Parenteel van Dirk

Bijgewerkt op: 11 juli 2019

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam - :
Parenteel van Dirk.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend.

I  Dirk.

Van Dirk en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Ite Dirks, zie II.


Generatie II

(tot 1696)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1688. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Langweer.

II  Ite Dirks, zoon van Dirk (I), wonende te Uitwellingerga, is overleden tussen 16 januari 1696 en 22 december 1698.<1>

Ite trouwt (kerk) (R.K.) op 9 mei 1677 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Simme Ites en Jacob Jans) met Grietje Ennes, dochter van Inne Baukes en Ancke Meijes. Grietje, wonende te Oppenhuizen en te Scharsterbrug.

Van Ite en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Enne Ittes, zie III-A.

2  Sibbeltje Ittes, wonende te Langweer, is overleden op 30 december 1776 op de Heide onder Sint Nicolaasga R.K..

Sibbeltje trouwt (Herv.) op 5 februari 1719 te Heerenveen met Zacharias Meinerts. Zacharias, wonende te Heerenveen.

3  Dirk Ietes is geboren in 1688 en afkomstig uit Langweer, zie III-B.


Generatie III

(van 1688 tot 1780)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1717 en 1736. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Heide onder Sint Nicolaasga (6x), Boornzwaag (4x), Langweer en Dijken.

III-A  Enne Ittes, zoon van Ite Dirks (II) en Grietje Ennes.

Enne trouwt (kerk) (R.K.) op 31 januari 1726 te Rotsterhaule (huwelijksgetuigen waren Catharina Vissinck (zuster van de Pastoor) en Neefje Tietzes) met Botjen Burdes.

Van Enne en Botjen zijn zes kinderen bekend:

1  Itte Ennes is geboren te Langweer, is R.K. gedoopt op 25 april 1729 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Durk Ittes (zie III-B)).

2  Ytte Ennes is R.K. gedoopt op 2 juli 1730 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Dirk Yttes (zie III-B)).

3  Ytte Ynnes is R.K. gedoopt op 9 december 1731 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Durk Yttes (zie III-B)), zie IV-A.

4  Grietje Ennes is R.K. gedoopt op 21 maart 1733 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar tante Waltje Dirks).

5  Grietje Ynnes is R.K. gedoopt op 7 mei 1734 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar tante Waltje Dirks), zie IV-B.

6  Burde Ennes is R.K. gedoopt op 3 mei 1736 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Herre Burdes).

III-B  Dirk Ietes, zoon van Ite Dirks (II) en Grietje Ennes, pachtboer, wonende te Dijken, te Langweer en te Boornzwaag, is geboren in 1688 en afkomstig uit Langweer, is overleden in 1780 te Abbega. Dirk werd 92 jaar.

Dirk trouwt (Herv.) op 9 februari 1716 te Langweer, trouwt (kerk) (R.K.) op 9 februari 1716 op de Heide onder Sint Nicolaasga (huwelijksgetuigen waren Wibe Wierts en Jets Ulkes) op 28-jarige leeftijd (1) met Waltje Wiebrens, dochter van Wiebren. Waltje, wonende te Broek - bij Joure, te Boornzwaag en te Dijken, is afkomstig uit Broek - bij Joure, is overleden op 18 december 1743.

Van Dirk en Waltje zijn zes kinderen bekend:

1  Iete Dirks is geboren te Boornzwaag, is R.K. gedoopt op 1 maart 1717 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Inne Ittes (zie III-A)), zie IV-C.

2  Taecke (Fokke) Dirks, wonende te Hieslum, is geboren te Boornzwaag, is R.K. gedoopt op 16 december 1718 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn tante Sibbeltje Ittes (zie II.2)).

3  Sijmen Dirks is geboren te Boornzwaag, is R.K. gedoopt op 27 januari 1721 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Antie Meyers).

4  Bauke Dirks is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 26 september 1723 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Wibring Douwes), zie IV-D.

5  Simme Durks van der Meer is geboren te Dijken, is R.K. gedoopt op 1 mei 1727 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn tante Botje Burdes), zie IV-E.

6  Jacob Dirks is R.K. gedoopt op 20 maart 1730 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn tante Botjen Burdes).

Dirk trouwt (Gerecht) op 17 februari 1746 te Doniawerstal op 58-jarige leeftijd (2) met Sytske Wouters, dochter van Wouter. Sytske, wonende te Heeg.


Generatie IV

(van 1717 tot 1825)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 41 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1745 en 1779. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Heide onder Sint Nicolaasga (11x), Abbega (11x), Edens (10x), Bolsward (3x), Nijland - Súdwest Fryslân (2x), Ouwster-Nijega, Oosthem, Doniaga en Blauwhuis.

IV-A  Ytte Ynnes, zoon van Enne Ittes (III-A) en Botjen Burdes, boer, wonende te Nijega - Hem. Old., is R.K. gedoopt op 9 december 1731 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Durk Yttes (zie III-B)), is overleden op 9 mei 1795 te Nijega - Hem. Old. (akte van bekendheid). Ytte werd 63 jaar en 5 maanden.<2>

Ytte trouwt (kerk) (R.K.) op 9 juni 1754 te Rotsterhaule (huwelijksgetuigen waren Saake Wiebes en zijn zus Grietje Ynnes (zie IV-B)) op 22-jarige leeftijd (1) met Trijntje Wiebes. Trijntje is overleden in 1763 te Nijega - Hem. Old. (akte van bekendheid, omdat Itte hertrouwt in juni 1762 moet zal deze datum niet kloppen).<3>

Van Ytte en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Aatje Ietes is R.K. gedoopt op 20 juni 1756 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar grootmoeder Botje Ynnes), zie V-A.

2  Ynne Yttes de Boer is geboren te Ouwster-Nijega, is R.K. gedoopt op 25 september 1759 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn grootvader Ynne Yttes (zie III-A)).<4>

Ynne trouwt op 18 november 1812 te Heerenveen op 53-jarige leeftijd met de 20-jarige Pietje Jacobs Waterlander, dochter van Jacob Bonnes Waterlander en Rieukjen Jacobus. Pietje is geboren op 12 mei 1792 te Terband (akte van bekendheid), is gedoopt op 21 december 1810 te Heerenveen.<5,6>

Ytte trouwt (kerk) (R.K.) op 29 juni 1762 te Joure op 30-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Barber Wietses, dochter van Witse Hendriks en Thysjen Pieters. Barber is R.K. gedoopt op 27 april 1738 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar tante Sjoek Alberts).

Van Ytte en Barber zijn drie kinderen bekend:

3  Tiesck Yttes is R.K. gedoopt op 4 mei 1764 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar tante Wietske Wietses).

4  Wytse Yttes is R.K. gedoopt op 3 januari 1770 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn grootvader Wytse Hendriks).

5  Burde Yttes is R.K. gedoopt op 7 november 1779 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar grootvader Enne Yttes (zie III-A)).

IV-B  Grietje Ynnes, dochter van Enne Ittes (III-A) en Botjen Burdes, zonder beroep, wonende te Doniaga, is R.K. gedoopt op 7 mei 1734 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar tante Waltje Dirks), is overleden op 15 oktober 1825 17.00 uur te Doniaga (Huis 13). Grietje werd 91 jaar, 5 maanden en 8 dagen.<7>

Grietje trouwt (kerk) (R.K.) op 9 november 1761 te Rotsterhaule (huwelijksgetuigen waren Jeltje Femmes en zijn broer Joannes Annes) op 27-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Pieter Annes, zoon van Anne Lolkes en Sytske Pieters. Pieter is R.K. gedoopt op 14 april 1727 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Lolck Annes), is overleden voor 26 juni 1783. Pieter werd hoogstens 56 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van Pieter en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Lolke Pieters is R.K. gedoopt op 3 juli 1765 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn grootvader Anna Lolkes).

2  Inne Pieters Swaga is geboren te Doniaga, is R.K. gedoopt op 20 november 1767 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Itte Ennes (zie III-A.1)), zie V-B.

3  Anne Pieters is R.K. gedoopt op 18 april 1770 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Joannes Annes).

4  Sjoerd Pieters is R.K. gedoopt op 15 april 1772 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Jtte Ennes (zie III-A.1)).

5  Sietske Pieters is R.K. gedoopt op 10 mei 1774 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar tante Wyntje Johannes).

6  Sytse Pieters is R.K. gedoopt op 9 september 1775 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Joannes Annes).

7  Sytske Pieters Zwaga is R.K. gedoopt op 14 december 1776 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar tante Wyntje Johannes), zie V-C.

Grietje trouwt (gerecht) op 26 juni 1783 te Doniawerstal op 49-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Hieltje Ypkes Ketelaar, zoon van Ypke Hieltjes Ketelaar en Taetske Jarigs. Hieltje, koopman en slager, wonende te Joure, is R.K. gedoopt op 26 april 1756 te Workum (doopgetuige was Trientje Hielkes), is overleden op 1 oktober 1815 15.30 uur te Workum (in de Beurtman van de Joure op Amsterdam heen en terug te Workum in de sluis overleden), is als overleden aangegeven op 2 oktober 1815 te Workum (aangevers overlijden waren zijn halfzwager Johannes Lieuwes van der Meulen (zwager) en zijn broer Johannes Ypkes Ketelaar (broer)). Hieltje werd 59 jaar, 5 maanden en 5 dagen.<8,9>

Hyltje Ypkes nam in 1811 als familienaam de naam Ketelder aan. Hij woonde toen in Joure en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 2 maart 1812.

IV-C  Iete Dirks, zoon van Dirk Ietes (III-B) en Waltje Wiebrens, boer, wonende te Dijken en te Bolsward, is geboren te Boornzwaag, is R.K. gedoopt op 1 maart 1717 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Inne Ittes (zie III-A)), is overleden op 4 november 1759 te Bolsward, is begraven te Bolsward. Iete werd 42 jaar, 8 maanden en 3 dagen.<10>

Iete trouwt op 24 mei 1744 te Woudsend op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Marijke Dirks Flapper, dochter van Dirk Pieters en Meike Wiepkes Flapper. Marijke, wonende te Hartwerd, te Woudsend en te Bolsward, is geboren in 1720 te Woudsend, is overleden op 23 maart 1814 21.00 uur te Hartwerd (Huis 4) (nalatende 5 kinderen). Marijke werd 94 jaar.<11>

Van Iete en Marijke zijn zes kinderen bekend:

1  Waltje Yettes Flapper is geboren op 30 november 1745 te Abbega, is R.K. gedoopt op 30 november 1745 te Workum (doopgetuige was Fokke Dirks), zie V-D.

2  Dirk Yetes Flapper is R.K. gedoopt op 19 oktober 1747 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ryer Doerks), zie V-E.

3  Fokke Ytes Flapper is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 16 december 1749 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Bouke Doerks (zie IV-D)), zie V-F.

4  Jacob Ietes Flapper is geboren op 10 april 1752, is R.K. gedoopt op 10 april 1752 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Simme Dirks (zie IV-E)), zie V-G.

5  Douwe Ietes Flapper is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 29 april 1755 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Gatske Simmens i.p.v. Piter Durx Flapper), zie V-H.

6  Meije Ietes is R.K. gedoopt op 19 september 1758 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Gatske Simmens i.p.v. Marten Durkx Flapper), is overleden (vermoedelijk overleden vóór 1811).

IV-D  Bauke Dirks, zoon van Dirk Ietes (III-B) en Waltje Wiebrens, huisman (boer), wonende te Bolsward en te Edens, is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 26 september 1723 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Wibring Douwes), is overleden op 6 januari 1809 te Edens. Bauke werd 85 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Bauke trouwt (gerecht) op 29 mei 1748 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Anna Nintes, Hanskie Pieters en zijn vader Durk Yttes (zie III-B)), trouwt (kerk) (R.K.) op 29 mei 1748 te Bolsward (St. Martinus) (huwelijksgetuigen waren Anna Nintes, Hanskie Pieters en zijn vader Durk Yttes (zie III-B)) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Minke Siebrens, dochter van Sybrant Gosses en Gatske Jans. Minke, wonende te Bolsward, is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 8 mei 1722 te Blauwhuis, is overleden op 16 februari 1803 te Edens. Minke werd 80 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Van Bauke en Minke zijn elf kinderen bekend:

1  Waltje Baukes is R.K. gedoopt op 17 maart 1749 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Akke Melis Ipv Jeltie Jans), zie V-I.

2  Gatske Baukes, wonende te Edens en te Dronrijp, is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 15 april 1751 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Fettie Paulus Ipv Claeske Gosses), is overleden op 25 februari 1820 te Dronrijp. Gatske werd 68 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Gatske trouwt (gerecht) op 18 november 1778 te Hennaarderadeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 19 november 1778 te Hennaarderadeel op 27-jarige leeftijd met Anne Joannes. Anne, landbouwer, wonende te Dronrijp.

3  Akke Baukes is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 5 januari 1753 te Bolsward (doopgetuige was Jeltie Jans Ipv Jittie Durkx), is jong overleden voor 29 november 1756. Akke werd hoogstens 3 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

4  Durk Boukes is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 2 juli 1754 te Bolsward (doopgetuige was Fettie Paulus Ipv Jitte Durkx), zie V-J.

5  Akke Baukes is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 29 november 1756 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Fettie Paulus Ipv Simme Durkx), zie V-K.

6  Claeske Baukes is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 9 april 1759 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Fettie Aukes Ipv Gosse Sibrens), is jong overleden voor 17 augustus 1762. Claeske werd hoogstens 3 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

7  Sibren Baukes is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 9 augustus 1760 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Fettie Paulus Ipv Gosse Sibrens), is jong overleden voor 15 december 1770. Sibren werd hoogstens 10 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

8  Claeske Baukes is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 17 augustus 1762 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Sitske Durkx Ipv Gosse Sibrens), is jong overleden voor 25 december 1763. Claeske werd hoogstens 1 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

9  Claeske Baukes is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 25 december 1763 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Fettie Aukes Ipv Gosse Sibrens).

10  Siebrig Baukes is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 27 december 1765 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Liske Sjoerds Ipv Teke Sibrens), zie V-L.

11  Siebren Baukes de Boer is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 15 december 1770 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Liske Sjoerds Ipv Gosse Sibrens), zie V-M.

IV-E  Simme Durks van der Meer, zoon van Dirk Ietes (III-B) en Waltje Wiebrens, wonende te Bergum, te onder Bolsward en te Burgwerd, is geboren te Dijken, is R.K. gedoopt op 1 mei 1727 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn tante Botje Burdes), is overleden op 12 december 1812 te Burgwerd (nalatende 5 kinderen). Simme werd 85 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Simme Durks nam in 1811 de naam van der Meer aan. Hij woonde toen in Burgwerd en gaf 5 kinderen en 29 kleinkinderen op.

Simme gaat in ondertrouw (gerecht) op 16 april 1753 te Bolsward, trouwt (gerecht) op 9 mei 1753 te Bolsward, trouwt (kerk) (R.K.) op 6 februari 1753 te Blauwhuis op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Gatske Klazes, dochter van Klaas Jans en Stijntien Gatske Klazes. Gatske, wonende te Abbega, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 8 november 1731 te Blauwhuis, is overleden op 16 augustus 1797 te Burgwerd. Gatske werd 65 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Van Simme en Gatske zijn twaalf kinderen bekend:

1  Doerck Simmes is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 25 februari 1754 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Iete Doercks (zie IV-C)).

2  Waltje Simmes is geboren op 15 september 1755 te Nijland - Súdwest Fryslân, zie V-N.

3  Claes Simmes is geboren te Nijland - Súdwest Fryslân, is R.K. gedoopt op 9 maart 1758 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuigen waren Jan Claesses en Styntie Obes).

4  Klaas Simmes van der Meer is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 12 mei 1760 te Blauwhuis (doopgetuige was Jan Klaases), zie V-O.

5  Stientien Simmes is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 21 april 1762 te Blauwhuis (doopgetuige was Sioeke Klaases).

6  Iete Simmes van der Meer is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 21 oktober 1763 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn tante Maryke Durks), zie V-P.

7  Obe Simmes van der Meer is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 24 november 1766 te Blauwhuis (doopgetuige was Jan Klaases), zie V-Q.

8  Wiebrant Simmes is geboren te Abbega, is gedoopt op 10 april 1769 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn broer Durk Simmes (zie IV-E.1)).

9  Wiebrant Simmes is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 12 juni 1770 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn broer Durk Simmes (zie IV-E.1)).

10  Wijbren Simmes van der Meer is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 5 oktober 1771 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn broer Durk Simmes (zie IV-E.1)), zie V-R.

11  Sjieuwke Simmes van der Meer is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 4 september 1775 te Blauwhuis (doopgetuigen waren zijn broer Klaas Simmes (zie V-O) en zijn zus Waaltien (zie V-N)), zie V-S.

12  Stientie Simmes is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 25 maart 1779 te Blauwhuis (doopgetuigen waren haar broer Durk Simmes (zie IV-E.1) en haar zus Waaltien Simmes (zie V-N)).


Generatie V

(van 1745 tot 1849)

In deze generatie zijn 19 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 122 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1765 en 1831. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Blauwhuis (15x), Tzum (12x), Tjerkwerd (10x), Bolsward (9x), Hartwerd (8x), Wolsum (6x), Heide onder Sint Nicolaasga (6x), Hitzum (5x), Franeker (5x), Oosterend - Hennaarderadeel (5x), Heeg (4x), Burgwerd (4x), Witmarsum (4x), Oudega (4x), Edens (2x), Greonterp (2x), Tritsum (2x), Warns (2x), Langweer, Hidaard, Baburen, Kubaard, Wonseradeel, Nijland - Súdwest Fryslân, onder Tjerkwerd, Parrega en Jouswerd.

V-A  Aatje Ietes, dochter van Ytte Ynnes (IV-A) en Trijntje Wiebes, wonende te Goïngarijp, is R.K. gedoopt op 20 juni 1756 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar grootmoeder Botje Ynnes), is overleden op 16 juni 1789 te Warns (akte van bekendheid). Aatje werd 32 jaar, 11 maanden en 27 dagen.<12>

Aatje trouwt (Herv.) op 2 oktober 1785 te Warns, trouwt (kerk) (R.K.) op 3 oktober 1785 te Bakhuizen op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Harmen Lammerts, zoon van Lammert Beerends en Geertje Reins. Harmen, boer, wonende te Warns, is geboren te Oudemirdum, is R.K. gedoopt op 26 november 1756 te Bakhuizen, is overleden op 11 november 1795 te Warns (akte van bekendheid). Harmen werd 38 jaar, 11 maanden en 16 dagen.<13>

Van Harmen en Aatje zijn twee kinderen bekend:

1  Itte Harmens Roodhof is geboren te Warns, is R.K. gedoopt op 19 september 1786 te Bakhuizen, zie VI-A.

2  Lammert Harmens Roodhof is geboren te Warns, is R.K. gedoopt op 21 november 1787 te Bakhuizen, zie VI-B.

V-B  Inne Pieters Swaga, zoon van Pieter Annes en Grietje Ynnes (IV-B), boer, wonende te Doniaga, is geboren te Doniaga, is R.K. gedoopt op 20 november 1767 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Itte Ennes (zie III-A.1)), is overleden op 18 juli 1822 19.00 uur te Doniaga. Inne werd 54 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Inne trouwt (kerk) (R.K.) op 28 juni 1795 te Rotsterhaule (huwelijksgetuige was zijn schoonzus Saakjen Gosses (en Anderen)) op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Popkjen Gosses van der Heide, dochter van Gosse Ides en Inske Siebes. Popkjen, boerin, wonende te Doniaga en te Lemmer, is geboren te Legemeer, is R.K. gedoopt op 12 augustus 1773 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Sjouk Alberts), is overleden op 7 augustus 1840 te Lemmer. Popkjen werd 66 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<14,15>

Van Inne en Popkjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter Ennes is R.K. gedoopt op 8 november 1796 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Siebe Gosses).

2  Pieter Innes Swaga, boer, wonende te Doniaga en te Hoogwoud, is R.K. gedoopt op 25 augustus 1800 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Siebe Gosses).

3  Ynske Innes Swaga, wonende te Doniaga, is R.K. gedoopt op 16 januari 1803 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar tante Cytske Pieters (zie V-C)), is overleden op 19 november 1824 te Doniawerstal. Ynske werd 21 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

4  Gosse Innes Swaga, boerenknecht en werkman, wonende te Doniaga, te Teroele, te Balk en te Hindeloopen, is R.K. gedoopt op 26 december 1804 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Yde Gosses).

Gosse trouwt op 2 oktober 1830 te Gaasterland op 25-jarige leeftijd met Grietje Reinderts Jilderts, dochter van Reinder Houkes Jilderts en Eelkje Hilbrands Kroontje. Grietje, wonende te Balk.

5  Grietje Innes Swaga, werkster, wonende te Doniaga en te Echten - Lemsterland, is R.K. gedoopt op 30 april 1807 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar tante Barber Jelles).

Grietje was gehuwd met Hendrik Harmens van den Berg.

6  Lolke Innes Swaga, wonende te Doniaga, is R.K. gedoopt op 21 juni 1809 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Jeele Herms), is overleden op 30 augustus 1884 te Tirns, is begraven te Blauwhuis. Lolke werd 75 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Lolke trouwt op 7 mei 1852 te Wymbritseradeel op 42-jarige leeftijd met de 30-jarige Vroukjen Jans Hobma, dochter van Jan Meyes Hobma en Agnietje Folkerts Graafsma. Vroukjen is geboren op 8 juni 1821 07.00 uur te Abbega, is als geboren aangegeven op 9 juni 1821 te Wymbritseradeel (aangever geboorte was haar vader Jan Meijes Hobma; getuigen aangifte geboorte waren Jarig Aukes Leenstra en Dirk Hennis Koopmans), is overleden op 19 november 1904 te Tirns, is begraven te Roodhuis. Vroukjen werd 83 jaar, 5 maanden en 11 dagen.<16,17>

7  Saakje Innes Swaga is geboren op 23 januari 1813 te Langweer.

Saakje was gehuwd met Geert Harmens van den Berg. Geert, kleermaker.

V-C  Sytske Pieters Zwaga, dochter van Pieter Annes en Grietje Ynnes (IV-B), wonende te Joure, is R.K. gedoopt op 14 december 1776 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was haar tante Wyntje Johannes).

Sytske was gehuwd met Douwe Popkes van Aalzum. Douwe, bakker, wonende te Joure.

Van Douwe en Sytske zijn zes kinderen bekend:

1  Popke Douwes van Aalzum, zie VI-C.

2  Pieter Douwes van Aalzum, bakker.

3  Anne Douwes van Aalzum, kastmaker.

4  Meindert Douwes van Aalzum, zilversmid.

5  Ytje Douwes van Aalzum.

6  Sjoerd Douwes van Aalzum is geboren rond 1818, is ongehuwd overleden op 9 januari 1839 te Joure. Sjoerd werd ongeveer 21 jaar.

V-D  Waltje Yettes Flapper, dochter van Iete Dirks (IV-C) en Marijke Dirks Flapper, zonder beroep, wonende te Greonterp en te Bolsward, is geboren op 30 november 1745 te Abbega, is R.K. gedoopt op 30 november 1745 te Workum (doopgetuige was Fokke Dirks), is overleden op 22 januari 1834 14.00 uur te Greonterp (Huis G 9). Waltje werd 88 jaar, 1 maand en 23 dagen.<18>

Waltje trouwt (Herv.) op 1 januari 1765 te Westhem, trouwt (kerk) (R.K.) op 2 januari 1765 te Bolsward op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaas Dooitses Ydema, zoon van Douwe Klazes en Lutske Fekkes. Klaas, boer, wonende te Wolsum, te Parrega en te Greonterp, is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 5 december 1738 te Blauwhuis, is overleden op 14 januari 1823 te Greonterp. Klaas werd 84 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van Klaas en Waltje zijn zes kinderen bekend:

1  Dooitse Klazes Ydema is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 17 november 1765 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Fokke Ytes (zie V-F)), zie VI-D.

2  Marijke Klazes Yedema is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 9 maart 1768 te Blauwhuis (doopgetuige was Ytte Doerks), zie VI-E.

3  Yte Klazes is R.K. gedoopt op 15 februari 1773 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Jacob Ytes (zie V-G)).

4  Wypke Klazes Ydema is R.K. gedoopt op 11 maart 1776 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Douwe Ytes (zie V-H)), zie VI-F.

5  Sybren Klazes Ydema is geboren te Parrega, is R.K. gedoopt op 8 juni 1778 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Durk Ytes (zie V-E)), zie VI-G.

6  Lutske Klazes Ydema is R.K. gedoopt op 25 augustus 1781 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Fokke Ytes (zie V-F)), zie VI-H.

V-E  Dirk Yetes Flapper, zoon van Iete Dirks (IV-C) en Marijke Dirks Flapper, wonende te Greonterp, is R.K. gedoopt op 19 oktober 1747 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ryer Doerks), is overleden op 29 juli 1821 te Abbega. Dirk werd 73 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Dirk Ietes nam in 1811 de naam Flapper aan. Hij woonde toen in Greonterp en gaf 1 kind op.

Dirk trouwt (Herv.) op 22 mei 1786 te Sandfirden op 38-jarige leeftijd met de 24-jarige Saske Pieters, dochter van Pieter Alles en Iemkje Baukes. Saske is geboren te Menaldum, is R.K. gedoopt op 30 januari 1762 te Dronrijp, is overleden op 19 mei 1790 te Wolsum. Saske werd 28 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Dirk en Saske zijn twee kinderen bekend:

1  Jytte Durks is R.K. gedoopt op 20 februari 1787 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn tante Waltie Klasis (zie V-D)).

2  Yette Dirks Flapper is geboren op 11 juni 1788 te Jouswerd, is R.K. gedoopt op 11 juni 1788 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Douwe Jyttis (zie V-H)), zie VI-I.

V-F  Fokke Ytes Flapper, zoon van Iete Dirks (IV-C) en Marijke Dirks Flapper, wonende te Bolsward, is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 16 december 1749 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Bouke Doerks (zie IV-D)), is overleden op 24 april 1812 te Bolsward (Huis 670). Fokke werd 62 jaar, 4 maanden en 8 dagen.<19>

Fokke Ytes nam in 1811 de naam Flapper aan. Hij woonde toen in Bolsward en gaf 9 kinderen op. Akte datum 28-11-1811.

Fokke trouwt (gerecht) op 24 mei 1786 te Bolsward, trouwt (kerk) (R.K.) op 24 mei 1786 te Bolsward (St. Martinus) op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige Stijntje Melis, dochter van Melis Hielkes en Akke Teekeles. Stijntje, boerin en zonder beroep, wonende te Bolsward, te Tjerkwerd en te Westhem, is R.K. gedoopt op 3 maart 1763 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Maryke Joannis i.p.v. Fonger Tekles), is overleden op 17 april 1827 te Westhem. Stijntje werd 64 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Van Fokke en Stijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Akke Fokkes Flapper is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 26 februari 1787 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar tante Ringske Melis), zie VI-J.

2  Marijke Fokkes Flapper is gedoopt op 4 oktober 1788 te Bolsward, zie VI-K.

3  Meike Fokkes Flapper is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 29 oktober 1790 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar oom Douwe Yttis (zie V-H)), zie VI-L.

4  Hiske Fokkes Flapper is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 2 oktober 1792 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar oom Hiske Melis "i.p.v. Inse Cornelis"), zie VI-M.

5  Ytte Fokkes Flapper is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 17 december 1793 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Douwe Yttis (zie V-H)), zie VI-N.

6  Taetske Fokkes Flapper is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 2 november 1797 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Rinske Anskis), zie VI-O.

7  Melis Fokkes Flapper, boerenknecht, wonende te Bolsward en te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 21 april 1800 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Hiltje Meeltis), is ongehuwd overleden op 21 augustus 1848 17.00 uur te Tjerkwerd, is begraven op 25 augustus 1848 te Tjerkwerd. Melis werd 48 jaar en 4 maanden.<20>

8  Pieter Fokkes Flapper, boerenknecht en zonder beroep, wonende te Bolsward en te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 10 februari 1803 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Douwe Itis (zie V-H)), is overleden op 7 oktober 1844 09.00 uur te Tjerkwerd, is als overleden aangegeven op 10 oktober 1844 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Atte Rienks Posthumus (bekende) en zijn zwager Eling Siebes Homminga), is begraven op 11 oktober 1844 te Tjerkwerd. Pieter werd 41 jaar, 7 maanden en 27 dagen.<21..23>

9  Reijer Fokkes Flapper is R.K. gedoopt op 4 november 1805 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Durk Itis (zie V-E)), zie VI-P.

V-G  Jacob Ietes Flapper, zoon van Iete Dirks (IV-C) en Marijke Dirks Flapper, boer, wonende te Oudega, te Westhem en te Abbega, is geboren op 10 april 1752, is R.K. gedoopt op 10 april 1752 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Simme Dirks (zie IV-E)), is overleden op 15 juni 1818 te Abbega (nalatende 6 meerderjarige kinderen). Jacob werd 66 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Jacob Ietes nam in 1811 de naam Flapper aan. In het register van naamsgeving werd op 28-12-1811 de naam als Vlapper geschreven. Hij woonde toen in Westhem en gaf 6 kinderen en 6 kleinkinderen van Iete Jacobs en Antje Pieters op.

Jacob trouwt op 28 juli 1776 te Bolsward, trouwt (kerk) (R.K.) op 28 juli 1776 te Bolsward op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Lijsbeth Gerrits Westendorp, dochter van Gerrit Douwes en Gerbrich Hinnes. Lijsbeth, wonende te Oudega en te Westhem, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 9 augustus 1755 te Bolsward (doopgetuige was haar tante Imke Hinnes), is overleden op 28 november 1814 02.00 uur te Westhem (Huis 1). Lijsbeth werd 59 jaar, 3 maanden en 19 dagen.<24>

Van Jacob en Lijsbeth zijn tien kinderen bekend:

1  Yette Jacobs Flapper is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 17 februari 1777 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Fokke Ytes (zie V-F)), zie VI-Q.

