Parenteel van Albert Lubberts Elzinga
Bijgewerkt op: 4 maart 2020
Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 2 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - Elzinga -: Parenteel van Albert Lubberts Elzinga (elz050)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(van 1810 tot 1880)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1859 en 1873. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Appelscha (4x) en Nijensleek.

I  Albert Lubberts Elzinga, zoon van Folkertje Lubberts, schaapherder, wonende te Appelscha, is geboren op 23 januari 1810 te Stavoren (in onecht geboren), is Herv. gedoopt op 11 februari 1810 te Stavoren (doopgetuige was Hemkjen Arjens), is overleden op 21 februari 1880 te Ooststellingwerf. Albert werd 70 jaar en 29 dagen.<1,2>

Albert Lubberts werd in 1810 te Stavoren in onecht geboren als zoon van Folkertje Lubberts..
Folkertje Lubberts heeft nooit de naam Elzinga gebruikt. Waarom zij haar zoon Albert noemde en waarom Albert de naam Elzinga gebruikte zal mogelijk altijd een raadsel blijven.
Wellicht was zijn natuurlijke vader Albert Minnes Elzinga, die in augustus 1809 in Stavoren trouwde met Gooitske Jottjes Hoekstra en had Albert vr zijn huwelijk een relatie met Folkertje, uit welke relatie dan Albert is geboren.

Albert trouwt op 12 december 1855 te Ooststellingwerf op 45-jarige leeftijd met de 23-jarige Hiltje Martens Prins, dochter van Marten Cornelis Prins en Betje Hendriks Holtrop. Hiltje, naaister, wonende te Appelscha, is geboren op 28 februari 1832 te Appelscha, is overleden op 15 november 1888 te Ooststellingwerf. Hiltje werd 56 jaar, 8 maanden en 18 dagen.<3,4>

Van Albert en Hiltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Meindert Elzinga is geboren op 27 november 1859 te Appelscha, zie II-A.

2  Elizabeth Elzinga is geboren op 3 november 1862 te Nijensleek, zie II-B.

3  Marten Elzinga is geboren op 11 september 1866 te Appelscha, zie II-C.

4  Fokje Elzinga is geboren op 28 mei 1869 te Appelscha, zie II-D.

5  Klaas Elzinga is geboren op 9 februari 1873 te Appelscha, zie II-E.


Generatie II

(van 1859 tot 1965)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 38 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1888 en 1916. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ooststellingwerf (12x), Vlaardingen (4x), Elsloo - Frl. (3x), Appelscha (3x), Vries (2x), Vlaardinger-Ambacht (2x), Smilde (2x), Hoogezand (2x), Vrijenban, Norg, Hindeloopen en Groningen.

II-A  Meindert Elzinga, zoon van Albert Lubberts Elzinga (I) en Hiltje Martens Prins, machinist, is geboren op 27 november 1859 te Appelscha, is overleden op 22 november 1937 te Sappemeer. Meindert werd 77 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Meindert trouwt op 6 januari 1888 te Ooststellingwerf op 28-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Pietertje Jakobus van Gelder, dochter van Jacobus van Gelder en Meintje Pieters Mulder. Pietertje is geboren op 2 februari 1851 te Makkinga, is overleden op 17 januari 1912 te Sappemeer. Pietertje werd 60 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Van Meindert en Pietertje zijn drie kinderen bekend:

1  Hilligje Elzinga is geboren op 22 november 1888 te Ooststellingwerf, is overleden op 3 november 1967 te Aalsmeer. Hilligje werd 78 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<5>

Hilligje trouwt op 29 april 1915 te Sappemeer op 26-jarige leeftijd met haar volle neef de 23-jarige Albert Weerman, zoon van Anne Sjoerds Weerman en Elizabeth Elzinga (II-B). Albert, wonende te Aalsmeer, is geboren op 4 mei 1891 te Elsloo - Frl., is overleden op 3 juni 1975 te Aalsmeer. Albert werd 84 jaar en 30 dagen.

