Parenteel van Jimke Roelofs Elzinga

 

Bijgewerkt op: 24 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elzinga -:
Parenteel van Jimke Roelofs Elzinga.


Generatie I

(van 1773 tot 1838)

In deze generatie is ייn gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1804 en 1812. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Engwierum (3x) en EE.

I  Jimke (Iemke) Roelofs Elzinga, zoon van Roelof en Tietje, gardenier, arbeider en turfmeter, wonende te Engwierum, is geboren rond 1773 te Engwierum, is overleden op 15 augustus 1838 19.00 uur te Oostdongeradeel (Huis 74). Jimke werd ongeveer 65 jaar.<1,2>

Iemke Roelofs nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Engwierum en gaf 3 kinderen op.
Akte datum: 16-12-1811.

Jimke trouwt op 28 november 1802 te Engwierum op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Sytske Dirks, dochter van Dirk Lieuwes en Trijntje Eelkes. Sytske, zonder beroep, wonende te Engwierum, is geboren te EE, is Herv. gedoopt op 22 september 1771 te EE, is overleden op 19 april 1845 20.00 uur te Engwierum (Huis 71). Sytske werd 73 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Van Jimke en Sytske zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Jimkes Elzinga is geboren op 1 november 1804 te Engwierum, is Herv. gedoopt op 11 november 1804 te Engwierum, zie II-A.<3,4>

2  Roelof Jimkes Elzinga, gardenier, wonende te Engwierum, is geboren op 15 mei 1806 te Engwierum, is Herv. gedoopt op 1 juni 1806 te Engwierum, is overleden op 14 juni 1830 te Engwierum. Roelof werd 24 jaar en 30 dagen.<5>

Roelof trouwt op 13 mei 1830 te Oostdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jantje Brants Dijkstra, dochter van Brant Ates Dijkstra en Tjetske Jans. Jantje, dienstmeid, wonende te Engwierum, is geboren rond 1805 te Engwierum.<6,7>

3  Dirk Jimkes Elzinga is geboren op 11 maart 1808 te Engwierum, is Herv. gedoopt op 3 april 1808 te Engwierum, zie II-B.

4  Titie Ymkes Elzinga is geboren op 4 maart 1812 te EE.


Generatie II

(van 1804 tot 1869)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 9 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1832 en 1848. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostdongeradeel (4x), Dokkum (3x) en Engwierum (2x).

II-A  Trijntje Jimkes Elzinga, dochter van Jimke (Iemke) Roelofs Elzinga (I) en Sytske Dirks, dienstbode en dienstmeid, wonende te Engwierum en te Dokkum, is geboren op 1 november 1804 te Engwierum, is Herv. gedoopt op 11 november 1804 te Engwierum, is overleden op 3 augustus 1849 04.00 uur te Dokkum (Huis C102). Trijntje werd 44 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<8,9>

Trijntje trouwt op 16 november 1834 te Dokkum op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Fokkes Fijnje, zoon van Fokke Jans Fijnje en Hiltje Tjerks de Ruiter. Jan, bakkersknecht, wonende te Dokkum, is geboren op 6 maart 1804 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 25 maart 1804 te Dokkum (doopgetuigen waren Sijtske Gaukes (weduwe van Tjerk Klaazes) en zijn vader Fokke Jans (vader)), is overleden op 26 juni 1839 te Dokkum. Jan werd 35 jaar, 3 maanden en 20 dagen.<10..12>

Van Jan en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Fokko Jans Fijnje is geboren op 15 april 1835 te Dokkum.

2  Jemke Jans Fijnje is geboren op 11 juli 1838 te Dokkum.

3  Janna Jans Fijnje is geboren op 3 november 1839 te Dokkum.

II-B  Dirk Jimkes Elzinga, zoon van Jimke (Iemke) Roelofs Elzinga (I) en Sytske Dirks, boerenknecht, wonende te Engwierum, is geboren op 11 maart 1808 te Engwierum, is Herv. gedoopt op 3 april 1808 te Engwierum, is overleden op 5 augustus 1869 te Engwierum. Dirk werd 61 jaar, 4 maanden en 25 dagen.<13>

Dirk trouwt op 4 mei 1832 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Beitske Jans Steiger, dochter van Jan Harmens Steiger en Jantje Lieuwes. Beitske, arbeidster, wonende te Morra en te Engwierum, is geboren op 4 december 1805 te Paesens, is Herv. gedoopt op 29 december 1805 te Paesens, is overleden op 7 augustus 1889 te Oostdongeradeel. Beitske werd 83 jaar, 8 maanden en 3 dagen.<14>

