Parenteel van Willem Willems Elzinga

 

Bijgewerkt op: 27 september 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    
Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Willem Willems Elzinga.

Generatie I

(van 1785 tot 1850)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1808 en 1811. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kollum (2x).

I  Willem Willems Elzinga, koornmeter en schoenmaker, wonende te Kollum, is geboren rond 1785 te Dokkum, is overleden op 6 november 1850 19.00 uur te Kollum (Huis A134). Willem werd ongeveer 65 jaar.<1,2>

Willem Willems nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Kollum en gaf 2 kinderen op.
Akte datum: 1-2-1812

Willem was gehuwd met Berber Eilderts Eildertsma, dochter van Eildert Rinses en Anke Ynes. Berber, zonder beroep en schoenmaker, wonende te Kollum, is geboren te Kollum, is Herv. gedoopt op 1 maart 1772 te Kollum, is overleden op 18 maart 1850 15.00 uur te Kollum (Huis A. 134). Berber werd 78 jaar en 17 dagen.<3,4>

Op 19 november 1818 is op belijdenis tot lidmaat aangenomen Barbara Eilers, huisvrouw van Willem Willems.
Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Kollum (www.allefriezen.nl).

Van Willem en Berber zijn twee kinderen bekend:

1  Janke Willems Elsinga is geboren op 6 september 1808 te Kollum, is Herv. gedoopt op 2 oktober 1808 te Kollum, zie II-A.<5,6>

2  Willem Willems Elsinga is geboren op 24 februari 1811 te Kollum, is Herv. gedoopt op 27 maart 1811 te Kollum, zie II-B.<7,8>


Generatie II

(van 1808 tot 1898)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1838 en 1851. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kollumerland (5x), Kollum (4x) en Kollumerland en Nieuwkruisland.

II-A  Janke Willems Elsinga, dochter van Willem Willems Elzinga (I) en Berber Eilderts Eildertsma, gardeniersche en zonder beroep, wonende te Kollum, is geboren op 6 september 1808 te Kollum, is Herv. gedoopt op 2 oktober 1808 te Kollum, is overleden op 31 oktober 1898 15.30 uur te Kollum (Huis B. 62), is als overleden aangegeven op 1 november 1898 te Kollumerland en Nieuwkruisland (aangevers overlijden waren Kornelis Hanenburg en Feike Visser). Janke werd 90 jaar, 1 maand en 25 dagen.<9..12>

Janke trouwt op 8 mei 1840 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 31-jarige leeftijd (1) met de 46-jarige Jan Douwes Schonenburg, zoon van Douwe Jans (Schonenburg) en Aafke Jans. Jan, arbeider, wonende te Kollum, is geboren op 13 mei 1793 te Kollum, is Herv. gedoopt op 16 juni 1793 te Kollum, is overleden op 17 mei 1842 te Kollum. Jan werd 49 jaar en 4 dagen.<13..16>

Van Jan en Janke is een kind bekend:

1  Aafke Douwes Schonenburg is geboren op 9 mei 1841 te Kollum, is overleden op 12 februari 1843 te Kollum. Aafke werd 1 jaar, 9 maanden en 3 dagen.<17,18>

Janke trouwt op 19 augustus 1843 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 34-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Hendrik Freerks Riemersma, zoon van Freerk Jacobs Plantenga en Harmke Hendriks Riemersma. Hendrik, boerenknecht, is geboren op 26 mei 1807 te Burum, is Herv. gedoopt op 21 juni 1807 te Doezum, is overleden op 13 mei 1861 te Kollumerland. Hendrik werd 53 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<19..21>

Van Hendrik en Janke zijn vijf kinderen bekend:

2  Willem Riemersma is geboren op 18 mei 1844 te Kollumerland.

Willem trouwt op 16 mei 1874 te Kollumerland op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Fokeltje Viersen, dochter van Romke Jans Viersen en Trijntje Minnes Wybinga. Fokeltje is geboren op 4 november 1844 de Valom onder Dantumawoude.

3  doodgeboren dochter Riemersma is doodgeboren op 21 november 1845 te Kollumerland en Nieuwkruisland.

