Parenteel van Focke

Bijgewerkt op: 17 januari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 9 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Focke 

Generatie I

(van 1512)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1538. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kootstertille.

I  Focke is geboren rond 1512.

Van Focke en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Lyebbe Fockes.

2  Focke Fockes.

3  Boye Fockes is geboren rond 1538 te Kootstertille, zie II.


Generatie II

(van 1538 tot 1596)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1560 en 1565. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kooten - Frl..

II  Boye Fockes, zoon van Focke (I), kerkvoogd, wonende te Kooten - Frl., is geboren rond 1538 te Kootstertille, is overleden voor 1596. Boye werd hoogstens 58 jaar.

Boye trouwt (kerk) rond 1564 te Kooten - Frl. op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jesel Wymerdr., dochter van Wymer Syttyez. Jesel is geboren rond 1540 te Kooten - Frl..

Van Boye en Jesel zijn drie kinderen bekend:

1  Popcke Boyes is geboren rond 1560, zie III-A.

2  Romck Boyedr is geboren rond 1560.

Romck was gehuwd met Albert Hendricx.

3  Lieuwe Boyes is geboren rond 1565 te Kooten - Frl., zie III-B.


Generatie III

(van 1560 tot 1632)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1593 en 1617. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kootstertille.

III-A  Popcke Boyes, zoon van Boye Fockes (II) en Jesel Wymerdr., is geboren rond 1560, is overleden voor 17 juni 1622 te Surhuisterveen. Popcke werd hoogstens 62 jaar.

Popcke was gehuwd met Thomaske Jansdr.. Thomaske, wonende te Surhuisterveen.

Van Popcke en Thomaske zijn drie kinderen bekend:

1  Boeije Popkes, wonende te Surhuisterveen, is geboren rond 1612.

2  Jan Popkes, wonende te Surhuisterveen, is geboren rond 1614.

3  Mayke Popkes, wonende te Surhuisterveen, is geboren rond 1617.

III-B  Lieuwe Boyes, zoon van Boye Fockes (II) en Jesel Wymerdr., is geboren rond 1565 te Kooten - Frl., is overleden rond 1632 te Kootstertille. Lieuwe werd ongeveer 67 jaar.

Lieuwe trouwt (kerk) rond 1592 te Kooten - Frl. (??) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gees Bartelsdr.. Gees, wonende te Kootstertille, is geboren rond 1568, is overleden rond mei 1632 te Kootstertille. Gees werd ongeveer 64 jaar.

Van Lieuwe en Gees zijn vijf kinderen bekend:

1  Boije Lieuwes is geboren in 1593 te Kootstertille, zie IV-A.

2  Focke Lieuwes is geboren rond 1600, zie IV-B.

3  Wymer Lieuwes, wonende te Surhuisterveen, is geboren rond 1600, is overleden voor mei 1632 te Surhuisterveen. Wymer werd hoogstens 32 jaar.

Wymer was gehuwd met Hylck Roelofsdr..

4  Harmen Lieuwes, wonende te Kooten - Frl., is geboren rond 1600, is overleden voor 1667. Harmen werd hoogstens 67 jaar.<1>

Harmen was gehuwd met Auck Saeckes. Auck is overleden voor 1667.

5  Bartelt Lieuwes, wonende te Heerenveen en te Oostermeer, is geboren rond 1610.


Generatie IV

(van 1593 tot 1667)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1620 en 1661. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Meppel (2x) en Eestrum.

IV-A  Boije Lieuwes, zoon van Lieuwe Boyes (III-B) en Gees Bartelsdr., verlaatsman, wonende te Eestrum, te Osse en te Echten - Ruinen, is geboren in 1593 te Kootstertille, is overleden voor 18 juni 1667 te Meppel. Boije werd hoogstens 74 jaar.

Den 16 augustus 1654 heeft Booij, Lewe bekomen zijn borgerschap.

Boije trouwt te Eestrum (?) (1) met Griet Jurcks, dochter van Jurck Jurcks en Imcke Hansedr.. Griet, wonende te Echten - Ruinen, is geboren rond 1600 te Cootstertille, is overleden tussen 1648 en 1651 te Echtingervaart (waarschijnlijk in het verlaatshuis aan de Echtingervaart). Griet werd hoogstens 51 jaar.

Boy Lewis trouwt in Eestrum (Jistrum) Fr. met Griet Jurcks, die later in Drenthe terug wordt gevonden als Gretien Jorcks.

Van Boije en Griet zijn zes kinderen bekend:

1  Popke Boijens, wonende te Echten - Ruinen, is geboren rond 1620.

Popke trouwt in 1643 te Meppel op ongeveer 23-jarige leeftijd met Jantje Hynrickes Steenbergen. Jantje, wonende te Meppel.<2>

2  Imcke Boijs, verlaatsvrouw, is geboren rond 1622.

Emmetje, zoals zij in Drenthe voorkomt, wordt geboren als Imcke.

3  Fake Booijs is geboren rond 1625 te Eestrum, zie V-A.

4  Marien Boijes is geboren rond 1628, zie V-B.

5  Wijmer Boijs is geboren rond 1630, zie V-C.

6  Lieuwe Booij is geboren rond 1635, zie V-D.

Boije trouwt op 12 oktober 1651 te Meppel op 58-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Lutien Alberts. Lutien, wonende te Meppel, is geboren rond 1625 te Meppel, is begraven op 30 september 1691 te Meppel (begraven als weduwe Boy Lebes). Lutien werd ongeveer 66 jaar.

Lutien was eerder gehuwd (1) met Jan Jacobs.<3>

Van Boije en Lutien zijn drie kinderen bekend:

7  Albert Booijs is geboren rond 1652, zie V-E.

8  Jan Booijs is gedoopt op 10 september 1656 te Meppel, is overleden voor 1661 te Meppel. Jan werd hoogstens 4 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

9  Jan Booijs is geboren op 12 december 1661 te Meppel, is gedoopt op 15 december 1661 te Meppel, zie V-F.

IV-B  Focke Lieuwes, zoon van Lieuwe Boyes (III-B) en Gees Bartelsdr., is geboren rond 1600, is overleden voor 11 februari 1631 te Kooten - Frl. (nalatende 1 kind). Focke werd hoogstens 31 jaar.

Focke was gehuwd met Wipck Montes.

Van Focke en Wipck is een kind bekend:

1  Hindrik Fockes is geboren in 1627.


Generatie V

(van 1620 tot 1717)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1652 en 1697. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Meppel (14x).

V-A  Fake Booijs, zoon van Boije Lieuwes (IV-A) en Griet Jurcks, schipper, wonende te Echten - Ruinen, te Meppel, te Echtens Hoogeveen en te Hoogeveen, is geboren rond 1625 te Eestrum, is overleden voor 1702 te Hoogeveen. Fake werd hoogstens 77 jaar.

Fake wordt in Eestrum (Jistrum) Fr. geboren als Focke. In Drenthe wordt de naam aangehouden als Fake.

Fake trouwt op 12 oktober 1651 te Meppel op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Jutien Egberts. Jutien, wonende te Meppel, is overleden voor 1657.<4,5>

Van Fake en Jutien zijn twee kinderen bekend:

1  Egbertien Faken is gedoopt op 3 mei 1654 te Meppel, waarschijnlijk is jong overleden.

2  Egberdina Faken is gedoopt op 27 januari 1656 te Meppel of is gedoopt op 27 januari 1656 te Meppel, waarschijnlijk is jong overleden.

Fake trouwt op 2 juni 1657 te Meppel op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Femmigjen Bartels. Femmigjen, wonende te Echten - Ruinen, is geboren rond 1632 te Echten - Ruinen, is overleden rond 1700 te Echten - Ruinen. Femmigjen werd ongeveer 68 jaar.

Femmigjen was eerder gehuwd (1) met Geert Jans.<6>

Van Fake en Femmigjen zijn vijf kinderen bekend:

3  Grietjen Faken is geboren rond 1658.

4  Jantien Faken is geboren rond 1660 te Meppel, zie VI-A.

5  Ariaantje Faken is geboren rond 1662, zie VI-B.

6  Hendrik Faken, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1665.

Hendrik gaat in ondertrouw in januari 1690 te Hoogeveen op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Femme Jans. Femme, wonende te Lankhorst, is geboren rond 1665 geboortedatum herleid aan die van haar man. Hendrik gaat in ondertrouw op 18 oktober 1732 te Ruinen op ongeveer 67-jarige leeftijd (2) met Grietien Coops. Grietien, wonende te Kinholt.

7  Marchien Faken is geboren rond 1670, zie VI-C.

Fake trouwt tussen 1670 en 1675 huwelijksdatum tussen is afgeleid van geboorte kinderen op hoogstens 45-jarige leeftijd (3) met Hilligje Berents.

Van Fake en Hilligje zijn twee kinderen bekend:

8  Geesje Faken is geboren rond 1675, zie VI-D.

9  Berend Faken ten Kaat is geboren rond 1677, zie VI-E.

V-B  Marien Boijes, dochter van Boije Lieuwes (IV-A) en Griet Jurcks, wonende te Echten - Ruinen, is geboren rond 1628.

Marien trouwt op 12 oktober 1651 te Meppel op ongeveer 23-jarige leeftijd met Theodorus Henricks. Theodorus, wonende te Meppel.<7>

Van Theodorus en Marien zijn twee kinderen bekend:

1  Swaantien Theodoors Henricks is gedoopt op 21 juli 1652 te Meppel.

2  Hilbrant Theodoors Henricks is gedoopt op 15 januari 1654 te Meppel.

V-C  Wijmer Boijs, zoon van Boije Lieuwes (IV-A) en Griet Jurcks, wonende te Meppel, is geboren rond 1630.

Wijmer trouwt in 1652 te Meppel op ongeveer 22-jarige leeftijd met Jutien Helberts. Jutien, wonende te Weerwille.<8>

Van Wijmer en Jutien zijn twee kinderen bekend:

1  Jurck Wijmers Booij is gedoopt op 6 april 1654 te Meppel.

2  Jurik Wijmers Booij is gedoopt op 5 juni 1655 te Meppel.

V-D  Lieuwe Booij, zoon van Boije Lieuwes (IV-A) en Griet Jurcks, wonende te Meppel, is geboren rond 1635.

Lieuwe trouwt op 4 maart 1663 te Meppel op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met Henrickien Egberts. Henrickien, wonende te Meppel, is overleden voor 25 augustus 1667.<9>

Henrickien was eerder gehuwd (1) met Timen Jans.<10>

Lieuwe trouwt op 25 augustus 1667 te Meppel op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met Grietjen Willems. Grietjen, wonende te Kolderveen en te Meppel.<11>

Grietjen was eerder gehuwd (1) met Willem Lamberts.<12>

Van Lieuwe en Grietjen zijn drie kinderen bekend:

1  Jantien Lieuwes Booij is gedoopt op 14 oktober 1670 te Meppel.

2  Willem Lieuwes Booij is gedoopt op 19 juli 1674 te Meppel.

3  Booij Lieuwes Booijs is gedoopt op 18 oktober 1668 te Meppel, zie VI-F.

V-E  Albert Booijs, zoon van Boije Lieuwes (IV-A) en Lutien Alberts, is geboren rond 1652.

Van Albert is een kind bekend:

1  Jan Alberts Booij, wonende te Meppel en te Hoogeveen.

Jan was gehuwd (1) met Trijntje Jans. Trijntje is begraven op 3 juni 1698 te Meppel. Jan trouwt op 5 januari 1721 te Meppel (2) met Hendrikje Reijnds. Hendrikje, wonende te Hoogeveen.<13>

Hendrikje was eerder gehuwd (1) met Jan Wolters.<14,15>

V-F  Jan Booijs, zoon van Boije Lieuwes (IV-A) en Lutien Alberts, scheepstimmerman, wonende te Meppel en te Hoogeveen, is geboren op 12 december 1661 te Meppel, is gedoopt op 15 december 1661 te Meppel, is begraven op 14 december 1717 te Meppel. Jan werd 56 jaar en 2 dagen.

Jan trouwt op 20 juli 1684 te Meppel op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Stijntje Geerts. Stijntje, wonende te Meppel en te Hoogeveen, is gedoopt op 27 februari 1663 te Meppel, is overleden op 20 september 1693 te Meppel. Stijntje werd 30 jaar, 6 maanden en 24 dagen.<16>

Van Jan en Stijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Harmen Jans Booij is gedoopt op 25 januari 1691 te Meppel, zie VI-G.

2  Hendrik Jans Booij is gedoopt op 8 april 1685 te Meppel, zie VI-H.

Jan trouwt (kerk) op 8 juli 1694 te Meppel op 32-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Marrigje Lubberts. Marrigje, wonende te Staphorst, is afkomstig uit Staphorst, is gedoopt op 3 september 1660.

Van Jan en Marrigje zijn twee kinderen bekend:

3  Lubbert Jans Boijs is gedoopt op 23 juni 1695 te Meppel.

4  Luijchjen (Lucas) Jans Boijs is gedoopt op 24 januari 1697 te Meppel, zie VI-I.


Generatie VI

(van 1652 tot 1754)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1697 en 1744. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogeveen (23x) en Meppel (3x).

VI-A  Jantien Faken, dochter van Fake Booijs (V-A) en Femmigjen Bartels, is geboren rond 1660 te Meppel.

Jantien trouwt rond 1684 op ongeveer 24-jarige leeftijd met Jan Seinen Mol. Jan, schipper, wonende te Hoogeveen.<17>

Van Jan en Jantien zijn vijf kinderen bekend:

1  Femmigje Jans Mol, zie VII-A.

2  Zeijne Jans Mol, zie VII-B.

3  Fake Jans Mol, zie VII-C.

4  Margien Jans Mol is begraven op 21 mei 1765 te Hoogeveen.

Margien was gehuwd met Willem (Willem Boerties) Hendriks Oogjen toe.

5  Grietje Jans Mol is begraven op 13 januari 1773 te Hoogeveen.

Grietje was gehuwd met Jan Alberts de Roode, zoon van Albert Jans de Roode en Grietien Remmels van Runee.

VI-B  Ariaantje Faken, dochter van Fake Booijs (V-A) en Femmigjen Bartels, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1662.

Ariaantje trouwt in maart 1686 te Hoogeveen op ongeveer 24-jarige leeftijd met Abraham Herms (Schuiringh). Abraham, schipper, wonende te Hoogeveen.

Van Abraham en Ariaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Femmegien Abrahams, zie VII-D.

2  Margien Abrahams, zie VII-E.

3  Jantien Abrahams Schurink is gedoopt op 1 juli 1705 te Hoogeveen.

4  Harmen Abrahams Schurink is gedoopt op 1 juli 1705 te Hoogeveen.

VI-C  Marchien Faken, dochter van Fake Booijs (V-A) en Femmigjen Bartels, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1670, is begraven op 3 september 1754 te Zwartsluis. Marchien werd ongeveer 84 jaar.

Marchien trouwt (kerk) in december 1695 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hendrik Frerix, zoon van Frerik Berents. Hendrik, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1670 (geboortedatum afgeleid van die van zijn vrouw), is overleden voor 3 september 1754. Hendrik werd hoogstens 84 jaar.

Van Hendrik en Marchien zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N. Hendriks is gedoopt in oktober 1697.

2  Fake Hendriks is gedoopt op 1 januari 1699 te Hoogeveen, is begraven op 27 september 1756 te Zwartsluis. Fake werd 57 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Fake was gehuwd met Aaltjen. Aaltjen is begraven op 4 oktober 1754 te Zwartsluis.

3  Femmegien Hendriks is gedoopt in september 1699.

4  N.N. Hendriks is gedoopt in 1701 oktober 1701 ?.

5  Kla.... Hendriks mogelijk is gedoopt in september 1704.

6  Jan Hendriks is gedoopt op 5 oktober 1712.

7  Leeuw Hendriks is gedoopt op 5 oktober 1712 te Hoogeveen.

VI-D  Geesje Faken, dochter van Fake Booijs (V-A) en Hilligje Berents, is geboren rond 1675.

Geesje trouwt op 19 maart 1702 te Hoogeveen op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met Berent Freriks, zoon van Frerik Berents. Berent, wonende te Hoogeveen, is overleden voor 5 november 1723.<18>

Berent was eerder gehuwd (1) met Aaltje Arentz.<19,20>

Van Berent en Geesje zijn zeven kinderen bekend:

1  Frerik Berents is geboren rond 1703.

Frerik was gehuwd met Elsjen Lamberts Hartman, dochter van Lambert Christoffels en Elisabeth Jans Hartman. Elsjen is gedoopt in augustus 1705, is begraven op 20 juli 1773. Elsjen werd 67 jaar en 11 maanden.

2  Fake Berents Kleijne is gedoopt op 18 juli 1706 te Hoogeveen, zie VII-F.

3  Hillegien Berents is gedoopt op 18 juli 1706 te Hoogeveen.

4  Willem Berents is gedoopt op 1 september 1709 te Hoogeveen.

5  Booije Leeuws Berents is gedoopt op 16 september 1716 te Hoogeveen.

6  Klaas Berents is gedoopt op 28 maart 1717 te Hoogeveen.

7  Hillegien Berents is gedoopt op 23 maart 1721 te Hoogeveen, zie VII-G.

Geesje trouwt rond 5 november 1723 op ongeveer 48-jarige leeftijd (2) met Joest Henderiks Cok.

VI-E  Berend Faken ten Kaat, zoon van Fake Booijs (V-A) en Hilligje Berents, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1677.

Berend trouwt op 13 oktober 1702 te Hoogeveen op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Geesje Hendriks, dochter van Hendrik Jans Mulder ten Cate en N.N.. Geesje, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1680.

Van Berend en Geesje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrikje Berents ten Kaat is geboren rond 1705, zie VII-H.

2  Fake Berents ten Caat is gedoopt op 11 maart 1708 te Hoogeveen, zie VII-I.

3  Hendrik Berents ten Kaat is gedoopt op 2 november 1710 te Hoogeveen, zie VII-J.

4  Femmegien Berends ten Kaat is gedoopt op 17 april 1713 te Hoogeveen, zie VII-K.

VI-F  Booij Lieuwes Booijs, zoon van Lieuwe Booij (V-D) en Grietjen Willems, wonende te Meppel, is gedoopt op 18 oktober 1668 te Meppel.

Booij trouwt op 8 september 1700 te Meppel op 31-jarige leeftijd (1) met Aaltje Roelofs. Aaltje, wonende te Veningen.

Van Booij en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Lieuwe Booij, wonende te Meppel, is geboren rond 1701, is overleden voor 24 juli 1750. Lieuwe werd hoogstens 49 jaar.

Lieuwe trouwt op 25 april 1728 te Meppel op ongeveer 27-jarige leeftijd met Beertje Meeuwis. Beertje, wonende te Meppel.

2  Roelof Booijs is geboren rond 1702, zie VII-L.

Booij trouwt op 1 januari 1704 te Meppel op 35-jarige leeftijd (2) met Jannetje Coops. Jannetje, wonende te Meppel, is overleden voor 11 mei 1738.

Van Booij en Jannetje is een kind bekend:

3  Booij Lieuwes Booij is gedoopt op 20 juli 1704 te Meppel.

VI-G  Harmen Jans Booij, zoon van Jan Booijs (V-F) en Stijntje Geerts, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 januari 1691 te Meppel.

Harmen was gehuwd met Lutjen Hendriks. Lutjen, wonende te Hoogeveen.

Van Harmen en Lutjen is een kind bekend:

1  Stientje Harms Booij is gedoopt in december 1730 te Hoogeveen, zie VII-M.

VI-H  Hendrik Jans Booij, zoon van Jan Booijs (V-F) en Stijntje Geerts, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 april 1685 te Meppel, is overleden op 30 november 1728 te Hoogeveen. Hendrik werd 43 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Hendrik trouwt (kerk) rond 1709 te Meppel op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Hendrikje Harmens. Hendrikje, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1688 te Hoogeveen, is overleden rond 1743 te Hoogeveen. Hendrikje werd ongeveer 55 jaar.

Van Hendrik en Hendrikje zijn negen kinderen bekend:

1  Geert Hendriks Booij is gedoopt op 23 februari 1710 te Hoogeveen, is jong overleden rond 1715 te Hoogeveen. Geert werd ongeveer 5 jaar.

2  Stijntje Hendriks Booij is gedoopt op 1 februari 1712 te Hoogeveen, zie VII-N.

3  Harm Hendriks Booij is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 6 mei 1714 te Hoogeveen, zie VII-O.

4  Geert Hendriks Booij is gedoopt op 20 september 1716 te Hoogeveen, is jong overleden.

5  Trijntien Hendriks Booij is geboren in 1719 te Hoogeveen.

Trijntien was gehuwd met Berend Klaas.

6  Jan Booijsz is gedoopt op 12 oktober 1721 te Hoogeveen.

7  Jan Hendriks Booij is gedoopt op 25 juli 1723 te Hoogeveen, zie VII-P.

8  Geert Hendriks Booij is gedoopt op 14 april 1726 te Hoogeveen, zie VII-Q.

9  Hendrik Hendriks Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 27 maart 1729 te Hoogeveen.

VI-I  Luijchjen (Lucas) Jans Boijs, zoon van Jan Booijs (V-F) en Marrigje Lubberts, wonende te Kolderveen, is gedoopt op 24 januari 1697 te Meppel.

Luijchjen trouwt op 13 oktober 1737 te Kolderveen op 40-jarige leeftijd met Femmegien Roelofs Bileveld. Femmegien, wonende te Kolderveen.<21>

Van Luijchjen en Femmegien zijn twee kinderen bekend:

1  Marrigje Lucas Boijs is gedoopt op 2 april 1741 te Meppel (doopgetuige was Jentje Geerts).

2  Grietje Lucas Boijs is gedoopt op 21 maart 1744 te Meppel.


Generatie VII

(van 1697 tot 1800)

In deze generatie zijn 17 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 94 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1717 en 1775. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogeveen (84x) en Meppel (6x).

VII-A  Femmigje Jans Mol, dochter van Jan Seinen Mol en Jantien Faken (VI-A), is begraven op 14 augustus 1753 te Hoogeveen.

Femmigje was gehuwd met Lucas Alberts Guliker, zoon van Albert Luijckas en Jenneken Guijlkers.

Van Lucas en Femmigje is een kind bekend:

1  Fake Lucas Mol is gedoopt op 4 december 1718 te Hoogeveen (gedoopt als Fake Booijs), zie VIII-A.

VII-B  Zeijne Jans Mol, zoon van Jan Seinen Mol en Jantien Faken (VI-A).

Zeijne was gehuwd met Hendrikien Pieters.

Van Zeijne en Hendrikien zijn twee kinderen bekend:

1  Jantien Zeijnens Mol is gedoopt op 18 april 1717 te Hoogeveen.

2  Jantien Zeijnens Mol is gedoopt op 25 februari 1720 te Hoogeveen.

VII-C  Fake Jans Mol, zoon van Jan Seinen Mol en Jantien Faken (VI-A), is begraven op 3 oktober 1764 te Hoogeveen.

Fake was gehuwd (1) met Jenneke Jans.

Van Fake en Jenneke is een kind bekend:

1  Jan Faken Mol is gedoopt op 10 oktober 1745 te Hoogeveen.

Fake was gehuwd (2) met Femmegien Hendriks Hagen.

Van Fake en Femmegien zijn vier kinderen bekend:

2  Albertien Faken Mol is gedoopt op 22 januari 1736 te Hoogeveen.

3  Wolter Faken Mol is gedoopt op 13 oktober 1737 te Hoogeveen.

4  Hendrik Hagen Mol is gedoopt op 13 oktober 1737 te Hoogeveen.

5  Govert Faken Mol is gedoopt op 22 oktober 1741 te Hoogeveen, is verdronken, is begraven op 19 mei 1795 te Hoogeveen. Govert werd 53 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Govert was gehuwd met Lutjen Jans Klinkien, dochter van Jan Alberts Klinkien en Aaltien Hendriks.

VII-D  Femmegien Abrahams, dochter van Abraham Herms (Schuiringh) en Ariaantje Faken (VI-B), is begraven op 7 februari 1766 te Hoogeveen.

Femmegien was gehuwd met Willem Jans Stoter.

Van Willem en Femmegien zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Willems Stoter is Herv. gedoopt op 27 juni 1717 te Hoogeveen.

2  Klasien Willems is Herv. gedoopt op 28 september 1721 te Hoogeveen.

3  Fake Willems is Herv. gedoopt op 29 september 1726 te Hoogeveen.

4  Ann. A. is Herv. gedoopt op 25 februari 1731 te Hoogeveen.

5  Arent Willems is Herv. gedoopt op 10 augustus 1732 te Hoogeveen.

Arent Wi.

6  Ariaantje Willems is Herv. gedoopt op 17 augustus 1732 te Hoogeveen.

7  Hillegien Willems Stoter is Herv. gedoopt op 13 februari 1737 te Hoogeveen.

VII-E  Margien Abrahams, dochter van Abraham Herms (Schuiringh) en Ariaantje Faken (VI-B).

(Marchjen)

Margien was gehuwd met Hendrik Jans.

Van Hendrik en Margien zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaasje Hendriks is Herv. gedoopt op 26 mei 1729 te Hoogeveen.

2  Jan Hendriks is Herv. gedoopt op 30 september 1731 te Hoogeveen.

3  Klaasjen Hendriks is Herv. gedoopt op 6 september 1733 te Hoogeveen.

4  Arjaantien Hendriks is Herv. gedoopt op 31 oktober 1734 te Hoogeveen.

5  Jantien Hendriks is Herv. gedoopt op 11 mei 1738 te Hoogeveen.

VII-F  Fake Berents Kleijne, zoon van Berent Freriks en Geesje Faken (VI-D), is gedoopt op 18 juli 1706 te Hoogeveen.

Fake was gehuwd met Aaltien Klaas, dochter van Klaas Willems en Margjen Berents.

Van Fake en Aaltien is een kind bekend:

1  Booij Faken is gedoopt op 22 mei 1740 te Hoogeveen, zie VIII-B.

VII-G  Hillegien Berents, dochter van Berent Freriks en Geesje Faken (VI-D), is gedoopt op 23 maart 1721 te Hoogeveen.

Hillegien was gehuwd met Hendrik Jans Bosman, zoon van Jan Kourts Poep en Sijtske Eijlders. Hendrik is gedoopt op 6 maart 1720 te Hoogeveen.

Van Hendrik en Hillegien is een kind bekend:

1  Booij Bosman is gedoopt op 17 februari 1760 te Hoogeveen, zie VIII-C.<22>

VII-H  Hendrikje Berents ten Kaat, dochter van Berend Faken ten Kaat (VI-E) en Geesje Hendriks, is geboren rond 1705, is begraven op 23 april 1762 te Hoogeveen. Hendrikje werd ongeveer 57 jaar.

Hendrikje trouwt rond 1730 op ongeveer 25-jarige leeftijd met Albert Hendriks Fijten, zoon van Hendrik Alberts Fijten en Haasjen Derx.

Van Albert en Hendrikje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Alberts is gedoopt op 17 september 1730 te Hoogeveen.

2  Geesjen Alberts is gedoopt in december 1731 te Hoogeveen.

3  Berent Alberts, wonende te Hijkersmilde, is gedoopt op 21 februari 1734 te Hoogeveen.

Berent was gehuwd (1) met N.N.. N is overleden voor 7 maart 1773. Berent trouwt op 7 maart 1773 op 39-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Grietje Alberts Groote, dochter van Albert Hendriks Schonewille en Grietje Harms. Grietje is gedoopt op 18 januari 1750 te Hoogeveen.

4  Neeltien Alberts is gedoopt op 10 juli 1735 te Hoogeveen.

5  Geesjen Alberts is gedoopt op 24 november 1737 te Hoogeveen.

6  Jantien Alberts is gedoopt op 5 juli 1739 te Hoogeveen.

7  Derk Alberts is gedoopt op 9 december 1742 te Hoogeveen.

8  Derk Alberts is gedoopt op 24 januari 1745 te Hoogeveen.

9  Hazijna Alberts is gedoopt op 30 april 1747 te Hoogeveen.

VII-I  Fake Berents ten Caat, zoon van Berend Faken ten Kaat (VI-E) en Geesje Hendriks, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 maart 1708 te Hoogeveen, is begraven op 17 juli 1761 te Hoogeveen. Fake werd 53 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Is gedoopt als Vaka Boij.

Fake trouwt rond 1731 te Hoogeveen op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Mettien Jans Bloemberg, dochter van Jan Hendriks Bloemberg en Aaltien Jans Kattouw. Mettien, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 oktober 1711 te Hoogeveen, is begraven op 19 augustus 1772 te Hoogeveen. Mettien werd 60 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Fake en Mettien zijn negen kinderen bekend:

1  Aaltien Faken is gedoopt op 4 december 1734 te Hoogeveen.

2  Berent Faken is gedoopt op 9 september 1736 te Hoogeveen.

3  Geesjen Faken is gedoopt op 2 november 1738 te Hoogeveen.

4  Jan Faken is gedoopt op 11 mei 1741 te Hoogeveen, zie VIII-D.

5  Geesjen Faken is gedoopt op 19 mei 1743 te Hoogeveen.

Geesjen was gehuwd met Albert Roelofs.

6  Berent Faken is gedoopt op 11 juli 1745 te Hoogeveen, zie VIII-E.

7  Jantien Faken is gedoopt op 24 september 1747 te Hoogeveen.

8  Jantien Faken is gedoopt op 28 september 1749 te Hoogeveen.

9  Leentien Faken is gedoopt op 20 mei 1753 te Hoogeveen.

VII-J  Hendrik Berents ten Kaat, zoon van Berend Faken ten Kaat (VI-E) en Geesje Hendriks, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 2 november 1710 te Hoogeveen.

Hendrik trouwt op 15 november 1733 te Beilen op 23-jarige leeftijd met Geesjen Wybrants. Geesjen is afkomstig uit Beilen.

Van Hendrik en Geesjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Wijbrant Hendriks is gedoopt op 16 mei 1734 te Hoogeveen.

2  Ydechien Hendriks is gedoopt op 9 oktober 1735 te Hoogeveen.

3  Wijbrant Hendriks ten Caat is gedoopt op 3 mei 1739 te Hoogeveen, zie VIII-F.

4  Geesjen Hendriks is gedoopt op 24 maart 1743 te Hoogeveen.

5  Berent Hendriks is geboren rond 1745.

Berent was gehuwd met Lutte Jans Gosens.

VII-K  Femmegien Berends ten Kaat, dochter van Berend Faken ten Kaat (VI-E) en Geesje Hendriks, is gedoopt op 17 april 1713 te Hoogeveen, is begraven op 30 september 1766 te Hoogeveen. Femmegien werd 53 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Femmegien trouwt rond 1737 op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Aaldert Alberts Bloemberg, zoon van Albert Aalderts Moffen en Agniete Wessels. Aaldert is Herv. gedoopt op 2 mei 1714 te Hoogeveen.

Van Aaldert en Femmegien zijn acht kinderen bekend:

1  Angenete Aalderts, zie VIII-G.

2  Berend Aalderts ten Kaat is gedoopt op 2 oktober 1737 te Hoogeveen.

3  Angenijt Aalderts is gedoopt op 1 maart 1739 te Hoogeveen vader wordt Bloemberg genoemd, de reden daarvan is niet duidelijk..

4  Geesje Aalderts is gedoopt op 4 december 1740 te Hoogeveen, zie VIII-H.

5  Berent ten Kaat is gedoopt op 22 september 1743 te Hoogeveen.

6  Pieter Aalderts is gedoopt op 30 januari 1746 te Hoogeveen.

7  Grietje Aalderts is gedoopt op 25 augustus 1748 te Hoogeveen.

8  Albert Aalderts is gedoopt op 11 april 1751 te Hoogeveen.

VII-L  Roelof Booijs, zoon van Booij Lieuwes Booijs (VI-F) en Aaltje Roelofs, wonende te Meppel, is geboren rond 1702.

Roelof gaat in ondertrouw in 1729 te Meppel, trouwt op 30 mei 1729 te IJhorst op ongeveer 27-jarige leeftijd met Aaltje Jans Schiphorst. Aaltje, wonende te Schiphorst.<23,24>

Van Roelof en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Roelofs Booij is gedoopt op 25 februari 1730 te Meppel, zie VIII-I.

2  Jan Roelofs Booijs is gedoopt op 5 december 1731 te Meppel (doopgetuige was Geesje Jans), zie VIII-J.

3  Jentjen Roelofs Booij is gedoopt op 1 januari 1734 te Meppel (doopgetuigen waren haar tante Beertje Meeuwis en Geesje Jans), zie VIII-K.

4  Grietjen Roelofs Booijs is gedoopt op 1 januari 1734 te Meppel (doopgetuigen waren Geesje Jans en haar tante Beertje Meeuwis).

5  Grietje Roelofs Booij is gedoopt op 17 februari 1736 te Meppel (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Jannetje Coops), zie VIII-L.

6  Booij Lieuwes is gedoopt in april 1738 te Meppel (doopgetuige was zijn tante Beerte Meuwis), zie VIII-M.

VII-M  Stientje Harms Booij, dochter van Harmen Jans Booij (VI-G) en Lutjen Hendriks, is gedoopt in december 1730 te Hoogeveen, is begraven op 5 december 1800 te Hoogeveen. Stientje werd 70 jaar.

Stientje was gehuwd met Kasper Jans Hagen, zoon van Jan Hendriks Hagen. Kasper, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen (Hollandscheveld), is gedoopt in mei 1730, is overleden te Hoogeveen (Hollandscheveld), is begraven op 28 september 1806. Kasper werd 76 jaar en 4 maanden.

Van Kasper en Stientje zijn vijf kinderen bekend:

1  Margjen Kaspers Hagen is gedoopt op 31 oktober 1756 te Hoogeveen.

2  Harm Kaspars Hagen is gedoopt op 21 september 1760 te Hoogeveen, zie VIII-N.

3  Jan Kaspers Hagen, landbouwer, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 augustus 1766 te Hoogeveen, is overleden op 26 februari 1844 te Hoogeveen (Molendijk). Jan werd 77 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Jan was gehuwd met Geertje Andries Hofman.

4  Albertje Kaspers Hagen is gedoopt op 26 maart 1769 te Hoogeveen.

5  Hendrikje Kaspers Hagen is gedoopt op 1 december 1771 te Hoogeveen, is overleden op 16 juni 1817 te Hoogeveen. Hendrikje werd 45 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Hendrikje was gehuwd met Jan Geerts Bijker, zoon van Geert Jans Bijker en Hilligjen Jans. Jan, bijker, is gedoopt op 4 augustus 1765 te Hoogeveen, is overleden op 20 augustus 1825 te Hoogeveen. Jan werd 60 jaar en 16 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Annigje Andries Mol (zie IX-A.2).<25..28>

VII-N  Stijntje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Jans Booij (VI-H) en Hendrikje Harmens, is gedoopt op 1 februari 1712 te Hoogeveen, is begraven op 17 november 1769 te Hoogeveen. Stijntje werd 57 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Stijntje was gehuwd met Gerrit Alberts van Goor. Gerrit is gedoopt op 31 oktober 1717, is begraven op 17 december 1776. Gerrit werd 59 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Gerrit en Stijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrikjen Gerrits van Goor is gedoopt op 25 februari 1742 te Hoogeveen, is overleden op 4 februari 1775. Hendrikjen werd 32 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Hendrikjen was gehuwd met Hendrik (Hendrik Hendriks Coldewever) Hendriks de Jonge, zoon van Hendrik (Hendrik Hendriks Keuper) Hendriks Koldewever en Albertien Assies. Hendrik, hovenier en tuinier, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 mei 1743 te Hoogeveen, is overleden op 5 april 1821 te Hoogeveen (De Huizen). Hendrik werd 77 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Annegien Klaas Reijnders.<29>

2  Hendrik Booij is gedoopt op 2 augustus 1744 te Hoogeveen.

3  Aaltien Gerrits van Goor is gedoopt op 16 oktober 1746 te Hoogeveen.

4  Albert Gerrits van Goor is gedoopt op 1 december 1748 te Hoogeveen.

5  Harmen Gerrits van Goor is gedoopt op 25 april 1751 te Hoogeveen.

6  Hendrik Gerrits van Goor, zie VIII-O.

7  Margjen Gerrits van Goor, zie VIII-P.

8  Herm Gerrits van Goor is gedoopt op 13 mei 1753 te Hoogeveen, zie VIII-Q.

VII-O  Harm Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (VI-H) en Hendrikje Harmens, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 6 mei 1714 te Hoogeveen.

Harm was gehuwd met Trijntien Jacobs Koster, dochter van Jacob Hermens Koster en Aaltien Koerts. Trijntien is gedoopt op 6 oktober 1720, is begraven op 25 juni 1807. Trijntien werd 86 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Van Harm en Trijntien zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Harms Booij is gedoopt op 20 augustus 1747 te Hoogeveen, zie VIII-R.

2  Jakob Harmens Booij is gedoopt op 14 juni 1750 te Hoogeveen.

3  Jacob Harmens Booij is gedoopt op 29 juli 1753 te Hoogeveen, is begraven op 30 april 1759 te Hoogeveen. Jacob werd 5 jaar, 9 maanden en 1 dag.

4  Aaltjen Harmens Booij is gedoopt op 24 juni 1759 te Hoogeveen.

Er is een Aaltje Harms Booij begraven op 21-01-1774.

VII-P  Jan Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (VI-H) en Hendrikje Harmens, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 juli 1723 te Hoogeveen.

Op 19 september 1787 wordt er een Jan Hendriks Booij begraven, maar dit moet iemand anders zijn.
Op 29 december 1802 wordt ook een Jan Booij begraven.

Jan was gehuwd met Pietertijn Johannis, dochter van Jannes Hendriks Stoeten en Geertien Klaas. Pietertijn is gedoopt op 7 september 1721 te Hoogeveen.

Op 5 december 1787 wordt een Pietertje Jannes begraven.
Volgens het register van inwoners 1798 is Jan Hendriks Booij in 1798 getrouwd, maar dat kan dus ook met een andere vrouw zijn.
Op 5 juli 1810 is overleden een Pietertien Jannes.

