Parenteel van Albert Fokkes

 

Bijgewerkt op: 7 februari 2019

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elsinga -:
Parenteel van Albert Fokkes.


Generatie I

(tot 1838)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1781 en 1790. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kimswerd en Beetgum.

I  Albert Fokkes, wonende te Menaldum, is overleden voor 20 november 1838.

Albert trouwt op 27 mei 1781 te Menaldum met Janke Rinzes. Janke, wonende te Menaldum, is overleden voor 20 november 1838.

Van Albert en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  Fokke Alberts Elsinga is geboren op 12 oktober 1781 te Beetgum, is Herv. gedoopt op 7 april 1782 te Beetgum, zie II.

2  Rinse Alberts Elzinga, zonder beroep, wonende te Schraard, is geboren op 29 augustus 1790 te Kimswerd, is Herv. gedoopt op 17 oktober 1790 te Kimswerd, is ongehuwd overleden op 27 december 1847 18.00 uur te Schraard. Rinse werd 57 jaar, 3 maanden en 28 dagen.


Generatie II

(van 1781 tot 1847)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1811 en 1834. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Beetgum (4x), Menaldumadeel en Menaldum.

II  Fokke Alberts Elsinga, zoon van Albert Fokkes (I) en Janke Rinzes, schoenmaker, wonende te Beetgum, is geboren op 12 oktober 1781 te Beetgum, is Herv. gedoopt op 7 april 1782 te Beetgum, is overleden op 20 november 1838 24.00 uur te Beetgum (Huis 24). Fokke werd 57 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Fokke had een relatie (1) met Sara Annes Osinga, dochter van Anne Hendriks en Janke Klazes. Sara, arbeidster en zonder beroep, wonende te Beetgum, is geboren op 9 oktober 1795, is Herv. gedoopt op 15 november 1795 te Sint Annaparochie, is ongehuwd overleden op 15 oktober 1840 08.00 uur te Beetgum (Huis 84). Sara werd 45 jaar en 6 dagen.

Van Fokke en Sara zijn drie natuurlijke kinderen bekend:

1  Hendrikje Fokkes Elzinga te Beetgum, is geboren op 1 oktober 1827 10.00 uur te Beetgum (Huis 22), is als geboren aangegeven op 1 oktober 1827 te Menaldumadeel (De aangever tekent met F.A. Elsenga en erkent de vader te zijn.) (aangever geboorte was haar vader Fokke Alberts Elzinga (vader) (zie II); getuigen aangifte geboorte waren Hendrik Jans de Boer en Jan Jans Kuiper), zie III-B.

2  Albert Fokkes Elzinga zonder beroep te Beetgum, is geboren op 26 augustus 1831 09.30 uur te Beetgum (Huis 17), is als geboren aangegeven op 29 augustus 1831 te Menaldumadeel (vader tekent met F.A. Elsenga) (aangever geboorte was zijn vader Fokke Alberts Elzinga (vader) (zie II); getuigen aangifte geboorte waren Frans Baukes Lipstra en Dirk Willems Dijkstra), zie III-C.

3  Antje Fokkes Elsenga, arbeidster, wonende te Beetgum en te Menaldum, is geboren op 1 september 1834 08.00 uur te Beetgum (Huis 17), is als geboren aangegeven op 3 september 1834 te Menaldumadeel (vader tekent met F.A. Elsenga) (aangever geboorte was haar vader Fokke Alberst Elsenga (vader) (zie II); getuigen aangifte geboorte waren Eede Andries Zondervan en Jan Tjerks de Vries).

Antje trouwt op 9 maart 1876 te Menaldumadeel op 41-jarige leeftijd met de 42-jarige Freerk Franzes Faber, zoon van Frans Jelles Faber en Antje Freerks van der Lei. Freerk, arbeider, wonende te Berlikum - Frl., is geboren op 10 augustus 1833 te Berlikum - Frl..