2  Gerberig Jacobs Flapper is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 7 februari 1779 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Jan Geries), zie VI-R.

3  Gerrit Jacobs is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 25 februari 1781 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Douwe Yttes (zie V-H)), is overleden rond 1786. Gerrit werd ongeveer 5 jaar.

4  Marijke Jacobs Flapper is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 10 maart 1783 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Walte Jeltis Klasis (zie V-D)), zie VI-S.

5  Meije Jacobs is R.K. gedoopt op 26 oktober 1786 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootmoeder Marijke Flappert), is overleden (vermoedelijk overleden voor 1811).

6  Matsen Jacobs Flapper is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 4 februari 1789 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Dauwe Jyttis (zie V-H)), zie VI-T.

7  Gerrit Jacobs Flapper is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 26 mei 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn broer Jytte Jacobs (zie VI-Q)), zie VI-U.

8  Antie Jacobs is R.K. gedoopt op 21 februari 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Hinne Gerrits), is overleden (vermoedelijk overleden voor 1811).

9  Pietter Jacobs is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 21 februari 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Hinne Gerrits), is jong overleden voor 1811. Pietter werd hoogstens 16 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

10  Antje Jacobs Flapper is geboren op 26 november 1795 te Oudega, is R.K. gedoopt op 26 november 1795 te Blauwhuis (doopgetuige was haar zus Gerbrig Jacobs (zie VI-R)), zie VI-V.<25,26>

V-H  Douwe Ietes Flapper, zoon van Iete Dirks (IV-C) en Marijke Dirks Flapper, boer, wonende te Hartwerd, te Bolsward, te onder Bolsward, te Burgwerd en te Wolsum, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 29 april 1755 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Gatske Simmens i.p.v. Piter Durx Flapper), is overleden op 9 januari 1835 06.00 uur te Hartwerd (Huis H4), is als overleden aangegeven op 9 januari 1835 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piers Bakker (bekende) en zijn zwager Simme Douwes van der Werf (zie VI-AP)), is begraven op 13 januari 1835 te Hartwerd. Douwe werd 79 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<27..29>

Douwe Iettes nam in 1811 de naam Flapper aan. Hij woonde toen in Hartwerd en gaf 2 kinderen en 2 kleinkinderen op.

Douwe trouwt (Herv.) op 2 juni 1782 te Burgwerd, trouwt (kerk) (R.K.) op 3 juni 1782 te Bolsward (St. Martinus) (huwelijksgetuige was zijn moeder Maryke Yttis) op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Antje Jans Teernstra, dochter van Jan Allerts Teernstra en Aaltje Foppes. Antje, wonende te Hartwerd en te Burgwerd, is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 7 november 1760 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Sitske Allards (i.p.v. Tiark Allards)), is overleden op 3 april 1791 te Hartwerd. Antje werd 30 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Douwe en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Yette Douwes Flapper is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 12 juni 1783 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Dirk Ietes (zie V-E)), zie VI-W.

2  Jan Douwes is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 9 mei 1785 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was zijn grootvader Jan Allerts), is jong overleden.

3  Aaltje Douwes Flapper is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 4 mei 1787 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar oom Haring Jans), zie VI-X.

4  Jan Douwes is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 8 augustus 1788 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Popkje Jorritsma), is jong overleden.

5  Reijer Douwes is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 31 augustus 1790 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Fokke Yttis (zie V-F)), is jong overleden.

Douwe trouwt op 15 februari 1814 te Wonseradeel op 58-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Renske Maurens Rollema, dochter van Maurens Philippus en Jetske Klazes. Renske, boerin en zonder beroep, wonende te Hartwerd en te Bolsward, is geboren op 19 september 1785 te Exmorra, is R.K. gedoopt op 19 september 1785 te Makkum, is overleden op 18 juni 1876 17.00 uur te Bolsward (Huis 181). Renske werd 90 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Van Douwe en Renske zijn zeven kinderen bekend:

6  Mourens Douwes Flapper is geboren op 18 november 1814 te Witmarsum, is overleden op 16 augustus 1826 te Hartwerd. Mourens werd 11 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

7  Meye Douwes Flapper is geboren op 25 juli 1816 te Witmarsum, zie VI-Y.

8  Marijke Douwes Flapper, kasteleinsche, wonende te Hartwerd en te Bolsward, is geboren op 30 augustus 1818 te Hartwerd, is overleden op 21 maart 1900 te Bolsward. Marijke werd 81 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Marijke trouwt op 8 mei 1841 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Jelle Johannes Hiemstra, zoon van Johannes Jelles Hiemstra en Aaltje Hanzes van der Meer. Jelle, bakker en kastelein, wonende te Bolsward, is geboren op 20 mei 1815 te Makkum of is geboren op 20 mei 1815 te Makkum, is overleden op 11 december 1854 02.00 uur te Bolsward (Huis 99). Jelle werd 39 jaar, 6 maanden en 21 dagen. Marijke trouwt op 22 augustus 1858 te Bolsward op 39-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Tjeerd Lolkes Jelgersma, zoon van Lolke Ruurds Jelgersma en Aaltje (Alida) Tjeerds Overmeer. Tjeerd, smidsknecht, wonende te Bolsward, is geboren op 8 augustus 1834 te Bolsward, is overleden op 5 september 1882 te Bolsward. Tjeerd werd 48 jaar en 28 dagen.

9  Klaas Douwes Flapper is geboren op 27 augustus 1820 te Hartwerd, zie VI-Z.<30>

10  Durk Douwes Flapper is geboren op 13 september 1822 te Hartwerd, zie VI-AA.

11  Jacob Douwes Flapper is geboren op 22 december 1824 te Hartwerd, zie VI-AB.

12  Jetske Flapper is geboren op 14 oktober 1831 te Hartwerd, zie VI-AC.

V-I  Waltje Baukes, dochter van Bauke Dirks (IV-D) en Minke Siebrens, wonende te Edens, is R.K. gedoopt op 17 maart 1749 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Akke Melis Ipv Jeltie Jans), is overleden voor 25 februari 1820. Waltje werd hoogstens 70 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Waltje trouwt (gerecht) op 4 juni 1772 te Hennaarderadeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 5 juni 1772 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Pier Hendriks Hiemstra, zoon van Hendrik Piers en Yttje Symens. Pier, wonende te Woudsend, is geboren in 1741 te Ypecolsga, is overleden op 4 november 1844 te Dronrijp, is als overleden aangegeven op 5 november 1844 te Menaldumadeel (getuigen aangifte overlijden waren Roelof Hanzes Hoijtenga en Sjerp Gerrits Fertuin). Pier werd 103 jaar.<31..33>

Van Pier en Waltje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Piers Hiemstra is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 17 maart 1773 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Minke Baukes Ipv Hendrik Piers), zie VI-AD.

2  Meynken Piers is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 1 juni 1775 te Franeker (doopgetuige was Meynke Baukes).

3  Bauke Piers Hiemstra is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 10 juni 1778 te Franeker (doopgetuige was zijn oom Durk Baukes (zie V-J)), zie VI-AE.

4  Meyntje Piers is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 31 oktober 1780 te Franeker (doopgetuige was Meyntje Baukes), is jong overleden voor 20 juli 1782. Meyntje werd hoogstens 1 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

5  Minke Piers Hiemstra is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 20 juli 1782 te Franeker (doopgetuige was haar grootvader Bauke Durkx (zie IV-D)), zie VI-AF.

6  Simon Piers is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 19 januari 1785 te Franeker (doopgetuige was Bouwkje Durks), is jong overleden voor 29 april 1786. Simon werd hoogstens 1 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

7  Simon Piers is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 29 april 1786 te Franeker (doopgetuige was zijn oom Sibere Bouwkes (zie V-M)), is jong overleden voor 19 augustus 1790. Simon werd hoogstens 4 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

8  Idje Piers is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 18 januari 1788 te Franeker (doopgetuige was haar tante Siberig Bouwkes (zie V-L)), is overleden voor 4 november 1844 (Idje wordt niet (meer) vermeld in de memorie van aangifte succesierechten bij het overlijden van haar vader). Idje werd hoogstens 56 jaar, 9 maanden en 17 dagen.<34>

9  Simon Piers is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 19 augustus 1790 te Franeker (doopgetuige was zijn oom Siberen Bouwkes (zie V-M)), is overleden voor 4 november 1844 (Simon wordt niet (meer) vermeld in de memorie van aangifte succesierechten bij het overlijden van haar vader). Simon werd hoogstens 54 jaar, 2 maanden en 16 dagen.<35>

V-J  Durk Boukes, zoon van Bauke Dirks (IV-D) en Minke Siebrens, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 2 juli 1754 te Bolsward (doopgetuige was Fettie Paulus Ipv Jitte Durkx), is overleden op 14 maart 1799 te Edens. Durk werd 44 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Durk trouwt op 19 juni 1790 te Wonseradeel op 35-jarige leeftijd met de 24-jarige Bottje Johannes de Boer, dochter van Johannes Jans de Boer en Fettje. Bottje, boerin, wonende te Wommels en te Edens, is geboren op 18 juli 1765 te Tjerkwerd, is overleden op 18 januari 1841 te Wommels, is als overleden aangegeven op 18 januari 1841 te Wommels (aangever overlijden was haar zoon Everardus Feikes Yntema). Bottje werd 75 jaar en 6 maanden.<36,37>

Bottje was later gehuwd (2) met Feike Johannes Yntema.<38..42>

Van Durk en Bottje zijn vier kinderen bekend:

1  Minke Durks de Boer is geboren te Baburen, is R.K. gedoopt op 17 maart 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Ziebrig Boukis (zie V-L)), zie VI-AG.

2  Bouke Durks is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 18 oktober 1793 te Blauwhuis (doopgetuige was Jan Johannis), is jong overleden.

3  Fetje Durks de Boer, wonende te Franeker, is R.K. gedoopt op 1 oktober 1795 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Waltie Piers (zie V-I)), is overleden op 28 januari 1835 te Franeker, is begraven op 31 januari 1835 te Franeker. Fetje werd 39 jaar, 3 maanden en 27 dagen.<43>

Fetje trouwt op 16 mei 1819 te Franeker op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Hille Jans IJpma, zoon van Jan Yebs Ypma en Gerritje Hilles. Hille, landbouwer, wonende te Franeker, is geboren te Witmarsum, is R.K. gedoopt op 10 augustus 1790 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuigen waren zijn oom Fokke Iepes en zijn tante Baukje Foppes), is overleden op 12 mei 1861 te Franeker. Hille werd 70 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

4  Bauke Dirks de Boer is geboren op 3 januari 1798 te Edens, is R.K. gedoopt op 3 januari 1798 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Jan Johannis), zie VI-AH.

V-K  Akke Baukes, dochter van Bauke Dirks (IV-D) en Minke Siebrens, wonende te Edens, te Nijland - Súdwest Fryslân en te Sneek, is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 29 november 1756 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Fettie Paulus Ipv Simme Durkx).

Akke trouwt (gerecht) op 23 mei 1787 te Hennaarderadeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 24 mei 1787 te Bolsward op 30-jarige leeftijd (1) met Douwe Douwis. Douwe, wonende te Edens.

Van Douwe en Akke is een kind bekend:

1  Bouke Douwes is geboren te Nijland - Súdwest Fryslân, is R.K. gedoopt op 15 november 1790 te Roodhuis (doopgetuige was zijn grootmoeder Minke Siberens).

Akke trouwt (Herv.) op 24 mei 1801 te Nijland - Súdwest Fryslân (derde proclamatie) op 44-jarige leeftijd (2) met Pieter Jans. Pieter, huisman (boer), wonende te Sneek.

V-L  Siebrig Baukes, dochter van Bauke Dirks (IV-D) en Minke Siebrens, wonende te Edens, is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 27 december 1765 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Liske Sjoerds Ipv Teke Sibrens), is overleden voor 25 februari 1820. Siebrig werd hoogstens 54 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Siebrig trouwt (Herv.) op 15 mei 1791 te Edens, trouwt (kerk) (R.K.) op 17 mei 1791 te Bolsward op 25-jarige leeftijd met Minne Rientses Bosma. Minne, wonende te Tzum.

Minne Rientses nam in 1811 als familienaam de naam Bosma aan. Hij woonde toen in Tzum en gaf 2 kinderen op.
Akte datum: 20 januari 1812.

Van Minne en Siebrig zijn twee kinderen bekend:

1  Rients Minnes Bosma, zie VI-AI.

2  Minke Minnes Bosma.

V-M  Siebren Baukes de Boer, zoon van Bauke Dirks (IV-D) en Minke Siebrens, huisman (boer) en boer, wonende te Edens, te Tjerkwerd en te Bolsward, is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 15 december 1770 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Liske Sjoerds Ipv Gosse Sibrens), is overleden op 16 februari 1849 te Bolsward. Siebren werd 78 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Sybren Baukes nam in 1811 als familienaam de naam de Boer aan.
Hij woonde toen in Tjerkwerd en gaf 4 kinderen op.

Siebren trouwt (gerecht) op 4 november 1795 te Hennaarderadeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Johanna Klazes Hobma, dochter van Klaas Jans Hobbema en Trijntje Feddes Risselada. Johanna, wonende te Kubaard, is geboren in 1774 te Kubaard, is overleden op 22 november 1808 te Tjerkwerd (gehuwd en vier kinderen nalatende). Johanna werd 34 jaar.<44>

Van Siebren en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Siebrens de Boer, zonder beroep en schipper, wonende te Tjerkwerd en te Witmarsum, is geboren te onder Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 7 september 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Deurk Boukis (zie V-J)).

Klaas trouwt op 3 februari 1815 te Tjerkwerd op 18-jarige leeftijd met de 27-jarige Grietje Jans Westra, dochter van Jan Meeuwis Westra en Akke Harings Ruurda. Grietje, dienstmaagd, wonende te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 24 november 1787 te Makkum (doopgetuige was Froukjen Harinx).<45>

2  Bouke Siebrens de Boer, landbouwer en boerenknecht, wonende te Tjerkwerd en te Kubaard, is R.K. gedoopt op 17 september 1799 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Nicolaas Hobbema).

Bouke trouwt op 5 mei 1832 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Bottje (Bona) Sjoerds Palstra, kind van Sjoerd Gerbens Palstra en Trijntje Pieters Hoekstra. Bottje is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 26 maart 1805 te Blauwhuis (doopgetuige was Ziedske Johannes).

3  Catharinus Siebrens de Boer is R.K. gedoopt op 11 mei 1802 te Blauwhuis, zie VI-AJ.

4  Minke Siebrens de Boer is geboren op 26 oktober 1805 te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 26 oktober 1805 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Akka Boukis (zie V-K)), zie VI-AK.

Siebren trouwt op 9 september 1820 te Wonseradeel op 49-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Antje Joostes Huitema, dochter van Joost Pieters Huitema en Trijntje Rintjes. Antje, zonder beroep, wonende te Bolsward, is R.K. gedoopt op 18 augustus 1795 te Heeg (doopgetuige was haar oom Gosse Kempes), is overleden op 20 april 1876 23.00 uur te Bolsward (Huis 241). Antje werd 80 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

V-N  Waltje Simmes, dochter van Simme Durks van der Meer (IV-E) en Gatske Klazes, wonende te Tjerkwerd, te Balk en te Abbega, is geboren op 15 september 1755 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 23 december 1798 te Tjerkwerd. Waltje werd 43 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Waltje trouwt (gerecht) op 30 oktober 1779 te Wonseradeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 1 november 1779 te Blauwhuis op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Douwe Sjoerds van der Werf, zoon van Sjoerd Douwes en Liskjen Sibles. Douwe, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 16 januari 1751 te Exmorra, is R.K. gedoopt op 16 januari 1751 te Bolsward (St. Martinus), is overleden op 24 januari 1815 te Tjerkwerd nalatende weduwe en 5 kinderen.. Douwe werd 64 jaar en 8 dagen.

Douwe Sjoerds nam in 1811 als familienaam de naam van der Werff aan. Hij woonde toen in Tjerkwerd en gaf de volgende kinderen op:
Liskjen, 31 jaar, Sjoerd 29 jaar, Gatske 23 jaar, Stijntje 20 jaar, Simme 15 jaar.
Akte datum: 20 december 1811.

Douwe was later gehuwd (2) met Sjieuwke Jans Palsma.<46,47>

Van Douwe en Waltje zijn acht kinderen bekend:

1  Liskje Douwes van der Werf is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 28 november 1780 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootvader Sioert Douwes), zie VI-AL.

2  Stijntje Douwes van der Werf is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 19 februari 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Obe Simmes van der Meer (zie V-Q)), zie VI-AM.

3  Sjoerd Douwes van der Werf is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 7 februari 1782 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Sibbel Sioerts), zie VI-AN.

4  Dirk Douwes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 27 november 1784 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Zytte Simmis (zie V-P)).

5  Dirk Douwes van der Werf is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 1 juni 1786 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Jytte Simmis (zie V-P)), is overleden in 1800 te Tjerkwerd - Aaksens. Dirk werd 14 jaar.

6  Gatske Douwes van der Werf is R.K. gedoopt op 21 november 1787 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Klaas Simmes (zie V-O)), zie VI-AO.

7  Grietje Douwes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 26 februari 1793 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Hielke Sjoerds).

8  Simme Douwes van der Werf is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 19 oktober 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Suwke Simmes (zie V-S)), zie VI-AP.

V-O  Klaas Simmes van der Meer, zoon van Simme Durks van der Meer (IV-E) en Gatske Klazes, boer, wonende te Greonterp, te Tzum en te Workum, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 12 mei 1760 te Blauwhuis (doopgetuige was Jan Klaases).

Klaas trouwt (Herv.) op 5 juni 1785 te Hieslum op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Rommerts Ettema, dochter van Rommert Baukes en Beitske Meinderts. Trijntje, wonende te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 4 september 1763 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was Tietje Dirks), is overleden op 10 januari 1823 te Workum. Trijntje werd 59 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Van Klaas en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Rommert Klazes is geboren op 17 oktober 1786 te Tritsum, is R.K. gedoopt op 18 oktober 1786 te Franeker (doopgetuige was Bouwke Rommerts), is overleden voor 30 december 1790. Rommert werd hoogstens 4 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

2  Christina (Stijntje) Klazes van der Meer, dienstmeid, is geboren te Tritsum, is R.K. gedoopt op 30 december 1787 te Franeker (doopgetuige was haar oom Obe Simmes (zie V-Q)).

Christina trouwt op 21 januari 1826 te Wonseradeel op 38-jarige leeftijd met Sijbren Annes Visser, zoon van Anne Sijbrens Visser en Sijke Zytses.

3  Gatske Klazes van der Meer is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 12 maart 1789 te Franeker (doopgetuige was haar tante Waltje Douwes (zie V-N)), zie VI-AQ.

4  Rommert Klazes van der Meer, boerenzoon, wonende te Tzum, is geboren op 30 december 1790 te Franeker, is R.K. gedoopt op 31 december 1790 te Franeker (doopgetuige was zijn oom Lena Haselaar (i.p.v. Bauke Rommerts)), is ongehuwd overleden op 5 december 1846 te Workum. Rommert werd 55 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Rommert Klazes neemt in 1811 de naam van der Meer aan. Hij woonde toen in Tzum en verklaarde dat zijn vader Klaas Simmes van der Meer wonende Bolswarder Nijland, nog in leven is.

5  Simon Klazes van der Meer is R.K. gedoopt op 6 januari 1793 te Franeker (doopgetuige was zijn oom Hyke Aukes i.p.v. Wibren Simmes (zie V-R)), zie VI-AR.

6  Jan Klazes van der Meer, boerenknecht, wonende te Tzum, is geboren op 24 augustus 1795 te Franeker, is R.K. gedoopt op 25 augustus 1795 te Franeker (doopgetuige was zijn oom Hycke Aukes i.p.v. Sjeeuwke Simmis (zie V-S)), is overleden op 26 februari 1848 te Workum. Jan werd 52 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Jan trouwt op 2 februari 1826 te Franekeradeel op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Tjietske Jakobs Kuiper, dochter van Jacob Robijns Kuipers en Ietje Eelkes de Jong. Tjietske is geboren te Workum, is gedoopt op 1 juli 1800 te Bolsward (doopgetuige was Diuke Eelkes).

7  Beitske Klazes van der Meer, dienstmeid, is R.K. gedoopt op 4 juli 1798 te Franeker (doopgetuige was haar tante Hikke Hendriks i.p.v. Hikke Rommerts), is overleden op 22 december 1850 te Wonseradeel. Beitske werd 52 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Beitske trouwt op 20 november 1830 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 45-jarige Murk Sjoerds Hiemstra, zoon van Sjoerd (Sioert) Murks Hiemstra en Tjitske Gerkes. Murk is R.K. gedoopt op 16 mei 1785 te Blauwhuis, is overleden op 24 oktober 1871 te Wymbritseradeel. Murk werd 86 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Murk was eerder gehuwd (1) met Sjieuwke Jans Taekema.<48,49>

8  Waltje Klazes van der Meer is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 26 augustus 1801 te Franeker (doopgetuige was haar zus Stientje Claassens (zie V-O.2)), is overleden op 22 september 1812 te Workum. Waltje werd 11 jaar en 27 dagen.

9  Martje Klazes is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 3 februari 1804 te Franeker (doopgetuige was haar zus Gadske Claasens (zie VI-AQ)).

10  Bauke Klazes van der Meer is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 2 mei 1806 te Franeker (doopgetuige was zijn broer Rommert Claassis (zie V-O.4)), zie VI-AS.

V-P  Iete Simmes van der Meer, zoon van Simme Durks van der Meer (IV-E) en Gatske Klazes, huisman (boer), wonende te Greonterp en te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 21 oktober 1763 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn tante Maryke Durks).

Iete trouwt (gerecht) op 12 april 1788 te Wonseradeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 11 april 1788 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Lolke Hessels en Pieter Gerlofs) op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Baukjen Jelles, dochter van Jelle Sjoerds en Trijntje Jelles. Baukjen, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is R.K. gedoopt op 22 februari 1766 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was Itske Meinderts).

Van Iete en Baukjen zijn zes kinderen bekend:

1  Simme Ytes van der Meer, boerenknecht, wonende te Burgwerd, is geboren op 27 februari 1789 te Greonterp, is R.K. gedoopt op 27 februari 1789 te Blauwhuis, is overleden op 24 september 1833 te Franeker. Simme werd 44 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Simme trouwt op 3 mei 1815 te Wommels op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Riempkje Gerbens Oostinga, dochter van Gerben Jacobs Oostinga en Impkje Jans. Riempkje is geboren rond 1797, is overleden op 5 januari 1853 te Franeker. Riempkje werd ongeveer 56 jaar.

2  Trijntje Ytes van der Meer, dienstmaagd, wonende te Burgwerd, is geboren op 18 december 1790 te Oosterend - Hennaarderadeel, is R.K. gedoopt op 19 december 1790 te Roodhuis (doopgetuige was haar oom Pier Jelles), is overleden op 26 februari 1871 te Bolsward. Trijntje werd 80 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Trijntje trouwt op 7 februari 1812 te Witmarsum (huwelijksgetuigen waren zijn volle neef Sijbren Jans Taekema (neef van de bruidegom), zijn zwager Simme Jettes van der Meer (broer van de bruid) (zie V-P.1), zijn volle neef Minne Tjeerds Bruinsma (niet verwant) en Yeb Jans Ypma (niet verwant)) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Dirk Taekes Taekema, zoon van Taeke Durks Taekema en Sjoukje Tjallings. Dirk, huisman (boer), wonende te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 7 juli 1791 te Makkum (doopgetuige was zijn schoongrootvader Jelle Sjoerds).<50>

3  Gatske Ytes van der Meer is geboren op 10 november 1792 te Oosterend - Hennaarderadeel, is R.K. gedoopt op 11 november 1792 te Roodhuis (doopgetuige was haar oom Obe Simmes (zie V-Q)), zie VI-AT.

4  Jeltje Ytes van der Meer is geboren te Oosterend - Hennaarderadeel, is R.K. gedoopt op 10 januari 1795 te Roodhuis, is overleden op 4 augustus 1814 te Tjerkwerd. Jeltje werd 19 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Jeltje trouwt op 10 juni 1814 te Tjerkwerd op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Karst Sibles Hylkema, zoon van Sibbele Karstes Hylkema en Tietje Willems Polstra. Karst is geboren rond 1790, is overleden op 27 juni 1858 te Ooststellingwerf. Karst werd ongeveer 68 jaar.

Karst was later gehuwd (2) met Jeltje Reins Lolkema.<51>

5  Theodorus Ietes is geboren te Oosterend - Hennaarderadeel, is R.K. gedoopt op 22 maart 1797 te Roodhuis (doopgetuige was zijn oom Sjuwke Simmes (zie V-S)), is jong overleden.

6  Dirk Ytes van der Meer is geboren op 23 augustus 1800 te Oosterend - Hennaarderadeel, is R.K. gedoopt op 24 augustus 1800 te Roodhuis (doopgetuige was zijn oom Sjoerd Jellis), is overleden op 27 januari 1872 te Doniawerstal. Dirk werd 71 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Dirk trouwt op 16 februari 1849 te Doniawerstal op 48-jarige leeftijd met de 29-jarige Sytske Floris Jorna, dochter van Floris Sybrens Jorna en Sjoukje Sjoukes van der Weide. Sytske, wonende te Tjerkgaast, is geboren op 30 juli 1819 te Leeuwarderadeel, is overleden op 21 september 1856 te Doniawerstal. Sytske werd 37 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Iete trouwt op 24 oktober 1818 te Hennaarderadeel (huwelijksgetuigen waren zijn achterneef (5e graad) Johannes Feykes Yntema (goede vriend), Reinder H. Robijn (goede vriend), Pieter Jans Teppema (goede vriend) en zijn broer Sjeuke Simmes van der Meer (broer van de bruidegom) (zie V-S)) op 55-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Reinske Liekeles, dochter van Liekele Philippus en Meike Klases. Reinske is geboren te Winsum - Frl., is R.K. gedoopt op 6 juli 1778 te Dronrijp, is overleden op 3 mei 1847 te Wymbritseradeel. Reinske werd 68 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

V-Q  Obe Simmes van der Meer, zoon van Simme Durks van der Meer (IV-E) en Gatske Klazes, wonende te Greonterp, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 24 november 1766 te Blauwhuis (doopgetuige was Jan Klaases), is overleden op 16 september 1846 te Bolsward. Obe werd 79 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Obe trouwt (kerk) (R.K.) op 12 november 1798 te Blauwhuis op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Nieske Aukes. Nieske, wonende te Greonterp, is geboren in 1773, is overleden op 15 januari 1817 te Wonseradeel. Nieske werd 44 jaar.

Van Obe en Nieske zijn zeven kinderen bekend:

1  Auke Obes van der Meer is R.K. gedoopt op 26 december 1799 te Blauwhuis (doopgetuige was Gosse Aukis), zie VI-AU.

2  Simme Obes van der Meer is R.K. gedoopt op 3 maart 1801 te Blauwhuis, zie VI-AV.

3  Gatske Obes van der Meer is R.K. gedoopt op 14 oktober 1802 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Klaas Simmes (zie V-O)), zie VI-AW.

4  Deurk Obes is R.K. gedoopt op 9 november 1804 te Blauwhuis, is overleden voor 12 januari 1807. Deurk werd hoogstens 2 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

5  Durk Obes van der Meer is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 12 januari 1807 te Blauwhuis, is ongehuwd overleden op 11 december 1828. Durk werd 21 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

6  Hieke Obes van der Meer is R.K. gedoopt op 6 september 1809 te Blauwhuis (doopgetuige was Gosse Oukes), is overleden op 13 december 1893 te Bolsward. Hieke werd 84 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Hieke trouwt op 17 mei 1835 te Bolsward op 25-jarige leeftijd met Pieter Michiels van der Klei.

7  Gosse Obes van der Meer is geboren op 2 augustus 1816 te Tjerkwerd.

V-R  Wijbren Simmes van der Meer, zoon van Simme Durks van der Meer (IV-E) en Gatske Klazes, boer en inlandse kramer, wonende te Burgwerd en te Bolsward, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 5 oktober 1771 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn broer Durk Simmes (zie IV-E.1)), is overleden op 28 februari 1838 te Bolsward. Wijbren werd 66 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Wijbren trouwt (kerk) (R.K.) op 23 mei 1802 te Bolsward (St. Franciscus) op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Lijsbeth Taekles, dochter van Taekle Cornelis en Antje Gerrits Huiselaar. Lijsbeth, wonende te Burgwerd, is geboren rond 1775 te Hieslum, is R.K. gedoopt op 2 maart 1778 te Harlingen (doopgetuige was Janke Albers), is overleden op 17 mei 1828 te Burgwerd. Lijsbeth werd ongeveer 53 jaar.<52>

Van Wijbren en Lijsbeth zijn acht kinderen bekend:

1  Gatske Wijbrens van der Meer, boerenmeid en boerin, wonende te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 3 juli 1803 te Heeg (doopgetuige was haar grootvader Simme Durks (zie IV-E)), is overleden op 3 juni 1891 te Bolsward. Gatske werd 87 jaar en 11 maanden.

Gatske trouwt op 9 mei 1829 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 59-jarige Obe Pieters Miedema, zoon van Pieter Reins en Waltje Sijmons. Obe, boer, wonende te Burgwerd, is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 23 december 1769 te Bolsward (doopgetuige was Dautie Fopses i.p.v. Okke Reins), is overleden op 21 mei 1842 23.00 uur te Burgwerd (Huis B 19). Obe werd 72 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<53,54>

Obe Pieters nam in 1811 als familienaam de naam Miedema aan.
Hij woonde toen in Oldeklooster en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 20 december 1811.