Van Jan en Pietertijn zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik Jans Booij is gedoopt op 28 februari 1745 te Hoogeveen, is jong overleden voor 1746 te Hoogeveen. Hendrik werd hoogstens 10 maanden en 4 dagen.

2  Hendrik Jans Booij is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 24 juli 1746 te Hoogeveen, zie VIII-S.

3  Jannes Jans Booij is gedoopt op 29 juni 1749 te Hoogeveen, zie VIII-T.

4  Hendrikjen Jans Booij is gedoopt op 16 januari 1752 te Hoogeveen, zie VIII-U.

5  Harm Jans Booij is gedoopt op 10 november 1754 te Hoogeveen.

6  Geertje Jans Booij is gedoopt op 20 november 1757 te Hoogeveen, zie VIII-V.

7  Jan Jannes Booij is gedoopt op 13 september 1761 te Hoogeveen, zie VIII-W.

8  Albert Jans Booij is gedoopt op 8 april 1765 te Hoogeveen, zie VIII-X.

VII-Q  Geert Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (VI-H) en Hendrikje Harmens, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 april 1726 te Hoogeveen, is begraven op 7 maart 1791 te Hoogeveen. Geert werd 64 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Geert was gehuwd met Grietje Jans Koster, dochter van Jan (Jan Costers) Harmens Koster en Trijntien Roelofs. Grietje, arbeidster, is gedoopt in november 1731, is overleden op 10 februari 1814 te Hoogeveen. Grietje werd 82 jaar en 3 maanden.

Van Geert en Grietje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Geerts Booij is gedoopt op 3 november 1751 te Hoogeveen.

2  Trijntje Geerts Booij is Herv. gedoopt op 5 november 1752 te Hoogeveen, is overleden op 6 april 1835 te Wemmenhove. Trijntje werd 82 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Trijntje was gehuwd met Egbert Harms Mastenbroek.

3  Hendrik Geerts Booij is Herv. gedoopt op 1 januari 1755 te Hoogeveen, zie VIII-Y.<30>

4  Jan Geerts Booij is gedoopt op 21 augustus 1757 te Hoogeveen, zie VIII-Z.

5  Roelof Geerts Booij is Herv. gedoopt op 7 september 1760 te Hoogeveen, zie VIII-AA.

6  Harm Geerts Booij is Herv. gedoopt op 22 mei 1763 te Hoogeveen.

7  Jan Geerts Booij is gedoopt op 17 november 1765 te Hoogeveen, zie VIII-AB.

8  Jacob Geerts Booij is Herv. gedoopt op 17 juli 1768 te Hoogeveen, zie VIII-AC.

9  Hendrikje Geerts Booij, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 5 mei 1771 te Hoogeveen, is overleden op 4 oktober 1808 te Hoogeveen. Hendrikje werd 37 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Hendrikje trouwt op 11 juni 1806 te Hoogeveen op 35-jarige leeftijd met de 31-jarige Marten Christiaans Hartman, zoon van Christiaan Hartman en Jantje Martens. Marten, arbeider en winkelier, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 7 mei 1775 te Hoogeveen, is overleden op 29 december 1849 te Hoogeveen. Marten werd 74 jaar, 7 maanden en 22 dagen.<31>

Marten was later gehuwd (2) met Aaltje Lucas Koobs.<32,33> Marten was later gehuwd (3) met Aleijda Beuker.<34,35>

10  Hendrik Geerts Booij is gedoopt op 14 mei 1775 te Hoogeveen, zie VIII-AD.<36>


Generatie VIII

(van 1717 tot 1846)

In deze generatie zijn 30 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 127 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1746 en 1818. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogeveen (122x), Meppel (11x) en Amsterdam.

VIII-A  Fake Lucas Mol, zoon van Lucas Alberts Guliker en Femmigje Jans Mol (VII-A), is gedoopt op 4 december 1718 te Hoogeveen (gedoopt als Fake Booijs), is begraven op 13 februari 1798 te Hoogeveen. Fake werd 79 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Fake is gedoopt als Fake Boois.

Fake trouwt rond 1745 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Annegien Simons Soetebotter, dochter van Sijmen Wolters Soetebotter en Jantje Coerts Winkel. Annegien is gedoopt op 22 mei 1721 te Hoogeveen, is overleden voor 8 oktober 1820 (akte van bekendheid: voor mr dan 10 jaren overleden). Annegien werd hoogstens 99 jaar, 4 maanden en 16 dagen.<37>

Van Fake en Annegien zijn acht kinderen bekend:

1  Femmegien Faken is gedoopt op 27 maart 1746.

2  Andries Faken Mol is gedoopt op 1 januari 1748, zie IX-A.

3  Jantien Faken is gedoopt op 20 december 1750 te Hoogeveen.

Op 23 maart 1753 is te Hoogeveen begraven een Jantjen Faken, wellicht is zij dit.

4  Jantjen Faken is gedoopt op 20 mei 1753 te Hoogeveen.

Op 3 juli 1753 is te Hoogeveen begraven een Jantjen Faken, wellicht is zij dit.

5  Lucas Faken Mol is gedoopt op 9 juni 1754 te Hoogeveen, is begraven op 29 juni 1754 te Hoogeveen. Lucas werd 20 dagen.

6  Lukas (Lukas Faken Mol) Faken is gedoopt op 15 juni 1755 te Hoogeveen, zie IX-B.

7  Jantjen Faken is gedoopt op 17 september 1758.

8  Seynen Faken is gedoopt op 1 januari 1766.

VIII-B  Booij Faken, zoon van Fake Berents Kleijne (VII-F) en Aaltien Klaas, is gedoopt op 22 mei 1740 te Hoogeveen.

Booij was gehuwd met Willemtjen Hendriks Beldert.

Van Booij en Willemtjen zijn twee kinderen bekend:

1  Fake Booij is gedoopt op 14 februari 1768 te Hoogeveen, zie IX-C.

2  Hendrik Booij is gedoopt op 11 november 1770 te Hoogeveen, zie IX-D.

VIII-C  Booij Bosman, zoon van Hendrik Jans Bosman en Hillegien Berents (VII-G), wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 februari 1760 te Hoogeveen, is overleden op 26 oktober 1839 20.00 uur te Hoogeveen (De Huizen C761) ovl. ten huize van zijn schoonzoon. Booij werd 79 jaar, 8 maanden en 9 dagen.<38,39>

Booij was gehuwd met Albertien Alberts Metselaar, dochter van Albert Arends Metselaar en Engeltje Adams. Albertien, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 29 juli 1759 te Hoogeveen, is overleden op 9 januari 1819 08.30 uur te Hoogeveen (Slood B276). Albertien werd 59 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van Booij en Albertien zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Booij Bosman is geboren rond 1782 te Hoogeveen, zie IX-E.

2  Engeltje Bosman, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 4 januari 1801 te Hoogeveen, is overleden op 12 december 1871 17.00 uur te Hoogeveen (Slood B40). Engeltje werd 70 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Engeltje trouwt op 15 mei 1825 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Jannes Hendriks Boer, zoon van Hindrik Hessels Boer en Harmanna Jacobs. Jannes is gedoopt op 16 augustus 1795 te Hoogeveen, is overleden voor 13 december 1871. Jannes werd hoogstens 76 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

VIII-D  Jan Faken, zoon van Fake Berents ten Caat (VII-I) en Mettien Jans Bloemberg, is gedoopt op 11 mei 1741 te Hoogeveen, is begraven op 21 april 1798 te Hoogeveen. Jan werd 56 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Jan was gehuwd met Annegien Harms Schonewille, dochter van Harm Jans Schonewille en Elsje Hendriks Vos. Annegien is gedoopt op 23 juli 1747 te Hoogeveen, is overleden op 15 januari 1824 te Hoogeveen. Annegien werd 76 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Annegien was later gehuwd (2) met Hendrik Roelofs Dodevis.<40>

Van Jan en Annegien zijn tien kinderen bekend:

1  Fake Jans ten Caat is gedoopt op 12 mei 1768 te Hoogeveen, zie IX-F.

2  Harmanus Jans is gedoopt op 11 maart 1770 te Hoogeveen.

3  Metje Jans is gedoopt op 6 september 1772 te Hoogeveen.

4  Jan Jans is gedoopt op 20 maart 1774 te Hoogeveen.

5  Hendrik Jans Faken is gedoopt op 26 januari 1776 te Hoogeveen, zie IX-G.

6  Elsje Jans is gedoopt op 18 januari 1778 te Hoogeveen.

7  Aaltje Jans Faken ten Kaat is gedoopt op 11 juni 1780 te Hoogeveen, zie IX-H.

8  Jan Jans is gedoopt op 26 december 1784 te Hoogeveen.

9  Metje Jans Fake ten Kaat, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 november 1786 te Hoogeveen, is overleden op 17 november 1845 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Metje werd 59 jaar en 5 dagen.

Metje trouwt (kerk) (Herv.) op 21 april 1811 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit Jans de Graaf, zoon van Jan Koerts de Graaf en Annechien Gerrits Huisjes. Gerrit, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 3 september 1786 te Hoogeveen, is overleden op 27 november 1864 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Gerrit werd 78 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

10  Jantje Jans is gedoopt op 25 augustus 1792 te Hoogeveen.

VIII-E  Berent Faken, zoon van Fake Berents ten Caat (VII-I) en Mettien Jans Bloemberg, is gedoopt op 11 juli 1745 te Hoogeveen, is begraven op 16 september 1806 te Hoogeveen. Berent werd 61 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Berent Faken wordt nergens "ten Caat" genoemd, maar zijn kinderen noemen zich wel ten Caat of ten Kaat.

Berent trouwt te Hoogeveen met Geesje Harms Schonewille, dochter van Harm Jans Schonewille en Elsje Hendriks Vos. Geesje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 9 november 1749 te Hoogeveen, is overleden op 18 januari 1832 te Hoogeveen. Geesje werd 82 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Van Berent en Geesje zijn tien kinderen bekend:

1  Fake Berents ten Caat te Hoogeveen, is gedoopt op 6 september 1772 te Hoogeveen, zie IX-I.

2  Harm Berents Faken ten Caat is gedoopt op 26 juni 1774 te Hoogeveen, zie IX-J.

3  Jan Berends Faken ten Caat is gedoopt op 28 juli 1776 te Hoogeveen, zie IX-K.

4  Elsje Berents Faken ten Caat is gedoopt op 13 september 1778 te Hoogeveen.

5  Mettien Berents ten Caat is gedoopt op 7 mei 1780 te Hoogeveen, zie IX-L.

6  Hendrik Berends Faken ten Caat is gedoopt op 30 juni 1782 te Hoogeveen.

7  Hendrikjen Berends ten Caat is gedoopt op 24 oktober 1784 te Hoogeveen, zie IX-M.

8  Berend Berends Faken ten Caat is gedoopt op 3 augustus 1786 te Hoogeveen.

9  Jantje Berends Faken ten Caat is gedoopt op 11 oktober 1789 te Hoogeveen, zie IX-N.<41>

10  Hendrik Berends Faken ten Caat is gedoopt op 11 september 1791 te Hoogeveen, zie IX-O.

VIII-F  Wijbrant Hendriks ten Caat, zoon van Hendrik Berents ten Kaat (VII-J) en Geesjen Wybrants, is gedoopt op 3 mei 1739 te Hoogeveen.

Wijbrant was gehuwd met zijn volle nicht Angenete Aalderts, zie VIII-G.

Van Wijbrant en Angenete zijn zeven kinderen bekend:

1  Geesjen Wijbrants is Herv. gedoopt op 6 mei 1764 te Hoogeveen.

2  Aaldert Wijbrants is Herv. gedoopt op 6 mei 1764 te Hoogeveen.

3  Geesjen Wijbrants is Herv. gedoopt op 27 mei 1765 te Hoogeveen.

4  Aaldert Wijbrands ten Caat is Herv. gedoopt op 22 maart 1767 te Hoogeveen.

5  Geesje Wijbrands ten Caat is Herv. gedoopt op 29 oktober 1769 te Hoogeveen.

6  Hendrik Wijbrands ten Caat is Herv. gedoopt op 10 februari 1771 te Hoogeveen.

7  Aaldert Wijbrants is Herv. gedoopt op 18 september 1774 te Hoogeveen.

VIII-G  Angenete Aalderts, dochter van Aaldert Alberts Bloemberg en Femmegien Berends ten Kaat (VII-K).

Angenete was gehuwd met haar volle neef Wijbrant Hendriks ten Caat, zie VIII-F.

VIII-H  Geesje Aalderts, dochter van Aaldert Alberts Bloemberg en Femmegien Berends ten Kaat (VII-K), is gedoopt op 4 december 1740 te Hoogeveen, is begraven op 14 oktober 1784. Geesje werd 43 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Geesje trouwt rond 1767 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Harmen Harms Dwirrel, zoon van Harm Jans Schonewille en Elsje Hendriks Vos. Harmen, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 4 november 1744 te Hoogeveen, is overleden op 1 december 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Harmen werd 74 jaar en 27 dagen.

Harmen was later gehuwd (2) met Aaltien Lamberts Hup.<42,43>

Van Harmen en Geesje zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Harms is Herv. gedoopt op 28 februari 1768 te Hoogeveen, is begraven op 27 mei 1770 . Harm werd 2 jaar, 2 maanden en 29 dagen.<44>

2  Femmigje Harms Schonewille is gedoopt op 22 november 1772 te Hoogeveen, zie IX-P.

3  Elsje Harms is Herv. gedoopt op 23 mei 1784 te Hoogeveen.

VIII-I  Aaltje Roelofs Booij, dochter van Roelof Booijs (VII-L) en Aaltje Jans Schiphorst, is gedoopt op 25 februari 1730 te Meppel.

Aaltje trouwt in 1746 op 16-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Hendriks Smit, zoon van Hendrik Jans Smit en Jantien Pieters. Johannes is gedoopt op 11 juli 1723 te Hoogeveen.

Van Johannes en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Smit is gedoopt op 11 januari 1750 te Meppel, is overleden op 25 maart 1825 te Meppel. Aaltje werd 75 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Aaltje was gehuwd met Jan Peters Bot.

2  Jentje Smit, zonder beroep, is geboren op 12 december 1754 te Meppel, is overleden op 17 september 1837 te Hoogeveen (Huizen). Jentje werd 82 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Jentje was gehuwd met Jan Hendrikus Fernhout. Jan is overleden voor 18 september 1837.

3  Arent Smit is gedoopt op 18 oktober 1761 te Meppel (doopgetuige was zijn grootmoeder Aaltje Jans Schiphorst).

4  Wobbegjen Johannes Smit is gedoopt op 20 mei 1767 te Meppel (doopgetuige was haar tante Grietje Roelofs Booij (zie VIII-L)).

5  Aleida Smit is gedoopt op 15 februari 1769 te Meppel.

6  Booij Johannes Smit is gedoopt op 15 november 1772 te Hoogeveen (doopgetuige was zijn tante Jentjen Roelofs Booijs (zie VIII-K)).

VIII-J  Jan Roelofs Booijs, zoon van Roelof Booijs (VII-L) en Aaltje Jans Schiphorst, wonende te Hoogeveen en te Meppel, is gedoopt op 5 december 1731 te Meppel (doopgetuige was Geesje Jans).

Jan trouwt op 10 november 1762 te Meppel op 30-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Maria Deutgenius, dochter van Eeverhardus Deutgenius en Hendrikje Alberts. Maria, wonende te Amsterdam, mogelijk is afkomstig uit Meppel, is gedoopt op 26 juli 1733 te Meppel (doopgetuige was Antijn Wolters), is overleden voor 21 februari 1779. Maria werd hoogstens 45 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<45..47>

Van Jan en Maria is een kind bekend:

1  Lieuwe Jans Booi is gedoopt op 31 augustus 1763 te Meppel (doopgetuige was zijn grootmoeder Aeltjen Jans Schiphorst).

Jan gaat in ondertrouw op 21 februari 1779 te Meppel, trouwt te Hoogeveen op 47-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Klaasjen Willems, dochter van Willem Tijmens Mooij en Jentien Otten. Klaasjen, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 6 mei 1744 te Hoogeveen, is overleden op 11 juli 1822 te Meppel. Klaasjen werd 78 jaar, 2 maanden en 5 dagen.<48,49>

VIII-K  Jentjen Roelofs Booij, dochter van Roelof Booijs (VII-L) en Aaltje Jans Schiphorst, wonende te Meppel, is gedoopt op 1 januari 1734 te Meppel (doopgetuigen waren haar tante Beertje Meeuwis en Geesje Jans), is overleden op 16 juni 1812 te Meppel. Jentjen werd 78 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Jentjen trouwt in augustus 1754 te Meppel op 20-jarige leeftijd (1) met Hendrik Peters Hetsers. Hendrik, wonende te Meppel, is overleden voor 25 maart 1781.<50,51>

Van Hendrik en Jentjen is een kind bekend:

1  Bartelt Hendriks Hetsers is gedoopt op 4 februari 1759 te Meppel.

Jentjen gaat in ondertrouw op 25 maart 1781 te Meppel op 47-jarige leeftijd (2) met Albert Schiphorst. Albert, wonende te Hoogeveen.<52>

Albert was eerder gehuwd (1) met Jentien Schiphorst.<53,54>

VIII-L  Grietje Roelofs Booij, dochter van Roelof Booijs (VII-L) en Aaltje Jans Schiphorst, winkelierster, wonende te Meppel, is gedoopt op 17 februari 1736 te Meppel (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Jannetje Coops), is overleden op 29 maart 1820 te Meppel. Grietje werd 84 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Grietje gaat in ondertrouw in 1755 te Meppel op 19-jarige leeftijd met Gerrit Klaasz. Kreulen. Gerrit, wonende te Meppel.<55>

Van Gerrit en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Matje Kreulen is geboren rond 1756 te Meppel, is overleden op 19 november 1828 te Meppel. Matje werd ongeveer 72 jaar.

Matje was gehuwd met Hendrik Kat.

2  Aaltje Kreulen is geboren rond 1761 te Meppel, is overleden op 18 december 1830 te Meppel. Aaltje werd ongeveer 69 jaar.

Aaltje was gehuwd met Roelof Uiterwijk.

3  Booij Gerrits Kralen is gedoopt op 2 september 1770 te Hoogeveen (doopgetuigen waren zijn tante Aaltje Roelofs Booij (zie VIII-I) en zijn oom Johannes Hendriks Smit).

4  Jentjen Kralen is geboren rond 1772 te Meppel, is overleden op 25 maart 1823 te Meppel. Jentjen werd ongeveer 51 jaar.

5  Grietje Kreulen is geboren rond 1776 te Meppel, is overleden op 16 mei 1848 te Meppel. Grietje werd ongeveer 72 jaar.

Grietje was gehuwd met Hendrik Veuger, zoon van Geert Veuger en Aaltje van Urk. Hendrik is geboren rond 1778, is overleden op 16 mei 1817 te Meppel. Hendrik werd ongeveer 39 jaar.

VIII-M  Booij Lieuwes, zoon van Roelof Booijs (VII-L) en Aaltje Jans Schiphorst, is gedoopt in april 1738 te Meppel (doopgetuige was zijn tante Beerte Meuwis).

Booij was gehuwd met Anna de Rooij.

Van Booij en Anna is een kind bekend:

1  Roelof Booij is gedoopt op 5 juni 1774 te Amsterdam (doopgetuigen waren zijn grootvader Roelof Booij (zie VII-L) en zijn grootmoeder Aaltje Jans).

VIII-N  Harm Kaspars Hagen, zoon van Kasper Jans Hagen en Stientje Harms Booij (VII-M), schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 21 september 1760 te Hoogeveen, is overleden op 3 augustus 1818 te Hoogeveen (Slood). Harm werd 57 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Harm was gehuwd met Jantien Coenders Scholten. Jantien is geboren te Hoogeveen.

Van Harm en Jantien zijn drie kinderen bekend:

1  Caspar Harms Hagen is geboren op 22 juni 1794 te Hoogeveen, zie IX-Q.

2  Stijntje Harms Hagen is gedoopt op 6 maart 1799 te Hoogeveen.

3  Jacob Hagen is gedoopt op 15 mei 1808 te Hoogeveen.

Jacob trouwt op 17 januari 1835 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Lammegien Katerberg, dochter van Geert Jansen Katerberg en Geesjen Jans Keuning. Lammegien, dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 december 1804 te Oosterhesselen, is overleden op 11 november 1853 te Hoogeveen (Het Schut). Lammegien werd 48 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Lammegien was eerder gehuwd (1) met Hendrik Hendriks Boertien.<56..58>

VIII-O  Hendrik Gerrits van Goor, zoon van Gerrit Alberts van Goor en Stijntje Hendriks Booij (VII-N), is overleden op 8 mei 1795 te Hoogeveen (ter begraving aangegeven).<59>

Ook vermeld als Hendrik van Putten.

Hendrik trouwt op 2 mei 1773 te Hoogeveen met de 22-jarige Mettien Hendriks Bloemberg, dochter van Hendrik Jans Bloemberg en Jantjen Jans Sempels. Mettien is gedoopt op 12 april 1751 te Hoogeveen, is overleden op 10 maart 1812 te Hoogeveen. Mettien werd 60 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Mettien was later gehuwd (2) met Jan Alberts Pot.<60,61>

Van Hendrik en Mettien zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik Hendriks van Goor, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 mei 1774 te Hoogeveen, is overleden op 25 oktober 1827 te Hoogeveen (Het Haagje). Hendrik werd 53 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Hendrik was gehuwd met Trijntje Gosens Seinen, dochter van Gosen Seinen en Margje Jacobs Kattouw. Trijntje, arbeidster en zonder beroep, is gedoopt op 25 oktober 1778 te Hoogeveen, is overleden op 17 mei 1861 te Hoogeveen (Het Haagje). Trijntje werd 82 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Trijntje was later gehuwd (2) met Hendrik Huberts.<62,63>

2  Stijntje Hendriks van Goor is gedoopt op 4 augustus 1776 te Hoogeveen.

3  Gerrit Hendriks van Goor is geboren op 21 maart 1779 te Hoogeveen, zie IX-R.

4  Jan Hendriks van Goor, landbouwer, is gedoopt op 28 januari 1781 te Hoogeveen, is overleden op 16 januari 1867 te Linde. Jan werd 85 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Jan was gehuwd met Barbara Roelofs.

5  Albert Hendriks van Goor, boerenknecht en arbeider, wonende te Zuidwolde - Dr., is gedoopt op 2 mei 1784 te Hoogeveen, is overleden op 16 mei 1867 te Westerveld. Albert werd 83 jaar en 14 dagen.

Albert trouwt op 29 december 1812 te Zuidwolde - Dr. (huwelijksgetuigen waren Jan Jans Fijten, zijn schoonvader Hilbert Geerts Jonker (vader van de bruid), zijn broer Hendrik Hendriks van Goor (broer van de bruidegom) (zie VIII-O.1) en zijn oom Hendrik de Jong (oom van de bruidegom)) op 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Femmechien Hilberts Jonker, dochter van Hilbert Geerts Jonker en Hilbertje Lucas. Femmechien, dienstmaagd, wonende te Zuidwolde - Dr., is geboren rond 1787.<64,65> Albert trouwt op 30 maart 1844 te Hoogeveen op 59-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Aukje (Aukje Jans Muis) Jans Stevens, dochter van Jan Stevens en Marrigje Snijder. Aukje, arbeidster, is geboren op 12 februari 1796 te Blokzijl, is overleden op 2 april 1872 te Westerveld. Aukje werd 76 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Aukje was eerder gehuwd (1) met Kornelis Jans Kuikstra.

6  Jantje Hendriks van Goor is geboren op 5 november 1786 te Hoogeveen, zie IX-S.

7  Harm Hendriks van Goor, arbeider en zonder beroep, wonende te Zuidwolde - Dr., is gedoopt op 2 augustus 1789 te Hoogeveen, is overleden op 1 maart 1873 te Wemmenhove. Harm werd 83 jaar, 6 maanden en 27 dagen.<66>

Harm trouwt op 24 mei 1817 te Zuidwolde - Dr. op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Albertje Alberts Drogt, dochter van Albert Hendriks Drogt en Jantjen Alberts. Albertje, zonder beroep, is gedoopt op 19 juli 1795 te Zuidwolde - Dr..<67,68>

8  Jacob Hendriks van Goor is gedoopt op 9 oktober 1791 te Hoogeveen, zie IX-T.<69>

VIII-P  Margjen Gerrits van Goor, dochter van Gerrit Alberts van Goor en Stijntje Hendriks Booij (VII-N).

Margjen was gehuwd met Harm Jans Pool.

Van Harm en Margjen zijn twee kinderen bekend:

1  Stijntje Harms Pool is gedoopt op 18 oktober 1767 te Hoogeveen, zie IX-U.

2  Femmegien Harms Pool is geboren op 12 november 1769 te Hoogeveen, zie IX-V.

VIII-Q  Herm Gerrits van Goor, zoon van Gerrit Alberts van Goor en Stijntje Hendriks Booij (VII-N), is gedoopt op 13 mei 1753 te Hoogeveen, is overleden op 25 mei 1798 te Hoogeveen. Herm werd 45 jaar en 12 dagen.

Herm was gehuwd met Geessien Stoffers Hartman. Geessien is overleden op 11 augustus 1807 te Hoogeveen.

Geessien was later gehuwd (2) met Albert Jacobs Koster.<70..83>

Van Herm en Geessien is een kind bekend:

1  Christoffer van Goor, landbouwer, is gedoopt op 13 februari 1785 te Hoogeveen.

Christoffer trouwt op 4 mei 1828 te Hoogeveen op 43-jarige leeftijd met zijn stiefzus de 30-jarige Trijntje Alberts Koster, dochter van Albert Jacobs Koster en Trijntje Stoffers Oelen. Trijntje, dienstmeid, is gedoopt op 22 oktober 1797 te Hoogeveen.

VIII-R  Hendrik Harms Booij, zoon van Harm Hendriks Booij (VII-O) en Trijntien Jacobs Koster, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 20 augustus 1747 te Hoogeveen, is begraven op 17 januari 1807. Hendrik werd 59 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Hendrik was gehuwd (1) met Trijntje Jans, dochter van Jan Roelofs Tijlbaart en Heijltjen Hendriks Kamman. Trijntje is gedoopt op 17 september 1747 te Hoogeveen, is overleden voor 1803. Trijntje werd hoogstens 55 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van Hendrik en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Harm Hendriks Booij is gedoopt op 2 mei 1773 te Hoogeveen, zie IX-W.

2  Heijltje Hendriks Booij is gedoopt op 6 augustus 1775 te Hoogeveen, zie IX-X.

3  Jan Hendriks Booij is gedoopt op 14 september 1777 te Hoogeveen, zie IX-Y.

4  Trijntje Hendriks Booij is gedoopt op 31 oktober 1779 te Hoogeveen.

5  Trijntje Hendriks Booij is gedoopt op 18 januari 1784 te Hoogeveen, zie IX-Z.

6  Aaltje Hendriks Booij is gedoopt op 15 april 1787 te Hoogeveen, zie IX-AA.

7  Hendrikje Hendriks Booij is gedoopt op 2 mei 1790 te Hoogeveen, zie IX-AB.

Hendrik trouwt op 8 mei 1803 te Hoogeveen op 55-jarige leeftijd (2) met Margien Arends Schokker. Margien, wonende te Hoogeveen, is begraven op 31 januari 1805 te Hoogeveen.<84>

Margien was eerder gehuwd (1) met Govert Harms.<85>

VIII-S  Hendrik Jans Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 24 juli 1746 te Hoogeveen, is overleden op 9 november 1816 te Hoogeveen (Molendijk). Hendrik werd 70 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Hendrik trouwt op 19 november 1775 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Zwaantje Peters Timmerman, dochter van Peter Roelofs Dekker (alias Timmerman) en Geertien Geerts. Zwaantje is gedoopt op 22 maart 1744 te Hoogeveen, is begraven op 2 mei 1809 te Hoogeveen. Zwaantje werd 65 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Van Hendrik en Zwaantje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Hendriks Booij is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 23 oktober 1776 te Hoogeveen, is begraven op 23 november 1779 te Hoogeveen. Pieter werd 3 jaar en 1 maand.

2  Pieter Hendriks Booij is gedoopt op 10 september 1780 te Hoogeveen, zie IX-AC.

3  Jan Hendriks Booij is gedoopt op 14 augustus 1785 te Hoogeveen, zie IX-AD.

VIII-T  Jannes Jans Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 29 juni 1749 te Hoogeveen, is begraven op 30 november 1799 te Hoogeveen. Jannes werd 50 jaar, 5 maanden en 1 dag.<86>

Jannes trouwt in 1780 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth Seinen, dochter van Seine Goossens en Wijchertien Arents Schonewille. Elisabeth, zonder beroep en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 2 april 1758 te Hoogeveen, is overleden op 17 september 1837 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Elisabeth werd 79 jaar, 5 maanden en 15 dagen.<87>

Elisabeth was later gehuwd (2) met Jurjen Klaas Snijder.<88..91> Elisabeth was later gehuwd (3) met Leendert Roelofs Kreeft.<92..96>

Van Jannes en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Jannes Booij is gedoopt op 18 maart 1781 te Hoogeveen, zie IX-AE.

2  Wichertien Jannes Booij is gedoopt op 26 oktober 1783 te Hoogeveen, zie IX-AF.

3  Seine Jans Booij is gedoopt op 14 mei 1786 te Hoogeveen, zie IX-AG.

4  Pieter Johannes Booij is gedoopt op 14 september 1788 te Hoogeveen, zie IX-AH.

5  Arend Jannes Booij is gedoopt op 9 oktober 1791 te Hoogeveen, zie IX-AI.<97>

6  Hendrik Jannes Booij is gedoopt op 14 juni 1795 te Hoogeveen, zie IX-AJ.

7  Pietertje Jans Booij is gedoopt op 21 januari 1798 te Hoogeveen, zie IX-AK.<98>

8  Jannes Booij is gedoopt op 22 mei 1800 te Hoogeveen, zie IX-AL.<99>

VIII-U  Hendrikjen Jans Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 16 januari 1752 te Hoogeveen, is overleden op 27 december 1820 24.00 uur te Hoogeveen (Alteveer B336). Hendrikjen werd 68 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Hendrikjen was gehuwd met Jan Harms Pol, zoon van Harmen Welmers Smant en Hendrikje Jans Pol. Jan, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 augustus 1753 te Hoogeveen, is overleden op 4 juni 1823 12.00 uur te Hoogeveen (Slood B362). Jan werd 69 jaar, 9 maanden en 23 dagen.<100>

Van Jan en Hendrikjen is een kind bekend:

1  Hendrikje Jans Pol is gedoopt op 17 april 1786 te Hoogeveen, zie IX-AM.

VIII-V  Geertje Jans Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 20 november 1757 te Hoogeveen, is overleden op 24 september 1829 te Hoogeveen (Alteveer). Geertje werd 71 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Geertje was gehuwd met haar volle neef Jan Geerts Booij, zie VIII-AB.

Van Jan en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Jans Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 oktober 1790 te Hoogeveen, is ongehuwd overleden op 13 augustus 1815 16.00 uur te Hoogeveen (Slood B314). Grietje werd 24 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

2  Pietertien Jans Booij, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 november 1792 te Hoogeveen, is overleden op 25 januari 1865 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pietertien werd 72 jaar en 2 maanden.

Pietertien trouwt op 26 februari 1834 te Hoogeveen op 41-jarige leeftijd met de 71-jarige Frederik Jacobs den Ouden, zoon van Jacob Freriks en Trijntje Jannes Remmelts. Frederik, arbeider, zonder beroep en schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 4 april 1762 te Hoogeveen, is overleden op 21 mei 1848 15.00 uur te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg C814) overleden in AW (Armenwerkhuis), een van de aangevers was de armvader. Frederik werd 86 jaar, 1 maand en 17 dagen.<101,102>

Frederik was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Arends Govers.<103,104>

3  Geert Jans Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 1 januari 1796 te Hoogeveen, is overleden op 6 september 1827 te Hoogeveen (Alteveer). Geert werd 31 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

4  Jan Jans Booij is gedoopt op 30 september 1798 te Hoogeveen, zie IX-AN.

VIII-W  Jan Jannes Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, is gedoopt op 13 september 1761 te Hoogeveen, is begraven op 4 juli 1797 te Hoogeveen. Jan werd 35 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Jan was gehuwd met zijn achternicht (5e graad) Stijntje Harms Pool, zie IX-U.

Van Jan en Stijntje is een kind bekend:

1  Pietertien Jans Booij is gedoopt op 1 januari 1795 te Hoogeveen, zie IX-AO.<105>

VIII-X  Albert Jans Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 april 1765 te Hoogeveen, is overleden op 8 mei 1825 te Hoogeveen (De Huizen B572) op de trouwdag van zijn dochter. Albert werd 60 jaar en 1 maand.

Jan Alberts Booij is overleden op 8 mei 1825 om 21.30 uur te Hoogeveen, op de trouwdatum van zijn dochter Pietertje.
Volgens de huwelijksakte Pietertje Booij met Marten Rozendal is hij bij het huwelijk nog aanwezig.

Albert was gehuwd met Jantien Hendriks Hartman, dochter van Hendrik Jans Hartman en Jantjen Arends Westerman. Jantien, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 18 december 1763 te Hoogeveen, is overleden op 1 mei 1829 23.00 uur te Hoogeveen (De Huizen B572a). Jantien werd 65 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Van Albert en Jantien zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Alberts Booij is gedoopt op 30 maart 1791 te Hoogeveen, zie IX-AP.

2  Jantien Alberts Booij, dienstmaagd, is gedoopt op 28 oktober 1792 te Hoogeveen, is overleden op 10 juli 1822 te Meppel. Jantien werd 29 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Jantien trouwt op 10 augustus 1816 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Harm Woutman, zoon van Klaas Woutman en Geertjen Harms Genesins. Harm, schippersknecht, is geboren rond 1789 te Meppel.

Harm was later gehuwd (2) met Geertjen Jetten.<106,107>

3  Hendrik Alberts Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 december 1794 te Hoogeveen, is overleden op 18 juli 1827 te Hoogeveen (De Huizen). Hendrik werd 32 jaar, 7 maanden en 4 dagen.<108>

4  Harm Alberts Booij is gedoopt op 19 maart 1797 te Hoogeveen, zie IX-AQ.

5  Arent Alberts Booij is gedoopt op 3 maart 1799 te Hoogeveen.

Er wordt 4 januari 1806, 10 juli 1806, 28 mei 1806 en 29 augustus 1806 een kind van Albert Booy begraven

6  Arend Alberts Booij is gedoopt op 18 maart 1801 te Hoogeveen, zie IX-AR.

7  Pietertje Alberts Booij is gedoopt op 24 juni 1804 te Hoogeveen, zie IX-AS.

VIII-Y  Hendrik Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, arbeider en huisman (boer), wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 1 januari 1755 te Hoogeveen, is overleden op 6 oktober 1819 01.00 uur te Hoogeveen (Sloot B350). Hendrik werd 64 jaar, 9 maanden en 5 dagen.<109>

Hendrik was gehuwd met Trijntje Seinen, dochter van Seine Goossens en Wijchertien Arents Schonewille. Trijntje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 27 juni 1762 te Hoogeveen, is overleden op 9 april 1849 14.00 uur te Hoogeveen (De Huizen B574). Trijntje werd 86 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Van Hendrik en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Geert Hendriks Booij is gedoopt op 19 februari 1786 te Hoogeveen, zie IX-AT.

2  Wietsien Hendriks Booij is gedoopt op 24 januari 1790 te Hoogeveen.

3  Grietje Hendriks Booij is gedoopt op 3 maart 1793 te Hoogeveen, zie IX-AU.

4  Seine Hendriks Booi, schipper, wonende te Hoogeveen (Prinsegracht B48), is gedoopt op 2 oktober 1796 te Hoogeveen, is overleden op 17 oktober 1850 te Hasselt. Seine werd 54 jaar en 15 dagen.

Seine trouwt op 6 augustus 1826 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Janna Arends Winkel, dochter van Arend Jans Winkel en Niesje Arends Smeding. Janna is geboren op 20 januari 1802 te Hoogeveen, is overleden op 26 september 1855 te Zwartsluis. Janna werd 53 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

5  Janna Hendriks Booij is geboren op 8 februari 1801 te Hoogeveen, zie IX-AV.

6  Harm Hendriks Booij is gedoopt op 22 april 1804 te Hoogeveen.

7  Wichertje Hendriks Booij is geboren op 16 juni 1805 te Hoogeveen, zie IX-AW.

VIII-Z  Jan Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 21 augustus 1757 te Hoogeveen, is overleden voor 19 oktober 1816 te Hoogeveen. Jan werd hoogstens 59 jaar, 1 maand en 28 dagen.<110>

Er is een Jan Geerts Booij begraven op 20 oktober 1792 en op 4 juli 1797.
Op dit moment is onduidelijk welke datum de juiste is.

Jan was gehuwd met Jantien Jans, dochter van Jan Pieters en Hendrikje Arents. Jantien is gedoopt op 6 januari 1760 te Hoogeveen, is overleden voor 19 oktober 1816. Jantien werd hoogstens 56 jaar, 9 maanden en 13 dagen.<111>

Jantien was later gehuwd (2) met Jan Hendriks Victorie.<112,113>

Van Jan en Jantien zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Jans Booij is gedoopt op 17 maart 1782 te Hoogeveen, zie IX-AX.

2  Jan Jans Booij is gedoopt op 26 september 1784 te Hoogeveen, zie IX-AY.

3  Geert Jans Booij is Herv. gedoopt op 17 december 1786 te Hoogeveen, zie IX-AZ.<114>

VIII-AA  Roelof Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, arbeider en schipper, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 7 september 1760 te Hoogeveen, is overleden op 16 januari 1845 te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg). Roelof werd 84 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Roelof was gehuwd met Janna Derks Loman, dochter van Derk Lamberts Loman en Luijtjen Jacobs. Janna, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 oktober 1764 te Hoogeveen, is overleden op 14 september 1831 te Hoogeveen (Achterom). Janna werd 66 jaar en 11 maanden.

