Parenteel van Gerrit Lijkles
Bijgewerkt op: 16 januari 2020

Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen zijn voortaan hier te vinden: Parenteel van Gerrit Lijkles


Generatie I

(tot 1839)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 11 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1764 en 1786. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Minnertsga (11x).

I  Gerrit Lijkles, schoenmaker, wonende te Minnertsga, is overleden voor 15 oktober 1839.<1>

Gerrit trouwt (kerk) (Herv.) op 6 november 1763 te Minnertsga met de 20-jarige Rixt Sijtzes, dochter van Sijtse Sikkes en Tjitske Sijbrands. Rixt is Herv. gedoopt op 10 februari 1743 te Minnertsga, is overleden op 31 oktober 1806 te Minnertsga (getal der kinderen of verdere descendenten: twee kinderen en een kindskind). Rixt werd 63 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<2,3>

Van Gerrit en Rixt zijn elf kinderen bekend:

1  Sijtse Gerrits is Herv. gedoopt op 2 augustus 1764 te Minnertsga, is jong overleden.

2  Akke Gerrits is Herv. gedoopt op 26 januari 1766 te Minnertsga, zie II-A.

3  Sijtse Gerrits is Herv. gedoopt op 22 februari 1767 te Minnertsga, is jong overleden.

4  Antje Gerrits is Herv. gedoopt op 7 augustus 1768 te Minnertsga.

5  Trijntje Gerrits is geboren op 30 december 1771 te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 2 februari 1772 te Minnertsga, is jong overleden.

6  Trijntje Gerrits is geboren op 28 september 1774 te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 13 november 1774 te Minnertsga.

7  Lijkle Gerrits is geboren op 5 juni 1776 te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 30 juni 1776 te Minnertsga.

8  Sijtske Gerrits is geboren op 15 november 1777 te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 20 februari 1780 te Minnertsga, is jong overleden.

9  Sijtse Gerrits Elsinga is geboren op 7 december 1779 te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 20 februari 1780 te Minnertsga, zie II-B.

10  Antje Gerrits is geboren op 10 april 1781 te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 17 juni 1781 te Minnertsga.

11  Lijkle Gerrits is geboren op 26 januari 1786 te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 23 april 1786 te Minnertsga.


Generatie II

(van 1764 tot 1839)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1787 en 1822. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Minnertsga (8x), Tzummarum (2x) en Tzum.

II-A  Akke Gerrits, dochter van Gerrit Lijkles (I) en Rixt Sijtzes, wonende te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 26 januari 1766 te Minnertsga, is overleden voor 16 mei 1796. Akke werd hoogstens 30 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Akke trouwt (Herv.) op 19 maart 1786 te Tzummarum op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Meindert Hendriks, zoon van Hendrik Mijnderts en Lijsbeth Jans. Meindert, wonende te Tzummarum, is geboren rond 1757, is overleden op 18 juli 1809 te Tzummarum. Meindert werd ongeveer 52 jaar.

Meindert was later gehuwd (2) met Oentje (Antje Jans) Jans.<4..6>

Van Meindert en Akke zijn drie kinderen bekend:

1  Rixtje Meinderts is geboren op 13 februari 1787 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 25 februari 1787 te Tzummarum (doopgetuige was haar grootvader Gerrit Lijkles (grootvader) (zie I)), is ongehuwd overleden te Tzummarum, is begraven op 10 maart 1807 in de gem. Barradeel. Rixtje werd 20 jaar en 25 dagen.<7,8>

2  Gerardus Meinderts is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 14 februari 1789 te Franeker (doopgetuige was Tetje Jans), is overleden voor 1796. Gerardus werd hoogstens 6 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

3  Gertje Meinderts is geboren op 19 november 1793 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 24 november 1793 te Tzummarum (doopgetuige was haar grootvader Gerrit Lijkles (grootvader) (zie I)), is overleden voor 1796. Gertje werd hoogstens 2 jaar, 1 maand en 13 dagen.

II-B  Sijtse Gerrits Elsinga, zoon van Gerrit Lijkles (I) en Rixt Sijtzes, arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 7 december 1779 te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 20 februari 1780 te Minnertsga, is overleden op 15 oktober 1839 te Minnertsga, is als overleden aangegeven op 15 oktober 1839 (getuige aangifte overlijden was zijn zoon Adam Sijtses Elsinga (zie III-A)). Sijtse werd 59 jaar, 10 maanden en 8 dagen.<9>

Sijtse Gerrits, w. Minnertsga heeft verklaard dat hij aanneemt de naam van Elsinga voor familienaam, dat hij heeft een zoontje te weten Adam, oud een jaar.
Akte datum: 19-08-1812.

Sijtse was gehuwd met Tettje Adams Akkringa, dochter van Adam Rutgers Akkringa en Anna Pieters. Tettje, arbeidster, wonende te Minnertsga, is gedoopt op 9 oktober 1785 te Steenwijk, is overleden op 26 september 1822 07.00 uur te Minnertsga (Huis 131). Tettje werd 36 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<10>

Van Sijtse en Tettje zijn acht kinderen bekend:

1  Gerrit Sytses Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 5 mei 1807 te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 31 mei 1807 te Minnertsga, is overleden op 7 mei 1811 te Minnertsga (Huis 35). Gerrit werd 4 jaar en 2 dagen.<11>

2  Gerrit Sytses Elsinga is geboren op 11 december 1811 08.00 uur te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 2 februari 1812 te Minnertsga, is overleden op 17 maart 1812 te Minnertsga. Gerrit werd 3 maanden en 6 dagen.

3  Adam Sijtses Elsinga is geboren op 11 december 1811 08.00 uur te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 2 februari 1812 te Minnertsga, zie III-A.

4  Pier Sytses Elsinga is geboren op 24 oktober 1814 te Minnertsga, zie III-B.<12>

5  Gerrit Sytses Elsinga is geboren op 24 oktober 1814 te Minnertsga, zie III-C.<13>

6  Ritske Sytses Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 7 februari 1817 te Minnertsga, is overleden op 22 december 1817 te Minnertsga (Huis N131). Ritske werd 10 maanden en 15 dagen.<14>

7  Ritske Sijtses Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 17 maart 1819 te Minnertsga, is overleden op 19 november 1829 te Minnertsga (Huis M39). Ritske werd 10 jaar, 8 maanden en 2 dagen.<15>

8  Tettje Sijtses Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 26 september 1822 te Minnertsga, is overleden op 15 november 1829 te Minnertsga (Huis M 39). Tettje werd 7 jaar, 1 maand en 20 dagen.<16,17>


Generatie III

(van 1787 tot 1894)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1841 en 1858. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Minnertsga (13x).

III-A  Adam Sijtses Elsinga, zoon van Sijtse Gerrits Elsinga (II-B) en Tettje Adams Akkringa, kooltjer, arbeider, gardenier en zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 11 december 1811 08.00 uur te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 2 februari 1812 te Minnertsga, is overleden op 22 november 1884 02.00 uur te Minnertsga. Adam werd 72 jaar, 11 maanden en 11 dagen.<18>

Adam trouwt op 21 maart 1840 te Barradeel op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Feikjen Wiegers Hobma, dochter van Wieger Sierks Hobma en Riemke Feikes Velsen. Feikjen, dienstmeid, zonder beroep en arbeidster, wonende te Workum en te Minnertsga, is geboren op 18 november 1817 17.00 uur te Workum (Wijk G 10), is overleden op 19 september 1911 te Minnertsga. Feikjen werd 93 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Van Adam en Feikjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Riemkje Adams Elsinga is geboren op 25 augustus 1841 06.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 25 augustus 1841 te Barradeel (aangever geboorte was haar vader Adam Sijtses Elsinga (vader) (zie III-A)), zie IV-A.<19,20>

2  Sijtse Adams Elsinga is geboren op 8 augustus 1844 03.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 8 augustus 1844 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsenga (vader) (zie III-A)), zie IV-B.