Obe was eerder gehuwd (1) met Antje Hylkes de Boer.<55..57>

Gatske trouwt op 20 juni 1844 te Wonseradeel op 40-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Tjerk Pieters Kuipers, zoon van Pieter Tjallings Kuipers en Sitske Tjerks. Tjerk, kuiper, is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 4 april 1810 te Bolsward.

2  Durk Wijbrens van der Meer is R.K. gedoopt op 15 september 1805 te Heeg (doopgetuige was zijn oom Klaas Semes (zie V-O)).

Durk was gehuwd (1) met Ytje Taekes Taekema, dochter van Taeke Durks Taekema en Sjoukje Tjallings. Ytje, wonende te Longerhouw, is R.K. gedoopt op 11 mei 1805 te Makkum (doopgetuige was haar tante Antie Dirks), is overleden op 11 december 1837 te Bolsward. Ytje werd 32 jaar en 7 maanden. Durk trouwt op 28 april 1839 te Bolsward op 33-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Marijke Sybrens Oostra, dochter van Sybren Gerrits Oostra en Elisabeth Sjoerds Hoekstra. Marijke is geboren op 5 augustus 1811 te Oosterwierum.

3  Simme Wijbrens van der Meer is R.K. gedoopt op 15 september 1805 te Heeg (doopgetuige was Yede Semes), is ongehuwd overleden op 3 februari 1826 te Wonseradeel. Simme werd 20 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

4  Antje Wijbrens is R.K. gedoopt op 12 november 1807 te Heeg (doopgetuige was haar halftante Boukje Tekles).

5  Antje Wijbrens van der Meer is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 7 februari 1810 te Bolsward (doopgetuige was haar halftante Baukje Teekeles), zie VI-AX.

6  Taekle Wijbrens van der Meer is geboren op 1 mei 1814 te Witmarsum, zie VI-AY.

7  Marijke Wijbrens van der Meer is geboren op 19 juni 1816 te Witmarsum.

Marijke trouwt op 4 mei 1844 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Sjoerd Sjoerds Postma, zoon van Sjoerd Jelles Postma en Gatske Taekes de Jong. Sjoerd, zonder beroep, wonende te Kubaard, is geboren op 29 november 1816 te Witmarsum.

Sjoerd was later gehuwd (2) met Jetske Yebs Ypma.<58..62>

8  Stijntje Wijbrens van der Meer is geboren op 19 januari 1819 te Wonseradeel, is overleden op 12 mei 1896 te Bolsward. Stijntje werd 77 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

V-S  Sjieuwke Simmes van der Meer, zoon van Simme Durks van der Meer (IV-E) en Gatske Klazes, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 4 september 1775 te Blauwhuis (doopgetuigen waren zijn broer Klaas Simmes (zie V-O) en zijn zus Waaltien (zie V-N)), is overleden op 31 mei 1827 te Wommels. Sjieuwke werd 51 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<63>

Sjieuwke trouwt (kerk) (R.K.) op 16 oktober 1796 te Bolsward (St. Franciscus) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Trientje Gerlofs Terpstra, dochter van Gerlof (Gellif) Douwes Terpstra en Aafke Jans Teppema. Trientje, arbeidster, wonende te Wommels, is geboren op 21 december 1773 in de Herv. gemeente Oosterend - Hennaard, is R.K. gedoopt op 22 december 1773 te Roodhuis, is overleden op 12 juli 1849 te Wommels. Trientje werd 75 jaar, 6 maanden en 21 dagen.<64>

Van Sjieuwke en Trientje zijn negen kinderen bekend:

1  Gatske Sjoukes van der Meer is geboren op 27 september 1797 te Hidaard, is R.K. gedoopt op 28 september 1797 te Roodhuis (doopgetuige was haar oom Obe Simmes (zie V-Q)), is overleden op 29 januari 1816 te Wommels. Gatske werd 18 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

2  Gerlof Sjieuwkes van der Meer is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 30 mei 1799 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootmoeder Aafje Jans), zie VI-AZ.

3  Aafke Sjoukes van der Meer is R.K. gedoopt op 25 januari 1801 te Franeker (doopgetuige was haar tante Marijke Gellifs), zie VI-BA.

4  Waltje Sjoukes van der Meer is geboren te Hitzum, is R.K. gedoopt op 29 mei 1802 te Franeker (doopgetuige was haar oom Claas Simmis (zie V-O)), zie VI-BB.

5  Stientje Sjoukes van der Meer, dienstmeid, wonende te Dronrijp, is geboren te Hitzum, is R.K. gedoopt op 22 september 1803 te Franeker (doopgetuige was haar oom Klaas Simmis (zie V-O)), is overleden op 17 juni 1872 te Menaldumadeel. Stientje werd 68 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Stientje trouwt op 10 mei 1845 te Hennaarderadeel op 41-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Johannes Douwes Bouwma, zoon van Douwe Johannes Bouwma en Aafke Sytses. Johannes, arbeider, wonende te Dronrijp, is geboren rond 1815.

6  Jeltje Sjoukes van der Meer is geboren te Hitzum, is R.K. gedoopt op 7 september 1805 te Franeker (doopgetuige was Jeltje Jans).

7  Simme Sjoukes van der Meer is geboren op 10 september 1807 te Hitzum, is R.K. gedoopt op 10 september 1807 te Franeker (doopgetuige was zijn grootvader Simme Dirks (zie IV-E)), zie VI-BC.

8  Dirk Sjoukes van der Meer, kleermaker, wonende te Dronrijp, is geboren te Hitzum, is R.K. gedoopt op 14 mei 1810 te Franeker (doopgetuige was zijn oom Claas Simmis (zie V-O)), is overleden op 12 januari 1868 06.00 uur te Dronrijp (Huis 178). Dirk werd 57 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

9  Marijke Sjoukes van der Meer, wonende te Herbaijum, is geboren op 31 januari 1814 te Kubaard.

Marijke trouwt op 13 december 1846 te Bolsward op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Mathijs Christiaans Kempes, zoon van Christiaan HJendriks Kempes en Sjoeke Gerrits ter Velde. Mathijs, verver, wonende te Herbaijum, is geboren rond 1820 te Lemmer.


Generatie VI

(van 1765 tot 1921)

In deze generatie zijn 55 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 255 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1790 en 1865. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (21x), Wymbritseradeel (19x), Wonseradeel (17x), Burgwerd (16x), Westhem (15x), Oudega - Wymbr. (14x), Workum (13x), Tjerkwerd (13x), Blauwhuis (11x), gem. Hennaarderadeel (8x), Heeg (7x), Greonterp (7x), Wommels (5x), Woudsend (5x), Oldeklooster - Frl. (4x), Harlingen (4x), gem. Wymbritseradeel (4x), Nijhuizum (4x), Stavoren (4x), Edens (3x), Idsegahuizum (3x), Makkum (3x), Hennaarderadeel (3x), Gaasterland (3x), Lutkewierum (3x), Witmarsum (3x), Abbega (3x), Schettens (3x), Franeker (2x), Hieslum (2x), Baarderadeel (2x), Hartwerd (2x), Sneek (2x), Dronrijp (2x), Winsum - Frl., Bozum, Joure, Nijega - Hem. Old., Mirns en Bakhuizen, Mirns, Menaldumadeel, Ypecolsga, Hemelumer Oldeferd en Oosthem.

VI-A  Itte Harmens Roodhof, zoon van Harmen Lammerts en Aatje Ietes (V-A), landbouwer, wonende te Scharl, is geboren te Warns, is R.K. gedoopt op 19 september 1786 te Bakhuizen.

Itte trouwt op 2 mei 1811 te Gaasterland op 24-jarige leeftijd met Sjouke Dirks van der Hof, dochter van Durk Sytzes en Akke Gerrits.

Van Itte en Sjouke is een kind bekend:

1  Akke Ittes Roodhof.

Akke trouwt op 11 mei 1843 te Hemelumer Oldeferd met David Sytzes van der Werf, zoon van Sytze Davids van der Werf en Sybrig Aukes van der Wey. David, boer, wonende te Koudum en te Harich, is geboren te Parrega.

VI-B  Lammert Harmens Roodhof, zoon van Harmen Lammerts en Aatje Ietes (V-A), aannemer en werkman, wonende te Mirns en Bakhuizen, is geboren te Warns, is R.K. gedoopt op 21 november 1787 te Bakhuizen, is overleden op 21 april 1837 te Mirns en Bakhuizen. Lammert werd 49 jaar en 5 maanden.<65>

Lammert trouwt op 20 juni 1824 te Gaasterland op 36-jarige leeftijd met de 26-jarige Marijke Jans Schaper, dochter van Jan Jans Schaper en Elske Gerrits. Marijke, naaister, zonder beroep en werkvrouw, wonende te Mirns en Bakhuizen en te Mirns, is geboren te Bakhuizen, is R.K. gedoopt op 25 juni 1797 te Bakhuizen, is overleden op 30 augustus 1841 22.00 uur te Mirns en Bakhuizen (Huis D24). Marijke werd 44 jaar, 2 maanden en 5 dagen.<66,67>

Van Lammert en Marijke zijn vijf kinderen bekend:

1  Harmen Lammerts Roodhof, wonende te Mirns, is geboren op 29 april 1824 te Gaasterland.

2  Jan Lammerts Roodhof, wonende te Mirns, is geboren op 2 november 1825 te Gaasterland.

3  Gerrit Lammerts Roodhof, wonende te Mirns, is geboren op 11 december 1828 te Mirns.

Gerrit trouwt op 23 november 1862 te Hindeloopen op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Antje Seekles. Seekles, dochter van Seekle Sipkes Seekles en Bruinskjen Gerbens van der Kooy. Antje is geboren rond 1840 te Kimswerd.

4  Rein Lammerts Roodhof, wonende te Mirns, is geboren op 3 april 1831 te Gaasterland.

5  Elske Lammerts Roodhof, wonende te Mirns, is geboren op 19 januari 1834 te Mirns en Bakhuizen.

Elske trouwt op 20 mei 1860 te Gaasterland op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Tjeerd Hendriks Folmer, zoon van Hendrik Annes Folmer en Aafke Jentjes Bekema. Tjeerd is geboren op 15 november 1834 te Balk.

VI-C  Popke Douwes van Aalzum, zoon van Douwe Popkes van Aalzum en Sytske Pieters Zwaga (V-C), schipper, wonende te Joure, is overleden op 3 januari 1851 te Joure.

Popke trouwt op 1 augustus 1830 te Haskerland met de 21-jarige Tieds Andries de Jong, dochter van Andries Eelkes de Jong en Attje Ruurds Bekema. Tieds, winkelierster, wonende te Joure, is geboren te Trophorne, is R.K. gedoopt op 13 september 1808 te Balk.

Van Popke en Tieds zijn drie kinderen bekend:

1  Agatha Popkes van Aalzum is geboren te Joure.

Agatha trouwt op 17 mei 1863 te Haskerland met de 27-jarige Johannes Annes Reekers, zoon van Anne Jans Reekers en Teetske (Afke) Jans van der Meulen. Johannes is geboren op 22 december 1835 te Joure.

2  Sytske Popkes van Aalsum.

Sytske trouwt op 8 mei 1859 te Haskerland met de 25-jarige Jan Annes Reekers, zoon van Anne Jans Reekers en Teetske (Afke) Jans van der Meulen. Jan is geboren op 9 juni 1833 te Joure.

3  Anna Popkes van Aalzum is geboren rond 1836, is overleden op 19 april 1852 te Joure. Anna werd ongeveer 16 jaar.

VI-D  Dooitse Klazes Ydema, zoon van Klaas Dooitses Ydema en Waltje Yettes Flapper (V-D), boer en huisman (boer), wonende te Gosenloop en te Oudega - Wymbr., is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 17 november 1765 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Fokke Ytes (zie V-F)), is overleden op 12 september 1831 te Greonterp. Dooitse werd 65 jaar, 9 maanden en 26 dagen.<68>

Dooitse was gehuwd met Vrouk Lazes van der Zee, dochter van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes. Vrouk, boerin, wonende te Idzega en te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 14 oktober 1768 te Blauwhuis (doopgetuige was Ulck Hepkes), is overleden op 29 november 1820 15.00 uur te Oudega - Wymbr., is als overleden aangegeven op 1 december 1820 te Wymbritseradeel (aangevers overlijden waren Douwe Romkes Wijnia en haar man Dooitse Klazes Ydema (zie VI-D)). Vrouk werd 52 jaar, 1 maand en 15 dagen.<69,70>

Vrouk Lazes van der Zee werd ook vermeld als Vroukjen Lazes Zijlstra. Zo werd zij onder meer bij haar overlijden - aangegeven door haar echtgenoot Dooitse Klazes Ydema - vermeld als Vroukjen Lazes Zijlstra.

Vrouk was eerder gehuwd (1) met Gerke Ruurds.<71,72>

Van Dooitse en Vrouk zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Dooitzes Ydema is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 13 april 1806 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Meye Laasis).

Klaas trouwt op 8 juni 1839 te Wonseradeel op 33-jarige leeftijd met Marijke Harings Hollander, dochter van Haring Jans Hollander en Martzen Sakes van der Meer. Marijke, wonende te Parrega.

2  Waltie Dooitzes Yedema, van boerenbedrijf, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Oudega - Wymbr., is gedoopt op 5 maart 1809 te Blauwhuis (doopgetuige was Waltie Dooitses), is overleden op 12 november 1886 te Wymbritseradeel. Waltie werd 77 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Waltie trouwt op 30 juni 1838 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 37-jarige Jan Reins Lolkema, zoon van Rein Lolkes Lolkema en Tjitske Jurjens Vriesinga. Jan, boer, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Longerhouw, is R.K. gedoopt op 22 maart 1801 te Makkum (doopgetuige was zijn oom Hessel Lolkis), is overleden op 4 december 1859 te Oudega - Wymbr.. Jan werd 58 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Janneke Sybrens van der Meulen.<73,74>

3  Laas Dooitzes Ydema, zonder beroep, wonende te Greonterp, is gedoopt op 18 april 1811 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Tjalling Lazes van der Zee), is ongehuwd overleden op 2 juli 1837 16.00 uur te Greonterp (Huis G17). Laas werd 26 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

VI-E  Marijke Klazes Yedema, dochter van Klaas Dooitses Ydema en Waltje Yettes Flapper (V-D), arbeidster, wonende te Greonterp, is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 9 maart 1768 te Blauwhuis (doopgetuige was Ytte Doerks), is overleden op 31 december 1844 te Greonterp. Marijke werd 76 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Marijke trouwt (Herv.) op 15 augustus 1790 te Parrega op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Jans Brandenburg, zoon van Jan Johannes en Waltje Yedes. Johannes, boerenknecht en arbeider, wonende te Greonterp, is geboren in 1765 te Bakhuizen, is overleden op 7 november 1827 te Greonterp (Huis G9). Johannes werd 62 jaar.

Van Johannes en Marijke zijn negen kinderen bekend:

1  Corneliske Johannes Brandenburg is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 13 december 1790 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Waltie Klases (zie V-D)), is overleden op 13 maart 1862 te Wonseradeel. Corneliske werd 71 jaar en 3 maanden.

Corneliske trouwt op 14 januari 1834 te Wymbritseradeel op 43-jarige leeftijd met de 31-jarige Claes Pieters Lemstra, zoon van Pieter Ruurds Lemstra en Hendrika Pieters van Dalen. Claes is R.K. gedoopt op 14 juni 1802 te Workum (doopgetuige was zijn grootvader Ruurd Klazes Lemstra), is overleden op 2 april 1870. Claes werd 67 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

2  Waltie Johannes Brandenburg is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 7 oktober 1792 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Wiepke Klasis (zie VI-F)).

3  Waltje Johannes Brandenburg is R.K. gedoopt op 10 november 1793 te Blauwhuis, is overleden op 23 augustus 1837 te Franeker. Waltje werd 43 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

4  Jantje Johannes Brandenburg is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 18 maart 1795 te Blauwhuis, is overleden op 14 februari 1829 te Workum. Jantje werd 33 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Jantje trouwt op 1 juni 1822 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Andries Gerlofs Straatsma, zoon van Gerlof Lourens Straatsma en Janke Roelofs Zwart. Andries, dakenmakersknecht en schoenmakersknecht, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân en te Hidaard, is R.K. gedoopt op 18 november 1796 te Sneek, is overleden op 18 september 1865. Andries werd 68 jaar en 10 maanden.

5  Klaaske Johannes Brandenburg is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 25 september 1797 te Blauwhuis, is overleden op 8 juli 1828 te Wonseradeel. Klaaske werd 30 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

6  Joukjen Johannes Brandenburg is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 14 maart 1800 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Lutske Klaasis (zie VI-H)), is overleden op 5 januari 1818 te Greonterp. Joukjen werd 17 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

7  Jan Johannes Brandenburg is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 16 mei 1803 te Blauwhuis, is overleden op 9 augustus 1830 te Wonseradeel. Jan werd 27 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

8  Sibbele Johannes Brandenburg, arbeider, is R.K. gedoopt op 12 mei 1806 te Blauwhuis, is overleden op 7 november 1879 te Wonseradeel. Sibbele werd 73 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Sibbele trouwt op 27 april 1831 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Sijke Barts Weldring, dochter van Bart Johannes Weldring en Trijntje Jans Kroontje. Sijke is geboren op 21 maart 1810 te Bolsward, is R.K. gedoopt op 21 maart 1810 te Bolsward, is overleden op 9 september 1887 te Wonseradeel. Sijke werd 77 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

9  Jietske Johannes Brandenburg, dienstmeid, wonende te Bolsward, is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 24 april 1811 te Blauwhuis (doopgetuige was Ytie Wypkes), is overleden op 18 november 1885 te Bolsward. Jietske werd 74 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Jietske trouwt op 24 oktober 1847 te Bolsward op 36-jarige leeftijd (1) met de 48-jarige Luutze Jans Krol, zoon van Jan Meinderts Krul en Agnietje Luutzens. Luutze, smidsknecht, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 29 augustus 1799 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was Janke Hielkes), is overleden op 7 maart 1857 te Bolsward. Luutze werd 57 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Luutze was eerder gehuwd (1) met Marijke Wopkes van Reen.<75,76>

Jietske trouwt op 18 juni 1871 te Bolsward op 60-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Ate Siebes van Oosterbaan, zoon van Sybe Ates van Oosterbaan en Antje Hendriks ter Veer. Ate, turfdrager, is geboren op 26 april 1817 te Bolsward, is overleden op 20 december 1897. Ate werd 80 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Ate was eerder gehuwd (1) met Trijntje Pannemaker.<77,78>

VI-F  Wypke Klazes Ydema, zoon van Klaas Dooitses Ydema en Waltje Yettes Flapper (V-D), arbeider, wonende te Greonterp, is R.K. gedoopt op 11 maart 1776 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Douwe Ytes (zie V-H)), is overleden voor 22 januari 1834. Wypke werd hoogstens 57 jaar, 10 maanden en 11 dagen.<79>

Wypke trouwt (Herv.) op 20 april 1806 te Parrega (attestatie afgegeven R.K. getrouwd Blauwhuis) op 30-jarige leeftijd met Ytje Andries Andriesma, dochter van Andries Pieters en Martzen Johannes. Ytje, wonende te Greonterp.

Van Wypke en Ytje zijn vier kinderen bekend:

1  Martsen Wypkes Ydema is R.K. gedoopt op 8 maart 1807 te Blauwhuis (doopgetuige was Otte Pieters).

2  Andries Wypkes Ydema, milicien (dienstplichtige), wonende te Kampen en te Oudega - Wymbr., is geboren op 18 april 1814 te Tjerkwerd, is overleden op 16 juni 1836 te Vlissingen (in militaire dienst overleden in het hospitaal te Vlissingen). Andries werd 22 jaar, 1 maand en 29 dagen.<80>

3  Klaas Wypkes Ydema is geboren op 19 maart 1818 te Wonseradeel.

4  Iette Wypkes Ydema is geboren op 19 maart 1818 te Wonseradeel.

VI-G  Sybren Klazes Ydema, zoon van Klaas Dooitses Ydema en Waltje Yettes Flapper (V-D), boer en huisman (boer), wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Parrega, is R.K. gedoopt op 8 juni 1778 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Durk Ytes (zie V-E)), is overleden op 22 oktober 1847 te Oudega - Wymbr.. Sybren werd 69 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Sybren was gehuwd (1) met Doetje Ypes, dochter van Ype Joannis en Liesbet Gerbens. Doetje, boerin, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 29 maart 1783 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Jelle Johannis), is overleden op 21 november 1829 te Oudega - Wymbr. (aangevers overlijden waren Tjeerd Wopkes Bekema en Johannes Thomas Symonsma). Doetje werd 46 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van Sybren en Doetje zijn tien kinderen bekend:

1  Ype Sybrens Ydema, zonder beroep, wonende te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 27 april 1804 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Doytse Klaasis (zie VI-D)).

Ype trouwt op 4 mei 1833 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Sjieuwke Arjens Gerritsma, dochter van Arjen Gerrits Gerritsma en Hiltje Jentjes Kingma. Sjieuwke, zonder beroep en boerin, wonende te Greonterp en te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 25 november 1808 te Blauwhuis.<81>

2  Klaas Sybrens Ydema is R.K. gedoopt op 16 september 1805 te Blauwhuis (doopgetuige was Yde Siebbis).

3  Elisabeth Sybrens Ydema, zonder beroep, wonende te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 6 februari 1809 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Jan Hielkes Tromp), is overleden op 27 april 1834 te Workum. Elisabeth werd 25 jaar, 2 maanden en 21 dagen.<82>

Elisabeth trouwt op 13 juni 1829 te Wymbritseradeel op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Bernardus Koelman, zoon van Bernardus Jans Koelman en Beitske Jacobs Hettinga. Jan, zonder beroep en boer, wonende te Oudega - Wymbr., te Ferwoude en te Gaast, is geboren te Koudum, is R.K. gedoopt in november 1806 te Bakhuizen.<83,84>

Jan was later gehuwd (2) met Akke Johannes Polder.<85..87>

4  Waltje Sybrens Ydema is geboren op 24 mei 1811 te Oudega - Wymbr., is overleden op 13 maart 1866 te Tzum. Waltje werd 54 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Waltje trouwt op 17 mei 1834 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Thomas Gerbens Teppema, zoon van Gerben Pieters Teppema en Baukje Thomas Wiersma. Thomas, boer, wonende te Tirns, is geboren op 12 maart 1809 te Loënga, is gedoopt op 12 maart 1809 te Roodhuis (doopgetuige was zijn oom Ate Thomas), is overleden op 14 januari 1859 te Tirns. Thomas werd 49 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

5  Itte Sybrens Ydema is geboren op 22 november 1813 te Heeg.

6  Itte Sybrens Ydema is geboren op 26 oktober 1816 te Heeg.

7  Johannes Sybrens Ydema is geboren op 12 maart 1819 te Wymbritseradeel.

8  Hille Sybrens Ydema is geboren op 10 april 1821 te Wymbritseradeel, is jong overleden op 24 mei 1821 te Wymbritseradeel. Hille werd 1 maand en 14 dagen.

9  Hille Sybrens Ydema, broodbakker, bakker en boerenbedrijf, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel en te Tirns, is geboren op 13 januari 1823 te Oudega - Wymbr., is overleden op 23 augustus 1884 te Sneek. Hille werd 61 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Hille trouwt op 9 mei 1846 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Froukje Pieters Koopmans, dochter van Pieter Sybrens Koopmans en Francisca Agatha Kapper. Froukje, zonder beroep, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, te Tirns en te Bolsward, is geboren op 25 april 1822 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 30 maart 1899 te Bolsward, is begraven op 4 april 1899 te Roodhuis (R.K. Kerkhof). Froukje werd 76 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

10  Yfke Siebrens Ydema is geboren op 30 oktober 1824 te Wymbritseradeel.

Yfke trouwt op 3 mei 1851 te Baarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 34-jarige Rintje Jetzes Dijkstra, zoon van Jetze Sytzes Dijkstra en Teetske Rintjes Ketelaar. Rintje is geboren op 23 mei 1816 te Nijland - Súdwest Fryslân.

Sybren trouwt op 13 mei 1837 te Wymbritseradeel op 58-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Joukje Lieuwes Mulder, dochter van Lieuwe Jacobs Mulder en Johanna Harmens Sipkema. Joukje, boerin, wonende te Oudega, is geboren op 14 juni 1814 te Bolsward.

Joukje was later gehuwd (2) met Sjoerd Johannes van der Schuit.<88..91>

Van Sybren en Joukje zijn twee kinderen bekend:

11  Johannes Sybrens Ydema, kunstenaar en schrijnwerker, is geboren op 2 mei 1838 te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 3 mei 1838 te Blauwhuis (doopgetuige was Harmen Lieuwes Mulder), is overleden te Den Haag, is begraven te Den Haag.

Johannes trouwt op 9 mei 1863 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (7e graad) de 25-jarige Intje Johannes Flapper, dochter van Johannes Yettes Flapper en Taetske Lolles van der Meer. Intje, dienstmeid, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 15 augustus 1837 te Oldeklooster - Frl., is overleden rond 1904 te Den Haag, is begraven te Den Haag. Intje werd ongeveer 67 jaar.

12  Klaas Sybrens Ydema is geboren op 2 augustus 1845 te Oudega - Wymbr., is overleden op 28 mei 1847 te Oudega - Wymbr.. Klaas werd 1 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

VI-H  Lutske Klazes Ydema, dochter van Klaas Dooitses Ydema en Waltje Yettes Flapper (V-D), wonende te Greonterp, is R.K. gedoopt op 25 augustus 1781 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Fokke Ytes (zie V-F)), is overleden voor 31 december 1849. Lutske werd hoogstens 68 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Lutske trouwt (Herv.) op 27 april 1800 te Blauwhuis, trouwt (kerk) (R.K.) op 27 april 1800 te Blauwhuis op 18-jarige leeftijd (1) met Jan Hielkes Tromp, zoon van Hylke Palzes Tromp en Rimke Tietes. Jan, wonende te Dedgum, is overleden voor 29 april 1819.<92>

Van Jan en Lutske zijn vier kinderen bekend:

1  Hielke Jans Tromp is R.K. gedoopt op 24 januari 1801 te Woudsend (doopgetuige was zijn tante Baukjen Hielkes Tromp).

Hielke trouwt op 27 januari 1835 te Wymbritseradeel op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Geeske Andries de Rijk, dochter van Andries de Rijk en Okjen Willems de Boer. Geeske is R.K. gedoopt op 15 september 1804 te Woudsend (doopgetuige was haar achternicht (5e graad) Geeske Ottes de Boer).

Geeske was eerder gehuwd (1) met Albert Sybrens Steenstra.<93,94>

2  Waltje Jans Tromp, wonende te Greonterp, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 28 januari 1803 te Woudsend (doopgetuige was haar grootmoeder Waltie Klazes (zie V-D)), is ongehuwd overleden op 9 juni 1842 07.00 uur te Greonterp (Huis G. 9). Waltje werd 39 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

3  Klaas Jans Tromp, boendermaker, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 3 april 1806 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Wiepke Klasis (zie VI-F)), is overleden op 30 december 1849 08.30 uur te Greonterp. Klaas werd 43 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Klaas trouwt op 1 juni 1844 te Wonseradeel op 38-jarige leeftijd met Froukje Tjallings van der Zee. Froukje is overleden voor 31 december 1849.

4  Riemke Jans Tromp is R.K. gedoopt op 14 februari 1809 te Blauwhuis, is overleden op 25 november 1835 te Wonseradeel. Riemke werd 26 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Lutske trouwt op 25 april 1818 te Wonseradeel op 36-jarige leeftijd (2) met Gerard Hendrik ter Braak, zoon van Johannes Robertus ter Braak en Maria Josepha Barenbrugge. Gerard, arbeider en koopman en arbeider, wonende te Greonterp.

VI-I  Yette Dirks Flapper, zoon van Dirk Yetes Flapper (V-E) en Saske Pieters, arbeider, wonende te Greonterp, is geboren op 11 juni 1788 te Jouswerd, is R.K. gedoopt op 11 juni 1788 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Douwe Jyttis (zie V-H)), is overleden op 18 augustus 1847 te Greonterp. Yette werd 59 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Yette trouwt op 20 mei 1819 te Wymbritseradeel op 30-jarige leeftijd met de 40-jarige Jeltje Bootes Bootsma, dochter van Boote Sjoukes en Afke Jans. Jeltje is geboren op 3 april 1779 te Dedgum, is R.K. gedoopt op 3 april 1779 te Blauwhuis (doopgetuige was Douwe Sioukes), is overleden op 24 februari 1849 te Greonterp. Jeltje werd 69 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Van Yette en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Durk Yettes Flapper, huisschilder, is geboren op 14 juni 1821 te Abbega, is overleden op 22 april 1884 te Greonterp, is begraven op 26 april 1884 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Durk werd 62 jaar, 10 maanden en 8 dagen.<95,96>

Durk trouwt op 10 mei 1850 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Elske Franses Burkels, dochter van Frans (Franciscus) Antoons Burkels en Rommetje Hessels Boersma. Elske, wonende te Bolsward, is geboren op 30 juli 1825 te Woudsend, is overleden op 11 december 1899 te Bolsward, is begraven op 15 december 1899 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Elske werd 74 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

2  Bote Yettes Flapper is geboren op 7 oktober 1822 te Wymbritseradeel, is overleden op 16 april 1836 te Wonseradeel. Bote werd 13 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

VI-J  Akke Fokkes Flapper, dochter van Fokke Ytes Flapper (V-F) en Stijntje Melis, zonder beroep, wonende te Bolsward en te Tjerkwerd, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 26 februari 1787 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar tante Ringske Melis), is overleden op 3 december 1837 te Wonseradeel. Akke werd 50 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Akke trouwt op 8 mei 1814 te Bolsward op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Eeling Siebes Homminga, zoon van Sibe Sjoukes Homminga en Grietje Wiebes. Eeling, huisman (boer) en boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 29 oktober 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Auke Suwkis), is overleden op 15 september 1848 te Tjerkwerd. Eeling werd 56 jaar, 10 maanden en 17 dagen.<97,98>

Van Eeling en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Sybe Elings Homminga is geboren op 16 april 1816 te Tjerkwerd.