Albert was later gehuwd (2) met Schoutje Wilhelmina Blijleven.<6,7>

2  Jakobus Elzinga is geboren op 16 januari 1890 te Appelscha, is overleden op 9 augustus 1907 te Sappemeer. Jakobus werd 17 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

3  Albert Elzinga, wagenmakersknecht, is geboren op 20 december 1892 te Appelscha, is overleden op 14 januari 1976 te Sappemeer, is begraven op 17 januari 1976 te Sappemeer (Koepelkerk). Albert werd 83 jaar en 25 dagen.

Albert trouwt op 29 november 1917 te Veendam op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Wiepke de Boer, dochter van Luitje de Boer en Renske Walvius. Wiepke, dienstbode, is geboren op 24 november 1892 te Wildervank, is overleden op 8 juni 1983 te Hoogezand, is begraven op 11 juni 1983 te Sappemeer (Koepelkerk). Wiepke werd 90 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Meindert trouwt op 5 augustus 1919 te Sappemeer op 59-jarige leeftijd (2) met de 62-jarige Geertje Bleker, dochter van Metske Bleker en Trijntje Meijer. Geertje is geboren op 30 maart 1857 te Sappemeer, is overleden op 17 maart 1928 te Sappemeer, is begraven te Sappemeer (Koepelkerk). Geertje werd 70 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Geertje was eerder gehuwd (1) met Jan Hoevens.<8,9>

II-B  Elizabeth Elzinga, dochter van Albert Lubberts Elzinga (I) en Hiltje Martens Prins, is geboren op 3 november 1862 te Nijensleek, is overleden op 27 januari 1934 te Groningen. Elizabeth werd 71 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Elizabeth trouwt op 11 mei 1888 te Ooststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Anne Sjoerds Weerman, zoon van Sjoerd Harmanus Weerman en Vroukje Jans Doek. Anne is geboren op 20 februari 1852 te Elsloo - Frl., is overleden op 21 september 1901 te Ooststellingwerf. Anne werd 49 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van Anne en Elizabeth zijn zes kinderen bekend:

1  Sjoerd Weerman is geboren op 25 juni 1889 te Elsloo - Frl..

Sjoerd trouwt op 2 mei 1919 te Smilde op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje Moes, dochter van Hendrik Moes en Grietje Bultstra. Jantje is geboren op 27 maart 1898 te Smilde.

2  Hilligje Weerman, wonende te Appelscha, is geboren op 25 juni 1889 te Elsloo - Frl., is overleden op 25 augustus 1930 te Groningen. Hilligje werd 41 jaar en 2 maanden.

3  Albert Weerman, wonende te Aalsmeer, is geboren op 4 mei 1891 te Elsloo - Frl., is overleden op 3 juni 1975 te Aalsmeer. Albert werd 84 jaar en 30 dagen.

Albert trouwt op 29 april 1915 te Sappemeer op 23-jarige leeftijd (1) met zijn volle nicht de 26-jarige Hilligje Elzinga, dochter van Meindert Elzinga (II-A) en Pietertje Jakobus van Gelder. Hilligje is geboren op 22 november 1888 te Ooststellingwerf, is overleden op 3 november 1967 te Aalsmeer. Hilligje werd 78 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<10> Albert trouwt op 13 augustus 1971 te Aalsmeer op 80-jarige leeftijd (2) met de 70-jarige Schoutje Wilhelmina Blijleven. Schoutje is geboren in 1901, is overleden in 1983. Schoutje werd 82 jaar.

4  Froukje Weerman is geboren op 27 februari 1893 te Smilde.

Froukje trouwt op 10 mei 1912 te Ooststellingwerf op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Theunis van der Duin, zoon van Tjeerd Sanders van der Duin en Jitske Geerts Nijenhuis. Theunis is geboren op 2 mei 1887 te Appelscha, is overleden op 15 januari 1924 te Ooststellingwerf. Theunis werd 36 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

5  Meindert Weerman, veehouder, is geboren op 25 december 1894 te Ooststellingwerf, is overleden op 19 september 1942 te Groningen. Meindert werd 47 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Meindert trouwt op 25 april 1914 te Gaasterland op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Anna Wignand, dochter van Jan Wignand en Harmke de Jager. Anna is geboren op 4 juli 1894 te Nijemirdum.