3  Tettje Adams Elsinga is geboren op 8 juli 1847 20.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 10 juli 1847 te Barradeel (aangever geboorte was haar vader Adam Sijtses Elsinga (vader) (zie III-A)), is overleden op 25 september 1847 te Minnertsga (Huis 122). Tettje werd 2 maanden en 17 dagen.<21..23>

4  Wieger Adams Elsinga, schipper, is geboren op 26 januari 1849 04.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 27 januari 1849 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader) (zie III-A)), is ongehuwd overleden op 24 januari 1873 15.00 uur te Midlum. Wieger werd 23 jaar, 11 maanden en 29 dagen.<24..26>

5  Sierk Elsinga is geboren op 24 april 1852 15.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 24 april 1852 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader) (zie III-A)), zie IV-C.<27,28>

6  Gerrit Adams Elsinga is geboren op 3 januari 1855 23.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 4 januari 1855 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader) (zie III-A)), zie IV-D.<29,30>

7  Pier Adams Elsinga is geboren op 9 september 1858 19.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 10 september 1858 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader) (zie III-A)), zie IV-E.<31,32>

III-B  Pier Sytses Elsinga, zoon van Sijtse Gerrits Elsinga (II-B) en Tettje Adams Akkringa, arbeider en kooltjer, wonende te Minnertsga en te Sexbierum, is geboren op 24 oktober 1814 te Minnertsga, is overleden op 25 mei 1894 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A.. Pier werd 79 jaar, 7 maanden en 1 dag.<33,34>

Pier Sijtses Elsinga is op 15 mei 1890 geŽmigreerd naar de U.S.A.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

Hij is in 1894 overleden en woonde toen bij zijn dochter Tetje en haar man Kornelis Dijkstra in Orange City.

Pier trouwt op 23 mei 1840 te Minnertsga op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Geeske Johannes Tanja, dochter van Johannes Hilbrands Tanja en Sijke Jelles Tresling. Geeske, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 27 mei 1817 te Barradeel, is overleden op 13 januari 1883 12.00 uur te Minnertsga. Geeske werd 65 jaar, 7 maanden en 17 dagen.<35..37>

Van Pier en Geeske zijn vier kinderen bekend:

1  Sijke Piers Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 15 april 1842 te Minnertsga, is overleden op 30 augustus 1847 te Minnertsga (Huis 105). Sijke werd 5 jaar, 4 maanden en 15 dagen.<38,39>

2  Sijke Piers Elsinga is geboren op 26 juli 1849 te Minnertsga, zie IV-F.<40>

3  Johannes Piers Elsinga is geboren op 3 december 1850 te Minnertsga, zie IV-G.<41>

4  Tetje (Mathilda) Piers Elsinga is geboren op 31 december 1854 te Minnertsga, zie IV-H.<42>

III-C  Gerrit Sytses Elsinga, zoon van Sijtse Gerrits Elsinga (II-B) en Tettje Adams Akkringa, boerenknecht, arbeider en kooltjer, wonende te Minnertsga, is geboren op 24 oktober 1814 te Minnertsga, is overleden op 23 januari 1893 20.00 uur te Minnertsga. Gerrit werd 78 jaar, 2 maanden en 30 dagen.<43,44>

Gerrit trouwt op 23 mei 1840 te Barradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Antje Cornelis Bakker, dochter van Cornelis Sjoerds Bakker en Dieuwke Pieters. Antje, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 3 maart 1814 te Minnertsga, is overleden op 14 april 1866 09.00 uur te Minnertsga (Huis 175). Antje werd 52 jaar, 1 maand en 11 dagen.<45>

Van Gerrit en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Tettje Gerrits Elsinga is geboren op 5 juli 1841 te Minnertsga, zie IV-I.<46>

2  Kornelis Gerrits Elsinga is geboren op 8 april 1844 te Minnertsga, zie IV-J.<47>

Gerrit trouwt op 30 september 1871 te Barradeel op 56-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Klaasje Jans Zijlstra, dochter van Jan Willems Zijlstra en Jannigje Jans Plat. Klaasje, arbeidster, wonende te Minnertsga, is geboren op 23 februari 1820 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 9 maart 1886 13.00 uur te Minnertsga. Klaasje werd 66 jaar en 14 dagen.<48>

Klaasje was eerder gehuwd (1) met Jan Jelles Pothuis.<49,50>


Generatie IV

(van 1841 tot 1940)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 68 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1866 en 1910. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Minnertsga (36x), Sexbierum (13x), Barradeel (8x), Groningen (7x), Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A. (2x) en Iowa - U.S.A..

IV-A  Riemkje Adams Elsinga, dochter van Adam Sijtses Elsinga (III-A) en Feikjen Wiegers Hobma, arbeider, arbeidster en zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 25 augustus 1841 06.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 25 augustus 1841 te Barradeel (aangever geboorte was haar vader Adam Sijtses Elsinga (vader) (zie III-A)), is overleden op 25 oktober 1922 08.00 uur te Tzummarum. Riemkje werd 81 jaar en 2 maanden.<51..53>

Riemkje trouwt op 20 september 1884 te Barradeel op 43-jarige leeftijd met de 41-jarige Jan Baukes Schaaf, zoon van Bauke Watzes Schaaf en Geeske Jans Jeltema. Jan, arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 3 maart 1843 te Minnertsga, is overleden op 17 september 1917 19.00 uur te Leeuwarden. Jan werd 74 jaar, 6 maanden en 14 dagen.<54,55>

Jan was eerder gehuwd (1) met Antje Braaksma.<56..60>

Van Riemkje is een kind bekend:

1  Adam Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 29 december 1876 te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 30 december 1876 te Barradeel (aangever geboorte was zijn grootvader Adam Sijtse Elsinga (zie III-A)), is overleden op 31 augustus 1877 06.00 uur te Minnertsga (Huis 188). Adam werd 8 maanden en 2 dagen.<61..63>

IV-B  Sijtse Adams Elsinga, zoon van Adam Sijtses Elsinga (III-A) en Feikjen Wiegers Hobma, arbeider en kooltjer, wonende te Minnertsga, is geboren op 8 augustus 1844 03.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 8 augustus 1844 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsenga (vader) (zie III-A)), is overleden op 19 april 1889 te Minnertsga. Sijtse werd 44 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<64>

Sytze Adams Elsinga wordt op 2 oktober 1876 vermeld als koper van een huis met hok en tuin voor fl. 1206 in Minnertsga.
Op 18 mei 1877 wordt hij vermeld als schuldenaar voor een bedrag van fl. 1000, zijn woonplaats is dan Minnertsga.
Op 31 maart 1885 wordt hij vermeld als debiteur voor een bedrag van fl. 700. Zijn beroep is dan kooltjer en hij woont nog steeds in Minnertsga.

Bron: www.allefriezen.nl

Sijtse trouwt op 26 mei 1877 te Barradeel op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Simontje Douma, dochter van Sijtse Sjoerds Douma en Berendje Pieters Statema. Simontje, dienstmeid, zonder beroep en arbeidster, wonende te Oosterbierum en te Minnertsga, is geboren op 31 januari 1848 te Oosterbierum, is overleden op 22 april 1931 16.30 uur te Minnertsga. Simontje werd 83 jaar, 2 maanden en 22 dagen.<65,66>

Op 13 juli 1889 wordt wegens het overlijden van Sijtse Adams Elsinga een inventaris opgemaakt door Simontje Sytzes Douma, wonende te Minnertsga en als moeder en voogd van Adam, Berendina, Wieger, Sytze, Sierk en Sjoerd Elzinga.
Toeziend voogd is Gerrit Adams Elzinga te Minnertsga.
Op 28 juli 1889 wordt ten gunste van Simontje Sytzes Douma een verkoping van boelgoed gehouden, waarvan de opbrengst fl. 99 is.
Op 16 november 1889 wordt zij vermeld als verkoper van vastgoed in Minnertsga voor een bedrag van fl. 513. Ook nu wordt zij vermeld als voogd over haar bovenvermelde kinderen Gerrit Adams Elzinga als toeziend voogd.

Bron: www.allefriezen.nl

Van Sijtse en Simontje zijn zeven kinderen bekend:

1  Adam Elsinga is geboren op 28 mei 1878 te Minnertsga, is overleden op 19 januari 1961 te Groningen. Adam werd 82 jaar, 7 maanden en 22 dagen.<67>

2  Berendina Elsinga, wonende te Midland Park - Bergen County - New Jersey - U.S.A., is geboren op 6 september 1879 te Minnertsga.

Berendina is op 23 juli 1902 met haar broers Wieger, Sijtse en Sierk geŽmigreerd naar de U.S.A.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

Berendina was gehuwd met Joseph Norbruis. Joseph, wonende te Midland Park - Bergen County - New Jersey - U.S.A., is geboren in maart 1889.

