Parenteel van Teekle Hommes

Bijgewerkt op: 8 april 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Teekle Hommes (020B)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1714 en 1726. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Makkum (3x).

I  Teekle Hommes, mr. scheepstimmerman, wonende te Makkum.

Teekle trouwt op 29 april 1714 te Workum met Beertje Sjoerds. Beertje, wonende te Makkum.

Van Teekle en Beertje zijn drie kinderen bekend:

1  Yttie Teekles is Herv. gedoopt op 18 november 1714 te Makkum, zie II-A.

2  Sjoerd Teekles is Herv. gedoopt op 20 september 1716 te Makkum, zie II-B.

3  Aaltie Teekles is Herv. gedoopt op 8 december 1726 te Makkum.


Generatie II

(van 1714 tot 1757)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1742 en 1755. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (8x).

II-A  Yttie Teekles, dochter van Teekle Hommes (I) en Beertje Sjoerds, wonende te Makkum, is Herv. gedoopt op 18 november 1714 te Makkum.

Yttie gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 13 januari 1742 te Makkum (3e proclamatie en attestatie afgegeven naar Workum), trouwt op 21 januari 1742 te Workum op 27-jarige leeftijd met Wiebe Douwes. Wiebe, wonende te Workum.

Van Wiebe en Yttie is een kind bekend:

1  Bjettje Wiebes is Herv. gedoopt op 4 november 1742 te Workum.

II-B  Sjoerd Teekles, zoon van Teekle Hommes (I) en Beertje Sjoerds, pottenbakkersknecht, is Herv. gedoopt op 20 september 1716 te Makkum, is begraven op 10 februari 1757 te Workum. Sjoerd werd 40 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Sjoerd trouwt (kerk) (Herv.) op 31 december 1741 te Workum op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Hinke Rienks, dochter van Rienk Greeults Hobma en Nijsjen Sallings. Hinke is Herv. gedoopt op 30 juni 1720 te Workum, is begraven op 19 november 1774 te Workum. Hinke werd 54 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Van Sjoerd en Hinke zijn zeven kinderen bekend:

1  Teekle Sjoerds Hobma is gedoopt op 8 oktober 1742 te Workum, zie III-A.

2  Rienk Sjoerds is gedoopt op 20 november 1744 te Workum, zie III-B.

3  Gosse Sjoerds Hobma is Herv. gedoopt op 18 november 1746 te Workum, zie III-C.

4  Beertje Sjoerds is gedoopt op 27 april 1749 te Workum.

5  Greeult Sjoerds is gedoopt op 3 oktober 1751 te Workum.

6  Greeult Sjoerds is gedoopt op 4 januari 1753 te Workum, zie III-D.

7  Sierk Sjoerds Hobma is gedoopt op 26 februari 1755 te Workum, zie III-E.


Generatie III

(van 1742 tot 1845)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1770 en 1805. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (23x), Makkum (6x), Medemblik en Harlingen.

III-A  Teekle Sjoerds Hobma, zoon van Sjoerd Teekles (II-B) en Hinke Rienks, koopman, wonende te Workum, is gedoopt op 8 oktober 1742 te Workum, is overleden op 20 oktober 1815 te Workum. Teekle werd 73 jaar en 12 dagen.<1>

Teekle Sjoerds nam in 1811 de naam Hobma aan.
Hij woonde toen in Workum en gaf 3 kinderen op, Sjoerd, Jacob en Antje.
Akte datum: 27 december 1811.

Teekle trouwt op 14 november 1767 te Workum op 25-jarige leeftijd (1) met Jantje Gerrits. Jantje is afkomstig uit West-Terschelling, is overleden voor 9 december 1769.

Teekle trouwt op 6 december 1769 te Workum op 27-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 22-jarige Berber Jacobs, dochter van Jacobus Harmens en Pietje Ages. Berber, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren rond 1747 te Stavoren, is overleden op 5 december 1819 03.00 uur te Workum (Huis F10). Berber werd ongeveer 72 jaar.

Van Teekle en Berber zijn zeven kinderen bekend:

1  Pietje Teekles Hobma is Herv. gedoopt op 10 oktober 1770 te Harlingen, zie IV-A.

2  Sjoerd Teekles Hobma, scheepskapitein, wonende te Antwerpen - B., is geboren op 8 december 1771 te Workum, is Herv. gedoopt op 8 december 1771 te Workum.

Sjoerd Taekles wordt in de memorie van aangifte van zijn moeder vermeld als afwezige.

3  Hinke Teekles is geboren op 30 oktober 1775 te Workum, is Herv. gedoopt op 12 januari 1776 te Workum, zie IV-B.

4  Antje Teekles Hobma is geboren te Medemblik, is gedoopt op 8 februari 1778 te Medemblik, is overleden op 8 december 1844 te Workum (gdeen kinderen nalatende). Antje werd 66 jaar en 10 maanden.<2>

Antje trouwt op 4 augustus 1813 te Workum op 35-jarige leeftijd met de 41-jarige Jochum Corneles Haagsma, zoon van Cornelis Mertens en Nan Hendriks. Jochum, wagenmaker en zonder beroep, wonende te Workum, is gedoopt op 18 augustus 1771 te Lemmer, is overleden op 1 januari 1848 18.30 uur te Workum (Huis C10). Jochum werd 76 jaar, 4 maanden en 14 dagen.<3>

5  Jacob Teekles Hobma is geboren op 21 mei 1780 te Workum, is Herv. gedoopt op 4 juni 1780 te Workum, zie IV-C.

6  Beertje Teekles is geboren op 21 oktober 1784 te Workum, is Herv. gedoopt op 24 oktober 1784 te Workum.

7  Greult Teekles is geboren op 18 december 1786 te Workum, is Herv. gedoopt op 31 december 1786 te Workum.

III-B  Rienk Sjoerds, zoon van Sjoerd Teekles (II-B) en Hinke Rienks, vroedsman, is gedoopt op 20 november 1744 te Workum, is overleden op 14 mei 1808 te Workum, is begraven op 16 mei 1808 te Workum (getal der kinderen is elf uit 2 huwelijken). Rienk werd 63 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Rienk trouwt op 27 oktober 1771 te Workum op 26-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Anke Tjepkes. Anke is gedoopt op 19 november 1745 te Workum, is overleden voor 29 februari 1844. Anke werd hoogstens 98 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Van Rienk en Anke zijn vier kinderen bekend:

1  Rink Rienks Hobma is geboren op 19 december 1772 te Workum, is Herv. gedoopt op 20 december 1772 te Workum, zie IV-D.

2  Jantje Rienks Hobma is geboren op 27 februari 1778 te Workum, is Herv. gedoopt op 20 april 1778 te Workum, zie IV-E.

3  Geertje Rienks is geboren op 30 september 1779 te Workum, is Herv. gedoopt op 19 november 1779 te Workum.

4  Sjoerd Rienks is geboren op 8 januari 1782 te Workum, is Herv. gedoopt op 27 januari 1782 te Workum.

Rienk trouwt (gerecht) op 22 april 1787 te Workum, trouwt (kerk) (Herv.) op 22 april 1787 te Workum op 42-jarige leeftijd (2) met de 16-jarige Aukje Aukes Postma, dochter van Auke Postma en Aukje Pieters. Aukje, werkvrouw, winkelierster en zonder beroep, wonende te Workum en te Harlingen, is geboren op 24 december 1770 te Molkwerum, is overleden op 15 december 1847 te Harlingen (Voorstraat C. 30). Aukje werd 76 jaar, 11 maanden en 21 dagen.<4,5>

De weduwe van Rienk Sjoerds Hobma, Aukje Aukes te Workum neemt voor haar kinderen in 1811 de familienaam Hobma aan.
Zij geeft 10 kinderen op.

Van Rienk en Aukje zijn negen kinderen bekend:

5  Auke Rienks Hobma is geboren op 26 februari 1788 te Workum, is Herv. gedoopt op 9 maart 1788 te Workum.

6  Antje Rienks Hobma, dienstmeid, wonende te Bolsward en te Leeuwarden, is geboren op 24 januari 1790 te Workum, is Herv. gedoopt op 31 januari 1790 te Workum.

7  Niesje Rienks Hobma, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 17 maart 1792 te Workum, is Herv. gedoopt op 18 april 1792 te Workum, is ongehuwd overleden op 31 januari 1858 22.00 uur te Workum. Niesje werd 65 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

8  Greult Rienks Hobma is geboren op 5 juli 1793 te Workum, is Herv. gedoopt op 28 juli 1793 te Workum, zie IV-F.

9  Elan Rienks Hobma is geboren op 11 oktober 1795 te Workum, is Herv. gedoopt op 25 oktober 1795 te Workum, zie IV-G.

10  Sjoerd Rienks Hobma is geboren op 21 januari 1798 te Workum, is Herv. gedoopt op 28 januari 1798 te Workum, zie IV-H.

11  Berber Rienks Hobma is geboren op 9 november 1800 te Workum, is Herv. gedoopt op 16 november 1800 te Workum, zie IV-I.

12  Haring Rienks Hobma is geboren op 13 augustus 1802 te Workum, is Herv. gedoopt op 22 augustus 1802 te Workum, zie IV-J.

13  Hendrik Jacobus Hobma is geboren op 20 juni 1805 te Workum, is Herv. gedoopt op 7 juli 1805 te Workum, zie IV-K.

III-C  Gosse Sjoerds Hobma, zoon van Sjoerd Teekles (II-B) en Hinke Rienks, is Herv. gedoopt op 18 november 1746 te Workum, is overleden in 1808 te Makkum (akte van bekendheid). Gosse werd 62 jaar.

Gosse trouwt (Herv.) op 28 juni 1778 te Makkum op 31-jarige leeftijd met Akke Sybrens, dochter van Sybren Sybrens en Aaltje Jans. Akke is overleden in 1802 te Makkum (akte van bekendheid).

Van Gosse en Akke zijn zes kinderen bekend:

1  Sjoerd Gosses is geboren op 8 juli 1779 te Makkum, is Herv. gedoopt op 11 juli 1779 te Makkum (doopgetuige was zijn grootmoeder Aaltje Jans).

2  Jan Gosses is geboren op 13 oktober 1781 te Makkum, is Herv. gedoopt op 21 oktober 1781 te Makkum.

3  Sijbrand Gosses is geboren op 5 juni 1784 te Makkum, is Herv. gedoopt op 20 juni 1784 te Makkum.

4  Hinke Gosses is geboren op 14 december 1785 te Makkum, is Herv. gedoopt op 1 januari 1786 te Makkum.

5  Sjoerd Gosses is geboren op 20 november 1786 te Makkum, is Herv. gedoopt op 17 december 1786 te Makkum.

6  Aaltje Gosses Hobma is geboren op 17 februari 1797 te Makkum, is Herv. gedoopt op 16 maart 1797 te Makkum, zie IV-L.

III-D  Greeult Sjoerds, zoon van Sjoerd Teekles (II-B) en Hinke Rienks, is gedoopt op 4 januari 1753 te Workum, is overleden op 24 april 1786 te Workum. Greeult werd 33 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Greeult trouwt op 11 maart 1781 te Workum (huwelijksgetuige was zijn zwager R. Hermanides), trouwt (kerk) (Herv.) op 11 maart 1781 te Workum (huwelijksgetuige was zijn zwager R. Hermanides) op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Pietertje Hermanides, dochter van Jurjen Hermanides en Pietertje Hempenius. Pietertje is Herv. gedoopt op 29 oktober 1758 te Hindeloopen.

Van Greeult en Pietertje zijn twee kinderen bekend:

1  Jurjen Greults is geboren op 7 april 1782 te Workum, is Herv. gedoopt op 14 april 1782 te Workum.

2  Sjoerd Greults is geboren op 20 februari 1784 te Workum, is Herv. gedoopt op 26 maart 1784 te Workum.

III-E  Sierk Sjoerds Hobma, zoon van Sjoerd Teekles (II-B) en Hinke Rienks, koopman, winkelier en zonder beroep, wonende te Workum, is gedoopt op 26 februari 1755 te Workum, is overleden op 22 januari 1845 03.30 uur te Workum (Huis C52). Sierk werd 89 jaar, 10 maanden en 27 dagen.<6>

Sierk Sjoerds nam in 1811 de naam Hobma aan. Hij woonde toen in Workum en gaf de volgende kinderen en kleinkinderen op:
kinderen: Sjoerd (28), Wieger (26), Greult (20)
kleinkinderen: Voukje (3), Sierk (2), Mary (1), Systke (1/2), Olphert (1/2)

Sierk trouwt (Herv.) op 30 januari 1780 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Sietske Wiegers Metselaar, dochter van Wieger Cornelis en Fokjen Foppes. Sietske is gedoopt op 19 februari 1755 te Workum, is overleden op 4 mei 1816 te Workum. Sietske werd 61 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van Sierk en Sietske zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd Sierks Hobma is geboren op 3 maart 1782 te Workum, zie IV-M.

2  Wieger Sierks Hobma is geboren op 14 april 1785 te Workum, is Herv. gedoopt op 17 april 1785 te Workum (doopgetuige was zijn oom Rienk Sjoerds (oom) (zie III-B)), zie IV-N.

3  Greult Sierks Hobma is geboren op 13 september 1790 te Workum, is gedoopt op 6 oktober 1790 te Workum, zie IV-O.


Generatie IV

(van 1770 tot 1875)

In deze generatie zijn 15 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 73 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1794 en 1845. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (46x), Harlingen (9x), Leeuwarden (6x), Sneek (5x), Bolsward (2x), Achlum (2x) en Makkum.

IV-A  Pietje Teekles Hobma, dochter van Teekle Sjoerds Hobma (III-A) en Berber Jacobs, wonende te Harlingen, is Herv. gedoopt op 10 oktober 1770 te Harlingen, is overleden op 30 juli 1834 te Harlingen. Pietje werd 63 jaar, 9 maanden en 20 dagen.<7>

Pietje gaat in ondertrouw (gerecht) op 2 september 1792 te Workum (met attestatie naar Holland), gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 2 september 1792 te Workum (met attestatie naar Holland) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Rein Tjerks Otma, zoon van Tjerk Reins Otma en Baukje Gooitzes. Rein, aardappelschipper en werkman, wonende te Workum, is geboren rond 1763 te Workum, is overleden op 24 april 1826 23.30 uur te Workum (Huis G. 18). Rein werd ongeveer 63 jaar.<8,9>

Van Rein en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  Berber Reins Otma is geboren op 12 oktober 1794 te Workum, is Herv. gedoopt op 26 oktober 1794 te Workum (doopgetuige was haar oudoom Rienk Sjoerds (zie III-B)).

Berber trouwt op 17 november 1825 te Harlingen op 31-jarige leeftijd met Jan Hendriks de Groot, zoon van Hendrik Symons en Ymkje Jans.

2  Baukje Reins Otma is geboren op 3 april 1797 te Workum, is Herv. gedoopt op 16 april 1797 te Workum.

Baukje trouwt op 11 mei 1825 te Harlingen op 28-jarige leeftijd met Jelte Gerbens Hilverda, zoon van Gerben Jeltes Hilverda en Symentje Alberts. Jelte, werkman, wonende te Harlingen.

3  Tjerk Reins Otma is geboren op 26 november 1798 te Workum, is Herv. gedoopt op 26 december 1798 te Workum (doopgetuige was zijn oom Okke Otma).

4  Betje Reins Otma, wonende te Harlingen, is geboren op 25 februari 1801 te Workum, is Herv. gedoopt op 22 maart 1801 te Workum.

Betje trouwt op 2 juni 1825 te Harlingen op 24-jarige leeftijd met Cornelis Pieters Leyen, zoon van Pieter Cornelis Leyen en Klaaske Jochems. Cornelis, blokmaker, wonende te Harlingen.

5  Trijntje Reins Otma, dienstmeid, wonende te Harlingen, is geboren op 3 juli 1810 te Workum, is Herv. gedoopt op 29 juli 1810 te Workum.

6  Pietje Reins Otma, naaister, is geboren op 4 januari 1812 te Workum.

IV-B  Hinke Teekles, dochter van Teekle Sjoerds Hobma (III-A) en Berber Jacobs, wonende te Oostende - BelgiŽ, is geboren op 30 oktober 1775 te Workum, is Herv. gedoopt op 12 januari 1776 te Workum.

Rinkle Taekles Hobma, wordt in de memorie van aangifte successierechten van haar moeder vermeld als afwezige.

Hinke trouwt (Herv.) op 29 maart 1795 te Workum op 19-jarige leeftijd met Binse Jans. Binse is overleden voor 20 oktober 1826.<10>

Van Binse en Hinke zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Binses is geboren op 27 september 1795 te Workum, is Herv. gedoopt op 7 oktober 1795 te Workum (doopgetuige was zijn oudoom Rienk Sjoerds (zie III-B)).

2  Teekle Binses is geboren op 9 juni 1799 te Workum, is Herv. gedoopt op 23 juni 1799 te Workum.

IV-C  Jacob Teekles Hobma, zoon van Teekle Sjoerds Hobma (III-A) en Berber Jacobs, winkelier, scheepskapitein en varensgezel, wonende te Workum, is geboren op 21 mei 1780 te Workum, is Herv. gedoopt op 4 juni 1780 te Workum, is overleden op 10 november 1829 te Workum. Jacob werd 49 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Jacob trouwt op 7 oktober 1810 te Workum op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Alida Matthijses van Ankringa, dochter van Matthijs Ankringa en Dieuwke Wybes. Alida, wonende te Workum, is geboren op 12 februari 1790 te Sneek, is overleden op 26 maart 1866 te Workum. Alida werd 76 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Van Jacob en Alida zijn vier kinderen bekend:

1  Teekle Jacobs Hobma is geboren op 20 augustus 1814 te Workum.

2  Dieuwke Jacobs Hobma is geboren op 13 september 1816 te Workum, zie V-A.

3  Mathijs Jacobs Hobma is geboren op 26 februari 1821 te Workum, is ongehuwd overleden op 10 maart 1864 te Workum. Mathijs werd 43 jaar en 13 dagen.

4  Berber Hobma, huishoudster, wonende te Arnhem en te Elburg, is geboren op 22 april 1824 te Workum.

Berber trouwt op 16 februari 1867 te Elburg (huwelijksgetuigen waren Jan Bisschop, Johannes Westerink, zijn volle neef Gerrit Hengeveld en zijn broer Hendrik Hengeveld) op 42-jarige leeftijd met de 43-jarige Barend Hengeveld, zoon van Hendrik Hengeveld en Jantjen Beerts. Barend, landbouwer, wonende te Elburg, is geboren op 10 november 1823 te Elburg.

Barend was eerder gehuwd (1) met Annegien Essels.<11>

IV-D  Rink Rienks Hobma, dochter van Rienk Sjoerds (III-B) en Anke Tjepkes, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 19 december 1772 te Workum, is Herv. gedoopt op 20 december 1772 te Workum, is overleden op 17 mei 1836 15.00 uur te Workum (Huis E7). Rink werd 63 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Rink trouwt (gerecht) op 25 augustus 1793 te Workum op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Bauke Sijmens Gaastra, zoon van Sijmen Douwes en Wietske Boukes. Bauke, schipper en zonder beroep, wonende te Workum, is geboren rond 1769, is overleden op 2 april 1844 te Workum. Bauke werd ongeveer 75 jaar.