4  Harmke Riemersma is geboren op 27 januari 1847 te Kollumerland.

5  Freerk Riemersma is geboren op 29 september 1849 te Kollum, zie III-A.

6  Jacob Riemersma is geboren op 11 december 1851 te Kollumerland.

II-B  Willem Willems Elsinga, zoon van Willem Willems Elzinga (I) en Berber Eilderts Eildertsma, kleermakersknecht en kleermaker, wonende te Kollum, is geboren op 24 februari 1811 te Kollum, is Herv. gedoopt op 27 maart 1811 te Kollum, is overleden op 18 november 1896 24.00 uur te Kollum (Huis B. 221). Willem werd 85 jaar, 8 maanden en 25 dagen.<22..24>

Willem trouwt op 8 juli 1836 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jantje Rinzes Dijkstra, dochter van Renze Klasens Dijkstra en Minke Jans Haan. Jantje, dienstmeid, wonende te Westergeest en te Kollum, is geboren op 21 februari 1808 te Grijpskerk, is Herv. gedoopt op 18 maart 1808 te Grijpskerk, is overleden op 14 december 1849 te Kollum. Jantje werd 41 jaar, 9 maanden en 23 dagen.<25..28>

Van Willem en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Barber Willems Elsinga is geboren op 1 maart 1838 te Kollumerland, is overleden op 20 maart 1843 te Kollumerland. Barber werd 5 jaar en 19 dagen.

2  Minke Willems Elsinga is geboren op 2 juni 1842 te Kollum, zie III-B.<29>

3  Barber Willems Elsinga is geboren op 26 april 1845 te Kollumerland, is overleden op 23 augustus 1848 te Kollumerland. Barber werd 3 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

4  Berber Willems Elsinga is geboren op 4 december 1849 te Kollum, zie III-C.


Generatie III

(van 1838 tot 1923)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 9 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1883 en 1905. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Doezum (4x), Kollumerland en Nieuwkruisland (2x), Grootegast, Gerkesklooster en Amsterdam.

III-A  Freerk Riemersma, zoon van Hendrik Freerks Riemersma en Janke Willems Elsinga (II-A), dienstknecht, is geboren op 29 september 1849 te Kollum, is overleden op 2 maart 1923 te Dantumadeel. Freerk werd 73 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Freerk trouwt op 23 mei 1891 te Grootegast op 41-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Sietske Land, dochter van Steffen Land en Grietje Poelman. Sietske, dienstmeid, is geboren rond 1863 te Opende - Gr..

Van Freerk en Sietske zijn zes kinderen bekend:

1  Janke Riemersma is geboren op 28 oktober 1892 te Doezum, is overleden op 10 april 1984 te Joure, is begraven te Joure. Janke werd 91 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Janke trouwt op 27 september 1919 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Nikolaas de Vries, zoon van Tjeerd de Vries en Maaike de Vries. Nikolaas, directeur, van de N.V. Friese Theehandel, is geboren op 24 augustus 1891 te Leeuwarden, is overleden op 26 februari 1964 te Joure, is begraven te Joure. Nikolaas werd 72 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

2  Grietje Riemersma is geboren op 29 oktober 1895 te Doezum, is overleden op 15 december 1895 te Doezum. Grietje werd 1 maand en 16 dagen.

3  doodgeboren zoon Riemersma is doodgeboren op 16 april 1897 te Grootegast.

4  Hendrik Riemersma, boerenarbeider en boer, wonende te Assendelft, is geboren op 12 mei 1899 te Doezum, is overleden op 20 juli 1987 te Makkum, is begraven te Hempens. Hendrik werd 88 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Hendrik trouwt op 17 november 1932 te Blessum op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Klaske Johannes Miedema, dochter van Sipke Miedema en Antje Borger. Klaske is geboren op 20 juni 1902 te Lekkum, is overleden op 21 december 1972 te Zaandam, is begraven te Hempens. Klaske werd 70 jaar, 6 maanden en 1 dag.

5  Steffen Riemersma, boerenarbeider en boer, wonende de Valom onder Dantumawoude, is geboren op 26 februari 1902 te Doezum, is overleden op 21 juli 1983 te Dokkum, is begraven te Damwoude. Steffen werd 81 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Steffen trouwt op 12 mei 1935 te Murmerwoude op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Gerbens Sipma. Grietje is geboren op 21 april 1909 te Tzum, is overleden op 30 mei 1990 te Dokkum, is begraven te Damwoude. Grietje werd 81 jaar, 1 maand en 9 dagen.

6  Grietje Riemersma is geboren op 19 april 1905 te Gerkesklooster, is overleden op 25 oktober 1991 te Veenwouden, is begraven te Damwoude. Grietje werd 86 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Grietje was gehuwd (1) met Eelke Krol, zoon van Jacob Eelkes Krol en Trijntje Sytzes Sytsma. Eelke is geboren op 8 februari 1895, is overleden op 2 juni 1978 te Dokkum, is begraven te Aalsum - Frl.. Eelke werd 83 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Geertje Haistra.<30>

Grietje trouwt op 10 mei 1930 te Murmerwoude op 25-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Jacob Gerrits Procee. Jacob is geboren op 5 juni 1903 te Murmerwoude, is overleden op 7 mei 1943 te Veenwouden, is begraven te Damwoude. Jacob werd 39 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

III-B  Minke Willems Elsinga, dochter van Willem Willems Elsinga (II-B) en Jantje Rinzes Dijkstra, is geboren op 2 juni 1842 te Kollum.<31>