3  Wieger (William) Elsinga is geboren op 12 januari 1881 te Barradeel, is overleden op 3 juli 1967, is begraven te Totowa - Passaic County - New Jersey - U.S.A. (Laurel Grove Memorial Park). Wieger werd 86 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Wieger is op 23 juli 1902 met zijn zuster Berendina en zijn broers Sijtse en Sierk geŽmigreerd naar de U.S.A.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

4  Sijtse Elsinga, landbouwer, wonende te Minnertsga, is geboren op 26 januari 1883 te Minnertsga, is overleden op 9 augustus 1968 te Leeuwarden. Sijtse werd 85 jaar, 6 maanden en 14 dagen.<68>

Sijtse is op 23 juli 1902 met zijn zuster Berendina en zijn broers Wieger en Sierk geŽmigreerd naar de U.S.A.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

Sijtse trouwt op 19 maart 1910 te Barradeel op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Metje Jensma, dochter van Goffe Jensma en Wijtske Helder. Metje, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 2 april 1885 te Minnertsga, is overleden op 14 mei 1933 te Minnertsga. Metje werd 48 jaar, 1 maand en 12 dagen.<69,70>

5  Sierk (Charles) Elsinga, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 20 juli 1884 te Minnertsga, is overleden op 20 oktober 1953 te Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A., is begraven op 23 oktober 1953 te Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A.. Sierk werd 69 jaar en 3 maanden.<71..73>

Sierk is op 23 juli 1902 met zijn zuster Berendina en zijn broers Wieger en Sijtse geŽmigreerd naar de U.S.A.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

Sierk trouwt op 30 september 1920 te Barradeel op 36-jarige leeftijd met de 36-jarige Baukje (Bertha) Kuipers, dochter van Melle Jelles Kuipers en Akke Jakles Wijnalda. Baukje, zonder beroep, wonende te Minnertsga en te Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A., is geboren op 26 april 1884 te Minnertsga, is overleden op 25 januari 1964 te Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A., is begraven op 27 januari 1964 te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Hope Cemetery). Baukje werd 79 jaar, 8 maanden en 30 dagen.<74,75>

6  doodgeboren zoon Elsinga is doodgeboren op 13 november 1887 te Barradeel.

7  Sjoerd Elsinga is geboren op 16 december 1888 01.30 uur te Minnertsga, is overleden op 8 augustus 1890 02.30 uur te Minnertsga. Sjoerd werd 1 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

IV-C  Sierk Elsinga, zoon van Adam Sijtses Elsinga (III-A) en Feikjen Wiegers Hobma, arbeider, polderwerker, tapper, werkman en zonder beroep, wonende te Minnertsga en te Groningen, is geboren op 24 april 1852 15.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 24 april 1852 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader) (zie III-A)), is overleden op 17 april 1932 06.00 uur te Groningen, is begraven op 21 april 1932 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Sierk werd 79 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<76..78>

Het beroep tapper werd ontleend aan het feit dat Sierk een cafe had. Dat cafe bevond zich in de Kostersgang te Groningen.

Sierk trouwt op 2 september 1876 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Henderika Jacobs, dochter van Gerrit Jacobs en Cornelia Arjens van der Werf. Henderika, arbeidster en zonder beroep, wonende te Groningen en te Minnertsga, is geboren op 3 januari 1848 23.00 uur te Feerwerd, is als geboren aangegeven op 6 januari 1848 te Ezinge (aangever geboorte was haar vader Gerrit Jakobs), is overleden op 17 oktober 1924 07.00 uur te Groningen. Henderika werd 76 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<79..82>

Van Sierk en Henderika zijn zeven kinderen bekend:

1  Vijtje Elsinga is geboren op 31 december 1875 16.00 uur te Groningen, is overleden op 18 maart 1881 te Groningen. Vijtje werd 5 jaar, 2 maanden en 15 dagen.<83>

Vijtje is erkend bij het huwelijk van haar ouders op 2 september 1876.

2  Gerrit Elsinga, wonende te Groningen, is geboren op 21 april 1878 08.00 uur te Groningen, is als geboren aangegeven op 23 april 1878 te Groningen (aangever geboorte was zijn vader Sierk Elsinga (vader) (zie IV-C)), is overleden op 30 mei 1879 15.00 uur te Groningen. Gerrit werd 1 jaar, 1 maand en 9 dagen.<84>

3  Gerrit Elsinga, zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 7 maart 1880 12.00 uur te Groningen, is als geboren aangegeven op 8 maart 1880 te Groningen (aangever geboorte was zijn vader Sierk Elsinga (vader) (zie IV-C)), is overleden op 4 december 1927 09.00 uur te Zuidlaren in het Dennenoord. Gerrit werd 47 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<85>

4  Adam Elsinga, kleermaker, wonende te Groningen, is geboren op 7 februari 1883 23.00 uur te Groningen, is als geboren aangegeven op 7 februari 1883 te Groningen (aangever geboorte was zijn vader Sierk Elsinga (zie IV-C)), is overleden op 27 juni 1940 09.30 uur te Groningen, is begraven op 29 juni 1940 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Adam werd 57 jaar, 4 maanden en 20 dagen.<86..88>

Adam trouwt op 29 juni 1913 te Groningen (huwelijksgetuigen waren Johannes Slijver, Harm Nauta, zijn zwager Berend Amsing (zwager van de bruidegom) en zijn broer Sietse Elsinga (broer van de bruidegom) (zie IV-C.6)) op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Betje Marcus, dochter van Marcus Marcus en Hinderika Bambergen. Betje, zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 29 januari 1890 te Groningen, is overleden op 23 oktober 1937 12.30 uur te Groningen. Betje werd 47 jaar, 8 maanden en 24 dagen.<89,90>

5  Cornelia Elsinga, zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 19 oktober 1885 01.00 uur te Groningen, is als geboren aangegeven op 19 oktober 1885 te Groningen (aangever geboorte was haar vader Sierk Elsinga (vader) (zie IV-C)), is overleden op 23 november 1957 17.00 uur te Groningen, is begraven op 28 november 1957 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Cornelia werd 72 jaar, 1 maand en 4 dagen.<91,92>

Cornelia trouwt op 3 augustus 1905 te Groningen (huwelijksgetuigen waren Albertus Okkens, Pieter van het Zand, zijn oom Roelf van der Leij (aangetrouwde oom van de bruidegom) en zijn oom Klaas Amsing (oom van de bruidegom)) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Berend Amsing, zoon van Harm Amsing en Attje Elderman. Berend, tingieter en cafehouder, wonende te Groningen, is geboren op 4 december 1880 te Groningen, is overleden op 5 oktober 1965 te Groningen, is begraven op 9 oktober 1965 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Berend werd 84 jaar, 10 maanden en 1 dag.<93,94>

6  Sietze Elsinga, arbeider en rijwielbewaarder, wonende te Groningen en te Groningen (Hoekstraat 6a), is geboren op 14 juli 1888 14.00 uur te Groningen, is als geboren aangegeven op 16 juli 1888 te Groningen (aangever geboorte was zijn vader Sierk Elsinga (vader) (zie IV-C)), is overleden op 30 november 1965 te Zuidlaren, is begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Sietze werd 77 jaar, 4 maanden en 16 dagen.<95,96>

Sietze trouwt op 20 mei 1915 te Groningen (huwelijksgetuigen waren zijn broer Adam Elsinga (broer van de bruidegom) (zie IV-C.4) en zijn zwager Berend Amsing (zwager van de bruidegom)) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Liebigje Booij, dochter van Seine Booij en Aaltje Profijt. Liebigje, zonder beroep, wonende te Groningen en te Groningen (Hoekstraat 6a), is geboren op 15 september 1892 18.00 uur te Hoogeveen (Noord) (aan boord van het vaartuig van haar ouders, liggende voor de woning van Jan Rahder te Noord), is als geboren aangegeven op 16 september 1892 te Hoogeveen (aangever geboorte was haar vader Seine Booij (vader)), is overleden op 19 juni 1958 te Zuidlaren, is begraven op 23 juni 1958 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Liebigje werd 65 jaar, 9 maanden en 4 dagen.<97..100>

7  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 29 mei 1890 10.00 uur te Groningen, is als overleden aangegeven op 29 mei 1890 te Groningen (aangever overlijden was haar vader Sierk Elsinga (vader) (zie IV-C)).

IV-D  Gerrit Adams Elsinga, zoon van Adam Sijtses Elsinga (III-A) en Feikjen Wiegers Hobma, arbeider, gardenier en schipper, wonende te Minnertsga, is geboren op 3 januari 1855 23.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 4 januari 1855 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader) (zie III-A)), is overleden op 3 april 1936 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Gerrit werd 81 jaar en 3 maanden.<101..103>

Gerrit trouwt op 22 mei 1880 te Barradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Maartje Tjerks Kingma, dochter van Tjerk Martens Kingma en Aafke Tjallings Zijlstra. Maartje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Minnertsga en te Oosterbierum, is geboren op 26 februari 1856 te Wijnaldum, is overleden op 1 maart 1926 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Maartje werd 70 jaar en 3 dagen.

Van Gerrit en Maartje zijn vijftien kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 26 april 1881 20.00 uur te Minnertsga, is als overleden aangegeven op 28 april 1881 te Barradeel (aangevers overlijden waren Hans Faber en Kornelis Zuidema).