6  Metje Weerman is geboren op 26 oktober 1898 te Ooststellingwerf.

Metje trouwt op 9 juni 1921 te Ooststellingwerf op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jakob Bosma, zoon van Jannes Bosma en Fopkje Hoekstra. Jakob is geboren op 7 maart 1897 te Haulerwijk.

II-C  Marten Elzinga, zoon van Albert Lubberts Elzinga (I) en Hiltje Martens Prins, is geboren op 11 september 1866 te Appelscha, is overleden op 22 maart 1951 te Haulerwijk, is begraven te Haulerwijk. Marten werd 84 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Marten trouwt op 18 maart 1892 te Ooststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna Henderika Elmers, dochter van Bartinus Johannes Elmers en Gerredina Koops Stevens. Johanna is geboren op 11 november 1870 te Appelscha, is overleden op 10 juli 1951 te Haulerwijk, is begraven te Haulerwijk. Johanna werd 80 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Marten en Johanna zijn dertien kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 29 januari 1893 te Ooststellingwerf.

2  Bartinus Elzinga is geboren op 20 december 1893 te Appelscha.

Bartinus trouwt op 25 juli 1919 te Ooststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje Bergsma, dochter van Pieter Bergsma en Maartje van Buiten. Aaltje is geboren op 19 augustus 1896 te Appelscha.

3  Gerritdina Elzinga is geboren op 15 februari 1895 te Ooststellingwerf.

Gerritdina trouwt op 7 mei 1915 te Ooststellingwerf op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Andries Wijkstra, zoon van Rinze Piers Wijkstra en Gooitske Tjibbes van der Lei. Andries is geboren op 24 december 1893 te Donkerbroek.

4  Hiltje Elzinga is geboren op 15 november 1896 te Ooststellingwerf, is overleden op 14 maart 1975, is begraven te Haulerwijk. Hiltje werd 78 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Hiltje trouwt op 10 mei 1918 te Ooststellingwerf op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Jannes Bosma, zoon van Jannes Bosma en Fopkje Hoekstra. Jannes is geboren op 4 januari 1895 te Ooststellingwerf, is overleden op 16 februari 1958, is begraven te Haulerwijk. Jannes werd 63 jaar, 1 maand en 12 dagen.

5  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 26 maart 1899 te Ooststellingwerf.

6  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 30 mei 1900 te Ooststellingwerf.

7  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 27 december 1901 te Ooststellingwerf.

8  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 7 februari 1903 te Ooststellingwerf.

9  Albert Elzinga is geboren rond 1904, is overleden op 16 april 1911 te Ooststellingwerf. Albert werd ongeveer 7 jaar.

10  Johannes Jacobus Elzinga is geboren rond 1907, is overleden op 12 januari 1919 te Ooststellingwerf. Johannes werd ongeveer 12 jaar.

11  Meindert Elzinga is geboren in november 1908, is overleden op 21 juli 1910 te Ooststellingwerf. Meindert werd 1 jaar en 8 maanden.

12  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 27 april 1911 te Ooststellingwerf.

13  Albert Meindert Elzinga is geboren op 15 februari 1913 te Ooststellingwerf, is overleden op 19 maart 1975, is begraven te Grijpskerk. Albert werd 62 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Albert was gehuwd met Lolkje Leffring, dochter van N.N. Leffring. Lolkje is geboren op 24 januari 1909 te Opsterland, is overleden op 27 september 1997, is begraven te Grijpskerk. Lolkje werd 88 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

II-D  Fokje Elzinga, dochter van Albert Lubberts Elzinga (I) en Hiltje Martens Prins, is geboren op 28 mei 1869 te Appelscha, is overleden in 1908 te Vlaardingen. Fokje werd 39 jaar.