Van Bauke en Rink zijn drie kinderen bekend:

1  Symen Baukes Gaastra, koopman.

2  Anke Baukes Gaastra is geboren op 16 december 1813 te Workum.

3  Wietse Baukes Gaastra is geboren op 1 maart 1817 te Workum, is overleden op 14 augustus 1817 te Workum. Wietse werd 5 maanden en 13 dagen.

IV-E  Jantje Rienks Hobma, dochter van Rienk Sjoerds (III-B) en Anke Tjepkes, weesmoeder, wonende te Franeker, is geboren op 27 februari 1778 te Workum, is Herv. gedoopt op 20 april 1778 te Workum, is overleden op 29 februari 1844 11.00 uur te Franeker (Wijk TO 128). Jantje werd 66 jaar en 2 dagen.

Jantje trouwt op 12 mei 1805 te Workum op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Jurjen Johannes Hermanides, zoon van Johannes Hermanides en Wintje Wybes. Jurjen, varensgezel, schipper, particulier en zonder beroep, wonende te Workum en te Den Haag, is geboren op 24 september 1780 te Oldeboorn, is Herv. gedoopt op 8 oktober 1780 in de Herv. gemeente Oldeboorn - Nes, is overleden op 16 januari 1873 15.00 uur te Den Haag. Jurjen werd 92 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Van Jurjen en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Wintje Jurjens Hermanides, wonende te Den Haag, is geboren op 27 november 1806 te Workum, is Herv. gedoopt op 14 december 1806 te Workum.

Wintje trouwt op 25 mei 1831 te Den Haag op 24-jarige leeftijd met Wilhelm Schmidt, zoon van Pieter Schmidt en Johanna Hofsteeder. Wilhelm, mr. kleermaker en kleermaker, wonende te Den Haag.

Wilhelm was eerder gehuwd (1) met Barbara Frederica Smit.

2  Anke Jurjens Hermanides is geboren op 14 augustus 1810 te Workum, is ongehuwd overleden op 17 augustus 1831 te Workum. Anke werd 21 jaar en 3 dagen.<12>

3  Johanna Jurjens Hermanides, dienstmeid, wonende te Franeker, is geboren op 15 mei 1812 14.00 uur te Workum (Huis D. 62), is als geboren aangegeven op 15 mei 1812 te Workum (aangever geboorte was haar vader Jurjen Johannes Hermanides (vader)), is overleden op 12 mei 1910 te Leeuwarden. Johanna werd 97 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

IV-F  Greult Rienks Hobma, zoon van Rienk Sjoerds (III-B) en Aukje Aukes Postma, leerlooijersmakersknecht, leerlooijersknecht en leerlooier, wonende te Sneek, is geboren op 5 juli 1793 te Workum, is Herv. gedoopt op 28 juli 1793 te Workum, is overleden op 12 maart 1875 te Workum. Greult werd 81 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Greult trouwt op 9 juni 1816 te Sneek op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Janneke Frederiks Looyinga, dochter van Fredrik Reinders Looyinga en Rinske Teekes Rijpstra. Janneke is gedoopt op 3 oktober 1786 te Molkwerum, is overleden op 27 november 1853 te Sneek. Janneke werd 67 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Greult en Janneke zijn zeven kinderen bekend:

1  Aukje Hobma is geboren op 11 november 1816 te Sneek, zie V-B.

2  Aaltje Hobma is geboren op 21 oktober 1818 te Sneek, is overleden op 28 juni 1856 te Sneek. Aaltje werd 37 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

3  Rienk Hobma is geboren op 29 juli 1820 te Achlum, is ongehuwd overleden op 23 mei 1869 te Achlum. Rienk werd 48 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

4  Fredrik Hobma is geboren op 26 augustus 1822 te Achlum, is overleden op 29 oktober 1847 te Sneek. Fredrik werd 25 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

5  Rinske Hobma is geboren op 18 oktober 1825 te Sneek, zie V-C.

6  Auke Hobma is geboren op 18 oktober 1825 te Sneek, is overleden op 15 september 1826 te Sneek. Auke werd 10 maanden en 28 dagen.

7  Tjitske Hobma is geboren op 12 december 1828 te Sneek, is ongehuwd overleden op 21 februari 1888 te Sneek. Tjitske werd 59 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

IV-G  Elan Rienks Hobma, dochter van Rienk Sjoerds (III-B) en Aukje Aukes Postma, zonder beroep, wonende te Workum en te Leeuwarden, is geboren op 11 oktober 1795 te Workum, is Herv. gedoopt op 25 oktober 1795 te Workum, is overleden op 4 december 1847 05.00 uur te Leeuwarden, is als overleden aangegeven op 4 december 1847 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren haar schoonzoon Jan Andriessen (schoonzoon) en haar man Rienk Klazes Blijstra (man)). Elan werd 52 jaar, 1 maand en 23 dagen.<13,14>

Dit kind komt in het doopboek voor met de naam Elan.
Bij de naamsaanname wordt een kind van deze leeftijd met de de naam Yke ingeschreven.

Elan trouwt op 11 maart 1827 te Leeuwarden op 31-jarige leeftijd met de 43-jarige Rienk Klazes Blijstra, zoon van Klaas Rienks en Grietje Reinderts Dijkstra. Rienk, schipper en trekschipper, wonende te Leeuwarden, is geboren op 19 oktober 1783 te Hallum - Frl..

Rienk was eerder gehuwd (1) met Rinkse Taekes van der Meij.<15>

Van Rienk en Elan zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Rienks Blijstra, wonende te Leeuwarden, is geboren op 31 augustus 1827 23.00 uur te Leeuwarden, is als geboren aangegeven op 3 september 1827 te Leeuwarden (aangever geboorte was zijn vader Rienk Klazes Blijstra).

2  Rienk Rienks Blijstra is geboren op 27 september 1830 te Leeuwarden, is overleden op 26 november 1831 te Leeuwarden. Rienk werd 1 jaar, 1 maand en 30 dagen.

3  Klaaske Rienks Blijstra is geboren op 12 juli 1832 te Leeuwarden, is overleden op 19 januari 1892 te Franeker. Klaaske werd 59 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Klaaske trouwt op 28 november 1857 te Ferwerderadeel op 25-jarige leeftijd met Klaas Jans Feenstra, zoon van Jan Tjibbes Feenstra en Klaaske Jacobs.

4  Eland Rienks Blijstra is geboren op 26 maart 1836 te Leeuwarden.

Eland trouwt op 4 november 1864 te Heenvliet op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Marinus Dane, zoon van Arie Dane en Francijntje Antonisse. Marinus is geboren rond 1839.

Van Elan zijn drie kinderen bekend:

5  Illand Rienks de Boer Hobma is geboren op 28 mei 1821 12.00 uur te Workum (Wijk D. 70), is als geboren aangegeven op 29 mei 1821 te Workum (aangever geboorte was Jan Koelman), is overleden op 6 mei 1822 te Leeuwarden. Illand werd 11 maanden en 8 dagen.

6  Grietje Hobma is geboren op 14 februari 1823 te Leeuwarden, zie V-D.

7  Aukje Hobma is geboren op 26 april 1825 te Leeuwarden.

IV-H  Sjoerd Rienks Hobma, zoon van Rienk Sjoerds (III-B) en Aukje Aukes Postma, touwpluizer, varensgezel, zeeman en stuurman, wonende te Harlingen, is geboren op 21 januari 1798 te Workum, is Herv. gedoopt op 28 januari 1798 te Workum, is overleden op 5 januari 1873 te Harlingen. Sjoerd werd 74 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Sjoerd trouwt op 3 februari 1828 te Workum op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Aukje Alberts Goedkoop, dochter van Albert Klazes Goedkoop en Trijntje Jantjes de Roos. Aukje, naaister, wonende te Workum, is geboren in september 1801 te Workum, is overleden op 10 januari 1842 te Harlingen. Aukje werd 40 jaar en 4 maanden.<16,17>

Van Sjoerd en Aukje zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Hobma is geboren op 14 augustus 1828 te Workum, zie V-E.

2  Aukjen Hobma is geboren op 10 augustus 1830 te Workum, is overleden op 28 september 1863 te Harlingen. Aukjen werd 33 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Aukjen trouwt op 20 april 1854 te Harlingen op 23-jarige leeftijd met Hylke de Beer, zoon van Klaas Geerts de Beer en Grietje Jacobs Wijga.

3  Albertje Hobma is geboren op 25 december 1831 te Workum, is overleden op 2 oktober 1834 te Workum. Albertje werd 2 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

4  Rienk Hobma is geboren op 2 november 1833 te Workum, is ongehuwd overleden op 22 juni 1858 te Harlingen. Rienk werd 24 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Matroos 2e klas a/b Zr. Mr. "Montrado", overboord gevallen.

5  Albert Hobma is geboren op 3 september 1836 te Workum.

6  Haring Hobma is geboren op 11 februari 1839 te Harlingen, is overleden op 29 januari 1842 te Harlingen. Haring werd 2 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

IV-I  Berber Rienks Hobma, dochter van Rienk Sjoerds (III-B) en Aukje Aukes Postma, dienstmeid, wonende te Koudum en te Bolsward, is geboren op 9 november 1800 te Workum, is Herv. gedoopt op 16 november 1800 te Workum, is overleden op 22 april 1854 te Harlingen. Berber werd 53 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Berber trouwt op 25 november 1840 te Menaldumadeel op 40-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Hessefus Fransen. Hessefus, mr. smid, wonende te Bolsward, is geboren rond 1811.

Van Hessefus en Berber zijn twee kinderen bekend:

1  Leendert Fransen is geboren op 21 april 1842 te Bolsward, is overleden op 17 augustus 1847 te Bolsward. Leendert werd 5 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

2  Aukje Fransen is geboren op 17 juni 1843 te Bolsward, is overleden op 5 maart 1852 te Bolsward. Aukje werd 8 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

IV-J  Haring Rienks Hobma, zoon van Rienk Sjoerds (III-B) en Aukje Aukes Postma, varensgezel, wonende te Workum, is geboren op 13 augustus 1802 te Workum, is Herv. gedoopt op 22 augustus 1802 te Workum, is overleden voor 11 augustus 1864. Haring werd hoogstens 61 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Haring trouwt op 22 mei 1831 te Workum op 28-jarige leeftijd met de 18-jarige Alida Hendriks Berting, dochter van Elisabeth Anthony Berting. Alida, zonder beroep, wonende te Harlingen, is geboren op 22 maart 1813 te Harlingen, is overleden voor 11 augustus 1864. Alida werd hoogstens 51 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Alida Hendriks Berting is geboren als onechte dochter van Elisabeth Athony Berting. In de huwelijksakte met Haring Rienks Hobma wordt zij vermeld als Alida Hendriks.
Ook in de geboorteakte en huwelijksakte van dochter Anna Eliabeth Hobma, wordt zij vermeld als Alida Hendriks.

Van Haring en Alida is een kind bekend:

1  Anna Elisabeth Hobma is geboren op 30 december 1831 te Workum, zie V-F.

IV-K  Hendrik Jacobus Hobma, zoon van Rienk Sjoerds (III-B) en Aukje Aukes Postma, winkelbediende, winkelier, koopman en koopman en winkelier, wonende te Harlingen, is geboren op 20 juni 1805 te Workum, is Herv. gedoopt op 7 juli 1805 te Workum, is overleden op 24 maart 1864 21.00 uur te Harlingen (Wijk G285). Hendrik werd 58 jaar, 9 maanden en 4 dagen.<18>

Hendrik trouwt op 21 mei 1829 te Harlingen op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Froukje Broers, dochter van Broer Ymes en Aukje Jans Faber. Froukje, wonende te Harlingen, is geboren op 7 juli 1806, is overleden op 25 januari 1848 te Harlingen. Froukje werd 41 jaar, 6 maanden en 18 dagen.<19,20>

Van Hendrik en Froukje zijn acht kinderen bekend:

1  Aukje Hobma is geboren op 24 april 1831 te Harlingen, is overleden op 25 april 1831 te Harlingen. Aukje werd 1 dag.

2  Aukje Hobma, zonder beroep, wonende te Den Haag, is geboren op 11 november 1832 te Harlingen, is ongehuwd overleden op 27 juli 1890 19.00 uur te Den Haag. Aukje werd 57 jaar, 8 maanden en 16 dagen.<21>

3  Rienk Hobma, soldaat, is geboren op 9 september 1834 te Harlingen, is overleden op 5 mei 1852 te Kampen. Rienk werd 17 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

4  Broer Hobma, zonder beroep, wonende te Den Haag, is geboren op 12 mei 1836 te Harlingen, is ongehuwd overleden op 30 oktober 1890 23.00 uur te Den Haag. Broer werd 54 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<22>

5  Berber Hobma is geboren op 28 april 1838 te Harlingen, zie V-G.

6  Jouwkje Hobma, dienstbode, wonende te Den Haag, is geboren op 10 oktober 1839 te Harlingen.

Jouwkje trouwt op 12 februari 1879 te Den Haag (huwelijksgetuigen waren Dirk Adrianus Bakker, Theodorus Siemons, Cornelis Smaal en zijn broer Jan de Vos (broer van de bruidegom)) op 39-jarige leeftijd met Willem de Vos, zoon van Pieter de Vos en Margaretha Geertruida van der Wilden. Willem, timmerman, wonende te Den Haag.<23>

7  Anna Hobma, zonder beroep, wonende te Den Haag, is geboren op 20 december 1841 te Harlingen, is overleden op 29 april 1875 11.00 uur te Den Haag. Anna werd 33 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<24>

Anna trouwt op 6 mei 1874 te Den Haag op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Albert Boterweg, zoon van Coenraad Boterweg en Antje Jans Zwanenburg. Albert, brievenbesteller en zonder beroep, wonende te Den Haag, is geboren rond 1843, is overleden op 1 juni 1911 05.30 uur te Den Haag. Albert werd ongeveer 68 jaar.<25>

Albert was later gehuwd (2) met Jantien Heineman.<26,27>

8  Yme Hobma is geboren op 27 januari 1845 te Harlingen, is ongehuwd overleden op 22 december 1870 te Den Haag. Yme werd 25 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

IV-L  Aaltje Gosses Hobma, dochter van Gosse Sjoerds Hobma (III-C) en Akke Sybrens, wonende te Makkum, is geboren op 17 februari 1797 te Makkum, is Herv. gedoopt op 16 maart 1797 te Makkum.

Aaltje trouwt op 24 juli 1824 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met Jacob Sybrens Boxhoorn, zoon van Sybren Jacobs Boxhoorn en Antje Jans. Jacob, papierfabrikeursknecht, wonende te Makkum.

Van Jacob en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoerd Jacobs Boxhoorn.

2  Gosse Jacobs Boxhoorn is geboren op 7 november 1826 02.00 uur te Makkum, zie V-H.

IV-M  Sjoerd Sierks Hobma, zoon van Sierk Sjoerds Hobma (III-E) en Sietske Wiegers Metselaar, schipper en havenmeester, wonende te Workum, is geboren op 3 maart 1782 te Workum, is overleden op 5 juni 1850 te Workum. Sjoerd werd 68 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Sjoerd trouwt op 22 december 1805 te Workum op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Weike Gerbens Ybema, dochter van Gerben Willems Ybema. Weike is geboren op 18 juni 1779 te Workum, is overleden op 2 oktober 1855. Weike werd 76 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Van Sjoerd en Weike zijn vijf kinderen bekend:

1  Foukjen Sjoerds Hobma is geboren op 24 oktober 1806 te Workum, is overleden op 4 oktober 1807 te Workum. Foukjen werd 11 maanden en 10 dagen.

2  Foukje Sjoerds Hobma is geboren op 10 oktober 1808 te Workum, is Herv. gedoopt op 16 oktober 1808 te Workum, zie V-I.

3  Sietske Sjoerds Hobma is geboren op 11 juli 1811 te Workum, is overleden op 15 juni 1814 te Workum. Sietske werd 2 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

4  Sietske Sjoerds Hobma is geboren op 13 oktober 1814 te Workum, zie V-J.

5  Gerben Sjoerds Hobma is geboren op 24 september 1817 te Workum, zie V-K.

IV-N  Wieger Sierks Hobma, zoon van Sierk Sjoerds Hobma (III-E) en Sietske Wiegers Metselaar, kuiper, schipper en varensgezel, wonende te Workum, is geboren op 14 april 1785 te Workum, is Herv. gedoopt op 17 april 1785 te Workum (doopgetuige was zijn oom Rienk Sjoerds (oom) (zie III-B)), is overleden op 7 november 1828 te Workum. Wieger werd 43 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Wieger trouwt (gerecht) op 31 augustus 1808 te Workum, trouwt (kerk) (Herv.) op 31 augustus 1808 te Workum op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Riemke Feikes Velsen, dochter van Feike Jans Velsen en Marij Hendriks. Riemke, winkelierster, wonende te Workum, is geboren op 18 februari 1788, is Herv. gedoopt op 24 februari 1788 te Makkum, is overleden op 27 augustus 1843 te Workum. Riemke werd 55 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<28>

Van Wieger en Riemke zijn negen kinderen bekend:

1  Sierk Wiegers Hobma is geboren op 4 februari 1809 te Workum, is Herv. gedoopt op 12 februari 1809 te Workum, zie V-L.

2  Mary Wiegers Hobma is geboren op 5 november 1810 te Workum, is overleden op 24 mei 1814 te Workum. Mary werd 3 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

3  Sietske Wiegers Hobma is geboren op 10 november 1812 te Workum, zie V-M.

4  Marij Wiegers Hobma is geboren op 3 september 1814 te Workum, zie V-N.

5  Feikjen Wiegers Hobma is geboren op 12 januari 1816 te Workum, is overleden op 13 januari 1816 te Workum. Feikjen werd 1 dag.

6  Feikjen Wiegers Hobma te Workum, is geboren op 18 november 1817 17.00 uur te Workum (Wijk G 10), zie V-O.

7  Greeult Wiegers Hobma is geboren op 15 maart 1823 te Workum, zie V-P.

8  Jan Wiegers Hobma is geboren op 30 januari 1826 te Workum, is overleden op 18 september 1829 te Workum. Jan werd 3 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

9  Wijger Postma Hobma is geboren op 15 maart 1829 te Workum, zie V-Q.

IV-O  Greult Sierks Hobma, zoon van Sierk Sjoerds Hobma (III-E) en Sietske Wiegers Metselaar, distributeur, bij de posterijen, wonende te Workum, is geboren op 13 september 1790 te Workum, is gedoopt op 6 oktober 1790 te Workum, is overleden op 21 februari 1841 te Workum. Greult werd 50 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Greult trouwt op 3 september 1809 te Workum op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Tettje Olferts Mastmaker, dochter van Olphert Tietjes en Jeltje Egges Visser. Tettje is geboren rond 1791, is overleden op 22 december 1828 te Workum. Tettje werd ongeveer 37 jaar.