2  Tjerk Elsinga, schipper en landbouwer, wonende te Minnertsga en te Klooster Anjum, is geboren op 5 mei 1882 te Minnertsga, is overleden op 5 juni 1938 13.30 uur te Klooster Anjum, is begraven te Minnertsga. Tjerk werd 56 jaar en 1 maand.

Tjerk trouwt op 19 mei 1906 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Dieuwke Kuiken, dochter van Romke Kuiken en Aaltje Norbruis. Dieuwke, zonder beroep, wonende te Minnertsga en te Klooster Anjum, is geboren op 19 maart 1881 te Minnertsga, is overleden op 6 juni 1945 te Berlikum - Frl., is begraven te Minnertsga. Dieuwke werd 64 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

3  Feikje Elsinga, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 27 mei 1883 te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 28 mei 1883 te Barradeel (aangever geboorte was haar vader Gerrit Elsinga (vader) (zie IV-D)), is overleden op 13 maart 1960, is begraven te Minnertsga. Feikje werd 76 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<104,105>

Feikje trouwt op 20 mei 1905 te Barradeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Siek Boersma, zoon van Willem Boersma en Gelkje Lanting. Siek, arbeider en gardenier, wonende te Minnertsga, is geboren op 17 januari 1882 te Minnertsga, is overleden op 13 juni 1958, is begraven te Minnertsga. Siek werd 76 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

4  Aafke Elsinga is geboren op 20 juli 1884 09.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 21 juli 1884 te Barradeel (aangever geboorte was haar vader Gerrit Elsinga (vader) (zie IV-D); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Stedehouder en haar oom Sijtse Elsinga (zie IV-B)), is overleden op 15 oktober 1884 01.00 uur te Minnertsga, is als overleden aangegeven op 16 oktober 1884 te Barradeel (aangevers overlijden waren Hans Faber en Dirk de Jong). Aafke werd 2 maanden en 25 dagen.

5  Adam Elsinga, schipper, wonende te Minnertsga, is geboren op 2 september 1885 te Minnertsga, is overleden op 5 oktober 1971 te Sint Annaparochie, is begraven te Minnertsga. Adam werd 86 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Adam trouwt op 25 mei 1912 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje de Boer, dochter van Douwe de Boer en Jeltje IJbema. Trijntje, wonende te Bolsward, te Zurich - Friesland en te Minnertsga, is geboren op 2 maart 1891 te Witmarsum, is overleden op 1 december 1961 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Trijntje werd 70 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

6  Sytse Elsinga is geboren op 19 november 1886, is overleden op 8 januari 1887 te Barradeel. Sytse werd 1 maand en 20 dagen.<106>

7  Sijtse Elsinga, arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 26 januari 1888 15.00 uur te Minnertsga, is overleden op 14 april 1981 te Barradeel, is begraven te Minnertsga. Sijtse werd 93 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Sijtse trouwt op 25 mei 1912 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaaske Jensma, dochter van Goffe Jensma en Wijtske Helder. Klaaske is geboren op 21 september 1887 te Minnertsga, is overleden op 9 november 1966 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Klaaske werd 79 jaar, 1 maand en 19 dagen.<107>

8  Martinus Gerrits Elsinga, landbouwer en werkman, wonende te Minnertsga, is geboren op 30 maart 1889 te Minnertsga, is overleden op 3 februari 1970 te Het Bildt, is begraven te Minnertsga. Martinus werd 80 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Martinus trouwt op 14 mei 1914 te Menaldumadeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertje de Haan, dochter van Andries de Haan en Hendrikje Zijlstra. Geertje, zonder beroep, wonende te Berlikum - Frl., is geboren op 12 april 1891 te Menaldumadeel, is overleden op 17 juli 1978 te Barradeel, is begraven te Minnertsga. Geertje werd 87 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

9  Dirk Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 19 december 1890 14.00 uur te Minnertsga, is overleden op 9 april 1891 02.00 uur te Minnertsga. Dirk werd 3 maanden en 21 dagen.

10  Einte Elsinga, gardenier, is geboren op 8 januari 1892 te Minnertsga, is overleden op 9 juni 1977 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Einte werd 85 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Einte trouwt op 25 mei 1918 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Neeltje Haarsma, dochter van Bauke Haarsma en Dirkje Koopmans. Neeltje is geboren op 1 januari 1895 te Minnertsga, is overleden op 22 januari 1943 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Neeltje werd 48 jaar en 21 dagen.

11  Aafke Gerrits Elsinga is geboren op 14 februari 1893 te Minnertsga, is overleden op 2 juni 1972 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Aafke werd 79 jaar, 3 maanden en 19 dagen.<108>

Aafke trouwt op 20 mei 1920 te Barradeel op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Lieme Glazema, zoon van Jan Glazema en Sjieuwke Meekma. Lieme, schilder, is geboren op 26 februari 1892 te Minnertsga, is overleden op 1 oktober 1967 te Het Bildt, is begraven te Minnertsga. Lieme werd 75 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<109>

12  Riemke Elsinga is geboren op 5 mei 1894 te Minnertsga, is overleden op 31 mei 1972 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Riemke werd 78 jaar en 26 dagen.

Riemke trouwt op 7 juni 1924 te Barradeel op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Bauke Terpstra, zoon van Wieger Terpstra en Jantje Miedema. Bauke, landbouwer, wonende te Minnertsga, is geboren op 27 oktober 1895 te Menaldum, is overleden op 3 juli 1976 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Bauke werd 80 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

13  Marten Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 29 juli 1896 10.00 uur te Minnertsga, is overleden op 14 oktober 1896 10.00 uur te Minnertsga, is als overleden aangegeven op 15 oktober 1896 te Barradeel (aangevers overlijden waren Leendert Dijkstra en Jacob Groeneveld). Marten werd 2 maanden en 15 dagen.<110,111>

14  Marten Elsinga, gardenier, is geboren op 26 oktober 1897 te Minnertsga, is overleden op 2 maart 1975 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Marten werd 77 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Marten trouwt op 20 mei 1920 te Barradeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Hoekstra, dochter van Pieter Hoekstra en Trijntje de Vries. Antje is geboren op 20 augustus 1896 te Minnertsga, is overleden op 9 mei 1983 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Antje werd 86 jaar, 8 maanden en 19 dagen.<112>

15  Gerben Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 6 juni 1899 18.00 uur te Minnertsga, is overleden op 18 september 1899 11.00 uur te Minnertsga, is als overleden aangegeven op 18 september 1899 te Barradeel (aangevers overlijden waren Tiete Anema en Wiebe Westerhuis). Gerben werd 3 maanden en 12 dagen.<113..115>

IV-E  Pier Adams Elsinga, zoon van Adam Sijtses Elsinga (III-A) en Feikjen Wiegers Hobma, arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 9 september 1858 19.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 10 september 1858 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader) (zie III-A)), is overleden op 28 april 1910 te Minnertsga. Pier werd 51 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<116..118>

Pier trouwt op 23 mei 1885 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Minke Joostema, dochter van Abraham Heins Joostema en Jeltje Pieters Steensma. Minke, dienstmeid, wonende te Metslawier en te Minnertsga, is geboren op 6 mei 1860 te Minnertsga, is overleden op 1 december 1931 te Minnertsga. Minke werd 71 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<119>

Van Pier en Minke zijn acht kinderen bekend:

1  Adam Elzinga is geboren op 1 juli 1886 te Minnertsga, is overleden op 24 mei 1963 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Adam werd 76 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Adam trouwt op 24 mei 1913 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Hiltje Bonsma, dochter van Jouke Bonsma en Murkje Anema. Hiltje, wonende te Minnertsga, is geboren op 25 maart 1887 te Sexbierum, is overleden op 20 januari 1969 te Joure, is begraven op 23 januari 1969 te Minnertsga. Hiltje werd 81 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

2  Jeltje (Jennie) Elsinga, wonende te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 23 december 1887 te Minnertsga, is overleden op 2 juli 1974 te Rock Valley - Sioux County - Iowa - U.S.A. in het Rock Valley Hospital, is begraven op 5 juli 1974 te Sioux County - Iowa - U.S.A. (Hope Cemetery). Jeltje werd 86 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<120,121>

Jeltje trouwt op 8 mei 1913 te Barradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Arjen (Arie) Bijlsma, zoon van Pieter Bijlsma en Riemke Postma. Arjen, wonende te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 1 mei 1889 te Minnertsga, is overleden op 11 december 1977 te Rock Valley - Sioux County - Iowa - U.S.A. in het Rock Valley Hospital, is begraven op 14 december 1977 te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Hope Cemetery). Arjen werd 88 jaar, 7 maanden en 10 dagen.<122..124>