2  Fokke Elings Homminga, boer, wonende te Snikzwaag, is geboren op 11 februari 1819 te Tjerkwerd.

Fokke trouwt op 9 mei 1840 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Uiltjes Palsma, dochter van Uiltje Jans Palsma en Grietje Joostes Huitema. Trijntje, zonder beroep, wonende te Snikzwaag, is geboren op 8 oktober 1815 te Heeg, is overleden op 16 mei 1871 te Heeg. Trijntje werd 55 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

3  Sjieuke Elings Homminga, wonende te Hieslum, is geboren op 24 november 1823 te Wonseradeel, is gedoopt te Blauwhuis, is overleden op 19 december 1899 te Hieslum, is begraven op 23 december 1899 te Blauwhuis. Sjieuke werd 76 jaar en 25 dagen.

Sjieuke trouwt op 13 mei 1871 te Wonseradeel op 47-jarige leeftijd met de 21-jarige Jeltje van der Berg, dochter van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema. Jeltje, zonder beroep, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, te Hieslum en te Bolsward, is geboren op 20 mei 1849 te Parrega, is overleden op 21 januari 1937 14.00 uur te Bolsward. Jeltje werd 87 jaar, 8 maanden en 1 dag.

4  Stijntje Elings Homminga is geboren op 15 juli 1830 te Wonseradeel.

Stijntje trouwt op 3 juni 1854 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Laas Meyes van der Zee, zoon van Meye Lazes van der Zee en Boukien Hessels Dijkstra. Laas is geboren op 22 september 1823 te Greonterp.

VI-K  Marijke Fokkes Flapper, dochter van Fokke Ytes Flapper (V-F) en Stijntje Melis, zonder beroep, wonende te Wommels, te Allingawier, te Westhem en te Tjerkwerd, is gedoopt op 4 oktober 1788 te Bolsward, is overleden op 7 april 1858 te Wymbritseradeel. Marijke werd 69 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Marijke trouwt op 25 juni 1812 te Wommels op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Ulbe Feikes Yntema, zoon van Feike Johannes Yntema en Marijke Ulbes Wytsman. Ulbe, boer en zonder beroep, wonende te Tjerkwerd en te Westhem, is geboren te Wommels, is R.K. gedoopt op 2 februari 1785 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Ulbe Simkes), is overleden op 11 april 1853 17.30 uur te Westhem (geen kinderen nalatende). Ulbe werd 68 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<99>

Van Ulbe en Marijke zijn twee kinderen bekend:

1  Marijke Ulbes Yntema is geboren op 12 december 1814 te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 12 december 1814 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Meyke Fokkes Flapper (zie VI-L)), is overleden op 26 december 1814 te Tjerkwerd. Marijke werd 14 dagen.

2  Stijntie Ulbes Yntema is geboren op 12 december 1814 te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 12 december 1814 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Hiske Fokkes Flapper (zie VI-M)).

VI-L  Meike Fokkes Flapper, dochter van Fokke Ytes Flapper (V-F) en Stijntje Melis, dienstmaagd, wonende te Bolsward, te Allingawier en te Makkum, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 29 oktober 1790 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar oom Douwe Yttis (zie V-H)), is overleden op 13 januari 1875 03.00 uur te Makkum. Meike werd 84 jaar, 2 maanden en 15 dagen.<100>

Meike trouwt op 8 november 1817 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Wybren Klazes Altena, zoon van Klaas Feikes Altena en Antje Sijbrens. Wybren, zonder beroep en arbeider, wonende te Idsegahuizum en te Makkum, is R.K. gedoopt op 3 maart 1796 te Makkum (doopgetuige was zijn oom Ernst Feikis), is overleden op 24 juli 1865 te Wonseradeel. Wybren werd 69 jaar, 4 maanden en 21 dagen.<101,102>

Van Wybren en Meike zijn negen kinderen bekend:

1  Fokke Wybrens Altena is geboren op 3 augustus 1818 te Wonseradeel.

2  Klaas Wybrens Altena is geboren op 27 december 1819 te Idsegahuizum.

3  Gerrit Wybrens Altena is geboren op 22 mei 1821 te Idsegahuizum.

Gerrit trouwt op 9 mei 1857 te Wonseradeel op 35-jarige leeftijd met Maria Lambertus Janzen, dochter van Lambertus Janzen en Helena Geertruida Eilders.

4  Antje Wybrens Altena is geboren op 23 september 1822 te Idsegahuizum.

Antje trouwt op 6 mei 1865 te Wonseradeel op 42-jarige leeftijd met Willem Rienks Agricola, zoon van Rienk Bruins Agricola en Trijntje Willems Bosma.

5  Pieter Wybrens Altena is geboren op 27 juli 1824 te Wonseradeel.

6  Christiaan Wybrens Altena is geboren op 20 april 1827 te Makkum.

Christiaan trouwt op 12 mei 1855 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Yda Klazes Gerritsma, dochter van Klaas Ates Gerritsma en Anna Catharina Schilstra. Yda is geboren op 13 juni 1834 te Bolsward. Christiaan trouwt op 14 juni 1866 te Wonseradeel op 39-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Franske Feit, dochter van Treese Feit. Franske is geboren op 5 september 1822 te Makkum.

Franske was eerder gehuwd (1) met Klaas Andries Meyer.<103,104>

7  Jan Wybrens Altena is geboren op 28 april 1831 te Makkum.

Jan trouwt op 29 november 1866 te Wonseradeel op 35-jarige leeftijd met de 38-jarige Stijntje Yntes Yntema, dochter van Ynte Gerbens Yntema en Eeke (Eke) Wiegers Galema. Stijntje is geboren op 10 maart 1828 te Bolsward.

8  Tjitske Wybrens Altena is geboren op 16 juli 1834 te Wonseradeel.

9  Akke Wybrens Altena is geboren op 11 oktober 1838 te Makkum.

Akke trouwt op 16 mei 1874 te Wonseradeel op 35-jarige leeftijd met de 52-jarige Thomas Piers Stornebrink, zoon van Pier Thomas Stornebrink en Antje Durks Terpstra. Thomas is geboren op 19 augustus 1821 te Wirdum - Frl..

VI-M  Hiske Fokkes Flapper, dochter van Fokke Ytes Flapper (V-F) en Stijntje Melis, dienstmaagd en boerin, wonende te Wommels, te Oudega - Wymbr. en te Tjerkwerd, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 2 oktober 1792 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar oom Hiske Melis "i.p.v. Inse Cornelis"), is overleden op 10 maart 1869 te Tjerkwerd, is begraven te Tjerkwerd. Hiske werd 76 jaar, 5 maanden en 8 dagen.<105>

Hiske trouwt op 2 juni 1821 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Wiebe Siebes Homminga, zoon van Sibe Sjoukes Homminga en Grietje Wiebes. Wiebe, boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 3 mei 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn halfoom Yppe Willems), is overleden op 25 augustus 1823 te Tjerkwerd, is begraven te Tjerkwerd. Wiebe werd 27 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<106..108>

Van Wiebe en Hiske is een kind bekend:

1  Grietje Wiebes Homminga, zonder beroep, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 16 juli 1823 te Tjerkwerd, is overleden op 19 september 1857 te Westhem. Grietje werd 34 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Grietje trouwt op 15 mei 1846 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Sjoerds Rijpma, zoon van Sjoerd Jarigs Rijpma en Bieuwkjen Gerbens Visser. Johannes, zonder beroep, wonende te Sandfirden, is geboren op 4 november 1816 te Tjerkwerd, is overleden op 30 juli 1885 te Sandfirden. Johannes werd 68 jaar, 8 maanden en 26 dagen.<109>

VI-N  Ytte Fokkes Flapper, zoon van Fokke Ytes Flapper (V-F) en Stijntje Melis, boerenknecht, boer en landbouwer, wonende te Bolsward, te Tjerkwerd en te Nijhuizum, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 17 december 1793 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Douwe Yttis (zie V-H)), is overleden op 22 mei 1844 te Nijhuizum. Ytte werd 50 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Ytte trouwt op 7 november 1818 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Tjitske Dirks Kortrijk, dochter van Durk Eeltjes Kortrijk en Marijke Joosten. Tjitske, boerin, wonende te Nijhuizum en te Folsgare, is geboren op 14 september 1794 te Mantgum, is R.K. gedoopt op 14 september 1794 te Wijtgaard (doopgetuige was haar halfzus Nieske Durks), is overleden op 6 januari 1848 11.00 uur te Nijhuizum. Tjitske werd 53 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Van Ytte en Tjitske zijn zes kinderen bekend:

1  Stijntje Jittes Flapper, wonende te Workum, is geboren op 1 september 1819 te Oosthem, is overleden op 16 augustus 1843 te Workum. Stijntje werd 23 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Stijntje trouwt op 11 mei 1843 te Workum op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerben Lieuwes Ketelaar, zoon van Lieuwe Rintjes Ketelaar en Dorothea Gerbens van der Werf. Gerben, timmerman, aannemer en molenmaker, wonende te Workum, is geboren op 21 april 1822 te Workum, is overleden op 8 augustus 1849 te Workum. Gerben werd 27 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Gerben was later gehuwd (2) met Antje Dirks van der Werf.<110..113>

2  Dirk Yettes Flapper, boer, wonende te Nijhuizum, is geboren op 11 december 1823 te Nijhuizum, is overleden op 22 december 1861 te Nijhuizum. Dirk werd 38 jaar en 11 dagen.

Dirk trouwt op 26 november 1853 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Baukje Pieters Palstra, dochter van Pieter Sjoerds Palstra en Antje Tjerks Huitema. Baukje, dienstmeid, zonder beroep en landbouwster, wonende te Dronrijp en te Nijhuizum, is geboren op 10 december 1831 te Dronrijp, is overleden op 21 april 1921 te Nijhuizum. Baukje werd 89 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Baukje was later gehuwd (2) met Jelle Thomas Vallinga.<114,115>

3  Marijke Jittes Flapper is geboren op 8 februari 1826 te Nijhuizum, is overleden op 25 februari 1874 te Makkum, is begraven op 28 februari 1874 te Makkum. Marijke werd 48 jaar en 17 dagen.<116,117>

Marijke trouwt op 29 april 1852 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Anne Jacobs Kooiker, zoon van Jacob Annes Kooiker en Grietje Ypkes Huisman. Anne, wonende te Workum, is geboren op 18 december 1831 te Workum, is overleden op 29 mei 1879 te Makkum. Anne werd 47 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

4  Wiebe Yettes Flapper, boer en landbouwer, wonende te Workum, is geboren op 25 mei 1829 te Nijhuizum, is overleden op 2 augustus 1862 14.00 uur te Workum. Wiebe werd 33 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Wiebe trouwt op 10 mei 1862 te Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd met de 20-jarige Wiebigjen Johannes Hettinga, dochter van Johannes Wiebes Hettinga en Beitske Alberts Bouma. Wiebigjen, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 3 juni 1841 te Wijckel, is overleden op 8 april 1922 te Bolsward. Wiebigjen werd 80 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Wiebigjen was later gehuwd (2) met Folkert Baukes de Vries.<118,119>

5  Fokke Yettes Flapper is geboren op 6 februari 1832 te Wymbritseradeel, is ongehuwd overleden op 26 januari 1861 te Piaam, is begraven op 30 januari 1861 te Workum. Fokke werd 28 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<120>

6  Douwe Yettes Flapper, boer en landbouwer, wonende te Workum, te Piaam en te Herbaijum, is geboren op 14 september 1834 te Nijhuizum, is overleden op 31 januari 1906 te Tjerkwerd, is begraven op 3 februari 1906 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof St. Vitus). Douwe werd 71 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<121,122>

Douwe trouwt op 7 juni 1857 te Workum op 22-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Susanna Dirks van der Werf, dochter van Dirk Douwes van der Werf en Aaltje Hendriks van der Pol. Susanna, boerin, wonende te Piaam, is geboren op 16 maart 1837 te Workum, is overleden op 10 januari 1861 te Piaam. Susanna werd 23 jaar, 9 maanden en 25 dagen. Douwe trouwt op 30 januari 1862 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Geertje Hommes Jorna, dochter van Homme Jans Jorna en Marijke Hannes de Boer. Geertje, wonende te Herbaijum, is geboren op 27 mei 1840 te Arum, is overleden op 21 augustus 1913 te Tjerkwerd. Geertje werd 73 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

VI-O  Taetske Fokkes Flapper, dochter van Fokke Ytes Flapper (V-F) en Stijntje Melis, zonder beroep, wonende te Bolsward en te Westhem, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 2 november 1797 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Rinske Anskis), is overleden op 22 februari 1858 te Wymbritseradeel. Taetske werd 60 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Taetske trouwt op 15 januari 1823 te Wymbritseradeel (huwelijksgetuige was zijn zwager Ulbe Feikes Yntema) op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Bauke Pieters Veldman, zoon van Pieter Pieters en Maaike Piers. Bauke, timmerknecht en timmerman, wonende te Westhem, te Oudega - Wymbr. en te Blauwhuis, is geboren te Woudsend, is R.K. gedoopt op 9 oktober 1791 te Balk (doopgetuige was Volkert Jelles Jellesma), is overleden op 8 april 1836 19.00 uur te Westhem. Bauke werd 44 jaar, 5 maanden en 30 dagen.<123>

Van Bauke en Taetske zijn zes kinderen bekend:

1  Stientje Baukes Veldman is geboren op 10 juni 1824 te Westhem, is R.K. gedoopt op 10 juni 1824 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Reijer Fokkes Flapper (zie VI-P)).

Stientje trouwt op 10 mei 1851 te Hennaarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 34-jarige Feike Ydes Yntema, zoon van Yde Feikes Yntema en Janke Wybes Westra. Feike, kastelein, wonende te Hidaard, is geboren op 10 oktober 1816 te Wommels, is overleden op 11 november 1878 te Hidaard, is begraven op 14 november 1878 te Hidaard. Feike werd 62 jaar, 1 maand en 1 dag.

2  Meike Baukes Veltman is geboren op 13 juni 1826 te Westhem.

Meike trouwt op 30 november 1849 te Doniawerstal op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Thomas Eelkes Bouwhuis, zoon van Eelke Egberts Bouwhuis en Geertje Thomas Asma. Thomas is geboren op 19 september 1824 te Sint Nicolaasga.

3  Pieter Baukes Veltman is geboren op 24 maart 1828 te Westhem.

Pieter trouwt op 15 mei 1863 te Doniawerstal op 35-jarige leeftijd met de 26-jarige Dieuwke Hendriks Bakker, dochter van Hendrik Wietzes Bakker en Dotje Jotjes Landman. Dieuwke is geboren op 7 april 1837 te Sloten - Frl..

4  Fokke Baukes Veltman is geboren op 31 augustus 1829 te Wymbritseradeel.

Fokke trouwt op 31 oktober 1863 te Doniawerstal op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige Hiltje Joukes Veltman, dochter van Jouke Pieters Veltman en Antje Pieters de Vries. Hiltje is geboren op 18 juni 1835 te Sint Nicolaasga.

5  Marijke Veltman is geboren op 15 februari 1831 06.00 uur te Westhem, is als geboren aangegeven op 15 februari 1831 13.00 uur te Wymbritseradeel (aangever geboorte was haar vader Bauke Pieters Veltman; getuigen aangifte geboorte waren haar verre neef (7e graad) Hessel Gosses Visser en Rein Sjoerds Minnema).

Marijke trouwt op 19 mei 1866 te Wonseradeel op 35-jarige leeftijd met de 29-jarige Ruurd van den Berg, zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema. Ruurd is geboren op 19 mei 1837 te Parrega.

6  Pier Veltman is geboren op 12 november 1832 te Wymbritseradeel.

VI-P  Reijer Fokkes Flapper, zoon van Fokke Ytes Flapper (V-F) en Stijntje Melis, timmerman, arbeider, timmerknecht en timmermansknecht, wonende te Tjerkwerd en te Workum, is R.K. gedoopt op 4 november 1805 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Durk Itis (zie V-E)), is overleden op 27 januari 1849 te Workum. Reijer werd 43 jaar, 2 maanden en 23 dagen.<124>

Reijer trouwt op 24 mei 1829 te Workum (huwelijksgetuigen waren zijn verre neef (6e graad) Reyer Pieters Flapper (neef van de bruidegom), haar volle neef Gerben Lieuwes Andela (neef van de bruid), haar oom Bauke Ages Walta (oom van de bruid) en zijn broer Itte Fokkes Flapper (broer van de bruidegom) (zie VI-N)), trouwt (kerk) op 29 mei 1829 te Workum op 23-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Rooske Steffens Walta, dochter van Steffen Ages Walta en Liskje Klazes Brinksma. Rooske, naaister en dienstmeid, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 23 oktober 1801 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Rooske Douwes), is overleden op 14 februari 1836 te Workum. Rooske werd 34 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<125>

Van Reijer en Rooske zijn drie kinderen bekend:

1  Liskjen Reijers Flapper, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 15 februari 1830 te Workum, is overleden op 6 november 1867 03.00 uur te Workum. Liskjen werd 37 jaar, 8 maanden en 22 dagen.<126,127>

Liskjen trouwt op 14 juni 1857 te Workum op 27-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 28-jarige Theodorus Foppes Huizinga, zoon van Foppe Jetses Huizinga en Geertje Tietes Palstra. Theodorus, bakker en melktapper, wonende te Workum, is geboren op 2 oktober 1828 te Westhem, is overleden op 26 maart 1905 04.00 uur te Workum. Theodorus werd 76 jaar, 5 maanden en 24 dagen.<128,129>

Theodorus was later gehuwd (2) met Liskjen van der Beek.<130,131>

2  Fokke Reijers Flapper, timmerknecht en zonder beroep, wonende te Workum, te Nijega - Smal. en te Nijega - Hem. Old., is geboren op 12 februari 1832 te Workum, is overleden op 18 juli 1905 18.00 uur te Nijega - Hem. Old., is begraven op 20 juli 1905 te Workum. Fokke werd 73 jaar, 5 maanden en 6 dagen.<132>

Fokke trouwt op 16 mei 1858 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Aaltje Aukes Bosman, dochter van Auke Douwes Bosman en Antje Jans Rekers. Aaltje, zonder beroep, wonende te Nijega - Smal. en te Nijega - Hem. Old., is geboren op 20 oktober 1829 te Balk, is als geboren aangegeven op 22 oktober 1829 te Balk (aangever geboorte was haar vader Auke Douwes Bosman (vader); getuigen aangifte geboorte waren haar oom Bernard Herman Wortman (oom) en HarmenObbes Bosman), is overleden op 13 oktober 1907 te Nijega - Hem. Old.. Aaltje werd 77 jaar, 11 maanden en 23 dagen.<133,134>

3  Stijntje Flapper is geboren op 2 februari 1836 te Workum, is overleden op 17 februari 1836 te Workum. Stijntje werd 15 dagen.

Reijer trouwt op 27 juli 1836 te Workum op 30-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Froukjen Rintjes Ketelaar, dochter van Rintje Ypkes Ketelaar en Tjitske Lieuwes van der Meulen. Froukjen is R.K. gedoopt op 10 augustus 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Johannes Ypkes), is overleden op 23 december 1857 te Workum. Froukjen werd 63 jaar, 4 maanden en 13 dagen.<135,136>

VI-Q  Yette Jacobs Flapper, zoon van Jacob Ietes Flapper (V-G) en Lijsbeth Gerrits Westendorp, huisman (boer) en boer, wonende te Burgwerd, te Oudega - Wymbr., te Hartwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Oegeklooster, is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 17 februari 1777 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Fokke Ytes (zie V-F)), is overleden op 10 maart 1835 te Oldeklooster - Frl., is begraven op 14 maart 1835 te Burgwerd. Yette werd 58 jaar en 21 dagen.<137>

Yette gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 12 mei 1799 te Burgwerd, trouwt (kerk) (R.K.) te Bolsward op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Intje Pieters Miedema, dochter van Pieter Reins en Waltje Sijmons. Intje, wonende te Burgwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Oegeklooster, is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 1 maart 1776 te Bolsward (doopgetuige was Gerbrich Jans i.p.v. Kuy Klaas), is overleden op 14 januari 1832 te Oldeklooster - Frl., is begraven op 17 januari 1832 te Burgwerd. Intje werd 55 jaar, 10 maanden en 13 dagen.<138>

Van Yette en Intje zijn tien kinderen bekend:

1  Waltje Yettes Flapper, zonder beroep, wonende te Burgwerd, te Hartwerd en te Midlum, is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 7 april 1800 te Bolsward (doopgetuige was Renske Pieters), is overleden op 25 mei 1834 03.00 uur te Midlum (Huis 83). Waltje werd 34 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Waltje trouwt op 28 mei 1825 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Douwe Harmens van der Tol, zoon van Harmen Ypes van der Tol en Pietie Harmens van der Wal. Douwe, kooltjer, koemelker en zonder beroep, wonende te Midlum en te Almenum, is geboren te Midlum, is R.K. gedoopt op 4 december 1802 te Harlingen (doopgetuige was Harmen Heeres), is overleden op 30 juni 1880 21.00 uur te Almenum. Douwe werd 77 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<139>

Douwe was later gehuwd (2) met Sietske Gerbens Laagland.<140..142>

2  Jacob Yettes Flapper, boer, wonende te Burgwerd, te Workum en te It Heidenskip, is geboren op 7 april 1802 te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 7 april 1802 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn tante Gerberich Jacobs (zie VI-R)), is overleden op 26 november 1855 te Workum. Jacob werd 53 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<143>

Jacob trouwt op 8 mei 1830 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Andrieske Jans Jorna, dochter van Jan Gerbens Jorna en Fokje Hendriks Brandsma. Andrieske, wonende te Westhem, is geboren op 29 november 1805 te Kubaard, is R.K. gedoopt op 29 november 1805 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Gerberig Hendriks), is overleden op 19 november 1841 te Workum. Andrieske werd 35 jaar, 11 maanden en 21 dagen.<144> Jacob trouwt op 26 april 1843 te Workum op 41-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Hiltje Jans Jorna, dochter van Jan Gerbens Jorna en Fokje Hendriks Brandsma. Hiltje, boerin, wonende te Workum, is geboren op 27 mei 1815 te Kubaard, is overleden op 21 juni 1887 te Workum. Hiltje werd 72 jaar en 25 dagen.

3  Petrus Yettes Flapper, wonende te Burgwerd, is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 9 maart 1804 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Reyn Pieters), is overleden op 18 april 1831 te Den Haag. Petrus werd 27 jaar, 1 maand en 9 dagen.<145>

4  Johannes Yettes Flapper, boer, wonende te Burgwerd, te Oldeklooster - Frl., te Nijland - Súdwest Fryslân en te Bolsward, is geboren op 7 september 1806 te Oldeklooster - Frl., is R.K. gedoopt op 7 september 1806 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Gerrit Jacobs Flapper (zie VI-U)), is overleden op 13 april 1884 te Bolsward, is begraven op 17 april 1884 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Johannes werd 77 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<146>

Johannes trouwt op 2 mei 1835 te Wonseradeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 3 mei 1835 te Blauwhuis op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Taetske Lolles van der Meer, dochter van Lolle Hessels van der Meer en Ytje Johannes Symonsma. Taetske, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 10 november 1812 te Workum, is overleden op 17 augustus 1880 te Bolsward, is begraven op 20 augustus 1880 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Taetske werd 67 jaar, 9 maanden en 7 dagen.<147,148>

5  Sijmon Yettes Flapper, boer en boerenknecht, wonende te Burgwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Workum, is geboren op 14 december 1808 te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 29 december 1808 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Obe Pieters), is overleden op 25 januari 1848 te Burgwerd, is begraven op 28 januari 1848 te Burgwerd. Sijmon werd 39 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Sijmon trouwt op 13 april 1834 te Workum op 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Tjitske Johannes van der Meulen, dochter van Johannes Lieuwes van der Meulen en Taetske Ypes Ketelaar. Tjitske, boerin, is geboren op 22 januari 1812 te Workum, is R.K. gedoopt op 22 januari 1812 te Workum (doopgetuige was haar grootvader Lieuwe L. van der Meulen), is overleden op 12 mei 1838 te Burgwerd, is begraven op 16 mei 1838 te Burgwerd. Tjitske werd 26 jaar, 3 maanden en 20 dagen.<149,150> Sijmon trouwt op 24 oktober 1840 te Wonseradeel op 31-jarige leeftijd (2) met de 18-jarige Teetske Andries Symonsma, dochter van Andries Johannes Symonsma en Tjitske Durks Scheltinga. Teetske, boerin, wonende te Burgwerd, te Hieslum en te Witmarsum, is geboren op 28 maart 1822 te Workum, is overleden op 25 november 1892 03.30 uur te Witmarsum. Teetske werd 70 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Teetske was later gehuwd (2) met Jacob Douwes Flapper (zie VI-AB).<151,152>

6  Elisabetha Yettes Flapper, wonende te Burgwerd, te Pingjum en te Greonterp, is R.K. gedoopt op 12 januari 1811 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar grootmoeder Elisabetha Jacobs), is overleden op 15 december 1876 te Greonterp, is begraven op 19 december 1876 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Elisabetha werd 65 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<153,154>

Elisabetha trouwt op 20 april 1844 te Wonseradeel op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Tjebbe Josephus Witteveen, zoon van Josephus Tjebbes Witteveen en Fogeltje Meintes Bonthuis. Tjebbe, boer en landbouwer, wonende te Westhem en te Greonterp, is geboren op 25 april 1813 te Joure, is overleden op 6 mei 1862 te Greonterp. Tjebbe werd 49 jaar en 11 dagen.

Tjebbe was eerder gehuwd (1) met Trijntje Thomas Symonsma.<155,156>

7  Okke Yettes Flapper, kastelein, boerenknecht en winkelier, wonende te Tirns, te Burgwerd, te Oosterend - Hennaarderadeel en te Oldeklooster - Frl., is geboren op 30 mei 1813 te Oldeklooster - Frl., is overleden op 12 november 1864 te Tirns. Okke werd 51 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Okke trouwt op 20 mei 1843 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Jetske Wudmers Tolsma, dochter van Widmer Pieters Tolsma en IJttje Gerrits de Boer. Jetske, wonende te Tirns en te Bolsward, is geboren op 19 juli 1818 06.00 uur te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 22 maart 1887 te Bolsward. Jetske werd 68 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

8  Michiel Yettes Flapper, boerenknecht, wonende te Burgwerd, is geboren op 28 september 1815 te Oldeklooster - Frl., is ongehuwd overleden op 31 augustus 1839 22.00 uur te Burgwerd (Huis B 47), is als overleden aangegeven op 2 september 1839 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren zijn broer Johannes Yettes Flapper (zie VI-Q.4) en zijn broer Sijmon Yettes Flapper (zie VI-Q.5)), is begraven op 4 september 1839 te Burgwerd. Michiel werd 23 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<157..159>

9  Durk Yettes Flapper, landbouwer, wonende te Bolsward, is geboren op 29 januari 1818 te Hartwerd, is overleden op 4 september 1867 13.00 uur te Bolsward (Huis 669). Durk werd 49 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Durk trouwt op 16 mei 1857 te Wonseradeel op 39-jarige leeftijd met de 26-jarige Teetske Baukes Siemensma, dochter van Bauke Johannes Symonsma en Marike Reinders Jilderts. Teetske, wonende te Bolsward, is geboren op 19 september 1830 te Workum, is overleden op 13 april 1915 te Bolsward. Teetske werd 84 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

10  Obe Yettes Flapper, wonende te Hartwerd, is geboren op 17 maart 1820 te Wonseradeel, is overleden op 11 januari 1837 te Hartwerd. Obe werd 16 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

VI-R  Gerberig Jacobs Flapper, dochter van Jacob Ietes Flapper (V-G) en Lijsbeth Gerrits Westendorp, boerin, wonende te Abbega en te Oudega, is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 7 februari 1779 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Jan Geries), is overleden op 3 november 1848 18.00 uur te Abbega, is begraven op 8 november 1848 te Oudega. Gerberig werd 69 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<160>

Gerberig trouwt (Herv.) op 15 mei 1803 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Wiebe Lazes van der Zee, zoon van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes. Wiebe, boer, wonende te Abbega, is geboren te Abbega, is R.K. gedoopt op 4 september 1772 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Oukke Hymmes), is overleden op 23 mei 1836 05.00 uur te Abbega, is begraven op 26 mei 1836 te Oudega. Wiebe werd 63 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Van Wiebe en Gerberig zijn acht kinderen bekend:

1  Vau (Froukje) Wybes van der Zee, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren te Ypecolsga, is R.K. gedoopt op 10 januari 1805 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Sybbeltie Laazes), is overleden op 9 mei 1883 22.30 uur te Bolsward, is als overleden aangegeven op 10 mei 1883 te Bolsward (aangevers overlijden waren Jacobus Franzen en haar schoonzoon Wietze Franzen (schoonzoon)). Vau werd 78 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<161..163>

Vau trouwt op 19 februari 1839 te Wymbritseradeel op 34-jarige leeftijd met de 24-jarige Marten Foppes Teernstra, zoon van Foppe Jans Teernstra en Grietje Gerrits Gerritsma. Marten, schipper, wonende te Abbega, is geboren op 11 augustus 1814 te Burgwerd, is overleden op 10 oktober 1881 te Bolsward. Marten werd 67 jaar, 1 maand en 29 dagen.

2  Elizabeth Wybes is R.K. gedoopt op 25 april 1806 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Marijke Jacobs (zie VI-S)).

3  Jacob Wybes is R.K. gedoopt op 12 augustus 1807 te Woudsend (doopgetuige was zijn oom Yte Jacobs (zie VI-Q)), is jong overleden.

4  Elizabeth (Liesbeth) Wiebes van der Zee is R.K. gedoopt op 2 november 1808 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Marijke Jacobs (zie VI-S)).