Van Greult en Tettje zijn acht kinderen bekend:

1  Olphert Greeults Hobma, schipper, wonende te Makkum, is geboren op 27 juli 1811 te Workum, is overleden op 18 mei 1896 te Workum. Olphert werd 84 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Olphert trouwt op 13 april 1836 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Meike Arnoldus Banning, dochter van Arnoldus Johannes Banning en Baukje Banning. Meike, wonende te Makkum, is geboren op 7 oktober 1813 te Pingjum, is overleden op 9 december 1865 te Workum. Meike werd 52 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

2  Sietske Greeults Hobma is geboren op 5 november 1813 te Workum, is overleden op 17 maart 1814 te Workum. Sietske werd 4 maanden en 12 dagen.

3  Sierk Greeults Hobma is geboren op 12 februari 1815 te Workum, zie V-R.

4  Sjoerd Greeults Hobma, schipper, wonende te Workum, is geboren op 23 september 1817 te Workum, is overleden op 30 juli 1839 te Workum (geen kinderen nalatende). Sjoerd werd 21 jaar, 10 maanden en 7 dagen.<29>

Sjoerd trouwt op 15 mei 1839 te Workum op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Oeg Hessels Brandenburgh, dochter van Hessel Brandenburgh en Johanna Kragt. Oeg, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 20 juni 1819 te Workum, is overleden op 8 maart 1874 22.30 uur te Workum. Oeg werd 54 jaar, 8 maanden en 16 dagen.<30>

Oeg was later gehuwd (2) met Johannes Siebolts Goedhart.<31,32>

5  Jeltje Greeults Hobma is geboren op 15 februari 1820 te Workum, zie V-S.

6  Rinske Greults Hobma is geboren op 21 november 1822 te Workum, zie V-T.

7  Illan Greeults Hobma is geboren op 6 juni 1825 te Workum, is overleden op 12 september 1829 te Workum. Illan werd 4 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

8  Lijsbeth Greeults Hobma is geboren op 19 februari 1828 te Workum, is overleden op 30 oktober 1828 te Workum. Lijsbeth werd 8 maanden en 11 dagen.


Generatie V

(van 1794 tot 1911)

In deze generatie zijn 20 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 100 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1831 en 1884. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (41x), Harlingen (13x), Leeuwarden (9x), Minnertsga (7x), Hindeloopen (6x), Den Haag (5x), Amsterdam (5x), Tjerkwerd (4x), Maassluis (2x), Wonseradeel, Sneek en Oude Pekela.

V-A  Dieuwke Jacobs Hobma, dochter van Jacob Teekles Hobma (IV-C) en Alida Matthijses van Ankringa, is geboren op 13 september 1816 te Workum, is overleden op 29 augustus 1882 te Workum. Dieuwke werd 65 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Dieuwke trouwt op 17 december 1845 te Workum op 29-jarige leeftijd (1) met haar volle neef de 36-jarige Romke Jans Steensma, zoon van Jan Romkes Steensma en Antje Matthijses van Ankringa. Romke is geboren op 18 januari 1809 te Workum, is Herv. gedoopt op 5 februari 1809 te Workum, is overleden op 21 februari 1860 te Workum. Romke werd 51 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Van Romke en Dieuwke is een kind bekend:

1  Antje Steensma is geboren op 6 november 1846 te Workum, is overleden op 9 december 1874 te Workum. Antje werd 28 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Antje trouwt op 27 november 1870 te Workum op 24-jarige leeftijd met Douwe Foekken.

Dieuwke trouwt op 13 april 1861 te Workum op 44-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Rients Fredriks Prins, zoon van Fredrik Dirks Prins en Antje Rienses Koster. Rients is geboren op 18 november 1821 te Bolsward, is overleden op 24 maart 1879 te Workum. Rients werd 57 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

V-B  Aukje Hobma, dochter van Greult Rienks Hobma (IV-F) en Janneke Frederiks Looyinga, wonende te Harlingen, is geboren op 11 november 1816 te Sneek, is overleden op 12 februari 1866 16.00 uur te Harlingen (Wijk F. 197). Aukje werd 49 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Aukje trouwt op 19 mei 1842 te Harlingen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Alberts de Boer, zoon van Albert Lykles de Boer en Trijntje Dirks Trompetter. Jan, beurtschippersknecht, is geboren op 15 oktober 1818 te Harlingen, is overleden voor 13 februari 1866. Jan werd hoogstens 47 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Jan en Aukje zijn vier kinderen bekend:

1  Albert Jans de Boer is geboren op 25 januari 1844 te Harlingen.

Albert trouwt op 24 november 1870 te Harlingen op 26-jarige leeftijd (1) met Trijntje Leemborg, dochter van Jan Tammen Leemborg en Grietje Feitses. Albert trouwt op 3 november 1881 te Harlingen op 37-jarige leeftijd (2) met Jouwkje Pronk, dochter van Cornelis Pronk en Durkje Minks Stolte.

2  Janneke Jans de Boer is geboren op 20 februari 1846 te Harlingen.

3  Trijntje Jans de Boer is geboren op 24 december 1847 te Harlingen.

4  Geert Jans de Boer is geboren op 30 april 1850 te Harlingen.

V-C  Rinske Hobma, dochter van Greult Rienks Hobma (IV-F) en Janneke Frederiks Looyinga, zonder beroep, wonende te Sneek en te Harlingen, is geboren op 18 oktober 1825 te Sneek, is overleden op 24 januari 1890 10.30 uur te Harlingen (Wijk D). Rinske werd 64 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Van Rinske is een kind bekend:

1  Frederika Hobma is geboren op 24 augustus 1851 00.30 uur te Sneek, zie VI-A.

V-D  Grietje Hobma, dochter van Elan Rienks Hobma (IV-G), is geboren op 14 februari 1823 te Leeuwarden.

Bij haar huwelijk wordt een akte van bekendheid opgemaakt dat ze is geboren op 24 maart 1823 te Leeuwarden, maar dat zij niet zou zijn aangegeven. Vader zou onbekend zijn.
Op 25 februari 1823 wordt te Leeuwarden als geboren aan gegeven Grietje, geboren op 24 maart 1823, ouders Rienk Klaases de Boer en Yland Rienks Hobbema.
In de Memorie van Succesie bij het overlijden van haar grootmoeder Aukje Aukes Postma, wordt zij vermeld als Grietje Rienks Blijstra.

Grietje trouwt op 2 november 1843 te Leeuwarden op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Andriessen, zoon van Johannes Andriessen en Mettje Jacobs Tienstra. Jan, boekdrukkersknecht en letterzetter, wonende te Leeuwarden, is geboren op 1 juni 1819 te Sneek, is overleden op 27 juli 1865 20.00 uur te Leeuwarden. Jan werd 46 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Jan en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Metje Andriessen is geboren op 12 september 1844 te Leeuwarden.

2  Rienk Andriessen is geboren op 22 mei 1846 te Leeuwarden.

3  Johannes Andriessen is geboren op 17 december 1848 te Leeuwarden, is overleden op 19 juli 1920 te Haren - Gr.. Johannes werd 71 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Johannes was gehuwd met Gatske van der Meulen.

4  Eland Andriessen is geboren op 1 juli 1851 te Leeuwarden.

Eland trouwt op 14 juni 1876 te Utrecht op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Hermanus Oudegeest, zoon van Jacob Willem Oudegeest en Jannetje Verhoef. Hermanus is geboren rond 1843 te Utrecht.

5  Aukje Andriessen is geboren op 27 november 1853 te Leeuwarden.

6  Andries Andriessen is geboren op 13 juni 1856 te Leeuwarden.

7  Andries Auke Andriessen is geboren op 11 mei 1858 te Leeuwarden.

8  Jan Andriessen is geboren op 14 februari 1861 te Leeuwarden.

Jan trouwt op 9 december 1886 te Utrecht op 25-jarige leeftijd met Jacoba Catharina Elisabeth Zantwijk, dochter van Johannes Bernardus Henricus Zantwijk en Elisabeth Bogaart.

9  Aukje Andriessen is geboren op 6 februari 1864 te Leeuwarden.

V-E  Trijntje Hobma, dochter van Sjoerd Rienks Hobma (IV-H) en Aukje Alberts Goedkoop, zonder beroep, wonende te Harlingen en te Den Haag, is geboren op 14 augustus 1828 te Workum, is overleden op 3 september 1882 13.30 uur te Den Haag. Trijntje werd 54 jaar en 20 dagen.

Trijntje trouwt op 24 januari 1849 te Den Haag (huwelijksgetuigen waren Willem Georg Johannes Leijh, zijn oom Willem Avink (oom van de bruidegom), haar volle halfneef Wilhelm Schmidt (neef van de bruid) en haar halfoom Jurrien Hermanides (oom van de bruid)) op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 46-jarige Adrianus Anthonie Avink, zoon van Hermanus Avink en Cornelia Rotteveel. Adrianus, conciŽrge, hofbeambte en zonder beroep, wonende te Den Haag, is geboren rond 1803 te Rijswijk - Z.H., is overleden op 6 april 1880 19.00 uur te Den Haag. Adrianus werd ongeveer 77 jaar.

Adrianus was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Maria van Schaijk.<33>

Van Adrianus en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacobus Louis Avink, zonder beroep, wonende te Den Haag.

2  Cornelis Anthonie Willem Hermanus Avink, boekhouder, wonende te Den Haag.

3  Rienk Adrianus Avink is geboren rond 1851 te Den Haag, zie VI-B.

4  Albert Jacobus Avink is geboren rond 1857 te Den Haag.

Albert trouwt op 13 juni 1883 te Rotterdam op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Christina Maria Karpesteyn, dochter van Jacobus Cornelis Karpesteyn en Christina Melgeline Baky. Christina is geboren rond 1862 te Rotterdam.

5  Aukje Alida Avink is geboren rond 1863 te Den Haag, is overleden op 11 juni 1917 te Utrecht. Aukje werd ongeveer 54 jaar.

Aukje trouwt op 27 april 1896 te Zaandam op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Cornelis Abraham van der Werve, zoon van Pieter Jacob Cornelis van der Werve en Sara Maria Labohm. Cornelis, koffiehuishouder, is geboren rond 1868 te Zaandam.

6  Willem Sjourd Avink, handelsreiziger, wonende te Amsterdam, is geboren op 18 mei 1865, is overleden op 20 juni 1939 te Voorburg. Willem werd 74 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Willem trouwt op 19 december 1888 te Den Haag (huwelijksgetuigen waren David Koens, zijn broer Cornelis Anthonie Willem Hermanus Avink (broer van de bruidegom) (zie V-E.2), zijn zwager Cornelis Johannes Bernardus Geradts (broer van de bruid) en zijn zwager Johannes Geradts (broer van de bruid)) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Anna Geradts, dochter van Willem Nicolaas Geradts en Johanna Elisabeth Asmus. Anna, zonder beroep, wonende te Den Haag, is geboren rond 1865 te Den Haag.

7  Maria Avink is geboren rond 1869, is overleden op 29 september 1948 te Gouda. Maria werd ongeveer 79 jaar.

V-F  Anna Elisabeth Hobma, dochter van Haring Rienks Hobma (IV-J) en Alida Hendriks Berting, zonder beroep, wonende te Harlingen en te Den Haag, is geboren op 30 december 1831 te Workum, is overleden op 27 januari 1908 22.30 uur te Den Haag. Anna werd 76 jaar en 28 dagen.

Anna trouwt op 11 augustus 1864 te Harlingen op 32-jarige leeftijd met de 49-jarige Rinse van Vliet, zoon van Dirk van Vliet en Antie Jelles de Haan. Rinse, bakker, koopman en zonder beroep, wonende te Harlingen, is geboren op 27 maart 1815 te Harlingen, is overleden op 15 april 1897 14.30 uur te Harlingen. Rinse werd 82 jaar en 19 dagen.<34>

Rinse was eerder gehuwd (1) met Bens (Berendje) Gosses Schipper.<35,36>

Van Rinse en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Alida van Vliet, zonder beroep, wonende te Den Haag, is geboren op 28 mei 1866 03.00 uur te Harlingen (Wijk C 189), is als geboren aangegeven op 28 mei 1866 te Harlingen (aangever geboorte was haar vader Rinse van Vliet (vader)), is overleden op 11 mei 1933 03.00 uur te Den Haag. Alida werd 66 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Alida trouwt op 2 september 1925 te Den Haag op 59-jarige leeftijd met de ongeveer 69-jarige Cornelis van Bemmel, zoon van Jan van Bemmel en Jacoba Johanna Koenen. Cornelis, zonder beroep, wonende te Den Haag, is geboren rond 1856 te Den Haag, is overleden op 18 juli 1926 09.30 uur te Delft. Cornelis werd ongeveer 70 jaar.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Christina Wessels.<37>

2  Haring van Vliet, deurwaardersklerk en zonder beroep, wonende te Den Haag, is geboren op 25 oktober 1876 23.30 uur te Harlingen (Wijk B 28), is als geboren aangegeven op 27 oktober 1876 te Harlingen (aangever geboorte was zijn vader Rinse van Vlet (vader)), is overleden op 18 mei 1953 19.30 uur te Den Haag. Haring werd 76 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Haring trouwt op 29 mei 1908 te Den Haag (huwelijksgetuige was haar oom Simon Jacobus Indermaur (oom van de bruid)) op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Antonetta Maria Jacoba Leusden, dochter van Dirk Gerardus Leusden en Antonetta Maria Jacoba Indermaur. Antonetta, zonder beroep, wonende te Den Haag, is geboren op 27 februari 1876 te Utrecht.

Van Anna zijn zeven kinderen bekend:

3  Dirk Hobma, kok, wonende te Harlingen en te Amsterdam, is geboren op 29 mei 1853 01.30 uur te Harlingen (156) (aangever de chirurgijn en vroedmeester).

Dirk trouwt op 21 april 1892 te Harlingen op 38-jarige leeftijd met de 42-jarige Treyntje Pronker, dochter van Feye Jansz. Pronker en Elizabeth Thenisz. Bakker. Treyntje, winkelierster, wonende te Harlingen en te Amsterdam, is geboren op 30 juli 1849 te Vlieland.

Treyntje was eerder gehuwd (1) met Pieter Ferwerda.<38>

4  Anna Hobma, wonende te Harlingen, is geboren op 10 september 1854 16.00 uur te Harlingen (Huis B 105) (aangever de chirurgijn en vroedmeester), is overleden op 21 februari 1855 11.00 uur te Harlingen (156) (aangever overlijden was Rinse Dirks van Vliet). Anna werd 5 maanden en 11 dagen.

5  Anna Hobma is geboren op 4 maart 1856 16.00 uur te Harlingen (Huis B 105) (aangever de chirurgijn en vroedmeester), zie VI-C.

6  Haring Hobma, wonende te Harlingen, is geboren op 6 oktober 1857 11.00 uur te Harlingen (Huis B 107) (aangever de chirurgijn en vroedmeester), is overleden op 25 september 1858 07.00 uur te Harlingen (Wijk D. 107) (aangever van overlijden was Rinse van Vliet). Haring werd 11 maanden en 19 dagen.

7  Haring Hobma, wonende te Harlingen, is geboren op 18 november 1859 20.00 uur te Harlingen (Huis B 107) (aangever de chirurgijn en vroedmeester), is overleden op 26 juli 1867 03.00 uur te Harlingen (Wijk C 168). Haring werd 7 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

8  Ate Hobma, wonende te Harlingen, is geboren op 7 januari 1862 11.30 uur te Harlingen (Wijk C 189) (aangever de chirurgijn en vroedmeester), is overleden op 4 januari 1865 14.00 uur te Harlingen (Wijk C 179). Ate werd 2 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

9  Elizabeth Hobma, zonder beroep en werkster, wonende te Den Haag, is geboren op 21 juni 1863 14.00 uur te Harlingen (Wijk C 189) (aangever de chirurgijn en vroedmeester), is overleden op 1 december 1902 17.00 uur te Den Haag. Elizabeth werd 39 jaar, 5 maanden en 10 dagen.<39>

Elizabeth trouwt op 28 december 1887 te Den Haag (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 17 april 1900 te Den Haag) op 24-jarige leeftijd met Leendert Senteur, zoon van Pieter Senteur en Catharina Elisabeth van der Meijde. Leendert, aannemer, wonende te Den Haag.

V-G  Berber Hobma, dochter van Hendrik Jacobus Hobma (IV-K) en Froukje Broers, dienstmeid, wonende te Den Haag, is geboren op 28 april 1838 te Harlingen.

Berber trouwt op 7 november 1866 te Den Haag op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Johannes Wilhelm Weijmar, zoon van Petrus Abraham Weijmar en Johannetta Christina van der Heijden. Johannes, broodbakker, wonende te Den Haag, is geboren rond 1838, is overleden op 9 juni 1906 te Maassluis. Johannes werd ongeveer 68 jaar.<40>

Van Johannes en Berber zijn vijf kinderen bekend:

1  Petrus Abraham Weijmar is geboren te Den Haag.

Petrus trouwt op 18 augustus 1904 te Maassluis met Anna Theodora van Heusden, dochter van Willem van Heusden en Doortje van Woerkom. Anna is geboren te Schiedam.

2  Frederica Maria Weijmar is geboren te Maassluis.

Frederica trouwt op 8 augustus 1907 te Maassluis (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 18 oktober 1926 te Rotterdam) met Cornelis Warnaar, zoon van Pieter Simon Warnaar en Teuntje Voois.

3  Johannetta Wilhelmina Frederika Weijmar is geboren rond 1868, is overleden op 10 oktober 1943 te Zeist. Johannetta werd ongeveer 75 jaar.

Johannetta was gehuwd met Marinus Wilhelm Gerardus Teerling.

4  Johannes Wilhelmus Weijmar is geboren rond 1870 te Den Haag, is overleden op 20 september 1945 te Steenderen. Johannes werd ongeveer 75 jaar.

Johannes was gehuwd (1) met Pieternella Jacoba Kreffer. Johannes was gehuwd (2) met Jacoba de Hei. Johannes was gehuwd (3) met Wilhelmina Claudius.

5  Frederika Maria Weijmar is geboren op 10 februari 1884 te Maassluis.

V-H  Gosse Jacobs Boxhoorn, zoon van Jacob Sybrens Boxhoorn en Aaltje Gosses Hobma (IV-L), schipper, wonende te Wonseradeel, is geboren op 7 november 1826 02.00 uur te Makkum, is overleden op 12 juni 1905 20.00 uur te Amsterdam. Gosse werd 78 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Gosse trouwt op 26 april 1851 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jiskjen Lolkes Lolkema, dochter van Lolke Jacobs Lolkema en Hylkjen Jans Tilboer. Jiskjen, zonder beroep, wonende te Makkum, is geboren rond 1829 te Makkum, is overleden op 31 augustus 1895 te Bolsward. Jiskjen werd ongeveer 66 jaar.

Van Gosse en Jiskjen is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Boxhoorn is doodgeboren op 3 oktober 1867 te Wonseradeel.

V-I  Foukje Sjoerds Hobma, dochter van Sjoerd Sierks Hobma (IV-M) en Weike Gerbens Ybema, ventster, is geboren op 10 oktober 1808 te Workum, is Herv. gedoopt op 16 oktober 1808 te Workum, is overleden op 12 april 1886 te Workum. Foukje werd 77 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Foukje trouwt op 19 september 1830 te Workum op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Ottes de Vries, zoon van Otte Klazes de Vries en Sijbrig Jans Visser. Hendrik, schipper, is geboren op 28 september 1801 te Workum, is gedoopt op 11 oktober 1801 te Workum, is overleden op 29 oktober 1855 te Workum. Hendrik werd 54 jaar, 1 maand en 1 dag.