3  Abram Elsinga, spoorwegarbeider en medewerker N.S., wonende te Minnertsga, is geboren op 14 oktober 1889 te Minnertsga, is overleden op 9 juni 1971 te Dordrecht. Abram werd 81 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Abram trouwt op 11 september 1915 te Barradeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Klaaske Soolsma, dochter van Joris Soolsma en IJfke Bonsma. Klaaske, wonende te Leeuwarden, is geboren op 30 augustus 1894 te Franeker, is overleden op 27 juli 1972 te Leeuwarden. Klaaske werd 77 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

4  Feike (Fred) Elsinga, wonende te Perkins - Iowa - U.S.A. en te Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 9 januari 1892 te Minnertsga, is overleden op 12 juli 1979 te Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. in het Sioux Center hospital, is begraven op 14 juli 1979 te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Hope Cemetery). Feike werd 87 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<125,126>

Feike trouwt op 4 december 1921 te Perkins - Iowa - U.S.A. op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Maria (Mary) Hoogschagen. Johanna, wonende te Perkins - Iowa - U.S.A. en te Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 31 juli 1899 te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A., is overleden op 20 oktober 1962 te Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A., is begraven op 23 oktober 1962 te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Hope Cemetery). Johanna werd 63 jaar, 2 maanden en 19 dagen.<127..130>

5  Hein Elsinga, arbeider-telegrafist en arbeider, telegrafist, wonende te Metslawier, is geboren op 26 juli 1894 te Minnertsga, is overleden op 21 november 1980 te Sneek. Hein werd 86 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Hein trouwt op 30 juni 1921 te Het Bildt op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Willemtje Hogerhuis, dochter van Jetse Hogerhuis en Tjerkje Kuiken. Willemtje, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 12 september 1896 te Sint Annaparochie, is overleden op 6 november 1951 te Sneek. Willemtje werd 55 jaar, 1 maand en 25 dagen.<131>

6  Antje Elsinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 1 december 1896 te Minnertsga, is overleden op 18 oktober 1987 te Noordbergum, is begraven op 21 oktober 1987 te Huizum. Antje werd 90 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Antje trouwt op 26 mei 1921 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Vrieswijk, zoon van Jan Vrieswijk en Baukje Folkertsma. Jan, gemeente veldwachter en brigadier van politie, wonende te Huizum, is geboren op 22 oktober 1893 te Minnertsga, is overleden op 11 februari 1982 te Leeuwarden, is begraven op 15 februari 1982 te Huizum. Jan werd 88 jaar, 3 maanden en 20 dagen.<132>

7  doodgeboren zoon Elsinga is doodgeboren op 22 augustus 1900 te Minnertsga.

8  Wieger Elsinga, wonende te Sint Jacobiparochie, is geboren op 13 februari 1904 te Minnertsga, is overleden op 15 januari 1997 te Harlingen, is begraven te Sint Jacobiparochie. Wieger werd 92 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Wieger trouwt op 6 juli 1933 te Het Bildt op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Wijke Beimers, dochter van Bauke Beimers en Aaltje Dijkstra. Wijke, wonende te Sint Jacobiparochie, is geboren op 8 juli 1899 te Het Bildt, is overleden op 25 november 1987 te Sint Annaparochie, is begraven te Sint Jacobiparochie. Wijke werd 88 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

IV-F  Sijke Piers Elsinga, dochter van Pier Sytses Elsinga (III-B) en Geeske Johannes Tanja, dienstmeid, wonende te Sexbierum, is geboren op 26 juli 1849 te Minnertsga, is overleden op 19 juni 1934 te Sexbierum. Sijke werd 84 jaar, 10 maanden en 24 dagen.<133,134>

Sijke trouwt op 17 mei 1877 te Barradeel op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Klaas Mollema, zoon van Cornelis Philippus Mollema en Hijlkje Feenstra. Klaas, barbier, schipper en zonder beroep, wonende te Sexbierum, is geboren op 17 februari 1850 te Dongjum, is overleden op 17 mei 1932 20.30 uur te Sexbierum. Klaas werd 82 jaar en 3 maanden.<135,136>

Van Klaas en Sijke zijn zeven kinderen bekend:

1  Pier (Peter) Mollema is geboren op 2 december 1877 te Barradeel, is overleden in 1954 te Murray County - Minnesota - U.S.A., is begraven te Chandler - Murray County - Minnesota - U.S.A. (Chandler Memorial Cemetery). Pier werd 77 jaar.

Pier trouwt op 25 oktober 1900 te Middleburg - Sioux - Iowa - U.S.A. op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacoba van Oort, dochter van Hendrik van Oort en Eva Mouw. Jacoba is geboren in 1876, is overleden in 1945 te Murray County - Minnesota - U.S.A., is begraven te Chandler - Murray County - Minnesota - U.S.A. (Chandler Memorial Cemetery). Jacoba werd 69 jaar.

2  Cornelis Mollema is geboren op 20 februari 1879 te Sexbierum.<137>

Cornelis Mollema is op 6 gebruari 1906 vertrokken naar Amerika.

Cornelis trouwt op 23 mei 1903 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Tettje Visser, dochter van Bote Visser en Japke Tamminga. Tettje, zonder beroep, wonende te Oosterbierum, is geboren op 3 februari 1878 te Oosterbierum, is overleden op 24 mei 1950 09.00 uur te Harlingen. Tettje werd 72 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

3  Geeske Mollema is geboren op 10 juli 1881 te Sexbierum.

Geeske trouwt op 23 mei 1903 te Barradeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Sybe Travaille, zoon van Willem Travaille en Sybrigje Sybesma. Sybe is geboren rond 1879 te Oosterbierum.

4  Hylkje Mollema is geboren op 11 april 1883 te Barradeel.

5  Hylkje Mollema, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 21 november 1884 te Sexbierum, is overleden op 27 januari 1960 11.15 uur te Minnertsga. Hylkje werd 75 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Hylkje was gehuwd met Sikke de Groot, zoon van Albert de Groot en Aafke Brouwer. Sikke is geboren te Minnertsga.

6  Philippus Mollema is geboren op 30 maart 1886 te Barradeel.

7  Baukje Mollema is geboren op 12 juli 1887 te Sexbierum, is overleden op 7 maart 1959 in de gem. Menaldumadeel. Baukje werd 71 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Baukje trouwt op 17 mei 1913 te Barradeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Harmen Siegersma, zoon van Douwe Gerbens Siegersma en Aaltje Harmens Breuker. Harmen is geboren rond 1885 te Leeuwarden.

IV-G  Johannes Piers Elsinga, zoon van Pier Sytses Elsinga (III-B) en Geeske Johannes Tanja, arbeider, wonende te Sexbierum, is geboren op 3 december 1850 te Minnertsga.<138>

Johannes trouwt op 5 september 1896 te Barradeel op 45-jarige leeftijd met de 23-jarige Japke Hibma, dochter van Ane Riemers Hibma en Iepkje Rintjes Schepels. Japke, arbeidster en zonder beroep, wonende te Sexbierum en te Amsterdam, is geboren op 15 september 1872 te Sexbierum, is overleden op 21 december 1950 11.00 uur te Amsterdam. Japke werd 78 jaar, 3 maanden en 6 dagen.<139>

Van Johannes en Japke zijn acht kinderen bekend:

1  Japke Elsinga, dienstbode, wonende te Sexbierum, is geboren op 1 augustus 1893 te Sexbierum, is overleden op 9 februari 1959 te Harlingen, is begraven te Sexbierum. Japke werd 65 jaar, 6 maanden en 8 dagen.<140>

Japke trouwt op 23 mei 1914 te Barradeel op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Auke Bonsma, zoon van Jouke Bonsma en Murkje Anema. Auke, tuinmansknecht, wonende te Sexbierum, is geboren op 23 februari 1889 te Sexbierum, is overleden op 6 november 1981, is begraven te Sexbierum. Auke werd 92 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

2  Geeske Elsinga is geboren op 9 december 1896 08.00 uur te Sexbierum.

3  Ane Elsinga is geboren op 18 maart 1899 12.00 uur te Sexbierum.

4  Pier (Peter) Elsinga is geboren op 19 september 1899 03.00 uur te Sexbierum, is overleden op 30 juli 1943 te East Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A.. Pier werd 43 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Volgens de website www.oudtzummarum.nl is Pier op 17 augustus 1920 geŽmigreerd naar Noord Amerika.