Elizabeth trouwt op 10 mei 1834 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Nicolaas Dingelom Hooghama, zoon van Dingelom Klazis en Gettje Sijtzes Sijtsma. Nicolaas, boerenknecht, wonende te Abbega, is R.K. gedoopt op 20 februari 1805 te Blauwhuis.

5  Laas Wiebes van der Zee is geboren op 29 september 1812 te Heeg.

6  Aaltje Wiebes van der Zee is geboren op 20 januari 1814 te Heeg.

Aaltje trouwt op 1 juni 1839 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Sybren Sjoerds Hiemstra, zoon van Sjoerd (Sioert) Murks Hiemstra en Jildouw Feddes Ypma. Sybren is geboren op 9 juni 1815 te Heeg.

7  Trijntje Wiebes van der Zee is geboren op 10 april 1818 te Heeg.

8  Antje Wiebes van der Zee is geboren op 16 juni 1820 te Heeg.

VI-S  Marijke Jacobs Flapper, dochter van Jacob Ietes Flapper (V-G) en Lijsbeth Gerrits Westendorp, wonende te Abbega en te Oudega - Wymbr., is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 10 maart 1783 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Walte Jeltis Klasis (zie V-D)), is overleden op 13 april 1821 te Witmarsum. Marijke werd 38 jaar, 1 maand en 3 dagen.<164>

Marijke trouwt (kerk) (R.K.) op 3 mei 1811 te Blauwhuis op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Thomas Bokkes van der Zee, zoon van Bokke Hepkes en Hiske Thomas. Thomas, huisman (boer) en boer, wonende te Pingjum en te Oudega - Wymbr., is geboren te Wolsum, is R.K. gedoopt op 7 maart 1789 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ziebolt Thomas), is overleden op 7 april 1832 te Pingjum. Thomas werd 43 jaar en 1 maand.<165>

BIj het overlijden van zijn halfbroer Gerrit Sjeuwkes van der Zee, die geen kinderen naliet, is een memorie van aangifte successierechten opgemaakt. Thomas Bokkes van der Zee heeft "uit egenzinnige stijfhoofdigheid" geweigerd in een en dezelfde memorie met zijn beide halfzusters aangifte te doen en heeft dat in een aparte memorie gedaan.

Thomas was later gehuwd (2) met Antje Sjoerds Kingma.<166,167>

Van Thomas en Marijke zijn vijf kinderen bekend:

1  Bokke Thomas van der Zee is geboren op 25 augustus 1812 te Tjerkwerd, is overleden op 14 april 1829 te Wonseradeel. Bokke werd 16 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

2  Jacob Thomas van der Zee is geboren op 29 juli 1814 te Tjerkwerd.

Jacob trouwt op 10 oktober 1840 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Antje Ymes Pietersma, dochter van Yme Pieters Pietersma en Sjieuwke Douwes Symonsma. Antje is geboren te Akkrum, is R.K. gedoopt op 23 februari 1807 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Sjerp Pieters).

3  Hepke Thomas van der Zee is geboren op 3 oktober 1816 te Heeg.

4  Johannes Thomas van der Zee is geboren op 24 oktober 1818 te Wymbritseradeel.

5  Lijsbeth Thomas van der Zee is geboren op 26 maart 1821 te Wonseradeel, is overleden op 29 september 1821 te Wonseradeel. Lijsbeth werd 6 maanden en 3 dagen.

VI-T  Matsen Jacobs Flapper, dochter van Jacob Ietes Flapper (V-G) en Lijsbeth Gerrits Westendorp, wonende te Oudega, te Westhem en te Sneek, is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 4 februari 1789 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Dauwe Jyttis (zie V-H)), is overleden op 24 februari 1862 te Westhem, is begraven op 1 maart 1862 te Oudega - Wymbr.. Matsen werd 73 jaar en 20 dagen.<168>

Matsen trouwt (kerk) (R.K.) op 11 augustus 1811 te Blauwhuis op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Feike Meijes Langedijk, zoon van Meije Feikes Langedijk en Berber Romkes. Feike, boer, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 8 september 1792 te Oosthem, is R.K. gedoopt op 9 september 1792 te Blauwhuis (doopgetuige was Deuttie Fekkis), is overleden op 21 september 1848 te Oudega - Wymbr., is begraven op 26 september 1848 te Oudega - Wymbr.. Feike werd 56 jaar en 13 dagen.<169,170>

Van Feike en Matsen zijn acht kinderen bekend:

1  Meye Feikes Langedijk, boerenbedrijf, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 30 oktober 1812 te Tjerkwerd, is overleden op 28 juni 1890 02.00 uur te Bolsward. Meye werd 77 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Meye trouwt op 18 augustus 1838 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Marijke Lieuwes Mulder, dochter van Lieuwe Jacobs Mulder en Johanna Harmens Sipkema. Marijke, boerenbedrijf, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 5 juli 1816 te Bolsward.

2  Elizabeth Feikes Langedijk, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 7 oktober 1814 te Sneek, is overleden op 2 november 1883 08.00 uur te Bolsward. Elizabeth werd 69 jaar en 26 dagen.

Elizabeth trouwt op 12 september 1840 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Sjieuwkes Pietersma, zoon van Sieuwke Pieters Pietersma en Hinke Tiettes Tromp. Jan, arbeider, wonende te Greonterp, is geboren op 27 oktober 1816 te Greonterp, is overleden op 26 september 1871 23.00 uur te Greonterp. Jan werd 54 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

3  Barbara Feikes Langedijk is geboren op 15 augustus 1816 te Sneek.

Barbara trouwt op 12 mei 1838 te Witmarsum op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Sjieuwkes Pietersma, zoon van Sieuwke Pieters Pietersma en Hinke Tiettes Tromp. Pieter, wonende te De Lutte, is geboren op 22 juli 1811 02.00 uur te Greonterp, is overleden op 19 juli 1889. Pieter werd 77 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

4  Jacob Feikes Langedijk is geboren op 24 augustus 1819 te Wymbritseradeel.

5  Ynskjen Feikes Langedijk is geboren op 29 oktober 1821 te Wymbritseradeel.

6  Pieter Feikes Langedijk is geboren op 29 augustus 1824 te Oudega - Wymbr..

Pieter trouwt op 11 mei 1854 te Franekeradeel op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Geertruida Tjeerds van der Meer, dochter van Tjeerd Pieters van der Meer en Catharina Hanzes Bolta. Geertruida is geboren op 12 mei 1832 te Irnsum.

7  Reinder Feikes Langedijk, zonder beroep, wonende te Schettens, is geboren op 18 augustus 1826 te Oudega - Wymbr..

Reinder trouwt op 30 oktober 1861 te Leeuwarderadeel op 35-jarige leeftijd met de 25-jarige Wytske Piers Stornebrink, dochter van Pier Thomas Stornebrink en Grietje Jacobs Postma. Wytske, zonder beroep, wonende te Wijtgaard, is geboren op 21 maart 1836 te Wijtgaard.

8  Hinne Feikes Langedijk is geboren op 20 oktober 1830 te Wymbritseradeel.

VI-U  Gerrit Jacobs Flapper, zoon van Jacob Ietes Flapper (V-G) en Lijsbeth Gerrits Westendorp, boer, wonende te Westhem, te Oudega, te Hieslum en te Wolsum, is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 26 mei 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn broer Jytte Jacobs (zie VI-Q)), is overleden op 13 oktober 1873 te Oudega - Wymbr., is begraven op 17 oktober 1873 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Gerrit werd 82 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<171>

Gerrit trouwt op 7 januari 1814 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Gatske Meyes Langedijk, dochter van Meije Feikes Langedijk en Berber Romkes. Gatske, zonder beroep, wonende te Wolsum, is R.K. gedoopt op 24 mei 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was Doettie Fekkis), is overleden op 10 juli 1865 te Oudega - Wymbr.. Gatske werd 71 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Gerrit en Gatske zijn acht kinderen bekend:

1  Lijsbeth Gerrits Flapper, zonder beroep, wonende te Westhem en te Wolsum, is geboren op 8 december 1814 te Westhem, is overleden op 16 juni 1854 16.00 uur te Wolsum. Lijsbeth werd 39 jaar, 6 maanden en 8 dagen.<172>

Lijsbeth trouwt op 30 juni 1838 te Wymbritseradeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 1 juli 1838 te Blauwhuis op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Sjoerd Sjerps Pietersma, zoon van Sjerp Pieters Pietersma en Jitske Hessels van der Meer. Sjoerd, arbeider, boer, boerenknecht en boerenarbeider, wonende te Oudega, te Westhem, te Wolsum, te Greonterp en te Oudega - Wymbr., is geboren op 13 januari 1811 te Dedgum, is R.K. gedoopt op 14 januari 1811 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Lolle Hessels), is overleden op 9 november 1884. Sjoerd werd 73 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<173>

Sjoerd was eerder gehuwd (1) met Akke Sjieuwkes Lolkema.<174..176>

2  Meye Gerrits Flapper is geboren op 2 mei 1817 te Hieslum, is overleden op 4 juni 1907 te Westhem, is begraven op 8 juni 1907 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof St. Vitus). Meye werd 90 jaar, 1 maand en 2 dagen.<177,178>

Meye trouwt op 9 mei 1840 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Sjieuwke Uiltjes Palsma, dochter van Uiltje Jans Palsma en Grietje Joostes Huitema. Sjieuwke is geboren op 3 januari 1819 te Oosthem, is overleden op 4 december 1885 te Blauwhuis, is begraven op 9 december 1885 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Sjieuwke werd 66 jaar, 11 maanden en 1 dag.<179>

3  Jacob Gerrits Flapper is geboren op 28 oktober 1819 te Abbega, is overleden op 16 augustus 1859 te Oudega - Wymbr., is begraven op 19 augustus 1859 te Oudega - Wymbr.. Jacob werd 39 jaar, 9 maanden en 19 dagen.<180>

4  Reinder Gerrits Flapper, van boerenbedrijf, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 10 december 1821 02.00 uur te Tjerkwerd, is ongehuwd overleden op 17 juni 1862 04.00 uur te Oudega - Wymbr., is begraven op 21 juni 1862 te Oudega - Wymbr.. Reinder werd 40 jaar, 6 maanden en 7 dagen.<181>

5  Berber (Barbara) Gerrits Flapper is geboren op 23 juli 1824 te Oudega - Wymbr., is overleden op 20 augustus 1900 te Abbega, is begraven op 23 augustus 1900 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Berber werd 76 jaar en 28 dagen.<182,183>

Berber trouwt op 18 juni 1853 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Ypkes Walta, zoon van IJpke Johannes Walta en Fettje Fekkes de Vries. Johannes, turfschipper, is geboren op 17 januari 1826 te Westhem, is overleden op 29 mei 1901 te Wymbritseradeel. Johannes werd 75 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

6  Pieter Gerrits Flapper is geboren op 15 januari 1827 te Oudega - Wymbr., is overleden op 27 april 1833 te Oudega - Wymbr.. Pieter werd 6 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

7  Johannes Gerrits Flapper is geboren op 3 februari 1830 te Oudega - Wymbr., is overleden op 30 april 1907 te Westhem, is begraven op 4 mei 1907 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof St. Vitus). Johannes werd 77 jaar, 2 maanden en 27 dagen.<184..186>

lid van het R.K. Kerkbestuur van de Parochie van St. Vitus te Sensmeer

8  Jitske Gerrits Flapper, boerin, wonende te Oudega en te Greonterp, is geboren op 23 april 1833 te Oudega - Wymbr., is overleden op 2 maart 1908 te Bolsward, is begraven op 6 maart 1908 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Jitske werd 74 jaar, 10 maanden en 8 dagen.<187,188>

Jitske trouwt op 4 juni 1859 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Johannes Durks van der Meulen, zoon van Dirk Sybrens van der Meulen en Berendje Berends Postma. Johannes, boer, wonende te Greonterp, is geboren op 13 juni 1831 te Hieslum, is overleden op 29 april 1869 te Greonterp. Johannes werd 37 jaar, 10 maanden en 16 dagen. Jitske trouwt op 18 januari 1872 te Wonseradeel op 38-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Simon Sjoerds Hoekstra, zoon van Sjoerd Klazes Hoekstra en Sijtske Sjoerds Palstra. Simon is geboren op 27 januari 1842 te Westhem, is overleden op 2 oktober 1918 te Bolsward. Simon werd 76 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

VI-V  Antje Jacobs Flapper, dochter van Jacob Ietes Flapper (V-G) en Lijsbeth Gerrits Westendorp, wonende te Westhem en te Oudega - Wymbr., is geboren op 26 november 1795 te Oudega, is R.K. gedoopt op 26 november 1795 te Blauwhuis (doopgetuige was haar zus Gerbrig Jacobs (zie VI-R)), is overleden op 7 februari 1819 te Oudega - Wymbr. (nalatende haar echtgenoot Pieter Piekes Nijland, timmerbaas te Oudega). Antje werd 23 jaar, 2 maanden en 12 dagen.<189..191>

Antje trouwt op 27 september 1815 te Heeg op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Piekes Nijland, zoon van Pieke Pieters Nijland en Ymkje Harmens. Pieter, huistimmerman, mr. timmerman, timmerman en timmerbaas, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 8 augustus 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was Ydtie Harmens uit Abbega), is overleden op 13 december 1863 te Wymbritseradeel. Pieter werd 72 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<192,193>

Pieter was later gehuwd (2) met Lydia Bouwes Bandstra.<194..198>

Van Pieter en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieke Pieters Nijland is geboren op 24 september 1816 te Oudega - Wymbr., is overleden op 7 juli 1908 te Blauwhuis. Pieke werd 91 jaar, 9 maanden en 13 dagen.<199>

2  Elizabeth Nijland is geboren op 8 september 1818 te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 9 september 1818 te Blauwhuis (doopgetuige was Marijke Thomas), is overleden op 22 maart 1819. Elizabeth werd 6 maanden en 14 dagen.

VI-W  Yette Douwes Flapper, zoon van Douwe Ietes Flapper (V-H) en Antje Jans Teernstra, huisman (boer) en boer, wonende te Hartwerd, te Tjerkwerd en te Westhem, is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 12 juni 1783 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Dirk Ietes (zie V-E)), is overleden op 29 oktober 1867 te Bolsward, is begraven op 2 november 1867 te Bolsward. Yette werd 84 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<200>

Yette trouwt (kerk) (R.K.) op 27 mei 1804 te Bolsward op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Jans Ypma, dochter van Jan Yebs Ypma en Gerritje Hilles. Antje, wonende te Witmarsum, is geboren te Witmarsum, is R.K. gedoopt op 30 oktober 1783 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was haar oom Gerrit Hilles), is overleden op 14 augustus 1858 te Bolsward. Antje werd 74 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Van Yette en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Douwe Yettes Flapper, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren te Westhem, is R.K. gedoopt op 19 juli 1806 te Blauwhuis, is ongehuwd overleden op 5 mei 1874 te Bolsward. Douwe werd 67 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

2  Gerritje Yettes Flapper is R.K. gedoopt op 15 november 1808 te Blauwhuis, is ongehuwd overleden op 19 april 1869 te Bolsward. Gerritje werd 60 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

3  Jan Yettes is geboren op 22 januari 1811 te Westhem, is R.K. gedoopt op 22 januari 1811 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn tante Duuwke Jans), is jong overleden.

4  Antje Ietes Flapper is geboren op 17 juli 1812 te Westhem, is overleden op 7 februari 1868 te Bolsward. Antje werd 55 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Antje trouwt op 4 juni 1842 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Joukes Bouma, zoon van Jouke Jacobs Bouma en IJmkjen Aukes van der Weij. Johannes is geboren op 7 februari 1813 te Wolsum, is overleden op 31 januari 1868 te Bolsward. Johannes werd 54 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

5  Jan Yettes Flapper, kastelein en koopman, wonende te Bolsward, is geboren op 11 juni 1817 te Westhem, is overleden op 17 mei 1852 06.30 uur te Bolsward (Huis 692), is begraven op 20 mei 1852 te Bolsward. Jan werd 34 jaar, 11 maanden en 6 dagen.<201>

Jan trouwt op 15 mei 1846 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met Rinske Pieters de Jong, dochter van Pieter Hommes de Jong en Jantje Jans Dijkstra.

6  Fokke Yettes Flapper is geboren op 12 december 1820 te Bolsward.

7  Jacob Yettes Flapper, wonende te Bolsward, is geboren op 10 november 1823 te Westhem, is ongehuwd overleden op 4 januari 1866 12.30 uur te Bolsward (Huis 365). Jacob werd 42 jaar, 1 maand en 25 dagen.

8  Dirk Yettes Flapper, koopman en winkelier, wonende te Bolsward, is geboren op 24 februari 1828 te Westhem, is overleden op 1 maart 1874 14.00 uur te Bolsward (Huis 340), is begraven op 5 maart 1874 te Bolsward. Dirk werd 46 jaar en 5 dagen.<202>

Dirk trouwt op 7 juni 1868 te Franeker (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Lourintius Postma (broer van de bruid), zijn schoonvader Gerrit Driks Postma (vader van de bruid), zijn zwager Tjerk Pieters Boersma (aangetrouwde broer (zwager) van de bruid) en zijn broer Douwe Flapper (broer van de bruidegom) (zie VI-W.1)) op 40-jarige leeftijd met de 34-jarige Jantje Gerrits Postma, dochter van Gerrit Dirks Postma en Antje Louws Andela. Jantje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Franeker en te Bolsward, is geboren op 2 maart 1834 te Franeker, is overleden op 19 november 1884 te Bolsward. Jantje werd 50 jaar, 8 maanden en 17 dagen.<203>

Jantje was later gehuwd (2) met Douwe Sinnes van der Weide.<204..207>

VI-X  Aaltje Douwes Flapper, dochter van Douwe Ietes Flapper (V-H) en Antje Jans Teernstra, wonende te Wommels, is geboren te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 4 mei 1787 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was haar oom Haring Jans), is overleden op 13 december 1814 te Wommels. Aaltje werd 27 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Aaltje trouwt rond 1807 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Johannes Feikes Yntema, zoon van Feike Johannes Yntema en Marijke Ulbes Wytsman. Johannes, boer, wonende te Wommels, is geboren te Wommels, is R.K. gedoopt op 5 maart 1783 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Evert Joannes), is overleden op 13 juni 1846 te Wommels. Johannes werd 63 jaar, 3 maanden en 8 dagen.<208>

Johannes was later gehuwd (2) met Boukje Pieters Adema.<209,210>

Van Johannes en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Feike Johannes Yntema, boer en boerenarbeider, wonende te Tjerkwerd, is geboren rond 1809, is overleden op 4 januari 1839. Feike werd ongeveer 30 jaar.

Feike trouwt op 29 april 1837 te Wonseradeel op ongeveer 28-jarige leeftijd met Anke Joukes Bouma, dochter van Jouke Joukes Bouma en Ymkjen Aukes van der Wey. Anke, wonende te Tirns, is geboren te Wolsum, is overleden op 4 oktober 1899 te Tirns.

Anke was later gehuwd (2) met Simme Tjipkes Andringa.<211,212>

2  Douwe Johannes Yntema, boerenzoon en boer, wonende te Wommels en te Bolsward, is geboren op 12 november 1810 te Wommels, is overleden op 2 december 1862 te Bolsward. Douwe werd 52 jaar en 20 dagen.

Douwe was gehuwd met zijn verre nicht (8e graad) Trijntje van der Zee, dochter van Hieltje Hepkes van der Zee en Tjerkje (Tierkje) Jans Taekema. Trijntje is geboren op 24 september 1813 te Tjerkwerd, is overleden op 7 november 1858 te Bolsward. Trijntje werd 45 jaar, 1 maand en 14 dagen.

3  Ulbe Johannes Yntema is geboren op 25 januari 1812 te Wommels, is overleden op 25 april 1817 te Wommels. Ulbe werd 5 jaar en 3 maanden.

4  Evert Johannes Yntema is geboren op 12 februari 1813 te Wommels, is overleden op 16 juli 1813 te Wommels. Evert werd 5 maanden en 4 dagen.

5  Marijke Johannes Yntema is geboren op 28 juli 1814 te Wommels, is overleden op 10 januari 1815 te Wommels. Marijke werd 5 maanden en 13 dagen.

VI-Y  Meye Douwes Flapper, zoon van Douwe Ietes Flapper (V-H) en Renske Maurens Rollema, boerenknecht, boer, koemelker en landbouwer, wonende te Wommels, te Witmarsum en te Westhem, is geboren op 25 juli 1816 te Witmarsum, is overleden op 21 oktober 1888 19.00 uur te Bolsward. Meye werd 72 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Meye trouwt op 11 mei 1839 te Hennaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Taetske Pieters de Boer, dochter van Pieter Laurens de Boer en Antje Jacobs Mulder. Taetske, zonder beroep, wonende te Witmarsum en te Westhem, is geboren op 26 oktober 1816 te Wommels, is overleden op 25 mei 1880 01.00 uur te Westhem, is als overleden aangegeven op 26 mei 1880 te Wymbritseradeel (aangevers overlijden waren haar zoon Pieter Flapper (zoon) (zie VI-Y.2) en Sake Feenstra). Taetske werd 63 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Van Meye en Taetske zijn drie kinderen bekend:

1  Rinske Meyes Flapper, wonende te Bolsward, is geboren op 6 oktober 1844 te Witmarsum, is ongehuwd overleden op 27 juli 1867 03.00 uur te Bolsward (Huis 514). Rinske werd 22 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

2  Pieter Meyes Flapper, boerenbedrijf, arbeider en zonder beroep, wonende te Westhem, te Witmarsum en te Bolsward, is geboren op 10 oktober 1846 te Witmarsum, is overleden op 5 maart 1914 19.30 uur te Bolsward. Pieter werd 67 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

3  Douwe Meyes Flapper, wonende te Witmarsum, is geboren op 24 juni 1851 te Witmarsum, is overleden op 23 oktober 1851 08.00 uur te Witmarsum, is als overleden aangegeven op 23 oktober 1851 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piers Bakker (bekende) en zijn vader Meije Douwes Flapper (vader) (zie VI-Y)). Douwe werd 3 maanden en 29 dagen.

VI-Z  Klaas Douwes Flapper, zoon van Douwe Ietes Flapper (V-H) en Renske Maurens Rollema, veehouder, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 27 augustus 1820 te Hartwerd, is overleden op 20 juni 1893 te Wymbritseradeel, is begraven op 3 juli 1893 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Klaas werd 72 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<213..215>

Klaas trouwt op 26 mei 1855 te Wonseradeel op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Trijntje Pieters Jorna, dochter van Pyter Pyters Jorna en Bottje Pieters Adema. Trijntje, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 8 mei 1825 te Lollum, is overleden op 11 april 1900 te Wymbritseradeel, is begraven op 14 april 1900 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof St. Vitus). Trijntje werd 74 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<216,217>

Van Klaas en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Maurits Klazes Flapper, landbouwer, wonende te Heeg, is geboren op 5 maart 1856 te Burgwerd, is overleden op 9 september 1918 te Heeg, is begraven op 12 september 1918 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Maurits werd 62 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<218>

Maurits trouwt op 10 mei 1882 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met zijn verre nicht (7e graad) de 27-jarige Akke Fokkes Homminga, dochter van Fokke Elings Homminga en Trijntje Uiltjes Palsma. Akke, zonder beroep en boerin, wonende te Heeg, is geboren op 25 november 1854 15.30 uur te Snikzwaag, is overleden op 30 juni 1939 te Sneek, is begraven te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Akke werd 84 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

2  Pieter Klazes Flapper is geboren op 21 april 1859 te Burgwerd, is overleden op 26 april 1859 te Wonseradeel. Pieter werd 5 dagen.

3  Renske Klazes Flapper, zonder beroep, wonende te Tjerkwerd, te Ypecolsga en te Scharnegoutum, is geboren op 26 december 1861 te Burgwerd, is overleden op 8 december 1934 05.30 uur te Scharnegoutum, is begraven op 12 december 1934 te Bolsward (R.K. Kerkhof). Renske werd 72 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<219>

Renske trouwt op 3 mei 1884 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Age Tjittes Huitema, zoon van Tjitte Rientses Huitema en Marijke Josephs Witteveen. Age, boerenbedrijf en boer, wonende te Snikzwaag en te Ypecolsga, is geboren op 12 september 1857 te Greonterp, is overleden op 9 november 1920 te Bolsward, is begraven op 18 november 1920 te Bolsward (R.K. Kerkhof). Age werd 63 jaar, 1 maand en 28 dagen.<220..222>

VI-AA  Durk Douwes Flapper, zoon van Douwe Ietes Flapper (V-H) en Renske Maurens Rollema, koemelker, is geboren op 13 september 1822 te Hartwerd, is overleden op 16 december 1859 te Schettens. Durk werd 37 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Durk trouwt op 12 mei 1849 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 37-jarige Antje Harmens Mulder, dochter van Harmen Jacobs Mulder en Wiebrigje Jelles Westra. Antje is R.K. gedoopt op 25 januari 1812 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was Akke Jans), is overleden op 29 oktober 1883 te Bolsward. Antje werd 71 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Durk en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Wijbrigje Durks Flapper is geboren op 7 september 1850 te Schettens, is overleden op 2 februari 1912 te Bolsward, is begraven op 5 februari 1912 te Bolsward. Wijbrigje werd 61 jaar, 4 maanden en 26 dagen.<223,224>

Wijbrigje trouwt op 1 juni 1873 te Bolsward op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes IJdes Bergsma, zoon van IJde Louws Bergsma en Jeltje Klazes Bouma. Johannes, koopman, wonende te Groningen, is geboren op 18 november 1849 te Menaldumadeel, is overleden op 28 december 1906 15.00 uur te Bolsward. Johannes werd 57 jaar, 1 maand en 10 dagen.

2  Douwe Durks Flapper, bakkersgezel, bakkersknecht en bakker, wonende te Sneek, te Bolsward en te Kampen, is geboren op 9 augustus 1851 te Schettens, is overleden voor 12 april 1912. Douwe werd hoogstens 60 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Douwe trouwt op 7 mei 1876 te Bolsward op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Elisabeth Scheerstra, dochter van Jetse Oeges Scheerstra en Feikje Siebrens Tekelema. Elisabeth, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 7 april 1852 te Bolsward, is overleden op 3 april 1883 22.00 uur te Bolsward. Elisabeth werd 30 jaar, 11 maanden en 27 dagen. Douwe trouwt op 17 mei 1888 te Almelo - Stad op 36-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Gerritdina Donkelaar, dochter van Roelof Donkelaar en Janna de Jager. Gerritdina, wonende te Almelo - Stad, is geboren op 23 november 1862 te Almelo - Stad.

3  Harmen Durks Flapper, winkelier, is geboren op 2 maart 1853 te Schettens, is overleden vermoedelijk overleden voor 2-5-1919 in Duitsland, omdat Agatha toen terugkwam op de gezinskaart als Hoofd..

Harmen trouwt op 13 mei 1877 te Bolsward op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Marijke Pieters de Boer, dochter van Pieter Hannes de Boer en Saakje Johannes Teernstra. Marijke is geboren op 21 december 1852 te Bolsward. Harmen trouwt op 11 mei 1892 te Amsterdam op 39-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Agatha Hofstra, dochter van Tjerk Tjerks Hofstra en Mayke Dirks de Boer. Agatha is geboren op 27 juni 1853 te Bolsward.

VI-AB  Jacob Douwes Flapper, zoon van Douwe Ietes Flapper (V-H) en Renske Maurens Rollema, zonder beroep, wonende te Burgwerd, te Hieslum en te Witmarsum, is geboren op 22 december 1824 te Hartwerd, is overleden op 26 april 1910 22.00 uur te Witmarsum, is als overleden aangegeven op 27 april 1910 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Hendricus Adrianus de Bruin en zijn neef Pieter Flapper (neef) (zie VI-Y.2)), is begraven op 30 april 1910 te Bolsward. Jacob werd 85 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<225>

Jacob trouwt op 28 mei 1853 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met zijn achternicht (5e graad) de 31-jarige Teetske Andries Symonsma, dochter van Andries Johannes Symonsma en Tjitske Durks Scheltinga. Teetske, boerin, wonende te Burgwerd, te Hieslum en te Witmarsum, is geboren op 28 maart 1822 te Workum, is overleden op 25 november 1892 03.30 uur te Witmarsum. Teetske werd 70 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Teetske was eerder gehuwd (1) met Sijmon Yettes Flapper (zie VI-Q.5).<226..231>

Van Jacob en Teetske zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Flapper is doodgeboren op 15 december 1853 te Wonseradeel.

2  Douwe Jacobs Flapper, timmerman, wonende te Witmarsum, is geboren op 8 mei 1855 te Burgwerd, is overleden op 4 augustus 1908 te Medemblik. Douwe werd 53 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Douwe trouwt op 27 april 1882 te Menaldumadeel op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Geertje Kamsma, dochter van Ype Ates Kamsma en Trijntje Jans Kouwenburg. Geertje, naaister, wonende te Dronrijp, is geboren op 25 juli 1857 te Dronrijp, is overleden op 22 november 1925 te Medemblik. Geertje werd 68 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

3  Rinske Flapper is geboren op 29 augustus 1857 te Burgwerd, is overleden op 31 oktober 1909 te Bolsward, is begraven op 4 november 1909 te Bolsward. Rinske werd 52 jaar, 2 maanden en 2 dagen.<232,233>

Rinske trouwt op 3 februari 1901 te Bolsward op 43-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 52-jarige Matheus Taekles van der Meer, zoon van Taekle Wijbrens van der Meer (VI-AY) en Wytske Matheus Hoeben. Matheus is geboren op 10 december 1848 te Burgwerd, is overleden op 17 mei 1916 te Bolsward. Matheus werd 67 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Matheus was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (7e graad) Elisabeth van der Beek.<234,235>

VI-AC  Jetske Flapper, dochter van Douwe Ietes Flapper (V-H) en Renske Maurens Rollema, is geboren op 14 oktober 1831 te Hartwerd, is overleden op 20 januari 1921 13.30 uur te Mirns en Bakhuizen, is begraven te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Jetske werd 89 jaar, 3 maanden en 6 dagen.<236>

Jetske trouwt op 6 mei 1854 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 34-jarige Obe Douwes Veltman, zoon van Douwe Eelkes Veldman en Akke Obes Popma. Obe is geboren op 18 juli 1819 te Workum, is overleden op 19 juli 1881 te Mirns. Obe werd 62 jaar en 1 dag.