Minke trouwt op 1 april 1871 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 28-jarige leeftijd met de 34-jarige Wijtze de Boer, zoon van Eerd Jelles de Boer en Susanna Dirks Zijlstra. Wijtze, wagenmakersknecht, wonende te EE, is geboren op 7 september 1836 te Oostdongeradeel.<32,33>

Van Wijtze en Minke is een kind bekend:

1  Geertje de Boer is geboren op 17 augustus 1883 te Kollumerland en Nieuwkruisland.

III-C  Berber Willems Elsinga, dochter van Willem Willems Elsinga (II-B) en Jantje Rinzes Dijkstra, is geboren op 4 december 1849 te Kollum.

Berber trouwt op 15 augustus 1874 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Rienk Roorda, zoon van Sikke Rinzes Roorda en Lutske Rienks van der Lei. Rienk, arbeider, wonende te Kollum, is geboren op 6 december 1846 te Kollum, is overleden voor 27 oktober 1897. Rienk werd hoogstens 50 jaar, 10 maanden en 21 dagen.<34>

Van Rienk en Berber zijn twee kinderen bekend:

1  Renze Roorda is geboren op 12 augustus 1883 te Kollumerland en Nieuwkruisland.

2  Bertus Roorda is geboren rond 1887 te Amsterdam.

Bertus trouwt op 13 oktober 1909 te Amsterdam op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Trijntje Pronker, dochter van Jan Cornelis Pronker en Magdalena Johanna Pruijs. Trijntje is geboren rond 1887 te Amsterdam.

Berber trouwt op 27 oktober 1897 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Arie Doggenburg, zoon van Lambertus Gerardus Doggenburg en Aaltje Brants. Arie, werkman, is geboren rond 1867 te Ommen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 27 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand - Willem Willems Elsinga, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 8 nov 1850)

2)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand - Willem Willems Elsinga, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 8 nov 1850)

3)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1850 ovl. - Barber Eilderts Eildersma, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 18 mrt 1850)

4)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1850 ovl. - Barber Eilderts Eildersma, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 18 mrt 1850)

5)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1840 H - Schonenburg - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 8 mei 1840)

6)  doop: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1840 H - Schonenburg - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 8 mei 1840)

7)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1836 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Kollumerland 8 jul 1836)

8)  doop: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1836 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Kollumerland 8 jul 1836)

9)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1840 H - Schonenburg - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 8 mei 1840)

10)  doop: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1840 H - Schonenburg - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 8 mei 1840)

11)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1898 ovl - Janke Elzinga, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 1 nov 1898)

12)  aangifte overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1898 ovl - Janke Elzinga, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 1 nov 1898)

13)  huwelijk: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1840 H - Schonenburg - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 8 mei 1840)

14)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1840 H - Schonenburg - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 8 mei 1840)

15)  doop: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1840 H - Schonenburg - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 8 mei 1840)

16)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1843 H - Riemersma - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 19 aug 1843)

17)  geboorte: website Tresoar, Hardegarijp, Memories van Successie 42.6002 - Grietje Willems, memorie van aangifte successierechten (29 jan 1843)

18)  overlijden: website Tresoar, Hardegarijp, Memories van Successie 42.6002 - Grietje Willems, memorie van aangifte successierechten (29 jan 1843)

19)  huwelijk: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1843 H - Riemersma - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 19 aug 1843)

20)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1843 H - Riemersma - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 19 aug 1843)

21)  doop: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1843 H - Riemersma - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 19 aug 1843)

22)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1836 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Kollumerland 8 jul 1836)

23)  doop: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1836 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Kollumerland 8 jul 1836)

24)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1896 ovl. - Willem Elzenga, overlijdensakte (Kollumerland 18 nov 1896)

25)  huwelijk: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1836 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Kollumerland 8 jul 1836)

26)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1836 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Kollumerland 8 jul 1836)

27)  doop: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1836 H - Elsinga - Dijkstra, huwelijk (Kollumerland 8 jul 1836)

28)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1871 H - Boer - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 1 apr 1871)

29)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1871 H - Boer - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 1 apr 1871)

30)  Geertje Haistra, dochter van Antje Haistra. Geertje is geboren op 14 mei 1901 te Dokkum, is overleden op 6 juni 1951 te Dokkum. Geertje werd 50 jaar en 23 dagen.

31)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1871 H - Boer - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 1 apr 1871)

32)  huwelijk: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1871 H - Boer - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 1 apr 1871)

33)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1871 H - Boer - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 1 apr 1871)

34)  huwelijk: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1874 H - Roorda - Elsinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 15 aug 1874)


Opmerkingen:

elz042

Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elzinga-:
Parenteel van Willem Willems Elzinga.