Fokke trouwt op 16 september 1810 te Beetgum op 28-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Maartje Willems Dijkstra, dochter van Willem Dirks Dijkstra en Jeltje Sybes. Maartje, zonder beroep, wonende te Vrouwenparochie en te Beetgum, is geboren op 27 april 1787 te Finkum, is Herv. gedoopt op 17 juni 1787 te Stiens, is overleden op 3 juni 1820 01.00 uur te Beetgum (Huis 25). Maartje werd 33 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Van Fokke en Maartje zijn drie kinderen bekend:

4  Janke Fokkes Elsinga is geboren rond 1811 te Beetgum, zie III-A.

5  Jeltje Fokkes Elzinga is geboren op 20 januari 1815 te Menaldum, is overleden op 20 januari 1815 te Menaldum.

6  Jeltje Fokkes Elsinga is geboren op 2 november 1817 te Menaldumadeel.


Generatie III

(van 1811 tot 1900)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1838 en 1872. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Minnertsga (6x), Sint Jacobiparochie (2x), Menaldum, Berlikum - Frl. en Beetgum.

III-A  Janke Fokkes Elsinga, dochter van Fokke Alberts Elsinga (II) en Maartje Willems Dijkstra, is geboren rond 1811 te Beetgum, is overleden op 11 oktober 1861 te Minnertsga. Janke werd ongeveer 50 jaar.<1>

Janke trouwt op 31 mei 1837 te Menaldumadeel op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Simon Hendriks Dijkstra, zoon van Hendrik Hotzes Dijkstra en Ymkje Symens Broersma. Simon, arbeider, is geboren in 1812 te Minnertsga.

Van Simon en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Martje Dijkstra is geboren in 1838 te Berlikum - Frl., is overleden op 12 maart 1852 te Minnertsga. Martje werd 14 jaar.

2  Antje Dijkstra is geboren op 10 februari 1840 te Minnertsga.

Antje trouwt op 5 november 1868 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaas Gerlofsma, zoon van Douwe Klazes Gerlofsma en Sytske Jacobs Adema. Klaas is geboren op 10 september 1844 te Pingjum.

3  Hendrik Dijkstra is geboren op 17 maart 1842 te Minnertsga.

4  Fokke Dijkstra is geboren in 1844 te Minnertsga.

5  IJmkje Dijkstra is geboren op 5 april 1849 te Minnertsga, is overleden op 26 februari 1851 te Minnertsga. IJmkje werd 1 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

III-B  Hendrikje Fokkes Elzinga, natuurlijke dochter van Fokke Alberts Elsinga (II) en Sara Annes Osinga, dienstmeid, arbeidster en zonder beroep, wonende te Beetgum, te Sint Annaparochie, te Dronrijp en te Huizum, is geboren op 1 oktober 1827 10.00 uur te Beetgum (Huis 22), is als geboren aangegeven op 1 oktober 1827 te Menaldumadeel (De aangever tekent met F.A. Elsenga en erkent de vader te zijn.) (aangever geboorte was haar vader Fokke Alberts Elzinga (vader) (zie II); getuigen aangifte geboorte waren Hendrik Jans de Boer en Jan Jans Kuiper), is overleden op 26 mei 1900 07.00 uur te Huizum (Huis C98). Hendrikje werd 72 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Hendrikje trouwt op 22 april 1852 te Het Bildt op 24-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Jan Jelles Heerema, zoon van Jelle Jans Heerema en Antje Minnes Wassenaar. Jan, arbeider en werkman, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 17 november 1819 te Minnertsga, is overleden op 25 april 1868 te Menaldumadeel. Jan werd 48 jaar, 5 maanden en 8 dagen.<2,3>

Van Jan en Hendrikje zijn vier kinderen bekend:

1  Jelle Heerema is geboren op 7 juni 1852 te Sint Jacobiparochie.

2  Antje Heerema is geboren op 5 oktober 1853 te Sint Jacobiparochie.

3  Jelle Heerema is geboren op 18 juli 1857 te Minnertsga.

Jelle trouwt op 17 mei 1883 te Menaldumadeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Baukje Tolsma, dochter van Jan Pieters Tolsma en Geertje Pieters Hamer. Baukje is geboren op 14 september 1857 te Dronrijp.