Van Hendrik en Foukje zijn elf kinderen bekend:

1  Wyke de Vries is geboren op 18 juli 1831 te Workum, is overleden op 6 augustus 1857 te Workum. Wyke werd 26 jaar en 19 dagen.

2  Sybrig Hendriks de Vries is geboren op 6 mei 1833 te Workum, zie VI-D.

3  Sietske de Vries is geboren op 4 oktober 1835 te Workum, is overleden op 27 maart 1860 te Workum. Sietske werd 24 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

4  Wopkje de Vries is geboren op 6 november 1837 te Workum, is overleden op 16 juli 1881 te Workum. Wopkje werd 43 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

5  Sjoerd de Vries is geboren op 12 november 1839 te Workum, is overleden in 1863 in de Atlantische Oceaan. Sjoerd werd 24 jaar.

6  Otte de Vries is geboren op 18 september 1841 te Workum.

is geŽmigreerd naar de V.S.

7  Willem de Vries is geboren op 26 november 1843 te Workum, is overleden op 27 juni 1923 te Workum. Willem werd 79 jaar, 7 maanden en 1 dag.

8  Gerben de Vries is geboren op 29 december 1845 te Workum, is overleden op 9 februari 1846 te Workum. Gerben werd 1 maand en 11 dagen.

9  Hendrikje de Vries is geboren op 5 november 1847 te Workum.

10  Ymkjen de Vries is geboren op 4 mei 1850 te Workum, is overleden op 15 februari 1888 te Workum. Ymkjen werd 37 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Ymkjen trouwt op 18 mei 1879 te Gorredijk op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 46-jarige Wiebe Duyes Glastra, zoon van Duye Sybes Glastra en Aaltje Joukes Dijkstra. Wiebe, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren rond 1833 te Gorredijk, is overleden op 15 oktober 1914 15.00 uur te Workum. Wiebe werd ongeveer 81 jaar.

Wiebe was eerder gehuwd (1) met Fokje Hijlkes van Dijk.<41,42> Wiebe was eerder gehuwd (2) met Fetje Botes de Boer (zie V-S.1).<43,44>

11  Gerben de Vries is geboren op 24 november 1853 te Workum, is overleden op 21 oktober 1854 te Workum. Gerben werd 10 maanden en 27 dagen.

V-J  Sietske Sjoerds Hobma, dochter van Sjoerd Sierks Hobma (IV-M) en Weike Gerbens Ybema, is geboren op 13 oktober 1814 te Workum, is overleden op 21 september 1846 te Tjerkwerd, is begraven te Tjerkwerd. Sietske werd 31 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Sietske trouwt op 9 mei 1838 te Workum op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Simon Jans Zijlstra, zoon van Jan DaniŽls Zijlstra en Doedje Douwes van Dijk. Simon, glazenmaker en verver, is geboren op 30 december 1815 te Workum, is overleden op 10 juli 1853 te Tjerkwerd. Simon werd 37 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Van Simon en Sietske zijn vier kinderen bekend:

1  Doutje Simons Zijlstra is geboren op 27 maart 1839 05.00 uur te Tjerkwerd.

2  Sjoerd Simons Zijlstra is geboren op 16 juni 1840 02.00 uur te Tjerkwerd.

3  Wijke Simons Zijlstra is geboren op 21 januari 1843 07.00 uur te Tjerkwerd.

4  Aaltje Simons Zijlstra is geboren op 23 oktober 1844 04.00 uur te Tjerkwerd.

V-K  Gerben Sjoerds Hobma, zoon van Sjoerd Sierks Hobma (IV-M) en Weike Gerbens Ybema, timmerman, is geboren op 24 september 1817 te Workum, is overleden op 9 maart 1890 te Workum. Gerben werd 72 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Gerben trouwt op 16 maart 1856 te Workum op 38-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Janke Tromp van Noord, dochter van Nicolaas Habbema van Noord en Aafke Stoffels. Janke is geboren op 25 augustus 1828 te Workum, is overleden op 25 september 1860 te Workum. Janke werd 32 jaar en 1 maand.

Van Gerben en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoerd Sierk Hobma is geboren op 24 augustus 1857 te Workum, zie VI-E.

2  Aafke Hobma is geboren op 2 augustus 1859 te Workum, is overleden op 28 december 1940 te Utrecht. Aafke werd 81 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Aafke trouwt op 17 oktober 1901 te Workum op 42-jarige leeftijd met de 62-jarige Hendrik van der Maal, zoon van Cornelis van der Maal en Christina van Eek. Hendrik is geboren op 26 juli 1839 te Zuilen, is overleden op 19 maart 1928 te Utrecht. Hendrik werd 88 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Alida Tollenaar.<45> Hendrik was eerder gehuwd (2) met Catharina Johanna van Zelm.<46,47>

Gerben trouwt op 14 november 1861 te Harlingen op 44-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Dieuwke Jacobs Hemminga, dochter van Jacob Hemminga en Elisabeth van Noort. Dieuwke is geboren op 3 februari 1829 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 23 februari 1910 te Utrecht. Dieuwke werd 81 jaar en 20 dagen.

Van Gerben en Dieuwke zijn vier kinderen bekend:

3  Jacob Hobma is geboren op 30 augustus 1862 te Workum, zie VI-F.

4  Foppe Hobma is geboren op 11 mei 1864 te Workum, zie VI-G.

5  Nicolaas Hobma is geboren op 2 juli 1866 te Workum, zie VI-H.

6  Willem Hobma is geboren op 2 maart 1869 te Workum, zie VI-I.

V-L  Sierk Wiegers Hobma, zoon van Wieger Sierks Hobma (IV-N) en Riemke Feikes Velsen, schipper, veerschipper en wethouder, der gemeente Hindeloopen, wonende te Hindeloopen, is geboren op 4 februari 1809 te Workum, is Herv. gedoopt op 12 februari 1809 te Workum, is overleden op 13 mei 1881 te Hindeloopen, is als overleden aangegeven op 14 mei 1881 te Hindeloopen (aangevers overlijden waren zijn zoon Pieter Hobma (zoon) (zie VI-K) en zijn zoon Klaas Hobma (zoon) (zie VI-L)). Sierk werd 72 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Sierk trouwt op 23 oktober 1831 te Hindeloopen op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Jetje Pieters Postma, dochter van Pieter Andries Postma en Taat Willems. Jetje, wonende te Hindeloopen, is geboren op 30 januari 1809 te Hindeloopen, is Herv. gedoopt op 22 februari 1809 te Hindeloopen, is overleden op 27 juni 1848 te Hindeloopen. Jetje werd 39 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Van Sierk en Jetje zijn zes kinderen bekend:

1  Taat Sierks Hobma is geboren op 5 september 1831 te Workum, is overleden op 29 augustus 1848 te Hindeloopen. Taat werd 16 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

2  Wieger Sierks Hobma is geboren op 2 april 1835 te Hindeloopen, zie VI-J.

3  Pieter Sierks Hobma is geboren op 10 april 1837 te Hindeloopen, zie VI-K.

4  Albert Sierks Hobma, zeeman, wonende te Hindeloopen, is geboren op 10 november 1838 te Hindeloopen, is overleden op 26 oktober 1863 te Hindeloopen. Albert werd 24 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

5  Minke Sierks Hobma is geboren op 4 augustus 1841 te Hindeloopen, is overleden op 12 september 1867 te Workum. Minke werd 26 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Minke trouwt op 3 juni 1866 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Hendriks Schuurmans, zoon van Hendrik Johannes Schuurmans en Tietje Piers van Netten. Johannes is geboren op 4 september 1842 te Gaastmeer.

6  Sjoerd Sierks Hobma is geboren op 4 november 1844 te Hindeloopen, is overleden op 30 juli 1846 te Hindeloopen, is als overleden aangegeven op 31 juli 1846 te Hindeloopen (getuigen aangifte overlijden waren zijn oudoom Albert Hylkes Postma (oom) en zijn vader Sierk Wiegers Hobma (vader) (zie V-L)). Sjoerd werd 1 jaar, 8 maanden en 26 dagen.<48,49>

Sierk trouwt op 11 februari 1849 te Hindeloopen op 40-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Lieuwk Klazes Leegen, dochter van Klaas Klaases Leegen en Jelmer Hommes. Lieuwk is geboren op 23 november 1809 te Hindeloopen, is overleden op 14 november 1886 te Workum. Lieuwk werd 76 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Van Sierk en Lieuwk is een kind bekend:

7  Klaas Sierks Hobma is geboren op 27 oktober 1851 te Hindeloopen, zie VI-L.

V-M  Sietske Wiegers Hobma, dochter van Wieger Sierks Hobma (IV-N) en Riemke Feikes Velsen, is geboren op 10 november 1812 te Workum, is overleden op 19 februari 1880 te Workum. Sietske werd 67 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Sietske trouwt op 17 mei 1843 te Workum op 30-jarige leeftijd met haar achterneef (5e graad) de 39-jarige Michiel Martens de Jong, zoon van Marten Michiels en Vrouwkje Siedzes. Michiel, schippersknecht, wonende te Heeg, is geboren op 8 december 1803 te Heeg, is Herv. gedoopt op 26 december 1803 te Heeg, is overleden op 26 april 1854 te Workum. Michiel werd 50 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Michiel was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Sierds van der Werf.<50..52>

Van Michiel en Sietske zijn vijf kinderen bekend:

1  Wieger Michiels de Jong, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 21 december 1844 te Workum, is overleden op 26 maart 1919 18.00 uur te Workum. Wieger werd 74 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Wieger trouwt op 29 mei 1870 te Workum op 25-jarige leeftijd met Taetske Blanksma, dochter van Wybren Dirks Blanksma en Trijntje Gerrits Jager.

2  Marten Michiels de Jong, timmerknecht, wonende te Workum, is geboren op 28 september 1847 te Workum, is ongehuwd overleden op 10 april 1867 20.00 uur te Workum. Marten werd 19 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

3  Riemke Michiels de Jong, wonende te Workum, is geboren op 1 februari 1850 te Workum, is overleden op 24 september 1852 20.00 uur te Workum (Huis C. 32). Riemke werd 2 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

4  Grietje Michiels de Jong, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 29 juli 1851 te Workum, is overleden op 27 juni 1921 13.30 uur te Workum. Grietje werd 69 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Grietje trouwt op 20 mei 1877 te Workum op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 16-jarige Rinse Feikes de Jong, zoon van Feike Fokkes de Jong en Rinske Pieters van der Meulen. Rinse, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren rond 1861 te Oldeboorn, is overleden op 3 juni 1930 17.00 uur te Workum. Rinse werd ongeveer 69 jaar.

5  Riemke Michiels de Jong, wonende te Workum, is geboren op 2 oktober 1854 te Workum, is overleden op 12 maart 1856 10.00 uur te Workum. Riemke werd 1 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

V-N  Marij Wiegers Hobma, dochter van Wieger Sierks Hobma (IV-N) en Riemke Feikes Velsen, dienstbaar, wonende te Amsterdam, is geboren op 3 september 1814 te Workum, is overleden op 3 februari 1893 te Amsterdam. Marij werd 78 jaar en 5 maanden.

Marij trouwt op 3 mei 1843 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hendrik van Setten, zoon van Jannetje van Setten. Hendrik, smidsknecht, wonende te Amsterdam, is geboren rond 1818 te Amsterdam, is overleden op 28 september 1883 te Amsterdam. Hendrik werd ongeveer 65 jaar.

Van Hendrik en Marij zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna van Setten is geboren rond 1845 te Amsterdam.

Johanna trouwt op 25 januari 1877 te Amsterdam op ongeveer 32-jarige leeftijd met Johan Matheus Luitingh, zoon van Arent Cornelis Luitingh en Arnolda Johanna Frings. Johan, molenaar, is geboren te Harderwijk.

2  Johannes van Setten, milicien (dienstplichtige), smid, is geboren rond 1852 te Amsterdam.

Johannes trouwt op 4 april 1872 te Amsterdam op ongeveer 20-jarige leeftijd met Sophia Clara ten Hoove, dochter van Abraham ten Hoove en Catarine van Luneschlos. Sophia is geboren te Amsterdam.

3  Wieger van Setten, smid, is geboren rond 1853 te Amsterdam.

Wieger trouwt op 5 april 1883 te Amsterdam op ongeveer 30-jarige leeftijd met Maria Margaretha Offerman, dochter van Isaac Offerman en Jansje Tallee. Maria is geboren te Amsterdam.

4  Willem Hendrik van Setten, diamantslijper, is geboren rond 1857 te Amsterdam.

Willem trouwt op 16 mei 1878 te Amsterdam op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met Martha Johanna van Borkum, dochter van Albertus Cornelis van Borkum en Alberdina Johanna Mulder. Martha, dienstbode, is geboren te Emden - Dld.. Willem trouwt op 6 september 1928 te Amsterdam op ongeveer 71-jarige leeftijd (2) met Maria de Vries, dochter van Bauke de Vries en Maria Coninck Westenberg.

V-O  Feikjen Wiegers Hobma, dochter van Wieger Sierks Hobma (IV-N) en Riemke Feikes Velsen, dienstmeid, zonder beroep en arbeidster, wonende te Workum en te Minnertsga, is geboren op 18 november 1817 17.00 uur te Workum (Wijk G 10), is overleden op 19 september 1911 te Minnertsga. Feikjen werd 93 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Feikjen trouwt op 21 maart 1840 te Barradeel op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Adam Sijtses Elsinga, zoon van Sijtse Gerrits Elsinga en Tettje Adams Akkringa. Adam, kooltjer, arbeider, gardenier en zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 11 december 1811 08.00 uur te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 2 februari 1812 te Minnertsga, is overleden op 22 november 1884 02.00 uur te Minnertsga. Adam werd 72 jaar, 11 maanden en 11 dagen.<53>

Van Adam en Feikjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Riemkje Adams Elsinga is geboren op 25 augustus 1841 06.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 25 augustus 1841 te Barradeel (aangever geboorte was haar vader Adam Sijtses Elsinga (vader)), zie VI-M.<54,55>

2  Sijtse Adams Elsinga is geboren op 8 augustus 1844 03.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 8 augustus 1844 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsenga (vader)), zie VI-N.

3  Tettje Adams Elsinga is geboren op 8 juli 1847 20.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 10 juli 1847 te Barradeel (aangever geboorte was haar vader Adam Sijtses Elsinga (vader)), is overleden op 25 september 1847 te Minnertsga (Huis 122). Tettje werd 2 maanden en 17 dagen.<56..58>

4  Wieger Adams Elsinga, schipper, is geboren op 26 januari 1849 04.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 27 januari 1849 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader)), is ongehuwd overleden op 24 januari 1873 15.00 uur te Midlum. Wieger werd 23 jaar, 11 maanden en 29 dagen.<59..61>

5  Sierk Elsinga is geboren op 24 april 1852 15.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 24 april 1852 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader)), zie VI-O.<62,63>

6  Gerrit Adams Elsinga is geboren op 3 januari 1855 23.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 4 januari 1855 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader)), zie VI-P.<64,65>

7  Pier Adams Elsinga is geboren op 9 september 1858 19.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 10 september 1858 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader)), zie VI-Q.<66,67>

V-P  Greeult Wiegers Hobma, zoon van Wieger Sierks Hobma (IV-N) en Riemke Feikes Velsen, verwersknecht, wonende te Workum, is geboren op 15 maart 1823 te Workum, is overleden op 2 januari 1883 te Workum. Greeult werd 59 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Greeult trouwt op 17 mei 1848 te Workum op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Jantje Ymes Elsinga, dochter van Yme Jans Elsinga en Jantje Piers Nauta. Jantje, werkster, wonende te Workum, is geboren op 30 januari 1822 te Workum, is overleden op 11 oktober 1891 te Workum. Jantje werd 69 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<68,69>

Van Greeult en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Yme Hobma, schipper, is geboren op 24 april 1849 te Workum.

Yme trouwt op 16 oktober 1878 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd met Fetje de Graaf, dochter van Bauke Sikkes de Graaf en Willemke Sjoerds van Niessen.

Fetje was eerder gehuwd (1) met Klaas Jans van Gorkum.<70>

2  Riemke Hobma is geboren op 23 september 1851 te Workum.

Riemke trouwt op 31 oktober 1875 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Sikke de Vries, zoon van Tjeerd Piers de Vries en Emilia Sikkes Bakker. Sikke is geboren op 23 oktober 1849 te Workum.

3  doodgeboren zoon Hobma is doodgeboren op 9 maart 1855 te Workum.

4  Marijke Hobma is geboren op 7 september 1857 te Workum, zie VI-R.

V-Q  Wijger Postma Hobma, zoon van Wieger Sierks Hobma (IV-N) en Riemke Feikes Velsen, matroos, is geboren op 15 maart 1829 te Workum, is overleden op 6 augustus 1855 te Paramaribo op de river voor Paramaribo. Wijger werd 26 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

De gezagvoerder van het Ned. schoenerschip "De Stad Leeuwarden" heeft opgegeven dat Wijger Postma Hobma op 6 augustus 1855 op de rivier voor Paramaribo is overleden.

Wijger trouwt op 16 april 1854 te Workum op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Aaltje Hendriks Deinum, dochter van Hendrik Jarigs Deinum en Aukje Gerrits Panne. Aaltje is geboren op 23 mei 1818 te Workum.

Aaltje was later gehuwd (2) met Tijs Cornelis de Boer.<71..74>

Van Wijger en Aaltje is een kind bekend:

1  Riemke Hobma is geboren op 6 januari 1855 te Workum, zie VI-S.

V-R  Sierk Greeults Hobma, zoon van Greult Sierks Hobma (IV-O) en Tettje Olferts Mastmaker, stuurman, stuurman, op de Koopvaardij en kofschipper, wonende te Pekela, is geboren op 12 februari 1815 te Workum.

Sierk was gehuwd met Johanna de Vries.

Van Sierk en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Greeult Sierks Hobma is geboren op 18 maart 1845 te Oude Pekela, zie VI-T.

2  Anna Hobma is geboren rond 1847 te Amsterdam, zie VI-U.

V-S  Jeltje Greeults Hobma, dochter van Greult Sierks Hobma (IV-O) en Tettje Olferts Mastmaker, is geboren op 15 februari 1820 te Workum, is overleden op 18 mei 1882 te Workum. Jeltje werd 62 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Jeltje trouwt op 24 april 1839 te Workum op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Bote Jentjes de Boer, zoon van Jentje Jelles de Boer en Antje Meinderts Bijlsma. Bote, pottenbakker, is geboren op 4 augustus 1818 te Workum, is overleden op 3 maart 1858 te Workum. Bote werd 39 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Van Bote en Jeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Fetje Botes de Boer, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 23 januari 1840 te Workum, is overleden op 30 april 1878 03.30 uur te Workum. Fetje werd 38 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Fetje trouwt op 6 februari 1867 te Workum op 27-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de ongeveer 34-jarige Wiebe Duyes Glastra, zoon van Duye Sybes Glastra en Aaltje Joukes Dijkstra. Wiebe, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren rond 1833 te Gorredijk, is overleden op 15 oktober 1914 15.00 uur te Workum. Wiebe werd ongeveer 81 jaar.