Van Roelof en Janna zijn vier kinderen bekend:

1  Derk Roelofs Booij is gedoopt op 2 maart 1788 te Hoogeveen, is begraven op 21 mei 1788 te Hoogeveen. Derk werd 2 maanden en 19 dagen.

2  Derk Roelofs Booij is gedoopt op 21 april 1790 te Hoogeveen.

3  Geert Roelofs Booij is gedoopt op 28 januari 1795 te Hoogeveen, zie IX-BA.

4  Hendrik Roelofs Booij is gedoopt op 7 september 1800 te Hoogeveen.

VIII-AB  Jan Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, schipper en arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 november 1765 te Hoogeveen, is overleden op 16 januari 1842 14.00 uur te Hoogeveen (Noord C676). Jan werd 76 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Jan was gehuwd met zijn volle nicht Geertje Jans Booij, zie VIII-V.

VIII-AC  Jacob Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, schipper en arbeider, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 17 juli 1768 te Hoogeveen, is overleden op 14 augustus 1842 te Hoogeveen (Alteveer). Jacob werd 74 jaar en 28 dagen.

Jacob was gehuwd met Margje Roelofs Deuten, dochter van Roelof Harms ( Deuten) en Aaltje Koerts Koster. Margje, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 6 oktober 1771 te Hoogeveen, is overleden op 30 november 1830 03.00 uur te Hoogeveen (Alteveer B323). Margje werd 59 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Jacob en Margje zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Jacobs Booij is gedoopt op 3 augustus 1800 te Hoogeveen, zie IX-BB.

2  Grietje Jacobs Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 30 oktober 1802 te Hoogeveen, is overleden op 7 juni 1880 08.30 uur te Hoogeveen (Het Haagje A249). Grietje werd 77 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Grietje trouwt op 21 november 1835 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd met de 35-jarige Koendert Jans Scholten, zoon van Jan Koenderts Scholten en Jantje Caspers Hagen. Koendert, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 januari 1800 te Hoogeveen, is overleden op 1 augustus 1872 te Hoogeveen (Het Schut). Koendert werd 72 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

3  doodgeboren kind Booij is doodgeboren op 14 april 1806 te Hoogeveen.

4  Hendrikje Booij is gedoopt op 19 juli 1807 te Hoogeveen, zie IX-BC.

5  Roelofje Jacobs Booij is gedoopt op 14 oktober 1810 te Hoogeveen, is begraven op 18 januari 1811 te Hoogeveen. Roelofje werd 3 maanden en 4 dagen.

6  Roelof Booij is geboren op 27 november 1812 te Hoogeveen, is overleden op 15 december 1898 te Oosterveld - Zuidwolde-Dr.. Roelof werd 86 jaar en 18 dagen.

Roelof trouwt op 18 mei 1834 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrikje Jans van den Hof, dochter van Jan Jans van den Hof en Marrigjen Everds. Hendrikje is geboren op 11 november 1812 te Nijeveen.

VIII-AD  Hendrik Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 mei 1775 te Hoogeveen, is overleden voor 19 januari 1846. Hendrik werd hoogstens 70 jaar, 8 maanden en 5 dagen.<115,116>

Hendrik was gehuwd met Hilligje Harms Meiboom, dochter van Harm Lucas Meiboom en Margien Seinen. Hilligje, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 13 oktober 1771 te Hoogeveen, is overleden op 30 september 1847 te Hoogeveen (Molendijk B429). Hilligje werd 75 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Van Hendrik en Hilligje zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje Hendriks Booij is gedoopt op 17 maart 1799 te Hoogeveen, zie IX-BD.<117>

2  Harm Hendriks Booij is Herv. gedoopt op 6 maart 1802 te Hoogeveen, zie IX-BE.<118>

3  Marrichje Booij is Herv. gedoopt op 15 september 1805 te Hoogeveen, zie IX-BF.<119>

4  Geert Hendriks Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 21 februari 1808 te Hoogeveen, is overleden op 18 april 1831 te Hoogeveen (Molendijk B426). Geert werd 23 jaar, 1 maand en 28 dagen.<120>

Geert trouwt op 4 juli 1830 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Margaretha Bols, dochter van Jan Geerts Bols en Grietje Symens Faas. Margaretha is geboren op 25 januari 1812 te Hoogeveen.

5  doodgeboren dochter Booij is doodgeboren op 21 mei 1815 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

6  doodgeboren zoon Booij, wonende te Hoogeveen, is doodgeboren op 22 mei 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld).<121>


Generatie IX

(van 1746 tot 1898)

In deze generatie zijn 58 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 253 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1779 en 1867. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogeveen (212x), Zaandam (9x), Deventer (9x), Avereest (5x), Kampen (4x), Zuidwolde - Dr. (4x), Zwartsluis (2x), Smilde (2x), Schottershuizen (2x), Eelde, gem. Zuidwolde - Dr., Hattem, Amsterdam, Leiden, Zwolle, Olst en Hoogezand.

IX-A  Andries Faken Mol, zoon van Fake Lucas Mol (VIII-A) en Annegien Simons Soetebotter, is gedoopt op 1 januari 1748, is begraven op 21 september 1796 te Hoogeveen. Andries werd 48 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Andries was gehuwd met Elsjen Alberts Kats, dochter van Albert Hendriks Kats en Annigje Lamberts Dodevis. Elsjen, zonder beroep, is geboren rond 1754, is overleden op 27 oktober 1825 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Elsjen werd ongeveer 71 jaar.

Van Andries en Elsjen zijn zes kinderen bekend:

1  Fake Andries Mol, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 januari 1779 te Hoogeveen, is overleden op 24 augustus 1833 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Fake werd 54 jaar, 7 maanden en 7 dagen.<122>

Fake trouwt op 24 mei 1812 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Heiltje (Hilligje) Wichers Schonewille, dochter van Wicher Harms Schonewille en Aaltje Jans Otten. Heiltje, landbouwster en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 31 augustus 1783 te Hoogeveen.<123,124>

Heiltje was eerder gehuwd (1) met Hendrik Jans Victorie.<125,126>

2  Annigje Andries Mol, zonder beroep en landbouwster, is gedoopt op 12 augustus 1781 te Hoogeveen, is overleden op 4 september 1851 te Hoogeveen (Sloot). Annigje werd 70 jaar en 23 dagen.

Annigje trouwt op 27 maart 1819 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd (1) met haar verre halfneef (10e graad) de 53-jarige Jan Geerts Bijker, zoon van Geert Jans Bijker en Hilligjen Jans. Jan, bijker, is gedoopt op 4 augustus 1765 te Hoogeveen, is overleden op 20 augustus 1825 te Hoogeveen. Jan werd 60 jaar en 16 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Kaspers Hagen (zie VII-M.5).<127>

Annigje trouwt op 24 februari 1828 te Hoogeveen op 46-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Gerardus Pieters Giesen, zoon van Pieter Giesen en Femmegien Jans. Gerardus, schipper, is gedoopt op 6 november 1785 te Hoogeveen.

Gerardus was eerder gehuwd (1) met Jantje Smit.<128>

3  Lammert Andries Mol, zonder beroep, is gedoopt op 12 mei 1793 te Hoogeveen, is overleden op 30 maart 1870 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Lammert werd 76 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Lammert trouwt op 8 augustus 1824 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Annigje Berents Kikkert, dochter van Berend Jans Kikkert en Geertruid Klaas. Annigje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 7 mei 1800 te Hoogeveen, is overleden op 28 februari 1859 14.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A324). Annigje werd 58 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

4  Seine Andries Mol, landbouwer, is gedoopt op 30 december 1787 te Hoogeveen, is overleden op 17 mei 1842 te Hoogeveen. Seine werd 54 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Seine trouwt op 21 mei 1814 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Margje Berends Boertien, dochter van Berend Hendriks Boertien en Elisabeth Arends Salomons. Margje, zonder beroep, is geboren rond 1793 te Hoogeveen.

5  Lucas Andries Mol is gedoopt op 30 oktober 1785 te Hoogeveen.

Lucas trouwt op 2 mei 1813 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Karsje Roelofs Kleijs, dochter van Roelof Wolters en Hilligje Pieters. Karsje is gedoopt op 28 juni 1789 te Hoogeveen.

6  Albertje Andries Mol, zonder beroep, is gedoopt op 15 mei 1796 te Hoogeveen, is overleden op 4 december 1846 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albertje werd 50 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Albertje trouwt op 25 mei 1823 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Harm Egberts Boertien, zoon van Egbert Harms Boertien en Femmigje Geerts Bols. Harm, arbeider en landbouwer, is gedoopt op 7 april 1799 te Hoogeveen, is overleden op 26 januari 1879 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Harm werd 79 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Harm was later gehuwd (2) met Lutgerdina van Balen.<129,130>

IX-B  Lukas (Lukas Faken Mol) Faken, zoon van Fake Lucas Mol (VIII-A) en Annegien Simons Soetebotter, is gedoopt op 15 juni 1755 te Hoogeveen, is overleden op 23 november 1811 te Hoogeveen. Lukas werd 56 jaar, 5 maanden en 8 dagen.<131>

Lukas was gehuwd met Annegien Andries Veldman, dochter van Andries Egberts Veldman en Annigje Everts ten Kleij. Annegien is gedoopt op 16 november 1760 te Hoogeveen, is begraven op 16 juli 1805 te Hoogeveen. Annegien werd 44 jaar en 8 maanden.<132>

Van Lukas en Annegien zijn drie kinderen bekend:

1  Annechien Lucas Faken is gedoopt op 10 april 1791.

2  Fake Lucas Faken is gedoopt op 2 december 1792.

3  Andries Lukas Faken, arbeider, wonende te Avereest, is gedoopt op 29 januari 1797 te Hoogeveen.<133>

Andries trouwt op 8 oktober 1820 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Meinen, dochter van Meine Jans en Susanna (Sanegien) Hendriks Vos. Trijntje, dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 29 september 1799 te Hoogeveen.<134,135>

IX-C  Fake Booij, zoon van Booij Faken (VIII-B) en Willemtjen Hendriks Beldert, schipper, is gedoopt op 14 februari 1768 te Hoogeveen, is overleden op 29 november 1828 17.00 uur te Wijhe, is als overleden aangegeven op 1 december 1828 te Wijhe (aangevers overlijden waren Berend Zwiers en Egbert Jans Scholte). Fake werd 60 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<136,137>

Fake Booij is overleden aan boord van zijn vaartuig, liggende in de IJssel. Bij zijn overlijden werd hij aangegeven als Fokke.

Fake was gehuwd met Geesken Smijters, dochter van Gerrit Smeijers en Johanna Scherphof. Geesken, wonende te Deventer, is geboren rond 1774 te Rijssen, is overleden op 8 januari 1855 te Deventer. Geesken werd ongeveer 81 jaar.

Van Fake en Geesken zijn zes kinderen bekend:

1  Willemijntjen Fakes Booij is geboren op 10 augustus 1796 te Amsterdam, is gedoopt op 14 augustus 1796 te Amsterdam (doopgetuigen waren haar grootvader Booij Fake (zie VIII-B) en Willemina Peters).

2  Janna Fake Booij is geboren op 7 oktober 1798 te Deventer.

Janna trouwt op 10 september 1829 te Deventer op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Egbert Jacobs Scholten, zoon van Jacob Harms Scholten en Zwaantjen Egberts IJmker. Egbert is geboren op 25 september 1796 te Hoogeveen.

3  Petronella Booij, zonder beroep, wonende te Zutphen, is gedoopt op 4 februari 1802 te Deventer, is overleden op 8 september 1849 15.00 uur te Apeldoorn. Petronella werd 47 jaar, 7 maanden en 4 dagen.<138>

Petronella trouwt op 14 mei 1828 te Deventer op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerrit Mast, zoon van Reijer Mast en Hermanna de Hoog. Gerrit, schipper, wonende te Zutphen, is gedoopt op 14 augustus 1796 te Zutphen.

4  Willemijntjen Booij is geboren op 10 oktober 1804 te Deventer, is overleden op 19 maart 1862 te Deventer. Willemijntjen werd 57 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Willemijntjen trouwt op 19 januari 1837 te Deventer op 32-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Bruin Vennink, zoon van Jan Gerrits Vennink en Janke Bruins. Bruin, schipper, is geboren op 6 april 1803 te Smilde, is gedoopt op 11 april 1803 te Kloosterveen, is overleden op 11 juli 1841 te Deventer. Bruin werd 38 jaar, 3 maanden en 5 dagen. Willemijntjen trouwt op 22 februari 1844 te Deventer op 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Hendrik Fransen, zoon van Jan Jacobs Frantzen en Fennegien Geerts Steenbergen. Hendrik, schipper, is geboren te Wanneperveen of is geboren rond 1814 te Wanneperveen, is overleden op 15 oktober 1863 te Zwolle. Hendrik werd ongeveer 49 jaar.

5  Booij Fakes Booij, schipper en zonder beroep, wonende te Deventer, is geboren te Deventer, is Herv. gedoopt op 7 februari 1808 te Deventer, is overleden voor 1887. Booij werd hoogstens 78 jaar, 10 maanden en 25 dagen.<139>

Booij trouwt op 3 juni 1837 te Voorst op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Johanna van Neck, dochter van Geurt van Neck en Henrica Gezina Lammers. Johanna, wonende te Voorst en te Deventer, is geboren op 21 januari 1808 te Twello, is overleden voor 29 oktober 1887. Johanna werd hoogstens 79 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<140>

6  Gerrit Booij, schipper, wonende te Deventer, is geboren op 15 juni 1810 te Kampen, is overleden op 5 januari 1867 te Rotterdam. Gerrit werd 56 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Gerrit trouwt op 30 maart 1838 te Zutphen op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Roelofje Uiterwijk, dochter van Assien Uiterwijk en Gezina Wichems Kiezenbrink. Roelofje, zonder beroep, wonende te Zutphen en te Deventer, is geboren op 4 september 1813 te Zutphen, is overleden op 8 februari 1897 te Zutphen. Roelofje werd 83 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

IX-D  Hendrik Booij, zoon van Booij Faken (VIII-B) en Willemtjen Hendriks Beldert, turfschipper, is gedoopt op 11 november 1770 te Hoogeveen, is overleden op 9 maart 1851 te Deventer (in een pand aan de Bagijnenstraat). Hendrik werd 80 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Hendrik was gehuwd met Eva van Santen, dochter van Gerrit van Santen en Anna Jans Melchiors. Eva is R.K. gedoopt op 8 maart 1769 te Olst (doopgetuige was Gertruid Brouwers), is overleden in 1858 te Deventer. Eva werd 89 jaar.

Van Hendrik en Eva zijn zes kinderen bekend:

1  N.N. Booij is geboren in 1797.

2  Gargje Booij is gedoopt op 8 april 1798 te Deventer, is overleden op 15 maart 1877 te Deventer. Gargje werd 78 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Gargje trouwt op 3 juni 1841 te Deventer op 43-jarige leeftijd met de 33-jarige Lambert Michmershuijsen, zoon van Philip Wilhelm Michmershuijsen en Hendrika Johanna van Apeldoorn. Lambert is geboren op 14 september 1807 te Wijhe, is gedoopt op 20 september 1807 te Wijhe, is overleden op 23 maart 1848 te Deventer. Lambert werd 40 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

3  Jan Hendriks Booij, schipper en zonder beroep, wonende te Deventer, is gedoopt op 12 maart 1800 te Kampen, is overleden voor 23 november 1888. Jan werd hoogstens 88 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<141>

Jan trouwt op 31 juli 1827 te Deventer op 27-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Antonia Koldewijn, dochter van Jan Koldewijn en Mechteld Nijland. Antonia is gedoopt op 6 november 1799 te Deventer, is overleden voor 15 januari 1838. Antonia werd hoogstens 38 jaar, 2 maanden en 9 dagen. Jan trouwt op 15 januari 1838 te Deventer op 37-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Eegje Tweele, dochter van Fredrick Adolf Tweele en Johanna van Versendaal. Eegje is geboren op 1 augustus 1799 te Heerewaarden.

4  Willemina Booij is geboren op 17 maart 1802 te Kampen.

Willemina trouwt op 11 december 1827 te Deventer op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Petersen Vollenhoven, zoon van Jan Petersen Vollenhoven en Willemina Wijer. Jan is geboren op 7 juni 1802 te Harderwijk.

5  Jacob Booij, scheepssjouwer, is gedoopt op 25 november 1804 te Kampen, is overleden op 18 januari 1876 te Deventer. Jacob werd 71 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Jacob trouwt op 24 mei 1830 te Deventer op 25-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Gerritjen ten Hemmel, dochter van Wolter ten Hemmel en Diena Gerritsen Meijer. Gerritjen is gedoopt op 14 december 1800 te Deventer, is overleden op 10 juli 1859 te Deventer. Gerritjen werd 58 jaar, 6 maanden en 26 dagen. Jacob trouwt op 15 september 1859 te Deventer op 54-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Willemina Mulder, dochter van Jan Mulder en Hendrika Alberta Meijboom. Willemina is geboren rond 1830 te Deventer, is overleden op 28 maart 1885 te Deventer. Willemina werd ongeveer 55 jaar.

Willemina was later gehuwd (2) met Arnoldus Verkuijl.<142..144>

6  Pieter Hendriks Booij, schipper, is gedoopt op 5 november 1809 te Deventer, is overleden op 18 juli 1890 te Deventer. Pieter werd 80 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Pieter trouwt op 18 mei 1837 te Deventer op 27-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Johanna Gerdina van Ommen, dochter van Jan van Ommen en Berendina Wagenvoorde. Johanna, wonende te Deventer, is geboren op 24 juli 1817 te Deventer, is overleden op 6 september 1846 te Rotterdam. Johanna werd 29 jaar, 1 maand en 13 dagen.<145> Pieter trouwt op 27 mei 1847 te Deventer op 37-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Johanna Schulder. Johanna is gedoopt op 13 mei 1804 te Amsterdam, is overleden in 1869 te Deventer. Johanna werd 65 jaar.

Bij haar huwelijken is steeds vermeld: ouders onbekend.
Johanna is op 13 mei 1804 in de Hervormde Nieuwezijdskapel gedoopt.
De doop werd op 9 mei 1804 aangevraagd door de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis aldaar.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Jan Palm.<146,147> Johanna was eerder gehuwd (2) met Jan van Ommen.<148..151>

IX-E  Hendrik Booij Bosman, zoon van Booij Bosman (VIII-C) en Albertien Alberts Metselaar, schipper, is geboren rond 1782 te Hoogeveen, is overleden op 23 oktober 1827 03.00 uur te Lemmer. Hendrik werd ongeveer 45 jaar.<152>

Hendrik was gehuwd met Annigje Roelofs Klinkien.

Van Hendrik en Annigje zijn zes kinderen bekend:

1  Roelof Hendriks Bosman is geboren op 13 mei 1812 te Hoogeveen.

2  Alberdina Hendriks Bosman, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 maart 1815 te Hoogeveen (Sloot), is overleden op 6 april 1904 te Hoogeveen (Het Schut). Alberdina werd 89 jaar en 10 dagen.<153>

Alberdina trouwt op 24 december 1836 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Roelof Lenten, zoon van Cornelis Frederiks Lenten en Marrichje Koerts Schonewille. Roelof, vrachtschipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 september 1812 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 10 augustus 1866 03.00 uur te Anna Paulownapolder. Roelof werd 53 jaar, 10 maanden en 19 dagen. Alberdina trouwt op 1 februari 1873 te Hoogeveen op 57-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 51-jarige Stoffer Gort, zoon van Klaas Stoffers Gort en Woltertjen de Jonge. Stoffer is geboren rond 1822 te Hoogeveen.<154,155>

Stoffer was eerder gehuwd (1) met Harmanna Gort.<156,157> Stoffer was eerder gehuwd (2) met Grietje Kats.<158,159>

Alberdina trouwt op 13 maart 1886 te Hoogeveen op 70-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 62-jarige Jan Hermanus Vredenborg, zoon van Hermanus Vredenborg en Francina Klara Hermanna Eggink. Jan is geboren rond 1824 te Hoogeveen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jentje Gort.

3  Hilligje Hendriks Bosman, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 april 1817 te Hoogeveen (Sloot).

4  Jan Hendriks Bosman, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 november 1819 te Hoogeveen (Sloot), is overleden op 2 maart 1820 te Hoogeveen (Sloot). Jan werd 3 maanden en 21 dagen.

5  Johanna Hendriks Bosman is geboren op 12 oktober 1821 te Hoogeveen, is overleden op 7 november 1896 te Vreeswijk. Johanna werd 75 jaar en 26 dagen.<160>

Johanna trouwt op 4 juli 1846 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Pieter Hendriks Strijker, zoon van Hendrik Pieters Strijker en Janna Jans Hartman. Pieter, schipper, is geboren op 23 april 1820 te Hoogeveen, is overleden op 27 augustus 1871 te Hoogeveen. Pieter werd 51 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<161,162> Johanna trouwt op 23 april 1873 te Hoogeveen op 51-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 44-jarige Jan Rouw, zoon van Jan Roelofs Niemeijer Rouw en Pietertien Jans Booij (IX-AO). Jan is geboren rond 1829 te Zwartsluis.

6  Annigje Hendriks Bosman, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 november 1825 te Hoogeveen (Sloot).

Annigje trouwt op 29 april 1848 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelof Lamberts Hartman, zoon van Lambert Jans Hartman en Jentje Jans Blokzijl. Roelof is geboren op 7 april 1823 te Hoogeveen.

IX-F  Fake Jans ten Caat, zoon van Jan Faken (VIII-D) en Annegien Harms Schonewille, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 mei 1768 te Hoogeveen, is overleden op 30 juni 1823 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Fake werd 55 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Fake was gehuwd met zijn volle nicht Aaltje (Aaltje Harms Kreij) Harmens Schonewille, dochter van Harmen Alberts Schonewille en Annegien Hendriks Lunenborg. Aaltje, arbeidster, is gedoopt op 15 augustus 1773 te Hoogeveen, is overleden op 26 augustus 1832 te Ambt Ommen (De Vaart). Aaltje werd 59 jaar en 11 dagen.

Aaltje was later gehuwd (2) met haar verre neef (8e graad) Hendrik Jans Oelen.<163,164>

Van Fake en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Faken ten Caat is gedoopt op 10 augustus 1794 te Hoogeveen.

2  Annichje Faken ten Caat, arbeidster, is gedoopt op 23 augustus 1795 te Hoogeveen.

Annichje trouwt op 15 april 1815 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 21-jarige Hendrik Egberts van der Weijde, zoon van Egbert Willems van der Weijde en Geesje Christiaans Schonewille. Hendrik, arbeider, is gedoopt op 17 november 1793 te Hoogeveen.

3  Harm Faken ten Caat, arbeider, is gedoopt op 29 april 1798 te Hoogeveen.

Harm trouwt op 28 december 1819 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Neesje Alberts Kroesen, dochter van Albert Klaas Kroezen en Neeltje Pieters Pielon. Neesje, arbeidster en zonder beroep, is gedoopt op 19 september 1792 te Hoogeveen, is overleden op 21 september 1866 te Hoogeveen. Neesje werd 74 jaar en 2 dagen.

4  Jan Faken ten Caat, arbeider, is gedoopt op 12 april 1801 te Hoogeveen.

Jan trouwt op 22 juni 1823 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Vroukien Hendriks, dochter van Jantien Wolters. Vroukien, dienstmeid, is gedoopt op 21 juni 1795 te Hoogeveen.

5  Albert Faken ten Caat, schipper, is gedoopt op 29 april 1804 te Hoogeveen.

Albert trouwt op 30 december 1827 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 21-jarige Margje Meinen Fidom, dochter van Meine Jans Fidom en Jantien Hendriks Vos. Margje, arbeidster, is gedoopt op 20 april 1806 te Hoogeveen.

6  Anna Faken ten Caat is gedoopt op 20 maart 1811 te Hoogeveen.

IX-G  Hendrik Jans Faken, zoon van Jan Faken (VIII-D) en Annegien Harms Schonewille, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 26 januari 1776 te Hoogeveen, is overleden op 3 februari 1846 23.00 uur te Hoogeveen (Noord C709). Hendrik werd 70 jaar en 8 dagen.

Hendrik was gehuwd met Aaltjen Tjakken Vierkant, dochter van Tjakke Vierkant en Janna Wolters Bloemen. Aaltjen, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1773 te Hoogeveen, is overleden op 29 juli 1822 09.30 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A138) (aangever overlijden was haar broer Jan Vierkant). Aaltjen werd ongeveer 49 jaar.

Van Hendrik en Aaltjen zijn twee kinderen bekend:

1  Wolter Faken ten Caat, arbeider, is gedoopt op 16 juni 1799 te Hoogeveen.

Wolter trouwt op 19 maart 1826 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Meinderts, dochter van Hanne Meinderts en Grietje Hendriks. Grietje, arbeidster, is gedoopt op 5 oktober 1796 te Hoogeveen.

2  Janna Hendriks Faken, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 6 november 1803 te Hoogeveen, is overleden op 2 oktober 1835 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Janna werd 31 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Janna trouwt op 15 oktober 1823 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 23-jarige Egbert Willems van der Weijde, zoon van Egbert Willems van der Weijde en Geesje Christiaans Schonewille. Egbert, arbeider, is gedoopt op 7 september 1800 te Hoogeveen.

IX-H  Aaltje Jans Faken ten Kaat, dochter van Jan Faken (VIII-D) en Annegien Harms Schonewille, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 juni 1780 te Hoogeveen, is overleden op 25 oktober 1850 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 70 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Aaltje was gehuwd met Hendrik Jans Fidom, zoon van Jan Meinen Fidom en Margje Hendriks Smit. Hendrik, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 december 1774 te Hoogeveen, is overleden op 8 april 1848 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 73 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Van Hendrik en Aaltje is een kind bekend:

1  Jan Faken Fidom, arbeider, is geboren op 8 augustus 1814 te Hoogeveen, is overleden op 8 juli 1867 te Hoogeveen. Jan werd 52 jaar en 11 maanden.

Jan trouwt op 6 mei 1834 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna Geerts Prins, dochter van Geert Jans Prins en Aaltje Volkerts van der Weijde. Anna, zonder beroep, is geboren op 20 december 1813 te Hoogeveen, is overleden op 5 december 1876 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Anna werd 62 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Anna was later gehuwd (2) met Barend Kikkert.<165..175>

IX-I  Fake Berents ten Caat, zoon van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, matroos, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 6 september 1772 te Hoogeveen.

Bij het huwelijk van zijn zoon vermeld als Fake Berends Boijer.

Fake was gehuwd met Jantien Hendriks van Lemen. Jantien is afkomstig uit Hardenberg.

Van Fake en Jantien is een kind bekend:

1  Berend Faken Boijer, arbeider, is gedoopt op 31 augustus 1794 te Hoogeveen, is overleden op 12 augustus 1818 te Groningen. Berend werd 23 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Berend trouwt op 1 september 1815 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Aaltien Hendriks Veltman, dochter van Hendrik Harms Veltman en Kaatje (Kunnechien) Alberts Smelt. Aaltien, arbeidster, is gedoopt op 9 mei 1790 te Hoogeveen, is overleden op 24 mei 1845 te Hoogeveen (Achterom). Aaltien werd 55 jaar en 15 dagen.<176>

IX-J  Harm Berents Faken ten Caat, zoon van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 26 juni 1774 te Hoogeveen.

Harm was gehuwd met Grietje Wolters Boer, dochter van Wolter Boer en Klaasje Jacobs. Grietje is geboren rond 1773, is gedoopt te Hoogeveen, is overleden op 10 maart 1834 te Hoogeveen. Grietje werd ongeveer 61 jaar.<177>

Van Harm en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Berend Harms Faken, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 april 1798 te Hoogeveen, is overleden op 15 juni 1828 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Berend werd 30 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Berend trouwt op 22 juni 1823 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (9e graad) de 23-jarige Woltertje Harms Schonewille, dochter van Harm Jans Schonewille en Annigje Tjakken Vierkant. Woltertje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 april 1800 te Hoogeveen, is overleden op 25 januari 1881 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Woltertje werd 80 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Woltertje was later gehuwd (2) met haar verre halfneef (8e graad) Koert Harms Groote.<178..183>

2  Geesjen Harms ten Caat, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 31 augustus 1806 te Hoogeveen.<184>

Geesjen trouwt op 29 september 1838 te Hoogeveen op 32-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 23-jarige Pieter Lefferts Swart, zoon van Leffert Jans Zwart en Albertje Harms Groote. Pieter, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 31 oktober 1814 te Hoogeveen (Sloot), is overleden op 14 februari 1873 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pieter werd 58 jaar, 3 maanden en 14 dagen.<185,186>

IX-K  Jan Berends Faken ten Caat, zoon van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 28 juli 1776 te Hoogeveen, is overleden op 27 augustus 1847 te Hoogeveen (Krakeel). Jan werd 71 jaar en 30 dagen.

Jan was gehuwd met zijn volle nicht Femmigje Harms Schonewille, zie IX-P.

Van Jan en Femmigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Harm Jans Faken ten Caat, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 18 februari 1798 te Hoogeveen, is overleden op 15 februari 1870 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Harm werd 71 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Harm trouwt op 9 december 1827 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 22-jarige Aaltje Zwiers, dochter van Jan Geerts Swiers en Elsjen Hendriks Vos. Aaltje, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 februari 1805 te Hoogeveen, is overleden op 3 mei 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 79 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

2  Fake ten Caat is gedoopt op 4 oktober 1807 te Hoogeveen, is overleden voor 7 oktober 1837. Fake werd hoogstens 30 jaar en 3 dagen.

Fake was gehuwd met zijn verre nicht (10e graad) Aaltje Geerts Prins, dochter van Geert Jans Prins en Aaltje Volkerts van der Weijde. Aaltje, arbeidster, is gedoopt op 22 september 1805 te Hoogeveen.

Aaltje was later gehuwd (2) met Geert Klaas Smit.<187..190>

3  Geessien Jans ten Caat, zonder beroep, is geboren op 8 november 1811 te Hoogeveen, is overleden op 13 december 1877 te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg). Geessien werd 66 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Geessien trouwt op 21 mei 1836 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd (1) met de 44-jarige Jan Danils Pol, zoon van Danil Harms Pol en Roelofjen Frederiks Lenten. Jan, arbeider, is gedoopt op 20 november 1791 te Hoogeveen, is overleden op 10 juli 1846 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 54 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Lammechien Alberts Kroezen.<191,192> Jan was eerder gehuwd (2) met Janna Lamberts Kuik.<193,194>

Geessien trouwt op 10 februari 1855 te Hoogeveen op 43-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Hendrik Harms Kleiman, zoon van Harm Harms Kleiman en Jantien Geerts. Hendrik is geboren op 3 april 1803 te Sleen.

4  Aaltje Jans ten Caat, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 15 januari 1804 te Hoogeveen.

Aaltje trouwt op 13 februari 1825 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 27-jarige Harm Arends IJken, zoon van Arend IJken en Wijgertjen Harms Meiboom. Harm, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 juni 1797 te Hoogeveen, is overleden voor 4 oktober 1873. Harm werd hoogstens 76 jaar, 3 maanden en 20 dagen.<195>

5  Berend Faken ten Caate, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 6 augustus 1800 te Hoogeveen, is overleden op 13 maart 1879 te Hoogeveen (Krakeel). Berend werd 78 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Berend trouwt op 21 mei 1826 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (9e graad) de 20-jarige Jantje Harms Schonewille, dochter van Harm Jans Schonewille en Annigje Tjakken Vierkant. Jantje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 7 juli 1805 te Hoogeveen, is overleden op 16 februari 1882 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 76 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

IX-L  Mettien Berents ten Caat, dochter van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, is gedoopt op 7 mei 1780 te Hoogeveen, is overleden op 20 november 1860 te Hoogeveen. Mettien werd 80 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Mettien gaat in ondertrouw op 4 mei 1804 te Hoogeveen, trouwt op 27 mei 1804 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 31-jarige Hendrik Christiaans Schonewille, zoon van Christiaan Alberts Schonewille en Annigje Reijnts Smit. Hendrik is geboren op 11 april 1773 te Hoogeveen, is overleden op 11 november 1830 te Hoogeveen. Hendrik werd 57 jaar en 7 maanden.

Van Hendrik en Mettien zijn zeven kinderen bekend:

1  Christiaan Hendriks Schonewille, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 29 juli 1804 te Hoogeveen, is gedoopt op 29 juli 1804 te Hoogeveen, is overleden op 22 februari 1876 21.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E401). Christiaan werd 71 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Christiaan trouwt op 19 april 1829 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Harms Kok, dochter van Harm Jans Kok en Annigje Jans Prins. Aaltje is geboren op 27 september 1807 te Hoogeveen.

2  Berend Schonewille, zonder beroep, is geboren op 26 oktober 1806 te Hoogeveen, is gedoopt op 26 oktober 1806 te Hoogeveen, is overleden op 3 april 1877 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Berend werd 70 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Berend trouwt op 9 april 1836 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Femmechien Jans Imberg, dochter van Jan Hendriks Imberg en Jentien Jans. Femmechien, zonder beroep, is geboren op 23 oktober 1816 te Zuidwolde - Dr., is overleden op 31 augustus 1877 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Femmechien werd 60 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

3  Albert Schonewille is geboren op 10 september 1809 te Hoogeveen, is gedoopt op 10 september 1809 te Hoogeveen, is overleden op 7 november 1892 te Hoogeveen. Albert werd 83 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Albert trouwt op 5 september 1835 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 23-jarige Margaretha Koerts Koster, dochter van Koert Jacobs Koster en Annigje Stoffers Oelen. Margaretha, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 mei 1812 te Hoogeveen, is overleden op 18 februari 1883 te Hoogeveen (Noord). Margaretha werd 70 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

4  Geesina Schonewille is geboren op 12 mei 1812 te Hoogeveen, is overleden op 3 juli 1812 te Hoogeveen. Geesina werd 1 maand en 21 dagen.

5  Gesina Schonewille, arbeidster en zonder beroep, wonende te Zuidwolde - Dr. en te Slagharen, is geboren op 23 september 1813 te Hoogeveen, is overleden op 11 mei 1883 te Slagharen. Gesina werd 69 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Gesina trouwt op 10 juni 1837 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Hendrik Bakker, zoon van Hendrik Bakker en Anna Catharina Kuipers. Hendrik, arbeider, wonende te Zuidwolde - Dr. en te Kerkenveld, is geboren op 8 augustus 1814 te Zwolle, is overleden op 2 januari 1860 te Kerkenveld. Hendrik werd 45 jaar, 4 maanden en 25 dagen. Gesina trouwt op 2 november 1867 te Hoogeveen op 54-jarige leeftijd (2) met haar verre neef (8e graad) de 62-jarige Jan Harms Vos, zoon van Harm Jans Vos en Femmigje Jans bij 't Lucht. Jan, arbeider, is geboren op 15 september 1805 te Hoogeveen, is gedoopt op 15 september 1805 te Hoogeveen.

Jan was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (8e graad) Albertje Koerts Groote.<196,197> Jan was eerder gehuwd (2) met zijn verre nicht (9e graad) Aaltien Schonewille.<198..201>

6  Hendrik Schonewille is geboren op 12 december 1816 te Hoogeveen.

7  Jan Schonewille is geboren op 4 januari 1820 te Hoogeveen, is overleden op 12 maart 1881 te Hoogeveen. Jan werd 61 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

IX-M  Hendrikjen Berends ten Caat, dochter van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 24 oktober 1784 te Hoogeveen, is overleden op 7 november 1830 te Hoogeveen. Hendrikjen werd 46 jaar en 14 dagen.

Hendrikjen trouwt op 9 mei 1812 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 26-jarige Koert Arends Profijt, zoon van Arend Pieters Profijt en Elsjen Koerts Kats. Koert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 9 oktober 1785 te Hoogeveen, is overleden op 25 augustus 1862 09.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A263). Koert werd 76 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Koert was later gehuwd (2) met Alida (Aaltje) Harms Vos.<202..216>

Van Koert en Hendrikjen zijn vier kinderen bekend:

1  Arend Koerts Profijt, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 oktober 1815 te Hoogeveen, is overleden op 7 april 1884 te Hoogeveen. Arend werd 68 jaar, 6 maanden en 1 dag.<217>

Arend trouwt op 10 november 1833 te Hoogeveen op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Catharina Pieters Smand, dochter van Pieter Engels Smand en Egbertien Harms Groote. Catharina, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 februari 1814 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 3 april 1901 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Catharina werd 87 jaar, 1 maand en 24 dagen.<218,219>

2  Geesje Profijt, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 augustus 1817 te Hoogeveen, is overleden op 23 april 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesje werd 66 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Geesje trouwt op 18 september 1839 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 24-jarige Jan Oelen, zoon van Harm Jans Oelen en Zwaantje Engels Smand. Jan, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 december 1814 te Hoogeveen, is overleden op 3 april 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 69 jaar en 4 maanden.

3  Berend Koerts Profijt, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 november 1819 te Hoogeveen, is overleden op 19 januari 1872 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Berend werd 52 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Berend trouwt op 3 mei 1843 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 27-jarige Hillechien Swiers, dochter van Jan Geerts Swiers en Elsjen Hendriks Vos. Hillechien, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 augustus 1815 te Hoogeveen.

