 maanden en 20 dagen.


Generatie VI

(van 1876 tot 1956)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1897 en 1898. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Toempoeng Oost-Java en Amsterdam.

VI  Margaretha Geertruida (Mata Hari) Zelle, dochter van Adam Zelle (V) en Antje van der Meulen, danseres, wonende te Leeuwarden, te Leiden, te Java - Ned. Indi, te Amsterdam en te Parijs - Fr., is geboren op 7 augustus 1876 te Leeuwarden, is terechtgesteld op 15 oktober 1917 te Parijs-Vincennes. Margaretha werd 41 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Margaretha trouwt op 11 juli 1895 te Amsterdam (is gescheiden op 26 april 1906 te Amsterdam) op 18-jarige leeftijd met de 39-jarige Rudolph MacLeod, zoon van John Brienen MacLeod en barones Dina Louisa Sweerts de Landas. Rudolph, officier bij het K.N.I.L. en zonder beroep, is geboren op 1 maart 1856 te Heukelum, is overleden op 9 januari 1928 te Velp - Gld., is begraven te Worth-Rheden bij Arnhem. Rudolph werd 71 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Rudolph was later gehuwd (2) met Elisabeth Martina Christina van der Mast.<48,49> Rudolph was later gehuwd (3) met Grietje Meijer.<50,51>

Van Rudolph en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Norman John MacLeod is geboren op 30 januari 1897 te Amsterdam, is vermoord op 27 juni 1899 te Medan Oost-Java (vergiftigd door zijn baboe). Norman werd 2 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

2  Jeanne Louise MacLeod is geboren op 2 mei 1898 te Toempoeng Oost-Java, is overleden op 10 augustus 1919 te Velp - Gld., is begraven te Worth-Rheden bij Arnhem. Jeanne werd 21 jaar, 3 maanden en 8 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 24 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1821 ovl. - Lutske Ebringa, overlijdensakte (Harlingen 19 apr 1821)

2)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1820 H - Slooten - Elzinga, huwelijk (Harlingen 21 aug 1820)

3)  begraven: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1820 H - Slooten - Elzinga, huwelijk (Harlingen 21 aug 1820)

4)  huwelijk: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1820 H - Slooten - Elzinga, huwelijk (Harlingen 21 aug 1820)

5)  doop: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1820 H - Slooten - Elzinga, huwelijk (Harlingen 21 aug 1820)

6)  Jacob trouwt (Herv.) op 6 maart 1791 te Harlingen met Riemke.

7)  Riemke Wybes, dochter van Wybe Gerbens en Juliana Hanses Bouman. Riemke, wonende te Harlingen, is Herv. gedoopt op 20 december 1768 te Harlingen, is overleden op 15 september 1806 te Harlingen (nalatende 8 kinderen). Riemke werd 37 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

8)  Jacob gaat in ondertrouw (gerecht) op 24 oktober 1807 te Harlingen, trouwt (kerk) (Herv.) op 10 november 1807 te Harlingen met Elisabeth.

9)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1820 H - Slooten - Elzinga, huwelijk (Harlingen 21 aug 1820)

10)  Elisabeth Pieters Alkema. Elisabeth, wonende te Franeker, is overleden op 31 oktober 1808 te Harlingen.

11)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Hendrik Lukas Elzinga, overlijdensakte (Ferwerderadeel 14 jun 1846)

12)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Ymkjen Johannes Walpert, overlijdensakte (Dantumadeel 2 nov 1812)

13)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Ymkjen Johannes Walpert, overlijdensakte (Dantumadeel 2 nov 1812)

14)  aangifte overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Ymkjen Johannes Walpert, overlijdensakte (Dantumadeel 2 nov 1812)

15)  Ymkje trouwt (kerk) (Herv.) op 8 december 1805 te Blija met Jan.

16)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Ymkjen Johannes Walpert, overlijdensakte (Dantumadeel 2 nov 1812)

17)  Jan Hattums Faber. Jan is overleden voor 2 november 1812.

18)  ongehuwd overleden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Johannes Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 10 nov 1812)

19)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Cornelius Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 2 dec 1822)

20)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Grietje van Slooten, overlijdensakte (Leeuwarden 14 jun 1822)

21)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Hendrik Lukas Elzinga, overlijdensakte (Ferwerderadeel 14 jun 1846)

22)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Minke Lucas Elzinga, overlijdensakte (Blija 7 nov 1812)

23)  aangifte overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Minke Lucas Elzinga, overlijdensakte (Blija 7 nov 1812)

24)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Voersma - Ynia, huwelijk (Ferwerderadeel 24 dec 1829)

25)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1818 ovl. - Elske Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 1 jun 1818)

26)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Douwe Gerrit Kamminga, overlijdensakte (Leeuwarden 2 mei 1820)

27)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Douwe Gerrit Kamminga, overlijdensakte (Leeuwarden 2 mei 1820)

28)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Douwe Gerrit Kamminga, overlijdensakte (Leeuwarden 2 mei 1820)

29)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11011 - Cornelis Elzinga, memorie van aangifte successierechten (2 dec 1822)

30)  ongehuwd overleden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1858 H - Margaretha Kamminga, overlijdensakte (Leeuwarden 19 jul 1858)

31)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1821 ovl. - Hendrik Cornelius Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 19 sep 1821)

32)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1821 ovl. - Hendrik Cornelius Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 19 sep 1821)

33)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11010 - Anna van Aalzum, memorie van aangifte successierechten (16 apr 1822)

34)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11010 - Anna van Aalzum, memorie van aangifte successierechten (16 apr 1822)

35)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Kisjes, huwelijk (Leeuwarden 19 mei 1833)

36)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11061 - Grietje Elzinga, memorie van aangifte successierechten (21 nov 1843)

37)  huwelijk: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1850 H - Zelle - Deel, huwelijk (Het Bildt 26 dec 1850)

38)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11070 - Margaretha Huberdina Adams Zelle, memorie van aangifte successierechten (22 apr 1848)

39)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Hoekstra - Elzinga, huwelijk (Westdongeradeel 16 mei 1829)

40)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Hidde Jans Hoekstra, overlijdensakte (Ferwerderadeel 2 jul 1832)

41)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Voersma - Ynia, huwelijk (Ferwerderadeel 24 dec 1829)

42)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Voersma - Ynia, huwelijk (Ferwerderadeel 24 dec 1829)

43)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Voersma - Ynia, huwelijk (Ferwerderadeel 24 dec 1829)

44)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1829 H - Voersma - Ynia, huwelijk (Ferwerderadeel 24 dec 1829)

45)  Stijntje Roelofs Schenkel. Stijntje is overleden op 27 juni 1829 te Ferwerd.

46)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1869 ovl. - Sako Elzinga, overlijdensakte (Dokkum 3 apr 1869)

47)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1894 ovl. - Herman Otto Zelle, overlijdensakte (Harlingen 11 jan 1894)

48)  Rudolph trouwt op 22 november 1907 te Rheden (is gescheiden op 7 juni 1917 te Arnhem) met Elisabeth.

49)  Elisabeth Martina Christina van der Mast, dochter van Gijsbert van der Mast en Antje Belzer. Elisabeth, zonder beroep, is geboren rond 1880 te Gorinchem.

50)  Rudolph trouwt op 3 oktober 1917 te Rheden met Grietje.

51)  Grietje Meijer, dochter van Albert Meijer en Gerritdina Schoonveld. Grietje, zonder beroep, is geboren rond 1892 te Warffum - Gr..


Opmerkingen:
elz020

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elsinga -:
Parenteel van Hendrik Lucas Elsinga.