Van Obe en Jetske zijn vijf kinderen bekend:

1  Douwe Veltman is geboren op 10 oktober 1855 te Stavoren.

2  Maurens Obbes Veltman is geboren in 1858, is overleden op 8 november 1861 te Stavoren. Maurens werd 3 jaar.

3  Maurens Veltman is geboren op 29 januari 1858 te Stavoren.

4  Akke Veltman is geboren op 29 april 1861 te Stavoren.

5  Maurens Veltman is geboren op 4 september 1865 te Stavoren, is overleden op 7 december 1945 te Balk, is begraven op 11 december 1945 te Balk (R.K. Kerkhof). Maurens werd 80 jaar, 3 maanden en 3 dagen.<237>

Maurens trouwt op 11 mei 1893 te Gaasterland op 27-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 28-jarige Baukjen Dooper, dochter van Luitje Sybrens Dooper en Albertje Everts de Vries. Baukjen is geboren op 31 augustus 1864 te Balk, is overleden op 25 november 1933 te Balk, is begraven te Balk (R.K. Kerkhof). Baukjen werd 69 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

VI-AD  Hendrik Piers Hiemstra, zoon van Pier Hendriks Hiemstra en Waltje Baukes (V-I), wonende te Tzum, is geboren te Edens, is R.K. gedoopt op 17 maart 1773 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Minke Baukes Ipv Hendrik Piers), is overleden op 25 juni 1825 te Dronrijp. Hendrik werd 52 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Hendrik trouwt op 12 juni 1796 te Dronrijp op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jetske Pieters, dochter van Pieter Tjerks en Jeltje Meinderts. Jetske, wonende te Dronrijp, is R.K. gedoopt op 2 december 1773 te Dronrijp, is overleden op 26 januari 1820 te Dronrijp. Jetske werd 46 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Hendrik en Jetske zijn zeven kinderen bekend:

1  Pier Hendriks Hiemstra, huisman (boer) en boer, wonende te Dronrijp, is geboren te Wommels, is R.K. gedoopt op 11 september 1797 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootmoeder Waltje Piers (zie V-I)), is overleden op 18 januari 1830 04.00 uur te Dronrijp. Pier werd 32 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Pier trouwt op 16 mei 1827 te Menaldumadeel op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Dieuwke Hilles Jorna, dochter van Hille Tjeerds Jorna en Doetje Jentjes de Groot. Dieuwke, dienstmeid, wonende te Dronrijp, is geboren rond 1801, is overleden voor 4 januari 1830. Dieuwke werd hoogstens 29 jaar.

2  Jeltje Hendriks is R.K. gedoopt op 11 april 1800 te Bolsward (doopgetuige was Pieter Tjerks), is ongehuwd overleden op 28 juni 1828 te Menaldumadeel. Jeltje werd 28 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

3  Symontje Hendriks Hiemstra, wonende te Franeker, is R.K. gedoopt op 4 april 1802 te Bolsward (doopgetuige was Hitje Pieters), is overleden op 24 juli 1880 te Franeker. Symontje werd 78 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Symontje trouwt op 24 oktober 1835 te Hennaarderadeel op 33-jarige leeftijd (1) met Jan Johannes de Boer. Symontje trouwt op 17 januari 1841 te Franeker op 38-jarige leeftijd (2) met Steffen Jelles van der Vleugel. Steffen, koopman, wonende te Franeker.

4  Ytje Hendriks Hiemstra is R.K. gedoopt op 1 december 1804 te Bolsward (doopgetuige was Boukje Pieters), is overleden op 13 maart 1862 te Menaldumadeel. Ytje werd 57 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Ytje trouwt op 15 mei 1844 te Menaldumadeel op 39-jarige leeftijd met de 37-jarige Klaas Jans Hobbema, zoon van Jan Klazes Hobbema en Wytske Oeges de Vries. Klaas, boerenknecht, flankeur, bij de achtste afdeling infanterie en arbeider, wonende te Arum en te Dronrijp, is geboren op 20 februari 1807 te Bolsward, is R.K. gedoopt op 21 februari 1807 te Bolsward (doopgetuige was Trijntje Claasses), is overleden op 2 oktober 1853 te Menaldumadeel. Klaas werd 46 jaar, 7 maanden en 12 dagen.<238,239>

Klaas was eerder gehuwd (1) met Aafke Sybes Jorna.<240..243>

5  Pietje Hendriks Hiemstra is R.K. gedoopt op 6 juli 1807 te Dronrijp, is overleden op 17 november 1890 te Menaldumadeel. Pietje werd 83 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Pietje trouwt op 5 mei 1836 te Menaldumadeel op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Dirks Postma, zoon van Dirk Dirks Postma en Jeltje Jans Terpstra. Jan, gardenier, is geboren in 1808 te Tzummarum, is overleden op 25 december 1872 te Menaldumadeel. Jan werd 64 jaar.

6  Petrus Hendriks Hiemstra is R.K. gedoopt op 29 september 1809 te Dronrijp, is overleden op 29 september 1863 te Menaldumadeel. Petrus werd 54 jaar.

Petrus trouwt op 17 mei 1837 te Menaldumadeel op 27-jarige leeftijd met Lolkje Jans Dijkstra, dochter van Jan Doedes Dijkstra en Antje Tjallings van der Meulen.

7  Waltje Hendriks Hiemstra is geboren op 21 augustus 1818 te Menaldumadeel, is overleden op 7 september 1818 te Menaldumadeel. Waltje werd 17 dagen.

VI-AE  Bauke Piers Hiemstra, zoon van Pier Hendriks Hiemstra en Waltje Baukes (V-I), kastelein en koopman, wonende te Winsum - Frl., is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 10 juni 1778 te Franeker (doopgetuige was zijn oom Durk Baukes (zie V-J)), is overleden op 12 oktober 1859 te Menaldumadeel. Bauke werd 81 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Bauke trouwt in april 1809 te Baard, trouwt (kerk) in april 1809 te Dronrijp op 30-jarige leeftijd met Geertje Pieters.

Van Bauke en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Waltje Baukes Hiemstra is geboren op 17 maart 1810 te Winsum - Frl., is R.K. gedoopt op 17 maart 1810 te Dronrijp, is overleden op 14 januari 1892 te Franeker. Waltje werd 81 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Waltje was gehuwd met Hidde Jans Andringa.

2  Hyke Baukes Hiemstra is geboren op 30 november 1814 te Bozum.

3  Petronella Baukes Hiemstra is geboren op 26 januari 1818 te Baarderadeel.

4  Pier Baukes Hiemstra is geboren op 1 augustus 1820 te Baarderadeel.

Pier trouwt op 6 juni 1857 te Hennaarderadeel op 36-jarige leeftijd met Nieske Pieters Achterom, dochter van Pieter Ruurds Achterom en Sytske Tjerks Hoekstra.

VI-AF  Minke Piers Hiemstra, dochter van Pier Hendriks Hiemstra en Waltje Baukes (V-I), wonende te Blauwhuis, is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 20 juli 1782 te Franeker (doopgetuige was haar grootvader Bauke Durkx (zie IV-D)), is overleden op 11 maart 1857 te Wymbritseradeel. Minke werd 74 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Minke was gehuwd met Hessel Gosses Visser, zoon van Gosse Reintjes en Hieltje Hessels. Hessel, schoenmaker en koopman, wonende te Westhem en te Blauwhuis, is R.K. gedoopt op 23 maart 1774 te Heeg (doopgetuige was Trientje Hessels), is overleden op 13 september 1858 19.00 uur te Westhem. Hessel werd 84 jaar, 5 maanden en 21 dagen.<244>

Hessel Gosses nam in 1811 de familienaam Visscher aan. Hij woonde toen in Westhem en gaf 3 kinderen op. De familienaam werd later als Visser geschreven.

Hessel was later gehuwd (2) met Trijntje Hielkes.<245,246>

Van Hessel en Minke zijn negen kinderen bekend:

1  Hijke Hessels Visser is geboren te Westhem, is R.K. gedoopt op 8 oktober 1804 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Waltje Piers (zie V-I)).

Hijke trouwt op 27 mei 1837 te Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd met de 36-jarige Teede Sjoerds Palstra, zoon van Sjoerd Gerbens Palstra en Trijntje Pieters Hoekstra. Teede is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 29 maart 1801 te Blauwhuis (doopgetuige was Pieter Pieters).

2  Gosse Hessels is R.K. gedoopt op 22 februari 1806 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ruerg Gosses).

3  Gosse Hessels Visser, schoenmaker, wonende te Blauwhuis en te Westhem, is R.K. gedoopt op 8 maart 1810 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ruurd Gosses).

Gosse trouwt op 3 mei 1834 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 37-jarige Haebeltje Rintjes Ketelaar, dochter van Rintje Ypkes Ketelaar en Tjitske Lieuwes van der Meulen. Haebeltje, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 12 januari 1797 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oudtante Boukien Luwis), is overleden op 16 april 1880 12.30 uur te Westhem. Haebeltje werd 83 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

4  Pier Hessels Visser is geboren op 27 november 1811 te Wymbritseradeel.

5  Waltie Hessels Visser is geboren op 12 maart 1814 te Wymbritseradeel.

6  Jan Hessels Visser is geboren op 5 mei 1816 te Wymbritseradeel.

7  Symen Hessels Visser is geboren op 12 juli 1818 te Wymbritseradeel.

8  Rintje Hessels Visser, boer en van boerenbedrijf, wonende te Hartwerd, is geboren op 16 maart 1821 te Wymbritseradeel.

Rintje trouwt op 4 mei 1844 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met Reinskje Annes van der Klaver, dochter van Anne Klazes van der Klaver en Janke Johannes Dooper. Reinskje, wonende te Hartwerd.

9  Trijntje Hessels Visser is geboren op 16 september 1823 te Wymbritseradeel.

VI-AG  Minke Durks de Boer, dochter van Durk Boukes (V-J) en Bottje Johannes de Boer, zonder beroep, wonende te Burgwerd en te Bolsward, is geboren te Baburen, is R.K. gedoopt op 17 maart 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Ziebrig Boukis (zie V-L)), is overleden op 21 april 1859 te Bolsward. Minke werd 68 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Minke trouwt op 26 december 1816 te Hennaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige Gerben Jans Jorna, zoon van Jan Gerbens Jorna en Fokje Hendriks Brandsma. Gerben, koopman, wonende te Burgwerd en te Bolsward, is R.K. gedoopt op 21 maart 1798 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Sibering Gerbens), is overleden op 20 januari 1862 te Bolsward. Gerben werd 63 jaar, 9 maanden en 30 dagen.<247>

Van Gerben en Minke zijn drie kinderen bekend:

1  Fokje Gerbens Jorna is geboren op 17 juni 1819 te Wonseradeel.

2  Durk Gerbens Jorna is geboren op 18 september 1821 te Wonseradeel.

Durk trouwt op 27 mei 1843 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met Lolkje Lieuwes Hoekstra, dochter van Lieuwe Klazes Hoekstra en Reino Johannes van der Meulen.

3  Botje Gerbens Jorna, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 16 december 1824 te Burgwerd, is overleden op 6 november 1905 te Bolsward. Botje werd 80 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Botje trouwt op 18 juli 1852 te Bolsward op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Feike Keimpes Jorna, zoon van Keimpe Gerbens Jorna en Ytje Feddes Galema. Feike, koopman, wonende te Bolsward, is geboren rond 1817.

Feike was eerder gehuwd (1) met Eeke Sybrens Roorda.<248,249>

VI-AH  Bauke Dirks de Boer, zoon van Durk Boukes (V-J) en Bottje Johannes de Boer, wonende te Edens, is geboren op 3 januari 1798 te Edens, is R.K. gedoopt op 3 januari 1798 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Jan Johannis), is overleden op 13 december 1866 te Edens. Bauke werd 68 jaar, 11 maanden en 10 dagen.<250>

Bauke trouwt op 2 november 1827 te Hennaarderadeel op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Waltje Reins Miedema, dochter van Rein Pieters Miedema en Tietje Jans Ypma. Waltje is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 13 oktober 1804 te Bolsward (doopgetuige was haar oudoom Obbe Reyns), is overleden op 28 maart 1879 te Bolsward. Waltje werd 74 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Van Bauke en Waltje zijn acht kinderen bekend:

1  Bottje Baukes de Boer is geboren rond 1831 te Burgwerd.

Bottje trouwt op 2 mei 1856 te Hennaarderadeel op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Klaas Klazes Hettinga, zoon van Klaas Klazes Hettinga en Akka Mevis Brandsma. Klaas is geboren rond 1834 te Heeg.

2  Rein Baukes de Boer is geboren op 26 juli 1833 te Burgwerd.

Rein trouwt op 14 mei 1864 te Hennaarderadeel op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Pietje Ates Talsma, dochter van Ate Pieters Talsma en Ypkjen Jans Douma. Pietje is geboren op 11 mei 1839 te Hidaard.

3  Okke Baukes de Boer is geboren op 18 december 1836 te Burgwerd, is overleden op 9 maart 1874 te Sandfirden. Okke werd 37 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Okke trouwt op 9 mei 1863 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met zijn volle halfnicht de 20-jarige Jantje Botes van der Werf, dochter van Bote Feddes van der Werf en Antje Epkes Romkes. Jantje is geboren op 16 mei 1842 te Tirns, is overleden op 5 februari 1909 te Lutkewierum, is begraven op 9 februari 1909 te Roodhuis. Jantje werd 66 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Jantje was later gehuwd (2) met Pieter Everts Yntema.<251,252>

4  Dirk Baukes de Boer is geboren rond 1839 te Burgwerd.

Dirk trouwt op 17 mei 1851 te Hennaarderadeel op ongeveer 12-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Sjuttje Jacobs Postma, dochter van Jacob Jacobs Postma en Hitje Franses Engwirda. Sjuttje is geboren rond 1826 te Tirns.

5  Jan Baukes de Boer is geboren op 30 juni 1839 te Burgwerd, is overleden op 22 januari 1911 te Burgwerd. Jan werd 71 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op 12 mei 1866 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Akke Gaeles Galema, dochter van Gaele (Michiel) Ysbrands Galema en Elisabeth Jacobs van den Oever. Akke is geboren op 7 augustus 1845 te Tjerkwerd, is overleden op 20 mei 1877 te Burgwerd. Akke werd 31 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

6  Fetje Baukes de Boer is geboren op 23 oktober 1841 te Edens, is overleden op 13 januari 1880 te Dronrijp. Fetje werd 38 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Fetje trouwt op 4 juni 1870 te Hennaarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Luurtzen Franses Postma, zoon van Frans Luitzens Postma en Sytske Reins Minnema. Luurtzen is geboren op 19 mei 1849 te Scharnegoutum.

7  Antje Baukes de Boer is geboren op 24 februari 1845 te Edens.

Antje trouwt op 11 mei 1872 te Hennaarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Joseph Pieters Andringa, zoon van Pieter Jacobs Andringa en Hijlkjen Josephs Witteveen. Joseph is geboren op 17 januari 1844 te Wirdum - Frl. volgens huwelijk in Treosar Wijtgaard !, is overleden op 7 augustus 1875 te Tirns. Joseph werd 31 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

8  Minke Baukes de Boer is geboren op 1 november 1847 te Edens, is overleden op 9 april 1928 te Workum. Minke werd 80 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Minke trouwt op 7 mei 1870 te Hennaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Siebren Sijtzes Dijkstra, zoon van Sijtze Jelgers Dijkstra en Marijke Klazes Veldman. Siebren is geboren op 29 augustus 1844 te Workum, is overleden op 30 juni 1928 te Workum. Siebren werd 83 jaar, 10 maanden en 1 dag.

VI-AI  Rients Minnes Bosma, zoon van Minne Rientses Bosma en Siebrig Baukes (V-L).

Rients trouwt op 13 mei 1819 te Franekeradeel met Eeke Johannes Tolsma, dochter van Johannes Dirks Tolsma en Hiske Doedes.

Van Rients en Eeke zijn zes kinderen bekend:

1  Minne Rientses Bosma.

2  Johannes Rientses Bosma.

3  Franciscus Rientses Bosma.

4  Dirk Rientses Bosma.

Dirk was gehuwd met Antje Durks Hollander, dochter van Durk Gerrits Hollander en Akke Pieters Jorritsma. Antje is geboren op 22 april 1836 te Lutjelollum, is overleden op 18 februari 1880 te Hitzum, is begraven op 17 februari 1880 te Wijtgaard. Antje werd 43 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

5  Hiske Rientses Bosma.

6  Sybrig Rientses Bosma is geboren op 27 september 1823 te Franeker.

Sybrig trouwt op 5 mei 1849 te Franekeradeel op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Fokke Yebs Ypma, zoon van Yeb Fokkes Ypma en Fetje Maurens Rolma. Fokke is geboren op 22 augustus 1819 te Achlum, is overleden op 2 november 1884 te Dantumadeel. Fokke werd 65 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

VI-AJ  Catharinus Siebrens de Boer, zoon van Siebren Baukes de Boer (V-M) en Johanna Klazes Hobma, arbeider en koopman, wonende te Greonterp en te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 11 mei 1802 te Blauwhuis, is overleden op 27 februari 1858 te Greonterp. Catharinus werd 55 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Catharinus trouwt op 20 juli 1830 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Aukje Hessels Wesselius, dochter van Hessel Pieters Wesselius en Sjoukje Jans Bosma. Aukje is geboren op 22 maart 1810, is Herv. gedoopt op 8 april 1810 te Winsum - Frl., is overleden op 12 december 1894 te Bolsward. Aukje werd 84 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Van Catharinus en Aukje zijn vier kinderen bekend:

1  Siebrig Cathrinus de Boer, zonder beroep en boerin, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 12 mei 1831 te Westhem, is overleden op 12 februari 1900 te Bolsward. Siebrig werd 68 jaar en 9 maanden.

Siebrig trouwt op 27 september 1860 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd (1) met de 45-jarige Gerben Sjieuwkes Pietersma, zoon van Sieuwke Pieters Pietersma en Hinke Tiettes Tromp. Gerben, zonder beroep en boer, wonende te Greonterp en te Tjerkwerd, is geboren op 16 maart 1815 te Greonterp, is overleden op 1 april 1864 te Tjerkwerd. Gerben werd 49 jaar en 16 dagen.

Gerben was eerder gehuwd (1) met Akke Lolles van der Meulen.<253,254>

Siebrig trouwt op 5 mei 1866 te Wonseradeel op 34-jarige leeftijd (2) met Fokke Jans Mulder.

2  Klaas de Boer is geboren op 8 mei 1834 te Wymbritseradeel.

3  Johanna de Boer is geboren op 16 april 1837 te Wymbritseradeel.

4  Minke de Boer, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 11 augustus 1847 te Hieslum, is overleden op 13 december 1877 16.30 uur te Westhem. Minke werd 30 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Minke trouwt op 13 mei 1871 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Sjoerd van den Berg, zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema. Sjoerd, smid, wonende te Parrega en te Westhem, is geboren op 25 januari 1839 te Parrega, is overleden op 24 april 1839, is begraven te Blauwhuis. Sjoerd werd 2 maanden en 30 dagen.

Sjoerd was later gehuwd (2) met Janneke Gerritsma.<255,256>

VI-AK  Minke Siebrens de Boer, dochter van Siebren Baukes de Boer (V-M) en Johanna Klazes Hobma, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 26 oktober 1805 te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 26 oktober 1805 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Akka Boukis (zie V-K)), is overleden op 19 februari 1834 te Greonterp. Minke werd 28 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Minke trouwt op 27 september 1828 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Harmen Arjens Gerritsma, zoon van Arjen Gerrits Gerritsma en Hiltje Jentjes Kingma. Harmen, koopman en boer, wonende te Greonterp, is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 10 juli 1804 te Blauwhuis (doopgetuige was Harmen Harmens).<257>

Harmen was later gehuwd (2) met Jantje Eekes Symonsma.<258,259>

Van Harmen en Minke is een kind bekend:

1  Johanna Harmens Gerritsma is geboren op 17 juni 1829 te Westhem, is overleden op 3 augustus 1918 te Westhem. Johanna werd 89 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Johanna trouwt op 12 mei 1849 te Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Josephs Witteveen, zoon van Josephus Tjebbes Witteveen en Fogeltje Meintes Bonthuis. Cornelis is geboren op 9 november 1823 te Snikzwaag, is overleden op 23 september 1906 te Abbega. Cornelis werd 82 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

VI-AL  Liskje Douwes van der Werf, dochter van Douwe Sjoerds van der Werf en Waltje Simmes (V-N), is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 28 november 1780 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootvader Sioert Douwes), is overleden op 20 oktober 1851 te Ferwoude. Liskje werd 70 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Liskje was gehuwd (1) met Willem Geerts van der Beek. Willem, huisman (boer), is geboren op 22 april 1788 te Workum, is overleden op 8 juli 1827 te Ferwoude. Willem werd 39 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Van Willem en Liskje zijn acht kinderen bekend:

1  Waltje Willems van der Beek is geboren op 26 juni 1811 te Workum, is overleden op 3 februari 1822 te Workum. Waltje werd 10 jaar, 7 maanden en 8 dagen.<260>

2  Geert Willems van der Beek is geboren op 26 juni 1811 te Workum.

3  Marijke Willems van der Beek is geboren op 24 december 1813 te Workum, is overleden op 29 december 1813 te Workum. Marijke werd 5 dagen.

4  Marijke Willems van der Beek is geboren op 13 juni 1815 te Workum, is overleden op 1 mei 1818 te Workum. Marijke werd 2 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

5  Klaaske Willems van der Beek, van boerenbedrijf, is geboren op 5 juni 1817 te Workum.

6  Marijke Willems van der Beek is geboren op 16 september 1818 te Workum, is overleden op 24 november 1818 te Workum. Marijke werd 2 maanden en 8 dagen.

7  Arend Willems van der Beek, werkman, is geboren op 17 mei 1820 te Workum, is overleden op 27 maart 1875 te Workum. Arend werd 54 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Arend trouwt op 12 mei 1844 te Hindeloopen op 23-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Trijntje Reinders Kooiman, dochter van Reinder Klaasz. Kooiman en Elisabeth Jans Haringhuizen. Trijntje is geboren op 21 mei 1823 te Hindeloopen, is overleden op 13 juli 1853 te Hindeloopen. Trijntje werd 30 jaar, 1 maand en 22 dagen. Arend trouwt op 26 april 1857 te Workum op 36-jarige leeftijd (2) met Gettje Douwes Draayer, dochter van Douwe Christiaans Draayer en Maria Harmens (Marijke) de Vries. Gettje is geboren te Wijckel.

Gettje was eerder gehuwd (1) met Tjebbe Fongers van der Pal.<261,262>

8  Marten Willems van der Beek, van boerenbedrijf, is geboren op 19 oktober 1822 te Workum.

Liskje trouwt op 21 november 1802 te Heeg op 21-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Klaas Hendriks Brandsma, zoon van Hendrik Johannes Brandsma en Andrieske Ysbrands. Klaas is geboren op 22 april 1769 te Swichum, is R.K. gedoopt op 22 april 1769 te Wijtgaard (doopgetuige was zijn grootmoeder Foffien Isbrans).

Van Klaas en Liskje zijn twee kinderen bekend:

9  Douwe Klazes Brandsma, winkelier, wonende te Bolsward.

Douwe trouwt op 28 mei 1837 te Bolsward met Akke Willems Bouma, dochter van Willem Pieters Bouma en Oeke Sybrens Bijlsma.

10  Hendrikus Klazes Brandsma, landbouwer, wonende te Gaast.

Hendrikus trouwt op 24 oktober 1840 te Wonseradeel met Vouw Hyltjes Kortrijk, dochter van Hieltje Durks Kortrijk en Sibbeltje Lazes van der Zee.

VI-AM  Stijntje Douwes van der Werf, dochter van Douwe Sjoerds van der Werf en Waltje Simmes (V-N), is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 19 februari 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Obe Simmes van der Meer (zie V-Q)), is overleden op 10 maart 1848 te Workum. Stijntje werd 57 jaar en 20 dagen.

Stijntje trouwt op 29 april 1814 te Tjerkwerd op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Wiebe Joostes Huitema, zoon van Joost Huites Huitema en Aaltje Epkes. Wiebe, arbeider, wonende te Heeg en te Workum, is geboren op 24 juli 1790, is R.K. gedoopt op 24 juli 1790 te Heeg (doopgetuige was zijn oom Riemer Epkes).<263,264>

Van Wiebe en Stijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Joost Wiebes Huitema is geboren op 2 december 1817 te Hemelumer Oldeferd.

2  Douwe Wiebes Huitema is geboren op 6 december 1819 te Nijega - Hem. Old..

Douwe trouwt op 1 mei 1844 te Workum op 24-jarige leeftijd met Teetske Willems Asma, dochter van Willem Harmens Asma en Hinke Jotjes Landman.

3  Sietske Wiebes Huitema is geboren op 8 juli 1831 te Workum, is overleden op 8 maart 1873 te Workum. Sietske werd 41 jaar en 8 maanden.

VI-AN  Sjoerd Douwes van der Werf, zoon van Douwe Sjoerds van der Werf en Waltje Simmes (V-N), boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 7 februari 1782 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Sibbel Sioerts), is overleden op 23 augustus 1828 te Tjerkwerd. Sjoerd werd 46 jaar, 6 maanden en 16 dagen.<265>

Sjoerd trouwt (kerk) (R.K.) op 14 mei 1809 te Blauwhuis op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Akke Foppes Jorritsma, dochter van Foppe Jorrits Jorritsma en Sjieuwke Taekes. Akke, boerin, wonende te Wolsum en te Tjerkwerd, is geboren op 3 augustus 1786 te Swichum, is R.K. gedoopt op 3 augustus 1786 te Wijtgaard (doopgetuige was Sibrig Tekis).

Akke was later gehuwd (2) met Sjoerd Lolles de Boer.<266..270>

Van Sjoerd en Akke zijn vijf kinderen bekend:

1  Douwe Sjoerds van der Werf is geboren op 30 maart 1820 te Wonseradeel.

2  Foppe Sjoerds van der Werf is geboren op 24 april 1821 te Wonseradeel.

3  Sjouke Sjoerds van der Werf is geboren op 8 november 1822 te Tjerkwerd, is overleden op 3 januari 1875 te Makkum. Sjouke werd 52 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Sjouke trouwt op 12 mei 1856 op 33-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (6e graad) de 21-jarige Sjoerdtje Jans Gerritsma, dochter van Jan Tjallings Gerritsma en Grietje Mattheus van der Werf. Sjoerdtje is geboren in 1835, is overleden op 9 maart 1859 te Makkum. Sjoerdtje werd 24 jaar. Sjouke trouwt op 9 mei 1861 te Harlingen op 38-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Trijntje Jans Hollander, dochter van Jan Dirks Hollander en Aafke Rientses Hofma. Trijntje is geboren op 3 juni 1837 te Almenum, is overleden op 23 januari 1868 te Makkum. Trijntje werd 30 jaar, 7 maanden en 20 dagen. Sjouke trouwt op 8 juli 1869 op 46-jarige leeftijd (3) met de 27-jarige Trijntje Jans Ottema. Trijntje is geboren in 1842, is overleden op 31 juli 1906 te Wonseradeel. Trijntje werd 64 jaar.

4  Waltje Sjoerds van der Werf is geboren op 8 november 1824 te Tjerkwerd, is overleden op 19 januari 1858 te Witmarsum. Waltje werd 33 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Waltje trouwt op 28 april 1849 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Dirk Andries Symonsma, zoon van Andries Johannes Symonsma en Tjitske Durks Scheltinga. Dirk is geboren op 15 december 1824 te Workum, is overleden op 14 juli 1896 te Bolsward, is begraven op 17 juli 1896 te Bolsward. Dirk werd 71 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Dirk was later gehuwd (2) met Oeke Hieltjes van der Zee.<271,272> Dirk was later gehuwd (3) met Maria Johannes Ypma.<273>

5  Catrinus Sjoerds van der Werf is geboren op 28 april 1827 te Tjerkwerd, is overleden op 7 augustus 1874 te Wolsum. Catrinus werd 47 jaar, 3 maanden en 10 dagen.<274>

Catrinus trouwt op 12 mei 1866 te Blauwhuis op 39-jarige leeftijd met de 28-jarige Baukje Baukes Siemensma, dochter van Bauke Johannes Symonsma en Marike Reinders Jilderts. Baukje is geboren op 24 februari 1838 te Oudega, is overleden op 18 december 1912 te Rauwerderhem. Baukje werd 74 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

VI-AO  Gatske Douwes van der Werf, dochter van Douwe Sjoerds van der Werf en Waltje Simmes (V-N), is R.K. gedoopt op 21 november 1787 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Klaas Simmes (zie V-O)), is overleden op 20 april 1849 te Bolsward. Gatske werd 61 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Gatske trouwt (kerk) (R.K.) op 11 augustus 1811 te Bolsward (St. Franciscus) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Jelle Jelles Postma. Jelle is geboren rond 1774, is overleden op 3 juli 1846 te Bolsward. Jelle werd ongeveer 72 jaar.

Van Jelle en Gatske zijn twee kinderen bekend:

1  Jelle Jelles Postma, koopman, wonende te Bolsward.

Jelle trouwt op 11 mei 1851 te Bolsward met de 31-jarige Aaltje Johannes Yntema, dochter van Johannes Feikes Yntema en Boukje Pieters Adema. Aaltje, wonende te Bolsward, is geboren op 21 juli 1819 te Wommels.