Fokje trouwt op 11 oktober 1889 te Hemelumer Oldeferd op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Durk Schaper, zoon van Jan Dirks Schaper en Johanna Pieters Hartog. Durk, smid, wonende te Vlaardingen, is geboren op 5 juni 1867 te Molkwerum, is overleden in 1943 te Vlaardingen. Durk werd 76 jaar.

Durk was later gehuwd (2) met Stijntje Blenk.<11,12>

Van Durk en Fokje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Johanna Schaper is geboren op 17 oktober 1890 te Hindeloopen, is overleden in 1983 te Vlaardingen. Johanna werd 93 jaar.

2  Albert Schaper is geboren op 28 april 1892 te Groningen.

Albert trouwt op 1 oktober 1914 te Brielle (is gescheiden op 22 februari 1943 te Rotterdam) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Adriana van Enoo, dochter van Pieter Johannes van Enoo en Adriaantje Krijgsman. Adriana is geboren rond 1889 te Brielle.

3  Hiltje Schaper is geboren op 30 april 1894 te Hoogezand.

4  Jan Schaper is geboren op 26 mei 1896 te Hoogezand.

5  Pieter Schaper is geboren op 17 september 1898 te Vrijenban, is overleden in 1949 te Vlaardingen. Pieter werd 51 jaar.

6  Geeske Schaper is geboren op 10 mei 1900 te Vlaardinger-Ambacht.

7  Durk Schaper is geboren op 31 maart 1902 te Vlaardinger-Ambacht, is overleden in 1903 te Vlaardingen. Durk werd 1 jaar.

8  Dirkje Schaper is geboren in 1904.

9  Elisabeth Schaper, verpleegster, wonende te Schiedam, is geboren rond 1906 te Vlaardingen, is overleden op 30 november 1940 07.00 uur te Vlaardingen. Elisabeth werd ongeveer 34 jaar.

10  Durk Schaper is geboren in 1907 te Vlaardingen, is overleden in 1970 te Vlaardingen. Durk werd 63 jaar.

11  Jacob Schaper is geboren in 1910 te Vlaardingen.

12  Cornelis Schaper is geboren in 1912 te Vlaardingen, is overleden in 2002 te Vlaardingen. Cornelis werd 90 jaar.

II-E  Klaas Elzinga, zoon van Albert Lubberts Elzinga (I) en Hiltje Martens Prins, arbeider, wonende te Smilde, is geboren op 9 februari 1873 te Appelscha, is overleden op 26 juni 1965, is begraven te Assen (Noorderbegraafplaats). Klaas werd 92 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Klaas trouwt op 4 november 1898 te Smilde op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Roelfien Pots, dochter van Teunis Pots en Bregje Wold. Roelfien, zonder beroep, is geboren op 5 maart 1875 te Smilde, is overleden op 15 december 1899 te Kloosterveen. Roelfien werd 24 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Van Klaas en Roelfien is een kind bekend:

1  Jan Elzinga, verzekeringsagent, wonende te Heerhugowaard, is geboren op 28 december 1898 te Smilde, is overleden op 11 oktober 1946 24.00 uur te Den Haag, is begraven te Heerhugowaard. Jan werd 47 jaar, 9 maanden en 13 dagen.<13>

Jan trouwt op 19 oktober 1921 te Assen op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantien Gerding, dochter van Herman Gerding en Lammechien Zwiers. Jantien is geboren op 16 december 1898 te Smilde, is overleden op 1 mei 1998, is begraven te Heerhugowaard. Jantien werd 99 jaar, 4 maanden en 15 dagen.<14>

Klaas trouwt op 30 september 1911 te Vries (huwelijksgetuigen waren zijn schoonvader Roelof Homan (vader van de bruid), zijn zwager Geert Homan (broer van de bruid), zijn zwager Evert Homan (broer van de bruid) en Roelof Rademaker) op 38-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Pietertien Homan, dochter van Roelof Homan en Aaltien ter Borgh. Pietertien, zonder beroep, wonende te Oudemolen en te Assen, is geboren op 20 april 1875 te Vries (Noord Willemskanaal), is overleden op 20 januari 1954 12.30 uur te Assen, is begraven te Assen (Noorderbegraafplaats). Pietertien werd 78 jaar en 9 maanden.<15>