Van Dirk en Beitske zijn zes kinderen bekend:

1  Sytske Dirks Elzinga is geboren op 21 november 1832 te Oostdongeradeel, is overleden op 17 mei 1850 te Oostdongeradeel. Sytske werd 17 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

2  Tietje Dirks Elzinga is geboren op 18 november 1838 te Engwierum, zie III-A.

3  Jan Dirks Elzinga is geboren op 15 september 1835 te Oostdongeradeel, is overleden op 1 februari 1840 te Oostdongeradeel. Jan werd 4 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

4  Jan Dirks Elzinga is geboren op 18 maart 1842 te Oostdongeradeel, is overleden op 5 september 1846 te Oostdongeradeel. Jan werd 4 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

5  Jimke Dirks Elzinga is geboren op 20 november 1844 te Engwierum, zie III-B.<15>

6  Jan Dirks Elzinga is geboren op 20 september 1848 te Oostdongeradeel.


Generatie III

(van 1832 tot 1932)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1862 en 1879. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Driesum (3x), Oostdongeradeel (2x), Westergeest, Oldehove - Gr., Nijkerk - Frl., Kollumerland en Nieuwkruisland en Kollum.

III-A  Tietje Dirks Elzinga, dochter van Dirk Jimkes Elzinga (II-B) en Beitske Jans Steiger, is geboren op 18 november 1838 te Engwierum, is overleden op 24 februari 1915 te Westergeest. Tietje werd 76 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Tietje trouwt op 14 mei 1861 te Oostdongeradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Jan Hendriks Dijkstra, zoon van Hendrik Jans Dijkstra en Doetje Kornelis Nauta. Jan is geboren op 10 juli 1830 te Oostdongeradeel, is overleden op 12 maart 1869 te Oostdongeradeel. Jan werd 38 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Van Jan en Tietje zijn drie kinderen bekend:

1  Dirk Dijkstra is geboren op 27 mei 1862 te Nijkerk - Frl., zie IV-A.

2  Hendrik Dijkstra is geboren op 12 mei 1864 te Oostdongeradeel.

3  Hendrik Dijkstra is geboren op 8 september 1867 te Oostdongeradeel.

Tietje trouwt op 15 april 1875 te Oostdongeradeel op 36-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Hendrik Zwaanstra, zoon van Lourens Boeles Zwaanstra en Jeike Hendriks Leenburg. Hendrik is geboren op 25 februari 1842 te Engwierum, is overleden op 12 januari 1898 te Oldehove - Gr.. Hendrik werd 55 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Tietje Jitzes Joustra.<16,17>

Van Hendrik en Tietje zijn twee kinderen bekend:

4  Bertus Zwaanstra is geboren op 17 maart 1876 te Kollumerland en Nieuwkruisland, is overleden op 1 februari 1888 te Oldehove - Gr.. Bertus werd 11 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

5  Willem Zwaanstra is geboren op 1 juni 1879 te Oldehove - Gr., is overleden op 31 januari 1889 te Oldehove - Gr.. Willem werd 9 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

III-B  Jimke Dirks Elzinga, zoon van Dirk Jimkes Elzinga (II-B) en Beitske Jans Steiger, is geboren op 20 november 1844 te Engwierum, is overleden op 10 november 1932 te Groningen. Jimke werd 87 jaar, 11 maanden en 21 dagen.<18>

Jimke trouwt op 22 december 1870 te Dantumadeel op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Hinke Pieters Dijkstra, dochter van Pieter Hedzers Dijkstra en Ynske Alberts Plantinga. Hinke is geboren op 16 december 1843 te Driesum, is overleden op 17 juli 1924 te Groningen. Hinke werd 80 jaar, 7 maanden en 1 dag.<19,20>

Van Jimke en Hinke zijn vijf kinderen bekend:

1  IJnske Elzinga is geboren op 16 juni 1871 te Driesum, zie IV-B.

2  Betske Elzinga is geboren op 16 juni 1871 te Driesum.

3  Betske Elzinga is geboren op 29 november 1872 te Driesum.

Betske trouwt op 1 november 1900 te Groningen op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Christoffel Robertus Rinket, zoon van Hermannus Jozefus Nicolaas Rinket en Elisabeth Cecilia Kuilenberg. Johannes is geboren op 17 december 1873 te Groningen.

4  Durkje Elzinga is geboren op 25 september 1876 te Kollum, is overleden op 5 mei 1950 te Groningen. Durkje werd 73 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Durkje was gehuwd met Jan Brouwer.