5  Hepkje Elsinga is geboren op 9 januari 1904 19.00 uur te Sexbierum.

6  Geeske Elsinga is geboren op 9 november 1905 05.00 uur te Sexbierum.

7  Hepkje Elsinga is geboren op 17 juli 1907 18.00 uur te Sexbierum.

8  Tettje Elsinga is geboren op 30 september 1910 03.00 uur te Sexbierum.

IV-H  Tetje (Mathilda) Piers Elsinga, dochter van Pier Sytses Elsinga (III-B) en Geeske Johannes Tanja, dienstmeid, wonende te Franeker, te Sexbierum en te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 31 december 1854 te Minnertsga, is overleden in 1940, is begraven te Sioux County - Iowa - U.S.A. (West Lawn Cemetery). Tetje werd 86 jaar.<141>

Volgens de website www.oudtzummarum.nl zijn Kornelis Dijkstra en Tettje Elzinga met hun kinderen Eeltje en Geeske op 3 april 1889 geŽmigreerd naar de U.S.A.

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat zij op 20 april 1889 in New York (Castle Garden) met het schip "S.S. P. Caland" zijn aangekomen. Hun namen komen voor op pagina 9 van het scheepsmanifest.

Tetje trouwt op 22 mei 1886 te Barradeel op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Kornelis Dijkstra, zoon van Eeltje Nannings Dijkstra en Lieuwkje Siebes Houtsma. Kornelis, arbeider en dagloner, wonende te Sexbierum en te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 26 november 1858 te Sexbierum, is overleden in 1935, is begraven te Sioux County - Iowa - U.S.A. (West Lawn Cemetery). Kornelis werd 77 jaar.<142>

Volgens de website www.oudtzummarum.nl zijn Kornelis Dijkstra en Tettje Elzinga met hun kinderen Eeltje en Geeske op 3 april 1889 geŽmigreerd naar de U.S.A.

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat zij op 20 april 1889 in New York (Castle Garden) met het schip "S.S. P. Caland" zijn aangekomen. Hun namen komen voor op pagina 9 van het scheepsmanifest.

Van Kornelis en Tetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Eeltje (Eltje) Dijkstra, vrachtwagenchauffeur, wonende te Boyden - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 1 april 1887 te Barradeel, is overleden op 20 april 1943 te Boyden - Sioux County - Iowa - U.S.A., is begraven op 20 april 1943 te Boyden - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Sheridan Township Cemetery). Eeltje werd 56 jaar en 19 dagen.

Volgens de website www.oudtzummarum.nl zijn Kornelis Dijkstra en Tettje Elzinga met hun kinderen Eeltje en Geeske op 3 april 1889 geŽmigreerd naar de U.S.A.

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat zij op 20 april 1889 in New York (Castle Garden) met het schip "S.S. P. Caland" zijn aangekomen. Hun namen komen voor op pagina 9 van het scheepsmanifest.

In de census van 1900 komen Kornelis en Tetje voor met 4 kinderen. Eeltje wordt daar niet vermeld.
Eltje Dijkstra komt met Mary Dijkstra voor in de United States Census van:
1920 met de kinderen Cornelius van 6, Wilma van 4, Matilda van 2 en Frank van 0 jaar, de kinderen zijn geboren in Iowa, woonplaats Boyden.
1930 met Cornelius van 17, Wilma van 15, Matilda van 13, Frank van 10 en Alida van 7, woonplaats Boyden.
1940 met Frank van 20, Aida van 17 en Mary Ann van 7, woonplaats Boyden.

Eeltje trouwt op 12 december 1911 te Boyden - Sioux County - Iowa - U.S.A. op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Marrigje (Mary) van der Maten, dochter van Frank van der Maten en Willempje uit de Flesch. Marrigje, wonende te Boyden - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 8 juli 1892 te Kamperveen, is overleden op 31 oktober 1973 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is begraven te Boyden - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Sheridan Township Cemetery). Marrigje werd 81 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

2  Geeske (Grace) Dijkstra, wonende te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 8 april 1888 13.30 uur te Sexbierum, is overleden op 15 januari 1971 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is begraven te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A. (West Lawn Cemetery). Geeske werd 82 jaar, 9 maanden en 7 dagen.<143>

Volgens de website www.oudtzummarum.nl zijn Kornelis Dijkstra en Tettje Elzinga met hun kinderen Eeltje en Geeske op 3 april 1889 geŽmigreerd naar de U.S.A.

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat zij op 20 april 1889 in New York (Castle Garden) met het schip "S.S. P. Caland" zijn aangekomen. Hun namen komen voor op pagina 9 van het scheepsmanifest.

Geeske trouwt op 19 januari 1910 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A. op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige John Buurman, zoon van Johannes Buurman en Diana Labberton. John is geboren op 2 augustus 1881 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is overleden op 15 augustus 1976 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is begraven te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A. (West Lawn Cemetery). John werd 95 jaar en 13 dagen.

3  Lucy Dijkstra, wonende te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 16 maart 1890 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is overleden op 1 augustus 1971 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is begraven te Boyden - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Sheridan Township Cemetery). Lucy werd 81 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Lucy was gehuwd met Harmen (Herman) van der Maten, zoon van Frank van der Maten en Willempje uit de Flesch. Harmen is geboren op 22 april 1887 te Kamperveen, is overleden op 14 september 1971 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is begraven te Boyden - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Sheridan Township Cemetery). Harmen werd 84 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

4  Peter Dijkstra, wonende te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 17 april 1892 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is overleden op 10 december 1966 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is begraven te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A. (West Lawn Cemetery). Peter werd 74 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Peter trouwt in 1918 te Newkirk - Oklahoma - U.S.A. op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Emma Rensink. Emma is geboren in 1894, is overleden op 27 januari 1928 te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is begraven te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A. (West Lawn Cemetery). Emma werd 34 jaar.

5  Johannes (John) Dijkstra, wonende te Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 3 mei 1897 te Iowa - U.S.A..

IV-I  Tettje Gerrits Elsinga, dochter van Gerrit Sytses Elsinga (III-C) en Antje Cornelis Bakker, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 5 juli 1841 te Minnertsga, is overleden op 11 mei 1911 te Barradeel. Tettje werd 69 jaar, 10 maanden en 6 dagen.<144>

Tettje trouwt op 13 mei 1864 te Barradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Johannes Dijkstra, zoon van Jannigje Douwes Dijkstra. Johannes, boerenknecht en arbeider, wonende te Finkum en te Minnertsga, is geboren op 7 juli 1839 te Hallum - Frl., is overleden op 8 augustus 1875 te Minnertsga. Johannes werd 36 jaar, 1 maand en 1 dag.<145>

Van Johannes en Tettje zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Johannes Dijkstra is geboren op 18 november 1866 te Minnertsga.<146>

2  Jannigje Johannes Dijkstra is geboren op 3 oktober 1869 te Barradeel.

3  Aaltje Johannes Dijkstra is geboren op 22 februari 1872 te Minnertsga.<147>

4  Gerrit Johannes Dijkstra is geboren op 22 juli 1875 te Minnertsga.

Tettje trouwt op 31 juli 1880 te Barradeel op 39-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Lolke van der Meulen, zoon van Douwe Lolkes van der Meulen en Dieuwke Folkerts Dijkstra. Lolke, timmermansknecht en timmerman, wonende te Tzummarum en te Minnertsga, is geboren op 7 april 1849 te Tzummarum.

Lolke was eerder gehuwd (1) met Siepkje Algera.<148>

Van Lolke en Tettje zijn twee kinderen bekend:

5  Douwe van der Meulen is geboren op 18 juni 1881 21.30 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 20 juni 1881 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Lolke van der Meulen (vader); getuigen aangifte geboorte waren Gerrit Bierema en Tiek Vogel).

6  Dieuwke van der Meulen is geboren op 29 mei 1883 te Minnertsga.

IV-J  Kornelis Gerrits Elsinga, zoon van Gerrit Sytses Elsinga (III-C) en Antje Cornelis Bakker, arbeider en kooltjer, wonende te Minnertsga, is geboren op 8 april 1844 te Minnertsga, is overleden op 17 juli 1876 10.30 uur te Minnertsga (Huis 175). Kornelis werd 32 jaar, 3 maanden en 9 dagen.<149,150>

Kornelis Elsinga werd vrijgesteld van de dienstplicht, omdat hij de enige zoon was.