4  Grietje Profijt, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 oktober 1821 te Hoogeveen, is overleden op 26 januari 1861 te Hoogeveen (Krakeel). Grietje werd 39 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Grietje trouwt op 12 januari 1850 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Bernardus Seinen, zoon van Seine Goossens Seinen en Aukje Aalferts Ridder. Bernardus, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 april 1824 te Hoogeveen, is overleden op 25 augustus 1867 te Hoogeveen (Krakeel). Bernardus werd 43 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Bernardus was later gehuwd (2) met Niesje Winkel.<220..223>

IX-N  Jantje Berends Faken ten Caat, dochter van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 oktober 1789 te Hoogeveen, is overleden op 8 maart 1870 te Hoogeveen (Krakeel). Jantje werd 80 jaar, 4 maanden en 25 dagen.<224>

Jantje trouwt op 22 november 1814 te Hoogeveen (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Jan Berends Rozendal (zwager van de bruidegom), Harm Berends Rozendal, Jan Johannes Paddinge en Jan Tjakken Vierkant) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Harm Harms Boertje, zoon van Harm Hendriks Boertje en Janna Reints Smit. Harm, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 augustus 1787 te Hoogeveen, is overleden op 7 december 1872 te Hoogeveen (Krakeel). Harm werd 85 jaar, 3 maanden en 25 dagen.<225,226>

Van Harm en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Harms Boertien is geboren rond 1815 te Hoogeveen, is overleden op 30 maart 1819 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Harm werd ongeveer 4 jaar.

2  Johanna Boertien, zonder beroep, is geboren op 22 december 1820 te Hoogeveen, is overleden op 5 augustus 1878 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Johanna werd 57 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Johanna trouwt op 15 april 1854 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Albert Linde, zoon van Jan Roelofs Linde en Catharina Jelijssen. Albert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 maart 1831 te Hoogeveen, is overleden op 26 juni 1866 te Meppel. Albert werd 35 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

IX-O  Hendrik Berends Faken ten Caat, zoon van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 september 1791 te Hoogeveen, is overleden op 17 april 1872 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 80 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Hendrik trouwt (kerk) op 24 september 1816 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Jentien Derks Kok, dochter van Derk Cornelis Kok en Roelfien Hendriks Homan. Jentien, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 maart 1794 te Hoogeveen, is overleden op 31 oktober 1872 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jentien werd 78 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Van Hendrik en Jentien zijn drie kinderen bekend:

1  Geessien Hendriks ten Caat, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 juni 1815 te Hoogeveen, is overleden op 21 mei 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geessien werd 68 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Geessien trouwt op 22 april 1840 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 19-jarige Jan Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jannes Booij (IX-AJ) en Annechien Jans Vierkant. Jan, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 september 1820 te Hoogeveen, is overleden op 18 april 1894 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 73 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Hendrikje Schonewille.<227..229>

2  Berend Hendriks ten Caat is geboren op 30 januari 1819 te Hoogeveen.

Berend trouwt op 22 april 1840 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 24-jarige Aaltje Booij, dochter van Pieter Johannes Booij (IX-AH) en Maria Lamberts Oelen. Aaltje is geboren op 29 september 1815 te Hoogeveen, is overleden op 16 januari 1894 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 78 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

3  Roelofje ten Caat, arbeidster, is geboren op 16 augustus 1833 te Hoogeveen, is overleden op 6 mei 1878 te Hoogeveen. Roelofje werd 44 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Roelofje trouwt op 21 april 1855 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Boertien, zoon van Hendrik Boertjes en Grietje Jans Oelen. Jan, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 mei 1828 te Hoogeveen.

IX-P  Femmigje Harms Schonewille, dochter van Harmen Harms Dwirrel en Geesje Aalderts (VIII-H), arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 22 november 1772 te Hoogeveen, is overleden op 8 augustus 1853 te Hoogeveen. Femmigje werd 80 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Femmigje was gehuwd met haar volle neef Jan Berends Faken ten Caat, zie IX-K.

IX-Q  Caspar Harms Hagen, zoon van Harm Kaspars Hagen (VIII-N) en Jantien Coenders Scholten, is geboren op 22 juni 1794 te Hoogeveen, is overleden te Hoogeveen.

Caspar trouwt op 20 november 1839 te Hoogeveen op 45-jarige leeftijd met de 27-jarige Henderica Katerberg, dochter van Geert Jansen Katerberg en Geesjen Jans Keuning. Henderica is geboren op 12 september 1812 te Zwinderen, is overleden op 27 februari 1877 te Hoogeveen. Henderica werd 64 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Van Caspar en Henderica zijn drie kinderen bekend:

1  Geert Hagen is geboren te Hoogeveen.

2  Gesina Hagen is geboren te Hoogeveen.

3  Jantje Hagen is geboren op 20 oktober 1840 te Hoogeveen, is overleden op 14 december 1921 te Amsterdam. Jantje werd 81 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Jantje trouwt op 23 november 1861 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Hendrik Jonge Vos, zoon van Hendrik Hendriks Jonge Vos en Annigje Egberts Huisjes. Hendrik is geboren op 15 februari 1843 te Hoogeveen, is overleden op 13 december 1923 te Amsterdam. Hendrik werd 80 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

IX-R  Gerrit Hendriks van Goor, zoon van Hendrik Gerrits van Goor (VIII-O) en Mettien Hendriks Bloemberg, landbouwer, is geboren op 21 maart 1779 te Hoogeveen, is overleden op 11 februari 1851 te Hoogeveen (Sloot). Gerrit werd 71 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Gerrit was gehuwd met Margie Jans Koster, dochter van Jan Koerts Koster en Jantien Lammerts Moespot. Margie, zonder beroep, is geboren op 4 juli 1779 te Hoogeveen, is overleden op 18 november 1858 te Hoogeveen (Alteveer). Margie werd 79 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Van Gerrit en Margie is een kind bekend:

1  Jantie van Goor is gedoopt op 3 oktober 1802 te Hoogeveen.

Jantie trouwt op 15 augustus 1824 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Philippus Leisner, zoon van Jan Jacobs Pauwels Leisner en Geesje Phil Spaar. Jan is gedoopt op 6 augustus 1797 te Hoogeveen.

IX-S  Jantje Hendriks van Goor, dochter van Hendrik Gerrits van Goor (VIII-O) en Mettien Hendriks Bloemberg, is geboren op 5 november 1786 te Hoogeveen, is overleden op 25 augustus 1854 te Hoogeveen (Sloot). Jantje werd 67 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Jantje was gehuwd met Lambert Molt, zoon van Pieter Molt en Janna Brna. Lambert, mr. schoenmaker en vervener, is geboren op 20 november 1785 te Veldhuizen - Dld., is overleden op 28 november 1849 te Hoogeveen (Sloot). Lambert werd 64 jaar en 8 dagen.<230>

Van Lambert en Jantje is een kind bekend:

1  Hendrikus Molt is geboren op 16 april 1823 te Hoogeveen (Sloot).

Hendrikus trouwt op 8 april 1859 te Oldemarkt op 35-jarige leeftijd met de 27-jarige Geesje Abels Booij, dochter van Abel Roelofs Booy en Jantje Jans Wanders. Geesje is geboren op 24 juni 1831 te Weststellingwerf.

IX-T  Jacob Hendriks van Goor, zoon van Hendrik Gerrits van Goor (VIII-O) en Mettien Hendriks Bloemberg, schippersknecht, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 9 oktober 1791 te Hoogeveen, is overleden op 2 november 1856 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jacob werd 65 jaar en 24 dagen.<231>

Jacob trouwt op 17 juli 1816 te Hoogeveen (huwelijksgetuige was zijn zwager Lambert Molt (zwager van de bruidegom)) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntien (Trijntien Jacobs) Freerks den Ouden, dochter van Frederik Jacobs den Ouden en Hendrikje Arends Govers. Trijntien, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 6 maart 1791 te Hoogeveen, is overleden op 4 februari 1864 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Trijntien werd 72 jaar, 10 maanden en 29 dagen.<232,233>

Van Jacob en Trijntien is een kind bekend:

1  Fredrik van Goor, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 september 1822 te Hoogeveen, is overleden op 3 december 1902 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Fredrik werd 80 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Fredrik trouwt op 8 juli 1848 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Margje Benjamins, dochter van Pieter Gosens Benjamins en Aaltje Jans Elshof. Margje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 november 1827 te Hoogeveen, is overleden op 19 oktober 1897 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Margje werd 69 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

IX-U  Stijntje Harms Pool, dochter van Harm Jans Pool en Margjen Gerrits van Goor (VIII-P), arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 18 oktober 1767 te Hoogeveen, is overleden op 3 november 1837 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Stijntje werd 70 jaar en 16 dagen.

Stijntje was gehuwd (1) met haar achterneef (5e graad) Jan Jannes Booij, zie VIII-W.

Stijntje was gehuwd (2) met Egbert Booijs Slot, zoon van Booij Berents en Grietjen Jansz.. Egbert, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1749 te Hoogeveen, is overleden op 15 december 1812 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Egbert werd ongeveer 63 jaar.

Egbert was eerder gehuwd (1) met Aaltje Berents Kleine.<234>

Van Egbert en Stijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Marrichje Egberts Slot, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 4 november 1798 te Hoogeveen, is overleden op 29 december 1878 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Marrichje werd 80 jaar, 1 maand en 25 dagen.<235>

Marrichje trouwt op 4 februari 1827 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 24-jarige Albert Jans Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (IX-Y) en Liebigje Alberts Klinkien. Albert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 13 juni 1802 te Hoogeveen, is overleden op 23 februari 1844 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albert werd 41 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<236,237>

2  Booij Egberts Slot, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 15 december 1799 te Hoogeveen, is overleden op 9 februari 1874 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Booij werd 74 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Booij trouwt op 27 april 1828 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelofje Dekker, dochter van Klaas Jans Dekker en Hilligje Jans Fiktorie. Roelofje, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 16 december 1804 te Hoogeveen.

3  Aaltje Egberts Slot, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 juli 1801 te Hoogeveen, is overleden op 14 juli 1866 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 64 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Aaltje trouwt op 27 februari 1839 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd met de 49-jarige Jan Hendriks Vos, zoon van Hendrik Hendriks Jonge Vos en Susanna Jans Otten Scholten. Jan is Herv. gedoopt op 24 mei 1789 te Hoogeveen, is overleden op 21 juni 1842 te Hoogeveen. Jan werd 53 jaar en 28 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jantje Jans Scholten.<238,239>

4  Geesje Egberts Slot, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 10 juli 1803 te Hoogeveen, is overleden op 5 maart 1840 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesje werd 36 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Geesje trouwt op 15 april 1832 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Bijl, zoon van Jan Bijl en Annegje Hendriks Kats. Hendrik, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 november 1807 te Hoogeveen.

Hendrik was later gehuwd (2) met Lammina Veneman.<240,241>

5  Femmigje Egberts Booi is gedoopt op 15 september 1805 te Hoogeveen, is overleden op 4 augustus 1818 te Hoogeveen. Femmigje werd 12 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

6  Harm Egberts Slot, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 december 1807 te Hoogeveen, is overleden op 11 december 1861 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Harm werd 53 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Harm trouwt op 8 april 1837 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Albertjen Hendriks Boer, dochter van Hendrik Jacobs Boer en Judith Arends Stoter. Albertjen is geboren op 18 maart 1810 te Hoogeveen. Harm trouwt op 10 maart 1849 te Hoogeveen op 41-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Annichje Dekker, dochter van Jan Dekker en Geesje Alberts Snijder. Annichje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 juli 1806 te Hoogeveen, is overleden op 19 mei 1868 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Annichje werd 61 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

IX-V  Femmegien Harms Pool, dochter van Harm Jans Pool en Margjen Gerrits van Goor (VIII-P), zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 november 1769 te Hoogeveen, is overleden op 5 april 1839 te Hoogeveen (Alteveer). Femmegien werd 69 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Femmegien trouwt rond 17 januari 1793 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 46-jarige Jan Koerts Koster, zoon van Koert Jacobs Koster en Margien Jans Botter. Jan, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1747 te Hoogeveen, is overleden op 5 mei 1814 te Hoogeveen (Sloot). Jan werd ongeveer 67 jaar.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jantien Lammerts Moespot.<242..244>

Van Jan en Femmegien zijn vijf kinderen bekend:

1  Margjen Jans Koster, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 juli 1794 te Hoogeveen, is overleden op 28 juni 1866 te Hoogeveen (Sloot). Margjen werd 71 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Margjen trouwt op 2 november 1816 te Zuidwolde - Dr. op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem Berends van der Weide, zoon van Berent van der Weijde en Grietje Aarts. Willem, boerenknecht en arbeider, is geboren op 6 april 1794 te Hoogeveen, is overleden op 9 november 1838 te Hoogeveen. Willem werd 44 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

2  Grietje Jans Koster, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 september 1796 te Hoogeveen, is overleden op 19 september 1884 te Hoogeveen (Alteveer). Grietje werd 88 jaar en 8 dagen.

Grietje was gehuwd met Jan Klaas Botter Fik.

3  Koert Jans Koster, zonder beroep, is geboren op 3 juli 1799 te Hoogeveen, is overleden op 1 januari 1860 te Hoogeveen. Koert werd 60 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

4  Jantje Jans Koster, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 oktober 1805 te Hoogeveen, is overleden op 24 augustus 1861 te Hoogeveen (Sloot). Jantje werd 55 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Jantje trouwt op 19 april 1843 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd met de 45-jarige Roelof Jacobs Kats, zoon van Jacob Jacobs Kats en Trijntje (Trijntje Roelofs Schonewille) Roelofs Boer. Roelof, arbeider en landbouwer, is gedoopt op 3 september 1797 te Hoogeveen.

Roelof was eerder gehuwd (1) met Margien Egberts Zomer.<245,246>

5  Femmigjen Jans Koster, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 juli 1809 te Hoogeveen, is overleden op 18 april 1846 te Hoogeveen (Alteveer). Femmigjen werd 36 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Femmigjen was gehuwd met Roelof Hendriks Mager.

IX-W  Harm Hendriks Booij, zoon van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, schipper en landbouwer, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 2 mei 1773 te Hoogeveen, is overleden op 13 maart 1847 te Hoogeveen (Het Schut). Harm werd 73 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Harm was gehuwd (1) met Hillegien Lefferts Hof, dochter van Leffert Jans Hof en Annigje Harms. Hillegien, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 september 1773 te Hoogeveen, is begraven op 25 juni 1807 te Hoogeveen. Hillegien werd 33 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Harm en Hillegien zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Harms Booij, bijker, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 2 juni 1799 te Hoogeveen, is overleden op 23 augustus 1886 te Hoogeveen (Het Schut). Hendrik werd 87 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Hendrik trouwt op 12 december 1838 te Hoogeveen op 39-jarige leeftijd (1) met de 41-jarige Lammichjen Wolters Linthorst, dochter van Wolter Hilberts Linthorst en Margjen Roelofs. Lammichjen, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 november 1797 te Koekange, is overleden op 24 november 1876 te Hoogeveen (Het Schut). Lammichjen werd 79 jaar en 12 dagen. Hendrik trouwt op 27 juni 1878 te Hoogeveen op 79-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Aaltje Mennink, dochter van Aaldert Mennink en Jantien Arends Giethoorn. Aaltje, naaister, is geboren op 12 april 1833 te Hoogeveen, is overleden op 28 oktober 1898 te Hoogeveen (Het Schut). Aaltje werd 65 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Fredrik Jan Gombert.<247,248>

2  Annegien Harms Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 4 november 1804 te Hoogeveen, is overleden op 9 mei 1814 te Hoogeveen (Molendijk). Annegien werd 9 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Harm trouwt in 1807 (Volgens momberprotocol van 28-11-1807. Hoewel beiden van Hoogeveen komen is het huwelijk niet in het trouwboek van Hoogeveen vermeld.) op 34-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Annigje Harms Post, dochter van Harm Jans Post en Margje Thijs Talen. Annigje, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 januari 1784 te Hoogeveen, is overleden op 2 juli 1847 te Hoogeveen (Het Schut). Annigje werd 63 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Annigje was eerder gehuwd (1) met Albert Arends Oogjes.<249,250>

Van Harm en Annigje zijn drie kinderen bekend:

3  Harm Harms Booij, bijker, is gedoopt op 25 september 1808 te Hoogeveen, is overleden op 29 maart 1858 te Hoogeveen. Harm werd 49 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Harm trouwt op 9 september 1832 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 47-jarige Zwaantje Pauls, dochter van Paul Jans en Hendrikje Andries. Zwaantje, zonder beroep en landbouwster, is geboren op 7 juni 1785 te Pesse, is gedoopt op 12 juni 1785 te Ruinen, is overleden op 22 september 1858 te Hoogeveen. Zwaantje werd 73 jaar, 3 maanden en 15 dagen.<251>

Met de geboortegegevens van Zwaantje is wat bijzonders aan de hand.

Bij haar eerste huwelijk in 1813 met Roelof Alberts Stokvis, wordt zij in eerste instantie vermeld als Albertje Pauls, gedoopt te Hoogeveen 31 augustus 1788.
Op deze eerste huwelijksakte is in 1828 een naamswijzigingsakte opgemaakt waar de bruid wordt vermeld als Zwaantien Pouls, geboren te Ruinen 7 juni 1785.

Bij haar tweede huwelijk met Harm Booij is vermeld dat zij is gedoopt te Ruinen op 12 juni 1785.
Bij haar overlijdens is vermeld dat zij is geboren op 12 juni 1785 te Ruinen.

Paul Jans en Hendrikje Andries laten twee kinderen met de naam Zwaantje dopen in Ruinen.
De eerste geboren te Pesse op 7 juni 1785, gedoopt te Ruinen 12 juni 1785.
De tweede geboren te Pesse op 25 maart 1787 en gedoopt te Ruinen 28 maart 1787.

Het is daarom goed mogelijk dat Zwaantje geboren is in 1787.

De gegevens zijn ontleend aan Drenlias, de huwelijks akten moeten nog worden bekeken.

Zwaantje was eerder gehuwd (1) met Roelof Alberts Stokvis.<252..255>

4  Jan Harms Booij is geboren op 5 april 1812 te Hoogeveen, is overleden op 24 mei 1812 te Hoogeveen. Jan werd 1 maand en 19 dagen.

5  Femmichje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 juli 1818 te Hoogeveen (Het Schut), is overleden op 1 mei 1833 te Hoogeveen. Femmichje werd 14 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

IX-X  Heijltje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, is gedoopt op 6 augustus 1775 te Hoogeveen, is overleden op 20 september 1807 te Hoogeveen, is begraven op 25 september 1807 te Hoogeveen. Heijltje werd 32 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Heijltje was gehuwd met Jan Faken, zoon van Fake Jacobs en Jantien Lammerts Moespot. Jan, bijker, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 26 maart 1769 te Hoogeveen, is overleden op 12 februari 1843 23.00 uur te Hoogeveen (Alteveer B332). Jan werd 73 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Hendrikje Roelofs Deuten.<256,257>

Van Jan en Heijltje zijn zes kinderen bekend:

1  Jantien Jans Faken is gedoopt op 2 februari 1794 te Hoogeveen, is overleden op 27 februari 1819 te Hoogeveen. Jantien werd 25 jaar en 25 dagen.

Jantien was gehuwd met Jan Bartels Botter, zoon van Jakob Berends Botter en Hendrikje Klaas Botter. Jan, landbouwer, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1785 te Hoogeveen, is overleden op 5 januari 1819 te Hoogeveen (Alteveer). Jan werd ongeveer 34 jaar.

2  Trijntje Jans Faken, zonder beroep, is geboren op 13 december 1797 te Hoogeveen, is gedoopt op 13 december 1797 te Hoogeveen, is overleden op 3 januari 1861 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Trijntje werd 63 jaar en 21 dagen.

Trijntje trouwt op 25 mei 1823 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Harm Willems de Boer, zoon van Willem Harms de Boer en Niesje Lammerts Veldman. Harm is gedoopt op 20 november 1799 te Hoogeveen.

3  Fake Jans Faken is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 30 november 1800 te Hoogeveen, is jong overleden.

4  Hendrik Jans Faken, bijker en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 april 1803 te Hoogeveen of is gedoopt op 17 april 1803 te Hoogeveen, is overleden op 6 februari 1889 01.30 uur te Hoogeveen (Alteveer F32). Hendrik werd 85 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Hendrik trouwt op 20 maart 1825 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Roelofje Gerards Koster, dochter van Gerard Koster en Aaltje Lammerts Hartman. Roelofje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 oktober 1802 te Hoogeveen, is overleden op 26 juli 1880 18.00 uur te Hoogeveen (Alteveer F32). Roelofje werd 77 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

5  Hendrikje Jans Faken, arbeidster en zonder beroep, is gedoopt op 4 september 1805 te Hoogeveen of is gedoopt op 4 september 1805 te Hoogeveen, is overleden op 5 januari 1871 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrikje werd 65 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Hendrikje trouwt op 21 oktober 1832 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Boertje, zoon van Egbert Harms Boertien en Femmigje Geerts Bols. Jan, arbeider, is gedoopt op 11 september 1808 te Hoogeveen, is overleden op 16 december 1896 te Hoogeveen. Jan werd 88 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Hilligje Berghuis.<258,259>

6  Fake Jans Faken is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 27 september 1807 te Hoogeveen.

IX-Y  Jan Hendriks Booij, zoon van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, bijker en schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 september 1777 te Hoogeveen, is overleden op 20 oktober 1858 te Hoogeveen (Noord). Jan werd 81 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Jan was gehuwd (1) met Liebigje Alberts Klinkien, dochter van Albert Jans Klinkien en Trijntje Arends Westerman. Liebigje, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 september 1775 te Hoogeveen, is overleden op 18 september 1812 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Liebigje werd 37 jaar en 1 dag.

Van Jan en Liebigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntien Jans Booij, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 februari 1795 te Hoogeveen, is overleden op 25 mei 1818 16.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A112). Trijntien werd 23 jaar en 3 maanden.

2  Trijntjen Jans Booij, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 23 juli 1797 te Hoogeveen, is overleden op 1 februari 1859 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Trijntjen werd 61 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<260>

Trijntjen trouwt op 16 mei 1830 te Hoogeveen op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Jannes Jans Lunenborg, zoon van Jan Jans Lunenborg en Aaltjen Klaas Schonewille. Jannes, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 februari 1801 te Hoogeveen, is overleden op 31 januari 1844 te Tiendeveen. Jannes werd 42 jaar, 11 maanden en 23 dagen.<261,262>

3  Hendrikje Jans Booij, dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 september 1799 te Hoogeveen, is overleden op 24 december 1846 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 47 jaar, 3 maanden en 16 dagen.<263>

Hendrikje trouwt op 5 december 1821 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Koert Jans de Graaf, zoon van Jan Koerts de Graaf en Annechien Gerrits Huisjes. Koert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 30 januari 1796 te Hoogeveen, is overleden op 28 mei 1856 te Hoogeveen (Krakeel). Koert werd 60 jaar, 3 maanden en 28 dagen.<264,265>

4  Albert Jans Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 13 juni 1802 te Hoogeveen, is overleden op 23 februari 1844 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albert werd 41 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<266>

Albert trouwt op 4 februari 1827 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 28-jarige Marrichje Egberts Slot, dochter van Egbert Booijs Slot en Stijntje Harms Pool (IX-U). Marrichje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 4 november 1798 te Hoogeveen, is overleden op 29 december 1878 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Marrichje werd 80 jaar, 1 maand en 25 dagen.<267,268>

5  Aaltje Jans Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 16 december 1804 te Hoogeveen, is overleden op 15 juni 1864 te Hoogeveen (Noord). Aaltje werd 59 jaar, 5 maanden en 30 dagen.<269>

Aaltje trouwt op 15 mei 1826 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 20-jarige Hendrik Jans Otten, zoon van Jan Jans Otten en Grietje Jans Boer. Hendrik, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 december 1805 te Hoogeveen, is overleden op 20 april 1852 te Hoogeveen (Sloot). Hendrik werd 46 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<270,271>

6  Jantje Jans Booij, dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 16 december 1807 te Hoogeveen, is overleden op 7 juni 1886 te Hoogeveen (De Huizen). Jantje werd 78 jaar, 5 maanden en 22 dagen.<272>

Jantje trouwt op 29 juli 1832 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaas Lensen, zoon van Lense Geers Lensen en Aaltje Roelofs Martinus. Klaas, timmerman, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 20 januari 1808 te Hoogeveen, is overleden op 31 oktober 1875 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Klaas werd 67 jaar, 9 maanden en 11 dagen.<273,274>

7  Hendrik Jans Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 9 september 1810 te Hoogeveen, is overleden op 25 juli 1842 te Zwollerkerspel. Hendrik werd 31 jaar, 10 maanden en 16 dagen.<275>

Hendrik trouwt op 16 augustus 1834 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Grietien Jans Boverhof, dochter van Jan Boverhof en Elisabeth Hilberts Wijkman. Grietien, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 1 februari 1807 te Meppel, is overleden op 26 januari 1853 te Hoogeveen (Krakeel). Grietien werd 45 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<276,277>

Grietien was eerder gehuwd (1) met Albert Jans Strijker.<278,279>

Jan trouwt op 31 juli 1813 te Hoogeveen op 35-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (6e graad) de 30-jarige Geesje Leenderts Kreeft, dochter van Leendert Roelofs Kreeft en Geesje Gerrits Goossens. Geesje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 augustus 1782 te Hoogeveen, is overleden op 9 april 1842 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesje werd 59 jaar, 7 maanden en 29 dagen.<280>

Geesje was eerder gehuwd (1) met haar stiefbroer Jan Jannes Booij (zie IX-AE).<281..283>

Van Jan en Geesje zijn vijf kinderen bekend:

8  Geesje Jans Booij, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 16 januari 1817 te Hoogeveen, is overleden op 9 juni 1903 te Hoogeveen. Geesje werd 86 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Geesje trouwt op 4 maart 1837 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Berend Klaas Kleine, zoon van Klaas Berends Kleine en Hilligje Jans Fiktory. Berend, schipper en zonder beroep, is geboren op 27 augustus 1815 te Hoogeveen, is overleden op 16 juni 1897 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Berend werd 81 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

9  Aaltje Jans Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 januari 1820 te Hoogeveen, is overleden op 3 juni 1822 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 2 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

10  Jan Jans Booij, schipper, is geboren op 19 januari 1820 te Hoogeveen, is overleden op 29 november 1883 te Hoogeveen (Noord). Jan werd 63 jaar, 10 maanden en 10 dagen.<284>

Jan trouwt op 4 mei 1844 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 26-jarige Heiltje Jannes Bremer, dochter van Jannes Berends Bremer en Aaltje Hendriks Booij (IX-AA). Heiltje, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 14 juli 1817 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 8 februari 1900 te Hoogeveen (Noord). Heiltje werd 82 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<285,286>

11  Aaltje Jans Booij is geboren op 6 februari 1823 te Hoogeveen.

Aaltje trouwt op 25 maart 1843 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Roelof Egging, zoon van Gerrit Egging en Aaltien Klaas Ligtendonk. Roelof is geboren op 22 augustus 1820 te Hoogeveen.

12  Niesje Jans Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 20 oktober 1826 te Hoogeveen, is overleden op 22 juli 1862 te Hoogeveen (Het Schut). Niesje werd 35 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Niesje trouwt op 20 november 1852 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Symen ter Steege, zoon van Arend Albertus Steege en Geertje Brandligt. Symen is geboren op 7 mei 1830 te Smilde.

IX-Z  Trijntje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, wonende te Hoogeveen en te Zuidwolde - Dr., is gedoopt op 18 januari 1784 te Hoogeveen, is overleden op 4 mei 1849 te Schottershuizen. Trijntje werd 65 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Trijntje gaat in ondertrouw op 4 februari 1803 te Zuidwolde - Dr., trouwt op 27 februari 1803 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Lucas Jans Batterink, zoon van Jan Batterink en Grietje. Lucas, timmerman, wonende te Junne en te Zuidwolde - Dr., is geboren in maart 1773 te Ommen, is overleden op 18 november 1842 te Schottershuizen. Lucas werd 69 jaar en 8 maanden.<287>

Van Lucas en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Lucas Batterink, timmerman, wonende te Kerkenbosch, is geboren op 17 december 1806 in de gem. Zuidwolde - Dr., is overleden op 24 april 1885 22.00 uur te Kerkenbosch. Jan werd 78 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<288,289>

Jan trouwt op 12 mei 1827 te Zuidwolde - Dr. op 20-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Jentje Leferts Drogt, dochter van Lefert Karst Drogt en Hilligje Harms. Jentje, landbouwster, is gedoopt op 1 januari 1807 te Zuidwolde - Dr.. Jan trouwt op 10 januari 1849 te Hoogeveen op 42-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Jantje Gerrits Prins, dochter van Gerrit Hendriks Prins en Jantje Hendriks Kroes. Jantje is gedoopt op 3 januari 1808 te Hoogeveen, is overleden voor 25 april 1885. Jantje werd hoogstens 77 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<290>

Jantje was eerder gehuwd (1) met Harm Jans Scholten.<291>

2  Trijntje Lukas Batterink is geboren op 20 juli 1809 te Zuidwolde - Dr., is overleden op 17 april 1865 te Ten Arloo - Zuidwolde - Dr.. Trijntje werd 55 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Trijntje was gehuwd met Albert Geerts Jonker, zoon van Geert Geerts Jonker en Margje Alberts Zanting. Albert is geboren op 1 mei 1800 te Zuidwolde - Dr., is overleden op 20 december 1858 te Ten Arloo - Zuidwolde - Dr.. Albert werd 58 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

3  Hendrik Booij Batterink is geboren op 10 januari 1814 te Zuidwolde - Dr., is overleden op 29 december 1817 te Zuidwolde - Dr.. Hendrik werd 3 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

4  Johannes Lucas Batterink is geboren op 19 februari 1816 te Zuidwolde - Dr..

5  Hendrikje Lucas Batterink is geboren op 7 januari 1820 te Zuidwolde - Dr..

6  Hendrik Booi Batterink is geboren op 11 mei 1822 te Schottershuizen.

Hendrik trouwt op 20 april 1844 te Zuidwolde - Dr. op 21-jarige leeftijd met Geertje Jacobs Mulder, dochter van Jacob Leferts Mulder en Lammigjen Willems.

7  Johanna Lucas Batterink, zonder beroep, is geboren op 22 september 1825 te Schottershuizen, is overleden op 28 april 1853 te Lubbinge. Johanna werd 27 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Johanna trouwt op 18 augustus 1849 te Zuidwolde - Dr. op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Alberts Strijker, zoon van Albert Jans Strijker en Annechien Harms van Echten. Jan, landbouwer, is geboren op 1 mei 1825 te Ruinen, is overleden op 25 april 1854 te Hoogeveen (Noord). Jan werd 28 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

IX-AA  Aaltje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 15 april 1787 te Hoogeveen, is overleden op 1 september 1858 te Hoogeveen (Noord). Aaltje werd 71 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Aaltje gaat in ondertrouw op 6 februari 1807 te Hoogeveen, trouwt op 22 februari 1807 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Jannes Berends Bremer, zoon van Berend Jans Bremer en Klaasje Reints Smit. Jannes, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 2 oktober 1785 te Hoogeveen, is overleden op 6 december 1863 te Hoogeveen (Noord). Jannes werd 78 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van Jannes en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik Jannes Bremer, arbeider, is gedoopt op 22 november 1807 te Hoogeveen, is overleden voor 6 februari 1894. Hendrik werd hoogstens 86 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Hendrik trouwt op 13 juni 1830 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Aaltje Hendriks Victorie, dochter van Hendrik Jans Victorie en Heiltje (Hilligje) Wichers Schonewille. Aaltje, arbeidster, is gedoopt op 19 augustus 1808 te Hoogeveen, is overleden voor 23 april 1875. Aaltje werd hoogstens 66 jaar, 8 maanden en 4 dagen. Hendrik trouwt op 16 april 1836 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Johanna Schonewille, dochter van Jan Arends Schonewille en Pietertje Alberts Kattouw. Johanna, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 juni 1813 te Hoogeveen, is overleden op 16 augustus 1870 te Hoogeveen (Krakeel). Johanna werd 57 jaar, 2 maanden en 5 dagen. Hendrik trouwt op 23 april 1875 te Beilen op 67-jarige leeftijd (3) met zijn verre nicht (8e graad) de 55-jarige Janna Booij, dochter van Geert Roelofs Booij (IX-BA) en Geertjen Jurjens Veldman. Janna, zonder beroep, arbeidersche en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 mei 1819 21.00 uur te Hoogeveen (Noord), is overleden op 6 februari 1894 te Tiendeveen. Janna werd 74 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Janna was eerder gehuwd (1) met Gerrit Guichelaar.<292,293>

2  Klaasje Jannes Bremer, dienstmeid en zonder beroep, is gedoopt op 24 december 1809 te Hoogeveen, is overleden op 25 juli 1883 te Hoogeveen (Noord). Klaasje werd 73 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Klaasje trouwt op 16 mei 1835 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 27-jarige Jannes Hendriks Veuger, zoon van Hendrik Jannes Veuger en Grietje Jans Booij (IX-AX). Jannes, schipper, is gedoopt op 11 november 1807 te Hoogeveen.

3  Berend Jannes Bremer, schipper en landbouwer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 oktober 1814 te Hoogeveen, is overleden op 15 januari 1885 te Hoogeveen (Noord). Berend werd 70 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Berend trouwt op 29 april 1843 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Elsje Thalen, dochter van Fake Jannes Thalen en Jantien Willems Boer. Elsje, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 24 april 1822 te Hoogeveen, is overleden op 14 mei 1898 te Hoogeveen (Noord). Elsje werd 76 jaar en 20 dagen.

4  Heiltje Jannes Bremer, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 14 juli 1817 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 8 februari 1900 te Hoogeveen (Noord). Heiltje werd 82 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<294,295>

Heiltje trouwt op 4 mei 1844 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met haar volle neef de 24-jarige Jan Jans Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (IX-Y) en Geesje Leenderts Kreeft. Jan, schipper, is geboren op 19 januari 1820 te Hoogeveen, is overleden op 29 november 1883 te Hoogeveen (Noord). Jan werd 63 jaar, 10 maanden en 10 dagen.<296>

5  Geertruida Jannes Bremer, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 24 september 1819 te Hoogeveen, is overleden op 21 augustus 1896 te Hoogeveen (Noord). Geertruida werd 76 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Geertruida trouwt op 13 april 1842 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelof Stoffers Otten, zoon van Stoffer Roelofs Otten en Hendrikje Arends Stoter. Roelof, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 november 1818 te Hoogeveen (Tiendeveen), is overleden op 17 juli 1896 te Hoogeveen (Noord). Roelof werd 77 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

6  Harm Jannes Bremer, arbeider, is geboren op 3 oktober 1822 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 4 juni 1889 te Hoogeveen (Noord). Harm werd 66 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Harm trouwt op 24 april 1844 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertruida Everts Dekker, dochter van Evert Jans Dekker en Trijntje Geerts Voerman. Geertruida, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 24 oktober 1823 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 7 juni 1904 te Hoogeveen (Noord). Geertruida werd 80 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

7  Geesje Jannes Bremer, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 januari 1825 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 28 december 1879 te Zutphen. Geesje werd 54 jaar en 11 maanden.

Geesje trouwt op 15 mei 1847 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Willem Faken Thalen, zoon van Fake Jannes Thalen en Jantien Willems Boer. Willem, schipper, is geboren op 23 september 1824 te Hoogeveen. Geesje trouwt op 16 februari 1878 te Hoogeveen op 53-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Simon Seinen, zoon van Seine Arends Seinen en Heijltjen Siemens Schonewille. Simon, schipper, is geboren op 2 mei 1821 te Hoogeveen.

Simon was eerder gehuwd (1) met Jantje Snippe.<297,298>

8  Hendrika Jannes Bremer, zonder beroep, is geboren op 18 september 1827 te Hoogeveen (Krakeel).

Hendrika trouwt op 12 juli 1853 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelof Meinen, zoon van Jan Meine Meinen en Marijchje Jurjens Hartman. Roelof, schipper, is geboren op 18 oktober 1829 te Hoogeveen.

IX-AB  Hendrikje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 2 mei 1790 te Hoogeveen, is overleden op 22 oktober 1862 07.00 uur te Hoogeveen (Noord C254). Hendrikje werd 72 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Hendrikje trouwt (kerk) op 10 maart 1811 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Albert Jacobs Boer, zoon van Jacob Berents Boer en Aaltjen Alberts Groote. Albert, schipper en landbouwer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 31 januari 1790 te Hoogeveen, is overleden op 6 augustus 1850 te Hoogeveen (Noord). Albert werd 60 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Van Albert en Hendrikje zijn vijf kinderen bekend:

1  Alida Alberts Boer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 augustus 1812 21.00 uur te Hoogeveen (Noord C698), is overleden op 15 november 1812 03.00 uur te Hoogeveen (Pesservelt C698). Alida werd 2 maanden en 27 dagen.

2  Alida Alberts Boer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 september 1814 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 11 mei 1815 te Hoogeveen (Noord). Alida werd 8 maanden en 6 dagen.

3  Jacob Alberts Boer, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 oktober 1816 te Hoogeveen, is overleden op 29 augustus 1863 te Hoogeveen (De Huizen). Jacob werd 46 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Jacob trouwt op 25 april 1846 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Annigje Hendriks Strijker, dochter van Hendrik Pieters Strijker en Janna Jans Hartman. Annigje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 april 1823 te Hoogeveen, is overleden op 2 maart 1850 te Hoogeveen (Noord). Annigje werd 26 jaar, 10 maanden en 2 dagen. Jacob trouwt op 18 december 1850 te Hoogeveen op 34-jarige leeftijd (2) met zijn achternicht (5e graad) de 37-jarige Aleida Botter, dochter van Jan Bartels Botter en Jantien Jans Faken. Aleida, naaister, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 november 1813 te Hoogeveen, is overleden op 21 april 1877 te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg). Aleida werd 63 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Aleida was eerder gehuwd (1) met Pieter Pieters Blokzijl.<299,300>

4  Trijntje Alberts Boer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 februari 1823 te Hoogeveen, is overleden op 21 september 1871 te Hoogeveen (Krakeel). Trijntje werd 48 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Trijntje trouwt op 25 april 1846 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Wolter Jans Strijker, zoon van Jan Pieters Strijker en Pietertje Alberts Klinkien. Wolter, wonende te Hoogeveen, is geboren op 18 mei 1821 te Hoogeveen, is overleden op 28 juli 1865 te Hoogeveen (Krakeel). Wolter werd 44 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

5  Hendrik Alberts Boer, schipper, is geboren op 5 februari 1830 te Hoogeveen.

Hendrik trouwt op 6 mei 1854 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrikje Berends Etten Eleveld, dochter van Berend Hendriks Etten Eleveld en Egbertje Jans de Graaf. Hendrikje, arbeidster, is geboren op 18 april 1831 te Hoogeveen (Krakeel).