2  Trijntje Jelles Postma is geboren op 9 maart 1821 te Burgwerd, is overleden op 31 mei 1844 te Bolsward. Trijntje werd 23 jaar, 2 maanden en 22 dagen.<275>

Trijntje trouwt op 15 mei 1842 te Bolsward op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Andreas Sippes ter Veer, zoon van Sippe Hendriks ter Veer en IJbeltje Pieters Bouma. Andreas, schoenmaker, wonende te Blauwhuis en te Westhem, is geboren op 24 november 1811 te Bolsward, is overleden op 25 november 1889 te Westhem. Andreas werd 78 jaar en 1 dag.<276,277>

Andreas was later gehuwd (2) met Sjieuwke Gerlofs van der Meer (zie VI-AZ.3).<278..281>

VI-AP  Simme Douwes van der Werf, zoon van Douwe Sjoerds van der Werf en Waltje Simmes (V-N), touwslager, wonende te Bolsward, is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 19 oktober 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Suwke Simmes (zie V-S)), is overleden op 19 november 1869 te Bolsward. Simme werd 73 jaar en 1 maand.<282>

Simme trouwt op 11 juni 1820 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Mayke Mourens Rolma, dochter van Maurens Philippus en Jetske Klazes. Mayke, wonende te Bolsward, is geboren te Exmorra, is R.K. gedoopt op 11 februari 1800 te Bolsward (Staat ook in doopboek Makkum. Wegens absentie pastoor in Bolsward gedoopt.) (doopgetuige was Dieuke Maurits), is overleden op 21 maart 1837 te Bolsward. Mayke werd 37 jaar, 1 maand en 10 dagen.<283>

Van Simme en Mayke zijn tien kinderen bekend:

1  Jetske Simmes van der Werf is geboren op 10 januari 1822 te Bolsward, is overleden op 14 januari 1822 te Bolsward. Jetske werd 4 dagen.

2  Mourus Simmes van der Werf is geboren op 21 januari 1823 te Bolsward, is overleden op 24 januari 1823 te Bolsward. Mourus werd 3 dagen.

3  Douwe Simmes van der Werf is geboren op 21 januari 1823 te Bolsward, is overleden op 27 januari 1823 te Bolsward. Douwe werd 6 dagen.

4  Douwe Simmes van der Werf is geboren op 18 maart 1824 te Bolsward.

5  Maurits Simmes van der Werf is geboren op 7 februari 1826 te Bolsward, is overleden op 3 augustus 1848 te Bolsward. Maurits werd 22 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

6  Sjoerd Douwes van der Werf is geboren op 7 januari 1829 te Bolsward, is overleden op 25 februari 1829 te Bolsward. Sjoerd werd 1 maand en 18 dagen.

7  Sjoerd Douwe Simmes van der Werf is geboren op 23 januari 1830 te Bolsward, is overleden op 4 februari 1830 te Bolsward. Sjoerd werd 12 dagen.

8  Jetske Simmes van der Werf is geboren op 15 februari 1831 te Bolsward.

9  Sjoerd Simmes van der Werf is geboren op 3 november 1833 te Bolsward.

Sjoerd trouwt op 18 mei 1861 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met Alida Louws Bergsma, dochter van Louw Yedes Bergsma en Riemke Jans de Vries.

10  Waltje Simmes van der Werf is geboren op 29 september 1836 te Bolsward.

VI-AQ  Gatske Klazes van der Meer, dochter van Klaas Simmes van der Meer (V-O) en Trijntje Rommerts Ettema, wonende te Workum, is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 12 maart 1789 te Franeker (doopgetuige was haar tante Waltje Douwes (zie V-N)), is overleden op 23 november 1847 te Workum. Gatske werd 58 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Gatske trouwt op 19 mei 1816 te Franeker op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 40-jarige Klaas Johans van der Kam, zoon van Johan Klazes van der Kam en Acke Andries. Klaas, kastelein, wonende te Workum, is geboren rond 1776, is overleden op 23 april 1839 te Workum. Klaas werd ongeveer 63 jaar.

Van Klaas en Gatske zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Klazes van der Kam, dienstmeid, wonende te Workum, is geboren op 28 januari 1823 te Workum.

Trijntje trouwt op 22 juli 1860 te Workum op 37-jarige leeftijd met de 36-jarige Lieuwe Johannes Dooper, zoon van Johannes Jakobs Dooper en Jeltje Jans Dijkstra. Lieuwe, slager, wonende te Workum, is geboren op 14 april 1824 te Workum, is overleden op 24 april 1903 15.30 uur te Workum. Lieuwe werd 79 jaar en 10 dagen.<284,285>

Lieuwe was eerder gehuwd (1) met Antje Johannes Koiker.<286..288>

2  Akke Klazes van de Kam is geboren op 17 maart 1817 te Franeker.

Akke trouwt op 4 juli 1852 te Workum op 35-jarige leeftijd met de 29-jarige Pieter Anskes Elzinga, zoon van Anske Bartles Elzinga en Anke Pieters de Boer. Pieter, schulpvisser, wonende te Makkum, is geboren op 5 november 1822 te Gaast, is overleden voor 16 november 1861 (is op 16 november 1861 om 18.00 uur gevonden aan het strand bij het eiland Ameland en op 20 november te Makkum aan wal gebracht), is als overleden aangegeven op 21 november 1861 te Wonseradeel. Pieter werd hoogstens 39 jaar en 11 dagen.<289,290>

VI-AR  Simon Klazes van der Meer, zoon van Klaas Simmes van der Meer (V-O) en Trijntje Rommerts Ettema, boerenarbeider, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 6 januari 1793 te Franeker (doopgetuige was zijn oom Hyke Aukes i.p.v. Wibren Simmes (zie V-R)).

Simon trouwt op 20 juni 1819 te Workum op 26-jarige leeftijd met Trijntje Martens de Vreeze.

Van Simon en Trijntje is een kind bekend:

1  Marten Simmes van der Meer, arbeider, wonende te Witmarsum.

Marten trouwt op 16 mei 1852 te Bolsward met Jeltje Kornelis Romkes, dochter van Cornelis Klazes Romkes en Yttje Reins Galema. Jeltje, wonende te Witmarsum.

VI-AS  Bauke Klazes van der Meer, zoon van Klaas Simmes van der Meer (V-O) en Trijntje Rommerts Ettema, timmermansknecht, wonende te Workum, is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 2 mei 1806 te Franeker (doopgetuige was zijn broer Rommert Claassis (zie V-O.4)), is overleden op 6 februari 1880 16.30 uur te Bolsward. Bauke werd 73 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Bauke trouwt op 16 november 1836 te Workum op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Liskjen Ages Walta, dochter van Age Steffens Walta en Hendrikje Klazes de Wit. Liskjen is geboren op 1 mei 1815 te Workum, is overleden op 30 juni 1839 te Wonseradeel. Liskjen werd 24 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Van Bauke en Liskjen is een kind bekend:

1  Age Baukes van der Meer is geboren op 12 juni 1839 te Wonseradeel, is overleden op 1 februari 1840 te Workum. Age werd 7 maanden en 20 dagen.

VI-AT  Gatske Ytes van der Meer, dochter van Iete Simmes van der Meer (V-P) en Baukjen Jelles, wonende te Burgwerd, is geboren op 10 november 1792 te Oosterend - Hennaarderadeel, is R.K. gedoopt op 11 november 1792 te Roodhuis (doopgetuige was haar oom Obe Simmes (zie V-Q)), is overleden op 10 oktober 1820 te Wonseradeel. Gatske werd 27 jaar en 11 maanden.

Gatske trouwt op 16 september 1814 te Tjerkwerd op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Symon Pieters Adema, zoon van Pieter Sijmons Adema en Sieuwke Gerbens Palstra. Symon is R.K. gedoopt op 3 april 1788 te Workum (doopgetuige was zijn halfoom Lieuwe Siemens), is overleden op 29 juli 1822 te Oldeklooster - Frl.. Symon werd 34 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<291>

Symon was later gehuwd (2) met Antje Johannes Veltman.<292..302>

Van Symon en Gatske is een kind bekend:

1  Gatske Symons Adema is geboren op 8 oktober 1820 te Oldeklooster - Frl..

Gatske trouwt op 24 mei 1848 te Workum op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Jans Donia, zoon van Jan Lieuwes Donia en Antje Rintjes Veltman. Johannes is geboren op 7 augustus 1820 te Workum.

VI-AU  Auke Obes van der Meer, zoon van Obe Simmes van der Meer (V-Q) en Nieske Aukes, arbeider en schippersknecht, wonende te Bolsward, is R.K. gedoopt op 26 december 1799 te Blauwhuis (doopgetuige was Gosse Aukis), is overleden op 1 mei 1874 te Bolsward. Auke werd 74 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Auke trouwt op 26 januari 1833 te Wonseradeel op 33-jarige leeftijd met Sytske Hessels Heslinga, dochter van Hessel Sjoerds Heslinga en Dieuwke Nannes Veldboer. Sytske is overleden voor 12 januari 1848.

Van Auke en Sytske zijn zes kinderen bekend:

1  Obe Aukes van der Meer is geboren op 5 mei 1834 te Bolsward.

2  Dieuwke Aukes van der Meer is geboren op 2 september 1835 te Bolsward.

3  Nieskje Aukes van der Meer is geboren op 20 december 1836 te Bolsward.

4  Dieuwke Aukes van der Meer is geboren op 5 augustus 1838 te Bolsward.

5  Hessel Aukes van der Meer is geboren op 2 januari 1842 te Harlingen.

6  Nieskje Aukes van der Meer is geboren op 15 november 1844 te Harlingen.

VI-AV  Simme Obes van der Meer, zoon van Obe Simmes van der Meer (V-Q) en Nieske Aukes, is R.K. gedoopt op 3 maart 1801 te Blauwhuis, is overleden op 31 juli 1845 te Harlingen. Simme werd 44 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Simme trouwt op 10 mei 1828 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Martzen Taekes Taekema, dochter van Taeke Durks Taekema en Sjoukje Tjallings. Martzen, wonende te Bolsward, is geboren te Longerhouw, is R.K. gedoopt op 20 augustus 1803 te Makkum.

Van Simme en Martzen zijn twee kinderen bekend:

1  Durkje van der Meer is geboren rond 1836 te Harlingen.

Durkje trouwt op 14 november 1861 te Harlingen op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Fredericus Dominicus Rooswinkel, zoon van Jacobus Cornelis Rooswinkel en Yda Benning. Fredericus is geboren rond 1834 te Harlingen.

2  Obbe Simmes van der Meer is geboren rond 1834 te Harlingen.

Obbe trouwt op 22 mei 1859 te Bolsward op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Elisabeth Maria de Haan, dochter van Antonius Thomas de Haan en Maria Pieters Stallinga. Elisabeth is geboren rond 1832 te Bolsward.

VI-AW  Gatske Obes van der Meer, dochter van Obe Simmes van der Meer (V-Q) en Nieske Aukes, is R.K. gedoopt op 14 oktober 1802 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Klaas Simmes (zie V-O)), is overleden op 5 juni 1882 te Bolsward. Gatske werd 79 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Gatske was gehuwd met Simke Harmens Dijkstra.

Van Simke en Gatske is een kind bekend:

1  Antje Simkes Dijkstra is geboren op 19 september 1831 te Bolsward, is overleden op 12 november 1831 te Bolsward. Antje werd 1 maand en 24 dagen.

VI-AX  Antje Wijbrens van der Meer, dochter van Wijbren Simmes van der Meer (V-R) en Lijsbeth Taekles, zonder beroep, wonende te Tjerkwerd en te Bolsward, is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 7 februari 1810 te Bolsward (doopgetuige was haar halftante Baukje Teekeles), is overleden op 26 februari 1901 te Bolsward. Antje werd 91 jaar en 19 dagen.

Antje trouwt op 17 mei 1835 te Bolsward op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Otte Ages Vallinga, zoon van Age Ottes Vallinga en Trijntje Jans de Boer. Otte, timmerknecht, wonende te Bolsward, is geboren te Makkum, is R.K. gedoopt op 5 juni 1800 te Makkum.

Van Otte en Antje is een kind bekend:

1  Age Ottes Vallinga, arbeider en werkman, wonende te Bolsward, is geboren op 11 december 1837 te Bolsward, is overleden op 22 mei 1931 te Bolsward. Age werd 93 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Age trouwt op 24 november 1861 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met Marijke Joukes Paus. Marijke, zonder beroep, wonende te Bolsward.

VI-AY  Taekle Wijbrens van der Meer, zoon van Wijbren Simmes van der Meer (V-R) en Lijsbeth Taekles, is geboren op 1 mei 1814 te Witmarsum, is overleden op 28 november 1859 te Bolsward. Taekle werd 45 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Taekle trouwt op 20 mei 1843 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Wytske Matheus Hoeben, dochter van Matheus Pieters Hoeben en Maria Anskes Sonderland. Wytske is geboren op 7 januari 1819 te Lutkewierum.

Van Taekle en Wytske zijn drie kinderen bekend:

1  Wybren Taekles van der Meer is geboren op 3 juli 1844 te Wonseradeel.

2  Matheus Taekles van der Meer is geboren op 10 december 1848 te Burgwerd, is overleden op 17 mei 1916 te Bolsward. Matheus werd 67 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Matheus trouwt op 16 november 1873 te Bolsward op 24-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (7e graad) de 26-jarige Elisabeth van der Beek, dochter van Arend Willems van der Beek en Trijntje Reinders Kooiman. Elisabeth is geboren op 16 november 1847 te Ferwoude, is overleden op 22 juli 1891 te Bolsward. Elisabeth werd 43 jaar, 8 maanden en 6 dagen. Matheus trouwt op 3 februari 1901 te Bolsward op 52-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (8e graad) de 43-jarige Rinske Flapper, dochter van Jacob Douwes Flapper (VI-AB) en Teetske Andries Symonsma. Rinske is geboren op 29 augustus 1857 te Burgwerd, is overleden op 31 oktober 1909 te Bolsward, is begraven op 4 november 1909 te Bolsward. Rinske werd 52 jaar, 2 maanden en 2 dagen.<303,304>

3  Wybren Taekles van der Meer is geboren op 27 januari 1852 te Wonseradeel.

VI-AZ  Gerlof Sjieuwkes van der Meer, zoon van Sjieuwke Simmes van der Meer (V-S) en Trientje Gerlofs Terpstra, koopman en winkelier, wonende te Lutkewierum en te Blauwhuis, is geboren te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 30 mei 1799 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootmoeder Aafje Jans), is overleden op 17 januari 1848 te Wymbritseradeel. Gerlof werd 48 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Gerlof trouwt op 15 mei 1824 te Baarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Janke Rinzes Boersma, dochter van Rinse Johannes en Marijke Johannes Bosch. Janke, winkelierster en zonder beroep, wonende te Blauwhuis, is R.K. gedoopt op 25 september 1802 te Mantgum (doopgetuige was Harmke Harmes), is overleden op 25 mei 1885 03.00 uur te Dedgum. Janke werd 82 jaar en 8 maanden.

Van Gerlof en Janke zijn negen kinderen bekend:

1  Rinse Gerlofs van der Meer is geboren op 6 januari 1825 in de gem. Hennaarderadeel.

2  Marijke Gerlofs van der Meer, wonende te Blauwhuis, is geboren op 16 januari 1826 in de gem. Hennaarderadeel.

3  Sjieuwke Gerlofs van der Meer, zonder beroep en naaister, wonende te Blauwhuis en te Westhem, is geboren op 26 juni 1828 te Lutkewierum, is overleden op 2 november 1893 te Bolsward. Sjieuwke werd 65 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<305,306>

Sjieuwke trouwt op 26 mei 1849 te Wymbritseradeel op 20-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 37-jarige Andreas Sippes ter Veer, zoon van Sippe Hendriks ter Veer en IJbeltje Pieters Bouma. Andreas, schoenmaker, wonende te Blauwhuis en te Westhem, is geboren op 24 november 1811 te Bolsward, is overleden op 25 november 1889 te Westhem. Andreas werd 78 jaar en 1 dag.<307,308>

Andreas was eerder gehuwd (1) met Trijntje Jelles Postma (zie VI-AO.2).<309..311>

4  Rinse Gerlofs van der Meer is geboren op 8 april 1830 in de gem. Hennaarderadeel.

5  Trijntje Gerlofs van der Meer is geboren op 26 januari 1832 in de gem. Wymbritseradeel.

6  Rinske Gerlofs van der Meer is geboren op 1 augustus 1835 in de gem. Wymbritseradeel.

7  Antje Gerlofs van der Meer is geboren op 24 april 1837 te Westhem, is overleden op 3 april 1904 te Hartwerd, is begraven te Blauwhuis. Antje werd 66 jaar, 11 maanden en 10 dagen.<312>

Antje trouwt op 15 mei 1869 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Hessel Hayes Hobma, zoon van Haye Hiddes Hobma en Tjitske Hessels Jorna. Hessel is geboren op 19 maart 1834 23.00 uur te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 11 juli 1912 te Hartwerd, is begraven te Blauwhuis. Hessel werd 78 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<313,314>

8  Johannes Gerlofs van der Meer is geboren op 8 juli 1840 in de gem. Wymbritseradeel.

9  Gatze Gerlofs van der Meer is geboren op 2 september 1843 in de gem. Wymbritseradeel.

VI-BA  Aafke Sjoukes van der Meer, dochter van Sjieuwke Simmes van der Meer (V-S) en Trientje Gerlofs Terpstra, wonende te Lutkewierum en te Oosterend - Hennaarderadeel, is R.K. gedoopt op 25 januari 1801 te Franeker (doopgetuige was haar tante Marijke Gellifs), is overleden op 3 december 1879 te Bolsward. Aafke werd 78 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Aafke trouwt op 11 juni 1825 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Sybren Douwes Kamstra, zoon van Douwe Sybrens Kamstra en Wytske Martens Appelhof. Sybren, arbeider, wonende te Lutkewierum en te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren rond 1797, is overleden op 16 januari 1867 te Hennaarderadeel. Sybren werd ongeveer 70 jaar.

Van Sybren en Aafke zijn vijf kinderen bekend:

1  Douwe Sybrens Kamstra is geboren op 15 juni 1826 te Hennaarderadeel, is overleden op 3 december 1855 te Hennaarderadeel. Douwe werd 29 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

2  Sjieuwke Sijbrens Kamstra is geboren op 9 december 1829 te Lutkewierum, is overleden op 23 februari 1897 te Lutkewierum, is begraven op 26 februari 1897 te Roodhuis (R.K. Kerkhof). Sjieuwke werd 67 jaar, 2 maanden en 14 dagen.<315..317>

Sjieuwke trouwt op 24 mei 1856 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 23-jarige Intje Jacobs Flapper, dochter van Jacob Yettes Flapper en Andrieske Jans Jorna. Intje, boerendienstmeid, wonende te Heeg, is geboren op 16 november 1832 te Workum, is overleden op 6 februari 1913 te Bolsward, is begraven op 11 februari 1913 te Bolsward (R.K. Kerkhof). Intje werd 80 jaar, 2 maanden en 21 dagen.<318,319>

3  Rein Sybrens Kamstra is geboren op 20 november 1832 te Lutkewierum, is overleden op 13 januari 1912 te Bolsward. Rein werd 79 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Rein trouwt op 17 mei 1862 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Froukjen Jans Teernstra, dochter van Jan Johannes Teerenstra en Trijntje Romkes Hoeksma. Froukjen is geboren op 29 september 1836 te Abbega, is overleden op 13 februari 1874 te Bolsward. Froukjen werd 37 jaar, 4 maanden en 15 dagen.<320>

4  Wytske Sybrens Kamstra is geboren op 11 januari 1836 te Hennaarderadeel, is overleden op 21 mei 1837 te Hennaarderadeel. Wytske werd 1 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

5  Wytske Sybrens Kamstra is geboren op 6 februari 1839 te Hennaarderadeel, is overleden op 23 juli 1858 te Hennaarderadeel. Wytske werd 19 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

VI-BB  Waltje Sjoukes van der Meer, dochter van Sjieuwke Simmes van der Meer (V-S) en Trientje Gerlofs Terpstra, arbeidster, wonende te Lollum, is geboren te Hitzum, is R.K. gedoopt op 29 mei 1802 te Franeker (doopgetuige was haar oom Claas Simmis (zie V-O)), is overleden op 30 mei 1830 te Bolsward. Waltje werd 28 jaar en 1 dag.

Waltje trouwt op 14 mei 1825 te Hennaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Fedde Feddes Postma, zoon van Fedde Gosses en Marijke Johannes Bosch. Fedde is geboren te Bozum, is R.K. gedoopt op 23 maart 1797 te Bozum (doopgetuige was Pieter Johannis), is overleden op 30 juni 1827 te Lollum. Fedde werd 30 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Van Fedde en Waltje is een kind bekend:

1  Fedde Feddes Postma, wonende te Edens.

VI-BC  Simme Sjoukes van der Meer, zoon van Sjieuwke Simmes van der Meer (V-S) en Trientje Gerlofs Terpstra, is geboren op 10 september 1807 te Hitzum, is R.K. gedoopt op 10 september 1807 te Franeker (doopgetuige was zijn grootvader Simme Dirks (zie IV-E)), is overleden op 16 november 1840 te Bolsward. Simme werd 33 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Simme trouwt op 5 januari 1833 te Hennaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Antje Cornelis Romkes, dochter van Cornelis Klazes Romkes en Yttje Reins Galema. Antje, arbeidster, wonende te Bolsward, is geboren rond 1813 te Lutkewierum.

Antje was later gehuwd (2) met Jan Hiddes de Boer.<321..326>

Van Simme en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjeuke Simmes van der Meer is geboren op 3 april 1834 in de gem. Hennaarderadeel.

2  Kornelis Simmes van der Meer is geboren op 18 april 1835 in de gem. Hennaarderadeel.

3  Hermanus Simmes van der Meer is geboren op 1 november 1836 in de gem. Hennaarderadeel.

4  Ytje Simmes van der Meer is geboren op 13 augustus 1838 in de gem. Hennaarderadeel.

5  Wiebren Simmes van der Meer is geboren op 30 oktober 1840 in de gem. Hennaarderadeel.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 9 juli 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

2)  overlijden: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1824 H - Roodhof - Schaper, huwelijk (Gaasterland 20 jun 1824)

3)  overlijden: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1824 H - Roodhof - Schaper, huwelijk (Gaasterland 20 jun 1824)

4)  geboorte: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1812 H - Boer - Waterlander, huwelijk (Heerenveen 18 nov 1812)

5)  huwelijk: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1812 H - Boer - Waterlander, huwelijk (Heerenveen 18 nov 1812)

6)  geboorte: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1812 H - Boer - Waterlander, huwelijk (Heerenveen 18 nov 1812)

7)  overlijden: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Grietje Innes, overlijdensakte (Doniawerstal 15 okt 1825)

8)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1815 ovl. - Hieltje Yepkes Ketelaar, overlijdensakte (Workum 2 okt 1815)

9)  aangifte overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1815 ovl. - Hieltje Yepkes Ketelaar, overlijdensakte (Workum 2 okt 1815)

10)  begraven: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1836 H - Flapper - Ketelaar, huwelijk (Workum 27 jul 1836)

11)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Marijke Dirks Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 25 mrt 1814)

12)  overlijden: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1824 H - Roodhof - Schaper, huwelijk (Gaasterland 20 jun 1824)

13)  overlijden: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1824 H - Roodhof - Schaper, huwelijk (Gaasterland 20 jun 1824)

14)  geboorte: website Tresoar, Lemmer, Memories van Successie 42.12012 - Popkje Gosses van der Heide, memorie van aangifte successierechten (7 aug 1840)

15)  overlijden: website Tresoar, Lemmer, Memories van Successie 42.12012 - Popkje Gosses van der Heide, memorie van aangifte successierechten (7 aug 1840)

16)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Vroukjen Hobma, geboorteakte (Wymbritseradeel 9 jun 1821)

17)  aangifte geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Vroukjen Hobma, geboorteakte (Wymbritseradeel 9 jun 1821)

18)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1834 ovl. - Waltje Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 23 jan 1834)

19)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 H - Altena - Flapper, huwelijk (Wonseradeel 8 nov 1817)

20)  begraven: eigen archief, bidprentje - Melis Fokkes Flapper (21 aug 1848)

21)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Pieter Fokkes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 10 okt 1844)

22)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Pieter Fokkes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 10 okt 1844)

23)  begraven: Pieter Fokkes Flapper (7 okt 1844)

24)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Lysbeth Gerrits, overlijdensakte (Nijland - Súdwest Fryslân 29 nov 1814)

25)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

26)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

27)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Douwe Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jan 1835)

28)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Douwe Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jan 1835)

29)  begraven: eigen archief, bidprentje - Douwe Yettis Flapper (9 jan 1835)

30)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Klaas Douwes Flapper (20 jun 1893)

31)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Pier Hendriks Hiemstra, overlijdensakte (Menaldumadeel 5 nov 1844)

32)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Pier Hendriks Hiemstra, overlijdensakte (Menaldumadeel 5 nov 1844)

33)  aangifte overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Pier Hendriks Hiemstra, overlijdensakte (Menaldumadeel 5 nov 1844)

34)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11065 - Pier Hendriks Hiemstra, memorie van aangifte successierechten (4 nov 1844)

35)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11065 - Pier Hendriks Hiemstra, memorie van aangifte successierechten (4 nov 1844)

36)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Bottje Johannes de Boer, overlijdensakte (Hennaarderadeel 18 jan 1841)

37)  aangifte overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Bottje Johannes de Boer, overlijdensakte (Hennaarderadeel 18 jan 1841)

38)  Bottje trouwt (kerk) (Herv.) op 12 mei 1805 te Wommels - Hidaard met Feike.

39)  Feike trouwt (gerecht) op 17 april 1782 te Hennaarderadeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 17 april 1782 te Bolsward (St. Martinus) met Marijke.

40)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Nory - Yntema, huwelijk (Wonseradeel 5 jul 1828)

41)  Marijke Ulbes Wytsman. Marijke, wonende te Wommels, is overleden in maart 1799 te Wommels (akte van bekendheid).

42)  Feike Johannes Yntema, zoon van Johannes Everts Yntema en Antje Feikes. Feike, boer, wonende te Wommels, is geboren op 9 december 1756 te Littenserburen, is overleden op 28 juli 1838 te Wommels. Feike werd 81 jaar, 7 maanden en 19 dagen. Feike was eerder gehuwd (1) met Marijke Ulbes Wytsman.

43)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Fetje Durks de Boer, overlijdensakte (Franeker 28 jan 1835)

44)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Boer - Gerritsma, huwelijk (Wonseradeel 27 sep 1828)

45)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Boer - Westra, huwelijk (Wonseradeel 3 feb 1815)

46)  Douwe trouwt op 16 juni 1800 te Blauwhuis, trouwt (kerk) (R.K.) op 16 juni 1800 te Blauwhuis met Sjieuwke.

47)  Sjieuwke Jans Palsma. (Postma)

48)  Murk trouwt op 10 mei 1815 te Heeg met Sjieuwke.

49)  Sjieuwke Jans Taekema, dochter van Jan Dirks en Wietske Dirks. Sjieuwke, wonende te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 15 juli 1792 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was haar grootmoeder Tjerkje Dirks).

50)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1812 H - Taekema - Meer, huwelijk (Witmarsum 7 feb 1812)

51)  Karst trouwt op 6 maart 1824 te Wonseradeel met Jeltje.

52)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

53)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

54)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Obe Pieters Miedema, overlijdensakte (Wonseradeel 23 mei 1842)

55)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

56)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

57)  Antje Hylkes de Boer, dochter van Hylke de Boer en Sytske Hylkes. Antje, boerin, wonende te Burgwerd, is geboren rond 1766 te Heeg, is overleden op 12 januari 1827 te Burgwerd. Antje werd ongeveer 61 jaar.

58)  huwelijk: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1858 H - Postma - Ypma, huwelijk (Hennaarderadeel 14 apr 1858)

59)  Sjoerd trouwt op 14 april 1858 te Hennaarderadeel met Jetske.

60)  Jetske trouwt op 7 mei 1842 te Franekeradeel met Paulus.

61)  Paulus Douwes Andela, zoon van Douwe Paulus Andela en Janke Johannes Faber. Paulus is geboren op 14 oktober 1815 te Tzum.

62)  Jetske Yebs Ypma, dochter van Yeb Fokkes Ypma en Fetje Maurens Rolma. Jetske, boer, wonende te Kubaard, is geboren op 1 december 1817 te Achlum. Jetske was eerder gehuwd (1) met Paulus Douwes Andela.

63)  overlijden: website Tresoar, Franeker, Memories van Successie 4016 - Sieuwke Simmes van der Meer, memorie van aangifte successierechten (31 mei 1827)

64)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2052 - Trijntje Gerlofs Terpstra, memorie van aangifte successierechten (12 jul 1849)

65)  overlijden: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Marijke Jans Schaper, overlijdensakte (Gaasterland 31 aug 1841)

66)  huwelijk: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1824 H - Roodhof - Schaper, huwelijk (Gaasterland 20 jun 1824)

67)  overlijden: Tresoar, Gaasterland, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Marijke Jans Schaper, overlijdensakte (Gaasterland 31 aug 1841)

68)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Dooitse Klazes Yedema, overlijdensakte (Wonseradeel 13 sep 1831)

69)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Vroukjen Lazes Zijlstra, overlijdensakte (Wymbritseradeel 1 dec 1820)

70)  aangifte overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Vroukjen Lazes Zijlstra, overlijdensakte (Wymbritseradeel 1 dec 1820)

71)  Vrouk trouwt (gerecht) op 19 mei 1795 te Wymbritseradeel met Gerke.

72)  Gerke Ruurds, zoon van Ruurd Riemers en Anske Gerkes. Gerke, huisman (boer), wonende te Heeg, is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 27 mei 1770 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Gerke Sioukes), is overleden op 17 maart 1800 te Heeg (akte van bekendheid}. Gerke werd 29 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

73)  Jan trouwt op 26 mei 1827 te Wymbritseradeel met Janneke.