Kornelis trouwt op 12 mei 1870 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Akke Jakles Wijnalda, dochter van Jakle Everts Wijnalda en Eke Pieters Havinga. Akke, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 19 maart 1849 te Minnertsga, is overleden op 23 september 1909 13.00 uur te Minnertsga. Akke werd 60 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<151,152>

Akke was later gehuwd (2) met Melle Jelles Kuipers.<153..158>

Van Kornelis en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Eke Elsenga, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 3 januari 1871 te Minnertsga, is overleden op 24 maart 1946 06.30 uur te Minnertsga. Eke werd 75 jaar, 2 maanden en 21 dagen.<159>

Eke trouwt op 18 mei 1895 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Faber, zoon van Hans Jans Faber en Marijke Jetses Piebenga. Jan, arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 22 juli 1867 te Minnertsga, is overleden op 19 januari 1934 23.00 uur te Minnertsga. Jan werd 66 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<160,161>

2  Antje Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 12 augustus 1872 te Minnertsga, is overleden op 11 juni 1876 01.00 uur te Minnertsga (Huis 175). Antje werd 3 jaar, 9 maanden en 30 dagen.<162>

3  Baukje Elsinga is geboren op 10 juli 1874 08.30 uur te Minnertsga, is overleden op 8 juni 1876 11.00 uur te Minnertsga. Baukje werd 1 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

4  Gerrit Elzinga, arbeider, is geboren op 13 november 1875 te Barradeel, is overleden op 22 mei 1923 te Leeuwarden. Gerrit werd 47 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Gerrit trouwt op 7 mei 1904 te Barradeel op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Hanne Beeksma, dochter van Pieter Beeksma en Trientje Postma. Hanne, zonder beroep, wonende te Tzummarum, is geboren op 24 februari 1881 te Surhuisterveen, is overleden op 8 februari 1958 te Barradeel. Hanne werd 76 jaar, 11 maanden en 15 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 16 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1839 ovl. - Sytse Gerrits Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 15 okt 1839)

2)  doop: Tresoar, Minnertsga, Dtb. DTB - Rixt Sijtses, doop inschrijving (Minnertsga 10 feb 1743)

3)  overlijden: Gerrit Lykles - Rixt Sijtses, aantekeningen uit DTB boeken (Minnertsga)

4)  Meindert trouwt op 16 mei 1796 te Tzummarum, trouwt (kerk) (R.K.) op 26 juni 1796 te Franeker met Oentje.

5)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1811 ovl. - Antje Jans, overlijdensakte (Franeker 16 dec 1811)

6)  Oentje (Antje Jans) Jans, dochter van Jan Gerrits en Jeltje Wijbes. Oentje, wonende te Tzummarum, is geboren rond 1774, is overleden op 14 december 1811 23.00 uur te Franeker. Oentje werd ongeveer 37 jaar.

7)  geboorte: Tresoar, Tzummarum - Firdgum, Dtb. DTB - Rixtje Meinderts, doop inschrijving (Tzummarum 25 feb 1787)

8)  doop: Tresoar, Tzummarum - Firdgum, Dtb. DTB - Rixtje Meinderts, doop inschrijving (Tzummarum 25 feb 1787)

9)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1839 ovl. - Sytse Gerrits Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 15 okt 1839)

10)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Tettje Adams, overlijdensakte (Barradeel 26 sep 1822)

11)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1811 ovl. - Gerrit Sytses, overlijdensakte (Barradeel 10 mei 1811)

12)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elsinga - Tanja, huwelijk (Barradeel 23 mei 1840)

13)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elsinga - Bakker, huwelijk (Barradeel 23 mei 1840)

14)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Ritske Sydses Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 24 dec 1817)

15)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Ritske Zytses Elzinga, overlijdensakte (Barradeel 20 nov 1829)

16)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Tettje Elsenga, geboorteakte (Barradeel 26 sep 1822)

17)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Tetje Sytses Elzinga, overlijdensakte (Barradeel 16 nov 1829)

18)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1884 ovl. - Adam Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 22 nov 1884)

19)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1841 G. - Riemkje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 25 aug 1841)

20)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1841 G. - Riemkje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 25 aug 1841)

21)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1847 G. - Tettje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 jul 1847)

22)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1847 G. - Tettje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 jul 1847)

23)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Tettje Adams Elsinga, overlijdenskte (Barradeel 27 sep 1847)

24)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1849 G. - Wijger Elsinga, geboorteakte (Barradeel 26 jan 1849)

25)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1849 G. - Wijger Elsinga, geboorteakte (Barradeel 26 jan 1849)

26)  ongehuwd overleden: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1873 ovl. - Wieger Adams Elsinga, overlijdensakte (Franekeradeel 24 jan 1873)

27)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Sierk Elsinga, geboorteakte (Barradeel 24 apr 1852)

28)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Sierk Elsinga, geboorteakte (Barradeel 24 apr 1852)

29)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1855 G. - Gerrit Elsinga, geboorteakte (Barradeel 4 jan 1855)

30)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1855 G. - Gerrit Elsinga, geboorteakte (Barradeel 4 jan 1855)

31)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Pier Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 sep 1858)

32)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Pier Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 sep 1858)

33)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elsinga - Tanja, huwelijk (Barradeel 23 mei 1840)

34)  overlijden: Pier Sytses Elsinga, overlijdensadvertentie (Orange City - Sioux County - Iowa - U.S.A. 26 mei 1894)

35)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elsinga - Tanja, huwelijk (Barradeel 23 mei 1840)

36)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elsinga - Tanja, huwelijk (Barradeel 23 mei 1840)

37)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1883 ovl. - Geeske Tanja, overlijdensakte (Barradeel 15 jan 1883)

38)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1842 G - Sijke Elsinga, geboorteakte (Barradeel 16 apr 1842)

39)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Sijke Piers Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 31 aug 1847)

40)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1849 G - Sijke Elsinga, geboorteakte (Barradeel 27 jul 1849)

41)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1850 G - Johannes Elsinga, geboortakte (Barradeel 4 dec 1850)

42)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1886 H - Dijkstra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 22 mei 1886)

43)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elsinga - Bakker, huwelijk (Barradeel 23 mei 1840)

44)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1893 ovl. - Gerrit Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 23 jan 1893)

45)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elsinga - Bakker, huwelijk (Barradeel 23 mei 1840)

46)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1864 H - Dijkstra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 13 mei 1864)

47)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1844 G. - Kornelis Elsinga, geboorteakte (Barradeel 9 apr 1844)

48)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1871 H - Elzinga - Zijlstra, huwelijk (Barradeel 30 sep 1871)

49)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1871 H - Elzinga - Zijlstra, huwelijk (Barradeel 30 sep 1871)

50)  Jan Jelles Pothuis, zoon van Jelle Pieters Pothuis en Klaaske Aukes. Jan, arbeider, is geboren rond 1822 te Firdgum, is overleden op 14 april 1864 te Firdgum. Jan werd ongeveer 42 jaar.

51)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1841 G. - Riemkje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 25 aug 1841)

52)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1841 G. - Riemkje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 25 aug 1841)

53)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1922 ovl. - Riemkje Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 26 okt 1922)

54)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1884 H - Schaaf - Elsinga, huwelijk (Barradeel 20 sep 1884)

55)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1884 H - Schaaf - Elsinga, huwelijk (Barradeel 20 sep 1884)

56)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1869 H - Schaaf - Braaksma, huwelijk (Barradeel 14 aug 1869)

57)  Jan trouwt op 14 augustus 1869 te Barradeel met Antje.

58)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1869 H - Schaaf - Braaksma, huwelijk (Barradeel 14 aug 1869)

59)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1884 H - Schaaf - Elsinga, huwelijk (Barradeel 20 sep 1884)

60)  Antje Braaksma, dochter van Jan Fetses Braaksma en Tjitske Jakobs Wassenaar. Antje, arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 3 februari 1845 te Minnertsga, is overleden op 16 oktober 1874 te Minnertsga. Antje werd 29 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

61)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1876 G. - Adam Elsinga, geboorteakte (Barradeel 30 dec 1876)

62)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1876 G. - Adam Elsinga, geboorteakte (Barradeel 30 dec 1876)

63)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Adam Elzinga, overlijdensakte (Barradeel 1 sep 1877)

64)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1889 ovl. - Sytse Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 20 apr 1889)

65)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1877 H - Elsenga - Douma, huwelijk (Barradeel 26 mei 1877)

66)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1877 H - Elsenga - Douma, huwelijk (Barradeel 26 mei 1877)

67)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1878 G. - Adam Elsinga, geboorteakte (Minnertsga 28 mei 1878)

68)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1910 H - Elsinga - Jensma, huwelijk (Barradeel 19 mrt 1910)

69)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1910 H - Elsinga - Jensma, huwelijk (Barradeel 19 mrt 1910)

70)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1910 H - Elsinga - Jensma, huwelijk (Barradeel 19 mrt 1910)

71)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Elsinga - Kuipers, huwelijk (Barradeel 30 sep 1920)

72)  overlijden: Charles Elsinga, overlijdensadvertentie (Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A. 20 okt 1953)

73)  begraven: Charles Elsinga, overlijdensadvertentie (Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A. 20 okt 1953)