4  Fokke Heerema, boerenknecht, wonende te Dronrijp, is geboren op 9 augustus 1860 te Minnertsga.

Fokke trouwt op 10 juni 1886 te Menaldumadeel op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Antje de Jong, dochter van Jitse Jacobs de Jong en Aaltje Klazes Andringa. Antje, zonder beroep, wonende te Dronrijp, is geboren te Dronrijp, is als geboren aangegeven op 7 januari 1860.<4>

Hendrikje trouwt op 21 januari 1871 te Menaldumadeel op 43-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Johannes Gerbens Gerritsma, zoon van Gerben Johannes Gerritsma en Hiltje Gerrits Brouwer. Johannes, arbeider, wonende te Beetgum, is geboren op 23 mei 1825 te Beetgum, is overleden op 20 november 1875 te Menaldumadeel. Johannes werd 50 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<5>

Johannes was eerder gehuwd (1) met Trijntje Jans Groeneveld.<6,7>

Van Johannes en Hendrikje is een kind bekend:

5  Hiltje Gerritsma is geboren op 23 april 1872 te Menaldum.

Hendrikje trouwt op 18 januari 1877 te Menaldumadeel op 49-jarige leeftijd (3) met de 48-jarige Douwe Jans Smid, zoon van Jan Gosses Smid en Grietje Douwes Soonstra. Douwe, arbeider, wonende te Dronrijp, is geboren op 9 februari 1828 te Dronrijp, is overleden op 28 september 1889 te Menaldumadeel. Douwe werd 61 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<8>

Douwe was eerder gehuwd (1) met Trijntje Aukes van der Vliet.<9,10>

Hendrikje trouwt op 9 augustus 1890 te Leeuwarderadeel op 62-jarige leeftijd (4) met de 65-jarige Meindert Mients de Jong, zoon van Mient Jakobs de Jong en Sjoukjen Tjerks Veenstra. Meindert, timmerman, wonende te Huizum, is geboren op 30 augustus 1824 te Drachten.<11>

Meindert was eerder gehuwd (1) met Tetje van Houten.<12,13>

III-C  Albert Fokkes Elzinga, natuurlijke zoon van Fokke Alberts Elsinga (II) en Sara Annes Osinga, zonder beroep en arbeider, wonende te Beetgum, is geboren op 26 augustus 1831 09.30 uur te Beetgum (Huis 17), is als geboren aangegeven op 29 augustus 1831 te Menaldumadeel (vader tekent met F.A. Elsenga) (aangever geboorte was zijn vader Fokke Alberts Elzinga (vader) (zie II); getuigen aangifte geboorte waren Frans Baukes Lipstra en Dirk Willems Dijkstra).

Albert trouwt op 22 juli 1865 te Menaldumadeel op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Grietje Sikkes Busman, dochter van Sikke Hendriks Busman en Aukje Baukes Feenstra. Grietje, dienstmeid, wonende te Beetgum, is geboren op 19 maart 1831 te Leeuwarden.<14>

Van Albert en Grietje is een kind bekend:

1  Aukje Elzinga is geboren rond 1867 te Beetgum.

Aukje trouwt op 1 juni 1893 te Menaldumadeel op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Anne Dijkstra, zoon van Bauke Andries Dijkstra en Saakje Jacobs Groothof. Anne is geboren rond 1863 te Hallum - Frl..


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 7 februari 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Janke Fokkes Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 12 okt 1861)

2)  huwelijk: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1852 H - Heerema - Osinga, huwelijk (Het Bildt 22 apr 1852)

3)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1871 H - Gerritsma - Elzinga, huwelijk (Menaldumadeel 21 jan 1871)

4)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1886 H - Heerema - Jong, huwelijk (Menaldumadeel 10 jun 1886)

5)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1871 H - Gerritsma - Elzinga, huwelijk (Menaldumadeel 21 jan 1871)

6)  Johannes trouwt op 9 januari 1858 te Menaldumadeel met Trijntje.

7)  Trijntje Jans Groeneveld, dochter van Jan Gerbens Groeneveld en Sytske Oedzes Dijkstra. Trijntje is geboren op 28 augustus 1832.

8)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1877 H - Smid - Elzinga, huwelijk (Menaldumadeel 18 jan 1877)

9)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1877 H - Smid - Elzinga, huwelijk (Menaldumadeel 18 jan 1877)

10)  Trijntje Aukes van der Vliet. Trijntje is overleden voor 18 januari 1877.

11)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1890 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 9 aug 1890)

12)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1890 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 9 aug 1890)

13)  Tetje van Houten. Tetje is overleden voor 9 augustus 1890.

14)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1865 H - Elzinga - Busman, huwelijk (Menaldumadeel 22 jul 1865)


Opmerkingen:
elz047