Wiebe was eerder gehuwd (1) met Fokje Hijlkes van Dijk.<75,76> Wiebe was later gehuwd (3) met Ymkjen de Vries (zie V-I.10).<77,78>

2  Jentje Botes de Boer is geboren op 2 juli 1842 te Workum.

Jentje trouwt op 19 mei 1867 te Workum op 24-jarige leeftijd met Gerritje Jans van der Goot, dochter van Jan Stoffels van der Goot en Cornelia Geerts de Graaf.

3  Maaike Botes de Boer is geboren op 11 december 1844 te Workum, is overleden op 2 oktober 1877 te Workum. Maaike werd 32 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Maaike trouwt op 18 december 1867 te Workum op 23-jarige leeftijd met Hessel Lieuwes Brandenburgh, zoon van Lieuwe Brandenburgh en Hinke Gaastra.

4  Greeult de Boer is geboren op 26 maart 1848 te Workum, is overleden op 7 augustus 1848 09.00 uur te Workum. Greeult werd 4 maanden en 12 dagen.

5  Antje de Boer is geboren op 12 juli 1850 te Workum, is overleden op 17 juli 1894 te Avereest. Antje werd 44 jaar en 5 dagen.

Antje trouwt op 1 februari 1884 te Avereest op 33-jarige leeftijd met Berend Jonker, zoon van Barend Jonker en Grietje van Leusden. Berend, winkelier.

Berend was eerder gehuwd (1) met Eeuwkje van der Wal.

6  Greeult de Boer is geboren op 6 december 1852 te Workum.

7  Pietrik de Boer is geboren op 12 december 1857 te Workum.

V-T  Rinske Greults Hobma, dochter van Greult Sierks Hobma (IV-O) en Tettje Olferts Mastmaker, is geboren op 21 november 1822 te Workum, is overleden op 23 april 1858 te Workum. Rinske werd 35 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Rinske trouwt op 14 augustus 1844 te Workum op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Romkes Steensma, zoon van Romke Lolles Steensma en Joukje Jans Westerbaan. Jan, bakker, wonende te Workum, is geboren op 4 september 1814 te Workum, is overleden op 21 mei 1866 10.00 uur te Workum. Jan werd 51 jaar, 8 maanden en 17 dagen.<79>

Jan was later gehuwd (2) met Reinou Klazes Goedkoop.<80,81>

Van Jan en Rinske zijn vijf kinderen bekend:

1  Romke Steensma is geboren op 1 juni 1845 te Workum, is overleden op 23 augustus 1908 te Medemblik. Romke werd 63 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

2  Joukje Steensma is geboren op 3 februari 1848 te Workum.

Joukje trouwt op 17 augustus 1870 te Workum op 22-jarige leeftijd met Arnoldus Banning, zoon van Johannes Banning en Eke Wolffes.

3  Greeult Steensma is geboren op 29 december 1851 te Workum.

4  Tetje Steensma is geboren op 11 april 1855 te Workum.

5  Greeult Steensma is geboren op 14 augustus 1857 te Workum.

Greeult trouwt op 19 augustus 1880 te Purmerend op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Geertje Admiraal, dochter van Klaas Admiraal en Alida Schoorl. Geertje is geboren rond 1860 te Beemster.


Generatie VI

(van 1831 tot 1953)

In deze generatie zijn 21 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 99 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1858 en 1912. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Minnertsga (29x), Hindeloopen (14x), Workum (12x), Groningen (7x), Utrecht (5x), Harlingen (5x), Hemelumer Oldeferd (4x), Barradeel (4x), Amsterdam (4x), Baard (2x), Koudum en Den Haag.

VI-A  Frederika Hobma, dochter van Rinske Hobma (V-C), zonder beroep, wonende te Harlingen, is geboren op 24 augustus 1851 00.30 uur te Sneek.

Frederika trouwt op 7 juni 1877 te Harlingen op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Meindert Regoord, zoon van Jacob Regoord en Martha de Jong. Meindert, zeeman, wonende te Harlingen, is geboren op 8 december 1854 te Harlingen.

Van Meindert en Frederika zijn vijf kinderen bekend:

1  Martha Regoord is geboren op 23 april 1877 te Harlingen.

2  Jacob Regoord is geboren op 10 april 1879 te Harlingen.

3  Rinske Regoord is geboren op 23 mei 1881 te Harlingen.

4  Alida Catharina Regoord is geboren op 6 november 1883 te Harlingen.

5  Trijntje Regoord is geboren op 3 juni 1886 te Harlingen.

VI-B  Rienk Adrianus Avink, zoon van Adrianus Anthonie Avink en Trijntje Hobma (V-E), boekhouder, wonende te Den Haag, is geboren rond 1851 te Den Haag, is overleden op 12 april 1879 16.00 uur te Den Haag. Rienk werd ongeveer 28 jaar.

Rienk trouwt op 28 oktober 1874 te Den Haag (huwelijksgetuigen waren Jean Louis van Schaijk, Christiaan Frederiks Jacobs, Marinus Joseph Karel Schmidt en zijn broer Jacobus Louis Avink (broer van de bruidegom) (zie V-E.1)) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Aleida Gerridina Krumperman, dochter van Johanna Krumperman. Aleida, zonder beroep, wonende te Zwolle en te Den Haag, is geboren rond 1853 te Zwolle, is overleden op 18 oktober 1917 te Den Haag. Aleida werd ongeveer 64 jaar.

In 1908 is aan A.G. Avink-Krumperman, directrice van een kinderbewaarplaats te 's-Gravenhage, de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eremedaille in zilver toegekend.

Van Rienk en Aleida is een kind bekend:

1  Marie Aleida Avink is geboren op 2 augustus 1874 te Den Haag.

VI-C  Anna Hobma, dochter van Anna Elisabeth Hobma (V-F), bewaarschoolhoudster, wonende te Baard, is geboren op 4 maart 1856 16.00 uur te Harlingen (Huis B 105) (aangever de chirurgijn en vroedmeester).

Anna trouwt op 2 december 1880 te Baarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Age Tjerks Joustra, zoon van Tjerk Haantjes Joustra en Jeltje Kornelis Hof. Age, timmerknecht, wonende te Baard, is geboren op 21 mei 1852 te Baard.

Van Age en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Tjerk Joustra is geboren te Baard.

Tjerk trouwt op 18 februari 1910 te Doniawerstal met Wietske Dijkstra, dochter van Pieter Siebolts Dijkstra en Annigje Jochms Wiarda. Wietske is geboren te Langweer.

2  Anna Elisabeth Joustra is geboren op 4 oktober 1884 23.30 uur te Baard.

VI-D  Sybrig Hendriks de Vries, dochter van Hendrik Ottes de Vries en Foukje Sjoerds Hobma (V-I), is geboren op 6 mei 1833 te Workum, is overleden op 29 september 1859 te Workum. Sybrig werd 26 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Sybrig trouwt op 12 augustus 1857 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Douwe Pieters Wiersma, zoon van Pieter Sjoerds Wiersma en Ieke Johannes Feenstra. Douwe is geboren op 13 oktober 1832 te Workum, is overleden op Zee op het Bornrif op 20 december 1862 (Het Bornrif is een zandplaat in de buurt van Hollum(Ameland)). Douwe werd 30 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Van Douwe en Sybrig zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Wiersma is geboren op 7 februari 1858 te Workum, is overleden op 10 juni 1858 te Workum. Hendrik werd 4 maanden en 3 dagen.

2  Siebrig Wiersma, dienstbode, is geboren op 7 september 1859 te Workum, is overleden op 20 mei 1930 te Enkhuizen. Siebrig werd 70 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Siebrig trouwt op 27 mei 1883 te Workum op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Ote Broksma, zoon van Jan Otes Broksma en Grietje Hendriks Leenstra. Ote, schipper, is geboren op 17 september 1853 te Workum, is overleden op 7 april 1916 te Enkhuizen. Ote werd 62 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

VI-E  Sjoerd Sierk Hobma, zoon van Gerben Sjoerds Hobma (V-K) en Janke Tromp van Noord, is geboren op 24 augustus 1857 te Workum, is overleden op 18 juni 1943 te Workum. Sjoerd werd 85 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Zoon Gerben is ongehuwd overleden.
Met het overlijden van zoon Reinder in 1963 is de Workummer tak van de familie Hobma uitgestorven.
De andere zonen van Sjoerd Sierk Hobma en Eke Stuur zijn reeds jong overleden.

Sjoerd trouwt op 2 mei 1886 te Workum op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Eke Stuur, dochter van Reindert Albert Stuur en Geertje Alberts Potma. Eke is geboren op 20 mei 1858 te Workum, is overleden op 17 augustus 1941 te Workum. Eke werd 83 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Van Sjoerd en Eke zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerben Hobma is geboren op 1 maart 1887 te Workum, is overleden op 29 maart 1887 te Workum. Gerben werd 28 dagen.

2  Gerben Hobma is geboren op 18 maart 1888 te Workum, is ongehuwd overleden op 24 juli 1973 te Workum. Gerben werd 85 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

3  Geertje Hobma is geboren op 7 augustus 1889 te Workum, is overleden op 16 april 1941 te Workum. Geertje werd 51 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Geertje trouwt op 31 mei 1916 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Douwe IJntema, zoon van Anske IJntema en Trijntje Bokma. Douwe is geboren op 12 maart 1889 te Workum, is overleden op 12 december 1967 te Workum. Douwe werd 78 jaar en 9 maanden.

4  Reinder Hobma is geboren op 6 januari 1892 te Workum, is overleden op 13 januari 1963 te Workum. Reinder werd 71 jaar en 7 dagen.

Met het overlijden van Reinder Hobma in 1963 is de Workummer tak van de familie Hobma uitgestorven.

Reinder trouwt op 7 mei 1930 te Workum op 38-jarige leeftijd met de 28-jarige Jenne Koopen. Jenne is geboren op 9 augustus 1901 te Workum, is overleden op 5 februari 1983 te Workum. Jenne werd 81 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

5  Janke Hobma is geboren op 28 oktober 1893 te Workum, is ongehuwd overleden op 19 februari 1987 te Bolsward, is begraven te Workum. Janke werd 93 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

6  Aafke Hobma is geboren op 18 augustus 1896 te Workum, is overleden op 16 februari 1980 te Leusden, is begraven op 20 februari 1980 te Workum. Aafke werd 83 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

7  Albert Harmen Hobma is geboren op 8 juni 1900 te Workum, is overleden op 9 mei 1901 te Workum. Albert werd 11 maanden en 1 dag.

VI-F  Jacob Hobma, zoon van Gerben Sjoerds Hobma (V-K) en Dieuwke Jacobs Hemminga, hoofd ener school, is geboren op 30 augustus 1862 te Workum, is overleden op 20 juli 1951, is begraven te Utrecht (Kovelswade). Jacob werd 88 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Jacob trouwt op 2 augustus 1888 te Workum op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Hilletje Tinholt, dochter van Lambert Tinholt en Marritje Dros. Hilletje is geboren rond 1861 te Haarlemmermeer, is overleden op 11 juli 1901 te Utrecht. Hilletje werd ongeveer 40 jaar.

Van Jacob en Hilletje zijn vier kinderen bekend:

1  Dieuwke Hobma is geboren op 5 mei 1889 te Barradeel, is overleden op 17 januari 1908 te Utrecht. Dieuwke werd 18 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

2  Maritta Hobma is geboren op 16 januari 1891 te Minnertsga.

Maritta trouwt op 13 december 1917 te Utrecht op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Johan Hendrik de Groot, zoon van Adriaan de Groot en Adriana Arina Dekker. Johan is geboren rond 1891 te Kralingen.

3  Lambert Hobma is geboren op 30 september 1892 te Barradeel.

Lambert trouwt op 13 juni 1923 te De Bilt op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jacoba Maria Elisabeth Hoogland, dochter van Pieter Nicolaas Hoogland en Maria Wernsen. Jacoba is geboren rond 1893 te De Bilt.

4  Hilletje Jacoba Hobma is geboren rond 1895, is overleden op 25 januari 1895 te Utrecht.

Jacob trouwt op 30 juli 1903 te Amersfoort op 40-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Willemina Johanna Geertruida Lindenhovius, dochter van Willem Lindenhovius en Alberta van Loon. Willemina is geboren op 26 april 1861 te Ommen, is overleden op 8 april 1906 te Utrecht. Willemina werd 44 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Jacob trouwt op 13 april 1909 te Zwolle op 46-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 40-jarige Petronella Margrieta Kok, rechtspersoon uit Bernardus Kok of Anna Clasina van Zutphen. Petronella is geboren rond 1869 te Zwolle.

VI-G  Foppe Hobma, zoon van Gerben Sjoerds Hobma (V-K) en Dieuwke Jacobs Hemminga, is geboren op 11 mei 1864 te Workum, is overleden op 10 oktober 1918 te Utrecht. Foppe werd 54 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Foppe trouwt op 15 november 1890 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Christina de Ruiter, dochter van Jan de Ruiter en Aaltje Reins van 't Veer. Christina is geboren op 11 februari 1866 te Workum, is overleden op 14 februari 1953 te Utrecht. Christina werd 87 jaar en 3 dagen.

Van Foppe en Christina is een kind bekend:

1  Aaltje Hobma is geboren rond 1899, is overleden op 24 augustus 1921 te Haarlem. Aaltje werd ongeveer 22 jaar.

VI-H  Nicolaas Hobma, zoon van Gerben Sjoerds Hobma (V-K) en Dieuwke Jacobs Hemminga, is geboren op 2 juli 1866 te Workum, is overleden op 28 oktober 1949 te Ermelo. Nicolaas werd 83 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Nicolaas trouwt op 29 januari 1903 te Oegstgeest op 36-jarige leeftijd met de 32-jarige Rosamonde Anna Josephine RosenkŲtter, dochter van Oscar RosenkŲtter en Rosamunde Sassenhoff. Rosamonde is geboren op 12 februari 1870 te Elberfeld - Dld..

Van Nicolaas en Rosamonde zijn twee kinderen bekend:

1  Gerben Nicolaas Oscar Hobma is geboren op 22 oktober 1904 te Amsterdam.

2  Louis August Willem Hobma is geboren op 1 september 1906 te Amsterdam.

VI-I  Willem Hobma, zoon van Gerben Sjoerds Hobma (V-K) en Dieuwke Jacobs Hemminga, drogist, is geboren op 2 maart 1869 te Workum, is overleden op 23 januari 1948 te Utrecht, is begraven te Utrecht (Kovelswade). Willem werd 78 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Willem trouwt op 26 februari 1903 te Utrecht op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Wiepkje de Zwart, dochter van Tjerck de Zwart en Henderica Fockens. Wiepkje is geboren op 2 december 1872 te Workum, is overleden op 27 maart 1945 te Utrecht, is begraven te Utrecht (Kovelswade). Wiepkje werd 72 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Van Willem en Wiepkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerben Tjerk (Ger) Hobma is geboren op 15 december 1903 te Utrecht, is overleden op 22 januari 1968 te Utrecht. Gerben werd 64 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Gerben trouwt op 17 juli 1930 te Utrecht op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna (Jo) van Beest, dochter van Johannes van Beest en Cornelia Rombout. Johanna is geboren op 28 november 1907 te Utrecht, is overleden op 19 november 1965 te Utrecht. Johanna werd 57 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

2  Hendrikus Theodorus (Hein) Hobma is geboren op 28 juni 1906 te Utrecht, is overleden op 2 december 1942 te Utrecht, is begraven te Utrecht (Soestbergen). Hendrikus werd 36 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Hendrikus trouwt op 17 december 1936 op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Eva Gerardina (Eef) Visser. Eva is geboren in 1904, is overleden in 1997, is begraven te Utrecht (Soestbergen). Eva werd 93 jaar.

3  Catharina Willemina Wiepkje (Tiny) Hobma is geboren op 5 november 1908 te Utrecht, is overleden op 5 februari 1999 te Maastricht. Catharina werd 90 jaar en 3 maanden.

Catharina trouwt op 23 april 1931 te Utrecht op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob (Jaap) Prins, zoon van Rijndert Johannes Prins en Maria Frederika Mandersloot. Jacob, juwelier, is geboren op 5 oktober 1905 te Wormerveer, is overleden in 1961 te Johannesburg. Jacob werd 56 jaar.

4  Duco Willem (Duuc) Hobma, fotograaf en drogist, is geboren op 6 februari 1910 te Utrecht, is overleden op 2 juli 1985 te Utrecht. Duco werd 75 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Duco trouwt op 24 februari 1938 te Utrecht op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Janna Petronella (Jannie) Vermeulen. Janna is geboren op 10 mei 1913 te Utrecht.

5  Charlotte (Lotty) Hobma is geboren op 10 augustus 1912 te Utrecht, is overleden op 24 oktober 1993 te Utrecht. Charlotte werd 81 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Charlotte trouwt op 23 november 1933 te Maarssen op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Marinus Hauer, zoon van Gerardus Pieter (Gerard) Hauer en Maria Christina Jacoba (Marie) Schoonhoven. Johannes, praktijkingenieur, bij de N.S., is geboren op 18 september 1910 te Utrecht, is overleden op 28 juni 1993 te Utrecht. Johannes werd 82 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

VI-J  Wieger Sierks Hobma, zoon van Sierk Wiegers Hobma (V-L) en Jetje Pieters Postma, zeeman, is geboren op 2 april 1835 te Hindeloopen, is vermist op 7 april 1862 (rechtsvermoeden van overlijden sedert 7 april 1862). Wieger werd 27 jaar en 5 dagen.

Wieger trouwt op 27 december 1858 te Hindeloopen op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Tayk Annes Wijngaarden, dochter van Anne Cornelis Wijngaarden en Barber Martens Jager. Tayk is geboren op 30 oktober 1832 te Hindeloopen.

Tayk was later gehuwd (2) met Andries Feenstra.<82,83>

Van Wieger en Tayk zijn drie kinderen bekend:

1  Sierk Hobma, timmerknecht en timmerman, wonende te Hemelum, is geboren op 25 november 1859 te Hindeloopen, is overleden op 26 december 1909 11.30 uur te Hemelum. Sierk werd 50 jaar, 1 maand en 1 dag.

Sierk trouwt op 17 juli 1885 te Hemelumer Oldeferd op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Tjaltje Muizelaar, dochter van Douwe Geerts Muizelaar en Sijtske Sibbeles Jager. Tjaltje, wonende te Hemelum, is geboren op 30 november 1861 te Bakhuizen, is overleden op 11 mei 1922 te Hemelum. Tjaltje werd 60 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

2  Wieger Hobma is geboren op 3 oktober 1862 te Hindeloopen, is overleden op 10 september 1866 te Hindeloopen. Wieger werd 3 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

3  Anne Wiegers Hobma is geboren op 3 oktober 1862 te Hindeloopen, is overleden op 25 november 1862 te Hindeloopen. Anne werd 1 maand en 22 dagen.

VI-K  Pieter Sierks Hobma, zoon van Sierk Wiegers Hobma (V-L) en Jetje Pieters Postma, stuurman, ter koopvaardij en schipper, wonende te Hindeloopen en te Amsterdam, is geboren op 10 april 1837 te Hindeloopen.