74)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Elsinga - Kuipers, huwelijk (Barradeel 30 sep 1920)

75)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Elsinga - Kuipers, huwelijk (Barradeel 30 sep 1920)

76)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Sierk Elsinga, geboorteakte (Barradeel 24 apr 1852)

77)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Sierk Elsinga, geboorteakte (Barradeel 24 apr 1852)

78)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1932 ovl. - Sierk Elsinga, overlijdensakte (Groningen 19 apr 1932)

79)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1876 H - Elsinga - Jakobs, huwelijk (Barradeel 2 sep 1876)

80)  geboorte: Gron. Arch., Ezinge, burgelijke stand BS 1848 G. - Henderika Jacobs, geboorteakte (Ezinge 6 jan 1848)

81)  aangifte geboorte: Gron. Arch., Ezinge, burgelijke stand BS 1848 G. - Henderika Jacobs, geboorteakte (Ezinge 6 jan 1848)

82)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1924 ovl. - Henderika Jakobs, overlijdensakte (Groningen 17 okt 1924)

83)  geboorte: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1875 G. - Vijtje Elsinga, geboorteakte (Groningen 31 dec 1875)

84)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1879 ovl. - Gerrit Elsinga, overlijdensakte (Groningen 31 mei 1879)

85)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1927 ovl. - Gerrit Elsinga, overlijdensakte (Groningen 7 dec 1927)

86)  geboorte: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1883 G. - Adam Elsinga, geboorteakte (Groningen 7 feb 1883)

87)  aangifte geboorte: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1883 G. - Adam Elsinga, geboorteakte (Groningen 7 feb 1883)

88)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1940 ovl. - Adam Elsinga, overlijdensakte (Groningen 27 jun 1940)

89)  huwelijk: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1913 H - Elsinga - Marcus, huwelijk (Groningen 29 jun 1913)

90)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1937 ovl. - Betje Marcus, overlijdensakte (Groningen 25 okt 1937)

91)  geboorte: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1885 geb. - Cornelia Elsinga, geboorteakte (Groningen 19 okt 1885)

92)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1957 ovl. - Cornelia Elsinga, overlijdensakte (Groningen 23 nov 1957)

93)  huwelijk: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1905 H - Amsing - Elsinga, huwelijk (Groningen 3 aug 1905)

94)  overlijden: Berend Amsing, persoonskaart (Groningen 5 okt 1965)

95)  geboorte: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1888 G. - Sietze Elsinga, geboorteakte (Groningen 14 jul 1888)

96)  overlijden: Sietze Elsinga, persoonskaart (30 nov 1965)

97)  huwelijk: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1915 H - Elsinga - Booij, huwelijk (Groningen 20 mei 1915)

98)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1892 G. - Liebigje Booij, geboorteakte (Hoogeveen 16 sep 1892)

99)  aangifte geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1892 G. - Liebigje Booij, geboorteakte (Hoogeveen 16 sep 1892)

100)  overlijden: Liebigje Booij, persoonskaart (19 jun 1958)

101)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1855 G. - Gerrit Elsinga, geboorteakte (Barradeel 4 jan 1855)

102)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1855 G. - Gerrit Elsinga, geboorteakte (Barradeel 4 jan 1855)

103)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1936 ovl. - Gerrit Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 4 apr 1936)

104)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1883 G. - Feikje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 28 mei 1883)

105)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1883 G. - Feikje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 28 mei 1883)

106)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Sytse Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 8 jan 1887)

107)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1912 H - Elsinga - Jensma, huwelijk (Barradeel 25 mei 1912)

108)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Glazema - Elsinga, huwelijksakte (Barradeel 20 mei 1920)

109)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Glazema - Elsinga, huwelijksakte (Barradeel 20 mei 1920)

110)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1896 ovl. - Marten Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 15 okt 1896)

111)  aangifte overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1896 ovl. - Marten Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 15 okt 1896)

112)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Elsinga - Hoekstra, huwelijk (Barradeel 20 mei 1920)

113)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1899 G. - Gerben Elsinga, geboorteakte (Barradeel 7 jun 1899)

114)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1899 ovl. - Gerben Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 18 sep 1899)

115)  aangifte overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1899 ovl. - Gerben Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 18 sep 1899)

116)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Pier Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 sep 1858)

117)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Pier Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 sep 1858)

118)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1910 ovl. - Pier Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 29 apr 1910)

119)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1885 H - Elsinga - Joostema, huwelijk (Barradeel 23 mei 1885)

120)  overlijden: Jennie Elsinga, overlijdensadvertentie (2 jul 1974)

121)  begraven: Jennie Elsinga, overlijdensadvertentie (2 jul 1974)

122)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1913 H - Bijlsma - Elsinga, huwelijk (Barradeel 8 mei 1913)

123)  overlijden: Arie Bylsma, overlijdensadvertentie (Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. 14 dec 1977)

124)  begraven: Arie Bylsma, overlijdensadvertentie (Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. 14 dec 1977)

125)  overlijden: Fred Elsinga, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 12 jul 1979)

126)  begraven: Fred Elsinga, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 12 jul 1979)

127)  huwelijk: Fred Elsinga, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 12 jul 1979)

128)  geboorte: Mary Hoogschagen, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 20 okt 1962)

129)  overlijden: Mary Hoogschagen, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 20 okt 1962)

130)  begraven: Mary Hoogschagen, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 20 okt 1962)

131)  huwelijk: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1921 H - Elsinga - Hogerhuis, huwelijk (Het Bildt 30 jun 1921)

132)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1921 H - Vrieswijk - Elsinga, huwelijk (Barradeel 26 mei 1921)

133)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1849 G - Sijke Elsinga, geboorteakte (Barradeel 27 jul 1849)

134)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1934 ovl. - Sijke Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 20 jun 1934)

135)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1877 H - Mollema - Elsinga, huwelijk (Barradeel 17 mei 1877)

136)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1877 H - Mollema - Elsinga, huwelijk (Barradeel 17 mei 1877)

137)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1879 G - Cornelis Mollema, geboorteakte (Sexbierum 20 feb 1879)

138)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1850 G - Johannes Elsinga, geboortakte (Barradeel 4 dec 1850)

139)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1896 H - Elzinga - Hibma, huwelijk (Barradeel 5 sep 1896)

140)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1896 H - Elzinga - Hibma, huwelijk (Barradeel 5 sep 1896)

141)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1886 H - Dijkstra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 22 mei 1886)

142)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1886 H - Dijkstra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 22 mei 1886)

143)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1888 G - Geeske Dijkstra (Barradeel 9 apr 1888)

144)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1864 H - Dijkstra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 13 mei 1864)

145)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1864 H - Dijkstra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 13 mei 1864)

146)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1866 G. - Antje Dijkstra, geboorteakte (Barradeel 18 nov 1866)

147)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1872 G. - Aaltje Dijkstra, geboorteakte (Barradeel 22 feb 1872)

148)  Siepkje Algera. Siepkje is overleden op 19 oktober 1876 te Oosterbierum.

149)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1844 G. - Kornelis Elsinga, geboorteakte (Barradeel 9 apr 1844)

150)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1879 H - Kuipers - Wijnalda, huwelijk (Barradeel 19 apr 1879)

151)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1870 H - Elsenga - Wijnalda, huwelijk (Barradeel 12 mei 1870)

152)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1879 H - Kuipers - Wijnalda, huwelijk (Barradeel 19 apr 1879)

153)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1879 H - Kuipers - Wijnalda, huwelijk (Barradeel 19 apr 1879)

154)  Akke trouwt op 19 april 1879 te Barradeel met Melle.

155)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1879 H - Kuipers - Wijnalda, huwelijk (Barradeel 19 apr 1879)

156)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1879 H - Kuipers - Wijnalda, huwelijk (Barradeel 19 apr 1879)

157)  Eeke Zijlstra. Eeke is geboren in 1842, is overleden op 23 januari 1876 te Minnertsga. Eeke werd 34 jaar.

158)  Melle Jelles Kuipers, zoon van Jelle Melles Kuipers en Mettje Lammerts Brouwer. Melle, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 25 februari 1837 te Minnertsga. Melle was eerder gehuwd (1) met Eeke Zijlstra.

159)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1895 H - Faber - Elsenga, huwelijk (Barradeel 18 mei 1895)

160)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1895 H - Faber - Elsenga, huwelijk (Barradeel 18 mei 1895)

161)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1895 H - Faber - Elsenga, huwelijk (Barradeel 18 mei 1895)

162)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1876 ovl. - Antje Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 11 jun 1876)


Opmerkingen:

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen zijn voortaan hier te vinden: Parenteel van Gerrit Lijkles

003B