IX-AC  Pieter Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (VIII-S) en Zwaantje Peters Timmerman, molenaar, is gedoopt op 10 september 1780 te Hoogeveen, is overleden op 20 januari 1814 te Eext. Pieter werd 33 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Pieter trouwt op 11 juni 1812 te Smilde op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Jeltje Willems Boonstra, dochter van Willem Lieuwes Boonstra en Sjoukje Benedictus. Jeltje is geboren op 17 maart 1788 te Terband, is Herv. gedoopt op 29 maart 1788 te Terband, is overleden op 12 juli 1841 te Beilen. Jeltje werd 53 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Jeltje was eerder gehuwd (1) met Harm Withaar.

Van Pieter en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N. Booij is geboren op 9 december 1812 te Smilde, is overleden op 9 december 1812 te Smilde.

Dit kind is 2 uur na de geboorte overleden en is aangegeven zonder voornaam.

2  Pieter Booij, dagloner, arbeider en landbouwer, is geboren op 6 maart 1814 te Smilde, is overleden op 16 oktober 1880 te Lhee. Pieter werd 66 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Pieter trouwt op 2 mei 1840 te Dwingeloo op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Klokker, dochter van Koert Alberts Klokker en Hendrikje Hendriks. Aaltje, zonder beroep en landbouwster, is geboren op 27 oktober 1818 te Beilen, is overleden op 8 oktober 1902 te Lhee. Aaltje werd 83 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

IX-AD  Jan Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (VIII-S) en Zwaantje Peters Timmerman, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 augustus 1785 te Hoogeveen, is overleden op 21 mei 1813 01.00 uur te Hoogeveen (Molendijk B425). Jan werd 27 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Jan trouwt op 6 april 1810 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Geesje Jans Hagedoorn, dochter van Jan Hagedoorn en Beertje Berends. Geesje, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 5 oktober 1782 te Hoogeveen, is overleden op 14 oktober 1817 12.00 uur te Hoogeveen (Het Haagje A255) . Geesje werd 35 jaar en 9 dagen.<301,302>

Van Jan en Geesje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Jans Booij is gedoopt op 18 juli 1810 te Hoogeveen, is overleden op 13 oktober 1811 te Hoogeveen. Hendrik werd 1 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

2  Berendina Jans Booij, zonder beroep, wonende te Avereest, is geboren op 27 april 1812 te Hoogeveen, is overleden op 16 mei 1844 18.00 uur te Avereest (Dedemsvaart). Berendina werd 32 jaar en 19 dagen.

Berendina trouwt op 2 mei 1834 te Ambt Ommen op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Jan Harms Pol, zoon van Harm Marcus en Wichertien Geerts. Jan, arbeider en veenbaas, wonende te Hoogeveen en te Avereest, is geboren op 25 juli 1813 te Hoogeveen (Sloot).

Jan was later gehuwd (2) met Marrigje Westerman.<303,304>

IX-AE  Jan Jannes Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 18 maart 1781 te Hoogeveen, is overleden op 24 augustus 1812 19.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 31 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Jan gaat in ondertrouw op 22 maart 1805 te Hoogeveen, trouwt op 7 april 1805 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met zijn stiefzus de 22-jarige Geesje Leenderts Kreeft, dochter van Leendert Roelofs Kreeft en Geesje Gerrits Goossens. Geesje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 augustus 1782 te Hoogeveen, is overleden op 9 april 1842 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesje werd 59 jaar, 7 maanden en 29 dagen.<305>

Geesje was later gehuwd (2) met Jan Hendriks Booij (zie IX-Y).<306..308>

Van Jan en Geesje zijn vier kinderen bekend:

1  Jannes Booij is gedoopt op 29 september 1805 te Hoogeveen, is overleden op 23 mei 1806 te Hoogeveen. Jannes werd 7 maanden en 24 dagen.

2  Geesje Booij is gedoopt op 21 juni 1807 te Hoogeveen, is overleden op 24 juni 1807 te Hoogeveen. Geesje werd 3 dagen.

3  Jannes Booij is gedoopt op 23 oktober 1808 te Hoogeveen, is overleden op 4 maart 1812 te Hoogeveen. Jannes werd 3 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

4  Geesien Booij is gedoopt op 5 oktober 1811 te Hoogeveen, is overleden op 29 mei 1812 te Hoogeveen. Geesien werd 7 maanden en 24 dagen.

IX-AF  Wichertien Jannes Booij, dochter van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 26 oktober 1783 te Hoogeveen, is overleden op 18 juni 1827 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Wichertien werd 43 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Wichertien gaat in ondertrouw op 28 maart 1805 te Hoogeveen, trouwt op 14 april 1805 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Pieter Hendriks Duinkerken, zoon van Hendrik Pieters Duinkerken en Leentje Hendriks Vos. Pieter, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 5 maart 1775 te Hoogeveen, is overleden op 20 februari 1846 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pieter werd 70 jaar, 11 maanden en 15 dagen.<309>

Pieter was later gehuwd (2) met Hendrikjen Koning.<310,311>

Van Pieter en Wichertien zijn acht kinderen bekend:

1  Lena Pieters Duinkerken, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 januari 1806 te Hoogeveen, is overleden op 10 maart 1832 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Lena werd 26 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Lena trouwt op 28 november 1830 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Lamberts Boer, zoon van Lambert Jurjens en Aaltje Jans Moes. Jan is geboren op 10 april 1806 te Zuidwolde - Dr..

2  Elisabeth Duinkerken, zonder beroep, is geboren op 18 september 1808 te Hoogeveen, is overleden op 19 maart 1871 te Hoogeveen. Elisabeth werd 62 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Elisabeth trouwt op 19 november 1836 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Jan Hutten, zoon van Hendrik Berends Hutten en Geertruida Alberts de Weerd. Jan, tapper, is geboren op 16 april 1809 te Hoogeveen, is overleden op 11 oktober 1849 te Hoogeveen. Jan werd 40 jaar, 5 maanden en 25 dagen. Elisabeth trouwt op 26 november 1851 te Hoogeveen op 43-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Jan Coelingh, zoon van Wolter Seinen Coelingh en Sina Snoek. Jan, tapper, is geboren op 14 juli 1825 te Hoogeveen, is overleden op 14 juli 1858 te Hoogeveen. Jan werd 33 jaar.

3  Hendrik Pieters Duinkerken is geboren op 12 augustus 1811 te Hoogeveen.

Hendrik trouwt op 11 november 1837 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Aaltjen Strijker, dochter van Reinder Jans Strijker en Grietje Jansen Bloemberg. Aaltjen is gedoopt op 12 augustus 1810 te Hoogeveen.

4  Johannes Duinkerken is geboren op 3 september 1814 te Hoogeveen.

Johannes trouwt op 15 april 1846 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (8e graad) de 23-jarige Margje Schonewille, dochter van Jan Arends Schonewille en Pietertje Alberts Kattouw. Margje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 mei 1822 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 21 juli 1864 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Margje werd 42 jaar, 2 maanden en 6 dagen. Johannes trouwt op 21 maart 1868 te Hoogeveen op 53-jarige leeftijd (2) met zijn verre halfnicht (10e graad) de 54-jarige Geesjen Snippe, dochter van Stoffer Klaas Snippe en Harmanna Jans Schonewille. Geesjen, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 november 1813 te Hoogeveen, is overleden op 11 maart 1872 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesjen werd 58 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Geesjen was eerder gehuwd (1) met Willem Berends Bols.<312..315>

5  Jan Pieter Duinkerken, schipper, is geboren op 15 september 1817 te Hoogeveen, is overleden op 10 november 1878 te Avereest. Jan werd 61 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Jan trouwt op 23 januari 1847 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Margje Boer, dochter van Hendrik Berends Boer en Jacoba Bloemberg. Margje is geboren op 3 september 1825 te Hoogeveen. Jan trouwt op 21 mei 1851 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Aleida Siegers, dochter van Jan Derks Siegers en Roelfien Jans Hartman. Aleida is geboren op 29 april 1825 te Hoogeveen.

6  Petronella Duinkerken, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 september 1820 te Hoogeveen, is overleden op 23 juni 1822 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Petronella werd 1 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

7  Seine Duinkerken is geboren op 22 augustus 1823 te Hoogeveen, is overleden op 8 maart 1824 te Hoogeveen. Seine werd 6 maanden en 15 dagen.

8  Seine Duinkerken, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 april 1825 te Hoogeveen, is overleden op 7 oktober 1825 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Seine werd 6 maanden en 3 dagen.

IX-AG  Seine Jans Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 mei 1786 te Hoogeveen, is overleden op 14 augustus 1850 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Seine werd 64 jaar en 3 maanden.

Seine trouwt op 25 april 1814 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 25-jarige Janna Jans Vierkant, dochter van Jan Tjakken Vierkant en Jantjen Benjamins. Janna, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 26 oktober 1788 te Hoogeveen, is overleden op 28 november 1864 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Janna werd 76 jaar, 1 maand en 2 dagen.<316,317>

Van Seine en Janna zijn zes kinderen bekend:

1  Johanna Booij is geboren op 16 juni 1814 te Hoogeveen, is overleden op 8 september 1873 te Hoogeveen. Johanna werd 59 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Johanna trouwt op 28 april 1841 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met haar verre halfneef (9e graad) de 29-jarige Hendrik Jans Blokzijl, zoon van Jan Thijs Derks Blokzijl en Jantien Hendriks Schonewille. Hendrik, landbouwer, is geboren op 26 september 1811 te Hoogeveen, is overleden op 10 oktober 1881 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 70 jaar en 14 dagen.

Hendrik was later gehuwd (2) met Alida Jacobs Tichelaar.<318..321>

2  Liebigje Booij is geboren op 26 april 1816 te Hoogeveen, is overleden op 8 november 1864 te Meppel. Liebigje werd 48 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Liebigje trouwt op 8 juni 1842 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 22-jarige Hendrik Hartman, zoon van Jan Hendriks Hartman en Maria Geerts Oelen. Hendrik is geboren op 28 november 1819 te Hoogeveen.

3  Marchien Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 december 1818 te Hoogeveen, is overleden op 19 juni 1822 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Marchien werd 3 jaar en 6 maanden.

4  Johannes Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 januari 1822 te Hoogeveen, is overleden op 5 september 1846 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Johannes werd 24 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

5  Wichertje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 september 1824 te Hoogeveen, is overleden op 28 oktober 1851 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Wichertje werd 27 jaar, 1 maand en 5 dagen.

6  Jan Seines Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 januari 1827 te Hoogeveen, is overleden op 22 mei 1874 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 47 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op 30 april 1857 te Hoogeveen op 30-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Annigje Benjamins, dochter van Hendrik Gosens Benjamins en Annigje Roelofs Ymker. Annigje, zonder beroep, is geboren op 13 juli 1835 te Hoogeveen, is overleden op 25 september 1865 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Annigje werd 30 jaar, 2 maanden en 12 dagen. Jan trouwt op 23 februari 1867 te Hoogeveen op 40-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (9e graad) de 31-jarige Jantje de Boer, dochter van Harm Willems de Boer en Trijntje Jans Faken. Jantje, zonder beroep, is geboren op 13 november 1835 te Hoogeveen, is overleden op 23 juni 1898 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 62 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Jantje was later gehuwd (2) met Jan Entjes.<322,323>

IX-AH  Pieter Johannes Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 september 1788 te Hoogeveen, is overleden op 14 februari 1844 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pieter werd 55 jaar en 5 maanden.

Pieter trouwt op 31 maart 1815 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met zijn verre nicht (7e graad) de 23-jarige Maria Lamberts Oelen, dochter van Lambert Stoffers Oelen en Aaltje Christiaans Schonewille. Maria, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 27 november 1791 te Hoogeveen, is overleden op 24 april 1869 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Maria werd 77 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<324>

Van Pieter en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltje Booij is geboren op 29 september 1815 te Hoogeveen, is overleden op 16 januari 1894 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 78 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Aaltje trouwt op 22 april 1840 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 21-jarige Berend Hendriks ten Caat, zoon van Hendrik Berends Faken ten Caat (IX-O) en Jentien Derks Kok. Berend is geboren op 30 januari 1819 te Hoogeveen.

2  Elisabeth Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 februari 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 28 februari 1910 17.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E205). Elisabeth werd 92 jaar en 12 dagen.

Elisabeth trouwt op 26 april 1843 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met haar verre halfneef (10e graad) de 26-jarige Jan Jans Schonewille, zoon van Jan Otten Jans Schonewille en Aaltje Christiaans Kwint. Jan is geboren op 15 september 1816 te Hoogeveen, is overleden op 4 december 1892 te Hoogeveen. Jan werd 76 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

3  Lambert Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen en te Dalen, is geboren op 16 november 1820 te Hoogeveen, is overleden op 24 januari 1897 te Dalen. Lambert werd 76 jaar, 2 maanden en 8 dagen.<325,326>

Lambert trouwt op 21 maart 1849 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Lammigje Schokker, dochter van Harm Jannes Schokker en Geesje Derks Blokzijl. Lammigje, arbeidster, zonder beroep en arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 december 1826 te Hoogeveen, is overleden op 27 maart 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Lammigje werd 57 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

4  Jannes Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 april 1823 te Hoogeveen, is overleden op 23 mei 1896 te Hoogeveen. Jannes werd 73 jaar, 1 maand en 1 dag.

Jannes trouwt op 29 april 1848 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 21-jarige Hilligje Oelen, dochter van Stoffer Jans Oelen en Margaretien (Margien, Grietje, Margantien) Sents Schonewille. Hilligje, zonder beroep en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 september 1826 te Hoogeveen, is overleden op 28 augustus 1904 te Hoogeveen. Hilligje werd 77 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

5  Anna Booij, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 4 december 1825 te Hoogeveen, is overleden op 27 oktober 1866 te Hoogeveen (Alteveer). Anna werd 40 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Anna trouwt op 30 april 1853 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Gruppen, zoon van Hendrik Geerts Gruppen en Geesje Hendriks Zomer. Jacob, landbouwer en arbeider, is geboren op 10 juli 1826 te Hoogeveen, is overleden op 25 augustus 1887 te Hoogeveen (Alteveer). Jacob werd 61 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Jacob was later gehuwd (2) met Lammechien Weijerts.<327,328>

6  Wichertje Pieters Booij, arbeidster, is geboren op 24 april 1828 te Hoogeveen, is overleden op 16 mei 1918 te Hoogeveen. Wichertje werd 90 jaar en 22 dagen.

Wichertje trouwt op 19 april 1856 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met haar volle neef de 23-jarige Arend Arends Booij, zoon van Arend Jannes Booij (IX-AI) en Hillechien Geerts Maatjes. Arend, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 januari 1833 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 18 december 1893 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Arend werd 60 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

7  Christina Booi, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 september 1830 te Hoogeveen, is overleden op 17 mei 1900 13.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E94). Christina werd 69 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Christina trouwt op 19 april 1856 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Egbert Slot, zoon van Booij Egberts Slot en Roelofje Dekker. Egbert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 november 1831 te Hoogeveen, is overleden op 25 januari 1901 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Egbert werd 69 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

8  Pieter Booij, arbeider, is geboren op 8 oktober 1834 te Hoogeveen, is overleden op 20 juli 1905 te Hoogeveen. Pieter werd 70 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Pieter trouwt op 2 mei 1857 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jentje Doldersum, dochter van Wessel Egberts Doldersum en Johanna Hendriks Boer. Jentje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 september 1832 te Hoogeveen, is overleden op 22 september 1869 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jentje werd 37 jaar en 8 dagen. Pieter trouwt op 6 oktober 1875 te Hoogeveen op 40-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (6e graad) de 42-jarige Grietje Profijt, dochter van Koert Arends Profijt en Alida (Aaltje) Harms Vos. Grietje, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 6 september 1833 te Hoogeveen, is overleden op 19 november 1907 te Hoogeveen. Grietje werd 74 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Grietje was eerder gehuwd (1) met haar verre neef (10e graad) Geert van der Weide.<329,330>

IX-AI  Arend Jannes Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, landbouwer en arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 9 oktober 1791 te Hoogeveen, is overleden op 19 juni 1862 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Arend werd 70 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<331>

Arend gaat in ondertrouw (kerk) op 22 februari 1811 te Hoogeveen, trouwt (kerk) op 10 maart 1811 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd (1) met zijn verre halfnicht (8e graad) de 23-jarige Heijltje Jans Schonewille, dochter van Jan Jans Schonewille en Maria Jans Otten. Heijltje, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 9 september 1787 te Hoogeveen, is overleden op 21 oktober 1826 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Heijltje werd 39 jaar, 1 maand en 12 dagen.<332>

Van Arend en Heijltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannes Arends Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen en te Slagharen, is geboren op 30 november 1811 te Hoogeveen, is overleden op 2 april 1852 12.00 uur te Slagharen. Jannes werd 40 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Jannes trouwt op 28 februari 1846 te Hoogeveen op 34-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 26-jarige Femmechien van der Weide, dochter van Willem Berends van der Weide en Margjen Jans Koster. Femmechien, arbeidster, wonende te Hoogeveen en te Avereest, is geboren op 20 februari 1820 te Hoogeveen, is overleden op 27 maart 1890 te Avereest. Femmechien werd 70 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Femmechien was later gehuwd (2) met Lambert Hendriks Winter.<333..335> Femmechien was later gehuwd (3) met Franke Vermeulen.<336..339>

2  Margaretha Arends Booij, dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 maart 1815 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 10 oktober 1887 te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg). Margaretha werd 72 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Margaretha trouwt op 26 april 1843 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 21-jarige Geert Oelen, zoon van Benjamin Oelen en Evertje Jans Gritter. Geert, arbeider, is geboren op 1 februari 1822 te Hoogeveen.

3  Jan Arends Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 juli 1818 21.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A382), is overleden op 5 april 1845 10.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A195). Jan werd 26 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Jan trouwt op 3 april 1844 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (10e graad) de 24-jarige Albertien (Albertje) Geugjes Vos, dochter van Geugjen Hendriks Vos en Geesjen Klaas Imbergen. Albertien, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 januari 1820 te Hoogeveen (Achterom), is overleden op 15 september 1860 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albertien werd 40 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Albertien was later gehuwd (2) met Dirk Bosman Strijker.<340..343>

4  Elisabeth Arends Booij, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 augustus 1821 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 19 september 1905 23.30 uur te Hoogeveen (Noord C167). Elisabeth werd 84 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Elisabeth trouwt op 9 juli 1842 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Roelof Veldman, zoon van Harm Egberts Veltman en Fennegien Jans Scholten. Roelof, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 april 1820 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 5 oktober 1885 te Hoogeveen (Noord). Roelof werd 65 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

5  Pieter Arends Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 september 1824 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 14 juni 1848 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pieter werd 23 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Arend trouwt op 17 februari 1828 te Hoogeveen op 36-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Hillechien Geerts Maatjes, dochter van Geerd Derks Maatjes en Grietien Harms Meiboom. Hillechien, landbouwster en dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 april 1790 te Hoogeveen, is overleden op 1 juli 1866 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hillechien werd 76 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<344,345>

Van Arend en Hillechien zijn twee kinderen bekend:

6  Geert Arends Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 april 1829 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 29 januari 1857 te Hoogeveen (Hollandscheveld A458a). Geert werd 27 jaar, 9 maanden en 23 dagen.<346>

7  Arend Arends Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 januari 1833 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 18 december 1893 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Arend werd 60 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Arend trouwt op 19 april 1856 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 27-jarige Wichertje Pieters Booij, dochter van Pieter Johannes Booij (IX-AH) en Maria Lamberts Oelen. Wichertje, arbeidster, is geboren op 24 april 1828 te Hoogeveen, is overleden op 16 mei 1918 te Hoogeveen. Wichertje werd 90 jaar en 22 dagen.

IX-AJ  Hendrik Jannes Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 juni 1795 te Hoogeveen, is overleden op 28 augustus 1857 20.30 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A213). Hendrik werd 62 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Hendrik trouwt op 30 november 1816 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 22-jarige Annechien Jans Vierkant, dochter van Jan Tjakken Vierkant en Jantjen Benjamins. Annechien, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 september 1794 te Hoogeveen, is overleden op 28 augustus 1875 03.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E177). Annechien werd 80 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Hendrik en Annechien zijn zeven kinderen bekend:

1  Jannes Hendriks Booij is geboren op 17 oktober 1817 te Hoogeveen, is overleden op 14 mei 1894 te Horst. Jannes werd 76 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Jannes trouwt op 27 april 1842 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met zijn verre nicht (10e graad) de 27-jarige Rebekka IJmker, dochter van Egbert Roelofs IJmker en Elsje Jans Oelen. Rebekka is geboren op 1 mei 1814 te Hoogeveen, is overleden op 15 september 1898 te Horst. Rebekka werd 84 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

2  Jan Hendriks Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 september 1820 te Hoogeveen, is overleden op 18 april 1894 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 73 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Jan trouwt op 22 april 1840 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (10e graad) de 24-jarige Geessien Hendriks ten Caat, dochter van Hendrik Berends Faken ten Caat (IX-O) en Jentien Derks Kok. Geessien, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 juni 1815 te Hoogeveen, is overleden op 21 mei 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geessien werd 68 jaar, 10 maanden en 26 dagen. Jan trouwt op 30 oktober 1886 te Hoogeveen op 66-jarige leeftijd (2) met de 63-jarige Hendrikje Schonewille, dochter van Klaas Jans Schonewille en Jantje Jurjens Veldman. Hendrikje, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 2 december 1822 te Hoogeveen, is overleden op 20 januari 1899 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 76 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Hendrikje was eerder gehuwd (1) met Willem Zwiep.<347,348>

3  Elizabeth Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 september 1823 te Hoogeveen, is overleden op 5 april 1853 te Hoogeveen (Krakeel C446). Elizabeth werd 29 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Elizabeth trouwt op 15 maart 1851 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Egbert Jans Dekker, zoon van Jan Klaas Dekker en Hilligje Egberts Pol. Egbert, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 september 1828 te Hoogeveen, is overleden op 9 december 1891 te Hoogeveen (Krakeel). Egbert werd 63 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Egbert was later gehuwd (2) met Jantje de Graaf.<349,350>

4  Pieter Booij, arbeider, is geboren op 16 november 1826 te Hoogeveen, is overleden op 14 augustus 1916 te Hoogeveen. Pieter werd 89 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Pieter trouwt op 24 april 1852 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Jantien Alberts Luchies, dochter van Albert Jacobs Luchies en Lammegien Egberts Pol. Jantien is geboren op 2 september 1825 te Dalen, is overleden op 23 juni 1885 te Hoogeveen. Jantien werd 59 jaar, 9 maanden en 21 dagen. Pieter trouwt op 3 april 1886 te Hoogeveen op 59-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (9e graad) de 55-jarige Aaltje Mager, dochter van Roelof Hendriks Mager en Femmigjen Jans Koster. Aaltje is geboren op 12 november 1830 te Hoogeveen, is overleden op 1 februari 1913 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 82 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Lucas Vos.<351,352>

5  Seine Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 1 juni 1830 te Hoogeveen, is overleden op 14 maart 1835 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Seine werd 4 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

6  Hendrik Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 juli 1833 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 12 juni 1881 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 47 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Hendrik trouwt op 25 april 1857 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (6e graad) de 24-jarige Maria Kroezen, dochter van Jan Hendriks Kroezen en Marrichje Koerts Koster. Maria, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 juni 1832 te Hoogeveen, is overleden op 11 juli 1865 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Maria werd 33 jaar en 16 dagen. Hendrik trouwt op 22 februari 1868 te Hoogeveen op 34-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Geesje Smit, dochter van Egbert Jans Smit en Jantje Harms Gort. Geesje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 januari 1837 te Beilen, is overleden op 22 augustus 1889 05.00 uur te Zutphen . Geesje werd 52 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<353,354>

7  Seine Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 augustus 1836 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 10 juni 1896 te Kerkenveld. Seine werd 59 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Seine trouwt op 1 maart 1862 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 22-jarige Hilligje Kikkert, dochter van Barend Kikkert en Niesje Hendriks Kroesen. Hilligje is geboren op 17 september 1839 te Hoogeveen, is overleden op 20 februari 1895 te Braamberg - Zuidwolde. Hilligje werd 55 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

IX-AK  Pietertje Jans Booij, dochter van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 21 januari 1798 te Hoogeveen, is overleden op 7 augustus 1830 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pietertje werd 32 jaar, 6 maanden en 17 dagen.<355>

Pietertje trouwt op 27 april 1828 te Hoogeveen op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Matthijs Bosveld, zoon van Johannes Bosveld en Hilligje Fredriks Lenten. Matthijs, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 mei 1800 te Hoogeveen.<356,357>

Matthijs was later gehuwd (2) met Fijchien Hendriks Kroezen.<358..362>

Van Matthijs en Pietertje zijn twee kinderen bekend:

1  Hilligje Bosveld is geboren op 19 oktober 1828 te Hoogeveen, is overleden op 29 december 1906 te Epe. Hilligje werd 78 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Hilligje trouwt op 25 maart 1865 te Hoogeveen op 36-jarige leeftijd met de 27-jarige Roelof Wierbos, zoon van Hendrik Roelofs Wierbos en Trijntje Harms Vaas. Roelof is geboren op 12 september 1837 te Zwartsluis, is overleden voor 29 december 1906. Roelof werd hoogstens 69 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

2  Elisabeth Bosveld is geboren op 15 mei 1830 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

IX-AL  Jannes Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 22 mei 1800 te Hoogeveen, is overleden op 28 augustus 1878 te Hoogeveen (Krakeel). Jannes werd 78 jaar, 3 maanden en 6 dagen.<363>

Jannes trouwt op 13 mei 1821 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (7e graad) de 20-jarige Annigje Jans Botter, dochter van Jan Gosens Moes en Trijntje Andries Veltman. Annigje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 1 juni 1800 te Hoogeveen, is overleden op 24 juli 1825 08.00 uur te Hoogeveen (Krakeel C860). Annigje werd 25 jaar, 1 maand en 23 dagen.<364,365>

Van Jannes en Annigje is een kind bekend:

1  Johannes Jannes Booij is geboren op 23 oktober 1822 te Hoogeveen, is overleden op 6 maart 1915 te Hoogeveen. Johannes werd 92 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Johannes trouwt op 27 april 1842 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Klaasjen Dekker, dochter van Klaas Klaas Dekker en Trijntje Schaap. Klaasjen, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 december 1818 te Hoogeveen, is overleden op 28 januari 1860 te Hoogeveen (Krakeel). Klaasjen werd 41 jaar, 1 maand en 11 dagen. Johannes trouwt op 6 maart 1861 te Hoogeveen op 38-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Catrina (Trijntje) Geugjes Vos, dochter van Geugjen Hendriks Vos en Geesjen Klaas Imbergen. Catrina, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 september 1813 te Hoogeveen, is overleden op 16 april 1875 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Catrina werd 61 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Catrina was eerder gehuwd (1) met Jan Hendriks Metselaar.<366..369>

Johannes trouwt op 29 april 1876 te Hoogeveen op 53-jarige leeftijd (3) met zijn verre nicht (8e graad) de 54-jarige Grietje Schepers, dochter van Jan Harms Scheper en Luchien Bartelds Gort. Grietje is geboren op 20 juli 1821 te Hoogeveen, is overleden op 30 november 1911 te Hoogeveen. Grietje werd 90 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Fake Koops de Groot.<370..373>

Jannes trouwt op 26 november 1826 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (7e graad) de 16-jarige Jantje Jans Moes, dochter van Jan Gosens Moes en Trijntje Andries Veltman. Jantje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 3 juni 1810 te Hoogeveen, is overleden op 29 september 1883 te Hoogeveen (Krakeel). Jantje werd 73 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<374,375>

Jantje Moes trouwt op 26 november 1826 met Jannes Booi. Zij is de zuster van zijn overleden huisvrouw Annigje Moes, ook wel genaamd Annigje Jans Botter.

Van Jannes en Jantje zijn elf kinderen bekend:

2  Catharina Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 20 november 1827 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 22 september 1902 te Deventer. Catharina werd 74 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Catharina trouwt op 24 mei 1845 te Hoogeveen op 17-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 20-jarige Jan Salomons, zoon van Albert Jans Salomons en Annigje Veldman. Jan, schipper, is geboren op 17 december 1824 te Hoogeveen, is overleden op 10 maart 1902 te Deventer. Jan werd 77 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

3  Jan Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 september 1830 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 9 september 1854 te Hoogeveen (Krakeel). Jan werd 23 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

4  Elisabeth Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 18 juli 1833 24.00 uur te Hoogeveen (Krakeel C860), is overleden op 31 december 1925 13.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E380). Elisabeth werd 92 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Elisabeth trouwt op 22 april 1854 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 25-jarige Klaas Jans Kikkert, zoon van Jan Berends Kikkert en Hilligje Arends Schonewille. Klaas, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 maart 1829 te Hoogeveen, is overleden op 15 oktober 1911 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Klaas werd 82 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

5  Pieter Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 maart 1836 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 5 oktober 1904 te Hoogeveen (Krakeel). Pieter werd 68 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Pieter trouwt op 12 november 1859 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (9e graad) de 22-jarige Geesje de Graaf, dochter van Koert Jans de Graaf en Hendrikje Jans Booij. Geesje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 juni 1837 te Hoogeveen, is overleden op 27 juli 1880 12.00 uur te Angerlo. Geesje werd 43 jaar, 1 maand en 1 dag. Pieter trouwt op 14 mei 1883 te Westerbork op 47-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Hillegien Kok, dochter van Klaas Kok en Jantje Staal. Hillegien is geboren op 17 december 1858 te Westerbork.

6  Hendrikje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 juni 1839 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 24 maart 1840 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 9 maanden en 11 dagen.

7  Andries Jannes Booij, schipper en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 september 1841 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 17 november 1935 te Nieuw Amsterdam - Dr.. Andries werd 94 jaar, 1 maand en 22 dagen.<376>

Andries trouwt op 19 maart 1864 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 23-jarige Wubbigje Egberts Moes, dochter van Egbert Moes en Gesina Koster. Wubbigje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 november 1840 te Hoogeveen, is overleden op 1 februari 1916 te Lemsterland. Wubbigje werd 75 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

8  Hendrik Jannes Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 mei 1844 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 4 augustus 1891 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrik werd 47 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Hendrik trouwt op 4 mei 1867 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrikje Arends Strijker, dochter van Arend Jans Strijker en Klaasjen Hendriks Strijker. Hendrikje is geboren op 4 november 1841 te Hoogeveen, is overleden op 16 december 1915 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 74 jaar, 1 maand en 12 dagen.<377,378>

Hendrikje was later gehuwd (2) met Geugjen Hendriks Vos.<379..382>

9  Hendrikje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 oktober 1846 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 15 februari 1850 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 3 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

10  Seine Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 april 1849 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 17 juni 1917 03.30 uur te Hoogeveen (overleden aan boord van zijn vaartuig liggende voor de woning van Arend Mulder te Noord wijk C nummer 415). Seine werd 68 jaar, 1 maand en 21 dagen.<383>

Seine trouwt op 29 april 1871 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (9e graad) de 23-jarige Pietertje Strijker, dochter van Wolter Jans Strijker en Trijntje Alberts Boer. Pietertje, zonder beroep en schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 februari 1848 te Hoogeveen, is overleden op 23 juni 1886 03.00 uur te Hoogeveen (Krakeel D80). Pietertje werd 38 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<384> Seine trouwt op 26 februari 1887 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (7e graad) de 21-jarige Aaltje Profijt, dochter van Pieter Profijt en Aaltje Bosman. Aaltje, zonder beroep en schipperse, wonende te Hoogeveen en te Oosterhesselen, is geboren op 27 juli 1865 07.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A243b), is overleden op 27 mei 1935 te Hoogeveen. Aaltje werd 69 jaar en 10 maanden.<385>

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Hendrik Stoter.<386..389>

11  Hendrikje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 juni 1851 21.00 uur te Hoogeveen (Krakeel C-860), is overleden op 9 mei 1883 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 31 jaar en 11 maanden.

Hendrikje trouwt op 29 april 1870 te Hoogeveen op 18-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 24-jarige Hendrik Booij, zoon van Hendrik Jans Booij en Alida Jacobs Tichelaar. Hendrik, arbeider en tapper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 oktober 1845 02.30 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A-147), is overleden op 22 maart 1918 te Hoogeveen. Hendrik werd 72 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Hendrik was later gehuwd (2) met zijn verre nicht (10e graad) Jantje Booij.<390..398>

12  Jantje Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 november 1853 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 30 augustus 1924 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 70 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Jantje trouwt op 14 februari 1880 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Benjamin Benjamins, zoon van Hendrik Benjamins en Sophia Winkel. Benjamin, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 september 1851 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 23 juni 1933 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Benjamin werd 81 jaar, 9 maanden en 20 dagen.<399>

IX-AM  Hendrikje Jans Pol, dochter van Jan Harms Pol en Hendrikjen Jans Booij (VIII-U), zonder beroep, wonende te Hoogeveen (Hollandscheveld A126) en te Hoogeveen, is gedoopt op 17 april 1786 te Hoogeveen, is overleden op 11 juli 1866 08.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A126). Hendrikje werd 80 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Hendrikje trouwt op 7 november 1810 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 24-jarige Geert Hendriks Booij, zie IX-AT.

Van Geert en Hendrikje zijn vier kinderen bekend:

1  Trientje Geerts Booij, arbeidster en zonder beroep, is Herv. gedoopt op 6 februari 1811 te Hoogeveen, is overleden op 5 februari 1894 te Nieuweroord. Trientje werd 82 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Trientje trouwt op 18 november 1837 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Albert Berends Koning, zoon van Berend Koning en Gergjen Pieters. Albert, schipper, is geboren op 30 juni 1804 te Zwartsluis, is overleden op 7 juli 1843 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albert werd 39 jaar en 7 dagen. Trientje trouwt op 26 april 1856 te Hoogeveen op 45-jarige leeftijd (2) met haar verre halfneef (9e graad) de 51-jarige Jan Cents Schonewille, zoon van Cent Jans Schonewille en Femmigje Roelofs. Jan, arbeider, is gedoopt op 13 januari 1805 te Hoogeveen, is overleden op 24 februari 1872 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 67 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Jans Kuik.<400,401>

2  Petronella Geerts Booij, wonende te Avereest, te Hoogeveen en te Doesburg, is geboren op 12 november 1814 te Hoogeveen (Alteveer).

Petronella trouwt op 18 december 1839 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Petrus Jans Bloemholt, zoon van Jan Hendriks Bloemholt en Albertien Pieters Giezen. Petrus, schipper, wonende te Avereest en te Doesburg, is geboren op 23 januari 1815 te Hoogeveen.

3  Jan Geerts Booij, schipper, is geboren op 27 juni 1819 te Hoogeveen, is overleden op 23 juli 1866 te Zwartsluis. Jan werd 47 jaar en 26 dagen.

Jan trouwt op 15 april 1844 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jentien Etten Eleveld, dochter van Berend Hendriks Etten Eleveld en Roelofje Derks Wijnands. Jentien, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 juni 1818 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 8 april 1892 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jentien werd 73 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

4  Hendrikje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 november 1821 te Hoogeveen (Slood B362), is overleden op 24 maart 1869 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrikje werd 47 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

IX-AN  Jan Jans Booij, zoon van Jan Geerts Booij (VIII-AB) en Geertje Jans Booij (VIII-V), arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 30 september 1798 te Hoogeveen.

Jan trouwt op 30 mei 1830 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Trijntje Jans Wagtmeester, dochter van Jan Siemens Wagtmeester en Geertien Jans Wiemers. Trijntje, dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 december 1800 te Hoogeveen.

Van Jan en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 januari 1833 06.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A108), is overleden op 31 maart 1834 01.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A172). Jan werd 1 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

2  Jan Simen Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 18 mei 1836 13.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A177).

Jan trouwt op 19 augustus 1867 te Avereest op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Fennegien Gezina Veurink, dochter van Evert Veurink en Aaltje Timmer. Fennegien is geboren op 31 maart 1845 te Gramsbergen, is overleden op 23 mei 1913 te De Krim. Fennegien werd 68 jaar, 1 maand en 22 dagen.<402,403>

Fennegien was later gehuwd (2) met Harm Sok.<404,405>

IX-AO  Pietertien Jans Booij, dochter van Jan Jannes Booij (VIII-W) en Stijntje Harms Pool (IX-U), arbeidster, is gedoopt op 1 januari 1795 te Hoogeveen, is overleden op 10 juni 1846 te Hoogeveen. Pietertien werd 51 jaar, 5 maanden en 9 dagen.<406>

Pietertien trouwt op 15 mei 1826 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan Roelofs Niemeijer Rouw, zoon van Roelof Jansz. Rouw en Grietjen Jans Niemeijer. Jan, schipper, is gedoopt op 15 april 1792 te Hoogeveen, is overleden op 23 april 1846 te Hoogeveen. Jan werd 54 jaar en 8 dagen.<407,408>

Jan was eerder gehuwd (1) met Femmigje Marcus.<409..411>

Van Jan en Pietertien zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Rouw, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 april 1827 te Eelde, is overleden op 20 januari 1828 te Hoogeveen (Sloot). Jan werd 9 maanden en 7 dagen.

2  Jan Rouw is geboren rond 1829 te Zwartsluis.

Jan trouwt op 23 april 1873 te Hoogeveen op ongeveer 44-jarige leeftijd met de 51-jarige Johanna Hendriks Bosman, dochter van Hendrik Booij Bosman (IX-E) en Annigje Roelofs Klinkien. Johanna is geboren op 12 oktober 1821 te Hoogeveen, is overleden op 7 november 1896 te Vreeswijk. Johanna werd 75 jaar en 26 dagen.<412>

Johanna was eerder gehuwd (1) met Pieter Hendriks Strijker.<413..416>

3  Stijntje Rouw is geboren op 14 oktober 1838 te Zwartsluis, is overleden op 28 januari 1842 te Hoogeveen. Stijntje werd 3 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

IX-AP  Jan Alberts Booij, zoon van Albert Jans Booij (VIII-X) en Jantien Hendriks Hartman, arbeider en turfdrager, is gedoopt op 30 maart 1791 te Hoogeveen, is overleden op 29 april 1848 te Zaandam. Jan werd 57 jaar en 30 dagen.