Pieter Sierks Hobma van beroep schipper is volgens de burgerlijke stand van Hindeloopen op 12-03-1884 naar Amsterdam verhuisd samen met vrouw en de volgende kinderen: Anske, Pieter, Albert en Jetje.

Pieter trouwt op 12 mei 1867 te Hindeloopen (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Jarig Anskes Smit (broer van de bruid), zijn zwager Pieter Kool Smit (broer van de bruid), zijn zwager Jan Dirks Duif en zijn vader Sierk Wiegers Hobma (zie V-L)) op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Yke Anskes Smit, dochter van Anske Durks Smid en Jel Kool Pieters Heyes. Yke, zonder beroep, wonende te Hindeloopen en te Amsterdam, is geboren op 10 november 1837 te Hindeloopen.<84>

Van Pieter en Yke zijn acht kinderen bekend:

1  Sierk Hobma is geboren op 26 april 1868 te Hindeloopen, is ongehuwd overleden op 30 juni 1912 te Leeuwarden. Sierk werd 44 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

2  Anske Hobma, wonende te Hindeloopen en te Amsterdam, is geboren op 2 mei 1870 te Hindeloopen.

3  Wieger Hobma, wonende te Hemelumer Oldeferd, is geboren op 15 april 1871 te Hindeloopen.

Wieger trouwt op 29 september 1904 te Amsterdam op 33-jarige leeftijd met Maria Margaretha Couzij, dochter van Jacob Couzij en Christina Bierenbroodspot. Maria is geboren te Amsterdam.

4  Pieter Hobma, onderwijzer, wonende te Hindeloopen, te Amsterdam en te Blaricum, is geboren op 7 december 1873 te Hindeloopen.

Pieter trouwt op 20 november 1902 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Charlotte Wilhelmina Bon, dochter van Frederik Willem Bon en Johanna Gesina Hartkamp. Charlotte, wonende te Amsterdam, is geboren op 8 mei 1878 te Amsterdam.

5  Albert Hobma, wonende te Hindeloopen en te Amsterdam, is geboren op 20 april 1875 te Hindeloopen.

Albert trouwt op 3 oktober 1907 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd met Geertruida Wilhelmina Grotjohann, dochter van Wilhelm Herman Grotjohann en Lijsje de Beij. Geertruida is geboren te Amsterdam.

6  Jetje Hobma, verpleegster, wonende te Hindeloopen en te Amsterdam, is geboren op 17 oktober 1877 te Hindeloopen.

7  Jel Hobma is geboren op 5 augustus 1879 te Hindeloopen, is overleden op 28 maart 1881 te Hindeloopen. Jel werd 1 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

8  Jel Hobma is geboren op 1 juli 1881 te Hindeloopen, is overleden op 11 juli 1881 te Hindeloopen. Jel werd 10 dagen.

VI-L  Klaas Sierks Hobma, zoon van Sierk Wiegers Hobma (V-L) en Lieuwk Klazes Leegen, schoenmaker en zonder beroep, wonende te Hindeloopen, is geboren op 27 oktober 1851 te Hindeloopen, is overleden op 15 januari 1941 16.30 uur te Hindeloopen. Klaas werd 89 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Klaas trouwt op 19 oktober 1881 te Hindeloopen op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Anna van der Veen, dochter van Gosse van der Veen en Trijntje Fekkes. Anna, zonder beroep, wonende te Hindeloopen, is geboren op 4 september 1852 te Heeg, is overleden op 28 mei 1932 20.00 uur te Hindeloopen (Huis B 58). Anna werd 79 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Van Klaas en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Sierk Hobma is geboren op 23 oktober 1882 te Hindeloopen, is overleden op 10 december 1909 (rechtsvermoeden van overlijden sinds 10 december 1909). Sierk werd 27 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Sinds 10 november 1909 bestaat er rechtsvermoeden van overlijden van Sierk Hobma. Sierk behoorede tot de bemanning van een logger, die in de maand mei 1909 uit de haven van Stavoren vertrok en van welke logger op 9 november 1909 voor de laatste keer berichten zijn binnengekomen.

Sierk trouwt op 23 mei 1908 te Hindeloopen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Vlieger, dochter van Ruurd Vlieger en Marijke Glashouwer. Trijntje, zonder beroep, wonende te Gaast en te Hindeloopen, is geboren op 23 maart 1884 te Hindeloopen, is overleden op 10 november 1958 te Hindeloopen. Trijntje werd 74 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Bij vonnis van de Arrondissemente-Rechtbank te Leeuwarden van 24 september 1914 is aan Trijntje Vlieger, volgens de wet woonplaats hebbende te Hindeloopen, doch verblijf houdende te Gaast, toestemming verleend tot het aangaan van een ander huwelijk, omdat er wat betreft Sierk Hobma, sinds 10 november 1909 rechtsvermoeden van overlijden bestaat.

Trijntje was later gehuwd (2) met Hendrik Nijholt.<85,86>

2  Anne Hobma, bakkersknecht, wonende te Stavoren, is geboren op 24 april 1886 te Hindeloopen.

Anne trouwt op 18 december 1913 te Stavoren op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje de Boer, dochter van Cornelis de Boer en Tjitske Alberts. Jantje is geboren op 3 november 1888 te Stavoren.

3  Wieger Hobma, wonende te Hemelumer Oldeferd, is geboren op 26 augustus 1889 te Hindeloopen, is overleden op 12 december 1940 te Franeker. Wieger werd 51 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Wieger trouwt op 13 mei 1915 te Franeker op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Jifke Bilyam, dochter van Wiebe Bilyam en Maria Pieters Storm. Jifke is geboren op 8 juli 1892 te Achtkarspelen.

VI-M  Riemkje Adams Elsinga, dochter van Adam Sijtses Elsinga en Feikjen Wiegers Hobma (V-O), arbeider, arbeidster en zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 25 augustus 1841 06.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 25 augustus 1841 te Barradeel (aangever geboorte was haar vader Adam Sijtses Elsinga (vader)), is overleden op 25 oktober 1922 08.00 uur te Tzummarum. Riemkje werd 81 jaar en 2 maanden.<87..89>

Riemkje trouwt op 20 september 1884 te Barradeel op 43-jarige leeftijd met de 41-jarige Jan Baukes Schaaf, zoon van Bauke Watzes Schaaf en Geeske Jans Jeltema. Jan, arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 3 maart 1843 te Minnertsga, is overleden op 17 september 1917 19.00 uur te Leeuwarden. Jan werd 74 jaar, 6 maanden en 14 dagen.<90,91>

Jan was eerder gehuwd (1) met Antje Braaksma.<92..96>

Van Riemkje is een kind bekend:

1  Adam Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 29 december 1876 te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 30 december 1876 te Barradeel (aangever geboorte was zijn grootvader Adam Sijtse Elsinga), is overleden op 31 augustus 1877 06.00 uur te Minnertsga (Huis 188). Adam werd 8 maanden en 2 dagen.<97..99>

VI-N  Sijtse Adams Elsinga, zoon van Adam Sijtses Elsinga en Feikjen Wiegers Hobma (V-O), arbeider en kooltjer, wonende te Minnertsga, is geboren op 8 augustus 1844 03.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 8 augustus 1844 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsenga (vader)), is overleden op 19 april 1889 te Minnertsga. Sijtse werd 44 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<100>

Sytze Adams Elsinga wordt op 2 oktober 1876 vermeld als koper van een huis met hok en tuin voor fl. 1206 in Minnertsga.
Op 18 mei 1877 wordt hij vermeld als schuldenaar voor een bedrag van fl. 1000, zijn woonplaats is dan Minnertsga.
Op 31 maart 1885 wordt hij vermeld als debiteur voor een bedrag van fl. 700. Zijn beroep is dan kooltjer en hij woont nog steeds in Minnertsga.

Bron: www.allefriezen.nl

Sijtse trouwt op 26 mei 1877 te Barradeel op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Simontje Douma, dochter van Sijtse Sjoerds Douma en Berendje Pieters Statema. Simontje, dienstmeid, zonder beroep en arbeidster, wonende te Oosterbierum en te Minnertsga, is geboren op 31 januari 1848 te Oosterbierum, is overleden op 22 april 1931 16.30 uur te Minnertsga. Simontje werd 83 jaar, 2 maanden en 22 dagen.<101,102>

Op 13 juli 1889 wordt wegens het overlijden van Sijtse Adams Elsinga een inventaris opgemaakt door Simontje Sytzes Douma, wonende te Minnertsga en als moeder en voogd van Adam, Berendina, Wieger, Sytze, Sierk en Sjoerd Elzinga.
Toeziend voogd is Gerrit Adams Elzinga te Minnertsga.
Op 28 juli 1889 wordt ten gunste van Simontje Sytzes Douma een verkoping van boelgoed gehouden, waarvan de opbrengst fl. 99 is.
Op 16 november 1889 wordt zij vermeld als verkoper van vastgoed in Minnertsga voor een bedrag van fl. 513. Ook nu wordt zij vermeld als voogd over haar bovenvermelde kinderen Gerrit Adams Elzinga als toeziend voogd.

Bron: www.allefriezen.nl

Van Sijtse en Simontje zijn zeven kinderen bekend:

1  Adam Elsinga is geboren op 28 mei 1878 te Minnertsga, is overleden op 19 januari 1961 te Groningen. Adam werd 82 jaar, 7 maanden en 22 dagen.<103>

2  Berendina Elsinga, wonende te Midland Park - Bergen County - New Jersey - U.S.A., is geboren op 6 september 1879 te Minnertsga.

Berendina is op 23 juli 1902 met haar broers Wieger, Sijtse en Sierk geŽmigreerd naar de U.S.A.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

Berendina was gehuwd met Joseph Norbruis. Joseph, wonende te Midland Park - Bergen County - New Jersey - U.S.A., is geboren in maart 1889.

3  Wieger (William) Elsinga is geboren op 12 januari 1881 te Barradeel, is overleden op 3 juli 1967, is begraven te Totowa - Passaic County - New Jersey - U.S.A. (Laurel Grove Memorial Park). Wieger werd 86 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Wieger is op 23 juli 1902 met zijn zuster Berendina en zijn broers Sijtse en Sierk geŽmigreerd naar de U.S.A.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

4  Sijtse Elsinga, landbouwer, wonende te Minnertsga, is geboren op 26 januari 1883 te Minnertsga, is overleden op 9 augustus 1968 te Leeuwarden. Sijtse werd 85 jaar, 6 maanden en 14 dagen.<104>

Sijtse is op 23 juli 1902 met zijn zuster Berendina en zijn broers Wieger en Sierk geŽmigreerd naar de U.S.A.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

Sijtse trouwt op 19 maart 1910 te Barradeel op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Metje Jensma, dochter van Goffe Jensma en Wijtske Helder. Metje, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 2 april 1885 te Minnertsga, is overleden op 14 mei 1933 te Minnertsga. Metje werd 48 jaar, 1 maand en 12 dagen.<105,106>

5  Sierk (Charles) Elsinga, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 20 juli 1884 te Minnertsga, is overleden op 20 oktober 1953 te Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A., is begraven op 23 oktober 1953 te Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A.. Sierk werd 69 jaar en 3 maanden.<107..109>

Sierk is op 23 juli 1902 met zijn zuster Berendina en zijn broers Wieger en Sijtse geŽmigreerd naar de U.S.A.
Bron: www.oudtzummarum.nl.

Sierk trouwt op 30 september 1920 te Barradeel op 36-jarige leeftijd met de 36-jarige Baukje (Bertha) Kuipers, dochter van Melle Jelles Kuipers en Akke Jakles Wijnalda. Baukje, zonder beroep, wonende te Minnertsga en te Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A., is geboren op 26 april 1884 te Minnertsga, is overleden op 25 januari 1964 te Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A., is begraven op 27 januari 1964 te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Hope Cemetery). Baukje werd 79 jaar, 8 maanden en 30 dagen.<110,111>

6  doodgeboren zoon Elsinga is doodgeboren op 13 november 1887 te Barradeel.

7  Sjoerd Elsinga is geboren op 16 december 1888 01.30 uur te Minnertsga, is overleden op 8 augustus 1890 02.30 uur te Minnertsga. Sjoerd werd 1 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

VI-O  Sierk Elsinga, zoon van Adam Sijtses Elsinga en Feikjen Wiegers Hobma (V-O), arbeider, polderwerker, tapper, werkman en zonder beroep, wonende te Minnertsga en te Groningen, is geboren op 24 april 1852 15.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 24 april 1852 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader)), is overleden op 17 april 1932 06.00 uur te Groningen, is begraven op 21 april 1932 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Sierk werd 79 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<112..114>

Het beroep tapper werd ontleend aan het feit dat Sierk een cafe had. Dat cafe bevond zich in de Kostersgang te Groningen.

Sierk trouwt op 2 september 1876 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Henderika Jacobs, dochter van Gerrit Jacobs en Cornelia Arjens van der Werf. Henderika, arbeidster en zonder beroep, wonende te Groningen en te Minnertsga, is geboren op 3 januari 1848 23.00 uur te Feerwerd, is als geboren aangegeven op 6 januari 1848 te Ezinge (aangever geboorte was haar vader Gerrit Jakobs), is overleden op 17 oktober 1924 07.00 uur te Groningen. Henderika werd 76 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<115..118>

Van Sierk en Henderika zijn zeven kinderen bekend:

1  Vijtje Elsinga is geboren op 31 december 1875 16.00 uur te Groningen, is overleden op 18 maart 1881 te Groningen. Vijtje werd 5 jaar, 2 maanden en 15 dagen.<119>

Vijtje is erkend bij het huwelijk van haar ouders op 2 september 1876.

2  Gerrit Elsinga, wonende te Groningen, is geboren op 21 april 1878 08.00 uur te Groningen, is als geboren aangegeven op 23 april 1878 te Groningen (aangever geboorte was zijn vader Sierk Elsinga (vader) (zie VI-O)), is overleden op 30 mei 1879 15.00 uur te Groningen. Gerrit werd 1 jaar, 1 maand en 9 dagen.<120>

3  Gerrit Elsinga, zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 7 maart 1880 12.00 uur te Groningen, is als geboren aangegeven op 8 maart 1880 te Groningen (aangever geboorte was zijn vader Sierk Elsinga (vader) (zie VI-O)), is overleden op 4 december 1927 09.00 uur te Zuidlaren in het Dennenoord. Gerrit werd 47 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<121>

4  Adam Elsinga, kleermaker, wonende te Groningen, is geboren op 7 februari 1883 23.00 uur te Groningen, is als geboren aangegeven op 7 februari 1883 te Groningen (aangever geboorte was zijn vader Sierk Elsinga (zie VI-O)), is overleden op 27 juni 1940 09.30 uur te Groningen, is begraven op 29 juni 1940 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Adam werd 57 jaar, 4 maanden en 20 dagen.<122..124>

Adam trouwt op 29 juni 1913 te Groningen (huwelijksgetuigen waren Johannes Slijver, Harm Nauta, zijn zwager Berend Amsing (zwager van de bruidegom) en zijn broer Sietse Elsinga (broer van de bruidegom) (zie VI-O.6)) op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Betje Marcus, dochter van Marcus Marcus en Hinderika Bambergen. Betje, zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 29 januari 1890 te Groningen, is overleden op 23 oktober 1937 12.30 uur te Groningen. Betje werd 47 jaar, 8 maanden en 24 dagen.<125,126>

5  Cornelia Elsinga, zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 19 oktober 1885 01.00 uur te Groningen, is als geboren aangegeven op 19 oktober 1885 te Groningen (aangever geboorte was haar vader Sierk Elsinga (vader) (zie VI-O)), is overleden op 23 november 1957 17.00 uur te Groningen, is begraven op 28 november 1957 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Cornelia werd 72 jaar, 1 maand en 4 dagen.<127,128>

Cornelia trouwt op 3 augustus 1905 te Groningen (huwelijksgetuigen waren Albertus Okkens, Pieter van het Zand, zijn oom Roelf van der Leij (aangetrouwde oom van de bruidegom) en zijn oom Klaas Amsing (oom van de bruidegom)) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Berend Amsing, zoon van Harm Amsing en Attje Elderman. Berend, tingieter en cafehouder, wonende te Groningen, is geboren op 4 december 1880 te Groningen, is overleden op 5 oktober 1965 te Groningen, is begraven op 9 oktober 1965 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Berend werd 84 jaar, 10 maanden en 1 dag.<129,130>

6  Sietze Elsinga, arbeider en rijwielbewaarder, wonende te Groningen en te Groningen (Hoekstraat 6a), is geboren op 14 juli 1888 14.00 uur te Groningen, is als geboren aangegeven op 16 juli 1888 te Groningen (aangever geboorte was zijn vader Sierk Elsinga (vader) (zie VI-O)), is overleden op 30 november 1965 te Zuidlaren, is begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Sietze werd 77 jaar, 4 maanden en 16 dagen.<131,132>

Sietze trouwt op 20 mei 1915 te Groningen (huwelijksgetuigen waren zijn broer Adam Elsinga (broer van de bruidegom) (zie VI-O.4) en zijn zwager Berend Amsing (zwager van de bruidegom)) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Liebigje Booij, dochter van Seine Booij en Aaltje Profijt. Liebigje, zonder beroep, wonende te Groningen en te Groningen (Hoekstraat 6a), is geboren op 15 september 1892 18.00 uur te Hoogeveen (Noord) (aan boord van het vaartuig van haar ouders, liggende voor de woning van Jan Rahder te Noord), is als geboren aangegeven op 16 september 1892 te Hoogeveen (aangever geboorte was haar vader Seine Booij (vader)), is overleden op 19 juni 1958 te Zuidlaren, is begraven op 23 juni 1958 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Liebigje werd 65 jaar, 9 maanden en 4 dagen.<133..136>

7  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 29 mei 1890 10.00 uur te Groningen, is als overleden aangegeven op 29 mei 1890 te Groningen (aangever overlijden was haar vader Sierk Elsinga (vader) (zie VI-O)).

VI-P  Gerrit Adams Elsinga, zoon van Adam Sijtses Elsinga en Feikjen Wiegers Hobma (V-O), arbeider, gardenier en schipper, wonende te Minnertsga, is geboren op 3 januari 1855 23.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 4 januari 1855 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader)), is overleden op 3 april 1936 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Gerrit werd 81 jaar en 3 maanden.<137..139>

Gerrit trouwt op 22 mei 1880 te Barradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Maartje Tjerks Kingma, dochter van Tjerk Martens Kingma en Aafke Tjallings Zijlstra. Maartje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Minnertsga en te Oosterbierum, is geboren op 26 februari 1856 te Wijnaldum, is overleden op 1 maart 1926 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Maartje werd 70 jaar en 3 dagen.

Van Gerrit en Maartje zijn vijftien kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 26 april 1881 20.00 uur te Minnertsga, is als overleden aangegeven op 28 april 1881 te Barradeel (aangevers overlijden waren Hans Faber en Kornelis Zuidema).

2  Tjerk Elsinga, schipper en landbouwer, wonende te Minnertsga en te Klooster Anjum, is geboren op 5 mei 1882 te Minnertsga, is overleden op 5 juni 1938 13.30 uur te Klooster Anjum, is begraven te Minnertsga. Tjerk werd 56 jaar en 1 maand.