5  Hetzeriena Elzinga is geboren op 10 augustus 1879 te Westergeest.

Hetzeriena trouwt op 25 september 1902 te Groningen op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Antonius Ambrosius Leis, zoon van Wilhelm Leis en Gezina Naber. Antonius is geboren op 7 december 1879 te Bedum.


Generatie IV

(van 1862 tot 1950)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 4 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1888 en 1904. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen, Engwierum, EE en Dokkumer Nieuwe Zijlen.

IV-A  Dirk Dijkstra, zoon van Jan Hendriks Dijkstra en Tietje Dirks Elzinga (III-A), is geboren op 27 mei 1862 te Nijkerk - Frl., is overleden op 2 november 1942 te Oostdongeradeel, is begraven te EE (kerk). Dirk werd 80 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Dirk trouwt op 7 mei 1886 te Oostdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Janke Braaksma, dochter van Jilt Hendriks Braaksma en Grietje Hanenburg. Janke is geboren op 20 september 1865 te Engwierum, is overleden op 5 juni 1957, is begraven te EE (kerk). Janke werd 91 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Van Dirk en Janke zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Dijkstra is geboren op 14 augustus 1888 te Engwierum.

2  Grietje Dijkstra is geboren op 19 november 1889 te Dokkumer Nieuwe Zijlen.

3  Jilt Dijkstra, wonende te EE, is geboren op 3 januari 1901 te EE, is overleden op 9 november 1962 te Haskerland. Jilt werd 61 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Jilt trouwt op 20 mei 1926 te Oostdongeradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Freerkje Elzinga, dochter van Wiltje Elzenga en Wytske Jans Hoeksma. Freerkje, wonende te EE, is geboren op 23 november 1901 te EE, is overleden op 25 november 1975 te Dokkum. Freerkje werd 74 jaar en 2 dagen.

IV-B  IJnske Elzinga, dochter van Jimke Dirks Elzinga (III-B) en Hinke Pieters Dijkstra, is geboren op 16 juni 1871 te Driesum.

IJnske trouwt op 13 januari 1895 te Groningen op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Roelof Hofstede, zoon van Willem Hofstede en Harmina Timmer. Jan, matroos, wonende te Groningen, is geboren op 11 oktober 1868 te Groningen, is overleden op 21 oktober 1897 te Harlingen. Jan werd 29 jaar en 10 dagen.

Van IJnske is een kind bekend:

1  Ida Elzinga is geboren op 22 februari 1904 te Groningen, is overleden op 23 september 2002 te Leek. Ida werd 98 jaar, 7 maanden en 1 dag.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 24 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Jimke Roelofs Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 16 aug 1838)

2)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Jimke Roelofs Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 16 aug 1838)

3)  geboorte: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1834 H - Fijnje - Elsinga, huwelijk (Dokkum 16 nov 1834)

4)  doop: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1834 H - Fijnje - Elsinga, huwelijk (Dokkum 16 nov 1834)

5)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Jimke Roelofs Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 16 aug 1838)

6)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Oostdongeradeel 13 mei 1830)

7)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Oostdongeradeel 13 mei 1830)

8)  geboorte: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1834 H - Fijnje - Elsinga, huwelijk (Dokkum 16 nov 1834)

9)  doop: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1834 H - Fijnje - Elsinga, huwelijk (Dokkum 16 nov 1834)

10)  huwelijk: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1834 H - Fijnje - Elsinga, huwelijk (Dokkum 16 nov 1834)

11)  geboorte: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1834 H - Fijnje - Elsinga, huwelijk (Dokkum 16 nov 1834)

12)  doop: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1834 H - Fijnje - Elsinga, huwelijk (Dokkum 16 nov 1834)

13)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1870 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Dantumadeel 22 dec 1870)

14)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1832 H - Elzinga - Steiger, huwelijk (Oostdongeradeel 4 mei 1832)

15)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1870 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Dantumadeel 22 dec 1870)

16)  Hendrik trouwt op 12 mei 1866 te Kollumerland met Tietje.

17)  Tietje Jitzes Joustra, dochter van Jitze Jans Joustra en Lijsbeth Hendriks Wouda. Tietje is geboren op 22 augustus 1841 te EE.

18)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1870 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Dantumadeel 22 dec 1870)

19)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1870 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Dantumadeel 22 dec 1870)

20)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1870 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Dantumadeel 22 dec 1870)


Opmerkingen:
elz022

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elzinga -:
Parenteel van Jimke Roelofs Elzinga.