Er wordt 4 januari 1806, 10 juli 1806, 28 mei 1806 en 29 augustus 1806 een kind van Albert Booy begraven

Jan trouwt op 18 december 1825 te Zaandam op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Johanna Catharina Inja, dochter van Haijtje Inja en Catharina Zuro. Johanna, tapster, is geboren rond 1796 te Zaandam, is overleden op 8 januari 1848 te Zaandam. Johanna werd ongeveer 52 jaar.

Van Jan en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Catharina Booij is geboren te Zaandam, is overleden op 12 augustus 1827 te Zaandam.

2  Albert Booij is geboren rond 1819 te Zaandam, is overleden op 14 mei 1837 te Alkmaar. Albert werd ongeveer 18 jaar.

3  Cornelis Booij is geboren rond 1821 te Zaandam, is overleden op 26 oktober 1826 te Zaandam. Cornelis werd ongeveer 5 jaar.

4  Fredrik Booij, schippersknecht en werkman, wonende te Amsterdam, is geboren rond 1823 te Zaandam, is overleden op 19 april 1867 te Zaandam. Fredrik werd ongeveer 44 jaar.

Fredrik trouwt op 13 december 1846 te Zaandam op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Aagje Offenberg, dochter van Teete Offenberg en Cornelia Smit. Aagje, naaister, is geboren rond 1815 te Zaandam.

5  Arend Booij is geboren rond 1835 te Zaandam, is overleden op 13 juli 1836 te Zaandam. Arend werd ongeveer 1 jaar.

6  Maria Booij is geboren rond 1838 te Zaandam, is overleden op 12 november 1856 te Zaandam. Maria werd ongeveer 18 jaar.

7  Hendrik Booij, oppasser, is geboren rond 1829 te Zaandam, is overleden op 5 augustus 1857 te Den Helder. Hendrik werd ongeveer 28 jaar.

Hendrik trouwt op 24 december 1856 te Den Helder op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jannetje de Bunje, dochter van Albertus de Bunje en Maretje Krol. Jannetje is geboren rond 1829 te Enkhuizen.

8  Jannetje Booij, werkster en zonder beroep, wonende te Amsterdam, is geboren rond 1831 te Zaandam.

Jannetje trouwt op 4 oktober 1865 te Amsterdam (huwelijksgetuigen waren Gerrit Cornelis Hopper, Nies de Vos, zijn zwager Johannes Valentin Clemens (zwager van de bruid) en zijn zwager Fredrik Booij (broer van de bruid) (zie IX-AP.4)) op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Ferdinand Bieseman, zoon van Jacques Bieseman en Cornelia Dereus. Ferdinand, sjouwerman, wonende te Amsterdam, is geboren rond 1822 te Vilvoorde - Belgi, is overleden voor 16 mei 1888. Ferdinand werd hoogstens 66 jaar.<417,418>

Ferdinand was eerder gehuwd (1) met Margaretha Wilhelmina Pieterse.<419..421>

9  Arend Booij, constabelsmaat marine, bediende en werkman, wonende te Amsterdam, is geboren rond 1841 te Zaandam.

Arend trouwt op 25 januari 1872 te Den Helder op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Klasina Johanna Molenaar, dochter van Klaas Molenaar en Johanna Stolte. Klasina is geboren rond 1841 te Den Helder.

IX-AQ  Harm Alberts Booij, zoon van Albert Jans Booij (VIII-X) en Jantien Hendriks Hartman, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 19 maart 1797 te Hoogeveen, is overleden op 8 juli 1837 te Hoogeveen (De Huizen). Harm werd 40 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Harm trouwt op 5 mei 1822 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Allerts Hofman, dochter van Allert Wolters Hofman en Grietje Hilberts Moes. Grietje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 20 augustus 1797 te Dwingeloo (doopgetuige was haar tante Lummigje Wolters), is overleden op 30 november 1885 17.00 uur te Hoogeveen (Slood F112). Grietje werd 88 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Van Harm en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Albert Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 oktober 1822 te Hoogeveen (De Huizen), is overleden op 24 februari 1891 te Hoogeveen (Sloot). Albert werd 68 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Albert trouwt op 27 december 1845 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Catharina Bork, dochter van Jan Wolters Bork en Trientien Hendriks Wierbos. Catharina, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 20 april 1814 te Hoogeveen, is overleden op 29 juni 1891 06.30 uur te Hoogeveen (Slood A437). Catharina werd 77 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<422,423>

2  Allart Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 november 1824 te Hoogeveen (De Huizen), is overleden op 11 februari 1900 15.00 uur te Hoogeveen (Kleine Kerkstraat A135). Allart werd 75 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Allart trouwt op 14 juni 1848 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Egbertien Denneman, dochter van Jan Eilerds Denneman en Grietje Bartelts van Farje. Egbertien, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 29 december 1816 te Hoogeveen, is overleden op 22 april 1889 te Hoogeveen. Egbertien werd 72 jaar, 3 maanden en 24 dagen. Allart trouwt op 28 december 1889 te Hoogeveen op 65-jarige leeftijd (2) met de 65-jarige Hendrikje Veuger, dochter van Jan Veuger en Annegien Botter. Hendrikje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 november 1824 te Hoogeveen, is overleden op 7 januari 1902 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrikje werd 77 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Hendrikje was eerder gehuwd (1) met Jan Meijer.<424> Hendrikje was eerder gehuwd (2) met Berend van Laar.<425,426>

3  Jan Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 januari 1827 te Hoogeveen (De Huizen).

Jan trouwt op 26 juni 1851 te Genemuiden op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltje Tilder, dochter van Jannes Tilder en Geertruida Bos. Aaltje, zonder beroep, wonende te Genemuiden, is geboren op 13 april 1828 01.00 uur te Genemuiden.

4  Margaretha Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 31 oktober 1829 te Hoogeveen (Sloot), is overleden op 17 september 1849 te Hoogeveen (Slood). Margaretha werd 19 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

5  Jantje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 augustus 1832 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 22 augustus 1852 te Hoogeveen (Slood). Jantje werd 20 jaar en 18 dagen.

6  Trijntje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 oktober 1835 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 26 juni 1920 te Hoogeveen. Trijntje werd 84 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Trijntje trouwt op 29 december 1866 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Gerrit Pellenkoft, zoon van Gerrit Pellenkoft en Gerrien Boerendans. Gerrit is geboren op 2 september 1830 te Zwolle, is overleden voor 26 juni 1920. Gerrit werd hoogstens 89 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Elsje ten Kley.<427>

IX-AR  Arend Alberts Booij, zoon van Albert Jans Booij (VIII-X) en Jantien Hendriks Hartman, schipper, is gedoopt op 18 maart 1801 te Hoogeveen, is overleden op 31 januari 1872 te Genemuiden. Arend werd 70 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Arend trouwt op 23 mei 1825 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Albertien Winkel, dochter van Arend Jans Winkel en Niesje Arends Smeding. Albertien, dienstmeid, is geboren op 13 april 1798 te Hoogeveen, is overleden op 21 augustus 1891 te Genemuiden. Albertien werd 93 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Van Arend en Albertien is een kind bekend:

1  Albert Booij is geboren op 25 februari 1826 te Hoogeveen, is overleden op 20 januari 1898 te Genemuiden. Albert werd 71 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Albert trouwt op 13 november 1847 te Genemuiden op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrikje Buitink, dochter van Herm Buitink en Margje Post. Hendrikje is geboren op 28 januari 1819 te Zwollerkerspel, is overleden op 23 september 1888 te Genemuiden. Hendrikje werd 69 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

IX-AS  Pietertje Alberts Booij, dochter van Albert Jans Booij (VIII-X) en Jantien Hendriks Hartman, dienstmeid, wonende te Meppel en te Hoogeveen, is gedoopt op 24 juni 1804 te Hoogeveen, is overleden op 18 april 1840 te Hoogeveen (Sloot). Pietertje werd 35 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Pietertje trouwt op 8 mei 1825 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Marten Jans Rozendal, zoon van Jan Berends Rozendal en Lammichje Harms Boertien. Marten, schoenmaker en rijksvoetbode, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 10 juni 1804 te Hoogeveen, is overleden op 3 augustus 1884 te Hoogeveen (De Huizen). Marten werd 80 jaar, 1 maand en 24 dagen.<428,429>

Marten was later gehuwd (2) met Annigjen Klaver.<430,431>

Van Marten en Pietertje zijn zes kinderen bekend:

1  Lammigje Rozendal, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 oktober 1825 te Hoogeveen, is overleden op 13 juni 1896 te Hoogeveen (Kleine Kerkstraat). Lammigje werd 70 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

2  Albert Rozendal, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 april 1827 te Hoogeveen, is overleden op 24 juni 1827 te Hoogeveen (De Huizen). Albert werd 2 maanden en 2 dagen.

3  Jantien Rozendal, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 januari 1829 te Hoogeveen, is overleden op 5 april 1892 te Hoogeveen (Sloot). Jantien werd 63 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Jantien trouwt op 14 mei 1857 te Zuidwolde - Dr. op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Berend Zantingh, zoon van Jan Lucas Zantingh en Hendrikjen Berends. Berend is geboren op 5 maart 1825 te Zuidwolde - Dr..

4  Johanna Rozendal is geboren op 21 oktober 1830 te Hoogeveen, is overleden op 15 oktober 1911 te Hoogeveen. Johanna werd 80 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

5  Alberdina Rozendal, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 december 1833 te Hoogeveen, is overleden op 7 augustus 1872 te Hoogeveen (Het Haagje). Alberdina werd 38 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Alberdina trouwt op 2 oktober 1870 te Hoogeveen op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Jan Kleine, zoon van Berend Kleine en Margaretha Bols. Jan is geboren rond 1838.

6  doodgeboren zoon Rozendal is doodgeboren op 22 november 1835 te Hoogeveen (Sloot).

IX-AT  Geert Hendriks Booij, zoon van Hendrik Geerts Booij (VIII-Y) en Trijntje Seinen, schipper, wonende te Hoogeveen (Sloot 293) en te Hoogeveen, is gedoopt op 19 februari 1786 te Hoogeveen, is overleden op 1 november 1864 06.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A126). Geert werd 78 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Geert trouwt op 7 november 1810 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 24-jarige Hendrikje Jans Pol, zie IX-AM.

IX-AU  Grietje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Geerts Booij (VIII-Y) en Trijntje Seinen, arbeidster, wonende te Hoogeveen en te Avereest, is gedoopt op 3 maart 1793 te Hoogeveen.

Grietje trouwt op 29 april 1820 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 38-jarige Lourens Hogezand, zoon van Klaas Lourens Hogezand en Hillegien Willems Kleine. Lourens, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 18 november 1781 te Hoogeveen, is overleden op 20 september 1832 22.00 uur te Hoogeveen (Sloot B309). Lourens werd 50 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Van Lourens en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Hillegonda Hogezand is geboren op 14 februari 1821 te Hoogeveen (Sloot).

Hillegonda trouwt op 13 juni 1846 te Avereest op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit Jan Veeneberg, zoon van Gerrit Veenberg en Gerritdina Schutter. Gerrit, arbeider, wonende te Avereest, is geboren op 3 januari 1823 te Den Ham - Ov..<432,433>

2  Catharina Hoogezand, arbeidster, wonende te Avereest, is geboren op 15 mei 1822 te Hoogeveen (Sloot).

Catharina trouwt op 16 mei 1846 te Avereest op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Hendrik Wittenberg, zoon van Gerrit Wittenberg en Jantje Nijkamp. Jan, arbeider, is geboren op 26 januari 1823 te Ambt Ommen in extract stond Amen als plaats.<434,435>

3  Hendrik Hogezand is geboren op 13 maart 1824 te Hoogeveen (Sloot).

4  Klaasjen Hogezand, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 augustus 1826 te Hoogeveen (Alteveer).

5  Johanna Hogezand, wonende te Hoogeveen en te Avereest, is geboren op 19 december 1828 te Hoogeveen (Alteveer).

Johanna trouwt op 2 mei 1857 te Avereest op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Pieter Dam, zoon van Wieger Wiegers Dam en Aaltje Jans Mast. Pieter, arbeider, wonende te Avereest, is geboren op 5 januari 1826 te Tjalleberd.<436,437>

6  Vrouwchje Hogezand, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 april 1832 te Hoogeveen (Sloot).

Vrouwchje trouwt op 26 april 1856 te Avereest op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Koop Dam, zoon van Wieger Wiegers Dam en Aaltje Jans Mast. Koop is geboren op 11 december 1831 te Tjalleberd.<438,439>

IX-AV  Janna Hendriks Booij, dochter van Hendrik Geerts Booij (VIII-Y) en Trijntje Seinen, is geboren op 8 februari 1801 te Hoogeveen.

Janna trouwt op 21 oktober 1821 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Wolter Lefferts Gortworst, zoon van Leffert Alberts Gortworst en Annigjen Jans. Wolter is geboren op 5 oktober 1794 te Hoogeveen, is overleden op 4 april 1823 te Hoogeveen (Sloot). Wolter werd 28 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Van Wolter en Janna is een kind bekend:

1  Catharina Gortworst, arbeider, wonende te Hoogeveen en te Avereest, is geboren op 9 maart 1822 te Hoogeveen (Sloot).<440>

Catharina trouwt op 4 april 1845 te Avereest op 23-jarige leeftijd met Gerhard Achterveld, zoon van Hendrik Jan Achterveld en Alberdina Stokvis. Gerhard, arbeider, wonende te Ambt Hardenberg, is geboren te Ambt Hardenberg.<441,442>

Janna trouwt op 6 januari 1828 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Hendrik Jan Veldkamp, zoon van Klaas Veldkamp en Jantjen Sassen. Hendrik, wonende te Avereest, is geboren op 16 oktober 1785 te Dalen, is overleden op 7 juli 1840 te Avereest. Hendrik werd 54 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<443>

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Hendrika Lodewegen.

Van Hendrik en Janna is een kind bekend:

2  Hendrikje Veldkamp is geboren op 12 juli 1832 te Avereest, is overleden op 29 juni 1898 te Nieuwleusen. Hendrikje werd 65 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<444>

Hendrikje trouwt op 29 april 1854 te Avereest op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Fokke Toering, zoon van Pieter Fokkes Toering en Beertje Simons Dam. Fokke, veenmeester, is geboren op 9 januari 1826 te Terband.<445,446>

IX-AW  Wichertje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Geerts Booij (VIII-Y) en Trijntje Seinen, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 juni 1805 te Hoogeveen, is overleden op 28 maart 1871 te Hoogeveen (Alteveer). Wichertje werd 65 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Wichertje trouwt op 22 april 1827 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Jans Prins, zoon van Jan Hendriks Prins en Aaltje Jans Siemens. Jan, landbouwer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 mei 1803 te Hoogeveen, is overleden op 11 april 1871 te Hoogeveen (Alteveer). Jan werd 67 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Van Jan en Wichertje is een kind bekend:

1  Seine Prins.

Seine trouwt op 19 september 1902 te Westerbork met Geesje Kamman, dochter van Catharina Kroezen.

IX-AX  Grietje Jans Booij, dochter van Jan Geerts Booij (VIII-Z) en Jantien Jans, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 maart 1782 te Hoogeveen, is overleden op 3 juli 1824 18.00 uur te Hoogeveen (Het Haagje A60). Grietje werd 42 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Grietje trouwt op 14 juni 1807 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Jannes Veuger, zoon van Johannes Veuger en Aaltje Koerts Slot. Hendrik, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 mei 1779 te Kampen, is overleden op 16 februari 1841 te Hoogeveen (Het Haagje). Hendrik werd 61 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Van Hendrik en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Hendriks Veuger is gedoopt op 4 oktober 1809 te Hoogeveen.

Jan was gehuwd met Aaltje Berends Boer, dochter van Berend Hendriks Boer en Aaltjen Berends Vos. Aaltje is gedoopt op 18 december 1803 te Hoogeveen, is overleden op 27 juni 1844 te Hoogeveen. Aaltje werd 40 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

2  Jannes Hendriks Veuger, schipper, is gedoopt op 11 november 1807 te Hoogeveen.

Jannes trouwt op 16 mei 1835 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 25-jarige Klaasje Jannes Bremer, dochter van Jannes Berends Bremer en Aaltje Hendriks Booij (IX-AA). Klaasje, dienstmeid en zonder beroep, is gedoopt op 24 december 1809 te Hoogeveen, is overleden op 25 juli 1883 te Hoogeveen (Noord). Klaasje werd 73 jaar, 7 maanden en 1 dag.

3  Johanna Veuger, wonende te Hoogeveen, is geboren op 2 augustus 1814 te Hoogeveen, is overleden op 22 maart 1817 04.00 uur te Hoogeveen (Het Haagje A64). Johanna werd 2 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

IX-AY  Jan Jans Booij, zoon van Jan Geerts Booij (VIII-Z) en Jantien Jans, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 26 september 1784 te Hoogeveen, is overleden op 11 juni 1820 20.00 uur te Hoogeveen (A74). Jan werd 35 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Jan trouwt op 21 februari 1808 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltjen Hendriks Thalen, dochter van Hendrik Thijs Thalen en Elsje Roelofs Dodevis. Aaltjen, landbouwster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 9 januari 1785 te Hoogeveen, is overleden op 24 april 1857 10.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A355). Aaltjen werd 72 jaar, 3 maanden en 15 dagen.<447,448>

Aaltjen was later gehuwd (2) met haar volle neef Hendrik Faken Thalen.<449..452>

Van Jan en Aaltjen zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje Jans Booij is gedoopt op 12 maart 1809 te Hoogeveen, is begraven op 26 juni 1811 te Hoogeveen. Jantje werd 2 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

2  Hendrik Jans Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 juni 1811 te Hoogeveen, is overleden op 15 augustus 1876 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 65 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Hendrik trouwt op 16 mei 1835 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 21-jarige Alida Jacobs Tichelaar, dochter van Jacob Hilberts Tichelaar en Margrieta Salomons. Alida, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 november 1813 14.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A-147), is overleden op 26 januari 1889 03.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E470). Alida werd 75 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Alida was later gehuwd (2) met Hendrik Jans Blokzijl.<453..456>

3  Jan Jans Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 september 1814 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 10 juni 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 3 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

4  Aaldert Jans Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 2 maart 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 10 februari 1894 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaldert werd 75 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Aaldert trouwt op 31 mei 1843 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jentien Veldman, dochter van Evert Andries Veldman en Jentje Klaas Snippe. Jentien, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 augustus 1818 te Hoogeveen, is overleden op 23 april 1848 te Hoogeveen (Krakeel). Jentien werd 29 jaar, 8 maanden en 2 dagen. Aaldert trouwt op 13 augustus 1851 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Annigje Otten, dochter van Stoffer Roelofs Otten en Hendrikje Arends Stoter. Annigje is geboren op 14 juli 1821 te Hoogeveen, is overleden voor 12 februari 1894. Annigje werd hoogstens 72 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

IX-AZ  Geert Jans Booij, zoon van Jan Geerts Booij (VIII-Z) en Jantien Jans, schipper, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 17 december 1786 te Hoogeveen, is overleden op 3 oktober 1858 te Kampen. Geert werd 71 jaar, 9 maanden en 16 dagen.<457>

Geert trouwt op 19 oktober 1816 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Jans Paddinge, dochter van Jan Johannes Paddinge en Fennegien Jans Keen. Trijntje, zonder beroep en schipperse, wonende te Hoogeveen en te Zwolle, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1794 te Hoogeveen, is overleden op 14 juni 1875 10.00 uur te Culemborg. Trijntje werd 80 jaar, 9 maanden en 21 dagen.<458..460>

Van Geert en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jantien Booij, zonder beroep, wonende te Culemborg, is geboren rond 1819 te Deventer, is overleden op 7 juli 1896 te Culemborg. Jantien werd ongeveer 77 jaar.

Jantien was gehuwd met Arnoldus Blomberg, zoon van Jakob Blomberg en Marrigje Sluring. Arnoldus, hulpbakenmeester en bakenmeester, wonende te Culemborg, is geboren in 1824 te Gorssel, is overleden op 17 juli 1882 11.00 uur te Culemborg. Arnoldus werd 58 jaar.<461,462>

2  Jan Booij, schippersknecht, schipper en loods, wonende te Hoogeveen, te Doesburg en te Kampen, is geboren op 31 maart 1819 te Hoogeveen, is verdronken op 4 oktober 1883 te Elburg. Jan werd 64 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<463>

Overlijdensakte Elburg nr. 47 d.d. 5-10-1883:
Aangifte door:
Hendrik Steller, oud 45 jr., zeilenmaker, w.te Kampen en Hendrik Schuimer, 25 jr., veldwachter, w. Elburg, dewelke ons hebben aangegeven, dat als drenkeling uit de Zuiderzee alhier is aangebracht het lijk van Jan Booij, oud 64 jr., loods, geboren te Hoogeveen en wonende te Kampen, echtgenoot van Berendina Elizabeth Berendsen, zonder beroep, wonende te Kampen, zoon van Geert Booij en van Trijntje Padding, beiden overleden,
op den vierden October dezes jaars des voormiddags te halftwaalf ure.

Jan trouwt op 18 juni 1853 te Doesburg op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige Berendina Elisabeth Berendsen Alderkamp, dochter van Berend Berendsen Alderkamp en Derkje Bosveld. Berendina, naaister en zonder beroep, wonende te Doesburg en te Kampen, is geboren op 8 januari 1825 te Steenderen.<464,465>

3  Jan Booij, schippersknecht, schipper, zonder beroep en loods, wonende te Hoogeveen, te Doesburg en te Rheden, is geboren op 23 oktober 1823 te Olst, is overleden op 6 januari 1883 te Rheden (Fraterwaard). Jan werd 59 jaar, 2 maanden en 14 dagen.<466>

Jan trouwt op 16 februari 1861 te Doesburg op 37-jarige leeftijd met de 36-jarige Hendrika ten Tije, dochter van Henderikus ten Tije en Joanna Venerius. Hendrika, zonder beroep, wonende te Rheden en te Doesburg, is geboren op 23 december 1824 te Delden (kind is erkend bij huwelijk ouders op 17-4-1835).<467,468>

4  Margaretha Booij is geboren op 11 augustus 1827 te Hoogeveen, is overleden op 12 maart 1832 te Dedemsvaart. Margaretha werd 4 jaar, 7 maanden en 1 dag.

5  Hendrik Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren in 1830 te Deventer, is ongehuwd overleden op 19 februari 1862 19.00 uur te Doesburg (overleden aan boord van een schip liggende op de IJssel; liggende op de rivier voor de stad). Hendrik werd 32 jaar.<469>

6  Johannes Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 april 1832 te Zwolle, is overleden op 7 maart 1866 te Doesburg. Johannes werd 33 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Johannes trouwt op 21 augustus 1865 te Doesburg op 33-jarige leeftijd met de 36-jarige Grada Koskamp, dochter van Antonij Koskamp en Hendrika te Grotenhuis. Grada, dienstbode, wonende te Doesburg, is geboren op 17 april 1829 te Aalten, is overleden op 17 november 1918 te Doesburg. Grada werd 89 jaar en 7 maanden.

Grada was later gehuwd (2) met Philip Jacob Lubbers.<470,471>

7  Margrieta Catharina Booij, wonende te Utrecht, is geboren rond 1835 te Deventer.

Margrieta trouwt op 5 maart 1862 te Utrecht op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Borgert Bouwman, zoon van Borgert Bouwman en Hendrica Scharlee. Borgert, schipper en koopman, wonende te Utrecht, is geboren rond 1835 te Arnhem.

IX-BA  Geert Roelofs Booij, zoon van Roelof Geerts Booij (VIII-AA) en Janna Derks Loman, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 28 januari 1795 te Hoogeveen, is overleden op 26 februari 1863 te Hoogeveen (Achterom). Geert werd 68 jaar en 29 dagen.

Geert trouwt op 4 november 1815 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertjen Jurjens Veldman, dochter van Jurjen Harms Veldman en Hendrikje Jans Jonker. Geertjen, zonder beroep en arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 augustus 1792 te Hoogeveen, is overleden op 14 februari 1873 te Tiendeveen. Geertjen werd 80 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Van Geert en Geertjen zijn drie kinderen bekend:

1  Janna Booij, zonder beroep, arbeidersche en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 mei 1819 21.00 uur te Hoogeveen (Noord), is overleden op 6 februari 1894 te Tiendeveen. Janna werd 74 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Janna trouwt op 29 april 1840 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Gerrit Guichelaar, zoon van Klaas Goossens Guichelaar en Aaltje Jans Kaptein. Gerrit, arbeider, is geboren op 17 mei 1812 te Hoogeveen, is overleden op 31 januari 1868 te Beilen. Gerrit werd 55 jaar, 8 maanden en 14 dagen. Janna trouwt op 23 april 1875 te Beilen op 55-jarige leeftijd (2) met haar verre neef (8e graad) de 67-jarige Hendrik Jannes Bremer, zoon van Jannes Berends Bremer en Aaltje Hendriks Booij (IX-AA). Hendrik, arbeider, is gedoopt op 22 november 1807 te Hoogeveen, is overleden voor 6 februari 1894. Hendrik werd hoogstens 86 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Aaltje Hendriks Victorie.<472,473> Hendrik was eerder gehuwd (2) met Johanna Schonewille.<474,475>

2  Hendrika Booij, zonder beroep, arbeidersche en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 november 1822 20.30 uur te Hoogeveen (Noord C759), is overleden op 12 januari 1894 te Tiendeveen. Hendrika werd 71 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Hendrika trouwt op 18 oktober 1843 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Willem Guichelaar, zoon van Klaas Goossens Guichelaar en Aaltje Jans Kaptein. Willem, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 24 november 1816 te Hoogeveen, is overleden op 30 maart 1868 te Tiendeveen. Willem werd 51 jaar, 4 maanden en 6 dagen. Hendrika trouwt op 4 augustus 1874 te Hoogeveen op 51-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Jan Kamman, zoon van Hendrik Jans Kamman en Fijgje Geugjes de Jong. Jan, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 september 1821 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 6 maart 1886 te Tiendeveen. Jan werd 64 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Catharina Kroezen.<476>

3  Roelof Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 september 1827 08.00 uur te Hoogeveen (Achterom C-666), is overleden op 13 juli 1855 07.00 uur te Hoogeveen (Achterom C106). Roelof werd 27 jaar en 10 maanden.

IX-BB  Aaltje Jacobs Booij, dochter van Jacob Geerts Booij (VIII-AC) en Margje Roelofs Deuten, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 3 augustus 1800 te Hoogeveen, is overleden op 3 september 1875 06.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E358a). Aaltje werd 75 jaar en 1 maand.

Aaltje trouwt op 24 januari 1835 te Hoogeveen op 34-jarige leeftijd met de 43-jarige Arend Siemens Schonewille, zoon van Simon Jans Schonewille en Hendrikje Jans Otten. Arend, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 mei 1791 te Hoogeveen, is overleden op 3 mei 1842 21.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A166). Arend werd 50 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Arend was eerder gehuwd (1) met Aaltien Jans de Graaf.<477,478>

Van Arend en Aaltje is een kind bekend:

1  Margje Arends Schonewille, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 oktober 1835 te Hoogeveen, is overleden op 17 maart 1891 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Margje werd 55 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Margje trouwt op 20 juni 1868 te Hoogeveen op 32-jarige leeftijd met de 41-jarige Jan Huijgen, zoon van Arie Gerrits Huijgen en Jantien Arries Peerenboom. Jan is geboren op 8 januari 1827 te Hoogeveen, is overleden op 13 februari 1910 te Emmen. Jan werd 83 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Kroezen.<479,480> Jan was eerder gehuwd (2) met Jantje Kroezen.<481,482> Jan was later gehuwd (4) met Saapke Hendriks Otter.<483..499>

IX-BC  Hendrikje Booij, dochter van Jacob Geerts Booij (VIII-AC) en Margje Roelofs Deuten, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 19 juli 1807 te Hoogeveen, is overleden op 26 mei 1880 18.00 uur te Hoogeveen (Noord C132). Hendrikje werd 72 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Hendrikje trouwt op 3 oktober 1832 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Gerrit Reinders Klaassen, zoon van Reinder Jans Klaassen en Femmigje Simons. Gerrit is geboren op 8 december 1802 te Hoogeveen, is overleden voor 27 mei 1880 18.00 uur. Gerrit werd hoogstens 77 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Van Gerrit en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Reinder Klaassen is geboren op 20 oktober 1838 te Hoogeveen.

Reinder trouwt op 23 maart 1867 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Pietertje Bremer, dochter van Hendrik Jannes Bremer en Johanna Schonewille. Pietertje is geboren op 25 mei 1838 te Hoogeveen.

2  Jan Klaassen is geboren rond 1847 te Hoogeveen.

Jan trouwt op 15 november 1879 te Hoogeveen op ongeveer 32-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Jantje Warmels, dochter van Berend Warmels en Hendrika Neutel. Jantje is geboren rond 1857 te Hoogeveen. Jan trouwt op 20 oktober 1883 te Hoogeveen op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 27-jarige Aaltje Stoter, dochter van Arend Faken Stoter en Trijntje Hartman. Aaltje is geboren rond 1856 te Hoogeveen.

IX-BD  Grietje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Geerts Booij (VIII-AD) en Hilligje Harms Meiboom, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 maart 1799 te Hoogeveen, is overleden op 7 december 1861. Grietje werd 62 jaar, 8 maanden en 20 dagen.<500>

Grietje trouwt op 10 augustus 1836 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd (1) met de 60-jarige Willem Remken, zoon van Remke Jans en Geesjen Willems. Willem, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 juli 1776 te Hoogeveen, is overleden op 10 november 1842 te Hoogeveen. Willem werd 66 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Willem was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Bosch.

Van Willem en Grietje is een kind bekend:

1  doodgeboren kind Remken is doodgeboren op 12 juli 1839 te Hoogeveen.

Grietje trouwt op 19 januari 1846 te Hoogeveen op 46-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Arie Hollander, zoon van Berend Hollander en Gergje Mense Brand. Arie, schipper, wonende te Genemuiden en te Hoogeveen, is geboren op 5 januari 1822 te IJsselmuiden, is overleden op 25 december 1887 te Hoogeveen (Het Schut). Arie werd 65 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<501>

Arie was later gehuwd (2) met Hilligjen Coelingh.<502,503>

IX-BE  Harm Hendriks Booij, zoon van Hendrik Geerts Booij (VIII-AD) en Hilligje Harms Meiboom, schipper, arbeider en turfschipper, wonende te Hoogeveen en te Hasselt, is Herv. gedoopt op 6 maart 1802 te Hoogeveen, is overleden op 14 februari 1867 overleden te Leiden. Harm werd 64 jaar, 11 maanden en 8 dagen.<504>

Harm trouwt op 27 juli 1823 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (10e graad) de 30-jarige Janna Jans Oelen, dochter van Jan Stoffers Oelen en Hilligje Jans Strijker. Janna, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 16 december 1792 te Hoogeveen, is overleden op 3 juni 1853 te Deventer. Janna werd 60 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<505..507>

Van Harm en Janna zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Roelofs Booij, zuiderzeeschipper, schipper en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 maart 1815 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 4 januari 1906 te Hoogeveen (Het Haagje). Jan werd 90 jaar, 9 maanden en 5 dagen.<508>

Jan trouwt op 5 juni 1841 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Antien de Vries, dochter van Sieger Gaukes de Vries en Grietje Klaas Gort. Antien, zonder beroep, is geboren op 8 augustus 1819 te Westerbork, is overleden op 11 juni 1850 te Hoogeveen (Het Haagje). Antien werd 30 jaar, 10 maanden en 3 dagen. Jan trouwt op 4 februari 1852 te Hoogeveen op 36-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Stijntje Oldenkamp, dochter van Jan Oldekamp en Aleida de Jonge. Stijntje, zonder beroep, is geboren op 15 februari 1825 te Hoogeveen, is overleden op 7 augustus 1863 te Hoogeveen (Het Haagje). Stijntje werd 38 jaar, 5 maanden en 23 dagen. Jan trouwt op 27 februari 1864 te Hoogeveen op 48-jarige leeftijd (3) met de 28-jarige Lucherdina Slender, dochter van Arend Slender en Aaltje Vowinkel. Lucherdina, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 7 september 1835 te Ambt Ommen, is overleden op 12 augustus 1924 te Hoogeveen (Noord). Lucherdina werd 88 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Lucherdina was eerder gehuwd (1) met Albert van Dijk.

2  Hillegonda Harms Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 31 januari 1824 te Hoogeveen (Het Haagje), is overleden op 23 juli 1851 te Hoogeveen (De Huizen). Hillegonda werd 27 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Hillegonda trouwt op 2 mei 1846 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 23-jarige Klaas Stoter, zoon van Hendrik Harms Stoter en Hendrikje Klaas Gort. Klaas, schipper, is geboren op 3 februari 1823 te Hoogeveen, is overleden op 6 februari 1890 te Bodegraven. Klaas werd 67 jaar en 3 dagen.

Klaas was later gehuwd (2) met zijn verre nicht (10e graad) Hilligje Bijker.<509..512>

3  Hendrik Harms Booij, schipper, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, te Kampen en te onbekend, is geboren op 6 oktober 1826 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 3 maart 1898 16.00 uur te Ouder Amstel. Hendrik werd 71 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Hendrik trouwt op 24 januari 1849 te Hoogeveen (is gescheiden op 21 maart 1859 te Assen (Als reden van de scheiding is vermeld dat Hendrik Harm Booij gedurig in staat van dronkenschap verkeerde en Hermanna dikwijls zodanig heeft mishandeld en bedreigd dat haar leven meer dan eens in gevaar is gebracht.)) op 22-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 23-jarige Hermanna Hendriks Stoter, dochter van Hendrik Harms Stoter en Hendrikje Klaas Gort. Hermanna, zonder beroep en naaister, wonende te Hoogeveen en te Kampen, is geboren op 3 juli 1825 te Hoogeveen, is overleden op 21 november 1896 te Hoogeveen (Het Schut B 241). Hermanna werd 71 jaar, 4 maanden en 18 dagen.<513>

Hermanna was later gehuwd (2) met haar verre neef (10e graad) Jansen Bloemberg.<514..517>

4  Elbert Harms Booij, schipper en winkelier, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 mei 1829 04.00 uur te Hattem (geboren aan boord op de rivier Den IJssel), is overleden op 20 oktober 1907 te Hoogeveen. Elbert werd 78 jaar, 5 maanden en 11 dagen.<518>

Elbert trouwt op 9 januari 1852 te Smilde op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Trijntje Nuis, dochter van Jan IJwes Nuis en Grietje Gaukes Vries. Trijntje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 maart 1829 te Smilde, is overleden op 25 maart 1896 te Hoogeveen (Het Schut). Trijntje werd 67 jaar en 12 dagen. Elbert trouwt op 28 november 1896 te Leeuwarden op 67-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Geeske van der Meulen, dochter van Erryt van der Meulen en Geeske Bosma. Geeske, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 21 maart 1847 te Leeuwarden.<519>

5  doodgeboren zoon Booij, wonende te Hoogeveen, is doodgeboren op 20 maart 1833 te Hoogeveen (Molendijk).

6  doodgeboren zoon Booij, wonende te Hoogeveen, is doodgeboren op 16 maart 1834 te Hoogeveen (Molendijk).

Harm trouwt op 21 oktober 1853 te Deventer op 51-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Hindrikje Tromp, dochter van Thijs Frans Tromp en Aaltjen Willems Meinderts. Hindrikje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Deventer, is geboren op 12 februari 1824 te Wanneperveen, is overleden op 8 januari 1858 te Avereest. Hindrikje werd 33 jaar, 10 maanden en 27 dagen.<520,521>

Van Harm en Hindrikje zijn twee kinderen bekend:

7  Hillegonda Booij is geboren rond 1854 te Leiden.

Hillegonda trouwt op 22 november 1877 te Koudekerk a/d Rijn op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Rijk Gerrit Oppelaar, zoon van Lambertus Oppelaar en Aagje Bruines. Rijk is geboren rond 1857 te Alphen.

8  Thijs Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 maart 1856 te Hoogezand, is overleden op 30 juli 1922 te Alphen aan de Rijn - Z.H.. Thijs werd 66 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Thijs trouwt op 21 januari 1885 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 21-jarige Margaretha Seinen, dochter van Arend Jans Seinen en Dina Regina de Haan. Margaretha, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 februari 1863 te Hoogeveen (Het Haagje), is overleden op 24 september 1932 te Alphen aan de Rijn - Z.H.. Margaretha werd 69 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Harm trouwt op 8 mei 1861 te Ambt Hardenberg op 59-jarige leeftijd (3) met de 21-jarige Aaltje Wille, dochter van Fredrik Christiaan August Wille en Bartje Rave. Aaltje, dienstmeid, wonende te Lutten, is geboren op 26 maart 1840 te Abcoude.

Van Harm en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

9  Lucas Booij is geboren op 13 januari 1862 te Avereest, is overleden op 14 maart 1862 te Koudekerk a/d Rijn. Lucas werd 2 maanden en 1 dag.

10  Bartha Booij is geboren op 29 januari 1863 te Avereest, is overleden op 6 juni 1871 te Hasselt. Bartha werd 8 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

11  Aaltje Booij is geboren op 21 december 1864 te Avereest.

Aaltje trouwt op 14 augustus 1884 te Koudekerk a/d Rijn op 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Jilles van der Graaf, zoon van Simon van der Graaf en Dirkje Roest. Jilles is geboren rond 1864 te Koudekerk a/d Rijn, is overleden voor 7 november 1895. Jilles werd hoogstens 31 jaar. Aaltje trouwt op 7 november 1895 te Koudekerk a/d Rijn op 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 37-jarige Cornelis Spek, zoon van Dirk Spek en Gerritje Los. Cornelis is geboren rond 1858 te Leimuiden.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Trijntje Haan.<522>

12  Harm Booij is geboren rond 17 april 1867 te Avereest, is overleden op 12 mei 1867 te Avereest. Harm werd ongeveer 25 dagen.