Tjerk trouwt op 19 mei 1906 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Dieuwke Kuiken, dochter van Romke Kuiken en Aaltje Norbruis. Dieuwke, zonder beroep, wonende te Minnertsga en te Klooster Anjum, is geboren op 19 maart 1881 te Minnertsga, is overleden op 6 juni 1945 te Berlikum - Frl., is begraven te Minnertsga. Dieuwke werd 64 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

3  Feikje Elsinga, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 27 mei 1883 te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 28 mei 1883 te Barradeel (aangever geboorte was haar vader Gerrit Elsinga (vader) (zie VI-P)), is overleden op 13 maart 1960, is begraven te Minnertsga. Feikje werd 76 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<140,141>

Feikje trouwt op 20 mei 1905 te Barradeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Siek Boersma, zoon van Willem Boersma en Gelkje Lanting. Siek, arbeider en gardenier, wonende te Minnertsga, is geboren op 17 januari 1882 te Minnertsga, is overleden op 13 juni 1958, is begraven te Minnertsga. Siek werd 76 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

4  Aafke Elsinga is geboren op 20 juli 1884 09.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 21 juli 1884 te Barradeel (aangever geboorte was haar vader Gerrit Elsinga (vader) (zie VI-P); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Stedehouder en haar oom Sijtse Elsinga (zie VI-N)), is overleden op 15 oktober 1884 01.00 uur te Minnertsga, is als overleden aangegeven op 16 oktober 1884 te Barradeel (aangevers overlijden waren Hans Faber en Dirk de Jong). Aafke werd 2 maanden en 25 dagen.

5  Adam Elsinga, schipper, wonende te Minnertsga, is geboren op 2 september 1885 te Minnertsga, is overleden op 5 oktober 1971 te Sint Annaparochie, is begraven te Minnertsga. Adam werd 86 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Adam trouwt op 25 mei 1912 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje de Boer, dochter van Douwe de Boer en Jeltje IJbema. Trijntje, wonende te Bolsward, te Zurich - Friesland en te Minnertsga, is geboren op 2 maart 1891 te Witmarsum, is overleden op 1 december 1961 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Trijntje werd 70 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

6  Sytse Elsinga is geboren op 19 november 1886, is overleden op 8 januari 1887 te Barradeel. Sytse werd 1 maand en 20 dagen.<142>

7  Sijtse Elsinga, arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 26 januari 1888 15.00 uur te Minnertsga, is overleden op 14 april 1981 te Barradeel, is begraven te Minnertsga. Sijtse werd 93 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Sijtse trouwt op 25 mei 1912 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaaske Jensma, dochter van Goffe Jensma en Wijtske Helder. Klaaske is geboren op 21 september 1887 te Minnertsga, is overleden op 9 november 1966 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Klaaske werd 79 jaar, 1 maand en 19 dagen.<143>

8  Martinus Gerrits Elsinga, landbouwer en werkman, wonende te Minnertsga, is geboren op 30 maart 1889 te Minnertsga, is overleden op 3 februari 1970 te Het Bildt, is begraven te Minnertsga. Martinus werd 80 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Martinus trouwt op 14 mei 1914 te Menaldumadeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertje de Haan, dochter van Andries de Haan en Hendrikje Zijlstra. Geertje, zonder beroep, wonende te Berlikum - Frl., is geboren op 12 april 1891 te Menaldumadeel, is overleden op 17 juli 1978 te Barradeel, is begraven te Minnertsga. Geertje werd 87 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

9  Dirk Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 19 december 1890 14.00 uur te Minnertsga, is overleden op 9 april 1891 02.00 uur te Minnertsga. Dirk werd 3 maanden en 21 dagen.

10  Einte Elsinga, gardenier, is geboren op 8 januari 1892 te Minnertsga, is overleden op 9 juni 1977 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Einte werd 85 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Einte trouwt op 25 mei 1918 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Neeltje Haarsma, dochter van Bauke Haarsma en Dirkje Koopmans. Neeltje is geboren op 1 januari 1895 te Minnertsga, is overleden op 22 januari 1943 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Neeltje werd 48 jaar en 21 dagen.

11  Aafke Gerrits Elsinga is geboren op 14 februari 1893 te Minnertsga, is overleden op 2 juni 1972 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Aafke werd 79 jaar, 3 maanden en 19 dagen.<144>

Aafke trouwt op 20 mei 1920 te Barradeel op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Lieme Glazema, zoon van Jan Glazema en Sjieuwke Meekma. Lieme, schilder, is geboren op 26 februari 1892 te Minnertsga, is overleden op 1 oktober 1967 te Het Bildt, is begraven te Minnertsga. Lieme werd 75 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<145>

12  Riemke Elsinga is geboren op 5 mei 1894 te Minnertsga, is overleden op 31 mei 1972 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Riemke werd 78 jaar en 26 dagen.

Riemke trouwt op 7 juni 1924 te Barradeel op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Bauke Terpstra, zoon van Wieger Terpstra en Jantje Miedema. Bauke, landbouwer, wonende te Minnertsga, is geboren op 27 oktober 1895 te Menaldum, is overleden op 3 juli 1976 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Bauke werd 80 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

13  Marten Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 29 juli 1896 10.00 uur te Minnertsga, is overleden op 14 oktober 1896 10.00 uur te Minnertsga, is als overleden aangegeven op 15 oktober 1896 te Barradeel (aangevers overlijden waren Leendert Dijkstra en Jacob Groeneveld). Marten werd 2 maanden en 15 dagen.<146,147>

14  Marten Elsinga, gardenier, is geboren op 26 oktober 1897 te Minnertsga, is overleden op 2 maart 1975 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Marten werd 77 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Marten trouwt op 20 mei 1920 te Barradeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Hoekstra, dochter van Pieter Hoekstra en Trijntje de Vries. Antje is geboren op 20 augustus 1896 te Minnertsga, is overleden op 9 mei 1983 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Antje werd 86 jaar, 8 maanden en 19 dagen.<148>

15  Gerben Elsinga, wonende te Minnertsga, is geboren op 6 juni 1899 18.00 uur te Minnertsga, is overleden op 18 september 1899 11.00 uur te Minnertsga, is als overleden aangegeven op 18 september 1899 te Barradeel (aangevers overlijden waren Tiete Anema en Wiebe Westerhuis). Gerben werd 3 maanden en 12 dagen.<149..151>

VI-Q  Pier Adams Elsinga, zoon van Adam Sijtses Elsinga en Feikjen Wiegers Hobma (V-O), arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 9 september 1858 19.00 uur te Minnertsga, is als geboren aangegeven op 10 september 1858 te Barradeel (aangever geboorte was zijn vader Adam Sijtses Elsinga (vader)), is overleden op 28 april 1910 te Minnertsga. Pier werd 51 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<152..154>

Pier trouwt op 23 mei 1885 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Minke Joostema, dochter van Abraham Heins Joostema en Jeltje Pieters Steensma. Minke, dienstmeid, wonende te Metslawier en te Minnertsga, is geboren op 6 mei 1860 te Minnertsga, is overleden op 1 december 1931 te Minnertsga. Minke werd 71 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<155>

Van Pier en Minke zijn acht kinderen bekend:

1  Adam Elzinga is geboren op 1 juli 1886 te Minnertsga, is overleden op 24 mei 1963 te Leeuwarden, is begraven te Minnertsga. Adam werd 76 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Adam trouwt op 24 mei 1913 te Barradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Hiltje Bonsma, dochter van Jouke Bonsma en Murkje Anema. Hiltje, wonende te Minnertsga, is geboren op 25 maart 1887 te Sexbierum, is overleden op 20 januari 1969 te Joure, is begraven op 23 januari 1969 te Minnertsga. Hiltje werd 81 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

2  Jeltje (Jennie) Elsinga, wonende te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 23 december 1887 te Minnertsga, is overleden op 2 juli 1974 te Rock Valley - Sioux County - Iowa - U.S.A. in het Rock Valley Hospital, is begraven op 5 juli 1974 te Sioux County - Iowa - U.S.A. (Hope Cemetery). Jeltje werd 86 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<156,157>

Jeltje trouwt op 8 mei 1913 te Barradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Arjen (Arie) Bijlsma, zoon van Pieter Bijlsma en Riemke Postma. Arjen, wonende te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 1 mei 1889 te Minnertsga, is overleden op 11 december 1977 te Rock Valley - Sioux County - Iowa - U.S.A. in het Rock Valley Hospital, is begraven op 14 december 1977 te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Hope Cemetery). Arjen werd 88 jaar, 7 maanden en 10 dagen.<158..160>

3  Abram Elsinga, spoorwegarbeider en medewerker N.S., wonende te Minnertsga, is geboren op 14 oktober 1889 te Minnertsga, is overleden op 9 juni 1971 te Dordrecht. Abram werd 81 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Abram trouwt op 11 september 1915 te Barradeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Klaaske Soolsma, dochter van Joris Soolsma en IJfke Bonsma. Klaaske, wonende te Leeuwarden, is geboren op 30 augustus 1894 te Franeker, is overleden op 27 juli 1972 te Leeuwarden. Klaaske werd 77 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

4  Feike (Fred) Elsinga, wonende te Perkins - Iowa - U.S.A. en te Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 9 januari 1892 te Minnertsga, is overleden op 12 juli 1979 te Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. in het Sioux Center hospital, is begraven op 14 juli 1979 te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Hope Cemetery). Feike werd 87 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<161,162>

Feike trouwt op 4 december 1921 te Perkins - Iowa - U.S.A. op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Maria (Mary) Hoogschagen. Johanna, wonende te Perkins - Iowa - U.S.A. en te Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A., is geboren op 31 juli 1899 te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A., is overleden op 20 oktober 1962 te Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A., is begraven op 23 oktober 1962 te Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. (Hope Cemetery). Johanna werd 63 jaar, 2 maanden en 19 dagen.<163..166>

5  Hein Elsinga, arbeider-telegrafist en arbeider, telegrafist, wonende te Metslawier, is geboren op 26 juli 1894 te Minnertsga, is overleden op 21 november 1980 te Sneek. Hein werd 86 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Hein trouwt op 30 juni 1921 te Het Bildt op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Willemtje Hogerhuis, dochter van Jetse Hogerhuis en Tjerkje Kuiken. Willemtje, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 12 september 1896 te Sint Annaparochie, is overleden op 6 november 1951 te Sneek. Willemtje werd 55 jaar, 1 maand en 25 dagen.<167>

6  Antje Elsinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 1 december 1896 te Minnertsga, is overleden op 18 oktober 1987 te Noordbergum, is begraven op 21 oktober 1987 te Huizum. Antje werd 90 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Antje trouwt op 26 mei 1921 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Vrieswijk, zoon van Jan Vrieswijk en Baukje Folkertsma. Jan, gemeente veldwachter en brigadier van politie, wonende te Huizum, is geboren op 22 oktober 1893 te Minnertsga, is overleden op 11 februari 1982 te Leeuwarden, is begraven op 15 februari 1982 te Huizum. Jan werd 88 jaar, 3 maanden en 20 dagen.<168>

7  doodgeboren zoon Elsinga is doodgeboren op 22 augustus 1900 te Minnertsga.

8  Wieger Elsinga, wonende te Sint Jacobiparochie, is geboren op 13 februari 1904 te Minnertsga, is overleden op 15 januari 1997 te Harlingen, is begraven te Sint Jacobiparochie. Wieger werd 92 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Wieger trouwt op 6 juli 1933 te Het Bildt op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Wijke Beimers, dochter van Bauke Beimers en Aaltje Dijkstra. Wijke, wonende te Sint Jacobiparochie, is geboren op 8 juli 1899 te Het Bildt, is overleden op 25 november 1987 te Sint Annaparochie, is begraven te Sint Jacobiparochie. Wijke werd 88 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

VI-R  Marijke Hobma, dochter van Greeult Wiegers Hobma (V-P) en Jantje Ymes Elsinga, werkster, is geboren op 7 september 1857 te Workum.

Marijke trouwt op 23 oktober 1878 te Amsterdam op 21-jarige leeftijd met Cornelis Antonius Heersma, zoon van Ebe Heersma en Jantje Venema. Cornelis, werkman, milicien.

Van Cornelis en Marijke zijn zeven kinderen bekend:

1  Marijke Heersma.

Marijke trouwt op 18 februari 1915 te Amsterdam met Jacob Frederik Bartels. Jacob, koffiehuishouder.

2  Riemke Heersma.

Riemke trouwt op 28 februari 1912 te Amsterdam met Jacob Rijst, zoon van Willem Rijst en Jakomina Dekker. Jacob, sigarenmaker.

3  Ebe Cornelis Heersma, timmerman.

Ebe trouwt op 16 maart 1916 te Amsterdam met Martina Wilhelmina Cornelia Nieman, dochter van Jan Nieman en Egberdina Bosch.

4  Akkelina Heersma.

Akkelina trouwt op 16 maart 1916 te Amsterdam met Christiaan Stalknecht, zoon van Jacob Stalknecht en Christina Elders. Christiaan, timmerman.

5  Ida Cornelia Heersma.

Ida trouwt op 6 april 1916 te Amsterdam met Hendrik van den Brink, zoon van Aart Hendrik van den Brink en Cornelia Margaretha van Elst. Hendrik, smid.

6  Greult Heersma, timmerman.

Greult trouwt op 1 december 1932 te Amsterdam met Hilletje van Kampen, dochter van Christiaan van Kampen en Hendrika Antonia Buijsman.

7  Jannetje Heersma is geboren te Amsterdam.

Jannetje trouwt op 25 september 1907 te Amsterdam met Jacobus Franciscus Lonte, zoon van Franciscua Joannes Lonte en Jannetje Elisabeth Reijndorp. Jacobus, kantoorbediende, is geboren te Amsterdam.

VI-S  Riemke Hobma, dochter van Wijger Postma Hobma (V-Q) en Aaltje Hendriks Deinum, is geboren op 6 januari 1855 te Workum.

Riemke trouwt op 5 mei 1878 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Arjen Faber, zoon van Benjamins Arjens Faber en Dedtje Pieters Foppes. Arjen, smidsknecht en smid, is geboren op 24 maart 1854 te Koudum, is overleden op 29 november 1931 te Ede. Arjen werd 77 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Arjen en Riemke zijn vijf kinderen bekend:

1  Benjamin Faber is geboren op 16 januari 1879 te Koudum, is overleden op 19 januari 1879 14.00 uur te Koudum. Benjamin werd 3 dagen.

2  Benjamin Faber, matroos, is geboren op 27 februari 1880 te Hemelumer Oldeferd.

Benjamin trouwt op 10 maart 1903 te Den Helder op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Cornelia van Meteren, dochter van Willem van Meteren en Theresia Buijs. Cornelia is geboren rond 1880 te Den Helder.

3  Wieger Faber is geboren op 9 februari 1882 te Hemelumer Oldeferd.

Wieger trouwt op 3 mei 1906 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met Wilhelmina Catharina Manoth, dochter van Jan Evers Manoth en Willemina Catharina Baart. Wilhelmina is geboren te Amsterdam.

4  Aaltje Faber is geboren op 9 augustus 1886 te Hemelumer Oldeferd.

Aaltje trouwt op 26 oktober 1905 te Amsterdam op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerke Postema, zoon van Pier Postema en Pietje van Randen. Gerke is geboren op 29 oktober 1883 te Bolsward.

5  Dedtje Faber, huishoudster, is geboren op 2 augustus 1889 te Hemelumer Oldeferd, is ongehuwd overleden op 29 januari 1945 11.00 uur te Velp - Gld.. Dedtje werd 55 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

VI-T  Greeult Sierks Hobma, zoon van Sierk Greeults Hobma (V-R) en Johanna de Vries, schippersknecht, wonende te Workum, is geboren op 18 maart 1845 te Oude Pekela, is overleden op 21 januari 1911 te Leeuwarden. Greeult werd 65 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Greeult trouwt op 8 juni 1867 te Workum op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Gerbrig Yemes de Jong, dochter van Yeme Jacobs de Jong en Trijntje Sjerps Jansen. Gerbrig is geboren op 20 april 1843 te Allingawier, is overleden op 26 mei 1891 te Workum. Gerbrig werd 48 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Van Greeult en Gerbrig zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Hobma, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 30 augustus 1867 te Workum, is overleden op 31 juli 1931 16.30 uur te Workum. Johanna werd 63 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Johanna trouwt op 15 juni 1889 te Workum op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Schelte Visser, zoon van Jan Scheltes Visser en Pietertje Jans Kuipers. Schelte, visser, wonende te Workum, is geboren op 16 mei 1866 te Workum, is overleden op 9 september 1941 09.00 uur te Workum. Schelte werd 75 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

2  Trijntje Hobma, zonder beroep, is geboren op 12 februari 1869 te Workum.

Trijntje trouwt op 5 augustus 1894 te Workum (huwelijksgetuigen waren zijn broer Jan Pijlgroms (broer van de bruidegom), zijn broer Wijger Pijlgroms (broer van de bruidegom), zijn zwager Schelte Visser (aangetrouwde broer (zwager) van de bruid) en Jan Oudeboom (niet verwant)) op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Brand Sipke Pylgroms, zoon van Romke Jans Pylgroms en Janke Sevensma. Brand, onderwijzer en zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 7 september 1862 te Workum, is overleden op 26 mei 1936 20.00 uur te Workum. Brand werd 73 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Greeult trouwt op 14 juli 1894 te Workum op 49-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Johanna Steensma, dochter van Matthijs Jans Steensma en Hiltje Hasperhoven. Johanna is geboren op 7 augustus 1843 te Workum.

VI-U  Anna Hobma, dochter van Sierk Greeults Hobma (V-R) en Johanna de Vries, wonende te Beetgum, is geboren rond 1847 te Amsterdam.

Anna trouwt op 10 december 1871 te Workum op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Rients Prins, zoon van Rients Prins en Lolkje de Gorter. Rients, wonende te Sneek, is geboren op 14 september 1846 te Sneek.

Van Rients en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Lolkje Prins.

Lolkje trouwt op 24 augustus 1899 te Amsterdam met Wilhelmus Nachtweh, zoon van Johannes Hendrik Georg Nachtweh en Geertruida Maria Rommenie.

2  Minke Prins.

Minke trouwt op 18 oktober 1900 te Amsterdam met Henricus Erasmus Wilhelmus Bouret, zoon van Jan Hendrik Bouret en Catharina Saur.

3  Gerbrig Prins is geboren op 29 augustus 1879 te Workum.

Gerbrig trouwt op 27 augustus 1903 te Amsterdam op 23-jarige leeftijd met Gijsbert Jacob Wils, zoon van Jan Wils en Christijntje Pieternella Oosterom. Gijsbert is geboren te Haarlemmerliede en Spaarnewoude.