74)  Janneke Sybrens van der Meulen, dochter van Sybren Lolles van der Meulen en Baukjen Paulus Andela. Janneke, wonende te Hieslum, is geboren te Goënga, is R.K. gedoopt op 18 februari 1805 te Roodhuis (doopgetuige was Jan Dirks), is overleden op 13 mei 1837 te Oudega - Wymbr., is begraven op 17 mei 1837 te Oudega - Wymbr.. Janneke werd 32 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

75)  Luutze trouwt op 16 juni 1822 te Bolsward met Marijke.

76)  Marijke Wopkes van Reen, dochter van Wopke Lammerts en Dieuwke Simons. Marijke, wonende te Bolsward, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 20 mei 1777 te Bolsward (doopgetuige was Murk Siemens), is overleden op 13 maart 1846 te Bolsward. Marijke werd 68 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

77)  Ate trouwt op 21 mei 1843 te Bolsward met Trijntje.

78)  Trijntje Pannemaker. Trijntje is geboren rond 1811 te Bolsward, is overleden op 23 februari 1871 te Bolsward. Trijntje werd ongeveer 60 jaar.

79)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2026 - Waltje Yettes Flapper, memorie van aangifte successierechten (22 jan 1834)

80)  overlijden: website Tresoar, Sneek, Memories van Successie 140441 - Andries Wypkes Ydema, memorie van aangifte successierechten (16 jun 1836)

81)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1833 H - Ydema - Gerritsma, huwelijk (Wonseradeel 4 mei 1833)

82)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Koelman - Polder, huwelijk (Wonseradeel 3 okt 1835)

83)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Koelman - Ydema, huwelijk (Wymbritseradeel 13 jun 1829)

84)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Koelman - Ydema, huwelijk (Wymbritseradeel 13 jun 1829)

85)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Koelman - Polder, huwelijk (Wonseradeel 3 okt 1835)

86)  Jan trouwt op 3 oktober 1835 te Wonseradeel met Akke.

87)  Akke Johannes Polder, dochter van Johannes Johannes Polder en Geertje Dirks Vollinga. Akke, zonder beroep, wonende te Gaast, is geboren op 19 april 1814 te Gaast.

88)  Joukje trouwt op 4 juni 1853 te Wymbritseradeel met Sjoerd.

89)  Sjoerd trouwt op 25 mei 1839 te Wonseradeel met Gatske.

90)  Gatske Piers Huitema, dochter van Pier Romkes Huitema en IJtje Ages de Boer. Gatske, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 18 juni 1813 te Lemmer, is overleden op 15 december 1852 te Oudega - Wymbr.. Gatske werd 39 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

91)  Sjoerd Johannes van der Schuit, zoon van Johannes Sjoerds van der Schuit en Jenne Johannes van der Zee. Sjoerd, kastelein, winkelier en timmerman, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 15 januari 1815 te Greonterp, is overleden op 23 augustus 1884 te Oudega - Wymbr.. Sjoerd werd 69 jaar, 7 maanden en 8 dagen. Sjoerd was eerder gehuwd (1) met Gatske Piers Huitema.

92)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2002 - Riemke Tjittes, memorie van aangift successierechten (29 apr 1819)

93)  Geeske trouwt op 9 september 1829 te Wymbritseradeel met Albert.

94)  Albert Sybrens Steenstra, zoon van Sybren Alberts Steenstra en Trijntje Fongers Damhuis.

95)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Durk Jittes Flapper (22 apr 1884)

96)  begraven: eigen archief, bidprentje - Durk Jittes Flapper (22 apr 1884)

97)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1814 H - Homminga - Flapper, huwelijk (Bolsward 8 mei 1814)

98)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1814 H - Homminga - Flapper, huwelijk (Bolsward 8 mei 1814)

99)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1853 ovl. - Ulbe Feikes Yntema, overlijdensakte (Wymbritseradeel 12 apr 1853)

100)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Meike Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 14 jan 1875)

101)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 H - Altena - Flapper, huwelijk (Wonseradeel 8 nov 1817)

102)  doop: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 H - Altena - Flapper, huwelijk (Wonseradeel 8 nov 1817)

103)  Franske trouwt op 19 mei 1849 te Wonseradeel met Klaas.

104)  Klaas Andries Meyer, zoon van Andries Klazes Meyer en Geertje Walles Visser.

105)  begraven: eigen archief, bidprentje - Homminga - Flapper (27 aug 1823)

106)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Homminga - Flapper, huwelijk (Wonseradeel 2 jun 1821)

107)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Homminga - Flapper (27 aug 1823)

108)  begraven: eigen archief, bidprentje - Homminga - Flapper (27 aug 1823)

109)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Rijpma - Homminga, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1846)

110)  Gerben trouwt op 16 mei 1846 te Wonseradeel met Antje.

111)  Antje trouwt op 27 mei 1854 te Wonseradeel met Sjoerd.

112)  Sjoerd Baukes van der Meer. Sjoerd is geboren op 25 maart 1825 te Koudum, is overleden op 13 april 1889 te Bolsward. Sjoerd werd 64 jaar en 19 dagen.

113)  Antje Dirks van der Werf, dochter van Dirk Sibles van der Werf en Petronella Fongers Huitema. Antje is geboren op 13 juli 1826 te Longerhouw, is overleden op 20 mei 1886 te Longerhouw. Antje werd 59 jaar, 10 maanden en 7 dagen. Antje was later gehuwd (2) met Sjoerd Baukes van der Meer.

114)  Baukje trouwt op 15 mei 1864 te Workum met Jelle.

115)  Jelle Thomas Vallinga, zoon van Thomas Ages Vallinga en Sjoukjen Jelles Kloosterhof. Jelle is geboren op 28 oktober 1821 te Gaast, is overleden op 9 april 1868 te Wymbritseradeel. Jelle werd 46 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

116)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Marijke Jittes Flapper (25 feb 1874)

117)  begraven: eigen archief, bidprentje - Marijke Jittes Flapper (25 feb 1874)

118)  Wiebigjen trouwt op 30 mei 1863 te Hemelumer Oldeferd met Folkert.

119)  Folkert Baukes de Vries, zoon van Bauke Bokkes de Vries en Jeltje Folkerts Jellesma. Folkert is geboren te Nijega - Hem. Old..

120)  begraven: eigen archief, bidprentje - Fokke Jittes Flapper (26 jan 1861)

121)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Dominicus Jitte Flapper (31 jan 1906)

122)  begraven: eigen archief, bidprentje - Dominicus Jitte Flapper (31 jan 1906)

123)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Veldman - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 15 jan 1823)

124)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1858 H - Flapper - Bosman, huwelijk (Workum 16 mei 1858)

125)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1829 H - Flapper - Walta, huwelijk (Workum 24 mei 1829)

126)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1857 H - Huizinga - Flapper, huwelijk (Workum 14 jun 1857)

127)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1867 ovl. - Liskjen Reyers Flapper, overlijdensakte (Workum 6 nov 1867)

128)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1857 H - Huizinga - Flapper, huwelijk (Workum 14 jun 1857)

129)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1905 ovl. - Theodorus Huizinga, overlijdensakte (Workum 27 mrt 1905)

130)  Theodorus trouwt op 31 januari 1869 te Workum met Liskjen.

131)  Liskjen van der Beek, dochter van Arend Willems van der Beek en Trijntje Reinders Kooiman. Liskjen, wonende te Workum, is geboren op 16 mei 1845 te Ferwoude.

132)  begraven: eigen archief, bidprentje - Fokke R. Flapper (18 jul 1905)

133)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1858 H - Flapper - Bosman, huwelijk (Workum 16 mei 1858)

134)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1858 H - Flapper - Bosman, huwelijk (Workum 16 mei 1858)

135)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1836 H - Flapper - Ketelaar, huwelijk (Workum 27 jul 1836)

136)  doop: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1836 H - Flapper - Ketelaar, huwelijk (Workum 27 jul 1836)

137)  begraven: eigen archief, bidprentje - Yette Jacobs Flapper (10 mrt 1835)

138)  begraven: eigen archief, bidprentje - Entje Pieters Miedema (14 jan 1832)

139)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1880 ovl. - Douwe van der Tol, overlijdensakte (Barradeel 1 jul 1880)

140)  huwelijk: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Tol - Lageland, huwelijk (Franekeradeel 7 mei 1837)

141)  Douwe trouwt op 7 mei 1837 te Franekeradeel met Sietske.

142)  Sietske Gerbens Laagland, dochter van Gerben Gerrits Laagland en Grietje Ypes van der Zee. Sietske, zonder beroep, wonende te Achlum en te Almenum, is R.K. gedoopt op 20 november 1807 te Joure (doopgetuige was Yfke Yfkes).

143)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Jakob Yettes Flapper (26 nov 1855)

144)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Anderske Jans Jorna

145)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2021 - Pieter Yetes Flapper, memorie van aangifte successierechten (19 apr 1831)

146)  begraven: eigen archief, bidprentje - Taetsche Lolles van der Meer (17 aug 1880)

147)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Taetsche Lolles van der Meer (17 aug 1880)

148)  begraven: eigen archief, bidprentje - Taetsche Lolles van der Meer (17 aug 1880)

149)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Tjitske Joannes van der Meulen (12 mei 1838)

150)  begraven: eigen archief, bidprentje - Tjitske Joannes van der Meulen (12 mei 1838)

151)  Teetske trouwt op 28 mei 1853 te Wonseradeel met Jacob (zie VI-AB).

152)  Jacob Douwes Flapper, zie VI-AB.

153)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Elisabeth Jettes Flapper (15 dec 1876)

154)  begraven: eigen archief, bidprentje - Elisabeth Jettes Flapper (15 dec 1876)

155)  Tjebbe trouwt op 3 mei 1834 te Wonseradeel met Trijntje.

156)  Trijntje Thomas Symonsma, dochter van Thomas Symons Symonsma en Sieuwke Jarings Rijpma. Trijntje, boerin, wonende te Greonterp, is geboren op 28 maart 1813 te Greonterp, is overleden op 1 april 1843 te Wonseradeel. Trijntje werd 30 jaar en 4 dagen.

157)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 2839 ovl. - Machiel Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 2 sep 1839)

158)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 2839 ovl. - Machiel Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 2 sep 1839)

159)  begraven: eigen archief, bidprentje - Michaël Yettes Flapper (31 aug 1839)

160)  begraven: eigen archief, bidprentje - Gerberig Jakobs Flapper (3 nov 1848)

161)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1883 ovl. - Froukje van der Zee, overlijdensakte (Bolsward 10 mei 1883)

162)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1883 ovl. - Froukje van der Zee, overlijdensakte (Bolsward 10 mei 1883)

163)  aangifte overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1883 ovl. - Froukje van der Zee, overlijdensakte (Bolsward 10 mei 1883)

164)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Marijke Jacobs Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 15 apr 1821)

165)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Thomas Bokkes van der Zee, overlijdensakte (Wonseradeel 8 apr 1832)

166)  Thomas trouwt op 16 augustus 1828 te Wonseradeel met Antje.

167)  Antje Sjoerds Kingma, dochter van Sjoerd Jentjes Kingma en Dutje Pieters Pietersma. Antje, wonende te Idzega en te Bolsward, is geboren op 5 mei 1797 te Idzega, is R.K. gedoopt op 5 mei 1797 te Blauwhuis, is overleden op 21 februari 1847 te Idzega. Antje werd 49 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

168)  begraven: eigen archief, bidprentje - Matzen Jacobs Flapper (24 feb 1862)

169)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Feike Meijes Langedijk (21 sep 1848)

170)  begraven: eigen archief, bidprentje - Feike Meijes Langedijk (21 sep 1848)

171)  begraven: eigen archief, bidprentje - Gerrit Jakobs Flapper (13 okt 1873)

172)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1854 ovl. - Lijsbeth Gerrits Flapper, overlijdensadvertentie (Wymbritseradeel 17 jun 1854)

173)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Pietersma - Lolkema, huwelijk (Wymbritseradeel 23 mei 1835)

174)  Sjoerd trouwt op 23 mei 1835 te Wymbritseradeel met Akke.

175)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Pietersma - Lolkema, huwelijk (Wymbritseradeel 23 mei 1835)

176)  Akke Sjieuwkes Lolkema, dochter van Sjieuke Lolkes Lolkema en Trijntje Popkes. Akke, zonder beroep, wonende te Oudega en te Oudega - Wymbr., is geboren op 19 augustus 1808 te Oudega, is overleden op 13 maart 1837 te Oudega. Akke werd 28 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

177)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Meije Gerrits Flapper (4 jun 1907)

178)  begraven: eigen archief, bidprentje - Meije Gerrits Flapper (4 jun 1907)

179)  begraven: eigen archief, bidprentje - Sjoeke Uiltjes Palsma (4 dec 1885)

180)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jacob Gerrits Flapper (16 aug 1859)

181)  begraven: eigen archief, bidprentje - Reinder Gerrits Flapper (17 jun 1862)

182)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Barbera Gerrits Flapper (20 aug 1900)

183)  begraven: eigen archief, bidprentje - Barbera Gerrits Flapper (20 aug 1900)

184)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Johannes Gerrits Flapper (30 apr 1907)

185)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Johannes Gerrits Flapper (30 apr 1907)

186)  begraven: eigen archief, bidprentje - Johannes Gerrits Flapper (30 apr 1907)

187)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Jitske Gerrits Flapper (2 mrt 1908)

188)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jitske Gerrits Flapper (2 mrt 1908)

189)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

190)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

191)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

192)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

193)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

194)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

195)  Pieter trouwt op 8 september 1822 te Wymbritseradeel met Lydia.

196)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

197)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

198)  Lydia Bouwes Bandstra, dochter van Bouwe Fopkes en IJtje Remkes. Lydia, zonder beroep, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 11 juni 1797 te Oudega - Wymbr., is Herv. gedoopt op 25 juni 1797 te Oudega - Wymbr..

199)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1816 G. - Pieke Pieters Nijland, geboorteakte (Wymbritseradeel 25 sep 1816)

200)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jitte Douwes Flapper (29 okt 1867)

201)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jan Yettes Flapper (17 mei 1852)

202)  begraven: eigen archief, bidprentje - Dirk Jittes Flapper (1 mrt 1874)

203)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1868 H - Flapper - Postma, huwelijk (Franeker 7 jun 1868)

204)  Jantje trouwt op 12 september 1875 te Bolsward met Douwe.

205)  Douwe trouwt op 8 februari 1852 te Bolsward met Anna.

206)  Anna Feijkes Lolkema, dochter van Feike Lolkes Lolkema en Elske Paulus. Anna is R.K. gedoopt op 27 oktober 1804 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Wilhelmus Paulus), is overleden op 20 maart 1875 te Bolsward. Anna werd 70 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

207)  Douwe Sinnes van der Weide, zoon van Sinne Douwes van der Weide en Grietje Jans Dijkstra. Douwe is geboren op 30 juni 1814 te Bolsward, is overleden op 11 oktober 1905 te Bolsward. Douwe werd 91 jaar, 3 maanden en 11 dagen. Douwe was eerder gehuwd (1) met Anna Feijkes Lolkema.

208)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Johannes Feikes Yntema, overlijdensakte (Bolsward 15 jun 1846)

209)  Johannes trouwt op 28 juni 1816 te Wommels met Boukje.

210)  Boukje Pieters Adema, dochter van Pieter Sijmons Adema en Sieuwke Gerbens Palstra. Boukje is R.K. gedoopt op 27 april 1790 te Workum (doopgetuige was haar tante Trientje Siemens), is overleden op 23 maart 1837 te Wommels. Boukje werd 46 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

211)  Anke trouwt op 16 mei 1841 te Bolsward met Simme.

212)  Simme Tjipkes Andringa, zoon van Tjipke Simmes Andringa en Trijntje Sybes Homminga. Simme, boer en landbouwer, wonende te Tirns, is overleden op 2 augustus 1875 te Tirns.

213)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Klaas Douwes Flapper (20 jun 1893)

214)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Klaas Douwes Flapper (20 jun 1893)

215)  begraven: eigen archief, bidprentje - Klaas Douwes Flapper (20 jun 1893)

216)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Trientje Pieters Jorna (11 apr 1900)

217)  begraven: eigen archief, bidprentje - Trientje Pieters Jorna (11 apr 1900)

218)  begraven: eigen archief, bidprentje - Maurits Klazes Flapper (9 sep 1918)

219)  begraven: eigen archief, bidprentje - Rinske Klazes Flapper (8 dec 1934)

220)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Age Tjittes Huitema (9 nov 1920)

221)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Age Tjittes Huitema (9 nov 1920)

222)  begraven: eigen archief, bidprentje - Age Tjittes Huitema (9 nov 1920)

223)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Wiebrigje Flapper (2 feb 1912)

224)  begraven: eigen archief, bidprentje - Wiebrigje Flapper (2 feb 1912)

225)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jacob Douwes Flapper (26 apr 1910)

226)  Teetske trouwt op 24 oktober 1840 te Wonseradeel met Sijmon (zie VI-Q.5).

227)  Sijmon trouwt op 13 april 1834 te Workum met Tjitske.

228)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Tjitske Joannes van der Meulen (12 mei 1838)

229)  begraven: eigen archief, bidprentje - Tjitske Joannes van der Meulen (12 mei 1838)

230)  Tjitske Johannes van der Meulen, dochter van Johannes Lieuwes van der Meulen en Taetske Ypes Ketelaar. Tjitske, boerin, is geboren op 22 januari 1812 te Workum, is R.K. gedoopt op 22 januari 1812 te Workum (doopgetuige was haar grootvader Lieuwe L. van der Meulen), is overleden op 12 mei 1838 te Burgwerd, is begraven op 16 mei 1838 te Burgwerd. Tjitske werd 26 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

231)  Sijmon Yettes Flapper, zoon van Yette Jacobs Flapper (VI-Q) en Intje Pieters Miedema. Sijmon, boer en boerenknecht, wonende te Burgwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Workum, is geboren op 14 december 1808 te Burgwerd, is R.K. gedoopt op 29 december 1808 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn oom Obe Pieters), is overleden op 25 januari 1848 te Burgwerd, is begraven op 28 januari 1848 te Burgwerd. Sijmon werd 39 jaar, 1 maand en 11 dagen. Sijmon was eerder gehuwd (1) met Tjitske Johannes van der Meulen.

232)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Reinsche Douwes Flapper (31 okt 1909)

233)  begraven: eigen archief, bidprentje - Reinsche Douwes Flapper (31 okt 1909)

234)  Matheus trouwt op 16 november 1873 te Bolsward met zijn verre nicht (7e graad) Elisabeth.

235)  Elisabeth van der Beek, dochter van Arend Willems van der Beek en Trijntje Reinders Kooiman. Elisabeth is geboren op 16 november 1847 te Ferwoude, is overleden op 22 juli 1891 te Bolsward. Elisabeth werd 43 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

236)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jetsche D. Flapper (20 jan 1921)

237)  begraven: eigen archief, bidprentje - Maurits Veltman (7 dec 1945)

238)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1834 H - Hobbema - Jorna, huwelijk (Leeuwarden 27 apr 1834)

239)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1834 H - Hobbema - Jorna, huwelijk (Leeuwarden 27 apr 1834)

240)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1834 H - Hobbema - Jorna, huwelijk (Leeuwarden 27 apr 1834)

241)  Klaas trouwt op 27 april 1834 te Leeuwarden met Aafke.

242)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1834 H - Hobbema - Jorna, huwelijk (Leeuwarden 27 apr 1834)

243)  Aafke Sybes Jorna, dochter van Sijbe Tjeerds Jorna en Tjietje Tjeerds Jongma. Aafke, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren te Leeuwarden, is R.K. gedoopt op 8 februari 1803 te Leeuwarden.

244)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1858 ovl. - Hessel Gosses Visser, overlijdensakte (Wymbritseradeel 13 sep 1858)

245)  Hessel trouwt (kerk) (R.K.) op 2 juni 1799 te Blauwhuis met Trijntje.

246)  Trijntje Hielkes. Trijntje, wonende te Westhem.

247)  huwelijk: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Jorna - Boer, huwelijk (Wommels 26 dec 1816)

248)  Feike trouwt op 29 mei 1842 te Bolsward met Eeke.

249)  Eeke Sybrens Roorda, dochter van Sybren Fongers Roorda en Fokje Gerbens Galema.

250)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1866 ovl. - Bauke Dirks de Boer, overlijdensakte (Hennaarderadeel 14 dec 1866)

251)  Jantje trouwt op 4 november 1876 te Wymbritseradeel met Pieter.

252)  Pieter Everts Yntema, zoon van Everardus Feikes Yntema en Murkje Pieters de Boer. Pieter is geboren op 17 februari 1839 te Wommels, is overleden op 8 juni 1895 te Lutkewierum, is begraven op 11 juni 1895 te Roodhuis. Pieter werd 56 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

253)  Gerben trouwt op 28 april 1838 te Witmarsum met Akke.

254)  Akke Lolles van der Meulen, dochter van Lolle Jans van der Meulen en Itske Meyes Hobbema. Akke, boerin, wonende te Dedgum en te Tjerkwerd, is geboren op 8 mei 1819 te Dedgum, is overleden op 24 januari 1859 te Tjerkwerd. Akke werd 39 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

255)  Sjoerd trouwt op 7 september 1878 te Wymbritseradeel met Janneke.

256)  Janneke Gerritsma, dochter van Jacob Gerrits Gerritsma en Fenneke Ydes Yedema. Janneke is geboren op 2 maart 1855 te Bolsward, is overleden op 21 oktober 1931 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis. Janneke werd 76 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

257)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Boer - Gerritsma, huwelijk (Wonseradeel 27 sep 1828)

258)  Harmen trouwt op 17 september 1836 te Wonseradeel met Jantje.

259)  Jantje Eekes Symonsma, dochter van Eeke Simons Symonsma en Tjitske Laases Jongma. Jantje is geboren op 22 januari 1812 te Tjerkwerd.

260)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2005 - Waltje Willems van der Beek, memorie van aangifte van successierechten (3 feb 1822)

261)  Gettje trouwt op 18 mei 1842 te Workum met Tjebbe.

262)  Tjebbe Fongers van der Pal, zoon van Fonger Teekes van der Pal en Johanneske Tjebbes de Boer. Tjebbe is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 16 september 1812 te Workum (doopgetuige was zijn tante Aafje Tjebbes).

263)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1814 H - Huitema - Werf, huwelijk (Tjerkwerd 29 apr 1814)

264)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1814 H - Huitema - Werf, huwelijk (Tjerkwerd 29 apr 1814)

265)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Boer - Jorritsma, huwelijk (Wonseradeel 25 sep 1830)

266)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Boer - Jorritsma, huwelijk (Wonseradeel 25 sep 1830)

267)  Akke trouwt op 25 september 1830 te Wonseradeel met Sjoerd.

268)  doop: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Boer - Jorritsma, huwelijk (Wonseradeel 25 sep 1830)

269)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1854 ovl. - Sjoerd Lolles de Boer, overlijdensakte (Bolsward 23 nov 1854)

270)  Sjoerd Lolles de Boer, zoon van Lolle (Lourens) Harmens en Lolkje Sjoerds de Boer. Sjoerd, boer, wonende te Wolsum, is R.K. gedoopt op 8 november 1791 te Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk) (doopgetuigen waren Ibeltje Sioet en Jurrien Roelofs), is overleden op 23 november 1854 05.00 uur te Bolsward (overleden in huis no. 195). Sjoerd werd 63 jaar en 15 dagen.

271)  Dirk trouwt op 4 november 1858 met Oeke.

272)  Oeke Hieltjes van der Zee. Oeke is overleden op 31 mei 1870 te Witmarsum. Oeke was eerder gehuwd (1) met Hille Johannes Nota.

273)  Maria Johannes Ypma. Maria is geboren op 10 juli 1831 te Hitzum, is overleden op 5 september 1913 te Bolsward. Maria werd 82 jaar, 1 maand en 26 dagen.

274)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Katrinus Sjoerds van der Werf (7 aug 1874)

275)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

276)  geboorte: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

277)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

278)  Andreas trouwt op 26 mei 1849 te Wymbritseradeel met Sjieuwke (zie VI-AZ.3).

279)  geboorte: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

280)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

281)  Sjieuwke Gerlofs van der Meer, dochter van Gerlof Sjieuwkes van der Meer (VI-AZ) en Janke Rinzes Boersma. Sjieuwke, zonder beroep en naaister, wonende te Blauwhuis en te Westhem, is geboren op 26 juni 1828 te Lutkewierum, is overleden op 2 november 1893 te Bolsward. Sjieuwke werd 65 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

282)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1869 ovl. - Simme Douwes van der Werf, overlijdensakte (Bolsward 20 nov 1869)

283)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1820 H - Werf - Rolma, huwelijk (Bolsward 11 jun 1820)

284)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1860 H - Dooper - Kam, huwelijk (Workum 22 jul 1860)

285)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1903 ovl. - Lieuwe Dooper, overlijdensakte (Workum 24 apr 1903)

286)  Lieuwe trouwt op 14 mei 1854 te Workum met Antje.

287)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1857 ovl. - Antje Johannes Koiker, overlijdensakte (Workum 14 okt 1857)

288)  Antje Johannes Koiker, dochter van Johannes Annes Kooiker en Feikje IJmes Haarsma. Antje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 10 maart 1826 te Wijckel, is overleden op 13 oktober 1857 20.00 uur te Workum. Antje werd 31 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

289)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Pieter Anskes Elsinga, overlijdensakte (Wonseradeel 21 nov 1861)

290)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Pieter Anskes Elsinga, overlijdensakte (Wonseradeel 21 nov 1861)

291)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1827 H - Tol - Veltman, huwelijk (Barradeel 14 feb 1827)

292)  Symon trouwt op 28 juli 1821 te Wonseradeel met Antje.

293)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1827 H - Tol - Veltman, huwelijk (Barradeel 14 feb 1827)

294)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1827 H - Tol - Veltman, huwelijk (Barradeel 14 feb 1827)

295)  Antje trouwt op 14 februari 1827 te Barradeel met Jan.

296)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1849 H - Elzinga - Tol, huwelijk (Franeker 30 sep 1849)

297)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1849 H - Elzinga - Tol, huwelijk (Franeker 30 sep 1849)

298)  Marijke Pieters van der Hoek, dochter van Pieter Hanzes van der Hoek en Eeke Durks van der Zweep. Marijke is geboren rond 1792 te Lekkum, is overleden op 3 december 1825 te Almenum. Marijke werd ongeveer 33 jaar.

299)  Jan Harmens van der Tol, zoon van Harmen Ypes van der Tol en Dooitzen Harmens. Jan, melktapper en koemelker, wonende te Almenum, is geboren te Midlum, is R.K. gedoopt op 4 november 1787 te Harlingen (doopgetuige was Marijke Hermens), is overleden op 10 mei 1829 te Almenum. Jan werd 41 jaar, 6 maanden en 6 dagen. Jan was eerder gehuwd (1) met Marijke Pieters van der Hoek.

300)  Antje trouwt op 30 april 1831 te Barradeel met Sibe.

301)  Sibe Jans van der Meer, zoon van Jan Freerks van der Meer en Tetje Siebes van der Werf. Sibe, werkman, wonende te Almenum.

302)  Antje Johannes Veltman, dochter van Johannes Lammerts en Wikjen Andries. Antje, dienstmeid, wonende te Almenum, is geboren rond 1799 te Oosterend - Hennaarderadeel. Antje was later gehuwd (2) met Jan Harmens van der Tol. Antje was later gehuwd (3) met Sibe Jans van der Meer.

303)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Reinsche Douwes Flapper (31 okt 1909)

304)  begraven: eigen archief, bidprentje - Reinsche Douwes Flapper (31 okt 1909)

305)  geboorte: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

306)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

307)  geboorte: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

308)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

309)  Andreas trouwt op 15 mei 1842 te Bolsward met Trijntje (zie VI-AO.2).

310)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

311)  Trijntje Jelles Postma, dochter van Jelle Jelles Postma en Gatske Douwes van der Werf (VI-AO). Trijntje is geboren op 9 maart 1821 te Burgwerd, is overleden op 31 mei 1844 te Bolsward. Trijntje werd 23 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

312)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1869 H - Hobma - Meer, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1869)

313)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1869 H - Hobma - Meer, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1869)

314)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1869 H - Hobma - Meer, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1869)

315)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Sjoke S. Kamstra (23 feb 1897)

316)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Sjoke S. Kamstra (23 feb 1897)

317)  begraven: eigen archief, bidprentje - Sjoke S. Kamstra (23 feb 1897)

318)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Intje Jacobs Flapper (6 feb 1913)

319)  begraven: eigen archief, bidprentje - Intje Jacobs Flapper (6 feb 1913)

320)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1857 H - Kamstra - Teernstra, huwelijk (Wymbritseradeel 17 mei 1862)

321)  Antje trouwt op 27 april 1856 te Bolsward met Jan.

322)  Jan trouwt op 19 mei 1839 te Bolsward met Lolkjen.

323)  Lolkjen Alberts Wilbers, dochter van Albert Meinderts Wilbers en Janke Hubertus Smids. Lolkjen is geboren rond 1814 te Bolsward.

324)  Jan trouwt op 18 mei 1851 te Bolsward met Ymkjen.

325)  Ymkjen Sybrens Taekema, dochter van Sybren Jans Taekema en Jantje Gerbens Yntema. Ymkjen is geboren rond 1826 te Burgwerd.

326)  Jan Hiddes de Boer, zoon van Hidde Paulus de Boer en Trijntje Jans Polle. Jan is geboren rond 1817 te Makkum. Jan was eerder gehuwd (1) met Lolkjen Alberts Wilbers. Jan was eerder gehuwd (2) met Ymkjen Sybrens Taekema.


Opmerkingen:
004B

Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam - :
Parenteel van Dirk.