IX-BF  Marrichje Booij, dochter van Hendrik Geerts Booij (VIII-AD) en Hilligje Harms Meiboom, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 15 september 1805 te Hoogeveen, is overleden op 10 januari 1836 te Hoogeveen (Molendijk). Marrichje werd 30 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<523,524>

Marrichje trouwt op 17 mei 1829 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 24-jarige Geert Klaas Smit, zoon van Klaas Aalders Smit en Hilligje Geerts Swiers. Geert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen of is geboren op 27 mei 1804 te Hoogeveen, is overleden op 28 december 1860 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geert werd 56 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Geert was later gehuwd (2) met Aaltje Geerts Prins.<525..527>

Van Geert en Marrichje is een kind bekend:

1  Hilligje Geerts Smid, arbeidster, is geboren rond 1828.

Hilligje trouwt op 3 mei 1856 te Zuidwolde - Dr. op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jan Geerts Santing, zoon van Geert Jans Santing en Hillegonda Geerts Prins. Jan, arbeider, is geboren rond 1833.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 16 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Harmen Lieuwes, persoonsgegevens

2)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

3)  Jan Jacobs. Jan, schipper, is overleden voor 12 oktober 1651 te Meppel.

4)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

5)  overlijden: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

6)  Geert Jans. Geert, wonende te Echten - Ruinen, is overleden voor 4 juni 1657.

7)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

8)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

9)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

10)  Timen Jans. Timen is overleden voor 4 maart 1663.

11)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

12)  Willem Lamberts. Willem, wonende te Kolderveen, is overleden voor 25 augustus 1667.

13)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

14)  overlijden: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

15)  Jan Wolters. Jan is overleden voor 5 januari 1721.

16)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

17)  datum huwelijk is tot stand gekomen volgens reconstructie.

18)  overlijden: Geessien Faken, goedkeuring een kindscontract (23 nov 1723)

19)  Berent trouwt op 21 januari 1700 te Hoogeveen met Aaltje.

20)  Aaltje Arentz. Aaltje is overleden voor 19 maart 1702.

21)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

22)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1839 ovl. - Booij Bosman, huwelijk (Hoogeveen 26 okt 1839)

23)  ondertrouw: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

24)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

25)  Jan trouwt op 27 maart 1819 te Hoogeveen met Annigje (zie IX-A.2).

26)  Annigje trouwt op 24 februari 1828 te Hoogeveen met Gerardus.

27)  Gerardus Pieters Giesen, zoon van Pieter Giesen en Femmegien Jans. Gerardus, schipper, is gedoopt op 6 november 1785 te Hoogeveen. Gerardus was eerder gehuwd (1) met Jantje Smit.

28)  Annigje Andries Mol, dochter van Andries Faken Mol (IX-A) en Elsjen Alberts Kats. Annigje, zonder beroep en landbouwster, is gedoopt op 12 augustus 1781 te Hoogeveen, is overleden op 4 september 1851 te Hoogeveen (Sloot). Annigje werd 70 jaar en 23 dagen. Annigje was later gehuwd (2) met Gerardus Pieters Giesen.

29)  Annegien Klaas Reijnders, dochter van Klaas Reijnders en Hendrikien Geerts Veuger. Annegien, zonder beroep, is gedoopt op 25 april 1751 te Pesservelt, is overleden op 1 december 1827 te Hoogeveen (Achterom). Annegien werd 76 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

30)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, Dtb. - Hendrik Geerts Booij, doop (Hoogeveen 1 jan 1755)

31)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

32)  Marten trouwt op 10 december 1815 te Hoogeveen met Aaltje.

33)  Aaltje Lucas Koobs, dochter van Lucas Koobs en Grietje Lubberts. Aaltje, naaister en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 19 oktober 1777 te Zuidwolde - Dr., is overleden op 3 januari 1843 te Hoogeveen (De Huizen). Aaltje werd 65 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

34)  Marten trouwt op 12 juli 1843 te Hoogeveen met Aleijda.

35)  Aleijda Beuker, dochter van Frederik Beuker en Aaltje ten Heuvel. Aleijda, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 september 1791 te Hoogeveen, is overleden op 11 maart 1861 te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg). Aleijda werd 69 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

36)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, Dtb. - Hendrik Geerts Booijs, doop (Hoogeveen 14 mei 1775)

37)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1820 H - Mol - Meinen, huwelijk (Hoogeveen 8 okt 1820)

38)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1839 ovl. - Booij Bosman, huwelijk (Hoogeveen 26 okt 1839)

39)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1839 ovl. - Booij Bosman, huwelijk (Hoogeveen 26 okt 1839)

40)  Hendrik Roelofs Dodevis, zoon van Roelof Lamberts Dodevis en Aaltien Reijnders. Hendrik, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 13 maart 1757 te Hoogeveen, is overleden op 26 maart 1835 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 78 jaar en 13 dagen.

41)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1814 H - Boertje - Caat, huwelijk (Hoogeveen 22 nov 1814)

42)  Harmen trouwt op 23 november 1784 met Aaltien.

43)  Aaltien Lamberts Hup, dochter van Lambert Hendriks Heppinge en Annichjen Jansen. Aaltien is geboren in 1742 te Wijster, is overleden op 9 maart 1816 te Hoogeveen. Aaltien werd 74 jaar. Aaltien was eerder gehuwd (1) met Jan Kortelink.

44)  als kind van Harm Dwirrel

45)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

46)  herkomst: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

47)  overlijden: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

48)  ondertrouw: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

49)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

50)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

51)  overlijden: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

52)  ondertrouw: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

53)  overlijden: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

54)  Jentien Schiphorst. Jentien is overleden voor 25 maart 1781. Jentien was eerder gehuwd (1) met Jan Vierkant.

55)  ondertrouw: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

56)  Lammegien trouwt op 31 oktober 1832 te Hoogeveen met Hendrik.

57)  Aaltjen Coops. Aaltjen is overleden voor 31 oktober 1832.

58)  Hendrik Hendriks Boertien, zoon van Hendrik Harms Boertien en Hendrikje Hendriks Kluiver. Hendrik, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 februari 1772 te Ruinen, is overleden op 6 maart 1834 te Hoogeveen (Sloot). Hendrik werd 62 jaar en 23 dagen. Hendrik was eerder gehuwd (1) met Aaltjen Coops.

59)  overlijden: Dr. Arch., Zuidwolde Dr., burgelijke stand BS 1817 H - Goor - Drogt, huwelijk (Zuidwolde - Dr. 24 mei 1817)

60)  Mettien gaat in ondertrouw op 18 juni 1806 te Hoogeveen, trouwt op 3 juli 1803 te Hoogeveen met Jan.

61)  Jan Alberts Pot, zoon van Albert Pot en Hendrikjen Stadt. Jan, schipper, is geboren rond 1729 te Goor, is overleden op 1 maart 1812 te Hoogeveen. Jan werd ongeveer 83 jaar. Jan was eerder gehuwd (1) met Vrouwgien Geerts Hofman.

62)  Trijntje trouwt op 8 augustus 1830 te Hoogeveen met Hendrik.

63)  Hendrik Huberts, zoon van Jan Huberts en Aaltje Messchen. Hendrik, schipper, is gedoopt op 16 oktober 1785 te Hoogeveen. Hendrik was eerder gehuwd (1) met Alberdina ten Kleij.

64)  huwelijk: Dr. Arch., Zuidwolde Dr., burgelijke stand BS 1812 H - Goor - Jonker, huwelijk (Zuidwolde - Dr. 29 dec 1812)

65)  geboorte: Dr. Arch., Zuidwolde Dr., burgelijke stand BS 1812 H - Goor - Jonker, huwelijk (Zuidwolde - Dr. 29 dec 1812)

66)  doop: Dr. Arch., Zuidwolde Dr., burgelijke stand BS 1817 H - Goor - Drogt, huwelijk (Zuidwolde - Dr. 24 mei 1817)

67)  huwelijk: Dr. Arch., Zuidwolde Dr., burgelijke stand BS 1817 H - Goor - Drogt, huwelijk (Zuidwolde - Dr. 24 mei 1817)

68)  doop: Dr. Arch., Zuidwolde Dr., burgelijke stand BS 1817 H - Goor - Drogt, huwelijk (Zuidwolde - Dr. 24 mei 1817)

69)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Goor - Jacobs, huwelijk (Hoogeveen 17 jul 1816)

70)  Geessien trouwt in 1799 (op 12 oktober 1799 is een momberprotocol opgemaakt) met Albert.

71)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Albert Jacobs Koster, overlijdensakte (Hoogeveen 30 apr 1831)

72)  Trijntje Stoffers Oelen, dochter van Stoffer (Stoffer Geerts Oelen) Geerts Schonewille en Anna Maria Caspers Blokzijl. Trijntje is Herv. gedoopt op 7 april 1765 te Hoogeveen, is overleden op 27 maart 1799 te Hoogeveen. Trijntje werd 33 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

73)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1817 H - Koster - Graaf, huwelijk (Hoogeveen 8 feb 1817)

74)  Albert trouwt op 8 februari 1817 te Hoogeveen met Femmigje.

75)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1817 H - Koster - Graaf, huwelijk (Hoogeveen 8 feb 1817)

76)  Femmigje trouwt (kerk) op 22 november 1809 met Fake.

77)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1817 H - Koster - Graaf, huwelijk (Hoogeveen 8 feb 1817)

78)  Lammechien Egberts Ymker, dochter van Egbert Theunis IJmker en Elisabeth Koster. Lammechien is gedoopt op 4 december 1763 te Hoogeveen, is begraven op 10 oktober 1804 te Hoogeveen. Lammechien werd 40 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

79)  Fake Stoffers Schonewille, zoon van Stoffer Alberts Schonewille en Aaltje Faken. Fake is gedoopt op 22 juli 1759 te Hoogeveen, is overleden op 6 juli 1811 te Hoogeveen, is begraven op 6 september 1811 te Hoogeveen. Fake werd 51 jaar, 11 maanden en 14 dagen. Fake was eerder gehuwd (1) met Lammechien Egberts Ymker.

80)  Femmigje trouwt op 9 januari 1833 te Hoogeveen met Jan.

81)  Jan Reinders, zoon van Reinder Klaas en Arentje Hendriks. Jan, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 13 april 1777 te Hoogeveen, is overleden op 11 april 1850 te Hoogeveen (Sloot). Jan werd 72 jaar, 11 maanden en 29 dagen. Jan was eerder gehuwd (1) met Geesje Alberts Wemmenhove.

82)  Femmigje Koerts de Graaf, dochter van Koert Jurgens de Graaf en Geesje Jans Smit (alias Hap). Femmigje, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 6 november 1763 te Hoogeveen, is overleden op 27 juni 1844 te Hoogeveen (Slood B292). Femmigje werd 80 jaar, 7 maanden en 21 dagen. Femmigje was eerder gehuwd (1) met Jannes Jans. Femmigje was eerder gehuwd (2) met Fake Stoffers Schonewille. Femmigje was later gehuwd (4) met Jan Reinders.

83)  Albert Jacobs Koster, zoon van Jacob Koerts Koster en Trijntjen Alberts Kroes. Albert, landbouwer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 juli 1761 te Hoogeveen, is overleden op 30 april 1831 te Hoogeveen (Sloot). Albert werd 69 jaar, 9 maanden en 25 dagen. Albert was eerder gehuwd (1) met Trijntje Stoffers Oelen. Albert was later gehuwd (3) met Femmigje Koerts de Graaf.

84)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

85)  Govert Harms. Govert is overleden voor 8 mei 1803.

86)  begraven: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1821 H - Booi - Botter, huwelijk (Hoogeveen 13 mei 1821)

87)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Kreeft - Seijnen (Hoogeveen 24 dec 1816)

88)  Elisabeth trouwt op 3 november 1805 te Hoogeveen met Jurjen.

89)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1829 H - Telgenbosch - Snijder, huwelijk (Hoogeveen 25 nov 1829)

90)  Aaltien Lowijs, dochter van Louis Klaas en Margjen Albers. Aaltien is overleden voor 25 november 1829 (akte van bekendheid, voor meer dan 25 jaren overleden).

91)  Jurjen Klaas Snijder, zoon van Klaas Snijder en Annegien Jans. Jurjen, schipper en huisman (boer), wonende te Hoogeveen, te Hoogeveen (Pesservelt) en te Pesservelt, is gedoopt op 17 maart 1747 te Hoogeveen, is overleden op 2 april 1812 07.00 uur te Hoogeveen. Jurjen werd 65 jaar en 16 dagen. Jurjen was eerder gehuwd (1) met Aaltien Lowijs.

92)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Kreeft - Seijnen (Hoogeveen 24 dec 1816)

93)  Elisabeth trouwt op 24 december 1816 te Hoogeveen met Leendert.

94)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Kreeft - Seijnen (Hoogeveen 24 dec 1816)

95)  Geesje Gerrits Goossens, dochter van Gerrit Goossens en Niesje Aarts Smit. Geesje, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 28 september 1749 te Hoogeveen, is overleden op 13 september 1816 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesje werd 66 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

96)  Leendert Roelofs Kreeft, zoon van Roelof Kreeft en Geesjen Arends. Leendert, rentenier en veenbaas, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 15 april 1753 te Hoogeveen, is overleden op 27 december 1835 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Leendert werd 82 jaar, 8 maanden en 12 dagen. Leendert was eerder gehuwd (1) met Geesje Gerrits Goossens.

97)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1828 H - Booij - Maatjes, huwelijk (Hoogeveen 17 feb 1828)

98)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1828 H - Bosveld - Booij, huwelijk (Hoogeveen 27 apr 1828)

99)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Booi - Moes, huwelijk (Hoogeveen 26 nov 1826)

100)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1823 ovl. - Jan Harms Pol, overlijdensakte (Hoogeveen 4 jun 1823)

101)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1834 H - Ouden - Booijs, huwelijk (Hoogeveen 26 feb 1834)

102)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1834 H - Ouden - Booijs, huwelijk (Hoogeveen 26 feb 1834)

103)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1834 H - Ouden - Booijs, huwelijk (Hoogeveen 26 feb 1834)

104)  Hendrikje Arends Govers, dochter van Arent Harms Goverts en Beertjen Hendriks Vos. Hendrikje is geboren rond 1766, is overleden op 22 juni 1814 te Hoogeveen. Hendrikje werd ongeveer 48 jaar.

105)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Rouw - Booij, huwelijk (Hoogeveen 15 mei 1826)

106)  Harm trouwt op 8 januari 1825 te Meppel met Geertjen.

107)  Geertjen Jetten, dochter van Jannes Jetten en Wiechertien Jacobs Vledder. Geertjen, naaister, is geboren rond 1796 te Giethoorn. Geertjen was eerder gehuwd (1) met Harm Lohuis.

108)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Hendrik Booij, overlijdensakte (Hoogeveen 19 jul 1827)

109)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, Dtb. - Hendrik Geerts Booij, doop (Hoogeveen 1 jan 1755)

110)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Booij - Padding, huwelijk (Hoogeveen 19 okt 1816)

111)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Booij - Padding, huwelijk (Hoogeveen 19 okt 1816)

112)  Roelofjen Hendriks. Roelofjen is overleden voor 17 maart 1798.

113)  Jan Hendriks Victorie. Jan was eerder gehuwd (1) met Roelofjen Hendriks.

114)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Booij - Padding, huwelijk (Hoogeveen 19 okt 1816)

115)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, Dtb. - Hendrik Geerts Booijs, doop (Hoogeveen 14 mei 1775)

116)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1846 H - Hollander - Booij, huwelijk (Hoogeveen 19 jan 1846)

117)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, Dtb. - Booij - Meiboom, doop kinderen

118)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1823 H - Booij - Oelen, huwelijk (Hoogeveen 27 jul 1823)

119)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, Dtb. - Booij - Meiboom, doop kinderen

120)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, Dtb. - Booij - Meiboom, doop kinderen

121)  doodgeboren: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1818 ovl. - Levenloos kind Booij - Meiboom, overlijdensakte (Hoogeveen 25 mei 1818)

122)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1812 H - Mol - Schonewille, huwelijk (Hoogeveen 24 mei 1812)

123)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1812 H - Mol - Schonewille, huwelijk (Hoogeveen 24 mei 1812)

124)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1812 H - Mol - Schonewille, huwelijk (Hoogeveen 24 mei 1812)

125)  overlijden: Dr. Arch., Drenlias BS 1835 H - Oelen - Victorie, huwelijk (Hoogeveen 25 apr 1835)

126)  Hendrik Jans Victorie. Hendrik is overleden op 9 juli 1811 te Hoogeveen.

127)  Hendrikje Kaspers Hagen, dochter van Kasper Jans Hagen en Stientje Harms Booij (VII-M). Hendrikje is gedoopt op 1 december 1771 te Hoogeveen, is overleden op 16 juni 1817 te Hoogeveen. Hendrikje werd 45 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

128)  Jantje Smit, zie noot 27.

129)  Harm trouwt op 29 maart 1848 te Hoogeveen met Lutgerdina.

130)  Lutgerdina van Balen, dochter van Hendrikus van Balen en Luchien Christiaans Kwint. Lutgerdina, zonder beroep, is geboren op 11 april 1813 te Hoogeveen, is overleden op 27 augustus 1897 te Hoogeveen (Alteveer). Lutgerdina werd 84 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

131)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1820 H - Mol - Meinen, huwelijk (Hoogeveen 8 okt 1820)

132)  begraven: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1820 H - Mol - Meinen, huwelijk (Hoogeveen 8 okt 1820)

133)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1820 H - Mol - Meinen, huwelijk (Hoogeveen 8 okt 1820)

134)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1820 H - Mol - Meinen, huwelijk (Hoogeveen 8 okt 1820)

135)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1820 H - Mol - Meinen, huwelijk (Hoogeveen 8 okt 1820)

136)  overlijden: Hist. Centr. Ov., Wijhe, burgelijke stand BS 1828 ovl. - Fokke Booij, overlijdensakte (Wijhe 1 dec 1828)

137)  aangifte overlijden: Hist. Centr. Ov., Wijhe, burgelijke stand BS 1828 ovl. - Fokke Booij, overlijdensakte (Wijhe 1 dec 1828)

138)  overlijden: Geld. Arch., Apeldoorn, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Petronella Booij, overlijdensakte (Apeldoorn 10 sep 1849)

139)  doop: Geld. Arch., Voorst, burgelijke stand BS 1837 H - Booij - Neck, huwelijk (Voorst 3 jun 1837)

140)  geboorte: Geld. Arch., Voorst, burgelijke stand BS 1837 H - Booij - Neck, huwelijk (Voorst 3 jun 1837)

141)  overlijden: Geld. Arch., Doesburg, burgelijke stand BS 1893 H - Booij - Ankersmit, huwelijk (Doesburg 25 mrt 1893)

142)  Willemina trouwt op 24 januari 1878 te Deventer met Arnoldus.

143)  Johanna de Haan. Johanna is overleden voor 24 januari 1878.

144)  Arnoldus Verkuijl, zoon van Josephus Verkuijl en Adriana van Delft. Arnoldus is geboren te Hedikhuizen. Arnoldus was eerder gehuwd (1) met Johanna de Haan.

145)  overlijden: Hist. Centr. Ov., Deventer, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Johanna Gardina van Ommen, overlijdensakte (Deventer 31 dec 1846)

146)  Johanna trouwt op 28 februari 1825 te Deventer met Jan.

147)  Jan Palm. Jan is gedoopt op 14 september 1794 te Veessen, is overleden voor 23 april 1828. Jan werd hoogstens 33 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

148)  Johanna trouwt op 23 april 1828 te Deventer met Jan.

149)  overlijden: Hist. Centr. Ov., Deventer, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Johanna Gardina van Ommen, overlijdensakte (Deventer 31 dec 1846)

150)  Berendina Wagenvoorde. Berendina is overleden voor 23 april 1828.

151)  Jan van Ommen, zoon van Harmen van Ommen en Willemina Vredenburg. Jan, timmermansbaas, is gedoopt op 15 september 1776 te Diepenveen, is overleden voor 6 september 1846 te Deventer. Jan werd hoogstens 69 jaar, 11 maanden en 22 dagen. Jan was eerder gehuwd (1) met Berendina Wagenvoorde.

152)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Hendrik Bosman, overlijdensakte (Hoogeveen 23 okt 1827)

153)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1904 ovl. - Alberdina Bosman, overlijdensakte (Hoogeveen 6 apr 1904)

154)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1873 H - Gort - Bosman, huwelijk (Hoogeveen 1 feb 1873)

155)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1873 H - Gort - Bosman, huwelijk (Hoogeveen 1 feb 1873)

156)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1873 H - Gort - Bosman, huwelijk (Hoogeveen 1 feb 1873)

157)  Harmanna Gort. Harmanna is overleden voor 1 februari 1873.

158)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1873 H - Gort - Bosman, huwelijk (Hoogeveen 1 feb 1873)

159)  Grietje Kats. Grietje is overleden voor 1 februari 1873.

160)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1846 H - Strijker - Bosman, huwelijk (Hoogeveen 4 jul 1846)

161)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1846 H - Strijker - Bosman, huwelijk (Hoogeveen 4 jul 1846)

162)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1846 H - Strijker - Bosman, huwelijk (Hoogeveen 4 jul 1846)

163)  Aaltje trouwt op 16 december 1826 te Hoogeveen met haar verre neef (8e graad) Hendrik.

164)  Hendrik Jans Oelen, zoon van Jan Harms Oelen en Jantje Hendriks Pool. Hendrik, arbeider, is gedoopt op 1 juli 1783 te Hoogeveen, is overleden op 28 augustus 1833 te Ambt Ommen. Hendrik werd 50 jaar, 1 maand en 27 dagen.

165)  Anna trouwt op 27 mei 1871 te Hoogeveen met Barend.

166)  Barend trouwt op 20 mei 1837 te Hoogeveen met Niesje.

167)  Niesje Hendriks Kroesen, dochter van Hendrik Klaas Kroesen en Jantje Tjakken Vierkant. Niesje, zonder beroep, is geboren op 24 september 1809 te Hoogeveen, is overleden op 22 december 1870 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Niesje werd 61 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

168)  Barend trouwt op 21 juni 1879 te Hoogeveen met zijn verre nicht (8e graad) Albertje.

169)  Albertje trouwt op 12 april 1843 te Hoogeveen met haar verre neef (9e graad) Egbert.

170)  Egbert van der Weijde, zoon van Willem Egberts van der Weide en Aaltje Arends Profijt. Egbert, arbeider, is geboren op 7 maart 1812 te Hoogeveen, is overleden op 18 april 1852 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Egbert werd 40 jaar, 1 maand en 11 dagen.

171)  Albertje trouwt op 11 maart 1854 te Hoogeveen met haar volle neef Willem.

172)  Jantje Hup. Jantje is overleden voor 11 maart 1854.

173)  Willem van der Weide, zoon van Willem Folkerts van der Weide en Geesje Harms Groote. Willem, arbeider, is geboren op 20 november 1824 te Hoogeveen, is overleden op 7 mei 1878 te Hoogeveen (Noord). Willem werd 53 jaar, 5 maanden en 17 dagen. Willem was eerder gehuwd (1) met Jantje Hup.

174)  Albertje Pieters Smand, dochter van Pieter Engels Smand en Egbertien Harms Groote. Albertje, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 19 december 1821 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 23 juli 1900 te Hoogeveen (Kleine Kerkstraat). Albertje werd 78 jaar, 7 maanden en 4 dagen. Albertje was eerder gehuwd (1) met haar verre neef (9e graad) Egbert van der Weijde. Albertje was eerder gehuwd (2) met haar volle neef Willem van der Weide.

175)  Barend Kikkert, zoon van Jan Berends Kikkert en Hilligje Arends Schonewille. Barend, landbouwer en arbeider, is geboren op 27 augustus 1809 te Hoogeveen, is overleden op 13 oktober 1898 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Barend werd 89 jaar, 1 maand en 16 dagen. (Berend) ? gedoopt als Barend Barend was eerder gehuwd (1) met Niesje Hendriks Kroesen. Barend was later gehuwd (3) met zijn verre nicht (8e graad) Albertje Pieters Smand.

176)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1815 H - Boijer - Veldman, huwelijk (Hoogeveen 1 sep 1815)

177)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1838 H - Swart - Caat, huwelijk (Hoogeveen 29 sep 1838)

178)  Woltertje trouwt op 18 december 1831 te Hoogeveen met haar verre halfneef (8e graad) Koert.

179)  Hillegien Jans Knegt, dochter van Jan Jans Knegt en Grietjen Klaas Gort. Hillegien is gedoopt op 3 november 1771 te Hoogeveen, is overleden op 6 maart 1811 te Hoogeveen. Hillegien werd 39 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

180)  Koert trouwt op 20 oktober 1811 te Hoogeveen met Neeltje.

181)  Albert Klaas Kroezen. Albert is overleden op 4 januari 1811 te Hoogeveen, is begraven op 10 januari 1811 te Hoogeveen.

182)  Neeltje Pieters Pielon, dochter van Pieter Gerrits Pielon en Lammechien Jans. Neeltje, zonder beroep, is geboren op 24 februari 1765 te Hoogeveen, is overleden op 11 september 1831 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Neeltje werd 66 jaar, 6 maanden en 18 dagen. Neeltje was eerder gehuwd (1) met Albert Klaas Kroezen.

183)  Koert Harms Groote, zoon van Harm Alberts Groote en Catharina Koerts de Graaf. Koert, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 augustus 1776 te Hoogeveen, is overleden op 30 april 1840 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Koert werd 63 jaar, 8 maanden en 19 dagen. Koert was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (7e graad) Hillegien Jans Knegt. Koert was eerder gehuwd (2) met Neeltje Pieters Pielon.

184)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1838 H - Swart - Caat, huwelijk (Hoogeveen 29 sep 1838)

185)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1838 H - Swart - Caat, huwelijk (Hoogeveen 29 sep 1838)

186)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1838 H - Swart - Caat, huwelijk (Hoogeveen 29 sep 1838)

187)  Aaltje trouwt op 7 oktober 1837 te Hoogeveen met Geert.

188)  Geert trouwt op 17 mei 1829 te Hoogeveen met zijn verre nicht (10e graad) Marrichje (zie IX-BF).

189)  Marrichje Booij, zie IX-BF.

190)  Geert Klaas Smit, zoon van Klaas Aalders Smit en Hilligje Geerts Swiers. Geert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen of is geboren op 27 mei 1804 te Hoogeveen, is overleden op 28 december 1860 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geert werd 56 jaar, 7 maanden en 1 dag. Geert was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (10e graad) Marrichje Booij (zie IX-BF).

191)  Jan trouwt op 6 mei 1820 te Hoogeveen met Lammechien.

192)  Lammechien Alberts Kroezen, dochter van Albert Klaas Kroezen en Neeltje Pieters Pielon. Lammechien, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 7 februari 1790 te Hoogeveen, is overleden op 23 november 1831 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Lammechien werd 41 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

193)  Jan trouwt op 27 mei 1832 te Hoogeveen met Janna.

194)  Janna Lamberts Kuik, dochter van Lambert Johannes Kuik en Maria Arends Hartman. Janna, arbeidster, is gedoopt op 6 december 1809 te Hoogeveen, is overleden op 13 januari 1835 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Janna werd 25 jaar, 1 maand en 7 dagen.

195)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1873 H - Profijt - IJken, huwelijk (Hoogeveen 4 okt 1873)

196)  Jan trouwt op 16 april 1826 te Hoogeveen met zijn verre nicht (8e graad) Albertje.

197)  Albertje Koerts Groote, dochter van Koert Harms Groote en Hillegien Jans Knegt. Albertje, zonder beroep, is geboren op 13 oktober 1805 te Hoogeveen, is overleden op 3 mei 1861 te Hoogeveen (Sloot). Albertje werd 55 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

198)  Jan trouwt op 2 november 1861 te Hoogeveen met zijn verre nicht (9e graad) Aaltien.

199)  Aaltien trouwt op 19 mei 1841 te Hoogeveen met Reinder.

200)  Reinder van Oosten, zoon van Arend Reinders van Oosten en Annegien Jans Scholten. Reinder, schipper en arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 oktober 1814 te Hoogeveen, is overleden op 1 augustus 1860 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Reinder werd 45 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

201)  Aaltien Schonewille, dochter van Jan Arends Schonewille en Pietertje Alberts Kattouw. Aaltien, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 februari 1819 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 12 december 1864 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltien werd 45 jaar, 9 maanden en 14 dagen. Aaltien was eerder gehuwd (1) met Reinder van Oosten.

202)  Koert trouwt op 19 augustus 1832 te Hoogeveen met Alida.

203)  Alida trouwt op 12 augustus 1866 te Oosterhesselen met Johannes.

204)  Johannes trouwt op 26 februari 1847 te Ooststellingwerf met Aaltje.

205)  Aaltje Jakobs Wever, dochter van Jakob Berends Wever en Geeske Gosses. Aaltje is geboren op 26 september 1818 te Haulerwijk, is overleden op 18 juni 1861 te Ooststellingwerf. Aaltje werd 42 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

206)  Johannes trouwt op 10 oktober 1861 te Ooststellingwerf met Egbertje.

207)  Egbertje trouwt op 5 april 1848 te Ooststellingwerf met Rienk.

208)  Rienk Jacobs Belle, zoon van Jakob Hendriks Belle en Antje Jans de Vries. Rienk is geboren op 5 januari 1826 te Opsterland, is overleden op 28 juni 1860 te Ooststellingwerf. Rienk werd 34 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

209)  Egbertje Luites Kromkamp, dochter van Luite Alberts Kroemkamp en Vrouwkje Rommerts Postma. Egbertje is geboren op 14 mei 1824 te Donkerbroek, is overleden op 9 oktober 1865 te Zwindersche Veen. Egbertje werd 41 jaar, 4 maanden en 25 dagen. Egbertje was eerder gehuwd (1) met Rienk Jacobs Belle.

210)  Johannes trouwt op 3 maart 1877 te Hoogeveen met Jantje.

211)  Jelle Akkerman. Jelle is overleden voor 3 maart 1877.

212)  Lambert Boer. Lambert is overleden voor 3 maart 1877.

213)  Hendrik Taedes Jagersma. Hendrik is overleden voor 3 maart 1877.

214)  Jantje van Veen, dochter van Willem van Veen en Geertje Roelofs Raak. Jantje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 1 september 1831 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje was eerder gehuwd (1) met Jelle Akkerman. Jantje was eerder gehuwd (2) met Lambert Boer. Jantje was eerder gehuwd (3) met Hendrik Taedes Jagersma.

215)  Johannes Geerts Bijlstra, zoon van Geert Rijtses Bijlstra en Geeske Jans Bijlsma. Johannes is geboren op 18 november 1820 te Tjalleberd. Johannes was eerder gehuwd (1) met Aaltje Jakobs Wever. Johannes was eerder gehuwd (2) met Egbertje Luites Kromkamp. Johannes was later gehuwd (4) met Jantje van Veen.

216)  Alida (Aaltje) Harms Vos, dochter van Harm Hendriks Vos en Grietje Harms Groote. Alida, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 december 1812 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 2 september 1876 te Hoogeveen. Alida werd 63 jaar, 8 maanden en 23 dagen. Alida was later gehuwd (2) met Johannes Geerts Bijlstra.

217)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1833 H - Profijt - Smand, huwelijk (Hoogeveen 10 nov 1833)

218)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1833 H - Profijt - Smand, huwelijk (Hoogeveen 10 nov 1833)

219)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1833 H - Profijt - Smand, huwelijk (Hoogeveen 10 nov 1833)

220)  Bernardus trouwt op 29 november 1862 te Hoogeveen met Niesje.

221)  Niesje trouwt op 13 februari 1856 te Hoogeveen met Jan.

222)  Jan Eshuis. Jan is geboren op 24 september 1821 te Hoogeveen.

223)  Niesje Winkel, dochter van Arent Arents Winkel en Derkje Hendriks Kattouw. Niesje is geboren op 26 mei 1830 te Hoogeveen. Niesje was eerder gehuwd (1) met Jan Eshuis.

224)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1814 H - Boertje - Caat, huwelijk (Hoogeveen 22 nov 1814)

225)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1814 H - Boertje - Caat, huwelijk (Hoogeveen 22 nov 1814)

226)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1814 H - Boertje - Caat, huwelijk (Hoogeveen 22 nov 1814)

227)  Jan trouwt op 30 oktober 1886 te Hoogeveen met Hendrikje.

228)  Hendrikje trouwt op 14 april 1849 te Hoogeveen met Willem.

229)  Hendrikje Schonewille, dochter van Klaas Jans Schonewille en Jantje Jurjens Veldman. Hendrikje, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 2 december 1822 te Hoogeveen, is overleden op 20 januari 1899 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 76 jaar, 1 maand en 18 dagen. Hendrikje was eerder gehuwd (1) met Willem Zwiep.

230)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Goor - Jacobs, huwelijk (Hoogeveen 17 jul 1816)

231)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Goor - Jacobs, huwelijk (Hoogeveen 17 jul 1816)

232)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Goor - Jacobs, huwelijk (Hoogeveen 17 jul 1816)

233)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Goor - Jacobs, huwelijk (Hoogeveen 17 jul 1816)

234)  Aaltje Berents Kleine. Aaltje is begraven op 21 juli 1797 te Hoogeveen.

235)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1827 H - Booi - Slot, huwelijk (Hoogeveen 4 feb 1827)

236)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1827 H - Booi - Slot, huwelijk (Hoogeveen 4 feb 1827)

237)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1827 H - Booi - Slot, huwelijk (Hoogeveen 4 feb 1827)

238)  Jan trouwt op 20 maart 1819 te Hoogeveen met Jantje.

239)  Jantje Jans Scholten, dochter van Jan Siemens Scholten en Albertje Jans Kroezen. Jantje is geboren op 15 november 1795 te Hoogeveen, is overleden op 27 april 1837 te Hoogeveen. Jantje werd 41 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

240)  Hendrik trouwt op 26 mei 1841 te Hoogeveen met Lammina.

241)  Lammina Veneman, dochter van Kiers Arends Veneman en Annigjen Warners. Lammina is geboren op 18 juli 1814 te Hoogeveen.

242)  Jan trouwt rond 7 december 1775 met Jantien.

243)  Fake Jacobs. Fake is overleden voor 7 december 1775.

244)  Jantien Lammerts Moespot, dochter van Lambert Geerts Moespot en Claasje Jans. Jantien is gedoopt op 4 juli 1734 te Hoogeveen, is overleden voor 17 januari 1793. Jantien werd hoogstens 58 jaar, 6 maanden en 13 dagen. Op 7 december 1775 wordt Willem Botter tot medemomber benoemd over de 3 onmondige kinderen van Faco Jacobs, wegens het hertrouwen van diens weduwe Jantje Lamberts Moes (schoonzuster) met Jan Coerts Coster. Op 17 januari 1793 wordt Willem Botter medemomber over Margien Jans, onmondig kind van wijlen Jantien Lambers, wegens het hertrouwen van de weduwnaar Jan Coerts Coster met Femmegien Harms. Bron: Henk Elsinga. Jantien was eerder gehuwd (1) met Fake Jacobs.

245)  Roelof trouwt op 11 maart 1820 te Hoogeveen met Margien.

246)  Margien Egberts Zomer, dochter van Egbert Geerds Zomer en Margje Jans Tiemens. Margien, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 december 1799 te Hoogeveen, is overleden op 2 mei 1842 te Hoogeveen (Alteveer). Margien werd 42 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

247)  Aaltje trouwt op 8 oktober 1859 te Hoogeveen met Fredrik.

248)  Fredrik Jan Gombert, zoon van Gerrit Jan Gombert en Derkjen Jans. Fredrik, timmerman, is geboren op 12 augustus 1929 te Dalfsen. Fredrik was eerder gehuwd (1) met Anna Smit.

249)  Annigje trouwt (kerk) (Herv.) op 11 januari 1807 te Hoogeveen met Albert.

250)  Albert Arends Oogjes. Albert is overleden voor 28 november 1807 volgens momberprotocol van 28-11-1807.

251)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1813 H - Stokvis - Pouls, huwelijk (Hoogeveen 29 apr 1813)

252)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1813 H - Stokvis - Pouls, huwelijk (Hoogeveen 29 apr 1813)

253)  Zwaantje trouwt op 29 april 1813 te Hoogeveen met Roelof.

254)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1813 H - Stokvis - Pouls, huwelijk (Hoogeveen 29 apr 1813)

255)  Roelof Alberts Stokvis, zoon van Albert Roelofs Stokvis en Niesjen Alberts. Roelof, landbouwer, wonende te Meppel, is geboren op 4 mei 1783 te Meppel, is overleden op 24 augustus 1829 te Hoogeveen (Sloot). Roelof werd 46 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

256)  Jan trouwt op 11 december 1808 te Hoogeveen met Hendrikje.

257)  Hendrikje Roelofs Deuten, dochter van Roelof Harms ( Deuten) en Aaltje Koerts Koster. Hendrikje, wonende te Hoogeveen, is geboren rond oktober 1781, is overleden op 14 augustus 1816 te Hoogeveen (Sloot). Hendrikje werd ongeveer 34 jaar en 10 maanden.

258)  Jan trouwt op 1 mei 1875 te Hoogeveen met Hilligje.

259)  Hilligje Berghuis, dochter van Warner Berghuis en Roelofje Withaar. Hilligje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 januari 1845 te Hoogeveen (Sloot).