4  Rients Prins is geboren rond 1886 te Amsterdam.

Rients trouwt op 22 juni 1911 te Amsterdam op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Catharina Johanna van der Kooij, dochter van Jacob van der Kooij en Tjiske Tekele Eradus. Catharina is geboren op 25 juli 1887 te Den Helder.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 8 april 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1815 ovl. - Teekle Sjoerds Hobma, overlijdensakte (Workum 20 okt 1815)

2)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2043 - Antje Takeles Hobma, memorie van aangifte successierechten (8 dec 1844)

3)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Jochum Cornelis Hasma, overlijdensakte (Workum 3 jan 1848)

4)  geboorte: website Tresoar, Harlingen, Memories van Successie 42.7018 - Aukje Aukes Postma, memorie van aangifte successierechten (15 dec 1847)

5)  overlijden: website Tresoar, Harlingen, Memories van Successie 42.7018 - Aukje Aukes Postma, memorie van aangifte successierechten (15 dec 1847)

6)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1845 ovl. - Sierk Sjoerds Hobma, overlijdensakte (Workum 22 jan 1845)

7)  overlijden: website Tresoar, Harlingen, Memories van Successie 42.7010 - Pietje Teeklis Hobma, memorie van aangifte successierechten (30 jul 1834)

8)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Rein Tjerks Obma (Workum 25 apr 1826)

9)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Rein Tjerks Obma (Workum 25 apr 1826)

10)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2011 - Illan Harings van der Nagel, memorie van aangifte successierechten (20 okt 1826)

11)  Annegien Essels. Annegien is overleden op 6 december 1860 te Elburg.

12)  ongehuwd overleden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2022 - Anke Jurjens Hermanides, memorie van aangifte successierechten (17 aug 1831)

13)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1847 H - Eland Rienks Hobma, overlijdensakte (Leeuwarden 4 dec 1847)

14)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1847 H - Eland Rienks Hobma, overlijdensakte (Leeuwarden 4 dec 1847)

15)  Rienk (is gescheiden op 11 november 1826 te Leeuwarden) met Rinkse.

16)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1828 H - Hobma - Goedkoop, huwelijk (Workum 3 feb 1828)

17)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1828 H - Hobma - Goedkoop, huwelijk (Workum 3 feb 1828)

18)  overlijden: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1864 ovl. - Hendrik Hobma, overlijdensakte (Harlingen 26 mrt 1864)

19)  geboorte: website Tresoar, Harlingen, Memories van Successie 42.7019 - Froukje Broers, memorie van aangifte successierechten (25 jan 1848)

20)  overlijden: website Tresoar, Harlingen, Memories van Successie 42.7019 - Froukje Broers, memorie van aangifte successierechten (25 jan 1848)

21)  ongehuwd overleden: Haags gem. arch., 's-Gravenhage, burgelijke stand BS 1890 ovl. - Aukje Hobma, overlijdensakte (Den Haag 29 jul 1890)

22)  ongehuwd overleden: Haags gem. arch., 's-Gravenhage, burgelijke stand BS 1890 ovl. - Broer Hobma, overlijdensakte (Den Haag 1 nov 1890)

23)  huwelijk: Haags gem. arch., 's-Gravenhage, burgelijke stand BS 1879 H - Vos - Hobma, huwelijk (Den Haag 12 feb 1879)

24)  overlijden: Haags gem. arch., 's-Gravenhage, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Anna Hobma, overlijdensakte (Den Haag 30 apr 1875)

25)  huwelijk: Haags gem. arch., 's-Gravenhage, burgelijke stand BS 1874 H. - Boterweg - Hobma, huwelijk (Den Haag 6 mei 1874)

26)  Albert trouwt op 8 november 1876 te Den Haag met Jantien.

27)  Jantien Heineman, dochter van Frederik Heineman en Geesje Frederiks Baas. Jantien, zonder beroep, wonende te Den Haag.

28)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1843 ovl. - Riemke Feikes Velsen, overlijdensakte (Workum 28 aug 1843)

29)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2035 - Sjoerd Greeults Hobma, memorie van aangifte successierechten (30 jul 1839)

30)  geboorte: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2008 - Gosse Baukes Nauta, memorie van aangifte successierechten (19 jul 1824)

31)  Oeg trouwt op 17 mei 1843 te Workum met Johannes.

32)  Johannes Siebolts Goedhart, zoon van Siebolt Johannes Goedhart en Sietske Jacobs Hilverda. Johannes, aanspreker, wonende te Workum, is geboren rond 1816 te Workum, is overleden op 1 september 1868 10.00 uur te Workum. Johannes werd ongeveer 52 jaar.

33)  Elisabeth Maria van Schaijk. Elisabeth is overleden voor 24 januari 1849.

34)  huwelijk: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1864 H - Vliet - Hobma, huwelijk (Harlingen 11 aug 1864)

35)  Rinse trouwt op 9 mei 1839 te Harlingen (in de overlijdensakte van Bens Schipper in 1864 is vermeld dat zij van tafel en bed gescheiden echtgenote was van Rinse van Vliet) met Bens.

36)  Bens (Berendje) Gosses Schipper, dochter van Gosse Abes Schipper en Geertje Scheltes. Bens, zonder beroep, wonende te Harlingen, is geboren op 17 oktober 1813 te Harlingen, is overleden op 5 mei 1864 04.00 uur te Harlingen (Huis F. 252) (van tafel en bedel gescheiden echtgenote van Rinse van Vliet). Bens werd 50 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

37)  Christina Wessels. Christina is overleden voor 2 september 1925.

38)  Treyntje trouwt op 19 november 1874 te Harlingen met Pieter.

39)  overlijden: Haags gem. arch., 's-Gravenhage, burgelijke stand BS 1902 ovl. - Elizabeth Hobma, overlijdensakte (Den Haag 3 dec 1902)

40)  huwelijk: Haags gem. arch., 's-Gravenhage, burgelijke stand BS 1865 H - Weijmar - Hobma, huwelijk (Den Haag 7 nov 1866)

41)  Wiebe trouwt op 12 april 1855 te Smallingerland met Fokje.

42)  Fokje Hijlkes van Dijk, dochter van Hielke Andries van Dijk en Tjitsje Tjeerds Leistra. Fokje, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren te Opeinde - Frl., is overleden op 15 augustus 1864 10.00 uur te Workum.

43)  Wiebe trouwt op 6 februari 1867 te Workum met Fetje (zie V-S.1).

44)  Fetje Botes de Boer, dochter van Bote Jentjes de Boer en Jeltje Greeults Hobma (V-S). Fetje, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 23 januari 1840 te Workum, is overleden op 30 april 1878 03.30 uur te Workum. Fetje werd 38 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

45)  Alida Tollenaar. Alida is overleden voor 21 maart 1928.

46)  Hendrik trouwt op 4 april 1870 te Utrecht met Catharina.

47)  Catharina Johanna van Zelm, dochter van Adrianus van Zelm en Anna van Herrewaarden. Catharina is geboren op 3 januari 1828 te IJsselstein, is overleden op 28 december 1900 te Utrecht. Catharina werd 72 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

48)  overlijden: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Sjoerd Sierks Hobma, overlijdensakte (Hindeloopen 31 jul 1846)

49)  aangifte overlijden: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Sjoerd Sierks Hobma, overlijdensakte (Hindeloopen 31 jul 1846)

50)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Jong - Werf, huwelijk (Wymbritseradeel 31 okt 1829)

51)  Michiel trouwt op 31 oktober 1829 te Wymbritseradeel met Hendrikje.

52)  Hendrikje Sierds van der Werf, dochter van Sierd Foppes van der Werf en Meinske Hendriks. Hendrikje, naaister en zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 11 februari 1805 te Workum, is Herv. gedoopt op 17 februari 1805 te Workum, is overleden op 7 januari 1840 18.30 uur te Workum (Huis C. 48). Hendrikje werd 34 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

53)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1884 ovl. - Adam Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 22 nov 1884)

54)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1841 G. - Riemkje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 25 aug 1841)

55)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1841 G. - Riemkje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 25 aug 1841)

56)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1847 G. - Tettje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 jul 1847)

57)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1847 G. - Tettje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 jul 1847)

58)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Tettje Adams Elsinga, overlijdenskte (Barradeel 27 sep 1847)

59)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1849 G. - Wijger Elsinga, geboorteakte (Barradeel 26 jan 1849)

60)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1849 G. - Wijger Elsinga, geboorteakte (Barradeel 26 jan 1849)

61)  ongehuwd overleden: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1873 ovl. - Wieger Adams Elsinga, overlijdensakte (Franekeradeel 24 jan 1873)

62)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Sierk Elsinga, geboorteakte (Barradeel 24 apr 1852)

63)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Sierk Elsinga, geboorteakte (Barradeel 24 apr 1852)

64)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1855 G. - Gerrit Elsinga, geboorteakte (Barradeel 4 jan 1855)

65)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1855 G. - Gerrit Elsinga, geboorteakte (Barradeel 4 jan 1855)

66)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Pier Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 sep 1858)

67)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Pier Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 sep 1858)

68)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1848 H - Hobma - Elsinga, huwelijk (Workum 17 mei 1848)

69)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1822 G. - Jantjen Elsinga, geboorteakte (Workum 31 jan 1822)

70)  Fetje (is gescheiden voor 16 oktober 1878) met Klaas.

71)  Aaltje trouwt op 10 december 1869 te Hemelumer Oldeferd met Tijs.

72)  Tijs trouwt op 5 oktober 1817 te Hemelumer Oldeferd met Rutje.

73)  Rutje Dirks Jaarsma, dochter van Dirk Jans Jaarsma en Iefke Willems. Rutje is geboren op 2 oktober 1799 te Koudum, is Herv. gedoopt op 20 oktober 1799 te Koudum.

74)  Tijs Cornelis de Boer, zoon van Cornelis Bouwes en Durkjen Tijsses. Tijs, huisman (boer), is geboren rond 1797 te Koudum. Tijs was eerder gehuwd (1) met Rutje Dirks Jaarsma.

75)  Wiebe trouwt op 12 april 1855 te Smallingerland met Fokje.

76)  Fokje Hijlkes van Dijk, zie noot 42.

77)  Wiebe trouwt op 18 mei 1879 te Gorredijk met Ymkjen (zie V-I.10).

78)  Ymkjen de Vries, dochter van Hendrik Ottes de Vries en Foukje Sjoerds Hobma (V-I). Ymkjen is geboren op 4 mei 1850 te Workum, is overleden op 15 februari 1888 te Workum. Ymkjen werd 37 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

79)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1866 ovl. - Jan Romkes Steensma (Workum 22 mei 1866)

80)  Jan trouwt op 10 juni 1860 te Workum met Reinou.

81)  Reinou Klazes Goedkoop, dochter van Klaas Alberts Goedkoop en Maria Susanna de Bock. Reinou, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 23 december 1824 te Workum.

82)  Tayk trouwt op 21 november 1869 te Hindeloopen met Andries.

83)  Andries Feenstra, zoon van Tjibbe Wisses Feenstra en Harmke Andries Visser. Andries, wagenmakersknecht, wonende te Koudum, is geboren op 3 oktober 1840 te Koudum.

84)  huwelijk: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1867 H - Hobma - Smit, huwelijk (Hindeloopen 12 mei 1867)

85)  Trijntje trouwt op 2 december 1914 te Wonseradeel met Hendrik.

86)  Hendrik Nijholt, zoon van Johannes Wybes Nijholt en Hendrikje Gerardus Faber Bijker. Hendrik, arbeider, wonende te Gaast en te Hindeloopen, is geboren op 3 augustus 1869 te Peperga, is overleden op 18 mei 1954 te Hindeloopen. Hendrik werd 84 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

87)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1841 G. - Riemkje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 25 aug 1841)

88)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1841 G. - Riemkje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 25 aug 1841)

89)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1922 ovl. - Riemkje Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 26 okt 1922)

90)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1884 H - Schaaf - Elsinga, huwelijk (Barradeel 20 sep 1884)

91)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1884 H - Schaaf - Elsinga, huwelijk (Barradeel 20 sep 1884)

92)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1869 H - Schaaf - Braaksma, huwelijk (Barradeel 14 aug 1869)

93)  Jan trouwt op 14 augustus 1869 te Barradeel met Antje.

94)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1869 H - Schaaf - Braaksma, huwelijk (Barradeel 14 aug 1869)

95)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1884 H - Schaaf - Elsinga, huwelijk (Barradeel 20 sep 1884)

96)  Antje Braaksma, dochter van Jan Fetses Braaksma en Tjitske Jakobs Wassenaar. Antje, arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 3 februari 1845 te Minnertsga, is overleden op 16 oktober 1874 te Minnertsga. Antje werd 29 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

97)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1876 G. - Adam Elsinga, geboorteakte (Barradeel 30 dec 1876)

98)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1876 G. - Adam Elsinga, geboorteakte (Barradeel 30 dec 1876)

99)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Adam Elzinga, overlijdensakte (Barradeel 1 sep 1877)

100)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1889 ovl. - Sytse Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 20 apr 1889)

101)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1877 H - Elsenga - Douma, huwelijk (Barradeel 26 mei 1877)

102)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1877 H - Elsenga - Douma, huwelijk (Barradeel 26 mei 1877)

103)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1878 G. - Adam Elsinga, geboorteakte (Minnertsga 28 mei 1878)

104)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1910 H - Elsinga - Jensma, huwelijk (Barradeel 19 mrt 1910)

105)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1910 H - Elsinga - Jensma, huwelijk (Barradeel 19 mrt 1910)

106)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1910 H - Elsinga - Jensma, huwelijk (Barradeel 19 mrt 1910)

107)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Elsinga - Kuipers, huwelijk (Barradeel 30 sep 1920)

108)  overlijden: Charles Elsinga, overlijdensadvertentie (Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A. 20 okt 1953)

109)  begraven: Charles Elsinga, overlijdensadvertentie (Sheldon - O'Brien County - Iowa - U.S.A. 20 okt 1953)

110)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Elsinga - Kuipers, huwelijk (Barradeel 30 sep 1920)

111)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Elsinga - Kuipers, huwelijk (Barradeel 30 sep 1920)

112)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Sierk Elsinga, geboorteakte (Barradeel 24 apr 1852)

113)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Sierk Elsinga, geboorteakte (Barradeel 24 apr 1852)

114)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1932 ovl. - Sierk Elsinga, overlijdensakte (Groningen 19 apr 1932)

115)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1876 H - Elsinga - Jakobs, huwelijk (Barradeel 2 sep 1876)

116)  geboorte: Gron. Arch., Ezinge, burgelijke stand BS 1848 G. - Henderika Jacobs, geboorteakte (Ezinge 6 jan 1848)

117)  aangifte geboorte: Gron. Arch., Ezinge, burgelijke stand BS 1848 G. - Henderika Jacobs, geboorteakte (Ezinge 6 jan 1848)

118)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1924 ovl. - Henderika Jakobs, overlijdensakte (Groningen 17 okt 1924)

119)  geboorte: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1875 G. - Vijtje Elsinga, geboorteakte (Groningen 31 dec 1875)

120)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1879 ovl. - Gerrit Elsinga, overlijdensakte (Groningen 31 mei 1879)

121)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1927 ovl. - Gerrit Elsinga, overlijdensakte (Groningen 7 dec 1927)

122)  geboorte: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1883 G. - Adam Elsinga, geboorteakte (Groningen 7 feb 1883)

123)  aangifte geboorte: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1883 G. - Adam Elsinga, geboorteakte (Groningen 7 feb 1883)

124)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1940 ovl. - Adam Elsinga, overlijdensakte (Groningen 27 jun 1940)

125)  huwelijk: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1913 H - Elsinga - Marcus, huwelijk (Groningen 29 jun 1913)

126)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1937 ovl. - Betje Marcus, overlijdensakte (Groningen 25 okt 1937)

127)  geboorte: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1885 geb. - Cornelia Elsinga, geboorteakte (Groningen 19 okt 1885)

128)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1957 ovl. - Cornelia Elsinga, overlijdensakte (Groningen 23 nov 1957)

129)  huwelijk: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1905 H - Amsing - Elsinga, huwelijk (Groningen 3 aug 1905)

130)  overlijden: Berend Amsing, persoonskaart (Groningen 5 okt 1965)

131)  geboorte: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1888 G. - Sietze Elsinga, geboorteakte (Groningen 14 jul 1888)

132)  overlijden: Sietze Elsinga, persoonskaart (30 nov 1965)

133)  huwelijk: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1915 H - Elsinga - Booij, huwelijk (Groningen 20 mei 1915)

134)  geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1892 G. - Liebigje Booij, geboorteakte (Hoogeveen 16 sep 1892)

135)  aangifte geboorte: Dr. Arch., Hoogeveen, burgelijke stand BS 1892 G. - Liebigje Booij, geboorteakte (Hoogeveen 16 sep 1892)

136)  overlijden: Liebigje Booij, persoonskaart (19 jun 1958)

137)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1855 G. - Gerrit Elsinga, geboorteakte (Barradeel 4 jan 1855)

138)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1855 G. - Gerrit Elsinga, geboorteakte (Barradeel 4 jan 1855)

139)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1936 ovl. - Gerrit Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 4 apr 1936)

140)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1883 G. - Feikje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 28 mei 1883)

141)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1883 G. - Feikje Elsinga, geboorteakte (Barradeel 28 mei 1883)

142)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Sytse Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 8 jan 1887)

143)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1912 H - Elsinga - Jensma, huwelijk (Barradeel 25 mei 1912)

144)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Glazema - Elsinga, huwelijksakte (Barradeel 20 mei 1920)

145)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Glazema - Elsinga, huwelijksakte (Barradeel 20 mei 1920)

146)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1896 ovl. - Marten Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 15 okt 1896)

147)  aangifte overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1896 ovl. - Marten Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 15 okt 1896)

148)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1920 H - Elsinga - Hoekstra, huwelijk (Barradeel 20 mei 1920)

149)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1899 G. - Gerben Elsinga, geboorteakte (Barradeel 7 jun 1899)

150)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1899 ovl. - Gerben Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 18 sep 1899)

151)  aangifte overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1899 ovl. - Gerben Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 18 sep 1899)

152)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Pier Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 sep 1858)

153)  aangifte geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Pier Elsinga, geboorteakte (Barradeel 10 sep 1858)

154)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1910 ovl. - Pier Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 29 apr 1910)

155)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1885 H - Elsinga - Joostema, huwelijk (Barradeel 23 mei 1885)

156)  overlijden: Jennie Elsinga, overlijdensadvertentie (2 jul 1974)

157)  begraven: Jennie Elsinga, overlijdensadvertentie (2 jul 1974)

158)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1913 H - Bijlsma - Elsinga, huwelijk (Barradeel 8 mei 1913)

159)  overlijden: Arie Bylsma, overlijdensadvertentie (Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. 14 dec 1977)

160)  begraven: Arie Bylsma, overlijdensadvertentie (Hull - Sioux County - Iowa - U.S.A. 14 dec 1977)

161)  overlijden: Fred Elsinga, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 12 jul 1979)

162)  begraven: Fred Elsinga, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 12 jul 1979)

163)  huwelijk: Fred Elsinga, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 12 jul 1979)

164)  geboorte: Mary Hoogschagen, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 20 okt 1962)

165)  overlijden: Mary Hoogschagen, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 20 okt 1962)

166)  begraven: Mary Hoogschagen, overlijdensadvertentie (Sioux Center - Sioux County - Iowa - U.S.A. 20 okt 1962)

167)  huwelijk: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1921 H - Elsinga - Hogerhuis, huwelijk (Het Bildt 30 jun 1921)

168)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1921 H - Vrieswijk - Elsinga, huwelijk (Barradeel 26 mei 1921)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Teekle Hommes (020B)
- of in het Register van familienamen

020B