Van Klaas en Pietertien zijn drie kinderen bekend:

2  Albert Elzinga is geboren op 6 augustus 1912 te Vries.

3  Roelof Elzenga, machinist, is geboren op 12 februari 1909 16.00 uur te Vries (erkend bij huwelijk ouders).

Roelof trouwt op 26 maart 1931 te Groningen op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Hinderktje Huizinga, dochter van Marten Huizinga en Marijke Postema. Hinderktje is geboren op 18 februari 1911 te Leek.<16>

4  Aaltje Elzinga is geboren op 11 augustus 1916 te Norg, is overleden op 8 juli 1961 te Assen, is begraven op 12 juli 1961 te Assen (Boskamp). Aaltje werd 44 jaar, 10 maanden en 27 dagen.<17..19>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 2 maart 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Ooststellingwerf, burgelijke stand BS 1855 H - Albert Lubberts - Hiltje Martens Prins, huwelijk (Ooststellingwerf 12 dec 1855)

2)  doop: Tresoar, Ooststellingwerf, burgelijke stand BS 1855 H - Albert Lubberts - Hiltje Martens Prins, huwelijk (Ooststellingwerf 12 dec 1855)

3)  huwelijk: Tresoar, Ooststellingwerf, burgelijke stand BS 1855 H - Albert Lubberts - Hiltje Martens Prins, huwelijk (Ooststellingwerf 12 dec 1855)

4)  geboorte: Tresoar, Ooststellingwerf, burgelijke stand BS 1855 H - Albert Lubberts - Hiltje Martens Prins, huwelijk (Ooststellingwerf 12 dec 1855)

5)  overlijden: Hilligje Elzinga, overlijdensadvertentie (3 nov 1967)

6)  Albert trouwt op 13 augustus 1971 te Aalsmeer met Schoutje.

7)  Schoutje Wilhelmina Blijleven. Schoutje is geboren in 1901, is overleden in 1983. Schoutje werd 82 jaar.

8)  Geertje trouwt op 2 oktober 1880 te Sappemeer met Jan.

9)  Jan Hoevens, zoon van Pieter Hoevens en Roelfien Roelfs Bleker. Jan, boerenarbeider, is geboren rond 1853 te Lula - Hoogezand, is overleden op 13 februari 1898 te Sappemeer. Jan werd ongeveer 45 jaar.

10)  overlijden: Hilligje Elzinga, overlijdensadvertentie (3 nov 1967)

11)  Durk trouwt op 8 september 1909 te Vlaardingen met Stijntje.

12)  Stijntje Blenk, dochter van Jacob Blenk en Kornelia van der Struijs. Stijntje, zonder beroep, wonende te Vlaardingen, is geboren rond 1879 te Vlaardingen, is overleden rond maart 1948 te Vlaardingen. Stijntje werd ongeveer 69 jaar.

13)  geboorte: Herman Elzinga, persoonslijst (5 mei 2011)

14)  geboorte: Herman Elzinga, persoonslijst (5 mei 2011)

15)  huwelijk: Dr. Arch., Vries, burgelijke stand BS 1911 H - Elzinga - Homan, huwelijk (Vries 30 sep 1911)

16)  geboorte: Klaas Elzenga, persoonslijst (16 mei 2010)

17)  geboorte: Aaltje Elzinga, persoonskaart (8 jul 1961)

18)  overlijden: Aaltje Elzinga, overlijdensadvertentie (8 jul 1961)

19)  begraven: Aaltje Elzinga, overlijdensadvertentie (8 jul 1961)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 2 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - Elzinga -: Parenteel van Albert Lubberts Elzinga (elz050)
- of in het Register van familienamen

elz050