260)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1830 H - Lunenborg - Booij, huwelijk (Hoogeveen 16 mei 1830)

261)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1830 H - Lunenborg - Booij, huwelijk (Hoogeveen 16 mei 1830)

262)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1830 H - Lunenborg - Booij, huwelijk (Hoogeveen 16 mei 1830)

263)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1821 H - Graaf - Booi, huwelijk (Hoogeveen 5 dec 1821)

264)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1821 H - Graaf - Booi, huwelijk (Hoogeveen 5 dec 1821)

265)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1821 H - Graaf - Booi, huwelijk (Hoogeveen 5 dec 1821)

266)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1827 H - Booi - Slot, huwelijk (Hoogeveen 4 feb 1827)

267)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1827 H - Booi - Slot, huwelijk (Hoogeveen 4 feb 1827)

268)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1827 H - Booi - Slot, huwelijk (Hoogeveen 4 feb 1827)

269)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Otten - Booij, huwelijk (Hoogeveen 15 mei 1826)

270)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Otten - Booij, huwelijk (Hoogeveen 15 mei 1826)

271)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Otten - Booij, huwelijk (Hoogeveen 15 mei 1826)

272)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1832 H - Lensen - Booy, huwelijk (Hoogeveen 29 jul 1832)

273)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1832 H - Lensen - Booy, huwelijk (Hoogeveen 29 jul 1832)

274)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1832 H - Lensen - Booy, huwelijk (Hoogeveen 29 jul 1832)

275)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1834 H - Booij - Boverhof, huwelijk (Hoogeveen 16 aug 1834)

276)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1834 H - Booij - Boverhof, huwelijk (Hoogeveen 16 aug 1834)

277)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1834 H - Booij - Boverhof, huwelijk (Hoogeveen 16 aug 1834)

278)  Grietien trouwt op 13 mei 1832 te Hoogeveen met Albert.

279)  Albert Jans Strijker, zoon van Jan Pieters Strijker en Pietertje Alberts Klinkien. Albert, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 7 juli 1805 te Hoogeveen, is overleden op 29 augustus 1832 te Hoogeveen (Krakeel). Albert werd 27 jaar, 1 maand en 22 dagen.

280)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1813 H - Booijs - Kreeft, huwelijk (Hoogeveen 31 jul 1813)

281)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

282)  Geesje gaat in ondertrouw op 22 maart 1805 te Hoogeveen, trouwt op 7 april 1805 te Hoogeveen met haar stiefbroer Jan (zie IX-AE).

283)  Jan Jannes Booij, zie IX-AE.

284)  overlijden: Dr. Arch., Drenlias BS 1883 ovl. - Jan Jans Booij, overlijdensakte (Hoogeveen 30 nov 1883)

285)  geboorte: Dr. Arch., Drenlias BS 1900 ovl. - Heiltje Bremer, overlijdensakte (Hoogeveen 9 feb 1900)

286)  overlijden: Dr. Arch., Drenlias BS 1900 ovl. - Heiltje Bremer, overlijdensakte (Hoogeveen 9 feb 1900)

287)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

288)  geboorte: Dr. Arch., Zuidwolde Dr., burgelijke stand BS 1885 ovl. - Jan Batterink, overlijdensakte (Zuidwolde - Dr. 25 apr 1885)

289)  overlijden: Dr. Arch., Zuidwolde Dr., burgelijke stand BS 1885 ovl. - Jan Batterink, overlijdensakte (Zuidwolde - Dr. 25 apr 1885)

290)  overlijden: Dr. Arch., Zuidwolde Dr., burgelijke stand BS 1885 ovl. - Jan Batterink, overlijdensakte (Zuidwolde - Dr. 25 apr 1885)

291)  Harm Jans Scholten. Harm is overleden op 30 maart 1840 te Hoogeveen.

292)  Janna trouwt op 29 april 1840 te Hoogeveen met Gerrit.

293)  Gerrit Guichelaar, zoon van Klaas Goossens Guichelaar en Aaltje Jans Kaptein. Gerrit, arbeider, is geboren op 17 mei 1812 te Hoogeveen, is overleden op 31 januari 1868 te Beilen. Gerrit werd 55 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

294)  geboorte: Dr. Arch., Drenlias BS 1900 ovl. - Heiltje Bremer, overlijdensakte (Hoogeveen 9 feb 1900)

295)  overlijden: Dr. Arch., Drenlias BS 1900 ovl. - Heiltje Bremer, overlijdensakte (Hoogeveen 9 feb 1900)

296)  overlijden: Dr. Arch., Drenlias BS 1883 ovl. - Jan Jans Booij, overlijdensakte (Hoogeveen 30 nov 1883)

297)  Simon trouwt op 22 augustus 1846 te Hoogeveen met Jantje.

298)  Jantje Snippe, dochter van Wolter Willems Snippe en Anna Reinders van Oosten. Jantje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 september 1821 te Hoogeveen, is overleden op 18 juli 1865 te Hoogeveen (Het Haagje). Jantje werd 43 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

299)  Aleida trouwt op 17 april 1839 te Hoogeveen met Pieter.

300)  Pieter Pieters Blokzijl, zoon van Pieter Blokzijl en Geertrui Berends Bremer. Pieter, schipper en schippersknecht, is geboren op 9 april 1816 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 19 oktober 1840 te Harderwijk. Pieter werd 24 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

301)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

302)  nalatende dochter Dina

303)  Jan trouwt op 23 april 1846 te Nieuwleusen met Marrigje.

304)  Marrigje Westerman, dochter van Jan Westerman en Grietje Schoemakers.

305)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

306)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1813 H - Booijs - Kreeft, huwelijk (Hoogeveen 31 jul 1813)

307)  Geesje trouwt op 31 juli 1813 te Hoogeveen met Jan (zie IX-Y).

308)  Jan Hendriks Booij, zie IX-Y.

309)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

310)  Pieter trouwt op 31 december 1828 te Hoogeveen met Hendrikjen.

311)  Hendrikjen Koning, dochter van Berend Koning en Gergjen Pieters. Hendrikjen, arbeidster, is gedoopt op 23 januari 1791 te Wijhe.

312)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1833 H - Bols - Snippe, huwelijk (Hoogeveen 22 sep 1833)

313)  Geesjen trouwt op 22 september 1833 te Hoogeveen met Willem.

314)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1833 H - Bols - Snippe, huwelijk (Hoogeveen 22 sep 1833)

315)  Willem Berends Bols, zoon van Berend Geerts Bols en Jentje Willems. Willem, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 16 januari 1811 te Zuidwolde - Dr..

316)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1814 H - Booij - Vierkant, huwelijk (Hoogeveen 25 apr 1814)

317)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1814 H - Booij - Vierkant, huwelijk (Hoogeveen 25 apr 1814)

318)  Hendrik trouwt op 12 april 1878 te Hoogeveen met Alida.

319)  Alida trouwt op 16 mei 1835 te Hoogeveen met Hendrik (zie IX-AY.2).

320)  Hendrik Jans Booij, zoon van Jan Jans Booij (IX-AY) en Aaltjen Hendriks Thalen. Hendrik, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 juni 1811 te Hoogeveen, is overleden op 15 augustus 1876 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 65 jaar, 1 maand en 27 dagen.

321)  Alida Jacobs Tichelaar, dochter van Jacob Hilberts Tichelaar en Margrieta Salomons. Alida, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 november 1813 14.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A-147), is overleden op 26 januari 1889 03.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E470). Alida werd 75 jaar, 2 maanden en 23 dagen. Alida was eerder gehuwd (1) met Hendrik Jans Booij (zie IX-AY.2).

322)  Jantje trouwt op 24 februari 1883 te Hoogeveen met Jan.

323)  Jan Entjes, zoon van Jacob Entjes en Luchien Pol. Jan, arbeider, is geboren rond 1827 te Oosterhesselen. Jan was eerder gehuwd (1) met Catharina Kats.

324)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1815 H - Booi - Stoffers, huwelijk (Hoogeveen 31 mrt 1815)

325)  geboorte: Dr. Arch., Dalen, burgelijke stand BS 1897 ovl. - Lambert Booij, overlijdensakte (Dalen 25 jan 1897)

326)  overlijden: Dr. Arch., Dalen, burgelijke stand BS 1897 ovl. - Lambert Booij, overlijdensakte (Dalen 25 jan 1897)

327)  Jacob trouwt op 27 april 1867 te Hoogeveen met Lammechien.

328)  Lammechien Weijerts, dochter van Arend Jans Weijerts en Grietje Klaas Bennink. Lammechien, dienstmeid, is geboren op 30 december 1846 te Zuidwolde - Dr..

329)  Grietje trouwt op 15 maart 1856 te Hoogeveen met haar verre neef (10e graad) Geert.

330)  Geert van der Weide, zoon van Arend Egberts van der Weide en Margje Geerts Oelen. Geert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 februari 1827 te Hoogeveen, is overleden op 11 september 1868 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geert werd 41 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

331)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1828 H - Booij - Maatjes, huwelijk (Hoogeveen 17 feb 1828)

332)  huwelijk kerk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

333)  Femmechien trouwt op 15 oktober 1853 te Hardenberg met Lambert.

334)  Roelofje Boer. Roelofje is overleden voor 15 oktober 1853.

335)  Lambert Hendriks Winter, zoon van Hendrik Lamberts Winter en Niesjen Hendriks Putter. Lambert is geboren op 30 juni 1806 te Rotsterhaule, is Herv. gedoopt op 6 juli 1806 te Sintjohannesga, is overleden voor 20 juni 1867. Lambert werd hoogstens 60 jaar, 11 maanden en 21 dagen. Lambert was eerder gehuwd (1) met Roelofje Boer.

336)  Femmechien trouwt op 20 juni 1867 te Avereest met Franke.

337)  Franke trouwt op 31 maart 1854 te Sloten - Frl. met Hotske.

338)  Hotske Jans Postma, dochter van Jan Gerlofs Postma en Jeltje Christiaans Boersma. Hotske is geboren op 31 oktober 1830 te Sneek, is overleden voor 20 juni 1867. Hotske werd hoogstens 36 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

339)  Franke Vermeulen, zoon van IJgram Jarigs Vermeulen en Ebel Frankes Elsloo. Franke is geboren op 23 april 1823 te Gaasterland. Franke was eerder gehuwd (1) met Hotske Jans Postma.

340)  Albertien trouwt op 28 april 1847 te Hoogeveen met Dirk.

341)  Dirk trouwt op 23 januari 1861 te Hoogeveen met Aaltjen.

342)  Aaltjen Alberts, dochter van Egbert Alberts Huisjes en Roelofjen Everts Huising. Aaltjen is geboren op 12 december 1811 te Hoogeveen, is Herv. gedoopt.

343)  Dirk Bosman Strijker, zoon van Hendrik Jans Strijker en Annegien Derks Bosman. Dirk is geboren op 10 december 1814 te Hoogeveen. Dirk was later gehuwd (2) met Aaltjen Alberts.

344)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1828 H - Booij - Maatjes, huwelijk (Hoogeveen 17 feb 1828)

345)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1828 H - Booij - Maatjes, huwelijk (Hoogeveen 17 feb 1828)

346)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1857 ovl. - Geert Booij, overlijdensakte (Hoogeveen 29 jan 1857)

347)  Hendrikje trouwt op 14 april 1849 te Hoogeveen met Willem.

348)  Willem Zwiep, zie noot 229.

349)  Egbert trouwt op 23 december 1854 te Hoogeveen met Jantje.

350)  Jantje de Graaf, dochter van Koert Jans de Graaf en Hendrikje Jans Booij. Jantje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 januari 1831 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 8 juli 1910 te Hoogeveen (Noord). Jantje werd 79 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

351)  Aaltje trouwt op 29 maart 1856 te Hoogeveen met Lucas.

352)  Lucas Vos, zoon van Harm Hendriks Vos en Liebechien (Liebigjen) Bartels Gort. Lucas is geboren op 21 september 1828 te Hoogeveen.

353)  overlijden: Geld. Arch., Zutphen, burgelijke stand BS 1889 ovl. - Geesje Smit, overlijdenakte (Zutphen 22 aug 1889)

354)  overleden in het krankzinnigengesticht

355)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1828 H - Bosveld - Booij, huwelijk (Hoogeveen 27 apr 1828)

356)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1828 H - Bosveld - Booij, huwelijk (Hoogeveen 27 apr 1828)

357)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1828 H - Bosveld - Booij, huwelijk (Hoogeveen 27 apr 1828)

358)  Matthijs trouwt op 13 maart 1838 te Hoogeveen met Fijchien.

359)  Fijchien trouwt op 25 augustus 1822 te Hoogeveen met Harm.

360)  Harm trouwt (kerk) (Herv.) op 29 april 1810 te Hoogeveen met Janna.

361)  Harm Freriks Koster, zoon van Frerik Koster en Geesje Jans Kapitein. Harm is geboren op 24 oktober 1784 te Hoogeveen. Harm was eerder gehuwd (1) met Janna Jans Klos.

362)  Fijchien Hendriks Kroezen, dochter van Hendrik Jans Kroezen en Hendrikjen Jans Pot. Fijchien, schippersche, is gedoopt op 17 mei 1792 te Hoogeveen. Fijchien was eerder gehuwd (1) met Harm Freriks Koster.

363)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Booi - Moes, huwelijk (Hoogeveen 26 nov 1826)

364)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1821 H - Booi - Botter, huwelijk (Hoogeveen 13 mei 1821)

365)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1821 H - Booi - Botter, huwelijk (Hoogeveen 13 mei 1821)

366)  Catrina trouwt op 13 december 1843 te Hoogeveen met Jan.

367)  Jan trouwt op 5 mei 1838 te Hoogeveen met Hermanna.

368)  Hermanna Klos, dochter van Jan Alberts Klos en Hillichje Harms de Boer. Hermanna, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 april 1809 te Hoogeveen, is overleden op 15 december 1838 te Hoogeveen (Noord). Hermanna werd 29 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

369)  Jan Hendriks Metselaar, zoon van Hendrik Jans Metselaar en Aaltje Otten. Jan, landbouwer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 september 1811 te Hoogeveen, is overleden op 18 juli 1857 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 45 jaar, 10 maanden en 1 dag. Jan was eerder gehuwd (1) met Hermanna Klos.

370)  Grietje trouwt op 11 april 1849 te Hoogeveen met Fake.

371)  Fake trouwt op 31 december 1841 te Ruinen met Hendrikje.

372)  Hendrikje Luchiens Woerding, dochter van Luchien Jans Woerding en Jentien Roelofs. Hendrikje is geboren op 26 januari 1819 te Ruinen, is overleden op 27 februari 1849 te Ruinen. Hendrikje werd 30 jaar, 1 maand en 1 dag.

373)  Fake Koops de Groot, zoon van Koop Alberts de Groot en Niesje Pieters Giezen. Fake is geboren op 17 december 1822 te Hoogeveen, is overleden op 21 juni 1875 te Hoogeveen (Krakeel). Fake werd 52 jaar, 6 maanden en 4 dagen. Fake was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Luchiens Woerding.

374)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Booi - Moes, huwelijk (Hoogeveen 26 nov 1826)

375)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Booi - Moes, huwelijk (Hoogeveen 26 nov 1826)

376)  overlijden: Dr. Arch., Emmen, burgelijke stand BS 1935 ovl. - Andries Booij, overlijdensakte (Emmen 18 nov 1935)

377)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1867 H - Booij - Strijker, huwelijk (Hoogeveen 4 mei 1867)

378)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1867 H - Booij - Strijker, huwelijk (Hoogeveen 4 mei 1867)

379)  Hendrikje trouwt op 21 februari 1900 te Hoogeveen met Geugjen.

380)  Geugjen trouwt op 29 april 1863 te Hoogeveen met zijn verre nicht (8e graad) Aaltje.

381)  Aaltje Metselaar, dochter van Hendrik Metselaar en Anna Huisies. Aaltje is geboren op 3 juli 1842 te Hoogeveen, is overleden op 6 januari 1898 te Hoogeveen. Aaltje werd 55 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

382)  Geugjen Hendriks Vos, zoon van Hendrik Geugjes Vos en Albertje Jans Klos. Geugjen, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 juli 1838 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 10 maart 1929 te Hoogeveen (Noord). Geugjen werd 90 jaar, 8 maanden en 5 dagen. Geugjen was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (8e graad) Aaltje Metselaar.

383)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1917 ovl. - Seine Booij, overlijdensakte (Hoogeveen 18 jun 1917)

384)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1871 H - Booij - Strijker, huwelijk (Hoogeveen 29 apr 1871)

385)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1887 H - Booij - Profijt, huwelijk (Hoogeveen 26 feb 1887)

386)  Aaltje trouwt op 15 mei 1920 te Hoogeveen met Hendrik.

387)  Hendrik trouwt op 16 juni 1883 te Hoogeveen met Alberdina.

388)  Alberdina Strijker, dochter van Pieter Hendriks Strijker en Johanna Hendriks Bosman. Alberdina is geboren op 19 december 1859 te Haarlem, is overleden op 8 mei 1917 te Amsterdam. Alberdina werd 57 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

389)  Hendrik Stoter, zoon van Harm Hendriks Stoter en Jentje Klaas Veldman. Hendrik, schipper en klompenmaker, is geboren op 31 maart 1856 te Hoogeveen, is overleden op 10 december 1939 te Bodegraven. Hendrik werd 83 jaar, 8 maanden en 9 dagen. Hendrik was eerder gehuwd (1) met Alberdina Strijker.

390)  Hendrik trouwt op 27 februari 1884 te Hoogeveen met zijn verre nicht (10e graad) Jantje.

391)  Jantje trouwt op 13 augustus 1919 te Hoogeveen met haar verre neef (10e graad) Johannes.

392)  overlijden: Dr. Arch., Emmen, burgelijke stand BS 1933 ovl. - Johannes Corba, overlijdensakte (Emmen 13 nov 1933)

393)  Johannes trouwt op 18 november 1871 te Hoogeveen met Jantje.

394)  Jantje Boertje, dochter van Berend Egberts Boertje en Marrigje Annen. Jantje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 oktober 1847 te Hoogeveen, is overleden op 21 januari 1878 te Hoogeveen (Krakeel). Jantje werd 30 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

395)  Johannes trouwt op 1 februari 1879 te Hoogeveen met Margje.

396)  Margje Spijkerman, dochter van Hendrik Spijkerman en Gerhardina (Gerritdina) Lamberts Bekelaar. Margje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 december 1851 te Hoogeveen, is overleden op 22 april 1913 te Hoogeveen (Zuideropgaande). Margje werd 61 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

397)  Johannes Corba, zoon van Jan Pieters Corba en Trijntje Jans Bosch. Johannes, zonder beroep, is geboren op 25 april 1851 te Noordwolde - Frl., is overleden op 12 november 1933 te Emmen. Johannes werd 82 jaar, 6 maanden en 18 dagen. Johannes was eerder gehuwd (1) met Jantje Boertje. Johannes was eerder gehuwd (2) met Margje Spijkerman.

398)  Jantje Booij, dochter van Pieter Booij en Geesje de Graaf. Jantje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 augustus 1859 te Hoogeveen, is overleden op 27 mei 1933 te Hoogeveen (Het Haagje). Jantje werd 73 jaar, 9 maanden en 14 dagen. Jantje was later gehuwd (2) met haar verre neef (10e graad) Johannes Corba.

399)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1880 H - Benjamins - Booij, huwelijk (Hoogeveen 14 feb 1880)

400)  Jan trouwt op 6 december 1834 te Hoogeveen met Hendrikje.

401)  Hendrikje Jans Kuik, dochter van Jan Roelofs Kuik en Geesje Bartels Gort. Hendrikje, zonder beroep, is gedoopt op 26 november 1809 te Hoogeveen, is overleden op 18 december 1855 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrikje werd 46 jaar en 22 dagen.

402)  huwelijk: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1867 H - Booij - Veurink, huwelijk (Avereest 19 aug 1867)

403)  geboorte: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1867 H - Booij - Veurink, huwelijk (Avereest 19 aug 1867)

404)  Fennegien trouwt op 9 maart 1910 te Gramsbergen met Harm.

405)  Harm Sok, zoon van Koert Hendriks Sok en Berendje Wieggers Ram. Harm, veenopzichter, is geboren rond 1840 te Giethoorn, is overleden op 7 april 1925 te De Krim. Harm werd ongeveer 85 jaar. Harm was eerder gehuwd (1) met Hermina de Boer. Harm was eerder gehuwd (2) met Wichertje Winters.

406)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Rouw - Booij, huwelijk (Hoogeveen 15 mei 1826)

407)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Rouw - Booij, huwelijk (Hoogeveen 15 mei 1826)

408)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Rouw - Booij, huwelijk (Hoogeveen 15 mei 1826)

409)  Jan trouwt op 25 april 1824 te Hoogeveen met Femmigje.

410)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1826 H - Rouw - Booij, huwelijk (Hoogeveen 15 mei 1826)

411)  Femmigje Marcus, dochter van Jan Markus Pol en Femmigje Harms Scholten. Femmigje is geboren op 19 november 1800 te Hoogeveen, is overleden op 18 februari 1825 te Hoogeveen. Femmigje werd 24 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

412)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1846 H - Strijker - Bosman, huwelijk (Hoogeveen 4 jul 1846)

413)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1846 H - Strijker - Bosman, huwelijk (Hoogeveen 4 jul 1846)

414)  Johanna trouwt op 4 juli 1846 te Hoogeveen met Pieter.

415)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1846 H - Strijker - Bosman, huwelijk (Hoogeveen 4 jul 1846)

416)  Pieter Hendriks Strijker, zoon van Hendrik Pieters Strijker en Janna Jans Hartman. Pieter, schipper, is geboren op 23 april 1820 te Hoogeveen, is overleden op 27 augustus 1871 te Hoogeveen. Pieter werd 51 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

417)  huwelijk: Noordh. Arch., Amsterdam, burgelijke stand BS 1865 H - Bieseman - Booij, huwelijk (Amsterdam 4 okt 1865)

418)  overlijden: Noordh. Arch., Amsterdam, burgelijke stand BS 1888 H - Bunt - Bieseman, huwelijk (Amsterdam 16 mei 1888)

419)  Ferdinand trouwt op 15 juli 1857 te Amsterdam met Margaretha.

420)  overlijden: Noordh. Arch., Amsterdam, burgelijke stand BS 1865 H - Bieseman - Booij, huwelijk (Amsterdam 4 okt 1865)

421)  Margaretha Wilhelmina Pieterse. Margaretha is overleden voor 4 oktober 1865.

422)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1845 H - Booij - Bork, huwelijk (Hoogeveen 27 dec 1845)

423)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1845 H - Booij - Bork, huwelijk (Hoogeveen 27 dec 1845)

424)  Jan Meijer. Jan is overleden voor 18 augustus 1883.

425)  Hendrikje trouwt op 18 augustus 1883 te Hoogeveen met Berend.

426)  Berend van Laar. Berend is overleden voor 28 december 1889.

427)  Elsje ten Kley. Elsje is overleden voor 29 december 1866.

428)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1825 H - Rozendal - Booij, huwelijk (Hoogeveen 8 mei 1825)

429)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1825 H - Rozendal - Booij, huwelijk (Hoogeveen 8 mei 1825)

430)  Marten trouwt op 12 februari 1842 te Hoogeveen met Annigjen.

431)  Annigjen Klaver, dochter van Roelof Siemens Klaver en Hendrikjen Stevens Vonk. Annigjen, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 7 juli 1819 te Wanneperveen, is overleden op 5 april 1862 te Hoogeveen (De Huizen). Annigjen werd 42 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

432)  huwelijk: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1846 H - Veeneberg - Hogezand, huwelijk (Avereest 13 jun 1846)

433)  geboorte: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1846 H - Veeneberg - Hogezand, huwelijk (Avereest 13 jun 1846)

434)  huwelijk: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1846 H - Wittenberg - Hoogezand, huwelijk (Avereest 16 mei 1846)

435)  geboorte: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1846 H - Wittenberg - Hoogezand, huwelijk (Avereest 16 mei 1846)

436)  huwelijk: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1857 H - Dam - Hogezand, huwelijk (Avereest 2 mei 1857)

437)  geboorte: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1857 H - Dam - Hogezand, huwelijk (Avereest 2 mei 1857)

438)  huwelijk: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1856 H - Dam - Hogezand. huwelijk (Avereest 26 apr 1856)

439)  geboorte: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1856 H - Dam - Hogezand. huwelijk (Avereest 26 apr 1856)

440)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1822 G. - Catharina Gortworst, geboorteakte (Hoogeveen 9 mrt 1822)

441)  huwelijk: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1845 H - Achterveld - Gortworst, huwelijk (Avereest 4 apr 1845)

442)  geboorte: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1845 H - Achterveld - Gortworst, huwelijk (Avereest 4 apr 1845)

443)  overlijden: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1854 H - Toering - Veltkamp, huwelijk (Avereest 29 apr 1854)

444)  geboorte: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1854 H - Toering - Veltkamp, huwelijk (Avereest 29 apr 1854)

445)  huwelijk: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1854 H - Toering - Veltkamp, huwelijk (Avereest 29 apr 1854)

446)  geboorte: Hist. Centr. Ov., Avereest, burgelijke stand BS 1854 H - Toering - Veltkamp, huwelijk (Avereest 29 apr 1854)

447)  huwelijk: Drenthe huwelijken vr 1811, index gegevens

448)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1821 H - Thalen - Thalen, huwelijk (Hoogeveen 17 nov 1821)

449)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1821 H - Thalen - Thalen, huwelijk (Hoogeveen 17 nov 1821)

450)  Aaltjen trouwt op 17 november 1821 te Hoogeveen met haar volle neef Hendrik.

451)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1821 H - Thalen - Thalen, huwelijk (Hoogeveen 17 nov 1821)

452)  Hendrik Faken Thalen, zoon van Fake Thijs Thalen en Gerrigje Jans Post. Hendrik, boerenknecht, wonende te Echten - Ruinen en te Hoogeveen, is gedoopt op 25 september 1791 te Hoogeveen, is overleden op 1 februari 1868 te Hoogeveen (Noord). Hendrik werd 76 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

453)  Alida trouwt op 12 april 1878 te Hoogeveen met Hendrik.

454)  Hendrik trouwt op 28 april 1841 te Hoogeveen met zijn verre halfnicht (9e graad) Johanna (zie IX-AG.1).

455)  Johanna Booij, dochter van Seine Jans Booij (IX-AG) en Janna Jans Vierkant. Johanna is geboren op 16 juni 1814 te Hoogeveen, is overleden op 8 september 1873 te Hoogeveen. Johanna werd 59 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

456)  Hendrik Jans Blokzijl, zoon van Jan Thijs Derks Blokzijl en Jantien Hendriks Schonewille. Hendrik, landbouwer, is geboren op 26 september 1811 te Hoogeveen, is overleden op 10 oktober 1881 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 70 jaar en 14 dagen. Hendrik was eerder gehuwd (1) met zijn verre halfnicht (9e graad) Johanna Booij (zie IX-AG.1).

457)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Booij - Padding, huwelijk (Hoogeveen 19 okt 1816)

458)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Booij - Padding, huwelijk (Hoogeveen 19 okt 1816)

459)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1816 H - Booij - Padding, huwelijk (Hoogeveen 19 okt 1816)

460)  overlijden: Geld. Arch., Culemborg, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Catharina Padding, overlijdensakte (Culemborg 14 jun 1875)

461)  geboorte: Geld. Arch., Culemborg, burgelijke stand BS 1882 ovl. - Arnoldus Blomberg, overlijdensakte (Culemborg 18 jul 1882)

462)  overlijden: Geld. Arch., Culemborg, burgelijke stand BS 1882 ovl. - Arnoldus Blomberg, overlijdensakte (Culemborg 18 jul 1882)

463)  geboorte: Geld. Arch., Doesburg, burgelijke stand BS 1853 H - Booi - Alderkamp, huwelijk (Doesburg 18 jun 1853)

464)  huwelijk: Geld. Arch., Doesburg, burgelijke stand BS 1853 H - Booi - Alderkamp, huwelijk (Doesburg 18 jun 1853)

465)  geboorte: Geld. Arch., Doesburg, burgelijke stand BS 1853 H - Booi - Alderkamp, huwelijk (Doesburg 18 jun 1853)

466)  geboorte: Geld. Arch., Doesburg, burgelijke stand BS 1861 H - Booij - Tije, huwelijk (Doesburg 16 feb 1861)

467)  huwelijk: Geld. Arch., Doesburg, burgelijke stand BS 1861 H - Booij - Tije, huwelijk (Doesburg 16 feb 1861)

468)  geboorte: Geld. Arch., Doesburg, burgelijke stand BS 1861 H - Booij - Tije, huwelijk (Doesburg 16 feb 1861)

469)  ongehuwd overleden: Geld. Arch., Doesburg, burgelijke stand BS 1862 ovl. - Hendrik Booij, overlijdensakten (Doesburg 19 feb 1862)

470)  Grada trouwt op 8 augustus 1868 te Doesburg met Philip.

471)  Philip Jacob Lubbers, zoon van Gerhardus Johannes Lubbers en Christina Boneheijo. Philip is overleden op 25 juni 1902 te Doesburg.

472)  Hendrik trouwt op 13 juni 1830 te Hoogeveen met Aaltje.

473)  Aaltje Hendriks Victorie, dochter van Hendrik Jans Victorie en Heiltje (Hilligje) Wichers Schonewille. Aaltje, arbeidster, is gedoopt op 19 augustus 1808 te Hoogeveen, is overleden voor 23 april 1875. Aaltje werd hoogstens 66 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

474)  Hendrik trouwt op 16 april 1836 te Hoogeveen met Johanna.

475)  Johanna Schonewille, dochter van Jan Arends Schonewille en Pietertje Alberts Kattouw. Johanna, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 juni 1813 te Hoogeveen, is overleden op 16 augustus 1870 te Hoogeveen (Krakeel). Johanna werd 57 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

476)  Catharina Kroezen. Catharina is overleden voor 4 augustus 1874.

477)  Arend trouwt op 5 mei 1822 te Hoogeveen met Aaltien.

478)  Aaltien Jans de Graaf, dochter van Jan Koerts de Graaf en Annechien Gerrits Huisjes. Aaltien, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 27 mei 1792 te Hoogeveen, is overleden op 11 mei 1831 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltien werd 38 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

479)  Jan trouwt op 22 december 1847 te Hoogeveen met Hendrikje.

480)  Hendrikje Kroezen, dochter van Pieter Alberts Kroezen en Hendrikje Jans Knegt. Hendrikje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 november 1828 te Hoogeveen, is overleden op 5 december 1851 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrikje werd 23 jaar en 24 dagen.

481)  Jan trouwt op 30 april 1853 te Hoogeveen met Jantje.

482)  Jantje Kroezen, dochter van Wolter Hendriks Kroezen en Trijntje Arends Schonewille. Jantje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 december 1832 te Hoogeveen, is overleden op 3 januari 1868 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 35 jaar en 13 dagen.

483)  Jan trouwt op 20 februari 1892 te Hoogeveen met Saapke.

484)  Saapke trouwt op 2 mei 1857 te Avereest met Koert.

485)  Koert Boertjes, zoon van Volke Boertjes en Trijntje Koerts Koster. Koert is geboren rond 1833 te Ommen, is overleden voor 3 september 1881. Koert werd hoogstens 48 jaar.

486)  Saapke trouwt op 3 september 1881 te Hoogeveen met Goosen.

487)  Goosen trouwt op 25 mei 1865 te Hoogeveen met Jantje.

488)  Jantje Salomons, dochter van Arend Jans Salomons en Hillegonda Alberts Seinen. Jantje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 september 1839 te Hoogeveen, is overleden op 9 augustus 1870 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 30 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

489)  Goosen Benjamins, zoon van Jacob Gosens Benjamins en Geesje Roelofs Slot. Goosen, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 oktober 1829 te Hoogeveen, is overleden op 28 april 1888 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Goosen werd 58 jaar, 6 maanden en 5 dagen. Goosen was eerder gehuwd (1) met Jantje Salomons.

490)  Saapke trouwt op 23 november 1889 te Hoogeveen met Lambert.

491)  Lambert trouwt op 10 mei 1845 te Hoogeveen met Jentje.

492)  Jentje Schonewille, dochter van Stoffer (Stoffer Harms Kraaij) Harms Schonewille en Aaltje Harms Stoffers. Jentje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 7 februari 1825 te Hoogeveen, is overleden op 5 november 1849 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jentje werd 24 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

493)  Lambert trouwt op 29 maart 1851 te Hoogeveen met Anna.

494)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1837 H - Zwiep - Meiboom, huwelijk (Hoogeveen 6 mei 1837)

495)  Anna trouwt op 6 mei 1837 te Hoogeveen met Albert.

496)  Albert Willems Zwiep, zoon van Willem Hendriks Zwiep en Jantje Christiaans Schonewille. Albert, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 oktober 1806 te Hoogeveen, is overleden op 3 januari 1850 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albert werd 43 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

497)  Anna Lucas Meiboom, dochter van Lucas Harms Meiboom en Geesje Bartels Gort. Anna, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 juni 1814 te Hoogeveen, is overleden op 6 december 1887 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Anna werd 73 jaar, 5 maanden en 28 dagen. Anna was eerder gehuwd (1) met Albert Willems Zwiep.

498)  Lambert Gritter, zoon van Harm Alberts Gritter en Annegien Lammerts Kat. Lambert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 maart 1822 te Hoogeveen, is overleden op 31 oktober 1890 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Lambert werd 68 jaar, 7 maanden en 15 dagen. Lambert was eerder gehuwd (1) met Jentje Schonewille. Lambert was eerder gehuwd (2) met Anna Lucas Meiboom.

499)  Saapke Hendriks Otter, dochter van Hendrik Harmens Otter en Aaltje Lubberts Krol. Saapke, zonder beroep, is geboren op 19 februari 1832 te Weststellingwerf, is overleden op 1 februari 1903 te Hoogeveen. Saapke werd 70 jaar, 11 maanden en 13 dagen. Saapke was eerder gehuwd (1) met Koert Boertjes. Saapke was eerder gehuwd (2) met Goosen Benjamins. Saapke was eerder gehuwd (3) met Lambert Gritter.

500)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, Dtb. - Booij - Meiboom, doop kinderen

501)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1846 H - Hollander - Booij, huwelijk (Hoogeveen 19 jan 1846)

502)  Arie trouwt op 2 augustus 1862 te Hoogeveen met Hilligjen.

503)  Hilligjen Coelingh, dochter van Akbert Coelingh en Aaltje Coelingh. Hilligjen is geboren op 11 augustus 1827 te Hoogeveen, is overleden voor 25 december 1887. Hilligjen werd hoogstens 60 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

504)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1823 H - Booij - Oelen, huwelijk (Hoogeveen 27 jul 1823)

505)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1823 H - Booij - Oelen, huwelijk (Hoogeveen 27 jul 1823)

506)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1823 H - Booij - Oelen, huwelijk (Hoogeveen 27 jul 1823)

507)  overlijden: Hist. Centr. Ov., Deventer, burgelijke stand BS 1853 H - Booi - Tromp, huwelijk (Deventer 21 okt 1853)

508)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1815 geb. - Jan Booij, naamswijzigingsakte (Hoogeveen 30 mrt 1815)

509)  Klaas trouwt op 12 januari 1853 te Hoogeveen met zijn verre nicht (10e graad) Hilligje.

510)  Hilligje trouwt op 19 juni 1847 te Hoogeveen met Nimda.

511)  Nimda Schelhaas, zoon van Coenraad Schelhaas en Marchien Jans Bork. Nimda, schipper, is geboren op 17 maart 1819 te Hoogeveen, is overleden op 18 december 1851 te Hoogeveen (Sloot). Nimda werd 32 jaar, 9 maanden en 1 dag.

512)  Hilligje Bijker, dochter van Jan Geerts Bijker en Annigje Andries Mol. Hilligje, zonder beroep, is geboren op 6 juli 1821 te Hoogeveen, is overleden op 20 februari 1895 te Alphen aan de Rijn - Z.H.. Hilligje werd 73 jaar, 7 maanden en 14 dagen. Hilligje was eerder gehuwd (1) met Nimda Schelhaas.

513)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1860 H - Bloemberg - Stoter, huwelijk (Hoogeveen 6 jun 1860)

514)  huwelijk: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1860 H - Bloemberg - Stoter, huwelijk (Hoogeveen 6 jun 1860)

515)  Hermanna trouwt op 6 juni 1860 te Hoogeveen met haar verre neef (10e graad) Jansen.

516)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1860 H - Bloemberg - Stoter, huwelijk (Hoogeveen 6 jun 1860)

517)  Jansen Bloemberg, zoon van Jacob Jansen Bloemberg en Annechien Roelofs. Jansen, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 mei 1823 te Hoogeveen.

518)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1829 G. - Elbert Booij, geboorteakte (Hattem 9 mei 1829)

519)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1896 H - Booy - Meulen, huwelijk (Leeuwarden 28 nov 1896)

520)  huwelijk: Hist. Centr. Ov., Deventer, burgelijke stand BS 1853 H - Booi - Tromp, huwelijk (Deventer 21 okt 1853)

521)  geboorte: Hist. Centr. Ov., Deventer, burgelijke stand BS 1853 H - Booi - Tromp, huwelijk (Deventer 21 okt 1853)

522)  Trijntje Haan. Trijntje is overleden voor 7 november 1895.

523)  doop: Dr. Arch., Hoogeveen, Dtb. - Booij - Meiboom, doop kinderen

524)  overlijden: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1836 ovl. - Margje Booy, overlijdensakte (Hoogeveen 11 jan 1836)

525)  Geert trouwt op 7 oktober 1837 te Hoogeveen met Aaltje.

526)  Fake ten Caat, zoon van Jan Berends Faken ten Caat (IX-K) en Femmigje Harms Schonewille (IX-P). Fake is gedoopt op 4 oktober 1807 te Hoogeveen, is overleden voor 7 oktober 1837. Fake werd hoogstens 30 jaar en 3 dagen.

527)  Aaltje Geerts Prins, dochter van Geert Jans Prins en Aaltje Volkerts van der Weijde. Aaltje, arbeidster, is gedoopt op 22 september 1805 te Hoogeveen. Aaltje was eerder gehuwd (1) met Fake ten Caat (zie IX-K.2).


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 9 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder Achternaam -: Parenteel van Focke (002B)
- of in het Register van familienamen

002B